Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων"

Transcript

1 Η διοικητική επιστήμη στα προγράμματα σπουδών των καθηγητικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων Αναστασία Αθανασούλα-Ρέππα Περίληψη εισήγησης Με την παρούσα εισήγηση καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθούν πτυχές της «παρουσίας» της Διοικητικής Επιστήμης στα Προγράμματα Σπουδών των επονομαζομένων «Καθηγητικών» Σχολών και των Παιδαγωγικών Τμημάτων, με στόχο τη διαπίστωση της βασικής γνώσης και των δεξιοτήτων που αποκτά ο μέλλων εκπαιδευτικός για την άσκηση του έργου του σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης πέραν των παιδαγωγικών και διδακτικών που κατά κύριο λόγο συνθέτουν τα προγράμματα σπουδών του. Για το σκοπό αυτό η έρευνά μας στράφηκε γύρω από τη διερεύνηση: α) της θέσης που κατέχει η Διοικητική Επιστήμη στα προγράμματα Σπουδών, β) της έκτασης της σπουδής αυτής και γ) της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητάς της. Η Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν της ποιοτικής έρευνας με τεχνικές την ανάλυση περιεχομένου και την μη δομημένη συνέντευξη. Από τα ευρήματα προκύπτει ότι η διοικητική επιστήμη αναπτύσσεται δυναμικά και στην Ελλάδα και «θεραπεύεται» ως γνωστικό αντικείμενο στις «καθηγητικές» Σχολές και στα Παιδαγωγικά Τμήματα, τόσο στο προπτυχιακό επίπεδο, όσο και κυρίως στο μεταπτυχιακό, όπου η οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Η διερεύνηση έδειξε ότι σε όλα σχεδόν τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών των καθηγητικών Σχολών (με έμφαση των Φιλοσοφικών) και των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), περιλαμβάνεται η διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση» της εκπαίδευσης κυρίως με την ένδειξη του προαιρετικού μαθήματος και σπάνια ως υποχρεωτικού (ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΦΑΑ). Σχετικά δε με τις μεταπτυχιακές σπουδές ενώ όταν ξεκινήσαμε την έρευνά μας αυτές μόλις έκαναν την εμφάνισή τους και μάλιστα δειλά, κυρίως στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, 1999), σήμερα λειτουργούν αυτοτελή Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Διοίκηση και την Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια (Ιωαννίνων, Ρόδου και Θεσσαλίας), γεγονός που σημαίνει ότι η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Διοικητικής Επιστήμης στα Παιδαγωγικά Τμήματα και στις «καθηγητικές» Σχολές γίνεται αντιληπτή και κερδίζει έδαφος. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια-Σύμβουλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2 Εισαγωγή Υπόθεση εργασίας στην παρούσα εισήγηση είναι η παραδοχή των Everard και Morris (1999) ότι «Μερικές επιχειρήσεις είναι αποδοτικές, ηθικές και επιτυχημένες, εν μέρει επειδή είναι καλά οργανωμένες και διοικούνται καλά, το οποίο οφείλεται εν μέρει στο ότι τα διευθυντικά στελέχη έχουν διδαχθεί διοίκηση συστηματικά. Παρόμοια, μερικά σχολεία και πανεπιστήμια είναι αποδοτικά και επιτυχημένα, εν μέρει επειδή είναι καλά οργανωμένα και διοικούνται καλά, το οποίο οφείλεται εν μέρει στο ότι οι επικεφαλής και το ανώτερο προσωπικό έχουν διδαχθεί διοίκηση συστηματικά». Άρα οι εκπαιδευτικοί και κυρίως τα στελέχη καλό είναι να διδάσκονται το γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής διοίκησης για να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τη διοίκηση των σχολείων. Για την επαλήθευση της υπόθεσής μας ακολουθήσαμε την εξής μεθοδολογία: α) διερευνήσαμε τα προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των «καθηγητικών» σχολών, των παιδαγωγικών τμημάτων και της ΑΣΠΑΙΤΕ, για να διαπιστώσουμε την παρουσία ή μη του γνωστικού αντικειμένου της «Οργάνωσης και Διοίκησης» της Εκπαίδευσης, και τη λειτουργία ή μη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην εκπαιδευτική διοίκηση. β) Στη συνέχεια με βάση την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου προσπαθήσαμε να καταγράψουμε από τα χρησιμοποιούμενα διδασκόμενα εγχειρίδια τα θεματικά περιεχόμενα που αυτά καλύπτουν, γ) τέλος με βάση την τεχνική της μη δομημένης συνέντευξης προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε τις ανάγκες των φοιτητών / εκπαιδευτικών για θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και να καταδείξουμε το βαθμό ικανοποίησής τους από τις σπουδές τους στο εν λόγω αντικείμενο. Η όλη προσπάθεια και διερεύνηση γίνεται για να διαπιστωθεί πόσο προετοιμασμένος είναι ο μέλλων εκπαιδευτικός από τη βασική του κατάρτιση πρώτα και από τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη συνέχεια, αλλά και πόσο αναγκαίες είναι αυτές για την αποτελεσματική άσκηση του έργου του στην εκπαίδευση, καθώς αυτό δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία στη σχολική τάξη (παιδαγωγική - διδακτική διάσταση), αλλά επεκτείνεται στη συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα για λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων και στην καθημερινή συναλλαγή του (από την πράξη διορισμού του μέχρι την πράξη αφυπηρέτησης) με διοικητικές ενέργειες στη σχολική μονάδα (παιδαγωγική - διοικητική διάσταση). Τα βασικά κίνητρα για την ενασχόλησή μας με την παρουσία της διοικητικής επιστήμης στις «καθηγητικές» Σχολές και στα Παιδαγωγικά Τμήματα σε αυτό το συνέδριο ήταν τα εξής: α) το γεγονός ότι πολλοί θεωρούν πως το γνωστικό αυτό αντικείμενο δεν «συνάδει» με το παιδαγωγικό περιεχόμενο των Σπουδών των «καθηγητικών» Σχολών και των

3 Τμημάτων Παιδαγωγικής, γιατί είναι τεχνοκρατικό και όχι ανθρωπιστικό. Μια στάση και στερεοτυπική αντίληψη την οποία πολλές φορές όσοι διδάσκουμε το αντικείμενο αυτό την βιώνουμε ως «επιστημονικό ρατσισμό» που κάποτε αγγίζει και τα όρια του μίσους, και β) η επιθυμία μας να συμμετάσχουμε στο διάλογο για τη διοικητική επιστήμη αποδεικνύοντας, όχι βέβαια στους ειδικούς που το γνωρίζουν, ότι η εκπαιδευτική διοίκηση και ανθρωπιστικό χαρακτήρα έχει και αναγκαία είναι για τους εκπαιδευτικούς γενικά και τα στελέχη της εκπαίδευσης ειδικά. Πριν προχωρήσουμε θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τους όρους «καθηγητικές» Σχολές και Παιδαγωγικά Τμήματα. Με τον όρο «καθηγητικές» Σχολές εννοούμε όλες τις Σχολές που προετοιμάζουν άτομα που κατά κύριο λόγο με την αποφοίτησή τους απορροφώνται από την εκπαιδευτική αγορά εργασίας κυρίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (αναλυτικά και ιστορικά στοιχεία για τον όρο βλ. Αργυροπούλου 2004). Στις Σχολές αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι Πανεπιστημιακές όσο και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), η οποία αν και υπάγεται στην Ενιαία Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι η μόνη Παιδαγωγική Σχολή που εντάσσεται στην Τεχνολογική και όχι στην Πανεπιστημιακή Κατεύθυνση. Η ΑΣΠΑΙΤΕ με βάση τον Ιδρυτικό της Νόμο εκπαιδεύει άτομα σε πέντε προπτυχιακά τμήματα που κύρια αποστολή τους είναι η στελέχωση των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δη της Τεχνικής και Επαγγελματικής. Το δε Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Σχολής υποστηρίζει όλα τα υπόλοιπα σε γνωστικά αντικείμενα Ψυχοπαιδαγωγικών Επιστημών. Με τον όρο Παιδαγωγικά Τμήματα εννοούμε όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής ή Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών. Ως ανεξάρτητα Πανεπιστημιακά τμήματα που επίσης συμμετέχουν με τους αποφοίτους τους στην εκπαιδευτική αγορά εργασίας εξετάζουμε και τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων καθώς και το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Επίσης στην ανάλυσή μας κάνουμε μνεία και στα Τμήματα Βρεφονηπιοκομίας των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, καθώς πολλά από αυτά έχουν εισάγει το γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Βρεφονηπιακού ή Παιδικού Σταθμού», χωρίς ωστόσο να μπορούμε να τα κατατάξουμε ξεκάθαρα, ούτε στα παιδαγωγικά τμήματα ούτε στις «καθηγητικές» Σχολές. Συμβατότητα Εκπαίδευσης και Διοίκησης Οι Everard & Morris (1999:34) αναφέρουν ότι οι περισσότεροι μελετητές που ασχολούνται με την εκπαιδευτική διοίκηση, συμφιλιώνουν αβίαστα την εκπαίδευση με τη

4 διοίκηση. Ωστόσο όμως υπάρχουν και κάποιοι που αμφισβητούν τη σχέση αυτή και πρεσβεύουν απόψεις πιο ιδεαλιστικές και λιγότερο πρακτικές. Θεωρούν την εκπαίδευση με τη διοίκηση ασύμβατες γιατί υποστηρίζουν ότι: Ο «διοικητισμός» συγκρούεται με τις αξίες και τους σκοπούς του σχολείου. Η ανάδειξη των μέσων σε βάρος των σκοπών απαξιώνει την επαγγελματική επάρκεια. Τα ιεραρχικά οργανωμένα σχολεία στερούν από τους εκπαιδευτικούς τη συμμετοχή στην θεμελιώδη εκπαιδευτική σκέψη. Η κατακόρυφη ευθύνη είναι παραλυτική -προκαλεί καχυποψία, μνησικακία, διχασμό, προβλήματα νομιμότητας και (στην περίπτωση της αξιολόγησης) ψυχολογικό τραύμα σε πολλούς ανθρώπους. Η έννοια των σχέσεων εξουσίας στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού συστήματος αντιβαίνει προς τις δημοκρατικές αρχές και έχει αντιπαιδαγωγική επίδραση σε μαθητές. Η πολιτική διαπαιδαγώγηση των μαθητών δεν επιτρέπεται να ανατίθεται σε ιδρύματα που διευθύνονται από ασύδοτους διευθυντές. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί λειτουργούν σε πλαίσιο τελείως διαφορετικό από τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Οι τελευταίες παραγνωρίζουν σημαντικούς ηθικούς παράγοντες, ενώ σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό η ηθική έχει κεντρική θέση. Η συνιστώμενη διοικητική πρακτική («περιπτωσιακή θεωρία») ισοδυναμεί με καιροσκοπισμό και χειραγώγηση. Η κατάργηση όρων όπως «συμμετοχή» είναι ιδιαιτέρως ύπουλη. Η διοικητική θεωρία είναι ψευδοθεωρία, η οποία παρουσιάζεται ως ένα είδος «συμπεριφορικής επιστήμης», αλλά δεν έχει καμιά επιστημονική βάση. Προσδίδει κίβδηλη νομιμότητα στις χειραγωγικές μεθόδους των μάνατζερ. Η κερδοσκοπικής έμπνευσης διοικητικές επιταγές ενδέχεται να προδίδουν παρά να ενισχύουν τον κατεξοχήν εκπαιδευτικό χαρακτήρα του σχολείου, επειδή οι αξίες, το επίκεντρο και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι καταστροφικά και ξένα προς την προοδευτική εκπαιδευτική σκέψη. Οι μάνατζερ απολαμβάνουν λαθραία την άσκηση εξουσίας, καταπατούν πολλές ηθικές αρχές και καθυποτάσσουν τους εργαζόμενους στις απαιτήσεις του οργανισμού. Οι ανωτέρω συγγραφείς θεωρούν ότι όλες οι παραπάνω απόψεις εδράζονται σε εσφαλμένες παραδοχές και στην παρανόηση του χαρακτήρα των καλοδιοικούμενων επιχειρήσεων. Την ίδια άποψη εκφράζουν και οι Bush & West-Burnham (1994: 5-31), οι οποίοι επίσης θεωρούν ότι είναι εσφαλμένη η ιδέα της μη συμβατότητας εκπαίδευσης και

5 διοίκησης, καθώς σήμερα τα σχολεία αποκτούν όλο και μεγαλύτερο πεδίο δράσης. Είναι γεγονός πάντως ότι αν και οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης παραμένουν κοινές σε όλους τους οργανισμούς, εν τούτοις υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στα σχολεία και τους άλλους οργανισμούς, διαφορές που σε πρώτη φάση σχετίζονται με το λόγο ύπαρξής τους και τους στόχους των οργανισμών και του σχολείου. Οι Everard & Morris (1999) αντιλαμβάνονται το ρόλο και την αποστολή του σχολείου ως οργανισμού ως εξής: Θεωρούν ότι ο λόγος ύπαρξης ενός σχολείου είναι να προάγει τη μάθηση των μαθητών, στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος αποδεκτού από τους «μετόχους» του ή σύμφωνου με τις επιταγές του νόμου. Ο σχολικός οργανισμός πρέπει να εκπληρώνει αυτούς τους σκοπούς αποδοτικά και οικονομικά. Σε ένα τέτοιο οργανισμό εμφανίζεται συχνά ένταση μεταξύ κοινωνικών και οικονομικών αξιών, αυτονομίας του εκπαιδευτικού λειτουργού και διοικητικού ελέγχου, ατομικότητας και ιεραρχίας, διαρθρωμένης εξουσίας και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, μεταξύ των δύο ρόλων του διευθυντή - «επικεφαλής εκπαιδευτικού» και «γενικού διευθυντή» - μεταξύ της εκπαιδευτικής ωφέλειας των πολλών και της ιδιοτέλειας των λίγων, μεταξύ των ακέραιων αρχών και των ρεαλιστικών λύσεων, και πολλά άλλα διλήμματα που πολλές φορές ανακύπτουν και οδηγούν στην επιλογή του μικρότερο από τα δύο «κακά». Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας σ αυτά τα διλήμματα απαιτεί δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να διέπονται από ένα σύνολο αξιών ευρύτερο και εξωτερικό σε σχέση με τις αξίες των ατόμων του οργανισμού. Στο ανώτατο επίπεδο αφαίρεσης, αυτές οι αξίες ισχύουν και συχνά αποτελούν κινητήρια δύναμη, σε όλους τους επιτυχημένους οργανισμούς - εκπαιδευτικούς ή άλλους και λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ των δύο. Η συζήτηση και ο προβληματισμός για τη συμβατότητα ή μη της διοίκησης με την εκπαίδευση έχει αναπτυχθεί έντονα και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και έχει αποφέρει τους πρώτους καρπούς με την αποδοχή του γνωστικού αντικειμένου στα προγράμματα Σπουδών των Εκπαιδευτικών, καθώς έγινε κατανοητό ότι η διοικητική επιστήμη δεν διέπεται μόνο από τις αρχές της Κλασικής Σχολής Διοίκησης που δίνουν έμφαση στην οργάνωση και στο αποτέλεσμα, αλλά και από κανόνες της Σχολής των Ανθρωπίνων Σχέσεων και της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού που αφορούν στην οργανωσιακή και διοικητική συμπεριφορά και στα δικαιώματα των ατόμων. Η «χειραγώγηση» δε ή η «χειραφέτηση» στη ζωή των οργανώσεων και ειδικά των εκπαιδευτικών οργανισμών είναι κεντρική όψη της

6 διοικητικής ηθικής και της διαχείρισης της εξουσίας σ αυτούς (Athanassoula-Reppa A., (2001). Πέρα όμως από το βασικό στοιχείο της κατανόησης του περιεχομένου της διοικητικής επιστήμης στους εκπαιδευτικούς κύκλους σημαντικό ρόλο για την αποδοχή της αναγκαιότητάς της έπαιξαν και μερικοί άλλοι παράγοντες όπως: α) η στροφή προς το αποσυγκεντρωτικό και αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης, όπου η εκπαιδευτική μονάδα αποκτά μια οργανωτική δυναμική που την καθιστά το επίκεντρο στην άσκηση αλλά και στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και β) η πρόοδος αυτής καθαυτής της οργανωτικής και διοικητικής επιστήμης, τα πορίσματα της οποίας βρίσκουν απήχηση στην αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών (Αθανασούλα-Ρέππα 1999:13). Είναι γεγονός ότι ουσιαστική στροφή προς τη διερεύνηση των θεωρητικών, ερμηνευτικών και εμπειρικών προσεγγίσεων των διοικητικών φαινομένων στο χώρο της εκπαίδευσης γίνεται στη δεκαετία του 1990 ενώ σε άλλες χώρες είχε ήδη προηγηθεί κατά μία δεκαετία ή και περισσότερο. Στις ονομαζόμενες «Καθηγητικές Σχολές», το γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης ή ήταν ανύπαρκτο ή βρισκόταν αποκλειστικά συνδεδεμένο με την Ιστορία της Εκπαίδευσης και το απαντούσαμε κάτω από το γενικό τίτλο του γνωστικού αντικειμένου: «Ιστορία - Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», το οποίο ιστορικά αποτελεί μετεξέλιξη των γνωστικών αντικειμένων με τους τίτλους: «Ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας» ή του «Ισχύοντος Δικαίου» (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου 1994:17-23). Οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας εκείνες τις εποχές κατεύθυναν τη διαπαιδαγώγηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών με κύριο σημείο αναφοράς την «ενημέρωση», την «προσαρμογή» και την «υπακοή» των εκπαιδευτικών ως «φρόνιμων» πολιτών στην κατά το γράμμα του νόμου άσκηση των καθηκόντων τους. Εξάλλου ο υπερβολικός συγκεντρωτισμός και η εκπόρευση από το κέντρο όλων των εντολών για δράση δεν άφηναν περιθώρια για πρωτοβουλίες και καινοτομίες από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Άρα η πιστή τήρηση του γράμματος του νόμου εξασφάλιζε και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των σχολείων. Στην ουσία η πλάστιγγα έγερνε περισσότερο προς τον εκπαιδευτικό - υπάλληλο και λιγότερο προς τον εκπαιδευτικό - παιδαγωγό. Καθώς όμως οι κοινωνικές ανάγκες μεταβάλλονται το ζήτημα της παιδαγωγικής ελευθερίας του εκπαιδευτικού αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αρχίζει μια σταδιακή στροφή προς τη μελέτη των ζητημάτων της διοικητικής επιστήμης που συνδέεται με θεωρητικές παραδοχές και αιτήματα που αφορούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στον «εκδημοκρατισμό» και «εκσυγχρονισμό» του εκπαιδευτικού μας συστήματος, καθώς και στην αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς τη σχολική μονάδα που θεωρείται πλέον το κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος και

7 λειτουργεί με μια λίγο ως πολύ μεγαλύτερη αυτονομία. Παραδοχές και αιτήματα όμως στα οποία δεν δίνουν όλοι τον ίδιο προσανατολισμό και το ίδιο περιεχόμενο. Η κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών και η ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων (Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης) από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η κατάργηση της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) και η ίδρυση των τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η κατάργηση της Χαροκοπείου Ανώτατης Σχολής Οικοκυρικής, (ΧΑΣΟ) και η Ίδρυση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, (1992) καθώς και η κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ και η ίδρυση της ΑΣΠΑΙΤΕ (2002), σηματοδότησε μια εποχή ριζικών αλλαγών για τις Σχολές εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού με προοπτική την εκπαιδευτική αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών με νέα γνωστικά αντικείμενα, νέα περιεχόμενα και νέα διδακτικά εγχειρίδια, μεταξύ των οποίων και το γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, συνέβαλαν έστω και ελάχιστα για τις αναδιαρθρώσεις των Προγραμμάτων Σπουδών και των «καθηγητικών» Σχολών. Η παρουσία της Διοικητικής Επιστήμης στα προγράμματα Σπουδών των «καθηγητικών» Σχολών και των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Υφιστάμενη κατάσταση. Από την επεξεργασία των Προγραμμάτων Σπουδών των Πανεπιστημίων της Ελλάδας προέκυψε ότι τόσο στο Προπτυχιακό όσο και στο Μεταπτυχιακό επίπεδο το γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης της εκπαίδευσης δηλώνει την παρουσία του άλλοτε δειλά και άλλοτε πιο δυναμικά στα προγράμματα σπουδών ειδικότερα: 1. Προπτυχιακό επίπεδο 1) Όλες οι Φιλοσοφικές Σχολές στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής και κυρίως στο τομέα της Παιδαγωγικής, περιλαμβάνουν το γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής διοίκησης με διάφορους τίτλους στα Προγράμματά τους (Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας, Οργάνωση και Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος κ.λπ.), και με την ένδειξη συνήθως ως μάθημα επιλογής σε ένα εξάμηνο και με δύο ώρες διδασκαλία. Σπανιότερα όμως το συναντούμε και ως υποχρεωτικό και κατ επιλογήν υποχρεωτικό σε δύο εξάμηνα (π.χ. ΦΠΨ Ιωαννίνων, Οργάνωση και Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Συστήματος και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, αντίστοιχα). Για τις άλλες «καθηγητικές» Σχολές Φυσικομαθηματική και Θεολογική παρατηρούμε ότι το γνωστικό αντικείμενο απουσιάζει παντελώς από τα περισσότερα τμήματα ή δίνεται ως επιλογής από το τμήμα ΦΠΨ.

8 2) Όλα τα παιδαγωγικά τμήματα επίσης έχουν το γνωστικό αντικείμενο της εκπαιδευτικής διοίκησης με διάφορους τίτλους (όπως και στα ΦΠΨ) για 2 ώρες τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. 3) Στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα μάθημα με τον γενικό τίτλο «Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων». Δύο ώρες για ένα εξάμηνο. 4) Στα περισσότερα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού επίσης υπάρχει υποχρεωτικό ή επιλογής το μάθημα : «Διοίκηση και Οργάνωση Αθλητικών Δραστηριοτήτων» ή «Αθλητικό μάνατζμεντ» ή «Αθλητική Διοίκηση». Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπάρχει εξειδικευμένο Πανεπιστημιακό Τμήμα με τον τίτλο: Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού. 5) Στην ΑΣΠΑΙΤΕ παρατηρούμε ότι το μάθημα διδάσκεται με το γενικό τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» και με την ένδειξη Υποχρεωτικό Παιδαγωγικό στην κατηγορία των μαθημάτων Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΔΟΝΑ). Τέσσερις ώρες για ένα εξάμηνο. 6) Επίσης παρατηρήσαμε ότι σε πολλά προγράμματα των Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων υπάρχει το μάθημα: «Οργάνωση και Διοίκηση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών». Από την παρουσίαση των προπτυχιακών σπουδών παρατηρούμε ότι η Σχολή στην οποία το γνωστικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης διδάσκεται περισσότερες ώρες και με την ένδειξη του υποχρεωτικού είναι η ΑΣΠΑΙΤΕ. Πράγματι εδώ το μάθημα διδάσκεται και στα πέντε προπτυχιακά τμήματα καθώς και στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Γεγονός που σημαίνει ότι έχει ληφθεί πρόνοια για συστηματική ενασχόληση όλων των φοιτητών και όχι περιστασιακά μερικών, που θα μπορούσαν να το δηλώσουν ως επιλογής ή προαιρετικό. Επίσης το γεγονός ότι υπάγεται στην κατηγορία ΔΟΝΑ σημαίνει ότι δεν έχει γίνει αποδεκτό ως καθαρά παιδαγωγικό μάθημα έστω και αν στην μεγάλη κατηγοριοποίηση Τεχνολογικά - Παιδαγωγικά Μαθήματα κατατάσσεται στα Παιδαγωγικά. Αυτό είναι ένα ζητούμενο σε σχέση με τη φύση και το περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά και τη στάση των φοιτητών και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως προς τα στερεότυπα που συνοδεύουν το γνωστικό αντικείμενο στους χώρους των Παιδαγωγικών Σπουδών.

9 2. Μεταπτυχιακό Επίπεδο Με την έναρξη της μελέτης μας είναι γεγονός ότι δεν είχαμε εντοπίσει αμιγώς οργανωμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης πλην της ομώνυμης Θεματικής Ενότητας στο ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και τα μεικτά προγράμματα: 1. Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου του ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2. Συγκριτική Παιδαγωγική με Ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πάτρας και το Institute of Education, University of London). 3. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής και με μία από τις κατευθύνσεις με τίτλο: Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και 4. Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση του ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όμως με την έναρξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και προκειμένου να ολοκληρώσουμε την έρευνά μας οι επισκέψεις μας στους δικτυακούς τόπους των πανεπιστημίων, μας έφεραν στο φως δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση, που προσφέρονται από φέτος, το ένα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» και το άλλο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Με χαρά διαπιστώνουμε ότι και τα δύο αυτά προγράμματα είναι αμιγώς προγράμματα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση. Όπως γίνεται φανερό λοιπόν σταδιακά τα Παιδαγωγικά Τμήματα και οι «καθηγητικές» Σχολές στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που αφορούν στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της διδασκαλίας του αντικειμένου αλλά και απαντώντας στην κοινωνική πίεση των στελεχών και όχι μόνο, της εκπαίδευσης που ζητούν σπουδές στο αντικείμενο λόγω της χρησιμότητας στην επαγγελματικής τους ανάπτυξη. Αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει αναφορά ότι υπάρχουν και άλλα σχήματα πέραν των αμιγώς Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που λειτουργούν σχετικά με τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση για σπουδές στο αντικείμενο. Τέτοια σχήματα είναι για παράδειγμα το Θεματικό Δίκτυο Έρευνας «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του ΑΠΘ. Τα Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Τα διάφορα βραχύχρονα προγράμματα που προσέφεραν μερικά

10 Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα κ. αλ. Επίσης σημειώνουμε ότι ήδη έχουν εκπονηθεί αρκετές διδακτορικές διατριβές με θέματα μελέτης φαινόμενα και εκφάνσεις της διοικητικής επιστήμης στο χώρο της εκπαίδευσης. Πολλές δε από τις διατριβές αυτές έχουν εκπονηθεί από εκπαιδευτικούς σε Τμήματα εξειδικευμένα στη Διοίκηση και την Οικονομία και όχι στην Εκπαίδευση (π.χ. Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου Πειραιά κλπ). Περιεχόμενο Διδακτικών Εγχειριδίων στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Όπως γίνεται κατανοητό για τα Διδακτικά Εγχειρίδια των Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν προβαίνουμε στην ανάλυση του περιεχομένου τους γιατί τα Εγχειρίδια αυτά είναι αρκετά και καλύπτουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μεγάλο εύρος της Διοικητικής Επιστήμης στην Εκπαίδευση. Για παράδειγμα όλο το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της «Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης» καθώς και του προγράμματος «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» καλύπτεται από εγχειρίδια που αφορούν σε πτυχές της εκπαιδευτικής διοίκησης. Το ίδιο και όλη η Θεματική Ενότητα: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΕΑΠ. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται με τις προπτυχιακές σπουδές που είναι και η πρώτη επαφή αλλά ίσως και η τελευταία των μελλοντικών εκπαιδευτικών, όσων τουλάχιστον δεν συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές. Από τη σύντομη ανάλυση των περιεχομένων τους που επιχειρήσαμε στα διδακτικά εγχειρίδια διαπιστώσαμε τα εξής: α) Τέσσερα είναι κατά κύριο λόγο τα βασικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της εκπαιδευτικής διοίκησης στο προπτυχιακό επίπεδο. Για λόγους ευνόητους δεν θα αποκαλύψουμε τα στοιχεία τους αλλά θα προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τους βασικούς θεματικούς άξονες και όχι επί μέρους αναλύσεις που απαιτεί η ερευνητική μεθοδολογία, γιατί στόχος μας είναι η περιεκτικότητα των γενικών περιεχομένων και όχι η ενδελεχής εξέταση και σύγκριση ειδικών περιοχών όπως για παράδειγμα «ο σχεδιασμός - προγραμματισμός στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς» ή «η λήψη αποφάσεων» ή «η στελέχωση» κλπ. που καθεμιά αποτελεί και ξεχωριστή έρευνα. β) Στα εγχειρίδια λοιπόν που εξετάσαμε εντοπίσαμε ότι υπάρχουν δύο βασικές τάσεις ανάπτυξης των θεμάτων. Η μία είναι μιας νομικίστικης αντίληψης και περιγραφής των λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος και της σχολικής μονάδας έτσι όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ και εγκύκλιοι), χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη των πεδίων της εκπαιδευτικής διοίκησης και με έντονο περιγραφικό χαρακτήρα. Η άλλη ακολουθεί μια

11 περισσότερο εστιασμένη κριτική προσέγγιση στα θεματικά πεδία της εκπαιδευτικής διοίκησης, όπου παρουσιάζονται για παράδειγμα ενότητες που αφορούν στο θέμα της εξουσίας, της γραφειοκρατίας, της επικοινωνίας, της λήψης αποφάσεων κ.λπ., στη διοίκηση του εκπαιδευτικού οργανισμού. Όπως γίνεται φανερό από την ανάλυση των περιεχομένων τα ισχύοντα εγχειρίδια της εκπαιδευτικής διοίκησης για τα προπτυχιακά προγράμματα περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία της θεωρητικής θεμελίωσης της εκπαιδευτικής διοίκησης καθώς και τη λειτουργία του σχολείου ως κοινωνικού συστήματος, αλλά υστερούν στην ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη διοίκηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Και βέβαια εδώ δεν εννοούμε μόνο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, όπως αυτά προκύπτουν από την αντίστοιχη νομοθεσία, αλλά κυρίως εννοούμε την ανάπτυξη αυτών των θεμάτων όπως αναδύονται μέσα από την πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή ζωή του σχολείου και των εκπαιδευτικών. Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και των ανθρωπίνων σχέσεων στη διοίκηση του σχολείου είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα, όπως προκύπτει και από την έρευνα διερεύνησης των αναγκών των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης. Η Εκπαιδευτική Διοίκηση από την πλευρά των φοιτητών Στο σημείο αυτό της εισήγησής μας θα αναφέρουμε τα ευρήματα από έρευνα που διενεργήσαμε σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα του μαθήματος της εκπαιδευτικής διοίκησης. Στον συνολικό πληθυσμό μας περιλήφθηκαν όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες δύο συνεχών ακαδημαϊκών ετών (03-04, 04-05) στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), των τμημάτων στα οποία η γράφουσα ήταν Καθηγήτρια, ή Καθηγήτρια - Σύμβουλος αντίστοιχα και είχε τη δυνατότητα παρατήρησης και λήψης της συνέντευξης. Σχετικά με την ΑΣΠΑΙΤΕ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το δείγμα αφορά σε φοιτητές του Γ εξαμήνου των δύο ακαδημαϊκών ετών καθώς το μάθημα προσφέρεται όπως όλα σε εξαμηνιαία βάση, σε αντίθεση με το ΕΑΠ που κάθε Θεματική Ενότητα διαρκεί οκτώ μήνες. Το Σύνολο των φοιτητών που τελικά έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν 83 προπτυχιακοί και 54 μεταπτυχιακοί. Η επιλογή του συγκεκριμένου δείγματος, μας εξασφάλισε α) τη δυνατότητα του χρόνου για την μη δομημένη συνέντευξη, β) τη δυνατότητα παρατήρησης ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των φοιτητών καθώς αυτοί εργάζονταν σε ομάδες κατά τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου γ) την τυχαία δειγματοληψία και δ) τη δυνατότητα από την πλευρά των φοιτητών του ΕΑΠ που ήταν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και

12 μερικοί μάλιστα και εν ενεργεία διευθυντές, να κρίνουν πιο άμεσα την πρακτική εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των γνώσεων και τεχνικών που μάθαιναν. Η διαφοροποίηση της ομάδας των προπτυχιακών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές δεν αφορά μόνο στο status των σπουδών τους αλλά έχει να κάνει και με τη διαφορά ηλικίας, επαγγελματικής ιδιότητας και κυρίως με το γεγονός ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν ένα υποχρεωτικό μάθημα στη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ οι μεταπτυχιακοί είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν άλλη Θεματική Ενότητα αντί της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Οι προπτυχιακοί διδάσκονται με την κατά πρόσωπο διδασκαλία και τη φυσική παρουσία στο χώρο διδασκαλίας, οι μεταπτυχιακοί με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως και τις καθιερωμένες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τις δηλώσεις των φοιτητών στη συνέντευξη. Η συνέντευξη διεξήχθη σε δύο φάσεις κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων του έτους ή του εξαμήνου αντίστοιχα και κατά την τελευταία της λήξης τους. Κατά την έναρξη των μαθημάτων στους προπτυχιακούς φοιτητές η ανίχνευση περιστρεφόταν γύρω από τους άξονες: τι εξετάζει το συγκεκριμένο μάθημα, πώς τους φαίνεται από τον τίτλο και τα περιεχόμενα, και αν και γιατί το βρίσκουν αναγκαίο να διδαχθεί. Στο τέλος των μαθημάτων η διερεύνηση είχε στόχο την επαλήθευση των προσδοκιών και την αλλαγή στάσης απέναντι στο μάθημα, καθώς και τη χρησιμότητά του. Οι άξονες αφορούσαν ερωτήσεις του τύπου: τελικά πώς σας φάνηκε το συγκεκριμένο μάθημα, ανακαλύψατε πτυχές χρησιμότητάς του; Θα θέλατε να διδαχθείτε κάτι περισσότερο; Οι φοιτητές όπως προκύπτει από τις δηλώσεις τους κατά τη συνέντευξη, στην έναρξη των μαθημάτων βρίσκονται σε μια σύγχυση θα έλεγε κανείς για τη θεματολογία του μαθήματος και μάλλον δεν μπορούν να το κατατάξουν στα παιδαγωγικά μαθήματα. Πολλοί θεωρούν ότι: «θα μάθουμε κάτι για το εκπαιδευτικό σύστημα», «θα μάθουμε πώς λειτουργούν οι σχολικές μονάδες», «τι λένε οι νόμοι για τα σχολεία» «θα μάθουμε πώς διοικούνται τα σχολεία». «Θα μάθουμε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι καθηγητές στα σχολεία». Οι περισσότεροι (αγόρια και κορίτσια) βλέπουν το μάθημα λίγο ως πολύ ως ένα πλαίσιο αρχών, ένα «καλούπι» μια «κονσέρβα» που θα τους δίνει νόμους και εγκυκλίους. Για το λόγο αυτό βρίσκουν ότι το μάθημα θα είναι: «τεχνοκρατικό», «βαρετό», «θεωρητικό», «χωρίς ενδιαφέρον», «με πλατιασμένη ύλη». Ο χαρακτηρισμός του μαθήματος ως «τεχνοκρατικού» είναι ο πλέον συχνός και με έμφαση διδόμενος. Αν λάβουμε υπόψη τις δηλώσεις που έκαναν οι φοιτητές για το περιεχόμενο του μαθήματος, δεν παραξενεύετε κανείς όταν πράγματι ο συχνότερος χαρακτηρισμός είναι αυτός του «τεχνοκρατικού» μαθήματος. Όσο για την αναγκαιότητα της διδασκαλίας του, οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν το θεωρούν

13 απαραίτητο γιατί δίνουν προτεραιότητα στα μαθήματα που έχουν να κάνουν με τη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων και με το ψυχοπαιδαγωγικό έργο τους στην τάξη. Οι συχνότερες δηλώσεις τους ήταν: «εμένα δεν μου φαίνεται ότι θα μου είναι χρήσιμο σε κάτι γιατί αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι, να μάθω πώς διδάσκονται τα διάφορα αντικείμενα και πώς θα μπορώ να προσεγγίζω καλύτερα τα παιδιά της τάξης μου». «Αφού όταν θα διοριστώ θα είμαι απλός καθηγητής, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω καλά το μάθημά μου», «αν πρωτοδιοριστώ σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο αυτό που με νοιάζει είναι να ξέρω καλά πώς θα διδάξω την ύλη μου και μετά πώς να επιβάλλομε στην τάξη μου να μη μου πάρουν τον αέρα οι μαθητές». Γίνεται πράγματι σαφές ότι οι φοιτητές δεν μπορούν στο σημείο αυτό να κατανοήσουν ότι μέσα από το περιεχόμενο και τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της εκπαιδευτικής διοίκησης μπορούν να βοηθηθούν στην άσκηση του συνολικού εκπαιδευτικού έργου τους και όχι μόνο του διδακτικού. Η κατανόηση αυτή γίνεται σταδιακά μέσα από τις συναντήσεις των μαθημάτων και με την εκτενή συζήτηση πάνω σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για κείνους. Έτσι με το πέρας των μαθημάτων το σύνολο σχεδόν των φοιτητών αναφέρει ότι: «τελικά δεν ήταν τόσο τεχνοκρατικό όσο το περίμενα», «μου φάνηκε ένα ζωντανό μάθημα που μου έδωσε τη δυνατότητα να δω και άλλες πτυχές του έργου μου ως καθηγητής και όχι μόνο τη διδακτική», «ήταν ένα ενδιαφέρον μάθημα που μου άνοιξε τους ορίζοντές μου για τις υποχρεώσεις μου ως καθηγήτριας». Με την ίδια ειλικρίνεια απαντούν ότι το βρήκαν : «αρκετά χρήσιμο γιατί έμαθα μια σειρά δραστηριοτήτων που θα εμπλέκομαι ως καθηγήτρια στο σχολείο μου», «το βρήκα πολύ χρήσιμο τελικά γιατί έμαθα ότι δεν έχω μόνο διδακτικές υποχρεώσεις αλλά και άλλες εκπαιδευτικές στο σχολείο μου και κυρίως ότι θα πρέπει να μελετώ καλά και να προσέχω τα θέματα πριν ψηφίσω στο σύλλογο διδασκόντων». «Είναι ένα μάθημα πολύ χρήσιμο αλλά νομίζω αρκετά παρεξηγημένο, μέσα από το οποίο μαθαίνει κανείς πώς να βρίσκει απαντήσεις σε θέματα καθημερινής λειτουργίας του σχολείου». «Το βρήκα ένα εξαιρετικό μάθημα γιατί μέσα από αυτό κατάλαβα ότι αν και όλα τα σχολεία λειτουργούν με βάση τους ίδιους νόμους, η παρουσία του εκπαιδευτικού και του διευθυντή/ντριας είναι εκείνη που κάνει τη διαφορά». Επίσης οι φοιτητές δήλωσαν ότι υπάρχουν ενότητες που θα ήθελαν να τις διδαχθούν ή να τις είχαν διδαχθεί περισσότερο. «Μου άρεσε ιδιαίτερα το μάθημα για την επικοινωνία και θα ήθελα να μάθαινα περισσότερα για αυτήν με το διευθυντή ή ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά και με τους συναδέλφους, τους γονείς και τους μαθητές μου, ιδιαίτερα με τους γονείς που είναι απαιτητικοί». «Θα ήθελα να είχα μάθει περισσότερα για τα στυλ ηγεσίας και τη συμπεριφορά του ηγέτη». «Γενικά θα ήθελα να είχα διδαχθεί πολύ περισσότερα που

14 αφορούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών». «Εμένα θα μου άρεσε να μάθαινα περισσότερα για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και τα κίνητρα που αυτός έχει για να δουλεύει». Οι περισσότερες δηλώσεις, όπως προέκυψε από τις αναλύσεις, των προπτυχιακών φοιτητών για την διδασκαλία θεματικών ενοτήτων, εστιάστηκαν κυρίως στην περιοχή που αφορά στην διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και στις ανθρώπινες σχέσεις στο σχολείο. Δηλαδή θέματα που στην ουσία θα τα θεωρούσε κανείς προεκτάσεις των ψυχοπαιδαγωγικών μαθημάτων τους. Αντίθετα δεν τους συγκίνησαν αλλά ούτε και τους ενδιαφέρει για παραπέρα διδασκαλία ενότητες, που αφορούν στον προγραμματισμό ή στις δομές της σχολικής μονάδας ή στον καταμερισμό των εκπαιδευτικών εργασιών. Όσον αφορά τώρα στις θέσεις και απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών παρατηρούμε τα εξής: α) Οι μεταπτυχιακοί διδάσκονται τη Θεματική Ενότητα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως μάθησης και έτσι η συνέντευξη έγινε στην πρώτη και την τελευταία Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση. Επειδή επιλέγουν τη Θεματική Ενότητα γι αυτό έρχονται αρκετά προϊδεασμένοι για το γνωστικό αντικείμενο και το θεματικό περιεχόμενο. Δηλώνουν ότι βρίσκουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γνωστικό αντικείμενο γιατί όντας εν ενεργεία εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού των σχολικών μονάδων, αλλά και ότι θα μάθουν να οργανώνουν τις εργασίες των σχολικών μονάδων. Δεν ήταν λίγοι και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δήλωσαν ότι θέλουν να δουν πώς ένα μάθημα που το θεωρούν καθαρά «τεχνοκρατικό» μπορεί να τους προσφέρει σημαντικά στοιχεία και εργαλεία για τη δημιουργία θετικού κλίματος και εργασιακής ειρήνης στο σχολείο. Όλοι δηλώνουν ότι είναι αναγκαία η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου σε όλους του εκπαιδευτικούς και στα στελέχη για να μάθουν περισσότερα πράγματα επί της ουσίας για τη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Όμως τα 2/3 σχεδόν των μετεχόντων υπήρξαν πιο ειλικρινείς λέγοντας ότι δήλωσαν τη Θεματική Ενότητα περισσότερο γιατί θεωρούν τον τίτλο «in» ή «πιασάρικο» κατά λέξη, και ότι θα μετρήσει κατά τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων περισσότερο από το να δήλωναν άλλη Θεματική Ενότητα. «Εγώ δήλωσα τη Θεματική Ενότητα γιατί ήθελα και να μάθω αλλά περισσότερο γιατί θεωρώ ότι θα μετρήσει διαφορετικά όταν θα διεκδικήσω θέση διευθυντού και οι κριτές θα δουν ότι έχω διδαχθεί και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων». «Εγώ άκουσα ότι θα δίνουν περισσότερα μόρια σε αυτούς που έχουν σπουδές στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων όταν θα διεκδικούν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και γι αυτό δήλωσα τη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα», «δήλωσα τη Θεματική Ενότητα γιατί θέλω και η διπλωματική μου να γίνει στη διοίκηση της εκπαίδευσης για να έχω μεγαλύτερες πιθανότητες στην επαγγελματική μου εξέλιξη».

15 Σχετικά δε με τη χρησιμότητα του μαθήματος, όλοι οι φοιτητές/τριες, στο τέλος των συναντήσεων της Θεματικής Ενότητας, δήλωσαν ότι έμειναν ικανοποιημένοι και ότι έμαθαν πάρα πολλά που δεν τα είχαν στο νου τους, ούτε πίστευαν ότι θα μπορούσαν να τα διδαχθούν μέσα από αυτή τη Θεματική Ενότητα. Επίσης όλοι δήλωσαν ότι βελτίωσαν λιγότερο ή περισσότερο δεξιότητες διαχείρισης, είτε του εαυτού τους, είτε καταστάσεων που προκύπτουν στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι δηλώσεις των μεταπτυχιακών για τα ποιες περιοχές θα ήθελαν να διδαχθούν περισσότερο, συμπίπτουν με αυτές που δηλώνουν και οι προπτυχιακοί, έστω και αν στους μεταπτυχιακούς δίδεται και περισσότερος χρόνος και περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό. Δηλώνουν δηλαδή ότι θα ήθελαν περισσότερα εργαλεία για τη διευθέτηση συγκρούσεων, τη λήψη αποφάσεων, την επικοινωνία, την αξιολόγηση, τη διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής κ.λπ. Ένα άλλο ενδιαφέρον πεδίο που δήλωσαν πολλοί μεταπτυχιακοί ότι θα ήθελαν να περιλαμβανόταν στην ύλη, αφορούσε στον προγραμματισμό των εργασιών στη Σχολική Μονάδα και Θέματα που σχετίζονται με τη δημοσιοϋπαλληλική σχέση και κυρίως θέματα πειθαρχικού δικαίου. «Θα μου άρεσε να είχαμε κάνει βιωματικά πώς διεξάγεται μια Ένορκη Διοικητική Εξέταση, γιατί έτυχε να συμβεί κάτι στο σχολείο μας και άκουσα ότι διενήργησαν Ένορκη Διοικητική Εξέταση, αλλά δεν κατάλαβα ούτε γιατί έγινε, ούτε πώς διενεργήθηκε». Από τις δηλώσεις τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών προκύπτει ότι το γνωστικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις τους και ότι η στερεοτυπική αντίληψη του «τεχνοκρατικού» «μη ενδιαφέροντος» και «βαρετού» μαθήματος αλλάζει σταδιακά με τη γνώση του περιεχομένου του ίδιου του μαθήματος. Επίσης ότι το μάθημα τελικά θεωρείται πρακτικό αντί για θεωρητικό και εξαιρετικά χρήσιμο όχι μόνο για τα στελέχη της εκπαίδευσης αλλά για όλους τους εκπαιδευτικούς που μπορούν να κατανοούν πέρα από τη λειτουργία της τάξης και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού ως μια ολότητα με ποικιλία καθηκόντων και ενασχολήσεων (Παγκάκης, 2002). Με βάση τα ανωτέρω θεωρούμε ότι επαληθεύεται σε μεγάλο βαθμό η υπόθεση εργασίας μας και ότι μερικά σχολεία είναι καλά οργανωμένα και διοικούνται καλά γιατί εν μέρει οι διευθυντές και τα στελέχη τους έχουν διδαχθεί εκπαιδευτική διοίκηση. Κλείνοντας αυτή την εργασία για την παρουσία της διοικητικής επιστήμης στα προγράμματα των «καθηγητικών» Σχολών και των Παιδαγωγικών Τμημάτων και με βάση τα όσα αναφέραμε και διαπιστώσαμε, θα θέλαμε να εισηγηθούμε τα ακόλουθα: Καλό είναι για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των σχολείων όλοι οι εκπαιδευτικοί, εν δυνάμει και εν ενεργεία να διδάσκονται συστηματικά θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της εκπαιδευτικής διοίκησης. Αυτό σημαίνει από τη μια ότι το μάθημα θα

16 πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά από όλους τους φοιτητές στην πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση και από την άλλη κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης πάλι όλοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση αυτή όμως να είναι συστηματική και οργανωμένη για να είναι αποτελεσματική με εξειδικευμένους επιμορφωτές σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης. Οι οργανωμένες Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πανεπιστήμια με ξεκάθαρα ΠΜΣ στο χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης θα είχε να προσφέρει σημαντικά στην κατάρτιση επαρκών στελεχών για τη διοίκηση των σχολείων. Αν και εδώ εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας γιατί οι περισσότεροι που λαμβάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στη συνέχεια διεκδικούν ερευνητικά ή διδακτικά καθήκοντα σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης και όχι διοικητικά. Σημαντική προσφορά επίσης θεωρούμε ότι θα είχε η πρόνοια εκ μέρους της πολιτείας για την Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Εκπαιδευτικής Διοίκησης σε συνεργασία με τα σχετικά τμήματα των Πανεπιστημίων και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ώστε τα στελέχη της εκπαίδευσης να καταρτίζονται σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και διοικητικής πρακτικής, προτού αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα σε εκπαιδευτικές μονάδες. Το σχήμα τούτο το θεωρούμε πιο αποτελεσματικό για τη διοίκηση των σχολείων από ό,τι την κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου, για το λόγο ότι κύριος στόχος εδώ θα είναι η προετοιμασία για την ανάληψη καθηκόντων στελέχους της εκπαίδευσης. Ευελπιστούμε ότι με τα στοιχεία και τις σκέψεις που παραθέσαμε η Ελληνική Εταιρεία Διοικητικών Επιστημόνων θα μπορέσει μέσα από το παρόν συνέδριο να στοχαστεί και για την τύχη της Διοικητικής Επιστήμης στο χώρο των Παιδαγωγικών Σπουδών. Βιβλιογραφία Athanassoula-Reppa, A., (2001), The training of managers in the Greek Educational System. In: (Andreou, A., ed), School Organization and Management, Athens, Federation of Greek Private School Teachers, Brunch Educational Institute INE/GSEE-ADEDY Αθανασούλα-Ρέππα, A,. Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Γ., Νιτσόπουλος, Β., & Χαλκιώτης, Δ., (1999) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων τόμος Α, Β και Γ. Πάτρα, ΕΑΠ Αργυροπούλου, Ε., (2004) Η αναγκαιότητα της Διδασκαλίας του μαθήματος της «Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης» στις λεγόμενες καθηγητικές πανεπιστημιακές Σχολές. Αδημοσίευτη εισήγηση σε ημερίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με θέμα: Διοίκηση της Εκπαίδευσης Bush, T., & West-Burnham, J., (1994) The Principles of Educational Management EMDU London, Longman

17 Everard, B., & Morris, G., (1999) Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση, (Μετάφραση Δ. Κίκιζας), Πάτρα, ΕΑΠ Παγκάκης, Γρ., (2002) Μελέτη - Έρευνα: Αξιολόγηση Προσωπικού, Αθήνα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πηγές Οδηγοί Σπουδών των Πανεπιστημίων και οι δικτυακοί τους τόποι

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 20 Μαΐου 2015 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου που παραβιάζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τόσο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Περιορισμοί, Προκλήσεις και Προοπτικές Ημερίδα ΑΠΚΥ-ΚΟΕ ΚΟΕ 5/12/2009 Μάριος Στυλιανίδης Βασικά Σημεία Παρουσίασης 1. Τοπικό συγκείμενο και περιορισμοί 2. Ο ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 Στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονοματεπώνυμο: Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα