ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Κυρίες καὶ Κύριοι, Τὴν ἀποψινὴ ὁμιλία μου ἀφιερώνω στὴ μνήμη τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Δημήτρη Τριχόπουλου, ἐκλεκτοῦ καὶ ἀγαπητοῦ συναδέλφου, τὸν ὁποῖο ἀποχαιρετήσαμε πρὶν ἀπὸ μερικὲς ὧρες. Τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας μου εἶναι «Προκλήσεις τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ πρὸς τὴν ἐπιστήμη καὶ τὶς ἀξίες». 1. Ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς Τὸν σύγχρονο πολιτισμὸ ὑποβαστάζει ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ τεχνολογία. Βασικὸ ἀξιοκρατικὸ στοιχεῖο του εἶναι ἡ συνεχὴς ἀνάπτυξη, ἡ συνεχὴς αὔξηση τοῦ Ἀκαθάριστου Ἐθνικοῦ Προϊόντος (ΑΕΠ). Κατὰ τὴν ἐπι δίω ξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ, ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς φαίνεται νὰ ἔχει ἀγνοήσει τὰ περιοριστικὰ ὅρια τῶν ἐνεργειακῶν καὶ τῶν ἄλλων πόρων ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή του, καθὼς καὶ τὶς συνέπειες τῆς ἀλόγιστης κατανάλωσης στὴ βιωσιμότητά του καὶ στὴν «ὑγεία» τοῦ πλανήτη. Τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ εἶναι σημαντικὰ καὶ γνωστά: Ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς, ἡ ἐλευθερία καί, στὸ σύνολό τους, οἱ δυνατότητες μεγάλου μέρους τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι σήμερα καλύτερες ἀπ ὅ,τι στὸ παρελθόν. Ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ τεχνολογία τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ προσέφεραν σὲ μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς πρωτό

2 202 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ γνωρες ἀνέσεις καὶ ὑπηρεσίες καὶ πρωτοφανῆ μέσα γνώσης, πληροφόρησης, ἐπικοινωνίας καὶ μεταφορᾶς ἔδωσαν φωνὴ στὸν καταπιεσμένο ἄνθρωπο καὶ τὰ μέσα νὰ γκρεμίσει ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα καὶ νὰ ἀπαιτήσει τὴ χειραφέτησή του σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς. Ὡστόσο ἀκόμη καὶ σήμερα ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ἀνθρωπότητας μαστίζεται ἀπὸ ἀκραία φτώχεια [1], ἐνῶ ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ τεχνολογία παραμένουν προνόμια κυρίως τῶν πλούσιων χωρῶν καὶ χρησιμοποιοῦνται κατ ἐπανάληψη ἀρνητικά, ὡς δυνάμεις ἄκρατου πλουτισμοῦ, ἐκβιασμοῦ καὶ καταστροφῆς, ποὺ τείνουν νὰ ἀποσταθεροποιήσουν τὸν πλανήτη. Διακατέχεται ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος ἀπὸ σοβαρὸ προβληματισμὸ γιὰ τὴν ἴδια τὴν ἐπιστήμη. Μέρος τῆς ἀνθρωπότητας φοβᾶται ὅτι ὁ ἐπιστήμονας ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στὴ σύγχρονη κοινωνία νὰ ἐπιβάλει τὴν ἄποψη ὅτι μόνο ἡ ἐπιστήμη συνιστᾶ τὸν ἔγκυρο δρόμο πρὸς τὴ γνώση. Ἕνα μεγάλο μέρος τῆς κοινωνίας θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἀνταγωνιστικὴ ἀπέναντι στὶς παραδοσιακὲς ἀξίες τῆς κοινωνίας καὶ ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ ἄποψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο μειώνει τὸν ἄνθρωπο. Φοβᾶται ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος ὅτι ἡ βιο λογική του ἐξέλιξη ἀρχίζει νὰ ἐξαρτᾶται σταδιακὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο καὶ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει ἐνεργὰ τὰ ἠθικὰ προβλήματα ποὺ θέτει ἡ πρόοδος τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς τεχνολογίας καὶ νὰ συμβιβάσει τὴν ἐπιστημονικὴ γνώση μὲ τὶς ἀξίες του. Καί, ἐνῶ ἡ ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ἀπαιτεῖ συμβιβασμὸ καὶ ἀμοιβαῖο σεβασμὸ μεταξὺ τῶν ἀποδεδειγμένων δεδομένων τῆς ἐπιστήμης καὶ τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν τῆς κοινωνίας, ἡ ἀντιπαράθεση μεταξὺ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν τῆς κοινωνίας συνεχῶς ὀξύνεται καὶ τὸ χάσμα ἀνάμεσά τους μεγαλώνει. Στὴν ὁμιλία μου θὰ ἀναφερθῶ (1) στὶς προκλήσεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς τεχνολογίας στὸν ἄνθρωπο καὶ τὶς παραδοσιακές του ἀξίες, καὶ (2) στὶς προκλήσεις ποὺ ἀπορ ρέουν ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς συνεχῶς αὐξανόμενης χρήσης τῆς ἐνέργειας καὶ τῆς συνεχῶς αὐξανόμενης κατανάλωσης. Θὰ ὁλοκληρώσω τὴν ὁμιλία μου τονίζοντας τὴ σημασία τῆς συμπληρωματικότητας στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προκλήσεων τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ.

3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Προκλήσεις τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ πρὸς τὴν ἐπιστήμη καὶ τὶς ἀξίες ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς τεχνολογίας στὸν ἄνθρωπο Στὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰ. οἱ ἐπιστήμονες μάλιστα ἐκεῖνοι τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν καὶ ἰδιαίτερα οἱ φυσικοὶ ἐπιστήμονες ἀπέκτησαν κοινωνικὴ αἴγλη καὶ πολιτικὴ ἐπιρροή, διότι ἄρχισαν ἀπότομα καὶ μὲ πρωτόγνωρους τρόπους νὰ ἐπηρεάζουν μὲ τὴν ἐπιστήμη τους τὸν ἄνθρωπο ἐπινόησαν τὴν ἀτομικὴ βόμβα καὶ τὴν κατασκευή της καὶ ἔθεσαν ἔκτοτε τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο ὑπὸ τὸν φόβο ἑνὸς πυρηνικοῦ πολέμου. Σήμερα εἶναι ἡ σειρὰ τῶν βιολόγων ἰδιαίτερα τῶν γενετιστῶν, διότι αὐτοὶ γνωρίζουν πῶς νὰ ἐπηρεάζουν μὲ τὴν ἐπιστήμη τους τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ ζωή. Ὅπως στὴν περίπτωση τῶν ἀτομικῶν ὅπλων [2], ἔτσι καὶ στὴν περίπτωση τῆς γενετικῆς μηχανικῆς ἡ κοινωνία φοβᾶται τὶς ἐπιπτώσεις της στὸν ἄνθρωπο. Ἐπιτρέψατέ μου νὰ δώσω μερικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς βιολογίας καὶ τῆς γενετικῆς μηχανικῆς. 1. Θὰ ἀναφερθῶ σὲ ἕνα ἀπόσπασμα κειμένου ἑνὸς ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες ποὺ συνέταξαν τὴν ἔκθεση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν μὲ τίτλο: «Προτάσεις Χιλιετηρίδας γιὰ Μελλοντικὰ Παγκόσμια Ἠθικὰ Ζητήματα» («Millennium Project on Future Global Ethical Issues» [3], 2009). Γράφει λοιπὸν ὁ ἐπιστήμονας αὐτός: «Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ζητήματα ἠθικῆς ποὺ βασίζονται στὴν παράδοση καὶ τὴν πίστη μᾶλλον θὰ πάψουν νὰ ὑφίστανται καὶ θὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ ἕναν περισσότερο ἐπιστημονικό, τεχνολογικὸ καὶ οἰκονομικὸ κόσμο, ὅπου ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη, τὸ ἄτομο καὶ οἱ παραδοσιακὲς ἀρχὲς τῆς ἠθικῆς μᾶλλον θὰ ἐξαλειφθοῦν καὶ θὰ ὑποκατασταθοῦν ἀπὸ μιὰ νέα ἠθικὴ ρεαλισμοῦ καὶ τεχνολογίας. Ὁ παραδοσιακὸς πυρήνας τῆς κοινωνίας, ἡ οἰκογένεια, θὰ ἐξαφανιστεῖ, ἡ ἔννοια τοῦ γόνου (offspring) θὰ ἐξαφανιστεῖ, ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος θὰ θεωρηθεῖ ὡς μερικὲς χημικὲς ἀντιδράσεις σὲ ἕναν σωλήνα... Ὁ ἄνθρωπος θὰ εἶναι ἁπλῶς μιὰ μηχανή αὐτὸ εἶναι τὸ ἔθος καὶ τὸ ἦθος τοῦ μέλλοντος. Καμία ἠθική, καθόλου ἀξίες ὅπως τὶς γνωρίζουμε σήμερα. Γιὰ τὶς γενιὲς τοῦ μέλλοντος ἡ διάκριση μεταξὺ καλοῦ καὶ κακοῦ δὲν θὰ ἔχει καμία ἔννοια».

4 204 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Διερωτᾶται κανεὶς ἂν αὐτὴ εἶναι ὄντως ἡ ἄποψη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώπου! 2. Ἡ ἀνωτέρω ἄποψη ὅμως ἐκφράζεται ποικιλοτρόπως καὶ ἀπὸ ἄλλους. Γιὰ παράδειγμα, στὸ βιβλίο του μὲ τίτλο Γιὰ τὴν Ἀνθρώπινη Φύση (On Human Nature, 2004, σ. 208) [4] ὁ βιολόγος Edward Wilson ἀποφαίνεται ὅτι «ὁ ἄνθρωπος εἶναι σὲ θέση νὰ ἀλλάξει τὴ δική του φύση... τὴν ἴδια τὴν οὐσία τῆς ἀνθρωπότητας» («The human species can change its own nature... the very essence of humanity»). Μὲ ἀνάλογο τρόπο ἀποφαίνεται καὶ ὁ βιολόγος Gregory Stock στὸ βιβλίο του Ἐπανασχεδιάζοντας τὸν Ἄνθρωπο Ἐπιλέγοντας τὰ Γονίδιά μας, Ἀλλάζοντας τὸ Μέλλον μας (Redesigning Humans Choosing our Genes, Changing our Future, 2003) γράφει [5]: «Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς (στὴ βιολογικὴ ἀλλαγὴ τοῦ ἀνθρώπου) θὰ γράψουν μιὰ νέα σελίδα στὴν ἱστορία τῆς ζωῆς καὶ θὰ ἐπιτρέψουν στὸν ἄνθρωπο νὰ ἀποκτήσει τὸν ἔλεγχο τοῦ δικοῦ του ἐξελικτικοῦ μέλλοντος, προκαλώντας τὶς παραδοσιακὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὸ τί σημαίνει νὰ εἶσαι ἄνθρωπος (to be human)». Καὶ συνεχίζει: «Ὁ δρόμος πρὸς τὴν ὁριστικὴ ἐξαφάνιση τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιτυχίας καὶ ὄχι τῆς ἀποτυχίας τῆς ἀνθρωπότητας». Ἔτσι κατέγραψε τὸν φόβο του νωρίτερα καὶ ὁ C. S. Lewis γράφει [6]: «Ἡ τελικὴ κατάκτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀποδείχθηκε ὅτι εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου» («Man s final conquest has proved to be the abolition of Man»). Σήμερα εἶναι πολλοὶ ἐκεῖνοι ποὺ φοβοῦνται ὅτι ἡ ἐπιστήμη δρομολογεῖ ἀπρόβλεπτες ἐξελικτικὲς ἀλλαγὲς στὸν ἄνθρωπο, οἱ ὁποῖες πιθανὸν νὰ δημιουργήσουν ἕνα περιβάλλον ἐχθρικὸ γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος. 3. Σὲ μία διάλεξή μου στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τὸ 2007 σχετικὰ μὲ τὴν ἐπαγωγικὴ μέθοδο τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης [7] ἀναφέρθηκα σὲ ἀκραῖες μορφὲς ἐπαγωγισμοῦ, ὅπου ἡ γνώση στὸ ἀτομικὸ καὶ μοριακὸ ἐπίπεδο προεκτείνεται ἐπαγωγικὰ ὥστε νὰ συναχθοῦν συμπεράσματα στὴ μακροσκοπικὴ κλίμακα. Λόγου χάρη ἀπὸ τυχαῖες γονιδιακὲς μεταλλαγὲς συνάγονται συμπεράσματα γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς ὅλης ζωῆς. Ὅρισα στὴ διάλεξη αὐτὴ καὶ ἕνα νέο, ἀντίστροφο εἶδος ἐπαγωγισμοῦ, ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο στὰ ζῶα, τὸ ὁποῖο χαρακτήρισα ὡς τὸν δρόμο τῆς χίμαιρας. Ἀναφερόμουν στὴ συστηματικὴ εἰσαγωγὴ ἀνθρωπίνων γονιδίων σὲ ζῶα σὲ ὄντα στὰ ὁποῖα συνυπάρ χουν καὶ συλλειτουργοῦν ἀνθρώπινα καὶ ζωικὰ κύτταρα καὶ τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἐν δυνάμει νέες μορφὲς ζωῆς, χίμαιρες. Ἀρκετὲς προσπάθειες αὐτοῦ τοῦ εἴδους βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη σὲ διάφορες χῶρες [8]. Ποῦ θὰ ὁδηγήσει ἡ ἀντίστροφη

5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ αὐτὴ ἐπαγωγικὴ πορεία ποὺ συγχωνεύει ἀνθρώπινα καὶ ζωικὰ κύτταρα; Πόσο «ἀνθρώπινα ὄντα» εἶναι οἱ χίμαιρες ποὺ ἔχουν γίνει μὲ ἀνθρώπινα βλαστο κύτταρα; Σὲ ποιό σημεῖο στὴ διαδικασία αὐτὴ δημιουργοῦνται ζωικὰ ὄντα μὲ συνείδηση; Σὲ ποιό βαθμὸ ἀσάφειας καὶ ἀμφισβήτησης μπορεῖ νὰ ὑποβληθεῖ ἡ διαχωριστικὴ γραμμὴ μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ ζώου χωρὶς νὰ τεθεῖ ὑπὸ ἀμφισβήτηση αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ πολιτισμός; Συνιστᾶ ὁ δρόμος γιὰ καλύτερη ἰατρικὴ μέσῳ τῆς χίμαιρας τὸ ἑπόμενο βῆμα στὴν περαιτέρω μείωση τοῦ ἀνθρώπου; Καυτὰ ἐρωτήματα καὶ δύσκολες προκλήσεις πρὸς τὴν ἐπιστήμη καὶ τὶς ἀξίες τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. 4. Στὴν τελευταία κυρίως δεκαετία, ἐμφανίστηκε δυναμικὰ στὸ προσκήνιο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας ἡ λεγόμενη συνθετικὴ βιολογία (synthe tic biology), σκοπὸς τῆς ὁποίας εἶναι ἡ κατανόηση τῆς λειτουργίας τῆς ζωῆς στὸ θεμελιακὸ βιολογικὸ ἐπίπεδο καὶ ἡ τεχνητὴ παρέμβαση στοὺς βασικοὺς μηχανισμοὺς λειτουργίας τῆς ζωῆς (βλέπε, γιὰ παράδειγμα, παραπομπὴ [9]). Εἰδικότερα, μὲ βάση τὸν χαρακτηρισμὸ τῶν γενετικῶν ἀλληλουχιῶν ποὺ ἐκτελοῦν καθορισμένες λειτουργίες στὰ γονιδιώματα τῶν ὀργανισμῶν, ἐπιδιώκεται ὁ τεχνητὸς σχεδιασμὸς νέων βιολογικῶν καὶ βιοχημικῶν συστημάτων («κομματιῶν γενετικοῦ ὑλικοῦ»), τὰ ὁποῖα τοποθετοῦνται σὲ ζωντανὰ κύτταρα καὶ μελετᾶται ἡ συμπεριφορά τους καὶ οἱ νέες λειτουρ γίες τους σὲ αὐτά. Ἡ γνώση αὐτὴ ἐπιζητεῖται γιὰ νὰ σχεδιαστοῦν συνθετικὰ συστήματα τὰ ὁποῖα καθορίζουν τὶς κεντρικὲς γενετικὲς λειτουργίες τοῦ ἀποδέκτη ὀργανισμοῦ καὶ ἐπιτρέπουν τὴν τεχνητὴ παρέμβαση στοὺς βασικοὺς μηχανισμοὺς λειτουργίας τῆς ζωῆς καὶ τὴ δυνατότητα δημιουργίας «τεχνητῆς ζωῆς». Ἡ συνθετικὴ βιολογία καθίσταται ἔτσι δυνητικὰ ἱκανὴ νὰ σχεδιάσει μὲ ὑπολογιστὲς καὶ νὰ συνθέσει μὲ βιοχημικὲς μεθόδους τεχνητὰ γονιδιώματα, νὰ τὰ εἰσαγάγει κατὰ βούληση στὰ κύτταρα τῶν ὀργανισμῶν καὶ νὰ ἐπιφέρει στὸ γονιδίωμά τους τὶς ὅποιες ἀλλαγὲς ἐπιδιώκει ὁ σχεδιαστὴς ἐρευνητὴς (ἢ ὁ ἐργοδότης του) [10] δημιουργεῖ ἡμι συνθετικὰ «χιμαιρικὰ» κύτταρα καὶ ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τεχνητὲς μορφὲς ζωῆς. Διεθνεῖς ὀργανισμοί, κυβερνητικὲς ἐπιτροπές, ἀκαδημίες ἐπιστημῶν καὶ ἄλλοι φορεῖς ζήτησαν διεθνὴ ἐποπτεία τῆς ἔρευνας στὸ πεδίο αὐτό, ὥστε νὰ δρομολογηθεῖ παγκόσμια πολιτικὴ ἡ ὁποία ἀφενὸς νὰ ἐνθαρρύνει τὴν ἔρευνα καὶ νὰ διαχειρίζεται τὴν καινοτομία καὶ ἀφετέρου νὰ εἰσηγεῖται πρακτικὲς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση καὶ τὴν ἀποτροπὴ τῶν ὅποιων κινδύνων (βλέπε, λόγου χάρη, παραπομπὲς [11] καὶ [12]). Χαρακτηριστικὰ τὸ περιο

6 206 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ δικὸ Nature, σχολιάζοντας τὶς δυνατότητες τῆς συνθετικῆς βιολογίας, ἀναφέρει ὅτι ἡ συνθετικὴ βιολογία εἶναι δυνατὸν νὰ ὁδηγήσει στὴν ὑποβάθμιση τῆς ἀξίας τῆς ζωῆς (could lead to the devaluing of life) [13]. Τὰ ἐρωτήματα εἶναι πολλὰ καὶ θεμελιακά. Ποιές πληροφορίες θὰ «γραφτοῦν» στὸ συνθετικὸ DNA ποὺ θὰ ἐγχυθεῖ στὰ κύτταρα; Ποιός καὶ πῶς θὰ παρεμβαίνει καὶ θὰ προγραμματίζει τεχνητὰ τὴ λειτουργία τῶν κυττάρων τῶν ὀργανισμῶν δημιουργώντας νέους, πιθανῶς ἐπικίνδυνους γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὸ περιβάλλον, ὀργανισμούς; Ποιός καὶ πῶς θὰ ἐμποδίσει τὸν σχεδιασμὸ γονιδιωμάτων γιὰ τὴν «κατὰ παραγγελία» δημιουργία ἐπικίνδυνων συνθετικῶν μορφῶν ζωῆς; Οὐσιώδη ἐρωτήματα καὶ μεγάλες προκλήσεις γιὰ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὶς ἀξίες. 5. Σύγχρονοι ἐξελικτικοὶ βιολόγοι, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ Richard Dawkins καὶ ὁ Edward Wilson, καὶ ὄχι μόνον (βλέπε, λόγου χάρη, Κριμπᾶς [14]), ἐπιτίθενται πλέον ἀνοικτὰ στὰ παραδοσιακὰ ἠθικὰ συστήματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἰδιαίτερα στὴ θρησκεία. Αὐτὸ βλέπει κανεὶς στὰ βιβλία τοῦ Dawkins, ὅπως ἐκεῖνα μὲ τὸν τίτλο Τὸ Ἐγωιστικὸ Γονίδιο (The Selfish Gene [15]) καὶ Ἡ Ψευδαίσθηση τοῦ Θεοῦ (The God Delusion [16]) ἰδιαίτερα στὸ βιβλίο The God Delusion ὁ Dawkins ἀπομακρύνεται ἐπικίνδυνα ἀπὸ τὸ παραδοσιακὸ ἔθος τῆς ἐπιστήμης καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν ἐπιστήμη του γιὰ τὴν προάσπιση μὴ ἐπιστημονικῶν θεμάτων. Ἡ σκοπιὰ τοῦ Wilson, ὅπως λόγου χάρη αὐτὴ ἐκφράζεται στὸ βιβλίο του Γιὰ τὴν Ἀνθρώπινη Φύση (On Human Nature [4]), ἐπίσης προκαλεῖ τὰ παραδοσιακὰ ἠθικὰ συστήματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ συστηματικὰ ἐπιχειρεῖ νὰ ὑποβιβάσει τὸν ἄνθρωπο. Προφανῶς οἱ ἀπόψεις αὐτὲς δὲν ἀντιπροσωπεύουν ἐκεῖνες ἄλλων ἐπιστημόνων (βλέπε, γιὰ παράδειγμα, Collins [17]), παρουσιάζονται ὅμως καὶ πολλὲς φορὲς ἐκλαμβάνονται ὡς ἡ ἄποψη ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη [18] καὶ προκαλοῦν. Ἐπιβάλλεται, νομίζω, νὰ ἀντιπαραθέσουμε στὰ παραδείγματα τῶν χα ρακτηριστικῶν ἀπόψεων γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ προανέφερα καὶ τὴν παραδοσιακὴ ἄποψη, λόγου χάρη ἐκείνη τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. Σύμφωνα μὲ τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ ἄποψη: Ζῶον καὶ ὁ ἄνθρωπος μὲ κοινὴ φυσικὴ καὶ βιολογικὴ σύνθεση μὲ τὰ ἄλλα ζῶα, ἀλλὰ ζῶον μὲ νοημοσύνη, ἐλευθερία, πνευματικότητα καὶ ἠθική «τὸ ἄριστον τῶν ἐν τῷ κόσμῳ» κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, «τὸ μέτρο ὅλων τῶν πραγμάτων» κατὰ τὸν Πρωταγόρα, ἡ «εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου» κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο [19].

7 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ μοναδικότητα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ κεντρικὴ θέση του στὴ φύση προέρχονται ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ ρήση τοῦ χριστιανισμοῦ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι πάνω ἀπ ὅλα πρόσωπο. Κανένα ἄλλο ζῶο δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς «πρόσωπο», διότι σύμφωνα μὲ τὸν χριστιανισμὸ [20] ὁ κρίσιμος αὐτὸς διαχωρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ ἄλλα ζῶα ὀφείλεται στὴν ξεχωριστὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου μὲ τὸν Θεὸ καὶ ὄχι στὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀτομικῆς καὶ τῆς βιολογικῆς του φύσης. Ὁ ὑποβιβασμὸς ἑπομένως τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πρωτίστως ἡ ἀπογύμνωσή του ἀπὸ τὴν προσωπικότητά του. Ἡ πρόκληση λοιπὸν τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ γιὰ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὶς ἀξίες εἶναι σαφής: πρόβλεψη, ἀποφυγὴ καὶ ἀντιμετώπιση τῶν κινδύνων ἐνάντια στὴν ἰδέα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης. Ἡ πρόκληση αὐτή, κατὰ τὴν ἄποψή μου, συμπεριλαμβάνει τὴ διαφύλαξη τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς θεώρησης γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 3. Προκλήσεις τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ πρὸς τὴν ἐπιστήμη καὶ τὶς ἀξίες ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς συνεχῶς αὐξανόμενης χρήσης τῆς ἐνέργειας καὶ τῆς αὐξανόμενης κατανάλωσης Ὡς δεύτερη κατηγορία προκλήσεων τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ γιὰ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὶς ἀξίες θὰ περιγράψω μερικὰ ἀπὸ τὰ διακριτικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν τελευταίων δύο αἰώνων τὰ ὁποῖα σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὴν ἐνέργεια καὶ τὴν κατανάλωση. 3.1 Ἐνέργεια Ἡ ἐνέργεια διαδραμάτισε πρωταρχικὸ ρόλο στὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν πολιτιστικὴ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ. Ἡ ἀνακάλυψη νέων μορφῶν ἐνέργειας καὶ νέων τεχνολογιῶν ἐνέργειας γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ ἐπέφερε σημαντικὲς χαρακτηριστικὲς κοινωνικὲς ἀλλαγές, οἱ ὁποῖες σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὴν παραγωγὴ καὶ τὴ χρήση τῆς ἐνέργειας. Κάθε τεχνολογία σήμερα στηρίζεται στὴ διαθεσιμότητα ἐνέργειας εἰδικῆς μορφῆς. Μπορεῖ μάλιστα νὰ λεχθεῖ ὅτι κάθε δυνατὴ τεχνολογία ποὺ προβλέπει κανεὶς ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρξει στὸ

8 208 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ μέλλον θὰ ὑλοποιηθεῖ ἂν ὑπάρξει ἐνέργεια κατάλληλης μορφῆς γιὰ τὴν ἐν λόγῳ τεχνολογία. Ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀνάγκη συνεχῶς μεγαλύτερων ποσοτήτων ἐνέργειας καὶ οἱ συνακόλουθες συνέπειες καὶ προκλήσεις. Μερικὰ ἀπὸ τὰ πλέον διακριτικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ τὰ ὁποῖα σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὴν ἐνέργεια εἶναι τὰ ἑξῆς: (1) Ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Γιὰ χιλιετηρίδες ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς ἦταν μικρή. Ἡ ραγδαία κατανάλωση ἐνέργειας τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες προκάλεσε ἀπότομη, ἐκθετικὴ ἴσως, αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ 1 δισεκατομμύριο τὸ 1800 σὲ περίπου 7 δισεκατομμύρια τὸ 2000 (Εἰκόνα 1) [21]. Σύμφωνα μὲ τὶς προβλέψεις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν [22, 23], ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς θὰ ξεπεράσει τὰ 9 δισεκατομμύρια ἕως τὸ 2050 καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος του θὰ εἶναι στὶς χῶρες τῆς Ἀσίας (Εἰκόνα 2). Ἡ πρόκληση ἑπομένως εἶναι πῶς νὰ περιορισθεῖ αὐτὴ ἡ αὔξηση, ὥστε νὰ ἐξασφαλισθοῦν συνθῆκες ἀξιοπρεποῦς διαβίωσης γιὰ κάθε ἄνθρωπο. (2) Ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τοῦ μεγέθους τῶν πόλεων. Ὡς ἀποτέλεσμα κυρίως τῆς συνεχῶς αὐξανόμενης κατανάλωσης ἐνέργειας στοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες, ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ μέγεθος τῶν μεγαλου πό λεων αὐξήθηκαν δραματικὰ (Πίν. 1). Εἰκ. 1: Ἡ ἀπότομη αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες [21].

9 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Εἰκ. 2: Ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς ὣς τὸ 2050 σὲ διάφορες περιοχὲς [22, 23]. Πόλεις ἄνω τοῦ 1 ἑκατομμυρίου κατοίκων Ἔτος Ἀριθμὸς >472 Πόλεις ἄνω τῶν 10 ἑκατομμυρίων κατοίκων Ἔτος Ἀριθμὸς >26 Ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς στὶς πόλεις Ἔτος Ποσοστὸ (%) 1800 < Πίν. 1: Ἡ αὔξηση τῶν ἀστικῶν κέντρων [24] (αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μεγαλουπόλεων καὶ τοῦ μεγέθους τους). Ἡ τάση αὐτὴ συνεχίζεται, κυρίως στὶς χῶρες τοῦ λεγόμενου «Τρίτου Κόσμου». Σήμερα περίπου τὸ 50% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς καὶ περίπου τὸ 70% τῶν παιδιῶν ζοῦν στὶς πόλεις. Ἡ ἀποτελεσματικότητα καὶ ἡ λειτουργικότητα κάθε κοινωνικοῦ συστήματος ποὺ ὑποβαστάζει τὴν πολύπλοκη ζωὴ τῶν πόλεων στηρίζεται σὲ εἰδικὲς καὶ ἀλληλεξαρτώμενες τεχνολογίες καὶ ὑποδομές, ποὺ ὅλες ἀπαιτοῦν ἐνέργεια. Ἡ συνεχὴς αὐτὴ αὔξηση τῆς πολυπλοκότητας τῶν πόλεων, ἀλλὰ καὶ ἡ αὔξηση τῶν ἐνεργειακῶν τους

10 210 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ἀναγκῶν, καθιστοῦν τὴν κοινωνία εὐάλωτη. Ἡ πρόκληση ἑπομένως εἶναι κοινωνική, τεχνολογικὴ καὶ ἐνεργειακή. (3) Ἡ αὔξηση τῆς κατανάλωσης ἐνέργειας, κυρίως ἀπὸ τὰ ὀρυκτὰ καύσιμα. Ἡ κατανάλωση ἐνέργειας παρουσίασε συνεχὴ αὔξηση κατὰ τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες. Ἡ σύγχρονη κοινωνία ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τεράστια ποσὰ ἐνέργειας, τὰ ὁποῖα συνεχῶς αὐξάνονται. Σήμερα ἡ κοινωνία καταναλώνει συνολικὰ 4 φορὲς περισσότερη ἐνέργεια ἀπὸ ὅ,τι πρὶν ἀπὸ 50 χρόνια. Τὸ ἔτος 2000 ἡ παγκόσμια κατανάλωση ἐνέργειας ὑπερέβη τὰ 400 δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων Joules (400 EJ), ποσὸ ἰσοδύναμο μὲ περίπου 10 δισεκατομμύρια τόνους πετρελαίου ἐτησίως [25, 26]. Καὶ οἱ ἐνεργειακὲς ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπότητας προβλέπεται νὰ φθάσουν τὰ 623 EJ μέχρι τὸ 2035, δηλαδὴ νὰ εἶναι κατὰ 55% μεγαλύτερες ἀπ ὅ,τι τὸ 2000 [27]. Διερωτᾶται λοιπὸν κανεὶς ἂν αὐτὸς ὁ ρυθμὸς κατανάλωσης ἐνέργειας εἶναι βιώσιμος καὶ κατανοεῖ τὴν πρόκληση τῶν περιοριστικῶν ὁρίων τῶν φυσικῶν πηγῶν ἐνέργειας, ὅταν μάλιστα ἀναγνωρίσει τὶς ἐνεργειακὲς ἀνάγκες ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας. (4) Ἡ αὔξηση τῆς μόλυνσης τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή. Ἡ ἐνέργεια εἶναι βασικὸς παράγων γιὰ νὰ κατανοήσει κανεὶς τὴν ἐπίδραση τοῦ ἀνθρώπου στὸ περιβάλλον. Ἡ παραγωγὴ καὶ ἡ χρήση τῆς ἐνέργειας στοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες ἐπηρέασαν ἀρνητικὰ τὸν πλανήτη. Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι οὐσιαστικὰ ἀποτέλεσμα τῆς ἐνεργειακῆς ἀλλαγῆς. Τὰ 2/3 τῶν ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου στὴν ἀτμόσφαιρα προέρχονται ἀπὸ τὴν παραγωγὴ καὶ τὴ χρήση τῆς ἐνέργειας καὶ ὀφείλονται κυρίως στὸ ὅτι ἄνω τοῦ 80% τῆς παγκόσμιας κατανάλωσης ἐνέργειας εἶναι ἀπὸ ὀρυκτὰ καύσιμα. Ἡ Εἰκόνα 3 δείχνει τὰ κλασικὰ πλέον δεδομένα σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ συγκέντρωση τοῦ κύριου ἀερίου τοῦ θερμοκηπίου, τοῦ CO 2, στὴν ἀτμόσφαιρα τὶς τελευταῖες 10 χιλιετηρίδες καὶ τὴν ἀνησυχητικὴ αὔξηση τοῦ CO 2 στὴν ἀτμόσφαιρα τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες [28]. Τὸν Μάιο τοῦ 2013 ἡ συγκέντρωση τοῦ CO 2 στὴν ἀτμόσφαιρα ὑπερέβη τὰ 400 ppm (400 μόρια CO 2 σὲ ἕνα ἑκατομμύριο μόρια ἀέρα) [29]. Ἐπισημαίνω ὅτι οἱ συνέπειες αὐτὲς θὰ ἐπιδεινωθοῦν ἀκόμη περισσότερο στὸ μέλλον, διότι ἡ κατανάλωση ἐνέργειας θὰ συνεχίσει τὴν ἀνοδική της πορεία λόγῳ κυρίως τῶν ἀναγκῶν τῶν ὑπὸ ἀνάπτυξη χωρῶν.

11 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Εἰκ. 3: Συγκεντρώσεις CO 2 στὴν ἀτμόσφαιρα τὶς τελευταῖες 10 χιλιετηρίδες (ἔνθεμα ἀπὸ τὸ 1750) [28]. Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ λόγῳ τῆς αὐξανόμενης κατανάλωσης ἐνέργειας συνιστᾶ ἰδιαίτερα δύσκολη πρόκληση τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ εἶναι στε νὰ συνδεδεμένη μὲ τὴν ἐξοικονόμηση ἐνέργειας καὶ τὴν ἔγκαιρη πρόβλεψη καὶ τὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ἀκραίων φυσικῶν φαινομένων ποὺ μᾶλλον συνοδεύουν τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ (βλέπε, γιὰ παράδειγμα, EASAC [30]). Στὴν ἑπόμενη Εἰκόνα 4 παρουσιάζονται οἱ ἀναμενόμενες ἐκπομπὲς ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου στὸν 21ο αἰ. [31]. Βλέπει κανεὶς ὅτι, ἐνῶ οἱ ἐκπομπὲς ἀπὸ τὶς ἀναπτυγμένες χῶρες (μπλὲ χρῶμα) προβλέπεται νὰ μειωθοῦν, ἐκεῖνες ἀπὸ τὶς ἄλλες G20 χῶρες (πράσινο χρῶμα) καὶ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο (ἀνοικτὸ μπλὲ) προβλέπεται νὰ αὐξηθοῦν. Ἡ Εἰκόνα 5 δείχνει πὼς ἡ αὔξηση τῆς κατανάλωσης ἐνέργειας συνοδεύεται ἀπὸ παράλληλη αὔξηση τοῦ CO 2 ἀναφέρεται στὴν περίπτωση τῆς Κίνας [32]. Λόγῳ κυρίως τῆς αὔξησης τῆς κατανάλωσης ἐνέργειας, τὸ ΑΕΠ τῆς Κίνας αὐξήθηκε κατὰ περίπου 10% ἐτησίως τὰ τελευταῖα 30 περίπου ἔτη (ἡ μπλὲ καμπύλη). Ἄμεση συνέπεια αὐτῆς τῆς κατανάλωσης εἶναι ἡ παράλληλη καὶ ἀνησυχητικὴ αὔξηση τῶν ἐκπομπῶν τοῦ CO 2 στὴν Κίνα (κόκκινη καμπύλη). Οἱ ἐκπομπὲς ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου στὴν Κίνα τὸ

12 212 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Εἰκ. 4: Ἀναμενόμενες ἐκπομπὲς ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου στὸν 21ο αἰ. [31]. Εἰκ. 5: Τὸ ΑΕΠ τῆς Κίνας αὐξήθηκε ~ 10% ἐτησίως τὰ τελευταῖα 30 χρόνια. Ὡς ἄμεση συνέπεια αὐτῆς τῆς κατανάλωσης οἱ ἐκπομπὲς CO2 στὴν Κίνα αὐξήθηκαν ἀνησυχητικὰ [32].

13 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ξεπέρασαν ἐκεῖνες τῶν ΗΠΑ καὶ τὸ 2010 συνιστοῦσαν τὸ 24% τῶν παγκόσμιων ἐκπομπῶν [33]. Γενικότερα, ὑποστηρίζεται [34] ὅτι εἶναι ἀμφίβολο τὸ κατὰ πόσον ἡ αὔξηση τῆς θερμοκρασίας τῆς ἐπιφάνειας τῆς γῆς θὰ περιοριστεῖ στοὺς 2 ο C μέχρι τὸ τέλος τοῦ 21ου αἰ. Ἔστω καὶ ἂν οἱ ἐκπομπὲς τῶν ἀερίων τοῦ θερμοκηπίου σταματήσουν ἀπότομα, θὰ περάσουν ἑκατοντάδες χρόνια προτοῦ ἐπανέλθει ἡ θερμοκρασία τῆς ἐπιφάνειας τῆς γῆς στὶς τιμὲς ποὺ εἶχε στὴν προβιομηχανικὴ περίοδο [34]. (5) Ἡ αὔξηση τῆς κοινωνικῆς πολυπλοκότητας. Ὑποστηρίζεται ὅτι, ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ποσότητα τῆς ἐνέργειας ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή της μιὰ κοινωνία, τόσο μεγαλύτερος εἶναι ὁ βαθμὸς τῆς πολυπλοκότητάς της [35]. Ὅταν ὅμως ἡ ποσότητα τῆς ἐνέργειας ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή της καὶ ποὺ χρησιμοποιεῖ μιὰ πολύπλοκη κοινωνία μειωθεῖ ἢ σταματήσει νὰ αὐξά νεται, ἐνῶ οἱ ἐνεργειακές της ἀνάγκες συνεχίζουν νὰ αὐξάνονται, ἡ κοινωνία αὐτὴ κινδυνεύει ἂν δὲν ἐξασφαλίσει νέες πηγὲς ἐνέργειας ἢ ἂν δὲν κάνει πιὸ ἀποτελεσματικὴ χρήση τῆς ἐνέργειας ποὺ διαθέτει [36]. Διερωτᾶται λοιπὸν κανεὶς γιὰ πόσο ἀκόμη χρονικὸ διάστημα θὰ συνεχίσει ἡ αὔξηση τῆς κατανάλωσης τῆς ἐνέργειας καὶ τῆς πολυπλοκότητας τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ προτοῦ αὐτὸς καταστεῖ ἀσταθὴς καὶ ἑπομένως μὴ βιώσιμος. Ἂν ἡ κατανάλωση τῆς ἐνέργειας καὶ ἡ πολυπλοκότητα τῆς σημερινῆς κοινωνίας εἶναι οἱ καθοριστικοὶ παράγοντες προόδου τῆς κοινωνίας, μέχρι πότε οἱ παράγοντες αὐτοὶ μποροῦν νὰ αὐξάνονται καὶ ἡ σημερινὴ τεχνολογικὴ κοινωνία νὰ διατηρεῖ τὴ σταθερότητά της; Πολύπλοκα συστήματα ποὺ δὲν ἔχουν ἄλλη ἐπιλογὴ παρὰ νὰ συνεχίζουν νὰ αὐξάνονται καταρρέουν τελικά. Ἡ συνεχὴς αὔξηση τῆς πολυπλοκότητας τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ ἑπομένως τὸν καθιστᾶ εὔθραυστο καὶ λειτουργικὰ εὐπρόσβλητο. Ὁ κίνδυνος τῆς μὴ λειτουργικότητάς του ἐξαρτᾶται κρίσιμα ἀπὸ τὰ ἐξαιρετικὰ πολύπλοκα καὶ ἀλληλεξαρτώμενα συστήματα ποὺ τὸν ὑποβαστάζουν καὶ ποὺ ὅλα στηρίζονται στὴν ἐνέργεια. Ἀρκεῖ ἡ ἀπενεργοποίηση μερικῶν ἀπὸ αὐτὰ γιὰ νὰ ἐπέλθει κατακλυσμικὴ καταστροφὴ τῆς λειτουργικότητας ὁλόκληρου τοῦ συστήματος. Ὠθεῖται ἔτσι κανεὶς στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ βιωσιμότητα τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ κινδυνεύει χωρὶς τεράστιες νέες ποσότητες ἐνέργειας [37]. (6) Ἡ αὔξηση τοῦ χάσματος μεταξὺ τῶν ἐνεργειακὰ πλούσιων καὶ τῶν ἐνεργειακὰ φτωχῶν λαῶν. Ὑφίσταται ἕνα ἐνεργειακὸ

14 214 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ χάσμα μεταξὺ τῶν λαῶν τῆς γῆς, τὸ ὁποῖο τοὺς χωρίζει σὲ πλούσιους καὶ σὲ φτωχούς. Οἱ βιομηχανικὰ ἀνεπτυγμένες κοινωνίες στηρίζονται στὰ ὀρυκτὰ καύσιμα καὶ στὴν ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια, ἐνῶ οἱ φτωχὲς περιοχὲς τῆς γῆς ὅπως οἱ ἀγροτικὲς περιοχὲς νότια τῆς Σαχάρας, τῆς Νότιας καὶ Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας καὶ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς στηρίζονται κατὰ κανόνα στὶς ζωικὲς πηγὲς ἐνέργειας καὶ στὴ βιομάζα (Εἰκόνα 6) [38]. Ὑπολογίζεται (βλέπε, γιὰ παράδειγμα, IEA [39]) ὅτι περίπου 1,3 1,6 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι δὲν ἔχουν πρόσβαση στὸν ἠλεκτρισμὸ καὶ ὅτι περίπου 2,4 3,0 δισεκατομμύρια βασίζονται σὲ παραδοσιακὴ χρήση βιομάζας γιὰ μαγείρεμα καὶ θέρμανση. Εἰκ. 6: Γυναῖκες στὸ Σουδὰν μεταφέρουν καυσόξυλα [38]. Παραμένει ἀδιαμφισβήτητο δεδομένο ὅτι σχεδὸν κάθε ἀναπτυξιακὸ πρόβλημα τῶν φτωχῶν λαῶν σχετίζεται ἄμεσα ἢ ἔμμεσα μὲ τὴν ἐνέργεια. Ἡ ἐξάλειψη ἑπομένως τῆς φτώχειας καὶ ἡ διασφάλιση μιᾶς ἀξιοπρεποῦς ζωῆς στὶς φτωχὲς περιοχὲς τῆς γῆς προϋποθέτει ἐξάλειψη τῆς ἐνεργειακῆς τους ἀνέχειας καὶ αὐτὸ θὰ ἀπαιτήσει μεγαλύτερη κατανάλωση ἐνέργειας στὸ μέλλον. Παραμένουν ὅμως τὰ ἐμπόδια λόγῳ τῶν περιοριστικῶν ὁρίων τῶν σημερινῶν ἐνεργειακῶν πηγῶν. Διαφαίνεται λοιπὸν σαφὴς ἡ πρόκληση: τελειοποίηση νέων πηγῶν ἐνέργειας, οἰκονομικὰ προσιτῶν καὶ φιλικῶν πρὸς τὸ περιβάλλον, ὥστε ἡ «ὑγεία» τοῦ πλανήτη νὰ μὴ συνεχίσει νὰ κινδυνεύει καὶ ἡ φτώχεια καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια μεγάλου μέρους τῆς ἀνθρωπότητας νὰ μὴν καταρρεύσουν σὲ ἀκόμη χαμηλότερα ἐπίπεδα.

15 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ἐπιθυμῶ νὰ τονίσω μὲ τὸν πλέον κατηγορηματικὸ τρόπο ὅτι ἡ ἐξάλειψη τῆς φτώχειας καὶ τῆς ἀνέχειας, καὶ μάλιστα τῶν ἀκραίων μορφῶν τους, εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πλέον πιεστικὲς προκλήσεις τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ. Ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ἀνθρωπότητας σήμερα: Πεινᾶ. Περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι ζοῦν ὑπὸ συνθῆκες ἀκραίας φτώχειας (Εἰκόνα 7). Ἔχει μικρὸ προσδόκιμο ὅριο ζωῆς. Ἄνθρωποι μὲ χαμηλὰ εἰσοδήματα (κάτω τῶν $2 τὴν ἡμέρα) πεθαίνουν νωρίς, πρὶν φθάσουν τὸ τεσσαρακοστό τους ἔτος (Εἰκόνα 8). Ζεῖ στὸ σκοτάδι καὶ εἶναι ἀπομονωμένο. Βλέπει κανείς, ὅπως δείχνει ἡ Εἰκόνα 9, λίγα φῶτα στὴν Ἀφρικὴ καὶ μεγάλη ἀπομόνωση. Εἰκ. 7: Χωρὶς σχόλιο [40]. Εἰκ. 8: Προσδόκιμο ὅριο ζωῆς σὲ συνάρτηση μὲ τὸ εἰσόδημα [41].

16 216 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Εἰκ. 9: Κατανομὴ τοῦ φωτισμοῦ στὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς [42]. Βλέπει τὸ βιοτικό του ἐπίπεδο νὰ καταρρέει σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνο τῶν συνανθρώπων του, ἀκόμη καὶ στὴ δική του χώρα. Στὴν Κίνα, γιὰ παράδειγμα, σήμερα περίπου 150 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ζοῦν μὲ εἰσοδήματα ποὺ ἀναλογοῦν σὲ λιγότερο ἀπὸ $1,50 τὴν ἡμέρα. Ἡ ἀνισότητα μεταξὺ τῶν φτωχῶν καὶ τῶν πλούσιων κατοίκων τῆς Κίνας αὐξήθηκε τελευταῖα. Ὑπολογίζεται [43] ὅτι σήμερα τὸ 0,4% τῶν οἰκογενειῶν τῆς Κίνας κατέχουν περίπου τὸ 70% τοῦ πλούτου τῆς Κίνας. Ἂν σὲ αὐτὸ τὸ δεδομένο προστεθοῦν καὶ τὰ σοβαρὰ προβλήματα τῆς μόλυνσης τοῦ ἀέρα, τοῦ νεροῦ καὶ τοῦ ἐδάφους τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, τότε συμπεραίνει κανεὶς ὅτι ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς Κίνας αὔξησε τὴν κοινωνικὴ ἀνισότητα καὶ ὑποβάθμισε τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς μεγάλου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ της [44]. Τὸν Μάιο τοῦ 2014 τὸ περιοδικὸ Science δημοσίευσε τὰ τελευταῖα δεδομένα σχετικὰ μὲ τὴ μόλυνση τοῦ ἐδάφους τῆς χώρας αὐτῆς σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτά, τὸ 16,1% τοῦ κινεζικοῦ ἐδάφους καὶ τὸ 19,4% τῆς κινεζικῆς ἀγροτικῆς γῆς εἶναι σοβαρὰ μολυσμένα [45]. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια. Σήμερα ἡ ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια δὲν εἶναι διαθέσιμη σὲ ἐπαρκεῖς ποσότητες στὶς φτωχὲς περιοχὲς τῆς γῆς. Ἡ Εἰκόνα 10 ἀποτυπώνει αὐτὴ τὴν πικρὴ ἀλήθεια, δηλαδὴ ὅτι

17 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Εἰκ. 10: Μέρος τοῦ πληθυσμοῦ μὲ εἰσόδημα κάτω ἀπὸ $2 τὴν ἡμέρα σὲ συνάρτηση μὲ τὴν πρόσβασή του στὴν ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια [46]. χῶρες στὶς ὁποῖες μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τους ζεῖ μὲ λιγότερο ἀπὸ $2 τὴν ἡμέρα ἔχουν πολὺ περιορισμένη ἢ μηδενικὴ πρόσβαση στὴν ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια [46]. Ἡ ἑπόμενη Εἰκόνα (11) δείχνει ὅτι ὑπάρχει σαφὴς σχέση μεταξὺ τῆς κατανάλωσης ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας καὶ τοῦ ΑΕΠ μιᾶς χώρας καὶ ὅτι οἱ ἀνεπτυγμένες χῶρες καταναλώνουν ἕως καὶ χίλιες φορὲς περισσότερη ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια ἀνὰ ἄτομο κατ ἔτος ἀπ ὅ,τι οἱ ὑποανάπτυκτες. Εἶναι προφανὲς ἀπὸ τὰ δεδομένα στὴν Εἰκόνα 11 ὅτι τὸ εἰσόδημα τῶν φτωχῶν λαῶν (μὲ κατανάλωση λιγότερης ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀπὸ 500 kwh ἀνὰ ἄτομο κατ ἔτος) θὰ μποροῦσε νὰ αὐξηθεῖ σημαντικὰ ἂν οἱ λαοὶ αὐτοὶ εἶχαν στὴ διάθεσή τους kwh ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀνὰ ἄτομο κατ ἔτος. Ἂν καὶ ἡ ἐνεργειακὴ φτώχεια εἶναι δύσκολο νὰ ὁριστεῖ, καὶ δυσκολότερο ἀκόμη νὰ μετρηθεῖ, μερικοὶ τὴν ὅρισαν μὲ βάση τὴν ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ βασικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου: 1 kwh ἀνὰ ἄτομο τὴν ἡμέρα [48 52]. Τὸ κατώφλι αὐτὸ τῆς ἐνεργειακῆς φτώχειας εἶναι ὄντως ὁριακὸ καὶ δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς βασικὲς ἀνάγκες

18 218 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Εἰκ. 11: ΑΕΠ ἀνὰ ἄτομο σὲ συνάρτηση μὲ τὴν κατανάλωση ἐνέργειας, 2008 [47]. τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Ὡστόσο, μὲ βάση αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸν ὁρισμὸ τῆς ἐνεργειακῆς φτώχειας, ὑπολογίζεται ὅτι 1,3 1,6 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι στεροῦνται πρόσβασης στὸν ἠλεκτρισμὸ καὶ περίπου 2,4 3,0 δισεκατομμύρια στηρίζονται σὲ παραδοσιακὴ βιομάζα γιὰ μαγείρεμα καὶ θέρμανση [39, 46, 53]. Ὁ Διεθνὴς Ὀργανισμὸς Ἐνέργειας (IEA) προβλέπει ὅτι ἡ τιμὴ τοῦ ὁρίου ἐνεργειακῆς φτώχειας θὰ αὐξηθεῖ μὲ ἀργὸ ρυθμὸ καὶ θὰ φτάσει τὶς 800 kwh ἀνὰ οἰκογένεια κατ ἔτος ἕως τὸ 2030 [51]. Τὸ ποσὸ αὐτὸ εἶναι ἀπογοητευτικὰ χαμηλὸ ἂν λάβει κανεὶς ὑπόψη ὅτι ἡ μέση ἐτήσια κατανάλωση ἐνέργειας ἀνὰ οἰκογένεια στὶς 27 χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τὸ 2008 ἦταν περίπου kwh [51]. Γι αὐτοὺς κυρίως τοὺς λόγους τὸ 2012 ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν κήρυξε τὴ δεκαετία ὡς τὴ δεκαετία βιώσιμης ἐνέργειας γιὰ ὅλους (as the decade for sustainable energy for all) [54]. Οἱ ἐνεργειακὲς ἀνάγκες τῶν ὑπὸ ἀνάπτυξη χωρῶν εἶναι ἴσως τὸ σοβαρότερο ἐνεργειακὸ πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα. Προφανῶς τίθεται τὸ εὔλογο ἐρώτημα κατὰ πόσον ἡ καθολικὴ πρόσβαση σὲ σύγχρονες μορφὲς ἐνέργειας θὰ ἐπέφερε σημαντικὴ αὔξηση στὴν παγ κόσμια κατανάλωση ἐνέργειας καὶ συνακόλουθη αὔξηση τῶν ἐκπομπῶν

19 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Εἰκ. 12: Μικρὰ φωτοβολταϊκὰ παράγουν ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια γιὰ φωτισμὸ σὲ ἕνα ἀπομακρυσμένο χωριὸ τῆς Βραζιλίας («Ἔξυπνα Χωριὰ» «Smart Villages») [56]. τοῦ CO 2 καὶ τῆς θερμοκρασίας τῆς ἀτμόσφαιρας. Ἀρκετὲς μελέτες προβλέπουν ὅτι ἡ πλήρης ἐξάλειψη τῆς ἐνεργειακῆς ἀνέχειας μέχρι τὸ 2030 θὰ ἐπέφερε σχετικὰ μικρὲς ἐπιπλέον αὐξήσεις στὴν κατανάλωση ἐνέργειας [55]. Γιὰ τὶς φτωχότερες περιοχὲς τῆς γῆς, οἱ Ἀνανεώσιμες Πηγὲς Ἐνέργειας (ΑΠΕ) ἀναπτύσσονται τοπικὰ μὲ διεθνὴ χρηματοδότηση (ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὴ Διεθνὴ Τράπεζα, Ἱδρύματα καὶ ἄλλους φορεῖς) καὶ οἱ προσπάθειες αὐτὲς ἄρχισαν νὰ ἀποδίδουν καρπούς. Ἡ ἡλιακὴ ἀκτινοβολία μὲ μικρὰ Φ/Β, γιὰ παράδειγμα, ἀλλάζει τὴ ζωὴ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Στὴν Εἰκόνα 12 βλέπει κανεὶς τὴ χρήση τῶν φωτοβολταϊκῶν σὲ ἕνα ἀπομακρυσμένο χωριὸ τῆς Βραζιλίας φωτοβολταϊκὰ συστήματα τῶν 50 Watt [56] παράγουν ἠλεκτρισμὸ γιὰ φωτισμό. Ὑπάρχουν μάλιστα σὲ ἐφαρμογὴ σχέδια χρήσης φωτοβολταϊκῶν καὶ ἄλλων ΑΠΕ γιὰ τὴν παροχὴ ἠλεκτρισμοῦ σὲ ἀρκετὲς ἀπομακρυσμένες περιοχὲς τῆς γῆς, στὰ λεγόμενα «Ἔξυπνα Χωριὰ» («Smart Villages»). Στὴν προσπάθεια αὐτὴ συμμετέχουν καὶ οἱ Ἀκαδημίες Ἐπιστημῶν τῶν χωρῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, στὶς ὁποῖες ἀνήκει καὶ ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν [57]. Στὶς ἀνεπτυγμένες καὶ τὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες ἐπιβεβαιώνεται ἡ ποσοτικὴ σχέση μεταξὺ τοῦ ΑΕΠ καὶ τῆς κατανάλωσης ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας (Εἰκόνα 13) [24, 58].

20 220 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Εἰκ. 13: Συσχέτιση κατανάλωσης ἐνέργειας καὶ ΑΕΠ [58]. Ἑπομένως: Τὸ μήνυμα εἶναι ξεκάθαρο: Ἡ ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ καὶ βασικὴ προϋπόθεση τῆς βιωσιμότητάς του. Ἡ πρόκληση εἶναι σαφής: ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴ φτώχεια μὲ παροχὴ ἐνέργειας, καὶ εἰδικότερα μὲ παροχὴ ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας. Ἡ συνέπεια εἶναι προφανής: Ἡ κατανάλωση τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας θὰ συνεχίσει τὴν ἀνοδική της πορεία. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς κύριες πρωτογενεῖς πηγὲς ἐνέργειας ποὺ βρίσκονται στὴ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου σήμερα (τὰ ὀρυκτὰ καύσιμα, τὶς ἀνανεώσιμες πηγὲς ἐνέργειας καὶ τὴν πυρηνικὴ ἐνέργεια) οἱ προκλήσεις εἶναι πολλές:

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016 Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηματικά και Οικονομικά στις ΗΠΑ (1974) και στην Αγγλία (1978). Στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ι. Διδάσκοντες Καθηγητής Αθανάσιος Πλατιάς Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Παραβάντης II.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Ένας επιστημονικός κλάδος που με τα επιτεύγματά του προκάλεσε έντονες συζήσεις στο τέλος του 20 ου αιώνα και αναμένεται να απασχολήσει εξίσου έντονα, αν όχι να μονοπωλήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακαδημαϊκό έτος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακαδημαϊκό έτος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 Διάλεξη 8 Φτώχεια (Barr, κεφ. 6) 2 Ανάλυση της φτώχειας ορισμός Βασικά μεθοδολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Ανάλυση της φτώχειας ορισμός. Ορίζοντας της φτώχεια: προβλήματα. Ορίζοντας της φτώχεια: προβλήματα. Κοινωνικός αποκλεισμός.

Διάλεξη 8. Ανάλυση της φτώχειας ορισμός. Ορίζοντας της φτώχεια: προβλήματα. Ορίζοντας της φτώχεια: προβλήματα. Κοινωνικός αποκλεισμός. 13/1/217 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακαδημαϊκό έτος 216-17 Διάλεξη 8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φτώχεια (Barr, κεφ. 6) 1 2 Ανάλυση της φτώχειας ορισμός Βασικά μεθοδολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Νῖκος Κατσαρός * Γενετικά Τροποποιηµένα ( Μεταλλαγµένα ) Προϊόντα:

Δρ Νῖκος Κατσαρός * Γενετικά Τροποποιηµένα ( Μεταλλαγµένα ) Προϊόντα: Δρ Νῖκος Κατσαρός * Γενετικά Τροποποιηµένα ( Μεταλλαγµένα ) Προϊόντα: Λύση γιά περισσότερη καί φθηνότερη τροφή στούς λαούς τοῦ πλανήτη µας ἤ ἀπειλή γιά τήν ὑγεία καί τό περιβάλλον µας ; Συνέντευξη στόν

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Η εξελισσόµενη κλιµατική αλλαγή και η σχέση της µε τα ενεργειακά πρότυπα του 20 ου αιώνα

Η εξελισσόµενη κλιµατική αλλαγή και η σχέση της µε τα ενεργειακά πρότυπα του 20 ου αιώνα Πανεπιστήµιο Αθηνών Η εξελισσόµενη κλιµατική αλλαγή και η σχέση της µε τα ενεργειακά πρότυπα του 20 ου αιώνα Χρήστος Σ. Ζερεφός Η Πλανητική Αλλαγή στην αρχή του 21 ου Αιώνα Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρωτόκολλο του Κυότο και οι επιπτώσεις στην Αγορά των Φωτοβολταϊκών

Το Πρωτόκολλο του Κυότο και οι επιπτώσεις στην Αγορά των Φωτοβολταϊκών Φωτοβολταϊκά και Ανάπτυξη 1 η «Εβομάδα Ενέργειας» Ημερίδα ΙΕΝΕ 26 Οκτωβρίου 2007 Το Πρωτόκολλο του Κυότο και οι επιπτώσεις στην Αγορά των Φωτοβολταϊκών Δημήτρης Λάλας FACE 3 TS ΕΠΕ Επιπτώσεις Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Περί αειφορίας ο λόγος

Περί αειφορίας ο λόγος Περί αειφορίας ο λόγος ορισμοί ερμηνείες προσεγγίσεις Γρίλλια Παναγιώτα- Μαρία, MSc Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφορίας & αειφόρου ανάπτυξης ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ἡ σημασία τοῦ κράτους Σήμερα θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι δεδομένο. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὶς ἀξιώσεις του,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Ομιλία στην σχετική τελετή στο δημαρχείο του Άαχεν, στις 4.5.1978, καταδεικνύουσα τους ευρωπαϊκούς οραματισμούς του Κύριε Δήμαρχε, Σᾶς ἐκφράζω

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Η κλιματική αλλαγή (IPCC 2014 - AR5) Οι τελευταίες 3 δεκαετίες είναι οι θερμότερες από το 1850 και πιθανότατα οι θερμότερες των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμοι κύριοι Υπουργοί. Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, Κυρίες και Κύριοι,

Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμοι κύριοι Υπουργοί. Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, Κυρίες και Κύριοι, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU EUROPEAN COMMISSION ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ REPRESENTATION IN CYPRUS Επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ενεργειακού Γραφείου Πολιτών Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις Γενοκτονίας καὶ Βαρβαρότητας λαμβάνει ἡ ὁμοφυλόφιλη ρινοκερίτιδα

Διαστάσεις Γενοκτονίας καὶ Βαρβαρότητας λαμβάνει ἡ ὁμοφυλόφιλη ρινοκερίτιδα Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας!... (γ ) Διαστάσεις Γενοκτονίας καὶ Βαρβαρότητας λαμβάνει ἡ ὁμοφυλόφιλη ρινοκερίτιδα «Εἶναι ἡ βαρβαρότητα... Τὴν βλέπω νά ρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ? Αντώνης Θ. Αλεξανδρίδης Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Μάριος Τσέζος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον Αν αναρωτηθεί κανείς

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) Ίδρυση 1960 Στόχος η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 741 «Τὸ σωματίδιον τοῦ Χὶγκς καὶ ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου» «Ἕνας πολὺ μικρός, ἀλλὰ ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ν. Λύτρας Το Φαινόμενο της Φτώχειας. Όψεις και Διαστάσεις

Ανδρέας Ν. Λύτρας Το Φαινόμενο της Φτώχειας. Όψεις και Διαστάσεις Ανδρέας Ν. Λύτρας Το Φαινόμενο της Φτώχειας Όψεις και Διαστάσεις Η Φτώχεια: Μια «άβολη» έννοια Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΟΚ (1984) σημειώνει ότι: «Φτωχοί είναι τα άτομα, οι οικογένειες και οι ομάδες προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE BUSINESS CASE FOR THE ENVIRONMENT ENERGY SAVING & BUILDINGS. Alexia Macheras, George Kolefas

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE BUSINESS CASE FOR THE ENVIRONMENT ENERGY SAVING & BUILDINGS. Alexia Macheras, George Kolefas CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE BUSINESS CASE FOR THE ENVIRONMENT ENERGY SAVING & BUILDINGS Ε.Α.Σ.Ε 17.12.13 Alexia Macheras, George Kolefas Οι νόµοι απέτυχαν να παρέχουν την ικανοποιητική καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και το Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σας προσκαλούν στη

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ. Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ. Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Ἀδέλφια μου καὶ παιδιά μου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ

Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ ICAMSoft SmartMedicine v.3 Στατιστικά Χρήση τῶν Στατιστικῶν / Ἐρευνητικῶν Ἐργαλείων τοῦ ICAMSoft Applications White Papers Φεβρουάριος 2010 Σελίς: 1 / 14 Στατιστικά ICAMSoft SmartMedicine v.3 Μenu Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

CIFOR Japan CIFOR ,**0 -,**0 1 CIFOR

CIFOR Japan CIFOR ,**0 -,**0 1 CIFOR CIFOR Japan + +, -. / CIFOR CIFOR Japan,**0 -,**0 1 CIFOR Gen Takao : Is Satellite Imagery Really Useful for the Sustainable Forest Management? An Overview on the New CIFOR/Japan Project Sustainable Utilization

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

To φαινόμενο του θερμοκηπίου. Υπερθέρμανση του πλανήτη

To φαινόμενο του θερμοκηπίου. Υπερθέρμανση του πλανήτη To φαινόμενο του θερμοκηπίου Υπερθέρμανση του πλανήτη Έχουμε ασχοληθεί, κατά διαστήματα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ως προς τον μηχανισμό δημιουργίας του, την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη εξ

Διαβάστε περισσότερα