ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περίληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περίληψη"

Transcript

1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περίληψη Οκτώβριος 2014

2 Στο παρόν έγγραφο η ΕΚΤ αναλύει τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης (υπόδειγμα κοινοποίησης αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης / υπόδειγμα διαφάνειας της ΕΑΤ) τα οποία κοινοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου Σε περίπτωση ασυμφωνίας, τα κοινοποιηθέντα αποτελέσματα, όπως συμφωνήθηκαν με τις εθνικές εποπτικές αρχές, υπερισχύουν του περιεχομένου της παρούσας έκθεσης. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2014 Διεύθυνση Kaiserstrasse 29, Frankfurt am Main, Germany Ταχυδρομική διεύθυνση Postfach , Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο Δικτυακός τόπος Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται η πηγή. Αυτή είναι η ελληνική έκδοση της περίληψης της Συγκεντρωτικής έκθεσης σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ολοκληρωμένη έκδοση της έκθεσης στα αγγλικά στη διεύθυνση ISBN DOI /2641 Αριθμός καταλόγου ΕΕ QB EL-N

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης είναι ένα από τα βασικά κομβικά σημεία στην πορεία προς την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) τον Νοέμβριο του Πρόκειται για μια άσκηση πρωτοφανούς έκτασης, και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της συνιστά σημαντική βελτίωση ως προς το βάθος και τη συγκρισιμότητα των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των συμμετεχουσών τραπεζών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η ουσιαστική αύξηση της διαφάνειας θα ωφελήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και, συνεπώς, με μεγάλη ικανοποίηση παρουσιάζουμε την παρούσα συγκεντρωτική έκθεση σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υποδείγματα κοινοποίησης των αποτελεσμάτων ανά τράπεζα. Για τη διενέργεια της συνολικής αξιολόγησης καταβλήθηκαν εξαιρετικές προσπάθειες και κινητοποιήθηκαν σημαντικοί πόροι από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, μεταξύ των οποίων οι εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες τράπεζες. Χάρη στον επαγγελματισμό, την άοκνη προσπάθεια και το ιδιαίτερα ανεπτυγμένο πνεύμα συνεργασίας, η άσκηση αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός πολύ απαιτητικού χρονοδιαγράμματος. Ο ΕΕΜ απέδειξε την ικανότητά του να κινητοποιεί πόρους με σκοπό τη συνεργασία για την υλοποίηση ενός κοινού έργου. Στην ΕΚΤ, εμπειρογνώμονες από το περιβάλλον τόσο της εποπτείας όσο και των κεντρικών τραπεζών είχαν εκτεταμένη συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Σε σχέση με την άσκηση αυτή, μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκε στη Γενική Διεύθυνση Μακροπροληπτικής Πολιτικής και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ, όπως είχε συμβεί και με προηγούμενες παρόμοιες ασκήσεις της ΕΑΤ. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους συμμετέχοντες για την αφοσίωση και την εξαιρετικά επίπονη προσπάθεια που κατέβαλαν για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και με άριστο επίπεδο ποιότητας. Η ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου εποπτικού καθεστώτος στη ζώνη του ευρώ και ο ΕΕΜ θα παρακολουθήσει τη συνέχεια που θα δοθεί μετά τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης από τη στιγμή που θα αναλάβει την επί καθημερινής βάσης εποπτική δραστηριότητα στις 4 Νοεμβρίου Η αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για μια διαδικασία εντός της οποίας ο ΕΕΜ θα χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα εντός των ορίων της αποστολής του με σκοπό να προάγει την εναρμόνιση σε βασικούς τομείς της εποπτικής και ρυθμιστικής μεταχείρισης των τραπεζών σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Αυτές οι προσπάθειες θα στηρίξουν την επίτευξη του γενικού στόχου του ΕΕΜ να συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού 1

4 συστήματος της ζώνης του ευρώ και ως εκ τούτου να ωφελεί τις οικονομίες και τους πολίτες των συμμετεχόντων κρατών μελών. Φρανκφούρτη, 26 Οκτωβρίου 2014 Vítor Constâncio Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Danièle Nouy Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 2

5 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΕΚΤ διενέργησε τη συνολική αξιολόγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη των καθηκόντων τραπεζικής εποπτείας τον Νοέμβριο του Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συνολικές προσαρμογές ύψους 48 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού των συμμετεχουσών τραπεζών οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στους λογαριασμούς τους ή στις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Συνολικά, μετά την άσκηση διαπιστώθηκε υστέρηση κεφαλαίων για 25 τράπεζες, συνολικού ύψους 25 δισεκ. ευρώ. 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα αναλάβει καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας τον Νοέμβριο του 2014 εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, η ΕΚΤ διενέργησε συνολική αξιολόγηση τραπεζών. Οι στόχοι που είχαν τεθεί για αυτή την άσκηση ήταν οι εξής: να ενισχυθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών με την αποκατάσταση των διαπιστωθέντων προβλημάτων μέσω των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών, να αυξηθεί η διαφάνεια με τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των τραπεζών, να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τη διαβεβαίωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ότι, μετά την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών, οι τράπεζες θα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες. Η παρούσα έκθεση περιγράφει συνοπτικά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης. Το πεδίο εφαρμογής της συνολικής αξιολόγησης ήταν ευρύ. Τα 130 πιστωτικά ιδρύματα που συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν (δηλ. οι «συμμετέχουσες τράπεζες» 2 ) κατείχαν συνολικό ενεργητικό 22,0 τρισεκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 81,6% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα εντός του ΕΕΜ. 3 Η συνολική αξιολόγηση περιλάμβανε δύο συνιστώσες Η διαφορά μεταξύ του αριθμού αυτού σε σχέση με τον αριθμό των 128 ιδρυμάτων που είχε ανακοινωθεί αρχικά εξηγείται στην ενότητα 3.1. Από τις τράπεζες που έλαβαν μέρος στη συνολική αξιολόγηση δεν θα εποπτεύονται όλες άμεσα από την ΕΚΤ. Περισσότερες διευκρινίσεις για το θέμα αυτό παρέχονται στο Παράρτημα 9.1. Στις 31 Δεκεμβρίου

6 1) Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (asset quality review - AQR) ήταν μια αξιολόγηση της ακρίβειας της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών σε δεδομένη χρονική στιγμή, δηλ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και παρείχε ένα σημείο εκκίνησης για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού διενεργήθηκε από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και βασίστηκε σε ενιαία μεθοδολογία και εναρμονισμένους ορισμούς. Η άσκηση αυτή, το εύρος της οποίας ήταν πρωτοφανές, αποτέλεσε έναν διεξοδικό έλεγχο της οικονομικής ευρωστίας των τραπεζών που θα υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Η άσκηση αυτή βασίστηκε στον κανονισμό και στην οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation and Directive - CRR/CRD IV) καθώς και στον ορισμό των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων από 1ης Ιανουαρίου Βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού, ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 ratio) που έπρεπε να διατηρούν οι τράπεζες ήταν 8%. 2) Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ήταν μια μελλοντικής προοπτικής εξέταση της ανθεκτικότητας της φερεγγυότητας των τραπεζών σύμφωνα με δύο υποθετικά σενάρια, στην οποία ελήφθησαν υπόψη νέες πληροφορίες προερχόμενες από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε από τις συμμετέχουσες τράπεζες, την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ, σε συνεργασία με την ΕΑΤ, η οποία σχεδίασε επίσης τη μεθοδολογία μαζί με την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) που έπρεπε να διατηρούν οι τράπεζες ήταν 8% σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 5,5% σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων. Στο έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού τηρήθηκαν οι ισχύοντες λογιστικοί και εποπτικοί κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών κανόνων CRR/CRD IV. 4 Σε ορισμένους τομείς η μεθοδολογία της ΕΚΤ περιλάμβανε πρόσθετες εποπτικές απαιτήσεις σε σχέση με λογιστικές έννοιες προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια και επαρκής σύνεση. Τα αποτελέσματα έχουν προληπτικό χαρακτήρα. Έγιναν προσαρμογές βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι τράπεζες δεν παρέβαιναν λογιστικούς κανόνες. Ωστόσο, αναμένεται ότι πολλές τράπεζες πιθανώς θα επιλέξουν να λάβουν υπόψη αυτές τις μεταβολές στους λογαριασμούς τους. Παραδείγματα τομέων όπου εφαρμόστηκαν πρόσθετες απαιτήσεις είναι τα σημεία ενεργοποίησης απομείωσης, ο υπολογισμός των μεμονωμένων ειδικών προβλέψεων και η αποτίμηση των εξασφαλίσεων. 4 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Παράρτημα

7 Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν αποτελεί πρόγνωση μελλοντικών γεγονότων αλλά είναι μια προληπτικής φύσεως άσκηση για την εξέταση της ικανότητας των τραπεζών να αντεπεξέρχονται σε ασθενέστερες οικονομικές συνθήκες. Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων οι προβολές των τραπεζών υπόκεινταν σε κεντρικά καθορισμένες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής σύνεση και αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Για παράδειγμα, τέθηκε η υπόθεση ότι οι ισολογισμοί παραμένουν σταθεροί στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα της άσκησης ως προς τον συνολικό όγκο των ανοιγμάτων, τη διάρκεια και τον συνδυασμό προϊόντων (δηλ. η υπόθεση στατικού ισολογισμού). 5 Και στις δύο συνιστώσες η προσέγγιση που υιοθετήθηκε αποσκοπούσε στη διενέργεια μιας άσκησης βασιζόμενης σε αυστηρά και συνεπή πρότυπα, με έμφαση στη διασφάλιση ίσων όρων μεταχείρισης των τραπεζών. Στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, πραγματοποιήθηκε αναλυτική αξιολόγηση ανά στοιχείο ενεργητικού για πάνω από 800 επιμέρους χαρτοφυλάκια που αναλογούσαν σε 57% του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού (Risk-Weighted Assets RWA) των τραπεζών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη λεπτομερή ανάλυση περισσότερων από δανειοληπτών, την αξιολόγηση της αποτίμησης περίπου στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση, την ανάπτυξη 765 μοντέλων για την επαλήθευση των εκτιμήσεων των τραπεζών για συλλογικές προβλέψεις και περισσότερων από 100 μοντέλων για την αξιολόγηση του υπολογισμού της προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (CVA), την αναπροσαρμογή της αξίας περισσότερων από εκ των πιο σύνθετων ανοιγμάτων εύλογης αξίας και την αναθεώρηση πάνω από 100 σύνθετων μοντέλων αποτίμησης. Για τη διενέργεια αυτού του διεξοδικού ελέγχου απασχολήθηκαν πάνω από εμπειρογνώμονες στην κορύφωσή του. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η ίση μεταχείριση τόσο στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού όσο και στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, κεντρικές ομάδες στην ΕΚΤ διενέργησαν ανεξάρτητη διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με τις εργασίες των τραπεζών και των ΕΑΑ. Η ΕΚΤ διατήρησε στενή επαφή με τις ΕΑΑ, απαντώντας σε πάνω από ερωτήσεις για θέματα μεθοδολογίας και διαδικασίας. Η ΕΚΤ έλεγξε και επαλήθευσε τα αποτελέσματα από μια συνολική σκοπιά του ΕΕΜ με τη χρήση συγκριτικής αξιολόγησης, ενώ συνεργάστηκε και με τις ΕΑΑ για τη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων που ανέκυψαν. Σε αυτή τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εμπειρογνώμονες από την ΕΚΤ, με τη συνδρομή εξωτερικών συνεργατών. 5 Για πιο αναλυτική περιγραφή, βλ. Ενότητα

8 1.2 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού είχε ως αποτέλεσμα συνολικές προσαρμογές ύψους 47,5 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού των συμμετεχουσών τραπεζών στις 31 Δεκεμβρίου Οι προσαρμογές αυτές, ειδικότερα οι προσαρμογές συγκεκριμένων προβλέψεων για ανοίγματα μη λιανικής τραπεζικής, προέκυψαν κατά κύριο λόγο από στοιχεία ενεργητικού που καταγράφονται στον ισολογισμό σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου. Επιπροσθέτως, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμπεριλήφθηκαν στη συνολική αξιολόγηση αυξήθηκε κατά 135,9 δισεκ. ευρώ, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα υπολογίστηκαν βάσει εναρμονισμένων και συγκρίσιμων ορισμών, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των ρυθμίσεων οφειλών ως σημείου ενεργοποίησης καθεστώτος μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος. Οι επιδράσεις σε εποπτικό και λογιστικό επίπεδο, καθώς και τα ποιοτικά συμπεράσματα της άσκησης που αφορούν, για παράδειγμα, την αρτιότητα των εσωτερικών διεργασιών των τραπεζών, θα αξιολογηθούν από τις νέες μεικτές εποπτικές ομάδες του ΕΕΜ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι προσαρμογές δεν θα αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς των τραπεζών, όλα τα συμπεράσματα θα λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση της εποπτείας σε διαρκή βάση, καθώς και στις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, οι προσαρμογές που προκύπτουν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς εφαρμόστηκαν ομοιόμορφα πρότυπα, ενώ οι προηγούμενες προσεγγίσεις ενδεχομένως παρουσίαζαν αποκλίσεις. 6

9 Διάγραμμα 1 Ακαθάριστη προσαρμογή βάσει του AQR ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας Συνολική προσαρμογή (σε δισεκ. ευρώ) ,6 GR 12,0 3,8 3,0 1,6 0,9 0,2 0,1 0,1 0,8 1,2 0,0 0,1 CY SI PT AT LV IT EE FI MT SK BE NL Συνολική ακαθάριστη προσαρμογή 6,7 DE 0,0 0,7 0,1 LT IE LU 5,6 FR 3,0 ES 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Συνολική προσαρμογή ως ποσοστό (%) του RWA εκκίνησης Συνολική ακαθάριστη προσαρμογή ως ποσοστό (%) του RWA εκκίνησης Πέραν των άμεσων προσαρμογών της τρέχουσας λογιστικής αξίας, το αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αντανακλάται επίσης στην προβολή για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών σύμφωνα με τα υποθετικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων, το συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο των τραπεζών θα μειωθεί, βάσει της προβολής, κατά 215,5 δισεκ. ευρώ (22% του κεφαλαίου το οποίο διακρατούν οι συμμετέχουσες τράπεζες) και το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό θα αυξηθεί, βάσει της προβολής, κατά περίπου 860 δισεκ. ευρώ έως το Αν αυτό το αποτέλεσμα συνυπολογιστεί ως κεφαλαιακή απαίτηση σε επίπεδο ελάχιστου ορίου, τότε η συνολική επίδραση στο κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 262,7 δισεκ. ευρώ βάσει του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων. Αυτή η επίδραση στο κεφάλαιο οδηγεί σε μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 των συμμετεχουσών τραπεζών κατά 4,0 εκατοστιαίες μονάδες, από 12,4% σε 8,3% το Η προβολή για τη μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 για τις τράπεζες σε κάθε χώρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. 7

10 Διάγραμμα 2 Προβολή για τη μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 βάσει του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας Μείωση του δείκτη κεφαλαίου CET1 σε εκατοστιαίες μονάδες 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 15% 10% 9% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 4% Διάμεση τιμή 4% 4% 3% 3% ΕΕΜ 3% 2% 2% 2% SI GR CY BE IE PT NL LU IT DE LT AT LV FI FR MT SK ES EE -2% Μολονότι τα στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, η σύμφωνη με την προβολή μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 ήταν 2,9% 6 στο πλαίσιο της άσκησης CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review) που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014, 3,9% στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία το και 2,1% στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγε η ΕΑΤ το Συνολικά, σύμφωνα με τη συνολική αξιολόγηση διαπιστώθηκε υστέρηση κεφαλαίων ύψους 24,6 δισεκ. ευρώ σε 25 συμμετέχουσες τράπεζες μετά από σύγκριση των δεικτών φερεγγυότητας βάσει της προβολής με τα ελάχιστα όρια που είχαν καθοριστεί για την άσκηση. 9 Η υστέρηση κεφαλαίων ύψους 24,6 δισεκ. ευρώ μπορεί να αναλυθεί σε τρεις επιμέρους συνιστώσες. Το ποσό της υστέρησης που προέκυψε από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγαν οι τράπεζες και την άσκηση διασφάλισης ποιότητας που διενήργησε η ΕΚΤ ήταν 11,2 δισεκ. ευρώ χωρίς να έχουν γίνει προσαρμογές βάσει των Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο του νόμου Dodd-Frank σενάριο εξαιρετικά δυσμενών εξελίξεων. Στο πλαίσιο της άσκησης του 2013 η μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 ήταν 2,9%. Λόγω του μικρού αριθμού συμμετεχουσών τραπεζών αυτό το ποσοστό ισοδυναμεί με σταθμισμένο μέσο όρο. Η άσκηση στηρίχθηκε σε χαμηλότερη κεφαλαιακή βάση εκκίνησης σε σύγκριση με την τρέχουσα άσκηση. 8% για τον δείκτη κεφαλαίου CET1 σύμφωνα με το βασικό σενάριο και τον έλεγχο της ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και 5,5% για τον δείκτη κεφαλαίου CET1 σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων. 8

11 αποτελεσμάτων του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αλλά αφού είχαν συνυπολογιστεί όλα τα υφιστάμενα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας στις 31 Δεκεμβρίου Με την προσμέτρηση της μείωσης των διαθέσιμων κεφαλαίων στο σημείο εκκίνησης λόγω των προσαρμογών που πρόεκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, η υστέρηση αυτή αυξάνεται σε 21,9 δισεκ. ευρώ. Τέλος, η συμπερίληψη των νέων πληροφοριών για τις επιδόσεις των στοιχείων ενεργητικού που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στις προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είχε ως αποτέλεσμα συνολική υστέρηση ύψους 24,6 δισεκ. ευρώ. Οι επιδράσεις αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 3. Διάγραμμα 3 Υστέρηση κεφαλαίων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης ανά βασική συνιστώσα Υστέρηση (σε δισεκ. ευρώ) ,2 +10,7 21,9 +2,7 24,6 0 Υστέρηση που προκύπτει από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησαν οι τράπεζες και την άσκηση διασφάλισης ποιότητας από τις ΕΕΑ και την ΕΚΤ Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR και αντανακλά νέες πληροφορίες για τις επιδόσεις των στοιχείων ενεργητικού βάσει του AQR στις προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Η συνολική υστέρηση κεφαλαίων που πρόεκυψε στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης παρουσιάζεται επίσης στο Σχήμα 4 ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας. Απεικονίζεται σε όρους σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού σε επίπεδο χώρας, δηλαδή αντανακλάται η σπουδαιότητα της υστέρησης σε σχέση με το μέγεθος των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση και παρουσιάζεται η άμεση επίδραση στον δείκτη κεφαλαίου CET1 των τραπεζών. 9

12 Διάγραμμα 4 Υστέρηση κεφαλαίων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας 7% 6% Υστέρηση ως ποσοστό (%) του RWA 5% 4% 3% 2% 1% 0% CY GR PT IT SI IE AT BE DE FR ES EE FI LT LU LV MT NL SK Υστέρηση 2,4 8,7 1,1 9,7 0,1 0,9 0,9 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (σε δισεκ. ευρώ) Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR και αντανακλά νέες πληροφορίες για τις επιδόσεις των στοιχείων ενεργητικού βάσει του AQR στις προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR Υστέρηση που προκύπτει από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησαν οι τράπεζες και την άσκηση διασφάλισης ποιότητας από τις ΕΕΑ και την ΕΚΤ Αυτή η υστέρηση κεφαλαίων η οποία διαπιστώθηκε από τη συνολική αξιολόγηση μπορεί να εξεταστεί σε σχέση με την πρόσφατη άντληση κεφαλαίων που πραγματοποίησαν οι συμμετέχουσες τράπεζες. Από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση άντλησαν κεφάλαια άνω των 200 δισεκ. ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 αντλήθηκαν επιπλέον κεφάλαια ύψους 57,1 δισεκ. ευρώ τα οποία δεν έχουν συνυπολογιστεί στα παραπάνω αποτελέσματα, αλλά θα ληφθούν υπόψη από τις μεικτές εποπτικές ομάδες ως παράγοντας μετριασμού των υστερήσεων που διαπιστώθηκαν. Παρακάτω παρουσιάζονται ανά τράπεζα οι κεφαλαιακές ανάγκες που διαπιστώθηκαν, τα κεφάλαια που έχει αντλήσει κάθε πιστωτικό ίδρυμα από τις 31 Δεκεμβρίου καθώς και η εναπομένουσα υστέρηση κεφαλαίων. Καθένα από τα 25 πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στον Πίνακα 1 θα υποβάλει στην αντίστοιχη μεικτή εποπτική ομάδα εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης σχέδιο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών στο οποίο θα αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος κάλυψης της υστέρησης αυτής. Οι 10 Έως τις 30 Σεπτεμβρίου

13 μεικτές εποπτικές ομάδες θα ελέγξουν τη βιωσιμότητα αυτών των σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια που έχουν ήδη αντλήσει οι συμμετέχουσες τράπεζες στις οποίες διαπιστώθηκε υστέρηση. 11 Μετά την αντιστάθμιση των υστερήσεων που διαπιστώθηκαν με τα συνολικά κεφάλαια που έχουν ήδη αντληθεί (αφού έχει ληφθεί υπόψη η επαναγορά κεφαλαιακών μέσων), θα πρέπει ακόμη να καλυφθεί υπόλοιπο 9,5 δισεκ. ευρώ 12 που αφορά 13 τράπεζες. Επειδή η υστέρηση κεφαλαίων δύο εξ αυτών των τραπεζών υπολογίστηκε βάσει προβολής στατικού ισολογισμού 13, προκειμένου οι μεικτές εποπτικές ομάδες να προσδιορίσουν τις τελικές κεφαλαιακές απαιτήσεις θα λάβουν υπόψη τις προβολές δυναμικού ισολογισμού (οι οποίες διενεργήθηκαν παράλληλα με την αξιολόγηση βάσει στατικού ισολογισμού καθώς τα σχέδια αναδιάρθρωσης συμφωνήθηκαν με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Σύμφωνα με την υπόθεση δυναμικού ισολογισμού, μία τράπεζα δεν παρουσιάζει καμία υστέρηση και ακόμη μία στην ουσία δεν παρουσιάζει υστέρηση Η Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa ( Credito Valtellinese ) θεωρείται λιγότερο σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα και θα υπόκειται στην έμμεση εποπτεία της ΕΚΤ εντός του ΕΕΜ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, μπορείτε να ανατρέξετε στην Ενότητα και στο Παράρτημα 9.1. Σημειώνεται ότι η άντληση κεφαλαίων από ορισμένες τράπεζες ήταν μεγαλύτερη από την υστέρηση κεφαλαίων τους, γεγονός που εξηγεί την απόκλιση μεταξύ αφενός του δέλτα της υστέρησης πριν και μετά την άντληση κεφαλαίων και αφετέρου των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων, μετά τον Ιανουάριο του 2014, από τις τράπεζες με διαπιστωθείσα υστέρηση, που είναι 18,6 δισεκ. ευρώ. Η Eurobank στην ουσία δεν παρουσιάζει υστέρηση και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν παρουσιάζει καμία υστέρηση. 11

14 Πίνακας 1 Συμμετέχουσες τράπεζες με υστέρηση κεφαλαίων Όνομα τράπεζας Δείκτης κεφαλαίου CET1 - σημείο εκκίνησης Δείκτης κεφαλαίου CET1 - μετά τον AQR Δείκτης κεφαλαίου CET1 - βασικό σενάριο Δείκτης κεφαλαίου CET1 - σενάριο δυσμενών εξελίξεων Υστέρηση κεφαλαίων (σε δισεκ. ευρώ) Καθαρή άντληση αποδεκτ ών κεφαλαίων (σε δισεκ. ευρώ) Υστέρηση μετά την καθαρή άντληση κεφαλαίων (σε δισεκ. ευρώ) Eurobank¹ 10,6% 7,8% 2,0% -6,4% 4,63 2,86 1,76 Monte dei Paschi di Siena 10,2% 7,0% 6,0% -0,1% 4,25 2,14 2,11 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος¹ 10,7% 7,5% 5,7% -0,4% 3,43 2,50 0,93 Banca Carige 5,2% 3,9% 2,3% -2,4% 1,83 1,02 0,81 Cooperative Central Bank -3,7% -3,7% -3,2% -8,0% 1,17 1,50 0,00 Banco Comercial Português 12,2% 10,3% 8,8% 3,0% 1,14-0,01 1,15 Τράπεζα Κύπρου 10,4% 7,3% 7,7% 1,5% 0,92 1,00 0,00 Oesterreichischer Volksbanken-Verbund 11,5% 10,3% 7,2% 2,1% 0,86 0,00 0,86 permanent tsb 13,1% 12,8% 8,8% 1,0% 0,85 0,00 0,85 Veneto Banca 7,3% 5,7% 5,8% 2,7% 0,71 0,74 0,00 Banco Popolare 10,1% 7,9% 6,7% 4,7% 0,69 1,76 0,00 Banca Popolare di Milano 7,3% 6,9% 6,5% 4,0% 0,68 0,52 0,17 Banca Popolare di Vicenza 9,4% 7,6% 7,5% 3,2% 0,68 0,46 0,22 Τράπεζα Πειραιώς 13,7% 10,0% 9,0% 4,4% 0,66 1,00 0,00 Credito Valtellinese 8,8% 7,5% 6,9% 3,5% 0,38 0,42 0,00 Dexia² 16,4% 15,8% 10,8% 5,0% 0,34 0,00 0,34 Banca Popolare di Sondrio 8,2% 7,4% 7,2% 4,2% 0,32 0,34 0,00 Ελληνική Τράπεζα 7,6% 5,2% 6,2% -0,5% 0,28 0,10 0,18 Münchener Hypothekenbank 6,9% 6,9% 5,8% 2,9% 0,23 0,41 0,00 AXA Bank Europe 15,2% 14,7% 12,7% 3,4% 0,20 0,20 0,00 C.R.H. - Caisse de Refinancement de l Habitat 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 0,13 0,25 0,00 Banca Popolare dell'emilia Romagna 9,2% 8,4% 8,3% 5,2% 0,13 0,76 0,00 Nova Ljubljanska banka³ 16,1% 14,6% 12,8% 5,0% 0,03 0,00 0,03 Liberbank 8,7% 7,8% 8,5% 5,6% 0,03 0,64 0,00 Nova Kreditna Banka Maribor³ 19,6% 15,7% 12,8% 4,4% 0,03 0,00 0,03 Σύνολο 10,0% 8,4% 7,2% 2,1% 24,62 18,59 9,47 ¹ Οι τράπεζες αυτές παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων βάσει προβολής στατικού ισολογισμού. Ωστόσο, για τον προσδιορισμό των τελικών κεφαλαιακών τους αναγκών θα ληφθούν υπόψη προβολές δυναμικού ισολογισμού (οι οποίες διενεργήθηκαν παράλληλα με την αξιολόγηση βάσει στατικού ισολογισμού, καθώς συμφωνήθηκαν σχέδια αναδιάρθρωσης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Σύμφωνα με την υπόθεση για δυναμικό ισολογισμό, αυτές οι τράπεζες δεν παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίου αφού ληφθεί υπόψη η καθαρή αύξηση κεφαλαίου. ² Λαμβανομένου υπόψη του σχεδίου συντεταγμένης εξυγίανσης αυτού του ιδρύματος, το οποίο έχει λάβει κρατικές εγγυήσεις, δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου μετά τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης. ³ Η επίδραση που άσκησαν το 2014 τα μέτρα αναδιάρθρωσης που είχαν ήδη ληφθεί για να βελτιωθεί η διαρθρωτική κερδοφορία και η διατήρηση κερδών εις νέον των τραπεζώνθα καλύψει τη διαπιστωθείσα υστέρηση κεφαλαίων. 12

15 Ο υπολογισμός του κεφαλαίου CET1 που χρησιμοποιήθηκε στη συνολική αξιολόγηση και παρουσιάζεται παραπάνω έγινε με βάση τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τις εθνικές μεταβατικές ρυθμίσεις, με σαφή εξαίρεση την παύση της εποπτικής προσαρμογής για τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες επί ανοιγμάτων έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που είναι ταξινομημένα στην κατηγορία «διαθέσιμα προς πώληση» (available-for-sale AFS) για τα οποία εφαρμόστηκε η σταδιακά υιοθετούμενη εναρμονισμένη προσέγγιση που έχει καθορίσει η ΕΑΤ. 14 Λόγω αυτής της εθνικής διακριτικής ευχέρειας σε σχέση με τις μεταβατικές ρυθμίσεις ο ορισμός του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται επί του παρόντος ποικίλλει μεταξύ τραπεζών και χωρών. Οι αποκλίσεις που προκύπτουν θα μειωθούν σταδιακά τα προσεχή έτη καθώς οι μεταβατικές ρυθμίσεις θα τεθούν σταδιακά εκτός ισχύος. Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ αναγνωρίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνέπεια ως προς τον ορισμό του κεφαλαίου και επομένως η συνέπεια ως προς την ποιότητα του κεφαλαίου CET1. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει για τον ΕΕΜ ζήτημα προτεραιότητας. Η κοινοποίηση της επίδρασης των μεταβατικών διατάξεων στο κεφάλαιο CET1 επιτρέπει την αντικειμενική σύγκριση, όπου εξουδετερώνεται η επίδραση των εθνικών επιλογών. 1.3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η κυρίως έκθεση έχει την ακόλουθη δομή: Γενικό πλαίσιο της άσκησης: στόχοι, κατευθυντήριες αρχές και τρόπος ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Πεδίο εφαρμογής της άσκησης και συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας: συμμετέχουσες τράπεζες, προσδιορισμός των ζητημάτων που εξετάζονται, γενική παρουσίαση της προσέγγισης. Διασφάλιση ποιότητας: οι διαδικασίες και οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί η συνέπεια και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης. Αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και περαιτέρω ανάλυση: εξέταση των επιμέρους προσδιοριστικών παραγόντων των αποτελεσμάτων του εν λόγω ελέγχου. 14 Η εναρμονισμένη προσέγγιση της ΕΑΤ για τη σταδιακή εφαρμογή των απαιτήσεων είναι: %, %, %. 13

16 Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και περαιτέρω ανάλυση: εξέταση των επιμέρους προσδιοριστικών παραγόντων των αποτελεσμάτων της εν λόγω άσκησης. Κεφαλαιακά μέτρα που έλαβαν οι συμμετέχουσες τράπεζες: ποσότητα και σύνθεση του κεφαλαίου των συμμετεχουσών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων της μεταχείρισης των αφαιρέσεων και της σχετικής ποιότητας του κεφαλαίου CET Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Το πεδίο εφαρμογής της άσκησης ήταν εκτενές: 19 συμμετέχουσες χώρες. 130 συμμετέχουσες τράπεζες. Καλύφθηκε το 81,6% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών εντός του ΕΕΜ. Περισσότεροι από εμπειρογνώμονες συμμετείχαν στις τραπεζικές ομάδες της ΕΚΤ και των ΕΕΑ. Ο χαρακτήρας της άσκησης ήταν διεξοδικός: Εξετάστηκαν περισσότερα από 800 επιμέρους χαρτοφυλάκια. Αναλύθηκαν λεπτομερώς περισσότεροι από οφειλέτες. Αναπροσαρμόστηκε η αξία περισσότερων από στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις. Επαληθεύτηκαν περισσότερα από 850 μοντέλα σχηματισμού προβλέψεων και προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (CVA). Αναπροσαρμόστηκε η αξία περισσότερων από τίτλων. 14

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικό Σταθμισμένο Ενεργητικό ,10% ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων (%) 1

Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικό Σταθμισμένο Ενεργητικό ,10% ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων (%) 1 Παράρτημα 1 Όνομα Τράπεζας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2009 Εκατ. ευρώ Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 1.263 Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 1.385 Συνολικό Σταθμισμένο Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση 2011 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...6 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω την πρώτη Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2016 COM(2015) 685 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίδραση του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY

Διαβάστε περισσότερα

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015 Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Mη ελεγμένες) 1. Πιστωτικός κίνδυνος Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έκδωσε προς τα πιστωτικά ιδρύματα την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ: Οι εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2018

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ: Οι εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2018 Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ: Οι εποπτικές προτεραιότητες του ΕΕΜ για το 2018 Οι εποπτικές προτεραιότητες ορίζουν τους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί το εποπτικό έργο το 2018. Λαμβάνοντας υπόψη τις

Διαβάστε περισσότερα

11173/17 ΘΚ/μκ 1 DGG1B

11173/17 ΘΚ/μκ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11173/17 EF 163 ECOFIN 639 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTIONS O-SII) & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, 5 Απριλίου 2016 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση a) Θέματα σχετικά με όλες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ EL EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων δύναται να ελεγχθεί µε διαφορετικούς τρόπους: µε ελέγχους εγγράφων, µε κανονιστικούς ελέγχους και µε επιτόπιους ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Νοέμβριος 2015 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ. 25529,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Eτήσια Έκθεση 2012 Eτήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...5 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Mario Draghi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 394/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την παροχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 3.11.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 5/2014 (απαλλαγή 2013): Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2014 1 ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΤ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ; Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΜ 1, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/60 24.3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/445 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Ελάχιστα επίπεδα προληπτικών προβλέψεων για τα μη

Συμπλήρωμα του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Ελάχιστα επίπεδα προληπτικών προβλέψεων για τα μη Συμπλήρωμα του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Ελάχιστα επίπεδα προληπτικών προβλέψεων για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα Οκτώβριος 2017 Περιεχόμενα 1 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 5 Απριλίου 2017 Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Δεκεμβρίου 2016 Κατά το τέλος του 2016, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

10460/16 ΘΛ/μκ 1 DGG 1C

10460/16 ΘΛ/μκ 1 DGG 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0270 (COD) 10460/16 EF 199 ECOFIN 636 CODEC 919 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Ιουνίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Ιουνίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017 Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017 6 Ιουνίου 2017 Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Σεπτεμβρίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Ιουνίου 2017

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Σεπτεμβρίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Ιουνίου 2017 Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Ιουνίου 2017 6 Σεπτεμβρίου 2017 Με στοιχεία Ιουνίου 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 31 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 212 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους Καθαρά Κέρδη 230εκ. το έναντι ζημιών 1,2δισ. το Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 2 61εκ. το Γ τρίμηνο και 132εκ. το εννεάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 2,4% έναντι του Β τριμήνου 2017 και κατά 7,9% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σχέδια Δημοσιονομικών Προγραμμάτων για το 2017 : Συνολική αξιολόγηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σχέδια Δημοσιονομικών Προγραμμάτων για το 2017 : Συνολική αξιολόγηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 730 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδια Δημοσιονομικών Προγραμμάτων για το 2017 : Συνολική αξιολόγηση EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0361 (COD) 14779/16 ADD 2 EF 355 ECOFIN 1100 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 727 final. ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 727 final. ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 727 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 5-6 Δεκεμβρίου 2007 Το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας σταδιακά από το 1988. Το 1999 ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα