ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21, Ν.Μάντζαρου 12,

2 Η ΑΝΑ ΕΙΞΗ, (www.anadeixi.gr), εταιρεία Επιλογής Προσωπικού & Εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε την διεξαγωγή πανελλήνιας έρευνας για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, από την πλευρά των ανέργων (α µέρος) και των εργαζοµένων (β µέρος). Ο στόχος της έρευνας είναι να παρουσιάσει ποιες είναι οι σηµερινές συνθήκες εργασίας και πως αυτή η κατάσταση επηρεάζει τους ανέργους και τους εργαζοµένους σε όλο αυτό το διάστηµα της οικονοµικής κρίσης. Για τη συγκεκριµένη έρευνα, κρίθηκε σκόπιµο να συνταχθούν 2 τύποι ερωτηµατολογίων: Α. Είµαι σε Αναζήτηση Εργασίας και Β. Είµαι εργαζόµενος, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι προαναφερόµενοι στόχοι. Το κάθε ερωτηµατολόγιο αποτελείται από προκατασκευασµένες και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Με βάση το περιεχόµενο τους, αποτελούνται από πραγµατικές ερωτήσεις (ηλικία, µόρφωση, επάγγελµα, οικογενειακή κατάσταση), από ερωτήσεις γεγονότων και ερωτήσεις προθέσεων ή απόψεων. Αυτά διαβιβάστηκαν στο κοινό στόχο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην προσωπική διεύθυνση των ερωτηθέντων. Συγκεκριµένα, τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν από άτοµα πανελλαδικώς (1.080 εργαζόµενοι και 640 άνεργοι). Οι άνεργοι αποτελούνται από 270 άντρες και 370 γυναίκες και τόπο κατοικίας: 230 άτοµα Αθήνα, 260 άτοµα Θεσσαλονίκη, 150 άτοµα υπόλοιπη Ελλάδα. Οι εργαζόµενοι αποτελούνται από 500 άντρες και 580 γυναίκες, από τους οποίους οι 420 είναι από Αθήνα, οι 430 από Θεσσαλονίκη και οι 230 από υπόλοιπη Ελλάδα Παρακάτω παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσµατα της έρευνας: 2

3 Α. Άνεργοι 1. ηµογραφικά Η κρίση στην αναζήτηση εργασίας, πλήττει περισσότερο τις γυναίκες (58%) σε σχέση µε τους άντρες (42%) και την περιφέρεια (Θεσσαλονίκη και επαρχία, 62%) σε σχέση µε την Αθήνα (38%). Η δυναµική ηλικία των εργαζόµενων µεταξύ ετών αντιµετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήµατα (52%) στην εύρεση εργασίας. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 42% 58% ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 38% 62% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑ 3

4 2. Θέσεις Εργασίας Οι µεγαλύτερες µειώσεις θέσεων προήλθαν από τον χώρο της διοικητικής υποστήριξης (υπάλληλοι γραφείου, γραµµατείς κλπ, 19%), των χρηµατοοικονοµικών θέσεων (λογιστήριο, οικονοµικό τµήµα, τράπεζες κλπ, 14%) και των υψηλόβαθµων στελεχών (διευθυντές εταιρειών ή τµηµάτων, διευθυντές σε θυγατρικές εξωτερικού κλπ, 12%) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18% 16% 14% 12% 8% 6% 4% 2% 19% 14% 12% ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Μικρότερες µειώσεις θέσεων εργασίας διαπιστώθηκαν στους τοµείς του ανθρώπινου δυναµικού (3,4%), της πληροφορικής (7%) και των πωλήσεων (7,) που δείχνουν να αντέχουν περισσότερο στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας. ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8% 7% 6% 7% 8% 4% 3% 3,4% 2% 1% ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 4

5 3. Λόγοι Αποχώρησης Ίδια περίπου µερίδια καταλαµβάνουν οι τρεις κυριότεροι λόγοι αποχώρησης από την τελευταία εργασία. Συγκεκριµένα το 34, δήλωσε ως αιτία την απόλυση, το 32,8% την παραίτηση και το 31% την λήξη της σύµβασης εργασίας που δεν ανανεώθηκε. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 3 34% 34, 33% 33% 32% 31% 31% 3 29% ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ως επίσηµη αιτία απόλυσης αναφέρθηκε η οικονοµική δυσπραγία της εταιρείας (4) και η µείωση προσωπικού στα πλαίσια µερικής αναδιοργάνωσης για την καλύτερη αντιµετώπιση των νέων συνθηκών (3) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΣΠΡΑΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5

6 4. Μέθοδοι Αναζήτησης Νέας Εργασίας Το διαδίκτυο για πρώτη φορά, φαίνεται να καθιερώνεται ως η δηµοφιλέστερη µέθοδος αναζήτησης εργασίας (28, 6%) ενώ ακολουθούν οι µικρές αγγελίες (24,4%) και το οικογενειακό/ φιλικό περιβάλλον (). Σηµαντικός αριθµός όσων ανέργων στρέφεται στο δηµόσιο µέσω εξετάσεων του ΑΣΕΠ (11%) ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 28,6% 2 24,4% 11% INTERNET ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ/ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΕΠ 5. υσκολίες στην Νέα Αναζήτηση Εργασίας Ο ελάχιστος αριθµός νέων θέσεων εργασίας, έχει µειώσει αισθητά την συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στην διαδικασία των συνεντεύξεων, καθώς µέσα σε ένα πεντάµηνο η µεγάλη πλειοψηφία των ανέργων (44%) συµµετείχε σε µόλις, 1 έως 3 συνεντεύξεις. Επίσης ένα σηµαντικό ποσοστό () δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ούτε µια συνέντευξη για µια θέση εργασίας! Τέλος δηµιουργεί µεγάλη ανησυχία το ότι το 33% των ανέργων είναι σε αναζήτηση εργασίας για περισσότερους από έξι µήνες 6. Λόγοι Απόρριψης Αλγεινή εντύπωση δηµιουργεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι που συµµετείχαν στην διαδικασία της συνέντευξης για λογαριασµό κάποιας εταιρείας (5) δεν έµαθαν ποτέ από τους υπεύθυνους των εταιρειών τον λόγο της απόρριψης τους. Αυτό επηρεάζει αρνητικά την ήδη κακή ψυχολογία τους ενώ παράλληλα δεν τους δίνει και την δυνατότητα να µάθουν και να βελτιώσουν τις αδυναµίες τους. 6

7 Κύρια αιτία απόρριψης αναφέρθηκε ο ανταγωνισµός µεταξύ πολλών υποψηφίων για µια θέση εργασίας (21%). ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 21% 5 6% 8% ΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΥΨΗΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ 7. Εκτιµήσεις για την Αγορά Εργασίας Οι περισσότεροι άνεργοι βιώνουν έντονα την σηµερινή εικόνα της αγοράς εργασίας, µε µεγάλη επαγγελµατική ανασφάλεια (28%) και µικρή ελπίδα ότι η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί σύντοµα (6%). Μια παράµετρος που µπορεί να οδηγήσει και σε έντονα κοινωνικά προβλήµατα (σχέσεις µε την οικογένεια, περιβάλλον, εξαρτήσεις από ουσίες κλπ). Σηµαντική επίσης ήταν η αναφορά στον µεγάλο ανταγωνισµό µεταξύ πολλών υποψηφίων (22%) που ίσως αποτελεί και την αφετηρία ώστε πολλοί ενδιαφερόµενοι να προχωρήσουν σε αναβάθµιση των τυπικών τους προσόντων (πτυχίο, µεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, υπολογιστές κλπ) προκειµένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις νέες συνθήκες και ανεβάζοντας ακόµα ψηλότερα τον πήχη τυπικών προσόντων για όλες τις θέσεις εργασίας. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16% 12% 28% 22% 7% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ 7

8 Β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1. ηµογραφικά Μοιρασµένα είναι τα ποσοστά των εργαζοµένων που επιθυµούν να βελτιώσουν την επαγγελµατική τους κατάσταση, αναζητώντας νέα εργασία (47% άντρες και 53% γυναίκες). Η δυναµική ηλικία των εργαζόµενων µεταξύ ετών (72%) είναι οι αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο για αλλαγές στην καριέρα τους, σε αντίθεση µε τους εργαζόµενους άνω των 45 ετών (µόλις 4%) και κάτω των 25 (7%). ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 47% 53% ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ετών >45 ετών <25 ετών 8

9 2. Θέσεις Εργασίας Τα στελέχη των πωλήσεων είναι αυτά που οδηγούνται συχνότερα σε αλλαγές και µετακινήσεις λόγω και µεγαλύτερης προσφοράς θέσεων εργασίας και καλύτερων αποδοχών (22%) στην περίπτωση της µεταγραφής. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ 2 22% ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αντίθετα τα στελέχη που κατέχουν σήµερα µια διευθυντική θέση αποφεύγουν τις αλλαγές (2%), τόσο λόγω του µικρότερου αριθµού διαθέσιµων σχετικών θέσεων εργασίας όσο και του µεγαλύτερου επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται µια ανάλογη αλλαγή. Λιγότερα είναι και τα στελέχη που επιθυµούν να αλλάξουν εταιρεία από τον χώρο της πληροφορικής (3%) και του ανθρώπινου δυναµικού () ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ 8% 7% 6% 4% 3% 7% 8% 2% 1% 2% ΑΝΩΤΕΡΑ & ΑΝΩΤΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ 9

10 3. Παραµονή στην εργασία Ο µέσος χρόνος παραµονής ενός εργαζόµενου σε µια εταιρεία φτάνει τα τέσσερα χρόνια (62%) οπότε και αρχίζει να αναζητά νέα εργασία/ εταιρεία. Αυτό θα πρέπει να θυµούνται και οι εταιρείες που θέλουν να διατηρήσουν τα καλύτερα στελέχη στο οργανόγραµµα τους, δίνοντας τους κίνητρα παραµονής (προαγωγή, βελτίωση αποδοχών, εσωτερική µετακίνηση, ανάθεση έργων κλπ). Οι εργαζόµενοι που ξεπερνούν την συγκεκριµένη χρονική περίοδο των τεσσάρων ετών, δύσκολα αποφασίζουν την αποχώρηση και δένονται περισσότερο συναισθηµατικά µε την εταιρεία όπου εργάζονται ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % % 1-4 ΕΤΗ < 1 ΕΤΟΣ > 4 ΕΤΗ 4. Λόγοι Αναζήτησης Νέας Εργασίας περισσότεροι από τους µισούς εργαζόµενους (51%) επιθυµούν να µετακινηθούν για καλύτερες οικονοµικές απολαβές. Ένα σηµαντικό ποσοστό εργαζοµένων προσβλέπει στην επαγγελµατική του αναβάθµιση (2) µέσω προαγωγής και περισσότερων καθηκόντων. 10

11 Επίσης αρκετοί είναι αυτοί που συνδέουν το επαγγελµατικό τους µέλλον, µε την πορεία της εταιρείας όπου εργάζονται, καθώς η αρνητική της πορεία αλλά και οι αρνητικές φήµες, ωθεί το σε νέα αναζήτηση ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΘΟ ΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5. Τρόποι ισχυροποίησης υποψηφιότητας Ο έντονος ανταγωνισµός για µια θέση εργασίας και οι περιορισµένες επαγγελµατικές ευκαιρίες, ωθούν τους εργαζόµενους σε αναζήτηση τρόπων ισχυροποίησης της υποψηφιότητας τους. Η βελτίωση των γνώσεων αποτελεί την αποτελεσµατικότερη µέθοδο µε προτεραιότητα την συµµετοχή σε σεµινάρια (22%), την βελτίωση των γνώσεων σε ξένες γλώσσες (18%), την απόκτηση µεταπτυχιακού (10,). Αυτό λοιπόν φανερώνει και ότι ο πήχης για µια θέση εργασίας συνεχώς ανεβαίνει και όλοι οι εργαζόµενοι θα πρέπει συνεχώς να φροντίζουν ώστε να έχουν σύγχρονες γνώσεις και πολύ καλή θεωρητική κατάρτιση, ασχέτως της προϋπηρεσίας τους. ΤΡΟΠΟΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2 22% 18% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 11

12 6. Εκτιµήσεις για τις εταιρείες όπου εργάζονται σήµερα Μόλις το 26% (ο ένας στους τέσσερις) είναι αισιόδοξος για την εταιρεία όπου εργάζεται και διαπιστώνει σταθερότητα στην λειτουργία της. Αντίθετα το 32% παρατηρεί µείωση επενδύσεων και ανάπτυξης, το 21% τονίζει την δυσαρέσκεια εργαζοµένων και το άσχηµο κλίµα στην εργασία, και το 11% σχολιάζει αρνητικά την δυσαρέσκεια των εργοδοτών έναντι του προσωπικού της εταιρείας. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΩΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ % 2 26% 21% 11% ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ/ΑΣΧΗΜΟ ΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7. Εκτιµήσεις για την Αγορά Εργασίας Οι περισσότεροι εργαζόµενοι βιώνουν έντονα την σηµερινή κακή εικόνα της αγοράς εργασίας, µε την ίδια ανασφάλεια που έχουν και οι άνεργοι (28, ) και έχουν µικρή ελπίδα ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σύντοµα (12%). Σηµαντική επίσης ήταν η αναφορά στον µεγάλο ανταγωνισµό µεταξύ πολλών υποψηφίων (24, ) που οδηγεί πολλούς εργαζόµενους στην συνεχή βελτίωση των γνώσεων τους. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 2 14% 11% 12% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ 12