Συγγραφή κειµένου και επιµέλεια έκδοσης: Ανδρέας Ηρακλέους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγγραφή κειµένου και επιµέλεια έκδοσης: Ανδρέας Ηρακλέους"

Transcript

1 SELIDOSH :00 ÂÏ 1

2 SELIDOSH :00 ÂÏ 2

3 SELIDOSH :00 ÂÏ 3

4 SELIDOSH :00 ÂÏ 4 Συγγραφή κειµένου και επιµέλεια έκδοσης: Ανδρέας Ηρακλέους

5 SELIDOSH :00 ÂÏ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣEΛI A Πρόλογος από τον Έφορο της ΥΕΑΣΕ Προλογικό σηµείωµα από τον Πρόεδρο της Π. Σ. Συνοµοσπονδίας Εισαγωγή ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση Συνεργατική Ταυτότητα Λογότυπα-σηµαία-χρώµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Α. Βασικές συνεργατικές έννοιες και στόχοι του συνεργατικού κινήµατος.23 Ι. Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του συνεργατικού κινήµατος IΙ. Η συνεργατική ταυτότητα θεµέλιο της επιτυχίας IΙΙ. Η έννοια της συνεργατικής εταιρείας ΙΙΙ.α. Είδος και ιδιαιτερότητα των συνεργατικών εταιρειών ΙΙΙ.β. Κύριος σκοπός το οικονοµικό συµφέρον του µέλους B. Η γέννηση της συνεργατικής οργάνωσης στην Ευρώπη Ι. Συνέπειες της Γαλλικής και της Βιοµηχανικής Επανάστασης ΙΙ. Οι πρόδροµοι της συνεταιριστικής οργάνωσης ΙΙΙ. Οι συνεργατικές εταιρείες Raiffeisen στη Γερµανία III.α. Σύντοµη βιογραφία του Raiffeisen III.β. Oι βασικότερες κατευθύνσεις των συνεργατικών εταιρειών Raiffeisen III.γ. Οι συνεργατικές Αρχές του Raiffeisen ΙV. Ο συνεταιρισµός των σκαπανέων του Rochdale V. Ο συνεταιρισµός των Αµπελακίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Συνεργατικές Αξίες και συνεργατικές Αρχές I. Ιστορική αναδροµή ΙΙ. Συνεργατικές Αξίες (Values) ΙII. Συνεργατικές Αρχές (Principles) III.α. Πρώτη Συνεργατική Αρχή: Εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή..49 III.β. εύτερη Συνεργατική Αρχή: ηµοκρατικός έλεγχος των µελών..50 III.γ. Τρίτη Συνεργατική Αρχή: Οικονοµική συµµετοχή των µελών III.δ. Τέταρτη Συνεργατική Αρχή: Αυτονοµία και ανεξαρτησία III.ε. Πέµπτη Συνεργατική Αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση III.στ. Έκτη Συνεργατική Αρχή: Συνεργασία µεταξύ των συνεργατικών εταιρειών III.ζ. Έβδοµη Συνεργατική Αρχή: Κοινωνικό ενδιαφέρον ΙV. Η τριπλή ιδιότητα του µέλους V Βασικά χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς των µελών

6 SELIDOSH :00 ÂÏ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Α. Η ίδρυση του συνεργατικού κινήµατος της Κύπρου Ι. Η Βρετανική κυριαρχία και η κοινωνική πραγµατικότητα ΙΙ. Εκδήλωση των πρώτων συνεργατικών προσπαθειών στην Κύπρο..68 ΙΙΙ. Η συνεργατική κίνηση στο Λευκόνοικο Β. Σηµαντικοί σταθµοί στην ιστορία του συνεργατικού κινήµατος Ι. Πρώτη περίοδος: Ψήφιση του πρώτου Νόµου ΙΙ. εύτερη περίοδος: Η ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας.75 ΙΙΙ. Τρίτη περίοδος: Τµήµα Συνεργατικής Ανάπτυξης IV. Τέταρτη περίοδος: Η ίδρυση της Σ.Κ. Τράπεζας V Πέµπτη περίοδος: ιαχωρισµός και εκτοπισµός VI. Έκτη περίοδος: υσκολίες-ανάπτυξη-εναρµόνιση VII.Έβδοµη περίοδος: Οι εξελίξεις µετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Οι τοµείς δραστηριότητας του συνεργατικού κινήµατος I. Συνεργατικός πιστωτικός τοµέας Ι.α. Καταθέσεις-Αποταµιεύσεις Ι.β. άνεια-χρηµατοδοτήσεις Ι.γ. Σχολικά ταµιευτήρια II. Συνεργατικός καταναλωτικός τοµέας ΙΙ.α. Συνεργατικά παντοπωλεία και υπεραγορές ΙΙ.β. Συνολικές αγορές και πωλήσεις III. Συνεργατικός τοµέας εµπορίας γεωργικών προϊόντων ΙΙΙ.α. Πρωτοβάθµιες συνεργατικές εταιρείες διαθέσεως γεωργικών προϊόντων ΙΙΙ.β. ευτεροβάθµιες συνεργατικές εταιρείες διαθέσεως γεωργικών προϊόντων IV. Συνεργατικός τοµέας µεταποίησης IV.α. Οινοποιητικές συνεργατικές εταιρείες IV.β. Συνεργατικές εταιρείες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων IV.γ. Συνεργατικές εταιρείες καπνοπαραγωγών IV.δ. Συνεργατικές εταιρείες παρασκευής ζωοτροφών IV.ε. Συνεργατικές εταιρείες συγκέντρωσης και διάθεσης χαρουπιών.113 IV.στ. Συνεργατικές εταιρείες κατασκευής επίπλων V. Συνεργατικός τοµέας υπηρεσιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Οι θεσµικοί φορείς του συνεργατικού κινήµατος Ι. Έφορος Yπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ΙΙ. Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ΙΙ.α. Εγκαθίδρυση Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση)

7 SELIDOSH :00 ÂÏ 7 ΙΙ.β. Τµήµα Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης ΙΙ.γ. Οργάνωση και διάρθρωση της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Eταιρειών ΙΙ.δ. Πολιτική µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού του συνεργατικού κινήµατος ΙΙΙ. Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία Λτδ ΙV. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ ΙV.α. Τµήµα Τραπεζικών Εργασιών ΙV.β. Τµήµα Εµπορικών Εργασιών ΙV.γ. Τµήµα Ασφαλιστικών Εργασιών ΙV.δ. Ο νέος ρόλος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ΙV.ε. Χρηµατιστηριακή δραστηριότητα V. Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Έλεγχος και ελεγκτικά όργανα των συνεργατικών εταιρειών Ι. Η γέννηση και η εξέλιξη του θεσµού του ελέγχου-ιστορική προσέγγιση ΙΙ. Υποκείµενο του ελέγχου των συνεργατικών εταιρειών II.α. Εσωτερικός έλεγχος ΙΙ.β. Εξωτερικός έλεγχος II.β.α. Λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος των συνεργατικών εταιρειών της Κύπρου II.β.β. Ο έλεγχος των συνεργατικών εταιρειών διεθνώς II.β.γ. Ενηµέρωση των µελών ΙΙΙ. Αντικείµενο και σκοποί του ελέγχου των συνεργατικών εταιρειών.149 ΙV. Γενικά συµπεράσµατα ΚΕΦΑΛΑΙO ΕΒ ΟΜΟ Προσδοκίες, προοπτικές και στρατηγικοί στόχοι του συνεργατικού κινήµατος Προσδοκίες του συνεταιρισµένου κόσµου Προοπτικές και στρατηγικοί στόχοι Πτυχές του κοινωφελούς έργου του συνεργατικού κινήµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ Η περί Συνεργατικών Εταιρειών Νοµοθεσία Ι. Ιστορική αναδροµή ΙΙ. Οι βασικότερες διατάξεις της Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νοµοθεσίας ΙΙΙ. Οι βασικές καινοτοµίες της εναρµονιστικής νοµοθεσίας [Ν.123/2003] IV. Συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση) 7

8 SELIDOSH :00 ÂÏ 8 Û ÔÏÈÎ Û ÓÂÚÁ ÙÈÎ Ù ÌÈ ٠ÚÈ Î È È È ÙÂÚ Ù Ù ÌÈ ٠ÚÈ ÙË nìôùèî Îapple  ÛË, appleôùâ- ÏÔ Ó ÙË Ô Ô applefi ÙËÓ ÔappleÔ Ù apple È È ÂÈÛ Ú ÔÓÙ È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ Û ÓÂÚÁ ÙÈÛÌo Î È appleúôûâáá Ô Ó, Ì ÙÔ ÈÎfi ÙÔ ÙÚfiappleÔ, ÙÈ Û ÓÂÚÁ ÙÈÎ Ú. ÙË ÊˆÙÔÁÚ Ê, Ë ÛÎ Ï ÂÙ È ÙÈ Î Ù ı ÛÂÈ ÙˆÓ apple È ÈÒÓ, appleô Û Ó ıˆ Á ÓÔÓÙ È Î ıâ ÔÌ, Û Πıôúèûì ÓË ËÌ Ú Î È Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÒÚ. 8 ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση)

9 SELIDOSH :00 ÂÏ 9 ΠPOΛOΓOΣ Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση καλωσορίζω την έκδοση του βιβλίου ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ , που εκδίδεται από την Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Θέλω από την αρχή να ευχαριστήσω θερµά όλους τους συντελεστές, που συνέβαλαν µε οποιονδήποτε τρόπο στην έκδοση του βιβλίου και να τους συγχαρώ για την αξιοπρόσεκτη προσπάθεια τους. Θα αποτελούσε επανάληψη η αναφορά µου στο έργο που επιτέλεσε το συνεργατικό κίνηµα του τόπου µας στα εκατό σχεδόν χρόνια της ζωής του και στις σηµαντικές υπηρεσίες που πρόσφερε στην κυπριακή κοινωνία. Άλλωστε η διάσταση του συνεργατικού έργου καλύπτεται, έστω περιληπτικά, από το περιεχόµενο του βιβλίου. Θα ήταν όµως παράλειψη µου αν δεν επεσή- µαινα ότι οι γραπτές αναφορές, για όλο αυτό το έργο, ŒÊÔÚÔ ÙË ÀappleËÚÂÛ appleôappleùâ Î È Ó appleù ÍË ÓÂÚÁ ÙÈÎÒÓ Ù ÈÚÂÈÒÓ, Î. ˆÓÛÙ ÓÙ ÓÔ Ú. είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην παρούσα έκδοση µεγαλύτερη σηµασία. Επισηµαίνοντας το κενό αυτό θέλω να υπογραµµίσω ότι η πολιτική της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών είναι να βοηθά και να ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες του είδους αυτού, που αναλαµβάνονται από τους φορείς του συνεργατικού κινήµατος. Η καταγραφή των γεγονότων που αφορούν το συνεργατικό κίνηµα και η γραπτή διατύπωση αναλύσεων και προβληµατισµών γύρω από αυτά, έχουν ιδιαίτερη σηµασία. ιευκολύνουν πρώτα τους ιστορικούς του µέλλοντος να αξιολογήσουν ιστορικά το συνεργατικό έργο και τους κοινωνιολόγους να αναλύσουν κοινωνιολογικά τα αποτελέσµατα του. Κυρίως όµως δίνουν την ευκαιρία στη νέα γενιά να ασχοληθεί µε το συνεργατικό κίνηµα και να διατρίψει στη συνεργατική φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία που εφαρµόσθηκε στην πράξη από ορισµένους φωτισµένους ανθρώπους και συνέβαλε αποφασιστικά στην οικονοµική και κοινωνική απελευθέρωση του ατόµου και στην εξυγίανση των δοµών της κοινωνίας. Το βιβλίο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ , προσεγγίζει τα συνεργατικά θέµατα από τρεις διαφορετικές γωνίες. Αναλύει πρώτα τις συνεργατικές Αρχές και τις συνεργατικές Αξίες αγγίζοντας έτσι τη φιλοσοφική διάσταση του συνεργατικού ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση) 9

10 SELIDOSH :00 ÂÏ 10 θεσµού. Αναφέρεται ακολούθως στα διάφορα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στη γέννηση του θεσµού και στη διατύπωση των συνεργατικών Αρχών, καθώς επίσης και στην πρακτική εφαρµογή τους, στην Ευρώπη πρώτα και µεταγενέστερα στην Κύπρο. Τέλος, προβαίνει σε µια συνοπτική παρουσίαση της σηµερινής πραγµατικότητας του συνεργατικού κινήµατος της Κύπρου και του έργου που επιτελείται σε όλους τους συνεργατικούς τοµείς. Η σφαιρική αυτή προσέγγιση των συνεργατικών θεµάτων, καθιστά το βιβλίο εξαιρετικά χρήσιµο για όλους όσους επιθυµούν να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να κατανοήσουν πληρέστερα την ουσία και το µέγεθος της κοινωνικής προσφοράς του συνεργατικού κινήµατος. Ως Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών θέλω να χαιρετήσω την έκδοση του βιβλίου, να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν για τη έκδοση του και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να στηρίζω και να βοηθώ παρόµοιες προσπάθειες που θα αναληφθούν στο µέλλον. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ ΕΦΟΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10 ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση)

11 SELIDOSH :00 ÂÏ 11 ΠPOΛOΓIKO ΣHMEIΩMA Η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία αποδέχθηκε µε ευχαρίστηση να αναλάβει την ευθύνη της έκδοσης του βιβλίου ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, θεωρώντας ότι η απόφαση της είναι εναρµονισµένη µε τις ανάγκες του συνεργατικού κινήµατος στον τοµέα των εκδόσεων και της προβολής του συνεργατικού έργου. Βεβαίως το έργο που επιτέλεσε το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου στα εκατόν σχεδόν χρόνια της ζωής του είναι τεράστιο και δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί κατά τρόπο ανάλογο του µεγέθους του στα πλαίσια οποιασδήποτε έκδοσης. Είναι όµως σηµαντικό και σηµειώνεται µε ικανοποίηση, ότι στο βιβλίο καταγράφεται συνοπτικά το χθες και το σήµερα του συνεργατικού κινήµατος και αναλύονται περιληπτικά οι συνεργατικές Αρχές στις οποίες θεµελίωσε την ύπαρξη του και καθόρισε τους στόχους του. appleúfiâ ÚÔ ÙË ÁÎ appleúè ÓÂÚÁ ÙÈÎ ÓÔÌÔÛappleÔÓ- Î. Ó Ú ªÔ ÛÎ ÏÏË. Το βιβλίο, παρά το περιορισµένο της έκτασης του και τον περιληπτικό χαρακτήρα του, δίνει στον αναγνώστη µια σαφή εικόνα για τις συνθήκες µέσα από τις οποίες γεννήθηκε η συνεργατική φιλοσοφία στην Ευρώπη και προσεγγίζει σφαιρικά τη διαχρονική εφαρµογή της στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό καθιστά την έκδοση σηµαντική πηγή πληροφόρησης για εκείνους που επιθυµούν να σχη- µατίσουν µια γενική αντίληψη γύρω από το συνεργατικό θεσµό. Ταυτόχρονα κεντρίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και τον ωθεί να εµβαθύνει περισσότερο στη συνεργατική φιλοσοφία, η οποία στην πραγµατικότητα άλλαξε τον ρουν της κοινωνικής και οικονοµικής ιστορίας σε διεθνές επίπεδο. εν είναι τυχαίο το γεγονός που οι σκαπανείς του Rochdale του Ηνωµένου Βασιλείου, που διατύπωσαν πρώτοι τις συνεργατικές Αρχές και η ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση, που στη συνέχεια τις επεξεργάστηκε και τις εκσυγχρόνισε, συµπεριέλαβαν µεταξύ αυτών και την υποχρέωση των συνεργατικών εταιρειών να ενηµερώνουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα γενιά και τους ηγέτες της κοινής γνώµης, για τη φύση του συνεργατισµού και τα ωφελήµατα που προσφέρει. Η εφαρµογή της Αρχής αυτής προϋποθέτει σαφώς τη δηµιουργία ανάλογου διαφωτιστικού υλικού, το οποίο να ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανά- ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση) 11

12 SELIDOSH :00 ÂÏ 12 γκες και στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα. Το βιβλίο ΣΥΝΕΡΓΑ- ΤΙΣΜΟΣ θα αξιοποιηθεί δεόντως από την Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία προς αυτή την κατεύθυνση. Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω θερµά τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών κ. Κωνσταντίνο Λύρα καθώς και τον πρώην Έφορο κ. Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη γιατί και οι δύο, από τη θέση του Εφόρου, δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για να καταλήξει η προσπάθεια στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Η βοήθεια και η στήριξη τους ήταν σηµαντική και τυγχάνει της ιδιαίτερης εκτίµησης της Συνοµοσπονδίας και του συνεργατικού κινή- µατος γενικότερα. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την έκδοση του βιβλίου και ευχαριστώ και συγχαίρω όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοση του. ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΟΥΣΚΑΛΛΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π. Σ. ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ 12 ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση)

13 SELIDOSH :00 ÂÏ 13 EIΣAΓΩΓH Mελετώντας την ιστορία των ανθρωπίνων κοινωνιών, παρατηρούµε ότι ο άνθρωπος στην προσπάθεια του να επιβιώσει και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του, αισθάνθηκε από πολύ νωρίς την ανάγκη συνεργασίας µε το συνάνθρωπο του. Η συνένωση και ο συντονισµός των µέσων που υπάρχουν και των προσπαθειών που καταβάλλονται από τα άτοµα σε µια κοινωνική προσπάθεια, στα πλαίσια της οποίας επιδιώκεται ένα επωφελές αποτέλεσµα για όλους, συναντάται σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις εποχές. Στις πρωτόγονες κοινωνίες η συνεργασία εµφανίζεται στην προσπάθεια του ανθρώπου να αντιµετωπίσει τα στοιχεία της φύσης ή δυνάµεις υπέρτερες των δικών του ατοµικών δυνάµεων και δυνατοτήτων. Με την πάροδο του χρόνου, η αλληλοβοήθεια και η συνεργασία µετατρέπονται σε έθιµο, το οποίο εξελίσσεται διαχρονικά και διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες που εκάστοτε εκδηλώνονται σε κάθε κοινωνία. Στο εργατικό κίνηµα, η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη εκδηλώνονται µε τη συνδικαλιστική δραστηριότητα, στα πλαίσια της οποίας ο κάθε εργαζόµενος προσπαθεί να επιτύχει καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, όχι µόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλους τους συναδέλφους του. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι σε πολλές χώρες η συνδικαλιστική δραστηριότητα έκανε την εµφάνιση της µε τη µορφή εταιρειών αλληλεγγύης. Στον αγροτικό τοµέα, η αλληλοβοήθεια εµφανίζεται κατά το θέρισµα των σιτηρών, το φύτεµα των αµπελιών, την εκ περιτροπής φύλαξη των κοπαδιών, την κατασκευή αρδευτικών έργων και σε πολλές άλλες δραστηριότητες. Αξιοπρόσεκτη έκφραση αλληλοβοήθειας αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο οι γυναίκες της κυπριακής υπαίθρου, που ήταν κάτοχοι µικρού αριθµού αιγών ή προβάτων, συνεργάζονταν και αξιοποιούσαν το γάλα των ζώων τους για κατασκευή χαλου- µιών και τυριών. Γενικά µπορεί να λεχθεί ότι η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η ευγενής συνεργασία και η κοινή δράση για το κοινό καλό, αποτυπώθηκαν πολύ βαθιά στη συνείδηση του ανθρώπου και ως έθιµο πήραν πατροπαράδοτο χαρακτήρα. Το έθιµο αυτό επηρέασε τη φιλοσοφική σκέψη πολλών διανοουµένων, οι οποίοι από το 16 ο αιώνα, άρχισαν να αναζητούν τρόπους επίλυσης των κοινωνικών προβληµάτων, τα οποία εστιάζονταν στην οικονοµική και κοινωνική εξαθλίωση των πληθυσµών, κυρίως της ευρωπαϊκής ηπείρου. ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση) 13

14 SELIDOSH :00 ÂÏ 14 Πολλοί θεωρητικοί της εποχής εκείνης, µε τις φιλοσοφικές θεωρίες και τις επί- µονες αναζητήσεις τους, χωρίς να επιτύχουν στην πράξη οτιδήποτε σηµαντικό, έριξαν τους πρώτους σπόρους της συνεργατικής οργάνωσης της κοινωνίας. Αρκετές από τις απόψεις που διατύπωσαν και τις κατευθύνσεις που έδωσαν, οδήγησαν σε µεταγενέστερο στάδιο, στη γέννηση των συνεργατικών Αρχών. Οι συνεργατικές Αρχές αποτέλεσαν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θεµελιώθηκαν τα συνεργατικά κινήµατα στις διάφορες χώρες και καθόρισαν, µε ανθρωποκεντρικά κριτήρια, τον τρόπο και τα πλαίσια λειτουργίας τους. Παρά την ευρύτητα του κοινωνικού και οικονοµικού έργου που επιτέλεσαν τα συνεργατικά κινήµατα για περισσότερο από ενάµισι αιώνα, η σχετική βιβλιογραφία, σε πολλές χώρες, είναι περιορισµένη. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει στις νεότερες γενιές να δώσουν τη δέουσα σηµασία στην ιστορικά εξελισσόµενη οικονοµικοκοινωνική διάσταση των συνεργατικών κινηµάτων, ή να ασχοληθούν µε τη συνεργατική φιλοσοφία και να εµβαθύνουν στις ιδέες και στα ανθρωπιστικά νοήµατα που περιέχει. Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση αυτού του φαινοµένου. Ενώ το κυπριακό συνεργατικό κίνηµα πρωτοστατεί στην οικονοµική και κοινωνική αναβάθµιση του ατόµου και της κοινωνίας για ένα σχεδόν αιώνα, οι γραπτές αναφορές και πολύ περισσότερο οι φιλοσοφικές αναλύσεις είναι από πενιχρές έως ανύπαρκτες. Το µεγάλο κενό που δηµιουργήθηκε µε την παρέλευση πολλών δεκαετιών δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί µε την έκδοση αυτής της µελέτης. Η προσπάθεια αποσκοπεί στη συνοπτική παρουσίαση της σηµερινής πραγµατικότητας του συνεργατικού κινήµατος και στην παράθεση ορισµένων παραµέτρων, που θεωρούνται σηµαντικές, είτε από ιστορικής, είτε από φιλοσοφικής άποψης. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές συνεργατικές έννοιες, οριοθετείται η συνεργατική δραστηριότητα από τις υπόλοιπες οικονοµικές δραστηριότητες και παρουσιάζεται συνοπτικά ο βασικός στόχος του συνεργατικού κινήµατος της Κύπρου, που είναι η οµαλή λειτουργία του µέσα στο απαιτητικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς οι συνεργατικές εταιρείες να απολέσουν τη συνεργατική τους ταυτότητα. Στη συνέχεια περιγράφονται οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ευρώπη κατά το 18ο και το 19ο αιώνα, στην αναζήτηση ενός νέου µοντέλου οργάνωσης της κοινωνίας και στη γέννηση του συνεργατικού θεσµού. Επισηµαίνονται οι επιπτώσεις της Βιοµηχανικής Επανάστασης και οι συνέπειες της Γαλλικής Επανάστασης στις κοινωνίες της Ευρώπης, που οδήγησαν στη διαφοροποίηση του τρόπου προσέγγισης της κοινωνικής οργάνωσης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην υλοποίηση της συνεργατικής σκέψης και ειδικότερα γίνεται αναφορά στον καταναλωτικό συνε- 14 ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση)

15 SELIDOSH :00 ÂÏ 15 ταιρισµό του Rochdale του Ηνωµένου Βασιλείου, στην Κοινή Συντροφία και Αδελφότητα των Αµπελακίων της Ελλάδας και στις συνεργατικές αρχές του Γερµανού Raiffeisen, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση της ίδρυσης και το πλαίσιο λειτουργίας του κυπριακού συνεργατικού κινήµατος. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται συνοπτικά οι συνεργατικές Αξίες (Values) και οι συνεργατικές Αρχές (Principles) που αποτελούν τη συνεργατική ταυτότητα των συνεργατικών εταιρειών. Ακολούθως επισηµαίνονται η τριπλή ιδιότητα του µέλους που απορρέει από τις συνεργατικές Αρχές και τα βασικά χαρακτηριστικά, που πρέπει να διέπουν τη συµπεριφορά των µελών. Το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει συνοπτικά την ίδρυση του συνεργατικού κινήµατος της Κύπρου. Αναφέρεται στις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στις αρχές του εικοστού αιώνα, στο τοκογλυφικό σύστηµα που οδηγούσε στην υποβάθµιση της ανθρώπινης προσωπικότητας και στις προσπάθειες που ανάλαβαν οι πρόκριτοι του Λευκονοίκου, για να αντιµετωπίσουν το φαινό- µενο αυτό, µε την ίδρυση της πρώτης συνεργατικής εταιρείας. Ακολούθως καταγράφονται τα σηµαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν σε διάφορα στάδια την εκατονταετή πορεία του συνεργατικού κινήµατος και θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως γεγονότα-σταθµοί στη συνεργατική ιστορία του τόπου µας. Στο τέταρτο κεφάλαιο καλύπτονται οι συνεργατικοί τοµείς, στους οποίους το κίνηµα αναπτύσσει τη δραστηριότητα του, δηλαδή, ο πιστωτικός τοµέας, o καταναλωτικός τοµέας, ο τοµέας εµπορίας γεωργικών προϊόντων, ο τοµέας µεταποίησης και ο τοµέας υπηρεσιών. Παρουσιάζονται συνολικά στοιχεία από τη δραστηριότητα κάθε τοµέα και γίνεται περιληπτική αναφορά σε πολλά συνεργατικά ιδρύµατα, αναφορικά µε τη µορφή τους και το παραγόµενο από αυτά έργο. Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται στους θεσµικούς φορείς του συνεργατικού κινήµατος, που είναι από την πλευρά της εποπτείας των συνεργατικών εταιρειών, ο Έφορος και η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης της οποίας προΐσταται, από πλευράς ελέγχου η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών και από πλευράς των συνεργατικών ιδρυµάτων η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι µηχανισµοί ελέγχου των συνεργατικών εταιρειών. Γίνεται αναφορά στο υποκείµενο του ελέγχου, που είναι ο εσωτερικός και ο εξωτερικός ελεγκτής και στο αντικείµενο του ελέγχου, που είναι η συνεργατική εταιρεία. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον τρόπο διορισµού των ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση) 15

16 SELIDOSH :00 ÂÏ 16 εξωτερικών ελεγκτών και στην πρακτική που ακολουθούν οι συνεργατικές εταιρείες, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Κύπρο. Το κεφάλαιο καταλήγει µε τη διατύπωση ορισµένων συµπερασµάτων, τα οποία προκύπτουν από τη θεωρητική τοποθέτηση του θέµατος, αλλά και από τις συσσωρευµένες εµπειρίες των δύο τελευταίων δεκαετιών. Στο έβδοµο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις προσδοκίες που έχει το κοινό για την εξέλιξη της εφαρµογής του συνεργατικού θεσµού στην Κύπρο και στις προοπτικές και στους στρατηγικούς στόχους του συνεργατικού κινήµατος. Γίνεται επίσης επιγραµµατική αναφορά στο ευρύτερο έργο που επιτελούν οι συνεργατικές εταιρείες και στις προσπάθειες που καταβάλλουν, για να προωθήσουν πρώτα τα οικονοµικά συµφέροντα των µελών τους και στη συνέχεια να ανταποκριθούν στις διάφορες ανάγκες που παρουσιάζονται, σε ατοµικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τις νοµικές παραµέτρους, µέσα στις οποίες λειτουργεί το συνεργατικό κίνηµα της Κύπρου. Καλύπτει ουσιώδεις πρόνοιες της περί Συνεργατικών Εταιρειών Νοµοθεσίας, καθώς επίσης και πρόνοιες που αφορούν τις πιο σηµαντικές καινοτοµίες, που επέφερε στο θεσµικό πλαίσιο η εναρµόνιση του Νόµου µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Κρίθηκε χρήσιµο να συµπεριληφθεί στο τέλος του βιβλίου, υπό µορφή παραρτήµατος, η ανακοίνωση που εξέδωσε το 2004 η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά µε την ανάγκη προώθησης των συνεργατικών εταιρειών στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση, που απευθύνεται προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, τόσο για τα συνεργατικά κινήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-µελών. 16 ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση)

17 SELIDOSH :00 ÂÏ 17 IEΘNHΣ ΣYNETAIPIΣTIKH ENΩΣH Η ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση (International Co-operative Alliance ICA) ιδρύθηκε στις 19 Αυγούστου του Το ιδρυτικό της συνέδριο έγινε στο Λονδίνο, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των συνεργατικών κινηµάτων της Αργεντινής, της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Ηνωµένου Βασιλείου, της ανίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ουγγαρίας, της Ινδίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Ρωσίας, της Σερβίας και των Ηνωµένων Πολιτειών. Στο ιδρυτικό συνέδριο καθορίστηκαν οι πρώτοι στόχοι της Ένωσης, που ήταν η παροχή πληροφοριών στα µέλη, ο καθορισµός και η υπεράσπιση των συνεργατικών Αρχών και η προώθηση του διεθνούς εµπορίου. Η ICA, που εδρεύει στη Γενεύη, είναι η µεγαλύτερη µη κυβερνητική οργάνωση στον κόσµο. Είναι ανεξάρτητος οργανισµός και ενώνει, αντιπροσωπεύει και εξυπηρετεί τα εθνικά και διεθνή συνεργατικά κινήµατα σε παγκόσµιο επίπεδο. Συνεργάζεται µε πολλούς διεθνείς οργανισµούς σε διάφορα θέµατα και έχει ειδικό συµβουλευτικό ρόλο στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, στο Συµβούλιο της Ευρώπης και σε τοπικές τράπεζες αναπτύξεως. Συµµετέχει επίσης σε διάφορα δίκτυα των Ηνωµένων Εθνών όπως είναι η Επιτροπή για την Προώθηση και την Ανάπτυξη των Συνεταιρισµών (COPAC), η ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), το ιεθνές Αγροδιατροφικό ίκτυο (IAFN) κ.λπ. Ως µέλη της ICA µπορούν να εγγραφούν εθνικές και διεθνείς συνεταιριστικές οργανώσεις, όλων των συνεργατικών τοµέων. Σήµερα τα εγγεγραµµένα µέλη της Ένωσης ανέρχονται σε 221 συνεταιριστικές οργανώσεις, που προέρχονται από 89 χώρες και αντιπροσωπεύουν πάνω από 800 εκατοµµύρια άτοµα. Το ελληνοκυπριακό συνεργατικό κίνηµα αντιπροσωπεύεται στην ICA από την Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και το τουρκοκυπριακό από την τουρκοκυπριακή Συνεργατική Τράπεζα. Τα σηµαντικότερα θέµατα µε τα οποία ασχολείται η ICA είναι η προαγωγή και η υπεράσπιση των συνεργατικών Aρχών για να διασφαλίζεται ο συνεργατικός χαρακτήρας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, η κατάλληλη πληροφόρηση ατόµων και κυβερνήσεων για καλύτερη κατανόηση του συνεργατικού επιχειρη- ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση) 17

18 SELIDOSH :00 ÂÏ 18 µατικού µοντέλου, η διαµόρφωση του κατάλληλου πολιτικού περιβάλλοντος για να διευκολύνεται η απρόσκοπτη ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών, η εξασφάλιση της αναγκαίας πληροφόρησης στις συνεργατικές εταιρείες µε τη διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων κ.λπ., η παροχή τεχνικής βοήθειας, κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες, µέσω αναπτυξιακών προγραµµάτων και άλλα. Η ιεθνής Συνεταιριστική Ένωση ασχολείται επίσης µε τα γενικότερα κοινωνικά θέµατα, που συγκεντρώνουν διεθνές ενδιαφέρον και απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Μεταξύ των θεµάτων αυτών περιλαµβάνονται η προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, η αντιµετώπιση των επικίνδυνων µεταδοτικών ασθενειών όπως είναι το aids και η ηπατίτιδα Β, η αναχαίτιση του φάσµατος της πείνας που απειλεί ολόκληρους πληθυσµούς, ιδιαίτερα σε πολλές χώρες του τρίτου κόσµου, η διεθνοποίηση της οικονοµίας και οι επιπτώσεις της στο χάσµα µεταξύ φτωχών και πλουσίων χωρών, η συµβολή στην αντιµετώπιση των συνεπειών εκτάκτων καταστροφικών γεγονότων όπως ήταν οι σεισµοί που έπληξαν πρόσφατα τη Ν.Α. Ασία κ.λπ. Η ICA καθιέρωσε το πρώτο Σάββατο του Ιούλη ως τη ιεθνή Μέρα Συνεργατισµού. Η ιεθνής Μέρα Συνεργατισµού υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ και εορτάζεται από τα συνεργατικά κινήµατα όλου του κόσµου. Η Παγκύπρια Συνεργατική Συνοµοσπονδία γιορτάζει τη ιεθνή Μέρα Συνεργατισµού µε τη διοργάνωση αιµοδοσιών, τη βράβευση αρίστων φοιτητών, τη διοργάνωση διαλέξεων, την έκδοση διακηρύξεων και σχετικών ανακοινώσεων κ.λπ. 18 ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση)

19 SELIDOSH :00 ÂÏ 19 ΣYNEPΓATIKH TAYTOTHTA Η δήλωση που αφορά τη συνεργατική ταυτότητα των συνεργατικών εταιρειών υιοθετήθηκε στο συνέδριο της ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης, που έγινε το 1995 στο Μάντσεστερ του Ηνωµένου Βασιλείου και περιλαµβάνει τον ορισµό της συνεργατικής εταιρείας, τις συνεργατικές Αξίες και τις συνεργατικές Αρχές. I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Συνεργατική εταιρεία είναι µια αυτόνοµη ένωση προσώπων τα οποία συνδέονται εθελοντικά µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονο- µικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις τους µέσω µιας συµµετοχικής και δηµοκρατικά ελεγχόµενης επιχείρησης. II. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ (VALUES) Οι συνεργατικές εταιρείες βασίζονται στις αξίες: της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δηµοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Σύµφωνα µε τη συνεργατική παράδοση, τα µέλη των συνεργατικών εταιρειών πιστεύουν στις ηθικές αξίες: της εντιµότητας, της ειλικρίνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της µέριµνας για τους άλλους. III. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (PRINCIPLES) 1. Εθελοντική και ανοικτή συµµετοχή: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν µε προθυµία τις ευθύνες των µελών, χωρίς εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις. 2. ηµοκρατικός έλεγχος των µελών: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι δηµοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες ελέγχονται από τα µέλη τους, τα οποία συµµε- ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση) 19

20 SELIDOSH :00 ÂÏ 20 τέχουν στη διαµόρφωση της πολιτικής και στη λήψη των αποφάσεων τους. Οι άνδρες και οι γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αιρετοί αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι στα µέλη. Πρωτίστως τα µέλη των συνεργατικών εταιρειών έχουν ίσα εκλογικά δικαιώµατα (ένα µέλος, µία ψήφος) και παράλληλα οι συνεργατικές εταιρείες είναι οργανωµένες µε δηµοκρατικό τρόπο. 3. Οικονοµική συµµετοχή των µελών: Τα µέλη συµµετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο της συνεργατικής τους εταιρείας και στον έλεγχο του µε δηµοκρατικές µεθόδους. Μέρος, τουλάχιστον, αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η κοινή περιουσία της συνεργατικής εταιρείας. Τα µέλη συνήθως λαµβάνουν περιορισµένη αποζηµίωση για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ως προϋπόθεση της συµµετοχής τους. Τα µέλη διαθέτουν τα πλεονάσµατα για όλους ή για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: Για ανάπτυξη της συνεργατικής εταιρείας τους, πιθανόν µε τη δηµιουργία αποθεµατικών, µέρος των οποίων τουλάχιστον θα πρέπει να είναι αδιαίρετο. Για την παραχώρηση ωφεληµάτων στα µέλη, ανάλογα µε τις συναλλαγές που είχαν µε τη συνεργατική εταιρεία και για προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα µέλη. 4. Αυτονοµία και ανεξαρτησία: Οι συνεργατικές εταιρείες είναι αυτόνοµες, αυτοβοηθούµενες οργανώσεις, ελεγχόµενες από τα µέλη τους. Εάν θα συνάψουν συµφωνίες µε άλλους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των κυβερνήσεων, ή εάν θα εξασφαλίσουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές θα πρέπει να το πράττουν µε όρους οι οποίοι διασφαλίζουν το δηµοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα µέλη και συνάδουν µε τη συνεργατική αυτονοµία τους. 5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση: Οι συνεργατικές εταιρείες εξασφαλίζουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα µέλη, τους αιρετούς αντιπροσώπους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους έτσι ώστε να µπορούν να συµ- µετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη των συνεργατικών εταιρειών τους. Ενηµερώνουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα γενιά και τους ηγέτες της κοινής γνώµης, για τη φύση του συνεργατισµού και τα ωφελήµατα που προσφέρει. 6. Συνεργασία µεταξύ συνεργατικών εταιρειών: Οι συνεργατικές εταιρείες εξυπηρετούν τα µέλη τους περισσότερο αποτελεσµατικά και ενδυναµώνουν το συνεργατικό κίνηµα συνεργαζόµενες µεταξύ τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 7. Κοινωνικό ενδιαφέρον: Οι συνεργατικές εταιρείες εργάζονται για σταθερή ανάπτυξη των κοινωνιών τους εφαρµόζοντας την πολιτική που αποφασίζεται από τα µέλη τους. 20 ΣYNEPΓATIΣMOΣ (Συνοπτική Θεώρηση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ SELIDOSH 22 06 06 16:00 ÂÏ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συνεργατικών κινηµάτων ήταν ανέκαθεν ο άνθρωπος, οι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 4: Ο συνεταιριστικός θεσμός Ιστορική εξέλιξη και συνεταιριστικές αρχές Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης Κύκλος εργασιών στον κόσµο κατά το 2011 Οι 300 µεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσµο παρά την ύφεση αύξησαν τον κύκλο εργασιών του από

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Θεωρητικές Σημειώσεις 2. Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Θεωρητικές Σημειώσεις 2. Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό Εγχειρίδιο Συνεργατικού Εργαστηρίου Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι μέλη συνεταιρισμών Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις, παρέχουν πάνω από 100.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Γιατί Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Θέματα Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης Βήματα ίδρυσης ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού Γιατί, Πως Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Οι καταναλωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές

Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές Σημεία εφαρμογής Διεθνών Συνεταιριστικών Αρχών για ένα καταστατικό σύμφωνα με αυτές Πνευματικά δικαιώματα Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. Είναι δυνατή η χρήση και αξιοποίηση του κειμένου με αναφορά της πηγής K.A.P.A.

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

katanbrn3 04/07/ :20 Page 9 ªÈ Ú ÁÈ fiÏÔ

katanbrn3 04/07/ :20 Page 9 ªÈ Ú ÁÈ fiÏÔ ªÈ Ú ÁÈ fiïô την εποχή µας, η παγκοσµιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονοµία σε διεθνές επίπεδο. Στο νέο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις 1. Πότε θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Οικονομία στην χώρα μας και ποια τα αποτελέσματα έως τώρα;... 2 2. Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία;... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΧΡΗΜ.ΕΛ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΧΑΤΖΗΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΧΡΗΜ.ΕΛ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΑΤΖΗΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΧΡΗΜ.ΕΛ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου Η χρησιμότητα του μαθήματος Η κατανόηση του «σκηνικού» πίσω από τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ράλλης Γκέκας Σύμβουλος ΚΕΔΕ Κόνιτσα, Σεπτέμβριος 2017 ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ Γιατί είναι αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Αθήνα, 2016 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔ.Π. 20/2004 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 3799 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 20. Οι περί Δεοντολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου. σε ηµερίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή. «ADR- Η Εξωδικαστική Επίλυση ιαφορών στην Ελλάδα»

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου. σε ηµερίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή. «ADR- Η Εξωδικαστική Επίλυση ιαφορών στην Ελλάδα» Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου σε ηµερίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή µε θέµα: «ADR- Η Εξωδικαστική Επίλυση ιαφορών στην Ελλάδα» 3 Νοεµβρίου 2007 Athens Imperial Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ημερομηνία Έγκρισης: 26 Μαΐου 2016 Λευκωσία Ιούνιος 2016 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ... 3 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 4. ΜΕΛΗ... 4 5. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας Απόσπασμα βιβλίου Ντούλια Θ. «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», (2015),Οσελότος, Αθήνα 1.1.1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Κοινωνικής Οικονομίας (Ντούλια Θ. «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Κυρίως από το 1970, η ανάδυση νέων τύπων συνεταιρισμών που ανταποκρίνονται σε ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À Ã ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË

À π. apple Ú Â ÁÌ Ù. π À à ª ªπ À À À. ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË ÂÚ ÛÙÈÔ ÙÔ fiêâïô ÙˆÓ appleúôóôèòó ÙË À π Àªµ 2008-2010 π À à ª ªπ À À À appleâíëáëì ÙÈÎ apple Ú Â ÁÌ Ù Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ ΕΤΥΚ ΚΕΣΤ για τα έτη 2008 2010 θεωρήθηκε µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας,

Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Μ.Ε.Α) ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, Τεχνόπολη Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 2: Ο θεσμός της κοινωνικής οικονομίας Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Àª π ªπ ƒπ. Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ

Àª π ªπ ƒπ. Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ ƒ À ƒ À - π ƒπ π ªπ ƒπ 02-03-07 05:33 Page 1 Àª π ªπ ƒπ Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ ÛˆÛÙ Î È Â Ú ıìë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ıâûìô ÂÈ Ó appleúôûê ÚÂÈ ıâùèî ÛÙÔÈ Â Û fiïô Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1) ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2) ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης

Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ενότητα 13 - Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης Ιστορία Γ Γυμνασίου Απεικόνιση των γεγονότων στην Haymarket Square Σικάγο - Μάιος 1886 Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη κατά την τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 Σεβαστές μου πρυτανικές αρχές, Κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 Κύριοι Πρόεδροι, Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 8-9 Δεκεμβρίου 2016 Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Η έννοια της Διοίκησης

2.2. Η έννοια της Διοίκησης 2.2. Η έννοια της Διοίκησης 1) Εισαγωγή (ιστορία, ορισμός, παραδείγματα) Η ανάγκη της διοίκησης εμφανίστηκε από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίσουν ομάδες και ήταν απαραίτητη για τον συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αύξηση πληθυσμού αγροτική επανάσταση (μεγάλα αγροκτήματα νέες μέθοδοι εισαγωγή μηχανημάτων) ανάπτυξη εμπορίου α. Ευρώπη Αφρική Αμερική (τριγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 3: Τα χαρακτηριστικά των φορέων της κοινωνικής οικονομίας Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς, οι οργανισμοί και οι δημόσιες και διοικητικές

Εισαγωγή. Περιεχόμενα. Σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς, οι οργανισμοί και οι δημόσιες και διοικητικές Περιεχόμενα 1 2 2 3 3 Εισαγωγή Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου (ΕΑΔ). Η σημασία και ο σκοπός του Κύριοι Στόχοι του ΕΑΔ Μέλη ΕΑΔ Πως μπορώ να εγγραφώ μέλος του ΕΑΔ Συμμετοχή μελών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ 2 Το όραμά μας: Συμβολή στη διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

1. H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η ύπαιθρος κατέχει εξέχουσα θέση στον πολιτισµό της χώρας και στην ψυχή των κατοίκων της,

1. H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες η ύπαιθρος κατέχει εξέχουσα θέση στον πολιτισµό της χώρας και στην ψυχή των κατοίκων της, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ολγα Ιακωβίδου Αν. Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωπονίας, ΑΠΘ. 1. H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α.

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. 1 Έννοιατωναγροτικώνπροϊόντων Αγροτικά προϊόντα είναι υλικά αγαθά που παράγονταιαπόφυτάκαιζώαµετο συνδυασµό των διαφόρων συντελεστών της αγροτικήςπαραγωγής, δηλαδήτουεδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης: η έρευνα GEM

Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης: η έρευνα GEM ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Επιχειρη στα πρόθυρα της κρίσης: η έρευνα GEM 2008 2009 Η φετινή έκθεση της επιχειρης του Παρατηρητηρίου Επιχειρης του ΙΟΒΕ δηµοσιεύεται σε µια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Η χρηµατοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. κ. ΘΑΝΑΣΗ ΛΑΒΙ Α

ΟΜΙΛΙΑ. κ. ΘΑΝΑΣΗ ΛΑΒΙ Α ΟΜΙΛΙΑ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του ΣΕΒ κ. ΘΑΝΑΣΗ ΛΑΒΙ Α στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΒΟΥΛΗΣ Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Η ραγδαία επέκταση της παγκοσµιοποίησης σε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Εισαγωγή Βήματα Εκκίνησης. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΩΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ Κράτα τους μακριά από:

Ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό. Εισαγωγή Βήματα Εκκίνησης. ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΩΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ Κράτα τους μακριά από: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΩΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ Κράτα τους μακριά από: Εκείνους τους ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ πού θέλουν να τους διαλύσουν για να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ο νόμος 4019/11 Μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πολλές δομές, μέσα στην ΚΟΙΝΣΕΠ με σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Dr. Ηλίας Γαλανός Δημοτικός Σύμβουλος Φραγκφούρτης Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Περιεχόμενα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Τι είναι το Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οι νέοι μας σήμερα περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Ποιοι είμαστε; Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων Ν. Ξάνθης είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1948 με σκοπό την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα