ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε) ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε) ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» στο πλαίσιο Του Έργου: ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ Παραδοτέα: Διαδραστική Δικτυακή Πύλη - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.), ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διαδραστικές Εφαρμογές Ψηφιακών μέσων - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.), συμμετοχή με ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διαδραστικός Ψηφιακός Πολυμεσικός Οδηγός - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.), συμμετοχή με ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Προσφορές κατατίθενται και για τις 3 δράσεις και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας, Ελλάδα Κύπρος , ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ» ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 «ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ», ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ~ 1 ~

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αντικείμενο της Σύμβασης 7 2. Εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης 7 3. Τόπος εκτέλεσης έργου Διάρκεια Αμοιβή 8 4. Προθεσμίες, τόπος υποβολής προσφορών 8 5. Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 9 6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 9 7. Λοιπά στοιχεία διαγωνισμού 9 8. Πληροφορίες 9 9. Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής Φάκελος Δικαιολογητικών Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Διαδικασία Αξιολόγησης Αποτέλεσμα επιλογής Ματαίωση Διαγωνισμού Αντιρρήσεις-Ενστάσεις Κατάρτιση Σύμβασης Εγγυήσεις Πληρωμή Παράδοση του έργου Ρήτρες καθυστέρησης Επίλυση διαφορών 18 «ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ», ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ~ 2 ~

3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ «ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ», ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.]. η οποία αποτελεί Εταίρο του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ- ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα Κύπρος του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία", σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων της , και τη σύμβαση κ1_2_04 ημερομηνία: 17/6/2011 έργου, προκηρύσσει σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, Ανοικτό Διαγωνισμό (Απόφαση Επιπέδου Λήψης Απόφασης Δ.Σ. 200/ ) για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ». Με την ανακοίνωση της ανάθεσης του έργου θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της ΕΤΑΛ Α.Ε. Σύντομη περιγραφή - Χρηματοδότηση από τις ενέργειες παραδοτέα Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Ποσό: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Κύριος στόχος της δικτυακής πύλης είναι η παρουσίαση των εργαλείων και εφαρμογών των αποτελεσμάτων του έργου με χρήση εξειδικευμένων χαρτών. Το περιεχόμενο θα δομείται με βάση οντολογία που θα αναλαμβάνει με ευφυή τρόπο την σύνδεση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος των τεσσάρων περιοχών παρέμβασης προσφέροντας ένα νέο επίπεδο υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να φιλτράρουν, να κατηγοριοποιούν και να αναζητούν πληροφορίες με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια (περιοχές ΝΑTURA, υγροβιότοποι, οικισμοί, μνημεία πολιτισμού, εκδηλώσεις και μια ποικίλη σειρά πληροφοριών). Όταν ο χρήστης επιλέγει ένα στοιχείο πάνω στον χάρτη, θα εμφανίζονται τα πολυμεσικά δεδομένα που το συνοδεύουν. Τα πολυμεσικά δεδομένα θα είναι κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες, κ.α. και θα ενημερώνονται πλήρως δυναμικά, αφού θα υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν ή να προστεθούν και άλλα για κάθε στοιχείο μέσα από ένα λογισμικό διαχείρισης πολυμεσικού υλικού. Το λογισμικό διαχείρισης θα επιτρέπει στους επισκέπτες της περιοχής να ανεβάζουν φωτογραφίες και σχόλια, που θα ελέγχονται από εξουσιοδοτημένους χειριστές (διαχειριστές) του συστήματος και θα ταξινομούνται με βάση την οντολογία, και στην συνέχεια θα ενσωματώνονται στην πύλη. Κατά την ενσωμάτωση αυτή το περιεχόμενο θα μοντελοποιείται με βάση την δομή του μέσα από δυναμικούς wizards που θα βοηθούν τους χειριστές στη σύνδεσή του με το υπόλοιπο περιεχόμενο του συστήματος. Οι σχέσεις και οι κανόνες της οντολογίας, μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου θα μπορούν να εμπλουτίζονται και με κανόνες (βαθμολογία, προτεραιότητα, κλπ) που θα ορίζει ο ίδιος ο χειριστής με σκοπό την προβολή του υλικού ανάλογα με την επικαιρότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε περιοχής. Στα μεταδεδομένα της πληροφορίας που καταχωρείται θα συμπεριλαμβάνονται και χωρικά δεδομένα για την απεικόνιση στους ειδικευμένους χάρτες. Οι προδιαγραφές της δικτυακής πύλης ακολουθούν σε συνημμένο έγγραφο. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 3 ~

4 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ Ποσό: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Το σύνολο των διαδραστικών εφαρμογών, που θα δημιουργηθούν, και θα αφορούν σε όλες τις περιοχές, θα έχουν ως κύριο στόχο την ολοκληρωμένη «γνωριμία» με τις διαδρομές του Δικτύου και τα στοιχεία της περιοχής, που υπάρχει η πρόθεση να αναδειχθούν. Θα παρατίθεται μια ικανή ποικιλία πληροφοριών. Η διαδραστική εφαρμογή μπορεί να περιγραφεί ως ένα «ΕΞΥΠΝΟ» εκπαιδευτικό «παιχνίδι θησαυρού», που θα μπορεί να παιχθεί είτε με ένα άτομο, είτε με μία ομάδα επισκεπτών με τη κατάλληλη προσέγγιση για κάθε ομάδα στόχου (σχολική εκδρομή, γκρουπ τουριστών, κ.α.). Η κάθε εφαρμογή θα εκτελείται στο γραφικό περιβάλλον του υπολογιστή αλλά και επιδιώκοντας τη καινοτομία ή πρωτοτυπία, και στο περιβάλλον ενός PDA (ή και SMARTPHONE συσκευής νέας γενιάς), το οποίο θα μεταφέρει μαζί του ο επισκέπτης. Μέσα από στόχους που ορίζει το «παιχνίδι», ο επισκέπτης θα προχωράει στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Οι στόχοι θα είναι γρίφοι, αναζητήσεις στον χώρο, συμπεράσματα από πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στον χώρο κ.α. Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς θα οριστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και θα δημιουργηθεί ένα ελκυστικό σενάριο. Για να έχει νόημα η επανάληψη του παιχνιδιού από τους επισκέπτες, θα δημιουργηθεί μία δεξαμενή από στόχους, τους οποίους το πρόγραμμα θα επιλέγει τυχαία. Επιπλέον θα υπάρχει δυνατότητα για εμπλουτισμό της δεξαμενής στόχων μέσω ενός λογισμικού διαχείρισης αυτών. Για να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό το παιχνίδι για παίχτες μικρής ηλικίας, η ολοκλήρωση του παιχνιδιού σε μικρό χρονικό διάστημα θα έχει σαν επιβράβευση ένα αναμνηστικό από τον χώρο. Θα αναπτυχθούν διαφορετικές εφαρμογές για κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές υλοποίησης του έργου που θα συνδέονται μεταξύ τους και θα επιτελούν όχι μόνο εκπαιδευτικό ρόλο για τους επισκέπτες, αλλά και θα αποτελούν σημείο παροχής πληροφοριών για την ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ιδιαιτερότητα και ταυτότητα και θα προβάλουν το περιβάλλον κάτω από συγκεκριμένες αρχές που θα προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Προβλέπεται να υλοποιηθεί μια εφαρμογή για κάθε περιοχή, με θεματικά αντικείμενα που θα επιλεγούν από τους εταίρους και θα επικεντρώνονται στο Περιβάλλον και τον Πολιτισμό. Οι εφαρμογές θα έχουν χρηστική διάσταση και σε ψηφιακά μέσα όπως CD-DVD-ROM τα οποία θα παραχθούν σε περίπου αντίτυπα, στο Διαδίκτυο (σε συνδυασμό μα την δικτυακή Πύλη 5.1), αλλά και σε μέσα όπως PDAs, 3G mobile phones, και σε flash memory sticks. Οι προδιαγραφές των εφαρμογών ακολουθούν σε συνημμένο έγγραφο. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 4 ~

5 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ Ποσό: , ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Η δημιουργία ενός ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (E-GUIDE), διαθέσιμου σε φορητές πολυμεσικές συσκευές θα αποτελέσει μια πρωτοποριακή διασύνδεση με το πακέτο ενεργειών 5.1. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στον χρήστη με την βοήθεια των εργαλείων που θα προσφέρει την δημιουργία θεματικών διαδρομών πάνω στους χάρτες. Το σύστημα θα προτείνει συγκεκριμένες τοποθεσίες του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ του έργου (ανάλογα με τις προτιμήσεις που θα έχει δηλώσει ο κάθε χρήστης) και θα δημιουργεί με την καθοδήγηση του χρήστη μια βέλτιστη διαδρομή. Οι διαδρομές αυτές θα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και τουριστικές υπηρεσίες (διαμονή, εστίαση, κλπ). Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφορτώσουν τις Διαδρομές και το σύνολο των πληροφοριών που έχουν επιλέξει σε συσκευές που παρέχουν δυνατότητες GPS, ώστε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, να καθοδηγούνται σε πραγματικό χρόνο στους χώρους που έχουν επιλέξει και να ενημερώνονται με πληροφορίες για τους χώρους αυτούς (υπηρεσίες ξενάγησης). Αν και εφόσον ο χρήστης καταχωρήσει στο σύστημα μια τέτοια διαδρομή θα υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης (μέσω , SMS) για τυχόν προειδοποιήσεις (καιρικά φαινόμενα, άλλοι κίνδυνοι κ.λ.π). Θα δίδεται επίσης δυνατότητα κοινοποίησης των διαδρομών που θα δημιουργούν οι χρήστες σε φιλικά τους πρόσωπα μέσω ειδικών διεπαφών (Modules), οι οποίες θα αναπτυχθούν για εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ). Οι χρήστες των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν καθημερινά σε εκατομμύρια άλλους χρήστες χαρακτηριστικά της προσωπικής και κοινωνικής τους ταυτότητας. Οι χρήστες συζητούν, εκμυστηρεύονται και εκφράζουν συναισθήματα εμπιστοσύνης. Για την επίλυση του προβλήματος των βέλτιστων διαδρομών που προαναφέρθηκε, μετά από την επιλογή των σημείων ενδιαφέροντος από τον χρήστη στο χάρτη, το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές οι οποίες θα στηρίζονται σε παραμέτρους που θα προκύπτουν από: Την ελκυστικότητα (attractiveness) η οποία κάθε φορά θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις προτιμήσεις των χρηστών, Την σπουδαιότητα με βάση την αρχική ιεράρχηση της οντολογίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της διαδικτυακής πύλης(ενέργεια 5.1), Την προσπελασιμότητα, η οποία θα υπολογίζεται από την μέση ταχύτητα πρόσβασης στα επιλεγμένα σημεία και την απόσταση από το σημείο εκκίνησης, Το «κόστος» (συνάρτηση χρόνου, χρήματος) για την επίσκεψη στα επιλεγμένα σημεία. Θα υπάρχει πρόβλεψη για κατάλληλες εφαρμογές διεπαφής, αξιοποίηση πλατφόρμας J2ΜΕ που υποστηρίζουν μια σειρά από κινητές συσκευές π.χ. PDAs iphones, SMARTPHONES κ.α. Οι προδιαγραφές του πολυμεσικού οδηγού ακολουθούν σε συνημμένο έγγραφο. Προσφορές κατατίθενται και για τις 3 δράσεις και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 5 ~

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ «ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"-ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1. Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ( ) ,00 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.-ΟΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΛΤΔ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Ν. ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το πρόγραμμα επιδιώκει την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων των περιοχών παρέμβασης, αποσκοπώντας σε: 1. Ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών περιβαλλοντικών πόρων με προστασία και σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα 2. Ανάδειξη της νησιωτικής υπαίθρου ως πόλου έλξης 3. Διαφύλαξη, ανάδειξη και διασύνδεση των τοπικών-ιστορικών πολιτιστικών αξιών και πόρων με το περιβάλλον και τη σύγχρονη πραγματικότητα σε πλαίσιο υψηλής ποιότητας 4. Ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων και του περιπατητικούπολιτιστικού τουρισμού 5. Συμμετοχικότητα, δικτύωση και εξωστρέφεια των περιοχών 6. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένη περιβαλλοντική εκπαίδευση δημιουργώντας «πράσινη» συνείδηση στην οικονομία, με απόδοση ενός συνόλου διαδρομών με τουριστικό ενδιαφέρον σε τρία μέρη της επιλέξιμης περιοχής, καθώς και αφορμή για υλοποίηση ειδικών σεμιναρίων ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ Μερικές από τις βασικότερες δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της πράξης είναι οι ακόλουθες: 7 Διαδρομές που συνδυάζουν την αξιοποίηση του Φυσικού και Πολιτισμικού-Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, βάσει της πιλοτικής υλοποίησης της Διαδρομής των Αρχανών και της ομογενούς σήμανσης σε όλες τις περιοχές. 12 διαφορετικά ειδικά θεματικά πακέτα που λειτουργούν ως ολοκληρωμένες προτάσεις επίσκεψης 8 ειδικές καταρτίσεις επαγγελματιών και ανέργων σε νέες μεθόδους οικονομικής-επαγγελματικής δραστηριότητας Τεχνολογικό σύστημα διαδραστικής παρουσίασης μέσω διαδικτύου ενδιαφέροντος επισκέπτες. Υλοποίηση εκδόσεων ποιότητας. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΑ - ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 6 ~

7 1. Αντικείμενο της Σύμβασης Σε συνημμένο έγγραφο περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τα παραδοτέα της Σύμβασης. Προσφορές κατατίθενται και για τις 3 δράσεις και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ] 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ5.v.4.0.doc ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα παραδοτέα του έργου θα αποτελούνται σε σχέση με τους τίτλους των ενδεικτικών προδιαγραφών από: 1. Αρχική Έκθεση - Στο παραδοτέο αυτό γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορίζονται οι καταρχήν στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες του αντικειμένου με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους για επαναπροσέγγιση και διορθωτικές ενέργειες και να επιτευχθεί μια ενιαία μορφολογία και τεκμηρίωση για τις περιοχές παρέμβασης. (Στο τέλος του 2 ου Μήνα από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης-θα καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης). 2. Ενδιάμεση Έκθεση - Στο εν λόγω παραδοτέο αναπτύσσεται η προσέγγιση και γίνεται η συλλογή στοιχείων παράλληλα με την υλοποίηση των υπολοίπων δράσεων του έργου. Προτείνονται εναλλακτικά σενάρια και γίνεται αποτύπωση των τεχνικών και άλλων προδιαγραφών των παραδοτέων που θα υλοποιηθούν. (Στο τέλος του 6ου Μήνα από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης-θα καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης) 3. Τελική έκθεση Αποτύπωση σε συνάντηση των εμπλεκόμενων πλευρών και παρουσίαση του ψηφιακού αντικειμένου, λήψη απόφασης και οριστικοποίηση μετά από παρατηρήσεις των τριών παραδοτέων. Η έκθεση Αναφορά θα περιλαμβάνει check-list, ολοκλήρωσης των σχετικών προδιαγραφών του φυσικού αντικειμένου που θα αποτελεί παράρτημα της σύμβασης. (Στο τέλος του 15 ου Μήνα από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης-θα καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης) Ψηφιακή καταγραφή των κειμένων και των παραδοτέων της μελέτης σε επεξεργάσιμη μορφή (σημείωση όσον αφορά τη χαρτογράφηση θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που παρέχουν δυνατότητα επεξεργασίας των χαρτών σε ψηφιακή μορφή). Τα παραπάνω στοιχεία θα περιλαμβάνουν σύμφωνα με την εξειδίκευση κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης το σύνολο των παραδοτέων που αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα των προδιαγραφών πίνακες παραδοτέων (3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ5.v.4.0.doc) 2. Εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης 2.1. Το έργο που θα προσφέρει ο Ανάδοχος όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, θα αποτελέσει το περιεχόμενο εκθέσεων ή και άλλων παραδοτέων που υποβάλλονται στην αρχή διενέργειας του Διαγωνισμού και θα κοινοποιηθούν στην αρμόδια Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος μετά την παραλαβή της. Προσφορές κατατίθενται και για τις 3 δράσεις και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 7 ~

8 2.2. Το έργο του Αναδόχου εκτός των άλλων παραδοτέων που ζητούνται από το άρθρο 1, θα διαρθρώνεται γύρω από τις εκθέσεις που οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή Αρχή Διενέργειας του Διαγωνισμού Στα παραδοτέα Θα αναφέρονται οι πηγές των δεδομένων, οι τεχνικές και μεθοδολογία για τη συλλογή δεδομένων (Π.Χ. ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, μέγεθος και κριτήρια επιλογής για τα δείγματα, έρευνα πεδίου κ.α.) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν υπολογισθεί τα δεδομένα και στοιχεία που παρέχονται προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων και να εντοπισθούν ενδεχόμενες μεροληψίες ή παραλήψεις. 3. Τόπος εκτέλεσης έργου Διάρκεια Αμοιβή 3.1. Τόπος εκτέλεσης έργου: Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η περιοχή παρέμβασης του εγκεκριμένου έργου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή και με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Οι συνεδριάσεις θα γίνονται στα γραφεία των Εταίρων του έργου, κυρίως του Επικεφαλής Εταίρου Η διάρκεια της Σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και των 4 εταίρων είναι δεκαέξι (16) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ,73- (εβδομήντα οχτώ χιλιάδες, εκατόν εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά), πλέον ΦΠΑ 23% (17.979,27- ). Ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ,00- ). ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4. Προθεσμίες, τόπος υποβολής προσφορών 4.1. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η Δευτέρα και ώρα 14: Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί ή αποσταλεί με συστημένη επιστολή / ταχυμεταφορά/ ιδιόχειρη κατάθεση σε μία εκ των κάτω διευθύνσεων, με προτεραιότητα στο Συντονιστή Εταίρο. Εταίρος και Αναθέτουσα Αρχή, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Σοφία Μαλαπάσχα Συντονιστής Εταίορος Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, [ΑΝΗ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ], Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλέφωνο, , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Δήμητρα Καμπέλη Εταίρος, Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ [ΑΝΕΤΕΛ], Διεύθυνση: Οδός Λάρας 1, 7040, Βορόκληνη, Λάρνακα, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Ευδοκία Μπαλαμού Εταίρος, Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, Διεύθυνση: Πάφος -Λεωφόρος Ελλάδος 23, Γραφείο 301, Τ.Κ. 8020, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνος: κ. Μάριος Ιωάννου 4.3. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά, θα πρέπει ο φάκελος προσφοράς να περιέλθει ομοίως (στον/στην υπεύθυνο), μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο κάποια προσφορά υποβληθεί ή περιέλθει στο Πρωτόκολλο οιουδήποτε εκ των εταίρων μετά την ημερομηνία και ώρα της παραγράφου η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή στη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού ως ουδέποτε υποβληθείσα και θα επιστραφεί σε αυτούς που την υπέβαλαν. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 8 ~

9 5. Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 5.1. Διενεργούσα αρχή του Διαγωνισμού και Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία, [ΕΤΑΛ Α.Ε.]. Θα υπογραφεί μία σύμβαση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα γίνει από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα αρχή και συνεπικουρείται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Έργου. 6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 6.1. Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα είτε μεμονωμένα είτε σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα συμμετάσχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία στον διαγωνισμό δεν μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες και διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική πείρα στη εκπόνηση παρόμοιων περιβαλλοντικών μελετών. Είναι επιθυμητή η εμπειρία σε αντικείμενα αντίστοιχα με αυτά που περιγράφονται στην Εισαγωγή και στο Άρθρο 1 της παρούσης. Από την συμμετοχή αποκλείονται αιτούντες για τους οποίους: υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους). έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία. υπάρχουν ανεκπλήρωτες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο. 7. Λοιπά στοιχεία διαγωνισμού 7.1.Επισημαίνεται ότι: δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές για τις ανωτέρω ζητούμενες υπηρεσίες. δεν θα γίνει δεκτή προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. Ο επιλεγείς στον εν λόγω διαγωνισμό με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης είναι Ανάδοχος υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κύριος του έργου, των παραδοτέων, Κύριος του έργου, είναι η αναθέτουσα αρχή της σύμβασης και ως εκ τούτου τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τα παραδοτέα παραμένουν στην κυριότητα της αναθέτουσας αρχής. 8. Πληροφορίες 8.1. Το παρόν τεύχος της Προκήρυξης διατίθεται από τα παρακάτω σημεία: "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 9 ~

10 9. Εταίρος και Αναθέτουσα Αρχή, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Σοφία Μαλαπάσχα 10. Συντονιστής Εταίορος Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, [ΑΝΗ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ], Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλέφωνο, , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Δήμητρα Καμπέλη 11. Εταίρος, Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ [ΑΝΕΤΕΛ], Διεύθυνση: Οδός Λάρας 1, 7040, Βορόκληνη, Λάρνακα, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Ευδοκία Μπαλαμού 12. Εταίρος, Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, Διεύθυνση: Πάφος -Λεωφόρος Ελλάδος 23, Γραφείο 301, Τ.Κ. 8020, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνος: κ. Μάριος Ιωάννου Τα τεύχη της προκηρύξεως αναρτώνται στα γραφεία των εταίρων, διατίθενται από τους εταίρους αναρτώνται στις ιστοσελίδες τους Η Προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, δημοσιεύεται σε 4 ημερήσιες εφημερίδες της περιοχής παρέμβασης από έως , (Εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», «ΕΜΠΡΟΣ»- ΛΕΣΒΟΣ, «ΠΟΛΙΤΗΣ»-ΚΥΠΡΟΣ, «ΠΑΤΡΙΔΑ»-ΚΡΗΤΗ και στο ΦΕΚ Δημοπρασιών της Ελλάδος (www.et.gr), Η Διακήρυξη αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Επιμελητήρια της Ελλάδος, της Κύπρου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τον παρόντα διαγωνισμό, προσερχόμενοι στα γραφεία των εταίρων που αναφέρονται στο σημείο 8.1, ώρες 10:00-12:00 μμ. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως διευκρινιστικά ερωτήματα τα οποία θα απαντώνται και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Τελευταία ημερομηνία υποβολής ερωτήματος 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία.( ) 9. Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9.1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν έναν σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει τρεις επίσης σφραγισμένους φακέλους: Ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 10 της παρούσας και Ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 11 της παρούσας. Ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 της παρούσας Οι φάκελοι (τόσο ο εξωτερικός όσο και οι τρεις εσωτερικοί) θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο της Σύμβασης και την επωνυμία, διεύθυνση αριθμό τηλεφώνου και fax των υποψηφίων. Ο εξωτερικός φάκελος θα αναγράφει επίσης τα εξής: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι εσωτερικοί φάκελοι θα αναγράφουν, εκτός των ανωτέρω (επωνυμία, κλπ.), και τα εξής: ο πρώτος ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ο δεύτερος ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ο τρίτος ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν σε τρία (3) αντίτυπα. Σε ένα (1) από αυτά τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη «Πρωτότυπο», το οποίο και υπερισχύει έναντι "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 10 ~

11 των άλλων αντιγράφων σε περίπτωση ασυμφωνίας, που θα φέρει αρίθμηση και μονογραφή σε κάθε σελίδα του, από τον εκπρόσωπο. Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς υποβάλλεται και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή (MS word, MS Excel) 9.5. Όλα τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα παραμείνουν στη διάθεση της ΕΤΑΛ Α.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού μετά το πέρας της οποίας μπορούν να επιστραφούν στους μη επιλεγέντες διαγωνιζόμενους με αίτησή τους Σε περίπτωση κοινής υποβολής (σύμπραξη, κοινοπραξία, ένωση ατόμων, κλπ.) η προσφορά θα μονογράφεται είτε από όλα τα μέλη που συνιστούν την κοινή υποβολή ή από νόμιμο εκπρόσωπό τους. 10. Φάκελος Δικαιολογητικών Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: Αποδεικτικό εγγραφής του (πιστοποιητικό ή βεβαίωση) στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που είναι εγκατεστημένος, Υπεύθυνη Δήλωση του υποβάλλοντος, του Νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της Υπογραφής, ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό εάν : 1. Βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία. 2. Κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία. 3. Καταδικάσθηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου 4. Έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές 5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 7. Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. (από τα υποβληθέντα στοιχεία Για να αποδείξει ο διαγωνιζόμενος ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα παραπάνω σημεία οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει : - για τις περιπτώσεις 1 και 2 πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή. - για τις περιπτώσεις 3 και 4 απόσπασμα ποινικού μητρώου. - για τις περιπτώσεις 5 και 6 Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα. - για τη περίπτωση 7 τα Υποβληθέντα στοιχεία που τεκμηριώνουν το φάκελο δικαιολογητικών Οικονομικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη φερεγγυότητα του Υποψηφίου Σε περιπτώσεις νομικών προσώπων η σχετική νομιμοποίηση Σε περίπτωση Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή της Κοινοπραξίας. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 11 ~

12 10.6 Σε περίπτωση συμμετοχής Κυπριακών Εταιρειών εξετάζονται έγγραφα που συμβαδίζουν με το νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 11. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Προκειμένου να εκτιμηθεί η εμπειρία, οι γνώσεις, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του σχετικά με την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει φάκελο με τις εξής ενότητες στοιχείων: 1. Γενικά στοιχεία διαγωνιζόμενου 2. Εμπειρία του διαγωνιζόμενου 3. Πρόταση προσέγγισης του έργου (μεθοδολογία), Χρονοδιάγραμμα 4. Σύνθεση της Ομάδας Έργου Όσον αφορά την ενότητα «Γενικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου» πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, . Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Υποψηφίου Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του διαγωνιζόμενου στην παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Στην περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας τα παραπάνω υποβάλλονται για κάθε μέλος που μετέχει σε αυτήν Όσον αφορά την ενότητα «Εμπειρία του διαγωνιζόμενου» πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: περιγραφή της σχετικής εμπειρίας και τους τίτλους σπουδών των βασικών στελεχών του διαγωνιζόμενου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην εμπειρία των στελεχών ή συνεργατών του διαγωνιζόμενου, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, με θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας. κατάλογο αναλόγων έργων / υπηρεσιών που έχουν υλοποιηθεί από το διαγωνιζόμενο κατά τα τελευταία έτη, όπου θα φαίνεται αναλυτικά το αντικείμενο, η αξία, το χρονικό διάστημα υλοποίησης και οι αποδέκτες τους - δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς - και θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά. Σε περίπτωση που τα έργα έχουν εκτελεσθεί από Κ/Ξ να σημειωθεί το ποσοστό του έργου που υλοποιήθηκε από τον διαγωνιζόμενο. κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου Όσον αφορά την ενότητα «Πρόταση προσέγγισης του έργου (μεθοδολογία)», θα περιέχεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει και υλοποιήσει το έργο. Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά: στη μεθοδολογία που θα εφαρμοσθεί στις επιμέρους εργασίες και στα παραδοτέα του στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη προσέγγιση της τεκμηρίωσης των ενδεικτικών προδιαγραφών του έργου σύμφωνα και με τους πίνακες παραδοτέων, της παράθεσης προτάσεων εμπλουτισμού η τεκμηριωμένων μεταβολών και των παραδειγμάτων παρουσίασης. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 12 ~

13 Σκοπός είναι να αποτυπωθεί πλήρως ότι έχει γίνει κατανοητή η σκοπιμότητα των ενεργειών 5.1 εως 5.3 σε σχέση με το έργο, και να τεκμηριωθεί η ανταπόκρισή της Τεχνικής Προσφοράς στις απαιτήσεις του Συνολικού έργου «Οικοπεριηγητές». Επισημαίνεται ότι το συνολικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 16 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. (θα εξειδικευθεί στη σύμβαση) Όσον αφορά την ενότητα «Σύνθεση της Ομάδας Έργου», πρέπει να υποβληθούν: αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών, με στοιχεία που θα περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία του ενδεικτικού υποδείγματος του βιογραφικού σημειώματος του Παραρτήματος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να είναι δεσμευτικό διευκολύνοντας το έργο της επιτροπής αξιολόγησης. δηλώσεις αποδοχής της συμμετοχής των προτεινόμενων στελεχών στην υλοποίηση του έργου στο ρόλο που προτείνονται (σημείο το οποίο παρακολουθείται δεσμευτικά κατά την πορεία υλοποίησης της σύμβασης) 12. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, της κατ αποκοπήν αμοιβής, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο του, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Η Σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Επισημαίνεται ότι: Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι μήνες, [εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες] από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η συνολική κατ αποκοπή αμοιβή με βάση την προσφορά του Αναδόχου που θα περιληφθεί στην Σύμβαση του Αναδόχου δεν αναθεωρείται. Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Με σκοπό τη διασφάλιση ότι δεν θα προταθεί υπερβολικά χαμηλή προσφορά για την υλοποίηση του έργου και για λόγους ορθής αντιμετώπισης του ανταγωνιστικού πλαισίου τίθεται όριο χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς έως 10% της προϋπολογισθείσας αξίας. Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ορίου, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 13. Διαδικασία Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε τρία στάδια από Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ), Κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα παραλάβει από το Πρωτόκολλο της Εταιρείας όλους τους φακέλους των διαγωνιζομένων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και θα τις καταγράψει σε κατάσταση κατά σειρά άφιξής τους και καταχώρησής τους σε αυτό. Στη συνέχεια, σε δημόσια συνεδρίαση η ΕΤΑΛ Α.Ε.θα ανοίξει το φάκελο προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων και θα εξετάσει αν ο φάκελος τυπικών δικαιολογητικών είναι πλήρης και σύμφωνος με το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας προκήρυξης και άρα οι διαγωνιζόμενοι γίνονται καταρχάς αποδεκτοί στον "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 13 ~

14 διαγωνισμό. Στη συνέχεια η η ΕΤΑΛ Α.Ε.σε κλειστές συνεδριάσεις θα ολοκληρώσει την αναλυτική εξέταση των τυπικών δικαιολογητικών. Από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού θα αποκλεισθούν όσοι εκ των διαγωνιζομένων δεν έχουν υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά ή όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 της παρούσας. Κατά το δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς όλων όσων έγιναν αποδεκτοί από την πρώτη φάση του διαγωνισμού και θα αξιολογήσει αυτήν βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσας Κατά το τρίτο στάδιο και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς, θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών σε ανοικτή συνεδρίαση, όπου καλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που έγιναν δεκτοί στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού και γίνεται υπολογισμός της ανοιγμένης οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου με βάση τον τύπο ανοιγμένης προσφοράς, όπου Π η οικονομική προσφορά και Β η συνολική βαθμολογία. Β= {[συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων Α * τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας κριτηρίων Α] + [συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων Β Χ τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας κριτηρίων Β] + [ συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων Γ * τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας κριτηρίων Γ]}. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος με τον μικρότερο βαθμό Π α. Π α = π*100/β * * Στα συνημμένα έγγραφα παρατίθεται φύλλο υπολογισμού σε μορφή EXCEL [4. ΣΧΕΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-v.4.0.xls] Πίνακας 1 Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς Ομάδα Κριτήρια Ελάχιστη Βαθμολογία Μέγιστη Βαθμολογία Α. Βασικά στοιχεία παρουσίασης Υποψηφίου (συντελεστής βαρύτητας 19%) Α.1 Σχετική εμπειρία Αναδόχου Α.2 Οικονομική φερεγγυότητα Αναδόχου Β.1 Προτεινόμενη μεθοδολογία (πληρότητα, ρεαλιστική, παραδοτέα, παραδείγματα παρουσίασης κλπ.) Β. Μεθοδολογία έργου (συντελεστής βαρύτητας 59%) Β.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Γ. Οργάνωση (συντελεστής βαρύτητας 22%) Γ.1 Σύνθεση Ομάδας η οποία θα εκτελέσει το έργο Γ.2 Οργάνωση και κατανομή εργασίας μεταξύ της ομάδας εκπόνησης του έργου Σύνολο: ΒΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ v = 10 MAX % ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10% "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 14 ~

15 14. Αποτέλεσμα επιλογής Ματαίωση Διαγωνισμού Τα αποτελέσματα και των τριών σταδίων του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν εγγράφως στους συμμετέχοντες Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάδειξης Αναδόχου εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς από τους μετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 15. Αντιρρήσεις-Ενστάσεις Οι αντιρρήσεις ενστάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου και απευθύνονται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης μέσω του Πρωτοκόλλου της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε Στις αντιρρήσεις-ενστάσεις, γνωμοδοτεί η αρμόδια επιτροπή ενστάσεων που ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 16. Κατάρτιση Σύμβασης Εγγυήσεις Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής Κάθε πρόταση πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, να συνοδεύεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτό το δικαίωμα, συνολικού ύψους ίσου με το 5% του συνολικού κόστους της προϋπολογισθείσας αξίας της προκήρυξης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Ε.Ε. συμμετοχής ποσού 4.807,50 ). Η εγγυητική ή οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι την επιστροφή τους. Η / Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει / νουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά/υπηρεσίες (τίτλο μελέτης) Την ημερομηνία έκδοσης Τον εκδότη Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (και συγκεκριμένα: η ΕΤΑΛ Α.Ε.με τα σχετικά στοιχεία της. Τον αριθμό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση Την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση Τον τίτλο της πρότασης για την οποία δίδεται η εγγύηση Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. Ότι το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της η ΕΤΑΛ Α.Ε.και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 15 ~

16 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Εφόσον συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται από κοινοπραξία τότε η κοινοπραξία οφείλει να εκδώσει Ε.Ε. συμμετοχής στο όνομα όλων των κοινοπρακτών εις ολόκληρο και αλληλέγγυο, αυτοί δε φέρονται ως αυτοφειλέτες έναντι της ΕΤΑΛ Α.Ε.στο σύνολο του ποσού της Ε.Ε. Για τις προτάσεις που θα επιλεγούν η εγγυητική/κές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους σχετικούς υποψήφιους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη υπογραφή της Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Η εγγυητική/κές επιστολές συμμετοχής για τις υπόλοιπες προτάσεις επιστρέφονται μέσα σε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που Φορέας πρότασης που έχει επιλεγεί δεν υπογράψει, μετά τη σχετική ειδοποίησή του, εμπρόθεσμα τη σύμβαση με την ΕΤΑΛ Α.Ε.ή δεν καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (όπως αυτή καθορίζεται στη συνέχεια) ή δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα άλλη υποχρέωση του που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΕΤΑΛ Α.Ε.. Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε 5 ημέρες (5) ημέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος προκειμένου να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση Αν περάσει η ως άνω προθεσμία των 5 ημερών χωρίς να παρουσιασθεί, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο και εκπίπτει και η Ε.Ε. Συμμετοχής, και ενδεχομένως αποφασίζει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας διαγωνιζόμενο Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, πρέπει να καταθέσει εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Το ύψος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά/υπηρεσίες (τίτλος Έργου) την ημερομηνία έκδοσης τον εκδότη την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης το ποσό που καλύπτει η εγγύηση την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, ότι το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός τριών(3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή αίτηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 16 ~

17 Εφόσον συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται από κοινοπραξία τότε η κοινοπραξία οφείλει να εκδώσει Ε.Ε. συμμετοχής στο όνομα όλων των κοινοπρακτών εις ολόκληρο και αλληλέγγυο, αυτοί δε φέρονται ως αυτοφειλέτες έναντι της ΕΤΑΛ Α.Ε. στο σύνολο του ποσού της Ε.Ε Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο διάρκειας του έργου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του και την οριστική παραλαβή του έργου Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο, η ΟΤΔ (Εργοδότης) δεν θα υποβληθεί σε καμία περαιτέρω επιβάρυνση. 17. Πληρωμή Το ποσόν της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί σε αυτόν μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Σύμφωνα με απόφαση της Αναθέτουσας αρχής που εγκρίνει την παρούσα διακήρυξη οποία δύναται να συμφωνηθεί κατά τη φάση σύνταξης της σύμβασης προγραμματισμός τμηματικών καταβολών ανάλογα με τη πορεία υλοποίησης όπως και προκαταβολή Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για το έργο αυτό έξοδα του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι του Εργοδότη Για την είσπραξη της αμοιβής του έργου, ο Ανάδοχος θα εκδώσει Τιμολόγιο/α Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο/α θα αναφέρεται το ποσό και θα υποβάλλει φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησής του. 18. Παράδοση του έργου Ρήτρες καθυστέρησης Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των εκθέσεων του έργου, ή καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, με υπαιτιότητα του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και οι καταβολές αμοιβής του Αναδόχου γίνονται όπως προβλέπεται στο άρθρο Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης του έργου, αρχικής ή αναμορφωθείσας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην αναθέτουσα αρχή (ΕΤΑΛ Α.Ε.) ημερησίως ποινική ρήτρα ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ) και για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις με τη πάροδο των 15 ημερών εφαρμόζει το άρθρο 18.1 και καταγγέλλεται και λύεται η σύμβαση και εκπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αμφότερα τα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι εύλογη και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξίωσης αυτής ως δυσαναλόγου. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 17 ~

18 19. Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της Σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Λέσβου. Εγκρίνεται με την Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΑΛ Α.Ε. 200/ Για την Διενεργούσα Αρχή του Διαγωνισμού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πρόεδρος Δ.Σ. Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 18 ~

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Διαγωνιζόμενος, ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Αριθμητικώς Ολογράφως ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Κατ αποκοπή αμοιβή-καθαρη ΑΞΙΑ ΦΠΑ (23%)* Κατ αποκοπή αμοιβή- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Κατ αποκοπή αμοιβή-καθαρη ΑΞΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΠΑ (23%)* Κατ αποκοπή αμοιβή- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Κατ αποκοπή αμοιβή-καθαρη ΑΞΙΑ ΦΠΑ (23%)* Κατ αποκοπή αμοιβή- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Κατ αποκοπή αμοιβή-καθαρη ΑΞΙΑ ΦΠΑ (23%)* Κατ αποκοπή αμοιβή- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ *Ο υπολογισμός γίνεται με το ισχύον % ΦΠΑ, κατά την ημερομηνία του Διαγωνισμού (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ) Για το Διαγωνιζόμενο (όνομα, τίτλος, υπογραφή, σφραγίδα) "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 19 ~

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ελάχιστα απαιτητά στοιχεία 1. Προτεινόμενη θέση στο έργο 2. Ονοματεπώνυμο 3. Ημερομηνία γέννησης 4. Εθνικότητα 5. Χρόνια εμπειρίας 6. Εκπαίδευση και επαγγελματικά / τεχνικά προσόντα / συμμετοχές σε φορείς 7. Σημερινός εργοδότης 8. Εμπειρία σε παρόμοια έργα 9. Χρόνια στον εργοδότη αυτόν 10. Σύνοψη της σχετικής απασχόλησης / εμπειρίας (ξεκινώντας από τη σημερινή θέση) α/α Από Έως Εργοδότης Διάρκεια Θέση και κύρια δραστηριότητα 1 2 v 11. Κύριες ικανότητες και εμπειρία και άλλες σχετικές πληροφορίες 12. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπογραφή στελέχους Υπογραφή Υποψηφίου Αναδόχου "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 20 ~