ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περίληψη"

Transcript

1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περίληψη Οκτώβριος 2014

2 Στο παρόν έγγραφο η ΕΚΤ αναλύει τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης (υπόδειγμα κοινοποίησης αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης / υπόδειγμα διαφάνειας της ΕΑΤ) τα οποία κοινοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου Σε περίπτωση ασυμφωνίας, τα κοινοποιηθέντα αποτελέσματα, όπως συμφωνήθηκαν με τις εθνικές εποπτικές αρχές, υπερισχύουν του περιεχομένου της παρούσας έκθεσης. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2014 Διεύθυνση Kaiserstrasse 29, Frankfurt am Main, Germany Ταχυδρομική διεύθυνση Postfach , Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο Δικτυακός τόπος Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται η πηγή. Αυτή είναι η ελληνική έκδοση της περίληψης της Συγκεντρωτικής έκθεσης σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ολοκληρωμένη έκδοση της έκθεσης στα αγγλικά στη διεύθυνση ISBN DOI /2641 Αριθμός καταλόγου ΕΕ QB EL-N

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης είναι ένα από τα βασικά κομβικά σημεία στην πορεία προς την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) τον Νοέμβριο του Πρόκειται για μια άσκηση πρωτοφανούς έκτασης, και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της συνιστά σημαντική βελτίωση ως προς το βάθος και τη συγκρισιμότητα των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των συμμετεχουσών τραπεζών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η ουσιαστική αύξηση της διαφάνειας θα ωφελήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και, συνεπώς, με μεγάλη ικανοποίηση παρουσιάζουμε την παρούσα συγκεντρωτική έκθεση σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υποδείγματα κοινοποίησης των αποτελεσμάτων ανά τράπεζα. Για τη διενέργεια της συνολικής αξιολόγησης καταβλήθηκαν εξαιρετικές προσπάθειες και κινητοποιήθηκαν σημαντικοί πόροι από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, μεταξύ των οποίων οι εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες τράπεζες. Χάρη στον επαγγελματισμό, την άοκνη προσπάθεια και το ιδιαίτερα ανεπτυγμένο πνεύμα συνεργασίας, η άσκηση αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός πολύ απαιτητικού χρονοδιαγράμματος. Ο ΕΕΜ απέδειξε την ικανότητά του να κινητοποιεί πόρους με σκοπό τη συνεργασία για την υλοποίηση ενός κοινού έργου. Στην ΕΚΤ, εμπειρογνώμονες από το περιβάλλον τόσο της εποπτείας όσο και των κεντρικών τραπεζών είχαν εκτεταμένη συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Σε σχέση με την άσκηση αυτή, μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκε στη Γενική Διεύθυνση Μακροπροληπτικής Πολιτικής και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ, όπως είχε συμβεί και με προηγούμενες παρόμοιες ασκήσεις της ΕΑΤ. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους συμμετέχοντες για την αφοσίωση και την εξαιρετικά επίπονη προσπάθεια που κατέβαλαν για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και με άριστο επίπεδο ποιότητας. Η ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου εποπτικού καθεστώτος στη ζώνη του ευρώ και ο ΕΕΜ θα παρακολουθήσει τη συνέχεια που θα δοθεί μετά τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης από τη στιγμή που θα αναλάβει την επί καθημερινής βάσης εποπτική δραστηριότητα στις 4 Νοεμβρίου Η αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για μια διαδικασία εντός της οποίας ο ΕΕΜ θα χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα εντός των ορίων της αποστολής του με σκοπό να προάγει την εναρμόνιση σε βασικούς τομείς της εποπτικής και ρυθμιστικής μεταχείρισης των τραπεζών σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Αυτές οι προσπάθειες θα στηρίξουν την επίτευξη του γενικού στόχου του ΕΕΜ να συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού 1

4 συστήματος της ζώνης του ευρώ και ως εκ τούτου να ωφελεί τις οικονομίες και τους πολίτες των συμμετεχόντων κρατών μελών. Φρανκφούρτη, 26 Οκτωβρίου 2014 Vítor Constâncio Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Danièle Nouy Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 2

5 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΕΚΤ διενέργησε τη συνολική αξιολόγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη των καθηκόντων τραπεζικής εποπτείας τον Νοέμβριο του Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συνολικές προσαρμογές ύψους 48 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού των συμμετεχουσών τραπεζών οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στους λογαριασμούς τους ή στις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Συνολικά, μετά την άσκηση διαπιστώθηκε υστέρηση κεφαλαίων για 25 τράπεζες, συνολικού ύψους 25 δισεκ. ευρώ. 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα αναλάβει καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας τον Νοέμβριο του 2014 εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, η ΕΚΤ διενέργησε συνολική αξιολόγηση τραπεζών. Οι στόχοι που είχαν τεθεί για αυτή την άσκηση ήταν οι εξής: να ενισχυθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών με την αποκατάσταση των διαπιστωθέντων προβλημάτων μέσω των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών, να αυξηθεί η διαφάνεια με τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των τραπεζών, να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τη διαβεβαίωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ότι, μετά την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών, οι τράπεζες θα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες. Η παρούσα έκθεση περιγράφει συνοπτικά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης. Το πεδίο εφαρμογής της συνολικής αξιολόγησης ήταν ευρύ. Τα 130 πιστωτικά ιδρύματα που συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν (δηλ. οι «συμμετέχουσες τράπεζες» 2 ) κατείχαν συνολικό ενεργητικό 22,0 τρισεκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 81,6% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα εντός του ΕΕΜ. 3 Η συνολική αξιολόγηση περιλάμβανε δύο συνιστώσες Η διαφορά μεταξύ του αριθμού αυτού σε σχέση με τον αριθμό των 128 ιδρυμάτων που είχε ανακοινωθεί αρχικά εξηγείται στην ενότητα 3.1. Από τις τράπεζες που έλαβαν μέρος στη συνολική αξιολόγηση δεν θα εποπτεύονται όλες άμεσα από την ΕΚΤ. Περισσότερες διευκρινίσεις για το θέμα αυτό παρέχονται στο Παράρτημα 9.1. Στις 31 Δεκεμβρίου

6 1) Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (asset quality review - AQR) ήταν μια αξιολόγηση της ακρίβειας της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών σε δεδομένη χρονική στιγμή, δηλ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και παρείχε ένα σημείο εκκίνησης για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού διενεργήθηκε από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και βασίστηκε σε ενιαία μεθοδολογία και εναρμονισμένους ορισμούς. Η άσκηση αυτή, το εύρος της οποίας ήταν πρωτοφανές, αποτέλεσε έναν διεξοδικό έλεγχο της οικονομικής ευρωστίας των τραπεζών που θα υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Η άσκηση αυτή βασίστηκε στον κανονισμό και στην οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation and Directive - CRR/CRD IV) καθώς και στον ορισμό των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων από 1ης Ιανουαρίου Βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού, ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 ratio) που έπρεπε να διατηρούν οι τράπεζες ήταν 8%. 2) Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ήταν μια μελλοντικής προοπτικής εξέταση της ανθεκτικότητας της φερεγγυότητας των τραπεζών σύμφωνα με δύο υποθετικά σενάρια, στην οποία ελήφθησαν υπόψη νέες πληροφορίες προερχόμενες από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε από τις συμμετέχουσες τράπεζες, την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ, σε συνεργασία με την ΕΑΤ, η οποία σχεδίασε επίσης τη μεθοδολογία μαζί με την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) που έπρεπε να διατηρούν οι τράπεζες ήταν 8% σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 5,5% σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων. Στο έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού τηρήθηκαν οι ισχύοντες λογιστικοί και εποπτικοί κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών κανόνων CRR/CRD IV. 4 Σε ορισμένους τομείς η μεθοδολογία της ΕΚΤ περιλάμβανε πρόσθετες εποπτικές απαιτήσεις σε σχέση με λογιστικές έννοιες προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια και επαρκής σύνεση. Τα αποτελέσματα έχουν προληπτικό χαρακτήρα. Έγιναν προσαρμογές βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι τράπεζες δεν παρέβαιναν λογιστικούς κανόνες. Ωστόσο, αναμένεται ότι πολλές τράπεζες πιθανώς θα επιλέξουν να λάβουν υπόψη αυτές τις μεταβολές στους λογαριασμούς τους. Παραδείγματα τομέων όπου εφαρμόστηκαν πρόσθετες απαιτήσεις είναι τα σημεία ενεργοποίησης απομείωσης, ο υπολογισμός των μεμονωμένων ειδικών προβλέψεων και η αποτίμηση των εξασφαλίσεων. 4 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Παράρτημα

7 Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν αποτελεί πρόγνωση μελλοντικών γεγονότων αλλά είναι μια προληπτικής φύσεως άσκηση για την εξέταση της ικανότητας των τραπεζών να αντεπεξέρχονται σε ασθενέστερες οικονομικές συνθήκες. Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων οι προβολές των τραπεζών υπόκεινταν σε κεντρικά καθορισμένες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής σύνεση και αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Για παράδειγμα, τέθηκε η υπόθεση ότι οι ισολογισμοί παραμένουν σταθεροί στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα της άσκησης ως προς τον συνολικό όγκο των ανοιγμάτων, τη διάρκεια και τον συνδυασμό προϊόντων (δηλ. η υπόθεση στατικού ισολογισμού). 5 Και στις δύο συνιστώσες η προσέγγιση που υιοθετήθηκε αποσκοπούσε στη διενέργεια μιας άσκησης βασιζόμενης σε αυστηρά και συνεπή πρότυπα, με έμφαση στη διασφάλιση ίσων όρων μεταχείρισης των τραπεζών. Στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, πραγματοποιήθηκε αναλυτική αξιολόγηση ανά στοιχείο ενεργητικού για πάνω από 800 επιμέρους χαρτοφυλάκια που αναλογούσαν σε 57% του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού (Risk-Weighted Assets RWA) των τραπεζών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη λεπτομερή ανάλυση περισσότερων από δανειοληπτών, την αξιολόγηση της αποτίμησης περίπου στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση, την ανάπτυξη 765 μοντέλων για την επαλήθευση των εκτιμήσεων των τραπεζών για συλλογικές προβλέψεις και περισσότερων από 100 μοντέλων για την αξιολόγηση του υπολογισμού της προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (CVA), την αναπροσαρμογή της αξίας περισσότερων από εκ των πιο σύνθετων ανοιγμάτων εύλογης αξίας και την αναθεώρηση πάνω από 100 σύνθετων μοντέλων αποτίμησης. Για τη διενέργεια αυτού του διεξοδικού ελέγχου απασχολήθηκαν πάνω από εμπειρογνώμονες στην κορύφωσή του. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η ίση μεταχείριση τόσο στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού όσο και στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, κεντρικές ομάδες στην ΕΚΤ διενέργησαν ανεξάρτητη διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με τις εργασίες των τραπεζών και των ΕΑΑ. Η ΕΚΤ διατήρησε στενή επαφή με τις ΕΑΑ, απαντώντας σε πάνω από ερωτήσεις για θέματα μεθοδολογίας και διαδικασίας. Η ΕΚΤ έλεγξε και επαλήθευσε τα αποτελέσματα από μια συνολική σκοπιά του ΕΕΜ με τη χρήση συγκριτικής αξιολόγησης, ενώ συνεργάστηκε και με τις ΕΑΑ για τη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων που ανέκυψαν. Σε αυτή τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εμπειρογνώμονες από την ΕΚΤ, με τη συνδρομή εξωτερικών συνεργατών. 5 Για πιο αναλυτική περιγραφή, βλ. Ενότητα

8 1.2 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού είχε ως αποτέλεσμα συνολικές προσαρμογές ύψους 47,5 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού των συμμετεχουσών τραπεζών στις 31 Δεκεμβρίου Οι προσαρμογές αυτές, ειδικότερα οι προσαρμογές συγκεκριμένων προβλέψεων για ανοίγματα μη λιανικής τραπεζικής, προέκυψαν κατά κύριο λόγο από στοιχεία ενεργητικού που καταγράφονται στον ισολογισμό σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου. Επιπροσθέτως, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμπεριλήφθηκαν στη συνολική αξιολόγηση αυξήθηκε κατά 135,9 δισεκ. ευρώ, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα υπολογίστηκαν βάσει εναρμονισμένων και συγκρίσιμων ορισμών, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των ρυθμίσεων οφειλών ως σημείου ενεργοποίησης καθεστώτος μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος. Οι επιδράσεις σε εποπτικό και λογιστικό επίπεδο, καθώς και τα ποιοτικά συμπεράσματα της άσκησης που αφορούν, για παράδειγμα, την αρτιότητα των εσωτερικών διεργασιών των τραπεζών, θα αξιολογηθούν από τις νέες μεικτές εποπτικές ομάδες του ΕΕΜ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι προσαρμογές δεν θα αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς των τραπεζών, όλα τα συμπεράσματα θα λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση της εποπτείας σε διαρκή βάση, καθώς και στις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, οι προσαρμογές που προκύπτουν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς εφαρμόστηκαν ομοιόμορφα πρότυπα, ενώ οι προηγούμενες προσεγγίσεις ενδεχομένως παρουσίαζαν αποκλίσεις. 6

9 Διάγραμμα 1 Ακαθάριστη προσαρμογή βάσει του AQR ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας Συνολική προσαρμογή (σε δισεκ. ευρώ) ,6 GR 12,0 3,8 3,0 1,6 0,9 0,2 0,1 0,1 0,8 1,2 0,0 0,1 CY SI PT AT LV IT EE FI MT SK BE NL Συνολική ακαθάριστη προσαρμογή 6,7 DE 0,0 0,7 0,1 LT IE LU 5,6 FR 3,0 ES 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Συνολική προσαρμογή ως ποσοστό (%) του RWA εκκίνησης Συνολική ακαθάριστη προσαρμογή ως ποσοστό (%) του RWA εκκίνησης Πέραν των άμεσων προσαρμογών της τρέχουσας λογιστικής αξίας, το αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αντανακλάται επίσης στην προβολή για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών σύμφωνα με τα υποθετικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων, το συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο των τραπεζών θα μειωθεί, βάσει της προβολής, κατά 215,5 δισεκ. ευρώ (22% του κεφαλαίου το οποίο διακρατούν οι συμμετέχουσες τράπεζες) και το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό θα αυξηθεί, βάσει της προβολής, κατά περίπου 860 δισεκ. ευρώ έως το Αν αυτό το αποτέλεσμα συνυπολογιστεί ως κεφαλαιακή απαίτηση σε επίπεδο ελάχιστου ορίου, τότε η συνολική επίδραση στο κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 262,7 δισεκ. ευρώ βάσει του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων. Αυτή η επίδραση στο κεφάλαιο οδηγεί σε μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 των συμμετεχουσών τραπεζών κατά 4,0 εκατοστιαίες μονάδες, από 12,4% σε 8,3% το Η προβολή για τη μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 για τις τράπεζες σε κάθε χώρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. 7

10 Διάγραμμα 2 Προβολή για τη μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 βάσει του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας Μείωση του δείκτη κεφαλαίου CET1 σε εκατοστιαίες μονάδες 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 15% 10% 9% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 4% Διάμεση τιμή 4% 4% 3% 3% ΕΕΜ 3% 2% 2% 2% SI GR CY BE IE PT NL LU IT DE LT AT LV FI FR MT SK ES EE -2% Μολονότι τα στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, η σύμφωνη με την προβολή μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 ήταν 2,9% 6 στο πλαίσιο της άσκησης CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review) που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014, 3,9% στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία το και 2,1% στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγε η ΕΑΤ το Συνολικά, σύμφωνα με τη συνολική αξιολόγηση διαπιστώθηκε υστέρηση κεφαλαίων ύψους 24,6 δισεκ. ευρώ σε 25 συμμετέχουσες τράπεζες μετά από σύγκριση των δεικτών φερεγγυότητας βάσει της προβολής με τα ελάχιστα όρια που είχαν καθοριστεί για την άσκηση. 9 Η υστέρηση κεφαλαίων ύψους 24,6 δισεκ. ευρώ μπορεί να αναλυθεί σε τρεις επιμέρους συνιστώσες. Το ποσό της υστέρησης που προέκυψε από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγαν οι τράπεζες και την άσκηση διασφάλισης ποιότητας που διενήργησε η ΕΚΤ ήταν 11,2 δισεκ. ευρώ χωρίς να έχουν γίνει προσαρμογές βάσει των Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο του νόμου Dodd-Frank σενάριο εξαιρετικά δυσμενών εξελίξεων. Στο πλαίσιο της άσκησης του 2013 η μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 ήταν 2,9%. Λόγω του μικρού αριθμού συμμετεχουσών τραπεζών αυτό το ποσοστό ισοδυναμεί με σταθμισμένο μέσο όρο. Η άσκηση στηρίχθηκε σε χαμηλότερη κεφαλαιακή βάση εκκίνησης σε σύγκριση με την τρέχουσα άσκηση. 8% για τον δείκτη κεφαλαίου CET1 σύμφωνα με το βασικό σενάριο και τον έλεγχο της ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και 5,5% για τον δείκτη κεφαλαίου CET1 σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων. 8

11 αποτελεσμάτων του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αλλά αφού είχαν συνυπολογιστεί όλα τα υφιστάμενα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας στις 31 Δεκεμβρίου Με την προσμέτρηση της μείωσης των διαθέσιμων κεφαλαίων στο σημείο εκκίνησης λόγω των προσαρμογών που πρόεκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, η υστέρηση αυτή αυξάνεται σε 21,9 δισεκ. ευρώ. Τέλος, η συμπερίληψη των νέων πληροφοριών για τις επιδόσεις των στοιχείων ενεργητικού που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στις προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είχε ως αποτέλεσμα συνολική υστέρηση ύψους 24,6 δισεκ. ευρώ. Οι επιδράσεις αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 3. Διάγραμμα 3 Υστέρηση κεφαλαίων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης ανά βασική συνιστώσα Υστέρηση (σε δισεκ. ευρώ) ,2 +10,7 21,9 +2,7 24,6 0 Υστέρηση που προκύπτει από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησαν οι τράπεζες και την άσκηση διασφάλισης ποιότητας από τις ΕΕΑ και την ΕΚΤ Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR και αντανακλά νέες πληροφορίες για τις επιδόσεις των στοιχείων ενεργητικού βάσει του AQR στις προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Η συνολική υστέρηση κεφαλαίων που πρόεκυψε στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης παρουσιάζεται επίσης στο Σχήμα 4 ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας. Απεικονίζεται σε όρους σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού σε επίπεδο χώρας, δηλαδή αντανακλάται η σπουδαιότητα της υστέρησης σε σχέση με το μέγεθος των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση και παρουσιάζεται η άμεση επίδραση στον δείκτη κεφαλαίου CET1 των τραπεζών. 9

12 Διάγραμμα 4 Υστέρηση κεφαλαίων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας 7% 6% Υστέρηση ως ποσοστό (%) του RWA 5% 4% 3% 2% 1% 0% CY GR PT IT SI IE AT BE DE FR ES EE FI LT LU LV MT NL SK Υστέρηση 2,4 8,7 1,1 9,7 0,1 0,9 0,9 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (σε δισεκ. ευρώ) Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR και αντανακλά νέες πληροφορίες για τις επιδόσεις των στοιχείων ενεργητικού βάσει του AQR στις προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR Υστέρηση που προκύπτει από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησαν οι τράπεζες και την άσκηση διασφάλισης ποιότητας από τις ΕΕΑ και την ΕΚΤ Αυτή η υστέρηση κεφαλαίων η οποία διαπιστώθηκε από τη συνολική αξιολόγηση μπορεί να εξεταστεί σε σχέση με την πρόσφατη άντληση κεφαλαίων που πραγματοποίησαν οι συμμετέχουσες τράπεζες. Από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση άντλησαν κεφάλαια άνω των 200 δισεκ. ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 αντλήθηκαν επιπλέον κεφάλαια ύψους 57,1 δισεκ. ευρώ τα οποία δεν έχουν συνυπολογιστεί στα παραπάνω αποτελέσματα, αλλά θα ληφθούν υπόψη από τις μεικτές εποπτικές ομάδες ως παράγοντας μετριασμού των υστερήσεων που διαπιστώθηκαν. Παρακάτω παρουσιάζονται ανά τράπεζα οι κεφαλαιακές ανάγκες που διαπιστώθηκαν, τα κεφάλαια που έχει αντλήσει κάθε πιστωτικό ίδρυμα από τις 31 Δεκεμβρίου καθώς και η εναπομένουσα υστέρηση κεφαλαίων. Καθένα από τα 25 πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στον Πίνακα 1 θα υποβάλει στην αντίστοιχη μεικτή εποπτική ομάδα εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης σχέδιο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών στο οποίο θα αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος κάλυψης της υστέρησης αυτής. Οι 10 Έως τις 30 Σεπτεμβρίου

13 μεικτές εποπτικές ομάδες θα ελέγξουν τη βιωσιμότητα αυτών των σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια που έχουν ήδη αντλήσει οι συμμετέχουσες τράπεζες στις οποίες διαπιστώθηκε υστέρηση. 11 Μετά την αντιστάθμιση των υστερήσεων που διαπιστώθηκαν με τα συνολικά κεφάλαια που έχουν ήδη αντληθεί (αφού έχει ληφθεί υπόψη η επαναγορά κεφαλαιακών μέσων), θα πρέπει ακόμη να καλυφθεί υπόλοιπο 9,5 δισεκ. ευρώ 12 που αφορά 13 τράπεζες. Επειδή η υστέρηση κεφαλαίων δύο εξ αυτών των τραπεζών υπολογίστηκε βάσει προβολής στατικού ισολογισμού 13, προκειμένου οι μεικτές εποπτικές ομάδες να προσδιορίσουν τις τελικές κεφαλαιακές απαιτήσεις θα λάβουν υπόψη τις προβολές δυναμικού ισολογισμού (οι οποίες διενεργήθηκαν παράλληλα με την αξιολόγηση βάσει στατικού ισολογισμού καθώς τα σχέδια αναδιάρθρωσης συμφωνήθηκαν με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Σύμφωνα με την υπόθεση δυναμικού ισολογισμού, μία τράπεζα δεν παρουσιάζει καμία υστέρηση και ακόμη μία στην ουσία δεν παρουσιάζει υστέρηση Η Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa ( Credito Valtellinese ) θεωρείται λιγότερο σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα και θα υπόκειται στην έμμεση εποπτεία της ΕΚΤ εντός του ΕΕΜ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, μπορείτε να ανατρέξετε στην Ενότητα και στο Παράρτημα 9.1. Σημειώνεται ότι η άντληση κεφαλαίων από ορισμένες τράπεζες ήταν μεγαλύτερη από την υστέρηση κεφαλαίων τους, γεγονός που εξηγεί την απόκλιση μεταξύ αφενός του δέλτα της υστέρησης πριν και μετά την άντληση κεφαλαίων και αφετέρου των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων, μετά τον Ιανουάριο του 2014, από τις τράπεζες με διαπιστωθείσα υστέρηση, που είναι 18,6 δισεκ. ευρώ. Η Eurobank στην ουσία δεν παρουσιάζει υστέρηση και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν παρουσιάζει καμία υστέρηση. 11

14 Πίνακας 1 Συμμετέχουσες τράπεζες με υστέρηση κεφαλαίων Όνομα τράπεζας Δείκτης κεφαλαίου CET1 - σημείο εκκίνησης Δείκτης κεφαλαίου CET1 - μετά τον AQR Δείκτης κεφαλαίου CET1 - βασικό σενάριο Δείκτης κεφαλαίου CET1 - σενάριο δυσμενών εξελίξεων Υστέρηση κεφαλαίων (σε δισεκ. ευρώ) Καθαρή άντληση αποδεκτ ών κεφαλαίων (σε δισεκ. ευρώ) Υστέρηση μετά την καθαρή άντληση κεφαλαίων (σε δισεκ. ευρώ) Eurobank¹ 10,6% 7,8% 2,0% -6,4% 4,63 2,86 1,76 Monte dei Paschi di Siena 10,2% 7,0% 6,0% -0,1% 4,25 2,14 2,11 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος¹ 10,7% 7,5% 5,7% -0,4% 3,43 2,50 0,93 Banca Carige 5,2% 3,9% 2,3% -2,4% 1,83 1,02 0,81 Cooperative Central Bank -3,7% -3,7% -3,2% -8,0% 1,17 1,50 0,00 Banco Comercial Português 12,2% 10,3% 8,8% 3,0% 1,14-0,01 1,15 Τράπεζα Κύπρου 10,4% 7,3% 7,7% 1,5% 0,92 1,00 0,00 Oesterreichischer Volksbanken-Verbund 11,5% 10,3% 7,2% 2,1% 0,86 0,00 0,86 permanent tsb 13,1% 12,8% 8,8% 1,0% 0,85 0,00 0,85 Veneto Banca 7,3% 5,7% 5,8% 2,7% 0,71 0,74 0,00 Banco Popolare 10,1% 7,9% 6,7% 4,7% 0,69 1,76 0,00 Banca Popolare di Milano 7,3% 6,9% 6,5% 4,0% 0,68 0,52 0,17 Banca Popolare di Vicenza 9,4% 7,6% 7,5% 3,2% 0,68 0,46 0,22 Τράπεζα Πειραιώς 13,7% 10,0% 9,0% 4,4% 0,66 1,00 0,00 Credito Valtellinese 8,8% 7,5% 6,9% 3,5% 0,38 0,42 0,00 Dexia² 16,4% 15,8% 10,8% 5,0% 0,34 0,00 0,34 Banca Popolare di Sondrio 8,2% 7,4% 7,2% 4,2% 0,32 0,34 0,00 Ελληνική Τράπεζα 7,6% 5,2% 6,2% -0,5% 0,28 0,10 0,18 Münchener Hypothekenbank 6,9% 6,9% 5,8% 2,9% 0,23 0,41 0,00 AXA Bank Europe 15,2% 14,7% 12,7% 3,4% 0,20 0,20 0,00 C.R.H. - Caisse de Refinancement de l Habitat 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 0,13 0,25 0,00 Banca Popolare dell'emilia Romagna 9,2% 8,4% 8,3% 5,2% 0,13 0,76 0,00 Nova Ljubljanska banka³ 16,1% 14,6% 12,8% 5,0% 0,03 0,00 0,03 Liberbank 8,7% 7,8% 8,5% 5,6% 0,03 0,64 0,00 Nova Kreditna Banka Maribor³ 19,6% 15,7% 12,8% 4,4% 0,03 0,00 0,03 Σύνολο 10,0% 8,4% 7,2% 2,1% 24,62 18,59 9,47 ¹ Οι τράπεζες αυτές παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων βάσει προβολής στατικού ισολογισμού. Ωστόσο, για τον προσδιορισμό των τελικών κεφαλαιακών τους αναγκών θα ληφθούν υπόψη προβολές δυναμικού ισολογισμού (οι οποίες διενεργήθηκαν παράλληλα με την αξιολόγηση βάσει στατικού ισολογισμού, καθώς συμφωνήθηκαν σχέδια αναδιάρθρωσης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Σύμφωνα με την υπόθεση για δυναμικό ισολογισμό, αυτές οι τράπεζες δεν παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίου αφού ληφθεί υπόψη η καθαρή αύξηση κεφαλαίου. ² Λαμβανομένου υπόψη του σχεδίου συντεταγμένης εξυγίανσης αυτού του ιδρύματος, το οποίο έχει λάβει κρατικές εγγυήσεις, δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου μετά τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης. ³ Η επίδραση που άσκησαν το 2014 τα μέτρα αναδιάρθρωσης που είχαν ήδη ληφθεί για να βελτιωθεί η διαρθρωτική κερδοφορία και η διατήρηση κερδών εις νέον των τραπεζώνθα καλύψει τη διαπιστωθείσα υστέρηση κεφαλαίων. 12

15 Ο υπολογισμός του κεφαλαίου CET1 που χρησιμοποιήθηκε στη συνολική αξιολόγηση και παρουσιάζεται παραπάνω έγινε με βάση τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τις εθνικές μεταβατικές ρυθμίσεις, με σαφή εξαίρεση την παύση της εποπτικής προσαρμογής για τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες επί ανοιγμάτων έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που είναι ταξινομημένα στην κατηγορία «διαθέσιμα προς πώληση» (available-for-sale AFS) για τα οποία εφαρμόστηκε η σταδιακά υιοθετούμενη εναρμονισμένη προσέγγιση που έχει καθορίσει η ΕΑΤ. 14 Λόγω αυτής της εθνικής διακριτικής ευχέρειας σε σχέση με τις μεταβατικές ρυθμίσεις ο ορισμός του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται επί του παρόντος ποικίλλει μεταξύ τραπεζών και χωρών. Οι αποκλίσεις που προκύπτουν θα μειωθούν σταδιακά τα προσεχή έτη καθώς οι μεταβατικές ρυθμίσεις θα τεθούν σταδιακά εκτός ισχύος. Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ αναγνωρίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνέπεια ως προς τον ορισμό του κεφαλαίου και επομένως η συνέπεια ως προς την ποιότητα του κεφαλαίου CET1. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει για τον ΕΕΜ ζήτημα προτεραιότητας. Η κοινοποίηση της επίδρασης των μεταβατικών διατάξεων στο κεφάλαιο CET1 επιτρέπει την αντικειμενική σύγκριση, όπου εξουδετερώνεται η επίδραση των εθνικών επιλογών. 1.3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η κυρίως έκθεση έχει την ακόλουθη δομή: Γενικό πλαίσιο της άσκησης: στόχοι, κατευθυντήριες αρχές και τρόπος ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Πεδίο εφαρμογής της άσκησης και συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας: συμμετέχουσες τράπεζες, προσδιορισμός των ζητημάτων που εξετάζονται, γενική παρουσίαση της προσέγγισης. Διασφάλιση ποιότητας: οι διαδικασίες και οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί η συνέπεια και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης. Αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και περαιτέρω ανάλυση: εξέταση των επιμέρους προσδιοριστικών παραγόντων των αποτελεσμάτων του εν λόγω ελέγχου. 14 Η εναρμονισμένη προσέγγιση της ΕΑΤ για τη σταδιακή εφαρμογή των απαιτήσεων είναι: %, %, %. 13

16 Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και περαιτέρω ανάλυση: εξέταση των επιμέρους προσδιοριστικών παραγόντων των αποτελεσμάτων της εν λόγω άσκησης. Κεφαλαιακά μέτρα που έλαβαν οι συμμετέχουσες τράπεζες: ποσότητα και σύνθεση του κεφαλαίου των συμμετεχουσών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων της μεταχείρισης των αφαιρέσεων και της σχετικής ποιότητας του κεφαλαίου CET Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Το πεδίο εφαρμογής της άσκησης ήταν εκτενές: 19 συμμετέχουσες χώρες. 130 συμμετέχουσες τράπεζες. Καλύφθηκε το 81,6% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών εντός του ΕΕΜ. Περισσότεροι από εμπειρογνώμονες συμμετείχαν στις τραπεζικές ομάδες της ΕΚΤ και των ΕΕΑ. Ο χαρακτήρας της άσκησης ήταν διεξοδικός: Εξετάστηκαν περισσότερα από 800 επιμέρους χαρτοφυλάκια. Αναλύθηκαν λεπτομερώς περισσότεροι από οφειλέτες. Αναπροσαρμόστηκε η αξία περισσότερων από στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις. Επαληθεύτηκαν περισσότερα από 850 μοντέλα σχηματισμού προβλέψεων και προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (CVA). Αναπροσαρμόστηκε η αξία περισσότερων από τίτλων. 14

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 47/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με σχέδιο κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα EL ECB-PUBLIC Προκήρυξη κενής θέσης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1 Εισαγωγή Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μελετά την ίδρυση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1. Γιατί χρειάστηκε Ανεξάρτητος Διαγνωστικός Έλεγχος υπό το συντονισμό των εθνικών και διεθνών αρχών για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα? Τον Ιούνιο 2012, οι Κυπριακές αρχές προέβησαν σε αίτηση για πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα. Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση

Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα. Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη Μετάφραση του Κεφαλαίου Ι: Γενική Επισκόπηση ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθ. Βενιζέλου 21 102 50 Αθήνα Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Γραμματεία Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα;

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα; Πρόγραμμα για τον Χρηματοοικονομικό Τομέα της Κύπρου Μνημόνια Συναντίληψης με την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα Μέρος A: Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 6(Ι)/2015 6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176, 27.6.2013, σ. 338.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Απριλίου 2014 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα μέσω του ΤΧΣ (CON/2014/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Financial Sector Insights

Financial Sector Insights Financial Sector Insights Φεβρουάριος 2015 Το Financial Sector Insights αποτελεί μία ενημερωτική έκδοση που συντάχθηκε από την ομάδα των Financial Services της Grant Thornton στην Ελλάδα. Στην πρώτη μας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.6.2014 COM(2014) 363 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ στην οποία εξετάζονται οι εκθέσεις των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Υποχρέωση σε ατοµική βάση. 12. (1) Οι τράπεζες πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 66 αναφορικά µε την εσωτερική διακυβέρνηση, και 19 αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα