Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Β κατηγορίας βιβλία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Β κατηγορίας βιβλία"

Transcript

1 Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Β κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι & Προτιµήσεις / Εργασίες Έναρξης / Οργάνωση Εταιρίας / Εταιρίες, δηλώνουµε στην ιδιότητα Οικοδοµική Εταιρία. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται στην εταιρία όλα τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω. Κατόπιν για κάθε µία Οικοδοµή θα πρέπει να δηµιουργήσουµε και διαφορετικό Υποκατάστηµα µέσα στην εταιρία. (Για τη δηµιουργία Υποκαταστήµατος πηγαίνουµε Παράµετροι και Προτιµήσεις / Εργασίες Έναρξης / Οργάνωση Εταιρίας / Υποκαταστήµατα / Νέο Υποκ/µα). Απαραίτητη προϋπόθεση για να δούµε τα στοιχεία της Οικοδοµικής Εταιρίας, εάν δεν την έχουµε επιλέξει από πριν, είναι να βγούµε από την εφαρµογή και να ξαναµπούµε. 2. Έπειτα, από το menu Παράµετροι και Προτιµήσεις / Πίνακες / Γενικοί / Οικοδοµές, καταχωρούµε τις οικοδοµές, την επιφάνεια τους και επιπλέον συνδέουµε την κάθε Οικοδοµή µε το αντίστοιχο Υποκατάστηµα. Τα τετραγωνικά της κάθε οικοδοµής χρησιµοποιούνται για τον επιµερισµό των δαπανών όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πατάµε Καταχώρηση. Οριζόµενη ιάσταση Οικοδοµής είναι η διάσταση µε βάσει την οποία γίνεται ο επιµερισµός δαπανών εφόσον στο λογιστικό σηµείωµα επιλέγουµε το οριζόµενο βάρος. Είναι ένας επιπλέον τρόπος επιµερισµού πέραν των τετραγωνικών µέτρων που είναι ο συνήθης. 1

2 3. Στη συνέχεια, πηγαίνουµε από Παράµετροι και Προτιµήσεις / Πίνακες / Γενικοί / Εργασίες Οικοδοµών και συνδέουµε τη κάθε εργασία µε Χαρακτηρισµό και ΑΑ Γενικών απανών και πατάµε Καταχώρηση. Το ΑΑ Γενικών απανών πρέπει οπωσδήποτε να είναι συµπληρωµένο για να ενηµερωθεί σωστά το Απολογιστικό Κόστος 4. Για τις εγγραφές που θα καταχωρήσουµε στην εφαρµογή, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους υπάρχοντες λογαριασµούς (π.χ. τους , για Αγορές, τους , για Λήψη Υπηρεσιών και για Εργοδοτικές Εισφορές) Σε περίπτωση που αυτοί οι λογαριασµοί δεν υπάρχουν θα πρέπει να τους δηµιουργήσουµε. 2

3 5. Επιπλέον για την ενηµέρωση της περιοδικής δήλωσης, όσον αφορά το ΦΠΑ Καταβληθέν Έκτακτης ήλωσης και το ΦΠΑ Εισροών µειώσεων Prorata, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε δύο νέους λογαριασµούς εξόδων α) Τον λογαριασµό ΦΠΑ Καταβληθέν Έκτακτης ήλωσης µε προτεινόµενο κωδικό και κατηγορία Λοιπά Έξοδα όπου στην τρίτη σελίδα του λογαριασµού θα πρέπει να ορίσουµε τις παρακάτω συνδέσεις για τις Μεταβλητές Φορολογικών ηλώσεων : Τύπος Μεταβλητή Είδος Κινήσεων ΕΦΠΑ2006 F Καθ.Αξία Καν.Κιν- Κιν.Επιστρ ΕΦΠΑ2006 F1703A Καθ.Αξία Καν.Κιν- Κιν.Επιστρ ΠΦΠΑ2005 Φ24023 Καθ.Αξία Καν.Κιν- Κιν.Επιστρ β) Τον λογαριασµό ΦΠΑ Εισροών - µειώσεων Pro-rata µε προτεινόµενο κωδικό και κατηγορία Λοιπά Έξοδα όπου στην τρίτη σελίδα του λογαριασµού θα πρέπει να ορίσουµε τις παρακάτω συνδέσεις για τις Μεταβλητές Φορολογικών ηλώσεων : Τύπος Μεταβλητή Είδος Κινήσεων Ε R Καθ.Αξία Καν.Κιν- Κιν.Επιστρ ΕΦΠΑ2006 F Καθ.Αξία Καν.Κιν- Κιν.Επιστρ ΠΦΠΑ2005 Φ Καθ.Αξία Καν.Κιν- Κιν.Επιστρ 3

4 6. Κατόπιν πάµε από Παράµετροι και Προτιµήσεις / Εργασίες Έναρξης / Παράµετροι Βιβλίου Κοστολογίου Οικοδοµών. α) Στην ενεργοποίηση της δυνατότητας επιµερισµού εξόδων επιλέγουµε Ναι, αυτόµατα εάν επιθυµούµε κατά την καταχώρηση των εγγραφών εξόδων να εµφανίζεται στην οθόνη ο πίνακας του επιµερισµού εξόδων. β) Εάν επιθυµούµε να καταχωρούµε τον επιµερισµό εξόδων πατώντας τη συγκεκριµένη επιλογή κατά την εγγραφή και να µην εµφανίζεται αυτόµατα ο πίνακας επιµερισµού εξόδων θα πρέπει στις παραµέτρους του βιβλίου να επιλέξουµε Ναι, µη αυτόµατα. 7. Κατά την καταχώρηση των εγγραφών που αφορούν Οικοδοµικές εταιρίες πηγαίνουµε Κινήσεις / Εγγραφές Εσόδων Εξόδων / ιαχείριση µε πλήρη στοιχεία / Νέα Εγγραφή, επιλέγουµε στην εγγραφή τον / τους λογαριασµό / λογαριασµούς εξόδων. 4

5 Πατάµε στην επιλογή Ανάλυση Γραµµής για να επιλέξουµε την εργασία Οικοδοµής που αφορά η αγορά / δαπάνη πατώντας στις τρεις τελίτσες και Ok Στη συνέχεια, µέσα από τα στοιχεία της εγγραφής, πατάµε F12 όπου εµφανίζεται στην οθόνη ο πίνακας για την καταχώρηση του επιµερισµού εξόδου σε οικοδοµές. Πατώντας το πλήκτρο F4, ενηµερώνεται αυτόµατα ο πίνακας του επιµερισµού του εξόδου σε µία οικοδοµή. Πατάµε F12 ή Καταχώρηση και αποθηκεύουµε την εγγραφή. Πατώντας F12 µέσα στην εγγραφή, έπειτα F4 για τον επιµερισµό εξόδου και F12, καταχωρούµε αυτόµατα και γρήγορα τις εγγραφές µας 5

6 Όταν ο επιµερισµός των δαπανών του εξόδου γίνεται από το menu Κινήσεις / Λογιστικά Σηµειώµατα / ιαχείριση, το Είδος ικαιολογητικού είναι Λογιστι κό Σηµείωµα. Το Παρόν Παραστατικό το τσεκάρουµε όταν καταχωρούµε τον Επιµερισµό Εξόδου µέσα από την εγγραφή. Το Βάρος Επιµερισµού δηλώνει µε ποιόν τρόπο θα γίνει ο επιµερισµός του εξόδου (βάσει των παραµέτρων που έχουµε ορίσει στον πίνακα της Οικοδοµής). Εάν θέλουµε να µεταφέρουµε αξίες από µία Οικοδοµή σε µία άλλη τότε θα πρέπει να πάµε από το menu Κινήσεις / Λογιστικά Σηµειώµατα / ιαχείριση / Νέα Εγγραφή. Το είδος δικαιολογητικού ορίζεται Λογιστικό Σηµείωµα Όπου πατώντας το πλήκτρο F8 εµφανίζεται ο πίνακας που µπορούµε να µεταφέρουµε µέρος της εργασίας σε άλλη οικοδοµή. Πατάµε Ok και Καταχώρηση της εγγραφής. Στον πίνακα επιµερισµού εξόδων πατώντας δεξί mouse click ή Ctrl + F10 έχουµε τη δυνατότητα για να κάνουµε Απενεργοποίηση των υπολογισµών Σε περίπτωση που έχουµε αλλάξει τα ποσά και θέλουµε να υπολογιστούν ξανά από την εφαρµογή πατάµε δεξί mouse click και επιλέγουµε Επαναυπολογισµός ή το πλήκτρο F6 Με δεξί mouse click ή το πλήκτρο Ctrl + F11 εµφανίζεται ο πίνακας Οικοδοµών 6

7 8. Εναλλακτικά µπορούµε να καταχωρήσουµε τις εγγραφές εξόδων χωρίς να επιλέξουµε Επιµερισµός Εξόδου (εφόσον στις παραµέτρους διαχείρισης κοστολογίου έχουµε ορίσει Ναι, µη αυτόµατα ) και κάθε φορά πριν ζητήσουµε το Βιβλίο Κοστολογίου να πηγαίνουµε Κινήσεις / Λογιστικά Σηµειώµατα / Μαζική δηµιουργία ικαιολογητικών Οικοδοµών, για να δηµιουργηθούν αυτόµατα από την εφαρµογή δικαιολογητικά οικοδοµών όπου θα συνδεθούν µε τις εγγραφές εξόδων που έχουµε καταχωρήσει στα Υποκαταστήµατα Οικοδοµές. Τσεκάρουµε τις οικοδοµές και πατάµε Επόµενο. Πατώντας Έτοιµο, οι εγγραφές εξόδων ενηµερώνονται µε οικοδοµές και Λογιστικά Σηµειώµατα. 7

8 9. Για να εκτυπώσουµε το Βιβλίο Κοστολογίου επιλέγουµε από Καταστάσεις / Βιβλίων / Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδοµών. Ορίζουµε στα κριτήρια το ηµερολογιακό διάστηµα και επιλέγουµε τις οικοδοµές και τις εργασίες που επιθυµούµε να εµφανιστούν στην εκτύπωση Στην εκτύπωση έχουµε τη δυνατότητα πατώντας διπλό αριστερό mouse click σε µία εγγραφή να εµφανιστεί η εγγραφή του λογιστικού σηµειώµατος στην οθόνη και πατώντας το πλήκτρο F4 µέσα στο λογιστικό σηµείωµα, έχουµε την προβολή της εγγραφής εξόδων που είναι συνδεδεµένη. 8

9 10. Για να πληροφορηθούµε για το Κόστος Οικοδοµών ανά Εργασία Οικοδοµής επιλέγουµε από τις Καταστάσεις / Πληροφοριακές / Κόστος Οικοδοµών ανά Εργασία Οικοδοµής. Ορίζουµε τα κριτήρια, όπου στη δεύτερη σελίδα τσεκάρουµε εάν θέλουµε να εµφανιστεί µία συγκεκριµένη Οικοδοµή και στην τρίτη σελίδα, ποιες Εργασίες Οικοδοµών επιθυµούµε να συµπεριληφθούν στην εκτύπωση. 11. Στις εκτυπώσεις: Καταστάσεις / Εσόδων και Εξόδων / Κινήσεις ανά Λογαριασµό Εξόδων έχουµε την δυνατότητα να λάβουµε µόνο εκείνες τις κινήσεις που έχουν συνδεθεί µε συγκεκριµένη ή συγκεκριµένες εργασίες οικοδοµής, καθώς επίσης και ανά Υποκατάστηµα έτσι ώστε να έχουµε την πληροφορία για τις Αγορές και απάνες ανά Οικοδοµή που µας είναι απαραίτητη για την συµπλήρωση του Απολογιστικού Κόστους, ή να ζητήσουµε να εκτυπωθούν οι κινήσεις που δεν έχουν συνδεδεµένη εργασία. 9

10 Στην Αναλυτική εκτύπωση έχουµε τη δυνατότητα πατώντας διπλό αριστερό mouse click σε µία εγγραφή να εµφανιστεί η εγγραφή εξόδων στην οθόνη οπότε και να επιµερίσουµε την εγγραφή. Για να εµφανιστούν οι κινήσεις που αφορούν τις οικοδοµές στην εκτύπωση του βιβλίου, θα πρέπει να πάµε από Καταστάσεις / Βιβλίων/ Βιβλίο Εσόδων Εξόδων και να τσεκάρουµε την επιλογή Συνένωση του Βιβλίου µε το βιβλίο Κοστολογίου. 10

11 Για να εισάγουµε τις Οικονοµικές Αναφορές Προϋπολογιστικό Κόστος και Απολογιστικό Κόστος θα πρέπει να πάµε από το µενού της εφαρµογής : 1. Ειδικές Εργασίες / Οικονοµικές Αναφορές / Εισαγωγή στοιχείων 2. Πατώντας στις τρεις τελίτσες πατάµε διπλό αριστερό mouse click στο φάκελο TaxDocs της εφαρµογής και το ανοίγουµε. 3. Επιλέγουµε το αρχείο ReportUPD.txt και πατάµε άνοιγµα 11

12 4. Στο Αρχείο υπάρχει η διαδροµή που επιλέξαµε και πατάµε Εισαγωγή Στοιχείων Πατώντας την επιλογή Εισαγωγή Στοιχείων εκτελείται η εργασία για την εισαγωγή των Οικονοµικών Αναφορών στην Περιοχή Εργασίας που βρισκόµαστε. Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία εµφανίζει το παρακάτω µήνυµα και πατάµε Οk 5. Όταν τελειώσει η παραπάνω διαδικασία, πηγαίνοντας από Ειδικές Εργασίες / Οικονοµικές Αναφορές / ιαχείριση και πατώντας την επιλογή Νέα Αναφορά θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο όπου στο πεδίο τίτλος γράφουµε τον Τίτλο της Οικονοµικής Αναφοράς που θέλουµε να δηµιουργήσουµε. Στο Τύπο Αναφοράς πατώντας το βελάκι επιλέγουµε την αναφορά ΠΡΟΚΟΣΤΟΥΣ και πατάµε την επιλογή Οk 12

13 Πατώντας την επιλογή Εύρεση θα εµφανιστεί η Οικονοµική Αναφορά που δηµιουργήσαµε, επιλέγουµε την αναφορά και πατώντας Στοιχεία Αναφοράς µπορούµε να µπούµε στο έντυπο και να το συµπληρώσουµε. Στο Ειδικό Έντυπο Προϋπολογιστικού Κόστους Οικοδοµής πατώντας διπλό αριστερό mouse click στο κουτάκι Προς ΟΥ θα εµφανιστεί στην οθόνη µας ο πίνακας οικοδοµών όπου θα επιλέξουµε για ποια οικοδοµή θα υπολογιστεί το έντυπο πατώντας Ok. Πατάµε Καταχώρηση και στον Τίτλο έχει προστεθεί η οικοδοµή που αναφέρεται το συγκεκριµένο Προϋπολογιστικό Κόστος. 13

14 Συµπληρώνουµε τη δεύτερη σελίδα µε τα ποσά του κόστους οικοδοµής Ορίζουµε το ποσό της τιµής ανά τετραγωνικό µέτρο του κατασκευαστικού κόστους της οικοδοµής και πατάµε Επαναυπολογισµός Αξιών ή Shift + F6. 14

15 Στην τρίτη σελίδα συµπληρώνουµε τα στοιχεία της οικοδοµής και πατάµε Επαναυπολογισµός Αξιών ή Shift + F6 και Καταχώρηση. Η εφαρµογή αποθηκεύει το συγκεκριµένο έντυπο. Στη συνέχεια πηγαίνουµε στο menu Ειδικές Εργασίες / Οικονοµικές Αναφορές / ιαχείριση και πατώντας την επιλογή Νέα Αναφορά θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο όπου στο πεδίο τίτλος γράφουµε τον Τίτλο της Οικονοµικής Αναφοράς που θέλουµε να δηµιουργήσουµε. Στον Τύπο Αναφοράς πατώντας το βελάκι επιλέγουµε τον τύπο ΑΠΚΟΣΤΟΥΣ και πατάµε την επιλογή Οk 15

16 Στο Ειδικό Έντυπο Απολογιστικού Κόστους Οικοδοµής πατάµε διπλό αριστερό mouse click στο κουτάκι Προς ΟΥ όπου θα εµφανιστεί στην οθόνη µας ο πίνακας οικοδοµών. Επιλέγοντας για ποια οικοδοµή θα υπολογιστεί το έντυπο πατάµε Ok. Στη δεύτερη σελίδα µεταφέρει τα ποσά από τις εγγραφές εφόσον έχουµε συµπληρώσει στον πίνακα Εργασίες Οικοδοµών το χαρακτηρισµό των εργασιών και το ΑΑ Γενικών απανών. 16

17 Στη τρίτη έως τη τελευταία σελίδα η εφαρµογή θα µεταφέρει τα στοιχεία που είχαµε ορίσει στο Προϋπολογιστικό κόστος. Για να αποθηκεύσουµε το έντυπο πατάµε Καταχώρηση. Η εφαρµογή αποθηκεύει το συγκεκριµένο έντυπο προσθέτοντας στο Τίτλο την περιγραφή της κάθε οικοδοµής. Για τις παραπάνω Οικονοµικές Αναφορές υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής τους σε xls file που µπορούµε να τις επεξεργαστούµε. Προϋπόθεση για τον υπολογισµό Προϋπολογιστικού και Απολογιστικού κόστους Θα πρέπει ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ να υπάρχει άδεια χρήσης για το Βιβλίο Κοστολογίου 17

18 Για τις Οικοδοµικές Εταιρίες που έχουν δηµιουργηθεί πριν την έκδοση 3.03, θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα ώστε να ενηµερωθούν σωστά από την εφαρµογή: 1. Στην περίπτωση που έχουµε δηµιουργήσει για κάθε οικοδοµή και ένα υποκατάστηµα, θα πρέπει από Παράµετροι και Προτιµήσεις / Πίνακες / Οικοδοµές, να αντιστοιχίσουµε για κάθε οικοδοµή που θα δηµιουργήσουµε και το υποκατάστηµα που αντιστοιχεί. Έπειτα να τρέξουµε από Κινήσεις / Λογιστικά Σηµειώµατα / Μαζική ηµιουργία ικαιολογητικών Οικοδοµών την εργασία, ώστε να µας δηµιουργήσει η εφαρµογή δικαιολογητικά οικοδοµών όπου θα συνδεθούν µε τις εγγραφές εξόδων που έχουµε καταχωρήσει στα υποκαταστήµατα. Πατάµε Επόµενο Πατώντας Έτοιµο η εφαρµογή θα µας ενηµερώσει αυτόµατα τις εγγραφές εξόδων µε οικοδοµές και Λογιστικά Σηµειώµατα. 18

19 2. Στην περίπτωση που δεν έχουµε δηµιουργήσει για κάθε οικοδοµή υποκατάστηµα, θα πρέπει να πάµε από Κινήσεις / Λογιστικά Σηµειώµατα / ιαχείριση, να καταχωρήσουµε για κάθε εγγραφή εξόδων οικοδοµής λογιστικά σηµειώµατα. Τα οποία θα αντιστοιχίσουµε µε Παραστατικό που έχουµε καταχωρήσει στις εγγραφές εξόδων όπου πατώντας το πλήκτρο F7 ή Επιλογή Παραστατικού, ορίζουµε τα κριτήρια για να βρούµε το παραστατικό, πατάµε Επιλογή και εισάγουµε την εγγραφή στο λογιστικό σηµείωµα. 19

20 Πατώντας το πλήκτρο F6 η εφαρµογή κάνει επαναϋπολογισµό αξιών, ενηµερώνει την εγγραφή και πατάµε Καταχώρηση 20

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint

Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Ανάπτυξη παρουσιάσεων µε το 1 Microsoft PowerPoint Γενικά Το πρόγραµµα Microsoft PowerPoint είναι µια εφαρµογή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων. PeaZip. για το project. Απαιτήσεις για την έκδοση 4.7.2 Αντωνίου Σοφία Τεχνολογία Λογισμικού, ΑΠΘ 8/12/2012

Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων. PeaZip. για το project. Απαιτήσεις για την έκδοση 4.7.2 Αντωνίου Σοφία Τεχνολογία Λογισμικού, ΑΠΘ 8/12/2012 Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων για το project PeaZip Απαιτήσεις για την έκδοση 4.7.2 Αντωνίου Σοφία Τεχνολογία Λογισμικού, ΑΠΘ 8/12/2012 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 1. Εισαγωγή 1.1. Σκοπός 4 1.2. Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου

Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου 1. Δημιουργία Λογαριασμού Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο σύστημα. Συνδεθείτε στη διεύθυνση: http://83.212.96.198:9000/wifi Θα εμφανιστεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

Say IT in Greek. Πες IT Στα Ελληνικά. Say IT In Greek. Γενικό Λεξιλόγιο Υπολογιστή. General Computer Vocabulary. Λεξιλόγιο κλειδί.

Say IT in Greek. Πες IT Στα Ελληνικά. Say IT In Greek. Γενικό Λεξιλόγιο Υπολογιστή. General Computer Vocabulary. Λεξιλόγιο κλειδί. British Educational Communications and Technology Agency Say IT In Greek General Computer Vocabulary Key Vocabulary Computer Word Processor Database Spreadsheet Browser Mail List News Groups DTP (Program)

Διαβάστε περισσότερα

TicketLink TM CRS εγχειρίδιο λειτουργίας

TicketLink TM CRS εγχειρίδιο λειτουργίας TicketLink TM CRS εγχειρίδιο λειτουργίας 1.Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα... 1 2. Εκδοση εισιτηρίων... 2 3. Οδηγίες εγκατάστασης (download αρχείου εγκατάστασης)... 5 4. Εισαγωγή στην εφαρμογή (login) Αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ ΑΡΗ 3 Α ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15122. T. 210 8023917 F. 210 6148178 EMAIL: info@jgc.gr URL: www.jgc.gr www.e-jgc.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ RTK Η διαδικασία αποτύπωσης µε το ProMark3 RTK είναι απλούστατη. Σε γενικές γραµµές, θα πρέπει να ενώσουµε τα radio link µε τους δέκτες, να ορίσουµε τον ένα δέκτη ως base (δίνοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. 20'' - FUTURES ''FTSE/Athex 20'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,571,426 26.30 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL 1. Στο Tools menu, click Solver. 2. Εάν η επιλογή Solver δεν είναι διαθέσιµη στο Tools menu, πρέπει να το

Διαβάστε περισσότερα

2.9.2 Χρήση φύλλων εργασίας για τη δημιουργία απλών φύλλων ρουτίνας

2.9.2 Χρήση φύλλων εργασίας για τη δημιουργία απλών φύλλων ρουτίνας 2.9 Φύλλα Εργασίας 2.9.2 Χρήση φύλλων εργασίας για τη δημιουργία απλών φύλλων ρουτίνας Microsoft Excel 2007 - Βασικό Επίπεδο Προετοιμασία σημειώσεων: EdITC Curriculum Team Έκδοση: EdITC LTD, 2009 Πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα