Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής Ομάδα Μελέτης Χρήστος ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, Τεχνολόγος Έργων Υποδομής MSc Μαρία ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ, Διπλ. Χημικός Μηχανικός Νομικός Δήμητρα ΣΚΟΔΡΑ, Διπλ. Χημικός Μηχανικός MSc Κοζάνη, Ιούλιος 2014

2 Σύνοψη Η κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό της ΔΕΥΑ Βοΐου γίνεται από την συνδυασμένη χρήση υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγών φυσικής ροής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βοΐου και το διατιθέμενο νερό από το φράγμα της Πραμόριτσας. Για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών στις Δημοτικές ενότητες Σισανίου και Πελεκάνου, διατίθεται νερό από γεωτρήσεις, που τιμολογείται με βάση στρεμματική χρέωση. Η παντελής απουσία μετρητών παροχής στις ζώνες υδροδότησης και τους οικισμούς οδήγησε σε θεωρητική εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος παροχής πόσιμου νερού. Η ταξινόμηση των καταναλωτών έγινε σε κλάσεις κατανάλωσης και, όπου τα δεδομένα το επέτρεπαν, προσδιορίστηκε η χρονική περίοδος λήψης ενδείξεων από τους μετρητές. Πλην όμως, υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην ακολουθεί σταθερή χρονική περίοδο. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε ποιούς καταναλωτές προσφέρονται υπηρεσίες αποχέτευσης, αλλά ούτε και σαφής διαχωρισμός μεταξύ οικιακών και επαγγελματικών καταναλωτών. Σύμφωνα με την απογραφή 2011 ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Βοΐου ανήλθε σε κατοίκους με την ισχυρότερη πληθυσμιακή συγκέντρωση να εμφανίζεται στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας που αντιστοιχεί στο 33,5% του συνολικού πληθυσμού και σχετικά ομοιόμορφη πληθυσμιακή κατανομή στις Δημοτικές Ενότητες Άσκιου, Νεάπολης και Τσοτυλίου (21,8, 22 και 19% του συνολικού αντίστοιχα) εκαι την Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου να συγκεντρώνει μόλις το 3,5% του πληθυσμού. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών ανήλθε στους και η κατανομή τους ακολουθεί, ως ένα βαθμό, την πληθυσμιακή κατανομή και είναι σχετικά ομοιόμορφη στις Δημοτικές ενότητες Άσκιου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (21%, 26%, 23% και 25% αντίστοιχα) ενώ στην πληθυσμιακά μικρότερη Δημοτική ενότητα Πενταλόφου βρίσκεται το 5% του συνόλου των καταναλωτών. Σημαντικός αριθμός καταναλωτών και συγκεκριμένα από τους (ποσοστό 25,1% του συνόλου) εμφάνισαν μηδενική κατανάλωση. Από αυτούς καταναλωτές (40% του συνόλου) προέρχονται από την Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου. Αντίστοιχα, καταναλωτές, (ποσοστό 10,8%), παρουσίασαν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3, ενώ το 92,5% των καταναλωτών, ή από τους συνολικά καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3 και 228 καταναλωτές ή ποσοστό 1,8% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση, πάνω από 300 m 3. Η ΔΕΥΑ Βοΐου, καλό είναι να διευκρινιστούν οι ειδικότερες συνθήκες τόσο για τους καταναλωτές μηδενικής κατανάλωσης αλλά και τους καταναλωτές πολύ υψηλής κατανάλωσης. Ευλόγως, η κατανάλωση πόσιμου νερού προέρχεται από τους ενεργούς καταναλωτές (που είναι οι καταναλωτές εκτός εκείνων που εμφάνισαν το 2013 μηδενική κατανάλωση) που στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανέρχονται στους (ή το 75% του συνόλου). Η κατανομή των ενεργών καταναλωτών ακολουθεί, ως ένα βαθμό, την κατανομή του συνόλου των καταναλωτών και είναι σχετικά ομοιόμορφη στις Δημοτικές ενότητες Άσκιου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (~22%, ~28%, ~23% και ~21% αντίστοιχα), ενώ, στην πληθυσμιακά μικρότερη Δημοτική ενότητα Σχέδιο 2

3 Πενταλόφου βρίσκεται το 5,6% του συνόλου των ενεργών καταναλωτών. Με βάση τον πληθυσμό και την κατανομή του αριθμού καταναλωτών στις Δημοτικές Ενότητες, θεωρείται σημαντική η διακύμανση του δείκτη κάτοικοι/υδρόμετρο από 0,98 (ΔΕ Πενταλόφου) ως 2,20 (ΔΕ Σιάτιστας), με τον ενώ μέσο όρο για τον Δήμο Βοΐου στο 1,48 κάτοικοι/υδρόμετρο. Με βάση τους ενεργούς καταναλωτές (υδρόμετρα) διαφοροποιεί σημαντικά τους δείκτες κατανάλωσης για τις Δημοτικές ενότητες και τον Δήμο Βοΐου. Έτσι, ο μέσος αριθμός καταναλωτών ανά υδρόμετρο(ενεργό) αυξάνει από το 1,48 στο 1,97 μέγεθος που συγκλίνει με τον Εθνικό μέσο όρο που είναι ~2,3 κάτοικοι ανά υδρόμετρο. Ανάλογη εικόνα (αύξηση του δείκτη) εμφανίζεται σε όλες τις Δημοτικές ενότητες, με την Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου να εμφάνιζει την σημαντικότερη αύξηση κατά ~63% (από το 1,09 στο 1,78). Η πολύ σημαντική αύξηση για την Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου οφείλεται στο γεγονός ότι στην συγκεκριμένη Δημοτική ενότητα βρίσκεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών με μηδενική κατανάλωση. Η συνολικά τιμολογηθείσα κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε σε ~1,1 εκατ. m 3 (2013) που προήλθε από ενεργούς καταναλωτές από το σύνολο των τοποθετημένων υδρομέτρων. Η Δημοτική ενότητα Άσκιου εμφανίζει την μεγαλύτερη κατανάλωση συμμετέχοντας κατά 28% στην συνολική, παρά το γεγονός ότι είναι τρίτη ως προς τον πληθυσμό, τον αριθμό καταναλωτών και τον αριθμό των ενεργών υδρομέτρων. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 67,2% ( m 3 ) προήλθε από το 92,5% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 13,6% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, το 1,8% των καταναλωτών κατανάλωσε το 13,6% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στον Δήμο Βοΐου. Από την κατανομή της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) διαπιστώνεται ότι το 48% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης προέρχεται από καταναλωτές (ή το 27,5% του συνόλου) με ετήσια κατανάλωση από 61 m 3 ως 180 m 3. Η εκτιμηθείσα απόδοση του συστήματος υδροδότησης είναι πολύ χαμηλή καθώς ανέρχεται μόλις στο ~44%. Συνέπεια αυτού είναι η άμεση ανάγκη για εκτεταμένους τεχνικούς ελέγχους του συστήματος υδροδότησης και επεμβάσεις ώστε να αυξηθεί η αποδοση στα επίπεδα του 70% ως 80%. Η ανάγκη άμεσης βελτίωσης της απόδοσης του συστήματος καθίσταται επρισσότερο επιτακτική καθώς τουλάχιστον το 60% του πόσιμου νερού προέρχεται από το φράγμα Πραμόριτσα που κοστίζει 0,16 / m 3, ή ετησίως. Σχέδιο 3

4 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Α Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης Α.1 Γενικά 5 Α.2 Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης στην ΔΕΥΑ Βοΐου 6 Κεφάλαιο Β Κατανάλωση Πόσιμου Νερού στη ΔΕΥΑ Βοΐου Ταξινόμηση & Εκτιμήσεις Β.1 Ανάλυση Δεδομένων Ταξινόμηση Καταναλώσεων Τιμολογηθείσες 12 Ποσότητες Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου Β.2 Συγκεντρωτική κατανάλωση Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου 25 Β.3 Θεωρητική Εκτίμηση της κατανάλωσης Πόσιμου Νερού 31 Β.4 Ισοζύγιο Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου 42 Κεφάλαιο Γ Συμπεράσματα Προτάσεις Γ.1 Συμπεράσματα Προτάσεις 43 Σχέδιο 4

5 Κεφάλαιο Α Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης Α.1 Γενικά Η κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό της ΔΕΥΑ Βοΐου γίνεται από την συνδυασμένη χρήση υφιστάμενων γεωτρήσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βοΐου και το διατιθέμενο νερό από το φράγμα της Πραμόριτσας, αφού υποστεί επεξεργασία στο υφιστάμενο ταχυδιυλιστήριο πόσιμου νερού. Η διαχείριση του φράγματος Πραμόριτσα και του ταχυδιυλιστηρίου πόσιμου νερού ανήκουν στην ΔΥΠΡΑ. Ο Πραμόριτσα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παραπόταμο του Αλιάκμονα μετά το Βενετικό και έναν από τους πιο όμορφους της Ελλάδας. Τα ποικιλόμορφα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής δημιουργούν έναν πολύστροφο ορεινό ποταμό ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Από το Μοναστήρι της Αγ. Τριάδας μέχρι τα κάτω χωριά του Τσοτυλίου έχει λαξεύσει τους μεγάλους ψαμμιτικούς βράχους, σχηματίζοντας μια εντυπωσιακή κοιλάδα. Επί εκατοντάδες χρόνια το ταξίδι στη γρήγορη κατηφορική του πορεία από την καρδιά του Βοΐου προς τα χαμηλά έχει διαβρώσει σε μεγάλο βαθμό τα βουνά, δημιουργώντας απότομες κοίτες γεμάτες γκρεμούς και πυκνά δάση. Οι πηγές του βρίσκονται ψηλά στον Αηλιά και στο Παλιοκριμήνι. Η λεκάνη από όπου μαζεύει τα νερά του είναι τεράστια και πολύπλοκη. Τα ρέματα που καταλήγουν εδώ είναι δεκάδες, με αποτέλεσμα μετά τη σμίξη του με το Παλιομάγερο να διαμορφώνεται ένας πλούσιος και φαρδύς ποταμός. Στη μεγάλη αυτή λεκάνη οφείλεται και η ιδιομορφία της συμπεριφοράς του. Μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ορμητικός μετά από δυνατές νεροποντές, ή απότομο λιώσιμο χιονιού, μιας και τα μικρά του ρέματα δεν μπορούν να αντέξουν τον όγκο του νερού που καλούνται να κουβαλήσουν. Τη ροή των πηγών του Πραμόριτσα, που ξεκινάει ψηλά από τον Αηλιά και το Παλιοκριμήνι, έχει σταματήσει το ομώνυμο φράγμα, σχηματίζοντας την τεχνητή λίμνη του Βυθού, η οποία έχει αρχίσει να γίνεται ένας πλούσιος βιότοπος ψαριών και πτηνών, προσφέροντας στην περιοχή ένα νέο εκπληκτικό τοπίο. Η λίμνη δημιουργήθηκε το έτος 2008 συγκρατώντας τα ορμητικά νερά του ποταμού. Το μέγιστο βάθος της εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 μέτρα και το Σχέδιο 5

6 μέγεθoς της τα 307 στρέμματα. Η περίμετρος της λίμνης είναι 5 χιλιόμετρα και όταν η στάθμη πέφτει στη βόρεια πλευρά ξεπροβάλλουν 2 νησάκια. Πανέμορφος όμως ήταν και ο τόπος που τώρα καλύπτουν τα νερά της. Εκεί είχαν τα χωράφια και τους κήπους τους οι κάτοικοι του Βυθού, τα οποία απλόχερα χάρισαν για το κοινό καλό. Σήμερα τα νερά της λίμνης υδροδοτούν όλους σχεδόν τους οικισμούς της Επαρχίας Βοΐου. Όλο το νερό που διατίθεται στους καταναλωτές μέσω των δικτύων ύδρευσης υφίσταται κατεργασία ακόμη και αν μόνο ένα μικρό μέρος του προορίζεται γιά πόση. Θα ήταν επικίνδυνη γιά την δημόσια υγεία και ιδιαίτερα δαπανηρή η εγκατάσταση διπλού δικτύου παροχής νερού γιά πόση και γιά άλλες χρήσεις. Το νερό που διατίθεται στους καταναλωτές είναι πόσιμο, δηλαδή ικανοποιεί συγκεκριμμένες προδιαγραφές. Το νερό πρέπει να υφίσταται κατεργασία κάθε φορά που κάποια από τις παραμέτρους των προδιαγραφών ποιότητας ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) έχει θέσει προδιαγραφές ποιότητας πόσιμου νερού γιά κάθε χώρα καθώς και τις απαιτούμενες αναλύσεις. Για την απολύμανση το πόσιμου νερού γίνεται χλωρίωση με υποχλωριώδες νάτριο στην έξοδο του ταχυδιυλιστηρίου για το νερό που διατίθεται από το φράγμα Πραμόριτσα και επιτόπια για το νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις. Για την δέυτερη περίπτωση (γεωτρήσεις και δεξαμενές) η ετήσια κατανάλωση υποχλωριώδους νατρίου ανέρχεται σε δώδεκα (12) τόνους. Α.2 Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης στην ΔΕΥΑ Βοΐου Οι ανάγκες σε πόσιμο νερό του Δήμου Βοΐου καλύπτονται από τις γεωτρήσεις που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου και, συμπληρωματικά, το πόσιμο νερό από το φράγμα του Πραμόριτσα το οποίο διαχειρίζεται η ΔΥΠΡΑ. Σύμφωνα με τα διατεθέντα στοιχεία, από τις γεωτρήσεις καλύπτονται, σε περιορισμένη έκταση, και οι ανάγκες άρδευσης. Συγκεκριμένα, νερό άρδευσης διατίθεται στις τοπικές δημοτικές ενότητες Σισανίου και Πελεκάνου. Για την τοπική δημοτική ενότητα Σισανίου έχει θεσπιστεί τιμολόγιο με βάση την στρεμματική χρέωση (28 /στρέμμα, αρδευόμενα 325,3 στρέμματα και προϋπολογισμένο ετήσιο έσοδο 9.108,40 ), ενώ για την τοπική δημοτική ενότητα Πελεκάνου δεν έχει θεσπιστεί τιμολογιακή πολιτική για την άρδευση. Οι υποδομές γεωτρήσεων και δεξαμενών υδροδότησης της ΔΕΥΑ Βοΐου, ανά δημοτική ενότητα, παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 ως 5 που ακολουθούν και περιλαμβάνουν στοιχεία για την γεωγραφική θέση αλλά και την ηλεκτροδότηση τους. Σχέδιο 6

7 Πίνακας 1 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. αριθμός παροχής kwh Κοινότητα Κοινότητας ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής α ,4 Αντλιοστάσιο Υδρευσης Βοϊου (ΔΙΠΡΑ) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής β ,2 A2 (Ύδρευσης) (Δ.Όρια Καλονερίου) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής γ ,9 Α3 (Ύδρευσης) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής δ Α1 (Ύδρευσης) (Δ.Όρια Καλονερίου) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής ε Αποδυτήρια Γηπέδου ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής στ 2705(9ή4)32301 Βρίσκεται μαζί με το α και μάλλον το πληρώνει η ΔΙΠΡΑ ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής ζ ,9 Γαλατινής ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής η Αντλιοστάσιο Λυμμάτων ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας α Αντλιοστάσιο Υδρευσης το οποίο δε χρησιμοποείται για το χωριό αλλά για την επιχείρηση για τα ροδέλαια (Κασαπίδης) και για να ποτίζει ο παππάς τα γίδια της εκκλησίας ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας β ,5 Αντλιοστάσιο Υδρευσης (γεώτρηση) ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας Φωτισμός Πλατείας ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας γ ,3 Αντλιοστάσιο Υδρευσης (Αγ. Τριάδα) ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας δ ,2 Εράτυρας ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου α Αντλιοστάσιο Υδρευσης, δε λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια καθώς το νερό είναι ακατάλληλο ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου β Αντλιοστάσιο το οποίο χρησιμοποείται για το πότισμα του γηπέδου και για ραντίσματα ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου γ Δε χρησιμοποιείται εδώ και 15 χρόνια ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου δ ,8 Καλονερίου ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση (Άρδευσης) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Αρδευτικό ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Αντλιοστάσιο Υδρευσης (Δραγασιά) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση Μικτή χρήση (Ύδρευση και Άρδευση) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση Μικτή χρήση (Ύδρευση και Άρδευση) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση Άρδευσης (δε δουλεύει εδώ και χρόνια) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Άρδευσης (από Δ.Ε.Η.) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Άρδευσης (από Δ.Ε.Η.) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Αντλιοστάσιο (από Δ.Ε.Η.) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου ,3 Αντλιοστάσιο Ύδρευσης ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Σχέδιο 7

8 Πίνακας 2 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. kwh Κοινότητα παροχής Κοινότητας ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης Αίθουσα Θεάτρου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης Πάρκο Αναψυχής ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης Αντλιοστάσιο (Κάμπος) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης ,0 για Αηδονοχώρι (Αλώνια) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αρδ.Συν.Μελιδον Ανενεργό εδώ και χρόνια ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μελιδονίου ,1 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Καλλιστρατίου Ανενεργό εδώ και χρόνια (για κόψιμο) ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αηδονοχωρίου α Κομένο Αηδονοχωρίου β Κομένο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αλιάκμονος ,5 Γεώτρηση ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αξιοκάστρου ,0 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κρυονερίου α ,8 Αντλιοστάσιο (εντός οικισμού) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κρυονερίου β ,9 Γεώτρηση (Κάμπος) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ασπρούλας ,2 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Βελανιδιάς α ,6 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Βελανιδιάς β ,1 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Βελανιδιάς γ ,3 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Στέρνας ,1 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό όταν δε λειτουργεί της ΔΙΠΡΑ) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δρυοβούνου ,5 Αντλιοστάσιο (Λατομέιο) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δρυοβούνου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Λευκοθέας ,2 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μεσόλογγου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μολόχας α ,1 Αντλιοστάσιο (Εφεδρικό αλλά το χρειάζονται) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μολόχας β ,2 Αντλιοστάσιο (Υδροδοτεί την Πλατανιά) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πεπονιάς Δε λειτουργεί εδώ και χρόνια, δε χρειάζεται (παίρνουν από Νεάπολη και ΔΙΠΡΑ αν χρειαστεί, μας κλέβανε και ρεύμα) για κόψιμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Περιστέρας α Αντλιοστάσιο (Εφεδρικό όταν δε δίνει η Νεάπολη και η ΔΙΠΡΑ) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Περιστέρας β Αντλιοστάσιο κατεστραμένο (δε χρειάζεται καθώς καλύπτονται από το α' μέσο Νεάπολης και ΔΙΠΡΑ) για κόψιμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πλατανιάς ,3 Αντλιοστάσιο (Πρώτα) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πολυλάκκου α Αντλιοστάσιο (Φοραδίτσα) (ανενεργό πολλά χρόνια, να συζητηθεί πριν κοπεί μήπως υδροδοτήσει τη φάρμα του Γκλιάγια που θέλει να φτιάξει εκεί) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πυλωρίου ,7 Αντλιοστάσιο (Βρύσες) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σημάντρου α ,4 Αντλιοστάσιο παλιό και κατεστραμένο εδώ και χρόνια ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σημάντρου β ,2 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σκαλοχωρίου Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σκαλοχωρίου Φωτισμός Πλατείας ΝΕΑΠΟΛΗΣ Τραπεζίτσας με φυσική ροή που ηλεκτροδοτείται για τον χλωριοτήρα και για ένα μικρό πιεστικό που στέλνει νερό στα μνήματα που είναι δίπλα. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πολυλάκκου β Αντλιοστάσιο (Φοραδίτσα) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χειμερινού ,9 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χειμερινού Φωτισμός Πλατείας ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χορηγού Αντλιοστάσιο (Παπασνάς) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χορηγού Ρεύμα συλλόγου Χορηγου Σχέδιο 8

9 Πίνακας 3 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. kwh Κοινότητα παροχής Κοινότητας ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος Φωτισμός Πλατείας ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος ,3 Αντλιοστάσιο εγκατ/μένο από το 2011 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος ,3 Αντλιοστάσιο ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος Αναμεταδότης ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Αγ.Σωτήρας Αίθουσα Κοινότητας ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Αγ.Σωτήρας Αποθήκη Γκαράζ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Βυθός ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Διλόφου ,9 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό) ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Διλόφου ,1 Αντλιοστάσιο Σχέδιο 9

10 Πίνακας 4 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. kwh Κοινότητα παροχής Κοινότητας ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας α ,4 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας β ,9 Αντλιοστάσιο (Κατσέλη) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Ρεύμα Νηπιαγωγείου ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας γ Αντλιοστάσιο (Έξαρχος) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Εξωτερικός φωτισμός σφαγείων ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Φωτισμός Πλατείας ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Γήπεδο Σιάτιστας Κλειστό Γυμναστήριο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Μπήκαν πιο κάτω Παλαιοκάστρου ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας στα κατάλληλα Αντλιοστάσιο Δαφνερού ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας χωριά Αντλιοστάσιο Δαφνερού ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας δ ,4 Αντλιοστάσιο (Παλιά σφαγεία) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας ε ,3 Αντλιοστάσιο (Έναντι Παπανικολάου) (μόνο για βυτία και ποτίστρες, δεν έχει καλό νερό) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας στ Παλιό αντλιοστάσιο για κατάργηση, δε χρεισιμοποιείται πολλά χρόνια και είναι κατεστραμένο, έχει κλαπεί και ο μετρητής) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας ζ ,2 Αντλιοστάσιο (Γιάνκοβη) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας η ,9 Αντλιοστάσιο (Γιάνκοβη) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου β Αντλιοστάσιο Άρδευσης ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου γ Αντλιοστάσιο Άρδευσης ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου δ ,5 Αντλιοστάσιο (Μ3) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου ε ,8 Αντλιοστάσιο (Μ2) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου στ=α ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου α ,9 Αντλιοστάσιο παλιό που δε χρησιμοποιείται, παίρνει η εκκλησία ρεύμα απο κεί και φωτίζονται εξωτερικά οι ποτίστρες ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου Κοινοτικό γραφείο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου β ,3 Αντλιοστάσιο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου γ ,0 Αντλιοστάσιο όπου η χελώνα του ηλεκτροδοτεί και τον αναμεταδότη που βρίσκεται επάνω από τη δεξαμενή ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Δαφνερό α Αντλιοστάσιο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Δαφνερό β ,3 Αντλιοστάσιο που δε λειτουργεί ακόμα. Θα παίρνει νερό από την υπερχείληση ΤΟΕΒ Σχέδιο 10

11 Πίνακας 5 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός Κοινότητα παροχής kwh τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. Κοινότητας ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου α ,7 Γεώτρηση (Κεντρική) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου β Αντλιοστάσιο (Παρόχθιο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου Γυμναστήριο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου γ ,0 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό α) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου δ ,0 Αντλιοστάσιο- (Κεντρικό) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου Εξωτερικός φωτισμός ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου ε ,4 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό β) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγιάσματος ,3 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων α ,1 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων β ,2 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων γ ,3 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων δ ,4 Αντλιοστάσιο (Παλιό και κατεστραμμένο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Αναργύρων ,2 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ανθούσας α ,5 Κεντρική (αντλία για Τριάδι) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ανθούσας β ,9 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ανθοχωρίου ,3 Αντλιοστάσιο εφεδρικό ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Απιδέας α ,0 Αντλιοστάσιο στην εισοδο του χωριού ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Απιδέας β ,7 (δε χρησιμοποιείται) Αντλιοστάσιο στο κέντρο του χωριού (δε χρησιμοποιείται) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού α ,1 Αντλιοστάσιο (κάτω από το χωριό) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού β ,1 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού =α ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού γ ,7 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Βουχωρίνας ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Βροντής ,2 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δαμασκηνιάς α ,4 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δαμασκηνιάς β ,1 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δαμασκηνιάς Κοινοτικό Γραφείο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δάφνης ,7 Αντλιοστάσιο (εντός χωριού) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Διχειμάρρου ,9 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δραγασιάς ,1 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ζώνης Αναψυκτήριο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Κλεισώρειας ,7 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Κορυφής ,8 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Κριμηνίου Γήπεδο Μπάσκετ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λευκαδίου ,3 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λεύκης ,8 Αντλιοστάσιο (δε χρησιμοποιείται) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λικνάδων ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λούβρης ,7 Αντλιοστάσιο (Παλιό και εγκαταλ/μένο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λουκομίου Αίθουσα πολ/πλών χρήσεων ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Μόρφης α ,6 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό καθώς παίρνουν από ΔΥΠΡΑ, δε λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Μόρφης β ,4 Αντλιοστάσιο (β' εφεδρικό το οποίο έστελνε στο α', έχει χαλασμένη αντλία) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ομαλής ,1 Αντλιοστάσιο (Σάτρες) χωρίς καταναλώσεις τον τελευταίο χρόνο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Πλακίδας α ,0 Αντλιοστάσιο (αρχή χωριού) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Πλακίδας β ,7 Αντλιοστάσιο (ποτάμι) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Πολυκάστανου ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ροδοχωρίου Αντλιοστάσιο (Παλιό και εγκαταλ/μένο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Σταυροδρομίου α ,0 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Σταυροδρομίου β ,4 Αντλιοστάσιο (Κεντρικό πηγή) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Χρυσαυγής Σχέδιο 11

12 Κεφάλαιο Β Κατανάλωση Πόσιμου Νερού στη ΔΕΥΑ Βοΐου Ταξινόμηση & Εκτιμήσεις Β.1 Ανάλυση Δεδομένων Ταξινόμηση Καταναλώσεων Τιμολογηθείσες Ποσότητες Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου Για την μελέτη του ισοζυγίου του πόσιμου νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου διατέθηκαν στην ομάδα μελέτης ηλεκτρονικά αρχεία με τις τιμολογηθείσες ποσότητες για το Η ταξινόμηση των καταναλωτών έγινε σε κλάσεις κατανάλωσης και, όπου τα δεδομένα το επέτρεπαν, προσδιορίστηκε η χρονική περίοδος λήψης ενδείξεων από τους μετρητές. Πλην όμως, υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην ακολουθεί σταθερή χρονική περίοδο. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει αναφορά σε ποιούς καταναλωτές προσφέρονται υπηρεσίες αποχέτευσης, αλλά ούτε και ποιοί είναι οικιακοί καταναλωτές και ποιοί επιχειρήσεις επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, από τα διατεθέντα ηλεκτρονικά αρχεία ενδείξεων μετρητών τιμολογήσεων διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 1. Σε πλείστες όσες περιπτώσεις δε αναφέρεται το χρονικό διάστημα που αφορά η μέτρηση ή διατίθεται μόνο μία ημερομηνία. 2. Στις περιπτώσεις που είναι δυνατός ο προσδιορισμός της περιόδου λήψης ενδείξεων, διαπιστώθηκε ότι η χρονική περίοδος είναι, κατά κανόνα, πολύ μεγαλύτερη της θεωρητικής (τετράμηνο ή εξάμηνο). 3. Στις περιπτώσεις δύο ή τριών αρχείων (δύο ή τρεις περίοδοι λήψης ενδείξεων) δεν ταυτίζεται ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, αλλά ούτε και αναφορά για έναρξη ή τερματισμό σύνδεσης. 4. Ο αριθμός των καταναλωτών σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία είναι διαφορετικός από αυτόν που ελήφθη υπόψη για τη δημιουργία της ΔΕΥΑΒ. 5. Δεν υπάρχει αναφορά στο είδος της κατανάλωσης (οικιακή, επαγγελματική κλπ), όπως επίσης δεν υπάρχει αναφορά σε ποιούς καταναλωτές προσφέρονται υπηρεσίες αποχέτευσης. 1. Δημοτική Ενότητα Άσκιου: Για την Δημοτική Ενότητα Άσκιου διατέθηκε ένα ηλεκτρονικό αρχείο με τις καταναλώσεις για το 2013 εκτός των τοπικών δημτικών ενοτήτων Εράτυρας-Γαλατινής, για τις οποίες διατέθηκαν δύο ηλεκτρονικά αρχεία για το Α και Β εξάμηνο Από το ηλεκτρονικό αρχείο της δημοτικής ενότητας Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής) διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί εάν η περίοδος κατανάλωσης είναι πράγματι ετήσια. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, ανέρχεται σε 919, ενώ σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ανέρχεται σε 951. Μεγάλος αριθμός καταναλωτών (322) εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση νερού, που αντιστοιχεί στο 35% των καταναλωτών της Δημοτικής Ενότητας Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής). Σχέδιο 12

13 Από το σύνολο των 919 καταναλωτών μόλις οι 26, ή ποσοστό 2,9%, παρουσίασαν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3. Οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής) ανήλθαν σε m 3 ετησίως, για το Από το σύνολο των 919 καταναλωτών οι 160, ή ποσοστό 17,4%, εμφάνισαν το 2013 συνολική ετήσια κατανάλωση από 1 ως 60 m 3 που αναλογεί σε 4.497,00 m 3 ή στο 4,6% της συνολικής κατανάλωσης στην δημοτική ενότητα Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής). Αντίστοιχα, 18 καταναλωτές ή ποσοστό 2% εμφάνισαν το 2013 ετήσια κατανάλωση πάνω από 480 m 3, δηλαδή συνολική κατανάλωση ,00 m 3 ή το 14% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης. Διάγραμμα 1 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής) Εράτυρα-Γαλατινή: Για τις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρα-Γαλατινή (Δημοτική Ενότητα Άσκιου), διατέθηκαν δύο αρχεία με ονομασία (α) Εράτυρα- Γαλατινή Α Εξαμ και (β) Εράτυρα-Γαλατινή Β Εξαμ Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Στο πρώτο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Α Εξαμ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 241 ή 272 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών και όχι έξι (6). Στο δεύτερο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Β Εξαμ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 92 ή 123 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα τριών (3) ή τεσσάρων (4) μηνών και όχι έξι (6) μηνών. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών στο πρώτο εξάμηνο είναι 1.755, ενώ στο δεύτερο είναι Αντίστοιχα, σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών στις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρα-Γαλατινή ανέρχεται στους Στο πρώτο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Α Εξαμ. 2013] 235 καταναλωτές εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση νερού, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Β Εξαμ. 2013] οι καταναλωτές με μηδενική κατανάλωση είναι 361. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης σε ετήσια βάση θεωρήθηκε ο Σχέδιο 13

14 μέσος όρος των ανωτέρω μεγεθών, δηλαδή θεωρήθηκε ότι μηδενική κατανάλωση νερού για το 2013 εμφάνισαν 298 καταναλωτές ή ποσοστό 17% του συνόλου. Διάγραμμα 2 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στις Τοπικές Δημοτικές Ενότητες Εράτυρας Γαλατινής Επιπλέον, στο πρώτο εξάμηνο 228 καταναλωτές εμφανίζουν κατανάλωση περιόδου μέχρι 10 m 3 ενώ στο δεύτερο εξάμηνο ο αντίστοιχος αριθμός είναι 351. Η παρατηρούμενη πολύ σημαντική διαφοροποίηση μπορεί να αποδοθεί στο άνισο χρονικό διάστημα στις δύο περιόδους μετρήσεων. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης σε ετήσια βάση θεωρήθηκε ο μέσος όρος των ανωτέρω μεγεθών, δηλαδή κατανάλωση νερού από 1 ως 10 m 3 για το 2013 εμφάνισαν 290 καταναλωτές ή ποσοστό 16,5% του συνόλου Για όλη την Δημοτική Ενότητα Άσκιου η κατανομή των καταναλωτών και της κατανάλωσης πόσιμου νερού για το 2013 σε κλάσεις κατανάλωσης παρουσιάζονται στα διαγράμματα 3 ως 5 που ακολουθούν. 88% των καταναλωτών Διάγραμμα 3 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου Σχέδιο 14

15 Από το ανωτέρω Διάγραμμα 3 διαπιστώνεται ότι το 88% των καταναλωτών ή καταναλωτές το 2013 παρουσίασαν ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 105 καταναλωτές ή ποσοστό 3,9% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου 620 καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 35% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος Από αυτούς οι 298 (ή το 48%) προέρχονται από τις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρας-Γαλατινής και οι 322 (ή το 52%) από το υπόλοιπο της δημοτικής ενότητας Άσκιου. Υπενθυμίζεται ότι από τις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρας-Γαλατινής προέρχεται το 63,5% του συνολικού αριθμού των καταναλωτών, ενώ από το υπόλοιπο της δημοτικής ενότητας Άσκιου μόλις το 34,5%. Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). 3,9% των καταναλωτών & το 24,5 % της κατανάλωσης 88% των καταναλωτών & 53,2% της κατανάλωσης Διάγραμμα 4 Κατανομή ετήσιας κατανάλωσης (έτος 2013) σε κλάσεις κατανάλωσης για την Δημοτική ενότητα Άσκιου. Στη Δημοτική Ενότητα Άσκιου για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3 από τα οποία ,00 m 3 (ή ποσοστό 67,4%) καταναλώθηκαν στις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρας και Γαλατινής, ενώ ,00 m 3 (ή ποσοστό 32,6%) καταναλώθηκαν στο υπόλοιπο της Δημοτικής Ενότητας Άσκιου. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 53,2% προήλθε από το 88% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 24,5% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 3,9% των καταναλωτών κατανάλωσε το 24,5% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Άσκιου. Σχέδιο 15

16 Διάγραμμα 5 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Για την Δημοτική ενότητα Άσκιου η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Δημοτική ενότητα Νεάπολης: Για την δημοτική ενότητα Νεάπολης, διατέθηκε ένα αρχείο με ονομασία Νεάπολη-Χωριά Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί εάν η περίοδος κατανάλωσης είναι πράγματι ετήσια. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης είναι 3.207, ενώ σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών ανέρχεται στους Από τον συνολικό αριθμό των καταναλωτών, 535 καταναλωτές, ή ποσοστό 16,68% του συνόλου, εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση, και 281 ή ποσοστό 8,76% του συνόλου, εμφανίζουν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3. Οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού ανέρχονται σε m 3 ετησίως, για το ,3% των καταναλωτών Διάγραμμα 6 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης Σχέδιο 16

17 Από το Διάγραμμα 6 διαπιστώνεται ότι το 90,3% των καταναλωτών, ή από τους συνολικά καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 34 καταναλωτές ή ποσοστό 1,1% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. 90,3% των καταναλωτών & 69% της κατανάλωσης 1,1% των καταναλωτών & το 15% της κατανάλωσης Διάγραμμα 7 Κατανομή ετήσιας κατανάλωσης (έτος 2013) σε κλάσεις κατανάλωσης για την Δημοτική ενότητα Νεάπολης. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το στοιχείο ότι στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης 535 καταναλωτές, που αντιστοιχούν στο 16,7% του συνόλου, παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). Διάγραμμα 8 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 69% προήλθε από το 90,3% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 7. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το Σχέδιο 17

18 15% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 1,1% των καταναλωτών κατανάλωσε το 15% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Νεάπολης. Για την Δημοτική ενότητα Νεάπολης η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Δημοτική ενότητα Πενταλόφου: Σύμφωνα με την απόγραφή του 2011, η δημοτική ενότητα Πενταλόφου είναι η μικρότερη πληθυσμιακά από τις πέντε δημοτικές ενότητες του Δήμου Βοΐου, που είναι η περιοχή ευθύνης της δευαβ. Για την δημοτική ενότητα Πενταλόφου, διατέθηκε ένα αρχείο με ονομασία Κοινότητα Πενταλόφου Από τον έλεγχο του αρχείου διαπιστώθηκε ότι: Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου είναι 664, ενώ σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών ανέρχεται στους 660. Από τον συνολικό αριθμό των 664 καταναλωτών, οι 142 καταναλωτές, ή ποσοστό 21,4% του συνόλου, εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση, και οι 86 ή ποσοστό 13% του συνόλου, εμφανίζουν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3. Οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού ανέρχονται σε m 3 ετησίως, για το ,6% των καταναλωτών Διάγραμμα 9 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου Από το Διάγραμμα 9 διαπιστώνεται ότι το 88,6% των καταναλωτών, ή 588 από τους συνολικά 664 καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 25 καταναλωτές ή ποσοστό 3,8% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 142 καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 21,4% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να Σχέδιο 18

19 διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). 88,6% των καταναλωτών & το 53,6% της κατανάλωσης 3,8% των καταναλωτών & το 21,3 % της κατανάλωσης Διάγραμμα 10 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Πενταλόφου Στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 53,6% προήλθε από το 88,6% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 10. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 21,3% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 3,8% των καταναλωτών κατανάλωσε το 21,3% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Νεάπολης. Διάγραμμα 11 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού σε m 3 στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Για την Δημοτική ενότητα Πενταλόφου η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 11. Σχέδιο 19

20 4. Δημοτική ενότητα Σιάτιστας: Για την τοπική δημοτική ενότητα Σιάτιστας, διατέθηκαν δύο αρχεία με ονομασία (α) Σιάτιστα Α Τετρ και (β) Σιάτιστα Β -Γ Τετρ Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην ακολουθεί σταθερή χρονική περίοδο. Σε ορισμένους καταναλωτές δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η περίοδος κατανάλωσης. Στο πρώτο ηλεκτρονικό αρχείο [Σιάτιστα Α Τετρ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 120 ή 220 ή ή 484 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα τεσσάρων (4) ή εννέα (9) ή δεκαέξι (16) μηνών και όχι τεσσάρων (4) μηνών που είναι η θεωρητική περίοδος κατανάλωσης. Σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, κατά το Α τετράμηνο οι ενδείξεις των μετρητών ελήφθησαν κατά μέσο όρο στους 8,8 μήνες (και όχι στους 4). Στο δεύτερο [Σιάτιστα Β -Γ Τετρ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 100 ως 299 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα τριών (3) ως δέκα (10) μηνών και όχι οκτώ (8), όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό αρχείο. Αντίστοιχα κατά τα Β και Γ τετράμηνα οι ενδείξεις των μετρητών ελήφθησαν κατά μέσο όρο στους 7,5 μήνες (που προσεγγίζει τους 8 μήνες που είναι η θεωρητική περίοδος λήψης ενδείξεων). Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι ενδείξεις των μετρητών των διατεθέντων ηλεκτρονικών αρχείων αποφορούν περίοδο κατανάλωσης, κατά μέσο όρο, διάστημα δεκαέξι (16) μηνών), και όχι δώδεκα. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών στο πρώτο τετράμηνο είναι 2.821, ενώ στο δεύτερο είναι Αντίστοιχα, σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών στην δημοτική ενότητα Σιάτιστας ανέρχεται στους Στο πρώτο τετράμηνο 794 καταναλωτές εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση νερού, ενώ στην δεύτερη περίοδο οι καταναλωτές με μηδενική κατανάλωση περιορίζονται στους 454, παρά το γεγονός ότι η περίοδος μέτρησης είναι (παραδόξως) μικρότερη. Για τις ανάγκες της παρούσας και ελλείψει άλλων στοιχείων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δύο περιόδων λήψης ενδείξεων, δηλαδή 624 μηδενικοί καταναλωτές ή ποσοστό 22,1% του συνόλου. Επιπλέον, στο πρώτο εξάμηνο 228 καταναλωτές εμφανίζουν κατανάλωση περιόδου μέχρι 10 m 3 ενώ στο δεύτερο εξάμηνο ο αντίστοιχος αριθμός είναι 351. Η παρατηρούμενη πολύ σημαντική διαφοροποίηση μπορεί να αποδοθεί στο άνισο χρονικό διάστημα στις δύο περιόδους μετρήσεων. Από το Διάγραμμα 12 διαπιστώνεται ότι το 96,3% των καταναλωτών, ή 588 από τους συνολικά 664 καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 32 καταναλωτές ή ποσοστό 1,1% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας 624 καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 22,1% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος 2013, Διάγραμμα 12. Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί Σχέδιο 20

21 ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). 96,3% των καταναλωτών Διάγραμμα 12 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας Στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 77,1% προήλθε από το 96,3% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 13. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 11,1% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 1,1% των καταναλωτών κατανάλωσε το 11,1% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Σιάτιστας. 96,3% των καταναλωτών & το 77,1% της κατανάλωσης 1,1% των καταναλωτών & το 11,1 % της κατανάλωσης Διάγραμμα 13 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας Για την Δημοτική ενότητα Σιάτιστας η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 8. Σχέδιο 21

22 Διάγραμμα 14 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης 5. Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου: Για την τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου, διατέθηκαν τρία αρχεία με ονομασία (α) Τσοτύλι Α Εξάμ και (β) Τσοτύλι Β Εξάμ και Τσοτύλι-Χωριά Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην είναι βέβαιο εάν γίνεται ανά σταθερές χρονικές περιόδους. Για όλους σχεδόν τους καταναλωτές δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης ή λήψης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η περίοδος κατανάλωσης. Συνεπώς, από τα διατεθέντα ηλεκτρονικά αρχείο δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός με ασφάλεια των περιόδων μετρήσεων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος θεωρήθηκε ότι οι μετρήσεις αντιστοιχούν σε περιόδους σύμφωνα με την ονομασία του κάθε αρχείου. Από το τρίτο διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο [Τσοτύλι-Χωριά 2013] προκύπτει ότι για τις τοπικές δημοτικές ενότητες της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου οι ενδείξεις ελήφθησαν, κατά μέσο όρο, ανά 370 ημέρες ή 12,3 μήνες που εμφανίζει αποδεκτή συμφωνία με την ετήσια θεωρητική περίοδο λήψης ενδείξεων. Στο σύνολο της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου καταναλωτές ή ποσοστό 38,6%, εμφάνισαν, σε ετήσια βάση, μηδενική κατανάλωση, ενώ 299 καταναλωτές, ή ποσοστό 9,4%, παρουσίασαν κατανάλωση μέχρι 10 m 3 σε ετήσια βάση. Από τους μηδενικούς καταναλωτές το 42,5%, ή 525 καταναλωτές προέρχονται από την Τοπική Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου ενώ 709 καταναλωτές ή ποσοστό 57,5%, προέρχονται από το υπόλοιπο της Δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου. Αντίστοιχα, από τους 299 καταναλωτές, με ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3, το 63,2% ή 201 καταναλωτές, προέρχονται από την τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου και το 32,8% (98 καταναλωτές) από το υπόλοιπο της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου. Σύμφωνα με τα διατεθέντα ηλεκτρονικά αρχεία, ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου ήταν 3.193, ενώ, σύμφωνα Σχέδιο 22

23 με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών ανέρχεται στους ,6% των καταναλωτών Διάγραμμα 15 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου Από το Διάγραμμα 15 διαπιστώνεται ότι το 95,6% των καταναλωτών, ή από τους συνολικά καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 34 καταναλωτές ή ποσοστό 1,1% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Από τους καταναλωτές που παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, καταναλωτές (ή 53,5%) με ετήσια κατανάλωση ,00 m 3 (54,1% της συνολικής) προέρχονται από την τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου. Αντίστοιχα το υπόλοιπο 46,5% (ή καταναλωτές) με συνολική ετήσια κατανάλωση ,00 m 3 (20,3% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης) προέρχονται από το υπόλοιπο της Δημοτικής Ενότητας Τσοτυλίου. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 38,6% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος 2013, Διάγραμμα 15. Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). Στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3, από τα οποία ,00 m 3 (ή ποσοστό 67,1%) καταναλώθηκαν στην τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου, ενώ ,00 m 3 (ή ποσοστό 32,9%) καταναλώθηκαν στο υπόλοιπο της Δημοτικής Ενότητας Τσοτυλίου. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 74,4% προήλθε από το 95,6% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 16. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 8,8% της κατανάλωσης ή Σχέδιο 23

24 m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 1,1% των καταναλωτών κατανάλωσε το 8,8% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου. 95,6% των καταναλωτών & το 74,4% της κατανάλωσης 1,1% των καταναλωτών & το 11,1 % της κατανάλωσης Διάγραμμα 16 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας Για την Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 17. Διάγραμμα 17 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Σχέδιο 24

25 Β.2 Συγκεντρωτική κατανάλωση Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου Από την επεξεργασία των διατεθέντων ηλεκτρονικών αρχείων προσδιορίστηκαν οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού, σε ετήσια βάση, και παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί (ανά δημοτική ενότητα). Πίνακας 6 Τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου για το έτος 2013 α/α Δημοτική Ενότητα Πληθυσμός Υδρόμετρα Ετήσια Κατανάλωση (Τιμολογηθείσα) (%) (%) κατ/υδρ m 3 (%) ΔΗΜΟΣ Βοΐου Δημοτική Ενότητα Άσκιου , ,25 1, ,56 2 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης , ,53 1, ,63 3 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 654 3, ,28 0, ,14 4 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας , ,52 2, ,19 5 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου , ,41 1, ,48 Πρέπει να σημειωθεί ότι στα διατεθέντα ψηφιακά αρχεία δεν υπάρχουν πληροφορίες (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων) για την φύση της δραστηριότητας των καταναλωτών. Το στοιχείο αυτό είναι ιδαίτερα σημαντικό για την τιμολογιακή πολιτική που πρόκειται να προταθεί, και πρέπει να αποσαφηνιστεί. Επιπρόσθετα, δεν διατέθηκαν στοιχεία για τους καταναλωτές στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες αποχέτευσης, στοιχείο επίσης ιδιαίτερα σημαντικό για την εκτίμηση των εσόδων. Διάγραμμα 18 Κατανομή του συνολικού πληθυσμού (απογραφή 2011) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Άσκιου Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011) για τον Δήμο Βοΐου ο συνολικός πληθυσμός ανήλθε σε κατοίκους με την ισχυρότερη πληθυσμιακή συγκέντρωση να εμφανίζεται στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας που αντιστοιχεί στο 33,5% του συνολικού πληθυσμού, Διάγραμμα 18. Σχετικά ομοιόμορφη πληθυσμιακή κατανομή εμφανίζεται τις Δημοτικές Ενότητες Άσκιου, Νεάπολης και Τσοτυλίου (21,8, 22 και 19% αντίστοιχα) ενώ η Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου, που είναι η μικρότερη πληθυσμιακά, συγκεντρώνει μόλις το 3,5% του πληθυσμού απογραφής. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών ανήλθε στους και η κατανομή τους ακολουθεί, ως ένα βαθμό, την πληθυσμιακή κατανομή και είναι σχετικά ομοιόμορφη στις Δημοτικές ενότητες Άσκιου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (21%, 26%, 23% και 25% αντίστοιχα), Διάγραμμα 19. Τέλος, στην πληθυσμιακά μικρότερη Δημοτική ενότητα Πενταλόφου βρίσκεται το 5% του συνόλου των καταναλωτών. Σχέδιο 25

26 Διάγραμμα 19 Κατανομή του συνολικού αριθμού καταναλωτών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Άσκιου Αποτέλεσμα της ανωτέρω πληθυσμιακής κατανομής αλλά και της κατανομής του αριθμού καταναλωτών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βοΐου είναι η σημαντική διακύμανση του δείκτη κάτοικοι / υδρόμετρο από 0,98 (ΔΕ Πενταλόφου) ως 2,20 (ΔΕ Σιάτιστας), ενώ ο μέσος όρος για τον Δήμο Βοΐου ανέρχεται στο 1,48 κάτοικοι / υδρόμετρο, Διάγραμμα 20. Η χαμηλότερη τιμή του δείκτη κάτοικοι / υδρόμετρο βρέθηκε στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου ενώ η υψηλότερη στην Δημοτική ενότητα Σιάτιστας. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου ο πληθυσμός απογραφής είναι μικρότερος από τον αριθμό των υδρομέτρων (κάτοικοι: 654, υδρόμετρα:664). Όπως συζητήθηκε στα προηγούμενα, στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου το 21,4% των καταναλωτών εμφάνισε το 2013 μηδενική κατανάλωση. Διάγραμμα 20 Διακύμανση του αριθμού κατοίκων ανά υδρόμετρο στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Άσκιου Ακολούθως προσδιορίστηκαν οι δείκτες κατανάλωσης που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 21 που ακολουθεί. Για κάθε Δημοτική Ενότητα υπολογίστηκαν η μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο, η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο και η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο. Για τον υπολογισμό των δεικτών ελήφθησαν υπόψη οι ποσότητες του πόσιμου νερού που τιμολογήθηκαν το 2013, ο αριθμός των υδρομέτρων (καταναλωτών) και ο πληθυσμός του Δήμου Βοΐου σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 (Πίνακας 6). Σχέδιο 26

27 Διάγραμμα 21 Δείκτες κατανάλωσης στις Δημοτικές Ενότητες και στο σύνολο του Δήμου Βοΐου α/α Στις πέντε Δημοτικές Ενότητες η μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο (καταναλωτή) κυμάνθηκε από ~66 m 3 μέχρι ~112 m 3, ενώ στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανήλθε στα 86 m 3 ανά υδρόμετρο, Διάγραμμα 21. Αντίστοιχα, η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο κυμάνθηκε από ~45 m 3 μέχρι ~74 m 3, ενώ στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανήλθε στα 58 m 3 ανά κάτοικο. Τέλος, η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο εμφάνισε σημαντική διακύμανση από 124 l/κάτοικο (ΔΕ Σιάτιστας) μέχρι 201 l/κάτοικο (ΔΕ Άσκιου), ενώ για το σύνολο του Δήμου Βοΐου η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο ανήλθε στα ~160 l. Οι παρατηρούμενες σημαντικές διακυμάνσεις στους δείκτες κατανάλωσης (μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο, μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο και μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο) αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές διαφορές που εμφανίζονται μεταξύ των Δημοτικών ενοτήτων αναφορικά με την πληθυσμιακή πυκνότητα, τις χρήσεις γης, τις επαγγελματικές δραστηριότητες αλλά και τις πολύ σημαντικές διαφορές στην εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική (τιμολόγηση κατ αποκοπή, χωρίς καταμέτρηση της κατανάλωσης), αλλά και του αυξημένου αριθμού των καταναλωτών (υδρομέτρων) μηδενικής κατανάλωσης. Πίνακας 7 Δημοτική ενότητα Δημοτικό διαμέρισμα Κατανομή ενεργών υδρομέτρων και μέσης ετήσιας κατανάλωσης ανά ενεργό υδρόμετρο στις Δημοτικές ενότητες του ΔΕΥΑ Βοΐου Πληθυσμός Υδρόμετρα Υδρόμετρα μηδενικής κατανάλωσης Ενεργά υδρόμετρα κάτοικοι ανά ενεργό υδρόμετρο ΔΗΜΟΣ Βοΐου (%) 1,97 1 Δημοτική Ενότητα Άσκιου ,79 1,98 2 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης ,40 1,54 3 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου ,55 1,25 4 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας ,45 2,83 5 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου ,82 1,78 Για να αντιμετωπιστεί το γεγονός του σημαντικού αριθμού των καταναλωτών που το 2013 εμφάνισαν μηδενική κατανάλωση, χρησιμοποιήθηκε ο όρος ενεργός καταναλωτής που αναφέρεται στους καταναλωτές εκτός εκείνων που εμφάνισαν το 2013 μηδενική κατανάλωση. Έτσι, στις πέντε Δημοτικές ενότητες του Δήμου Βοΐου υπάρχουν συνολικά ενεργοί καταναλωτές (75% του συνόλου) που Σχέδιο 27

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:26/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. Σελίδα 1 από 15

17REQ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:26/2016 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ. Σελίδα 1 από 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σιάτιστα /0/05 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 89 Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σιάτιστα 0.09.05 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 757 Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε φανερή, προφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ. Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ. Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΑΛΟΝΕΡΙ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΝΕΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ 50300,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Περιφερειακή Αλωνακίων 90680502 Μειονεκτική 10,98 368 Ανθότοπου 90680503 Ορεινή 23,95 153 Αργίλου 90680504 Μειονεκτική 6,51 379 Βατερού 90680505 Μειονεκτική 17,95 738

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020

Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020 Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προµήθεια ασφάλτου 30.000,00 Προµήθεια σκυροδέµατος 0.000,00 3 προµήθεια αµµοχάλικων 4.979,0 4 προµήθεια λαµπτήρων 0.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 84.979,0 ΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 459/2014 Περίληψη Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 20.857,05 5.003,74 20.000,00

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 20.857,05 5.003,74 20.000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ος : ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε Προµήθεια ασφάλτου 0.64,00 Προµήθεια σκυροδέµατος 0.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Κοζάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ

Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ Περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος LEADER/CLLD και Προγράµµατος Αλιείας/Προτεραιότητα 4/ΕΠΑλΘ 2014- Η περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος περιλαµβάνει δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ 07 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 07 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Προµήθεια ασφάλτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 0/0--0 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 6/0 Περίληψη Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 0. Στην Σιάτιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Με απόφαση του κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας αποφάσισε αύξηση των τελών ύδρευσης, άρδευσης και τελών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν

Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθούν Από όλες τις εταιρείες ύδρευσης Έρχεται το «πράσινο» χαράτσι στο νερό - Ποιοι θα επιβαρυνθού ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Από όλες τις εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. /04 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 346/04 Περίληψη Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 339/2014 Περίληψη Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/205 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 20/205 Περίληψη Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης α) για το γνωστό πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού στη Δολίχη, το υδρευτικό δίκτυο της οποίας τροφοδοτείται από τη γεώτρηση «Ξηρολάκι», θα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ»

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Λ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Σούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Νικόλαος Θεοδοσίου- Αν. καθηγήτης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού»

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 19 Νοεμβρίου 2010 Ε. Βαρδουλάκη O.A.ΔY.K. «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ο ΟΑΔΥΚ ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο παλαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013.

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Αποφαση Δ.Σ 33/2013 Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Καθορίσμος τέλων Ύδρευσης σε όσους κάνουν χρήση νερού, βάση υδρομετρητή και που οι ιδιοκτησίες τους βρίσκονται: 1) α) Εντός ορίων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. Βασικό τέλος= 275, άνω m2 = 1,00 /m 2. Βασικό τέλος= 290,00

ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. Βασικό τέλος= 275, άνω m2 = 1,00 /m 2. Βασικό τέλος= 290,00 ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Τέλη σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης Βασικό τέλος= 275,00 0- άνω m2 = 1,00 /m 2 Τέλη σύνδεσης με δίκτυο αποχέτευσης Βασικό τέλος= 290,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Ιστορική αναδρομή 1925: Ίδρυση Ε.Υ.Η.Λ. (Εταιρία Υδρεύσεως και Ηλεκτροφωτισμού Λαρίσης) 1925: Ηλεκτροφωτισμός της πόλης της Λάρισας με πληθυσμό 24.000 κατοίκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΪΟΣ 2004 ΕΠΙ Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 8 1.1Εισαγωγή... 8 α) Πλαίσιο και στόχοι της μελέτης...8 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω κωλύματος του κου Δημοσθένη Κουπτσίδη στην συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής του κος Χρήστος Βάιος.

Λόγω κωλύματος του κου Δημοσθένη Κουπτσίδη στην συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής του κος Χρήστος Βάιος. Απόσπασμα της υπ αριθ. 18 ης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015. Αριθ. Απόφ. 202/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισμός (ψήφιση) τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4ης/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4ης/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4ης/ 29-4-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Γραμμάτια) Μισθώματα από ακίνητα Δ.Ε. Ασκίου ( άρθρο192 ΚΔΚ), τυροκομείο Γαλατινής, κτήριο ΟΤΑ 0111.01

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Γραμμάτια) Μισθώματα από ακίνητα Δ.Ε. Ασκίου ( άρθρο192 ΚΔΚ), τυροκομείο Γαλατινής, κτήριο ΟΤΑ 0111.01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα ( Μισθώματα από ακίνητα Δ.Ε. Ασκίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΑ 450 ΚΥΒΙΚΑ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο Αχελώος «φεύγει», το πλαφόν στο νερό άρδευσης έρχεται

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΑ 450 ΚΥΒΙΚΑ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο Αχελώος «φεύγει», το πλαφόν στο νερό άρδευσης έρχεται ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΑ 450 ΚΥΒΙΚΑ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο Αχελώος «φεύγει», το πλαφόν στο νερό άρδευσης έρχεται Υπερβολική άρδευση με την κατανάλωση να υπερβαίνει κατά 20-25% τις θεωρητικά υπολογισθείσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε.

Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. Εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτροκινητήρες Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης ΑιολικήΓηΑ.Ε. www.aiolikigi.gr Εισαγωγή Γενικά Η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε αντλιοστάσια μπορεί να επιτευχθεί εφαρμόζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 352/2014 Περίληψη Παράταση εκμίσθωσης αγροτικών ακιντων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα ειδικότερα θέματα που θα αναλύσουν οι ειδικοί που θα παραβρίσκονται ως ομιλητές είναι :

Τα ειδικότερα θέματα που θα αναλύσουν οι ειδικοί που θα παραβρίσκονται ως ομιλητές είναι : ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2009 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 719/231/YEA [ΚΜ/ΣΓ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: K. MIMIKOΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ WEST - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Η ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2 0 1 4 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Προέλευση Μορφή έργων Χρήση Επιφανειακό νερό Φράγματα (ταμιευτήρες) Λιμνοδεξαμενές (ομβροδεξαμενές) Κύρια για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Γενικές παρατηρήσεις Σκοπός των έργων ύδρευσης είναι η εξασφάλιση του απαιτούμενου νερού, σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα, και η μεταφορά και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111.01 0111.02 0111.03 0111.04 0111.05

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Σύμφωνα με το άρθρο 9, 1 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη αξιολογούν "το βαθμό ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

IΧ. Αλλαγές που αφορούν στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

IΧ. Αλλαγές που αφορούν στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σ ε λ ί δ α 31 IΧ. Αλλαγές που αφορούν στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. α. Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο (ν.4389/2016) και στον ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση των ασικών Χαρτών, όλων των προ Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση των ασικών Χαρτών, όλων των προ Καποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Ταχ. Κώδικας : 50100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 1) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 2) Αναστασιάδου Χριστίνα. 1 από 8

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 1) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 2) Αναστασιάδου Χριστίνα. 1 από 8 Απόσπασμα της υπ αριθ. 1ης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017. Αριθμός Απόφασης: 2/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισμός (ψήφιση) τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Πρόσκλησης : Φορέας Υποβολής Πρότασης : ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Τίτλος Προτεινόμενης Πράξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ 2 0 1 8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 3:Μεθοδολογία Αξιολόγησης Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 3:Μεθοδολογία Αξιολόγησης Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 3:Μεθοδολογία Αξιολόγησης Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 32 412 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 128/2014 Αρ. 4764, 28.2.2014 Αριθμός 128 Οι περί Τιμολόγησης και Μηχανισμών Ανάκτησης Κόστους των Υπηρεσιών Ύδατος Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο της ΔΕΗ σε περίοδο κρίσης»

«Το κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο της ΔΕΗ σε περίοδο κρίσης» «Το κοινωνικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό έργο της ΔΕΗ σε περίοδο κρίσης» KΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Διευθυντής Τύπου & ΜΜΕ και Αναπλ. Δντής ΔΕΣΕ 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: «Η Κρίση ως Ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Μεγέθη σχεδιασμού υδρευτικών έργων Ταμιευτήρας Μηνιαίες υδατικές ανάγκες Μέση παροχή ημέρας αιχμής Υδατικές ανάγκες ημέρας αιχμής, χρονική κατανομή εισροών-εκροών Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξέλιξη Λογιστικών Αποτελεσμάτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξέλιξη Λογιστικών Αποτελεσμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εξέλιξη Λογιστικών Αποτελεσμάτων Από την αρχή της λειτουργίας της, η επιχείρηση λογιστικά, παρουσίαζε «Ζημίες» μέχρι και το έτος 2010, δεδομένου ότι το Ειδικό Τέλος 80% (άρθρο 11,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 448/2014 Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40 Ο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40 Ο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40 Ο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Στα Χανιά σήμερα Tρίτη 22-12-2015 και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε το Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 43/2016 Στάδιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών

THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών THA001 - Φραγμολίμνη Μαριών Περιγραφή Η Φραγμολίμνη Μαριών βρίσκεται περίπου 2,2 χιλιόμετρα βορειανατολικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμου Θάσου. Πρόκειται για ταμιευτήρα που προέκυψε με την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εμφιαλωμένου νερού. Φυσικό μεταλλικό νερό Νερό φυσικής πηγής Καθαρισμένο νερό Αρτεσιανό νερό Νερό με ανθρακικό Νερό γεώτρησης

Είδη εμφιαλωμένου νερού. Φυσικό μεταλλικό νερό Νερό φυσικής πηγής Καθαρισμένο νερό Αρτεσιανό νερό Νερό με ανθρακικό Νερό γεώτρησης ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή Ο όρος «εμφιαλωμένο νερό» αφορά το νερό το οποίο προσφέρεται αεροστεγώς συσκευασμένο σε γυάλινη ή πλαστική συσκευασία και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Υδρευτικές καταναλώσεις Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 333/2014 Περίληψη Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ιαν. 2016 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Σύμβαση: Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ι.Σ. ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ι.Σ. ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΕΡΓΟ : ΕΡΕΥΝΑ Κ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 235/2015 ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΘΕΣΗ : Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών «Διεθνής Ιπποκράτειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας, στις 1 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή 77/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή 77/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης Οικονομική Επιτροπή 77/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης / 29-6-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Πρακτ.15o ----------------- Αποφ. 220 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Αρ. Απόφ. 220 Περίληψη : Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2016 Στάδιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Ε.ΥΔ.Α.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙ 5.198 τ.χ. 168 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Καρπασίου είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο,

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο, ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ιωάννης Μαστοράκης - ΔΗΜΑΡΧΟΣ- Σάββατο, 05.11.2016 Προφίλ Δήμου Χερσονήσου, ποιοι είμαστε? Ένας από τους [24] Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης Ο Δήμος μας αποτελείται από τέσσερις Δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΘΕΣΠΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

1. ΘΕΣΠΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1. ΘΕΣΠΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνοπτικός Τίτλος 1 ΘΕΣΠΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 110613/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα