ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) Αύγουστος 2007

2 Όπως είναι γνωστό, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π) και τα γενικότερα νέα δεδομένα στον αγροτικό τομέα, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καταρτίστηκαν 13 περιφερειακές μελέτες, μία για κάθε διοικητική περιφέρεια της χώρας από αναδόχους σύνταξης που επελέγησαν μετά από διενέργεια Διεθνών Δημόσιων Διαγωνισμών. Κάθε ανάδοχος έπρεπε αφενός να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση σε όλους τους νομούς της κάθε περιφέρειας και αφετέρου να ολοκληρώσει τη διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς (αυτοδιοικητικούς, συνεταιριστικές οργανώσεις, επιμελητήρια, κ.λπ.) και να ενσωματώσει τις θετικές προτάσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις τους, αξιοποιώντας παράλληλα τα δεδομένα της περιοχής, της επιστημονικής έρευνας καθώς και τις οδηγίες των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο τελικό παραδοτέο κείμενο της μελέτης. Παρακάτω παραθέτουμε για ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου τις κυριότερες από τις προτεινόμενες στη μελέτη προτάσεις και αναγκαίες παρεμβάσεις για τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα καθώς και την επίδραση τους στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

3 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Αειφόρος γεωργική παραγωγή. Παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Πλήρης αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προσφέρει ο αγροτικός τομέας. Ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των διακλαδικών σχέσεων. Ενίσχυση της πολυαπασχόλησης και της πολύ-λειτουργικής γεωργίας. Επαναφορά του αγροτικού τομέα σε συντελεστή ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης. Μετριασμός της εξάρτησης του αγροτικού εισοδήματος από πηγές εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Προσανατολισμός της παραγωγής στην αγορά με ανταγωνιστικούς όρους. Αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος από τον περιορισμό των επιδοτήσεων. Εξαγωγικός προσανατολισμός της παραγωγής. Αύξηση προστιθέμενης αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος (πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία). Διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Εξάντληση των περιθωρίων που διαθέτει η εθνική αγροτική πολιτική. Επανεργοποίηση των συλλογικών θεσμών (συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, κ.λπ). Ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη των παραγωγών. Διάδοση σύγχρονων τεχνικών παραγωγής και διαχείρισης. Υποστήριξη της καινοτομίας και της διάδοσης νέων τεχνολογιών. Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Βελτίωση και συμπλήρωση των υποδομών για την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εξειδικεύονται μέσω των κατωτέρω ενδεικτικών παρεμβάσεων: Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 2

4 Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 1. Βαμβάκι Αναδιάρθρωση των τεχνικών της καλλιέργειας, τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους, όσο και για την οικονομική βιωσιμότητα της καλλιέργειας. Ειδικότερα, εφαρμογή αμειψισποράς με ψυχανθή, μείωση του κόστους παραγωγής με αντίστοιχη μείωση των εισροών (Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Βιολογική Καλλιέργεια) και αύξηση των αποδόσεων. Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος με τον ορισμό από τη μεταποίηση, των επιθυμητών χαρακτηριστικών της ίνας ανά περιοχή, με γνώμονα το τοπικό μικροκλίμα, προκειμένου να προσδιορισθούν οι κατάλληλες ποικιλίες που θα χρησιμοποιηθούν ανά περιοχή. Ομογενοποίηση της ποιότητας του προϊόντος, με επιλογή των εφαρμοζόμενων ποικιλιών ανά περιοχή, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα εκπονείται με τη συνεργασία γεωτεχνικών εκκοκκιστών παραγωγών, ώστε να διασφαλισθεί σταθερή ποιότητα του προϊόντος. Εκπαίδευση των παραγωγών στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και στα νέα πρωτόκολλα της ολοκληρωμένης διαχείρισης βαμβακιού. Ανάπτυξη βιολογικής καλλιέργειας και δημιουργία προϋποθέσεων για την επεξεργασία του στο πλαίσιο συνεργασίας με συγκεκριμένα εκκοκκιστήρια. Χρήση βιολογικής ίνας στην ιατρική, κατασκευή παιδικών ρούχων, πανών, κ.λπ. Ενθάρρυνση της συμβολαιακής γεωργίας μεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστών. Βελτίωση του δικτύου εμπορίου και διείσδυση σε νέες αγορές, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ποιότητας και την παραγωγή βιολογικού βάμβακος και πιστοποίηση των προϊόντων αυτών. 2. Καπνός Η αντικατάσταση του καπνού με άλλες καλλιέργειες είναι αρκετά δύσκολη λόγω συνδυασμού σειράς παραγόντων (καλλιέργεια σε άγονα χωράφια με περιορισμένες εναλλακτικές δυνατότητες, μικρός κλήρος). Προς αντικατάσταση των αμερικάνικου τύπου καπνών ( στρέμματα το 2005) προτείνονται να καλλιεργηθούν: Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 3

5 Ανατολικού τύπου καπνά (ποικιλίες Μπασμά και Κατερίνης) λόγω του γεγονότος ότι όλοι οι τύποι τσιγάρων τύπου blend απαιτούν στα μείγματά τους ποσότητες ανατολικών καπνών, στοιχείο που δημιουργεί ζήτηση για τα καπνά αυτά. Ο αναπροσανατολισμός της καλλιέργειας καπνού μπορεί να καλύψει ορισμένες από τις εκτάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που παραδοσιακά καλλιεργείται ο καπνός. Εκτιμάται ότι η έκταση στην οποία μπορούν να καλλιεργηθούν τα καπνά ανατολικού τύπου ανέρχεται περίπου στο ήμισυ της καλλιεργούμενης έκτασης έως το 2005, δηλαδή σε έκταση περίπου στρεμμάτων. Αρωματικά φυτά ( στρέμματα) Χειμερινά σιτηρά για ζωοτροφές ( στρέμματα) Εκτάσεις εν μέρει να ενταχθούν σε πρόγραμμα αγραναύπασης. Αξιοποίηση των προτάσεων που προβλέπονται από τη «Μακροχρόνια Εθνική Στρατηγική για τη Στήριξη του Τομέα του Καπνού». Οι βασικοί άξονες της Εθνικής Στρατηγικής είναι: Μετατροπή των Ομάδων Παραγωγών σε ισχυρό πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό. Αξιοποίηση του θεσμού της συμβολαιικής γεωργίας. Περιορισμός του κόστους παραγωγής. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ενίσχυση της έρευνας. Καθιέρωση της χρήσης πιστοποιημένου σπόρου παραγόμενου από το ΕΘΙΑΓΕ, ώστε να αποφεύγεται η νόθευση των ποικιλιών, να διασφαλίζεται η γνησιότητα του γενετικού υλικού και να επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους παραγωγής. Επιμόρφωση των καπνοπαραγωγών και τεχνική στήριξη και ενημέρωση τους από γεωτεχνικούς των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένταξη ποικιλιών καπνού σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας. Ένταξη επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσής των καπνοπαραγωγών στα σχέδια της Δ Προγραμματικής Περιόδου. Καταγραφή όλων των ελλείψεων των υποδομών που παρατηρούνται σε περιοχές παραγωγής καπνού και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων για την ολοκλήρωση τους. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 4

6 Έλεγχος του όγκου παραγωγής ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Αναβάθμιση ποιότητας με ολοκληρωμένη διαχείριση. Το ποιοτικό παρακράτημα θα καταβάλλεται μέσω των πρωτοβάθμιων καπνικών συνεταιρισμών στους καλλιεργητές καπνών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί θα ενταχθούν σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Ζωνοποίηση περιοχών καπνοκαλλιέργειας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (εδαφοκλιματικά, τεχνογνωσίας στην καλλιέργεια καπνού, υποδομών, διαθεσιμότητας υδατικών πόρων κ.ά.). 3. Χειμερινά σιτηρά και Αραβόσιτος Μείωση του κόστους παραγωγής αραβόσιτου και της επιβάρυνσης των φυσικών πόρων, με την καλλιέργεια ποικιλιών με μικρό σχετικά βιολογικό κύκλο (μικρότερες απαιτήσεις σε νερό άρδευσης, λιγότερες απαιτήσεις σε ανόργανα λιπάσματα λόγω μικρότερης φυτομάζας, μικρότερο ρίσκο της καλλιέργειας λόγω μικρότερης έκθεσης της καλλιέργειας σε παθογόνα, καλύτερο δείκτη συγκομιδής και λιγότερα εργατικά). Ένταξη εκτάσεων των χειμερινών σιτηρών και του αραβοσίτου κατά 5% στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας (παραγωγή βιολογικών ζυμαρικών με αυξημένη προστιθέμενη αξία στο προϊόν - αλεύρι σκληρού σίτου - σιμιγδάλι, βιολογικό ψωμί). Εκπαίδευση των παραγωγών στη βιολογική καλλιέργεια σιτηρών. Ενθάρρυνση της συμβολαιικής γεωργίας για παραγωγή βιολογικών αλεύρων. Εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα καλλιέργειας αραβοσίτου για μείωση του κόστους παραγωγής. 4. Βιομηχανική ντομάτα Μείωση του κόστους της πρώτης ύλης, με την υιοθέτηση μηχανών συλλογής και συγκεκριμένων υβριδίων, με στόχο μεγαλύτερες αποδόσεις (περίπου 7,5τον/στρ.) με μέσο Brix 5,5. Μείωση των γεωργικών εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για τη βιομηχανική ντομάτα μέσω της εκλογίκευσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων (επιλογή κατάλληλου μεγέθους εκμεταλλεύσεων και ποιότητας εδαφών). Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 5

7 Πιστοποίηση των μονάδων και έλεγχος όλων των βαθμίδων παραγωγής (εισαγωγή του καθεστώτος της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής από το χωράφι μέχρι το ράφι). Αλλαγή των γραμμών παραγωγής προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι νέες τάσεις για προϊόντα εύχρηστα και με υψηλή διατροφική αξία (δηλαδή επιλογή τελικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη άξια, όπως σάλτσες έτοιμες προς χρήση σε συσκευασίες που να παραπέμπουν σε πιο φυσικό αγνό - φρέσκο προϊόν, κ.λπ.). Λήψη μέτρων προστασίας, από την Ε.Ε, των ευρωπαϊκών προϊόντων από τον κινέζικο ανταγωνισμό, που έχει ως αποτέλεσμα τον καταποντισμό των τιμών. Πιστοποίηση των μονάδων και έλεγχος όλων των βαθμίδων παραγωγής (εισαγωγή του καθεστώτος της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής από το χωράφι μέχρι το ράφι). Δημιουργία σειράς βιολογικών, τελικών προϊόντων με την ανάπτυξη και ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας (σε σύνολο 5% της συνολικής έκτασης που καλλιεργείται η βιομηχανική τομάτα στη Στερεά Ελλάδα. Χρήση ετικέτας με την πληροφορία ότι το προϊόν παράχθηκε στη Στερεά Ελλάδα για τα προϊόντα που στοχεύουν την Ελληνική αγορά. 5. Λαχανικά/ Κηπευτικά Λειτουργία Ομάδων παραγωγών ανά είδος κηπευτικού οι οποίες θα έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα εργαλεία και τους πόρους για την εξισορρόπηση της αγοράς λιανικής, της οποίας η δύναμη αυξάνεται. Δημιουργία τυποποιητηρίων και συσκευαστηρίων που θα λειτουργούν με σύγχρονα πρότυπα. Ενθάρρυνση εξαγωγών κηπευτικών στην Ε.Ε. Έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων ως προς την ποιότητά τους. Εισαγωγή εκτάσεων κηπευτικών στη βιολογική και ολοκληρωμένη γεωργία. Εκπαίδευση των παραγωγών σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής γεωργίας. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 6

8 6. Ελιά Αναδιάρθρωση στην τεχνική της καλλιέργειας ιδιαίτερα στις περιοχές στις οποίες σκοπός είναι η παραγωγή βρώσιμης ελιάς, για μείωση του κόστους και προστασία των φυσικών πόρων (μαζική σύλληψη με δακοπαγίδες τύπου McPhail, εφαρμογή χλωρών λιπάνσεων με ψυχανθή, κ.λπ). Ενθάρρυνση για ένταξη των εκτάσεων στη βιολογική γεωργία και κυρίως στον παραδοσιακό ελαιώνα της Άμφισσας, όπου αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο για τον παραδοσιακό ελαιώνα και το δελφικό τοπίο. Ενθάρρυνση για ένταξη εκτάσεων σε Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (όπως πρωτόκολλο Eurepgap) και πιστοποίησή του παραγόμενου προϊόντος. Βελτίωση του μηχανισμού ελέγχου ποιότητας των εισαγομένων ελαιοκομικών προϊόντων. Εκπαίδευση σε θέματα βιολογικής, ολοκληρωμένης γεωργίας και πιστοποίησης, τόσο των παραγωγών όσο και των γεωτεχνικών. Ενίσχυση των σχέσεων πρωτογενούς παραγωγής-μεταποίησης με την αξιοποίηση του θεσμού της συμβολαιακής γεωργίας Ενίσχυση της μεταποίησης και τυποποίησης Προστασία περιβάλλοντος (διαχείριση αποβλήτων) Παραγωγή, προώθηση και προβολή ποιοτικών προϊόντων, Αξιοποίηση της λειτουργίας και δυνατοτήτων της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ). Ενδεικτικά αναφέρονται: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Επαγγελματικού Μητρώου του κλάδου και παρακολούθησης της αγοράς ελιάς και ελαιολάδου. Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικού πρωτοκόλλου για την ελαιοκαλλιέργεια Εγχειρίδιο ιχνηλασιμότητας Υποδειγματικά συστήματα HACCP Εγχειρίδιο συστήματος παρακολούθησης της τήρησης των κανόνων γνησιότητας, ποιότητας και εμπορίας του ελαιολάδου Αποτελέσματα κλαδικών μελετών. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 7

9 7. Άμπελος Οι εκριζώσεις πρέπει να συνδυαστούν μόνο με προγράμματα πλήρους συνταξιοδότησης. Μείωση της παραγωγής, σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, σε πρώτη φάση με μείωση των αποδόσεων, με την εναρμόνιση της παραγωγής με την πολλαπλή συμμόρφωση. Προκειμένου να περιορισθεί η παραγωγή, πρέπει να τεθούν παραγωγικοί περιορισμοί παρόμοιοι με αυτούς που ισχύουν για τους οίνους γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασίας προέλευσης. Απόσταξη: Δημιουργία ενιαίου συστήματος διαχείρισης το οποίο να επιτρέπει την εξισορρόπηση της αγοράς από την οποία να επωφελούνται και οι παραγωγοί οίνου και οι αμπελουργοί. Κατάρτιση Ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οίνου. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η προώθηση των ελληνικών οίνων στην εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, και η συμμετοχή των παραγωγών σε προγράμματα βελτίωσης της παραγωγής τους. Προκειμένου να μειωθεί ελαφρά η υπερπαραγωγή, να γίνει ένταξη των αμπελώνων σε «λογότυπα ποιότητας» V.Q.P.R.D, τοπικός οίνος ποιότητας, καθώς και σε καθεστώς βιολογικής γεωργίας. Λόγω του ξηροθερμικού κλίματος των Νομών Βοιωτίας και Εύβοιας, της ελαφράς και μέσης σύστασης εδαφών, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης αρκετών οίνων σε καθεστώτα V.Q.P.R.D, τοπικών οίνων ποιότητας και βιολογικής γεωργίας. Ένταξη, περίπου στρεμμάτων εκτάσεων αμπελώνων στη βιολογική καλλιέργεια. Με την ένταξη στη βιολογική καλλιέργεια, πιθανόν η απόδοση να μειωθεί έως και 25%, αλλά θα αυξηθεί η ποιότητα της παραγόμενης πρώτης ύλης. Ένταξη, περίπου στρεμμάτων αμπελώνων για παραγωγή κρασιού Ο.Π.Ε (Ονομασίας Προέλευσης Ελεγχόμενης), Ο.Π.Α.Π (Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας) και αντίστοιχη προβολή τους έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 8

10 Η χρήση μηχανημάτων σε συλλογική βάση και ενιαίες εκτάσεις φύτευσης με ίδιες προδιαγραφές, θα μείωνε δραματικά το κόστος εργασίας. Εκπαίδευση παραγωγών στην καλλιέργεια αμπέλου με λογότυπο ποιότητας και στη βιολογική γεωργία. Έκδοση ειδικών τεχνικών εγχειριδίων αμπελοκαλλιέργειας για την παραγωγή οίνου με λογότυπο ποιότητας. 8. Ακρόδρυα Ενδεικτικά αναφέρονται: Κάστανο: Δήμος Ραπτόπουλου (Νομός Ευρυτανίας), Δήμος Δίρφυος (Νομός Εύβοιας) Ξηροί Καρποί: Δήμος Μακρακώμης (Νομός Φθιώτιδας) Υποχρεωτική αναγραφή στη συσκευασία, της χώρας προέλευσης του προϊόντος γεγονός που θα επιτρέψει στους καταναλωτές να γνωρίζουν τι αγοράζουν και να εκδηλώνουν την προτίμηση τους. Πρόγραμμα αντιμετώπισης των ασθενειών της καστανιάς στις ζώνες καλλιέργειας της από το Υπ.Α.Α.Τ. 9. Συκιά παραγωγή ξηρών σύκων Ένταξη, αρχικά στρεμμάτων της καλλιέργειας του σύκου Ταξιάρχη «Καλαματιανών» στη βιολογική γεωργία και κυρίως με τα πρότυπα του ΝΟP- USDA και του ΕΝ2092/91. Διερεύνηση νέων αγορών αποξηραμένων σύκων και κυρίως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού (ΗΠΑ), όπου η παραγωγή δεν καλύπτει τη ζήτηση και εισαγωγές καλύπτονται κυρίως από την Ιταλία. Βασική προϋπόθεση για να αντέξει στον ανταγωνισμό και να κυριαρχήσει στην αγορά, είναι η πιστοποίηση κατά ΝΟΡ. Εκπαίδευση των παραγωγών στη βιολογική καλλιέργεια του σύκου και δημιουργία από τον ΟΠΕΓΕΠ σχετικών εγχειριδίων. 10. Αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά Εμπλουτισμός της αρωματικής χλωρίδας στις ορεινές περιοχές, βάσει ειδικών προγραμμάτων, με στόχο να αυξηθεί η συλλογή χωρίς κινδύνους για τη βιοποικιλότητα. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 9

11 Εκπαίδευση των γεωπόνων και των παραγωγών στην τεχνική της καλλιέργειας των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και της βιολογικής καλλιέργειάς τους. Ενίσχυση της προβολής και περαιτέρω προώθηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Κατά προτεραιότητα ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν μονάδες μεταποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Προώθηση του θεσμού της συμβολαιακής γεωργίας μεταξύ παραγωγώνμεταποιητών. Εκπαίδευση των παραγωγών στη βιολογική καλλιέργεια των αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών. Οι πόροι για τα μέτρα που προτείνονται ανωτέρω, μπορούν να εξασφαλισθούν και από τη μείωση κατά 50% των άμεσων επιδοτήσεων του καπνού μετά το Σε κάθε περίπτωση η καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών πρέπει να συνδεθεί με ελληνικά αρωματικά φυτά (είδη), τα οποία δύσκολα θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν σε άλλα κράτη. Επιπλέον θα πρέπει να συνδεθούν με τις περιοχές όπου θα καλλιεργηθούν, καθώς και με συστήματα πιστοποίησης ποιότητας, όπως αυτό της βιολογικής γεωργίας. 11. Ενεργειακά φυτά Ελαιοκράμβη Η Στερεά Ελλάδα μπορεί να καλύψει το 17,5 % των εγχώριων απαιτήσεων για την παραγωγή βιοντίζελ, δηλαδή περίπου στρέμματα. Η έκταση αυτή μπορεί να αναζητηθεί στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας σε μερική αντικατάσταση του μεγάλου όγκου εκτάσεων των χειμερινών σιτηρών. Οι νομοί Ευρυτανίας, Φωκίδας και Ευβοίας δεν επιλέγονται, λόγω της σχετικά αναπτυγμένης αιγοπροβατοτροφίας και κατά επέκταση της κτηνοτροφίας. Η απώλεια εκτάσεων με κτηνοτροφικά φυτά θα δημιουργούσε πρόβλημα εφοδιασμού με ζωοτροφές. Σημαντικό στοιχείο υποδομής για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης είναι η ύπαρξη αρκετών σπορελαιουργείων και εταιρειών που εξέφρασαν ενδιαφέρον για παραγωγή βιοντίζελ, σε σχετικά μικρές αποστάσεις από τους νομούς καλλιέργειας. Εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων στην καλλιέργεια (γεωπόνων, συμβούλων, παραγωγών). Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 10

12 Προσαρμογή του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σήμερα στην καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης. Ενθάρρυνση της βιομηχανίας bidiesel και θεσμοθέτηση του μηχανισμού συμβολαιακής γεωργίας. Μέτρα για εγχώρια σποροπαραγωγή έτσι ώστε να εξασφαλισθεί εγχώριο πολλαπλασιαστικό υλικό προσαρμοσμένο στις κλιματολογικές συνθήκες της Ν. Ελλάδας. Βιοαιθανόλη από Σιτηρά και ζαχαρότευτλα Καλλιέργεια ζαχαρότευτλου Ήδη στην Στερεά Ελλάδα υπάρχουν στρέμματα περίπου με καλλιέργεια ζαχαρότευτλου οι οποίες τροφοδοτούσαν το εργοστάσιο ζαχάρεως της Λάρισας. Ο σκοπός της καλλιέργειας είναι ο ίδιος χωρίς να χρειάζεται για τους καλλιεργητές αυτούς νέος εξοπλισμός ή εκπαίδευση. Καλλιέργεια σιτηρών Καλλιέργεια Αραβοσίτου και γλυκού σόργου: Η καλλιέργεια αραβοσίτου για παραγωγή βιοαιθανόλης διαφέρει από την γνωστή καλλιέργεια του κτηνοτροφικού αραβοσίτου δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικές ποικιλίες με μικρότερο βιολογικό κύκλο μικρότερες χημικές εισροές, αλλά με τις ίδιες σχετικά αυξημένες ανάγκες σε νερό. Είναι καλλιέργειες ανοιξιάτικες και οι αποδόσεις τους είναι κατά 30% περίπου μικρότερες από τις αντίστοιχες κτηνοτροφικές ποικιλίες. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορούν να παραμείνουν περίπου στρέμματα από καλλιέργειες των σιτηρών με τάσεις περεταίρω μείωσης. Οι εκτάσεις προτείνεται να είναι στους νομούς Βοιωτίας και Φθιώτιδας, όπου η απόσταση από τα εργοστάσια ζαχάρεως είναι σχετικά μικρή. Πρέπει να τονιστεί ότι το κόστος παραγωγής των ενεργειακών φυτών για βιοαιθανόλη είναι σημαντικά μεγαλύτερο δεδομένων των απαιτούμενων αρδεύσεων και της τιμής του σπόρου σποράς, ειδικότερα στο γλυκό αραβόσιτο και σόργο. Απαραίτητη κρίνεται η εκπαίδευση των παραγωγών στην καλλιέργεια σιτηρών με στόχο την παραγωγή βιοαιθανόλης. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 11

13 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Γενικές προτάσεις με στόχο την ανάπτυξη βελτίωση της Ζωικής Παραγωγής Αύξηση Ζωικής Παραγωγής & βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και της οικονομικότητας της εκτροφής. Ανάπτυξη Ζωικής Παραγωγής με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον - χρήση της για τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Εκτροφή των ζώων με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται «αειφορία των φυσικών πόρων». Κτηνοτροφική παραγωγή με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίων) και γενικότερα της διατήρησης της περιβαλλοντικής ισορροπίας με βάση τις αρχές της ορθολογικής και αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Βελτίωση της παραγωγικότητας των βοσκοτόπων Περίφραξη ορισμένων διάσπαρτων τμημάτων στους βοσκοτόπους για διάστημα 3-5 ετών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε αυτοφυή φυτά να εμπλουτίσουν τη βλάστηση του βοσκοτόπου. Ενίσχυση της βλάστησης με σπορά ορισμένων νομευτικών φυτών κατάλληλων για τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Πειραματικές δοκιμές έχουν δείξει ότι η στρεμματική απόδοση σε βοσκήσιμη ύλη, μετά από αναχλόαση, μπορεί να πολλαπλασιαστεί (έως 5 φορές). Φύτευση σε ορισμένες, επικλινείς κυρίως, περιοχές του βοσκοτόπου με πολυετή θαμνώδη νομευτικά φυτά. Καθαρισμός του βοσκοτόπου από ανεπιθύμητη βλάστηση. Περιτροπική προγραμματισμένη βόσκηση. 1. Βοοτροφία κρεοπαραγωγός & γαλακτοπαραγωγός Με δεδομένη τη χαμηλή αυτάρκεια της χώρας σε βόειο κρέας και αγελαδινό γάλα και τους ισχύοντες περιορισμούς, οι κυριότεροι στόχοι για την ανάπτυξη του κλάδου θα πρέπει να είναι: Ανάπτυξη, βελτίωση και στήριξη της κρεοπαραγωγού βοοτροφίας. Βελτίωση και στήριξη της γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 12

14 Αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των δομών της βοοτροφίας. Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων βοοτροφικών προϊόντων. Οι προτάσεις για την αναδιάρθρωση του κλάδου βασίζονται αφ ενός στην ιστορικότητα της παραγωγής για την κάθε περιοχή και αφ ετέρου στη δυνατότητα παραγωγής άφθονων και οικονομικών χονδροειδών ζωοτροφών: καλλιέργεια χλωρού αραβοσίτου για ενσίρωση (παράγεται στο Νομό Βοιωτίας) ή διαθεσιμότητα μεγάλων εκτάσεων βοσκοτόπων με αποδεκτή παραγωγική δυνατότητα και σχετικά ομαλό ανάγλυφο. Ειδικότερα: Ίδρυση - βελτίωση και επέκταση των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με ιδιαίτερο βάρος αξιολόγησης την ορθολογιστική οργάνωση των εκμεταλλεύσεων, την καταλληλότητα του φορέα, την επιλογή ζώων κατάλληλων για τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτροφής και την εξασφάλιση ελάχιστης καλλιεργούμενης έκτασης για την παραγωγή ζωοτροφών για την εκμετάλλευση. Επίσης πρέπει να προβλέπονται ειδικές ενισχύσεις για τους νέους κτηνοτρόφους καθώς και για τη μετεγκατάσταση των υφιστάμενων μονάδων όταν υπάρχουν λόγοι προστασίας του περιβάλλοντος. Εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης της παραγωγικότητας των ζώων και παραγωγής ζωοτροφών για ιδιοκατανάλωση από τις εκμεταλλεύσεις. Εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης, είτε με τη βελτίωση των φυσικών βοσκοτόπων, είτε με τη δημιουργία τεχνητών λειμώνων. Εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης των κτηνοτρόφων και των ζώων στους βοσκοτόπους. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης των κτηνοτρόφων καθώς και επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων γεωτεχνικών σε θέματα διατροφής, εκτροφής, υγιεινής και ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Πλήρης εφαρμογή της ποιοτικής κατάταξης και της επισήμανσης του βόειου κρέατος, ώστε να προωθηθεί η εμπορία βόειου κρέατος ποιότητας. Περιοχές στόχοι για τη στήριξη της εκτατικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας στην Περιφέρεια ενδεικτικά μπορεί να είναι οι Νομοί Φωκίδας και Φθιώτιδας και ειδικότερα οι ορεινές περιοχές τους (Δήμοι: Λιδορικίου, Βαρδουσίων, Γοργοποτάμου, Δομοκού, Σπερχειάδος, κλπ). Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 13

15 Επιπλέον είναι ανάγκη να οργανωθεί η εκτροφή εγχώριων φυλών ζώων ικανοποιητικής παραγωγικότητας και να διατηρηθεί ικανοποιητικός αριθμός ζώων των φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση (για παράδειγμα η βραχυκερατική στην Ευρυτανία), ώστε να υλοποιείται η παραγωγή των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. 2. Αιγοπροβατοτροφία Αφορά το σύνολο των Δήμων που παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό ορεινότητας. Επομένως, αφορά όλες τις ορεινές περιοχές του κάθε νομού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η άσκηση της αιγοπροβατοτροφίας έχει ως σημαντικότερο οικονομικό στόχο την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων ειδικής ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικά). Ανάμεσα στα προϊόντα αυτά κυριαρχεί η «Φέτα» και άλλα χαρακτηριστικά τυριά τα οποία έχουν και σημαντικό εξαγωγικό ενδιαφέρον. Με τα δεδομένα αυτά η παραγωγή πρόβειου και αιγείου γάλακτος πρέπει επιδιωχθεί να αυξηθεί, κυρίως με βάση την αύξηση στις αποδόσεις των ζώων (όχι με αύξηση του πληθυσμού) και τη χρήση εγχώριων ζωοτροφών, ενώ η παραγωγή πρόβειου και αίγειου κρέατος πρέπει να διατηρηθεί στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Στόχοι - επιδιώξεις για τον κλάδο: Διατήρηση του συνολικού αριθμού των εκτρεφόμενων προβάτων και αιγοειδών κατά Νομό ή και μείωση αλλά με σημαντική αύξηση των αποδόσεων των ζώων, κυρίως σε γάλα. Σταθεροποίηση της παραγωγής πρόβειου και αιγείου κρέατος ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία στην εσωτερική αγορά, κάτω από την επίδραση δύο κυρίων αντίθετων παραγόντων, δηλαδή την αύξηση της ζήτησης μετά την κρίση στους άλλους τομείς του κρέατος (βοδινό, κοτόπουλο) και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από εισαγόμενο πρόβειο κρέας και ζώα (προέλευσης τρίτων χωρών και Ε.Ε) που αντιμετωπίζει η εγχώρια παραγωγή, με επιπτώσεις στην τιμή παραγωγού. Σταθεροποίηση ή ορθολογική αύξηση της παραγωγής πρόβειου και αιγείου γάλακτος ώστε να διατηρηθούν οι τιμές παραγωγού. Εξασφάλιση των προϋποθέσεων παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων. Βελτίωση της ποιότητας, τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων και μείωση του κόστους παραγωγής τους, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 14

16 προϊόντων. Βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών κυρίως με μείωση του κόστους παραγωγής και με παραγωγή νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με τα εξής μέτρα - κίνητρα: Εφαρμογή προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης, είτε με τη βελτίωση των φυσικών βοσκοτόπων, είτε με τη δημιουργία τεχνητών λειμώνων. Αξιοποίηση της αυτοφυούς βοσκήσιμης ύλης με έργα υποδομής που επιτρέπουν την επιμήκυνση του χρόνου βόσκησης στις κατάλληλες περιοχές. Υποστήριξη επενδύσεων σε επίπεδο εκμετάλλευσης, για την παραμονή των κτηνοτρόφων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (εξισωτική αποζημίωση) και τη βελτίωση της υποδομής παραγωγής ζωοτροφών στις περιοχές αυτές. Χρησιμοποίηση των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων: γενετικής βελτίωσης των ζώων μέσω πιστοποιημένου φορέα και μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων και χειρισμού - επεξεργασίας αποβλήτων για την προστασία του περιβάλλοντος. Οργάνωση της εκτροφής εγχώριων φυλών ζώων ικανοποιητικής παραγωγικότητας και διατήρηση ικανοποιητικού αριθμού ζώων των φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση (πρόβατο Κύμης), ώστε η παραγωγή των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Προμήθεια δεξαμενών πρόψυξης και βυτίων μεταφοράς πρόβειου και αίγειου γάλακτος στις απομακρυσμένες περιοχές για την επίτευξη καλής μικροβιακής ποιότητας. Ανάδειξη και κατοχύρωση διαφόρων παραδοσιακών τυριών της περιοχής (προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ) και προώθησή τους μέσα από τα δίκτυα του αγροτουρισμού. Δημιουργία δικτύων παραγωγής και εμπορίας των πιστοποιημένων προϊόντων. Προώθηση του βιολογικού τρόπου παραγωγής για τα κύρια προϊόντα του κλάδου (φέτα, κρέας). Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 15

17 Ανάπτυξη των κλάδων της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας στα πλαίσια της "αειφορικής ανάπτυξης" και της αποφυγής της απερήμωσης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με την ορθή εφαρμογή της οδηγίας 92/43 του Συμβουλίου" για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας" σε συνδυασμό με το δίκτυο "Natura 2000". Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης γεωτεχνικών, παραγωγών, μαθητών Τ.Ε.Σ. κλπ. στα αντικείμενα του κλάδου. Περιοχές στόχοι για τη στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας στην Περιφέρεια μπορεί να είναι όλοι οι Νομοί και ειδικότερα οι ορεινές περιοχές τους. Σε ότι αφορά την αιγοτροφία, η ανάπτυξη του κλάδου θα πρέπει να βασιστεί στην κατά το δυνατό αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων με την τυποποίησή τους (υιοθέτηση από τις Ελληνικές Αρχές προτύπων για το αίγειο κρέας και το γάλα), αναγνώριση των ιδιαίτερων διατροφικών χαρακτηριστικών τους και αξιοποίηση των προτιμήσεων των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά. Ειδικότερα, η διάθεση νωπού αιγείου γάλακτος από τα μαζικά δίκτυα εκτιμάται ότι θα έχει σημαντική αποδοχή από τους καταναλωτές για μια σειρά από λόγους (ιστορικούς, βεβαιότητας για την προέλευση και την ασφάλειά του κ.λπ.). Η «βιολογική» παραγωγή στην αιγοπροβατοτροφία πρέπει να συντονισθεί και να προωθηθεί σε ευρύτερες περιοχές (για παράδειγμα από Στύρα μέχρι Κάρυστο ή στην περιοχή της Αμφίκλειας) ώστε να πιστοποιείται ευκολότερα η παραγωγή και να διευκολύνεται η εμπορία. 3. Χοιροτροφία Στόχοι - επιδιώξεις για τον κλάδο: Αύξηση της εγχώριας παραγωγής για σταθεροποίηση της συμμετοχής της στην εγχώρια κατανάλωση σε βιώσιμο επίπεδο και περιορισμό των εισαγωγών χοιρινού κρέατος και προϊόντων αυτού. Βελτίωση της ποιότητας, του παραγόμενου στη χώρα μας, χοιρινού κρέατος. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου με την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής απόδοσης των εκμεταλλεύσεων. Ορθολογικοποίηση της κατανομής της παραγωγής μεταξύ εντατικών και εκτατικών εκτροφών Ολοκλήρωση των εργαστηρίων κοπής και τυποποίησης του χοιρινού κρέατος με Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 16

18 σύγχρονες προδιαγραφές καθώς επίσης και δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου διακίνησης και εμπορίας του χοιρινού κρέατος. Επίλυση των προβλημάτων γραφειοκρατικής φύσης που έχουν σχέση με τη διαδικασία έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων κ.λπ. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα επιδιωχθεί με τα εξής μέτρα-κίνητρα: Την τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας χοιροτροφικών μονάδων. Την ενημέρωση και εκπαίδευση των χοιροτρόφων που διαχειρίζονται μονάδες οικογενειακού τύπου και τη στενότερη συνεργασία τους με τις μεγάλες μονάδες και τους συνδέσμους χοιροτρόφων. Τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση παλαιών χοιροτροφικών μονάδων και την ίδρυση νέων όπου υφίστανται οι προϋποθέσεις. Την ενίσχυση της παραγωγής τουλάχιστον μέρους των ζωοτροφών που απαιτούνται στην εκμετάλλευση, τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών ζωοτροφών χαμηλότερου κόστους στα σιτηρέσια και την ορθολογική χρησιμοποίηση όλων των αγοραζόμενων ζωοτροφών ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες θρεπτικών στοιχείων. Τη μετεγκατάσταση των χοιροτροφικών μονάδων, όπου συντρέχουν λόγοι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση εγκαταστάσεων χειρισμού, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων των χοιροτροφικών μονάδων και την υποχρεωτική χρησιμοποίησή τους. Την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης γεωτεχνικών, παραγωγών κ.λπ. στα αντικείμενα του κλάδου (διατροφή, διαχείριση, εκτροφή, υγιεινή κλπ). Οι προτάσεις για την αναδιάρθρωση του κλάδου στην Περιφέρεια θα πρέπει να βασίζονται αφ ενός στην υποδομή που έχει δημιουργηθεί στην κάθε περιοχή, φυσικό και ανθρώπινο δυναμικό, και αφ ετέρου στη δυνατότητα της περιοχής να εξομαλύνει τα περιβαλλοντικά και υγιειονομικά προβλήματα (ανθρώπων και ζώων) που αντιπροσωπεύει η συγκέντρωση της παραγωγής. Ο κλάδος της εντατικής χοιροτροφίας είναι ανεξάρτητος από την εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών, αλλά η εκτατική μορφή της εκτροφής χοίρων (ενισχύεται η παρουσία Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 17

19 της σήμερα με βάση τις οικονομικές ενισχύσεις) προϋποθέτει την τροφοδοσία της εκμετάλλευσης με επί τόπου παραγόμενες ζωοτροφές και τη χρήση εκτάσεων βοσκοτόπων. 4. Πτηνοτροφία Στόχοι - επιδιώξεις για τον κλάδο: Αύξηση της παραγωγής κρέατος πουλερικών και αυγών ανάλογα με την αύξηση της ζήτησης (εκτιμάται περιθώριο αύξησης 1% για κρέας και 1% για αυγά). Αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους παραγωγής και ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας των πτηνοτροφικών προϊόντων. Βελτίωση της ποιότητας των πτηνοτροφικών προϊόντων και προώθηση νέων τύπων εκτροφής (εκτατικά, βιολογικά κλπ). Παραγωγή και διάθεση νέων επεξεργασμένων προϊόντων αυγών και κρέατος ορνιθίων. Αύξηση της κατανάλωσης αυγών κυρίως μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας (τυποποίηση). Προώθηση της κατανάλωσης κρέατος ορνιθίων, με στόχο την υποκατάσταση άλλων ειδών κρέατος όπου η εγχώρια παραγωγή είναι ελλειμματική. Ενίσχυση των προσπαθειών των συνεταιριστικών οργανώσεων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων για την οργάνωση της παραγωγής, της επεξεργασίας και της εμπορίας των πτηνοτροφικών προϊόντων. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με τα εξής μέτρα-κίνητρα: Αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στις εκμεταλλεύσεις παραγωγής πτηνών. Ενίσχυση της χρησιμοποίησης εναλλακτικών ζωοτροφών, χαμηλότερου κόστους, στα σιτηρέσια και της ορθολογικής χρησιμοποίησης όλων των αγοραζόμενων ζωοτροφών ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες θρεπτικών στοιχείων. Μετεγκατάσταση των πτηνοτροφικών μονάδων, όπου συντρέχουν λόγοι υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 18

20 Κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού και ολοκλήρωση εγκαταστάσεων χειρισμού, επεξεργασίας και αποθήκευσης των αποβλήτων στις πτηνοτροφικές μονάδες και την υποχρεωτική χρήση τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Προώθηση νέων τύπων εκτροφής ορνίθων και ορνιθίων (εκτατικά, βιολογικά κ.λπ). Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση των συνθηκών σφαγής - επεξεργασίας τυποποίησης και εμπορίας κρέατος κοτόπουλων καθώς και τυποποίησης και εμπορίας αυγών. Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης πτηνοτρόφων και γεωτεχνικών που ασχολούνται με τον κλάδο σχετικά με την εφαρμογή σύγχρονων ζωοτεχνικών μεθόδων παραγωγής πτηνοτροφικών προϊόντων. 5. Κονικλοτροφία Η κονικλοτροφία στη χώρα μας ασκείται με δύο μορφές τη χωρική και τη συστηματική. Στόχοι, επιδιώξεις, μέτρα: Ορθολογική αύξηση της παραγωγής κουνελίσιου κρέατος, με την ίδρυση νέων εκμεταλλεύσεων συστηματικής μορφής και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων. Εξασφάλιση κατά το δυνατόν των απαιτούμενων χονδροειδών ζωοτροφών από την εκμετάλλευση και ελαχιστοποίηση του κόστους αγοράς στις εισκομιζόμενες ζωοτροφές. 6. Μελισσοκομία Η μελισσοκομία είναι κλάδος που εκτιμάται ότι έχει περιθώρια ανάπτυξης γιατί προσφέρεται σαν απασχόληση, σχεδόν σε κάθε κάτοικο της υπαίθρου και συμπληρώνει το εισόδημα στις αγροτικές περιοχές. Κύρια παραγωγική κατεύθυνση είναι το μέλι, όμως ο βασιλικός πολτός, η γύρη και η πρόπολη είναι επίσης σημαντικά προϊόντα που αποφέρουν υψηλές τιμές και έχουν μεγάλη ζήτηση. Η μελισσοκομία ασκείται αποτελεσματικά όταν αξιοποιούνται όλες οι εποχιακές πηγές νέκταρος, που πρακτικά σημαίνει αρκετές μετακινήσεις των μελισσοσμηνών. Στόχοι, επιδιώξεις: Αύξηση της παραγωγής. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 19

21 Βελτίωση της παραγωγικότητας, με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής. Βελτίωση της ποιότητας, της τυποποίησης και της εμπορίας του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα εξής μέτρακίνητρα και μέσα πολιτικής: Εφαρμογή προγράμματος συστηματικής καταπολέμησης των ασθενειών των μελισσών και εντατικοποίηση της έρευνας για την καταπολέμηση και πρόληψη του ασβεστώδους γόνου. Σωστή χρήση των φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε εκείνες με μελισσοκομικό ενδιαφέρον, σε συνεργασία με τις Γεωργικές Υπηρεσίες. Αναβάθμιση των περιοχών με κατεστραμμένη χλωρίδα με την εφαρμογή προγραμμάτων εμπλουτισμού της μελισσοκομικής χλωρίδας με μεγάλη συμμετοχή ενδημικών μελισσοκομικών φυτών. Εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης - συσκευασίας μελιού. Κατοχύρωση της ποιότητας του εγχώριου μελιού με την καθιέρωση ειδικής ετικέτας, με σκοπό την προστασία του παραγωγού αλλά και του καταναλωτή και αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων από ομάδες παραγωγών για την προώθηση της εμπορίας του μελιού. Πιστοποίηση μελιού Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων και γεωτεχνικών σε θέματα: παροχής τεχνικής βοήθειας στους μελισσοκόμους, την καταπολέμηση της βαρρόας και άλλων ασθενειών, τον εξορθολογισμό της νομαδικής μελισσοκομίας, τα μέτρα στήριξης εργαστηρίων ανάλυσης του μελιού κλπ. 7. Γουνοφόρα ζώα, θηραματικά ζώα κλπ. Δεδομένου ότι, σε πολλές περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η ζωική παραγωγή δημιουργεί μεγάλους όγκους υποπροϊόντων σφαγής και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα για την αδρανοποίησή τους, θα ήταν δυνατόν, εναλλακτικά να αξιοποιηθούν από σαρκοφάγα ζώα. Με αυτά τα δεδομένα συστήνεται: Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 20

22 Η δοκιμαστική ίδρυση 3-4 μονάδων γουνοφόρων ζώων μικρού μεγέθους ( μάνες). Η μετεκπαίδευση στον κλάδο, γεωτεχνικού προσωπικού. Η οργάνωση δικτύου επεξεργασίας και διακίνησης των δερμάτων και εκπαιδεύσεων των φορέων εκτροφής γουνοφόρων ζώων σε θέματα του κλάδου (τεχνικά - οικονομικά). 8. Σηροτροφία Ο τομέας της σηροτροφίας είναι αναπτυσσόμενος τομέας στην Περιφέρεια, δεδομένου ότι η δραστηριότητα έχει εγκατασταθεί στη Βοιωτία με καθετοποιημένη μονάδα και στην Εύβοια με αρκετές μικρές εκμεταλλεύσεις. Η δραστηριότητα εκτιμάται ότι έχει δυναμική, κυρίως μετά την απελευθέρωση εκτάσεων από άλλες καλλιέργειες στις οποίες μπορούν να εγκατασταθούν μορεώνες. Βέβαια η συστηματική καλλιέργεια της μουριάς για την σηροτροφία είναι αντικείμενο που έχει ανάγκη διερεύνησης, ώστε να καθοριστεί ο άριστος συνδυασμός των παραγόντων για οικονομική παραγωγή μεταξιού. Στόχος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι να γίνει επέκταση του κλάδου της σηροτροφίας σε εκτάσεις που αποσύρονται από άλλες καλλιέργειες και όπου μπορούν να εγκατασταθούν μορεώνες. Η υλοποίηση του παραπάνω στόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα εξής μέτρα: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σηροτροφικών εκμεταλλεύσεων (σηροτροφεία - μορεώνες). Αξιοποίηση του αγροπεριβαλλοντικού μέτρου που θεσπίζει ενισχύσεις για την αξιοποίηση γεωργικών εκτάσεων με τη φύτευση μουριών. Β. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 1. Γενικά Ίδρυση νέων μονάδων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως συσκευαστήρια, μονάδες επεξεργασίας κρέατος κ.λπ. Εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών μεταποίησης σε πολλούς παραδοσιακούς κλάδους, όπως εκκοκκιστήρια, βιομηχανική ντομάτα, συσκευαστήρια, οινοποιεία, ελαιουργεία, σπορελαιουργεία, βρώσιμη ελιά κ.λπ. και στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 21

23 Καθετοποίηση και διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων. Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μεταποιητικών μονάδων, κυρίως μικρών οινοποιείων και τυροκομείων. Διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας νέων βιώσιμων μονάδων: π.χ. παραγωγή βιοκαυσίμων με συνεργασία των ΕΑΣ στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, αιθέρια έλαια, νέων καινοτόμων προϊόντων κ.λπ. Στήριξη δημιουργίας μικρών μονάδων πρώτης μεταποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων στον αγροτικό χώρο. 2. Μεταποίηση & εμπορία κρέατος (θηλαστικών πουλερικών), αυγών, προϊόντων & παραπροϊόντων αυτών: Ανάπτυξη & εκσυγχρονισμός των υποδομών επεξεργασίας & εμπορίας του κρέατος (θηλαστικών και πτηνών) καθώς και των αυγών με: Τη δημιουργία της απαραίτητης σύγχρονης υποδομής με επενδύσεις για: Τη διακίνηση ζωντανών ζώων και πουλερικών προς σφαγή, τη συντήρηση, κοπή - τυποποίηση και διακίνηση του κρέατος αυτών (μονάδες κοπής - τυποποίησης κλπ.), Την παραγωγή προϊόντων με βάση το κρέας (κρεατοσκευάσματα - αλλαντικά), Την αξιοποίηση παραπροϊόντων κρέατος (εντόσθια, έντερα κλπ.) και την αδρανοποίηση των υποπροϊόντων σφαγής, Τη συσκευασία και μεταποίηση αυγών, Τη συντήρηση των παραγόμενων δερμάτων σε νωπή κατάσταση και την αξιοποίησή τους. Τη βελτίωση της οργάνωσης και των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς του κρέατος, κρέατος πουλερικών, αυγών, προϊόντων και παραπροϊόντων αυτών με στόχευση τον εκσυγχρονισμό του κυκλώματος εμπορίας αυτών. Την ανάπτυξη της εμπορίας του νωπού δέρματος, του μαλλιού και των τριχών. Βελτίωση της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων με: Εφαρμογή υφιστάμενων κανόνων εμπορίας κρέατος, κρέατος πουλερικών και αυγών. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 22

24 Αξιοποίηση της Κοινοτικής πολιτικής για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, των βεβαιώσεων ιδιοτυπίας αυτών και της πιστοποίησης της παραγωγής. Διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης στα νέα τρόφιμα (βασίζονται στη βιοτεχνολογία). 3. Μεταποίηση & εμπορία γάλακτος & γαλακτοκομικών προϊόντων: Μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης γάλακτος. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων μηχανικής άμελξης μικρών και μεγάλων θηλαστικών. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόψυκτων δεξαμενών γάλακτος σε επίπεδο παραγωγού. Προμήθεια ειδικών βυτίων μεταφοράς γάλακτος προς τα τυροκομεία. Εξοπλισμό όλων των μονάδων επεξεργασίας γάλακτος με εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων και προσπάθεια αξιοποίησης όλων των υπολειμμάτων. Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηριακών αναλύσεων στο γάλα και τα προϊόντα του. Ερευνητικό πρόγραμμα καλύτερης αξιοποίησης του πρόβειου και γίδινου γάλακτος (καλύτερος προσδιορισμός αναλογίας πρόβειου: γίδινου γάλακτος, όπου επιτρέπεται το μίγμα και μέσα στα επιτρεπόμενα όρια συμμετοχής έκαστου είδους γάλακτος, παραγωγή νέων προϊόντων, κυρίως με την αξιοποίηση του γίδινου γάλακτος). 4. Μεταποίηση & εμπορία ζωοτροφών: Κύριος στόχος για την Περιφέρεια είναι να συστηματοποιηθεί περισσότερο η παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών και να διαδοθεί η εξειδίκευση στην παραγωγή ώστε να αξιοποιείται ο εξοπλισμός και να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση εναλλακτικών πρώτων υλών. Για τον κλάδο αυτόν προτείνονται οι παρακάτω δράσεις: Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 23

25 Βελτίωση της διάρθρωσης του κλάδου με τον αποκλεισμό από την παραγωγική διαδικασία των μονάδων που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την παραγωγή ποιοτικών σύνθετων ζωοτροφών με εγγύηση για την ασφάλεια του καταναλωτή. Βελτίωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων των βιώσιμων μονάδων, ώστε να παράγουν σύνθετες ζωοτροφές υψηλής αποτελεσματικότητας για τους διάφορους κλάδους της ζωικής παραγωγής και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν οικονομικές εναλλακτικές πρώτες ύλες. Ενίσχυση των βασικών υποδομών που συμβάλουν στην καλή λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων όπως: λιμάνια, αποθηκευτικοί χώροι, δρόμοι, δίκτυα ενέργειας κλπ. Εντατικοποίηση της εφαρμογής των θεσμοθετημένων κανόνων για την παραγωγή και τη διακίνηση των απλών και των σύνθετων ζωοτροφών με τη σύμπραξη κλιμακίων ελέγχου και εργαστηριακών ελέγχων στα διακινούμενα είδη. Διερεύνηση των δυνατοτήτων παραγωγής εναλλακτικών ζωοτροφών και ενσωμάτωσής τους στα σιτηρέσια των αγροτικών ζώων. Δημιουργία εγκαταστάσεων ξήρανσης των χονδροειδών ζωοτροφών για παραγωγή σανού. Εναλλακτικά, λειτουργία μονάδων αφυδάτωσης (υφίστανται στη Βοιωτία) των ως άνω νωπών χορτονομών (μηδικής ή άλλων ψυχανθών) για την άριστη συντήρηση του προϊόντος και την παραγωγή ζωοτροφών υψηλής θρεπτικής αξίας οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα σιτηρέσια των μονογαστρικών ζώων (χοίροι και πτηνά). Γ. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Οι τομείς αιχμής του τριτογενή τομέα που επηρεάζουν τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται / προγραμματίζονται στον αγροτικό τομέα, είναι το εμπόριο των αγροτικών εισροών και προϊόντων, η τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών, καθώς και ο εναλλακτικός τουρισμός (αγροτουρισμός, πολιτιστικός, περιβαλλοντικός, ορεινός κ.λπ.) και η παροχή συμπληρωματικών του τουρισμού υπηρεσιών υποστήριξης, της τουριστικής δραστηριότητας και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, κλάδοι που στηρίζονται συχνά από την πολυαπασχόληση και συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων για τους αγρότες. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 24

26 1. Εναλλακτικός τουρισμός Ενίσχυση επενδύσεων εκσυγχρονισμού και ίδρυση μικρών καταλυμάτων. Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός συμπληρωματικών επιχειρήσεων, όπως παραδοσιακά καφενεία, ταβέρνες, εμπορία τοπικών ειδών κ.λπ. Ίδρυση παραδοσιακών εργαστηρίων οικοτεχνιών. 2. Εμπορία αγροτικών προϊόντων & εισροών Αναβάθμιση συνθηκών συσκευασίας, ποιότητα και πιστοποίηση επιχειρήσεων Συνεργασία επιχειρήσεων. Προώθηση στις διεθνείς αγορές της ελιάς, του κρασιού, του σύκου, των αρωματικών φυτών, του βαμβακιού και των κηπευτικών μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων από τον ΟΠΕ. Αναβάθμιση του ρόλου των αγροτικών ενώσεων στη συγκέντρωση και διαχείριση της παραγωγής. 3. Τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών Εφαρμογή του θεσμού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης και των Γεωργικών Συμβούλων. Ανάληψη ουσιαστικού συμβουλευτικού ρόλου από τις ΕΑΣ της Περιφέρειας. Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 1. Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Κατάρτιση αυτοαπασχολούμενων αγροτών σε θέματα αιχμής όπως: Η νέα ΚΑΠ και οι πιθανές της επιπτώσεις Η ολοκληρωμένη διαχείριση σε διάφορα προϊόντα (βαμβάκι, κηπευτικά, ελιά κ.λπ.) Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Η βιολογική και ολοκληρωμένη γεωργία, η πιστοποίηση και η ποιότητα σε διάφορα προϊόντα (βαμβάκι, ελιά, κηπευτικά, σύκα, αρωματικά φυτά, αμπέλι κ.λπ.). Η εφαρμογή νέων καλλιεργειών (αρωματικά φυτά, ελαιοκράμβη κ.λπ.) Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 25

27 Οι συνθήκες διατροφής, εκτροφής, υγιεινής και ποιότητας στα ζώα Η εφαρμογή σύγχρονων ζωοτεχνικών μεθόδων Η αντιμετώπιση ασθενειών Η εκπαίδευση σε θέματα συλλογικών θεσμών Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, κ.λπ. Κατάρτιση γεωπόνων σε θέματα ΚΑΠ, σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας, κ.λπ. Κατάρτιση επιχειρηματιών του αγροτικού χώρου σε ζητήματα αγροτουρισμού, τεχνικών επαγγελμάτων, περιβάλλοντος, οικονομικών και διοικητικών ζητημάτων. 2. Τεχνολογία στη γεωργία Εκπαίδευση του κυριότερου όγκου νέων αγροτών στις νέες τεχνολογίες και στη χρήση Η/Υ. Δημιουργία Εθνικής πύλης (prtal) με κωδικοποιημένη πληροφόρηση, στην οποία θα δίνεται η δυνατότητα και παροχής υπηρεσιών (όπως e- learning, e- business, mbile services με προπληρωμένα sms κ.α) 3. Τεχνικές αγροτικές υποδομές Αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτινων πόρων των λεκανών απορροής (ορεινών, ημιορεινών, πεδινών αδιακρίτως) με κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών. Ειδικότερα στο νομό της Ευβοίας πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις ορεινές περιοχές. Εφαρμογή νέων τεχνικών άρδευσης και κατεργασίας σε καλλιέργειες με αυξημένο συντελεστή υδατοκατανάλωσης όπως του βαμβακιού και του αραβόσιτου. Η μειωμένη κατεργασία του εδάφους και το σύστημα στάγδην μπορούν να μειώσουν τις απαιτούμενες δόσεις άρδευσης έως και 30%. Έργα συντήρησης στα αγροτικά δίκτυα διανομής για μείωση των απωλειών νερού. Δημιουργία παρατηρητηρίου Υδάτινων Πόρων όπου θα καταγράφει τις ποσότητες και την ποιότητα των υδάτινων πόρων. Δημιουργία βιολογικού καθαρισμού στις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Ποιοτική αναβάθμιση βοσκοτόπων Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 26

28 Ενίσχυση βοσκοϊκανότητας βοσκοτόπων ή τεχνητών λειμώνων. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην Εύβοια, στη Σκύρο και στη Βοιωτία. Διαχείριση βοσκοτόπων. Το πρόβλημα εκτείνεται σε όλο το ορεινό χώρο της Περιφέρειας και μπορεί να αντιμετωπισθεί με την εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών μελετών και την υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων. Εγγειοβελτιωτικά έργα Αναδασμοί. Ενδεικτικά αναφέρονται: Επιτάχυνση των έργων άρδευσης του Κωπαϊδικού πεδίου και των παράλληλων έργων από τον αναδασμό στις περιοχές των Δ. Πλαταιών, ΔΔ Νεοχωρακίου και Δ. Χαιρώνειας. Κατασκευή λιμνοδεξαμενών στις περιοχές με έντονο γεωργικό ενδιαφέρον του νομού Εύβοιας Αναδασμός στην περιοχή της Στυλίδας (ελαιώνες) με ανάπτυξη παράλληλων έργων και κυρίως δικτύου άρδευσης. Ενίσχυση του δικτύου άρδευσης στην περιοχή της Θεσσαλιώτιδας Ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης του ελαιώνα (Β Φάση Μόρνου). 4. Εξειδίκευση παρεμβάσεων στο Φυσικό Περιβάλλον Δημιουργία μικρών υποδομών για την αξιοποίηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος: διάνοιξη μονοπατιών, θέσεις θέας, βελτίωση προσβάσεων σε περιοχές υψηλού φυσικού ενδιαφέροντος, σήμανση κ.λπ Παρεμβάσεις σε διάφορες περιβαλλοντικές υποδομές: καταφύγια θηραμάτων, περιβαλλοντικά πάρκα κ.λπ. Οικολογικά ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές Αξιοποίηση πρώην λίμνης Ξυνιάδας (μελέτη σκοπιμότητας για τις δυνατότητες αποκατάστασης και αξιοποίησης για αγροτουριστικούς λόγους της πρώην λίμνης Ξυνιάδας). 5. Εξειδίκευση παρεμβάσεων στο Πολιτιστικό Περιβάλλον Ενίσχυση δραστηριοτήτων (πανηγύρια, γιορτές, εκθέσεις) που σχετίζονται με τα βασικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής Ενίσχυση μικρών πολιτιστικών υποδομών μουσείων, εκθεσιακών χώρων κ.λπ. που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή και την ιστορική παράδοση Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 27

29 Ανάπλαση στοιχείων που συνδέονται με την αγροτική παράδοση (π.χ. νερόμυλοι, γεφύρια, αλώνια κ.λπ.) Δράσεις ανάπλασης και αξιοποίησης ενδιαφερόντων και απομονωμένων αγροτικών οικισμών (πλατείες, πλακόστρωση, βρύσες κ.λπ.). Κοινωνικές υποδομές στον ορεινό χώρο ποιότητα ζωής Χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων (Βιβλιοθήκες, πολιτιστικοί σύλλογοι, εικαστικοί χώροι κ.λπ.) ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Οι παρεμβάσεις που αναφέρονται κατωτέρω σχετίζονται, κατά το δυνατό, με την πρόταση αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και αποβλέπουν στην αύξηση της τοπικής προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας. 1. Νομός Βοιωτίας Υπάρχει επάρκεια παραγωγικής δυναμικότητας στους κλάδους ζωοτροφών, εκκοκκιστηρίων, πτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, τυροκομείων και κρέατος. Οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, ενδεικτικά, είναι: Οπωροκηπευτικά: εκσυγχρονισμός, όπου χρειάζεται, των συσκευαστηρίων, πιστοποίηση κατά ISO και στήριξη της ανάπτυξης της υποδομής εμπορίας νωπών προϊόντων. Βιομηχανική τομάτα: εκσυγχρονισμός και αναδιάρθρωση κλάδου, πιστοποίηση, παραγωγή νέων και βιολογικών προϊόντων. Εκκοκκιστήρια: υπάρχει αργούσα παραγωγική δραστηριότητα. Κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση της πρώτης ύλης. Ενθάρρυνση της συνεργασίας των μεταποιητικών μονάδων σε κάποιους κλάδους (π.χ. κρασί). Ενίσχυση επενδύσεων για τη βελτίωση της σφαγής, συντήρησης και τυποποίησης κρεοπαραγωγής ζώων (βοοειδή, χοίροι, πτηνά). Ενίσχυση επενδύσεων για παραγωγή προϊόντων με βάση το κρέας και αξιοποίηση παραπροϊόντων κρέατος. Ενίσχυση επενδύσεων συσκευασίας και μεταποίησης αυγών. Ενισχύσεις για παραγωγή νέων προϊόντων αυγών και κρέατος ορνίθων. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 28

30 Ενίσχυση εγκαταστάσεων ξήρανσης χονδροειδών ζωοτροφών. Διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής εναλλακτικών ζωοτροφών. Ενισχύσεις για αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, π.χ. μυζήθρα Ελικώνα, κρασί κ.λπ. Διερεύνηση δυνατοτήτων τυποποίησης λαδιού Θίσβης. Διερεύνηση ίδρυσης μονάδας αιθέριων ελαίων και βιοκαυσίμων (bidiesel) με συνεργασία των ΕΑΣ Βοιωτίας και Φθιώτιδας ή αναδιοργάνωση σπορελαιουργείων. Έλεγχος αποβλήτων κλάδων χοιροτροφίας πτηνοτροφίας. Ξήρανση, αφυδάτωση και τυποποίηση τριφυλλιού - μηδικής. 2. Νομός Εύβοιας Οι κλάδοι βρώσιμης ελιάς, κυλινδρόμυλων, παραγωγής τροφίμων, εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας, πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας είναι σχετικά εκσυγχρονισμένοι. Οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, ενδεικτικά, είναι: Ίδρυση σύγχρονου συσκευαστηρίου τομάτας και οπωροκηπευτικών (με σύστημα ποιότητας ISO 22000) και ενίσχυση υποδομών εμπορίας. Ενίσχυση της συνεργασίας των οινοποιείων κρασιών υψηλής ποιότητας. Ενίσχυση παραγωγής βιολογικού οίνου και οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ και προώθηση εμπορίας οίνου διεθνώς. Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων, προώθηση επωνυμίας και έλεγχος ρύπανσης. Ενίσχυση επενδύσεων για τη βελτίωση της σφαγής, συντήρησης και τυποποίησης κρεοπαραγωγής ζώων (βοοειδή, χοίροι, πτηνά). Ενίσχυση επενδύσεων για παραγωγή προϊόντων με βάση το κρέας και αξιοποίηση παραπροϊόντων κρέατος. Ενίσχυση επενδύσεων συσκευασίας και μεταποίησης αυγών. Ενισχύσεις για παραγωγή νέων προϊόντων αυγών και κρέατος ορνίθων. Μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση μονάδων επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων γάλακτος. Εξυγίανση και εκσυγχρονισμός (τεχνολογική αναβάθμιση) του κλάδου ζωοτροφών για την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών. Υπ.Α.Α.Τ., Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 29

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα Προσωρινά Αποτελέσματα Παραγωγής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές

Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές Dr Παπαδόπουλος Σεραφείμ Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας Πηγή φωτογραφίας: Helexpo Zootechnia 2011 Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων»

Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων» Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων» Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ για τον αγροτικό τομέα

Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ για τον αγροτικό τομέα Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020 για τον αγροτικό τομέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τίτλος Δράσης Κωδικός Δράσης 19.2.3 Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός - Υλοποίηση - Ανάπτυξη

Σχεδιασμός - Υλοποίηση - Ανάπτυξη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ σε Φ.Ε.Κ. (1190/04-04-2017) των λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων

Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ 14/11/2016» Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο Π. Καρανικόλας Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού Υστερούμε: στην ενίσχυση των

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδιατροφικός Τομέας

Αγροδιατροφικός Τομέας Αγροδιατροφικός Τομέας Growth stories Συνεργασίες με άλλες ΘΟΕ Επόμενα Βήματα Λάρισα, 30 Δεκεμβρίου 2013 Τα Γενικά Συμπεράσματα: Το Παραγωγικό Σύστημα Ο Δευτερογενής Τομέας της Θεσσαλίας παρουσιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Ενισχυόμενοι τομείς δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ. Ιστιαία 25/10/2012

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ. Ιστιαία 25/10/2012 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ιστιαία 25/10/2012 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Εργαλείο οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΠΑΑ

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΠΑΑ Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΠΑΑ 2014-2020 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Κοντζικλίδης Ευθύµιος Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

ΜΕΤΡΟ Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΜΕΤΡΟ 4.2 - Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Ενισχυόμενες δράσεις Δικαιούχοι Το Μέτρο αποτελείται από τις εξής δράσεις: α) ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης, κτηνίατρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Παραρτ. Κρήτης. Εισαγωγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο τομέας που

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΔΡΑΣΗ 4.2.1, ΔΡΑΣΗ & ΔΡΑΣΗ 4.2.3

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΔΡΑΣΗ 4.2.1, ΔΡΑΣΗ & ΔΡΑΣΗ 4.2.3 Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΔΡΑΣΗ 4.2.1, ΔΡΑΣΗ 4.2.2 & ΔΡΑΣΗ 4.2.3 ΤΙ ΑΦΟΡΑ Το εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών τελικών προϊόντων

Δράση Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών τελικών προϊόντων Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών τελικών προϊόντων Πλαίσιο Δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου 2017 η 1 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής ΠΘ, Πρόεδρος Αναπληρωτής Πρύτανη ΠΘ RIS3 Μεθοδολογία και αποτελέσματα εργασιών 16 Οκτωβρίου 2013 Έναρξη εργασιών: Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προς Κύριο Αλέξη Τσίπρα Αθήνα, Πρωθυπουργό Αρ.Πρωτ. 48 Μέγαρο Μαξίμου- Αθήνα. Θέμα: Υπόμνημα ΣΕΚ για την κτηνοτροφία

Προς Κύριο Αλέξη Τσίπρα Αθήνα, Πρωθυπουργό Αρ.Πρωτ. 48 Μέγαρο Μαξίμου- Αθήνα. Θέμα: Υπόμνημα ΣΕΚ για την κτηνοτροφία Προς Κύριο Αλέξη Τσίπρα Αθήνα, 5.09.2017 Πρωθυπουργό Αρ.Πρωτ. 48 Μέγαρο Μαξίμου- Αθήνα Θέμα: Υπόμνημα ΣΕΚ για την κτηνοτροφία Κύριε Πρωθυπουργέ, Ο κλάδος της κτηνοτροφίας πτηνοτροφίας έχει ιδιαίτερη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Αγροδιατροφή Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΤΘ Συντονιστής Πλατφόρμας Αγροδιατροφής Αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 4.2. Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Μέτρο 4.2. Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Πλαίσιο Εκδόθηκε στις 4 Απριλίου 2017 το ΦΕΚ που αφορά στον καθορισμό λειτουργίας και λεπτομερειών εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο Π. Καρανικόλας Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις από τα Ελληνικά ΑΕΙ υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μ.ο., καθώς και ο δείκτης: επιστημονικές δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού Υστερούμε: στην ενίσχυση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100) ΜΕΤΡΟ 6 Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-) 1. Συνάφεια/επάρκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Πανελληνιά Ένωση Νέων Αγροτών ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών έχει προτείνει μια σειρά από λύσεις για την εν γένει ανασυγκρότηση της πρωτογενούς παράγωγης Ειδικότερα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν»

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Υπομέτρο 4.2 - Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Δικαιούχοι Δικαιούχοι του Υπομέτρου 4.2 είναι οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «Mεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων»

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «Mεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων» ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «Mεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων» Ενισχύονται μόνο οι βιώσιμες επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα

Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Εθνική Στρατηγική για τον Ελαιοκομικό τομέα Σύνοψη Λαμβάνοντας υπόψη: αφενός την διαχρονική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία που έχει ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας για την Ελλάδα γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Μετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των Υπουργικών αποφάσεων που εκκρεµούσαν είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. Οι υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης

Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης Ο ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης στον σχεδιασμό και και την υποστήριξη της ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης. Δρ Αλέξανδρος Στεφανάκης Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ-ΠΚ,. Η Κρήτη είναι μια περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Μελισσοκομία 22.000 περίπου μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) ΔΡΑΣΗ Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν)

α) ΔΡΑΣΗ Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν) Μέτρο 4.2 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση/εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξ(ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» Το Μέτρο αποτελείται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιόλου 94, Αθήνα 10559

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιόλου 94, Αθήνα 10559 : «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν). ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης. 1 Δράση 4.2.2_1 Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν) Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 123Α : «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Μ ΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 123Α : «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Μ ΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 123Α : «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Πρόσφατα ανακοινώθηκε το μέτρο 123Α: Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων στα πλαίσια της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 108621/2016 Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 4.2 "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" έπειτ α από την λήξη της δημόσιας διαβούλευσης στις 14.11.2016. Το Μέτρο απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Το 76% της παραγωγής τροφίμων για τον άνθρωπο εξαρτάται από τη μελισσοκομία. Το 84 % των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Αριθ. Πρωτ: 225. Προς: Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κοιν.: -Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. -Μέλη του Παραρτήματος

Καβάλα, Αριθ. Πρωτ: 225. Προς: Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κοιν.: -Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. -Μέλη του Παραρτήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Προς: Καβάλα, 19-05-2017 Αριθ. Πρωτ: 225 Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax:

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax: Νικόλαος Μανιός Βουλευτής Νομού Κυκλάδων-ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βουλής 4 Τ.Κ.: 10562 Τηλ.: 210 3236061, 210 3706463 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 2020 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΡΑ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός

Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός Σπύρος Αβδημιώτης Αθανάσιος Δερμετζόπουλος Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 Σε μια Ευρώπη/ Ελλάδα που επαναπροσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Επιχειρηματική Παιδεία και Παραγωγικότητα Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 2 ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη Προώθηση μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Οργάνωση αλυσίδας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΜΕΤΡΟ 6 Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100) 1. Συνάφεια/επάρκ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Εισήγηση Ευαγγελία Μηνά 1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εγκρίθηκε με την Απόφαση C(2015) 7415/23-10-2015 Με δημόσια δαπάνη 523.406.309 - κοινοτική συμμετοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Πώς μπορεί να καλυφθεί η απουσία του κράτους; Κρίνα Μπελεάν Δικηγόρος ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντολόγος, MSc Στην Ελλάδα, οι κατ εξοχήν αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α.

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. 1 Έννοιατωναγροτικώνπροϊόντων Αγροτικά προϊόντα είναι υλικά αγαθά που παράγονταιαπόφυτάκαιζώαµετο συνδυασµό των διαφόρων συντελεστών της αγροτικήςπαραγωγής, δηλαδήτουεδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Εναλλακτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη: Υπηρεσίες οικοσυστημάτων αγροτικών περιοχών

Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη: Υπηρεσίες οικοσυστημάτων αγροτικών περιοχών Δίκτυο NATURA 2000 στην Κρήτη: Υπηρεσίες οικοσυστημάτων αγροτικών περιοχών Άγιοι Δέκα, 10-05-2017 Ελισάβετ Γεωργοπούλου Βιολόγος Πανεπιστήμιο Κρήτης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης LIFE13 INF/GR/000188

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος προγράμματος. Γ Πρόσκληση του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων»

Στόχος προγράμματος. Γ Πρόσκληση του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» Γ Πρόσκληση του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» Α / Α Στοιχεία προγράμματος: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα