ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2 Ο «Οδηγός χρήσης της εφαρμογής της Ποινικής Διαδικασίας» συντάχθηκε το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου Δεκεμβρίου του 2007 από τον Ευάγγελο Α. Διαμαντή Προϊστάμενο στο Τμήμα Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Πειραιώς και διαχειριστή της Βάσης Δεδομένων του Πρωτοδικείου και την Ελένη Κλωνή υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής. Συμπληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2012 με τον διακανονισμό των ποινών Σημείωση: όπου στο κείμενο υπάρχει η φράση «κάνουμε κλικ» εννοείται ένα πάτημα στο αριστερό κουμπί του ποντικιού. Σελίδα 2 από 69

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ... 6 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 8 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΝΩΝ..34 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Είδη Δικαστηρίων Κωδικοί Αποφάσεων Είδη Ενδίκων Μέσων Βιβλία Εκκαθάρισης Μετρητές Κατηγορίες Αδικημάτων Κωδικοί Κυρίων Ποινών Κωδικοί Παρεπόμενων Ποινών Εθνικότητες Κωδικοί Εφοριών Εισαγγελίες Πρωτοδικεία Δικαστές Γραμματείς Εισπράκτορες Διακίνηση Αποφάσεων Έλεγχος Λειτουργιών Δικαστήρια Σύνδεσης με Εισαγγελίας Ενημέρωση Κωδικών Αποσπασμάτων Επιτόκια Απογράφων Σελίδα 3 από 69

4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με το εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών Powerbuilder από την εταιρεία Client Trust ΑΕ και ακολουθεί το πρότυπο database server client request. Τέθηκε δε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η εφαρμογή τρέχει σε PC με λειτουργικό σύστημα Windows XP και με απαίτηση σε RAM 256 MB. Παράλληλα απαιτείται να έχει προστεθεί στους ODBC drivers ο αντίστοιχος driver του Powerbuilder για την βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται. Στη συνέχεια δημιουργούμε υποκατάλογο στο δίσκο C όπου εγκαθιστούμε τα απαραίτητα pbd αρχεία της εφαρμογής και στο desktop, shortcut για άμεση εκκίνησή της. Στα properties του shortcut ορίζουμε target C:\pct0021\exe\er000a.exe και start in το α- ντίστοιχο C:\pct0021\init. Σελίδα 4 από 69

5 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η εφαρμογή της Ποινικής Διαδικασίας αποτελείται από τέσσερα Υποσυστήματα: 1) δημιουργίας και τροποποίησης χρηστών 2) διαχείριση δικαιωμάτων των χρηστών της εφαρμογής 3) εισαγωγής και διαχείρισης των πινακίων 4) την κυρίως εφαρμογή που περιλαμβάνει: α) τη δημοσίευση β) την εκκαθάριση γ) την πληρωμή ή βεβαίωση δ) τα ένδικα μέσα ε) την σύνταξη Ποινικού Μητρώου στ) την σύνταξη αποσπασμάτων η) τη διακίνηση αποφάσεων - δικογραφιών Σημείωση: τα δύο πρώτα υποσυστήματα τα διαχειρίζεται αποκλειστικά ο διαχειριστής της εφαρμογής. Σελίδα 5 από 69

6 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Η εφαρμογή αυτή μας δίνει το δικαίωμα να καθορίσουμε τους χρήστες που θα χρησιμοποιήσουν τα υποσυστήματα της εφαρμογής. (ΕΙΚΟΝΑ 1) Όπως προκύπτει από την ανωτέρω εικόνα 1, καταχωρούμε τις ελάχιστες τιμές ώστε να ορίσουμε ένα νέο χρήστη. Δηλαδή «Εφαρμογή», «Κωδικός Χρήστη», «Κρυφός Κωδικός Χρήστη», «Ονοματεπώνυμο Χρήστη», «Κωδικός Γραμματέα» Συγκεκριμένα στην ίδια οθόνη επιλέγουμε από το πεδίο «Εφαρμογή» το σύστημα στο οποίο θα δημιουργήσουμε το χρήστη, ορίζουμε τον κωδικό του χρήστη και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Νέα» όπως προκύπτει στην εικόνα 2 (ΕΙΚΟΝΑ 2) Σελίδα 6 από 69

7 Αμέσως μετά έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε τα υπόλοιπα πεδία. Στη συνέχεια θα πρέπει να αντιστοιχίσουμε τον χρήστη με τις λειτουργίες (στην κυρίως εφαρμογή) που θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί. Η διαδικασία αυτή εκτελείται με τη χρήση του «Υποσυστήματος διαχείρισης δικαιωμάτων χρηστών». Σελίδα 7 από 69

8 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκκινώντας την εφαρμογή εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. (ΕΙΚΟΝΑ 3) Μας ενδιαφέρουν οι επιλογές «Χρήστες/Ομάδες» και «Χρήστες/Παράθυρα». Η λογική της εφαρμογής είναι ότι πρώτα ορίζουμε τις ομάδες χρηστών, που στο Πρωτοδικείο Πειραιώς ταυτίζονται με τα τμήματα και στη συνέχεια εντάσσουμε σ αυτά τους χρήστες που ορίσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Έτσι επιλέγουμε «Χρήστες/Ομάδες» και εμφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 4 Σελίδα 8 από 69

9 (ΕΙΚΟΝΑ 4) Από το αριστερό παράθυρο «Χρήστες» επιλέγουμε το χρήστη και τον σύρουμε στην αντίστοιχη ομάδα του δεξιού παραθύρου «Ομάδες» αφού προηγουμένως τους έχουμε εντάξει στην ομάδα «public». Στη συνέχεια αφού καθορίσαμε τις ομάδες και τα μέλη αυτών ορίζουμε σε κάθε ομάδα την προσβασιμότητα της ως προς τις λειτουργίες της εφαρμογής. Προς τούτο επιλέγουμε «Χρήστες/Παράθυρα» και προκύπτει το παρακάτω παράθυρο της εικόνας 5. Σελίδα 9 από 69

10 (ΕΙΚΟΝΑ 5) Σελίδα 10 από 69

11 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΩΝ Η διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω για την εισαγωγή των δεδομένων από την Εισαγγελία ώστε να προκύψουν τα πινάκια, οφείλεται εν πολλοίς στο γεγονός ότι υ- πάρχει ασυμβατότητα με τις εφαρμογές της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς: Έτσι παραλαμβάνονται κάθε μεσημέρι από την Εισαγγελία οι εγγραφές με τις οποίες θα δημιουργηθούν τα πινάκια σε μορφή αρχείων Access (mdb). Κάθε αρχείο mdb για την Εισαγγελία αποτελεί το πινάκιο ενός δικαστηρίου και περιέχει τρεις πίνακες. Ο πίνακας dikasimos περιέχει πληροφορίες που αφορούν το ΑΒΜ και το Είδος Δικαστηρίου. Ο πίνακας minisi00 περιέχει πληροφορίες για την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος και την περιγραφή της πράξης χωρίς όμως αντιστοιχία σε κατηγορούμενο και ο πίνακας katig με τους κατηγορούμενους ανά ΑΒΜ. (Δηλαδή όταν σε μια υπόθεση υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατηγορούμενοι δεν γνωρίζουμε για ποια πράξη κατηγορείται ο καθένας, πότε τελέστηκε η πράξη και σε ποιόν τόπο.) Ελέγχεται η ορθότητά τους και μέσω του κατωτέρω υποσύστηματος (ΕΙΚΟΝΑ 6) επιχειρείται η εισαγωγή τους και η δημιουργία των πινακίων. Εννοείται ότι έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλοι ODBC drivers για την Access. Η ορθότητα αφορά τον έλεγχο διπλοεγγραφών, την αρίθμηση των κατηγορουμένων και την ορθότητα των περιγραφών όπως το είδος του δικαστηρίου και ακροατηρίου. (ΕΙΚΟΝΑ 6) Σελίδα 11 από 69

12 Επιλέγουμε «Μεταφορά Μηνύσεων» και στο παράθυρο που ανοίγει ορίζουμε το είδος του δικαστηρίου και την ημερομηνία του και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εκτέλεση Λειτουργίας» (ΕΙΚΟΝΑ 7) Στο κάτω μέρος του παραθύρου παρακολουθούμε την εκτέλεση της μεταφοράς. Εννοείται ότι επαναλαμβάνουμε την παραπάνω εργασία για κάθε πινάκιο. Στη συνέχεια ελέγχουμε τις εγγραφές και εισάγουμε την σύνθεση του Δικαστηρίου. Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται εκτελώντας το καθαυτό υποσύστημα της εφαρμογής και συγκεκριμένα. (ΕΙΚΟΝΑ 8) από «Κύριες Επιλογές» «Πινάκια» «Καταχώρηση Πινακίων» εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου επιλέγοντας είδος Δικαστηρίου, Ακροατήριο και ημερομηνία εμφανίζονται όλες οι εγγραφές που περιέχονται στο πινάκιο αυτό. Σελίδα 12 από 69

13 (ΕΙΚΟΝΑ 9) Παρατηρούμε πως σε κάθε ΑΒΜ αντιστοιχούν οι κατηγορούμενοι που σχετίζονται μ αυτό καθώς και οι αξιόποινες πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται. Συμπληρώνουμε την σύνθεση του Δικαστηρίου και είναι έτοιμο για την εκδίκαση. Την επόμενη ημέρα κατά την εκδίκαση το πινάκιο εμφανίζεται ως εξής: Από «Κύριες Επιλογές» «Εκκαθάριση» «Δημοσίευση Αποφάσεων» όπως κατωτέρω. (ΕΙΚΟΝΑ 10) Σελίδα 13 από 69

14 εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο της εικόνας 11 όπου ορίζουμε το είδος του Δικαστηρίου, το Ακροατήριο και την ημερομηνία και παραλαμβάνουμε τις εγγραφές που αποτελούν το πινάκιο ταξινομημένες με τον αριθμό του πινακίου το Αριθμό Βιβλίου Μηνύσεων και το ονοματεπώνυμο του κατηγορουμένου. (ΕΙΚΟΝΑ 11) Σελίδα 14 από 69

15 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Όλη η ανάλυση που περιέχεται στο κεφάλαιο αυτό αφορά τις εργασίες που εκτελούνται στο τμήμα της Δημοσίευσης των αποφάσεων και Εκκαθάρισης Για να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή αυτή κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο που έχουμε στην επιφάνεια εργασίας μας και εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου εισόδου (ΕΙΚΟΝΑ 12)στην εφαρμογή (ΕΙΚΟΝΑ 12) όπου εισάγουμε τα στοιχεία που ζητούνται δηλαδή το «Όνομα Χρήστη» και τον «Κρυφό Κωδικό», τα οποία έχουμε παραλάβει από τον διαχειριστή της εφαρμογής. Η ορθή πληκτρολόγηση τους μας οδηγεί στην επόμενη οθόνη. (ΕΙΚΟΝΑ 13) (ΕΙΚΟΝΑ 13) Σελίδα 15 από 69

16 «Δημοσίευση Αποφάσεων» και εμφανίζε- Κάνουμε κλικ στο δεύτερο κουμπάκι ται το επόμενο παράθυρο (ΕΙΚΟΝΑ 14). (ΕΙΚΟΝΑ 14) Αφού συμπληρώσουμε τα πεδία αναζήτησης ΕΙΚΟΝΑ14. (δηλ. Είδος, Ακροατήριο, Ημερομηνία) επιλέγουμε το πρώτο κουμπί «Εμφάνιση Πινακίου» (αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος) Άμεσα προκύπτει το πινάκιο της ημέρας στο συγκεκριμένο δικαστήριο, όπως φαίνεται στην (ΕΙΚΟΝΑ 15). (ΕΙΚΟΝΑ 15) Στην οθόνη αυτή (ΕΙΚΟΝΑ 15), δημοσιεύουμε : Όταν έρθει η δικογραφία από το ακροατήριο Σελίδα 16 από 69

17 , βρίσκουμε την κατάλληλη εγγραφή με τον αναγραφόμενο αριθμό του πινακίου (της Εισαγγελίας), (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν στο πινάκιο της Εισαγγελίας υ- ποθέσεις με αριθμούς και α,β,γ ) και διασταυρώνουμε με το ΑΒΜ της υπόθεσης και με το όνομα του κατηγορουμένου, κάνουμε αριστερό κλικ και ταυτόχρονα βλέπουμε το χεράκι στο αριστερό μέρος της σειράς. (Εικόνα 15) Συμπληρώνουμε απαραιτήτως τα εξής πεδία: α) Π/Α (Παρών / Απών) β) Αποτέλεσμα όπου επιλέγουμε από το drop down menu πλήρης αναφορά για τις τιμές του συγκεκριμένου μενού βρίσκεται στο τμήμα του οδηγού με τίτλο «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ». γ) Στο τμήμα «Αθ./Εν» επιλέγουμε από το drop down menu όπου ΑΘ = Αθώος ΕΝ = Ένοχος ΑΝ = Αναβάλλει ΠΟ = Παύει Οριστικά ΑΠ = Απαλλάσσει ΑΛ= Άλλο Σημείωση: αν η απόφαση είναι Αθώος ή Ένοχος στο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ επιλέγουμε «Α Εκδίδει απόφαση» και στη συνέχεια Αθώος ή Ένοχος στην αντίστοιχη θέση. Σελίδα 17 από 69

18 Εάν πρέπει να δημοσιευτεί μία απόφαση ακριβώς όπως την έχει διατυπώσει ο Δικαστής, γράφουμε αυτό που θέλουμε στο πεδίο «Διατύπωση Απόφασης από το Δικαστή». (Εικόνα 15). Π.χ. «ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. χχχχχχ/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙ 5ΜΗΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΥΝΕ- ΧΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ» ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, στο πεδίο «Διατύπωση Δικαστή» πρέπει να γράφουμε όλη τη διατύπωση της απόφασης, γιατί στην εκτύπωση του «βιβλίου δημοσίευσης» εκτυπώνεται ΜΟΝΟ ό, τι αναγράφεται σ αυτό το πεδίο. Αφού είμαστε βέβαιοι ότι δεν θέλουμε να συμπληρώσουμε ή να γράψουμε τίποτα άλλο, πατάμε το κουμπί «Δημοσίευση Απόφασης» και αυτομάτως προκύπτει ο α- ριθμός της απόφασης. Από την στιγμή που έχουμε πατήσει το κουμπί «Δημοσίευση Απόφασης», ΔΕΝ μπορούμε πλέον να συμπληρώσουμε κάτι που ξεχάσαμε σ αυτή την οθόνη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ανοίξουμε την επιλογή «Ενημέρωση Αποφάσεων», να κάνουμε ό,τι αλλαγές θέλουμε και στο τέλος να τις αποθηκεύσουμε. Σημείωση Αν η απόφαση είναι καταδικαστική, δηλ. Ένοχος, η εγγραφή μας πρέπει να έχει τη μορφή της εικόνας 16. (η οποία αποτελεί λεπτομέρεια από την ΕΙΚΟΝΑ 15) (ΕΙΚΟΝΑ 16) Με την αποθήκευση και την απόδοση αριθμού αυτομάτως μεταφερόμαστε στο παράθυρο (ΕΙΚΟΝΑ 17) Σελίδα 18 από 69

19 (ΕΙΚΟΝΑ 17) Στην οθόνη αυτή μπορούμε να συμπληρώσουμε στοιχεία που αφορούν τον κατηγορούμενο τη συνολική ποινή και τις επιμέρους αξιόποινες πράξεις. Έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε μόνο στα πεδία με λευκό φόντο. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που αφορούν τον κατηγορούμενο και τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείτο είναι αυτά που παρέδωσε η Εισαγγελία προκειμένου να συνταχτεί το πινάκιο και μεταφέρονται αυτούσια στα πεδία της ανωτέρω οθόνης όπου δεν χρειάζεται να ξαναεισαχθούν. Όπως παρατηρούμε η συγκεκριμένη οθόνη αποτελείται από επιμέρους τμήματα. Στο άνω τμήμα της οθόνης τα μόνα πεδία που πιθανόν να χρειαστεί να συμπληρώσουμε είναι τα : Απορρίπτει ως: Παρατηρήσεις Δημοσίευσης: και εφ όσον το Δικαστήριο δικάζει Κατ έφεση συμπληρώνουμε τα στοιχεία της πρωτόδικης απόφασης στα πεδία: Είδος Δικαστηρίου (επιλέγουμε από τις τιμές που υπάρχουν στο drop down menu) Ακροατήριο (επιλέγουμε από τις τιμές που υπάρχουν στο drop down menu) Τον Αριθμό / Έτος της πρωτοδίκου αποφάσεως. Σελίδα 19 από 69

20 Προκειμένου να εργαστούμε στο τμήμα της οθόνης με στοιχεία «Κατηγορούμενοι Συνολικές ποινές» κάνουμε διπλό κλικ στο Ονοματεπώνυμο του κατ/νου και μεταφερόμαστε στο παράθυρο (ΕΙΚΟΝΑ 18) (ΕΙΚΟΝΑ 18) Στην αριστερή στήλη του παραθύρου με τίτλο «Στοιχεία Κατηγορουμένου» έχουν μεταφερθεί ότι έχουμε καταγράψει μέχρι εκείνη την ώρα και αφορούν τα στοιχεία του κατ/νου εδώ απλώς συμπληρώνουμε ότι πρόσθετο στοιχείο χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ Ότι στοιχείο προσθέτουμε αυτό θα υπάρχει ήδη συμπληρωμένο είτε όταν κατατεθεί έφεση είτε όταν θα συντάξουμε ποινικό μητρώο είτε όταν θα εκδώσουμε απόσπασμα και φυσικά όταν ο κατηγορούμενος ζητήσει να πληρώσει την ποινή του εφόσον είναι μετατρέψιμη. Προχωρώντας στη δεύτερη στήλη με τίτλο «Στοιχεία Ποινής» έχουν μεταφερθεί όσα στοιχεία για τη συνολική ποινή έχουμε καταχωρήσει πριν ανοίξουμε το παράθυρο αυτό και στο σημείο αυτό μπορούμε να συμπληρώσουμε και τα πρόσθετα που χρειάζονται έχοντας πάντα κατά νου ότι όλα αυτά τα δεδομένα θα υπάρχουν έτοιμα στις επόμενες εργασίες που τυχόν χρειαστεί να γίνουν (πληρωμή, ένδικο μέσο, ποινικό μητρώο, απόσπασμα). Σελίδα 20 από 69

21 Στο τρίτο τμήμα της οθόνης (ΕΙΚΟΝΑ 17) με τίτλο «Ποινές Αξιόποινες Πράξεις» υπάρχουν τα στοιχεία των επιμέρους πράξεων για τις οποίες κατηγορείται ο κατ/νος. Για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία αυτά επιλέγουμε την πράξη και κάνουμε διπλό κλικ πάνω της οπότε εμφανίζεται η οθόνη (ΕΙΚΟΝΑ 19) Εδώ συμπληρώνουμε για την συγκεκριμένη πράξη το αποτέλεσμα δηλαδή Αθώος, Έ- νοχος κλπ. και εφόσον κρίθηκε ένοχος για την πράξη αυτή στο πεδίο «Κωδικός Ποινής» ορίζουμε την ποινή και εφόσον είναι Φυλάκιση ανάλογα τα Έτη, τους Μήνες ή τις Ημέρες. Στο πεδίο Είδος Αδικήματος επιλέγουμε από Τέλος αφού καταχωρίσουμε τον τόπο τέλεσης και την ημερομηνία παραγραφής (υπάρχει πάνω στη δικογραφία αλλά δεν υπάρχει σαν πληροφορία στα στοιχεία που παραδίδει η Εισαγγελία. Κανονικά όλα αυτά τα δεδομένα κάτω από την Κεφαλίδα «Αδί- Σελίδα 21 από 69

22 κημα» στην ΕΙΚΟΝΑ 19 έπρεπε να υπάρχουν στα στοιχεία που προέρχονται από την Εισαγγελία.) Τέλος για να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που καταχωρήσαμε κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση είτε για να κλείσουμε την οθόνη χωρίς να αποθηκεύσουμε στο κουμπί ΠΛΗΡΩΜΗ Εφόσον ο καταδικασθείς αντιμωλία κατηγορούμενος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει την ποινή και το ζητήσει, για να διεκπεραιώσουμε τη διαδικασία αυτή αφού ολοκληρώσουμε την προηγούμενη διαδικασία εργαζόμαστε ως εξής: Κάνουμε κλικ στο κουμπί το οποίο βρίσκεται στις επιλογές της ΕΙΚΟΝΑΣ 6 είτε στο κουμπί που βρίσκεται στην οθόνη «Κατηγορούμενοι Συνολικές Ποινές» της ίδιας εικόνας. Και στις δυο περιπτώσεις ανοίγει ένα νέο παράθυρο (ΕΙΚΟΝΑ 20) Στο παράθυρο αυτό εφόσον είχαμε καταγράψει σωστά την ποινή φυλάκισης (ανεξάρτητα αν είναι έτη ή μήνες μετατρέπονται σε ημέρες) είτε το τυχόν πρόστιμο είτε την τυχόν επιβληθείσα χρηματική ποινή όλα αυτά μεταφέρονται και αθροίζονται. Στη συνέχεια επιλέγουμε το κουμπί «Εκκαθαριστικό Σημείωμα Μετατροπής» οπότε εμφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 21 Σελίδα 22 από 69

23 (ΕΙΚΟΝΑ 21) Προχωρούμε στην εκτύπωση του εγγράφου αυτού με το οποίο ο καταδικασθείς κατευθύνεται στο Δημόσιο Ταμείο όπου πληρώνει το ποσό που αναγράφεται και επιστρέφει στον γραμματέα της Εκκαθάρισης και στον οποίο προσκομίζει το τριπλότυπο έντυπο. Ο γραμματέας επανέρχεται στο παράθυρο της εικόνας 20 αλλά αυτή τη φορά κάνει κλικ στο κουμπί «Καταχώρηση Πληρωμής» οπότε ενεργοποιείται ένα νέο παράθυρο όπως αυτό της εικόνας 22. Σελίδα 23 από 69

24 (ΕΙΚΟΝΑ 22) στο οποίο συμπληρώνουμε τον αριθμό διπλοτύπου και το ονοματεπώνυμο του εισπράκτορα και αποθηκεύουμε. Έχουμε τη δυνατότητα άμεσα από την οθόνη αυτή να εκδώσουμε Υπηρεσιακή Βεβαίωση και αυτό το επιτυγχάνουμε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με τον εκτυπωτή όπως εμφανίζεται στην επόμενη εικόνα. (ΕΙΚΟΝΑ 23) και προκύπτει η ακόλουθη εκτύπωση Σελίδα 24 από 69

25 (ΕΙΚΟΝΑ 24) ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Ποινικό μητρώο εκδίδουμε α) σε αντιμωλία καταδικασθέντες, β) σε ερήμην καταδικασθέντες που έρχονται να πληρώσουν και γ) σε ερήμην καταδικασθέντες, τους οποίους δεν έχει εντοπίσει η Αστυνομία και το τμήμα Φυγοποίνων της Εισαγγελίας επιστρέφει τις δικογραφίες τους στο Πρωτοδικείο (από δικογραφίες ερήμην που έρχονται κάθε μήνα από την Εισαγγελία). Α) σε αντιμωλία καταδικασθέντες: Από τη στιγμή που έχουμε συμπληρώσει τα στοιχεία του παραθύρου της ΕΙΚΟΝΑΣ 18 δηλαδή τα «Στοιχεία Κατηγορουμένου» μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση του Ποινικού Μητρώου. Επιστρέφουμε στο παράθυρο της ΕΙΚΟΝΑΣ 17 και κάνουμε κλικ στο κουμπί (το ίχνος του ποντικιού αποκαλύπτει την ετικέτα «Ενημέρωση Ποινικού Μητρώου») που συνεπάγεται το άνοιγμα του παραθύρου (ΕΙΚΟΝΑ 25). Σελίδα 25 από 69

26 (ΕΙΚΟΝΑ 25) Συνήθως δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάποιο στοιχείο, εκτός από τον «Κωδικό Εισαγγελία», ανάλογα με τον τόπο γέννησης του κατηγορουμένου, οπότε απλώς προχωρούμε στην εκτύπωση με κλικ στο κουμπί (το ίχνος του ποντικιού αποκαλύπτει την ετικέτα «Εκτύπωση Ποινικού Μητρώου») οπότε έχουμε την εκτύπωση με την μορφή της εικόνας 26 Σελίδα 26 από 69

27 (ΕΙΚΟΝΑ 26) Β) σε ερήμην καταδικασθέντες που έρχονται να πληρώσουν Η κανονική διαδικασία επιβάλλει να εργαστούμε από το παράθυρο της εικόνα (17) να ανοίξουμε το παράθυρο του κατηγορουμένου (εικόνα 18) και να συμπληρώσουμε όσα στοιχεία απαιτούνται. Στη συνέχεια ακολουθούμε την πορεία των κινήσεων που ακολουθήσαμε στην προηγούμενη περίπτωση. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα να εκδώσουμε το ποινικό μητρώο ακολουθώντας την εξής διαδικασία: Από «Κύριες Επιλογές» «Ποινικό Μητρώο» «Εγγραφή στα Ποινικά Μητρώα» όπως προκύπτει και από την (Εικόνα 27) Σελίδα 27 από 69

28 (Εικόνα 27) και ταυτόχρονα ανοίγει το γνώριμο παράθυρο της εικόνας 25 μόνο που αυτή τη φορά πρέπει να καλέσουμε την απόφαση συμπληρώνοντας τα εξής στοιχεία: Είδος Δικαστηρίου Ακροατήριο Αριθμός Απόφασης Έτος και αύξων αριθμός κατηγορουμένου (γιατί υπάρχει περίπτωση η απόφαση να αφορά πολλούς κατ/νους) Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί της Αναζήτησης οπότε μας επιστρέφονται τα στοιχεία του συγκεκριμένου κατ/νου και προχωράμε στην εκτύπωση του δελτίου. Γ) επιστροφές από τμήμα Φυγοποίνων Εισαγγελίας. Εργαζόμαστε όπως στην Α) περίπτωση Σελίδα 28 από 69

29 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Το τμήμα της Εκκαθάρισης είναι επιφορτισμένο και με τις παρακάτω εργασίες: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΠΜ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΟΙΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κάθε αρχή του μήνα στέλνεται στην Γ Δ.Ο.Υ Πειραιώς Πίνακας (κατάσταση) όλων των πληρωμών που διενεργήθηκαν από τις εκκαθαρίσεις - μετατροπές των ποινών που επιβλήθηκαν από τα Δικαστήρια του προηγούμενου μήνα καθώς και από πληρωμές ποινών στις οποίες οι κατ/νοι είχαν καταδικαστεί ερήμην, εμφανίσθηκαν εκ των υστέρων και πλήρωσαν. Για να εκτελέσουμε αυτή την εργασία επιλέγουμε από τις «Κύριες Επιλογές» «Εκκαθάριση» «Εκτύπωση Πληρωμών Δικαστικών Οφειλών» όπως απεικονίζεται στην εικόνα 28 εμφανίζεται το παράθυρο της εικόνας 29 (ΕΙΚΟΝΑ 28) Σελίδα 29 από 69

30 (ΕΙΚΟΝΑ 29) όπου ορίζουμε τα : 1.είδος Δικαστηρίου (ΤΡΙΜΕΛΕΣ,ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ κ.λ.π) 2.Βιβλίο Εκκαθάρισης (επιλέγουμε «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙ- ΝΩΝ») 3.Ημ/νία Πληρωμής Από / Έως (το χρονικό διάστημα του μήνα που μας ενδιαφέρει) 4.«Επιλογή Εγγραφών» επιλέγουμε «Πληρωμές που ΔΕΝ έχουν σταλεί σε Δ.Ο.Υ.» και τέλος κάνουμε ανάκτηση οπότε εμφανίζονται οι εγγραφές που εκπληρώνουν τα κριτήρια που ορίσαμε (ΕΙΚΟΝΑ 30). Σελίδα 30 από 69

31 (ΕΙΚΟΝΑ 30) παρατηρούμε πως στο παράθυρο αυτό εμφανίστηκε ένα κουμπί «Λήψη Α- ριθ.χρημ.καταλόγου». Κάνουμε κλικ πάνω και η εκτύπωσή μας εμπλουτίζεται με Α- ριθμό Χρηματικού Καταλόγου προκειμένου να την υποβάλλουμε στην Εφορία. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ανάλογη λογική έχει η εργασία «Βεβαιώσεις» κατά την οποία καταδικασθέντες οι ο- ποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πληρωμής της χρηματικής ποινής που τους επιβλήθηκε ή πληρωμής των εξόδων της δίκης κατόπιν εντολής Εισαγγελέως δύνανται να αιτηθούν η οφειλή τους να βεβαιωθεί στο Δημόσιο Ταμείο Συνεπώς η υποχρέωση του τμήματος είναι να ενημερώσει τις ΔΟΥ στις οποίες υπάγονται οι καταδικασθέντες. Εδώ η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι εγγραφές ομαδοποιούνται σε σχέση με τις ΔΟΥ και συνεπώς έχουμε και την αντίστοιχη εκτύπωση. Άρα 1) από τις «Κύριες Επιλογές» «Εκκαθάριση» «Εκτύπωση Βεβαιώσεων Δικαστικών Οφειλών» (ΕΙΚΟΝΑ 31) Σελίδα 31 από 69

32 (ΕΙΚΟΝΑ 31) 2) Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, στο οποίο στο «Επιλογή Εγγραφών» επιλέγουμε «Βεβαιώσεις που ΔΕΝ έχουν σταλεί σε Δ.Ο.Υ.» συμπληρώνουμε επίσης το χρονικό διάστημα (από / έως) του μήνα που μας ενδιαφέρει και κάνουμε ανάκτηση. (ΕΙΚΟΝΑ 32) Πρώτα κάνουμε κλικ στο κουμπάκι «Δ.Ο.Υ. για Χ.Κ.» όπου φέρνει μόνο τις ΔΟΥ που χρεώθηκαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σελίδα 32 από 69

33 (ΕΙΚΟΝΑ 33) Στην συνέχεια επιλέγουμε μία-μία τις εφορίες τις φέρνουμε από το πινακάκι στο πεδίο «Κωδικός Δ.Ο.Υ.» (ΕΙΚΟΝΑ 32) και στην συνέχεια πατάμε το κουμπάκι «Λήψη Α- ριθ. Χρημ. Καταλόγου», παίρνει τον αριθμό του και τυπώνουμε. (ΕΙΚΟΝΑ 34) 3) Στο οθόνη αυτή απεικονίζονται οι καταχωρήσεις που έγιναν, καθώς και τα δύο κουμπάκια «Λήψη Αριθ. Χρημ. Καταλόγου» και «Δ.Ο.Υ. για Χ.Κ.» που ενεργοποιήθηκαν. (ΕΙΚΟΝΑ 34). Σελίδα 33 από 69

34 ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΝΩΝ Κατά την περίπτωση που απόφαση δικαστηρίου καθορίζει προθεσμία για την εξαγορά της ποινής φυλάκισης που επιβάλλει, με τη δυνατότητα καταβολής αυτής σε ισόποσες δόσεις (ν.3904/2010), ακολουθούμε την εξής διαδικασία: Στην παρακάτω οθόνη επιλέγουμε το κουμπί «Διακανονισμός» Και στη συνέχεια εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη ενημέρωσης των διακανονισμών ό- που έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε τη διάρκεια των δόσεων, τον αριθμό αυτών το ποσό της ημερήσιας μετατροπής την ημερομηνία έναρξης των δόσεων. Σελίδα 34 από 69

35 Άμεσα υπολογίζεται το ποσό της δόσης και προκύπτει οθόνη όπου αναλύονται οι μελλοντικές πληρωμές και οι ημερομηνίες αυτών. Από τα ανωτέρω προκύπτουν Οι οφειλέτες χρονικών διαστημάτων Ποιοι έχουν πληρώσει και ποιοι όχι Ποιοι διακανονισμοί ανακλήθηκαν λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής των δόσεων Πόσες δόσεις έχουν πληρωθεί από το σύνολο Μεταβολή του ποσού της δόσης και του πλήθους αυτών μετά από αίτηση και απόφαση δικαστηρίου Πληρωμή Δόσης Προκειμένου να πραγματοποιήσουμε πληρωμή κάποιας δόσης καλούμε την παραπάνω οθόνη και κάνουμε κλικ πάνω στο κουμπί «Πληρωμή». Με αποτέλεσμα να προκύψει η γνωστή οθόνη της πληρωμής Σελίδα 35 από 69

36 Και αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή και αποθηκεύσουμε, ενημερώνεται και η οθόνη των δόσεων με τις εξής πληροφορίες. Σελίδα 36 από 69

37 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΛΤΙΑ Κάθε τρίμηνο το τμήμα της Εκκαθάρισης εκτυπώνει στατιστικά δελτία που αφορούν δεδομένα καταδικασθέντων και τις ποινές που τους επιβλήθηκαν. Τα δελτία αυτά α- ποστέλλονται στην Στατιστική Υπηρεσία. Εργαζόμαστε ως εξής: και στη συνέχεια ορίζουμε το χρονικό διάστημα και προχωρούμε στην εκτύπωση που έχει την εξής μορφή. Σελίδα 37 από 69

38 καθώς και το εισαγωγικό έντυπο ΕΙΚΟΝΑ 35 Σελίδα 38 από 69

39 ΕΙΚΌΝΑ 36 Σελίδα 39 από 69

40 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΛΤΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ Στις αρχές κάθε μήνα εκτυπώνονται τα ποινικά μητρώα των καταδικασθέντων σε αποφάσεις που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Προηγουμένως όμως εκτυπώνονται συνολικές καταστάσεις των ποινικών μητρώων που εκδόθηκαν ταξινομημένων ανά Εισαγγελία ΕΙΚΟΝΑ 37 Σελίδα 40 από 69

41 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝ ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Τα Ένδικα Μέσα καταχωρούνται στο τμήμα των Ενδίκων Μέσων το οποίο στο Πρωτοδικείο Πειραιώς συστεγάζεται το Ποινικό Αρχείο με τα Πειστήρια. Επισημαίνετε ότι για απλούστευση της διαδικασίας όταν ένας αντιμωλία καταδικασθείς κατ/νος επιθυμεί να ασκήσει ένδικο μέσο τη διαδικασία διενεργεί ο εκκαθαριστής. Για να καταχωρήσουμε ένα Ένδικο Μέσο ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Από τις Κύριες Επιλογές Καταχώρηση Ενδίκων Μέσων Ποινικό Αρχείο-Πειστήρια Ένδικα Μέσα (εικόνα 38) Επιλέγουμε το «Είδος Δικαστηρίου» το «Ένδικο Μέσο» και επιλέγουμε «Νέα». Το είδος του Ενδίκου Μέσου έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε από το μενού. Σελίδα 41 από 69

42 Έχοντας επιλέξει Νέο Ένδικο Μέσο προκύπτει το παράθυρο (εικόνα 39) Στο παράθυρο της εικόνας 39 συμπληρώνουμε το «Είδος Δικαστηρίου» το «Ακροατήριο» τον «Αριθμό Απόφασης» το «Έτος» και το «Α/Α Κατ/νου» και άμεσα μεταφέρονται όλες οι εγγραφές που αφορούσαν τον συγκεκριμένο κατ/νο και προφανώς είχαν καταχωρηθεί στο παράθυρο της εικόνας 18 κατά το στάδιο της δημοσίευσης. Δηλαδή όπως προκύπτει στην εικόνα 40. Παρατηρούμε επίσης ότι εξ ορισμού είναι καθορισμένη η αναζήτηση της απόφασης και μεταφοράς των δεδομένων της στα αντίστοιχα πεδία της οθόνης του ενδίκου μέσου. Σελίδα 42 από 69

43 (ΕΙΚΟΝΑ 40) Συμπληρώνουμε απλώς τα στοιχεία του αντικλήτου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, α- ριθμό τηλεφώνου) και προχωρούμε στην εκτύπωση του ενδίκου μέσου. Παράλληλα θα πρέπει να ορίσουμε αν το ένδικο μέσο (ΕΙΚΟΝΑ 41) ασκείται από τον «Πολιτικώς Ενάγοντα» ή αφορά «Δήμευση ή Απόδοση» κατασχεθέντων ή ασκείται από τον «Αστικώς Υπεύθυνο». Διαφορετικά επιλέγουμε «Κανονική». (ΕΙΚΟΝΑ 41) Ταυτόχρονα αν το ένδικο μέσο δεν ασκείται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο πρέπει να προσδιορίσουμε την ιδιότητα του ασκούντος όπως φαίνεται στην εικόνα 42 Σελίδα 43 από 69

44 (ΕΙΚΟΝΑ 42) Αν το ένδικο μέσο κατατίθεται από δικηγόρο (πληρεξούσιο του κατ/νου) στο παράθυρο της εικόνας 19 εμφανίζονται δυο νέα πεδία όπου συμπληρώνουμε το Ονοματεπώνυμο του πληρεξουσίου και στο άλλο την ημερομηνία της σύνταξης. Αν το ένδικο μέσο κατατίθεται από Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή Εφετών προκύπτει νέο πεδίο όπου συμπληρώνουμε το Ονοματεπώνυμο του ανωτέρω. Αν το ένδικο μέσο κατατίθεται από Δικαστικό Συμπαραστάτη του κατ/νου εμφανίζονται νέα πεδία για το Ονοματεπώνυμο του δικ. συμπαραστάτη, την ημερομηνία σύνταξης του πληρεξουσίου καθώς και τον αριθμό απόφασης με την οποία ορίστηκε συμπαραστάτης του κατ/νου. και έχουμε την εκτύπω- Για την εκτύπωση της έκθεσης κάνουμε κλικ στο κουμπί ση (ΕΙΚΟΝΑ 43) Επισημαίνετε η δυνατότητα να μεταφέρονται - αντιγράφονται τα στοιχεία ενός κατηγορουμένου όταν πρόκειται να καταθέσει πολλά ένδικα μέσα σε διαφορετικές αποφά- Σελίδα 44 από 69

45 σεις με τη χρήση της επιλογής που υπάρχει στο πάνω μέρος της οθόνης κατάθεσης ενδίκου μέσου όπως προκύπτει στην εικόνα 40. Σελίδα 45 από 69

46 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝ ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Προκύπτει το παράθυρο (ΕΙΚΟΝΑ ) όπου έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε σε αναζήτηση με πολλά κριτήρια. Συνήθως ζητείτε να απαντήσουμε αν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο κατά συγκεκριμένης απόφασης. Οπότε συμπληρώνουμε τα πεδία αυτά όπως στην εικόνα και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ανάκτηση» (ΕΙΚΟΝΑ ) και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ανάκτηση» και εφόσον έχει ασκηθεί Σελίδα 46 από 69

47 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝ ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οι βεβαιώσεις εκδίδονται προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να αποδείξει αν έχει ασκήσει ένδικο μέσο. Όπως προκύπτει από την παραπάνω εικόνα επιλέγουμε το είδος της βεβαίωσης και α- φού πληκτρολογήσουμε τον αριθμό της απόφασης η εφαρμογή δημιουργεί την εκτύπωση όπως φαίνεται παρακάτω. Σελίδα 47 από 69

48 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Με τον ίδιο τρόπο χορηγείται πιστοποιητικό ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου. Σελίδα 48 από 69

49 ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το συγκεκριμένο τμήμα της εφαρμογής αποτελεί κομβικό σημείο για τη διαδικασία της διακίνησης των αποφάσεων δικογραφιών καθόσον η σωστή χρήση του, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται μια δικογραφία. Παράλληλα μας δίνετε η δυνατότητα να εξάγουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εκκρεμότητα των Γραμματέων, των Δικαστών, του Αρχείου, της Εκκαθάρισης αλλά και να εκδώσουμε βεβαιώσεις εγγραφών αποφάσεων στο βιβλίο του Άρθρου 9 Ν. 969/1979. Κυρίαρχο ρόλο στη διακίνηση διαδραματίζει το δελτίο. Αποτελεί την αποτύπωση της φυσικής κίνησης μιας δικογραφίας από το ένα τμήμα στο άλλο και αντιστοιχεί με μια εγγραφή στο σύστημα «Διακίνηση Αποφάσεων» δηλαδή με δημιουργία ενός δελτίου κίνησης. Έτσι λοιπόν μετά τη δημοσίευση μιας απόφασης στο τμήμα της Εκκαθάρισης, για να παραδοθεί στο Γραμματέα της Έδρας για τα περαιτέρω, πρέπει να δημιουργηθεί ένα δελτίο κίνησης. Με τον ίδιο τρόπο καταγράφονται όλες οι κινήσεις μιας α- πόφασης δικογραφίας. Τα είδη των κινήσεων αυτών έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ε- ξής: ΕΙΚΟΝΑ (20) Παράλληλα ορισμένα από τα είδη των κινήσεων έχει οριστεί κατά τη χρήση τους να ενεργοποιούν μετρητές που χρησιμοποιούνται σαν αριθμοί πρωτοκόλλου για το είδος της κίνησης. Σελίδα 49 από 69

50 Επίσης για ορισμένα είδη κινήσεων έχουν καθοριστεί στο μέτρο του δυνατού προαπαιτούμενες ενέργειες ούτως ώστε να ακολουθείται η σωστή διαδικασία διακίνησης μιας δικογραφίας. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στην εικόνα 21 ΕΙΚΟΝΑ (21) Τώρα, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα δελτίο το οποίο όπως αναφέρθηκε αντιστοιχεί στην μετακίνηση μιας απόφασης - δικογραφίας ή περισσοτέρων (πολύ συχνά διακινούνται με ένα δελτίο πολλές αποφάσεις) από μια θέση σε μια άλλη εργαζόμαστε ως εξής: Από «Κύριες Επιλογές» «Διακίνηση Αποφάσεων» επιλέγουμε «Ενημέρωση» (εικόνα 22) ΕΙΚΟΝΑ (22) οπότε προκύπτει το παράθυρο της εικόνας 23 Σελίδα 50 από 69

51 ΕΙΚΟΝΑ (23) όπου με το που επιλέγουμε το «Είδος Δικαστηρίου» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Νέο» στα πεδία «Αριθμός Δελτίου» και «Ημ/νία Διακίνησης» εμφανίζονται τιμές δηλαδή: Σελίδα 51 από 69

52 ΕΙΚΟΝΑ(24) στη συνέχεια επιλέγουμε το «Είδος Κίνησης» το «Τμήμα Αποστολής» το «Τμήμα Παραλαβής» και πρέπει να επιλέξουμε και με ποιο τρόπο θα ανακτήσουμε την απόφαση ή τις αποφάσεις. Αυτό κυρίως εξαρτάται από τι βολεύει τον χρήστη εκείνη τη στιγμή. Ποιο είναι το προσφορότερο μέσο για να ανακτήσει την πληροφορία που θέλει προκειμένου να εκτελέσει την εργασία του ευκολότερα. Και οι διαθέσιμοι τρόποι είναι βάσει: «της δικασίμου» της «Ημ. Παραλαβής» των «Ενδίκων Μέσων» ή του προηγούμενου αριθμού «Δελτίου» Όλοι αυτοί οι τρόποι έχουν καθοριστεί για να διακινούνται μ ένα δελτίο μεγάλος α- ριθμός δικογραφιών αποφάσεων προκειμένου να επιταχύνεται η συγκεκριμένη εργασία. Π.χ. στην εικόνα 25 με ένα δελτίο Σελίδα 52 από 69

53 ΕΙΚΟΝΑ (25) ο Γραμματέας της έδρας διακίνησε όλες τις αναβλητικές αποφάσεις που περιελάμβανε το πινάκιο του Ά Μονομελούς με δικάσιμο 05/11/2007. Η συγκεκριμένη εργασία της αποστολής στην Εισαγγελία ολοκληρώνεται με την εκτύπωση του δελτίου (εικόνα 26) Σελίδα 53 από 69

54 ΕΙΚΟΝΑ(26) όπως προκύπτει από την εκτύπωση του δελτίου, στην εκτύπωση εμφανίζονται πληροφορίες που αφορούν το είδος της αναβολής, την ημερομηνία της ρητής δικασίμου καθώς και αριθμό πρωτοκόλλου αναβολής στοιχεία χρήσιμα για την Εισαγγελία. Στην εικόνα 27 εμφανίζεται η πορεία της απόφασης (π.χ. ΑΜ13528/2007) που υπήρχε στο δελτίο της προηγούμενης εικόνας. Σελίδα 54 από 69

55 ΕΙΚΟΝΑ (27) Η συγκεκριμένη οθόνη προκύπτει με την εξής κίνηση από τις «Κύριες Επιλογές»: και απεικονίζει τη στιγμή της έρευνας που βρίσκεται η απόφαση με αριθμό ΑΜ13528/2007 και τις προηγούμενες κινήσεις της. Συγκεκριμένα στις 5/11/2007 από το τμήμα της Εκκαθάρισης παραδόθηκε στο Γραμματέα της έδρας ο οποίος στη συνέχεια στις 7/11/2007 την απέστειλε στην Εισαγγελία προκειμένου να την επανεισαγάγει στη δικάσιμο της 29/2/2008. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω μέσω της διαδικασίας των δελτίων προκύπτουν οι βεβαιώσεις εγγραφών αποφάσεων στο βιβλίο του Άρθρου 9 Ν. 969/1979. Αναλυτικά για να προκύψει αυτή η βεβαίωση πρέπει ο Γραμματέας της έδρας να καθαρογράψει την απόφαση και να την αποστείλει στον Δικαστή. Η εγγραφή της στο βιβλίο του άρθρου 9 πραγματοποιείται άμεσα με το που διενεργηθεί η κίνηση της επιστροφής της στον Γραμματέα (δημιουργία δελτίου «ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕ- ΔΡΟΥ»). Εννοείται ότι η επιστροφή στον Γραμματέα σημαίνει ότι η απόφαση έχει υ- πογραφεί. Όπως προκύπτει στην εικόνα 28 ο Γραμματέας παρέλαβε την δικογραφία από το τμήμα της Εκκαθάρισης στις24/1/2006, έγραψε την απόφαση και την απέστειλε στον Δικαστή στις 2/2/2006. Ο Δικαστής επέστρεψε υπογραμμένη την απόφαση στις 15/2/2006. ΕΙΚΟΝΑ (28) Σελίδα 55 από 69

56 Από τη στιγμή που θεωρήθηκε και επέστρεψε στον Γραμματέα εγγράφηκε και στο βιβλίο του Άρθρου 9 Ν. 969/1979. Αυτό προκύπτει στη βεβαίωση που δόθηκε. ΕΙΚΟΝΑ (29) Σελίδα 56 από 69

57 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Την επόμενη ημέρα και αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοσίευσης (έλεγχος επαλήθευσης στοιχείων) δημιουργούμε αρχεία που περιέχουν τα πινάκια της προηγούμενης ημέρας με τα στοιχεία της δημοσίευσης. Δηλαδή τον αριθμό απόφασης, η- μερομηνία δημοσίευσης, αν ήταν παρών ο κατηγορούμενος την εκδίκαση της απόφασης. Επίσης με τη χρήση εντολών SQL εξάγουμε σε μορφή txt δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά τις αναβλητικές αποφάσεις και δημιουργούμε ξεχωριστά αρχεία για κάθε πινάκιο. Για τα ανωτέρω εργαζόμαστε ως εξής: Από «Κύριες Επιλογές» επιλέγουμε «Εκκαθάριση» «Δημιουργία Αρχείων Εισαγγελίας» στη συνέχεια στην οθόνη που προκύπτει επιλέγουμε «Είδος Δικαστηρίου» «Ακροατήριο» και δικάσιμο οπότε έχουμε τα αποτελέσματα της επόμενη εικόνας. Σελίδα 57 από 69

58 στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί και εμφανίζεται το εξής μήνυμα: που μας ενημερώνει ότι για το συγκεκριμένο πινάκιο του Α Μονομελούς δημιουργήθηκαν δυο αρχεία και που βρίσκονται. Το αρχείο που αρχίζει με Μ περιέχει τα εξής δεδομένα: είδος δικαστηρίου, ακροατήριο, έτος απόφασης, αριθμός απόφασης, ημερομηνία δημοσίευσης, είδος απόφασης, ημερομηνία ρητής, ΑΒΜ, τον κωδικό του Προεδρεύοντος και τον κωδικό του γραμματέα. Το αρχείο που αρχίζει με D περιέχει τα εξής στοιχεία: είδος δικαστηρίου, ακροατήριο, έτος απόφασης, αριθμός απόφασης, το α/α κατηγορουμένου, ημερομηνία δημοσίευσης, κωδικός για φύλο κατ/νου, επώνυμο κατ/νου, ό- νομα κατ/νου, όνομα πατέρα κατ/νου, όνομα μητέρας κατ/νου, όνομα συζύγου, επώνυμο συζύγου, διεύθυνση κατοικίας, περιοχή κατοικίας, τηλέφωνο, έτος γέννησης, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ΑΦΜ, κωδικός ΔΟΥ, Περιγραφή ΔΟΥ, Αριθμός Σελίδα 58 από 69

59 Αστυνομικής ταυτότητας, Εκδούσα Αρχή, κωδικός Τρόπου Καταδίκης (Ερήμην, Αντιμωλία), κωδικός Αποτελέσματος Απόφασης, ημερομηνία έκδοσης. Τα αντίστοιχα αρχεία που δημιουργούμε αποκλειστικά με τις αναβλητικές αποφάσεις περιέχουν τα εξής στοιχεία: ΑΒΜ, κωδικός είδους αναβολής, ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Επισημαίνουμε ότι για κάθε κατηγορούμενο δημιουργείτε ξεχωριστή εγγραφή. Σελίδα 59 από 69

60 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην συγκεκριμένη ενότητα ορίζουμε όλα τα παραμετρικά στοιχεία που αφορούν τη διάρθρωση των Ποινικών Τμημάτων και συνακόλουθα πρέπει αντίστοιχα να διαμορφώσουμε την εφαρμογή. Χωρίς την ύπαρξη αυτών των ρυθμίσεων η εφαρμογή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είδη ικαστηρίων Στην επιλογή αυτή ορίζουμε τα είδη των Δικαστηρίων που δικάζουν στο Πρωτοδικείο Πειραιώς για κάθε επιμέρους Δικαστήριο πρέπει να οριστούν τα ακόλουθα Σελίδα 60 από 69

61 Κωδικοί Αποφάσεων Στο σημείο αυτό ομαδοποιούμε τα είδη των αποφάσεων Στη συνέχεια σε κάθε ομάδα ορίζουμε τα επιμέρους είδη που εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία καθώς και την κατάσταση των κατηγορουμένων που απορρέει από κάθε είδος απόφασης. Σελίδα 61 από 69

62 Είδη Ενδίκων Μέσων Βιβλία Εκκαθάρισης Σελίδα 62 από 69

63 Μετρητές Στην επιλογή αυτή ορίζουμε όλους τους μετρητές που αφορούν την εφαρμογή επιλέγοντας κάποιο μετρητή έχουμε τη δυνατότητα να τον διαχειριστούμε όπως προκύπτει στην επόμενη οθόνη. Σελίδα 63 από 69

64 Κατηγορίες Αδικημάτων (δεν χρησιμοποιείται) Κωδικοί Κυρίων Ποινών Κωδικοί Παρεπόμενων Ποινών (δεν χρησιμοποιείται) Εθνικότητες Σελίδα 64 από 69

65 Κωδικοί Εφοριών Εισαγγελίες Πρωτοδικεία Σελίδα 65 από 69

66 ικαστές Γραμματείς Εισπράκτορες Σελίδα 66 από 69

67 ιακίνηση Αποφάσεων όπως προκύπτει από την παραπάνω εικόνα στη λειτουργία αυτή έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε τα τμήματα που διακινούν τις αποφάσεις καθώς και τα είδη των κινήσεων αυτών. Συνεπώς και στο συγκεκριμένο παράθυρο ορίζουμε το είδος της κίνησης και επιπλέον αν η κίνηση πρέπει να πρωτοκολληθεί να ενημερωθεί το αντίστοιχο βιβλίο. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε τη σειρά των κινήσεων καθώς και την προαπαιτούμενη κίνηση. Σελίδα 67 από 69

68 Έλεγχος Λειτουργιών ικαστήρια Σύνδεσης με Εισαγγελίας δεν χρησιμοποιείται Ενημέρωση Κωδικών Αποσπασμάτων στη συγκεκριμένη υποεφαρμογή έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ή να τροποποιήσουμε τη μορφή των αποσπασμάτων που θα εκτυπώνονται ανάλογα με το είδος της απόφασης. Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται τμήμα των ήδη δημιουργημένων α- ποσπασμάτων. Για να δημιουργήσουμε ένα απόσπασμα εργαζόμαστε ως εξής: ανοίγουμε το συγκεκριμένο παράθυρο επιλέγουμε νέο και στη συνέχεια πρέπει να ορίσουμε τον Κωδ. Α- πόφασης, τον Κωδικό του αποτελέσματος το είδος του αποσπάσματος και αν είναι ο- μαδικό ή όχι. Από κει και πέρα για να προσθέσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία που απαρτίζουν το απόσπασμα έχουμε τη δυνατότητα να εισαγάγουμε είτε λεκτικό συγκεκριμένο είτε παραμέτρους που ισοδυναμούν με μεταβλητές τιμές Σελίδα 68 από 69

69 Για παράδειγμα όπως προκύπτει από τις εικόνες όπου έχουμε «Κείμενο» εισάγουμε λεκτικό που εμφανίζεται σε όλα τα αποσπάσματα ίδιο. Όπου έχουμε «Παρ/ρος» εμφανίζεται κάθε φορά η αντίστοιχη τιμή του πεδίου. Επιτόκια Απογράφων δεν χρησιμοποιείται Σελίδα 69 από 69

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ B. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ HASP 1. Αναγνώριση τύπων Hasp 2. Orbit Hasp Manager Utilities Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Siemens

TeleCost Hotel για Siemens TeleCost Hotel για Siemens 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ THIN CLIENT ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. κ. Γ.

Διπλωματική Εργασία ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ THIN CLIENT ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. κ. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων καθηγητής κ. Γ. ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ THIN CLIENT ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Όνομα: ΜΙΚΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Μ.: 3020099 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

we see things your way

we see things your way 72All All in - one we see things your way βλέπουμε τα πράγματα όπως εσείς by All rights reserved 2012 16/July/2012 econnect2all +plus Page 1 econnect2all +plus Page 2 English Version econnect2all +plus

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο «Οδηγός χρήσης της εφαρμογής της Πολιτικής Διαδικασίας» συντάχθηκε το χρονικό διάστημα Μαΐου Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007.

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών NOAS (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή Η διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

suiteconnect we see things your way βλέπουμε τα πράγματα όπως εσείς All in - one 23/April/2013 econnect2all +plus Page 1

suiteconnect we see things your way βλέπουμε τα πράγματα όπως εσείς All in - one 23/April/2013 econnect2all +plus Page 1 suiteconnect 7 All in - one we see things your way βλέπουμε τα πράγματα όπως εσείς by All rights reserved 2013 23/April/2013 econnect2all +plus Page 1 Coool aall-in-oneaaaaaaaa aaagrf Η προτείνει econnect2all

Διαβάστε περισσότερα