ΚΑΤΑΘΕΣΗ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου Αριθµ. Μητρώου Ηµεροµηνία: 28/6/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΘΕΣΗ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου Αριθµ. Μητρώου Ηµεροµηνία: 28/6/2011"

Transcript

1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/ Αριθµ. Πρωτοκόλλου Αριθµ. Μητρώου Ηµεροµηνία: 28/6/2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα της Αρχής του αρ. 7 του ν. 369(2008 (ΦΕΚ 166/Α ), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 49/Α ) 1. Στοιχεία του υπόχρεου ΑΦΜ Αρµόδια ΟΥ Α ΒΟΛΟΥ Επώνυµο ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ κύριο όνοµα ΦΩΤΗΣ όνοµα πατέρα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ επάγγελµα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ διεύθυνση επαγγέλµατος ΓΚΛΑΒΑΝΗ 60 τηλ ιεύθυνση κατοικίας ΒΑΡΝΑΛΗ 19 τηλ Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά Στοιχεία του ή της συζύγου ΑΦΜ Αρµόδια ΟΥ Α ΒΟΛΟΥ Επώνυµο ΣΤΑΧΤΟΥ κύριο όνοµα ΕΥΘΑΛΙΑ όνοµα πατέρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση ΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ επάγγελµα ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ διεύθυνση επαγγέλµατος ΠΛΑΤΕΙΑ Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ τηλ Στοιχεία των ανήλικων παιδιών 3.1 Επώνυµο ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ κύριο όνοµα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έτος γεννήσεως Επώνυµο ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ Κύριο όνοµα ΝΙΚΟΛΑΟΣ έτος γεννήσεως Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ αίµατος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, µεµνηστευµένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και µνηστήρες αδελφών) 4.1 Επώνυµο ΛΑΜΠΡΙΝΙ Η κύριο όνοµα ΠΕΡΣΑ (µητέρα) 4.2 Επώνυµο ΧΑΣΑΠΗ κύριο όνοµα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (αδελφή) 4.3 Επώνυµο ΛΑΜΠΡΙΝΙ Η κύριο όνοµα ΓΕΩΡΓΙΑ (αδελφή) 4.4 Επώνυµο ΣΤΑΧΤΟΥ κύριο όνοµα ΖΩΗ (µητέρα της συζύγου) 4.5 Επώνυµο ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ κύριο όνοµα ΒΑΣΙΛΙΚΗ (αδελφή συζύγου) 4.6 Επώνυµο ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ κύριο όνοµα ΑΘΗΝΑ (αδελφή συζύγου) 1

2 Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτοµερώς τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία. ΑΙ. Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόµενου ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΤΟΣ 2009 (Εισοδήματα 2008) ΕΤΟΣ 2010 (Εισοδήματα 2009) ΕΤΟΣ 2011(Εισοδήματα 2010) , , , , , ,69 2

3 Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτοµερώς τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία. ΑΙ.Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόµενου. Ιβ Έσοδα από κάθε πηγή κατά το τρέχον οικονοµικό έτος. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΣΟ Α (ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΑΝΕΙΑ, ΩΡΕΕΣ Κ.Λ.Π.) ευρώ (Δάνειο από Εθνική ,91 Τράπεζα 2007) ,69 3

4 Α1.2 Ακίνητα καθώς και εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά ΚΩ ΙΚ ΟΣ ΥΠΟΧ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤ ΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒ ΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗ ΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΕ m2 ΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤ ΩΝ ΣΕ m2 ΕΤΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ % ΙΚΑΙ ΩΜΑ ΤΡΟΠΟ Σ ΚΑΤΑΒΛΗ ΘΕΝ ή ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝ ΤΜΗΜΑ (ΣΕ Ευρώ) ΠΡΟΕΛΕΥΣ Η ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙ ΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙ ΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙ ΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΟΙΚΙΑ (Ημιτελής) m2 75 m ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ 19 ΟΙΚΙΑ 280 m2 90 m ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ 19 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 181 m ΚΥΡΙΟΤΗΤ Α ΠΟΣΟΣΤΟ Υ ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤ ΟΥ ΕΠΙΚΑΡΠΙ Α 100% ΕΠΙΚΑΡΠΙ Α 100% 50% ΑΓΟΡΑ ΚΛΗΡ ΟΝΟΜ ΙΑ ΚΛΗΡ ΟΝΟΜ ΙΑ , 70 Εισοδήμα τα προηγού μενων ετών Εισοδήμα τα προηγού μενων ετών Εισοδήμα τα προηγού μενων ετών Αρ. Συμβ ΚΕ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Αρ. Συμβ Κ ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ Αρ. Συμβ ΚΕ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩ 4

5 Α1.3 Μετοχές ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιριών, οµόλογα, και κάθε είδους οµολογίες, αµοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΑ ή ΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΙΑΓΡΑΦΗΣ α 7β 5

6 Α1.4 Καταθέσεις σε Τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύµατα. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΤΑΧΤΟΥ) ,00 ΕΥΡΩ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 (ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΤΑΧΤΟΥ) ,00 ΕΥΡΩ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0 (ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ) ,00 ΕΥΡΩ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4 1 (Μισθοδοσίας) ,25 ΕΥΡΩ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ ΕΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ ΕΤΩΝ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΩΝ ΕΤΩΝ. 6

7 Α1.5 Πλωτά και εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήµατα. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ή ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΖΜΑ % 2008 ΑΓΟΡΑ ΕΥΡΩ ΕΤΩΝ Δ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΟΚ % 2001 ΑΓΟΡΑ ΡΧ. ΕΤΩΝ 1 0 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΟΚ %

8 Α1.6 Συµµετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

9 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙ. Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήµατος του ελεγχόµενου έτους ή των τριών (3) προηγούµενων οικονοµικών ετών προκειµένου περί αρχικής υποβολής της δήλωσης. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που η σχετική δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή µέσω ταχυδροµείου να προσκοµιστεί αντίγραφο και του εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος, εφόσον τούτο έχει εκδοθεί. Ε2. Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν, κατά την προαναφερόµενη παράγραφο Α. Στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται για δεύτερη, Τρίτη κ.λπ. φορά, προσκοµίζονται µόνον σι τίτλοι κτήσεως ή εκποιήσεως ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά το ελεγχόµενο έτος. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ Η υποβολή της δήλωσης γίνεται µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την ορκωµοσία ή την ανάληψη καθηκόντων και επαναλαµβάνεται µέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, εφόσον οι υπόχρεοι διατηρούν την ιδιότητα αυτή και επί τρία (3) χρόνια µετά την απώλειά της. ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΕΩΝ Οι δηλώσεις υποβάλλονται την Γ Μονάδα της Αρχής του αρ. 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Ι66/Α ), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 491Α ) είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο είτε ταχυδροµικώς, στη διεύθυνση: Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92-Τ.Κ Πληροφορίες στα τηλέφωνα , ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο των δηλώσεων πρέπει να κατατίθεται υποχρεωτικά ως έχει, µε τις ανάλογες εγγραφές ή διαγραφές στις σελίδες που δεν έχουν να δηλώσουν τα αναφερόµενα σε αυτές περιουσιακά στοιχεία και υπογεγραµµένο από τους υποχρέους. Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ Βόλος Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ (υπογραφή) ΘΑΛΕΙΑ ΣΤΑΧΤΟΥ (υπογραφή) (καθένας χωριστά για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων παιδιών). ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Στην Αθήνα σήµερα ο ή η.. κατέθεσε αυτοπροσώπως ή µε τ..ν αντιπρόσωπό του. τη δήλωση περιουσιακής τ. Κατάστασης Ο/Η Υπάλληλος ο ή η.. κατέθεσε αυτοπροσώπως ή µε τ..ν αντιπρόσωπό του. τη δήλωση περιουσιακής τ. Κατάστασης Ο/Η Υπάλληλος 9