Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Ο95/ 69.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα Ο95/ 69."

Transcript

1 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02/06/2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Ο95/ 69. Αρμόδιος: Ε. Ζάχου Μ. Γαυγιωτάκη Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ: ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Περιφερειακά Τοπικά - Παραρτήματα) ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ (Διονύσης Πατσούρης) ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ανθ. Βλαβιανού) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τμήμα Παροχών Ασθενείας) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε. Καλογεράκη) Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣ» Σχετικά : Τα με αρ. πρωτ. 599/56/ , εγκλ. 11/ και Γ99/117/ έγγραφα της Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ Δ/νση Παροχών Τμήμα Παροχών Ασθενείας. Σε συνέχεια των προαναφερόμενων εγγράφων και ενόψει της έναρξης της νέας διαδικασίας για την πληρωμή των Παροχών Ασθενείας μέσω ΔΙΑΣ, σας αποστέλλουμε συνημμένα όλα όσα περιλαμβάνονται στο θέμα του παρόντος εγγράφου. Ο Διευθυντής του Υποκ/τος, σε περίπτωση που Ασφαλισμένος επικαλεστεί ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους για άμεση καταβολή των χρημάτων του από το Ταμείο του Υποκαταστήματος, αφού εκτιμήσει την σοβαρότητα των λόγων, εμπλέκεται ενεργά στον τρόπο πληρωμής του Ασφαλισμένου, μέσα από τον ειδικό ρόλο που του διατίθεται.

2 Ο Ρόλος είναι «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ». Επιλέγει τον συγκεκριμένο ρόλο από τον πίνακα «Αναζήτηση Ρόλων» και οδηγείται στην οθόνη «Διαχείριση Παραλαβής Δικαιολογητικών», που βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης. Καταχωρεί τον Αριθμό (Παραλαβής) που διαβάζει από το Αποδεικτικό Παραλαβής Δικαιολογητικών του Ασφαλισμένου και ανακτά την πληροφορία (F8). Επιπλέον έχει την δυνατότητα να αναζητήσει τον συγκεκριμένο Αριθμό με τα στοιχεία του Ασφαλισμένου. Με την ανάκτηση (F8), η οθόνη γεμίζει με ότι έχει καταχωρήσει ο χρήστης, με τη μόνη διαφορά ότι ενεργοποιείτε το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής», επιλέγει την τιμή «Από Ταμείο» και αποθηκεύει τη μεταβολή με (F10). Η πληροφορία μεταφέρεται αυτόματα στο περιβάλλον του χρήστη και ακολουθούνται τα γνωστά βήματα για την πληρωμή στο Ταμείο του Υποκαταστήματος. Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση του παρόντος, όλοι οι Υπάλληλοι των Τμημάτων Παροχών. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Π. ΣΙΑΛΑΚΑ - ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα Γιαννούλη ΣΥΝ.: 8 Φύλλα

3 ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ <<ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ>> Η παραλαβή των δικαιολογητικών για την πληρωμή των Παροχών Ασθενείας μέσω πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού, θα γίνεται από το φάκελο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ - από την οθόνη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, που βρίσκεται στο πλοηγό των παροχών στο ρόλο ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΔΟΣ-ΧΡΗΜΑ. ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α) Όταν η Παροχή αφορά τον ίδιο τον ασφ/νο ή προστατευόμενο μέλος : 1. Καταχωρείτε τον ΑΜ.A. Ασφαλισμένου, με ENTER εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του, εφόσον είναι πλήρως καταχωρημένα στη βάση δεδομένων του Ο.Π.Σ και συμπληρώνετε πάντοτε το Τηλέφωνο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση όμως, που κατά τη συναλλαγή προκύψει ότι κάποιο στοιχείο του ασφ/νου (Μεταβλητό) πρέπει να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, τότε ο χρήστης επιλέγει «Τροποποίηση Μεταβλητών Στοιχείων Ασφαλισμένου» από το αντίστοιχο κουμπί της οθόνης,κάνει τις απαραίτητες ενέργειες,αποθηκεύει (F10) και επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

4 Όταν όμως λείπει κάποιο από τα υποχρεωτικά στοιχεία π.χ (πόλη, οδός, αριθμός, Τ.Κ, IBAN κ.α) τότε ανοίγει αυτόματα η οθόνη «Τροποποίησης Μεταβλητών Στοιχείων Ασφ/νου» τα καταχωρείτε και αποθηκεύετε με F10. Εκτυπώνετε την «Επιβεβαίωση των στοιχείων του ασφ/νου», υπογράφει ο ασφαλισμένος και του δίνετε ένα αντίγραφο.τα υπόλοιπα τα αρχειοθετείτε μαζί με τα παραστατικά που σας προσκόμισε, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του. Σε κάθε ενημέρωση της «Οθόνης Τροποποίησης Μεταβλητών Στοιχείων Ασφαλισμένου» το σύστημα παράγει αριθ. Πρωτ. και ημερομηνία μεταβολής. Με ESC ή Χ (Έξοδος) επιστρέφετε στην αρχική οθόνη, καταχωρείτε το Τηλέφωνο Επικοινωνίας και συνεχίζετε τη καταχώρηση της παραλαβής. 2. Κωδ. Τύπου Σχέσης : επιλογή από τη λίστα τιμών με F9. 3. Κωδ. Παροχής : επιλογή από τη λίστα τιμών με F9. 4. Αρ.Προστ.Μελών: Όταν η παροχή αφορά επιδόματα σε χρήμα να καταχωρείτε τον αριθμό των προστατευομένων μελών ή Επιβεβαίωση Στοιχείων Μητρώου: υποχρεωτικό πεδίο. 6. Παραλαβή Δικαιολογητικών: όταν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, επιλέγετε παραλαβή όλων των δικαιολογητικών ή όταν δεν έχουν προσκομιστεί όλα, επιλέγετε μερική παραλαβή. Να αναφέρετε στις σημειώσεις τα ελλείποντα δικαιολογητικά για διευκόλυνση δική σας και του ασφ/νου, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνετε τον Ασφ/νο να τα προσκομίσει έγκαιρα, προκειμένου να επεξεργαστούν χωρίς καθυστέρηση. Η εργασία ολοκληρώνεται με F10 (αποθήκευση). Εκτυπώνετε το Αποδεικτικό Παραλαβής. Το υπογράφει ο υπάλληλος και ο ασφαλισμένος. Δίνετε το Πρωτότυπο στον ενδιαφερόμενο και τα δύο αντίγραφα επισυνάπτονται με τα παραστατικά που παραλαμβάνονται. Β) Όταν η παροχή αφορά Θανόντα Ασφαλισμένο ή Συνταξιούχο Θανάτου. Καταχωρείτε τον Α.Μ.Α του Άμεσα Ασφ/νου, και εμφανίζεται το μήνυμα: Ο Ασφ/νος έχει πεθάνει. Ελέγξτε εάν η παροχή αφορά τον Ίδιο ή Δικαιούχο Σύνταξης Θανάτου Ο Ίδιος Δικαιούχος Σύνταξης Θανάτου Αν η παροχή αφορά τον θανόντα (δαπάνη πριν την ημερ/νία θανάτου) επιλέγετε Ο Ίδιος, καταχωρείτε Τηλ. Επικοινωνίας και συνεχίζετε τη καταχώρηση.

5 Αν δεν αφορά τον θανόντα επιλέγετε Δικαιούχος Σύνταξης Θανάτου. Βασική προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει Ασφ/κη Ικανότητα από το Μητρώο μέσω Ο.Π.Σ. Αυτόματα ανοίγει η οθόνη «Διαχείριση Δικαιοδόχων Μελών». Επιλέγοντας από το κουμπί «Εύρεση Στοιχείων από Πληρωμές Συντάξεων» εμφανίζεται το Ευρετήριο Συνταξιούχων, όπου καταχωρώντας τον Α.Μ.Α. του Άμεσα Ασφ/νου, οι περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν είναι οι παρακάτω: 1) Να είναι συν/χος του ΙΚΑ, οπότε εμφανίζονται τα στοιχεία των δικαιούχων σύνταξης θανάτου (κατηγορία 3) και επιλέγουμε τον δικαιούχο. Πατώντας το Ο.Κ. μεταφέρονται τα στοιχεία στην Οθόνη της «Διαχείρισης Δικαιοδόχων Μελών», καταχωρείτε ή τροποποιείτε τα υποχρεωτικά πεδία και αποθηκεύετε με (F10). Στη περίπτωση αυτή ο δικαιούχος σύνταξης θανάτου θα αποκτήσει ένα πλασματικό Αριθμό Μητρώου, που θα αρχίζει από το γράμμα Ε και οκτώ (8) νούμερα. Θα είναι μοναδικός για κάθε ασφ/νο Δικαιούχο Σύνταξης Θανάτου και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ για την πληρωμή των Παροχών Ασθενείας. Με το Ο.Κ. επιστρέφετε στην οθόνη «Διαχείριση Παραλαβής Δικαιολογητικών» και συνεχίζετε τη καταχώρηση. 2) Να είναι Συντ/χος του ΙΚΑ που δεν έχει ακόμα ενημερωθεί το Αρχείο των Συντάξεων ή Συντ/χος Ειδικού Ταμείου (π.χ. ΟΑΕΕ),οπότε και δεν βρίσκει καμία εγγραφή στο Ευρετήριο Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Στις περιπτώσεις αυτές με Ο.Κ. επιστρέφουμε στην οθόνη «Διαχείριση Δικαιοδόχων Μελών»και τον απογράφουμε καταχωρώντας όλα τα στοιχεία του. Αποθηκεύουμε με (F10) και ο δικαιούχος αποκτά τον πλασματικό Αριθμό Μητρώου. Και στις δύο περιπτώσεις, αφού έχετε κάνει αποθήκευση (F10), επιστρέφετε στην οθόνη «Διαχείριση Παραλαβής Δικαιολογητικών»όπου εμφανίζονται τα στοιχεία του δικαιοδόχου και συνεχίζετε τη καταχώρηση. 3) Να εμφανιστεί το Μήνυμα «Υπάρχει Ταυτοπροσωπία». Αυτό συμβαίνει όταν ο Δικαιούχος Σύνταξης θανάτου, έχει ήδη απογραφεί με άλλη συναλλαγή στο Τμήμα Παροχών και έχει αποκτήσει τον πλασματικό Αριθμό Μητρώου. Επιστρέφουμε στην οθόνη Διαχείριση Παραλαβής Δικαιολογητικών και στο πεδίο Α.Μ.Α. Ασφαλισμένου «Στοιχεία Δικαιούχων Σύνταξης Θανάτου» με F9 κάνετε αναζήτηση με τα στοιχεία του δικαιούχου καi με Εύρεση εμφανίζεται ο Πλασματικός Αριθμός Μητρώου. Αν τον γνωρίζετε, τον καταχωρείτε χωρίς αναζήτηση στοιχείων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας επισημαίνουμε ότι ο Πλασματικός Α.Μ.Α. χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ από το Τμήμα Παροχών και προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να τον αναγράφετε σε εμφανές σημείο του Βιβλιαρίου Υγείας του Ασφ/νου.

6 Από την οθόνη «Διαχείριση Παραλαβής Δικαιολογητικών» και από τα ΕΙΔΙΚΑ της οθόνης, ανοίγετε το Ευρετήριο των Συνταξιούχων όπου μπορείτε να πληροφορηθείτε αν ο συγκεκριμένος Ασφ/νος έχει καταστεί Συνταξιούχος ΙΚΑ λόγω Γήρατος-Αναπηρίας-Θανάτου-Παραπληγικού Επιδόματος. Γ) Όταν η Παροχή αφορά Συνταξιούχο Παραπληγικού Επιδόματος 1) Όταν η παροχή αφορά Συνταξιούχο Παραπληγικού Επιδόματος ΙΚΑ ή Ειδικού Ταμείου ή προστατευόμενο μέλος αυτών, τους αντιμετωπίζουμε με την ίδια διαδικασία που αναφέρουμε στην Α περίπτωση. 2) Όταν η παροχή αφορά Συνταξιούχο Παραπληγικού Επιδόματος ΙΚΑ και δεν έχει απογραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, ως συνταξιούχος, με δικό του Α.Μ Α.,αλλά συνεχίζει να διατηρεί Βιβλιάριο Υγείας με Α.Μ.Α. του Άμεσα Ασφαλισμένου, τότε με την καταχώρηση του τύπου σχέσης θα βγαίνει Μήνυμα: «Υπάρχει Παραπληγικό Επίδομα για κάποιο μέλος του Ασφαλισμένου». Ενημερώνετε τον Ασφαλισμένο ότι πρέπει να προσέλθει στο Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του, προκειμένου να απογραφεί και να αποκτήσει Βιβλιάριο Υγείας με δικό του Α.Μ.Α. 3) Όταν η παροχή αφορά Συνταξιούχο Παραπληγικού Επιδόματος Ειδικού Ταμείου και κατά τη συναλλαγή διαπιστώσετε ότι συνεχίζει να διατηρεί Βιβλιάριο Υγείας με Α.Μ.Α. του Άμεσα Ασφαλισμένου,τότε ενημερώνετε τον Ασφαλισμένο ότι πρέπει να προσέλθει στο Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του, προκειμένου να απογραφεί και να αποκτήσει Βιβλιάριο Υγείας με δικό του Α.Μ.Α. Προσοχή: Κατά τη παραλαβή να ελέγχετε οπτικά την αναγραφόμενη Ασφ/κή Ικανότητα. Αν διαπιστώσετε χειρόγραφη (εκτός Ο.Π.Σ.) Ασφ/κή Ικανότητα (π.χ συνεχιζόμενη θεραπεία-παράταση Σύνταξης Αναπηρίας κ.α.), να το σημειώνετε στα δικαιολογητικά - παραστατικά που παραλάβατε, προς αποφυγή έκδοσης αδικαιολόγητων Απορριπτικών Αποφάσεων. Σας γνωρίζουμε ότι από την οθόνη «Διαχείριση Παραλαβής Δικαιολογητικών», μπορείτε με τις κινήσεις F7-F9 να αναζητήσετε τη λίστα «Παραλαβής Δικαιολογητικών» για το συγκεκριμένο Ασφ/νο. Η εικόνα που εμφανίζεται έχει ως εξής: «Κίνηση» ΝΑΙ, σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος αριθμός έχει χρησιμοποιηθεί σε Αίτηση. «Κίνηση» : ΟΧΙ, σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος αριθμός δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε Αίτηση (εκκρεμεί ).

7 Εξαιρούνται από τον κανόνα της Παραλαβής Δικαιολογητικών από την «Οθόνη Διαχείρισης Δικαιολογητικών», οι κάτωθι περιπτώσεις: Τα Είδη των Παροχών Ασθενείας που αναφέρονται στην εγκ.11/2011 της Διοίκησης του ΙΚΑ Δ/νση Παροχών Τμήμα Παροχών Ασθενείας ( Έξοδα Κηδείας-Προκαταβολή και Εκκαθάριση Νοσηλίων Εξωτερικού, Παροχές Ασθενείας σε είδος των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ). Η διαδικασία χορήγησης και πληρωμής των εν λόγω Παροχών θα συνεχίσει να γίνεται όπως σήμερα. Οι απαιτήσεις τρίτων έναντι του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για λογαριασμό Ασφ/νων του όπως οι μη Συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές για Αιμοκάθαρση, οι Μονάδες Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας, οι Εταιρείες προμήθειας Υλικών κατ οίκον των Ασφ/νων για Περιτοναϊκή Κάθαρση, Εταιρείες Οστομικών Υλικών και όποιες άλλες περιπτώσεις έχουν προσδιορισθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως συναλλασσόμενοι με αυτή τη μορφή. Για τις περιπτώσεις αυτές το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά καιρούς έχει δώσει οδηγίες ως προς τον τρόπο συναλλαγής και εξόφλησης από τις Υπηρεσίες του. Η διαδικασία χορήγησης και πληρωμής των περιπτώσεων της παραγράφου αυτής, θα συνεχίσει να γίνεται όπως σήμερα, με τη μόνη διαφορά ότι στις Οθόνες των Αιτήσεων της Έκτακτης Περίθαλψης θα επιλέξετε το πεδίο «Χρήση Δικαιολογητικών», προκειμένου να εξασφαλίσετε τη Πληρωμή στο Ταμείο. Η χρήση του συγκεκριμένου πεδίου θα γίνεται ΜΟΝΟ στις προαναφερόμενες περιπτώσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Όσες Αιτήσεις και Αποφάσεις έχουν καταχωρηθεί πληρώνονται από το Ταμείο του Υποκ/τός σας. πριν την 6/6/2011, θα Τα Βιβλιάρια Υγείας των ασφαλισμένων, δεν μπορούν να ενημερωθούν κατά την χορήγηση της παροχής και ως εκ τούτου θα πρέπει να τα ενημερώνετε στην ανάλογη σελίδα, κατά τη παραλαβή των δικαιολογητικών. Να αναγράφετε (π.χ. γυαλιά οράσεως-χρονικό διάστημα ανικανότητας-μετακίνηση νεφροπαθών-φυσικοθεραπείες, κ.α.). Το Υπόλοιπο Αίτησης Επιδόματος Ασθενείας-Ατυχήματος θα χορηγείται κατόπιν προσέλευσης του Ασφ/νου, όπως γίνεται σήμερα. Ο Ασφ/νος θα σας προσκομίζει ένα αντίγραφο της Α.Υ.Ε και ο χρήστης, θα ενημερώνει το Βιβλιάριο Υγείας με εγγραφή στην αντίστοιχη σελίδα που αναφέρεται στα ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα κάνετε χρήση της οθόνης «Διαχείριση Παραλαβής Δικαιολογητικών» για το υπόλοιπο ανικανότητας.

8 Όταν ο ασφαλισμένος προσέλθει για τα αναλογούντα Δώρα Εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) στην οθόνη Διαχείριση Παραλαβής Δικαιολογητικών θα επιλέγετε κατά περίπτωση ΚΩΔ. Παροχής ( ) για την οποία έχει επιδοτηθεί και στο πεδίο «Ένδειξη Δώρου» θα επιλέγετε πάντα ΝΑΙ. Οι Αποφάσεις που αφορούν στο Επίδομα Ασθενείας Ατυχήματος -Μητρότητας και η Βεβαίωση για τον ΟΑΕΔ, θα ταχυδρομούνται στον Ασφ/νο με απλή επιστολή. Οι Απορριπτικές Αποφάσεις Παροχών θα αποστέλλονται στον Ασφ/νο με Αποδεικτικό Παραλαβής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,που ο ασφαλισμένος κατά τη συναλλαγή, δηλώσει ότι αδυνατεί για σοβαρούς λόγους να περιμένει την πίστωση των χρημάτων μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού, τότε, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία «Παραλαβής Δικαιολογητικών» (αποθήκευση F10 και εκτύπωση), θα παραπέμπεται το αίτημά του στο Διευθυντή του Υποκ/τος, προκειμένου να κρίνει τη σοβαρότητα του περιστατικού και με τον Ειδικό Ρόλο που κατέχει «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ» θα συναινεί Ηλεκτρονικά για τη πληρωμή από το Ταμείο του Υποκ/τος. Εφόσον ο Δ/ντής κάνει δεκτό το αίτημα του ασφ/νου για πληρωμή στο Ταμείο, ο ασφ/νος επιστρέφει στο Τμήμα Παροχών, σας παραδίδει το Αποδεικτικό Παραλαβής και προβαίνετε στην έκδοση απόφασης. Όταν κατά τη συναλλαγή του ασφαλισμένου προκύψει περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται με τις οδηγίες που λάβατε γραπτώς, π.χ.( Βιβλιάριο Υγείας χωριστής διαβίωσης με Απόφαση Δικαστηρίου για Επιμέλεια Ανηλίκου), παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας, προκειμένου να σας δώσουμε νέες οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος. Παροχές Ευρωπαίων Ασφαλισμένων κατόχων Εντύπων Δικαιώματος Ε121 και Ε109 που έχουν Βιβλιάριο Υγείας ΙΚΑ (Κοινού Τύπου). Κατά την συναλλαγή Ασφαλισμένων των ως άνω κατηγοριών,πρέπει να κρατάτε οτιδήποτε στοιχείο κρίνετε απαραίτητο ή να παράγετε σε φωτοτυπία,προκειμένου μετά τη χορήγηση της Παροχής, να συντάξετε όπως σήμερα,το Έντυπο Ε125. Βεβαιώσεις για χρήση π.χ (Εφορία Επιδότηση Ενοικίου - Άδεια Παραμονήςκ.α. ), θα χορηγούνται κατόπιν Αιτήσεως του Ασφαλισμένου, με τη τήρηση χειρόγραφου πρωτοκόλλου. Επειδή στο εξής, ο Αριθμός ΤΣΑΥ γιατρού είναι υποχρεωτικός σε όλες τις Αιτήσεις Παροχών, πρέπει να ενημερώνετε το πεδίο «ΚΩΔ. ΤΣΑΥ». Η ενημέρωση γίνεται είτε με αναγραφή του Αριθμού ΤΣΑΥ του γιατρού είτε με αναζήτηση στο συγκεκριμένο πεδίο (F9) από τη λίστα τιμών με τα στοιχεία του γιατρού (επώνυμο-όνομα κ.λ.π.).

9 Εάν πρόκειται για υγειονομικό όργανο που δεν διαθέτει Αριθμό ΤΣΑΥ (π.χ. Εξωτερικά Ιατρεία Κρατικού Νοσοκομείου-Κέντρα Υγείας- Ιδιώτες Ιατροί κ.α.), θα κάνετε αναζήτηση στο συγκεκριμένο πεδίο (F9) από τη λίστα τιμών με στοιχείο όπως ΓΙΑΤΡΟΣ ή ΚΡΑΤΙΚΟ. Τα Παραστατικά μετά την Οριστικοποίηση της Απόφασης, με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος, θα ακυρώνονται και θα αρχειοθετούνται στο Τμήμα Παροχών. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παροχών με τον ειδικό Ρόλο «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣ» και από τον υποφάκελο «Κατάσταση Πληρωμών ανά Ασφαλισμένο», την επομένη της Ημερομηνίας Οριστικοποίησης έως, εκτυπώνει Κατάσταση με τα στοιχεία των Αποφάσεων των Ασφ/νων, συγκεντρώνει τις αντίστοιχες Αποφάσεις και τα σχετικά παραστατικά και τα αρχειοθετεί. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία της πίστωσης του Τραπεζικού Λογαριασμού, το ποσό της Απόφασης δεν πιστωθεί (π.χ. Ανενεργός Κλειστός Λογαριασμός), την επομένη της Ημερομηνίας Πίστωσης, ενημερώνεται αυτόματα το Υποκ/μα έκδοσης της Απόφασης, με τις Απορρίψεις των Τραπεζών. Ο Προϊστάμενος από τον ειδικό ρόλο που διαθέτει εκτυπώνει Κατάσταση με τα στοιχεία των Αποφάσεων των Ασφαλισμένων, οι οποίες απερρίφθησαν. Στη συνέχεια θα ειδοποιείται ο Ασφ/νος να προσέλθει στο Υποκ/μα για πληρωμή. Οι συγκεκριμένες Αποφάσεις Παροχών θα εκτελούνται υποχρεωτικά από το Ταμείο του Υποκ/τος. Στην οθόνη της αντίστοιχης Αίτησης, το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» είναι κλειδωμένο με την ένδειξη «Εκτέλεση από Ταμείο Λόγω Απόρριψης». Επίσης ο προϊστάμενος από τον υποφάκελο «Κατάσταση Αποφάσεων εκτός ΔΙΑΣ», μπορεί να εκτυπώνει για ποιούς ασφαλισμένους δεν πιστώθηκε ο Λογαριασμός, λόγω ακύρωσης του Α.Μ.Α. του Ασφαλισμένου ή κάποιου προβλήματος στον ΙΒΑΝ. Στη προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο Ασφαλισμένος να προσέλθει στο Υποκατάστημα για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πιστωθεί ο Λογαριασμός του σε επόμενη Ημερομηνία Πίστωσης.

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟΣ /6/2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣ 15/6/2011 ΙΟΥΛΙΟΣ /6/ /6/2011 1/7/ /6/2011 7/7/ /7/2011 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ /7/ /7/2011 1/8/ /7/2011 4/8/ /8/2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ /8/ /8/2011 1/9/ /8/2011 7/9/ /9/2011 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ /9/ /9/ /9/ /9/2011 6/10/ /10/2011 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ /10/ /10/2011 1/11/ /10/2011 7/11/ /11/2011 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ /11/ /11/2011 1/12/ /11/2011 7/12/ /12/2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ /12/ /12/ /12/ /12/2011 4/1/ /1/2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ /1/ /1/2012 1/2/ /1/2012 7/2/ /2/2012 ΜΑΡΤΙΟΣ /2/ /2/2012 1/3/ /2/2012 7/3/ /3/2012