Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής Ομάδα Μελέτης Χρήστος ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, Τεχνολόγος Έργων Υποδομής MSc Μαρία ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ, Διπλ. Χημικός Μηχανικός Νομικός Δήμητρα ΣΚΟΔΡΑ, Διπλ. Χημικός Μηχανικός MSc Κοζάνη, Ιούλιος 2014

2 Σύνοψη Η κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό της ΔΕΥΑ Βοΐου γίνεται από την συνδυασμένη χρήση υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγών φυσικής ροής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βοΐου και το διατιθέμενο νερό από το φράγμα της Πραμόριτσας. Για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών στις Δημοτικές ενότητες Σισανίου και Πελεκάνου, διατίθεται νερό από γεωτρήσεις, που τιμολογείται με βάση στρεμματική χρέωση. Η παντελής απουσία μετρητών παροχής στις ζώνες υδροδότησης και τους οικισμούς οδήγησε σε θεωρητική εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος παροχής πόσιμου νερού. Η ταξινόμηση των καταναλωτών έγινε σε κλάσεις κατανάλωσης και, όπου τα δεδομένα το επέτρεπαν, προσδιορίστηκε η χρονική περίοδος λήψης ενδείξεων από τους μετρητές. Πλην όμως, υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην ακολουθεί σταθερή χρονική περίοδο. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε ποιούς καταναλωτές προσφέρονται υπηρεσίες αποχέτευσης, αλλά ούτε και σαφής διαχωρισμός μεταξύ οικιακών και επαγγελματικών καταναλωτών. Σύμφωνα με την απογραφή 2011 ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Βοΐου ανήλθε σε κατοίκους με την ισχυρότερη πληθυσμιακή συγκέντρωση να εμφανίζεται στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας που αντιστοιχεί στο 33,5% του συνολικού πληθυσμού και σχετικά ομοιόμορφη πληθυσμιακή κατανομή στις Δημοτικές Ενότητες Άσκιου, Νεάπολης και Τσοτυλίου (21,8, 22 και 19% του συνολικού αντίστοιχα) εκαι την Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου να συγκεντρώνει μόλις το 3,5% του πληθυσμού. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών ανήλθε στους και η κατανομή τους ακολουθεί, ως ένα βαθμό, την πληθυσμιακή κατανομή και είναι σχετικά ομοιόμορφη στις Δημοτικές ενότητες Άσκιου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (21%, 26%, 23% και 25% αντίστοιχα) ενώ στην πληθυσμιακά μικρότερη Δημοτική ενότητα Πενταλόφου βρίσκεται το 5% του συνόλου των καταναλωτών. Σημαντικός αριθμός καταναλωτών και συγκεκριμένα από τους (ποσοστό 25,1% του συνόλου) εμφάνισαν μηδενική κατανάλωση. Από αυτούς καταναλωτές (40% του συνόλου) προέρχονται από την Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου. Αντίστοιχα, καταναλωτές, (ποσοστό 10,8%), παρουσίασαν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3, ενώ το 92,5% των καταναλωτών, ή από τους συνολικά καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3 και 228 καταναλωτές ή ποσοστό 1,8% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση, πάνω από 300 m 3. Η ΔΕΥΑ Βοΐου, καλό είναι να διευκρινιστούν οι ειδικότερες συνθήκες τόσο για τους καταναλωτές μηδενικής κατανάλωσης αλλά και τους καταναλωτές πολύ υψηλής κατανάλωσης. Ευλόγως, η κατανάλωση πόσιμου νερού προέρχεται από τους ενεργούς καταναλωτές (που είναι οι καταναλωτές εκτός εκείνων που εμφάνισαν το 2013 μηδενική κατανάλωση) που στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανέρχονται στους (ή το 75% του συνόλου). Η κατανομή των ενεργών καταναλωτών ακολουθεί, ως ένα βαθμό, την κατανομή του συνόλου των καταναλωτών και είναι σχετικά ομοιόμορφη στις Δημοτικές ενότητες Άσκιου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (~22%, ~28%, ~23% και ~21% αντίστοιχα), ενώ, στην πληθυσμιακά μικρότερη Δημοτική ενότητα Σχέδιο 2

3 Πενταλόφου βρίσκεται το 5,6% του συνόλου των ενεργών καταναλωτών. Με βάση τον πληθυσμό και την κατανομή του αριθμού καταναλωτών στις Δημοτικές Ενότητες, θεωρείται σημαντική η διακύμανση του δείκτη κάτοικοι/υδρόμετρο από 0,98 (ΔΕ Πενταλόφου) ως 2,20 (ΔΕ Σιάτιστας), με τον ενώ μέσο όρο για τον Δήμο Βοΐου στο 1,48 κάτοικοι/υδρόμετρο. Με βάση τους ενεργούς καταναλωτές (υδρόμετρα) διαφοροποιεί σημαντικά τους δείκτες κατανάλωσης για τις Δημοτικές ενότητες και τον Δήμο Βοΐου. Έτσι, ο μέσος αριθμός καταναλωτών ανά υδρόμετρο(ενεργό) αυξάνει από το 1,48 στο 1,97 μέγεθος που συγκλίνει με τον Εθνικό μέσο όρο που είναι ~2,3 κάτοικοι ανά υδρόμετρο. Ανάλογη εικόνα (αύξηση του δείκτη) εμφανίζεται σε όλες τις Δημοτικές ενότητες, με την Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου να εμφάνιζει την σημαντικότερη αύξηση κατά ~63% (από το 1,09 στο 1,78). Η πολύ σημαντική αύξηση για την Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου οφείλεται στο γεγονός ότι στην συγκεκριμένη Δημοτική ενότητα βρίσκεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών με μηδενική κατανάλωση. Η συνολικά τιμολογηθείσα κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε σε ~1,1 εκατ. m 3 (2013) που προήλθε από ενεργούς καταναλωτές από το σύνολο των τοποθετημένων υδρομέτρων. Η Δημοτική ενότητα Άσκιου εμφανίζει την μεγαλύτερη κατανάλωση συμμετέχοντας κατά 28% στην συνολική, παρά το γεγονός ότι είναι τρίτη ως προς τον πληθυσμό, τον αριθμό καταναλωτών και τον αριθμό των ενεργών υδρομέτρων. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 67,2% ( m 3 ) προήλθε από το 92,5% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 13,6% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, το 1,8% των καταναλωτών κατανάλωσε το 13,6% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στον Δήμο Βοΐου. Από την κατανομή της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) διαπιστώνεται ότι το 48% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης προέρχεται από καταναλωτές (ή το 27,5% του συνόλου) με ετήσια κατανάλωση από 61 m 3 ως 180 m 3. Η εκτιμηθείσα απόδοση του συστήματος υδροδότησης είναι πολύ χαμηλή καθώς ανέρχεται μόλις στο ~44%. Συνέπεια αυτού είναι η άμεση ανάγκη για εκτεταμένους τεχνικούς ελέγχους του συστήματος υδροδότησης και επεμβάσεις ώστε να αυξηθεί η αποδοση στα επίπεδα του 70% ως 80%. Η ανάγκη άμεσης βελτίωσης της απόδοσης του συστήματος καθίσταται επρισσότερο επιτακτική καθώς τουλάχιστον το 60% του πόσιμου νερού προέρχεται από το φράγμα Πραμόριτσα που κοστίζει 0,16 / m 3, ή ετησίως. Σχέδιο 3

4 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Α Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης Α.1 Γενικά 5 Α.2 Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης στην ΔΕΥΑ Βοΐου 6 Κεφάλαιο Β Κατανάλωση Πόσιμου Νερού στη ΔΕΥΑ Βοΐου Ταξινόμηση & Εκτιμήσεις Β.1 Ανάλυση Δεδομένων Ταξινόμηση Καταναλώσεων Τιμολογηθείσες 12 Ποσότητες Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου Β.2 Συγκεντρωτική κατανάλωση Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου 25 Β.3 Θεωρητική Εκτίμηση της κατανάλωσης Πόσιμου Νερού 31 Β.4 Ισοζύγιο Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου 42 Κεφάλαιο Γ Συμπεράσματα Προτάσεις Γ.1 Συμπεράσματα Προτάσεις 43 Σχέδιο 4

5 Κεφάλαιο Α Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης Α.1 Γενικά Η κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό της ΔΕΥΑ Βοΐου γίνεται από την συνδυασμένη χρήση υφιστάμενων γεωτρήσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βοΐου και το διατιθέμενο νερό από το φράγμα της Πραμόριτσας, αφού υποστεί επεξεργασία στο υφιστάμενο ταχυδιυλιστήριο πόσιμου νερού. Η διαχείριση του φράγματος Πραμόριτσα και του ταχυδιυλιστηρίου πόσιμου νερού ανήκουν στην ΔΥΠΡΑ. Ο Πραμόριτσα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παραπόταμο του Αλιάκμονα μετά το Βενετικό και έναν από τους πιο όμορφους της Ελλάδας. Τα ποικιλόμορφα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής δημιουργούν έναν πολύστροφο ορεινό ποταμό ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Από το Μοναστήρι της Αγ. Τριάδας μέχρι τα κάτω χωριά του Τσοτυλίου έχει λαξεύσει τους μεγάλους ψαμμιτικούς βράχους, σχηματίζοντας μια εντυπωσιακή κοιλάδα. Επί εκατοντάδες χρόνια το ταξίδι στη γρήγορη κατηφορική του πορεία από την καρδιά του Βοΐου προς τα χαμηλά έχει διαβρώσει σε μεγάλο βαθμό τα βουνά, δημιουργώντας απότομες κοίτες γεμάτες γκρεμούς και πυκνά δάση. Οι πηγές του βρίσκονται ψηλά στον Αηλιά και στο Παλιοκριμήνι. Η λεκάνη από όπου μαζεύει τα νερά του είναι τεράστια και πολύπλοκη. Τα ρέματα που καταλήγουν εδώ είναι δεκάδες, με αποτέλεσμα μετά τη σμίξη του με το Παλιομάγερο να διαμορφώνεται ένας πλούσιος και φαρδύς ποταμός. Στη μεγάλη αυτή λεκάνη οφείλεται και η ιδιομορφία της συμπεριφοράς του. Μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ορμητικός μετά από δυνατές νεροποντές, ή απότομο λιώσιμο χιονιού, μιας και τα μικρά του ρέματα δεν μπορούν να αντέξουν τον όγκο του νερού που καλούνται να κουβαλήσουν. Τη ροή των πηγών του Πραμόριτσα, που ξεκινάει ψηλά από τον Αηλιά και το Παλιοκριμήνι, έχει σταματήσει το ομώνυμο φράγμα, σχηματίζοντας την τεχνητή λίμνη του Βυθού, η οποία έχει αρχίσει να γίνεται ένας πλούσιος βιότοπος ψαριών και πτηνών, προσφέροντας στην περιοχή ένα νέο εκπληκτικό τοπίο. Η λίμνη δημιουργήθηκε το έτος 2008 συγκρατώντας τα ορμητικά νερά του ποταμού. Το μέγιστο βάθος της εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 μέτρα και το Σχέδιο 5

6 μέγεθoς της τα 307 στρέμματα. Η περίμετρος της λίμνης είναι 5 χιλιόμετρα και όταν η στάθμη πέφτει στη βόρεια πλευρά ξεπροβάλλουν 2 νησάκια. Πανέμορφος όμως ήταν και ο τόπος που τώρα καλύπτουν τα νερά της. Εκεί είχαν τα χωράφια και τους κήπους τους οι κάτοικοι του Βυθού, τα οποία απλόχερα χάρισαν για το κοινό καλό. Σήμερα τα νερά της λίμνης υδροδοτούν όλους σχεδόν τους οικισμούς της Επαρχίας Βοΐου. Όλο το νερό που διατίθεται στους καταναλωτές μέσω των δικτύων ύδρευσης υφίσταται κατεργασία ακόμη και αν μόνο ένα μικρό μέρος του προορίζεται γιά πόση. Θα ήταν επικίνδυνη γιά την δημόσια υγεία και ιδιαίτερα δαπανηρή η εγκατάσταση διπλού δικτύου παροχής νερού γιά πόση και γιά άλλες χρήσεις. Το νερό που διατίθεται στους καταναλωτές είναι πόσιμο, δηλαδή ικανοποιεί συγκεκριμμένες προδιαγραφές. Το νερό πρέπει να υφίσταται κατεργασία κάθε φορά που κάποια από τις παραμέτρους των προδιαγραφών ποιότητας ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) έχει θέσει προδιαγραφές ποιότητας πόσιμου νερού γιά κάθε χώρα καθώς και τις απαιτούμενες αναλύσεις. Για την απολύμανση το πόσιμου νερού γίνεται χλωρίωση με υποχλωριώδες νάτριο στην έξοδο του ταχυδιυλιστηρίου για το νερό που διατίθεται από το φράγμα Πραμόριτσα και επιτόπια για το νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις. Για την δέυτερη περίπτωση (γεωτρήσεις και δεξαμενές) η ετήσια κατανάλωση υποχλωριώδους νατρίου ανέρχεται σε δώδεκα (12) τόνους. Α.2 Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης στην ΔΕΥΑ Βοΐου Οι ανάγκες σε πόσιμο νερό του Δήμου Βοΐου καλύπτονται από τις γεωτρήσεις που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου και, συμπληρωματικά, το πόσιμο νερό από το φράγμα του Πραμόριτσα το οποίο διαχειρίζεται η ΔΥΠΡΑ. Σύμφωνα με τα διατεθέντα στοιχεία, από τις γεωτρήσεις καλύπτονται, σε περιορισμένη έκταση, και οι ανάγκες άρδευσης. Συγκεκριμένα, νερό άρδευσης διατίθεται στις τοπικές δημοτικές ενότητες Σισανίου και Πελεκάνου. Για την τοπική δημοτική ενότητα Σισανίου έχει θεσπιστεί τιμολόγιο με βάση την στρεμματική χρέωση (28 /στρέμμα, αρδευόμενα 325,3 στρέμματα και προϋπολογισμένο ετήσιο έσοδο 9.108,40 ), ενώ για την τοπική δημοτική ενότητα Πελεκάνου δεν έχει θεσπιστεί τιμολογιακή πολιτική για την άρδευση. Οι υποδομές γεωτρήσεων και δεξαμενών υδροδότησης της ΔΕΥΑ Βοΐου, ανά δημοτική ενότητα, παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 ως 5 που ακολουθούν και περιλαμβάνουν στοιχεία για την γεωγραφική θέση αλλά και την ηλεκτροδότηση τους. Σχέδιο 6

7 Πίνακας 1 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. αριθμός παροχής kwh Κοινότητα Κοινότητας ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής α ,4 Αντλιοστάσιο Υδρευσης Βοϊου (ΔΙΠΡΑ) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής β ,2 A2 (Ύδρευσης) (Δ.Όρια Καλονερίου) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής γ ,9 Α3 (Ύδρευσης) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής δ Α1 (Ύδρευσης) (Δ.Όρια Καλονερίου) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής ε Αποδυτήρια Γηπέδου ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής στ 2705(9ή4)32301 Βρίσκεται μαζί με το α και μάλλον το πληρώνει η ΔΙΠΡΑ ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής ζ ,9 Γαλατινής ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής η Αντλιοστάσιο Λυμμάτων ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας α Αντλιοστάσιο Υδρευσης το οποίο δε χρησιμοποείται για το χωριό αλλά για την επιχείρηση για τα ροδέλαια (Κασαπίδης) και για να ποτίζει ο παππάς τα γίδια της εκκλησίας ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας β ,5 Αντλιοστάσιο Υδρευσης (γεώτρηση) ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας Φωτισμός Πλατείας ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας γ ,3 Αντλιοστάσιο Υδρευσης (Αγ. Τριάδα) ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας δ ,2 Εράτυρας ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου α Αντλιοστάσιο Υδρευσης, δε λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια καθώς το νερό είναι ακατάλληλο ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου β Αντλιοστάσιο το οποίο χρησιμοποείται για το πότισμα του γηπέδου και για ραντίσματα ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου γ Δε χρησιμοποιείται εδώ και 15 χρόνια ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου δ ,8 Καλονερίου ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση (Άρδευσης) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Αρδευτικό ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Αντλιοστάσιο Υδρευσης (Δραγασιά) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση Μικτή χρήση (Ύδρευση και Άρδευση) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση Μικτή χρήση (Ύδρευση και Άρδευση) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση Άρδευσης (δε δουλεύει εδώ και χρόνια) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Άρδευσης (από Δ.Ε.Η.) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Άρδευσης (από Δ.Ε.Η.) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Αντλιοστάσιο (από Δ.Ε.Η.) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου ,3 Αντλιοστάσιο Ύδρευσης ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Σχέδιο 7

8 Πίνακας 2 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. kwh Κοινότητα παροχής Κοινότητας ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης Αίθουσα Θεάτρου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης Πάρκο Αναψυχής ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης Αντλιοστάσιο (Κάμπος) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης ,0 για Αηδονοχώρι (Αλώνια) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αρδ.Συν.Μελιδον Ανενεργό εδώ και χρόνια ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μελιδονίου ,1 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Καλλιστρατίου Ανενεργό εδώ και χρόνια (για κόψιμο) ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αηδονοχωρίου α Κομένο Αηδονοχωρίου β Κομένο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αλιάκμονος ,5 Γεώτρηση ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αξιοκάστρου ,0 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κρυονερίου α ,8 Αντλιοστάσιο (εντός οικισμού) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κρυονερίου β ,9 Γεώτρηση (Κάμπος) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ασπρούλας ,2 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Βελανιδιάς α ,6 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Βελανιδιάς β ,1 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Βελανιδιάς γ ,3 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Στέρνας ,1 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό όταν δε λειτουργεί της ΔΙΠΡΑ) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δρυοβούνου ,5 Αντλιοστάσιο (Λατομέιο) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δρυοβούνου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Λευκοθέας ,2 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μεσόλογγου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μολόχας α ,1 Αντλιοστάσιο (Εφεδρικό αλλά το χρειάζονται) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μολόχας β ,2 Αντλιοστάσιο (Υδροδοτεί την Πλατανιά) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πεπονιάς Δε λειτουργεί εδώ και χρόνια, δε χρειάζεται (παίρνουν από Νεάπολη και ΔΙΠΡΑ αν χρειαστεί, μας κλέβανε και ρεύμα) για κόψιμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Περιστέρας α Αντλιοστάσιο (Εφεδρικό όταν δε δίνει η Νεάπολη και η ΔΙΠΡΑ) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Περιστέρας β Αντλιοστάσιο κατεστραμένο (δε χρειάζεται καθώς καλύπτονται από το α' μέσο Νεάπολης και ΔΙΠΡΑ) για κόψιμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πλατανιάς ,3 Αντλιοστάσιο (Πρώτα) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πολυλάκκου α Αντλιοστάσιο (Φοραδίτσα) (ανενεργό πολλά χρόνια, να συζητηθεί πριν κοπεί μήπως υδροδοτήσει τη φάρμα του Γκλιάγια που θέλει να φτιάξει εκεί) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πυλωρίου ,7 Αντλιοστάσιο (Βρύσες) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σημάντρου α ,4 Αντλιοστάσιο παλιό και κατεστραμένο εδώ και χρόνια ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σημάντρου β ,2 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σκαλοχωρίου Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σκαλοχωρίου Φωτισμός Πλατείας ΝΕΑΠΟΛΗΣ Τραπεζίτσας με φυσική ροή που ηλεκτροδοτείται για τον χλωριοτήρα και για ένα μικρό πιεστικό που στέλνει νερό στα μνήματα που είναι δίπλα. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πολυλάκκου β Αντλιοστάσιο (Φοραδίτσα) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χειμερινού ,9 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χειμερινού Φωτισμός Πλατείας ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χορηγού Αντλιοστάσιο (Παπασνάς) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χορηγού Ρεύμα συλλόγου Χορηγου Σχέδιο 8

9 Πίνακας 3 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. kwh Κοινότητα παροχής Κοινότητας ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος Φωτισμός Πλατείας ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος ,3 Αντλιοστάσιο εγκατ/μένο από το 2011 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος ,3 Αντλιοστάσιο ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος Αναμεταδότης ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Αγ.Σωτήρας Αίθουσα Κοινότητας ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Αγ.Σωτήρας Αποθήκη Γκαράζ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Βυθός ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Διλόφου ,9 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό) ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Διλόφου ,1 Αντλιοστάσιο Σχέδιο 9

10 Πίνακας 4 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. kwh Κοινότητα παροχής Κοινότητας ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας α ,4 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας β ,9 Αντλιοστάσιο (Κατσέλη) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Ρεύμα Νηπιαγωγείου ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας γ Αντλιοστάσιο (Έξαρχος) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Εξωτερικός φωτισμός σφαγείων ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Φωτισμός Πλατείας ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Γήπεδο Σιάτιστας Κλειστό Γυμναστήριο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Μπήκαν πιο κάτω Παλαιοκάστρου ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας στα κατάλληλα Αντλιοστάσιο Δαφνερού ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας χωριά Αντλιοστάσιο Δαφνερού ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας δ ,4 Αντλιοστάσιο (Παλιά σφαγεία) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας ε ,3 Αντλιοστάσιο (Έναντι Παπανικολάου) (μόνο για βυτία και ποτίστρες, δεν έχει καλό νερό) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας στ Παλιό αντλιοστάσιο για κατάργηση, δε χρεισιμοποιείται πολλά χρόνια και είναι κατεστραμένο, έχει κλαπεί και ο μετρητής) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας ζ ,2 Αντλιοστάσιο (Γιάνκοβη) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας η ,9 Αντλιοστάσιο (Γιάνκοβη) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου β Αντλιοστάσιο Άρδευσης ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου γ Αντλιοστάσιο Άρδευσης ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου δ ,5 Αντλιοστάσιο (Μ3) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου ε ,8 Αντλιοστάσιο (Μ2) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου στ=α ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου α ,9 Αντλιοστάσιο παλιό που δε χρησιμοποιείται, παίρνει η εκκλησία ρεύμα απο κεί και φωτίζονται εξωτερικά οι ποτίστρες ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου Κοινοτικό γραφείο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου β ,3 Αντλιοστάσιο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου γ ,0 Αντλιοστάσιο όπου η χελώνα του ηλεκτροδοτεί και τον αναμεταδότη που βρίσκεται επάνω από τη δεξαμενή ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Δαφνερό α Αντλιοστάσιο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Δαφνερό β ,3 Αντλιοστάσιο που δε λειτουργεί ακόμα. Θα παίρνει νερό από την υπερχείληση ΤΟΕΒ Σχέδιο 10

11 Πίνακας 5 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός Κοινότητα παροχής kwh τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. Κοινότητας ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου α ,7 Γεώτρηση (Κεντρική) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου β Αντλιοστάσιο (Παρόχθιο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου Γυμναστήριο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου γ ,0 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό α) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου δ ,0 Αντλιοστάσιο- (Κεντρικό) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου Εξωτερικός φωτισμός ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου ε ,4 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό β) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγιάσματος ,3 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων α ,1 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων β ,2 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων γ ,3 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων δ ,4 Αντλιοστάσιο (Παλιό και κατεστραμμένο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Αναργύρων ,2 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ανθούσας α ,5 Κεντρική (αντλία για Τριάδι) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ανθούσας β ,9 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ανθοχωρίου ,3 Αντλιοστάσιο εφεδρικό ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Απιδέας α ,0 Αντλιοστάσιο στην εισοδο του χωριού ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Απιδέας β ,7 (δε χρησιμοποιείται) Αντλιοστάσιο στο κέντρο του χωριού (δε χρησιμοποιείται) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού α ,1 Αντλιοστάσιο (κάτω από το χωριό) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού β ,1 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού =α ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού γ ,7 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Βουχωρίνας ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Βροντής ,2 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δαμασκηνιάς α ,4 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δαμασκηνιάς β ,1 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δαμασκηνιάς Κοινοτικό Γραφείο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δάφνης ,7 Αντλιοστάσιο (εντός χωριού) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Διχειμάρρου ,9 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δραγασιάς ,1 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ζώνης Αναψυκτήριο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Κλεισώρειας ,7 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Κορυφής ,8 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Κριμηνίου Γήπεδο Μπάσκετ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λευκαδίου ,3 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λεύκης ,8 Αντλιοστάσιο (δε χρησιμοποιείται) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λικνάδων ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λούβρης ,7 Αντλιοστάσιο (Παλιό και εγκαταλ/μένο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λουκομίου Αίθουσα πολ/πλών χρήσεων ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Μόρφης α ,6 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό καθώς παίρνουν από ΔΥΠΡΑ, δε λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Μόρφης β ,4 Αντλιοστάσιο (β' εφεδρικό το οποίο έστελνε στο α', έχει χαλασμένη αντλία) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ομαλής ,1 Αντλιοστάσιο (Σάτρες) χωρίς καταναλώσεις τον τελευταίο χρόνο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Πλακίδας α ,0 Αντλιοστάσιο (αρχή χωριού) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Πλακίδας β ,7 Αντλιοστάσιο (ποτάμι) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Πολυκάστανου ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ροδοχωρίου Αντλιοστάσιο (Παλιό και εγκαταλ/μένο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Σταυροδρομίου α ,0 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Σταυροδρομίου β ,4 Αντλιοστάσιο (Κεντρικό πηγή) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Χρυσαυγής Σχέδιο 11

12 Κεφάλαιο Β Κατανάλωση Πόσιμου Νερού στη ΔΕΥΑ Βοΐου Ταξινόμηση & Εκτιμήσεις Β.1 Ανάλυση Δεδομένων Ταξινόμηση Καταναλώσεων Τιμολογηθείσες Ποσότητες Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου Για την μελέτη του ισοζυγίου του πόσιμου νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου διατέθηκαν στην ομάδα μελέτης ηλεκτρονικά αρχεία με τις τιμολογηθείσες ποσότητες για το Η ταξινόμηση των καταναλωτών έγινε σε κλάσεις κατανάλωσης και, όπου τα δεδομένα το επέτρεπαν, προσδιορίστηκε η χρονική περίοδος λήψης ενδείξεων από τους μετρητές. Πλην όμως, υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην ακολουθεί σταθερή χρονική περίοδο. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει αναφορά σε ποιούς καταναλωτές προσφέρονται υπηρεσίες αποχέτευσης, αλλά ούτε και ποιοί είναι οικιακοί καταναλωτές και ποιοί επιχειρήσεις επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, από τα διατεθέντα ηλεκτρονικά αρχεία ενδείξεων μετρητών τιμολογήσεων διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 1. Σε πλείστες όσες περιπτώσεις δε αναφέρεται το χρονικό διάστημα που αφορά η μέτρηση ή διατίθεται μόνο μία ημερομηνία. 2. Στις περιπτώσεις που είναι δυνατός ο προσδιορισμός της περιόδου λήψης ενδείξεων, διαπιστώθηκε ότι η χρονική περίοδος είναι, κατά κανόνα, πολύ μεγαλύτερη της θεωρητικής (τετράμηνο ή εξάμηνο). 3. Στις περιπτώσεις δύο ή τριών αρχείων (δύο ή τρεις περίοδοι λήψης ενδείξεων) δεν ταυτίζεται ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, αλλά ούτε και αναφορά για έναρξη ή τερματισμό σύνδεσης. 4. Ο αριθμός των καταναλωτών σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία είναι διαφορετικός από αυτόν που ελήφθη υπόψη για τη δημιουργία της ΔΕΥΑΒ. 5. Δεν υπάρχει αναφορά στο είδος της κατανάλωσης (οικιακή, επαγγελματική κλπ), όπως επίσης δεν υπάρχει αναφορά σε ποιούς καταναλωτές προσφέρονται υπηρεσίες αποχέτευσης. 1. Δημοτική Ενότητα Άσκιου: Για την Δημοτική Ενότητα Άσκιου διατέθηκε ένα ηλεκτρονικό αρχείο με τις καταναλώσεις για το 2013 εκτός των τοπικών δημτικών ενοτήτων Εράτυρας-Γαλατινής, για τις οποίες διατέθηκαν δύο ηλεκτρονικά αρχεία για το Α και Β εξάμηνο Από το ηλεκτρονικό αρχείο της δημοτικής ενότητας Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής) διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί εάν η περίοδος κατανάλωσης είναι πράγματι ετήσια. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, ανέρχεται σε 919, ενώ σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ανέρχεται σε 951. Μεγάλος αριθμός καταναλωτών (322) εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση νερού, που αντιστοιχεί στο 35% των καταναλωτών της Δημοτικής Ενότητας Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής). Σχέδιο 12

13 Από το σύνολο των 919 καταναλωτών μόλις οι 26, ή ποσοστό 2,9%, παρουσίασαν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3. Οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής) ανήλθαν σε m 3 ετησίως, για το Από το σύνολο των 919 καταναλωτών οι 160, ή ποσοστό 17,4%, εμφάνισαν το 2013 συνολική ετήσια κατανάλωση από 1 ως 60 m 3 που αναλογεί σε 4.497,00 m 3 ή στο 4,6% της συνολικής κατανάλωσης στην δημοτική ενότητα Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής). Αντίστοιχα, 18 καταναλωτές ή ποσοστό 2% εμφάνισαν το 2013 ετήσια κατανάλωση πάνω από 480 m 3, δηλαδή συνολική κατανάλωση ,00 m 3 ή το 14% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης. Διάγραμμα 1 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής) Εράτυρα-Γαλατινή: Για τις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρα-Γαλατινή (Δημοτική Ενότητα Άσκιου), διατέθηκαν δύο αρχεία με ονομασία (α) Εράτυρα- Γαλατινή Α Εξαμ και (β) Εράτυρα-Γαλατινή Β Εξαμ Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Στο πρώτο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Α Εξαμ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 241 ή 272 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών και όχι έξι (6). Στο δεύτερο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Β Εξαμ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 92 ή 123 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα τριών (3) ή τεσσάρων (4) μηνών και όχι έξι (6) μηνών. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών στο πρώτο εξάμηνο είναι 1.755, ενώ στο δεύτερο είναι Αντίστοιχα, σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών στις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρα-Γαλατινή ανέρχεται στους Στο πρώτο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Α Εξαμ. 2013] 235 καταναλωτές εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση νερού, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Β Εξαμ. 2013] οι καταναλωτές με μηδενική κατανάλωση είναι 361. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης σε ετήσια βάση θεωρήθηκε ο Σχέδιο 13

14 μέσος όρος των ανωτέρω μεγεθών, δηλαδή θεωρήθηκε ότι μηδενική κατανάλωση νερού για το 2013 εμφάνισαν 298 καταναλωτές ή ποσοστό 17% του συνόλου. Διάγραμμα 2 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στις Τοπικές Δημοτικές Ενότητες Εράτυρας Γαλατινής Επιπλέον, στο πρώτο εξάμηνο 228 καταναλωτές εμφανίζουν κατανάλωση περιόδου μέχρι 10 m 3 ενώ στο δεύτερο εξάμηνο ο αντίστοιχος αριθμός είναι 351. Η παρατηρούμενη πολύ σημαντική διαφοροποίηση μπορεί να αποδοθεί στο άνισο χρονικό διάστημα στις δύο περιόδους μετρήσεων. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης σε ετήσια βάση θεωρήθηκε ο μέσος όρος των ανωτέρω μεγεθών, δηλαδή κατανάλωση νερού από 1 ως 10 m 3 για το 2013 εμφάνισαν 290 καταναλωτές ή ποσοστό 16,5% του συνόλου Για όλη την Δημοτική Ενότητα Άσκιου η κατανομή των καταναλωτών και της κατανάλωσης πόσιμου νερού για το 2013 σε κλάσεις κατανάλωσης παρουσιάζονται στα διαγράμματα 3 ως 5 που ακολουθούν. 88% των καταναλωτών Διάγραμμα 3 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου Σχέδιο 14

15 Από το ανωτέρω Διάγραμμα 3 διαπιστώνεται ότι το 88% των καταναλωτών ή καταναλωτές το 2013 παρουσίασαν ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 105 καταναλωτές ή ποσοστό 3,9% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου 620 καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 35% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος Από αυτούς οι 298 (ή το 48%) προέρχονται από τις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρας-Γαλατινής και οι 322 (ή το 52%) από το υπόλοιπο της δημοτικής ενότητας Άσκιου. Υπενθυμίζεται ότι από τις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρας-Γαλατινής προέρχεται το 63,5% του συνολικού αριθμού των καταναλωτών, ενώ από το υπόλοιπο της δημοτικής ενότητας Άσκιου μόλις το 34,5%. Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). 3,9% των καταναλωτών & το 24,5 % της κατανάλωσης 88% των καταναλωτών & 53,2% της κατανάλωσης Διάγραμμα 4 Κατανομή ετήσιας κατανάλωσης (έτος 2013) σε κλάσεις κατανάλωσης για την Δημοτική ενότητα Άσκιου. Στη Δημοτική Ενότητα Άσκιου για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3 από τα οποία ,00 m 3 (ή ποσοστό 67,4%) καταναλώθηκαν στις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρας και Γαλατινής, ενώ ,00 m 3 (ή ποσοστό 32,6%) καταναλώθηκαν στο υπόλοιπο της Δημοτικής Ενότητας Άσκιου. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 53,2% προήλθε από το 88% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 24,5% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 3,9% των καταναλωτών κατανάλωσε το 24,5% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Άσκιου. Σχέδιο 15

16 Διάγραμμα 5 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Για την Δημοτική ενότητα Άσκιου η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Δημοτική ενότητα Νεάπολης: Για την δημοτική ενότητα Νεάπολης, διατέθηκε ένα αρχείο με ονομασία Νεάπολη-Χωριά Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί εάν η περίοδος κατανάλωσης είναι πράγματι ετήσια. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης είναι 3.207, ενώ σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών ανέρχεται στους Από τον συνολικό αριθμό των καταναλωτών, 535 καταναλωτές, ή ποσοστό 16,68% του συνόλου, εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση, και 281 ή ποσοστό 8,76% του συνόλου, εμφανίζουν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3. Οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού ανέρχονται σε m 3 ετησίως, για το ,3% των καταναλωτών Διάγραμμα 6 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης Σχέδιο 16

17 Από το Διάγραμμα 6 διαπιστώνεται ότι το 90,3% των καταναλωτών, ή από τους συνολικά καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 34 καταναλωτές ή ποσοστό 1,1% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. 90,3% των καταναλωτών & 69% της κατανάλωσης 1,1% των καταναλωτών & το 15% της κατανάλωσης Διάγραμμα 7 Κατανομή ετήσιας κατανάλωσης (έτος 2013) σε κλάσεις κατανάλωσης για την Δημοτική ενότητα Νεάπολης. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το στοιχείο ότι στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης 535 καταναλωτές, που αντιστοιχούν στο 16,7% του συνόλου, παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). Διάγραμμα 8 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 69% προήλθε από το 90,3% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 7. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το Σχέδιο 17

18 15% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 1,1% των καταναλωτών κατανάλωσε το 15% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Νεάπολης. Για την Δημοτική ενότητα Νεάπολης η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Δημοτική ενότητα Πενταλόφου: Σύμφωνα με την απόγραφή του 2011, η δημοτική ενότητα Πενταλόφου είναι η μικρότερη πληθυσμιακά από τις πέντε δημοτικές ενότητες του Δήμου Βοΐου, που είναι η περιοχή ευθύνης της δευαβ. Για την δημοτική ενότητα Πενταλόφου, διατέθηκε ένα αρχείο με ονομασία Κοινότητα Πενταλόφου Από τον έλεγχο του αρχείου διαπιστώθηκε ότι: Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου είναι 664, ενώ σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών ανέρχεται στους 660. Από τον συνολικό αριθμό των 664 καταναλωτών, οι 142 καταναλωτές, ή ποσοστό 21,4% του συνόλου, εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση, και οι 86 ή ποσοστό 13% του συνόλου, εμφανίζουν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3. Οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού ανέρχονται σε m 3 ετησίως, για το ,6% των καταναλωτών Διάγραμμα 9 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου Από το Διάγραμμα 9 διαπιστώνεται ότι το 88,6% των καταναλωτών, ή 588 από τους συνολικά 664 καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 25 καταναλωτές ή ποσοστό 3,8% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 142 καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 21,4% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να Σχέδιο 18

19 διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). 88,6% των καταναλωτών & το 53,6% της κατανάλωσης 3,8% των καταναλωτών & το 21,3 % της κατανάλωσης Διάγραμμα 10 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Πενταλόφου Στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 53,6% προήλθε από το 88,6% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 10. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 21,3% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 3,8% των καταναλωτών κατανάλωσε το 21,3% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Νεάπολης. Διάγραμμα 11 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού σε m 3 στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Για την Δημοτική ενότητα Πενταλόφου η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 11. Σχέδιο 19

20 4. Δημοτική ενότητα Σιάτιστας: Για την τοπική δημοτική ενότητα Σιάτιστας, διατέθηκαν δύο αρχεία με ονομασία (α) Σιάτιστα Α Τετρ και (β) Σιάτιστα Β -Γ Τετρ Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην ακολουθεί σταθερή χρονική περίοδο. Σε ορισμένους καταναλωτές δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η περίοδος κατανάλωσης. Στο πρώτο ηλεκτρονικό αρχείο [Σιάτιστα Α Τετρ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 120 ή 220 ή ή 484 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα τεσσάρων (4) ή εννέα (9) ή δεκαέξι (16) μηνών και όχι τεσσάρων (4) μηνών που είναι η θεωρητική περίοδος κατανάλωσης. Σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, κατά το Α τετράμηνο οι ενδείξεις των μετρητών ελήφθησαν κατά μέσο όρο στους 8,8 μήνες (και όχι στους 4). Στο δεύτερο [Σιάτιστα Β -Γ Τετρ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 100 ως 299 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα τριών (3) ως δέκα (10) μηνών και όχι οκτώ (8), όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό αρχείο. Αντίστοιχα κατά τα Β και Γ τετράμηνα οι ενδείξεις των μετρητών ελήφθησαν κατά μέσο όρο στους 7,5 μήνες (που προσεγγίζει τους 8 μήνες που είναι η θεωρητική περίοδος λήψης ενδείξεων). Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι ενδείξεις των μετρητών των διατεθέντων ηλεκτρονικών αρχείων αποφορούν περίοδο κατανάλωσης, κατά μέσο όρο, διάστημα δεκαέξι (16) μηνών), και όχι δώδεκα. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών στο πρώτο τετράμηνο είναι 2.821, ενώ στο δεύτερο είναι Αντίστοιχα, σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών στην δημοτική ενότητα Σιάτιστας ανέρχεται στους Στο πρώτο τετράμηνο 794 καταναλωτές εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση νερού, ενώ στην δεύτερη περίοδο οι καταναλωτές με μηδενική κατανάλωση περιορίζονται στους 454, παρά το γεγονός ότι η περίοδος μέτρησης είναι (παραδόξως) μικρότερη. Για τις ανάγκες της παρούσας και ελλείψει άλλων στοιχείων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δύο περιόδων λήψης ενδείξεων, δηλαδή 624 μηδενικοί καταναλωτές ή ποσοστό 22,1% του συνόλου. Επιπλέον, στο πρώτο εξάμηνο 228 καταναλωτές εμφανίζουν κατανάλωση περιόδου μέχρι 10 m 3 ενώ στο δεύτερο εξάμηνο ο αντίστοιχος αριθμός είναι 351. Η παρατηρούμενη πολύ σημαντική διαφοροποίηση μπορεί να αποδοθεί στο άνισο χρονικό διάστημα στις δύο περιόδους μετρήσεων. Από το Διάγραμμα 12 διαπιστώνεται ότι το 96,3% των καταναλωτών, ή 588 από τους συνολικά 664 καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 32 καταναλωτές ή ποσοστό 1,1% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας 624 καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 22,1% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος 2013, Διάγραμμα 12. Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί Σχέδιο 20

21 ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). 96,3% των καταναλωτών Διάγραμμα 12 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας Στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 77,1% προήλθε από το 96,3% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 13. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 11,1% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 1,1% των καταναλωτών κατανάλωσε το 11,1% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Σιάτιστας. 96,3% των καταναλωτών & το 77,1% της κατανάλωσης 1,1% των καταναλωτών & το 11,1 % της κατανάλωσης Διάγραμμα 13 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας Για την Δημοτική ενότητα Σιάτιστας η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 8. Σχέδιο 21

22 Διάγραμμα 14 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης 5. Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου: Για την τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου, διατέθηκαν τρία αρχεία με ονομασία (α) Τσοτύλι Α Εξάμ και (β) Τσοτύλι Β Εξάμ και Τσοτύλι-Χωριά Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην είναι βέβαιο εάν γίνεται ανά σταθερές χρονικές περιόδους. Για όλους σχεδόν τους καταναλωτές δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης ή λήψης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η περίοδος κατανάλωσης. Συνεπώς, από τα διατεθέντα ηλεκτρονικά αρχείο δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός με ασφάλεια των περιόδων μετρήσεων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος θεωρήθηκε ότι οι μετρήσεις αντιστοιχούν σε περιόδους σύμφωνα με την ονομασία του κάθε αρχείου. Από το τρίτο διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο [Τσοτύλι-Χωριά 2013] προκύπτει ότι για τις τοπικές δημοτικές ενότητες της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου οι ενδείξεις ελήφθησαν, κατά μέσο όρο, ανά 370 ημέρες ή 12,3 μήνες που εμφανίζει αποδεκτή συμφωνία με την ετήσια θεωρητική περίοδο λήψης ενδείξεων. Στο σύνολο της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου καταναλωτές ή ποσοστό 38,6%, εμφάνισαν, σε ετήσια βάση, μηδενική κατανάλωση, ενώ 299 καταναλωτές, ή ποσοστό 9,4%, παρουσίασαν κατανάλωση μέχρι 10 m 3 σε ετήσια βάση. Από τους μηδενικούς καταναλωτές το 42,5%, ή 525 καταναλωτές προέρχονται από την Τοπική Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου ενώ 709 καταναλωτές ή ποσοστό 57,5%, προέρχονται από το υπόλοιπο της Δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου. Αντίστοιχα, από τους 299 καταναλωτές, με ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3, το 63,2% ή 201 καταναλωτές, προέρχονται από την τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου και το 32,8% (98 καταναλωτές) από το υπόλοιπο της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου. Σύμφωνα με τα διατεθέντα ηλεκτρονικά αρχεία, ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου ήταν 3.193, ενώ, σύμφωνα Σχέδιο 22

23 με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών ανέρχεται στους ,6% των καταναλωτών Διάγραμμα 15 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου Από το Διάγραμμα 15 διαπιστώνεται ότι το 95,6% των καταναλωτών, ή από τους συνολικά καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 34 καταναλωτές ή ποσοστό 1,1% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Από τους καταναλωτές που παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, καταναλωτές (ή 53,5%) με ετήσια κατανάλωση ,00 m 3 (54,1% της συνολικής) προέρχονται από την τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου. Αντίστοιχα το υπόλοιπο 46,5% (ή καταναλωτές) με συνολική ετήσια κατανάλωση ,00 m 3 (20,3% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης) προέρχονται από το υπόλοιπο της Δημοτικής Ενότητας Τσοτυλίου. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 38,6% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος 2013, Διάγραμμα 15. Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). Στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3, από τα οποία ,00 m 3 (ή ποσοστό 67,1%) καταναλώθηκαν στην τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου, ενώ ,00 m 3 (ή ποσοστό 32,9%) καταναλώθηκαν στο υπόλοιπο της Δημοτικής Ενότητας Τσοτυλίου. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 74,4% προήλθε από το 95,6% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 16. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 8,8% της κατανάλωσης ή Σχέδιο 23

24 m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 1,1% των καταναλωτών κατανάλωσε το 8,8% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου. 95,6% των καταναλωτών & το 74,4% της κατανάλωσης 1,1% των καταναλωτών & το 11,1 % της κατανάλωσης Διάγραμμα 16 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας Για την Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 17. Διάγραμμα 17 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Σχέδιο 24

25 Β.2 Συγκεντρωτική κατανάλωση Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου Από την επεξεργασία των διατεθέντων ηλεκτρονικών αρχείων προσδιορίστηκαν οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού, σε ετήσια βάση, και παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί (ανά δημοτική ενότητα). Πίνακας 6 Τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου για το έτος 2013 α/α Δημοτική Ενότητα Πληθυσμός Υδρόμετρα Ετήσια Κατανάλωση (Τιμολογηθείσα) (%) (%) κατ/υδρ m 3 (%) ΔΗΜΟΣ Βοΐου Δημοτική Ενότητα Άσκιου , ,25 1, ,56 2 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης , ,53 1, ,63 3 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 654 3, ,28 0, ,14 4 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας , ,52 2, ,19 5 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου , ,41 1, ,48 Πρέπει να σημειωθεί ότι στα διατεθέντα ψηφιακά αρχεία δεν υπάρχουν πληροφορίες (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων) για την φύση της δραστηριότητας των καταναλωτών. Το στοιχείο αυτό είναι ιδαίτερα σημαντικό για την τιμολογιακή πολιτική που πρόκειται να προταθεί, και πρέπει να αποσαφηνιστεί. Επιπρόσθετα, δεν διατέθηκαν στοιχεία για τους καταναλωτές στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες αποχέτευσης, στοιχείο επίσης ιδιαίτερα σημαντικό για την εκτίμηση των εσόδων. Διάγραμμα 18 Κατανομή του συνολικού πληθυσμού (απογραφή 2011) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Άσκιου Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011) για τον Δήμο Βοΐου ο συνολικός πληθυσμός ανήλθε σε κατοίκους με την ισχυρότερη πληθυσμιακή συγκέντρωση να εμφανίζεται στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας που αντιστοιχεί στο 33,5% του συνολικού πληθυσμού, Διάγραμμα 18. Σχετικά ομοιόμορφη πληθυσμιακή κατανομή εμφανίζεται τις Δημοτικές Ενότητες Άσκιου, Νεάπολης και Τσοτυλίου (21,8, 22 και 19% αντίστοιχα) ενώ η Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου, που είναι η μικρότερη πληθυσμιακά, συγκεντρώνει μόλις το 3,5% του πληθυσμού απογραφής. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών ανήλθε στους και η κατανομή τους ακολουθεί, ως ένα βαθμό, την πληθυσμιακή κατανομή και είναι σχετικά ομοιόμορφη στις Δημοτικές ενότητες Άσκιου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (21%, 26%, 23% και 25% αντίστοιχα), Διάγραμμα 19. Τέλος, στην πληθυσμιακά μικρότερη Δημοτική ενότητα Πενταλόφου βρίσκεται το 5% του συνόλου των καταναλωτών. Σχέδιο 25

26 Διάγραμμα 19 Κατανομή του συνολικού αριθμού καταναλωτών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Άσκιου Αποτέλεσμα της ανωτέρω πληθυσμιακής κατανομής αλλά και της κατανομής του αριθμού καταναλωτών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βοΐου είναι η σημαντική διακύμανση του δείκτη κάτοικοι / υδρόμετρο από 0,98 (ΔΕ Πενταλόφου) ως 2,20 (ΔΕ Σιάτιστας), ενώ ο μέσος όρος για τον Δήμο Βοΐου ανέρχεται στο 1,48 κάτοικοι / υδρόμετρο, Διάγραμμα 20. Η χαμηλότερη τιμή του δείκτη κάτοικοι / υδρόμετρο βρέθηκε στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου ενώ η υψηλότερη στην Δημοτική ενότητα Σιάτιστας. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου ο πληθυσμός απογραφής είναι μικρότερος από τον αριθμό των υδρομέτρων (κάτοικοι: 654, υδρόμετρα:664). Όπως συζητήθηκε στα προηγούμενα, στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου το 21,4% των καταναλωτών εμφάνισε το 2013 μηδενική κατανάλωση. Διάγραμμα 20 Διακύμανση του αριθμού κατοίκων ανά υδρόμετρο στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Άσκιου Ακολούθως προσδιορίστηκαν οι δείκτες κατανάλωσης που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 21 που ακολουθεί. Για κάθε Δημοτική Ενότητα υπολογίστηκαν η μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο, η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο και η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο. Για τον υπολογισμό των δεικτών ελήφθησαν υπόψη οι ποσότητες του πόσιμου νερού που τιμολογήθηκαν το 2013, ο αριθμός των υδρομέτρων (καταναλωτών) και ο πληθυσμός του Δήμου Βοΐου σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 (Πίνακας 6). Σχέδιο 26

27 Διάγραμμα 21 Δείκτες κατανάλωσης στις Δημοτικές Ενότητες και στο σύνολο του Δήμου Βοΐου α/α Στις πέντε Δημοτικές Ενότητες η μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο (καταναλωτή) κυμάνθηκε από ~66 m 3 μέχρι ~112 m 3, ενώ στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανήλθε στα 86 m 3 ανά υδρόμετρο, Διάγραμμα 21. Αντίστοιχα, η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο κυμάνθηκε από ~45 m 3 μέχρι ~74 m 3, ενώ στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανήλθε στα 58 m 3 ανά κάτοικο. Τέλος, η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο εμφάνισε σημαντική διακύμανση από 124 l/κάτοικο (ΔΕ Σιάτιστας) μέχρι 201 l/κάτοικο (ΔΕ Άσκιου), ενώ για το σύνολο του Δήμου Βοΐου η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο ανήλθε στα ~160 l. Οι παρατηρούμενες σημαντικές διακυμάνσεις στους δείκτες κατανάλωσης (μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο, μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο και μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο) αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές διαφορές που εμφανίζονται μεταξύ των Δημοτικών ενοτήτων αναφορικά με την πληθυσμιακή πυκνότητα, τις χρήσεις γης, τις επαγγελματικές δραστηριότητες αλλά και τις πολύ σημαντικές διαφορές στην εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική (τιμολόγηση κατ αποκοπή, χωρίς καταμέτρηση της κατανάλωσης), αλλά και του αυξημένου αριθμού των καταναλωτών (υδρομέτρων) μηδενικής κατανάλωσης. Πίνακας 7 Δημοτική ενότητα Δημοτικό διαμέρισμα Κατανομή ενεργών υδρομέτρων και μέσης ετήσιας κατανάλωσης ανά ενεργό υδρόμετρο στις Δημοτικές ενότητες του ΔΕΥΑ Βοΐου Πληθυσμός Υδρόμετρα Υδρόμετρα μηδενικής κατανάλωσης Ενεργά υδρόμετρα κάτοικοι ανά ενεργό υδρόμετρο ΔΗΜΟΣ Βοΐου (%) 1,97 1 Δημοτική Ενότητα Άσκιου ,79 1,98 2 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης ,40 1,54 3 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου ,55 1,25 4 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας ,45 2,83 5 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου ,82 1,78 Για να αντιμετωπιστεί το γεγονός του σημαντικού αριθμού των καταναλωτών που το 2013 εμφάνισαν μηδενική κατανάλωση, χρησιμοποιήθηκε ο όρος ενεργός καταναλωτής που αναφέρεται στους καταναλωτές εκτός εκείνων που εμφάνισαν το 2013 μηδενική κατανάλωση. Έτσι, στις πέντε Δημοτικές ενότητες του Δήμου Βοΐου υπάρχουν συνολικά ενεργοί καταναλωτές (75% του συνόλου) που Σχέδιο 27