ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Κρυσταλλογραφική µελέτη δοµής και λειτουργίας των κυκλοφιλινών και µελέτη εγκλεισµού φυσικών προϊόντων σε κυκλοδεξτρίνες» ΗΛΙΑΣ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Κωνσταντίνος Μπεθάνης ΑΘΗΝΑ 2013 i

2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Κρυσταλλογραφική µελέτη δοµής και λειτουργίας των κυκλοφιλινών και µελέτη εγκλεισµού φυσικών προϊόντων σε κυκλοδεξτρίνες» ΗΛΙΑΣ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Κωνσταντίνος Μπεθάνης ΑΘΗΝΑ 2013 ii

3 Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Κρυσταλλογραφική µελέτη δοµής και λειτουργίας των κυκλοφιλινών και µελέτη εγκλεισµού φυσικών προϊόντων σε κυκλοδεξτρίνες» του ΗΛΙΑ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ Η Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Κωνσταντίνος Μπεθάνης Μέλη τριµελούς επιτροπής παρακολούθησης: 1) Κωνσταντίνος Μπεθάνης, Επίκουρος καθηγητής, Γενικό Τµήµα, Εργαστήριο Φυσικής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Επιβλέπων) 2) Παναγιώτης Κατινάκης, Καθηγητής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Μέλος) 3) Μιχαήλ Καρπούζας, Αναπληρωτής καθηγητής, Γενικό Τµήµα, Εργαστήριο Φυσικής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Μέλος) Μέλη επταµελούς εξεταστικής επιτροπής : 1) Κωνσταντίνος Μπεθάνης, Επίκουρος καθηγητής, Γενικό Τµήµα, Εργαστήριο Φυσικής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2) Παναγιώτης Κατινάκης, Καθηγητής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 3) Μιχαήλ Καρπούζας, Αναπληρωτής καθηγητής, Γενικό Τµήµα, Εργαστήριο Φυσικής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 4) Ηλίας Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 5) Ιωάννης Κλώνης, Καθηγητής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Ενζυµικής Τεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 6) Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, Ερευνήτρια Α, Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας, Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ηµόκριτος» 7) Νικόλαος Λάµπρου, Αναπληρωτής καθηγητής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Ενζυµικής Τεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών iii

4 Περίληψη Στη διατριβή αυτή, παρουσιάζεται η κρυσταλλογραφική ανάλυση µε ακτίνες-χ µεγάλων και µικρο-µεσαίων βιοµορίων και συµπλόκων τους. Στο πρώτο µέρος, παρουσιάζεται η κρυσταλλογραφική µελέτη της δοµής του ενζύµου της κυτταροπλασµατικής κυκλοφιλίνης-α από το αζωτοβακτήριο Azotobacter vinelandii (AvCyPA ή AvPPIB). Οι κυκλοφιλίνες ανήκουν σε µια κατηγορία ισοµερασών προλίνης (PPIases), που καταλύουν την cis-trans ισοµερίωση των πεπτιδικών δεσµών που προηγούνται του κατάλοιπου της προλίνης σε πρωτεϊνικά υποστρώµατα. Πέρα από την ισοµερίωση, η οποία επιταχύνει την αναδίπλωση των πρωτεϊνών, οι κυκλοφιλίνες εµπλέκονται σε λειτουργίες όπως η ενδοκυτταρική µεταφορά πρωτεϊνών, η µεταγωγή σήµατος, η διακίνηση πρωτεϊνών και η ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου. Οι κυκλοφιλίνες είναι ένζυµα µεγάλου βιολογικού και φαρµακευτικού ενδιαφέροντος, αφού η πρόσδεση τους στην κυκλοσπορίνη-α (CsA) µετριάζει τις ανοσοκατασταλτικές επιδράσεις, που προκαλούνται µετά από µεταµόσχευση οργάνων. Μια άλλη σηµαντική δράση είναι η πρόσδεση της κυκλοφιλίνης στην CA πρωτεΐνη του ιού HIV-1, που διευκολύνει την αντιγραφή του ιού. Η επίλυση δοµών κυκλοφιλίνης από ένα ευρύ φάσµα οργανισµών έχει δείξει πως η πρωτεΐνη υιοθετεί δοµή β-βαρελιού αποτελούµενου από οκτώ αντιπαράλληλους β-κλώνους, που περιέχουν µια θέση πρόσδεσης πεπτιδίου και περιβάλλονται από βρόχους που χαρακτηρίζονται από υψηλή κινητικότητα. οµές κυκλοφιλινών δεσµευµένες µε πεπτίδια προλίνης στην cis- ή trans- µορφή τους παρέχουν στιγµιότυπα του ενζυµικού µηχανισµού. Η κρυσταλλική δοµή του ενζύµου της AvCyPA προσδιορίστηκε σε διακριτότητα 2.2 Å, ενώ η κρυσταλλική δοµή της σε σύµπλοκο µε το συνθετικό τετραπεπτίδιο ηλεκτρύλο Αλανίνη Φαινυλαλανίνη Προλίνη Φαινυλαλανίνη p νιτροανιλίδιο (succinyl-ala-phe-pro-phe-p-nitroanilide, suc-afpf-pna) σε 2 Å. Η προλίνη του πεπτιδίου υιοθετεί την cis διαµόρφωση. Η σύγκριση µεταξύ της ελεύθερης και συµπλοκοποιηµένης µορφής, καθώς και αντίστοιχων µορφών του ενζύµου από άλλες πηγές, παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την ποικιλοµορφία της iv

5 διαµόρφωσης του ενζύµου, τις επιδράσεις που προκαλεί η πρόσδεση του πεπτιδίου στην συνολική δοµή και τις αλληλεπιδράσεις δοµής και λειτουργίας του ενζύµου. Τέλος, σχεδιάστηκαν σηµειακές µεταλλάξεις εκτός του ενεργού κέντρου του ενζύµου προκειµένου να µελετηθεί ο νέος τρόπος διευθέτησης των αµινοξέων του ενεργού κέντρου, που επέρχεται µε την µετάλλαξη. Ωστόσο, τα µεταλλάγµατα AvPPIB A84S, AvPPIB Α84Τ και AvPPIB Μ49Α δεν βρέθηκε να παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές στην δράση ισοµεράσης σε σχέση µε την φυσική πρωτεΐνη. Στο δεύτερο µέρος της διατριβής παρουσιάζεται η ανάλυση των προϊόντων εγκλεισµού των d- και l- εναντιοµερών βορνεόλης σε α- και β- κυκλοδεξτρίνη µε κρυσταλλογραφία ακτίνων-χ. Οι κυκλοδεξτρίνες (CDs) είναι κυκλικοί ολιγοσακχαρίτες αποτελούµενοι, κυρίως, από έξη, επτά και οκτώ µονάδες α-(1-4)-d γλυκοπυρανόζης (α- CD, β-cd και γ-cd, αντίστοιχα). Στην υδρόφοβη κοιλότητα που διαθέτουν µπορεί να εγκλειστεί το υδρόφοβο τµήµα ενός µεγάλου αριθµού µορίων (ξενιζόµενα µόρια), που διαθέτουν το κατάλληλο µέγεθος και σχήµα, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό µαζί µε τις κυκλοδεξτρίνες (µόρια ξενιστές), προϊόντα εγκλεισµού. Τα ξενιζόµενα µόρια συγκρατούνται µέσα στην κοιλότητα των CDs µε µη-οµοιοπολικές αλληλεπιδράσεις, όπως δεσµούς Η, van der Waals και υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις. Ο εγκλεισµός τροποποιεί τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του ξενιζόµενου µορίου αφού αφενός βελτιώνει χαρακτηριστικά του όπως η υδατοδιαλυτότητα και συγχρόνως το προστατεύει από χηµική αποδόµηση, οξείδωση, κ.α. Η βορνεόλη είναι ένα δικυκλικό µονοτερπένιο, που απαντάται στα αιθέρια έλαια µιας πληθώρας φαρµακευτικών φυτών και χρησιµοποιείται στην φαρµακευτική. Είναι µια πτητική χειρόµορφη αλκοόλη, που απαντάται σε δυο εναντιοµερείς µορφές d- και l-. Τροποποιηµένες κυκλοδεξτρίνες έχουν χρησιµοποιηθεί για τον διαχωρισµού ρακεµικού µίγµατος των δυο εναντιοµερών. Οι κρυσταλλικές δοµές των προϊόντων εγκλεισµού των d- και l- εναντιοµερών βορνεόλης σε α- και β-cd επιλύθηκαν µε κρυσταλλογραφία ακτίνων-χ σε διακριτότητα περίπου 1 Å. Η γεωµετρία εγκλεισµού είναι παρόµοια µεταξύ των συµπλόκων των εναντιοµερών στον ίδιο ξενιστή. Συγκεκριµένα, τόσο στα σύµπλοκα της α-cd όσο και σε εκείνα της β-cd, οι ξενιστές σχηµατίζουν διµερή τύπου κεφαλής-κεφαλής που v

6 διευθετούνται κρυσταλλικά µε τύπο «σκακιέρας». Στην µοναδιαία κυψελίδα των συµπλόκων d-, l-/α-cd, ένα µόριο d- ή l-βορνεόλης εγκλείεται στο µεσοδιάστηµα της κοιλότητας του διµερούς των α-cd (στοιχειοµετρία ξενιστή:ξενιζόµενου 2:1) αποδιατεταγµένο σε δυο ή τρεις θέσεις. Στην περίπτωση των d- και l-/β-cd ένα ξενιζόµενο µόριο, έντονα αποδιατεταγµένο, βρίσκεται εγκλεισµένο στο µεσοδιάστηµα της κοιλότητας του σχηµατισµένου διµερούς («εσωτερικό»), ενώ δυο ακόµα ξενιζόµενα µόρια βρίσκονται στις πλευρές των πρωτοταγών υδροξυλοµάδων του διµερούς («εξωτερικά») και σταθεροποιούνται µε υδρογονικούς δεσµούς µε µόρια νερού και µε τα υδροξύλια ξενιστή γειτονικών διµερών (στοιχειοµετρία ξενιστή:ξενιζόµενου 2:3). Από την σύγκριση των κρυσταλλογραφικών δοµών αυτών των συµπλόκων προκύπτει ότι: i) το µόριο της d- ή l- βορνεόλης είναι λιγότερο αποδιατεταγµένο όταν εγκλείεται στην µικρότερη κοιλότητα των α-cd διµερών σε σχέση µε αυτή των β-cd και ii) Η «εσωτερικά» εγκλεισµένη d- βορνεόλη σε α- ή β-cd διµερές εµφανίζει µικρότερη αποδιάταξη συγκριτικά µε την αντίστοιχα εγκλεισµένη l-βορνεόλη. vi

7 Abstract In this thesis the X-ray crystallographic analysis of large and medium-small size biomolecules and their complexes is presented. The first part consists of the crystal structure of the cytoplasmic cyclophilin-a from Azotobacter vinelandii (AvCyPA or AvPPIB). Cyclophilins belong to a class of peptidyl-prolyl isomerase enzymes (PPIases) which catalyze the cis-trans isomerization of peptide bonds preceding proline residues of protein substrates. In addition to the isomerization, which accelerates protein folding, cyclophilins are involved in intracellular protein transport, signal transduction, trafficking, and cell cycle regulation. Cyclophilins are of significant biomedical interest because binding of cyclophilin to cyclosporin A (CsA) mediates immunosuppressive effects that are medically utilized in the prevention of transplant rejection. Another important activity is the binding of cyclophilin to the HIV-1 CA protein that facilitates viral replication. Determination of cyclophilin structures from a broad range of organisms have shown that the protein adopts an eightstranded antiparallel β-barel structure containing a peptide binding site surrounded by mobile loops. Structures of cyclophilins bound to propyl-peptides in the cis- or transform provided snapshots of the enzymatic mechanism. The crystal structure of the cytoplasmic cyclophilin A from Azotobacter vinelandii (AvCyPA or AvPPIB) was determined at 2.2 Å resolution. In addition, the crystal structure of the enzyme complexed with the synthetic tetrapeptide succinyl-ala- Phe-Pro-Phe-p-nitroanilide (suc-afpf-pna) was determined at 2.0 Å resolution and shows that the tetrapeptide proline adopts a cis-isomer conformation. Comparisons between the uncomplexed and complexed structures as well as with other CyPA structures provides additional insights about conformational variability, effects of peptide binding and structure-function relationships of this enzyme. Finally, we designed point mutants by changing aminoacids that are located outside from the active site of the enzyme in order to examine the influence of such a substitution on the overall dynamic structural network involved in catalysis. The AvPPIB A84S, AvPPIB A84T and AvPPIB M49A mutants showed little or no difference in PPIase activity in comparison with the native enzyme. vii

8 The second part of this thesis deals with the crystal structures of the inclusion compounds of (d)- and (l)-borneol stereomers in α- and β-cyclodextrin by X-ray crystallography at 1 Å resolution. Cyclodextrins (CDs) are cyclic oligosaccharides consisting of six, seven or eight α-(1-4)-linked D-glucopyranose residues, called respectively α-, β- or γ- CD. As they possess a hydrophobic cavity, the hydrophobic moieties of a wide variety of guest molecules, having suitable size and shape, may be included there and form inclusion compounds. The guest molecules are held inside the CD cavity by non-covalent interactions, such as hydrogen bonds, van der Waals or hydrophobic interactions. The encapsulation modifies the physico-chemical properties of the guests by increasing their solubility in water and resulting in an augmented protection against chemical degration, oxidation, etc. Borneol is a bicyclic monoterpene present in the essential oils of numerous medicinal plants used in pharmaceutical industry. It is a volatile chiral alcohol occurring in two enantiomeric forms the d and l. Modified cyclodextrins have been used for chiral recognition of the two enantiomeric forms. The crystal structures of the inclusion compounds of (d)- and (l)-borneol stereomers in α- and β-cd were determined by X-ray crystallography at about 1 Å resolution. The complexes of the borneol enantiomers with the same host molecule have the same inclusion geometry. The α- or β-cds form head-to-head dimers arranged in a chessboard crystal packing mode. In the cases of the d- and l-/α-cd complexes, one guest molecule is accommodated within the formed interdimeric cavity (2:1 host:guest stoichiometry) disordered over two or three sites. On the other hand, in the cases of the d- and l-/β-cd complexes, a highly disordered guest molecule is found located within the formed interdimeric cavity and two more guest molecules are found at the rims of the primary hydroxyls of the dimer (2:3 host:guest stoichiometry), participating in the crystal contacts by forming H-bonds with external water molecules and -OH groups of the β- CDs of the adjacent dimers. The results of this crystallographic analysis have shown that (i) the d- or l- borneol molecule is found significantly less disordered within the α-cds dimer cavity than the larger β-cds dimer cavity indicating that the complexation of the borneol with α-cd is more stable compared to that with β-cd and (ii) the only differentiation viii

9 observed between the structures of the complexes of the enantiomers with the same host CD is that the encapsulated d-borneol molecule in the α- or β-cd dimer is found significantly less disordered than the l-borneol in the corresponding complexes. ix

10 Επιστηµονική περιοχή/scientific area: οµική Βιολογία Ενζυµικοί Μηχανισµοί Υπερµοριακή Χηµεία Φαινόµενα Εγκλεισµού και Μακροκυκλική Χηµεία Κρυσταλλογραφία Ακτίνων-Χ Structural Biology Enzyme Mechanisms Supramolecular Chemistry Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry X-ray Crystallography Λέξεις-Κλειδιά/Keywords: Κυκλοφιλίνη Azotobacter vinelandii Ισοµεράσες προλίνης Βορνεόλη Κυκλοδεξτρίνες Προϊόντα Εγκλεισµού Κρυσταλλική δοµή Cyclophilin Azotobacter vinelandii Peptidyl-prolyl Isomerases Borneol Cyclodextrins Inclusion Complexes Crystal Structure x

11 Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται σε αυτή τη διδακτορική διατριβή περιλαµβάνονται στις παρακάτω επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: ηµοσιεύσεις : E. Christoforides, M. Dimou, P. Katinakis, K. Bethanis and M. Karpusas Structure of a bacterial cytoplasmic cyclophilin A in complex with a tetrapeptide Acta Cryst. (2012). F68, K. Bethanis, P. Tzamalis, F. Tsorteki, A. Kokkinou, E. Christoforides, D. Mentzafos Structural study of the inclusion compounds of thymol, carvacrol and eugenol in b-cyclodextrin by X-ray crystallography J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. (2012) DOI /s E. Christoforides, F. Tsorteki, A. Kokkinou, D. Mentzafos & K. Bethanis Essential oils encapsulated in Cyclodextrins. Part IV. Study of the inclusion compounds of (+)- and (-)- borneol enantiomers in native Cyclodextrins, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. (2013), In press Ανακοινώσεις σε ιεθνή Συνέδρια : E. Christoforides, F. Tsorteki, A. Kokkinou, P. Tzamalis, A. Hountas, K. Bethanis, C. Pappas and D. Mentzafos Crystal structure of cyclodextrin complexes with antioxidant substances Acta Cryst. (2009). A65, s258, 25th European Crystallography Meeting, Istanbul, Turkey E. Christoforides, M. Dimou, P. Katinakis, K. Bethanis and M. Karpusas Crystal structure of Cyclophilin-A enzyme from Azotobacter vinelandii Acta Cryst. (2011). A67, C790, 22nd IUCR Congress and General Assembly, Madrid, Spain Η έγκριση της παρούσης διδακτορικής διατριβής υπό του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, δεν υποδηλώνει αποδοχή των απόψεων του συγγραφέως [Νόµος 5343/1932, άρθρο 202]. xi

12 Πρόλογος Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Φυσικής του Γενικού Τµήµατος του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), υπό την επίβλεψη του Επίκουρου καθηγητή κ. Κώστα Μπεθάνη, κατά το χρονικό διάστηµα Η έκφραση, αποµόνωση και καθαρισµός των ενζύµων, οι σηµειακές µεταλλάξεις καθώς και η µελέτη ενεργότητας των ενζύµων έγιναν στο Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του Γ.Π.Α. Η συλλογή πειραµατικών δεδοµένων περίθλασης ακτίνων-χ τόσο από πρωτεϊνικούς κρυστάλλους, όσο και από κρυστάλλους συµπλόκων κυκλοδεξτρινών πραγµατοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ηµόκριτος» ή στον Σταθµό των Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων Μοριακής Βιολογίας (EMBL), στο Αµβούργο της Γερµανίας. Λόγω της διαφορετικής φύσης των υπό µελέτη ουσιών, δηλαδή του ενζύµου της Κυκλοφιλίνης-Α από το βακτηρίδιο Azotobacter vinelandii και των υπερµοριακών συµπλόκων των εναντιοµερών µορφών της βορνεόλης µε φυσικές κυκλοδεξτρίνες (αν και η κρυσταλλογραφία ήταν η κοινή µέθοδος δοµικής µελέτης), η εργασία κρίθηκε σκόπιµο να χωριστεί σε δυο µέρη. Στόχος του πρώτου µέρους είναι η επίλυση της κρυσταλλικής δοµής της κυκλοφιλίνης και η εξαγωγή συµπερασµάτων χρήσιµων για τη λειτουργία της. Το δεύτερο µέρος αφορά στη κρυσταλλογραφική ανάλυση των προϊόντων εγκλεισµού εναντιοµερών µορφών της βορνεόλης σε φυσικές κυκλοδεξτρίνες, για την µελέτη της δοµής αυτών των συµπλόκων αλλά και την κατανόηση της πιθανής δοµικής διαφοροποίησης συµπλόκων εναντιοµερών. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίκουρο καθηγητή κ. Κώστα Μπεθάνη για την εµπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό µου µε την ανάθεση του θέµατος, καθώς και για το έντονο ενδιαφέρον του καθ όλη την διάρκεια εκπόνησης αυτής της διδακτορικής διατριβής. Παράλληλα, τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής Καθ. Παναγιώτη Κατινάκη για την ευκαιρία που µου έδωσε να ασχοληθώ µε τα ένζυµα των κυκλοφιλινών και Αν. Καθ. Μιχάλη Καρπούζα για την εισαγωγή στον κόσµο της πρωτεϊνικής κρυσταλλογραφίας. xii

13 Τον Οµ. Καθ. ηµήτρη Μεντζαφό για την συνεχή παρότρυνσή του για την ενασχόλησή µου µε την κρυσταλλογραφία των κυκλοδεξτρινών, η συµβολή του οποίου στο συγκεκριµένο αντικείµενο υπήρξε πάντα πηγή έµπνευσης και δηµιουργικότητας για όλα τα µέλη του εργαστηρίου Φυσικής του Γ.Π.Α. Την Λέκτορα Μαρία ήµου και την ρ. Φραντζέσκα Τσορτέκη για την καθοδήγηση και αγόγγυστη βοήθειά τους σε κάθε βήµα της πειραµατικής διαδικασίας. Τον Καθ. Αθανάσιο Χούντα και τα µέλη του Εργαστηρίου Φυσικής ( ρ. Αρετή Κοκκίνου και ρ. Παύλο Τζαµαλή), που µε τις γνώσεις και την φιλικότητά τους συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση της διατριβής µέσα σε ένα ευχάριστο και δηµιουργικό κλίµα. Την ρ. Ειρήνη Μαυρίδου και τον ρ. Εµµανουήλ Σαρειδάκη του Ινστιτούτου Φυσικοχηµείας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ηµόκριτος» και το προσωπικό του σταθµού εργασίας Χ-13 του EMBL στο Αµβούργο για την βοήθειά τους στην συλλογή δεδοµένων. Τους φίλους και συµφοιτητές µου Λυκούργο Χηνιάδη, Βάσω Τριανταφυλλοπούλου και Κατερίνα Φουρτάκα τόσο για την άψογη συνεργασία κατά την διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής, όσο και για την γενικότερη συµπαράσταση και καθοδήγηση σε όλη την διάρκεια της φοιτητικής µου ζωής. Το µεγαλύτερο όµως ευχαριστώ το οφείλω στην οικογένειά µου, στους γονείς και την αδελφή µου, οι οποίοι µε στήριξαν ηθικά και ουσιαστικά σε κάθε προσπάθεια και επιλογή µου. xiii

14 Σκοπός Το βακτηρίδιο Azotobacter vinelandii, ένας ευρέως γνωστός αερόβιος οργανισµός του εδάφους, µε σηµαντικό γεωργικό ενδιαφέρον έχει δυο γονίδια κωδικοποιούν για το ένζυµο της κυκλοφιλίνης: η κυτταροπλασµατικής µορφή AvPPIB (γνωστή και ως AvCyPA) και η περιπλασµική µορφή AvPPIA (γνωστή και ως AvCyPB). Πρόσφατες µελέτες του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του Γ.Π.Α. έδειξαν πως η κυτταροπλασµατική κυκλοφιλίνη εµφανίζει δράση ισοµεράσης σε πειράµατα µε την χρήση τετραπεπτιδίων (suc-axaapf-pna, όπου Χ: A, F ή L). Σκοπός του πρώτου µέρους της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η επίλυση των κρυσταλλικών δοµών της κυτταροπλασµατικής κυκλοφιλίνης-α από το A. vinelandii, τόσο στην ελεύθερη µορφή της όσο και σε σύµπλοκό της µε συνθετικά τετραπεπτίδια (suc-aχaapf-pna). Αυτές οι δοµικές µελέτες για την κυκλοφιλίνη-α από έναν νέο οργανισµό ενισχύουν τις υπάρχουσες δοµικές µελέτες και βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης µεταξύ διαφοροποίησης της ακολουθίας και µοριακής λειτουργίας. Επιπροσθέτως, ο καθορισµός της δοµής του ενζύµου επιτρέπει την αναγνώριση κατάλοιπων, σηµαντικών για την κατάλυση στον δεδοµένο οργανισµό. Εποµένως, καθίσταται δυνατή η µελέτη της επίδρασης σηµειακών µεταλλάξεων, που σχεδιάστηκαν µε βάση την δοµή, στην ενεργότητα ισοµεράσης του ενζύµου. Στο δεύτερο µέρος της διατριβής εξετάζονται κρυσταλλογραφικά τα σύµπλοκα των εναντιοµερών µορφών της βορνεόλης σε φυσικές κυκλοδεξτρίνες. Οι ευεργετικές ιδιότητες της βορνεόλης την καθιστούν ευρέως χρήσιµη στα πεδία της φαρµακευτικής και των τροφίµων, οι εφαρµογές της, όµως, σε αυτά τα πεδία περιορίζονται εξαiτίας των προβληµάτων στα στάδια παρασκευής και αποθήκευσης των προϊόντων της, που προκύπτουν λόγω της υψηλής εξάχνωσης και της χαµηλής υδατοδιαλυτότητας της. Σκοπός της παρούσας κρυσταλλογραφικής µελέτης είναι να συµβάλλει στη δοµική ανάλυση και κατανόηση των προϊόντων εγκλεισµού της βορνεόλης σε κυκλοδεξτρίνες (CDs), που σχηµατίζονται µε σκοπό τη βελτίωση της σταθερότητας και της υδατοδιαλυτότητας της. Ως µόρια ξενιστές επιλέγονται οι α- και β-cds για τους ακόλουθους λόγους: (i) Είναι φυσικές κυκλοδεξτρίνες και καταγράφονται ως ασφαλή πρόσθετα φαρµάκων και τροφίµων, (ii) είναι οικονοµικές, ιδιαίτερα η β-cd της οποίας το κόστος επιτρέπει τη χρήση της σε βιοµηχανική κλίµακα και (iii) έχουν κατάλληλο xiv

15 µέγεθος υδρόφοβης κοιλότητας για το σταθερό εγκλεισµό του µορίου της βορνεόλης. Από την άλλη πλευρά, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές διαφοροποιήσεις στον εγκλεισµό εναντιοµερών µορίων σε κυκλοδεξτρίνες και γι αυτό το λόγο κυκλοδεξτρίνες χρησιµοποιούνται στη σταθερή φάση της υγρής χρωµατογραφίας και της ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδές. Η δοµική µελέτη των προϊόντων εγκλεισµού των εναντιοµερών της βορνεόλης σε α- και β-cd, σκοπεύει να συµβάλει στην κατανόηση της ικανότητας µοριακής/χειρόµορφης αναγνώρισης από φυσικές κυκλοδεξτρίνες. Το προϊόν εγκλεισµού της βορνεόλης σε β-cd και τροποποιηµένες β-cd έχει µελετηθεί φασµατοσκοπικά και θερµιδοµετρικά όσον αφορά την µοριακή και χειρόµορφη αναγνώριση. Ωστόσο, η κρυσταλλική δοµή κανενός από τα δυο εναντιοµερή σε σύµπλοκα µε φυσικές CDs δεν έχει µελετηθεί έως τώρα. xv

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντοµογραφίες... xviii Κεφάλαιο 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υπεροικογένεια των ισοµερασών προλίνης Η οικογένεια των κυκλοφιλινών α. Λειτουργίες και χρήσεις των κυκλοφιλινών σε φαρµακευτικές αγωγές β. οµικές-βιοχηµικές µελέτες κυκλοφιλινών από διαφορετικούς οργανισµούς Οι οικογένειες των FKBPs και Παρβουλινών Η δράση cis/trans ισοµεράσης προλίνης Καταλυτικός Μηχανισµός Ισοµερασών Το βακτήριο Azotobacter vinelandii Κυκλοδεξτρίνες-Προϊόντα εγκλεισµού σε κυκλοδεξτρίνες Εγκλεισµός και δηµιουργία προϊόντων εγκλεισµού Εφαρµογές του εγκλεισµού α. Εφαρµογές στην βιοµηχανία τροφίµων και ποτών β. Εφαρµογές σε άλλες βιοµηχανίες γ. Χρήση για διαχωρισµό ρακεµικού µίγµατος Βορνεόλη α. Φυσικοχηµικές ιδιότητες της βορνεόλης β. Χρήσεις βορνεόλης γ. Σχηµατισµός και χαρακτηρισµός του προϊόντος εγκλεισµού βορνεόλης σε β-cd Κεφάλαιο 2 ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ Κρυσταλλογραφία Κρυστάλλωση α. Πρωτεϊνική κρυστάλλωση β. Κρυστάλλωση µε την Μέθοδο Αργής Ψύξης Συλλογή δεδοµένων από σκέδαση ακτίνων-χ α. Ακτίνες-Χ Οργανολογία β. Γεωµετρία της περίθλασης-νόµος Bragg Επεξεργασία δεδοµένων από σκέδαση ακτίνων-χ Καθορισµός κρυσταλλικής δοµής α. Ένταση και παράγοντας δοµής β. Συνάρτηση Patterson γ. Η επίλυση της δοµής δ. Ανοικοδόµηση µοντέλου ε. Βελτιστοποίηση δοµής στ. Αξιολόγηση και κατάθεση δοµής Κεφάλαιο 3 ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΙΛΙΝΗΣ-Α ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΤΗΣ Έκφραση, καθαρισµός και βιοχηµικός χαρακτηρισµός του ενζύµου της Κυκλοφιλίνης Α και µεταλλαγµάτων της Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA και Ανάλυση νουκλεϊνικών οξέων Υποκλωνοποίηση τµήµατος νουκλεϊνικών οξέων σε πλασµιδιακό φορέα Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) xvi

17 Κατευθυνόµενη σηµειακή µετάλλαξη της AvCyPA Μετασχηµατισµός δεκτικών κυττάρων Eschericia coli Καθαρισµός µε χρωµατογραφία συγγένειας Επίδραση σηµειακών µεταλλάξεων στην ενεργότητα του ενζύµου Κρυσταλλογραφική µελέτη της Κυκλοφιλίνης-Α Κρυστάλλωση της κυκλοφιλίνης-α Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων µονοκρυστάλλου της ελεύθερης µορφής της Κυκλοφιλίνης Α Καθορισµός της δοµής της ελεύθερης µορφής της Κυκλοφιλίνης Α Κρυσταλλογραφική µελέτη της κυκλοφιλίνης Α σε σύµπλοκο µε το συνθετικό τετραπεπτίδιο suc-afpf-pna Κρυστάλλωση του συµπλόκου AvCyPA/suc-AFPF-pNA Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων µονοκρυστάλλου του συµπλόκου AvCyPA/suc-AFPF-pNA Καθορισµός της κρυσταλλικής δοµής του συµπλόκου AvCyPA/AFPF Αποτελέσµατα Ποιότητα δεδοµένων και αξιοπιστία τελικών µοντέλων Χαρακτηρισµός της πρωτεΐνης AvCyPA και του δεσµευµένου πεπτιδίου Συζήτηση Σύγκριση των δοµών της ελεύθερης και της δεσµευµένης στο πεπτίδιο AvCyPA Σύγκριση µε δοµές της κυκλοφιλίνη-α από άλλους οργανισµούς Επίδραση σηµειακών µεταλλάξεων εκτός του ενεργού κέντρου του ενζύµου Συµπεράσµατα Προοπτικές Κεφάλαιο 4 ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟ ΕΞΤΡΙΝΩΝ Εγκλεισµός και κρυστάλλωση µε την µέθοδο αργής ψύξης Τα σύµπλοκα (d,l)-βορνεόλης/α-cd Τα σύµπλοκα (d,l)-βορνεόλης/β-cd Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων Τα σύµπλοκα (d,l)-βορνεόλης/α-cd Τα σύµπλοκα (d,l)-βορνεόλης/β-cd Επίλυση και βελτιστοποίηση δοµών Αποτελέσµατα οµικός χαρακτηρισµός των συµπλόκων (d,l)-βορνεόλης/ a-cd α.Περιγραφή των δοµών β. ιαµόρφωση των µορίων ξενιστών γ. Η κρυσταλλική µοριακή διευθέτηση οµικός χαρακτηρισµός των συµπλόκων (d,l)-βορνεόλης/ β-cd α. Περιγραφή των δοµών β. ιαµόρφωση των µορίων ξενιστών γ. Η κρυσταλλική µοριακή διευθέτηση Συζήτηση Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία xvii

18 Συντοµογραφίες Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος Σύντµηση Κυκλοφιλίνη Α Cyclophilin A CyPA Ισοµεράση Προλίνης Β Peptidyl Prolyl Isomerase B PPIB xviii suc-afpf-pna Τριφθοροαιθανόλη Trifluoroethanol TFE Κυκλοσπορίνη Cyclosporin CsA Άµινο τελικό άκρο Amino terminus Ν-τελικό άκρο Καρβόξυ τελικό άκρο Carboxyl terminus C-τελικό άκρο Ενδοπλασµατικό δίκτυο Endoplasmic Reticulum Ε Μοριακή Αντικατάσταση Molecular Replacement MR ωδεκανοθειϊκό νάτριο Sodium Dodecyl Sulphate SDS Επίτοπος ιστιδινών Histide tag region 6xHIS Πρωτεϊνική Βάση Protein Data Bank PDB εδοµένων Καταλυτική σταθερά Catalytic constant K cat Σταθερά Michaelis Michaelis constant K m Προσδεµένη στην FK-506 FK-506 Binding Protein FKBP πρωτεΐνη Νίτριλοτριοξικό οξύ Nitrilotriacetic acid NTA Πολυαιθυλενιογλυκόλη PolyEthyleneGlycol PEG 2-µεθυλ-2,4-πεντανοδιόλη 2-Methyl-2,4-pentanediol MPD Ηλεκτρύλο-Αλανίνη- Φαινυλαλανίνη-Προλίνη- Φαινυλαλανίνη-pνιτροανιλίδιο Succinyl-Ala-Phe-Pro-Phep-nitroanilide Ν-2- υδροξυαιθυλοπιπεραζινο- Ν -αιθανοσουλφονικό οξύ Ν-2- hydroxyethylpiperazine-ν - 3-ethanesulfonic acid HEPES Αιθυλενοδιαµινοτετραοξικό Ethylenediaminetetraacetic οξύ Acid EDTA ιθειοθρεϊτόλη DL-Dithiothreitol DTT Τετραµεθυλαιθυλενοδιαµίνη Tetramethylethylenediamine TEMED Υπεροξυθειϊκό αµµώνιο Ammonium persulfate APS ις-ακρυλαµίδιο Βis-acrylamide Bis Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης Ηλεκτροφόρηση πηκτώµατος πολυακρυλαµιδίου Μη Κρυσταλλογραφική Συµµετρία Polymerase Chain Reaction Polyacrylamide Gel Electrophoresis Non Crystallographic Symmetry PCR PAGE NCS

19 Ελάχιστα Τετράγωνα Least Squares L.S. Πυρηνικός Mαγνητικός Nuclear Magnetic Συντονισµός Resonance NMR Φασµατοσκοπία Ultra Violent-Visible Yπεριώδους-ορατού spectroscopy UV-Vis 2,6 ιµέθυλο-βκυκλοδεξτρίνcyclodextrin 2,6-Di-O-methyl-β- DIMEB α-κυκλοδεξτρίνη α-cyclodextrin α-cd β-κυκλοδεξτρίνη β-cyclodextrin β-cd xix

20 1

21 Κεφάλαιο 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Η υπεροικογένεια των ισοµερασών προλίνης Το δίπλωµα των πρωτεϊνών εθεωρείτο µια αυθόρµητη διεργασία µετατροπής της γραµµικής πρωτοταγούς ακολουθίας των αµινοξέων της νεοσχηµατιζόµενης πολυπεπτιδικής αλυσίδας σε µια καλά οργανωµένη τρισδιάστατη δοµή. Πειράµατα επαναδιπλώµατος αποδιατεταγµένων πρωτεϊνών έδειξαν πως τα βήµατα που απαιτούνται για το δίπλωµα σφαιρικών, απλών πολυπεπτιδίων συµβαίνουν σε δευτερόλεπτα ή χιλιοστά του δευτερολέπτου στην χρονική κλίµακα. Ωστόσο, µια σχετική αλλαγή στη διαµόρφωση που λαµβάνει χώρα κατά την διάρκεια του διπλώµατος διαρκεί αρκετά παραπάνω. Πρόκειται για την cis-trans ισοµερίωση πεπτιδικών δεσµών που περιέχουν προλίνη. Οι περισσότεροι πεπτιδικοί δεσµοί εµφανίζονται στην trans µορφή τους κατά την βιοσύνθεσή τους στα ριβοσώµατα, καθώς και στην αρχική τους (native) κατάσταση. Αυτό συµβαίνει διότι οι χαµηλής ενεργειακής στάθµης trans πεπτιδικοί δεσµοί, των οποίων οι πλευρικές αλυσίδες σχηµατίζουν γωνία 180 ο µεταξύ τους, ευνοούνται στερεοχηµικά. Ωστόσο, στην περίπτωση που συµµετέχει στο δεσµό η προλίνη, τόσο η cis όσο και η trans διαµόρφωση του δεσµού είναι πιθανές (Gothel & Marahiel, 1999). Η προλίνη που εµφανίζεναι στην cis µορφή έχει τις γειτονικές πλευρικές αλυσίδες κοντά µεταξύ τους. Όµως, τόσο το de novo δίπλωµα και η διαδικασία αναδίπλωσης απαιτούν ισοµερίωση προλίνης στην cis µορφή της. Τυχαία ισοµερίωση των δεσµών πεπτιδίουπρολίνης απαιτεί ελεύθερη ενέργεια και είναι µια αργή διαδικασία, ειδικά, σε χαµηλές θερµοκρασίες, γεγονός που αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στο δίπλωµα της πρωτεΐνης. Οι ισοµεράσες προλίνης σταθεροποιούν την µεταβατική κατάσταση της cistrans ισοµερίωσης, διαδικασία σηµαντική όχι µόνο για το πρωτεϊνικό δίπλωµα αλλά και για την συναρµολόγηση πρωτεϊνών µε πολλαπλές περιοχές (Wang & Heitman, 2005). Οι Gothel και Marahiel (1999) σε ένα αρθρο ανασκόπησης επιχειρούν µια ιστορική αναδροµή στις ισοµεράσες προλίνης (κυκλοφιλίνες, FKBPs και παρβουλίνες). Πιο ειδικά αναφέρουν πως η πρώτη ισοµεράση προλίνης (PPIase EC ) αποµονώθηκε το 1984 από φλοιό νεφρού χοίρου από τον Fischer. Εκείνη την εποχή γινόταν εκτεταµένη έρευνα για τον ενδοκυτταρικό υποδοχέα του ανοσοκατασταλτικού 2

22 φαρµάκου κυκλοσπορίνη-α(csa). Η CsA είναι ένα ενδεκαπεπτίδιο που παράγεται από µια πληθώρα ατελών µυκήτων όπως ο Tolypocladium inflatum, και που χρησιµοποιείται ως ανοσοκατασταλτικό φάρµακο. Ακόµη και σήµερα χρησιµοποιείται ευρέως προληπτικά και σε θεραπείες για την αποφυγή απόρριψης ανθρωπίνων µοσχευµάτων έπειτα από επέµβαση µεταµόσχευσης οργάνων ή ιστών. Το 1989, έγινε γνωστό πως κυκλοφιλίνες και cis-trans ισοµεράσες προλίνης είναι διαφορετικά είδη της ίδιας πρωτεΐνης. Εκείνη την εποχή, ωστόσο, µια άλλη ισοµεράση ανακαλύφθηκε κατά την διάρκεια πειραµάτων για τον υποδοχέα του ανοσοκατασταλτικού φαρµάκου FK506. Το FK506 είναι ένα πολυκετίδιο που παράγεται από τον Streptomyces tsukubaesis, ένα είδος που παρατηρήθηκε σε δείγµα χώµατος από τον Tsukuba στην Ιαπωνία. Συνδέεται δοµικά µε την ραπαµυκίνη (rapamycin), η οποία περιγράφηκε το 1975 ως µηκυτοκτόνος παράγων. Αποµονώθηκε από τον S. hygroscopicus στα νησιά του Πάσχα και το όνοµά του προέρχεται από την λέξη Rapa Nui, που είναι η τοπική ονοµασία της νήσου του Πάσχα. Χρησιµοποιώντας την FK-506 ως µήτρα συγγένειας, ο πρωτεϊνικός υποδοχέας αποµονώθηκε και ονοµάστηκε προσδεµένη στην FK-506 πρωτεΐνη (FKBP). Ωστόσο, η αµινοξική ακολουθία των FKBPs βρέθηκε να είναι διαφορετική από εκείνη των κυκλοφιλινών, ακόµη και στην καταλυτική περιοχή. Οπότε, οι ισοµεράσες αποτελούνται από διαφορετικές κλάσεις. Με κριτήριο την ικανότητα πρόσδεσης σε µόρια-προσδέτες, οι ισοµεράσες πλέον διαιρούνται σε τρεις οικογένειες: Στις κυκλοφιλίνες που προσδένονται επιλεκτικά σε µόρια CsA, τις FKBPs σε FK-506 και τις παρβουλίνες σε γιουγλόνη (5-υδρόξυ-1,4-ναφθοκινόνη) (Σχήµα 1.1.). CsA FK-506 5HNQH Σχήµα 1.1. Η κυκλοσπορίνη (CsA), η FK-506 και η γιουγλόνη (5HNQH) είναι γνωστοί προσδέτες των κυκλοφιλινών, FKBPs και παρβουλινών, αντίστοιχα. 3

23 Η οικογένεια των κυκλοφιλινών Οι κυκλοφιλίνες εµφανίζουν υψηλό βαθµό συντηρητικότητας κατά την εξέλιξη και απαντώνται τόσο σε προκαρυωτικούς όσο και ευκαρωτικούς οργανισµούς σε µεγάλες ποσότητες και σε πολλούς ιστούς. Τουλάχιστον οκτώ διαφορετικοί ισότυποι του ενζύµου έχουν βρεθεί στον άνθρωπο, µε µοριακά βάρη από 18kDa έως 150kDa. Ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, οι δοµικές οµοιότητες των κυκλοφιλινών κατά την εξέλιξη και η διατήρηση της δράσης ισοµερίωσης όλων των µελών τους υπογραµµίζουν την σπουδαιότητα της ενζυµικής αντίδρασης Όλες οι κυκλοφιλίνες περιέχουν µια κοινή περιοχή 109 αµινοξέων (cyclophilinlike domain), που περιβάλλεται από περιοχές µοναδικές για κάθε µέλος της οικογένειας, ανάλογα µε την υποκυτταρική περιοχή που εντοπίζονται και την εξειδικευµένη δράση τους. Εκτός από τις 8 βασικές κυκλοφιλίνες στον άνθρωπο, η Drosophila έχει τουλάχιστον 9, το Arabidopsis thaliana 29 και 8 κυκλοφιλίνες έχουν βρεθεί στη ζύµη Saccharomyces cerevisiae. Πιο αναλυτικά, η κυκλοφιλίνη-a (CyPA) είναι µια κυτταροπλασµατική πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 17.7kDa προσδένεται στην CsA σε νανοµοριακές συγκεντρώσεις (IC 50 =6nM). Το γεγονός πως η CyPA δεν εκφράζεται στα Τ-λεµφοκύτταρα θεωρήθηκε παράγοντας που προκαλεί αντιιδράσεις σε κλινικές θεραπείες µε CsA. Τα Τ-κύτταρα περιέχουν περίπου 3-7µg κυκλοφιλίνης ανά mg συνολικής πρωτεΐνης. Μεγάλη ποσότητα κυκλοφιλίνης έχει βρεθεί σε σπληνικά ερυθροκύτταρα και µυελοβλαστικά κύτταρα. Η συγκέντρωση είναι υψηλότερη στους νευρώνες από τα νευρογλοιακά κύτταρα. Αρκετές ισοµορφές του ενζύµου από θηλαστικά έχουν κλωνοποιηθεί και χαρακτηριστεί βιοχηµικά. Όλες µοιράζονται µια κοινή οµολογία µε την CyPA πάνω από 50%. Οι ισοµορφές διαφέρουν ως προς το υποκυτταρικό διαµέρισµα που εντοπίζονται και ως προς την ικανότητα σύνδεσης µε την CsA. Πολλές από αυτές περιέχουν µια N-τελική ακολουθία οδηγό που επιτρέπει στην κυκλοφιλίνη να µεταφερθεί σε συγκεκριµένο υποκυτταρικό διαµέρισµα. Η CyPB (21-kDa) περιέχει µια Ν-τελική ακολουθία οδηγό που µεσολαβεί για την µεταφορά της στο ενδοπλασµατικό δίκτυο (Ε ). Εντοπίζεται στην ίδια θέση µε την καλρετικουλίνη (πρωτεΐνη που αποθηκεύει ασβέστιο), οδηγώντας στην υπόθεση πως η 4

24 CypB µπορεί να παίζει ρόλο στα εξαρτώµενα από Ca +2 µονοπάτια κατά την µετάδοση σήµατος. Η CyPC, που επίσης εντοπίζεται στο Ε, έχει µέγεθος 23 kda, περιέχει µια αλληλουχία σήµατος στο Ν-τελικό άκρο και αποµονώθηκε από µυϊκά Τ-κύτταρα. Η CyPC εκφράζεται σε µεγαλύτερο ποσοστό στα νεφρά σε σύγκριση µε το ήπαρ και τα Τ- κύτταρα. Η λειτουργία αυτής της πρωτεΐνης δεν πλήρως είναι γνωστή, αλλά έχει βρεθεί πως προσδένεται σε άλλες πρωτεΐνες-υποδοχείς. Η CyPD (18kDa) περιέχει µια αλληλουχία σήµατος για µεταφορά σε µιτοχόνδριο, και η κυκλοφιλίνη NK-TR (150 kda) θεωρείται τµήµα του συµπλόκου που αναγνωρίζει όγκους στην επιφάνεια των φυσικών κυττάρων φονιάδων (Natural Killer Cells, NKC). Η ανθρώπινη CypNK είναι η µεγαλύτερη κυκλοφιλίνη, µε µια µεγάλη, υδρόφιλη και θετικά φορτισµένη περιοχή στο C-τελικό άκρο και εντοπίζεται στο κυτόπλασµα. Η CypE έχει στο Ν-τελικό άκρο µια περιοχή πρόσδεσης RNA και εντοπίζεται στον πυρήνα α. Λειτουργίες και χρήσεις των κυκλοφιλινών σε φαρµακευτικές αγωγές Οι κυκλοφιλίνες παρουσιάζουν διαφορετικό βαθµό συγγένειας µε την CsA. Στα θηλαστικά, το σταθερό σύµπλοκο CsA-CyPA προσδένεται και παρεµποδίζει την καλσινευρίνη, µια σερινο/θρεονινο εξειδικευµένη φωσφατάση που ενεργοποιείται από ασβέστιο και καλµοντουλίνη. Η παρεµπόδιση της καλσινευρίνης µπλοκάρει την µεταφορά του πυρηνικού παράγοντα ενεργοποίησης των Τ κυττάρων (NF-AT) από το κυτταρόπλασµα στον πυρήνα, εµποδίζοντας έτσι την µεταγραφή γονιδίων που κωδικοποιούν για κυτοκινίνες (π.χ. ιντερλευκίνη-2). Στην ζύµη S. cerevisiae, η παρεµπόδιση του οµολόγου της καλσινευρίνης από το σύµπλοκο µεταξύ της CsA και του οµολόγου της CyPA Cpr1 εµποδίζει την ανάκαµψη από την επαγόµενη µε φεροµόνες αύξηση όγκων. Στον παθογόνο για τον άνθρωπο µύκητα Cryptococcus neoformans, η παρεµπόδιση του οµολόγου καλσινευρίνης Cna1 από το σύµπλοκο της CsA και µε τις δυο οµόλογες πρωτεΐνες της κυκλοφιλίνης-α Cpa1 ή Cpa2 παρεµποδίζει την ανάπτυξή του σε υψηλές θερµοκρασίες. Η ανοσοκατασταλτική δράση της CsA εξαρτάται από το τριπλό σύµπλοκο µεταξύ των CsA, CyPA και καλσινευρίνης. Η κρυσταλλική δοµή του συµπλόκου έχει επιλυθεί 5

25 σε ανάλυση 2.8 Å (Σχήµα 1.2.). Η πρόσδεση του συµπλόκου CsA-CyPA στην καλσινευρίνη αυξάνει την σταθερότητα του συµπλόκου, και οι συµπλοκοποιηµένες πρωτεΐνες παραµένουν ανθεκτικές στην πρωτεόλυση. Χάρη στην πρόσδεση της CsA στην CyPA, τα φορτία και οι υδρόφοβες επιφάνειες του συµπλόκου πρωτεΐνης φαρµάκου γίνονται πιο συµβατά µε την θέση πρόσδεσης της καλσινευρίνης. Το σύµπλοκο CsA- CyPA δένεται στο µέσο των καταλυτικών και ρυθµιστικών υποµονάδων της καλσινευρίνης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η πρόσδεση του CsA-CyPA συµπλόκου στην καλσινευρίνη εµποδίζει την δράση φωσφατάσης και τη βιολογική δράση της τελευταίας. Σχήµα 1.2. Η κρυσταλλική δοµή του συµπλόκου hcypa/csa (PDB : 1CWA). Με κόκκινο χρώµα (sticks) απεικονίζεται το ενδεκαπεπτίδιο CsA, µε πορτοκαλί (sticks) οι πλευρικές αλυσίδες των αµινοξικών καταλοίπων της περιοχής πρόσδεσης του προσδέτη και µε κίτρινο (cartoon) η κυκλοφιλίνη. Μελέτες έχουν αποδώσει ένα καινούριο ρόλο στις κυκλοφιλίνες όσον αφορά την µετάδοση σήµατος. Για παράδειγµα, η CyPA των θηλαστικών φαίνεται να ρυθµίζει την κινάση ltκ. Η τελευταία είναι µια πρωτεϊνική κινάση της τυροσίνης (µη-υποδοχέας) που εµπλέκεται στην ωρίµανση των θυµοκυτών και που απαιτείται για ενδοκυτταρικά 6

26 σινιάλα οδηγώντας στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων. Η πρόσδεση της CyPA στην SH2 περιοχή της lkt επιφέρει δοµικές αλλαγές στην SH2 περιοχή που µεταβάλλουν την ικανότητα εξειδικευµένης πρόσδεσης του µορίου. Μετάλλαξη ενός αµινοξέος προλίνης στην SH2 περιοχή διαταράσσει την αλληλεπίδραση µεταξύ ltk και CyPA και αυξάνει την παραγωγή κυτοκινινών τύπου 2 (Th2). Σε ένα άλλο παράδειγµα κυκλοφιλίνης που εµπλέκεται στην µετάδοση σήµατος, η ανθρώπινη CyPB έχει βρεθεί πως ενεργοποιεί τον παράγοντα ρύθµισης ιντερφερόνης 3 (IRF-3). Ο IRF-3 είναι ένα µέλος της οµάδας των ρυθµιστών ιντερφερόνης που επάγουν την ιντερφερόνη-β µόλις εισαχθούν στον πυρήνα. Η CyPB αλληλεπιδρά µε τον IRF-3 όπως δείχνουν βιοδοκιµές στην ζύµη. Όσον αφορά αλληλεπίδραση της CyPB µε RNA η καταστολή της φωσφορυλίωσης του IRF-3 που ενεργοποιεί ιούς και άλλα παρόµοια γεγονότα έχουν ως αποτέλεσµα την παρεµόδιση της ιντερφερόνης-β. Η µιτοχονδριακή CyPD παίζει ρόλο στην διαπερατότητα του οργάνου, χάρη στην οποία οι µιτοχονδριακοί πόροι ανοίγουν, οδηγώντας το κύτταρο στον θάνατο. Μεταλλαγµένα ως προς την CyPD ποντίκια, έδειξαν πως η τελευταία και η µιτοχονδριακή διαπερατότητα απαιτούνται για να αποφευχθεί ο κυτταρικός θάνατος που προκαλείται από ασβέστιο οξειδωτική καταστροφή, όχι όµως και η αναπόφευκτη απόπτωση στην οποία εµπλέκονται πρωτεΐνες της οικογένειας Bcl-2. Περαιτέρω µελέτη του ρόλου της CyPD στην µιτοχονδριακή λειτουργία και χρήση της ως πιθανό µόριο στόχος για την δηµιουργία φαρµάκων εξετάζονται ενδελεχώς έως σήµερα. Οι κυκλοφιλίνες επάγουν αντιδράσεις υπερευαισθησίας µέσω διέγερσης της ανοσοσφαιρίνης Ε (Immunoglobulin E, IgE). Οι ανθρώπινες CyPs αναγνωρίζονται από τις IgE του ορού σε ασθενείς ευαίσθητους στις περιβαλλοντικές κυκλοφιλίνες. Η αυτοαντίδραση µέσω της IgE σε αντιγόνα του σώµατος που εµφανίζουν οµοιότητες µε αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος παρατηρείται συχνά σε άτοµα µε ατοπική διαταραχή. Εποµένως, σύγκριση της κρυσταλλικής δοµής ανθρώπινων πρωτεϊνών που παρουσιάζουν οµοιότητες µε αλλεργιογόνα µπορεί να µας επιτρέψουν να αναγνωρίσουµε τις δοµικές οµοιότητες που επεξηγούν επαρκώς την αυτοαντίδραση. Η κυκλοφιλίνη από την ζύµη Malassezia sympodialis (Mala s 6) λύθηκε µε µοριακή αντικατάσταση µε µοντέλο την ανθρώπινη κυκλοφιλίνη και έχουν εντοπιστεί περιοχές µε αµινοξέα εκτεθειµένα προς τον 7

27 διαλύτη και στις δυο δοµές που πιθανόν να εµπλέκονται στην αυτό αντίδραση µέσω IgE (Glaser et al., 2006). Πολλές διαδικασίες διπλώµατος πρωτεϊνών εξαρτώνται από την καταλυτική δράση ή/και την δράση συνοδού των κυκλοφιλινών. Για παράδειγµα, η CypA προάγει τόσο τον σχηµατισµό και την µετάδοση των ιοσωµατιδίων του παθογόνου για τον άνθρωπο ιού HIV-1. Η CyPA εισάγεται στο περίβληµα του HIV-1, όπου αλληλεπιδρά µε την HiV-1 Gag, το πολυπρωτεϊνικό πρόδροµο της δοµής του περιβλήµατος του ιού. Μια µικρή περιοχή της πρωτεΐνης του καψιδίου του ιού που περιέχει τέσσερις συντηρηµένες προλίνες έχει αναδειχθεί ως σηµαντική για την εγκατάσταση της CypA στον ιό. Μια εξειδικευµένη του αµφιβληστροειδούς κυκλοφιλίνη της µύγας της Μεσογείου, NinaA (ένα ορθόλογο της CypC), είναι καθοριστική για το δίπλωµα των ισόµορφων της ροδοψίνης. Μετάλλαξη στο γονίδιο της NinaA έχει ως αποτέλεσµα το µη κατάλληλο δίπλωµα της ροδοψίνης και την ακόλουθη µη κανονική έκφραση της πρωτεΐνης. Η CypA είναι επίσης σηµαντική στο δίπλωµα νευρωνικών υποδοχέων. Οι κυκλοφιλίνες δρουν και ως τροποποιητές πρωτεϊνικής λειτουργίας. Η κυκλοφιλίνη 40 των θηλαστικών αποτελεί κοµµάτι συµπλόκου υποδοχέα στεροειδών και µπορεί να σχηµατίζει διµερές σύµπλοκο µε την θερµοεπαγώµενη πρωτεΐνη Hsp90, µια διεργασία που δεν επηρεάζεται από την CsA. Στην ζύµη, οι οµόλογες της CyP40 Cpr6 και Cpr7 επίσης συνδέονται µε οµόλογες της Hsp90 και εµφανίζουν παρόµοια δράση. Μια Cyp40 από θηλαστικά έχει βρεθεί πως ρυθµίζει την δράση του µεταγραφικού παράγοντα c-myb, ενώ η CypA συνδέεται µε την YY1, έναν zink-finger αναστολέα της µεταγραφής και την Zpr1, µια zink-finger πρωτεΐνη. Επιπρόσθετα, η κυκλοφιλίνη Β του ενδοπλασµατικού δικτύου µπορεί να σχηµατίσει σύµπλοκο µε την πεπτιδική ορµόνη προλακτίνη για να προάγει την µεταγραφή ενός εύρους γονιδίων β. οµικές-βιοχηµικές µελέτες κυκλοφιλινών από διαφορετικούς οργανισµούς Οι κρυσταλλικές δοµές αρκετών κυκλοφιλινών τόσο από προκαρυωτικούς, όσο και από ευκαρυωτικούς οργανισµούς έχουν λυθεί. Οι δοµικές µελέτες έχουν αποκαλύψει σχέσεις δοµής και λειτουργίας του ενζύµου, που δεν ήταν εξαρχής διακριτές. Έτσι, η ανθρώπινη CyPA εµφανίζεται ως ένα αποτελούµενο από οκτώ ελάσµατα β-βαρέλι, µε δυο α-έλικες να το περικλείουν σε κάθε µια από τις δυο άκρες του. Επτά 8

28 αρωµατικά και άλλα υδρόφοβα αµινοξέα αµινοξέα σχηµατίζουν ένα συµπαγή υδρόφοβο πυρήνα µέσα στο βαρέλι, συνήθως στην περιοχή πρόσδεσης της CsA. Ένας βρόχος από την Lys118 έως την His126 και τέσσερα ελάσµατα αποτελούν το σηµείο πρόσδεσης της CsA. Η συνολική δοµή της hcypb είναι παρόµοια µε την hcypa, µε τις µοναδικές διαφορές να εντοπίζεται στις περιοχές δυο βρόχων (αµινοξέα και ) και στο άµινο- και C-τελικό άκρο. Η CyPC έχει επίσης παρόµοια δοµή µε την hcypa, διαφέροντας κυρίως στην διαµόρφωση τριών επιφανειακών βρόγχων. Η µεγάλη κυκλοφιλίνη CyP40 περιέχει µια περιοχή κυκλοφιλίνης µε δοµή παρόµοια της hcypa συνδεδεµένη µε επαναλαµβανόµενες περιοχές TPRs, οι οποίες απαντώνται σε πρωτεΐνες που σχετίζονται µε αντίδραση στο στρες. οµικές µελέτες αποκαλύπτουν ότι η περιοχή TPR της CyP40 αποτελείται από επτά έλικες διαφόρων µηκών που απαρτίζεται από τρία TPR µοτίβα. Οι κρύσταλλοι της CyP40 σχηµατίζονται σε δυο µορφές: στην µονοκλινική η καρβοξυλική περιοχή προεξέχει από το σώµα της TPR περιοχής ώστε να σχηµατιστεί µια φορτισµένη έλικα, ενώ στην τετραγωνική µορφή δυο TPR έλικες ισιώνονται προς σχηµατισµό µιας εκτεταµένης έλικας. Στην φαρµακευτική βιοµηχανία, η γνώση της τρισδιάστατης δοµής µιας συγκεκριµένης πρωτεΐνης στόχου διευκολύνει την διαδικασία ανακάλυψης νέων φαρµάκων. Αν και κατέχουν ευνοϊκές αναλυτικές ιδιότητες όπως υψηλή καθαρότητα και καθαρό σήµα στην σκέδαση φωτός, µερικές πρωτεΐνες δεν είναι ικανές για σχηµατισµό κατάλληλων για συλλογή δεδοµένων κρυστάλλων. Η ανθρώπινη κυκλοφιλίνη D έχει επιλεχθεί ως πρωτεΐνη στόχος για την θεραπεία καρδιακών δυσλειτουργιών (Schlatter et al., 2005). Η CyPJ είναι ένα µέλος της οικογένειας των CyP και η ανθρώπινη CyPJ είναι µια πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από ένα γονίδιο κυκλοφιλίνης από εµβρυϊκό ιστό ανθρώπινου εγκέφαλου, που παρουσιάζει 50% αµινοξική οµολογία µε την ανθρώπινη CyPA. Η δευτεροταγής και τεταρτοταγής δοµή της πρωτεΐνης θυµίζει αυτήν την hcypa, αλλά περιέχει µια επιπρόσθετη δισουλφιδική γέφυρα και 4 περιοχές τελείως διαφορετικές από εκείνες της hcypa (Huang et al.,2005). Η δοµή της ανθρώπινης CyPA σε σύµπλοκο µε το πεπτίδιο AAPF, επιλύθηκε και αποκάλυψε πως µόνο η cis µορφή του πεπτιδίου προσδένεται στο ένζυµο σε στοιχειοµετρία 1:1. Μοριακή προσοµοίωση έδειξε πως η trans µορφή του πεπτιδίου δεν 9

29 χωρά στερεοχηµικά στο ενεργό κέντρο. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα πως η CyPA καταλύει την ισοµερίωση ενός πεπτιδικού δεσµού προλίνης από την trans στην cis µορφή του. Βασιζόµενος σε αυτήν την θέση οι Zhao και Ke (1996) πρότειναν πως η Arg55 δηµιουργεί υδρογονικό δεσµό µε το άζωτο για να επιτευχθεί αποσύζευξη του συντονισµού του αµιδικού δεσµού της προλίνης και να διευκολυνθεί η cis-trans αλληλοµετατροπή. Σύγκριση µεταξύ των συµπλόκων CyPA/CsA και CyPA/AlaPro υποδεικνύει ότι η CsA δεν είναι ένα χηµικό ανάλογο του φυσικού υποστρώµατος, επιβεβαιώνοντας πως η καταλυτική δράση της CYPA δεν σχετίζεται µε τον ρόλο στην καταστολή του ανοσοποιητικού συστήµατος είτε δοµικά είτα λειτουργικά (Ke et al., 1994). Τα ένζυµα των κυκλοφιλινών έχουν εκτενώς µελετηθεί και σε ζύµες. Πιο ειδικά, σε αντίθεση µε τα αναµενόµενα πως οι υψηλά συντηρηµένες κυκλοφιλίνες µπορεί να είναι απαραίτητες για το πρωτεϊνικό δίπλωµα, καµιά από τις οκτώ ανεξάρτητες κυκλοφιλίνες δεν φαίνεται να είναι απαραίτητες στην S. cerevisiae. Στην πραγµατικότητα, η δηµιουργία µεταλλαγµένων στελεχών που δεν περιέχουν καµιά κυκλοφιλίνη έδειξε πως είναι βιώσιµα και ελάχιστη επίδραση επιφέρουν στην λειτουργία τους. Πρόσφατες µελέτες αποκάλυψαν ότι η Cpr1 παίζει ρόλο στην ρύθµιση της δράσης δυο διαφορετικών ιστονο-αποακετυλασών συµπλόκων (Sin3-Rpd3 και Set3C) και είναι απαραίτητη για την έναρξη των µεταγραφικών δραστηριοτήτων κατά την µετάβαση από την µιτωτική στην µειωτική κυτταρική διαίρεση στην αναπτυσσόµενη ζύµη. Αυτή η παρατήρηση είναι σε συµφωνία µε το γεγονός πως η Cpr1 βρίσκεται σε αφθονία στον πυρήνα των κυττάρων ζύµης και αποκαλύπτει µια ξεκάθαρη επιλεκτική πίεση για διατήρηση υψηλής οµολογίας ενζύµων. Η παθογόνα ζύµη C. neoformans έχει δυο παρόµοιες CypA πρωτεΐνες, Cpa1 και Cpa2. Σε αντίθεση µε την βιωσιµότητα που επέδειξαν τα µεταλλαγµένα ως προς τα οκτώ γονίδια κυκλοφιλίνης στελέχη της S. cerevisiae, η Cpa1 είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της C. neoformans σε υψηλές θερµοκρασίες και την πλήρη µετάδοση της µολυσµατικότητας του µύκητα, ενώ η Cpa2 είναι διαθέσιµη για αυτές τις λειτουργίες µόνο παρουσία της Cpa1. ιαγραφή και των δυο γονιδίων οδηγεί στην ανάπτυξη ενός φαινότυπου ανίκανου για ανάπτυξη και µολυσµατικότητα. Ο ρόλος των Cpa1 και Cpa2 υποθέτουµε πως είναι ανεξάρτητος από την λειτουργία της καλσινευρίνης, υπονοώντας 10

30 έτσι έναν καινούριο ρόλο για την κυκλοφιλίνη Α στην ανάπτυξη και µολυσµατικότητα του παθογόνου. Εκτεταµένες έρευνες έχουν γίνει και στις κυκλοφιλίνες παρασίτων. Το Leishmania donovani είναι ένα διµορφικό πρωτόζωο υπεύθυνο για το καλά-αζάρ στον άνθρωπο. Αν και η κυκλοσπορίνη είναι τοξική για ένα µεγάλο εύρος παρασίτων (Plasmodium, Schistosoma), οι απόψεις για τις επιδράσεις της πάνω σε είδη του Leishmania είναι αντικρουόµενες. Τα είδη L. major και L. donovanii παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στο φάρµακο. Αρχικά, η ανθεκτικότητα του L. major αποδόθηκε στην µετάλλαξη της Arg69 από την ανθρώπινη CyPA σε Asn69 στην αντίστοιχη θέση στο ένζυµο του παρασίτου, καθώς η αργινίνη στην συγκεκριµένη θέση φαίνεται να είναι απαραίτητη για την πρόσδεση του συµπλόκου κυκλοφιλίνης-κυκλοσπορίνης στην καλσινευρίνη. Πανοµοιότυπες µεταλλάξεις στις κυκλοφιλίνες των Toxoplasma gondii και Plasmodium falciparum έχουν ωστόσο επιφέρει διαφορετικά αποτελέσµατα, καθώς και τα δυο ένζυµα ήταν ευαίσθητα στο φάρµακο. Μελέτες έχουν δείξει πως η ανθεκτικότητα του φαρµάκου στο L. donovanii αποδίδεται στα χαµηλά επίπεδα έκφρασης της κυτταροπλασµατικής κυκλοφιλίνης στο παράσιτο που οδηγεί σε µειωµένη ικανότητα πρόσδεσης της κυκλοσπορίνης (Venugopal et al., 2007). Η αντίσταση του ανθρώπινου παράσιτου Brugia malayi στην αντιπαρασιτοκτόνο δράση της CsΑ µπορεί να προέρχεται από την παρουσία κυκλοφιλινών µε χαµηλή συγγένεια ως προς το φάρµακο. Η χαµηλή συγγένεια της BmCYP-1 µε την CsA προέρχεται από την διαφορετική διαµόρφωση του ενεργού κέντρου του ενζύµου (Ellis et al., 2000). Η LdCyP που εδράζει στο Ε ενεργοποιεί την κινάση της αδενοσίνης (AdK). Αυτή η δράση της LdCyP πάντως απεµπολείται σε υψηλή ιοντική ισχύ, όχι όµως και σε µη ιονικούς διαλύτες. Η δοµική µελέτη του ενζύµου αποκάλυψε αρκετά υδρόφοβα και φορτισµένα αµινοξέα εκτεθειµένα στον διαλύτη. Πειράµατα, µε κατευθυνόµενες µεταλλάξεις έδειξαν την σηµασία του θετικά φορτισµένου αµινοξικού κατάλοιπου R147 στην αλληλεπίδραση LdCyP-AdK (Sen et al., 2007). Η θεραπεία της σχιστοσωµίασης, µιας ευρέως διαδεδοµένης ασθένειας που προκαλείται από το παρασιτικό σκουλήκι του γένους Schistosoma, επαφίεται κυρίως στην δράση ενός χηµειοθεραπευτικού παράγοντα, praziquantel, αν και υπάρχουν και 11

31 πολλές άλλες ενώσεις που παρουσιάζουν αντιπαρασιτικές δράσεις. Μια τέτοια ένωση είναι η CsΑ, που έχει βρεθεί να µειώνει τον πληθυσµό των σκουληκιών σε ποντίκια µολυσµένα µε Schistosoma mansoni. Η οξειδωµένη µορφή της SmCypA περιέχει µια δισουλφιδική γέφυρα µεταξύ των δυο κυστεϊνών (Cys-122 και Cys-126) του καρβόξυτελικού άκρου. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγµα κυκλοφιλινών µε δισουλφιδική γέφυρα. οµικές µελέτες πρότειναν έναν µηχανισµό ρύθµισης της δράσης της SmCypA µέσω οξείδωσης των θειολικών οµάδων. Στην πράξη, όταν η οξειδωµένη µορφή του ενζύµου είναι ανενεργή, η ανηγµένη παρουσιάζει ικανοποιητική δράση ισοµεράσης σε νανοµοριακό επίπεδο. Το γεγονός πως το ζεύγος κυστεϊνών δεν είναι συντηρηµένο στην υπεροικογένεια των κυκλοφιλινών, η εγγύτητά τους στο ενεργό κέντρο και η σηµασία των θειολικών οµάδων στην δράση ισοµεράσης προλίνης καθιστούν αυτό το δοµικό χαρακτηριστικό ιδιαιτέρως ελπιδοφόρο στην ανάπτυξη διαφορετικών και πιο αποτελεσµατικών παρεµποδιστών σχιστοσωµίασης (Gourlay et al., 2007). Στον ελεύθερης διαβίωσης νηµατώδη σκώληκα Caenorhabditis elegans εκφράζονται 18 κυκλοφιλίνες, οκτώ από τις οποίες είναι συντηρηµένες και σχηµατίζουν δυο τύπου Β µορφές (CYP-5 και CYP-6). H δοµή της CYP-5 θυµίζει την ανθρώπινη CypB. Η δράση ισοµεράσης έχει µετρηθεί για το υπόστρωµα suc-ala-ala-pro-phe-pνα και βρέθηκε k cat /K m = 3.6 x 10 6 M -1 *s -1, δηλαδή όσο περίπου και της hcypb (6.3 x 10 6 M - 1 *s -1 ). H CYP-6 παρουσιάζει 67% αµινοξική οµοιότητα µε την CYP-5. Τα δυο ένζυµα µοιάζουν δοµικά, µε το πρώτο να εµφανίζει αυξηµένο αριθµό αρνητικών φορτίων διασκορπισµένων στην επιφάνειά του. Η χωρική έκφραση των δυο πρωτεϊνών µελετήθηκε µε την χρήση διαγονιδιακών ζώων που περιείχαν το γονίδιο αναφοράς LacZ συντηγµένο στα γονίδία τους και έδειξε πως εκφράζονται στην κοιλία του σκουληκιού (Picken et al., 2002). Η περιπλασµική µορφή του ενζύµου έχει µελετηθεί κυρίως σε βακτήρια. Η δοµή της περιπλασµικής κυκλοφιλίνης από το E. coli έχει επιλυθεί µε NMR. Τέσσερις περιοχές κοντά στο ενεργό κέντρο διαφέρουν σηµαντικά σε σχέση µε την κυτταροπλασµατική µορφή του ενζύµου και ίσως καθορίζουν την εξειδίκευση στην πρόσδεση του υποστρώµατος, την ευαισθησία στην κυκλοσπορίνη και την αναλογία φαρµάκου προς πρωτεΐνη που απαιτείται στην επιφάνεια για παρεµπόδιση πρόσδεσης της καλσινευρίνης (Clubb et al., 1994). 12

Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Χηµική Μεταβίβαση Σήµατος Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Η Επικοινωνία στα Ζωϊκά Κύτταρα 1. Δίκτυα εξωκυτταρικών και ενδοκυτταρικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Στερεών στις Πρωτεΐνες

Φυσική Στερεών στις Πρωτεΐνες Φυσική Στερεών στις Πρωτεΐνες Νίκος Απ. Παπανδρέου Τ.Ε.Ι. Πειραιά Φεβρουάριος 2010 Ένα ελικοϊδές μονοπάτι Χημική δομή μίας πρωτεΐνης Μήκος αλυσίδας ~30 έως ~1000 αµινοξέα Συνολικός αριθµός ατόµων έως ~

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις Χημείας Αγγελική Μαγκλάρα, PhD Εργαστήριο Κλινικής Χημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαλέξεις Χημείας Αγγελική Μαγκλάρα, PhD Εργαστήριο Κλινικής Χημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διαλέξεις Χημείας -2014 Αγγελική Μαγκλάρα, PhD Εργαστήριο Κλινικής Χημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1. Κατάταξη 2. Λειτουργίες 1. Πεπτιδικές ορμόνες 3. Πεπτιδικός δεσμός 1. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

οµή και Αναδίπλωση πρωτεϊνών

οµή και Αναδίπλωση πρωτεϊνών οµή και Αναδίπλωση πρωτεϊνών Νηφόρου Κατερίνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Οµάδα Μοριακής Καρκινογένεσης, Εργ/ριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών Σηµασία των πρωτεϊνών Ενζυµική κατάλυση Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών 9-1 Κεφάλαιο 9 Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών Εισαγωγή Στο κύτταρο η έκφραση των πρωτεϊνών γίνεται από µόνο ένα τύπο ριβοσώµατος (εκτός των µιτοχονδριακών και των χλωροπλαστικών που µοιάζουν µε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ Θέµατα ιάλεξης οµή, αριθµός και διαχωρισµός των αµινοξέων Ένωση αµινοξέων µε τον πεπτιδικό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΕΣ φ, ψ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΓΩΝΙΕΣ φ, ψ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΩΝΙΕΣ φ, ψ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ φ φ Ccarbonyl n Ccarbonyl n N Cα n Ccarbonyl n-1 Cα n N φ Ccarbonyl n-1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ψ φ ψ Ccarbonyl n N (Ca

Διαβάστε περισσότερα

Δομικές κατηγορίες πρωτεϊνών

Δομικές κατηγορίες πρωτεϊνών 3-1 Κεφάλαι ο Δομικές κατηγορίες πρωτεϊνών 3.1. α-δομές πρωτεϊνών Οι α-έλικες είναι δομικά στοιχεία που μπορούν να σχηματίσουν πολλές κατηγορίες στερεοδομών και με πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 74 ΠΛ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική της τρισδιάστατης δομής πρωτεϊνών

Αρχιτεκτονική της τρισδιάστατης δομής πρωτεϊνών Αρχιτεκτονική της τρισδιάστατης δομής πρωτεϊνών Βασίλης Προμπονάς, PhD Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοπληροφορικής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Νέα Παν/πολη, Γραφείο B161 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ταχ.Κιβ. 20537 1678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Η μεταφορά ανθρώπινου γονιδίου σε βακτήριο δίνει διαφορετικό προϊόν μεταγραφής και μετάφρασης, ενώ σε μύκητες μεταγράφεται κανονικά αλλά το προϊόν μετάφρασης εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους Για να εξασφαλιστεί η σωστή και αρμονική έκφραση των ενζύμων μέσα στο κύτταρο χρειάζεται ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. και Η εναρμόνιση αυτή επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαια 8 ο Ένζυμα και κατάλυση

Κεφάλαια 8 ο Ένζυμα και κατάλυση Κεφάλαια 8 ο Ένζυμα και κατάλυση Τα ένζυμα είναι βιομόρια που μεσολαβούν στους χημικούς μετασχηματισμούς και στη μετατροπή της ενέργειας Κύρια χαρακτηριστικά τους η ισχύς και η εξειδίκευση Πλέον θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Aναδίπλωση και επεξεργασία των πρωτεϊνών

Aναδίπλωση και επεξεργασία των πρωτεϊνών Aναδίπλωση και επεξεργασία των πρωτεϊνών Aναδίπλωση και επεξεργασία των πρωτεϊνών Πρωτεϊνοσύνθεση: τελευταίο στάδιο της ροής της γενετικής πληροφορίας * Αλληλουχία νουκλεοτιδίων DNA Μεταγραφή - Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 22 : Η ενεργοποίηση της µεταγραφής

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 22 : Η ενεργοποίηση της µεταγραφής Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 22 : Η ενεργοποίηση της µεταγραφής Εικόνα 22.1 Η γονιδιακή έκφραση ελέγχεται κυρίως κατά την έναρξη της µεταγραφής και σπάνια στα επόµενα στάδια της γονιδιακής έκφρασης, παρόλο που ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρωτεΐνες συμμετέχουν σε όλες τις κυτταρικές λειτουργίες

Οι πρωτεΐνες συμμετέχουν σε όλες τις κυτταρικές λειτουργίες Οι πρωτεΐνες συμμετέχουν σε όλες τις κυτταρικές λειτουργίες Γένωμα vs Πρωτέωμα Όλη η αλληλουχία βάσεων στο DNA Τι είναι δυνατόν Συγκεκριμένο Στατικό Οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από το γένωμα Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης

Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης Καθώς το οξυγόνο χρησιμοποιείται στους ιστούς παράγεται CO2 το οποίο πρέπει να μεταφερθεί πίσω στους πνεύμονες ή τα βράγχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Το κωδικόνιο του mrna που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι α. 5 GUA

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση κυτταρικής λειτουργίας. Μεταγωγή σήµατος

Ρύθµιση κυτταρικής λειτουργίας. Μεταγωγή σήµατος Ρύθµιση κυτταρικής λειτουργίας Μεταγωγή σήµατος 1 Εισαγωγή Η διαδικασία εξέλιξης των πολυκύτταρων οργανισµών (πρίν 2.5 δις χρόνια) άρχισε πολύ πιο αργά από την ύπαρξη των µονοκύτταρων οργανισµών (πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Δομή πρωτεϊνών: Τριτοταγής διαμόρφωση της δομής

Δομή πρωτεϊνών: Τριτοταγής διαμόρφωση της δομής Δομή πρωτεϊνών: Τριτοταγής διαμόρφωση της δομής - Αναφέρεται στην αναδίπλωση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας πάνω στον εαυτό της και στο τελικό σχήμα που θα πάρει στο χώρο -Σ αυτή τη διαμόρφωση σημαντικό ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών. PGR (Plant Growth Regulators)

Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών. PGR (Plant Growth Regulators) Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών PGR (Plant Growth Regulators) 1 Παράγοντες ελέγχου της ανάπτυξης των φυτών Χημικοί παράγοντες (ενδογενείς ή εξωγενείς) Περιβαλλοντικοί παράγοντες (φως φωτοπερίοδος, θερμοκρασία)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7. Προσομοίωση 3D Δομών Βιομορίων μέσω. Ομολογίας & Threading

Άσκηση 7. Προσομοίωση 3D Δομών Βιομορίων μέσω. Ομολογίας & Threading Άσκηση 7 Προσομοίωση 3D Δομών Βιομορίων μέσω Ομολογίας & Threading Προσομοίωση 2ταγούς δομής πρωτεϊνών Δευτεροταγής Δομή: Η 2ταγής δομή των πρωτεϊνών είναι σταθερή τοπική διαμόρφωση της πολυπεπτιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13

Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13 Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13 Ισιδώρα Παπασιδέρη, Καθηγήτρια...για περισσότερα... http://kyttariki.biol.uoa.gr, ttp://multimedia.biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2010-11 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 1. Τι είναι η Βιοχημεία και με ποιες ενώσεις ασχολείται. 2. Πόσα και ποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Oδοί και μηχανισμοί ευκαρυωτικής μεταγωγής σήματος

Oδοί και μηχανισμοί ευκαρυωτικής μεταγωγής σήματος MOPIAKH BIOΛOΓIA ΦAPMAKEYTIKHΣ ΔIAΛEΞΕΙΣ 10-12 Oδοί και μηχανισμοί ευκαρυωτικής μεταγωγής σήματος (Πως γίνονται αντιληπτά τα μηνύματα και πως δίδονται οι απαντήσεις) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Tµήµα Φαρµακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Οι δομικοί λίθοι

Κεφάλαιο 1. Οι δομικοί λίθοι Κεφάλαιο 1 Οι δομικοί λίθοι Κεφάλαιο 1 Οι Δομικοί Λίθοι των Πρωτεϊνών Εικόνα 1.1 Η αμινοξική αλληλουχία μιας πρωτεϊνικής πολυπεπτιδικής αλυσίδας ονομάζεται πρωτοταγής δομή. Διαφορετικές περιοχές της αλληλουχίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: Κίνηση πρωτεινών

Μάθηµα: Κίνηση πρωτεινών Μάθηµα: Κίνηση πρωτεινών ιάλεξη 1:Σύνθεση πρωτεινών- Ριβόσωµα Κώστας Τοκατλίδης Η σύνθεση πρωτεινών απαιτεί την µετάφραση αλληλουχίας νουκλεοτιδίων σε αλληλουχία αµινοξέων Οι συνθετάσες των αµινοακυλο-trna

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ΤΟ ΟΠΕΡΟΝΙΟ (σελ )

Κεφάλαιο 10 ΤΟ ΟΠΕΡΟΝΙΟ (σελ ) Κεφάλαιο 10 ΤΟ ΟΠΕΡΟΝΙΟ (σελ. 387-417) Ένα ρυθμιστικό γονίδιο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που δρα σε μια θέση-στόχο πάνω στο DNA και ρυθμίζει την έκφραση ενός άλλου γονιδίου. Στον αρνητικό έλεγχο, μία trans-δραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 Σύνθεση πρωτεϊνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 Σύνθεση πρωτεϊνών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 Σύνθεση πρωτεϊνών Αφού είδαμε πως το DNA αντιγράφεται και μεταγράφεται, τώρα θα εξετάσουμε τη διαδικασία με την παράγονται οι πρωτεϊνες Στην ουσία θα πρέπει να συνδυαστεί ο κώδικας δύο βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. γ Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ B B1. B2.

ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. γ Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ B B1. B2. ΘΕΜΑ Α Α1. γ (το πριμόσωμα) Α2. γ (οι υποκινητές και οι μεταγραφικοί παράγοντες κάθε γονιδίου) Α3. α (μεταφέρει ένα συγκεκριμένο αμινοξύ στο ριβόσωμα) Α4. β (αποδιάταξη των δύο συμπληρωματικών αλυσίδων)

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. 1 - Γ 2 - Β 3-4 - Γ 5 - Β. 1 - Σ 2 - Λ 3 - Λ 4 - Λ 5 - Σ ΘΕΜΑ 2 ο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κάθε είδος αντισώµατος που αναγνωρίζει έναν αντιγονικό καθοριστή παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Β Α2. Γ Α3. Α Α4. Α5. Γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ B1. Α (Σωµατικά κύτταρα στην αρχή της µεσόφασης): 1, 4, 5, 6 Β (Γαµέτες): 2, 3, 7, 8 Β2. (Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρωτεΐνες μπορεί να είναι σφαιρικές (συμπαγείς) ή ινώδεις

Οι πρωτεΐνες μπορεί να είναι σφαιρικές (συμπαγείς) ή ινώδεις Οι πρωτεΐνες μπορεί να είναι σφαιρικές (συμπαγείς) ή ινώδεις Β-1 Οι συμπαγείς, σφαιροειδείς πρωτεΐνες Είναι ευδιάλυτες στο νερό Έχουν σφαιρικό σχήμα Έχουν τα περισσότερα πολικά αμινοξέα στην εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ 1. Να εξηγήσετε γιατί πολλές βιταμίνες, παρά τη μικρή συγκέντρωσή τους στον οργανισμό, είναι πολύ σημαντικές για

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Εμμανουήλ Μ. Παπαμιχαήλ

Διδάσκων: Καθηγητής Εμμανουήλ Μ. Παπαμιχαήλ Τίτλος Μαθήματος: Ενζυμολογία Ενότητα: Εισαγωγή Διδάσκων: Καθηγητής Εμμανουήλ Μ. Παπαμιχαήλ Τμήμα: Χημείας 8 1. EIΣAΓΩΓH Tα ένζυμα είναι οι καταλύτες της ζώσης ύλης. Καταλύουν τις χημικές αντιδράσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 o 1 Β 2 3 Γ 4 5 Β. ΘΕΜΑ 2 o ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Όπως στο σχολικό, σελίδα 20: «Κάθε φυσιολογικό µεταφασικό ως προς τη θέση του κεντροµεριδίου» και σελίδα «Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» DNA RNA: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ DNA RNA: Βασικά Χαρακτηριστικά Ρόλος Κεντικό Δόγμα της Βιολογίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας τα Βιομόρια Ένζυμα: Βασικές Αρχές και Κινητική

Εξερευνώντας τα Βιομόρια Ένζυμα: Βασικές Αρχές και Κινητική Εξερευνώντας τα Βιομόρια Ένζυμα: Βασικές Αρχές και Κινητική Βιοχημεία Βιομορίων Αθήνα 2015 Γενικές Ιδιότητες Ένζυμα : Βιολογικοί Καταλύτες Τα ένζυμα είναι πρωτεϊνικά μόρια Μικρή ομάδα καταλυτικών RNA H

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 3 (7/3/2012) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Kυτταρική Bιολογία ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 3 (7/3/2012) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΗ 3 (7/3/2012) ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ AΣ ΘYMHΘOYME Στην προηγούμενη διάλεξη μιλήσαμε για τη χημική σύσταση των κυττάρων και για τα βιολογικά πολυμερή που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα ορμονικά μόρια και η διαχείριση τους μέσα στο φυτό

Τα ορμονικά μόρια και η διαχείριση τους μέσα στο φυτό Φυσιολογία Φυτών Διαχείριση ορμονικών μορίων Τα ορμονικά μόρια και η διαχείριση τους μέσα στο φυτό Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 1 Φυσιολογία Φυτών Διαχείριση ορμονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Πώς οι κινητικές παράμετροι Κ m και K cat χρησιμεύουν για να συγκριθεί η ανακύκλωση διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. & Group µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

σύγχρονο προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. & Group µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ σύγχρονο Φάσµα & Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα 1 ο

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα 1 ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση: 1. Ο γονότυπος των φυσιολογικών γονιών ενός ατόµου που έχει σύνδροµο Kleinefelter και πάσχει από αιµορροφιλία είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Το ένζυμο Καρβοξυπεπτιδάση Α έχει τα εξής χαρακτηριστικά

Το ένζυμο Καρβοξυπεπτιδάση Α έχει τα εξής χαρακτηριστικά Το ένζυμο Καρβοξυπεπτιδάση Α έχει τα εξής χαρακτηριστικά Είναι απλή πολυπεπτιδική αλυσίδα 307 αμινοξέων Είναι συμπαγής και έχει σχήμα ελλειψοειδές διαστάσεων 50 x 42 x 38 A Περιέχει περιοχές α-έλικος 38%

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων 1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων Το αντικείμενο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βιομορίων καλύπτει ένα τεράστιο σύνολο περιπτώσεων με αποτελέσματα από βιολογικές, βιοχημικές και βιοφυσικές μελέτες που

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΙΛΙΝΩΝ»

«ΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΙΛΙΝΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» ΚΛΑΔΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 1) Δίνονται τα αμινοξέα σερίνη, αλανίνη, γλουταμικό, κυστεΐνη, λυσίνη, αργινίνη, διαχωρίστε τα

Διαβάστε περισσότερα

Δοµή και ιδιότητες του DNA

Δοµή και ιδιότητες του DNA Δοµή και ιδιότητες του DNA Βακτηριακό χρωµόσωµα ευκαρυωτικό χρωµόσωµα και χρωµατίνη 28/02/2014 1 Tο βακτηριακό γονιδίωµα περιέχεται σε ένα κυκλικό DNA µήκους 1300 µm εντός του βακτηριακού κυττάρου που

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη

Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη Ανακεφαλαιώνοντας, οι διάφορες ρυθµίσεις ώστε να µη γίνεται ταυτόχρονα και βιοσύνθεση και β-οξείδωση είναι οι ακόλουθες: Ηγλυκαγόνηκαιηεπινεφρίνη (αδρεναλίνη) ευνοούν τη β-οξείδωση και την κινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ)

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ 19 Παράγοντες που συμβάλλουν σε αύξηση των εντόμων 1. Μονοκαλλιέργειες 2. Βελτίωση με κριτήριο αποκλειστικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Όνομα: Ημερομηνία:./04/2014 ΤΑΞΗ : A Λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ενδοκρινείς αδένες ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΝΖΥΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΝΖΥΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΝΖΥΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παράδειγμα: η αναγωγή του αζώτου σε αμμωνία Ν 2 + 3Η

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 74 ΠΛ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α A1. α Α2. γ Α3. α Α4. α Α5. δ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. α. Τα πολυπεπτίδια

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΩΝ WORKSHOP ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ WORKSHOP ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ WORKSHOP ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Βασικές στρατηγικές Στο σχεδιασµό νέων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1o Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Αναγνώριση. 5.1. Εισαγωγή. 5.2. Σταθερές σύνδεσης και αποχωρισµού. [A][B] k d = ----------- [AB] [ΑΒ] k i = ---------- [Α][Β] Κεφάλαιο

Μοριακή Αναγνώριση. 5.1. Εισαγωγή. 5.2. Σταθερές σύνδεσης και αποχωρισµού. [A][B] k d = ----------- [AB] [ΑΒ] k i = ---------- [Α][Β] Κεφάλαιο Κεφάλαιο 5-1 5 Μοριακή Αναγνώριση 5.1. Εισαγωγή Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισµών είναι ότι τα µακροµόρια που περιέχουν κάνουν πολύ εξειδικευµένες αλληλεπιδράσεις µε άλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1 o ΘΕΜΑ 1 o Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Γιατί τα βακτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν «εργοστάσια παραγωγής ανθρώπινων πρωτεϊνών»; Β. Σε ένα βακτήριο εισάγεται με τη μέθοδο του ανασυνδυασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1ο 1. γ 2. γ 3. β 4. α 5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ 1ο 1. γ 2. γ 3. β 4. α 5. δ ΘΕΜΑ 1ο 1. γ 2. γ 3. β 4. α 5. δ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Απο την πρωτεΐνη στο πρωτεινωµα στις µοριακες µηχανες. Τασος Οικονόµου

1 Απο την πρωτεΐνη στο πρωτεινωµα στις µοριακες µηχανες. Τασος Οικονόµου 1 Απο την πρωτεΐνη στο πρωτεινωµα στις µοριακες µηχανες Τασος Οικονόµου Τι θα πούµε 1. Βασική πρωτεινική Βιοχηµεία 2. Πρωτεινες στο κυτταρικό περιβάλλον 3. Απο τις µεµονωµένες πρωτείνες στο πρωτεινωµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ανάλυση βιομορίων

Ενεργειακή ανάλυση βιομορίων Ενεργειακή ανάλυση βιομορίων Τα βιομόρια ως φυσικά συστήματα πρωτεΐνες, DNA, πεπτίδια, μικρά μόρια (ligands, φάρμακα) Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων + επίδραση του περιβάλλοντος νερού σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013)

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Οι λιπιδικές διπλοστιβάδες ως φραγμοί Νερό Υδρόφιλες φωσφολιπιδικές κεφαλές Φωσφολιπιδική μεμβράνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Απαντήσεις Βιολογίας κατεύθυνσης (ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Απαντήσεις Βιολογίας κατεύθυνσης (ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2016 Απαντήσεις Βιολογίας κατεύθυνσης (ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ) Μιχάλης Χαλικιόπουλος ΘΕΜΑ Α Α1 β Α2 γ Α3 γ Α4 α Α5 δ ΘΕΜΑ Β Β1. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens, το οποίο ζει στο έδαφος,

Διαβάστε περισσότερα

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Οι πρωτεΐνες είναι πολυμερείς ουσίες με κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο στη ζωή. Πρωτεΐνες είναι οι ουσίες που κυρίως δομούν και λειτουργούν τους οργανισμούς. Λέγονται και λευκώματα λόγω του λευκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. γ Α3. β Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 27 Μαΐου 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων (Νέο & Παλιό Σύστημα) ΘΕΜΑ Γ Γ.1 Ο χαρακτήρας της ομάδας αίματος στον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 α Α4 δ Α5 α ΘΕΜΑ Β Β1. Σχολικό βιβλίο, Σελ.: 123-124: «Η διαδικασία που ακολουθείται με ενδοφλέβια ένεση στον οργανισμό». Β2. Σχολικό βιβλίο, Σελ.: 133: «Διαγονιδιακά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ»

«ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ» «ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ» Τι είναι οι πρωτεΐνες; Από τι αποτελούνται; Ποιος είναι ο βιολογικός του ρόλος; Ας ρίξουμε μία ματιά σε όλα αυτά τα ερωτήματα που μας απασχολούν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 21 : Υποκινητές και Ενισχυτές

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 21 : Υποκινητές και Ενισχυτές Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 21 : Υποκινητές και Ενισχυτές Εικόνα 21.1 Ένα τυπικό γονίδιο που µεταγράφεται από την RNA πολυµεράση ΙΙ έχει έναν υποκινητή ο οποίος εκτείνεται ανοδικά από τη θέση έναρξης της µεταγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α1. Το γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο : Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Το σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης δεν περιλαμβάνει α. το mrna β. τη μεγάλη ριβοσωμική υπομονάδα γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα Κύτταρο Το κύτταρο αποτελείται από μέρη τα οποία έχουν συγκεκριμένη δομή και επιτελούν μία συγκεκριμένη λειτουργία στην όλη οργάνωση του κυττάρου. Δομή κυτταροπλασματικής μεμβράνης Συστήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. 1.α, 2.β, 3.δ, 4.γ, 5.α ΜΟΝΑ ΕΣ 10 (2 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) Β. i) λήξης ii) αµινικό iii) τροποποιήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. Σελ. 123 124 σχολ. βιβλίου: «Η διαδικασία που ακολουθείται παράγουν το ένζυμο ADA». Β2. Σελ. 133 σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 1)Πώς το φαινόμενο Bohr επηρεάζει την πρόσδεση οξυγόνου στην αιμοσφαιρίνη; Που συνδέονται τα ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ Διδάσκοντες: Δ.Δ. Λεωνίδας, Α.-Μ. Ψαρρά Κωδικός e-class: SEYC194 28/9/2015 Δ.Δ. Λεωνίδας 28/9/2015 Δ.Δ. Λεωνίδας Βιοχημεία είναι η Χημεία που εμφανίζεται μέσα στους ζώντες οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

Κεφάλαιο 20 Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Κεφάλαιο 20 Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Πυρίνας ανθρώπινου μεσοφασικού κυττάρου στον οποίο παρατηρούμε, με ανοσοφθορισμό, τη διάστικτη κατανομή της απακετυλάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΘΕΜΑ Α Α1. α. in vitro β. in vivo γ. in vitro δ. in vitro Α2. γ Μεταξύ των δύο δεοξυριβονουκλεοτιδίων έχουμε συμπληρωματικότητα (Α=Τ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ

ÍÅÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α. Για τις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. α Α5. γ

ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ B B1. Η συχνότητα των ετερόζυγων ατόμων με δρεπανοκυτταρική αναιμία ή β- θαλασσαιμία είναι αυξημένη σε περιοχές όπως οι χώρες της Μεσογείου, της Δυτικής και Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα