ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2005) 11 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ εύτερη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ A: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ B: Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... 4 ΜΕΡΟΣ Γ: Η ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ολοκλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου Καλύτερη φροντίδα του υπάρχοντος πλαισίου Εξασφάλιση µεγαλύτερης συνοχής και συνέργιας µε άλλες κοινοτικές πολιτικές Εξασφάλιση καλύτερης συµπόρευσης του νοµικού πλαισίου για την εσωτερική αγορά µε το παγκόσµιο οικονοµικό πλαίσιο ANNEX 1: IMPLEMENTATION REPORT SCOREBOARD Transposition by Member States of Internal Market rules into national law Application by Member States of Internal Market rules: infringements ANNEX 2: STATE OF PLAY WITH REGARD TO INDIVIDUAL ACTIONS Facilitating the free movement of goods Integrating services markets Ensuring high quality network industries Reducing the impact of tax obstacles Expanding procurement opportunities Improving conditions for business Meeting the demographic challenge Simplifying the regulatory environment Enforcing the rules Providing more and better information

3 ΜΕΡΟΣ A: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί µέρος της «δέσµης µέτρων υλοποίησης» της οικονοµικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης, µαζί µε τις εκθέσεις εφαρµογής των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών (ΓΠΟΠ) και των κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση (ΚΓΑ). Και οι τρεις αυτές εκθέσεις θα υποβληθούν για την υποστήριξη της Έκθεσης της Επιτροπής (ενδιάµεση επανεξέταση της στρατηγικής της Λισσαβώνας) στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Η πρόσφατη έκθεση Kok 1 µας υπενθυµίζει τη σπουδαιότητα του ρόλου της εσωτερικής αγοράς στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη δηµιουργία του απαραίτητου πλούτου για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου. Αυτό είναι και το κύριο µήνυµα της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά Αν και το κάθε κράτος µέλος έχει την πρωταρχική ευθύνη να εξασφαλίζει ότι οι οικονοµικές του πολιτικές συντελούν στην προώθηση της ανάπτυξης και της ευµάρειας, η εσωτερική αγορά αποτελεί ένα κοινό σχέδιο στο οποίο όλα τα κράτη µέλη πρέπει να συµβάλουν και από το οποίο έχουµε όλοι µας να κερδίσουµε. Στην ΕΕ-25 η πρόκληση αυτή γίνεται ακόµη µεγαλύτερη, αυξάνονται όµως παράλληλα και πιθανές ανταµοιβές. Αυτό ήταν το δεύτερο κύριο µήνυµα της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά. Εποµένως, η οικονοµική επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στη συλλογική ευθύνη σ ένα συνδυασµό πρωτοβουλιών των κρατών µελών και ευρωπαϊκών ενεργειών µε στόχο την ολοκλήρωση των εθνικών αγορών σε µία µεγάλη εσωτερική αγορά. Αυτού του είδους η δράση απαιτεί την αντιµετώπιση ζητηµάτων που αφορούν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Η παρούσα έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά επιβεβαιώνει την ανάγκη συνεργασίας. Η ανάλυση της προόδου και των καθυστερήσεων που έχουν σηµειωθεί έως τώρα αποδεικνύει ότι πρέπει να γίνουν ακόµη πολλά ώστε να υπάρξει συµφωνία για τις κύριες προτάσεις και για να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά καλύτερα στην πράξη, ενώ η διαδικασία για την ολοκλήρωση της αγοράς παραµένει µάλλον στάσιµη. Στην αρχή της αποστολής της και καθώς η ενδιάµεση επανεξέταση της στρατηγικής της Λισσαβώνας βρίσκεται σε εξέλιξη, η Επιτροπή εκµεταλλεύεται την ευκαιρία για να προβάλει περισσότερο την εσωτερική αγορά και να δηµιουργήσει µεγαλύτερη υποστήριξη για την ολοκλήρωσή της και την αποτελεσµατική λειτουργία της στην πράξη. 1 2 Οµάδα υψηλού επιπέδου υπό τον Wim Kok: Αντιµετώπιση των προκλήσεων: Η στρατηγική της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 3 Νοεµβρίου COM(2003) 238 τελικό της

4 ΜΕΡΟΣ B: Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εκτός από την αργή οικονοµική ανάπτυξη, υπάρχουν και άλλοι βασικοί δείκτες οι οποίοι εξακολουθούν να υποδηλώνουν ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς παραµένει στάσιµη. Οι τιµές σε όλη την ΕΕ δεν συγκλίνουν Όταν το εµπόριο είναι εύκολο, ο ανταγωνισµός που δηµιουργείται κρατά την τιµή των παρόµοιων αγαθών στο ίδιο περίπου επίπεδο σε όλη την ΕΕ. Στους τοµείς των αγαθών για τους οποίους η εσωτερική αγορά έκανε το εµπόριο πολύ πιο εύκολο π.χ. ένδυση, υπόδυση και οινοπνευµατώδη ποτά οι τιµές παρουσίασαν τη µεγαλύτερη σύγκλιση 3. Συνολικά, ακόµη και στην ευρωζώνη, όπου συνεχίζουν να υπάρχουν φραγµοί οι τιµές των παρόµοιων αγαθών εξακολουθούν να διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών (βλ. γράφηµα 1). Γράφηµα 1 είκτης σχετικών τιµών (µ.ο. EΕ- 25=100) Παρά την εσωτερική αγορά, οι τιµές σε όλη την ΕΕ διαφοροποιούνται Ακριβότερο κράτος µέλος της EΕ-15 Ακριβότερο νέο κράτος µέλος Φθηνότερο κράτος µέλος της ΕΕ-15 Φθηνότερο νέο κράτος µέλος πηγή: Eurostat και υπηρεσίες της Επιτροπής 3 Engel, C. & Rogers, J. (2004) European product market integration after the euro, Economic Policy, Ιούλιος, σ

5 Επιβράδυνση του εµπορίου Το µεταποιητικό εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών µετά το 2000 παραµένει στάσιµο και µάλιστα κατά το 2003 παρουσίασε πτώση. Το εµπόριο στον τοµέα των υπηρεσιών δείχνει να είναι περισσότερο βιώσιµο (αν και υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία µόνο µέχρι το 2002), αλλά η κακή επίδοση του τοµέα των αγαθών κυριαρχεί στα συνολικά αριθµητικά στοιχεία που αφορούν το εµπόριο καθώς το εµπόριο των υπηρεσιών ανέρχεται µόλις στο 20% της αξίας του εµπορίου των αγαθών. Η επιβράδυνση του εµπορίου σηµαίνει µικρότερη ανταγωνιστική πίεση στις τιµές. Γράφηµα 2 Το συνολικό εµπόριο στην ΕΕ-15 παρουσιάζει επιβράδυνση... δισ Πηγή: Eurostat (2003 εκτίµηση για τις υπηρεσίες) συνολικό εµπόριο εµπόριο αγαθών εµπόριο υπηρεσιών 5

6 Και οι εισροές των ξένων επενδύσεων είναι µάλλον ασταθείς Γράφηµα 3 Οι επενδύσεις µεταξύ των κρατών µελών είναι περισσότερο ασταθείς απ ό,τι οι επενδύσεις στο εσωτερικό των κρατών µελών... ιασυνοριακές επενδύσεις σε σχέση µε τις εγχώριες επεδνύσεις 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% EΕ-15 νέα ΚΜ πηγή: Eurostat και υπηρεσίες της Επιτροπής Σύµφωνα µε τις µελέτες, οι υψηλότερες ξένες επενδύσεις οδηγούν σε µεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας στις αποδέκτριες οικονοµίες 4. Η αύξηση των διασυνοριακών επενδύσεων µεταξύ των κρατών µελών στην ΕΕ, ο ρυθµός της οποίας ήταν πολύ ταχύτερος από εκείνον των εγχώριων επενδύσεων κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, αποτέλεσε σηµαντική κινητήρια δύναµη για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Στην ΕΕ-15 η συνολική αξία των εισροών των άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) κατά το 2000 ήταν δωδεκαπλάσια από το 1992, αλλά το 2003 έπεσε στο (και πάλι αξιοπρεπέστατο) τετραπλάσιο επίπεδο σε σχέση µε το Οι λόγοι για την αστάθεια των άµεσων ξένων επενδύσεων κατά τα τελευταία χρόνια µπορεί να είναι πολλοί, µεταξύ των οποίων και το τέλος της έκρηξης του ηλεκτρονικού εµπορίου και η ενάτη Σεπτεµβρίου. Παρ όλ αυτά, η αστάθεια των εισροών άµεσων ξένων επενδύσεων σε σύγκριση µε τις εγχώριες επενδύσεις (βλ. γράφηµα 3) υποδηλώνει ότι πρέπει να γίνουν ακόµη αρκετά για να πραγµατοποιηθεί η ολοκλήρωση και ότι οι επενδυτές δεν αντιµετωπίζουν ακόµη τις επενδύσεις στην εσωτερική αγορά µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζουν τις επενδύσεις στις εγχώριες αγορές τους. Στο γράφηµα φαίνεται επίσης ότι οι εισροές ξένων επενδύσεων σε σύγκριση µε το σύνολο των επενδύσεων είναι υψηλότερες στα νέα κράτη µέλη παρά στα κράτη µέλη της ΕΕ-15 (µε εξαίρεση τις χρονιές 1999 και 2000). Τα νέα κράτη µέλη λαµβάνουν επίσης ένα δυσανάλογα υψηλό µερίδιο των ενδοκοινοτικών εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων συγκριτικά προς το οικονοµικό τους µέγεθος (βλ. το γράφηµα που ακολουθεί), παρόλο που ξεκινούν από πολύ χαµηλότερη βάση επενδύσεων. Αυτό φαίνεται να σηµαίνει ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της οικονοµίας από την πλευρά της 4 Aghion, P. et al (2004) Entry and productivity growth: evidence from microlevel panel data, Journal of the European Economic Association, Απρίλιος-Μάιος 2(2-3), σ

7 προσφοράς στα νέα κράτη µέλη και ότι η πρόσβαση από αυτά στην εσωτερική αγορά της ΕΕ µπορεί να λειτουργήσει ως µαγνήτης για τις ξένες επενδύσεις. Γράφηµα 4 Μερίδιο από το σύνολο της ΕΕ Το µερίδιο των νέων κρατών µελών στις ενδοκοινοτικές ξένες επενδύσεις είναι µεγαλύτερο από το µερίδιό τους στο ΑΕγχΠ της ΕΕ 10% 8% 6% 4% 2% 0% πηγή: Eurostat και υπηρεσίες της Επιτροπής ΑΞΕ ΑΕγχΠ Οι ξένες επενδύσεις µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ-15 επικεντρώνονται στους τοµείς των υπηρεσιών. Γενικά, οι ξένες επενδύσεις στις υπηρεσίες είναι τριπλάσιες σε σχέση µε την µεταποίηση το 2000 οι επενδύσεις στις υπηρεσίες ήταν οκταπλάσιες. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ ευνοούν επίσης τις επενδύσεις στις υπηρεσίες σε σύγκριση µε τις επενδύσεις στη µεταποίηση και στον υπόλοιπο κόσµο, αν και εµφανώς λιγότερο απ ό,τι στην ΕΕ (βλ. γράφηµα 5). Γράφηµα 5 Ο τοµέας υπηρεσιών κυριαρχεί στις ΑΞΕ της ΕΕ ΑΞΕ στις υπηρεσίες ως πολλαπλάσιο των ΑΞΕ στη µεταποίηση 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, εντός της ΕΕ-15 εκτός της ΕΕ-15 πηγή: Eurostat 7

8 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ολοκλήρωση των αγορών υπηρεσιών της ΕΕ είναι τόσο σηµαντική Οι άµεσες ξένες επενδύσεις στο εσωτερικό της ΕΕ κυριαρχούνται σε µεγάλο βαθµό από τον τοµέα των υπηρεσιών. εδοµένου ότι οι υπηρεσίες κυριαρχούν και στην οικονοµία της ΕΕ, το δυνητικό όφελος από τη συνένωση των αγορών υπηρεσιών της ΕΕ είναι σαφές πως είναι τεράστιο. Γι αυτό το λόγο είναι τόσο σηµαντική µια οδηγία σχετικά µε τις υπηρεσίες, η οποία µπορεί να απελευθερώσει πλήρως τη δυναµική του τοµέα των υπηρεσιών, διευκολύνοντας µεταξύ άλλων την ελευθερία της εγκατάστασης 5. Σε πρόσφατη ανάλυση 6 υπογραµµίζεται ο βαθµός στον οποίο µπορεί να είναι κερµατισµένες οι αγορές των υπηρεσιών 7 : στη λογιστική, για παράδειγµα, σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς, εάν µια εταιρεία από κάποιο κράτος µέλος επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί σε ένα άλλο κράτος µέλος αντιµετωπίζει, κατά µέσο όρο, 23% υψηλότερο επιχειρηµατικό κόστος σε σχέση µε έναν εγχώριο ανταγωνιστή. Η άρση τέτοιου είδους εµποδίων θα έδινε ώθηση στην παραγωγικότητα, αυξάνοντας έτσι τους µισθούς σε όλη την οικονοµία της ΕΕ κατά 0,4% κατά µέσο όρο και την απασχόληση κατά 0,3% 8. Σε άλλη ανάλυση 9 γίνεται η εκτίµηση ότι το εµπόριο στην ΕΕ θα µπορούσε να αυξηθεί κατά 15 έως 30% µε την ολοκλήρωση των αγορών υπηρεσιών, ενώ το απόθεµα των ξένων επενδύσεων στις υπηρεσίες θα αυξανόταν κατά 20 έως 35%. Η έλλειψη ανταγωνισµού στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών αποβαίνει εις βάρος των καταναλωτών: υψηλότερες τιµές και πιο περιορισµένη πρόσβαση σε πιστώσεις. Εκτιµάται ότι πριν το 2000, οι φραγµοί που αντιµετώπιζαν οι ξένες εταιρείες του τραπεζικού τοµέα αύξησε τις τιµές κατά 5,3% περίπου. Η ολοκλήρωση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών θα µπορούσε να αυξήσει το ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 130 δισ. ευρώ (σε τιµές του 2002) και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων κατά 6,0%. Όπως είναι και η αντιµετώπιση της ανασφάλειας δικαίου Σε τοµείς για τους οποίους δεν υπάρχει ειδική κοινοτική νοµοθεσία και στους οποίους εποµένως θα µπορούσε να εφαρµοστεί η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης 10, ούτε οι παραγωγοί ούτε οι αρχές εποπτείας της αγοράς δεν είναι βέβαιοι για το βαθµό στον οποίο προϊόντα από ένα κράτος µέλος µπορούν να εισέλθουν στην αγορά άλλου κράτους µέλους χωρίς τροποποίηση σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή ελεγκτική οµάδα επιχειρήσεων (European Business Test Panel), το 53% των επιχειρήσεων δεν γνωρίζουν καν την αρχή. Το 80% όσων απάντησαν σε πρόσφατη έρευνα 11 πιστεύουν ότι το κύριο πρόβληµα για την επιχειρηµατική δράση στην εσωτερική αγορά είναι οι δυσκολίες ρυθµιστικού χαρακτήρα. Ο αντίκτυπος της ανασφάλειας αυτής από οικονοµική άποψη είναι πολύ µεγάλος: υπολογίζεται ότι η αδυναµία της ορθής εφαρµογής της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης COM(2004)2 ΕΚ (υπό έκδοση) Economic Assessment of the Barriers to the Internal Market for Services, Copenhagen Economics. Για 20 κράτη µέλη. op cit CPB έγγραφο αριθ. 69, Οκτώβριος 2004, Free movement of services within the EU Σύµφωνα µε την αρχή αυτή κανένα κράτος µέλος δεν έχει το δικαίωµα να απαγορεύει την πώληση στην επικράτειά του οποιουδήποτε προϊόντος παράγεται ή διακινείται νόµιµα σε άλλο κράτος µέλος, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αποδεδειγµένα υπάρχει έννοµο συµφέρον όπως είναι η προστασία της υγείας ή της ασφάλειας. RIIA and Accenture (2004) Unfinished Business: Making Europe s Single Market a Reality 8

9 µείωσε το εµπόριο των αγαθών στην εσωτερική αγορά έως και 10% ή 150 δισ. ευρώ κατά το Κατά συνέπεια, οι επιλογές των καταναλωτών περιορίζονται και υποχρεώνονται να πληρώνουν περισσότερο επειδή δεν γίνεται πλήρης εκµετάλλευση του ανταγωνισµού. Και οι αγορές δηµοσίων συµβάσεων της Ευρώπης Το 2002 η συνολική αξία της αγοράς δηµοσίων συµβάσεων στην ΕΕ ήταν 1,5 τρισ. ευρώ ή πάνω από το 16% του ΑΕγχΠ. Κατά παράδοση, τα κράτη µέλη ευνοούν τις εγχώριες εταιρείες, αλλά η τεράστια αυτή αγορά είναι ανοικτή: ο αριθµός των δηµόσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών που δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δηµοσίων συµβάσεων αυξήθηκε µε σταθερό ρυθµό, αλλά εξακολουθεί να αντιστοιχεί στο 16% µόνο της συνολικής αξίας των δηµοσίων συµβάσεων. Γράφηµα 6 Οι αγορές δηµοσίων συµβάσεων στην ΕΕ ανοίγουν όλο και περισσότερο Αριθ. προσφορών Πηγή: υπηρεσίες της Επιτροπής Αριθ. προσκλήσεων υποβολής προσφορών Αριθ. αναθέσεων συµβάσεων Η επέκταση των κανόνων για τις δηµόσιες συµβάσεις στην εσωτερική αγορά έχει µεγάλη οικονοµική σηµασία. Οι δηµόσιες αρχές που έκαναν αγορές χρησιµοποιώντας τους κανόνες για τη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων πλήρωσαν 34% περίπου λιγότερο από τις αρχές οι οποίες δεν χρησιµοποίησαν τους κανόνες αυτούς 13. Η Ιταλία εκτιµά ότι έχει ήδη εξοικονοµήσει 3,7 δισ. ευρώ σε ένα σύνολο αγορών 23 δισ. ευρώ κατά το Η Ιρλανδία εκτιµά ότι θα µπορέσει να εξοικονοµήσει 1 δισ. ευρώ περίπου κατά τα επόµενα 5 χρόνια µόνο από τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις ΕΚ (2001) σ.24 9

10 Το µεγαλύτερο άνοιγµα των δηµοσίων συµβάσεων θα µπορούσε να τονώσει το εµπόριο, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Θα συνέβαλε επίσης στην εξυγίανση των µακροοικονοµικών η εξοικονόµηση µόλις του 10% των τρεχουσών δαπανών για τις δηµόσιες συµβάσεις θα έφερνε τα κράτη µέλη που ανήκαν στην ΕΕ πριν από το Μάιο του 2004 κάτω από τα όρια του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος που έχουν καθοριστεί από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 10

11 ΜΕΡΟΣ Γ: Η ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µπορεί να έχει προσωρινά καθυστερήσει, αλλά η επέκτασή της στα δέκα νέα κράτη µέλη από τον περασµένο Μάιο κι έπειτα έχει γίνει σχετικά οµαλά. Η ολοκλήρωση της αγοράς στην ΕΕ-25 θα προσφέρει ευκαιρίες για µια νέα ώθηση της οικονοµίας. Όπως αναφέρεται και στην περισινή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή 14, υπάρχει περιθώριο για µεγάλη αύξηση του εµπορίου και των επενδύσεων µεταξύ της ΕΕ-15 και της ΕΕ-10 τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Μπορούµε εποµένως να είµαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τη συµβολή που θα εξακολουθήσει να έχει η εσωτερική αγορά στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Εκτός από τα θετικά αποτελέσµατα που προκαλεί µια µεγαλύτερη εσωτερική αγορά από µόνη της, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν ληφθεί πολλά µέτρα σε τοµείς όπως οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις δικτύων ή το εταιρικό δίκαιο, τα οποία επίσης αναµένεται να αποφέρουν θετικά αποτελέσµατα. Είναι επίσης ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα δύο τρίτα των προβλεπόµενων ενεργειών έγιναν έως το τέλος του 2004 (βλ. παραδείγµατα στον πίνακα 1), αν και πολλές από αυτές είναι προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες για να µπορέσουν να συµβάλουν στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο και να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά από τα κράτη µέλη. (Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση κάθε ενέργειας περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II.) Πίνακας 1: Πρόοδος που έχει σηµειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής ΠΡΟΟ ΟΣ ΤΙ ΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ Αγορές υπηρεσιών Αυτή τη στιγµή είναι υπό συζήτηση στο Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο µια πολύ σηµαντική πρόταση οδηγίας σχετικά µε το διασυνοριακό εµπόριο και την εγκατάσταση. Το εαρινό Συµβούλιο του 2004 ζήτησε την έκδοσή της εντός του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος, δηλαδή πριν από το τέλος του Πρόσφατη µελέτη της ολλανδικής υπηρεσίας ανάλυσης της οικονοµικής πολιτικής εκτιµά ότι µια εσωτερική αγορά υπηρεσιών που λειτουργεί αποτελεσµατικά θα µπορούσε να αυξήσει το εµπόριο (από 15 έως 30%) καθώς και τις ξένες άµεσες επενδύσεις (από 20 έως 35%) 15. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες Τα 40 από τα 42 µέτρα του Προγράµµατος ράσης για τις Χρηµατοπιστωτικές Μελέτες 16 υποστηρίζουν π.χ. ότι το µικρότερο άνοιγµα των επιτοκίων µετοχών COM(2004) 22 τελικό της Έγγραφο CPB αριθ. 69, Οκτώβριος 2004, Free movement of services within the EU Έκθεση της London Economics προς την ΕΚ, Νοέµβριος 2002, Quantification of the macro-economic impact of integration of EU Financial markets και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οικονοµικά Έγγραφα, Νοέµβριος 2002, Financial Market Integration (ECFIN 597/02). 11

12 Υπηρεσίες έχουν πλέον συµφωνηθεί. Η ολοκλήρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών έχει ξεκινήσει καθώς το επίκεντρο µετατοπίζεται στην υλοποίηση και την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου. και οµολογιών θα επέτρεπε µια αύξηση του ΑΕγχΠ στην ΕΕ κατά 1,1% µέσα στην επόµενη δεκαετία, αύξηση της απασχόλησης κατά 0,5% και µέση µείωση στο κόστος κεφαλαίου κατά 0,5%. Πολιτική για τους καταναλωτές Σηµαντικά µέτρα για την προώθηση των συµφερόντων των καταναλωτών έχουν ήδη εγκριθεί ή είναι υπό έγκριση. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται η πρόταση οδηγίας για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, ο κανονισµός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Μια έρευνα απέδειξε ότι µόνο 1 στους 5 καταναλωτές εµπιστεύεται τις διασυνοριακές αγορές 17. Φορολογία Στον τοµέα της φορολόγησης των επιχειρήσεων εγκρίθηκαν τρεις οδηγίες, συµπεριλαµβανοµένων των τροπολογιών της οδηγίας σχετικά µε τις µητρικές/θυγατρικές εταιρείες. Όσον αφορά το ΦΠΑ, ιδιαίτερη επιτυχία αποτελεί η έγκριση της οδηγίας σχετικά µε τους κανόνες που εφαρµόζονται στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πολλά από τα εµπόδια που εξακολουθεί να αντιµετωπίζει η ελεύθερη κυκλοφορία συνδέονται µε τη φορολογία. Πρόσφατη έρευνα της ευρωπαϊκής ελεγκτικής οµάδας επιχειρήσεων αναφέρει ότι οι δαπάνες συµµόρφωσης για τις διασυνοριακές δραστηριότητες είναι πολύ υψηλότερες 18. Η διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς Το δίκτυο επίλυσης προβληµάτων SOLVIT περιλαµβάνει πλέον όλες τις χώρες που συµµετέχουν στην εσωτερική αγορά. Η εισροή υποθέσεων διπλασιάστηκε κατά το Από τις 500 υποθέσεις που εξετάστηκαν το 72% επιλύθηκε µε επιτυχία. Ο µέσος χρόνος επίλυσης µιας υπόθεσης είναι 10 εβδοµάδες. Το 20% των εταιρειών που ανταποκρίθηκαν σε έρευνα της Επιτροπής 19 απάντησαν ότι θα ενδιαφέρονταν να δραστηριοποιηθούν εµπορικά στην εσωτερική αγορά αλλά είτε δεν έχουν αρκετές πληροφορίες είτε φοβούνται ότι θα αντιµετωπίσουν πολλά διοικητικά προβλήµατα. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την όλο και µεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου που µπορεί να διαδραµατίσει µια εσωτερική αγορά µε οµαλή λειτουργία στο οικονοµικό και Σχετικά µε την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά λιανικής πώλησης, τις διασυνοριακές συναλλαγές και την προστασία των καταναλωτών: Ευρωβαρόµετρο 57.2 και Flash Ευρωβαρόµετρο 128 Views on business-to-consumer cross border trade (Νοέµβριος 2002) Eurobarometer 59.2 Consumer protection in the EU (Οκτώβριος 2003). SEC(2004) 1128 της Έρευνα, 10η επέτειος της εσωτερικής αγοράς. 12

13 κοινωνικό µέλλον της Ευρώπης. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει στην ταχύτερη και περισσότερο µεγαλόπνοη λήψη αποφάσεων σχετικά µε πολλά ζωτικής σηµασίας θέµατα (βλ. πίνακα 2). Αυτό συµβαίνει ίσως επειδή υπάρχει η τάση να αναστέλλεται ή να καθυστερεί η λήψη αποφάσεων όταν τα στενά συµφέροντα µεµονωµένων κρατών µελών ή συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων υπερισχύουν των µακροπρόθεσµων στρατηγικών συµφερόντων της ΕΕ και των πολιτών της ως συνόλου. Το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. Το κόστος της αδράνειας ξεπερνά κατά πολύ τα οφέλη από ένα φθηνότερο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Η ταχεία έγκρισή του θα αποδείξει ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβώνας. Πίνακας 2 Καθυστερήσεις στην υλοποίηση ενεργειών ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΙ ΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ Βιοµηχανική και πνευµατική ιδιοκτησία Η αδυναµία του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας να συµφωνήσει για ένα οικονοµικά προσιτό κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Σήµερα, ενώ στις ΗΠΑ η εξασφάλιση προστασίας µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας κοστίζει ευρώ περίπου, η εξασφάλιση προστασίας µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µόνο για 8 χώρες της ΕΕ κοστίζει ευρώ. Προώθηση πωλήσεων Επί 3 και πλέον έτη, το Συµβούλιο δεν έχει κατορθώσει να συµφωνήσει σχετικά µε κάποιο µέτρο που θα διευκολύνει την προώθηση των πωλήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η προώθηση των πωλήσεων αποτελεί στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ για τη στρατηγική των εταιρειών όταν επιδιώκουν την επέκτασή τους σε νέες αγορές. Επαγγελµατικά προσόντα Η ριζική απλοποίηση του συστήµατος για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (συγχώνευση δεκαπέντε οδηγιών που ήδη υπάρχουν σε µία) έχει καθυστερήσει εν µέρει λόγω της αργής προόδου που σηµειώνεται στο Κοινοβούλιο. Εφαρµογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς Η έγκαιρη εφαρµογή των οδηγιών που αφορούν την εσωτερική αγορά είναι πολύ χειρότερη µετά το Μόνο 2 κράτη µέλη (LT, ES) ανταποκρίνονται στο στόχο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στη µεταφορά νοµοθεσίας κάτω από το 1,5%. εν υπήρξε µείωση στο Είναι σηµαντικό για τα δικαιώµατα των πολιτών, για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των ειδικευµένων επαγγελµατιών. Η καθυστερηµένη και/ή λανθασµένη µεταφορά και εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά την εσωτερική αγορά προκαλεί ανασφάλεια δικαίου και υπονοµεύει την εµπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους. 13

14 συνολικό αριθµό των παραβάσεων για την ΕΕ-15. ηµόσιες συµβάσεις Αν και έχει εγκριθεί ένα νέο πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις και εφαρµόζεται σήµερα, εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά µε την αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων στα κράτη µέλη, παρά την αύξηση των δηµοσιεύσεων προσκλήσεων υποβολής προσφορών σε ορισµένα κράτη µέλη. Η αγορά δηµοσίων συµβάσεων της ΕΕ αντιπροσωπεύει πάνω από το 16% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Μελέτες της Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι η σωστή εφαρµογή των κανόνων µείωνει τις τιµές κατά 30% περίπου. Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εσωτερικής αγοράς δεν είναι µόνο θέµα λήψης αποφάσεων. Απαιτεί και αλλαγή νοοτροπίας από τα κράτη µέλη τα οποία πρέπει να σκέφτονται και να ενεργούν µε πιο «ευρωπαϊκό» τρόπο και να αλλάξουν ανάλογα τις διοικητικές πρακτικές τους. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα επικροτούσαν µια τέτοιου είδους αλλαγή οι οργανώσεις των επιχειρήσεων τονίζουν ότι από την εµπειρία τους η εθνική νοµοθεσία και οι εθνικές διοικητικές πρακτικές πολλές φορές δεν συµφωνούν µε τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Η UNICE, για παράδειγµα, σε έρευνα που πραγµατοποίησε µεταξύ των µελών της διαπίστωσε ότι περισσότερα από τα µισά υποχρεώνονται να προσαρµόσουν τα προϊόντα τους για να τα πουλήσουν σε πάνω από ένα κράτος µέλος, ενώ τα µισά σχεδόν υποχρεώνονται να επαναλάβουν τις δοκιµές των προϊόντων εάν επιθυµούν να τα διαθέσουν στις αγορές πολλών κρατών µελών 20. Οι πάροχοι υπηρεσιών, επίσης, αντιµετωπίζουν επαχθείς και συχνά αντικρουόµενους εθνικούς ή τοπικούς κανόνες. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από άλλες εθνικές έρευνες 21. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της διαρκούς στασιµότητας που αντιµεταπίζει η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς (βλ. µέρος Β πιο πάνω), τα νέα αυτά είναι ανησυχητικά. Η εσωστρέφεια θα βλάψει τις προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης της Ευρώπης. εν είναι τυχαίο που τα κράτη µέλη τα οποία έχουν ισχυροποιήσει την πρόσβασή τους στην εσωτερική αγορά έχουν ανταγωνιστικότερες και δυναµικότερες οικονοµίες. Για το λόγο αυτό, οι πρωτοβουλίες για την άρση των εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες άλλων κρατών µελών οι οποίες επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά, όπως αυτή που ανέλαβε UNICE (2004) It s the Internal Market, stupid! A company survey on trade barriers in the European Union, Βρυξέλλες Σουηδική έρευνα σχετικά µε τους φραγµούς που αντιµετωπίζει το εµπόριο των υπηρεσιών , dnr

15 πρόσφατα η ανία 22 πρέπει να επικροτούνται και να αποτελούν πρότυπα ορθής πρακτικής και για άλλα κράτη µέλη. 22 Η ανία δηµιούργησε µια ειδική οµάδα (taskforce) για την εσωτερική αγορά (T.I.M.), για να ελέγξει τους κανόνες και τη συµβατότητά τους µε την εσωτερική αγορά, η οποία έχει ήδη αποφέρει θετικά αποτελέσµατα. 15

16 ΜΕΡΟΣ : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Από την ανάλυση της τρέχουσας πορείας υλοποίησης προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη εστίασης σε ορισµένα βασικά στοιχεία κατά την υπόλοιπη περίοδο εφαρµογής της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά: 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Παρά το γεγονός ότι το νοµοθετικό πλαίσιο για την εσωτερική αγορά κατά το µεγαλύτερο µέρος του έχει ήδη δηµιουργηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά κενά σε βασικούς οικονοµικούς τοµείς. Στον τοµέα των αγαθών το σπουδαιότερο είναι η αναθεώρηση της νέας προσέγγισης και η ενδεχόµενη ρύθµιση της εφαρµογής της αρχής για την αµοιβαία αναγνώριση. Σηµαντικές προτάσεις για δράση, όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες, έχουν ήδη κατατεθεί στο Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο και πρέπει να εγκριθούν και να εφαρµοστούν όσο το δυνατόν συντοµότερα. Το ίδιο ισχύει και για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και των εφευρέσεων που εφαρµόζονται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και για τα υπόλοιπα µέτρα του προγράµµατος δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. 2. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Η συµφωνία σχετικά µε τους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι µόνο η αρχή. Για να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα στην πράξη, οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρµόζονται έγκαιρα και αποτελεσµατικά σε καθένα ξεχωριστά από τα είκοσι πέντε κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη είναι εκείνα που πρέπει να διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο για να µπορέσει η εσωτερική αγορά να λειτουργήσει σε καθηµερινή βάση. Ειδικότερα, αυτό σηµαίνει µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ τους και µε την Επιτροπή, ανταλλαγή πληροφοριών, παροχή αµοιβαίας βοήθειας και επίλυση προβληµάτων. Αυτού του είδους η δικτύωση πρέπει να διευκολύνεται από σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα, όπως αυτό του δικτύου SOLVIT. Επίσης, πρέπει να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό τα επιχειρηµατικά δίκτυα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών των ΜΜΕ, όπως είναι το Ευρωπαϊκό ίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης. 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Οι πολιτικές για την εσωτερική αγορά λειτουργούν σ ένα ευρύτερο πλαίσιο και πρέπει να συνδυάζονται και µε άλλους σηµαντικούς στόχους πολιτικής, όταν αυτό είναι δυνατόν, ώστε να δηµιουργούνται συνέργιες. Οι άµεσες προτεραιότητες είναι τα ζητήµατα που συνδέονται µε τους καταναλωτές, τον ανταγωνισµό και την πολιτική για το περιβάλλον. Πολύ σηµαντικές είναι επίσης οι συνέργιες µε άλλους τοµείς, όπως η περιφερειακή και η γεωργική πολιτική. Ο ανταγωνισµός σε µια εσωτερική αγορά που λειτουργεί αποτελεσµατικά δηµιουργεί οφέλη για τους 16

17 καταναλωτές µε τη µορφή της ευρύτερης επιλογής και των ανταγωνιστικότερων τιµών. Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 23 έχει αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της διάστασης που αφορά τους καταναλωτές για την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κοινοτικά όργανα. Ωστόσο, οι καταναλωτές πρέπει επίσης να έχουν εµπιστοσύνη ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και ότι τα δικαιώµατά τους προστατεύονται ικανοποιητικά. Τα µέτρα πρέπει εποµένως να σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούνται τα αποτελέσµατα από την ενεργοποίηση του ανταγωνισµού που προκαλεί η ελεύθερη κυκλοφορία και από τα οποία εξαρτώνται τα οικονοµικά οφέλη για τους καταναλωτές και παράλληλα οι καταναλωτές να προστατεύονται από κινδύνους για την υγεία, την ασφάλειά τους κ.λπ. Επιπλέον, οι πολιτικές για το περιβάλλον, σε συνδυασµό µε την ελεύθερη κυκλοφορία, µπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για καινοτοµίες και να ενισχύσουν τον ανταγωνισµό µέσω της µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας των πόρων και των ευκαιριών για νέες επενδύσεις. 4. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, ο αντίκτυπος της νοµοθεσίας που εγκρίνεται χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά γίνεται όλο και περισσότερο αισθητός στην ΕΕ και αντίστροφα. Όταν οι εταιρείες λειτουργούν όλο και περισσότερο σε παγκόσµιο επίπεδο, π.χ. στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η νοµοθετική ρύθµιση δεν είναι δυνατόν να υστερεί χρονικά. Εποµένως, η στρατηγική απαιτεί την ενίσχυση του διαλόγου µε τους µεγάλους εµπορικούς εταίρους. Σκοπός του διαλόγου είναι να επιτευχθεί αποτελεσµατική νοµοθεσία η οποία βελτιώνει το άνοιγµα της αγοράς και µειώνει το διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις παγκόσµιες αγορές. Συνεπώς, ο διάλογος πρέπει να προωθεί τη σύγκλιση και να περιορίζει τις ρυθµιστικές αποκλίσεις ή συγκρούσεις. Η ενδεχόµενη ανταµοιβή από την επιτυχηµένη συνεργασία µπορεί να είναι πολύ µεγάλη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη. 23 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 20 και 21 Μαρτίου

18 ANNEX 1: IMPLEMENTATION REPORT SCOREBOARD 1. Transposition by Member States of Internal Market rules into national law Member States persistently fail to transpose Internal Market rules correctly and on time. The transposition deficit 24 for the EU has got significantly worse and now stands at 3.6%. This is a long way from the 1.5% interim target set by successive European Councils. And the real target is, of course, 0% because timely and correct transposition is a legal obligation. The deficit for the EU 15 Member States 25 is 2.9%, which represents a very significant step backwards after their progress in reducing the deficit since the Lisbon summit in When all 25 Member States are included in the calculation, the deficit rises to 3.6% - too high, but still considerably better than the 7.1% deficit at enlargement thanks to the sustained notification efforts of the new Member States. Concretely, this means that the Commission is still awaiting 1428 notifications of national implementing measures. Of all Internal Market directives, over a quarter (27% or 427 directives) have not been fully transposed in at least one Member State 26. This figure is much higher than before and its rise is in large part due to enlargement, as many of the directives still to be transposed by each of the EU 10 Member States 27 are not the same. Member States failure is not only a breach of their legal obligations - it also deprives businesses and citizens in practice of their rights and undermines the day-to-day working of the Internal Market The transposition deficit shows the percentage of Internal Market directives not yet communicated as having been fully transposed, in relation to the total number of Internal Market directives which should have been transposed by the deadline. (1579 as at 15/11/2004). Belgium, Denmark, Germany, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Portugal, Finland, Sweden, United Kingdom. This is usually referred to as the fragmentation factor. Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia. The transposition deficits for the EU 10 Member States are still to a certain extent provisional, as part of the national implementing measures are still under verification by the Commission. Wherever there has been a notification, the Commission deems this to reflect a full transposition unless it establishes after analysis that this is not the case. This means that the transposition deficits in reality could be higher. 18

19 EFTA Figure 1: Urgent action needed to reduce burgeoning transposition deficit, but notable progress by New Member States since May May 00 Nov. 00 May 01 Nov. 01 May 02 Nov. 02 May 03 Nov. 03 June 04 Nov ,1 6 Percentage ,6 2.9 May 00 Nov. 00 May 01 Nov. 01 May 02 Nov. 02 May 03 Nov. 03 June 04 Nov. 04 EU15 in blue; EU25 in red Average EU transposition deficit Of those countries in the First Division: Lithuania and Spain are to be commended for being the only Member States to have met the 1.5% interim target set by the European Council. The Netherlands has improved on its recent disappointing record. Hungary has made impressive progress in reducing its transposition deficit and is now in fourth place. Germany has made major strides in reducing its transposition deficit, but there is further to go. Despite being in the First Division, the transposition deficits of the other Member States have got worse. The performances of Denmark, Finland, the UK and Ireland are particularly disappointing, as they have all regularly met the 1.5% interim target in the past. 19

20 Percentage Figure 2: First division: Lithuania and Spain top the league LT 15 ES 21 NL 31 HU 32 SE 32 AT 33 DK 36 FI 37 Number of Directives not notified Transposition deficit, by Member State, as at 30 November 2004 IE 38 DE 40 UK 40 EFTA The transposition deficit of countries in the Second Division is more than double the 1.5% European Council target. Of these countries: All EU 10 Member States in the Second Division have reduced their deficit since EU accession. The Czech Republic is bottom of the league, and still has to transpose over 150 directives. However it can be expected that its performance will improve soon. The efforts of France to reduce its deficit are beginning to bear fruit. Belgium, Luxembourg, Italy and Greece have all gone into reverse gear, recording their worst transposition deficits for many years NO 15 IS 22 PL 46 LI 41 1,5% target Figure 3 : Second Division: France, Slovenia and Portugal top of the Second Division while Czech Republic is far behind the next worst country Percentage FR 50 SI 51 PT 51 BE 54 LU 67 CY 69 IT 71 EE Number of Directives not notified MT 95 SK 99 LV 110 CZ 151 1,5% target Transposition deficit, by Member State, as at 30 November

21 What is striking is that the performance of almost all EU 15 Member States has deteriorated significantly since enlargement. Only Germany, France and the Netherlands have reduced their deficits since then. Number of Directives not notified Figure 4 : EU15 Member States' deficit in free fall since enlargement DK IT BE PT UK IE LU FI ES AT SE NL FR DE EFTA LI NO IS Change in the number of outstanding directives, by Member State, since May For example, Denmark s backlog has increased by 26 directives, while Germany has reduced its backlog by 13 directives. What is equally striking is that the EU 10 Member States have significantly reduced their deficits since their EU accession. Many now have better records than EU-15 Member States. Figure 5 : EU10 Member States make huge strides to reduce their deficit 50 3 Number of Directives not notified LT PL SI EE SK HU LV CY CZ MT Change in the number of outstanding directives, by Member State, since May For example, Malta has reduced its huge backlog by 522 directives. Ensuring that delays in transposing Internal Market directives do not go on indefinitely is also important. This is why the European Council set a zero 21

22 tolerance target for directives whose implementation is over two years late. Of the EU 15 Member States: Only Sweden, Portugal and the Netherlands met this target and they deserve credit for doing so. France almost halved the number of directives whose transposition is over 2 years late, but is still in last place (with Germany). The records of Luxembourg, Greece, Italy, Austria, Denmark and Spain all deteriorated. Figure 6 : EU15 Member States taking longer and longer to remedy late transposition Number of Directives not notified FR DE LU BE IT AT DK ES IE FI UK NL PT SE dotted lines = decrease of 2 years overdue directives since May 2004 red = increase of 2 years overdue directives since May 2004 Number of overdue directives with a deadline for transposition into national law before 15/11/2002 which have not been transposed by 30/11/2004. The fact that EU 10 Member States only joined the EU in May 2004 should not preclude the application of this zero tolerance target to them. The number of directives that they need to transpose to meet this target is set out below. Figure 7 : EU10 Member States have much to do to meet the zero tolerance target Number of Directives not notified CZ LV MT SK EE CY PL SI HU LT Number of directives to be transposed to meet the zero tolerance target. 22

23 2. Application by Member States of Internal Market rules: infringements 28 For the Internal Market to work, Member States must apply the rules correctly. Where they do not do so, they deprive businesses and citizens of their rights and undermine confidence in the Internal Market. This is why the Internal Market Strategy called for a 50% reduction in infringements by 2006 through a combination of better compliance, prevention and use of alternative methods of problem-resolution (such as SOLVIT). France, Spain, Belgium, Austria, Ireland, the Netherlands, Portugal and Finland have all made progress towards meeting this goal, but much more needs to be done. Regrettably, other Member States have not followed their good example. The position of Italy, already the country with the most infringement procedures against it, has got worse since the objective of a 50% reduction was set. Greece, the UK, Luxembourg, Sweden and Denmark have also all seen the number of infringements against them increase. Open cases Figure 8 : Member States not doing enough to reduce infringements of Internal Market rules EFTA NO LI IS IT FR ES DE BE UK AT IE NL PT LU FI SE DK red = increase in the number of open cases since May 2003 dotted lines = decrease in the number of open cases since May 2003 Open infringement cases as at 31/10/ This section concerns the EU 15 Member States, as no formal infringement proceedings have yet been taken against the EU 10 Member States concerning the Internal Market corpus. 23

24 ANNEX 2: STATE OF PLAY WITH REGARD TO INDIVIDUAL ACTIONS Key: + = completed or well on track +/- = some progress, behind schedule - = no progress 1. Facilitating the free movement of goods Action Status State of play Expected impact Commission Communication explaining how the principle of mutual recognition in the field of goods should be applied. The Commission is also considering proposing some binding rules, possibly in the form of a Regulation, which would make the application of the principle easier and more predictable for business. Enhancing the implementation of the New Approach Directives. +/- Following the Communication, the Commission launched a wide consultation on the practical application of the principle of mutual recognition. Using the results of this consultation (which included asking the views of the European Business Test Panel) the Commission is now assessing the possible options for enhancing legal certainty. In the light of the results, it will take a decision whether or not to propose legislation. This decision is expected before the end of In May, 2003, the Commission adopted a Communication (COM 240 of ) setting out its views on how to improve the operation of the New Approach Directives. In November 2003 the Council subsequently adopted a Resolution, welcoming the objectives contained in the Communication and The aim is to reduce uncertainty among economic operators and national administrations about their rights and obligations in the non harmonised field of goods and thus to encourage more trade on the basis of the mutual recognition principle. It has been estimated that non- or misapplication of the mutual recognition principle cuts trade within the EU by 10%. The New Approach has been a very successful way of facilitating trade in goods within the Internal Market. The aim of the Directive is to strengthen the levels of confidence, transparency, and administrative cooperation between Member State authorities on which the New Approach depends and thus to further 24

25 Concluding performance-based contracts with European standardisation organisations. Commission Communication on Integrated Product Policy (IPP) inviting the Commission to propose appropriate actions in the fields of conformity assessment and of market surveillance. The Commission is currently working on a draft legislative proposal consolidating and updating the basic legal texts for the New Approach and the Global Approach (Council Resolutions of and of , and Council Decision 93/465/EEC). + These contracts have since been concluded. For example CEN is trying to reduce the time it takes to make a standard and has set a target of three years. + The Communication was published in June 2003 (COM (2003) 302 final). The Council welcomed the Communication in its conclusions of 27 th October The Commission is presently implementing the actions foreseen; for example it has launched two pilot projects concerning mobile phones facilitate the free circulation of goods The revision of the New Approach will not question the fundamental principles behind the New Approach, but would update it and strengthen it by filling the gaps identified in its operation: Reinforce and co-ordinate market surveillance systems (enforcement of legislation at national level) Ensure coherence of rules for the operation of Notified Bodies (e.g. certification, testing) Ensure that accreditation remains a public authority activity Make certain that CE marking is protected. The timely production of European standards is an essential part of making European legislation work, e.g. in the fields of construction or machinery. A lack of standards hinders trade and drives up costs. IPP aims to reduce environmental impacts of products throughout their life cycle. The Communication sets out a variety of ways to achieve this objective, such as increasing the availability of environmental product information and stimulating green public procurement (see handbook on environmental 25

26 Commission Communication on the integration of environmental aspects into the European standardisation process. Proposal for a Directive on unfair business to consumer commercial practices. Commission to implement its Action Plan on European Contract Law. and teak furniture. + The Communication was adopted in February, 2004 (COM 2004 (103) final) and endorsed by Council in October. Two workshops have been organised to raise awareness of the importance of environmental aspects for European standardisation. The European Standardisation Organisations have since taken steps to implement the approach, e.g. by more closely associating representatives from environmental organisations to the standard setting process. + The Commission made a proposal in June Council reached political agreement in May The EP has meanwhile begun its second reading. + The consultation on the 2003 Action Plan generated considerable interest both from Member States and stakeholders. In October, public procurement SEC 2004/1050). It sets a framework within which Member States can develop their own IPP strategies. It is important that approaches are co-ordinated at EU level so as to enhance their effectiveness and to prevent divergent national approaches from fragmenting the Internal Market. This aims at ensuring that greater account is taken of environmental considerations at all stages in the standardisation process. This will not only support the achievement of environmental goals, but also facilitate free movement of goods as the scope for divergent national standards diminishes. The directive would establish a general prohibition of unfair commercial practices. It will give consumers the same protection against unfair business practices and rogue traders irrespective of where they shop in the EU. Outlawing unfair practices is good for all reputable businesses. Divergences between national contract laws may create problems for consumers as well as for traders. Without seeking to impose a single 26

27 Proposal to recast the framework Directive on motor vehicles and their trailers. The Council and European Parliament to adopt the framework Directive for the setting of eco-design requirements for energy-using products. 2004, the Commission published its follow-up Communication (COM final) on European Contract law and the revision of the acquis (COM final), which sets out the steps to be taken to draw up a Common Frame of Reference (CFR). The work on the CFR, which will take account of the ongoing review of consumer protection law, is expected to contribute to improving the coherence of the legal framework. The Communication also describes actions to promote EU-wide standard contract terms, whilst indicating parameters on the basis of which the opportuneness for an optional contract-law instrument should be assessed. + The framework directive has been adopted in Member States have until the middle of 2005 to implement it into national law. +0 The Commission made its proposal (amending Council Directive 92/42/EEC and Directives 96/57/EC and 2000/55/EC) in August, The European Parliament completed its first reading in April The Council adopted a common position in November Final adoption is expected in the first half of solution, the Commission is keen to ensure that consumer protection and free movement of products are fostered - and not hindered - by national contract laws. The aim is to extend the highly successful EU Whole Vehicle Type-Approval system for cars to other types of vehicles. The aim is the promotion of sustainable development by facilitating the free movement of energy-using products within the Internal Market, by increasing security of energy supply and by strengthening environmental protection. Reducing the overall environmental impact of a product throughout the whole life cycle is achieved by integrating environmental aspects into product design. 27

28 The Commission to provide mandates to European standardisation bodies to develop new standards or revise existing ones to ensure compliance with the requirements of the General Product Safety Directive. The Commission to undertake a comprehensive study on voluntary marking at national and European level. + The Commission has identified a first group of products for which a standardisation mandate will be given to CEN in early The Commission will monitor implementation of the Directive over the period of the Strategy and prepare a report on its application, including an assessment of market surveillance and enforcement in the Member States by /- After discussions with Member States and other interested parties, the Commission takes the view that conducting a study may not be the best way to resolve the underlying problem of the proliferation of national voluntary marks, which are private-sector based. The problem of voluntary marks, which may act as a barrier for companies from other Member States to enter the market, can best be remedied by promoting European-level marks. Such marks whilst helping consumer choice do not carry the risk of fragmenting the Internal Market and of raising costs for SMEs without measurable benefits. The aim is to promote European standards which will facilitate compliance with the requirements of the General Product Safety Directive. Its aim is to ensure that consumer products placed on the EU market are safe, whilst facilitating free movement of products within the Internal Market. For many SMEs trying to penetrate new markets without having the advantage of name recognition or branding, displaying adherence to well known national voluntary marks is often necessary. However, the costs of adhering to multiple voluntary marks in different Member States are high, and in many cases, prohibitive. Voluntary marking, therefore, whilst often wellintentioned, may in effect result in keeping nonnational companies off the market. The promotion of European level marks is intended to facilitate market entry in particular for SMEs. 28

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας IP/09/343 Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας Σύµφωνα µε σηµερινές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 27.1.2017 Ειδικά καθεστώτα Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Μικρές επιχειρήσεις Καταβολή του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης Ανακυκλώσιμα απορρίμματα Κατ αποκοπή

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE COUNCIL OF Brussels, 2 July 2004 THE EUROPEAN UNION GENERAL SECRETARIAT CM 2642/04 OJ CONS AGRI PECHE COMMUNICATION NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA Contact: maria-angela.travella@consilium.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Cite as: Pol Antras, course materials for International Economics I, Spring MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/), Massachusetts

Cite as: Pol Antras, course materials for International Economics I, Spring MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/), Massachusetts / / σ/σ σ/σ θ θ θ θ y 1 0.75 0.5 0.25 0 0 0.5 1 1.5 2 θ θ θ x θ θ Φ θ Φ θ Φ π θ /Φ γφ /θ σ θ π θ Φ θ θ Φ θ θ θ θ σ θ / Φ θ θ / Φ / θ / θ Normalized import share: (Xni / Xn) / (XII / XI) 1 0.1 0.01 0.001

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

GreenS. Cyprus Energy Agency ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

GreenS. Cyprus Energy Agency ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Cyprus Energy Agency ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ GreenS Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change Το έργο GreenS 14 εταίροι από 8 Ευρωπαϊκές Χώρες Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ιστορικό του φακέλου. Επόμενα βήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ιστορικό του φακέλου. Επόμενα βήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013 Ιστορικό του φακέλου Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από την Eurostat στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ, η οποία παρέχει δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Research and IR, University of Cyprus 2BEConnected Project

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA. Θάλεια Πισσίδου

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA. Θάλεια Πισσίδου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΑΡΩΜΑΤΙΚA ΕΛΑΙΟΛΑΔA Θάλεια Πισσίδου Λεμεσός, Μάιος 2017 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα

Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα Συνέδριο Ecolabels & Ανταγωνιστικότητα Δρ. Μάρκος Λουκογιαννάκης Γενικός Διευθυντής Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 11 Μαρτίου 2015 Dr Geoff Kendall Sustainability and the Future of Business SEVBCSD

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΑ NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Innovation management

Innovation management Innovation management Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 23 Μαϊου 2016 Καινοτομία Πόσο καινοτόμα είναι η λέξη; 2 Τι ξέρουν (σχεδόν) όλοι οι manager; 3 Λίγη πολιτική 4 5 Source: Innovation Union Scoreboard

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων agile IT

Το πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων agile IT Το πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων agile IT UK Government ICT Strategy 2011 The Government intends to use agile in information and communications technology (ICT) procurement and delivery

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

AMENDMENTS 1-9. XM United in diversity XM. European Parliament 2015/2156(DEC) Draft report Ryszard Czarnecki. PE589.

AMENDMENTS 1-9. XM United in diversity XM. European Parliament 2015/2156(DEC) Draft report Ryszard Czarnecki. PE589. European Parliament 2014-2019 Committee on Budgetary Control 2015/2156(DEC) 6.9.2016 AMENDMENTS 1-9 Draft report Ryszard Czarnecki (PE584.118v01-00) Discharge 2014: EU general budget - Council and European

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2017 þÿ ¹µÁµÍ½ à Äɽ À»¹Ä¹ºÎ½ Ä Å þÿ³¹± Ä ±»º Ì» º±¹ µ½ µçì¼µ½ þÿµ½ãé¼

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible.

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible 3 rd -level index 2 nd -level index 1 st -level index Main file 1 The 1 st -level index consists of pairs

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â µà¹º ¹½É½ ±Â þÿåà ÁµÃ µâ ųµ ±Â þÿ ÀÍÁ Å, µ ÆÍı

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα