ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 13/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την αριθμό πρωτ. 7601/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα με αποδεικτικό στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης. Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαρκογιαννάκης Γεώργιος έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ζερβός Γεώργιος, Μαρκατάτος Γεώργιος, Νικολιδάκη Βαρελτζάκη Ειρήνη, Παγωμένος Χαράλαμπος, Αλμπαντάκη Χρυσάνθη, Παγωμένος Ιωάννης, Ντουλάκης Ιωάννης, Παντερής Απόστολος, Χατζηδάκης Γεώργιος, Τζεδάκης Αντώνιος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Κεφαλογιάννης Κων/νος, Κληρονόμος Εμμανουήλ, Παπαδάκης Τίτος, Στρατάκης Σταύρος. ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Πετούσης Ζαχαρίας,Ξενικάκης Εμμανουήλ, Μαρής Δράκος, Στρατάκη Ρομπογιαννάκη Ευαγγελία, Βιστάκη Ελευθερία, Στριλιγκάς Ζαχαρίας. Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα δέκα πέντε (15) και η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη για την τήρηση των πρακτικών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ξενικάκης Εμμανουήλ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος Βιστάκη Ελευθερία. 1

2 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος Στρατάκη Ρομπογιαννάκη Ευαγγελία. ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση τουριστικής- διαφημιστικής προβολής Δήμου Γαζίου οικονομικού έτους Ο Δήμαρχος έλαβε το λόγο και για το παραπάνω θέμα είπε τα εξής : Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 261/97 (ΦΕΚ 186 Α'/3-9-97) περί «Διαφάνειας στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης», καθορίζεται η διαδικασία ανάθεσης σε ιδιωτικούς ή Δημοσίους φορείς, του έργου της προβολής των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου Π.Δ/τος οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και κάθε φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχει υποχρέωση προγραμματισμού διαφημιστικής προβολής για το επόμενο έτος, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν στο κοινό και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, καθώς και η προϋπολογιζομένη άξια. Τα προγράμματα προβολής των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται στον αντίστοιχο εποπτεύοντα Υπουργό και διαβιβάζονται προς έγκριση μαζί με τα σχετικά προγράμματα του εποπτεύοντος Υπουργείου στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. Ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. εγκρίνει τα σχετικά προγράμματα μετά από έλεγχο νομιμότητας του περιεχομένου τους ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 2328/1995 και του παρόντος διατάγματος. Η επιτροπή τουρισμού του δήμου Γαζίου στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων: Δημιουργία και αναπαραγωγή έντυπου υλικού 1. Έντυπο πολλαπλής χρήσης: Φυλλάδιο με σύντομη, ουσιαστική και πλήρης παρουσίαση των βασικών τουριστικών πόρων και υπηρεσιών του δήμου που αναδεικνύει τα ιδιαίτερα φυσικά, πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Το έντυπο αυτό θα είναι μία 2

3 πολυσέλιδη έκδοση ( Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά) και θα διανέμεται σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού, στα λιμάνια,στα αεροδρόμια της Κρήτης, στα ξενοδοχεία της περιοχής και σε γραφεία ενημέρωσης που μελλοντικά θα λειτουργήσουν. Η πρώτη παραγωγή θα είναι σε αντίτυπα. Κόστους ευρώ. 2. Δημιουργία και αναπαραγωγή χαρτών.: Σκοπός τους είναι να καθοδηγούν τους επισκέπτες προκειμένου να μπορούν να προσανατολιστούν στο δήμο. Θα παραχθούν σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά), Αποδέκτες είναι : o το ευρύ κοινό και οι πιθανοί επισκέπτες των διαδρομών. o Οι επιτόπου επισκέπτες. o Οι επαγγελματίες του τουρισμού o Οι εν δυνάμει συνεργάτες. Α. Έκδοση ενός Χάρτη του δήμου, διπλής όψης. Στην μία όψη θα γίνεται απεικόνιση των ορίων της περιοχής, των οικισμών, του οδικού δικτύου, των υπηρεσιών και των τουριστικών προορισμών. Στην άλλη όψη θα χωροθετούνται οι τουριστικές υποδομές και οι ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις του δήμου και θα δίνονται πληροφορίες επικοινωνίας. Β. Θεματικοί Χάρτες: Θα προβάλουν συγκεκριμένα «τουριστικά προϊόντα» του δήμου, π.χ ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις του δήμου σε σχέση με το ναυτικό αθλητικό τουρισμό, πολιτιστικές διαδρομές, φυσιολατρικές διαδρομές, αρχαιότητες κλπ). Η πρώτη παραγωγή των Χαρτών θα είναι σε αντίτυπα. Κόστους ευρώ. Διαφημιστικά Σπότ σε Τοπικά Τηλεοπτικά κανάλια. 1. Τοπικό Kανάλι «Creta Chanel Τ.V» Σφήνες στα δελτία ειδήσεων & 350 σπότ ροής, Κόστους 5.000ευρώ. 2. Διαφημιστικά Τηλεοπτικά Σπότ στο Τοπικό κανάλι, «Κρήτη Τ.V». Σφήνες στα δελτία ειδήσεων &350 σπότ ροής, Κόστους 5.000ευρώ. Διαφημιστικά Ραδιοφωνικά Σπότ σε τοπικούς σταθμούς 1. Διαφημιστικά Σπότ στον Τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «9,84», Κόστους ευρώ. 3

4 2. Διαφημιστικά Σπότ στον Τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «Ράδιο Κρήτη», Κόστους ευρώ. 3. Διαφημιστικά Σπότ στον Τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «ALFA Radio Ηράκλειο», Κόστους ευρώ. 4. Διαφημιστικά Σπότ στον Ραδιοφωνικό Σταθμό «ATHLETIC Radio 104.2, Κόστους ευρώ 5. Διαφημιστικά Σπότ στον Τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «FRESH Radio 93.6fm, Κόστους ευρώ 6. Διαφημιστικά Σπότ στον Τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «CITY FM 100» Κόστους ευρώ. Καταχωρήσεις Τουριστικής Προβολής σε Έντυπα Μέσα (Εφημερίδες περιοδικά). 1. Εφημερίδα «Cretan News», Καταχώρηση Τουριστικής προβολής του Δήμου Γαζίου σε εξειδικευμένη εφημερίδα τουριστικής προβολής, η οποία εκδίδεται σε αντίτυπα, διανέμεται δωρεάν σε μεγάλα ευρωπαϊκά εμπορικά κέντρα& σιδηροδρομικούς σταθμούς, καθώς και στους χώρους των Διεθνών Τουριστικών Εκθέσεων. Συγκεκριμένα η προβολή αφορά την Διεθνή Έκθεση ΙΤΒ, του Βερολίνου (Μάρτιο 2009). Το κόστος της καταχώρησης είναι Τοπική Εφημερίδα «Πατρίδα», Καταχωρήσεις Τουριστικής Προβολής του Δήμου Γαζίου, Κόστους ευρώ. 3. Τοπική Εφημερίδα «Μεσόγειος», Καταχωρήσεις Τουριστικής Προβολής του Δήμου Γαζίου, Κόστους ευρώ. 4. Τοπική Εφημερίδα «Νέα Κρήτη», Καταχωρήσεις Τουριστικής Προβολής του Δήμου Γαζίου, Κόστους ευρώ. 5. Τοπική Εφημερίδα «Τόλμη», Καταχωρήσεις Τουριστικής Προβολής του Δήμου Γαζίου, Κόστους ευρώ. 6. Εφημερίδα «Τουριστικός Τύπος»(tourist Press), Καταχώρηση Τουριστικής προβολής του Δήμου Γαζίου στην εξειδικευμένη έκδοση τουριστικής προβολής που καλύπτει ειδησεογραφικά την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου και της Ελλάδας, ενημερώνει και προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών. Διανέμεται δωρεάν στην έκθεση τουρισμού ΜΙΤΤ που διοργανώνεται στην Ρωσία18-21 Μαρτίου στις Το κόστος της καταχώρησης είναι

5 7. Περιοδικό «Τουρισμός & πολιτισμός». Δισέλιδη Καταχώρηση Τουριστικής Προβολής του Δήμου Γαζίου, στην έκδοση του Μαρτίου 2009, Κόστους 800ευρώ. 8. Παγκρήτιο περιοδικό «Κρήτη», Ολοσέλιδη καταχώρηση Τουριστικής Προβολής, στην έκδοση Απριλίου Κόστους 600ευρώ. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των ανωτέρω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το παραπάνω σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου Γαζίου υποβλήθηκε με το υπ αριθ.πρωτ: 16422/ έγγραφο του Δήμου Γαζίου, στη Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας. Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η με αριθ. πρωτ. : 1493/ Απόφαση του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, με το οποίο εγκρίνεται η υποβληθείσα δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Γαζίου οικονομικού έτους 2009, ύψους ,00., με τον όρο ότι θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 261/97. Ειδικότερα, η κατανομή της σχετικής διαφημιστικής δαπάνης μεταξύ των περισσοτέρων κατηγοριών ΜΜΕ (έντυπα- ραδιόφωνο- τηλεόραση/περιφερειακά ή μη) να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 261/97 και ο σχετικός απολογισμός να κοινοποιηθεί στην Δ/νση Εποπτείας ΜΜΕ της Γ.Γ. Επικοινωνίας μέχρι την 31 η Μαρτίου του επόμενου έτους. Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2008 και συγκεκριμένα στον κ.α του σκέλους εξόδων είναι εγγεγραμμένη πίστωση ,00 για την υλοποίηση του σχεδίου τουριστικής προβολής του Δήμου. Για το λόγο ότι το κόστος των παραπάνω δράσεων είναι πολύ ψηλό, ο Δήμαρχος πρότεινε στο Δ.Σ. να εγκρίνει μόνο τις παρακάτω διαφημιστικές δράσεις, το κόστος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συν ΦΠΑ 19%) : Α) Διαφημιστικά σπότ σε τοπικά τηλεοπτικά κανάλια. Β) Διαφημιστικά ραδιοφωνικά σποτ σε τοπικούς σταθμούς. Γ)Καταχωρήσεις τουριστικής προβολής σε έντυπα μέσα (εφημερίδες - περιοδικά). 5

6 Το σύνολο των παραπάνω δράσεων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των ,00. Το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζεδάκης Αντώνης και είπε ότι, η προώθηση του τουρισμού γίνεται με την υλοποίηση έργων υποδομής και όχι με διαφημιστική προβολή. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κεφαλογιάννης Κων/νος είπε ότι θα ψηφίσει κατά, γιατί πρόκειται για προεκλογική προβολή του Δημάρχου και όχι για τουριστική προβολή. Επίσης, διαφωνεί με την διαφημιστική προβολή στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κληρονόμος Εμμανουήλ. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταύρος Στρατάκης είπε ότι θα ψηφίσει κατά, γιατί είναι πολύ πρόχειρος ο σχεδιασμός των δράσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό και αφού έλαβε υπόψη το υπ αριθ. πρωτ: 1493/ Απόφαση του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, τις διατάξεις του Π.Δ/τος 261/97 (ΦΕΚ 186 Α'/3-9-97), τις διατάξεις του άρθρου 209 Ν.3463/2006 ΔΚΚ, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2009 και την εισήγηση του Δημάρχου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 ΥΠΕΡ- 4 ΚΑΤΑ 4 ΛΕΥΚΑ) Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι Τζεδάκης Αντώνιος, Κεφαλογιάννης Κων/νος και Σταύρος Στρατάκης και Κληρονόμος Εμμανουήλ για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι Μαρκατάτος Γεώργιος, Ντουλάκης Ιωάννης, Παπαδάκης Τίτος, Λιαδάκης Αναστάσιος. 1. Εγκρίνει το Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Γαζίου για το οικονομικό έτος 2009, ύψους ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., σύμφωνα το υπ αριθ.πρωτ: 1493/ Απόφαση του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής 6

7 Γραμματείας Επικοινωνίας, τις διατάξεις του Π.Δ/τος 261/97, όπως ακριβώς διατυπώθηκε στην εισήγηση του Δημάρχου. 2. Η κατανομή της σχετικής διαφημιστικής δαπάνης μεταξύ των περισσοτέρων κατηγοριών ΜΜΕ (έντυπα- ραδιόφωνοτηλεόραση/περιφερειακά ή μη) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 261/97 και ο σχετικός απολογισμός θα κοινοποιηθεί στην Δ/νση Εποπτείας ΜΜΕ της Γ.Γ. Επικοινωνίας μέχρι την 31 η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους. 3. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση: - προβολής διαφημιστικών τηλεοπτικών σποτ στο Τοπικό Kανάλι «Creta Chanel Τ.V», ποσού 5.950,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). - προβολής διαφημιστικών τηλεοπτικών σποτ στο Τοπικό Kανάλι «Κρήτη Τ.V», ποσού 5.950,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). - μετάδοσης διαφημιστικών σποτ στον Τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «9,84», ποσού 3570,00 ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). - μετάδοσης διαφημιστικών σποτ στον Τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «Ράδιο Κρήτη», ποσού 3570,00 ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). -μετάδοσης διαφημιστικών σποτ στον Τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «ALFA Radio Ηράκλειο», ποσού 3570,00 ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). -μετάδοσης διαφημιστικών σποτ στον Τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «ATHLETIC Radio 104.2», ποσού 3570,00 ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). - μετάδοσης διαφημιστικών σποτ στον Τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «FRESH Radio 93.6fm», ποσού 3570,00 ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). -μετάδοσης διαφημιστικών σποτ στον Τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «CITY FM 100», ποσού 3570,00 ε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). -καταχώρησης τουριστικής προβολής στην Εφημερίδα «Cretan News», ποσού 8.330,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). -καταχώρησης τουριστικής προβολής στην Εφημερίδα «Πατρίδα», ποσού 4.760,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). -καταχώρησης τουριστικής προβολής στην Εφημερίδα «Μεσόγειος», ποσού 4.760,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 7

8 -καταχώρησης τουριστικής προβολής στην Εφημερίδα «Νέα Κρήτη», ποσού 4.760,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). - καταχώρησης τουριστικής προβολής στην Εφημερίδα «Τόλμη», ποσού 4.760,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). -καταχώρησης τουριστικής προβολής στην Εφημερίδα «Τουριστικός Τύπος»(tourist Press), ποσού 2.380,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). -καταχώρησης τουριστικής προβολής στον Περιοδικό «Τουρισμός & πολιτισμός», ποσού 952,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). -καταχώρησης τουριστικής προβολής στο Παγκρήτιο περιοδικό «Κρήτη», ποσού 714,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 4. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του κ.α του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2009: - Τοπικό Kανάλι «Creta Chanel Τ.V», ποσό 5.950,00 - Τοπικό Kανάλι «Κρήτη Τ.V», ποσό 5.950,00. -Τοπικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «9,84», ποσό 3570,00. - Τοπικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «Ράδιο Κρήτη», ποσό 3570,00. - Τοπικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «ALFA Radio Ηράκλειο», ποσό 3570,00. - Τοπικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «ATHLETIC Radio 104.2», ποσό 3570,00. - Τοπικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «FRESH Radio 93.6fm», ποσό 3570,00. -Τοπικός Ραδιοφωνικός Σταθμός «CITY FM 100», ποσό 3570,00. - Εφημερίδα «Cretan News», ποσό 8.330,00. - Εφημερίδα «Πατρίδα», ποσό 4.760,00. -Εφημερίδα «Μεσόγειος», ποσό 4.760,00. -Εφημερίδα «Νέα Κρήτη», ποσό 4.760,00. - Εφημερίδα «Τόλμη», ποσό 4.760,00. -Εφημερίδα «Τουριστικός Τύπος»(tourist Press), ποσό 2.380,00. -Περιοδικό «Τουρισμός & πολιτισμός», ποσό 952,00. -Παγκρήτιο περιοδικό «Κρήτη», ποσό 714,00. 8

9 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2009. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη Ακριβές Απόσπασμα Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 9