ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 5 25 Μαρούσι Εύα Παραδείση ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Αθήνα, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου: <<Μεγάλα Δεδομένα - Προκλήσεις, Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής Διαχείρισης>> και ακρώνυμο «ΜΕΔΑ» Στο πλαίσιο του έργου <<Μεγάλα Δεδομένα - Προκλήσεις, Μέθοδοι και Τεχνικές Αποδοτικής Διαχείρισης>> που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΠΙΣ» - στον Άξονα Προτεραιότητας «03- Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Ε.Π. «Αττική» - το ΙΠ.ΣΥ / Ε.Κ Άθηνά, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνσιμού, σύμφωνα με τον ΕΚΛ του Κέντρου (Άρθρο 75, β) όπως ισχύει. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού παρατίθενται στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα (Α,Β,Γ,Δ,Ε & Ζ). Το ΙΠΣΥ/ΕΚ. Αθηνά δημοσιοποιεί την παρούσα πρόσκληση με βάση την απόφαση της 26 ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του, που πραγματοποιήθηε στις Παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά τα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ & Ε ως εξής: ) Παραρτήματα Α, Β, Δ & Ε - Παρόδοση ειδών σε 30 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 2) Παράρτημα Γ - Τεχνικές Αλλαγές ως εξής:

2 Ε το: CPU : i5 Hashwell, 3.GHz+, 5 ή καλύτερος γίνεται CPU : i5 Hashwell, 3.GHz+, ή καλύτερος (είναι απλώς τυπογραφικό, ίσως δεν χρειάζεται καν να το πούμε, το καταλαβαίνουν) Ε2 το: CPU : i7 Hashwell, 6 πυρήνες ή καλύτερος να γίνει CPU : i7 Ivy Bridge, 6 πυρήνες ή καλύτερος Ε3 το: CPU : i7 Hashwell, 4 πυρήνες ή καλύτερος να γίνει CPU : i7 Ivy Bridge, 4 πυρήνες ή καλύτερος Όροι συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: ) Φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και ασχολούνται με αντικείμενο τα υπό προμήθεια αγαθά 2) Συνεταιρισμοί 3) Ενώσεις / Κοινοπραξίες. 4) Κάθε προσφέρων που έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρεί τους όρους της παρούσας προκήρυξης Ειδικοί Όροι:. Το σύνολο του εξοπλισμού θα συνοδεύεται από το απαραίτητο S/W και φυλλάδια και θα παραδοθεί στο «ΙΠΣΥ/ΕΚ Αθηνά», εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Σε κάθε κατηγορία εξοπλισμού θα αναγράφεται αναλυτικά το κόστος και οι κωδικοί της κατασκευάστριας εταιρείας 3. Καθώς οι προδιαγραφές αφορούν σε μία ευρεία ποικιλία εξοπλισμού η οποία προφέρεται από διαφορετικούς κατασκευαστές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όλα τα απαιτούμενα μέρη από έναν μοναδικό προμηθευτή οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να υποβάλουν την προσφορά τους είτε για όλα τα παραρτήματα είτε μόνο για ορισμένα από αυτά (Α,Β,Γ,Δ,Ε και Ζ). Κατάθεση Προσφορών Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο κτήριο του Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 525 Παράδεισος-Μαρούσι, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με απόδειξη στη διεύθυνση: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 5 25, Παράδεισος Αμαρουσίου. Οι προσφορές πρέπει να έχουν παραληφθεί από το γραφείο πρωτοκόλλου του ΙΠ.ΣΥ (3 ος όροφος) πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ασχέτως του τρόπου υποβολής τους. 2

3 Κατακύρωση Διαγωνισμού Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Παράδοση-Παραλαβή Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στον χώρο του ΙΠΣΥ/Ε.Κ. «Αθηνά» με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι παραδοτέος εντός δεκαπέντε (5) ημερών για τα παραρτήματα Α, Β, Γ &, Ζ και τριάντα (30) ημερών για τα παραρτήματα Δ,Ε, από την υπογραφή της σύμβασης. Προθεσμία Υποβολής Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 203 και ώρα4.00 Δημοσίευση Το κείμενο της προκήρυξης είναι δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Α - Φορητοί υπολογιστές με λειτουργικό Windows Φ Μέγεθος οθόνης 4-5.6, ανάλυση τουλάχιστον 366x768 Επεξεργαστής τουλάχιστον i5-3337u Μνήμη τουλάχιστον 6GB Σκληρός δίσκος SSD τουλάχιστον 20GB 3 Φ2 Μέγεθος οθόνης 3.3-4, ανάλυση τουλάχιστον 600x900 Επεξεργαστής τουλάχιστον i7 Μνήμη τουλάχιστον 8GB Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 500GB Φ3 Μέγεθος οθόνης 3.3, ανάλυση τουλάχιστον 920x080 Επεξεργαστής τουλάχιστον i7 Μνήμη τουλάχιστον 8GB Σκληρός δίσκος SSD τουλάχιστον 256GB 3

4 Φ4 Μέγεθος οθόνης 5.6 ανάλυση 920x080 Επεξεργαστής τουλάχιστον i7, 2.2GHz Μνήμη τουλάχιστον 2GB Σκληρός δίσκος υβριδικός SSD-HDD τουλάχιστον 750GB Blue-ray ±R (να διαβάζει BRD και να γράφει σε DVD/CD) Κάρτα γραφικών με μνήμη τουλάχιστον 2GB Το κόστος του εξοπλισμού του παραρτήματος Α έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (7.300,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο εξοπλισμός του παραρτήματος Α πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον έτους Παράρτημα Β - Φορητές θέσεις εργασίας με λειτουργικό Mac OS X Φ2 Macbook air Μέγεθος οθόνης 3.3, ανάλυση τουλάχιστον 440x900 Επεξεργαστής τουλάχιστον i5 Haswell Μνήμη τουλάχιστον 8GB Σκληρός δίσκος SSD τουλάχιστον 256GB Φ22 Macbook air Μέγεθος οθόνης 3.3, ανάλυση τουλάχιστον 440x900 Επεξεργαστής τουλάχιστον i5 Haswell Μνήμη τουλάχιστον 4GB Σκληρός δίσκος SSD τουλάχιστον 28GB 2 Φ23 Macbook Pro Μέγεθος οθόνης 3.3, ανάλυση τουλάχιστον 2560x900 (Retina Display) Επεξεργαστής τουλάχιστον i5 Μνήμη τουλάχιστον 8GB Σκληρός δίσκος SSD τουλάχιστον 256GB Φ24 MacBook Mini Επεξεργαστής τουλάχιστον i7 (quad core) στα 2,6Ghz" 4

5 Μνήμη τουλάχιστον 6Gb Δίσκος τουλάχιστον Tb Βάρος λιγότερο από.25kg Διαστάσεις <= 3,6cm ύψος <= 9,7cm πλάτος <= 9,7cm μήκος Βάρος <=,22kg Θύρες (τουλάχιστον) Τεχνολογίας thunderbolt, 4 USB, HDMI, SDXC Φ25 ΙΜΑC 27 Μέγεθος οθόνης 27 Επεξεργαστής τουλάχιστον i5 στα 2.9GHz Μνήμη τουλάχιστον 8GB Σκληρός Δίσκος τουλάχιστον ΤΒ Το κόστος του εξοπλισμού του παραρτήματος Β έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (8.700,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο εξοπλισμός του παραρτήματος Β πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον έτους Παράρτημα Γ - Μικροί εξυπηρετητές πειραμάτων Ε midi tower 8 τροφοδοτικό 450W+, κατηγορίας 80+ CPU : i5 Hashwell, 3.GHz+, 5 ή καλύτερος Mητρική Socket, 50 υποστήριξη ταχύτητας μνήμης τουλάχιστον 600Mhz, SATAIII, USB3, 4 θέσεις μνήμης 2 x 4 GB RAM DDR3 600GHz+ HDD SATA3, 2TB, 7200, 64MB cache SSD SATA3, 28G+, ανάγνωση τουλάχιστον 450ΜΒ/s, γράψιμο 350ΜΒs DVD-RW 5

6 Ε2 Full tower τροφοδοτικό 600W+, κατηγορίας 80+ CPU : i7 Hashwell, 6 πυρήνες ή καλύτερος Mητρική Socket, 20 υποστήριξη ταχύτητας μνήμης τουλάχιστον 600Mhz, SATAIII, USB3, 8 θέσεις μνήμης 8 x 8 GB RAM DDR3 600GHz+ 3 x HDD SATA3, 4TB, 7200, 64MB cache SSD SATA3, 28G+, ανάγνωση τουλάχιστον 450ΜΒ/s, γράψιμο 350ΜΒs Κάρτα γραφικών GB μνήμη ή καλύτερη DVD-RW Ε3 Full tower τροφοδοτικό 600W+, κατηγορίας 80+ CPU : i7 Hashwell, 4 πυρήνες ή καλύτερος Mητρική Socket, 20 υποστήριξη ταχύτητας μνήμης τουλάχιστον 866Mhz, SATAIII, USB3, 8 θέσεις μνήμης 4 x 8 GB RAM DDR3 866GHz+ 6

7 x HDD SATA3, 2TB, 7200, 64MB cache SSD SATA3, 256G+, ανάγνωση τουλάχιστον 450ΜΒ/s, γράψιμο 350ΜΒs Κάρτα γραφικών GB, υποστήριξη CUDA DVD-RW Το κόστος του εξοπλισμού του παραρτήματος Γ έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων ενιακοσίων ευρώ (8.900,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο εξοπλισμός του παραρτήματος Γ πρέπει να έχει εγγύηση 2 χρόνων. Η εγγύηση να προβλέπει επισκευή σε μία εργάσιμη ημέρα εφόσον υπάρχει ανταλλακτικό, μέσα σε 0 εργάσιμες σε περίπτωση που δεν υπάρχει. Παράρτημα Δ - Εξυπηρετητής Αποθήκευσης Ε2 Είδος Αριθμός Απαιτήσεις Chassis Rack Mountable, μέγεθος 3U, στην προφορά να συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα rails για την εγκατάσταση σε rack. CPU 2 2.2Ghz, 6Cores ανά επεξεργαστή. RAM Διαθέσιμη RAM Υποστηριζόμενη 64GB 52G Ελεγκτής Δίσκων Υποστήριξη SATA3, Υποστηριζόμενοι δίσκοι 0 Διαθέσιμες θέσεις Σκληρών Δίσκων (HHD Bays) Διαθέσιμοι Σκληροί Δίσκοι SATA Διαθέσιμοι Σκληροί Δίσκοι SSD 2 Υποστήριξη δίσκων 3,5 5 2 Τροφοδοτικό 2 700W. SATA3, Χωρητικότητα 3TB ο καθένας SATA3, Χωρητικότητα 200GB ο καθένας 7

8 Δικτύωση 2 Gigabit Ethernet Οπτικός Δίσκος DVD-RW Διαχείριση Συστήματος IPMI 2.0 compliant Το κόστος του εξοπλισμού του παραρτήματος Δ έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (5.700,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο εξοπλισμός του παραρτήματος Δ πρέπει να έχει εγγύηση 3 χρόνων. Παράρτημα Ε - Εξυπηρετητής υπηρεσιών υψηλής αξιοπιστίας Ε3 Είδος Chassis Αριθμός Απαιτήσεις Rack Mountable, μέγεθος U, στην προφορά να συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα rails για την εγκατάσταση σε rack. CPU 2 3Ghz, 8Cores ανά επεξεργαστή. RAM Διαθέσιμη RAM Υποστηριζόμενη 64GB 256G Ελεγκτής Δίσκων Υποστήριξη SAS, Υποστηριζόμενοι δίσκοι 4, Διαθέσιμοι Σκληροί Δίσκοι SAS 4 RAID 0,,5 Τροφοδοτικό 2 500W. Οπτικός Δίσκος DVD-RW SAS 5000 RPM, Χωρητικότητα 600GB ο καθένας 8

9 Δικτύωση 2 Gigabit Ethernet Διαχείριση Συστήματος IPMI 2.0 compliant Το κόστος του εξοπλισμού του παραρτήματος Ε έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.00,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο εξοπλισμός του παραρτήματος Ε πρέπει να έχει εγγύηση 3 χρόνων με επισκευή την επόμενη εργάσιμη, στις εγκαταστάσεις του Ι.Π.ΣΥ. (Next Business Day On Site) Παράρτημα Ζ - Περιφερειακά Οθόνες Ο Μέγεθος 27 Ανάλυση 2560 x440 LED φωτισμός Θύρες HDMI, DisplayPort, DVI 2 O2 Μέγεθος οθόνης 23 εώς 24 Ανάλυση 920x080 Τύπος οθόνης IPS LED Θύρες VGA, DVI, HDMI 0 Rack Mountable UPS U Είδος Αριθμός Απαιτήσεις Τύπος Chassis Line Interactive Rack Mountable, μέγεθος 2U, στην προφορά να συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα rails για 9

10 Ισχύς Eγγύηση την εγκατάσταση σε rack. 2700W 3 έτη Πολύπριζα UPS U2 700V/A 8 πρίζες Schuko CEE 7 τουλάχιστον 4 battery backup 4 Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι Δ Μέγεθος 2.5 Τροφοδοσία USB Χωρητικότητα ΤΒ USB 3.0 Δ Μέγεθος 2.5 Τροφοδοσία USB Χωρητικότητα 2ΤΒ USB 3.0 Το κόστος του εξοπλισμού του παραρτήματος Ζ έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (5.300,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το UPS πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών, οι οθόνες τουλάχιστον 2 ετών και ο υπόλοιπος εξοπλισμός τουλάχιστον έτους