ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε) ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε) ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» στο πλαίσιο Του Έργου: ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ Παραδοτέα: Διαδραστική Δικτυακή Πύλη - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.), ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διαδραστικές Εφαρμογές Ψηφιακών μέσων - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.), συμμετοχή με ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διαδραστικός Ψηφιακός Πολυμεσικός Οδηγός - Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., (Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.), συμμετοχή με ποσό ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Προσφορές κατατίθενται και για τις 3 δράσεις και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας, Ελλάδα Κύπρος , ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ» ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 «ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ», ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ~ 1 ~

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αντικείμενο της Σύμβασης 7 2. Εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης 7 3. Τόπος εκτέλεσης έργου Διάρκεια Αμοιβή 8 4. Προθεσμίες, τόπος υποβολής προσφορών 8 5. Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 9 6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 9 7. Λοιπά στοιχεία διαγωνισμού 9 8. Πληροφορίες 9 9. Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής Φάκελος Δικαιολογητικών Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Διαδικασία Αξιολόγησης Αποτέλεσμα επιλογής Ματαίωση Διαγωνισμού Αντιρρήσεις-Ενστάσεις Κατάρτιση Σύμβασης Εγγυήσεις Πληρωμή Παράδοση του έργου Ρήτρες καθυστέρησης Επίλυση διαφορών 18 «ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ», ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ~ 2 ~

3 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ «ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ», ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.]. η οποία αποτελεί Εταίρο του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ- ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα Κύπρος του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία", σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων της , και τη σύμβαση κ1_2_04 ημερομηνία: 17/6/2011 έργου, προκηρύσσει σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό, Ανοικτό Διαγωνισμό (Απόφαση Επιπέδου Λήψης Απόφασης Δ.Σ. 200/ ) για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ». Με την ανακοίνωση της ανάθεσης του έργου θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της ΕΤΑΛ Α.Ε. Σύντομη περιγραφή - Χρηματοδότηση από τις ενέργειες παραδοτέα Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Ποσό: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Κύριος στόχος της δικτυακής πύλης είναι η παρουσίαση των εργαλείων και εφαρμογών των αποτελεσμάτων του έργου με χρήση εξειδικευμένων χαρτών. Το περιεχόμενο θα δομείται με βάση οντολογία που θα αναλαμβάνει με ευφυή τρόπο την σύνδεση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος των τεσσάρων περιοχών παρέμβασης προσφέροντας ένα νέο επίπεδο υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να φιλτράρουν, να κατηγοριοποιούν και να αναζητούν πληροφορίες με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια (περιοχές ΝΑTURA, υγροβιότοποι, οικισμοί, μνημεία πολιτισμού, εκδηλώσεις και μια ποικίλη σειρά πληροφοριών). Όταν ο χρήστης επιλέγει ένα στοιχείο πάνω στον χάρτη, θα εμφανίζονται τα πολυμεσικά δεδομένα που το συνοδεύουν. Τα πολυμεσικά δεδομένα θα είναι κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες, κ.α. και θα ενημερώνονται πλήρως δυναμικά, αφού θα υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν ή να προστεθούν και άλλα για κάθε στοιχείο μέσα από ένα λογισμικό διαχείρισης πολυμεσικού υλικού. Το λογισμικό διαχείρισης θα επιτρέπει στους επισκέπτες της περιοχής να ανεβάζουν φωτογραφίες και σχόλια, που θα ελέγχονται από εξουσιοδοτημένους χειριστές (διαχειριστές) του συστήματος και θα ταξινομούνται με βάση την οντολογία, και στην συνέχεια θα ενσωματώνονται στην πύλη. Κατά την ενσωμάτωση αυτή το περιεχόμενο θα μοντελοποιείται με βάση την δομή του μέσα από δυναμικούς wizards που θα βοηθούν τους χειριστές στη σύνδεσή του με το υπόλοιπο περιεχόμενο του συστήματος. Οι σχέσεις και οι κανόνες της οντολογίας, μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου θα μπορούν να εμπλουτίζονται και με κανόνες (βαθμολογία, προτεραιότητα, κλπ) που θα ορίζει ο ίδιος ο χειριστής με σκοπό την προβολή του υλικού ανάλογα με την επικαιρότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε περιοχής. Στα μεταδεδομένα της πληροφορίας που καταχωρείται θα συμπεριλαμβάνονται και χωρικά δεδομένα για την απεικόνιση στους ειδικευμένους χάρτες. Οι προδιαγραφές της δικτυακής πύλης ακολουθούν σε συνημμένο έγγραφο. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 3 ~

4 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ Ποσό: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Το σύνολο των διαδραστικών εφαρμογών, που θα δημιουργηθούν, και θα αφορούν σε όλες τις περιοχές, θα έχουν ως κύριο στόχο την ολοκληρωμένη «γνωριμία» με τις διαδρομές του Δικτύου και τα στοιχεία της περιοχής, που υπάρχει η πρόθεση να αναδειχθούν. Θα παρατίθεται μια ικανή ποικιλία πληροφοριών. Η διαδραστική εφαρμογή μπορεί να περιγραφεί ως ένα «ΕΞΥΠΝΟ» εκπαιδευτικό «παιχνίδι θησαυρού», που θα μπορεί να παιχθεί είτε με ένα άτομο, είτε με μία ομάδα επισκεπτών με τη κατάλληλη προσέγγιση για κάθε ομάδα στόχου (σχολική εκδρομή, γκρουπ τουριστών, κ.α.). Η κάθε εφαρμογή θα εκτελείται στο γραφικό περιβάλλον του υπολογιστή αλλά και επιδιώκοντας τη καινοτομία ή πρωτοτυπία, και στο περιβάλλον ενός PDA (ή και SMARTPHONE συσκευής νέας γενιάς), το οποίο θα μεταφέρει μαζί του ο επισκέπτης. Μέσα από στόχους που ορίζει το «παιχνίδι», ο επισκέπτης θα προχωράει στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Οι στόχοι θα είναι γρίφοι, αναζητήσεις στον χώρο, συμπεράσματα από πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στον χώρο κ.α. Σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς θα οριστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι και θα δημιουργηθεί ένα ελκυστικό σενάριο. Για να έχει νόημα η επανάληψη του παιχνιδιού από τους επισκέπτες, θα δημιουργηθεί μία δεξαμενή από στόχους, τους οποίους το πρόγραμμα θα επιλέγει τυχαία. Επιπλέον θα υπάρχει δυνατότητα για εμπλουτισμό της δεξαμενής στόχων μέσω ενός λογισμικού διαχείρισης αυτών. Για να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό το παιχνίδι για παίχτες μικρής ηλικίας, η ολοκλήρωση του παιχνιδιού σε μικρό χρονικό διάστημα θα έχει σαν επιβράβευση ένα αναμνηστικό από τον χώρο. Θα αναπτυχθούν διαφορετικές εφαρμογές για κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές υλοποίησης του έργου που θα συνδέονται μεταξύ τους και θα επιτελούν όχι μόνο εκπαιδευτικό ρόλο για τους επισκέπτες, αλλά και θα αποτελούν σημείο παροχής πληροφοριών για την ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ιδιαιτερότητα και ταυτότητα και θα προβάλουν το περιβάλλον κάτω από συγκεκριμένες αρχές που θα προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Προβλέπεται να υλοποιηθεί μια εφαρμογή για κάθε περιοχή, με θεματικά αντικείμενα που θα επιλεγούν από τους εταίρους και θα επικεντρώνονται στο Περιβάλλον και τον Πολιτισμό. Οι εφαρμογές θα έχουν χρηστική διάσταση και σε ψηφιακά μέσα όπως CD-DVD-ROM τα οποία θα παραχθούν σε περίπου αντίτυπα, στο Διαδίκτυο (σε συνδυασμό μα την δικτυακή Πύλη 5.1), αλλά και σε μέσα όπως PDAs, 3G mobile phones, και σε flash memory sticks. Οι προδιαγραφές των εφαρμογών ακολουθούν σε συνημμένο έγγραφο. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 4 ~

5 Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ Ποσό: , ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Η δημιουργία ενός ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (E-GUIDE), διαθέσιμου σε φορητές πολυμεσικές συσκευές θα αποτελέσει μια πρωτοποριακή διασύνδεση με το πακέτο ενεργειών 5.1. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στον χρήστη με την βοήθεια των εργαλείων που θα προσφέρει την δημιουργία θεματικών διαδρομών πάνω στους χάρτες. Το σύστημα θα προτείνει συγκεκριμένες τοποθεσίες του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ του έργου (ανάλογα με τις προτιμήσεις που θα έχει δηλώσει ο κάθε χρήστης) και θα δημιουργεί με την καθοδήγηση του χρήστη μια βέλτιστη διαδρομή. Οι διαδρομές αυτές θα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και τουριστικές υπηρεσίες (διαμονή, εστίαση, κλπ). Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφορτώσουν τις Διαδρομές και το σύνολο των πληροφοριών που έχουν επιλέξει σε συσκευές που παρέχουν δυνατότητες GPS, ώστε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, να καθοδηγούνται σε πραγματικό χρόνο στους χώρους που έχουν επιλέξει και να ενημερώνονται με πληροφορίες για τους χώρους αυτούς (υπηρεσίες ξενάγησης). Αν και εφόσον ο χρήστης καταχωρήσει στο σύστημα μια τέτοια διαδρομή θα υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης (μέσω , SMS) για τυχόν προειδοποιήσεις (καιρικά φαινόμενα, άλλοι κίνδυνοι κ.λ.π). Θα δίδεται επίσης δυνατότητα κοινοποίησης των διαδρομών που θα δημιουργούν οι χρήστες σε φιλικά τους πρόσωπα μέσω ειδικών διεπαφών (Modules), οι οποίες θα αναπτυχθούν για εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ). Οι χρήστες των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν καθημερινά σε εκατομμύρια άλλους χρήστες χαρακτηριστικά της προσωπικής και κοινωνικής τους ταυτότητας. Οι χρήστες συζητούν, εκμυστηρεύονται και εκφράζουν συναισθήματα εμπιστοσύνης. Για την επίλυση του προβλήματος των βέλτιστων διαδρομών που προαναφέρθηκε, μετά από την επιλογή των σημείων ενδιαφέροντος από τον χρήστη στο χάρτη, το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές οι οποίες θα στηρίζονται σε παραμέτρους που θα προκύπτουν από: Την ελκυστικότητα (attractiveness) η οποία κάθε φορά θα αναπροσαρμόζεται με βάση τις προτιμήσεις των χρηστών, Την σπουδαιότητα με βάση την αρχική ιεράρχηση της οντολογίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της διαδικτυακής πύλης(ενέργεια 5.1), Την προσπελασιμότητα, η οποία θα υπολογίζεται από την μέση ταχύτητα πρόσβασης στα επιλεγμένα σημεία και την απόσταση από το σημείο εκκίνησης, Το «κόστος» (συνάρτηση χρόνου, χρήματος) για την επίσκεψη στα επιλεγμένα σημεία. Θα υπάρχει πρόβλεψη για κατάλληλες εφαρμογές διεπαφής, αξιοποίηση πλατφόρμας J2ΜΕ που υποστηρίζουν μια σειρά από κινητές συσκευές π.χ. PDAs iphones, SMARTPHONES κ.α. Οι προδιαγραφές του πολυμεσικού οδηγού ακολουθούν σε συνημμένο έγγραφο. Προσφορές κατατίθενται και για τις 3 δράσεις και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 5 ~

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ «ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"-ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1. Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ( ) ,00 ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.-ΟΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΛΤΔ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Ν. ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το πρόγραμμα επιδιώκει την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων των περιοχών παρέμβασης, αποσκοπώντας σε: 1. Ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών περιβαλλοντικών πόρων με προστασία και σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα 2. Ανάδειξη της νησιωτικής υπαίθρου ως πόλου έλξης 3. Διαφύλαξη, ανάδειξη και διασύνδεση των τοπικών-ιστορικών πολιτιστικών αξιών και πόρων με το περιβάλλον και τη σύγχρονη πραγματικότητα σε πλαίσιο υψηλής ποιότητας 4. Ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων και του περιπατητικούπολιτιστικού τουρισμού 5. Συμμετοχικότητα, δικτύωση και εξωστρέφεια των περιοχών 6. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένη περιβαλλοντική εκπαίδευση δημιουργώντας «πράσινη» συνείδηση στην οικονομία, με απόδοση ενός συνόλου διαδρομών με τουριστικό ενδιαφέρον σε τρία μέρη της επιλέξιμης περιοχής, καθώς και αφορμή για υλοποίηση ειδικών σεμιναρίων ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ Μερικές από τις βασικότερες δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της πράξης είναι οι ακόλουθες: 7 Διαδρομές που συνδυάζουν την αξιοποίηση του Φυσικού και Πολιτισμικού-Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, βάσει της πιλοτικής υλοποίησης της Διαδρομής των Αρχανών και της ομογενούς σήμανσης σε όλες τις περιοχές. 12 διαφορετικά ειδικά θεματικά πακέτα που λειτουργούν ως ολοκληρωμένες προτάσεις επίσκεψης 8 ειδικές καταρτίσεις επαγγελματιών και ανέργων σε νέες μεθόδους οικονομικής-επαγγελματικής δραστηριότητας Τεχνολογικό σύστημα διαδραστικής παρουσίασης μέσω διαδικτύου ενδιαφέροντος επισκέπτες. Υλοποίηση εκδόσεων ποιότητας. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΑ - ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 6 ~

7 1. Αντικείμενο της Σύμβασης Σε συνημμένο έγγραφο περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης, καθώς και τα παραδοτέα της Σύμβασης. Προσφορές κατατίθενται και για τις 3 δράσεις και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ] 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ5.v.4.0.doc ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα παραδοτέα του έργου θα αποτελούνται σε σχέση με τους τίτλους των ενδεικτικών προδιαγραφών από: 1. Αρχική Έκθεση - Στο παραδοτέο αυτό γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορίζονται οι καταρχήν στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες του αντικειμένου με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους για επαναπροσέγγιση και διορθωτικές ενέργειες και να επιτευχθεί μια ενιαία μορφολογία και τεκμηρίωση για τις περιοχές παρέμβασης. (Στο τέλος του 2 ου Μήνα από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης-θα καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης). 2. Ενδιάμεση Έκθεση - Στο εν λόγω παραδοτέο αναπτύσσεται η προσέγγιση και γίνεται η συλλογή στοιχείων παράλληλα με την υλοποίηση των υπολοίπων δράσεων του έργου. Προτείνονται εναλλακτικά σενάρια και γίνεται αποτύπωση των τεχνικών και άλλων προδιαγραφών των παραδοτέων που θα υλοποιηθούν. (Στο τέλος του 6ου Μήνα από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης-θα καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης) 3. Τελική έκθεση Αποτύπωση σε συνάντηση των εμπλεκόμενων πλευρών και παρουσίαση του ψηφιακού αντικειμένου, λήψη απόφασης και οριστικοποίηση μετά από παρατηρήσεις των τριών παραδοτέων. Η έκθεση Αναφορά θα περιλαμβάνει check-list, ολοκλήρωσης των σχετικών προδιαγραφών του φυσικού αντικειμένου που θα αποτελεί παράρτημα της σύμβασης. (Στο τέλος του 15 ου Μήνα από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης-θα καθορισθεί με ακρίβεια κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης) Ψηφιακή καταγραφή των κειμένων και των παραδοτέων της μελέτης σε επεξεργάσιμη μορφή (σημείωση όσον αφορά τη χαρτογράφηση θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που παρέχουν δυνατότητα επεξεργασίας των χαρτών σε ψηφιακή μορφή). Τα παραπάνω στοιχεία θα περιλαμβάνουν σύμφωνα με την εξειδίκευση κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης το σύνολο των παραδοτέων που αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα των προδιαγραφών πίνακες παραδοτέων (3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ5.v.4.0.doc) 2. Εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης 2.1. Το έργο που θα προσφέρει ο Ανάδοχος όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, θα αποτελέσει το περιεχόμενο εκθέσεων ή και άλλων παραδοτέων που υποβάλλονται στην αρχή διενέργειας του Διαγωνισμού και θα κοινοποιηθούν στην αρμόδια Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος μετά την παραλαβή της. Προσφορές κατατίθενται και για τις 3 δράσεις και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 7 ~

8 2.2. Το έργο του Αναδόχου εκτός των άλλων παραδοτέων που ζητούνται από το άρθρο 1, θα διαρθρώνεται γύρω από τις εκθέσεις που οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή Αρχή Διενέργειας του Διαγωνισμού Στα παραδοτέα Θα αναφέρονται οι πηγές των δεδομένων, οι τεχνικές και μεθοδολογία για τη συλλογή δεδομένων (Π.Χ. ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, μέγεθος και κριτήρια επιλογής για τα δείγματα, έρευνα πεδίου κ.α.) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν υπολογισθεί τα δεδομένα και στοιχεία που παρέχονται προκειμένου να εκτιμηθεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων και να εντοπισθούν ενδεχόμενες μεροληψίες ή παραλήψεις. 3. Τόπος εκτέλεσης έργου Διάρκεια Αμοιβή 3.1. Τόπος εκτέλεσης έργου: Ο τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η περιοχή παρέμβασης του εγκεκριμένου έργου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή και με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Οι συνεδριάσεις θα γίνονται στα γραφεία των Εταίρων του έργου, κυρίως του Επικεφαλής Εταίρου Η διάρκεια της Σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και των 4 εταίρων είναι δεκαέξι (16) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ,73- (εβδομήντα οχτώ χιλιάδες, εκατόν εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά), πλέον ΦΠΑ 23% (17.979,27- ). Ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ,00- ). ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4. Προθεσμίες, τόπος υποβολής προσφορών 4.1. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η Δευτέρα και ώρα 14: Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί ή αποσταλεί με συστημένη επιστολή / ταχυμεταφορά/ ιδιόχειρη κατάθεση σε μία εκ των κάτω διευθύνσεων, με προτεραιότητα στο Συντονιστή Εταίρο. Εταίρος και Αναθέτουσα Αρχή, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Σοφία Μαλαπάσχα Συντονιστής Εταίορος Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, [ΑΝΗ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ], Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλέφωνο, , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Δήμητρα Καμπέλη Εταίρος, Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ [ΑΝΕΤΕΛ], Διεύθυνση: Οδός Λάρας 1, 7040, Βορόκληνη, Λάρνακα, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Ευδοκία Μπαλαμού Εταίρος, Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, Διεύθυνση: Πάφος -Λεωφόρος Ελλάδος 23, Γραφείο 301, Τ.Κ. 8020, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνος: κ. Μάριος Ιωάννου 4.3. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά, θα πρέπει ο φάκελος προσφοράς να περιέλθει ομοίως (στον/στην υπεύθυνο), μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο κάποια προσφορά υποβληθεί ή περιέλθει στο Πρωτόκολλο οιουδήποτε εκ των εταίρων μετά την ημερομηνία και ώρα της παραγράφου η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή στη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού ως ουδέποτε υποβληθείσα και θα επιστραφεί σε αυτούς που την υπέβαλαν. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 8 ~

9 5. Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 5.1. Διενεργούσα αρχή του Διαγωνισμού και Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία, [ΕΤΑΛ Α.Ε.]. Θα υπογραφεί μία σύμβαση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα γίνει από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα αρχή και συνεπικουρείται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Έργου. 6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής 6.1. Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα είτε μεμονωμένα είτε σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα συμμετάσχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία στον διαγωνισμό δεν μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες και διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική πείρα στη εκπόνηση παρόμοιων περιβαλλοντικών μελετών. Είναι επιθυμητή η εμπειρία σε αντικείμενα αντίστοιχα με αυτά που περιγράφονται στην Εισαγωγή και στο Άρθρο 1 της παρούσης. Από την συμμετοχή αποκλείονται αιτούντες για τους οποίους: υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους). έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία. υπάρχουν ανεκπλήρωτες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο. 7. Λοιπά στοιχεία διαγωνισμού 7.1.Επισημαίνεται ότι: δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές για τις ανωτέρω ζητούμενες υπηρεσίες. δεν θα γίνει δεκτή προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. Ο επιλεγείς στον εν λόγω διαγωνισμό με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης είναι Ανάδοχος υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κύριος του έργου, των παραδοτέων, Κύριος του έργου, είναι η αναθέτουσα αρχή της σύμβασης και ως εκ τούτου τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τα παραδοτέα παραμένουν στην κυριότητα της αναθέτουσας αρχής. 8. Πληροφορίες 8.1. Το παρόν τεύχος της Προκήρυξης διατίθεται από τα παρακάτω σημεία: "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 9 ~

10 9. Εταίρος και Αναθέτουσα Αρχή, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.], Διεύθυνση, Ερμού 4, 81100, Μυτιλήνη, Λέσβος, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Σοφία Μαλαπάσχα 10. Συντονιστής Εταίορος Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, [ΑΝΗ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ], Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλέφωνο, , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Δήμητρα Καμπέλη 11. Εταίρος, Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ [ΑΝΕΤΕΛ], Διεύθυνση: Οδός Λάρας 1, 7040, Βορόκληνη, Λάρνακα, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνη: κ. Ευδοκία Μπαλαμού 12. Εταίρος, Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, Διεύθυνση: Πάφος -Λεωφόρος Ελλάδος 23, Γραφείο 301, Τ.Κ. 8020, Τηλέφωνο , φαξ , ιστοσελίδα Υπεύθυνος: κ. Μάριος Ιωάννου Τα τεύχη της προκηρύξεως αναρτώνται στα γραφεία των εταίρων, διατίθενται από τους εταίρους αναρτώνται στις ιστοσελίδες τους Η Προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού, δημοσιεύεται σε 4 ημερήσιες εφημερίδες της περιοχής παρέμβασης από έως , (Εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», «ΕΜΠΡΟΣ»- ΛΕΣΒΟΣ, «ΠΟΛΙΤΗΣ»-ΚΥΠΡΟΣ, «ΠΑΤΡΙΔΑ»-ΚΡΗΤΗ και στο ΦΕΚ Δημοπρασιών της Ελλάδος ( Η Διακήρυξη αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Επιμελητήρια της Ελλάδος, της Κύπρου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για τον παρόντα διαγωνισμό, προσερχόμενοι στα γραφεία των εταίρων που αναφέρονται στο σημείο 8.1, ώρες 10:00-12:00 μμ. Επίσης μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως διευκρινιστικά ερωτήματα τα οποία θα απαντώνται και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Τελευταία ημερομηνία υποβολής ερωτήματος 4 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία.( ) 9. Περιεχόμενο Φακέλου Συμμετοχής ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9.1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν έναν σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει τρεις επίσης σφραγισμένους φακέλους: Ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 10 της παρούσας και Ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 11 της παρούσας. Ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 της παρούσας Οι φάκελοι (τόσο ο εξωτερικός όσο και οι τρεις εσωτερικοί) θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο της Σύμβασης και την επωνυμία, διεύθυνση αριθμό τηλεφώνου και fax των υποψηφίων. Ο εξωτερικός φάκελος θα αναγράφει επίσης τα εξής: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι εσωτερικοί φάκελοι θα αναγράφουν, εκτός των ανωτέρω (επωνυμία, κλπ.), και τα εξής: ο πρώτος ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ο δεύτερος ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ο τρίτος ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν σε τρία (3) αντίτυπα. Σε ένα (1) από αυτά τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη «Πρωτότυπο», το οποίο και υπερισχύει έναντι "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 10 ~

11 των άλλων αντιγράφων σε περίπτωση ασυμφωνίας, που θα φέρει αρίθμηση και μονογραφή σε κάθε σελίδα του, από τον εκπρόσωπο. Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς υποβάλλεται και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή (MS word, MS Excel) 9.5. Όλα τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα παραμείνουν στη διάθεση της ΕΤΑΛ Α.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού μετά το πέρας της οποίας μπορούν να επιστραφούν στους μη επιλεγέντες διαγωνιζόμενους με αίτησή τους Σε περίπτωση κοινής υποβολής (σύμπραξη, κοινοπραξία, ένωση ατόμων, κλπ.) η προσφορά θα μονογράφεται είτε από όλα τα μέλη που συνιστούν την κοινή υποβολή ή από νόμιμο εκπρόσωπό τους. 10. Φάκελος Δικαιολογητικών Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: Αποδεικτικό εγγραφής του (πιστοποιητικό ή βεβαίωση) στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που είναι εγκατεστημένος, Υπεύθυνη Δήλωση του υποβάλλοντος, του Νόμιμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της Υπογραφής, ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό εάν : 1. Βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία. 2. Κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία. 3. Καταδικάσθηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου 4. Έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές 5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 7. Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. (από τα υποβληθέντα στοιχεία Για να αποδείξει ο διαγωνιζόμενος ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα παραπάνω σημεία οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει : - για τις περιπτώσεις 1 και 2 πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή. - για τις περιπτώσεις 3 και 4 απόσπασμα ποινικού μητρώου. - για τις περιπτώσεις 5 και 6 Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα. - για τη περίπτωση 7 τα Υποβληθέντα στοιχεία που τεκμηριώνουν το φάκελο δικαιολογητικών Οικονομικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη φερεγγυότητα του Υποψηφίου Σε περιπτώσεις νομικών προσώπων η σχετική νομιμοποίηση Σε περίπτωση Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή της Κοινοπραξίας. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 11 ~

12 10.6 Σε περίπτωση συμμετοχής Κυπριακών Εταιρειών εξετάζονται έγγραφα που συμβαδίζουν με το νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 11. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Προκειμένου να εκτιμηθεί η εμπειρία, οι γνώσεις, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του σχετικά με την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει φάκελο με τις εξής ενότητες στοιχείων: 1. Γενικά στοιχεία διαγωνιζόμενου 2. Εμπειρία του διαγωνιζόμενου 3. Πρόταση προσέγγισης του έργου (μεθοδολογία), Χρονοδιάγραμμα 4. Σύνθεση της Ομάδας Έργου Όσον αφορά την ενότητα «Γενικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου» πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, . Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Υποψηφίου Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του διαγωνιζόμενου στην παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Στην περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας τα παραπάνω υποβάλλονται για κάθε μέλος που μετέχει σε αυτήν Όσον αφορά την ενότητα «Εμπειρία του διαγωνιζόμενου» πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: περιγραφή της σχετικής εμπειρίας και τους τίτλους σπουδών των βασικών στελεχών του διαγωνιζόμενου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην εμπειρία των στελεχών ή συνεργατών του διαγωνιζόμενου, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, με θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας. κατάλογο αναλόγων έργων / υπηρεσιών που έχουν υλοποιηθεί από το διαγωνιζόμενο κατά τα τελευταία έτη, όπου θα φαίνεται αναλυτικά το αντικείμενο, η αξία, το χρονικό διάστημα υλοποίησης και οι αποδέκτες τους - δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς - και θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά. Σε περίπτωση που τα έργα έχουν εκτελεσθεί από Κ/Ξ να σημειωθεί το ποσοστό του έργου που υλοποιήθηκε από τον διαγωνιζόμενο. κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου Όσον αφορά την ενότητα «Πρόταση προσέγγισης του έργου (μεθοδολογία)», θα περιέχεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει και υλοποιήσει το έργο. Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά: στη μεθοδολογία που θα εφαρμοσθεί στις επιμέρους εργασίες και στα παραδοτέα του στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη προσέγγιση της τεκμηρίωσης των ενδεικτικών προδιαγραφών του έργου σύμφωνα και με τους πίνακες παραδοτέων, της παράθεσης προτάσεων εμπλουτισμού η τεκμηριωμένων μεταβολών και των παραδειγμάτων παρουσίασης. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 12 ~

13 Σκοπός είναι να αποτυπωθεί πλήρως ότι έχει γίνει κατανοητή η σκοπιμότητα των ενεργειών 5.1 εως 5.3 σε σχέση με το έργο, και να τεκμηριωθεί η ανταπόκρισή της Τεχνικής Προσφοράς στις απαιτήσεις του Συνολικού έργου «Οικοπεριηγητές». Επισημαίνεται ότι το συνολικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 16 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. (θα εξειδικευθεί στη σύμβαση) Όσον αφορά την ενότητα «Σύνθεση της Ομάδας Έργου», πρέπει να υποβληθούν: αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών, με στοιχεία που θα περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία του ενδεικτικού υποδείγματος του βιογραφικού σημειώματος του Παραρτήματος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να είναι δεσμευτικό διευκολύνοντας το έργο της επιτροπής αξιολόγησης. δηλώσεις αποδοχής της συμμετοχής των προτεινόμενων στελεχών στην υλοποίηση του έργου στο ρόλο που προτείνονται (σημείο το οποίο παρακολουθείται δεσμευτικά κατά την πορεία υλοποίησης της σύμβασης) 12. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, της κατ αποκοπήν αμοιβής, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο του, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Η Σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Επισημαίνεται ότι: Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι μήνες, [εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες] από την επόμενη ημερολογιακή ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Η συνολική κατ αποκοπή αμοιβή με βάση την προσφορά του Αναδόχου που θα περιληφθεί στην Σύμβαση του Αναδόχου δεν αναθεωρείται. Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Με σκοπό τη διασφάλιση ότι δεν θα προταθεί υπερβολικά χαμηλή προσφορά για την υλοποίηση του έργου και για λόγους ορθής αντιμετώπισης του ανταγωνιστικού πλαισίου τίθεται όριο χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς έως 10% της προϋπολογισθείσας αξίας. Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του ορίου, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 13. Διαδικασία Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε τρία στάδια από Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ), Κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα παραλάβει από το Πρωτόκολλο της Εταιρείας όλους τους φακέλους των διαγωνιζομένων που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και θα τις καταγράψει σε κατάσταση κατά σειρά άφιξής τους και καταχώρησής τους σε αυτό. Στη συνέχεια, σε δημόσια συνεδρίαση η ΕΤΑΛ Α.Ε.θα ανοίξει το φάκελο προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων και θα εξετάσει αν ο φάκελος τυπικών δικαιολογητικών είναι πλήρης και σύμφωνος με το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας προκήρυξης και άρα οι διαγωνιζόμενοι γίνονται καταρχάς αποδεκτοί στον "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 13 ~

14 διαγωνισμό. Στη συνέχεια η η ΕΤΑΛ Α.Ε.σε κλειστές συνεδριάσεις θα ολοκληρώσει την αναλυτική εξέταση των τυπικών δικαιολογητικών. Από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού θα αποκλεισθούν όσοι εκ των διαγωνιζομένων δεν έχουν υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά ή όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 της παρούσας. Κατά το δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς όλων όσων έγιναν αποδεκτοί από την πρώτη φάση του διαγωνισμού και θα αξιολογήσει αυτήν βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στον Πίνακα 1 της παρούσας Κατά το τρίτο στάδιο και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς, θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών σε ανοικτή συνεδρίαση, όπου καλούνται όλοι οι διαγωνιζόμενοι που έγιναν δεκτοί στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού και γίνεται υπολογισμός της ανοιγμένης οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου με βάση τον τύπο ανοιγμένης προσφοράς, όπου Π η οικονομική προσφορά και Β η συνολική βαθμολογία. Β= {[συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων Α * τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας κριτηρίων Α] + [συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων Β Χ τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας κριτηρίων Β] + [ συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων Γ * τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας κριτηρίων Γ]}. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος με τον μικρότερο βαθμό Π α. Π α = π*100/β * * Στα συνημμένα έγγραφα παρατίθεται φύλλο υπολογισμού σε μορφή EXCEL [4. ΣΧΕΔΙΟ-ΦΥΛΛΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-v.4.0.xls] Πίνακας 1 Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς Ομάδα Κριτήρια Ελάχιστη Βαθμολογία Μέγιστη Βαθμολογία Α. Βασικά στοιχεία παρουσίασης Υποψηφίου (συντελεστής βαρύτητας 19%) Α.1 Σχετική εμπειρία Αναδόχου Α.2 Οικονομική φερεγγυότητα Αναδόχου Β.1 Προτεινόμενη μεθοδολογία (πληρότητα, ρεαλιστική, παραδοτέα, παραδείγματα παρουσίασης κλπ.) Β. Μεθοδολογία έργου (συντελεστής βαρύτητας 59%) Β.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Γ. Οργάνωση (συντελεστής βαρύτητας 22%) Γ.1 Σύνθεση Ομάδας η οποία θα εκτελέσει το έργο Γ.2 Οργάνωση και κατανομή εργασίας μεταξύ της ομάδας εκπόνησης του έργου Σύνολο: ΒΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ v = 10 MAX % ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10% "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 14 ~

15 14. Αποτέλεσμα επιλογής Ματαίωση Διαγωνισμού Τα αποτελέσματα και των τριών σταδίων του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν εγγράφως στους συμμετέχοντες Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάδειξης Αναδόχου εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς από τους μετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 15. Αντιρρήσεις-Ενστάσεις Οι αντιρρήσεις ενστάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου και απευθύνονται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης μέσω του Πρωτοκόλλου της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε Στις αντιρρήσεις-ενστάσεις, γνωμοδοτεί η αρμόδια επιτροπή ενστάσεων που ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 16. Κατάρτιση Σύμβασης Εγγυήσεις Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής Κάθε πρόταση πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, να συνοδεύεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτό το δικαίωμα, συνολικού ύψους ίσου με το 5% του συνολικού κόστους της προϋπολογισθείσας αξίας της προκήρυξης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Ε.Ε. συμμετοχής ποσού 4.807,50 ). Η εγγυητική ή οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι την επιστροφή τους. Η / Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει / νουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά/υπηρεσίες (τίτλο μελέτης) Την ημερομηνία έκδοσης Τον εκδότη Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (και συγκεκριμένα: η ΕΤΑΛ Α.Ε.με τα σχετικά στοιχεία της. Τον αριθμό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση Την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση Τον τίτλο της πρότασης για την οποία δίδεται η εγγύηση Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. Ότι το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της η ΕΤΑΛ Α.Ε.και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός τριών (3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 15 ~

16 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Εφόσον συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται από κοινοπραξία τότε η κοινοπραξία οφείλει να εκδώσει Ε.Ε. συμμετοχής στο όνομα όλων των κοινοπρακτών εις ολόκληρο και αλληλέγγυο, αυτοί δε φέρονται ως αυτοφειλέτες έναντι της ΕΤΑΛ Α.Ε.στο σύνολο του ποσού της Ε.Ε. Για τις προτάσεις που θα επιλεγούν η εγγυητική/κές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους σχετικούς υποψήφιους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη υπογραφή της Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Η εγγυητική/κές επιστολές συμμετοχής για τις υπόλοιπες προτάσεις επιστρέφονται μέσα σε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που Φορέας πρότασης που έχει επιλεγεί δεν υπογράψει, μετά τη σχετική ειδοποίησή του, εμπρόθεσμα τη σύμβαση με την ΕΤΑΛ Α.Ε.ή δεν καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (όπως αυτή καθορίζεται στη συνέχεια) ή δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα άλλη υποχρέωση του που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΕΤΑΛ Α.Ε.. Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε 5 ημέρες (5) ημέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος προκειμένου να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση Αν περάσει η ως άνω προθεσμία των 5 ημερών χωρίς να παρουσιασθεί, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο και εκπίπτει και η Ε.Ε. Συμμετοχής, και ενδεχομένως αποφασίζει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας διαγωνιζόμενο Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, πρέπει να καταθέσει εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Το ύψος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά/υπηρεσίες (τίτλος Έργου) την ημερομηνία έκδοσης τον εκδότη την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης το ποσό που καλύπτει η εγγύηση την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, ότι το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός τριών(3) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή αίτηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 16 ~

17 Εφόσον συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται από κοινοπραξία τότε η κοινοπραξία οφείλει να εκδώσει Ε.Ε. συμμετοχής στο όνομα όλων των κοινοπρακτών εις ολόκληρο και αλληλέγγυο, αυτοί δε φέρονται ως αυτοφειλέτες έναντι της ΕΤΑΛ Α.Ε. στο σύνολο του ποσού της Ε.Ε Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο διάρκειας του έργου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του και την οριστική παραλαβή του έργου Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο, η ΟΤΔ (Εργοδότης) δεν θα υποβληθεί σε καμία περαιτέρω επιβάρυνση. 17. Πληρωμή Το ποσόν της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί σε αυτόν μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Σύμφωνα με απόφαση της Αναθέτουσας αρχής που εγκρίνει την παρούσα διακήρυξη οποία δύναται να συμφωνηθεί κατά τη φάση σύνταξης της σύμβασης προγραμματισμός τμηματικών καταβολών ανάλογα με τη πορεία υλοποίησης όπως και προκαταβολή Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για το έργο αυτό έξοδα του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι του Εργοδότη Για την είσπραξη της αμοιβής του έργου, ο Ανάδοχος θα εκδώσει Τιμολόγιο/α Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο/α θα αναφέρεται το ποσό και θα υποβάλλει φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησής του. 18. Παράδοση του έργου Ρήτρες καθυστέρησης Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των εκθέσεων του έργου, ή καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου, με υπαιτιότητα του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου έχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και οι καταβολές αμοιβής του Αναδόχου γίνονται όπως προβλέπεται στο άρθρο Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης του έργου, αρχικής ή αναμορφωθείσας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην αναθέτουσα αρχή (ΕΤΑΛ Α.Ε.) ημερησίως ποινική ρήτρα ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ) και για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις με τη πάροδο των 15 ημερών εφαρμόζει το άρθρο 18.1 και καταγγέλλεται και λύεται η σύμβαση και εκπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Αμφότερα τα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι εύλογη και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξίωσης αυτής ως δυσαναλόγου. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 17 ~

18 19. Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της Σύμβασης, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Λέσβου. Εγκρίνεται με την Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΑΛ Α.Ε. 200/ Για την Διενεργούσα Αρχή του Διαγωνισμού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πρόεδρος Δ.Σ. Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ. "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 18 ~

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Διαγωνιζόμενος, ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Αριθμητικώς Ολογράφως ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Κατ αποκοπή αμοιβή-καθαρη ΑΞΙΑ ΦΠΑ (23%)* Κατ αποκοπή αμοιβή- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Κατ αποκοπή αμοιβή-καθαρη ΑΞΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΠΑ (23%)* Κατ αποκοπή αμοιβή- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Κατ αποκοπή αμοιβή-καθαρη ΑΞΙΑ ΦΠΑ (23%)* Κατ αποκοπή αμοιβή- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Κατ αποκοπή αμοιβή-καθαρη ΑΞΙΑ ΦΠΑ (23%)* Κατ αποκοπή αμοιβή- ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ *Ο υπολογισμός γίνεται με το ισχύον % ΦΠΑ, κατά την ημερομηνία του Διαγωνισμού (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ) Για το Διαγωνιζόμενο (όνομα, τίτλος, υπογραφή, σφραγίδα) "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 19 ~

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ελάχιστα απαιτητά στοιχεία 1. Προτεινόμενη θέση στο έργο 2. Ονοματεπώνυμο 3. Ημερομηνία γέννησης 4. Εθνικότητα 5. Χρόνια εμπειρίας 6. Εκπαίδευση και επαγγελματικά / τεχνικά προσόντα / συμμετοχές σε φορείς 7. Σημερινός εργοδότης 8. Εμπειρία σε παρόμοια έργα 9. Χρόνια στον εργοδότη αυτόν 10. Σύνοψη της σχετικής απασχόλησης / εμπειρίας (ξεκινώντας από τη σημερινή θέση) α/α Από Έως Εργοδότης Διάρκεια Θέση και κύρια δραστηριότητα 1 2 v 11. Κύριες ικανότητες και εμπειρία και άλλες σχετικές πληροφορίες 12. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπογραφή στελέχους Υπογραφή Υποψηφίου Αναδόχου "ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ", ~ 20 ~

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310403371-2 Φαξ: 2310 403371 (εσωτ. 113) E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 10/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 04 Σεπτεμβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ.Πρωτ. 2170 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) * Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: (28210) 91888, 87775 & Fax: (28210) 83400, E-mail: dedisa1@otenet.gr Πληροφορίες: κ. Εμμ. Βαρδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» "Κωδικός MIS 464674" Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος κατάθεσης των προσφορών Επιμελητήριο Καστοριάς

Τόπος κατάθεσης των προσφορών Επιμελητήριο Καστοριάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 16 Οκτωβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ. Πρωτ. 2512 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER» ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER» ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ. Μελέτης : 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δαμασκηνού & Κροκιδά Τ.Κ.: 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνα: 2741022639/23737 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οικισμός Λήδα-Μαρία Κτήριο Ερμής 6ο χλμ Χαριλάου-Θερμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 480000, Fax: 2310 480003 e-mail: info at e-kepa.gr Θεσσαλονίκη,16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τον Οδηγό Διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης

Τον Οδηγό Διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μυτιλήνη 19/12/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 4119 1ο χλμ Μυτιλήνης- Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Π. : ΠΠ 01/1.6.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Αντικείμενο Πρόσκλησης Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ & COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες: Ευαγγέλου Γρηγόρης Τηλ: 213.20.10.725

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΚ. 16/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΚ. 16/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΚ. 16/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ΕΚΚ) επιθυμεί να μισθώσει υπηρεσίες για ένα (1) νομικό για περίοδο χιλίων οκτακόσιων (1800) ωρών

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος κατάθεσης των προσφορών Επιμελητήριο Καστοριάς. Αντικείμενο έργου αναδόχου-παραδοτέων

Τόπος κατάθεσης των προσφορών Επιμελητήριο Καστοριάς. Αντικείμενο έργου αναδόχου-παραδοτέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 30 Νοεμβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ. Πρωτ. 2802 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & Διακριτικών γνωρισμάτων των Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου & ενημερωτικές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήνα, 15/02/2016 Αριθ. Πρωτ. Γ-271-2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την συνεργασία με Ταξιδιωτικό Γραφείο για τη μίσθωση πούλμαν για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 08-07-2016 Αρ. Πρωτ.: 1456 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Πειραιά Τ.Κ. 185 33 τηλ.: 210 4137708, 4177389, 4136355

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: ,

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: , ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή υπηρεσιών προκαταρκτικής εκπαίδευσης (pregatire initiala) σε ενήλικα άτομα εθνικότητας ΡΟΜΑ στο Βουκουρέστι, στην Άλμπα, στο Ιάσιο, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πόρτο Λάγος-Ξάνθης Ταχ. Κωδ. : 67063 Τηλ. : 25410 96646 Fax. : 25410 96924 Πληροφορίες : Λίτσα Ζλατίνη Δ. Μιχαηλίδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πόρτο Λάγος 10/12/2014 Αρ. Πρωτ. 9593 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΕΚΑ (10) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΕΚΑ (10) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έρευνα Καταγραφή & Μελέτες Ανάπτυξης Ν. Πιερίας ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ. Ανάθεση υπηρεσιών εστίασης τροφοδοσίας εκδήλωσης συνεργιών ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ. Ανάθεση υπηρεσιών εστίασης τροφοδοσίας εκδήλωσης συνεργιών ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13/02/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: ,

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: , ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΔΑ: 7ΡΛΕΩΚ3-Μ2Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17369 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 6, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 15/09/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα