ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Δημήτρη Συλλούρη και Νίκου Κουτσού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου με σκοπό των εξορθολογισμό του ύψους των επιτοκίων στην Κύπρο, κατά τρόπο που να αποτελούν συνάρτηση της ζήτησης και προσφοράς και του κόστους του χρήματος μέσα σε υγιή ανταγωνιστικά και όχι σε ολιγοπωλικά πλαίσια. 2. Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των μελών της Αστυνομίας να επεκταθεί από τα πενήντα πέντε (55) έτη ηλικίας για αστυνομικούς με βαθμό κατώτερο του λοχία και από τα εξήντα (60) έτη της ηλικίας για αστυνομικούς με βαθμό ανώτερο του λοχία που ισχύει σήμερα, στα εξήντα τρία (63) έτη της ηλικίας. 3. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Συλλούρη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε δάνεια που παραχωρήθηκαν από τράπεζες για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες μέχρι τέλους του έτους 2000, να υπόκεινται για σκοπούς είσπραξης του οφειλόμενου τόκου στην ίδια μεταχείριση που υπόκεινται δάνεια με εξασφάλιση υποθήκης ακινήτου. 4. Ο περί Προϋπολογισμού του 2010 (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η κατάργηση αριθμού θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίες

2 2 βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας) (Αρ. Φακ ). θεωρείται ότι δεν προάγουν το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον και που η δημιουργία τους δεν εμπίπτει ή δε συνάδει με τις θέσεις της κυβέρνησης για περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται επίσης αναγκαία ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και η κάλυψη αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας με εναλλάξιμο προσωπικό. 5. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη βουλευτή Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Παραπέμφθηκε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Κατάθεση: του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου ώστε αναφορικά με την επιστροφή ΦΠΑ προς πρόσωπο το οποίο ασκεί «οριζόμενη δραστηριότητα», δηλαδή δραστηριότητα αγρότη, αντί του κατʼ αποκοπήν συντελεστή 5% στην αξία των παραδόσεων των αγροτικών προϊόντων και στην παροχή αγροτικών υπηρεσιών, για την εξεύρεση του καταβλητέου προς αγρότη ποσού, να υπολογίζεται συντελεστής προς 10%. 6. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη βουλευτή Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Παραπέμφθηκε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Κατάθεση: του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου ώστε να μηδενιστεί ο συντελεστής ΦΠΑ για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Σκοπείται επίσης η εξαίρεση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων από την επιβολή ΦΠΑ με συντελεστή προς 5%. 7. Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου εκ μέρους του Δημοκρατικού Κατάθεση του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου ώστε η καταβολή σύνταξης

3 3 Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ του Ευρωπαϊκού Κόμματος και των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). σε βουλευτή, να αρχίζει από τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63) έτους της ηλικίας του αντί από τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) έτους που ισχύει σήμερα. 8. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής (5%) στη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη συγκράτηση της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος που προέκυψε μετά την καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού εξαιτίας της έκρηξης στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί. 9. O περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου για τη θεσμοθέτηση νέου τρόπου υπολογισμού και επιβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, ρύθμιση η οποία προτείνεται να ισχύσει μόνο για περίοδο πέντε (5) ετών. 10. Ο περί Κοινοταρχών (Επίδομα Παραστάσεως) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η κατάργηση του περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμου και η θέσπιση νέας νομοθεσίας, με την οποία να ρυθμίζεται η καταβολή επιδόματος παραστάσεως προς τους κοινοτάρχες. Βλέπε επιστολή Δημοκρατικού Συναγερμού ημερομηνίας Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του Κατάθεση

4 4 (Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). (Αρ. Φακ ). Βλέπε επιστολή Δημοκρατικού Συναγερμού ημερομηνίας του περί Δήμων Νόμου ώστε οι αποδοχές των μελών των δημοτικών συμβουλίων εξαιρουμένων των δημάρχων, να θεωρούνται επιδόματα παραστάσεως αντί αποζημίωσης. Τα επιδόματα αυτά, σύμφωνα με τον περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμο δε συνυπολογίζονται στο σύνολο των απολαβών αξιωματούχου για σκοπούς υπολογισμού και καταβολής των συντάξιμων απολαβών του κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αξίωμα του δημοτικού συμβούλου. 12. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). (Αρ. Φακ ). Βλέπε επιστολή Δημοκρατικού Συναγερμού ημερομηνίας Κατάθεση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε οι αποδοχές των κοινοταρχών να θεωρούνται επιδόματα παραστάσεως, αντί αποζημίωσης που ισχύει σήμερα. Τα επιδόματα αυτά σύμφωνα με τον περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμο δε συνυπολογίζονται στο σύνολο των απολαβών αξιωματούχου για σκοπούς υπολογισμού και καταβολής των συντάξιμων απολαβών του κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αξίωμα του κοινοτάρχη. 13. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση του κ. Γιώργου Περδίκη βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου για την επιβολή διαφοροποιημένου ποσοστού φορολόγησης του εισοδήματος ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του δημοσίου με τη φορολόγηση των «εχόντων και κατεχόντων». 14. Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Κατάθεση του περί Συντάξεων Νόμου ώστε από την 1 η Ιανουαρίου 2012 να καθοριστεί ως ηλικία

5 5 Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλου εκ μέρους της Κόμματος και Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). (Αρ. Φακ ). υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δημοσίου υπαλλήλου, η ηλικία των εξήντα τεσσάρων (64) ετών. 15. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλου εκ μέρους της Κόμματος και Ζαχαρία Κουλία βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να καταργηθεί η δυνατότητα παροχής σύνταξης γήρατος στην ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών σε δημόσιο υπάλληλο που θα αφυπηρετεί υποχρεωτικά στο εξηκοστό τέταρτο (64) έτος της ηλικίας του (εφόσον ψηφιστεί ανάλογη τροποποίηση) σύμφωνα με τον περί Συντάξεων Νόμο, με στόχο αυτός να μη λαμβάνει σύνταξη ενόσω λαμβάνει το μισθό του δημοσίου υπαλλήλου. 16. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών στις περιπτώσεις απλής και αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης που προνοούν δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή, τόσο οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης όσο και οι μισθωτές. Περαιτέρω καθίσταται σαφές ότι για τις πιο πάνω περιπτώσεις μίσθωσης, αν το μίσθιο διατεθεί προς ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, για λογαριασμό και όφελος του μισθωτή, τότε ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών θα υπολογίζεται ως εάν διαθέτης να ήταν ο μισθωτής και ο φόρος αυτός καταβάλλεται από τον εκμισθωτή που είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης.

6 6 17. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση Σκοπός του νομοσχεδίου είναι τροποποίηση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος ώστε να καταστεί σαφές ότι τα μισθώματα στην περίπτωση χρηματοδοτικών μισθώσεων με δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή, δε θα θεωρούνται ενοίκια και συνεπώς δε θα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά. 18. Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να καθοριστεί τέλος το οποίο θα καταβάλλεται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο τόσο για την εγγραφή των χρηματοδοτικών μισθώσεων, όσο και για τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις που η χρηματοδοτική μίσθωση αφορά ακίνητη ιδιοκτησία, καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αποκτήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση. 19. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να καθορίζεται τέλος εγγραφής της χρηματοδοτικής μίσθωσης, τέλος εγγραφής τίτλου ιδιοκτησίας και τέλος μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση. 20. Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Κατάθεση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου, ώστε σε περίπτωση που ο κάτοχος

7 7 Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). χρηματιστηριακών τίτλων συνολικής αξίας μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, αντί μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, αποβιώσει, οι χρηματιστηριακοί τίτλοι (μετοχές) που αυτός κατέχει να μεταβιβάζονται κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε από τους κληρονόμους του στους νόμιμους κληρονόμους αυτού, χωρίς την ανάγκη διορισμού διαχειριστή. 21. Ο περί Αναστολής της Ισχύος του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου του 2011, Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Σωτήρη Σαμψών εκ Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναστολή της εφαρμογής του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικού) Νόμου για περίοδο έξι (6) μηνών, ώστε για σκοπούς καταβολής επιδόματος τέκνου να ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για την παροχή επιδόματος τέκνου που ίσχυαν πριν την τροποποίησή της και ταυτόχρονα να καταβληθεί αναδρομικά στους δικαιούχους το σχετικό επίδομα. 22. Ο περί της Υποχρέωσης Διατήρησης Ισοσκελισμένων Κρατικών Εσόδων και Δημοσιονομικών Δαπανών και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου εκ μέρους της Κόμματος). (Αρ. Φακ ). Πρόνοιες της πρότασης νόμου εν πολλοίς καλύπτονται από το νομοσχέδιο. Μέρος αυτής παραμένει σε εκκρεμότητα. Κατάθεση Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία, η εκτελεστική εξουσία στη βάση ανειλημμένων υποχρεώσεών της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και να μην προβαίνει στην κατάθεση οποιουδήποτε νομοσχεδίου ή κανονισμών που να αλλοιώνουν το προβλεπόμενο ανώτατο όριο δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2012 ή να διαταράσσουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο για τα έτη που ακολουθούν αυτό. 23. O περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του Κατάθεση

8 8 (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου ώστε η εφαρμογή των διατάξεων του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011 να ισχύει μόνο για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω νόμου και η καταβολή του επιδόματος τέκνου κατά την περίοδο αυτή να καταβάλλεται μηνιαίως σε οικογένειες με τρία (3) τέκνα και άνω. 24. Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου σε Οικογένειες με Τέσσερα και άνω Τέκνα (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011 για περίοδο έξι μηνών ώστε για σκοπούς συνέχισης της καταβολής επιδόματος τέκνου σε οικογένειες με τέσσερα (4) ή και περισσότερα τέκνα να εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι και οι ίδιες προϋποθέσεις που εφαρμόζονταν βάσει των διατάξεων των περί Παροχής Επιδόματος Νόμων του 2002 έως Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Άντρου Κυπριανού, Νίκου Κατσουρίδη, Σταύρου Ευαγόρου, Γιάννου Λαμάρη και Πάμπου Παπαγεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου ώστε για μηχανοκίνητα οχήματα κυβισμού που υπερβαίνει τα 3000 κυβικά εκατοστά, να επιβάλλεται επιπρόσθετος φόρος κατανάλωσης επί κλιμακωτής βάσης ανάλογης με τα κυβικά εκατοστά του οχήματος. Η προτεινόμενη νέα φορολογία μηχανοκίνητων οχημάτων, τα οποία κατά τεκμήριον εντάσσονται στα οχήματα πολυτελείας, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα κρατικά έσοδα με απώτερο στόχο τη λήψη αποφάσεων για εφαρμογή μέτρων κοινωνικής συνοχής για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

9 9 26. Ο περί της Επιβολής Ειδικού Τέλους Οικοδομής Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Άντρου Κυπριανού, Νίκου Κατσουρίδη, Σταύρου Ευαγόρου, Γιάννου Λαμάρη και Πάμπου Παπαγεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία για την ανέγερση οικιστικών μονάδων, οι οποίες υπερβαίνουν τα 300 τ.μ., να επιβάλλεται ειδικό τέλος οικοδομής με βάση ειδικά προβλεπόμενη διαδικασία υπολογισμού ανάλογης με το εμβαδόν της οικοδομής. Το εν λόγω τέλος θα καταβάλλεται και θα εισπράττεται από την αρμοδία αρχή, σύμφωνα τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, στα πλαίσια της διαδικασίας κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής και η είσπραξή του θα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση άδειας οικοδομής εκ μέρους της αρμοδίας αρχής. 27. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Βαρνάβα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Γεώργιου Γεωργίου, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Ανδρέα Κυπριανού, Ανδρέα Μιχαηλίδη και Γεώργιου Τάσου εκ μέρους της Συναγερμού, Γιώργου Προκοπίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Γιαννάκη Γαβριήλ εκ ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου ώστε να διαγραφεί η διάταξη που προβλέπει την απόδοση του ΦΠΑ από το λήπτη αντί από τον παροχέα υπηρεσίας για υπηρεσίες ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά που παρέχονται στα πλαίσια κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής μηχανικής. 28. Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). Κατάθεση Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011 για περίοδο έξι (6) μηνών ώστε

10 10 (Αρ. Φακ ). για σκοπούς συνέχισης της καταβολής επιδόματος τέκνου σε οικογένειες με τέσσερα (4) και περισσότερα τέκνα, να εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι και οι ίδιες προϋποθέσεις που εφαρμόζονταν βάσει των διατάξεων των περί Παροχής Επιδόματος Νόμων του 2002 έως Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση Νόμου των βουλευτών κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλου εκ μέρους της Κόμματος και Γιώργου Περδίκη βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί νέο σύστημα απομείωσης του φόρου εγγραφής για εισαγόμενα στη Δημοκρατία μεταχειρισμένα οχήματα. Οι πιο πολλές πρόνοιες καλύπτονται από το νομοσχέδιο. Το μέρος των προνοιών το οποίο δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου συνεχίζει να εκκρεμεί. 30. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκου Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος και Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου ώστε να επεκταθεί η υποχρέωση υποβολής της φορολογικής δήλωσης σε όλα τα πρόσωπα που έχουν εισόδημα στη Δημοκρατία ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής.

11 Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Σοφοκλή Φυττή, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας και κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε να αυξηθεί ο ελάχιστος αριθμός συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας για σκοπούς καλύτερης εποπτείας του τραπεζικού συστήματος και άσκησης αποτελεσματικότερου ελέγχου. 32. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού, Νεόφυτου Κωνσταντίνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Νίκου Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος και Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου ώστε να καταστεί υποχρεωτική η υποβολή από κάθε φορολογούμενο πρόσωπο κεφαλαιουχικής κατάστασης κάθε επτά (7) έτη. 33. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Ψηφίστηκε μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τέλη εγγραφής στις Κατάθεση περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ώστε να καταργηθεί ο φόρος εγγραφής και να θεσμοθετηθεί τέλος εγγραφής για κάθε μηχανοκίνητο όχημα ανερχόμενο στο ίδιο ποσό, ανεξάρτητα εάν το όχημα είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο. Επίσης καθορίζονται κριτήρια υπολογισμού του τέλους κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο των καινούργιων όσο και των μεταχειρισμένων τα οποία εγγράφονται για πρώτη

12 12 φορά στο μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων. 34. Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου με σκοπό την ενίσχυση των εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για συλλογή πληροφοριών, διενέργεια ελέγχων και ερευνών ώστε να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις της ως εποπτική αρχή της κεφαλαιαγοράς. 35. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ώστε να προστίθενται στο εισόδημα το οποίο απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος για κάθε φορολογικό έτος, οι δαπάνες που διενεργήθηκαν για την παροχή θεραπείας ή για τη διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης ή χειρουργικής επέμβασης στο εξωτερικό ή/ και για αγορά φαρμάκων από το εξωτερικό σε σχέση με συγκεκριμένες ασθένειες οι οποίες θα καθορισθούν με γνωστοποίηση του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό Υγείας. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην ελάφρυνση που υφίστανται οικογένειες, οι οποίες με δικές τους δαπάνες καταφεύγουν στο εξωτερικό για πολυδάπανες θεραπείες επειδή αυτές δεν παρέχονται από το κράτος ούτε από τον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. 36. Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κατάθεση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε στον καθορισμό του ύψους του

13 13 Αμμοχώστου). (Αρ. Φακ ). οικογενειακού εισοδήματος για σκοπούς παροχής επιδόματος τέκνου, να μη συνυπολογίζεται οποιοδήποτε επίδομα καταβάλλεται σε μέλος της οικογένειας που πάσχει από σοβαρή ασθένεια για την οποία υποβάλλεται σε θεραπεία. 37. Ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόμου, ώστε στον καθορισμό του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος για σκοπούς παροχής φοιτητικής χορηγίας να μη συνυπολογίζεται το δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 38. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Κυριάκου Χατζηγιάννη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). (Αρ. Φακ ). Κατατέθηκε και στην επιτροπή Νομικών. Κατάθεση του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου ώστε να ρυθμιστούν τα θέματα επιβολής τόκου επί δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων κατά τρόπο που να μην επιτρέπεται ο ανατοκισμός, η επιβολή τόκων υπερημερίας για καθυστερημένη δόση και η ανάκτηση δι αγωγής ως καθυστερημένου τόκου επί χρέους ή υποχρεώσεως, ποσού που να υπερβαίνει το αρχικό χρέος εν σχέσει προς το οποίο αυτός κατέστη πληρωτέος. 39. Ο περί Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση περί Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμου ώστε ο Οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει Κανονισμούς για την εκπόνηση Σχεδίου ή και Ταμείου Σύνταξης και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων του Οργανισμού η οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου σχεδίου.

14 O περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Άντρου Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- Αριστερά -Νέες Δυνάμεις). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου (Αρ. 91(Ι) του 2004) ώστε: - (α) Το ειδικό βάρος της φορολογίας στα πούρα και πουράκια να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στους νέους συντελεστές ως προς τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα, (β) να αυξηθεί ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνονται τα πούρα ή πουράκια από 90/χιλιόγραμμο στα 180/χιλιόγραμμο. 41. O περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Βαρνάβα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου ώστε να καταργηθεί η εξουσία του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών να εκδίδει διατάγματα για να αναθεωρεί το ύψος του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα πούρα και πουράκια καθώς και για τα αλκοολούχα ποτά με βάση τη διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σκοπείται περαιτέρω η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα πούρα και πουράκια από 90 ανά χιλιόγραμμο, σε Ο περί της Παροχής Δωρεάν Περίθαλψης σε Κρατικά Νοσηλευτήρια και Δημοσίου Βοηθήματος (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Νεόφυτου Κωνσταντίνου εκ μέρους της Κόμματος). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση του δικαιώματος πρόσβασης σε νοσηλεία που παρέχεται σε κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα και της παροχής δημόσιου βοηθήματος ώστε τέτοια δικαιώματα να έχουν μόνο πρόσωπα που έχουν καταβάλει ή πιστωθεί με εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τουλάχιστον για τρία (3) συνολικά έτη και τα οποία έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από

15 15 την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έκδοσης ταυτότητας νοσηλείας. 43. Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 2007, Νόμος του 2007, Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου του 2007 για την κάλυψη δαπάνης, ύψους 23,539, η οποία αφορά τη δαπάνη για την παραχώρηση αύξησης 1% στους μισθούς και τις συντάξεις του προσωπικού και στην παραχώρηση εφάπαξ φιλοδωρήματος υπαλλήλου που ζήτησε πρόωρη αφυπηρέτηση. 44. Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 2008, Νόμος του 2008, Νόμος του (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: Σκοπός του νομοσχεδίου είναι τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2008 για την κάλυψη δαπάνης, ύψους 1.150,493 στον Προϋπολογισμό του 2008 αναφορικά με υπέρβαση στο Κεφάλαιο 3 - Άρθρο 9 Τραπεζικά έξοδα και τόκοι 66, στο Άρθρο 11- Διάφοροι φόροι και τέλη 262,461 και στο Κεφάλαιο 5 Αποπληρωμές Δανείων Άρθρο 3(Ι)- Επιστροφές ποσών στο ΣΣΧΑ 887, Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού και Νεόφυτου Κωνσταντίνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). (Αρ. Φακ ). Κατατέθηκε και στην επιτροπή Κατάθεση: του περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμου ώστε να καθοριστούν προϋποθέσεις, επιπρόσθετα από αυτές που αναφέρονται στις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις, για τη χορήγηση ταυτότητας νοσηλείας. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ταυτότητα νοσηλείας θα χορηγείται εξαιρουμένων ορισμένων περιπτώσεων, σε πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

16 16 Εσωτερικών. για τρία (3) συνολικά έτη και τα οποία έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ταυτότητας και πληρούν τα ισχύοντα κριτήρια. 46. Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού και Νεόφυτου Κωνσταντίνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου ώστε να διαγραφούν οι διατάξεις που αφορούν την παροχή δημόσιου βοηθήματος σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στη Δημοκρατία. Κατατέθηκε και στην επιτροπή Εσωτερικών. 47. Ο περί της Μη Απαίτησης Σύμβασης Εγγύησης σε Ενυπόθηκα Δάνεια Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να προνοείται ότι οι τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα δε θα απαιτούν προσωπικές εγγυήσεις κατά τη σύναψη δανείων. 48. Ο περί Προστασίας των Καταθέσεων σε Πιστωτικά Ιδρύματα Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την προστασία των καταθετών σε πιστωτικά ιδρύματα, η οποία κατέστη αναγκαία μετά τις αποφάσεις του Eurogroup για κούρεμα καταθέσεων. 49. Σχέδιο Απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφορικά με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Κατάθεση Σκοπός της προτεινόμενης Απόφασης είναι να κληθεί ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας

17 17 (Αρ. Φακ ). Κύπρου να θέσει την παραίτησή του στη διάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας. 50. Ο περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Εκτακτης Ανάγκης (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμου, ώστε ο Υπουργός Οικονομικών, τηρουμένων των υπόλοιπων προϋποθέσεων που προβλέπονται στο βασικό νόμο, να επιβάλλει σε πιστωτικό ίδρυμα προσωρινά περιοριστικά μέτρα χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 51. Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να καθοριστεί ο Υπουργός Οικονομικών ως Αρχή Εξυγίανσης, αντί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 52. Ο περί της Διαφύλαξης της Ανήκουσας στην Κυπριακή Δημοκρατία Περιουσίας Νόμος του (Πρόταση νόμου της κ. Αθηνάς Κυριακίδου βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, η οποία να προνοεί ότι θα απαγορεύεται ο περιορισμός με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, της ελευθερίας διαχείρισης των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Δημοκρατίας υπό τη μορφή ενυπόθηκης ή άλλης εξασφάλισης για σκοπούς σύναψης δανειακής σύμβασης χρηματοδότησης του κράτους. 53. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού και Νικόλα Κατάθεση Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου ώστε στις περιπτώσεις που μεταφέρονται εργασίες από ένα πιστωτικό ίδρυμα

18 18 Παπαδόπουλου εκ μέρους της Κόμματος). (Αρ. Φακ ). σε άλλο με βάση τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο, να γίνεται δεκτή για σκοπούς φόρου εισοδήματος η μεταφορά των φορολογικών ζημιών του πιστωτικού ιδρύματος, οι εργασίες του οποίου μεταφέρονται για μελλοντική χρήση από το πιστωτικό ίδρυμα που αποκτά τις εργασίες αυτές. 54. O περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου, ώστε να απαγορευθεί η προαγωγή ωρομίσθιου προσωπικού κατά κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλου εκ μέρους της Κόμματος και Δημήτρη Συλλούρη προέδρου του Ευρωπαϊκού Κόμματος). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: του περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου, ώστε να θεσπισθούν διατάξεις που να αποτελούν αντικίνητρα για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που προσφέρουν ψηλά καταθετικά επιτόκια σε καταθέσεις σε ευρώ. 56. Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού). Κατάθεση: του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, ώστε να επέλθει περαιτέρω μείωση των απολαβών και των συντάξεων των αξιωματούχων, των εργοδοτουμένων και των συντάξεων της κρατικής

19 19 (Αρ. Φακ ). υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με στόχο την εξοικονόμηση ύψους ποσού ύψους 6,5 εκατομ., το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ελάφρυνση του επιβλητέου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. 57. Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού και Νικόλα Παπαδόπουλου εκ μέρους της Κόμματος). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση: του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος του 2012, ώστε να μειωθούν οι δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2013 με σκοπό την εξοικονόμηση ποσού συνολικού ύψους 17,35 εκατομ., το οποίο να χρησιμοποιηθεί για την ελάφρυνση του επιβλητέου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας. 58. Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ Δημοκρατικού Συναγερμού). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί διαδικασία μεσεγγύησης με άνοιγμα λογαριασμού μεσεγγύησης και το διορισμό φορέα μεσεγγύησης σε σχέση με πιστωτικό ίδρυμα το οποίο τελεί υπό καθεστώς εξυγίανσης. Η θεσμοθέτηση της διαδικασίας αυτής θα επιτρέπει σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο τελεί υπό καθεστώς εξυγίανσης και για το οποίο εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης να εξέρχεται του καθεστώτος αυτού το ταχύτερο. 59. Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). Κατάθεση του περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ποσά που κατατίθενται στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης δεν θα αφορούν την χρηματοδότηση και την

20 20 (Αρ. Φακ ). οικονομική ενίσχυση πιστωτικών ιδρυμάτων ή θα χρησιμοποιούνται για την κεφαλαιοποίηση ή την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά ότι θα αξιοποιούνται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 60. Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να διασφαλισθούν και να κατοχυρωθούν πλήρως τα Ταμεία Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, τα Ταμεία Προνοίας και Ταμεία Συντάξεων. 61. Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). (Αρ. Φακ ). Κατάθεση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι το κράτος δεν θα μπορεί ως μέτοχος των ΑΠΙ να προχωρήσει στην αποξένωση μέρους ή ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου που του ανήκει, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων. 62. Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του (Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Τορναρίτη και Πρόδρομου Προδρόμου εκ μέρους της Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλου εκ Δημοκρατικού Κόμματος, Νίκου Νικολαΐδη, βουλευτή Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και Ζαχαρία Κατάθεση του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε όχι μόνο οι αποφάσεις που αφορούν θέματα χορήγησης άδειας και άσκησης εργασιών πιστωτικού ιδρύματος, αλλά και οι αποφάσεις που σχετίζονται με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, η λήψη των οποίων ανατίθεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, να λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006. (Αρ. Φακ. 23.02.060.2006)

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. - 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 1. Γενικά. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ 1 η Δημόσια Διαβούλευση 1 Προγραμματική Ιδεολογία 1. Το οικονομικοκοινωνικό πλέγμα του παγκόσμιου συστήματος, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν δημιουργεί τις αναγκαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα