Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Ισοζύγιο Νερού & Ενέργειας στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής Ομάδα Μελέτης Χρήστος ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, Τεχνολόγος Έργων Υποδομής MSc Μαρία ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ, Διπλ. Χημικός Μηχανικός Νομικός Δήμητρα ΣΚΟΔΡΑ, Διπλ. Χημικός Μηχανικός MSc Κοζάνη, Ιούλιος 2014

2 Σύνοψη Η κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό της ΔΕΥΑ Βοΐου γίνεται από την συνδυασμένη χρήση υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγών φυσικής ροής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βοΐου και το διατιθέμενο νερό από το φράγμα της Πραμόριτσας. Για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών στις Δημοτικές ενότητες Σισανίου και Πελεκάνου, διατίθεται νερό από γεωτρήσεις, που τιμολογείται με βάση στρεμματική χρέωση. Η παντελής απουσία μετρητών παροχής στις ζώνες υδροδότησης και τους οικισμούς οδήγησε σε θεωρητική εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος παροχής πόσιμου νερού. Η ταξινόμηση των καταναλωτών έγινε σε κλάσεις κατανάλωσης και, όπου τα δεδομένα το επέτρεπαν, προσδιορίστηκε η χρονική περίοδος λήψης ενδείξεων από τους μετρητές. Πλην όμως, υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην ακολουθεί σταθερή χρονική περίοδο. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε ποιούς καταναλωτές προσφέρονται υπηρεσίες αποχέτευσης, αλλά ούτε και σαφής διαχωρισμός μεταξύ οικιακών και επαγγελματικών καταναλωτών. Σύμφωνα με την απογραφή 2011 ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Βοΐου ανήλθε σε κατοίκους με την ισχυρότερη πληθυσμιακή συγκέντρωση να εμφανίζεται στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας που αντιστοιχεί στο 33,5% του συνολικού πληθυσμού και σχετικά ομοιόμορφη πληθυσμιακή κατανομή στις Δημοτικές Ενότητες Άσκιου, Νεάπολης και Τσοτυλίου (21,8, 22 και 19% του συνολικού αντίστοιχα) εκαι την Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου να συγκεντρώνει μόλις το 3,5% του πληθυσμού. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών ανήλθε στους και η κατανομή τους ακολουθεί, ως ένα βαθμό, την πληθυσμιακή κατανομή και είναι σχετικά ομοιόμορφη στις Δημοτικές ενότητες Άσκιου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (21%, 26%, 23% και 25% αντίστοιχα) ενώ στην πληθυσμιακά μικρότερη Δημοτική ενότητα Πενταλόφου βρίσκεται το 5% του συνόλου των καταναλωτών. Σημαντικός αριθμός καταναλωτών και συγκεκριμένα από τους (ποσοστό 25,1% του συνόλου) εμφάνισαν μηδενική κατανάλωση. Από αυτούς καταναλωτές (40% του συνόλου) προέρχονται από την Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου. Αντίστοιχα, καταναλωτές, (ποσοστό 10,8%), παρουσίασαν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3, ενώ το 92,5% των καταναλωτών, ή από τους συνολικά καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3 και 228 καταναλωτές ή ποσοστό 1,8% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση, πάνω από 300 m 3. Η ΔΕΥΑ Βοΐου, καλό είναι να διευκρινιστούν οι ειδικότερες συνθήκες τόσο για τους καταναλωτές μηδενικής κατανάλωσης αλλά και τους καταναλωτές πολύ υψηλής κατανάλωσης. Ευλόγως, η κατανάλωση πόσιμου νερού προέρχεται από τους ενεργούς καταναλωτές (που είναι οι καταναλωτές εκτός εκείνων που εμφάνισαν το 2013 μηδενική κατανάλωση) που στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανέρχονται στους (ή το 75% του συνόλου). Η κατανομή των ενεργών καταναλωτών ακολουθεί, ως ένα βαθμό, την κατανομή του συνόλου των καταναλωτών και είναι σχετικά ομοιόμορφη στις Δημοτικές ενότητες Άσκιου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (~22%, ~28%, ~23% και ~21% αντίστοιχα), ενώ, στην πληθυσμιακά μικρότερη Δημοτική ενότητα Σχέδιο 2

3 Πενταλόφου βρίσκεται το 5,6% του συνόλου των ενεργών καταναλωτών. Με βάση τον πληθυσμό και την κατανομή του αριθμού καταναλωτών στις Δημοτικές Ενότητες, θεωρείται σημαντική η διακύμανση του δείκτη κάτοικοι/υδρόμετρο από 0,98 (ΔΕ Πενταλόφου) ως 2,20 (ΔΕ Σιάτιστας), με τον ενώ μέσο όρο για τον Δήμο Βοΐου στο 1,48 κάτοικοι/υδρόμετρο. Με βάση τους ενεργούς καταναλωτές (υδρόμετρα) διαφοροποιεί σημαντικά τους δείκτες κατανάλωσης για τις Δημοτικές ενότητες και τον Δήμο Βοΐου. Έτσι, ο μέσος αριθμός καταναλωτών ανά υδρόμετρο(ενεργό) αυξάνει από το 1,48 στο 1,97 μέγεθος που συγκλίνει με τον Εθνικό μέσο όρο που είναι ~2,3 κάτοικοι ανά υδρόμετρο. Ανάλογη εικόνα (αύξηση του δείκτη) εμφανίζεται σε όλες τις Δημοτικές ενότητες, με την Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου να εμφάνιζει την σημαντικότερη αύξηση κατά ~63% (από το 1,09 στο 1,78). Η πολύ σημαντική αύξηση για την Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου οφείλεται στο γεγονός ότι στην συγκεκριμένη Δημοτική ενότητα βρίσκεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών με μηδενική κατανάλωση. Η συνολικά τιμολογηθείσα κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε σε ~1,1 εκατ. m 3 (2013) που προήλθε από ενεργούς καταναλωτές από το σύνολο των τοποθετημένων υδρομέτρων. Η Δημοτική ενότητα Άσκιου εμφανίζει την μεγαλύτερη κατανάλωση συμμετέχοντας κατά 28% στην συνολική, παρά το γεγονός ότι είναι τρίτη ως προς τον πληθυσμό, τον αριθμό καταναλωτών και τον αριθμό των ενεργών υδρομέτρων. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 67,2% ( m 3 ) προήλθε από το 92,5% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 13,6% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, το 1,8% των καταναλωτών κατανάλωσε το 13,6% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στον Δήμο Βοΐου. Από την κατανομή της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) διαπιστώνεται ότι το 48% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης προέρχεται από καταναλωτές (ή το 27,5% του συνόλου) με ετήσια κατανάλωση από 61 m 3 ως 180 m 3. Η εκτιμηθείσα απόδοση του συστήματος υδροδότησης είναι πολύ χαμηλή καθώς ανέρχεται μόλις στο ~44%. Συνέπεια αυτού είναι η άμεση ανάγκη για εκτεταμένους τεχνικούς ελέγχους του συστήματος υδροδότησης και επεμβάσεις ώστε να αυξηθεί η αποδοση στα επίπεδα του 70% ως 80%. Η ανάγκη άμεσης βελτίωσης της απόδοσης του συστήματος καθίσταται επρισσότερο επιτακτική καθώς τουλάχιστον το 60% του πόσιμου νερού προέρχεται από το φράγμα Πραμόριτσα που κοστίζει 0,16 / m 3, ή ετησίως. Σχέδιο 3

4 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Α Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης Α.1 Γενικά 5 Α.2 Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης στην ΔΕΥΑ Βοΐου 6 Κεφάλαιο Β Κατανάλωση Πόσιμου Νερού στη ΔΕΥΑ Βοΐου Ταξινόμηση & Εκτιμήσεις Β.1 Ανάλυση Δεδομένων Ταξινόμηση Καταναλώσεων Τιμολογηθείσες 12 Ποσότητες Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου Β.2 Συγκεντρωτική κατανάλωση Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου 25 Β.3 Θεωρητική Εκτίμηση της κατανάλωσης Πόσιμου Νερού 31 Β.4 Ισοζύγιο Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου 42 Κεφάλαιο Γ Συμπεράσματα Προτάσεις Γ.1 Συμπεράσματα Προτάσεις 43 Σχέδιο 4

5 Κεφάλαιο Α Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης Α.1 Γενικά Η κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό της ΔΕΥΑ Βοΐου γίνεται από την συνδυασμένη χρήση υφιστάμενων γεωτρήσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βοΐου και το διατιθέμενο νερό από το φράγμα της Πραμόριτσας, αφού υποστεί επεξεργασία στο υφιστάμενο ταχυδιυλιστήριο πόσιμου νερού. Η διαχείριση του φράγματος Πραμόριτσα και του ταχυδιυλιστηρίου πόσιμου νερού ανήκουν στην ΔΥΠΡΑ. Ο Πραμόριτσα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παραπόταμο του Αλιάκμονα μετά το Βενετικό και έναν από τους πιο όμορφους της Ελλάδας. Τα ποικιλόμορφα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής δημιουργούν έναν πολύστροφο ορεινό ποταμό ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Από το Μοναστήρι της Αγ. Τριάδας μέχρι τα κάτω χωριά του Τσοτυλίου έχει λαξεύσει τους μεγάλους ψαμμιτικούς βράχους, σχηματίζοντας μια εντυπωσιακή κοιλάδα. Επί εκατοντάδες χρόνια το ταξίδι στη γρήγορη κατηφορική του πορεία από την καρδιά του Βοΐου προς τα χαμηλά έχει διαβρώσει σε μεγάλο βαθμό τα βουνά, δημιουργώντας απότομες κοίτες γεμάτες γκρεμούς και πυκνά δάση. Οι πηγές του βρίσκονται ψηλά στον Αηλιά και στο Παλιοκριμήνι. Η λεκάνη από όπου μαζεύει τα νερά του είναι τεράστια και πολύπλοκη. Τα ρέματα που καταλήγουν εδώ είναι δεκάδες, με αποτέλεσμα μετά τη σμίξη του με το Παλιομάγερο να διαμορφώνεται ένας πλούσιος και φαρδύς ποταμός. Στη μεγάλη αυτή λεκάνη οφείλεται και η ιδιομορφία της συμπεριφοράς του. Μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ορμητικός μετά από δυνατές νεροποντές, ή απότομο λιώσιμο χιονιού, μιας και τα μικρά του ρέματα δεν μπορούν να αντέξουν τον όγκο του νερού που καλούνται να κουβαλήσουν. Τη ροή των πηγών του Πραμόριτσα, που ξεκινάει ψηλά από τον Αηλιά και το Παλιοκριμήνι, έχει σταματήσει το ομώνυμο φράγμα, σχηματίζοντας την τεχνητή λίμνη του Βυθού, η οποία έχει αρχίσει να γίνεται ένας πλούσιος βιότοπος ψαριών και πτηνών, προσφέροντας στην περιοχή ένα νέο εκπληκτικό τοπίο. Η λίμνη δημιουργήθηκε το έτος 2008 συγκρατώντας τα ορμητικά νερά του ποταμού. Το μέγιστο βάθος της εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 50 μέτρα και το Σχέδιο 5

6 μέγεθoς της τα 307 στρέμματα. Η περίμετρος της λίμνης είναι 5 χιλιόμετρα και όταν η στάθμη πέφτει στη βόρεια πλευρά ξεπροβάλλουν 2 νησάκια. Πανέμορφος όμως ήταν και ο τόπος που τώρα καλύπτουν τα νερά της. Εκεί είχαν τα χωράφια και τους κήπους τους οι κάτοικοι του Βυθού, τα οποία απλόχερα χάρισαν για το κοινό καλό. Σήμερα τα νερά της λίμνης υδροδοτούν όλους σχεδόν τους οικισμούς της Επαρχίας Βοΐου. Όλο το νερό που διατίθεται στους καταναλωτές μέσω των δικτύων ύδρευσης υφίσταται κατεργασία ακόμη και αν μόνο ένα μικρό μέρος του προορίζεται γιά πόση. Θα ήταν επικίνδυνη γιά την δημόσια υγεία και ιδιαίτερα δαπανηρή η εγκατάσταση διπλού δικτύου παροχής νερού γιά πόση και γιά άλλες χρήσεις. Το νερό που διατίθεται στους καταναλωτές είναι πόσιμο, δηλαδή ικανοποιεί συγκεκριμμένες προδιαγραφές. Το νερό πρέπει να υφίσταται κατεργασία κάθε φορά που κάποια από τις παραμέτρους των προδιαγραφών ποιότητας ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) έχει θέσει προδιαγραφές ποιότητας πόσιμου νερού γιά κάθε χώρα καθώς και τις απαιτούμενες αναλύσεις. Για την απολύμανση το πόσιμου νερού γίνεται χλωρίωση με υποχλωριώδες νάτριο στην έξοδο του ταχυδιυλιστηρίου για το νερό που διατίθεται από το φράγμα Πραμόριτσα και επιτόπια για το νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις. Για την δέυτερη περίπτωση (γεωτρήσεις και δεξαμενές) η ετήσια κατανάλωση υποχλωριώδους νατρίου ανέρχεται σε δώδεκα (12) τόνους. Α.2 Προέλευση του Πόσιμου Νερού και του Νερού Άρδευσης στην ΔΕΥΑ Βοΐου Οι ανάγκες σε πόσιμο νερό του Δήμου Βοΐου καλύπτονται από τις γεωτρήσεις που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου και, συμπληρωματικά, το πόσιμο νερό από το φράγμα του Πραμόριτσα το οποίο διαχειρίζεται η ΔΥΠΡΑ. Σύμφωνα με τα διατεθέντα στοιχεία, από τις γεωτρήσεις καλύπτονται, σε περιορισμένη έκταση, και οι ανάγκες άρδευσης. Συγκεκριμένα, νερό άρδευσης διατίθεται στις τοπικές δημοτικές ενότητες Σισανίου και Πελεκάνου. Για την τοπική δημοτική ενότητα Σισανίου έχει θεσπιστεί τιμολόγιο με βάση την στρεμματική χρέωση (28 /στρέμμα, αρδευόμενα 325,3 στρέμματα και προϋπολογισμένο ετήσιο έσοδο 9.108,40 ), ενώ για την τοπική δημοτική ενότητα Πελεκάνου δεν έχει θεσπιστεί τιμολογιακή πολιτική για την άρδευση. Οι υποδομές γεωτρήσεων και δεξαμενών υδροδότησης της ΔΕΥΑ Βοΐου, ανά δημοτική ενότητα, παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 ως 5 που ακολουθούν και περιλαμβάνουν στοιχεία για την γεωγραφική θέση αλλά και την ηλεκτροδότηση τους. Σχέδιο 6

7 Πίνακας 1 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. αριθμός παροχής kwh Κοινότητα Κοινότητας ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής α ,4 Αντλιοστάσιο Υδρευσης Βοϊου (ΔΙΠΡΑ) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής β ,2 A2 (Ύδρευσης) (Δ.Όρια Καλονερίου) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής γ ,9 Α3 (Ύδρευσης) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής δ Α1 (Ύδρευσης) (Δ.Όρια Καλονερίου) ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής ε Αποδυτήρια Γηπέδου ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής στ 2705(9ή4)32301 Βρίσκεται μαζί με το α και μάλλον το πληρώνει η ΔΙΠΡΑ ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής ζ ,9 Γαλατινής ΑΣΚΙΟΥ Γαλατινής η Αντλιοστάσιο Λυμμάτων ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας α Αντλιοστάσιο Υδρευσης το οποίο δε χρησιμοποείται για το χωριό αλλά για την επιχείρηση για τα ροδέλαια (Κασαπίδης) και για να ποτίζει ο παππάς τα γίδια της εκκλησίας ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας β ,5 Αντλιοστάσιο Υδρευσης (γεώτρηση) ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας Φωτισμός Πλατείας ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας γ ,3 Αντλιοστάσιο Υδρευσης (Αγ. Τριάδα) ΑΣΚΙΟΥ Εράτυρας δ ,2 Εράτυρας ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου α Αντλιοστάσιο Υδρευσης, δε λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια καθώς το νερό είναι ακατάλληλο ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου β Αντλιοστάσιο το οποίο χρησιμοποείται για το πότισμα του γηπέδου και για ραντίσματα ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου γ Δε χρησιμοποιείται εδώ και 15 χρόνια ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου δ ,8 Καλονερίου ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου ΑΣΚΙΟΥ Καλονερίου ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση (Άρδευσης) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Αρδευτικό ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Αντλιοστάσιο Υδρευσης (Δραγασιά) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση Μικτή χρήση (Ύδρευση και Άρδευση) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση Μικτή χρήση (Ύδρευση και Άρδευση) ΑΣΚΙΟΥ Πελεκάνου Γεώτρηση Άρδευσης (δε δουλεύει εδώ και χρόνια) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Άρδευσης (από Δ.Ε.Η.) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Άρδευσης (από Δ.Ε.Η.) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Αντλιοστάσιο (από Δ.Ε.Η.) ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου ,3 Αντλιοστάσιο Ύδρευσης ΑΣΚΙΟΥ Σισανίου Σχέδιο 7

8 Πίνακας 2 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. kwh Κοινότητα παροχής Κοινότητας ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης Αίθουσα Θεάτρου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης Πάρκο Αναψυχής ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης Αντλιοστάσιο (Κάμπος) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Νεάπολης ,0 για Αηδονοχώρι (Αλώνια) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αρδ.Συν.Μελιδον Ανενεργό εδώ και χρόνια ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μελιδονίου ,1 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Καλλιστρατίου Ανενεργό εδώ και χρόνια (για κόψιμο) ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αηδονοχωρίου α Κομένο Αηδονοχωρίου β Κομένο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αλιάκμονος ,5 Γεώτρηση ΝΕΑΠΟΛΗΣ Αξιοκάστρου ,0 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κρυονερίου α ,8 Αντλιοστάσιο (εντός οικισμού) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Κρυονερίου β ,9 Γεώτρηση (Κάμπος) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ασπρούλας ,2 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Βελανιδιάς α ,6 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Βελανιδιάς β ,1 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Βελανιδιάς γ ,3 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Στέρνας ,1 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό όταν δε λειτουργεί της ΔΙΠΡΑ) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δρυοβούνου ,5 Αντλιοστάσιο (Λατομέιο) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δρυοβούνου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Λευκοθέας ,2 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μεσόλογγου ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μολόχας α ,1 Αντλιοστάσιο (Εφεδρικό αλλά το χρειάζονται) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μολόχας β ,2 Αντλιοστάσιο (Υδροδοτεί την Πλατανιά) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πεπονιάς Δε λειτουργεί εδώ και χρόνια, δε χρειάζεται (παίρνουν από Νεάπολη και ΔΙΠΡΑ αν χρειαστεί, μας κλέβανε και ρεύμα) για κόψιμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Περιστέρας α Αντλιοστάσιο (Εφεδρικό όταν δε δίνει η Νεάπολη και η ΔΙΠΡΑ) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Περιστέρας β Αντλιοστάσιο κατεστραμένο (δε χρειάζεται καθώς καλύπτονται από το α' μέσο Νεάπολης και ΔΙΠΡΑ) για κόψιμο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πλατανιάς ,3 Αντλιοστάσιο (Πρώτα) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πολυλάκκου α Αντλιοστάσιο (Φοραδίτσα) (ανενεργό πολλά χρόνια, να συζητηθεί πριν κοπεί μήπως υδροδοτήσει τη φάρμα του Γκλιάγια που θέλει να φτιάξει εκεί) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πυλωρίου ,7 Αντλιοστάσιο (Βρύσες) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σημάντρου α ,4 Αντλιοστάσιο παλιό και κατεστραμένο εδώ και χρόνια ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σημάντρου β ,2 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σκαλοχωρίου Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Σκαλοχωρίου Φωτισμός Πλατείας ΝΕΑΠΟΛΗΣ Τραπεζίτσας με φυσική ροή που ηλεκτροδοτείται για τον χλωριοτήρα και για ένα μικρό πιεστικό που στέλνει νερό στα μνήματα που είναι δίπλα. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Πολυλάκκου β Αντλιοστάσιο (Φοραδίτσα) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χειμερινού ,9 Αντλιοστάσιο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χειμερινού Φωτισμός Πλατείας ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χορηγού Αντλιοστάσιο (Παπασνάς) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Χορηγού Ρεύμα συλλόγου Χορηγου Σχέδιο 8

9 Πίνακας 3 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. kwh Κοινότητα παροχής Κοινότητας ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος Φωτισμός Πλατείας ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος ,3 Αντλιοστάσιο εγκατ/μένο από το 2011 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος ,3 Αντλιοστάσιο ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Πεντάλοφος Αναμεταδότης ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Αγ.Σωτήρας Αίθουσα Κοινότητας ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Αγ.Σωτήρας Αποθήκη Γκαράζ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Βυθός ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Διλόφου ,9 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό) ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Διλόφου ,1 Αντλιοστάσιο Σχέδιο 9

10 Πίνακας 4 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. kwh Κοινότητα παροχής Κοινότητας ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας α ,4 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας β ,9 Αντλιοστάσιο (Κατσέλη) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Ρεύμα Νηπιαγωγείου ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας γ Αντλιοστάσιο (Έξαρχος) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Εξωτερικός φωτισμός σφαγείων ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Φωτισμός Πλατείας ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Γήπεδο Σιάτιστας Κλειστό Γυμναστήριο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας Μπήκαν πιο κάτω Παλαιοκάστρου ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας στα κατάλληλα Αντλιοστάσιο Δαφνερού ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας χωριά Αντλιοστάσιο Δαφνερού ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας δ ,4 Αντλιοστάσιο (Παλιά σφαγεία) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας ε ,3 Αντλιοστάσιο (Έναντι Παπανικολάου) (μόνο για βυτία και ποτίστρες, δεν έχει καλό νερό) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας στ Παλιό αντλιοστάσιο για κατάργηση, δε χρεισιμοποιείται πολλά χρόνια και είναι κατεστραμένο, έχει κλαπεί και ο μετρητής) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας ζ ,2 Αντλιοστάσιο (Γιάνκοβη) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σιάτιστας η ,9 Αντλιοστάσιο (Γιάνκοβη) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου β Αντλιοστάσιο Άρδευσης ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου γ Αντλιοστάσιο Άρδευσης ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου δ ,5 Αντλιοστάσιο (Μ3) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου ε ,8 Αντλιοστάσιο (Μ2) ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Μικροκάστρου στ=α ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου α ,9 Αντλιοστάσιο παλιό που δε χρησιμοποιείται, παίρνει η εκκλησία ρεύμα απο κεί και φωτίζονται εξωτερικά οι ποτίστρες ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου Κοινοτικό γραφείο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου β ,3 Αντλιοστάσιο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Παλαιοκάστρου γ ,0 Αντλιοστάσιο όπου η χελώνα του ηλεκτροδοτεί και τον αναμεταδότη που βρίσκεται επάνω από τη δεξαμενή ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Δαφνερό α Αντλιοστάσιο ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Δαφνερό β ,3 Αντλιοστάσιο που δε λειτουργεί ακόμα. Θα παίρνει νερό από την υπερχείληση ΤΟΕΒ Σχέδιο 10

11 Πίνακας 5 Εγκαταστάσεις ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου Δ.Ε. Τοπ. ή Δημ. αριθμός Κοινότητα παροχής kwh τοποθεσία Τοπ. ή Δημ. Κοινότητας ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου α ,7 Γεώτρηση (Κεντρική) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου β Αντλιοστάσιο (Παρόχθιο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου Γυμναστήριο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου γ ,0 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό α) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου δ ,0 Αντλιοστάσιο- (Κεντρικό) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου Εξωτερικός φωτισμός ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Τσοτυλίου ε ,4 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό β) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγιάσματος ,3 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων α ,1 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων β ,2 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων γ ,3 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Θεοδώρων δ ,4 Αντλιοστάσιο (Παλιό και κατεστραμμένο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αγ.Αναργύρων ,2 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ανθούσας α ,5 Κεντρική (αντλία για Τριάδι) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ανθούσας β ,9 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ανθοχωρίου ,3 Αντλιοστάσιο εφεδρικό ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Απιδέας α ,0 Αντλιοστάσιο στην εισοδο του χωριού ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Απιδέας β ,7 (δε χρησιμοποιείται) Αντλιοστάσιο στο κέντρο του χωριού (δε χρησιμοποιείται) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού α ,1 Αντλιοστάσιο (κάτω από το χωριό) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού β ,1 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού =α ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Αυγερινού γ ,7 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Βουχωρίνας ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Βροντής ,2 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δαμασκηνιάς α ,4 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δαμασκηνιάς β ,1 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δαμασκηνιάς Κοινοτικό Γραφείο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δάφνης ,7 Αντλιοστάσιο (εντός χωριού) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Διχειμάρρου ,9 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Δραγασιάς ,1 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ζώνης Αναψυκτήριο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Κλεισώρειας ,7 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Κορυφής ,8 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Κριμηνίου Γήπεδο Μπάσκετ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λευκαδίου ,3 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λεύκης ,8 Αντλιοστάσιο (δε χρησιμοποιείται) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λικνάδων ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λούβρης ,7 Αντλιοστάσιο (Παλιό και εγκαταλ/μένο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Λουκομίου Αίθουσα πολ/πλών χρήσεων ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Μόρφης α ,6 Αντλιοστάσιο (εφεδρικό καθώς παίρνουν από ΔΥΠΡΑ, δε λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Μόρφης β ,4 Αντλιοστάσιο (β' εφεδρικό το οποίο έστελνε στο α', έχει χαλασμένη αντλία) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ομαλής ,1 Αντλιοστάσιο (Σάτρες) χωρίς καταναλώσεις τον τελευταίο χρόνο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Πλακίδας α ,0 Αντλιοστάσιο (αρχή χωριού) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Πλακίδας β ,7 Αντλιοστάσιο (ποτάμι) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Πολυκάστανου ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ροδοχωρίου Αντλιοστάσιο (Παλιό και εγκαταλ/μένο) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Σταυροδρομίου α ,0 Αντλιοστάσιο ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Σταυροδρομίου β ,4 Αντλιοστάσιο (Κεντρικό πηγή) ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Χρυσαυγής Σχέδιο 11

12 Κεφάλαιο Β Κατανάλωση Πόσιμου Νερού στη ΔΕΥΑ Βοΐου Ταξινόμηση & Εκτιμήσεις Β.1 Ανάλυση Δεδομένων Ταξινόμηση Καταναλώσεων Τιμολογηθείσες Ποσότητες Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου Για την μελέτη του ισοζυγίου του πόσιμου νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου διατέθηκαν στην ομάδα μελέτης ηλεκτρονικά αρχεία με τις τιμολογηθείσες ποσότητες για το Η ταξινόμηση των καταναλωτών έγινε σε κλάσεις κατανάλωσης και, όπου τα δεδομένα το επέτρεπαν, προσδιορίστηκε η χρονική περίοδος λήψης ενδείξεων από τους μετρητές. Πλην όμως, υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην ακολουθεί σταθερή χρονική περίοδο. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει αναφορά σε ποιούς καταναλωτές προσφέρονται υπηρεσίες αποχέτευσης, αλλά ούτε και ποιοί είναι οικιακοί καταναλωτές και ποιοί επιχειρήσεις επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, από τα διατεθέντα ηλεκτρονικά αρχεία ενδείξεων μετρητών τιμολογήσεων διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 1. Σε πλείστες όσες περιπτώσεις δε αναφέρεται το χρονικό διάστημα που αφορά η μέτρηση ή διατίθεται μόνο μία ημερομηνία. 2. Στις περιπτώσεις που είναι δυνατός ο προσδιορισμός της περιόδου λήψης ενδείξεων, διαπιστώθηκε ότι η χρονική περίοδος είναι, κατά κανόνα, πολύ μεγαλύτερη της θεωρητικής (τετράμηνο ή εξάμηνο). 3. Στις περιπτώσεις δύο ή τριών αρχείων (δύο ή τρεις περίοδοι λήψης ενδείξεων) δεν ταυτίζεται ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, αλλά ούτε και αναφορά για έναρξη ή τερματισμό σύνδεσης. 4. Ο αριθμός των καταναλωτών σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία είναι διαφορετικός από αυτόν που ελήφθη υπόψη για τη δημιουργία της ΔΕΥΑΒ. 5. Δεν υπάρχει αναφορά στο είδος της κατανάλωσης (οικιακή, επαγγελματική κλπ), όπως επίσης δεν υπάρχει αναφορά σε ποιούς καταναλωτές προσφέρονται υπηρεσίες αποχέτευσης. 1. Δημοτική Ενότητα Άσκιου: Για την Δημοτική Ενότητα Άσκιου διατέθηκε ένα ηλεκτρονικό αρχείο με τις καταναλώσεις για το 2013 εκτός των τοπικών δημτικών ενοτήτων Εράτυρας-Γαλατινής, για τις οποίες διατέθηκαν δύο ηλεκτρονικά αρχεία για το Α και Β εξάμηνο Από το ηλεκτρονικό αρχείο της δημοτικής ενότητας Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής) διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί εάν η περίοδος κατανάλωσης είναι πράγματι ετήσια. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, ανέρχεται σε 919, ενώ σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ανέρχεται σε 951. Μεγάλος αριθμός καταναλωτών (322) εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση νερού, που αντιστοιχεί στο 35% των καταναλωτών της Δημοτικής Ενότητας Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής). Σχέδιο 12

13 Από το σύνολο των 919 καταναλωτών μόλις οι 26, ή ποσοστό 2,9%, παρουσίασαν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3. Οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής) ανήλθαν σε m 3 ετησίως, για το Από το σύνολο των 919 καταναλωτών οι 160, ή ποσοστό 17,4%, εμφάνισαν το 2013 συνολική ετήσια κατανάλωση από 1 ως 60 m 3 που αναλογεί σε 4.497,00 m 3 ή στο 4,6% της συνολικής κατανάλωσης στην δημοτική ενότητα Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής). Αντίστοιχα, 18 καταναλωτές ή ποσοστό 2% εμφάνισαν το 2013 ετήσια κατανάλωση πάνω από 480 m 3, δηλαδή συνολική κατανάλωση ,00 m 3 ή το 14% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης. Διάγραμμα 1 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Άσκιου (εκτός Εράτυρας-Γαλατινής) Εράτυρα-Γαλατινή: Για τις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρα-Γαλατινή (Δημοτική Ενότητα Άσκιου), διατέθηκαν δύο αρχεία με ονομασία (α) Εράτυρα- Γαλατινή Α Εξαμ και (β) Εράτυρα-Γαλατινή Β Εξαμ Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Στο πρώτο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Α Εξαμ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 241 ή 272 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών και όχι έξι (6). Στο δεύτερο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Β Εξαμ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 92 ή 123 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα τριών (3) ή τεσσάρων (4) μηνών και όχι έξι (6) μηνών. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών στο πρώτο εξάμηνο είναι 1.755, ενώ στο δεύτερο είναι Αντίστοιχα, σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών στις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρα-Γαλατινή ανέρχεται στους Στο πρώτο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Α Εξαμ. 2013] 235 καταναλωτές εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση νερού, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο [Εράτυρα-Γαλατινή Β Εξαμ. 2013] οι καταναλωτές με μηδενική κατανάλωση είναι 361. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης σε ετήσια βάση θεωρήθηκε ο Σχέδιο 13

14 μέσος όρος των ανωτέρω μεγεθών, δηλαδή θεωρήθηκε ότι μηδενική κατανάλωση νερού για το 2013 εμφάνισαν 298 καταναλωτές ή ποσοστό 17% του συνόλου. Διάγραμμα 2 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στις Τοπικές Δημοτικές Ενότητες Εράτυρας Γαλατινής Επιπλέον, στο πρώτο εξάμηνο 228 καταναλωτές εμφανίζουν κατανάλωση περιόδου μέχρι 10 m 3 ενώ στο δεύτερο εξάμηνο ο αντίστοιχος αριθμός είναι 351. Η παρατηρούμενη πολύ σημαντική διαφοροποίηση μπορεί να αποδοθεί στο άνισο χρονικό διάστημα στις δύο περιόδους μετρήσεων. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης σε ετήσια βάση θεωρήθηκε ο μέσος όρος των ανωτέρω μεγεθών, δηλαδή κατανάλωση νερού από 1 ως 10 m 3 για το 2013 εμφάνισαν 290 καταναλωτές ή ποσοστό 16,5% του συνόλου Για όλη την Δημοτική Ενότητα Άσκιου η κατανομή των καταναλωτών και της κατανάλωσης πόσιμου νερού για το 2013 σε κλάσεις κατανάλωσης παρουσιάζονται στα διαγράμματα 3 ως 5 που ακολουθούν. 88% των καταναλωτών Διάγραμμα 3 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου Σχέδιο 14

15 Από το ανωτέρω Διάγραμμα 3 διαπιστώνεται ότι το 88% των καταναλωτών ή καταναλωτές το 2013 παρουσίασαν ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 105 καταναλωτές ή ποσοστό 3,9% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου 620 καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 35% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος Από αυτούς οι 298 (ή το 48%) προέρχονται από τις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρας-Γαλατινής και οι 322 (ή το 52%) από το υπόλοιπο της δημοτικής ενότητας Άσκιου. Υπενθυμίζεται ότι από τις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρας-Γαλατινής προέρχεται το 63,5% του συνολικού αριθμού των καταναλωτών, ενώ από το υπόλοιπο της δημοτικής ενότητας Άσκιου μόλις το 34,5%. Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). 3,9% των καταναλωτών & το 24,5 % της κατανάλωσης 88% των καταναλωτών & 53,2% της κατανάλωσης Διάγραμμα 4 Κατανομή ετήσιας κατανάλωσης (έτος 2013) σε κλάσεις κατανάλωσης για την Δημοτική ενότητα Άσκιου. Στη Δημοτική Ενότητα Άσκιου για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3 από τα οποία ,00 m 3 (ή ποσοστό 67,4%) καταναλώθηκαν στις τοπικές δημοτικές ενότητες Εράτυρας και Γαλατινής, ενώ ,00 m 3 (ή ποσοστό 32,6%) καταναλώθηκαν στο υπόλοιπο της Δημοτικής Ενότητας Άσκιου. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 53,2% προήλθε από το 88% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 24,5% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 3,9% των καταναλωτών κατανάλωσε το 24,5% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Άσκιου. Σχέδιο 15

16 Διάγραμμα 5 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Άσκιου σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Για την Δημοτική ενότητα Άσκιου η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Δημοτική ενότητα Νεάπολης: Για την δημοτική ενότητα Νεάπολης, διατέθηκε ένα αρχείο με ονομασία Νεάπολη-Χωριά Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί εάν η περίοδος κατανάλωσης είναι πράγματι ετήσια. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης είναι 3.207, ενώ σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών ανέρχεται στους Από τον συνολικό αριθμό των καταναλωτών, 535 καταναλωτές, ή ποσοστό 16,68% του συνόλου, εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση, και 281 ή ποσοστό 8,76% του συνόλου, εμφανίζουν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3. Οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού ανέρχονται σε m 3 ετησίως, για το ,3% των καταναλωτών Διάγραμμα 6 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης Σχέδιο 16

17 Από το Διάγραμμα 6 διαπιστώνεται ότι το 90,3% των καταναλωτών, ή από τους συνολικά καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 34 καταναλωτές ή ποσοστό 1,1% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. 90,3% των καταναλωτών & 69% της κατανάλωσης 1,1% των καταναλωτών & το 15% της κατανάλωσης Διάγραμμα 7 Κατανομή ετήσιας κατανάλωσης (έτος 2013) σε κλάσεις κατανάλωσης για την Δημοτική ενότητα Νεάπολης. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το στοιχείο ότι στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης 535 καταναλωτές, που αντιστοιχούν στο 16,7% του συνόλου, παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). Διάγραμμα 8 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 69% προήλθε από το 90,3% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 7. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το Σχέδιο 17

18 15% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 1,1% των καταναλωτών κατανάλωσε το 15% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Νεάπολης. Για την Δημοτική ενότητα Νεάπολης η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Δημοτική ενότητα Πενταλόφου: Σύμφωνα με την απόγραφή του 2011, η δημοτική ενότητα Πενταλόφου είναι η μικρότερη πληθυσμιακά από τις πέντε δημοτικές ενότητες του Δήμου Βοΐου, που είναι η περιοχή ευθύνης της δευαβ. Για την δημοτική ενότητα Πενταλόφου, διατέθηκε ένα αρχείο με ονομασία Κοινότητα Πενταλόφου Από τον έλεγχο του αρχείου διαπιστώθηκε ότι: Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών, σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου είναι 664, ενώ σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών ανέρχεται στους 660. Από τον συνολικό αριθμό των 664 καταναλωτών, οι 142 καταναλωτές, ή ποσοστό 21,4% του συνόλου, εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση, και οι 86 ή ποσοστό 13% του συνόλου, εμφανίζουν ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3. Οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού ανέρχονται σε m 3 ετησίως, για το ,6% των καταναλωτών Διάγραμμα 9 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου Από το Διάγραμμα 9 διαπιστώνεται ότι το 88,6% των καταναλωτών, ή 588 από τους συνολικά 664 καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 25 καταναλωτές ή ποσοστό 3,8% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 142 καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 21,4% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να Σχέδιο 18

19 διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). 88,6% των καταναλωτών & το 53,6% της κατανάλωσης 3,8% των καταναλωτών & το 21,3 % της κατανάλωσης Διάγραμμα 10 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Πενταλόφου Στη Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 53,6% προήλθε από το 88,6% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 10. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 21,3% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 3,8% των καταναλωτών κατανάλωσε το 21,3% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Νεάπολης. Διάγραμμα 11 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού σε m 3 στην Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Για την Δημοτική ενότητα Πενταλόφου η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 11. Σχέδιο 19

20 4. Δημοτική ενότητα Σιάτιστας: Για την τοπική δημοτική ενότητα Σιάτιστας, διατέθηκαν δύο αρχεία με ονομασία (α) Σιάτιστα Α Τετρ και (β) Σιάτιστα Β -Γ Τετρ Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην ακολουθεί σταθερή χρονική περίοδο. Σε ορισμένους καταναλωτές δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η περίοδος κατανάλωσης. Στο πρώτο ηλεκτρονικό αρχείο [Σιάτιστα Α Τετρ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 120 ή 220 ή ή 484 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα τεσσάρων (4) ή εννέα (9) ή δεκαέξι (16) μηνών και όχι τεσσάρων (4) μηνών που είναι η θεωρητική περίοδος κατανάλωσης. Σύμφωνα με το διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο, κατά το Α τετράμηνο οι ενδείξεις των μετρητών ελήφθησαν κατά μέσο όρο στους 8,8 μήνες (και όχι στους 4). Στο δεύτερο [Σιάτιστα Β -Γ Τετρ. 2013] οι μετρήσεις ελήφθησαν ανά 100 ως 299 ημέρες που αντιστοιχούν σε διάστημα τριών (3) ως δέκα (10) μηνών και όχι οκτώ (8), όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό αρχείο. Αντίστοιχα κατά τα Β και Γ τετράμηνα οι ενδείξεις των μετρητών ελήφθησαν κατά μέσο όρο στους 7,5 μήνες (που προσεγγίζει τους 8 μήνες που είναι η θεωρητική περίοδος λήψης ενδείξεων). Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι οι ενδείξεις των μετρητών των διατεθέντων ηλεκτρονικών αρχείων αποφορούν περίοδο κατανάλωσης, κατά μέσο όρο, διάστημα δεκαέξι (16) μηνών), και όχι δώδεκα. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών στο πρώτο τετράμηνο είναι 2.821, ενώ στο δεύτερο είναι Αντίστοιχα, σύμφωνα με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών στην δημοτική ενότητα Σιάτιστας ανέρχεται στους Στο πρώτο τετράμηνο 794 καταναλωτές εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση νερού, ενώ στην δεύτερη περίοδο οι καταναλωτές με μηδενική κατανάλωση περιορίζονται στους 454, παρά το γεγονός ότι η περίοδος μέτρησης είναι (παραδόξως) μικρότερη. Για τις ανάγκες της παρούσας και ελλείψει άλλων στοιχείων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δύο περιόδων λήψης ενδείξεων, δηλαδή 624 μηδενικοί καταναλωτές ή ποσοστό 22,1% του συνόλου. Επιπλέον, στο πρώτο εξάμηνο 228 καταναλωτές εμφανίζουν κατανάλωση περιόδου μέχρι 10 m 3 ενώ στο δεύτερο εξάμηνο ο αντίστοιχος αριθμός είναι 351. Η παρατηρούμενη πολύ σημαντική διαφοροποίηση μπορεί να αποδοθεί στο άνισο χρονικό διάστημα στις δύο περιόδους μετρήσεων. Από το Διάγραμμα 12 διαπιστώνεται ότι το 96,3% των καταναλωτών, ή 588 από τους συνολικά 664 καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 32 καταναλωτές ή ποσοστό 1,1% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας 624 καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 22,1% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος 2013, Διάγραμμα 12. Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί Σχέδιο 20

21 ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). 96,3% των καταναλωτών Διάγραμμα 12 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας Στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 77,1% προήλθε από το 96,3% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 13. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 11,1% της κατανάλωσης ή m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 1,1% των καταναλωτών κατανάλωσε το 11,1% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Σιάτιστας. 96,3% των καταναλωτών & το 77,1% της κατανάλωσης 1,1% των καταναλωτών & το 11,1 % της κατανάλωσης Διάγραμμα 13 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας Για την Δημοτική ενότητα Σιάτιστας η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 8. Σχέδιο 21

22 Διάγραμμα 14 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης 5. Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου: Για την τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου, διατέθηκαν τρία αρχεία με ονομασία (α) Τσοτύλι Α Εξάμ και (β) Τσοτύλι Β Εξάμ και Τσοτύλι-Χωριά Από τον έλεγχο των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: Υπάρχει ασάφεια στον χρόνο λήψης των ενδείξεων των μετρητών με συνέπεια η τιμολόγηση του πόσιμου νερού να μην είναι βέβαιο εάν γίνεται ανά σταθερές χρονικές περιόδους. Για όλους σχεδόν τους καταναλωτές δεν δίνεται η ημερομηνία έναρξης ή λήψης των μετρήσεων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η περίοδος κατανάλωσης. Συνεπώς, από τα διατεθέντα ηλεκτρονικά αρχείο δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός με ασφάλεια των περιόδων μετρήσεων. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος θεωρήθηκε ότι οι μετρήσεις αντιστοιχούν σε περιόδους σύμφωνα με την ονομασία του κάθε αρχείου. Από το τρίτο διατεθέν ηλεκτρονικό αρχείο [Τσοτύλι-Χωριά 2013] προκύπτει ότι για τις τοπικές δημοτικές ενότητες της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου οι ενδείξεις ελήφθησαν, κατά μέσο όρο, ανά 370 ημέρες ή 12,3 μήνες που εμφανίζει αποδεκτή συμφωνία με την ετήσια θεωρητική περίοδο λήψης ενδείξεων. Στο σύνολο της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου καταναλωτές ή ποσοστό 38,6%, εμφάνισαν, σε ετήσια βάση, μηδενική κατανάλωση, ενώ 299 καταναλωτές, ή ποσοστό 9,4%, παρουσίασαν κατανάλωση μέχρι 10 m 3 σε ετήσια βάση. Από τους μηδενικούς καταναλωτές το 42,5%, ή 525 καταναλωτές προέρχονται από την Τοπική Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου ενώ 709 καταναλωτές ή ποσοστό 57,5%, προέρχονται από το υπόλοιπο της Δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου. Αντίστοιχα, από τους 299 καταναλωτές, με ετήσια κατανάλωση μέχρι 10 m 3, το 63,2% ή 201 καταναλωτές, προέρχονται από την τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου και το 32,8% (98 καταναλωτές) από το υπόλοιπο της δημοτικής ενότητας Τσοτυλίου. Σύμφωνα με τα διατεθέντα ηλεκτρονικά αρχεία, ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου ήταν 3.193, ενώ, σύμφωνα Σχέδιο 22

23 με την απογραφή των καταναλωτών, ενόψει της δημιουργίας της ΔΕΥΑΒ, ο αριθμός των καταναλωτών ανέρχεται στους ,6% των καταναλωτών Διάγραμμα 15 Κατανομή καταναλωτών σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου Από το Διάγραμμα 15 διαπιστώνεται ότι το 95,6% των καταναλωτών, ή από τους συνολικά καταναλωτές, παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3. Αντίστοιχα, 34 καταναλωτές ή ποσοστό 1,1% του συνόλου, παρουσίασαν υψηλή ετήσια κατανάλωση πάνω από 300 m 3 ετησίως και ενδεχομένως να πρόκειται για επαγγελματικές καταναλώσεις, κάτι που δεν διευκρινίζεται από τα διατεθέντα στοιχεία, και πρέπει να διερευνηθεί από την ΔΕΥΑΒ. Από τους καταναλωτές που παρουσίασαν το 2013 ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, καταναλωτές (ή 53,5%) με ετήσια κατανάλωση ,00 m 3 (54,1% της συνολικής) προέρχονται από την τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου. Αντίστοιχα το υπόλοιπο 46,5% (ή καταναλωτές) με συνολική ετήσια κατανάλωση ,00 m 3 (20,3% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης) προέρχονται από το υπόλοιπο της Δημοτικής Ενότητας Τσοτυλίου. Αποτελεί ιδιαίτερα εντυπωσιακό στοιχείο το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου καταναλωτές που αντιστοιχούν στο 38,6% του συνόλου παρουσίασαν μηδενική κατανάλωση το έτος 2013, Διάγραμμα 15. Το στοιχείο αυτό πρέπει να διερευνηθεί ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση αυτών (πχ. κενά ακίνητα). Από τα διατεθέντα στοιχεία δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν οι συγκεκριμένοι καταναλωτές (μηδενικής κατανάλωσης) καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη στην ΔΕΥΑ Βοΐου (πχ πάγιο τέλος). Στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας για το 2013, η συνολική κατανάλωση πόσιμου νερού ανήλθε στα ,00 m 3, από τα οποία ,00 m 3 (ή ποσοστό 67,1%) καταναλώθηκαν στην τοπική δημοτική ενότητα Τσοτυλίου, ενώ ,00 m 3 (ή ποσοστό 32,9%) καταναλώθηκαν στο υπόλοιπο της Δημοτικής Ενότητας Τσοτυλίου. Από την συνολική ετήσια κατανάλωση το 74,4% προήλθε από το 95,6% των καταναλωτών, που για το 2013 παρουσίασαν συνολική ετήσια κατανάλωση μέχρι 180 m 3, Διάγραμμα 16. Από τις μεγάλες (πάνω από 300 m 3 ετησίως) καταναλώσεις (ενδεχομένως επαγγελματικές καταναλώσεις) προήλθε το 8,8% της κατανάλωσης ή Σχέδιο 23

24 m 3. Δηλαδή, για το 2013, το 1,1% των καταναλωτών κατανάλωσε το 8,8% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου. 95,6% των καταναλωτών & το 74,4% της κατανάλωσης 1,1% των καταναλωτών & το 11,1 % της κατανάλωσης Διάγραμμα 16 Κατανομή συνολικής ετήσιας κατανάλωσης σε κλάσεις κατανάλωσης, σε ετήσια βάση, της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας Για την Δημοτική ενότητα Τσοτυλίου η κατανομή της κατανάλωσης πόσιμου νερού σε τέσσερεις βασικές κλάσεις (1 60 m 3, m 3, m 3 και >480 m 3 ) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 17. Διάγραμμα 17 Κατανομή συνολικής ετήσιας (2013) κατανάλωσης πόσιμου νερού στην Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου σε τέσσερεις κλάσεις κατανάλωσης Σχέδιο 24

25 Β.2 Συγκεντρωτική κατανάλωση Πόσιμου Νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου Από την επεξεργασία των διατεθέντων ηλεκτρονικών αρχείων προσδιορίστηκαν οι συνολικά τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού, σε ετήσια βάση, και παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί (ανά δημοτική ενότητα). Πίνακας 6 Τιμολογηθείσες ποσότητες πόσιμου νερού στην ΔΕΥΑ Βοΐου για το έτος 2013 α/α Δημοτική Ενότητα Πληθυσμός Υδρόμετρα Ετήσια Κατανάλωση (Τιμολογηθείσα) (%) (%) κατ/υδρ m 3 (%) ΔΗΜΟΣ Βοΐου Δημοτική Ενότητα Άσκιου , ,25 1, ,56 2 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης , ,53 1, ,63 3 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου 654 3, ,28 0, ,14 4 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας , ,52 2, ,19 5 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου , ,41 1, ,48 Πρέπει να σημειωθεί ότι στα διατεθέντα ψηφιακά αρχεία δεν υπάρχουν πληροφορίες (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων) για την φύση της δραστηριότητας των καταναλωτών. Το στοιχείο αυτό είναι ιδαίτερα σημαντικό για την τιμολογιακή πολιτική που πρόκειται να προταθεί, και πρέπει να αποσαφηνιστεί. Επιπρόσθετα, δεν διατέθηκαν στοιχεία για τους καταναλωτές στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες αποχέτευσης, στοιχείο επίσης ιδιαίτερα σημαντικό για την εκτίμηση των εσόδων. Διάγραμμα 18 Κατανομή του συνολικού πληθυσμού (απογραφή 2011) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Άσκιου Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011) για τον Δήμο Βοΐου ο συνολικός πληθυσμός ανήλθε σε κατοίκους με την ισχυρότερη πληθυσμιακή συγκέντρωση να εμφανίζεται στην Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας που αντιστοιχεί στο 33,5% του συνολικού πληθυσμού, Διάγραμμα 18. Σχετικά ομοιόμορφη πληθυσμιακή κατανομή εμφανίζεται τις Δημοτικές Ενότητες Άσκιου, Νεάπολης και Τσοτυλίου (21,8, 22 και 19% αντίστοιχα) ενώ η Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου, που είναι η μικρότερη πληθυσμιακά, συγκεντρώνει μόλις το 3,5% του πληθυσμού απογραφής. Ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών ανήλθε στους και η κατανομή τους ακολουθεί, ως ένα βαθμό, την πληθυσμιακή κατανομή και είναι σχετικά ομοιόμορφη στις Δημοτικές ενότητες Άσκιου, Νεάπολης, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (21%, 26%, 23% και 25% αντίστοιχα), Διάγραμμα 19. Τέλος, στην πληθυσμιακά μικρότερη Δημοτική ενότητα Πενταλόφου βρίσκεται το 5% του συνόλου των καταναλωτών. Σχέδιο 25

26 Διάγραμμα 19 Κατανομή του συνολικού αριθμού καταναλωτών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Άσκιου Αποτέλεσμα της ανωτέρω πληθυσμιακής κατανομής αλλά και της κατανομής του αριθμού καταναλωτών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βοΐου είναι η σημαντική διακύμανση του δείκτη κάτοικοι / υδρόμετρο από 0,98 (ΔΕ Πενταλόφου) ως 2,20 (ΔΕ Σιάτιστας), ενώ ο μέσος όρος για τον Δήμο Βοΐου ανέρχεται στο 1,48 κάτοικοι / υδρόμετρο, Διάγραμμα 20. Η χαμηλότερη τιμή του δείκτη κάτοικοι / υδρόμετρο βρέθηκε στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου ενώ η υψηλότερη στην Δημοτική ενότητα Σιάτιστας. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου ο πληθυσμός απογραφής είναι μικρότερος από τον αριθμό των υδρομέτρων (κάτοικοι: 654, υδρόμετρα:664). Όπως συζητήθηκε στα προηγούμενα, στην Δημοτική ενότητα Πενταλόφου το 21,4% των καταναλωτών εμφάνισε το 2013 μηδενική κατανάλωση. Διάγραμμα 20 Διακύμανση του αριθμού κατοίκων ανά υδρόμετρο στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Άσκιου Ακολούθως προσδιορίστηκαν οι δείκτες κατανάλωσης που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 21 που ακολουθεί. Για κάθε Δημοτική Ενότητα υπολογίστηκαν η μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο, η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο και η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο. Για τον υπολογισμό των δεικτών ελήφθησαν υπόψη οι ποσότητες του πόσιμου νερού που τιμολογήθηκαν το 2013, ο αριθμός των υδρομέτρων (καταναλωτών) και ο πληθυσμός του Δήμου Βοΐου σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 (Πίνακας 6). Σχέδιο 26

27 Διάγραμμα 21 Δείκτες κατανάλωσης στις Δημοτικές Ενότητες και στο σύνολο του Δήμου Βοΐου α/α Στις πέντε Δημοτικές Ενότητες η μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο (καταναλωτή) κυμάνθηκε από ~66 m 3 μέχρι ~112 m 3, ενώ στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανήλθε στα 86 m 3 ανά υδρόμετρο, Διάγραμμα 21. Αντίστοιχα, η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο κυμάνθηκε από ~45 m 3 μέχρι ~74 m 3, ενώ στο σύνολο του Δήμου Βοΐου ανήλθε στα 58 m 3 ανά κάτοικο. Τέλος, η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο εμφάνισε σημαντική διακύμανση από 124 l/κάτοικο (ΔΕ Σιάτιστας) μέχρι 201 l/κάτοικο (ΔΕ Άσκιου), ενώ για το σύνολο του Δήμου Βοΐου η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο ανήλθε στα ~160 l. Οι παρατηρούμενες σημαντικές διακυμάνσεις στους δείκτες κατανάλωσης (μέση ετήσια κατανάλωση ανά υδρόμετρο, μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο και μέση ημερήσια κατανάλωση ανά κάτοικο) αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές διαφορές που εμφανίζονται μεταξύ των Δημοτικών ενοτήτων αναφορικά με την πληθυσμιακή πυκνότητα, τις χρήσεις γης, τις επαγγελματικές δραστηριότητες αλλά και τις πολύ σημαντικές διαφορές στην εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική (τιμολόγηση κατ αποκοπή, χωρίς καταμέτρηση της κατανάλωσης), αλλά και του αυξημένου αριθμού των καταναλωτών (υδρομέτρων) μηδενικής κατανάλωσης. Πίνακας 7 Δημοτική ενότητα Δημοτικό διαμέρισμα Κατανομή ενεργών υδρομέτρων και μέσης ετήσιας κατανάλωσης ανά ενεργό υδρόμετρο στις Δημοτικές ενότητες του ΔΕΥΑ Βοΐου Πληθυσμός Υδρόμετρα Υδρόμετρα μηδενικής κατανάλωσης Ενεργά υδρόμετρα κάτοικοι ανά ενεργό υδρόμετρο ΔΗΜΟΣ Βοΐου (%) 1,97 1 Δημοτική Ενότητα Άσκιου ,79 1,98 2 Δημοτική Ενότητα Νεάπολης ,40 1,54 3 Δημοτική Ενότητα Πενταλόφου ,55 1,25 4 Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας ,45 2,83 5 Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου ,82 1,78 Για να αντιμετωπιστεί το γεγονός του σημαντικού αριθμού των καταναλωτών που το 2013 εμφάνισαν μηδενική κατανάλωση, χρησιμοποιήθηκε ο όρος ενεργός καταναλωτής που αναφέρεται στους καταναλωτές εκτός εκείνων που εμφάνισαν το 2013 μηδενική κατανάλωση. Έτσι, στις πέντε Δημοτικές ενότητες του Δήμου Βοΐου υπάρχουν συνολικά ενεργοί καταναλωτές (75% του συνόλου) που Σχέδιο 27

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σιάτιστα /0/05 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 89 Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πλατεία Τσιστοπούλου 5 503 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σιάτιστα 0.09.05 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 757 Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50 00 Σιάτιστα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Βοΐου διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε φανερή, προφορική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020

Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020 Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ. Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ. Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΚΑΛΟΝΕΡΙ Από : ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΝΕΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ 50300,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 459/2014 Περίληψη Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 20.857,05 5.003,74 20.000,00

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 20.857,05 5.003,74 20.000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ος : ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ σε Προµήθεια ασφάλτου 0.64,00 Προµήθεια σκυροδέµατος 0.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΜΑ : ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Κοζάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Με απόφαση του κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας αποφάσισε αύξηση των τελών ύδρευσης, άρδευσης και τελών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. /04 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 346/04 Περίληψη Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 0/0--0 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 6/0 Περίληψη Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 0. Στην Σιάτιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 ΗΜΟΥ ΒΟΪΟY ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/205 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 20/205 Περίληψη Απευθείας ανάθεση μίσθωσης μηχανημάτων για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 339/2014 Περίληψη Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού»

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 19 Νοεμβρίου 2010 Ε. Βαρδουλάκη O.A.ΔY.K. «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ο ΟΑΔΥΚ ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο παλαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΪΟΣ 2004 ΕΠΙ Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 8 1.1Εισαγωγή... 8 α) Πλαίσιο και στόχοι της μελέτης...8 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τα ειδικότερα θέματα που θα αναλύσουν οι ειδικοί που θα παραβρίσκονται ως ομιλητές είναι :

Τα ειδικότερα θέματα που θα αναλύσουν οι ειδικοί που θα παραβρίσκονται ως ομιλητές είναι : ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2009 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 719/231/YEA [ΚΜ/ΣΓ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: K. MIMIKOΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ WEST - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Γραμμάτια) Μισθώματα από ακίνητα Δ.Ε. Ασκίου ( άρθρο192 ΚΔΚ), τυροκομείο Γαλατινής, κτήριο ΟΤΑ 0111.01

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Γραμμάτια) Μισθώματα από ακίνητα Δ.Ε. Ασκίου ( άρθρο192 ΚΔΚ), τυροκομείο Γαλατινής, κτήριο ΟΤΑ 0111.01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα ( Μισθώματα από ακίνητα Δ.Ε. Ασκίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111.01 0111.02 0111.03 0111.04 0111.05

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Ε.ΥΔ.Α.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ιαχείριση ΠΟΡΩΝ Υδάτινων Πόρων και Προστασία Διεθνών Υδάτων: Το Ευρωπαϊκό Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 448/2014 Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Γεωπόνος Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Αργολίδας ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ 7 η Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας, στις 1 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜΒ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Δημήτρης Κουτσιφέλης Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Η ΔΕΥΑΜΒ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 333/2014 Περίληψη Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή!

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας! Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια, υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λίμνη Κάρλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.946 τ.χ. 733 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Παρουσίαση των παραληφθεισών από 16.12.2011 εγκαταστάσεων ύδρευσης των νέων περιοχών που εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΜΒ, ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν και η πολιτική της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Νικόλαος Γ. Σαφαρίκας Οικονομολόγος Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΕΥΑ Σερρών 1. Τιμολόγηση Τιμολογιακή Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.1 Ιστορική Αναδρομή Το νερό από τις παλαιότερες εποχές ήταν καθοριστικός παράγοντας για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Έτσι, από πάντα ο άνθρωπος προσπαθούσε να βρει τρόπους και λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΡΠΑΣΙ 5.198 τ.χ. 168 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Καρπασίου είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Γραφεία : Λοχ. Ροντογιάννη Τηλέφωνο : 2645021505 Blog: oloigiatilefkada.blogspot.com Ε-mail : kondra@hol.gr ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Παραδείγματα με τους νέους προσαυξημένους συντελεστές που ψηφίστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΥΑΠ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 Συνεχίζονται και για το 2016 οι μειώσεις τιμολογίων σε χιλιάδες λαϊκές οικογένειες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΥΑΠ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 Συνεχίζονται και για το 2016 οι μειώσεις τιμολογίων σε χιλιάδες λαϊκές οικογένειες Πάτρα 4-12-2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΥΑΠ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 Συνεχίζονται και για το 2016 οι μειώσεις τιμολογίων σε χιλιάδες λαϊκές οικογένειες Διευρύνεται η βάση των δικαιούχων του ειδικού κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΣΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 989 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 37.079 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Ατσικής είχε 958, 900, 1074

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30334 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας

Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας Ημερίδα Smart Water Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2014 Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Δικτύων ύδρευσης Εξοικονόμηση ενέργειας ΕΚΤΑΣΗ :335 τετ.χλμ. Ημερίδα Smart Water - Μήκος Δικτύου Ύδρευσης 1050 Οκτωβρίου 2014 χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ Το νερό, όπως γνωρίζουμε, είναι απόλυτα αναγκαίο για την επιβίωση του ανθρώπου. Χωρίς τροφή μπορούμε να ζήσουμε αρκετές μέρες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Παναγ. Γρ. Μαρκαντωνάτος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός-Υγιεινολόγος, PhD, MSc Ποντοηρακλείας 15, 115 27 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ΠΙΘΑΡΙ 73100 ΧΑΝΙΑ Τηλ. 28210 36223 & Fax: 28210 36288 e-mail: zoumad@deyax.org.gr ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου): 1.1 Γεωγραφικά στοιχεία Νομός:.... Δήμος..... Δημοτική Ενότητα:...... Τοπωνυμία χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΣΙΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η Τοπική Κοινότητα Φισίνης αποτελείται από δύο οικισμούς. Τον οικισμό Φισίνης

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα 1: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ I Εισαγωγή Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+ 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου στις 07:00 πµ του Σαββάτου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση

Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση Α Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου Το Νερό στη Φύση Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Γλέζου Κατερίνα - Δρίλλια Αθανασία Εξοικονόμηση νερού και διαφήμιση Ομάδα «Σταγόνα ζωής» ΜΕΛΗ: ΔΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική της Εικαστικής Πορείας 2015-16

Θεματική της Εικαστικής Πορείας 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Ζιώγας, επίκουρος καθηγητής ΤΕΕΤ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού χλωρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα