ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ"

Transcript

1 Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α. Υ.Κ. 1996

2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΜΕΡΟΣ Α: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ Ι ΙΑΖΟΝΤΑ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ Εφαρµοζόµενα ευρωπαϊκά συστήµατα προστασίας 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ (Mια γρήγορη µατιά) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ι ΙΟΤΥΠΙΑΣ (Mια γρήγορη µατιά) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ ΕΙΞΗ (ΠΓΕ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι ΙΟΤΥΠΙΑΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΟΙΝΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... ΜΕΡΟΣ Β: Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Mια γρήγορη µατιά) ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2092/91 ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... AGIS - ΠΟΠ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών αγροτικών πόρων αποτελεί µια σταθερή και µόνιµη επιδίωξη για κάθε Ευρωπαϊκή περιοχή και βρίσκεται κάθε φορά στο επίκεντρο διάφορων πολιτικών, στόχων, σχεδίων, προγραµµάτων για κάθε τόπο. Ωστόσο µε τον χρόνο υπό την επίδραση διάφορων εξωτερικών παραγόντων υπάρχει συνεχής διαφοροποίηση στο πλαίσιο που µπαίνουν όλα τα παραπάνω και οι αγρότες, οι φορείς τους και οι τοπικές Αρχές καλούνται να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Έως πολύ πρόσφατα, η Ευρώπη γνώριζε δύο είδη γεωργίας: µια "κλασσική" γεωργία, στο µεγαλύτερο µέρος του ευρωπαϊκού χώρου, µε µόνιµη φροντίδα την τεχνική βελτίωση και την εντατικοποίηση, που επέφεραν µεγαλύτερη παραγωγή και αυξηµένη αποδοτικότητα. Η παραγωγή δηµητριακών και η γαλακτοκοµική κτηνοτροφία είναι δύο τοµείς αυτού του είδους της γεωργίας. µια γεωργία που χαρακτήριζε τις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές, ειδικότερα τις ορεινές περιοχές. Σε ένα δύσκολο πλαίσιο (περιορισµένες επιφάνειες, πλαγιές, διαρθρωτικά µειονεκτήµατα, κτλ.), οι τοπικοί φορείς έπρεπε, εδώ και πολύ καιρό, να βρουν διαφορετικά αγροτικά πρότυπα. Στον αγώνα δρόµου της ανταγωνιστικότητας η «κλασσική γεωργία», ειδικά στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, έχει µείνει πολύ πίσω. Το µέλλον φαντάζει αβέβαιο γι αυτήν. Ένα άλλο πρότυπο αναζητείται. Οι κυριότεροι στόχοι, σήµερα, είναι η ποιότητα και η αξιοποίηση της αγροτικής πρώτης ύλης µε τη µεταποίησή της σε τρόφιµα υψηλής ποιότητας. Η επιτυχία µιας στρατηγικής που βασίζεται στην ποιότητα αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό στόχο για τις γεωργικές περιοχές του Νότου. Πράγµατι, από την επιτυχία αυτή εξαρτάται η διατήρηση της τοπικής γεωργίας, που αποτελεί απαραίτητο τοµέα δραστηριότητας για την οικονοµική και κοινωνική ζωή των περιοχών. Ο µείζων άξονας ανάπτυξης για τις λιγότερο ευνοηµένες αγροτικές περιοχές έχει γίνει, η αξιοποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων µε τη βελτίωση της ποιότητάς τους. AGIS - ΠΟΠ 3

4 Σήµερα, όλοι καταλήγουν στη διαπίστωση ότι πρέπει, να παράγεται µια πρώτη ύλη ποιότητας, να αξιοποιείται µε τη µεταποίησή της σε τρόφιµα ποιότητας, να εφαρµόζεται αποτελεσµατική εµπορία. Από τα γεγονότα προκύπτει ότι η εφαρµογή τέτοιων ενεργειών δεν είναι, ωστόσο, τόσο εύκολη και συχνή. Το πέρασµα από το γεωργικό προϊόν στα τρόφιµα, όπως και το πέρασµα από την παραγωγή στην εµπορία, µπορεί να φαίνεται σαν ένα φυσικό επακόλουθο σε όσους βρίσκονται εκτός του επαγγέλµατος. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι εντελώς διαφoρετική. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ αργή στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Χρόνος χάνεται και η απόσταση από άλλες περιοχές µεγαλώνει. Από την εµπειρία προκύπτει ότι η συνάντηση αυτών των δύο τοµέων -γεωργίας και ειδών διατροφής- δε συντελείται απρόσκοπτα, µε φυσικό τρόπο. Εντούτοις, από παραδείγµατα που δίνει η ζωή φαίνεται ότι, εάν τηρηθούν αυστηρά ορισµένες προϋποθέσεις, η επιτυχία είναι εφικτή. Μια ενέργεια "αξιοποίησης των τοπικών αγροτικών πόρων µε τη βελτίωση της ποιότητας" συνεπάγεται, κυρίως, την παροχή της στρατηγικής, του µάρκετινγκ, της διαχείρισης και της επαγγελµατικής ακρίβειας στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς. Πρόκειται ταυτόχρονα για µια oικovoµική δράση που απαιτεί, σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο που γίνεται όλο και περισσότερο πολύπλοκο, τον καθορισµό και την εφαρµογή πολύ προηγµένων εµπορικών στρατηγικών και την τήρηση µιας απαραίτητης προϋπόθεσης, δηλαδή της ποιότητας. Ένα πρώτο πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί είναι η γνώση των δυνατοτήτων και το πλαίσιο που τίθεται σήµερα για την «ποιότητα» στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο που κινείται η γεωργία και η αγορά. Σ αυτό το ζήτηµα έρχεται να συµβάλει τούτη η δουλειά. Αποσκοπεί να παρουσιάσει το πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας στον τοµέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σήµερα είναι απαραίτητο να βρεθούν διέξοδοι στην αγορά και οικονοµικά αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες αντιµετωπίζουν σηµαντικά διαρθρωτικά και φυσικά µειονεκτήµατα σε σχέση µε τις "σύγχρονες" γεωργικές εκµεταλλεύσεις βιοµηχανικού τύπου. Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποτελεί µία οικονοµικά ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για πολλές από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ανεξάρτητα αν αυτό αφορά τη διαφοροποίηση του φάσµατος των προϊόντων, την ανάπτυξη ειδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών µιας περιοχής, µεθόδους παρασκευής των προϊόντων ή την εφαρµογή διαφορετικών µεθόδων παραγωγής. Στην αγορά, παρατηρείται όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα προϊόντα ποιότητας. Η έννοια αυτή καλύπτει πράγµατα τελείως διαφορετικά, όπως τα προϊόντα µιας συγκεκριµένης περιοχής, τα προϊόντα µε προστατευόµενη ονοµασία, αλλά επίσης και τα προϊόντα που παράγονται µε βιολογικό τρόπο παραγωγής. Η απαίτηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η παρουσίαση των συµβατικών γεωργικών προϊόντων καθίσταται οµοιόµορφη και ότι τα κριτήρια ποιότητας για τα προϊόντα αυτά βασίζονται κατά κανόνα στην τυποποίηση και την οµογενοποίηση. Εξάλλου, η εντατική χρησιµοποίηση συνθετικών χηµικών προϊόντων στη γεωργική παραγωγή, και όσον αφορά τη λίπανση και την επεξεργασία των προϊόντων, AGIS - ΠΟΠ 4

5 οδήγησε πολλούς καταναλωτές στην αναζήτηση γεωργικών προϊόντων τα οποία παράγονται µε περισσότερο φυσικό τρόπο σε σχέση µε τα προϊόντα της εντατικής καλλιέργειας. Το αίτηµα αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κίνηµα υπέρ της διατήρησης και της προστασίας του περιβάλλοντος, που αφορά επίσης και τη γεωργία. Ο βιολογικός τρόπος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων αποτελεί ικανοποιητική απάντηση στα παραπάνω αιτήµατα. Βιβλιογραφικά στοιχεία αναφοράς για την παρούσα έκδοση αποτελούν, τα επίσηµα κείµενα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από την Εφηµερίδα των Ε.Κ., τα σχετικά έντυπα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG VI, DG X) και του Παρατηρίου LEADER/AEIDL. Γ. ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ AGIS - ΠΟΠ 5

6 ΜΕΡΟΣ Α ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ Ι ΙΑΖΟΝΤΑ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ Εφαρµοζόµενα ευρωπαϊκά συστήµατα προστασίας: 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια της πολιτικής του επανα-προσανατολισµού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής, παίρνοντας υπόψη της ότι τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές έχουν την τάση να αποδίδουν προτεραιότητα, όσον αφορά τη διατροφή τους µάλλον στην ποιότητα παρά στην ποσότητα και να αναζητούν ιδιότυπα προϊόντα ή τρόφιµα ορισµένης γεωγραφικής καταγωγής, δηµιούργησε ένα πλαίσιο πολιτικής ποιότητας στον τοµέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, ώστε να επιτυγχάνεται στην αγορά µια καλύτερη προσφορά µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ένα πλέγµα κανονισµών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζουν τα συστήµατα αξιολόγησης και προστασίας που ακολουθούνται σ όλη την Ευρώπη για παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα και προϊόντα µε γεωγραφική ονοµασία. Παράλληλα µε καµπάνιες πληροφόρησης προσπαθεί, να ωθήσει τους παραγωγούς και µεταποιητές να κάνουν χρήση των συστηµάτων αυτών, τα οποία παρέχουν νοµική προστασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να ενισχύσει την ζήτηση για αυτά τα προϊόντα µε την ενηµέρωση των διανοµέων και των καταναλωτών για την ύπαρξη και την σηµασία των συστηµάτων αυτών. AGIS - ΠΟΠ 6

7 2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Τα εφαρµοζόµενα ευρωπαϊκά συστήµατα προστασίας είναι: Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ) Η παραγωγή, η µεταποίηση και η επεξεργασία του προϊόντος πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε οροθετηµένη γεωγραφική περιοχή µε αναγνωρισµένη τεχνογνωσία. Η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος οφείλονται βασικά ή αποκλειστικά στην εν λόγω περιοχή. Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) Εδώ ο σύνδεσµος µε τη γεωγραφική περιοχή παραµένει τουλάχιστον για ένα από τα στάδια της παραγωγής, της µεταποίησης η της επεξεργασίας. Επιπλέον, η φήµη του ονόµατος του προϊόντος αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό στοιχείο. Βεβαίωση Ιδιοτυπίας Πραγµατοποιείται µέσω της χορήγησης ένδειξης "Ειδικό Παραδοσιακό Προϊόν Εγγυηµένο" (ΕΠΠΕ). εν αναφέρεται στην προέλευση του προϊόντος, αλλά αποσκοπεί στην ανάδειξη της παραδοσιακής σύνθεσης ή του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής αυτού Πεδίο εφαρµογής: Τα συστήµατα αυτά αφορούν τα εξής προϊόντα: κρέατα και προϊόντα µε βάση το κρέας, γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, αυγά, µέλι, οπωρολαχανικά και βρώσιµα φυτά, φυτικά και ζωικά λίπη, ψάρια, οστρακόδερµα και µαλάκια, καρυκεύµατα, προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ποτά από φυτικά εκχυλίσµατα, µπύρες. - Για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας και µόνο στον προηγούµενο κατάλογο προστίθενται: η σοκολάτα, τα ζυµαρικά, µαγειρευµένα φαγητά, σάλτσες και αρτύµατα, σούπες, παγωτά και γρανίτες, οίνοι και όξος Πώς καταχωρούνται οι ονοµασίες των προϊόντων; Η πρωτοβουλία για αίτηση καταχώρησης επαφίεται στους επαγγελµατίες, οι οποίοι και οφείλουν να προβούν σε αυτή οµαδικά. Το προϊόν ορίζεται λεπτοµερώς και σαφώς, ενώ λαµβάνονται υπόψη κατά τον ορισµό τα στοιχεία που προβλέπει ο ανάλογος ευρωπαϊκός κανονισµός. Οι αιτήσεις εξετάζονται καταρχήν σε εθνικό επίπεδο και µεταφέρονται κατόπιν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλες αυτές οι διαδικασίες καταλήγουν σε κοινοτική καταχώρηση. Επιπλέον, προς παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές, οι κανονισµοί προβλέπουν διαδικασίες ελέγχου. AGIS - ΠΟΠ 7

8 2.4. Η κατάσταση σήµερα: Μέχρι σήµερα τα κράτη µέλη έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί τις 1500 καταρχήν αιτήσεις καταχώρησης ΠΟΠ και ΠΓΕ. Στην πλειοψηφία τους οι αιτήσεις αυτές αφορούν τυριά και κατόπιν οπωρολαχανικά, κρέατα, αλλαντικά, µέλι και άλλα διάφορα. Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται, και µια πρώτη καταχώρηση 320 ονοµασιών έχει γίνει. Αιτήσεις, για χορήγηση ένδείξης "Ειδικού Παραδοσιακού Προϊόντος Εγγυηµένου" έχουν αρχίσει να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. AGIS - ΠΟΠ 8

9 3. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Mια γρήγορη µατιά Κοινοτικό σύστηµα προστασίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής που επωφελούνται από µια ονοµασία προέλευσης ή µια γεωγραφική ένδειξη 3.1. Επίσηµος τίτλος: «Κανονισµός αριθ. 2081/92 της σχετικά µε την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων, όπως συµπληρώθηκε από τον κανονισµό αριθ. 2037/93 της ο οποίος καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής» Στόχοι: να ευνοηθεί η διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής να χορηγηθεί ενίσχυση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προώθησης των προϊόντων που έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται µε µια οροθετηµένη γεωγραφική περιοχή. να ενισχυθεί ο καταναλωτής να εναρµονιστούν τα υφιστάµενα συστήµατα Φορείς: Αίτηση καταχώρησης µπορεί να υποβάλει µόνο µια οµάδα, όµως έχουν προβλεφθεί κατά παρέκκλιση διαδικασίες για ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο Χρονοδιάγραµµα: Ο κανονισµός τέθηκε σε ισχύ στις είναι υποχρεωτικός ως προς όλες του τις διατάξεις και ισχύει για όλα τα κράτη µέλη Μέτρα: 1. Πεδίο εφαρµογής: AGIS - ΠΟΠ 9

10 O κανονισµός περιορίζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισµένα τρόφιµα για τα οποία υφίσταται σχέση µεταξύ των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της γεωγραφικής του καταγωγής. εν εφαρµόζεται ούτε στα προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα, ούτε στα οινοπνευµατώδη ποτά. 2. Ενδείξεις: Οι ονοµασίες που έχουν καταστεί κοινές δεν καταχωρούνται. Προβλέπονται δύο διαφορετικά επίπεδα γεωγραφικής αναφοράς: «προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης» (ΠΟΠ): το όνοµα ενός συγκεκριµένου τόπου το οποίο χρησιµοποιείται στην περιγραφή ενός προϊόντος και προέρχεται από την περιοχή αυτή, - του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως στο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαµβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, - του οποίου η παραγωγή η µεταποίηση και η επεξεργασία λαµβάνουν χώρα στην οροθετηµένη γεωγραφική περιοχή. «προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη» (ΠΓΕ): το όνοµα ενός συγκεκριµένου τόπου, το οποίο χρησιµοποιείται στην περιγραφή προϊόντος και προέρχεται από την περιοχή αυτή, - του οποίου µια συγκεκριµένη ποιότητα, η φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό µπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή, - του οποίου η παραγωγή ή/και η µεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγµατοποιούνται στην οροθετηµένη γεωγραφική περιοχή. 3. Προδιαγραφές: περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: - όνοµα του προϊόντος, - περιγραφή (πρώτες ύλες, κυριότερα φυσικά, χηµικά, µικροβιολογικά ή/και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά), - γεωγραφική οριοθέτηση, - στοιχεία που αποδεικνύουν την καταγωγή, - περιγραφή της µεθόδου παραγωγής του προϊόντος, - στοιχεία που αποδεικνύουν το δεσµό µε το γεωγραφικό περιβάλλον, - στοιχεία σχετικά µε την ή τις δοµές ελέγχου, - ειδικά στοιχεία της επισήµανσης που συνδέονται µε την ή τις ισοδύναµες εθνικές παραδοσιακές ενδείξεις, - τυχόν προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. 4. Προϋποθέσεις καταχώρησης: Οι ΠΟΠ και α ΠΓΕ πρέπει να έχουν καταγραφεί σε κοινοτικό επίπεδο. Η αίτηση καταχώρησης συντάσσεται στο κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η γεωγραφική περιοχή. Οι ονοµασίες καταχωρούνται σε ένα «µητρώο προστατευοµένων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων» το οποίο τηρεί η Επιτροπή. Η διαδικασία καταγραφής παρέχει τη δυνατότητα να εκφρασθούν αντιρρήσεις και να γίνουν αποσύρσεις σε περίπτωση µη ανταπόκρισης προς τις προδιαγραφές. 5. Έλεγχος: Οι δοµές ελέγχου ορίζονται από το κράτος µέλος. Εξασφαλίζουν ότι τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιµα που φέρουν προστατευόµενη ονοµασία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Οι δαπάνες των ελέγχων βαρύνουν τους παραγωγούς. AGIS - ΠΟΠ 10

11 6. Προϋποθέσεις για τις συµφωνίες προστασίας των ΠΟΠ και ΠΓΕ µε τις τρίτες χώρες. 7. Προστασία της ονοµασίας έναντι των αποµιµήσεων και ψευδών ενδείξεων. 8. Μέτρα που αφορούν τις µάρκες. 9. Επιστηµονική επιτροπή: Αποτελείται από επτά τακτικά και επτά αναπληρωµατικά µέλη, τα οποία επιλέγονται από την Επιτροπή µεταξύ των εµπειρογνωµόνων σε θέµατα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Εξετάζει τα τεχνικά και νοµικά προβλήµατα που άπτονται της εφαρµογής των κανονισµών. AGIS - ΠΟΠ 11

12 4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ι ΙΟΤΥΠΙΑΣ Mια γρήγορη µατιά Κοινοτικό σύστηµα προστασίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής που επωφελούνται από µια βεβαίωση ιδιοτυπίας. 4.1 Επίσηµος τίτλος Κανονισµός αριθ. 2082/92 της σχετικά µε τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισµούς 1848/93 και 2515/94 που καθορίζουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του προηγούµενου Στόχοι - να ευνοηθεί η διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής - να χορηγηθεί ενίσχυση κυρίως στις αγροτικές περιοχές µε την προώθηση προϊόντων που έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά - να ενηµερωθεί ο καταναλωτής Φορείς Μόνο µια οµάδα παραγωγών µπορεί να υποβάλει αίτηση καταχώρησης Χρονοδιάγραµµα Ο κανονισµός άρχισε να ισχύει στις είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος Μέτρα 1. Πεδίο εφαρµογής: γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα όπως καθορίζονται στο παράρτηµα. AGIS - ΠΟΠ 12

13 2. Ορισµός: - ιδιοτυπία: το στοιχείο ή το σύνολο στοιχείων δια των οποίων ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιµο διακρίνεται σαφώς από άλλα παρεµφερή προϊόντα ή τρόφιµα που ανήκουν στη ίδια κατηγορία. H ιδιοτυπία δεν µπορεί να περιορίζεται σε µια ποιοτική ή ποσοτική σύσταση ή σε έναν τρόπο παραγωγής που καθορίζονται από κοινοτική ή εθνική ρύθµιση ή από προαιρετικά πρότυπα, εκτός εάν η ρύθµιση αυτή ή το πρότυπο ορίζει την ιδιοτυπία ενός προϊόντος. Επιπλέον, το προϊόν πρέπει είτε να παράγεται από παραδοσιακές πρώτες ύλες είτε να παρουσιάζει παραδοσιακή σύσταση ή τρόπο παραγωγής ή/και µεταποίηση που να υπάγεται στους παραδοσιακούς τύπους παραγωγής ή/και µεταποίησης 3. Προδιαγραφές: περιλαµβάνουν τα ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία: - όνοµα του προϊόντος - περιγραφή της µεθόδου παραγωγής (πρώτη ύλη ή/και συστατικά ή/και µέθοδος παραγωγής) - τα κυριότερα φυσικά, χηµικά, µικροβιολογικά ή/και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά - στοιχεία που επιτρέπουν την αξιολόγηση του παραδοσιακού χαρακτήρα - ελάχιστες απαιτήσεις και διαδικασίες ελέγχου. 4. Προϋποθέσεις καταχώρησης: η αίτηση υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η οµάδα. 5. Έλεγχος: οι φορείς ελέγχου ορίζονται από τα κράτη µέλη και επιβεβαιώνουν ότι τα προϊόντα που φέρουν µια βεβαίωση ιδιοτυπίας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Οι δαπάνες των ελέγχων βαρύνουν τους χρήστες της βεβαίωσης ιδιοτυπίας. 6. Προϋποθέσεις για τις συµφωνίες προστασίας των βεβαιώσεων ιδιοτυπίας µε τρίτες χώρες. 7. Προστασία των βεβαιώσεων από τις αποµιµήσεις και τις ψευδείς ενδείξεις. 8. Ένα σύµβολο ορίζεται από την Επιτροπή (Ε.Ε. L 275 της ). 9. Επιστηµονική επιτροπή: αποτελείται από 7 τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη τα οποία επιλέγονται από την Επιτροπή µεταξύ των επαγγελµατιών. Εξετάζει τα τεχνικά προβλήµατα που συνδέονται µε την εφαρµογή των κανονισµών. AGIS - ΠΟΠ 13

14 5. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ ΕΙΞΗ (ΠΓΕ) 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2081/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουλίου 1992 "για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων" Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2037/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουλίου 1993 "περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τον κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2081/92 τον Συµβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων" Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιουνίου 1996 "σχετικά µε την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2081/92" Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 96/C 317/03 " οµές ελέγχου που ανακοινώνουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων" Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 317/3 - Απόσπασµα - AGIS - ΠΟΠ 14

15 5. 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ι ΙΟΤΥΠΙΑΣ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2082/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουλίου 1992 "για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων" Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 1848/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 1993 "περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τον κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2082/92 του Συµβουλίου για τις 6ε6αιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων" Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ.. L ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2515/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Σεπτεµβρίου 1994 "για την τροποποίηση του κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθµ. 1848/93 περί των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθµ. 2082/92 του Συµβουλίου για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων" Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθµ. 1418/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 1996 "για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων όσον αφορά τη χρήση γραφικού συµβόλου για τα ιδιότυπα γεωργικά προϊόντα ποιότητας των ιδιαίτερα αποµακρυσµένων από το κέντρο περιφερειών" Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L /53/ΕΟΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης εκεµβρίου 1992 "περί συστάσεως µιας επιστηµονικής επιτροπής για τις ονοµασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας" Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 13/16 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 93/C 154/05 "Σύνθεση της επιστηµονικής επιτροπής για τις ονοµασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας" Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 154 AGIS - ΠΟΠ 15

16 5. 3. ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΟΙΝΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Για τους επιτραπέζιους οίνους και τους χυµούς σταφυλιών, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες πιστοποιήσεων και ονοµασιών που ρυθµίζονται µε ειδική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων παρατίθενται αποσπάσµατα από τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και µόνο σε ότι αφορά την Ελλάδα. ΟΙΝΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 96/C 344/01 Κατάλογος των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για τις επαφές και τις σχέσεις µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής και µε άλλα κράτη µέλη στο πλαίσιο της ενίσχυσης των µέτρων ελέγχου στον αµπελοοινικό τοµέα (άρθρο 79 παράγραφος 1 του κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2048/89 (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 822/87 και άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2048/89. 2) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 96/C 344/02 Πίνακας ο οποίος δηµοσιεύθηκε κατ εφαρµογή του άρθρου 20 του κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2238/93 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1993, σχετικά µε τα έγγραφα που συνοδεύουν τις µεταφορές αµπελοοινικών προϊόντων και τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα. 3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 96/C 344/03 Κατάλογος που δηµοσιεύεται κατ εφαρµογή του άρθρου 20 του κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2238/93 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1993, σχετικά µε τα έγγραφα που συνοδεύουν τη µεταφορά των αµπελοοινικών προϊόντων και τα µητρώα που τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα. 4) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 96/C 344/05 Κατάλογος των αρµοδίων υπηρεσιών στις οποίες έχουν αναθέσει τα κράτη µέλη την εφαρµογή του καθεστώτος ενίσχυσης για τη χρησιµοποίηση σταφυλιών, γλεύκους σταφυλιών και συµπυκνωµένου γλεύκους σταφυλιών για την Παρασκευή χυµού σταφυλιών. 5) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 96/C 344/07 Κατάλογος των οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισµένες περιοχές. 6) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 96/C 344/08 Πίνακας των επιτραπέζιων οίνων τα οποία ορίζονται ως «Landwein», «vin de pays», AGIS - ΠΟΠ 16

17 «vinho regional», δυνάµει του άρθρου 2 παράγραφος 3 σηµείο ι) του κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2392/89 7) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 96/C 344/09 Κατάλογος των εθνικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε τον έλεγχο της τήρησης των κοινοτικών διατάξεων στον αµπελοοινικό τοµέα. 8) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 96/C 344/10 Κατάλογος των εργαστηρίων που είναι επιφορτισµένα µε τη διεξαγωγή των επίσηµων αναλύσεων στον τοµέα του οίνου. 96 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. C 344 AGIS - ΠΟΠ 17

18 ΜΕΡΟΣ Β: Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αν και ο όρος "βιολογική γεωργία" θεωρείται γνώριµος, ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού έχει πολύ συγκεχυµένη εικόνα για την εµβέλεια και το συγκεκριµένο νόηµα αυτού του τρόπου παραγωγής. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η διάδοση αυτού του τρόπου παραγωγής γίνεται µε πολύ αργό ρυθµό και στο ότι δεν υπήρχε για ένα πολύ µεγάλο διάστηµα σχετική νοµοθεσία και ακριβής ορισµός στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Πράγµατι, χρειάστηκε να φθάσουµε στη δεκαετία του ογδόντα για να εµφανιστούν οι πρώτες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις στη Γαλλία, τη ανία και την Αυστρία. Το κατεξοχήν θετικό στοιχείο της κοινοτικής ρύθµισης, που τέθηκε σε εφαρµογή τον Ιούλιο του 1991, είναι το ότι διασαφήνισε την κατάσταση και έδωσε ένα µέσο για την κατανόηση και την ενιαία αντιµετώπιση του θέµατος σε κοινοτική, ακόµα και σε διεθνή κλίµακα. Ορισµός Κατά την έννοια της κοινοτικής ρύθµισης, µπορούµε να ορίσουµε τη βιολογική γεωργία ως ένα σύστηµα διαχείρισης της γεωργικής εκµετάλλευσης που συνεπάγεται σηµαντικούς περιορισµούς ως προς την χρησιµοποίηση λιπασµάτων και γεωργικών φαρµάκων. Αυτή η µέθοδος παραγωγής συνίσταται σε διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές και αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση µιας βιώσιµης ανάπτυξης της γεωργίας. Επιδιώκει ταυτόχρονα διαφόρους στόχους όπως η παραγωγή γεωργικών προϊόντων ποιότητας χωρίς κατάλοιπα χηµικών προϊόντων, η ανάπτυξη µεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον χωρίς τη χρησιµοποίηση γεωργικών φαρµάκων και συνθετικών χηµικών λιπασµάτων καθώς και η εφαρµογή καλλιεργητικών µεθόδων που αποκαθιστούν και διατηρούν τη γονιµότητα του εδάφους. Εξασφαλίζεται ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της εµπορίας, εφόσον όλοι οι επιχειρηµατίες υπόκεινται υποχρεωτικά σε σύστηµα τακτικών ελέγχων που είναι επίσηµα αναγνωρισµένο και επιβλέπεται από τα κράτη µέλη. AGIS - ΠΟΠ 18

19 Ο εντοπισµός των βιολογικών προϊόντων πραγµατοποιείται χάρη σε ακριβείς κανόνες επισήµανσης που αποσκοπούν στο να έχει o καταναλωτής τη µεγαλύτερη δυνατή εγγύηση όσον αφορά την προέλευση, την παρασκευή, τη µεταποίηση και τη συσκευασία τους. Οι διαφορές που αναφέρονται κατά κανόνα ανάµεσα στη βιολογική γεωργία και τη συµβατική γεωργία έχουν διαφορετικό χαρακτήρα : έλλειψη ρύπανσης του εδάφους και των υδροφόρων οριζόντων από τα γεωργικά φάρµακα, αύξηση της βιολογικής πολυµορφίας και από βοτανική και από ζωολογική άποψη, διατήρηση της διάρθρωσης και των ισορροπιών των µικροοργανισµών του εδάφους, µείωση της εκχύλισης ορυκτών στοιχείων χάρη στον ενισχυµένο ρόλο που προσδίδεται στην οργανική ύλη, έµφαση στις φυσικές ισορροπίες που επιτρέπουν την προστασία των καλλιεργειών µέσω µεθόδων φυσικής προστασίας, αντί για την τακτική χρησιµοποίηση γεωργικών φαρµάκων, όσο το δυνατόν µεγαλύτερη χρησιµοποίηση τοπικών φυσικών πόρων και ανανεώσιµων πηγών, µείωση της προσθήκης ενέργειας µέσω των εισροών και, συνακόλουθα του βαθµού εξωτερικής εξάρτησης για τη γεωργία. Ανάµεσα στις επικρίσεις που εκφράζονται για τη βιολογική γεωργία πρέπει να αναφέρουµε το χαµηλότερο επίπεδο των αποδόσεων σε σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα παραγωγής. Πράγµατι πρόκειται για στοιχεία που αφορούν το µέσο όρο των αποδόσεων, επειδή φαίνεται ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές της απόδοσης ανάλογα µε τις χρησιµοποιούµενες τεχνικές και τους τύπους παραγωγής. Η βιολογική γεωργία συνεπάγεται υψηλότερο κόστος παραγωγής. Αυτό εξηγείται σε µεγάλο βαθµό, όπως έχουν σήµερα τα πράγµατα από τη γεωγραφική διασπορά της παραγωγής, το µικρό µέγεθος των µονάδων παραγωγής, την ανάγκη ύπαρξης ειδικών εγκαταστάσεων µεταποίησης και συσκευασίας που είναι δύσκολο να καταστούν οικονοµικά αποδοτικές, εάν δεν αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο δραστηριότητας, από τη χρησιµοποίηση δαπανηρότερων µεθόδων καλλιέργειας, εφόσον απαιτείται περισσότερο εργατικό δυναµικό και ο βαθµός εκµηχάνισης δεν είναι το ίδιο αποδοτικός µε της συµβατικής γεωργίας. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσµα να είναι οι τιµές των βιολογικών προϊόντων σηµαντικά υψηλότερες από αυτές των συµβατικών γεωργικών προϊόντων. Οι διαφορές αυτές, που διαφέρουν από το ένα προϊόν στο άλλο, δεν οφείλονται άµεσα στο υψηλότερο κόστος παραγωγής, αλλά περιλαµβάνουν πολύ συχνά µία µεγάλη προσαύξηση των τιµών στα διάφορα ενδιάµεσα στάδια που παρεµβαίνουν στην εµπορία των βιολογικών προϊόντων. Αν και η βιολογική γεωργία αποτελεί ενδιαφέρουσα απάντηση για ορισµένα θέµατα ζωτικής σηµασίας που αντιµετωπίζει σήµερα o αγροτικός κόσµος, η ανάπτυξή της προσκρούει, εντούτοις, σε διάφορες δυσκολίες και ακόµα και σε σηµαντικά εµπόδια. Η µετατροπή µιας παραδοσιακής γεωργικής εκµετάλλευσης προς τον βιολογικό τρόπο παραγωγής αποτελεί µία σύνθετη διαδικασία που παρουσιάζει δυσκολίες και σηµαντικούς κινδύνους, τόσο από τεχνική όσο και από οικονοµική άποψη. Κατά το στάδιο της µετατροπής, ο γεωργός δεν µπορεί να αντισταθµίσει την απώλεια απόδοσης µε τη µεγαλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής τον που δικαιολογείται από την ποιότητα του βιολογικού προϊόντος. Πράγµατι, τα αποτελέσµατα της ισορροπίας ανάµεσα στη γονιµότητα του εδάφους και το καλλιεργούµενο είδος, ιδίως από άποψη παραγωγικότητας, εµφανίζονται µόνο µετά από µία σχετικά µεγάλη περίοδο, της οποίας η διάρκεια εξαρτάται κυρίως από το πόσο εντατικές ήταν οι παραδοσιακές µέθοδοι παραγωγής που χρησιµοποιούνταν πριν από τη µετατροπή. AGIS - ΠΟΠ 19

20 Η κοινοτική ρύθµιση Ο κανονισµός (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, αποτέλεσε καθοριστικό βήµα για την επίσηµη αναγνώριση της βιολογικής γεωργίας σε ευρωπαϊκή αλλά και σε διεθνή κλίµακα. Ο εν λόγω κανονισµός καθορίζει τις βασικές αρχές αυτού του τρόπου παραγωγής καθώς και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται για τη µεταποίηση, την πώληση και την εισαγωγή των βιολογικών προϊόντων. Αυτή η βασική ρύθµιση συµπληρώθηκε το 1992 και 1993 µε διάφορους κανονισµούς της Επιτροπής για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής. Οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν µετά από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της Μόνιµης Επιτροπής Βιολογικής Γεωργίας. Η συµβολή αυτών των διατάξεων συνίσταται στην επίσηµη αναγνώριση αυτού του τοµέα, στον καθορισµό των κοινών κανόνων για όλους τους επιχειρηµατίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας και στο ότι εγγυώνται τη σαφή παρουσίαση των βιολογικών προϊόντων για τους καταναλωτές, θέτοντας τέρµα µε τον τρόπο αυτό σε διάφορες καταχρήσεις που παρατηρούνταν µέχρι σήµερα σε αυτό τον τοµέα. Η χρησιµοποίηση του όρου "βιολογικός" στην επισήµανση και τη διαφήµιση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων περιορίζεται στο µέλλον, στο εσωτερικό της Κοινότητας, µόνο στα προϊόντα που παράγονται µε τις αρχές της παραγωγής και τους κανόνες που διέπουν τη µεταποίηση και ορίζονται από την κοινοτική ρύθµιση. Αυτή η ειδική προστασία αφορά τον όρο «βιολογικός» στα γαλλικά καθώς και τη διατύπωση του όρου αυτού στα ελληνικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά και τα πορτογαλικά. Η παρεχόµενη προστασία αφορά τον όρο «οργανικός» στα αγγλικά και τον όρο «οικολογικός» στα ισπανικά, δανικά και γερµανικά. Η αγορά Με την εφαρµογή του κανονισµού 2092/91 θα υπάρχουν πλέον στο µέλλον αξιόπιστα και εναρµονισµένα στοιχεία σε κοινοτική κλίµακα για τους επιχειρηµατίες που ασκούν επισήµως δραστηριότητα σ αυτόν τον τοµέα παραγωγής. Σήµερα εκτιµάται ότι οι παραγωγοί που ασκούν το βιολογικό τρόπο παραγωγής στην Κοινότητα ανέρχονται σε άτοµα το 80% των οποίων βρίσκονται στην Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία. Όσον αφορά την πώληση και την εµπορία των βιολογικών προϊόντων, υπολογίζεται ότι το µερίδιο τους στην αγορά σήµερα είναι της τάξης του 0,5% της συνολικής αγοράς των γεωργικών προϊόντων σε όλες τις χώρες της Κοινότητας, αν και η κατάσταση αυτή διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Με βάση τα διαθέσιµα αριθµητικά στοιχεία συνάγεται ότι τα προϊόντα µε τη µεγαλύτερη παρουσία είναι τα οπωροκηπευτικά και τα σιτηρά. Στη συνέχεια ακολουθούν τα έλαια, ο οίνος και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, ενώ ο βιολογικός τρόπος παραγωγής κρέατος είναι ακόµα πολύ περιορισµένος. Οι αναλύσεις αγοράς είναι συγκλίνουσες και οι προοπτικές για το µέλλον είναι κατά κανόνα ευνοϊκές. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, το µερίδιο των βιολογικών προϊόντων κατά την έννοια της ισχύουσας κοινοτικής ρύθµισης θα αυξηθεί µέχρι το έτος 2000 στο 2,5% της αγοράς. AGIS - ΠΟΠ 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 25.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα συνίσταται -στην ουσία- σε µια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί, µε την εγγύηση της ΕΕ, µια αξιόπιστη γέφυρα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης

Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Γαλακτοκομικά Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Κρήτης Εμμανουήλ Μιχ. Ανυφαντάκης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας Ομότ. Καθ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοσιακά γεωργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2092 EL 27.12.2007 029.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Χαράλαμπος Μουλκιώτης Προϊστάμενος Τμήματος ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Γεωργίας και Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Επεξηγηµατικές σηµειώσεις (Καθεστώς : ηµοσιεύθηκε το Νοέµβριο του 2006.) [Αναθ. 6 ] ιεύθυνση D Υγεία και ευζωία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Η επισήμανση είναι ένας ιδιαίτερος τομέας στο χώρο της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέλλα Σαρρή Τα βιολογικά προϊόντα, είναι τρόφιµα τα οποία προέκυψαν µέσω της Βιολογικής ή Οργανικής Γεωργίας Σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, το οποίο στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες,

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης Επωνυµία επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων»

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» «Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» Δρ.Ελένη Μαλισσιόβα Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας malissiova@teilar.gr «Τοπικά» παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 της κατ εξουσιοδότηση πράξης (ΧΧΧ/2014).

Άρθρο 4 της κατ εξουσιοδότηση πράξης (ΧΧΧ/2014). 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 3. Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρο 16 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές 2 o Διεθνές Συνέδριο για την Ποιότητα και την Εμπορία των Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Κρήτης 25 27 Σεπτεμβρίου 2008 Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές Δημήτρης Ζιώγας Διεύθυνση Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Δρ Ιωάννα Γιαννούκου Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών Βασικοί ορισμοί Βιολογική γεωργία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία;

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία; ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Τι είναι η βιολογική γεωργία; είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα