3.3.1 ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΥΛΙΚΟ προς ΠΑΡΑΔΟΣΗ...6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.3.1 ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ...5. 3.4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ...5 4 ΥΛΙΚΟ προς ΠΑΡΑΔΟΣΗ...6"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ και ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΥΛΙΚΟ προς ΠΑΡΑΔΟΣΗ...6 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΣ ΤΜΗΜΑ ΕΑΔΣΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Κανονισμός Συγγραφής Διδακτικών Σημειώσεων περιέχει βασικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη χορήγηση Διδακτικών Σημειώσεων, καθώς και βασικές οδηγίες και προδιαγραφές για τη συγγραφή τους. Επίσης γίνεται σύντομη αναφορά στο νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, προκειμένου να αποφευχθεί η λογοκλοπή. Απευθύνεται σε όλο το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (ΕΑΔΣΑ), μόνιμο και έκτακτο. Στόχος του είναι να συμβάλει στην υλοποίηση της συγγραφής και της διαδικασίας έγκρισης των Διδακτικών Σημειώσεων. 1 ΓΕΝΙΚΑ Οι Διδακτικές Σημειώσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος (Θεωρητικού, Εργαστηριακού, Μικτού ή Συνθετικού) και να καλύπτουν κατά το δυνατόν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, όπως αυτά καθορίζονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΕΑΔΣΑ. Στόχος των Διδακτικών Σημειώσεων είναι η αξιοποίησή τους στα πλαίσια της διδασκαλίας τουλάχιστον ενός εξαμηνιαίου μαθήματος. Σχετικά με τα μικτά μαθήματα, και ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου, μπορεί το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος να αποτελούν ξεχωριστά τεύχη ή να περιέχονται στο ίδιο τεύχος. Η συγγραφή των Διδακτικών Σημειώσεων μπορεί να γίνει από ένα συγγραφέα μέλος του ΕΠ ή από συγγραφική ομάδα. 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Η χορήγηση Διδακτικών Σημειώσεων αποτελεί μια διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται διάφορα πρόσωπα και όργανα, από τον/την διδάσκοντα/ουσα ένα μάθημα μέχρι τη Συνέλευση του Τμήματος, που θα δώσει την τελική έγκριση. Η όλη διαδικασία διέπεται από ρυθμίσεις (νόμους, υπουργικές αποφάσεις κλπ) οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο υλοποίησής της. Οι Διδακτικές Σημειώσεις που αποστέλλονται προς φωτοαντιγραφική αναπαραγωγή, αυτοτελείς ή συμπληρωματικές, για θεωρίες ή/και εργαστήρια, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον/την Προϊστάμενο/νη του Τμήματος και απόσπασμα πρακτικού απόφασης έγκρισης της Συνέλευσης του Τμήματος. Η σειρά των απαιτούμενων διαδικασιών συνοπτικά είναι: κατάθεση των Διδακτικών Σημειώσεων από τον/την συγγραφέα ή τη συγγραφική ομάδα στον αρμόδιο Τομέα Μαθημάτων (ΤΜ), με τεκμηριωμένη εισήγηση για το ποσοστό της ύλης περιεχομένου του μαθήματος που καλύπτουν αποδοχή της εισήγησης από τον ΤΜ, έλεγχος έγκριση των Διδακτικών Σημειώσεων σχετικά με το κύρος, την πληρότητα και την καταλληλότητά τους και εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΣ ΤΜΗΜΑ ΕΑΔΣΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

4 έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος, με ειδική και πλήρη αιτιολόγηση του γνωστικού κενού που καλύπτουν αποστολή προς φωτοαντιγραφική αναπαραγωγή με διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον/την Προϊστάμενο/νη του Τμήματος και επισύναψη του αποσπάσματος πρακτικού απόφασης έγκρισης της Συνέλευσης του Τμήματος Με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών η έγκριση παύει να ισχύει οπότε, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση των Διδακτικών Σημειώσεων, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να επαναληφθεί η παραπάνω διαδικασία, εγκαίρως. 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Οι Διδακτικές Σημειώσεις θα πρέπει να περιέχουν επικαιροποιημένες γνώσεις και πληροφορίες (τουλάχιστον της τελευταίας τριετίας), χωρίς οποιαδήποτε λογοκλοπή, να είναι συνταγμένες σε ορθή ελληνική γλώσσα, και εν γένει να πληρούν τις προδιαγραφές και να είναι καλλιτεχνικά επιμελημένες. Αν για κάποιο λόγο είναι αναπόφευκτη η παραβίαση των προδιαγραφών, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται τεκμηριωμένα στην εισήγηση στον ΤΜ, που συνοδεύει τις προς έγκριση Διδακτικές Σημειώσεις. 3.1 ΕΚΤΑΣΗ Η έκταση του περιεχομένου των Διδακτικών Σημειώσεων καθορίζεται από τον/την συγγραφέα ή τη συγγραφική ομάδα, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου. 3.2 ΔΟΜΗ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η δομή του τεύχους των Διδακτικών Σημειώσεων προτείνεται να διαρθρώνεται ως εξής: Εξώφυλλο. Τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει το εξώφυλλο είναι: Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, τίτλος τεύχους μαθήματος, συγγραφέας/φείς και χρονολογία Πίνακας Περιεχομένων Κατάλογος Εικόνων (οι εικόνες, τα σχέδια, τα διαγράμματα και άλλα γραφήματα τα οποία περιέχονται στο κείμενο λαμβάνονται όλα ως εικόνες) Κατάλογος Πινάκων (εάν υπάρχουν) Εισαγωγή Κύριο Μέρος (κεφάλαια υποκεφάλαια) Βιβλιογραφικές Αναφορές ή Βιβλιογραφία Παραρτήματα (προαιρετικά) Πέραν των παραπάνω, και δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων κάθε γνωστικού αντικειμένου, η διαμόρφωση του τεύχους είναι στη διακριτική ευχέρεια των συγγραφέων. 3.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τη συγγραφή του πρωτογενούς υλικού οι συγγραφείς είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό της προτίμησής τους, όμως σε κάθε περίπτωση το τεύχος που θα κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αρχείο pdf. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΣ ΤΜΗΜΑ ΕΑΔΣΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

5 3.3.1 ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Για τη συγγραφή του κειμένου πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω προδιαγραφές: το μέγεθος της γραμματοσειράς για το σώμα κειμένου να είναι 10 έως 12 pt το στυλ της γραμματοσειράς (Arial, Times New Roman κλπ) είναι επιλογή των συγγραφέων τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια να έχουν αρίθμηση και τίτλο κάθε κεφάλαιο να εμφανίζεται σε νέα σελίδα τα υποκεφάλαια να ακολουθούν τη ροή του κειμένου οι εικόνες και οι πίνακες να έχουν αρίθμηση και λεζάντα. Η αρίθμησή τους μπορεί να γίνει στο σύνολο της εργασίας (π.χ. εικόνα 1, εικόνα 2 κοκ) ή για κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά (π.χ. στο κεφάλαιο 1: εικόνα 1.1., εικόνα 1.2. κοκ) οι σελίδες του κειμένου να είναι αριθμημένες το περιθώριο των σελίδων να είναι επαρκές ώστε το κείμενο να είναι ευανάγνωστο μετά τη βιβλιοδεσία το μέγεθος του χαρτιού να είναι Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ και ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Μέσα στο κείμενο θα πρέπει να περιέχονται παραπομπές και μία λίστα αναφορών στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή του τεύχους (βιβλιογραφία), όπου θα αναφέρονται όλες οι πηγές των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν και στις οποίες γίνεται αναφορά μέσα στο κείμενο. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση κάθε είδους υλικού (γραπτά κείμενα, εικόνες, πίνακες, γραφήματα κλπ) στο οποίο δεν έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ο/η συγγραφέας ή οι συν-συγγραφείς. 3.4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Σύμφωνα με το νόμο, οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Για την Ελλάδα ισχύει ο νόμος 2121/1993 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα, ΦΕΚ Α , ο οποίος είναι διαθέσιμος από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού < και όπου μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος. Παρακάτω παραθέτονται συνοπτικά κάποια στοιχεία, χρήσιμα για τους συγγραφείς των Διδακτικών Σημειώσεων. Για να χρησιμοποιηθούν τα έργα τα οποία υπόκεινται στο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας χρειάζεται η άδεια του δημιουργού. Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή: τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα αρχιτεκτονικά έργα, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών κλπ. Στα πλαίσια των Περιορισμών του Περιουσιακού Δικαιώματος ο νόμος επιτρέπει, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, τη χρήση σύντομων αποσπασμάτων από έργο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΣ ΤΜΗΜΑ ΕΑΔΣΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

6 άλλου για λόγους ενημέρωσης, για επιστημονική έρευνα και διδασκαλία. Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή. (άρθρα 19, 21 και 25) Για τα ψηφιακά έργα τα οποία βρίσκονται στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων, φωτογραφίες, κείμενα κλπ), ισχύει επίσης ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ψηφιοποιημένο υλικό το οποίο προσφέρεται ελεύθερα σε εκπαιδευτικούς, με σκοπό τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση για διδασκαλία και έρευνα, είναι οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources). Υπάρχουν πολλοί τρόποι και χώροι αναζήτησης όπου μπορεί να βρει κανείς Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Για παράδειγμα, μηχανές αναζήτησης όπου η αναζήτηση πραγματοποιείται βάσει αντικειμένων τα οποία έχουν ανοιχτές άδειες (όπως άδειες Creative Commons), πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες που διαθέτουν ελεύθερο περιεχόμενο κλπ. 4 ΥΛΙΚΟ προς ΠΑΡΑΔΟΣΗ Οι Διδακτικές Σημειώσεις κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf), για τη φωτοαντιγραφική αναπαραγωγή και την εθελοντική ανάρτηση στο διαδίκτυο αντίστοιχα. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΣ ΤΜΗΜΑ ΕΑΔΣΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής αναφοράς

Οδηγός συγγραφής αναφοράς ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός συγγραφής αναφοράς Για τις εργαστηριακές ασκήσεις της Φυσικής Για τις Σχολές ΜΠΔ, ΜΗΧΟΠ και ΜΗΠΕΡ Επιμέλεια: Δρ. Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης, Φυσικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρ[U+03AF]διo Hλεκτ ρoνικ[u+03ce]ν Bιβλ[U+03AF]ων By: Antigoni Vilaeti

Eγχειρ[U+03AF]διo Hλεκτ ρoνικ[u+03ce]ν Bιβλ[U+03AF]ων By: Antigoni Vilaeti Eγχειρ[U+03AF]διo Hλεκτ ρoνικ[u+03ce]ν Bιβλ[U+03AF]ων By: Antigoni Vilaeti Eγχειρ[U+03AF]διo Hλεκτ ρoνικ[u+03ce]ν Bιβλ[U+03AF]ων By: Antigoni Vilaeti Online: < http://cnx.org/content/col11138/1.1/ > C

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας. Παρουσίαση Μονάδας & Δράσεων. Ιφιγένεια Φουντά Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας «1 η Σειρά Εκπαίδευσης» Αποθετήρια & Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (K.E. A1) Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (K.E. B1) Ανάπτυξη εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3 : Αποκατάσταση εικόνας (Image Restoration) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός

Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα. Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός Ελληνικά Ανοικτά Μαθήματα Άδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός H παρούσα παρουσίαση καθώς και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν διατίθεται με άδεια χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου

Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Μεταδεδομένα ψηφιακού περιεχομένου Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών - αποθετηρίων Αλέξανδρος Ταγκούλης Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας 2 Μεταδεδομένα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Γ. Σάμψων, Senior Member IEEE

Δημήτριος Γ. Σάμψων, Senior Member IEEE Επικοινωνώντας τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας σε κοινότητες μάθησης: ποιός θα μπορούσε να είναι ο ρόλος των ΤΠΕ? Δημήτριος Γ. Σάμψων, Senior Member IEEE Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήματος Διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η Διπλωματική Εργασία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής βασικά μέρη: Πρώτη Σελίδα (Εξώφυλλο), Πρόλογο, Περίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012 Οργανώνεται από: την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας τον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπό την αιγίδα: του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS Word 2010

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS Word 2010 Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS Word 2010 Έκδοση 1.0 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου koupe@di.uoa.gr Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7)

Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7) Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7) Απαραίτητες ενέργειες: 1. Ενεργοποιούµε την Πολυτονική ρύθµιση πληκτρολογίου: δεξί κλικ στο εικονίδιο της Γλώσσας (κάτω-δεξιά, εκεί που γράφει ΕL ή ΕΝ) -> Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οδηγίες για συγγραφείς Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Οργάνωσης Μαθήματος στην Ιδρυματική πλατφόρμα του open e class. Σύνταξη: MY-AOC

Οδηγίες Οργάνωσης Μαθήματος στην Ιδρυματική πλατφόρμα του open e class. Σύνταξη: MY-AOC Οδηγίες Οργάνωσης Μαθήματος στην Ιδρυματική πλατφόρμα του open e class Σύνταξη: MY-AOC Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Οργάνωση Μαθήματος 3 Η πλήρης οργάνωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων. Δημήτριος Γ Σάμψων

Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων. Δημήτριος Γ Σάμψων Θέματα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Κατάρτισης με στόχο την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ικανοτήτων Δημήτριος Γ Σάμψων Senior Member IEEE Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ινστιτούτο Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα