LIFE04/ENV/GR/ με τίτλο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:"

Transcript

1 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Water Agenda 21 και των κατευθύνσεων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. ΕΤΑΙΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ # 2 # Δράση 2.5 : Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών υδατίνων σωμάτων Λεκάνης Ανθεμούντα 2 η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Οκτώβριος, 2006

2 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Η ΈΚΤΑΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΈΚΤΑΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ...36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ...37

3 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Το πρόγραμμα εποπτικής παρακολούθησης, που έχει προβλεφθεί στα πλαίσια του ερευνητικού έργου, περιλαμβάνει 25 θέσεις δειγματοληψίας, από τις οποίες 5 αφορούν επιφανειακά υδάτινα σώματα (ΥΣ) και 20 θέσεις σε υπόγεια σώματα (Σχήμα 1.1). Η επιλογή των πέντε θέσεων δειγματοληψίας για τα επιφανειακά υδάτινα σώματα έγινε βάσει των υφιστάμενων επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών εντός της λεκάνης. Ειδικότερα, στη Λεκάνη του Ανθεμούντα εντοπίζονται δύο ταμιευτήρες (φράγματα Βασιλικών (Ε1) και Τριαδίου (Ε2)), ενώ αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί στο δίκτυο και το Φράγμα Θέρμης (Ε3), το οποίο αν και εκτός λεκάνης αποτελεί σημαντικό υδάτινο σώμα της ευρύτερης περιοχής με χρήσεις που σχετίζονται με την αναψυχή και χαρακτηριστικά όμοια με τους δύο άλλους ταμιευτήρες. Λόγω της διαλείπουσας ροής των ποτάμιων υδατίνων σωμάτων της περιοχής και λαμβάνοντας υπόψιν και τη δυνατότητα δειγματοληψίας επιλέχθηκε μία θέση ανάντη του ποταμού Ανθεμούντα κοντά στο Γαλαρινό (Ε4) και μία κατάντη στη Ν. Ραιδεστό (Ε5). Οι γεωτρήσεις, που επιλέχθηκαν για τη δειγματοληψία νερού από τα υπόγεια υδάτινα σώματα της λεκάνης, έγινε προσπάθεια να καλύπτουν όλη την έκταση της λεκάνης ώστε να επιτυγχάνεται καταρχήν η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων. Περιοριστικό παράγοντα αποτέλεσε η αδυναμία εντόπισης των ιδιοκτητών μερικών γεωτρήσεων, που οδήγησε την ερευνητική ομάδα σε τροποποίηση των αρχικά προτεινόμενων θέσεων. Επιλέχθηκαν τόσο υδρευτικές (#12) όσο και αρδευτικές γεωτρήσεις (#5) και ιδιωτικές γεωτρήσεις που εξυπηρετούν βιομηχανικές/κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (#4), ενώ πρόσθετο κριτήριο αποτέλεσαν και οι διαθέσιμες μετρήσεις από προηγούμενα προγράμματα δειγματοληψιών. Ειδικά για τις θέσεις των γεωτρήσεων μεταξύ των δειγματοληψιών ενδέχεται να παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις θέσεις λήψης δειγμάτων λόγω της αδυναμίας εντοπισμού μερικών από τους ιδιοκτήτες. Στις περιπτώσεις αυτές και για να μην μειώνεται ο αριθμός των δειγμάτων, επιλέγονται άλλες γεωτρήσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την λήψη τεσσάρων δειγμάτων ανά έτος (για όλες τις παραμέτρους πλην της χλωροφύλλης, η οποία θα παρακολουθείται με συχνότητα 3/έτος) και παρακολούθηση των κάτωθι παραμέτρων: Δράση 2.5 ΕΜΠ 2

4 Επιφανειακά ΥΣ Διαφάνεια DO Θερμοκρασία - ph - Αγωγιμότητα Νιτρικά Αμμωνιακά Φωσφορικά BOD - SS - Χλωροφύλλη Υπόγεια ΥΣ DO Θερμοκρασία ph Αγωγιμότητα Νιτρικά - Αμμωνιακά Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται από το προσωπικό του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας, με την βοήθεια του προσωπικού της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΕ και τη συμμετοχή των Δήμων Θέρμης, Βασιλικών, και Ανθεμούντα ενώ θα πρέπει να επισημανθεί και η συνεργασία των ιδιωτών ιδιοκτητών γεωτρήσεων. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών των θέσεων δειγματοληψίας. Επισημαίνεται ότι οι φωτογραφίες παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος τεύχους. 1.1 Επιφανειακά υδάτινα σώματα Ε1: Φράγμα Βασιλικών. Αρκετά διαυγές νερό ελαφρά καστανό. Τα πρανή γύρω από το φράγμα αποτελούνται από αμμοχάλικο. Η ανάντη λεκάνη απορροής χαρακτηρίζεται από δασώδη έκταση και απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας (καλλιεργούμενες εκτάσεις). Η μόνη δραστηριότητα σχετίζεται με την εκτροφή κοπαδιών αιγοπροβάτων. Ε2: Φράγμα Τριαδίου. Νερά σχετικά καθαρά. Παρόμοια περίπτωση με αυτή της θέσης Ε1. Η ανάντη λεκάνη απορροής χαρακτηρίζεται από δασώδη έκταση και απουσία ανθρώπινης δραστηριότητας (καλλιεργούμενες εκτάσεις). Η μόνη δραστηριότητα σχετίζεται με την εκτροφή κοπαδιών αιγοπροβάτων. Ε3: Φράγμα Θέρμης. Νερά πρασινωπού χρώματος. Ο χώρος αυτός αξιοποιείται τουριστικά και λειτουργεί αναψυκτήριο κατά τους θερινούς μήνες. Γενικότερα το φράγμα Θέρμης προσφέρεται ως χώρος αναψυχής ενώ λαμβάνουν χώρα διάφορα πολιτιστικά γεγονότα. Το ένα πρανές όπου λειτουργούσε ως χωματερή πλέον διαμορφώνεται και πάνω σε αυτόν τον χώρο κατασκευάζονται εξέδρες. Η βλάστηση είναι έντονη σε αντίθεση με τα φράγματα Βασιλικών και Τριαδίου. Ε4: Θέση ρέματος στον Γαλαρινό. Η θέση βρίσκεται κατάντη της εκβολής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Γαλάτιστας. Η εγκατάσταση αυτή σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες λειτουργεί κανονικά το τελευταίο εξάμηνο. Δράση 2.5 ΕΜΠ 3

5 Ε5: Κατάντη θέση λήψης δείγματος από το ρέμα στη θέση Ραιδεστός. Η θέση αυτή χαρακτηρίζεται από χαμηλή κινητικότητα υδάτων και αργή ανανέωση και βρίσκεται πλησίον κοινοτικού δρόμου. 1.2 Υπόγεια υδάτινα σώματα Υ1: Πρόκειται για γεώτρηση που προορίζεται για άρδευση. Στα 150 μέτρα περίπου από την γεώτρηση υπάρχει πτηνοτροφική μονάδα. Προς όλες τις διευθύνσεις εκτείνονται χωράφια μη καλλιεργήσιμα κατά την περίοδο του θέρους. Την φθινοπωρινή περίοδο καλλιεργούνται οπωροκηπευτικά (κολοκυθάκια) και τριφύλλι. Υ2: Είναι γεώτρηση που χρησιμοποιείται από την μονάδα κατεργασίας μαρμάρου. Η γεώτρηση βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρα περίπου από την μονάδα. Γύρω από την γεώτρηση υπάρχουν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σιτηρών, καλαμποκιών. Επίσης υπάρχει φυτώριο ελιάς ενώ κοντά στην γεώτρηση σε απόσταση 75 μέτρων περίπου υπάρχει μονάδα μικρή παραγωγής ζωοτροφών. Υ3: Είναι ιδιωτική γεώτρηση πτηνοτροφικής μονάδας. Γύρω από αυτήν δεν παρατηρήθηκε έντονη εκμετάλλευση γης αλλά μόνο για ιδιωτική χρήση παραγωγή οπωροκηπευτικών. Το νερό χρησιμοποιείται επίσης για την πλύση των πτηνοτροφικής μονάδας. Υ4: Πρόκειται για ιδιωτική γεώτρηση που η χρήση της δεν σχετίζεται με την ύδρευση.. Από τη συγκεκριμένη γεώτρηση λήφθηκε μόνον ένα δείγμα κατά την πρώτη δειγματοληψία και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνεται στο τελικό δίκτυο παρακολούθησης. Υ5: Γεώτρηση εντός μονάδας πτηνοτροφείου. Στην γύρω περιοχή παρατηρήθηκαν μόνο εκτάσεις σιτηρών. Το νερό της γεώτρησης καλύπτει τις ανάγκες της πτηνοτροφικής μονάδας. Υ6: Γεώτρηση υδρευτική εντός του Γαλαρινού δίπλα στο ρέμα όπου γίνεται η λήψη του δείγματος Ε4 (δεύτερη και τέταρτη δειγματοληψία). Χωματόδρομοι και αραιή δόμηση περιβάλλουν την γεώτρηση. Δράση 2.5 ΕΜΠ 4

6 Υ7: Υδρευτική γεώτρηση. Από την μία πλευρά διέρχεται ο επαρχιακός δρόμος ενώ από την πίσω πλευρά υπάρχει εργοτάξιο για την κατασκευή γηπέδου σε μικρή απόσταση από την γεώτρηση. Υ8: Υδρευτική γεώτρηση δίπλα σε κατοικία. Γύρω από την περιοχή αυτή παρατηρήθηκαν εκτάσεις σιτηρών. Δεν παρατηρήθηκε καμιά άλλη εντατική χρήση γης. Υ9: Υδρευτική γεώτρηση. Από την μία πλευρά διέρχεται δρόμος ενώ από την πίσω πλευρά παρατηρήθηκαν οργωμένες εκτάσεις. Υ10: Υδρευτική γεώτρηση. Κυριαρχούν από την μία πλευρά εκτάσεις σιτηρών ενώ η γεώτρηση βρίσκεται εντός δημοτικού χώρου που παραμένει αναξιοποίητος. Υ11: Πρόκειται για υδρευτική γεώτρηση που παλαιότερα η χρήση της ήταν αρδευτική. Και σε αυτή την περίπτωση κυριαρχούν εκτάσεις σιτηρών. Υ12: Υδρευτική γεώτρηση. Περιβάλλεται από εκτάσεις σιτηρών και βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από μικρό οικισμό. Το βάθος την γεώτρησης αυτής φτάνει τα 200μέτρα. Υ13: Υδρευτική γεώτρηση κοντά στο φράγμα Τριαδίου. Η γύρω περιοχή είναι ανεκμετάλλευτη /άγονη. Υ14: Είναι υδρευτική γεώτρηση του Δήμου Θέρμης. Η γύρω περιοχή δεν καλλιεργείται. Υ15: Πρόκειται για την Φοιρού Σιδερά η οποία, ανήκει στο Δήμο Θέρμης. Βρίσκεται κοντά στον κεντρικό δρόμο ενώ δεν παρατηρήθηκαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε μικρή απόσταση από την γεώτρηση. Υ16: Γεώτρηση που προορίζεται για αρδευτική χρήση. Τα σιτηρά και σε αυτή την περίπτωση κυριαρχούν στην γύρω περιοχή. Υ17: Είναι αρδευτική γεώτρηση και ανήκει στο Ρύσιο. Γύρω της εκτείνονται εκτάσεις κυρίως αμπελώνων. Δράση 2.5 ΕΜΠ 5

7 Υ18: Ιδιωτική αρδευτική γεώτρηση. Οι εκτάσεις γύρω από την γεώτρηση προορίζονται για παραγωγή μικρής ντομάτας (ντοματάκι) ενώ επίσης παρατηρήθηκαν εκτάσεις σιτηρών. Υ19: Υδρευτική γεώτρηση σε κατοικημένη περιοχή. Βρίσκεται εντός δημοτικού χώρου όπου χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη φυτών που προορίζονται για δημόσιους χώρους. Υ20: Υδρευτική γεώτρηση που για μεγάλο διάστημα είχε βγει εκτός λειτουργίας το περασμένο χρόνο λόγω της ρήψης μπαζών σε κοντινή απόσταση από αυτήν. Από μικροβιολογικές αναλύσεις είχαν προσδιοριστεί κολοβακτηρίδια στο νερό της γεώτρησης. Σήμερα με την απομάκρυνση των μπαζών έχει επανέλθει στο δίκτυο ύδρευσης. Υ21: Αρδευτική γεώτρηση. Στην γύρω περιοχή σε μικρή απόσταση από την γεώτρηση παρατηρήθηκαν μικρές εκτάσεις από νέους ελαιώνες και νέα κλίματα. Υ22: Η ιδιωτική αυτή γεώτρηση προστέθηκε στην 5 η δειγματοληψία. Η προσθήκη αυτή έγινε εξαιτίας του γεγονότος που έλαβε κατά τον Ιούλιο μήνα, στη χωματερή των Ταγαράδων και την διαφυγή μίας μεγάλης ποσότητας από ανεπεξέργαστα στραγγίδια. Κατά συνέπεια κρίθηκε σκόπιμο να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα το νερό από μια γεώτρηση που βρίσκεται εντός της περιοχής που κατακλείσθηκε από τα στραγγίδια. Στους Πίνακες 1.1 και 1.2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των θέσεων δειγματοληψίας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αντίστοιχα. Πίνακας 1.1: Θέσεις δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων Ονομασία ΘΕΣΗ Χ Υ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ E , ,006 ΤΡΙΑΔΙΟΥ E , ,017 ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗΣ E , ,562 ΓΑΛΑΡΙΝΟ E , ,168 Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ E , ,718 Δράση 2.5 ΕΜΠ 6

8 Πίνακας 1.2: Θέσεις δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων Ονομασία ΘΕΣΗ Χ Υ Χρήση GA85 (ΔΗΜ.ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ Υ01 ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ) , ,000 GA65A (ΤΣΟΛΑΚΗΣ) Υ , ,318 ΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧ GA60 (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Υ , ,279 ΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΠΤΗΝΟΤΡ ΠΑΤΖΙΑΡΕΛΑΣ Υ , ,227 ΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΌΧΙ ΥΔΡΕΥΤ GA91 (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ- Υ05 ΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΠΤΗΝΟΤΡ ΧΩΜΑΤΕΡΗ) , ,000 G88 Υ , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ Basilika1 Υ , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ Basilika2 Υ , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ Souroti Υ09α , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ Ταγαράδων (Νέα) Υ , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΑΒΟΥ Υ , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ Ν. Ραιδεστός (Φιλοθέη) Υ , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ Τριαδίου Υ , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ Αεροπορίας Υ , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ Φοιρού-Σιδερά Υ , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Υ16 (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ) , ,000 ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ Ν. Ρύσιο (Γ3) Υ , ,000 ΙΔΙΩΤΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΝΕΡΙΔΗ (ΙΔ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ) Κ3-Γ129- Υ18 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑ , ,000 Θερμοκηπίου Υ , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ Πατσουράκου (Νο1) Υ , ,000 ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ GA8 Υ , ,355 ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ Ιδιωτική γεώτρηση Υ , ,350 Στο τέλος της έκθεσης παρατίθεται παράρτημα με φωτογραφίες από την κάθε θέση του δικτύου παρακολούθησης. Δράση 2.5 ΕΜΠ 7

9 Ε1 Ε5 r Διαφάνεια, DO, Θερμοκρασία, ph, Αγωγιμότητα, Νιτρικά, Αμμωνιακά, Φωσφορικά, BOD, SS, Χλωροφύλλη Υ1 Υ21 DO, Θερμοκρασία, ph, Αγωγιμότητα, Νιτρικά, Αμμωνιακά Σχήμα 1.1: Θέσεις δειγματοληψιών στην λεκάνη Ανθεμούντα και παράμετροι παρακολούθησης Δράση 2.5 8

10 2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2.1 Πρωτόκολλο δειγματοληψιών Οι δειγματοληψίες στην λεκάνη του Ανθεμούντα πραγματοποιούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας σε συνεργασία με το προσωπικό της εταιρείας Ανατολική Α.Ε. και το προσωπικό των Δήμων Θέρμης, Βασιλικών και Ανθεμούντα. Η συλλογή των υπόγειων νερών πραγματοποιείται από γεωτρήσεις. Πριν την λήψη η γεώτρηση λειτουργεί από τρία ως πέντε λεπτά ώστε το νερό να είναι όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικό του υπόγειου υδροφορέα. Τα υπόγεια νερά συλλέγονται σε πλαστικά δοχεία κατάλληλου υλικού όπως προβλέπεται από το Standard Methods (18 έκδοση 1992) ώστε να μην αναμένεται μεταβολή της συγκέντρωσης των ιόντων που προορίζονται για ανάλυση. Κατά την δειγματοληψία από τις γεωτρήσεις γίνονται επί τόπου μετρήσεις θερμοκρασίας και διαλυμένου οξυγόνου καθώς επίσης μέτρηση του PH και της αγωγιμότητας. Οι αναλύσεις των υπόλοιπων παραμέτρων (νιτρικό άζωτο και αμμωνιακό άζωτο) πραγματοποιούνται στον χώρο του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας. Τα δοχεία αποθηκεύονται σε ψυγεία κατά την μεταφορά τους ώστε να προφυλάσσονται από υψηλές θερμοκρασίες και την ηλιακή ακτινοβολία. Τα δείγματα από τους επιφανειακούς ταμιευτήρες (Ε1-Ε3) και την κοίτη του Ανθεμούντα (Ε4-Ε5) συλλέγονται με πλαστικό δοχείο και μεταφέρονται σε πλαστικές φιάλες 1½ και ½ λίτρου. Εξαίρεση αποτελεί η θέση Ε3 (φράγμα Θέρμης) όπου η δειγματοληψία πραγματοποιείται με βάρκα η οποία παρέχεται από τον Δήμο Θέρμης. Όπως και στα δείγματα των υπόγειων νερών, γίνονται επιτόπου μετρήσεις της θερμοκρασίας του διαλυμένου οξυγόνου, του PH και της αγωγιμότητας. Επιπλέον στην θέση Ε3 γίνεται μέτρηση της διαφάνειας με χρήση δίσκου του Secci. Στην περίπτωση των επιφανειακών νερών επειδή προορίζονται για αναλύσεις που απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση γίνεται λήψη 3½ λίτρων ανά θέση. Στην μία φιάλη 1½ λίτρου που προορίζεται για ανάλυση BOD προστίθεται πυκνό νιτρικό οξύ ώστε να αποφευχθεί αλλοίωση του δείγματος. Στην δεύτερη φιάλη 1½ λίτρου που προορίζεται για ανάλυση χλωροφύλλης προστίθεται ανθρακικό μαγνήσιο όπως περιγράφεται στην μέθοδο 10200Η του Standard Methods. Επίσης συλλέγεται μισό λίτρο για τις Δράση 2.5 9

11 υπόλοιπες αναλύσεις. Τα δείγματα αποθηκεύονται σε ψυγεία ώστε να είναι προστατευμένα από την ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες. 2.2 Πειραματικό Πρωτόκολλο Στα πλαίσια των χημικών αναλύσεων που διενεργούνται προσδιορίζονται οι κάτωθι παράμετροι: Παράμετρος μονάδα PH DO mg/lt ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ μs/cm NO 3 -N mg/lt NH 4 -N mg/lt ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ mg/lt ΔΙΑΛΥΤΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ mg/lt ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ mg/m 3 BOD mg/lt TSS mg/lt Όλες οι αναλύσεις γίνονται με επιστημονικά δόκιμες αναλυτικές μεθόδους και με χρήση κατάλληλου εργαστηριακού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα ακολουθούνται οι παρακάτω αναλυτικές μέθοδοι: ph Ο προσδιορισμός του PH γίνεται με την μέθοδο 4500-Η Β (4-65 ως 4-69 Standard methods 18 έκδοση) DO Ο προσδιορισμός του διαλυμένου οξυγόνου γίνεται σύμφωνα με την μέθοδο 4500-Ο G (4-103 ως Standard methods 18 έκδοση) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Ο προσδιορισμός της αγωγιμότητας πραγματοποιείται σύμφωνα με την μέθοδο 2510 Β σελ 2-15 ως 2-46 (Standard methods 18 έκδοση) Δράση

12 NO3-N Για τον προσδιορισμό του νιτρικού αζώτου ακολουθείται η μέθοδος αναγωγής καδμίου. Συγκεκριμένα ο προσδιορισμός γίνεται με την φασματοφωτομετρική μέθοδο της HACH που στηρίζεται στην παραπάνω μέθοδο (DR/2000 Spectrophotometer Handbook σελ ) NH4-N Το αμμωνιακό άζωτο προσδιορίζεται σύμφωνα με την μέθοδο NH4-N C (σελ 4-78 ως 4-80 Standard methods 18 έκδοση) Ολικός Φωσφόρος και Ορθοφωσφορικά Η περιεχόμενη ποσότητα φωσφόρου ως ορθοφωσφορικά προσδιορίζεται με την μέθοδο του ασκορβικού οξέος (4500-P E σελ ως 4-116). Επιπλέον για τον προσδιορισμό του ολικού φωσφόρου το δείγμα υφίσταται επιπλέον επεξεργασία (μέθοδος P B σελ ως 4-112). Χλωροφύλλη Ο προσδιορισμός της χλωροφύλλης γίνεται με χρήση της τριχρωματικής μεθόδου προσδιορισμού των χλωροφυλλών α, b, c (σελ ως Standard methods 18 έκδοση) BOD Ο προσδιορισμός του βιολογικώς απαιτούμενο οξυγόνου πραγματοποιείται με την μέθοδο 5210 Β με το τεστ πέντε ημερών (σελ 5-2 ως 5-6 Standard methods 18 έκδοση) TSS Ο προσδιορισμός αιωρούμενων στερεών πραγματοποιείται με την μέθοδο 2540D (σελ 2-56 Standard methods 18 έκδοση) Δράση

13 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Η υλοποίηση του προγράμματος δειγματοληψιών ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2005 και μέχρι σήμερα (Οκτώβρης 2006) έχουν πραγματοποιηθεί πέντε τακτικές δειγματοληψίες και μία έκτακτη. Οι ημερομηνίες δειγματοληψιών παρουσιάζονται στον Πίνακα η Δειγματοληψία 5 6 Οκτωβρίου η Δειγματοληψία Ιανουαρίου η Δειγματοληψία Μαρτίου η Δειγματοληψία 31 Μαΐου 1 Ιουνίου η Δειγματοληψία 5-6 Σεπτεμβρίου η Έκτακτη Δειγματοληψία 20 Ιουλίου η Δειγματοληψία Η πρώτη προγραμματισμένη δειγματοληψία στην λεκάνη του Ανθεμούντα πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου Λήφθηκαν 20 δείγματα υπόγειου νερού από γεωτρήσεις και πέντε δείγματα επιφανειακού νερού (τρία από τεχνητά φράγματα και δύο από την κοίτη του υδατορεύματος Ανθεμούντα). Από τα υπόγεια νερά συλλέχθηκαν δείγματα από τις γεωτρήσεις Υ1-Υ15 και Υ17 έως Υ21. Δεν κατέστει δυνατή η δειγματοληψία από την γεώτρηση Υ16 (ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ)). Όσο αναφορά τα επιφανειακά νερά έγινε κανονικά η δειγματοληψία από τις πέντε θέσεις. Τα δείγματα Ε1 και Ε2 αντιστοιχούν στα φράγματα Βασιλικών και Τριαδίου όπου καμιά ανθρώπινη δραστηριότητα δεν πραγματοποιείται στην γύρω περιοχή εκτός από εκτροφή κοπαδιών αιγοπροβάτων. Στο φράγμα Θέρμης (Ε3) οι δραστηριότητες παραμένουν ως έχουν και αξιοποιείται τουριστικά με την λειτουργία καφετερίας κατά τους θερινούς μήνες. Γενικότερα προσφέρεται ως χώρος αναψυχής ενώ λαμβάνουν χώρα διάφορα πολιτισμικά γεγονότα. Στην πρώτη αυτή δειγματοληψία δεν μετρήθηκε η διαφάνεια στη θέση Ε3. Επισημαίνεται, πως κατά την πρώτη δειγματοληψία δεν μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις χλωροφύλλης. Δράση

14 Το δείγμα Ε4 λήφθηκε από την κοίτη του υδατορεύματος του Ανθεμούντα στην περιοχή του Γαλαρινού. Το δείγμα Ε5 λήφθηκε στη θέση Ραιδεστού και χαρακτηρίζεται από χαμηλή κινητικότητα υδάτων και αργή ανανέωση η Δειγματοληψία Η δεύτερη προγραμματισμένη δειγματοληψία στην λεκάνη του Ανθεμούντα πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιανουαρίου Λήφθηκαν 20 δείγματα υπόγειου νερού από γεωτρήσεις και πέντε δείγματα επιφανειακού νερού (τρία από τεχνητά φράγματα και δύο από την κοίτη του υδατορεύματος Ανθεμούντα). Από τα υπόγεια νερά συλλέχθηκαν δείγματα από τις γεωτρήσεις Υ1-Υ3 και Υ5 έως Υ21. Η δειγματοληψία από την γεώτρηση Υ04 (ΠΑΤΖΙΑΡΕΛΑΣ), δεν ήταν δυνατή την δεύτερη αυτή φορά, αλλά ούτε και τις επόμενες τρεις (δειγματοληψίες 3, 4 και 5). Όσο αναφορά τα επιφανειακά νερά έγινε κανονικά η δειγματοληψία από τις πέντε θέσεις (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 και Ε5). Από την δεύτερη αυτή δειγματοληψία μετρήθηκε η διαφάνεια στη θέση Ε3, καθώς και οι συγκεντρώσεις χλωροφύλλης σε όλες τις θέσεις. Το δείγμα Ε4 λήφθηκε από την κοίτη του υδατορεύματος του Ανθεμούντα στην περιοχή του Γαλαρινού. Το δείγμα Ε5 λήφθηκε στη θέση Ραιδεστού. Η κατάσταση παραμένει ως έχει με χαμηλή κινητικότητα υδάτων και αργή ανανέωση η Δειγματοληψία Η τρίτη προγραμματισμένη δειγματοληψία στην λεκάνη του Ανθεμούντα πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Μαρτίου Λήφθηκαν 20 δείγματα υπόγειου νερού από γεωτρήσεις και πέντε δείγματα επιφανειακού νερού (τρία από τεχνητά φράγματα και δύο από την κοίτη του υδατορεύματος Ανθεμούντα). Από τα υπόγεια νερά συλλέχθηκαν δείγματα από τις γεωτρήσεις Υ1-Υ3 και Υ5 έως Υ21, καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε πρακτικά η γεώτρηση Υ04 δεν περιλαμβάνεται πλέον στο πρόγραμμα δειγματοληψιών. Όσο αναφορά τα επιφανειακά νερά έγινε κανονικά η δειγματοληψία από τις πέντε θέσεις (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 και Ε5). Στη θέση Ε4 παρατηρήθηκε αφρισμός κατά την λήψη Δράση

15 του δείγματος. Στη θέση Ε5 η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με την ανανέωση των υδάτων και σε σύγκριση με τις προηγούμενες δειγματοληψίες η Δειγματοληψία Η τέταρτη προγραμματισμένη δειγματοληψία στην λεκάνη του Ανθεμούντα πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου Λήφθηκαν 20 δείγματα υπόγειου νερού από γεωτρήσεις και πέντε δείγματα επιφανειακού νερού (τρία από τεχνητά φράγματα και δύο από την κοίτη του υδατορεύματος Ανθεμούντα). Από τα υπόγεια νερά συλλέχθηκαν δείγματα από τις γεωτρήσεις Υ1-Υ3 και Υ5 έως Υ21. Όσο αναφορά τα επιφανειακά νερά έγινε κανονικά η δειγματοληψία από τις πέντε θέσεις (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 και Ε5). Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία από την λεκάνη της Γαλάτιστας κάταντη της κοινότητας Γαλάτιστα. Το δείγμα λήφθηκε από ρέμα μετά την ένωση των λυμάτων από την έξοδο βιολογικού της παραπάνω κοινότητας καθώς και της εξόδου βιολογικού από μονάδα εκτροφής χελιών. Η δειγματοληψία έγινε για να ελεγχθεί κατά πόσο αυτό το ρέμα που συνδέεται με την κοίτη του Ανθεμούντα συνεισφέρει στο ολικό φωσφόρο και στο ΒΟD της θέσης Ε η Έκτακτη Δειγματοληψία Η έκτακτη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2006, είχε ως στόχο τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων από το ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της χωματερής των Ταγαράδων μερικές ημέρες πριν και πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΕ. Από πυρκαγιά που προκλήθηκε στη χωματερή των Ταγαράδων παρουσιάστηκε αστοχία σε ανάχωμα με αποτέλεσμα μεγάλος όγκος στραγγιδίων να κατακλύσει την ευρύτερη περιοχή. Η αναμενόμενη κατείσδυση αυτών των στραγγιδίων στο υπέδαφος θα έχει ως αποτέλεσμα την ρύπανση των υπόγειων νερών στην περιοχή. Για αυτό κρίθηκε σκόπιμο να ληφθεί ένα δείγμα από επιφανειακά ύδατα και ένα δείγμα υπόγειων υδάτων (γεώτρηση Υ22) από την περιοχή που κατακλείσθηκε από τα στραγγίδια. Ειδικά για τα δείγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ και μετρήσεις μετάλλων. Δράση

16 3.6 5 η Δειγματοληψία Η πέμπτη προγραμματισμένη δειγματοληψία στην λεκάνη του Ανθεμούντα πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου Λήφθηκαν 19 δείγματα υπόγειου νερού από γεωτρήσεις και πέντε δείγματα επιφανειακού νερού (τρία από τεχνητά φράγματα και δύο από την κοίτη του υδατορεύματος Ανθεμούντα). Από τα υπόγεια νερά συλλέχθηκαν δείγματα από τις γεωτρήσεις Υ1-Υ3, Υ4-Υ15, Υ17, Υ19-Υ21. Δεν έγινε δυνατή η λήψη δείγματος από την γεώτρηση Υ16 (αρδευτική Ταγαράδων) και από την Υ18 (κ.πονερίδη-ιδιωτική αρδευτική) εξαιτίας ότι οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των γεωτρήσεων δεν ήταν διαθέσιμοι. Επίσης προστέθηκε μία ιδιωτική γεώτρηση για παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων του υπόγειου νερού (Υ22). Όσο αναφορά τις υπόλοιπες γεωτρήσεις δεν παρατηρήθηκε καμιά αλλαγή στην ευρύτερή τους περιοχή. Όσο αναφορά τα επιφανειακά νερά δεν παρατηρήθηκε καμιά αλλαγή στους τρεις ταμιευτήρες (Ε1, Ε2 και Ε3). Το δείγμα Ε4 λήφθηκε από την κοίτη του υδατορεύματος του Ανθεμούντα στην περιοχή του Γαλαρινού. Στην περιοχή όπου έγινε η δειγματοληψία πρόσφατα είχαν επέμβει σκαπτικά μέσα για την διαμόρφωση της κοίτης του Ανθεμούντα. Το δείγμα Ε5 λήφθηκε στη θέση Ραιδεστού. Η κατάσταση παραμένει ως έχει με χαμηλή κινητικότητα υδάτων και αργή ανανέωση. Από τις χημικές αναλύσεις που διενεργήθηκαν στα ανωτέρω δείγματα πρέπει να σημειωθεί ότι οι φασματοφωτομετρικές αναλύσεις των αμμωνιακών και της χλωροφύλλης πραγματοποιήθηκαν με κυψελίδα του ενός εκατοστού και όχι των 10 εκατοστών όπως συνέβαινε ως τώρα. Για τον λόγο αυτό τα κατώτερα όρια που έχουν δοθεί είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες δειγματοληψίες. Δράση

17 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Στην παρούσα ενότητα και ειδικότερα στις παραγράφους 4.1 και 4.2 παρουσιάζονται τα αναλυτικά αποτελέσματα από τις πέντε δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Οκτώβριος 2005, Ιανουάριος 2006, Μάρτιος 2006, Ιούνιος 2006 και Σεπτέμβριος 2006 σε επιφανειακά (Πίνακας 4.1) και υπόγεια υδάτινα (Πίνακας 4.2) σώματα της Λεκάνης Ανθεμούντα. Σε ξεχωριστή παράγραφο (4.3) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έκτακτης δειγματοληψίας του Ιουλίου Επιφανειακά υδάτινα σώματα Οι ταμιευτήρες Βασιλικών και Θέρμης (Ε1 και Ε3) παρουσιάζουν τιμές θρεπτικών κοντά στις οριακές τιμές χαρακτηρισμού των λιμνών ως ευτροφικές (ολικό άζωτο 1 mg/l και ολικός φώσφορος 30 μg/l) (Σχήματα 4.1 και 4.2). Ο ταμιευτήρας Τριαδίου εμφανίζει βελτιωμένα χαρακτηριστικά ως προς τις συγκεντρώσεις αυτές. 3,00 Ολικό άζωτο, mg/l 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 5/9/ /10/ /12/2005 2/2/ /3/ /5/2006 2/7/ /8/ /10/2006 Ημερομηνία E1 E2 E3 Προτεινόμενο όριο ΤΝ για λίμνες Σχήμα 4.1: Συγκέντρωση ολικού αζώτου στους ταμιευτήρες Βασιλικών (Ε1), Τριαδίου (Ε2) και Θέρμης (Ε3). Αναφορικά με τις τιμές της χλωροφύλλη (Σχήμα 4.3), οι προτεινόμενες οριακές τιμές των 10 μg/l (μέση τιμή) και 15 μg/l (μέγιστη τιμή) εμφανίζουν υπέρβαση στην περίπτωση του ταμιευτήρα της Θέρμης, όπου η μέση τιμή είναι 10,25 μg/l και η Δράση

18 μέγιστη 29,30 μg/l. Στην περίπτωση του φράγματος των Βασιλικών παρατηρήθηκε μόνο μία φορά η υπέρβαση της μέγιστης τιμής χλωροφύλλης, ενώ η μέση τιμή διατηρείται σε επίπεδα χαμηλότερα των 10 μg/l. Στον ταμιευτήρα Τριαδίου, οι τιμές χλωροφύλλης εμφανίζονται ιδιαίτερα χαμηλές. 200,00 180,00 160,00 Ολικός φώσφορος, μg/l 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 5/9/ /10/ /12/2005 2/2/ /3/ /5/2006 2/7/ /8/ /10/2006 Ημερομηνία E1 E2 E3 Προτεινόμενο όριο ΤΡ για λίμνες Σχήμα 4.2: Συγκέντρωση ολικού φωσφόρου στους ταμιευτήρες Βασιλικών (Ε1), Τριαδίου (Ε2) και Θέρμης (Ε3). 35,00 Χλωροφύλλη-α, μg/l 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 14/12/2005 2/2/ /3/ /5/2006 2/7/ /8/ /10/2006 E1 E3 Ευτροφισμός για λίμνες (average) E2 Ευτροφισμός για λίμνες (max) Σχήμα 4.3: Παρουσία χλωροφύλλης-α (μg/l) στους ταμιευτήρες Βασιλικών (Ε1), Τριαδίου (Ε2) και Θέρμης (Ε3). Δράση

19 Οι παρατηρηθείσες συγκεντρώσεις των παραμέτρων παρακολούθησης δεν φαίνεται να αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για την υφιστάμενη χρήση των υδάτων (εμπλουτισμός-αναψυχή). Στην περίπτωση αλλαγής της χρήσης των νερών των ταμειυτήρων, όπως φαίνειται να είναι επιθυμητό από τις δημοτικές αρχές της περιοχής για τον ταμειυτήρα του Τριαδίου, είναι σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνηση των χαρακτηριστικών των υδάτων και ως προς άλλες παραμέτρους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 75/440 για την ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόση μετά από επεξεργασία. Με βάση τα αναφερόμενα στην Οδηγία 75/440 γίνεται κατάταξη των επιφανειακών υδάτων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους (κατηγορίες Α1, Α2 και Α3) και προδιαγράφεται το αντίστοιχο για κάθε κατηγορία, επίπεδο επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί η ποιότητα του νερού και ως προς την Οδηγία 75/440 για την ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόση μετά από επεξεργασία, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται και το απαιτούμενο επίπεδο επεξεργασίας. Επιπρόσθετα λόγω της επικείμενης αφομοίωσης της οδηγίας 75/440 από την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 θα πρέπει η ποιότητα του νερού να εξετασθεί και ως προς την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ως προς τη συγκέντρωση νιτρικών αλάτων που αποτελούν μία σημαντική παράμετρο για την ποιότητα του νερού, αυτή φαίνεται πως βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και στους τρεις ταμιευτήρες (Σχήμα 4.4). 60,00 ΝΟ3, mg/l 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 E1 E2 E3 Όριο για πόσιμο νερό 0,00 5/9/ /10/ /12/2005 2/2/ /3/ /5/2006 2/7/ /8/ /10/2006 Σχήμα 4.4: Συγκέντρωση νιτρικών αλάτων (mg/l) στους ταμιευτήρες Βασιλικών (Ε1), Τριαδίου (Ε2) και Θέρμης (Ε3). Δράση

20 Αναφορικά με την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων του κυρίως ποταμού αυτή φαίνεται σχετικώς επιβαρυμένη, καθώς στη μεν θέση Ε5 παρατηρείται μικρή ανανέωση των υδάτων, η δε θέση Ε4 βρίσκεται πλησίον της εκβολής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Γαλαρινού, που σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές δεν λειτουργεί επαρκώς. Με δεδομένα τα προτεινόμενα ποιοτικά κριτήρια για τον ευτροφισμό φαίνεται ότι στις θέσεις Ε4 και Ε5, οι συγκεντρώσεις ολικού φωσφόρου είναι υψηλές (Σχήματα 4.5), ενώ ως προς την παρουσία αζώτου οι συγκεντρώσεις στη θέση Ε4 εμφανίζονται σαφώς υψηλότερες (Σχήμα 4.6) Ολικός φώσφορος, μg/l /12/2005 2/2/ /3/ /5/2006 2/7/ /8/ /10/2006 E4 E5 Προτεινόμενο όριο ΤΡ για ποτάμια Σχήμα 4.5: Συγκέντρωση ολικού φωσφόρου στις θέσεις Ε4 (Βασιλικά) και Ε5 (Ν. Ραιδεστος). Ως προς τις τιμές του διαλυμένου οξυγόνου, αυτές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα στις λίμνες, υψηλότερα από το κατώφλι των 4 mg/l (Σχήμα 4.7). Στα ποτάμια η παρουσία οξυγόνου είναι και εδώ ικανοποιητική με εξαίρεση την χαμηλή σχετικά τιμή που παρατηρήθηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στη θέση Ε5 (Σχήμα 4.8). Το Σχήμα 4.9 παρουσιάζει το προφίλ της θερμοκρασίας Δράση

21 6,00 5,00 Ολικό άζωτο mg/l 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 5/9/ /10/ /12/2005 2/2/ /3/ /5/2006 2/7/ /8/ /10/2006 Ημερομηνία E4 E5 Προτεινόμενο όριο ΤΝ για ποτάμια Σχήμα 4.6: Συγκέντρωση ολικού αζώτου στις θέσεις Ε4 (Βασιλικά) και Ε5 (Ν. Ραιδεστος). DO, mg/l 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 E1 E2 E3 DO, mg/l 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 E4 E5 0,00 5/9/ /10/ /12/2005 2/2/ /3/ /5/2006 2/7/ /8/ /10/2006 0,00 5/9/ /10/ /12/2005 2/2/ /3/ /5/2006 2/7/ /8/ /10/2006 Ημερομηνία Ημερομηνία Σχήμα 4.7: Παρουσία DO (mg/l) στους ταμειυτήρες Σχήμα 4.8: Παρουσία DO (mg/l) στις θέσεις του ποταμού Δράση

22 Θερμοκρασία, οc 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 5/9/ /10/ /12/2005 2/2/ /3/ /5/2006 2/7/ /8/ /10/2006 E1 E2 E3 E4 E5 Σχήμα 4.9: Μεταβολή της θερμοκρασίας Ως προς τις συγκεντρώσεις BOD, αυτές εμφανίζονται συστηματικά χαμηλές, υποδεικνύοντας την απουσία ανθρωπογενών πιέσεων, που σχετίζονται με τη διάθεση αστικών υγρών αποβλήτων. Δράση

23 Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα αναλύσεων σε λίμνες και ποτάμια Ημερομηνία Ονομασία ΘΕΣΗ DO Θερμοκρασία ph Αγωγιμότητα mg/l oc - μs*cm-1 Νιτρικό άζωτο mg/l NO3- N Αμμωνιακό άζωτο ΤΝ ΤΡ Ορθο- Φωσφορικά BOD SS Chl-a mg/l NH4-N mg/l μg/lttp μg/l PO4-P mg/l mg/l μg/l 5/10/2005 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ E1 7,30 20,20 7,80 545,00 1,93 0,49 2,42-25,00 1,80 13,60-20/1/2006 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ E1 11,00 5,50 8,34 419,00 0,83 0,53 1,37 82,82 55,55 2,90 18,10 0,30 31/3/2006 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ E1 12,38 16,30 8,62 455,00 0,73 0,22 0,95 22,00 20,00 1,98 11,00 0,60 31/5/2006 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ E1 8,81 26,30 8,12 464,00 0,22 0,12 0,34 22,00 20,00 1,10 7,50 0,40 6/9/2006 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ E1 8,89 25,90 7,40 390,00 0,50 1,23 1,73 106,20 35,40 5,94 14,00 22,90 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 7,30 5,50 7,40 390,00 0,22 0,12 0,34 22,00 20,00 1,10 7,50 0,30 12,38 26,30 8,62 545,00 1,93 1,23 2,42 106,20 55,55 5,94 18,10 22,90 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 9,68 18,84 8,06 454,60 0,84 0,52 1,36 58,26 31,19 2,74 12,84 6,05 Ημερομηνία Ονομασία ΘΕΣΗ DO Θερμοκρασία ph Αγωγιμότητα mg/l oc - μs*cm-1 Νιτρικό άζωτο mg/l NO3- N Αμμωνιακό άζωτο ΤΝ ΤΡ Ορθο- Φωσφορικά BOD SS Chl-a mg/l NH4-N mg/l μg/lttp μg/l PO4-P mg/l mg/l μg/l 5/10/2005 ΤΡΙΑΔΙΟΥ E2 8,51 19,00 8,59 537,00 0,18 0,14 0,32-305,00 2,80 <5-20/1/2006 ΤΡΙΑΔΙΟΥ E2 10,10 5,50 8,57 556,00 0,09 0,16 0,25 42,42 22,22 1,30 <5 0,20 30/3/2006 ΤΡΙΑΔΙΟΥ E2 11,18 14,30 8,59 536,00 0,02 0,23 0,25 20,00 20,00 1,50 <5 0,40 31/5/2006 ΤΡΙΑΔΙΟΥ E2 8,51 24,60 8,30 552,00 0,02 0,07 0,09 20,00 20,00 0,50 <5 0,30 6/9/2006 ΤΡΙΑΔΙΟΥ E2 8,82 25,00 8,36 546,00 0,12 0,41 0,53 20,00 20,00 0,60 <5 0,60 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 8,51 5,50 8,30 536,00 0,02 0,07 0,09 20,00 20,00 0,50 <5 0,20 11,18 25,00 8,59 556,00 0,18 0,41 0,53 42,42 305,00 2,80 0,60 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 9,42 17,68 8,48 545,40 0,09 0,20 0,29 25,61 77,44 1,34 0,38 Δράση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1924 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Βουτσά Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η Συνέδριο Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης «Εκτός των τειχών» Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 193 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3//11 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ- 11 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013)

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία Σταύρος Λαλάς*, Βασίλειος Αθανασιάδης και Όλγα Γκορτζή Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Βαρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Άγγελος Χρίστου Πολ. Μηχανικός, Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΑΛΑ πως ήταν η κατάσταση πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ.Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Ρόπης Κων/νος Επιβλέπουσα : Α. Κατσίρη ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΘΕΣΗ: Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος Έργο LIFE-Nature : Διατήρηση-Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (LIFE/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Μανώλης Αναστασιάδης Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων

Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Άξονας 1: «Περιβαλλοντική παρακολούθηση» της απόφασης αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της

Διαβάστε περισσότερα

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ Έρευνα της οικολογικής κατάστασης του Πηνειού ποταµού µε έµφαση στη ρύπανση Στην περιοχή ευθύνης του Ν. Τρικάλων Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και διερεύνηση της υφιστάµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις Ραδόνιο 100 Bq/1 (Σημείωση 1) Τ ρίιιο 100 Bq/1 (Σημείωση 2)

Διαβάστε περισσότερα

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 13 Ιουλίου 2007, Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης Κριτήρια για την επιτυχία της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος μικρής διαπερατότητας

Έδαφος μικρής διαπερατότητας ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ Χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία: αστικών λυμάτων (κυρίως για μικρές κοινότητες)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ Από τη ήµητρα Γ. ηµητρακοπούλου Εισαγωγή Η πολύπλευρη και πολυδιάσταση ανθρώπινη ύπαρξη προβάλλει το αίτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε ι δ ι κ ή Γρ α μ μ α τ ε ί α Υ Υδ ά τ ων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφορά φοράς 2012 ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2012 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... Ποταμός Αλιάκμονας...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ www.deyak-thermis.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΡΙΑΔΙΟΥ Βόριο 84 mg/l 1 Ασβέστιο 256 mg/l - Μαγνήσιο 524 mg/l - Bρωµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Νοέμβριος 2009 Στόχος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ποιότητας νερού και υγρών αποβλήτων με τη χρήση δοκιμών οικοτοξικότητας

Έλεγχος ποιότητας νερού και υγρών αποβλήτων με τη χρήση δοκιμών οικοτοξικότητας Έλεγχος ποιότητας νερού και υγρών αποβλήτων με τη χρήση δοκιμών οικοτοξικότητας Βασίλειος Τσιρίδης Δρ. Χημικός μηχανικός Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ε ι δ ι κ ή Γρ α μ μ α τ ε ί α Υδ ά τ ων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2013 ΜΑΪΟΣ 2014 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0210(COD) 11.11.2004 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ:ΔΥΓ2/οικ.9283 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ Μπέλτσιος Σωτήριος, Χημικός, Τμήμα Περιβάλλοντος, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Τέρμα Τυχερού, 412 22 Λάρισα.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) Ως σημαντικότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης αξιολογούνται τα ακόλουθα: 1. Η υπερεκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ρωμανού 3 Χαλέπα - 73 133 Χανιά Κρήτης - http://triton.chania.teicrete.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1101/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών στον Πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ξήρανσηβιολογικής ιλύος µε ηλιοθερµικές µεθόδους

Ξήρανσηβιολογικής ιλύος µε ηλιοθερµικές µεθόδους ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο ιαχείρισης & Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων ιευθυντής Εργαστηρίου: Καθ. Αλέξανδρος Αϊβαζίδης Ξήρανσηβιολογικής ιλύος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Το έργο 1G MED08-515 Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Τα δείγματα που εξετάζονται και αναλύονται από το Χημικό Τμήμα του Π.Ε.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2014 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα