Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία του περιβάλλοντος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια κοινή γεωργική πολιτική... 3 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Μέρος µιας σειράς εκδόσεων που εξηγούν τις δράσεις της ΕΕ στους διάφορους τοµείς πολιτικής, γιατί τις αναλαµβάνει και µε ποια αποτελέσµατα. Μπορείτε να δείτε στην παρακάτω διεύθυνση τα άλλα διαθέσιµα µέρη της σειράς και να τα τηλεφορτώσετε: Πώς λειτουργεί η γεωργική πολιτική Τι κάνει η ΕΕ... 8 Η ευρωπαϊκή γεωργία με ορίζοντα το 2020: αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος Περισσότερα Πώς λειτουργεί η ΕΕ Ευρώπη 2020: η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης Οι πατέρες της ΕΕ Αλιεία και θαλάσσια πολιτική Ανάπτυξη και συνεργασία Ανθρωπιστική βοήθεια Ανταγωνισμός Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσει Ασφάλεια των τροφίμων Γεωργία Δημόσια υγεία Διεύρυνση Δικαιοσύνη, ιθαγένεια, θεμελιώδη δικαιώματα Δράση για το κλίμα Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός Εμπόριο Ενέργεια Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Επιχειρήσεις Έρευνα και καινοτομία Εσωτερική αγορά Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ Καταπολέμηση της απάτης Καταναλωτές Μετανάστευση και άσυλο Μεταφορές Περιβάλλον Περιφερειακή πολιτική Πολιτιστικός και οπτικοακουστικός τομέας Προϋπολογισμός Σύνορα και ασφάλεια Τελωνεία Φορολογία Ψηφιακό θεματολόγιο και κοινωνία της πληροφορίας Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια: Γεωργία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Εκδόσεις 1049 Βρυξέλλες ΒΕΛΓΙΟ Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του Φωτογραφία εξωφύλλου: Phovoir 16 σ. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /55345 Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2013 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή. Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή επιμέρους φωτογραφιών, πρέπει να ζητείται απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3 Γ ε ω ρ γ ί α 3 Γιατί χρειαζόμαστε μια κοινή γεωργική πολιτική Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), η οποία θεσπίστηκε το 1962, βασίζεται στην εταιρική σχέση του κλάδου της γεωργίας µε την κοινωνία, της Ευρώπης µε τους αγρότες της. Κύριοι στόχοι της είναι: η βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, ώστε οι καταναλωτές να δέχονται µια σταθερή προσφορά τροφίµων, σε προσιτές τιµές, η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των γεωργών της ΕΕ. Σήµερα, πενήντα χρόνια µετά, η ΕΕ πρέπει να αντιµετωπίσει περισσότερες προκλήσεις: Επισιτιστική ασφάλεια Σε παγκόσµιο επίπεδο, η παραγωγή τροφίµων θα πρέπει να διπλασιαστεί προκειµένου να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες 9 δισεκατοµµυρίων ανθρώπων, δηλ. του πληθυσµού της γης το Κλιµατική αλλαγή και βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων. Προστασία της υπαίθρου σε όλη την ΕΕ και διατήρηση της βιωσιµότητας της αγροτικής οικονοµίας. Η ΚΓΠ είναι µια κοινή πολιτική για όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαχείριση και χρηµατοδότησή της ασκείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους πόρους του ετήσιου προϋπολογισµού της ΕΕ. Η ΕΕ αριθμεί 500 εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ανάγκη από μια αξιόπιστη προσφορά υγιεινών και θρεπτικών τροφίμων, σε προσιτές τιμές. Το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να παραμένει αβέβαιο και απρόβλεπτο και οι προκλήσεις, σημερινές και μελλοντικές, είναι πολλές: παγκόσμιος ανταγωνισμός, οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, κλιματική αλλαγή και αυξανόμενο κόστος των συντελεστών παραγωγής, όπως τα καύσιμα και τα λιπάσματα. Η ΚΓΠ αφορά τη διατροφή μας Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η ΕΕ θέσπισε και έθεσε σε εφαρμογή την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ). Σκοπός της είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στους γεωργούς να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το κοινωνικό σύνολο, με σπουδαιότερη όλων την παραγωγή τροφίμων. Χάρη στην ΚΓΠ, υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη. Ως κοινωνία, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι γεωργοί μας παράγουν τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε. Οι αγρότες μας παράγουν μια εντυπωσιακή ποικιλία άφθονων, οικονομικά προσιτών, ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων. Η ΕΕ είναι παγκοσμίως γνωστή για τις διατροφικές και γαστρονομικές της παραδόσεις. Λόγω των εξαιρετικών γεωργικών της πόρων, η ΕΕ θα μπορούσε και πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας παγκοσμίως. European Union Οι Ευρωπαίοι µπορούν να είναι σίγουροι ότι οι γεωργοί παράγουν τα τρόφιµα που χρειάζονται.

4 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 4 Η ΚΓΠ αφορά την ύπαιθρό μας Η γεωργία δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα. Αφορά επίσης τις αγροτικές κοινότητες, καθώς και τα άτομα που ζουν σε αυτές. Αφορά την ύπαιθρό μας και τους πολύτιμους φυσικούς της πόρους. Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι γεωργοί διατηρούν την ύπαιθρο ζωντανή και συντηρούν τον αγροτικό τρόπο ζωής. Αν δεν υπήρχαν αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αγρότες, τα χωριά και οι κωμοπόλεις μας θα είχαν πληγεί σημαντικά. Πολλές θέσεις απασχόλησης της υπαίθρου συνδέονται με τη γεωργία. Οι αγρότες χρειάζονται μηχανήματα, κτίρια, καύσιμα, λιπάσματα και υγειονομική περίθαλψη για τα ζώα τους. Πολλοί εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. Άλλοι απασχολούνται σε άλλα στάδια, όπως είναι η προετοιμασία, η μεταποίηση και η συσκευασία των τροφίμων. Άλλοι πάλι, απασχολούνται στην αποθήκευση, τη μεταφορά και το λιανικό εμπόριο των τροφίμων. Συνολικά, η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων αποτελούν ζωτικά στοιχεία της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ζουν 14 εκατομμύρια αγρότες, ενώ 4 επιπλέον εκατομμύρια άτομα απασχολούνται στον τομέα των τροφίμων. Ο γεωργικός τομέας και ο τομέας των τροφίμων καλύπτουν το 7 % όλων των θέσεων εργασίας και παράγουν το 6 % του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Οι γεωργοί διαχειρίζονται την ύπαιθρο προς όφελος όλων µας. Η ΚΓΠ αφορά το περιβάλλον μας Η ύπαιθρός μας δεν βρίσκεται στην αρχική φυσική της κατάσταση. Έχει διαμορφωθεί από τη γεωργία ανά τους αιώνες. Η γεωργία έχει διαμορφώσει το ποικιλόμορφο περιβάλλον μας και τα διάφορα τοπία. Η ύπαιθρος αποτελεί καταφύγιο για μεγάλη ποικιλία ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η βιοποικιλότητα είναι πολύ σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι γεωργοί διαχειρίζονται την ύπαιθρο προς όφελος όλων μας. Παρέχουν δημόσια αγαθά τα σημαντικότερα από τα οποία είναι η καλή φροντίδα και διατήρηση του εδάφους, του τοπίου και της βιοποικιλότητας. Η αγορά δεν καταβάλλει αντίτιμο για αυτά τα δημόσια αγαθά. Για να αποζημιώσει τους γεωργούς για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο, η ΕΕ χορηγεί στους γεωργούς εισοδηματική ενίσχυση. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες για τους γεωργούς. Η ΚΓΠ τους προσφέρει οικονομική ενίσχυση, ώστε να προσαρμόσουν τις γεωργικές τους μεθόδους και συστήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι γεωργοί είναι οι πρώτοι που συνειδητοποιούν την ανάγκη φροντίδας των φυσικών μας πόρων, καθώς βασίζονται σε αυτούς τους πόρους για την καθημερινή τους διαβίωση. Για να αποφύγει τις αρνητικές επιπτώσεις ορισμένων γεωργικών πρακτικών, η ΕΕ παρέχει κίνητρα στους γεωργούς, ώστε να χρησιμοποιούν βιώσιμους και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους εργασίας. Για την ακρίβεια, οι γεωργοί πρέπει να αντιμετωπίσουν μια διπλή πρόκληση: την παραγωγή τροφίμων και ταυτόχρονα την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας. Η βιώσιμη γεωργία, κατά την οποία χρησιμοποιούνται με φειδώ οι φυσικοί πόροι, είναι πολύ σημαντική για την παραγωγή τροφίμων και την ποιότητα της ζωής μας σήμερα, στο μέλλον και για τις επόμενες γενιές. European Union

5 Γ ε ω ρ γ ί α 5 Σύντομη αναδρομή στην Κοινή Γεωργική Πολιτική 1957 Με τη Συνθήκη της Ρώµης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (πρόδροµος της σηµερινής ΕΕ), µεταξύ έξι χωρών της υτικής Ευρώπης «Γεννιέται» η κοινή γεωργική πολιτική. Η ΚΓΠ λαµβάνει τη µορφή κοινής πολιτικής, στοχεύοντας στην παροχή οικονοµικών τροφίµων για τους πολίτες της ΕΕ και σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους γεωργούς Η ΚΓΠ πέφτει θύµα της επιτυχίας της. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις καθίστανται τόσο παραγωγικές, που παράγουν περισσότερα τρόφιµα από όσα είναι απαραίτητα. Τα πλεονάσµατα αποθηκεύονται και εξελίσσονται σε «βουνά από τρόφιµα». Λαµβάνονται διάφορα µέτρα, ώστε τα επίπεδα παραγωγής να προσεγγίσουν τις ανάγκες της αγοράς Η ΚΓΠ µετατοπίζει το κέντρο βάρους από τη στήριξη της αγοράς στη στήριξη των παραγωγών. Η στήριξη των τιµών περιορίζεται και αντικαθίσταται από τις πληρωµές άµεσων ενισχύσεων στους γεωργούς οι οποίοι παροτρύνονται να χρησιµοποιούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Η µεταρρύθµιση συµπίπτει µε τη ιάσκεψη Κορυφής για το περιβάλλον στο Ρίο το 1992, η οποία εισάγει την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης Η ΚΓΠ χορηγεί εισοδηµατική ενίσχυση. Μια νέα µεταρρύθµιση της ΚΓΠ αποσυνδέει τις επιδοτήσεις και την παραγωγή. Οι γεωργοί πλέον λαµβάνουν εισοδηµατική ενίσχυση, εφόσον φροντίζουν την εκµετάλλευση και πληρούν τα πρότυπα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή µεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίµων Νέα πρόταση µεταρρύθµισης της ΚΓΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τοµέα, στην προώθηση της καινοτοµίας, στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και στη στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές. istockphoto/milan Zeremski Πώς προστατεύουµε τη φύση και τη βιοποικιλότητα;

6 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 6 Γιατί η γεωργική πολιτική καθορίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Οι κύριοι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι η βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, ώστε οι καταναλωτές να είναι αποδέκτες μιας σταθερής προσφοράς τροφίμων σε προσιτές τιμές, και η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των γεωργών της ΕΕ. Οι δύο αυτοί στόχοι αφορούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και κανένας από αυτούς δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη χρηματοδοτική στήριξη της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών. Επίσης, υπάρχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά για τα γεωργικά προϊόντα. Γι αυτό, η γεωργική πολιτική πρέπει να καθορίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζονται θεμιτές συνθήκες για όλους. Με τη θέσπιση μιας συλλογικής ευρωπαϊκής πολιτικής αξιοποιούνται καλύτερα οι δημοσιονομικοί πόροι απ ό,τι με την εφαρμογή πολλών διαφορετικών εθνικών πολιτικών. Η υιοθέτηση κοινής προσέγγισης για τη στήριξη της γεωργίας εξασφαλίζει ίσους όρους για τους αγρότες, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι βέβαιο ότι, εάν δεν υπήρχε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εφάρμοζαν ξεχωριστές εθνικές πολιτικές με διαφορετική έκταση και βαθμό παρέμβασης του κράτους. Η εφαρμογή μιας πολιτικής που καθορίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξασφαλίζει κοινούς κανόνες στην ενιαία αγορά. Λαμβάνονται μέτρα για την αστάθεια της αγοράς όταν αυτό χρειάζεται. Περιφρουρείται η πρόοδος που επιτεύχθηκε χάρη στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, και εξασφαλίζεται κοινή εμπορική πολιτική η οποία επιτρέπει στην ΕΕ να διαπραγματεύεται ως μία οντότητα με τους παγκόσμιους εμπορικούς μας εταίρους. Η γεωργία είναι ένας από τους λίγους τοµείς όπου η κοινή πολιτική χρηµατοδοτείται κυρίως από τον προϋπολογισµό της ΕΕ και όχι από τους εθνικούς προϋπολογισµούς των κρατών µελών. European Union

7 Γ ε ω ρ γ ί α 7 Πώς λειτουργεί η γεωργική πολιτική Η κοινή γεωργική πολιτική μπορούμε να πούμε ότι περιλαμβάνει τρία σκέλη: τη στήριξη της αγοράς, τη στήριξη του εισοδήματος και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και τα τρία αυτά σκέλη συνδέονται μεταξύ τους, ενώ η συνολική βιωσιμότητά της εξαρτάται από την ικανότητα συλλογικής δράσης. Όσον αφορά τη στήριξη της αγοράς, η γεωργία εξαρτάται από τις καιρικές και κλιματικές συνθήκες περισσότερο απ ό,τι άλλοι τομείς. Εκτός αυτού, ο γεωργικός τομέας χαρακτηρίζεται από μια αναπόφευκτη χρονική διαφορά ανάμεσα στη στιγμή της ζήτησης και στη στιγμή της προσφοράς, ενώ μικρές αλλαγές στην ποσότητα παραγωγής μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις τιμές καθώς η κατανάλωση τροφίμων είναι σε γενικές γραμμές σταθερή σε σχέση με την κατανάλωση άλλων προϊόντων. Αυτή η επιχειρηματική αβεβαιότητα δικαιολογεί τον σημαντικό ρόλο που έχει ο δημόσιος τομέας στην εξασφάλιση σταθερότητας για τους αγρότες. Προκειμένου να παρασχεθεί ένα δίχτυ ασφαλείας χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος τη στήριξη εισοδήματος, οι άμεσες πληρωμές δεν παρέχουν μόνον ένα βασικό εισόδημα στους αγρότες, αλλά προωθούν και την προστασία του περιβάλλοντος. Το τρίτο σκέλος αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Για την επίλυση συγκεκριμένων αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές, θεσπίζονται εθνικά (πολλές φορές περιφερειακά) προγράμματα ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα προγράμματά τους με βάση τον ίδιο κατάλογο μέτρων, αλλά παράλληλα έχουν δυνατότητα ευελιξίας όσον αφορά σημαντικά προβλήματα στην επικράτειά τους που άπτονται των δικών τους οικονομικών, φυσικών και διαρθρωτικών συνθηκών. Η πρωτοβουλία Leader αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ενθαρρύνει τους ντόπιους να βρίσκουν λύσεις σε τοπικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, υπάρχει ένας προκαθορισμένος, μέγιστος προϋπολογισμός (όπως και για όλες τις πολιτικές της ΕΕ), ο οποίος καθορίζεται για επτά χρόνια. Έτσι, εξασφαλίζεται ένα ανώτατο όριο για τις δαπάνες και οι αγρότες γνωρίζουν τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα. Διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της πολιτικής βελτίωσαν την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων εργαλείων. Σταδιακά, τα λιγότερο αποδοτικά μέσα αντικαταστάθηκαν με πιο αποτελεσματικά εργαλεία που δίνουν στην κοινή γεωργική πολιτική τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των αγροτών καθώς και στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών. Τα πρώτα δύο σκέλη, η στήριξη της αγοράς και η στήριξη του εισοδήματος, χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ το σκέλος της ανάπτυξης της υπαίθρου βασίζεται σε πολυετή προγραμματισμό και συγχρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη. Μια πολιτική που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ Ο προϋπολογισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι για μερικούς αμφιλεγόμενο θέμα. Παραδείγματος χάρη, ακούγεται συχνά ότι «ο μισός προϋπολογισμός της ΕΕ πηγαίνει στη γεωργική πολιτική». Ωστόσο, η δήλωση αυτή δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τον δημοσιονομικό μηχανισμό της ΕΕ ούτε τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής. Είναι αλήθεια ότι σε αυτόν τον τομέα διατίθεται το 40 % του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό όμως οφείλεται στο ότι η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί έναν από τους ελάχιστους τομείς όπου εφαρμόζεται κοινή πολιτική εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ. Αντιθέτως, οι περισσότερες άλλες δημόσιες πολιτικές χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τα κράτη μέλη. Είναι επίσης σημαντικό να εξετάζεται ο προϋπολογισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής υπό το πρίσμα των συνολικών δημόσιων δαπανών στην ΕΕ. Υπό το πρίσμα αυτό, ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη πολιτική είναι μικρός, καθώς αντιστοιχεί μόνο στο 1 % των συνολικών δημόσιων δαπανών στην ΕΕ. Τέλος, ως ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο προϋπολογισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής έχει μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία 30 χρόνια, από το 75 % περίπου στο 40 %. Κατά την περίοδο αυτή, 17 νέα κράτη μέλη προσχώρησαν στην Ένωση (με αποτέλεσμα να υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των αγροτών) και, ως εκ τούτου, οι δαπάνες ανά αγρότη είναι πολύ χαμηλότερες σήμερα απ ό,τι στο παρελθόν.

8 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 8 Τι κάvει η ΕΕ Η ΚΓΠ αφορά τους γεωργούς μας Οι γεωργοί αποτελούν έναν πολύ σημαντικό οικονομικό παράγοντα των αγροτικών περιοχών, τον οποίο δεν θα έπρεπε να χάσει η ΕΕ. Οι θεμελιώδεις, εγγενείς γεωργικές δεξιότητες δεν μαθαίνονται από τις σελίδες βιβλίων, αλλά μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Ωστόσο, πολλοί νέοι άνθρωποι δεν θεωρούν πλέον τη γεωργία ως ένα ελκυστικό επάγγελμα, με αποτέλεσμα ο αριθμός των γεωργών να μειώνεται. Τη δεκαετία του 1960, οι αρχικές έξι χώρες της ΕΕ είχαν έξι εκατομμύρια γεωργούς, αλλά έκτοτε ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε λιγότερο από το μισό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΚΓΠ βοηθά τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία, παρέχοντάς τους κεφάλαια για να αγοράσουν γη, μηχανήματα και εξοπλισμό. Παρέχει επίσης επιχορηγήσεις για την εκπαίδευση τόσο των νέων όσο και των παλαιότερων γεωργών στις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους παραγωγής. Η ενθάρρυνση των νέων αγροτών και η διασφάλιση της συνέχειας από τη μια γενιά στην άλλη αποτελεί πραγματική πρόκληση για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην ΕΕ. Σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης, η γεωργία είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως, για παράδειγμα, στις Κατάλογος ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ετησίως οι αγρότες μας ηµητριακά: 300 εκατ. τόνοι Ζάχαρη: 16 εκατ. τόνοι Ελαιούχοι σπόροι: 21 εκατ. τόνοι Ελαιόλαδο: 2 εκατ. τόνοι Μήλα: 10 εκατ. τόνοι Αχλάδια: 3 εκατ. τόνοι Εσπεριδοειδή: 10 εκατ. τόνοι Οίνος: 170 εκατ. εκατόλιτρα Βόειο κρέας: 8 εκατ. τόνοι Χοίρειο κρέας: 20 εκατ. τόνοι Κρέας πουλερικών: 12 εκατ. τόνοι Αυγά: 7 εκατ. τόνοι Γάλα: 140 εκατ. τόνοι Μέσος όρος την περίοδο Συγκριτική ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ και μη ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ εισοδηματοσ λοφώδεις, ορεινές περιοχές ή/και σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν ζωντανές οι κοινότητες στις περιφέρειες αυτές. Η ΚΓΠ παρέχει κεφάλαια για τη διασφάλιση της καλής οικονομικής κατάστασης και της διατήρησης των αγροτικών κοινοτήτων στις ευάλωτες περιοχές. Χάρη στην ΚΓΠ, οι γεωργοί παράγουν αυτά που θέλουν οι καταναλωτές 40 % 100 % Οι αριθμοί αντιστοιχούν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα στη γεωργία ανά μη έμμισθη ετήσια μονάδα εργασίας ως ποσοστού επί τοις εκατό του μέσου μισθού στη συνολική οικονομία ανά ισοδύναμο πλήρους εργασίας. Οι πολίτες της ΕΕ είναι οι τελικοί αποδέκτες της ΚΓΠ. Υπάρχουν πάντα άφθονα τρόφιμα στα καταστήματα και τα σουπερμάρκετ, σε τιμές που γενικά θεωρούνται προσιτές. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ σήμερα, μια μέση οικογένεια δαπανά περίπου το 15 % του μηνιαίου εισοδήματός της σε τρόφιμα. Το ποσοστό αυτό είναι το μισό από εκείνο που ίσχυε το Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

9 Γ ε ω ρ γ ί α 9 istockphoto Οι γεωργοί εργάζονται όλο και περισσότερο για να προστατεύουν το περιβάλλον και την οµορφιά του τοπίου. Οι γεωργοί μας μάς παρέχουν ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα. Η Ευρώπη διατηρεί ηγετική θέση σε τομείς όπως το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά, το κρέας, ο οίνος και τα αλκοολούχα ποτά. Επιπλέον, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε πώς και πού παρήχθη το κάθε τρόφιμο, επειδή οι κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας της ΕΕ παρέχουν στους καταναλωτές τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν την κατάλληλη επιλογή όταν αγοράζουν τρόφιμα. Πολλοί καταναλωτές της ΕΕ προτιμούν τα εγχώρια ή τοπικά προϊόντα, όπου αυτά είναι διαθέσιμα. Η ζήτηση παραδοσιακών εδεσμάτων αυξάνεται διαρκώς. Ως εκ τούτου, οι γεωργοί έχουν αυξήσει τις πωλήσεις απευθείας σε καταναλωτές σε αγορές γεωργικών προϊόντων και μεταποιούν τα προϊόντα τους για να τους προσδώσουν τοπική αξία. Οι γεωργοί λειτουργούν ως διαχειριστές της υπαίθρου Περίπου η μισή έκταση της ΕΕ καλλιεργείται. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη γεωργία όσον αφορά το φυσικό μας περιβάλλον. Η γεωργία συμβάλλει εδώ και αιώνες στη δημιουργία και διατήρηση μιας ποικιλίας πολύτιμων ημιφυσικών οικοτόπων. Σήμερα, αυτοί οι οικότοποι διαμορφώνουν τα διάφορα τοπία της ΕΕ και φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία άγριων ειδών. Η γεωργία και η φύση αλληλοεπηρεάζονται. Χάρη στις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ, οι γεωργικές μας μέθοδοι καθίστανται ολοένα και πιο φιλικές για το περιβάλλον. Συνεπώς, οι σημερινοί αγρότες έχουν διττό ρόλο: να παράγουν τρόφιμα και να διαχειρίζονται την ύπαιθρο. Όσον αφορά την ύπαιθρο, παρέχουν στην ουσία δημόσια αγαθά. Ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο οι παρούσες και οι μελλοντικές γενιές επωφελείται από την προσεκτική διαχείριση και φροντίδα της υπαίθρου. Συνεπώς, οι γεωργοί οφείλουν να ανταμείβονται από την ΚΓΠ για την παροχή πολύτιμων δημόσιων αγαθών. Οι γεωργοί χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο την εισοδηματική ενίσχυση που λαμβάνουν από την ΚΓΠ για να εφαρμόσουν περιβαλλοντικά βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας. Αυτό τους επιτρέπει, για παράδειγμα, να μειώνουν τις ποσότητες χημικών λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες. Τους επιτρέπει επίσης να περιορίζουν την πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου του αριθμού ζώων εκμετάλλευσης ανά εκτάριο γης. Άλλες προσαρμογές περιλαμβάνουν τη μη καλλιέργεια των εκτάσεων στα όρια μιας εκμετάλλευσης, τη δημιουργία τεχνητών λιμνών ή άλλων χαρακτηριστικών του τοπίου και τη φύτευση δέντρων και θάμνων. Πρόκειται για πτυχές της γεωργίας οι οποίες υπερβαίνουν τις συμβατικές μεθόδους και τις ορθές πρακτικές καλλιέργειας. Επιπλέον, η ΚΓΠ προωθεί γεωργικές πρακτικές όπως η διατήρηση μόνιμων βοσκότοπων και η διαφύλαξη της αισθητικής αξίας του τοπίου, σύμφωνα με τις επιθυμίες των πολιτών.

10 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 10 Η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων της άγριας πανίδας και χλωρίδας, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν άλλες προτεραιότητες, τις οποίες οφείλουν να σέβονται οι γεωργοί. Οι ΓΕΩΡΓΟΙ ΓΕΡΝΟΥΝ 65 και άνω Κάτω των 35 Από 35 έως 44 Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικός είναι ο ρόλος του προγράμματος Natura Πρόκειται για ένα δίκτυο περίπου περιοχών που καλύπτουν περίπου το ένα πέμπτο της επικράτειας της ΕΕ το οποίο αποσκοπεί στην προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται για «περιφραγμένες» προστατευόμενες περιοχές, αλλά για περιοχές ανοιχτές που συχνά εξαρτώνται από βιώσιμες ανθρώπινες δραστηριότητες και χρήση της γης, οι οποίες τις έχουν διαμορφώσει και τις έχουν διατηρήσει για χρόνια. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι γεωργοί αναλαμβάνουν τη διαχείριση της γης με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητα. Η αγροτική οικονομία και ο αγροτικός τρόπος ζωής εξαρτώνται από τη γεωργία Από 55 έως 64 Πηγή: Eurostat, Από 45 έως 54 Η γεωργία αποτελεί τη βασική οικονομική δραστηριότητα πολλών αγροτικών περιοχών της ΕΕ. Ωστόσο, πολλοί γεωργοί ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες, όπως η μεταποίηση τροφίμων και η φιλοξενία τουριστών. Αυτή η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας αποτελεί πηγή δύναμης την οποία στηρίζει και ενθαρρύνει η ΕΕ μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Περίπου ο μισός πληθυσμός της ΕΕ ζει σε αγροτικές περιοχές. Χωρίς τη γεωργία, θα ήταν πολύ δύσκολο να διατηρηθούν ζωντανές και συγκροτημένες αρκετές από τις κοινότητες. Αν έπαυε να υπάρχει η γεωργία, σε αρκετές περιοχές θα εμφανιζόταν πρόβλημα εγκατάλειψης γης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΚΓΠ προσφέρει στους γεωργούς οικονομική ενίσχυση, ώστε να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη και να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης μέσω της ανανέωσης των αγροτικών κοινοτήτων τους, της προστασίας του φυσικού τοπίου ή των σχεδίων πολιτιστικής κληρονομιάς και πολλών άλλων έργων που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη γεωργία και την αγροτική οικονομία. Η γεωργία χρειάζεται τους νέους. istockphoto/bart Coenders

11 Γ ε ω ρ γ ί α 11 istockphoto/cstar55 Η αποδοτική και ανταγωνιστική γεωργία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης στην Ευρώπη. Αυτό συμβάλλει στην αποτροπή της εγκατάλειψης της υπαίθρου λόγω ελάχιστων ευκαιριών απασχόλησης και αύξησης της ανεργίας. Οι δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι τα σχολεία και οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης διατηρούνται και βελτιώνονται, παρέχοντας έναν καλό λόγο στους κατοίκους να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά τους. Ο δυναμισμός των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να ενισχυθεί. Πολλοί γεωργοί έχουν ηλικία άνω των 55 ετών και θα αποσυρθούν από την ενεργό δράση κάποια στιγμή στο μέλλον. Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η ηλικιακή δομή των γεωργών αποτελεί θέμα προβληματισμού. Η παροχή συνδρομής προς τους νέους γεωργούς στα πρώτα τους βήματα είναι μια αναγκαία πολιτική, προκειμένου οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις διάφορες προκλήσεις. Η πολιτική ήταν πολύ αποτελεσματική. Η παραγωγικότητα ενισχύθηκε σημαντικά. Οι καλλιέργειες αυξήθηκαν κατά πολύ, αλλά από το 2000 και μετά έχουν παραμείνει σταθερές. Στα επόμενα χρόνια, η έρευνα και η ανάπτυξη θα είναι καίριας σημασίας για τους αγρότες, ώστε να παράγουν περισσότερα με λιγότερους πόρους. Ενόψει των πλεονασμάτων τροφίμων που προέκυψαν, η έμφαση μετατοπίστηκε. Σήμερα η ΚΓΠ βοηθά τους γεωργούς: να καλλιεργούν με τρόπους που συνεπάγονται μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, να χρησιμοποιούν φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές τεχνικές, Η ΚΓΠ προωθεί την παραγωγικότητα και την καινοτομία Η ΚΓΠ συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των γεωργών και στη βελτίωση των τεχνικών τους δεξιοτήτων. Πιο αποδοτική γεωργία: καλλιέργειες σιτηρών ΤΩΝ πρώτων έξι ΚΡΑΤΩΝ μελών της ΕΕ 7 Τα πρώτα χρόνια, η ΚΓΠ ενθάρρυνε τους γεωργούς να χρησιμοποιούν σύγχρονα μηχανήματα και νέες τεχνολογίες, όπως χημικά λιπάσματα και προϊόντα φυτοπροστασίας. Αυτά ήταν απαραίτητα επειδή προτεραιότητα εκείνη την εποχή ήταν η αύξηση της παραγωγής τροφίμων για τον πληθυσμό Απόδοση σε τόνους ανά εκτάριο. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

12 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 12 Συγκέντρωση ΣΤΟ πλαίσιο της ΤΡΟφικής ΑΛΥΣΙδας: αριθμός επιχειρήσεων Γεωργοί Στοιχεία του 2007 (γεωργία) και του 2009 (άλλοι κλάδοι). Πηγή: Eurostat. Παρασκευαστές τροφίµων Έµποροι χονδρικής πώλησης Έµποροι λιανικής πώλησης να πληρούν τα πρότυπα που αφορούν τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση των ζώων, να παράγουν και να εμπορεύονται εκλεκτά εδέσματα της περιοχής τους, να χρησιμοποιούν με πιο παραγωγικό τρόπο τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, να αναπτύσσουν νέες χρήσεις των γεωργικών προϊόντων σε τομείς όπως η κοσμετολογία, η ιατρική και οι χειροτεχνίες. Τα ταμεία έρευνας της ΕΕ επιδιώκουν την ανάπτυξη νέων συστημάτων γεωργικής παραγωγής, ώστε οι γεωργοί να ανταποκρίνονται στις διάφορες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι τουλάχιστον εκείνες της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης πίεσης που ασκείται στους φυσικούς πόρους. Στο μέλλον, οι γεωργοί μας θα πρέπει να παράγουν περισσότερα προϊόντα με λιγότερους πόρους. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε με την ανάπτυξη μέσων όπως οι συμπράξεις καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, γεφυρώνοντας το υπάρχον χάσμα μεταξύ έρευνας και γεωργικής πρακτικής και διευκολύνοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (γεωργών, συμβούλων, αγροτικών επιχειρήσεων, επιστημόνων, διοικητικών αρχών κ.λπ.). Ο εκσυγχρονισμός είναι μια άλλη προτεραιότητα της ΚΓΠ Ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων ήταν, και εξακολουθεί να είναι, σημαντικός στόχος της ΚΓΠ. Πολλοί γεωργοί της ΕΕ έχουν επωφεληθεί από επιχορηγήσεις για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων και των μηχανημάτων τους. Άλλοι, έλαβαν επιχορηγήσεις για να βελτιώσουν την ποιότητα των ζώων τους και τις συνθήκες εκτροφής τους. Η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι ο εκσυγχρονισμός θα βοηθήσει τους γεωργούς να γίνουν οικονομικά ανταγωνιστικοί και να εφαρμόσουν περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνικές. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της ΚΓΠ θα παραμείνει σημαντική κινητήριος δύναμη αλλαγής και προόδου: θα συνεχίσει να προσφέρει ευκαιρίες στους γεωργούς για να βελτιώσουν τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις και, γενικότερα, την ύπαιθρο στην οποία ζουν. Σύμφωνα με τη στρατηγική ανάπτυξης της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία τη λεγόμενη στρατηγική «Ευρώπη 2020» οι γεωργοί μας θα καταστούν αποτελεσματικότεροι και πιο ανταγωνιστικοί. Μπορεί οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια να παίζουν σημαντικό ρόλο, υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι να παρασχεθεί συνδρομή στους γεωργούς. Μεταξύ των λιγότερο προβαλλόμενων τρόπων παροχής πολύτιμης συνδρομής σε γεωργούς της ΕΕ συγκαταλέγονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η παροχή συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Γιατί η μεταχείριση των γεωργών δεν είναι πάντα δίκαιη Οι περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι σχετικά μικρές. Ο μέσος γεωργός της ΕΕ διαθέτει μόλις 12 εκτάρια γης (περίπου 20 γήπεδα ποδοσφαίρου), ενώ το 70 % των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν ξεπερνά σε μέγεθος τα πέντε εκτάρια. Το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σημαίνει ότι οι γεωργοί ενδέχεται να δυσκολεύονται να

13 Γ ε ω ρ γ ί α 13 Comstock Images/Jupiterimages Η καλή φήµη της ΕΕ, ότι παράγει ποιοτικά τρόφιµα, στηρίζεται από πολλά προγράµµατα της ΕΕ. επιτύχουν την καλύτερη τιμή αγοράς για το προϊόν τους. Οι προσπάθειές τους για βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της προστιθέμενης αξίας ενδέχεται να μην ανταμείβονται από την τιμή αγοράς. Η ΚΓΠ βοηθά ολοένα και περισσότερο τους γεωργούς να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση έναντι άλλων φορέων της τροφικής αλυσίδας. Η ΕΕ παρέχει συνδρομή στους γεωργούς ενθαρρύνοντας: τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών: τέτοιες οργανώσεις επιτρέπουν στους παραγωγούς να συγκροτούν ομάδες, ώστε να πωλούν τα προϊόντα τους συλλογικά και να ασκούν μεγαλύτερη πίεση στην αγορά, στο πλαίσιο της τροφικής αλυσίδας, άλλες μορφές συνεργασίας, που παρέχουν στους αγρότες μεγαλύτερες δυνατότητες άσκησης επιρροής στην αγορά και αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους και την ανταγωνιστικότητα, των προϊόντων μπορεί να αυξήσει τις γνώσεις των γεωργών και τις διαπραγματευτικές τους δυνατότητες στο πλαίσιο της τροφικής αλυσίδας. Ποιοτικά τρόφιμα: το κλειδί για την επιτυχία Η Ευρώπη είναι γνωστή για το μεγάλο εύρος εκλεκτών τροφίμων, οίνων και ζύθων που παράγει, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις σπουδαίες γαστρονομικές παραδόσεις μας. Έχοντας ως στόχο την παροχή ασφαλών τροφίμων υψηλής ποιότητας, η Ευρώπη δημιούργησε με την πάροδο των ετών διάφορα εργαλεία. Σε αυτά συγκαταλέγονται η θέσπιση προτύπων εμπορίας, ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας για την αναγνώριση των προϊόντων που έχουν ένα ειδικό χαρακτηριστικό ποιότητας, συστήματα πιστοποίησης και κανόνες υγιεινής. Πρότυπα εμπορίας: τέτοιου είδους πρότυπα ισχύουν για την πλειονότητα των γεωργικών προϊόντων. Καθορίζουν τις κατηγορίες των προϊόντων, τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται και ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση. Πληροφορούν τον καταναλωτή (για την προέλευση ή την ποικιλία των οπωροκηπευτικών για παράδειγμα) και επιτρέπουν τη σύγκριση των τιμών μεταξύ προϊόντων ισοδύναμης ποιότητας. Αυτά τα πρότυπα διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκά ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ για την αναγνώριση ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ένα ειδικό ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: για τα προϊόντα των οποίων ο χαρακτήρας είναι συνδεδεμένος με την γεωγραφική τους προέλευση, αναζητήστε τον λογότυπο «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» (ΠΟΠ) ή «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη» (ΠΓΕ). Ποια είναι η διαφορά; εξειδικευμένους τύπους παραγωγής, όπως είναι οι βιολογικές καλλιέργειες, συμβατικές σχέσεις σε όλο το εύρος της τροφικής αλυσίδας, τη δημιουργία ταμείων αλληλοβοήθειας και ασφάλισης καλλιεργειών, που επιτρέπουν στους γεωργούς να ανταποκρίνονται καλύτερα στην έλλειψη σταθερότητας των αγορών και στην ταχεία πτώση των τιμών. PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης: το σήµα ευρωπαϊκών τροφίµων ποιότητας µε εγγυηµένη γεωγραφική προέλευση. Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη: το σήµα ευρωπαϊκών τροφίµων ποιότητας που συνδέονται στενά µε µια συγκεκριµένη περιοχή. Επιπλέον, η αξιοποίηση σύγχρονων πληροφοριών, καθώς και εργαλείων διαχείρισης των κινδύνων και διάθεσης Το ευρωπαϊκό λογότυπο για βιολογικά προϊόντα.

14 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α 14 Η ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) προβάλλει την αξία ενός τροφίμου το οποίο έχει εξ ολοκλήρου παραχθεί σε καθορισμένη περιοχή, με αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και συστατικά παραγόμενα στην περιοχή, και του οποίου ο χαρακτήρας συνδέεται με τη γεωγραφική του προέλευση. Στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται πολλά τυριά (Queso Manchego, Φέτα ), αλλαντικά (Prosciutto di S. Daniele ), ελαιόλαδα (Umbria, Καλαμάτα, Montoro Adamuz ) αλλά και οπωροκηπευτικά και βεβαίως πολυάριθμοι οίνοι. Η ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) χαρακτηρίζει ένα τρόφιμο του οποίου η ποιότητα ή η φήμη συνδέεται με μια περιοχή στην οποία εκτελείται τουλάχιστον μία από τις φάσεις παραγωγής. Στα τρόφιμα αυτά συγκαταλέγονται μπίρες (Münchener Bier, Českobudějovické pivo ), κρέατα (Scotch Beef, πολλά γαλλικά πουλερικά ), αλλά και προϊόντα αρτοποιίας ή αλιευτικά προϊόντα (κυρίως ο σολομός «Scottish Farmed Salmon»). Βιολογική γεωργία: υπάρχει ένας ειδικός ευρωπαϊκός λογότυπος για τη βιολογική γεωργία ο οποίος εγγυάται την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων βιολογικής παραγωγής. Η βιολογική γεωργία σέβεται τον φυσικό κύκλο των φυτών και των ζώων. Ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι μέθοδοι παραγωγής πληρούν τις απαιτήσεις της ακριβούς και αυστηρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Συστήματα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: τα προαιρετικά ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της ποιότητας των τροφίμων εγγυώνται την τήρηση προδιαγραφών που μπορούν να αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή μεταχείριση των ζώων, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ή το θεμιτό εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να εναρμονιστούν αυτά τα συστήματα, να ελαττωθούν οι περιορισμοί που επιβάλλονται στους παραγωγούς και να εξασφαλιστεί ότι δεν παραπλανώνται οι καταναλωτές. Κανόνες υγιεινής: αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» για τα τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ ή εισάγονται από τρίτες χώρες. Η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων βασίζεται σε κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων, σε ανεξάρτητες επιστημονικές γνώμες προσβάσιμες στο κοινό, σε μέτρα ελέγχου και στο δικαίωμα του καταναλωτή να επιλέγει βάσει ολοκληρωμένης πληροφόρησης. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν τους γεωργούς που δεσμεύονται να εφαρμόζουν μεθόδους παραγωγής προϊόντων ποιότητας, με μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και ενισχύσεις για την προώθησή των προϊόντων αυτών. Η EΕ ανοίγει την αγορά της στις αναπτυσσόμενες χώρες Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα τροφίμων παγκοσμίως με μεγάλη διαφορά. Μέσω της διεθνούς αναπτυξιακής της πολιτικής, η ΕΕ βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες να πωλούν τα γεωργικά τους προϊόντα στην ΕΕ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χορήγησης προνομιακής πρόσβασης στην αγορά της. Κάθε χρόνο, η ΕΕ εισάγει γεωργικά προϊόντα αξίας περίπου 60 δισεκατομμυρίων ευρώ από αναπτυσσόμενες χώρες. Το εν λόγω ποσό υπερβαίνει τις εισαγωγές και των πέντε σημαντικότερων εισαγωγέων μαζί (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία). Η ΕΕ έχει εκτεταμένους δεσμούς εμπορίας και συνεργασίας με τρίτες χώρες και περιφερειακούς εμπορικούς συνασπισμούς. Επιπλέον, έχει συνάψει (ή διαπραγματεύεται) διμερείς εμπορικές συμφωνίες με Εισαγωγές γεωργικών ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ από αναπτυσσόμενες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ27) Nέα Ζηλανδία 600 Αυστραλία Καναδάς Ιαπωνία ΗΠΑ (Σε εκατ. ευρώ). Μέσος όρος για τα έτη Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

15 Γ ε ω ρ γ ί α 15 γειτονικές χώρες και άλλες τρίτες χώρες, καθώς επίσης και συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρώπη είναι σημαντικός εξαγωγέας ποιοτικών τροφίμων Χάρη στο ευνοϊκό της κλίμα, τα εύκρατα εδάφη και τις τεχνικές δεξιότητες των γεωργών της, η Ευρώπη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να διπλασιαστεί προκειμένου να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες 9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, δηλ. του πληθυσμού της γης το Η ΕΕ, μέσω της ΚΓΠ, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στο γεωργικό τομέα. Ο όγκος, η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων της ΕΕ, την καθιστούν σημαντικό εξαγωγέα. Για την ακρίβεια, η ΕΕ αποτελεί τον βασικό εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων (κυρίως μεταποιημένων προϊόντων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας). Η ΕΕ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο δραστήρια μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Εξαγωγές της ΕΕ ανά ΤΟΜΕΑ Μηχανήµατα και συσκευές 21 % Χηµικά προϊόντα 11 % Φαρµακευτικά προϊόντα 8 % Γεωργία 7 % Οχήµατα και ανταλλακτικά 6 % Υφάσµατα 3 % Κατασκευαστικός εξοπλισµός 2 % Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην κατάρτιση καινοτόμων και πρωτοπόρων κοινών κανόνων για το διεθνές εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της γεωργίας. Στηρίζοντας τον ρόλο του ΠΟΕ, η ΕΕ συμβάλλει στη διατήρηση ενός ελεύθερου, δίκαιου και ανοιχτού συστήματος εμπορικών συναλλαγών για όλες τις χώρες του κόσμου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ροή των εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμπόριο γεωργικών ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ της ΕΕ Ρωσία και Ουκρανία Εισαγωγές ΕΕ Εξαγωγές ΕΕ Βόρεια Αµερική Εισαγωγές ΕΕ Εξαγωγές ΕΕ Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή Εισαγωγές ΕΕ Εξαγωγές ΕΕ Ιαπωνία και Νότια Κορέα Εισαγωγές ΕΕ 300 Εξαγωγές ΕΕ Καραϊβική, Κεντρική και Νότια Αµερική και Mercosur Εισαγωγές ΕΕ Εξαγωγές ΕΕ ΑΚΕ και Νότια Αφρική Εισαγωγές ΕΕ Εξαγωγές ΕΕ ASEAN, Κίνα και Ινδία Εισαγωγές ΕΕ Εξαγωγές ΕΕ Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία Εισαγωγές ΕΕ 350 Εξαγωγές ΕΕ (Σε εκατ. ευρώ). Μέσος όρος για τα έτη Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

16 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Η ευρωπαϊκή γεωργία με ορίζοντα το 2020: αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος 16 NA EL-C Η κοινή γεωργική πολιτική εξασφαλίζει τη διατροφή μας, παρέχοντας υγιεινά, ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα σε προσιτές και δίκαιες τιμές. Η ΚΓΠ έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών, ώστε να αντιμετωπίζει τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πολιτών. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών στηρίζει αυτήν την πολιτική και αναγνωρίζει τα ουσιώδη οφέλη της. Η ΚΓΠ πλέον αναδιαμορφώνεται, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια σειρά προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Ως είθισται, οι προτάσεις αυτές εξετάζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο οποίο εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις των κρατών μελών) και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στο οποίο εκπροσωπούνται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Τα δύο αυτά όργανα θα αποφασίσουν για την τελική μορφή της νέας πολιτικής. Στα επόμενα χρόνια, η πολιτική θα είναι ακόμα πιο δίκαιη, πιο οικολογική και πιο αποτελεσματική. Θα επιφέρει δε περισσότερες καινοτομίες. Όπως έκανε και κατά τα τελευταία 50 έτη, θα συνεχίσει να προσφέρει οφέλη σε όλους τους πολίτες της ΕΕ. Περισσότερα XX XX XX Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γεωργία: Βίντεο και διαδραστικές παρουσιάσεις για τα 50 χρόνια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής: Ερωτήσεις γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct: ISBN doi: /55345

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Γεωργία. Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Γεωργία Μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τους αγρότες της Κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ: στόχος η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διαφύλαξη της υπαίθρου και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών

Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών Κοινή Γεωργική Πολιτική Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Πρόλογος Η Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2353(INI) της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/2353(INI) 22.3.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 18.7.2013 2013/2097(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις µειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR 6.3.2013 B7-0079/124 124 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Πέτρος Κουτσοβίτης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αμαλία Ρούφη Δρ Παύλος Τυρολόγου Υπόβαθρο Το έργο INTRAW είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινη Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Κοινη Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας ΠΜΣ Μάθημα: «Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Υπαίθρου» Κοινη Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠ Η συνθήκη της

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας Μάθημα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΙΙ) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ Γ.Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Ι) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Ι) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας Μάθημα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Η ΚΑΠ, Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Ι) ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠ Η συνθήκη της Ρώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγροτική Οικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγή Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί ενότητας Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα συνίσταται -στην ουσία- σε µια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί, µε την εγγύηση της ΕΕ, µια αξιόπιστη γέφυρα για τη

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή φυτ

H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή φυτ ΗΓΕΩΡΓΙΚΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ Α 2 H ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax:

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax: Νικόλαος Μανιός Βουλευτής Νομού Κυκλάδων-ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βουλής 4 Τ.Κ.: 10562 Τηλ.: 210 3236061, 210 3706463 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 2020 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Πολιτική

Αγροτική Πολιτική Αγροτική Πολιτική 2014-2020 ΚΑΠ : αντικείμενο πολλών και συνεχών μεταρρυθμίσεων προσαρμογή και ανταπόκριση στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες σύνολο κανόνων και μηχανισμών για τη ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σημεία της Διαμόρφωσης της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ

Βασικά Σημεία της Διαμόρφωσης της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 04 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε τα βασικά σημεία της διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 25.2.2010 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με «Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Μελισσοκομία 22.000 περίπου μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ. ΝτουµήΠ. Α.

Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ. ΝτουµήΠ. Α. Ηαποδοτικότητατουαγροτικού µάρκετινγκ ΝτουµήΠ. Α. 1 Η αποδοτικότητα του αγροτικού µάρκετινγκ Αποδοτικότητα εµπορίας εννοούµε την προσφορά περισσοτέρων και καλύτερων υπηρεσιών εµπορίας (συσκευασία, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (09.12) (OR. en) 17569/10 FIN 709 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/474. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/474. Τροπολογία. Patrick Le Hyaric εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 6.3.2013 B7-0080/474 474 Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) (1 α) Για την επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής σχετικά με την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες μικρών και

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ράλλης Γκέκας Σύμβουλος ΚΕΔΕ Κόνιτσα, Σεπτέμβριος 2017 ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ Γιατί είναι αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 30 Απριλίου 2014 Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αρμοδιότητα για τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας, ενώ η Ευρωβουλή

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2226(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2226(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/2226(INI) 6.4.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία του Π.Α.Α., προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το σχεδιασμό της ΚΑΠ μετά το 2020

Πορεία του Π.Α.Α., προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το σχεδιασμό της ΚΑΠ μετά το 2020 Πορεία του Π.Α.Α., προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το σχεδιασμό της ΚΑΠ μετά το 2020 Εισηγηγής: Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχοντας ως αρχή ότι η όποια εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης

Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης Ο ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης στον σχεδιασμό και και την υποστήριξη της ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης. Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ-ΠΚ,. Η Κρήτη είναι μια περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 18.7.2012 2011/0280(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Διαδικασία ανάλυσης προοπτικών της ΜΕΓΕ με

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο Π. Καρανικόλας Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού Υστερούμε: στην ενίσχυση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τίτλος Δράσης Κωδικός Δράσης 19.2.3 Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα Προσωρινά Αποτελέσματα Παραγωγής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Βλάχος Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιατί τώρα; (1) Γεωργία: Το διεθνές τοπίο Συμπίεση των τιμών Κρίσεις Αλλαγές στη ζήτηση Σταδιακή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2016 COM(2016) 678 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2017 EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Πώς μπορεί να καλυφθεί η απουσία του κράτους; Κρίνα Μπελεάν Δικηγόρος ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντολόγος, MSc Στην Ελλάδα, οι κατ εξοχήν αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας:

Προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας: Βιοποικιλότητα και επιχειρηματικότητα σε περιοχές Natura 2000: Προχωρώντας μπροστά Προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας: Μια πρόκληση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Γιάννης Φερμαντζής Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου Γεωργίας Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος &

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα