ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περίληψη"

Transcript

1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περίληψη Οκτώβριος 2014

2 Στο παρόν έγγραφο η ΕΚΤ αναλύει τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης (υπόδειγμα κοινοποίησης αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης / υπόδειγμα διαφάνειας της ΕΑΤ) τα οποία κοινοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου Σε περίπτωση ασυμφωνίας, τα κοινοποιηθέντα αποτελέσματα, όπως συμφωνήθηκαν με τις εθνικές εποπτικές αρχές, υπερισχύουν του περιεχομένου της παρούσας έκθεσης. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2014 Διεύθυνση Kaiserstrasse 29, Frankfurt am Main, Germany Ταχυδρομική διεύθυνση Postfach , Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο Δικτυακός τόπος Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται η πηγή. Αυτή είναι η ελληνική έκδοση της περίληψης της Συγκεντρωτικής έκθεσης σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ολοκληρωμένη έκδοση της έκθεσης στα αγγλικά στη διεύθυνση ISBN DOI /2641 Αριθμός καταλόγου ΕΕ QB EL-N

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης είναι ένα από τα βασικά κομβικά σημεία στην πορεία προς την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) τον Νοέμβριο του Πρόκειται για μια άσκηση πρωτοφανούς έκτασης, και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της συνιστά σημαντική βελτίωση ως προς το βάθος και τη συγκρισιμότητα των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των συμμετεχουσών τραπεζών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η ουσιαστική αύξηση της διαφάνειας θα ωφελήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και, συνεπώς, με μεγάλη ικανοποίηση παρουσιάζουμε την παρούσα συγκεντρωτική έκθεση σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υποδείγματα κοινοποίησης των αποτελεσμάτων ανά τράπεζα. Για τη διενέργεια της συνολικής αξιολόγησης καταβλήθηκαν εξαιρετικές προσπάθειες και κινητοποιήθηκαν σημαντικοί πόροι από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, μεταξύ των οποίων οι εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες τράπεζες. Χάρη στον επαγγελματισμό, την άοκνη προσπάθεια και το ιδιαίτερα ανεπτυγμένο πνεύμα συνεργασίας, η άσκηση αυτή ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός πολύ απαιτητικού χρονοδιαγράμματος. Ο ΕΕΜ απέδειξε την ικανότητά του να κινητοποιεί πόρους με σκοπό τη συνεργασία για την υλοποίηση ενός κοινού έργου. Στην ΕΚΤ, εμπειρογνώμονες από το περιβάλλον τόσο της εποπτείας όσο και των κεντρικών τραπεζών είχαν εκτεταμένη συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Σε σχέση με την άσκηση αυτή, μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκε στη Γενική Διεύθυνση Μακροπροληπτικής Πολιτικής και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΚΤ, όπως είχε συμβεί και με προηγούμενες παρόμοιες ασκήσεις της ΕΑΤ. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους συμμετέχοντες για την αφοσίωση και την εξαιρετικά επίπονη προσπάθεια που κατέβαλαν για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και με άριστο επίπεδο ποιότητας. Η ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου εποπτικού καθεστώτος στη ζώνη του ευρώ και ο ΕΕΜ θα παρακολουθήσει τη συνέχεια που θα δοθεί μετά τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης από τη στιγμή που θα αναλάβει την επί καθημερινής βάσης εποπτική δραστηριότητα στις 4 Νοεμβρίου Η αξιολόγηση αποτελεί ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για μια διαδικασία εντός της οποίας ο ΕΕΜ θα χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα εντός των ορίων της αποστολής του με σκοπό να προάγει την εναρμόνιση σε βασικούς τομείς της εποπτικής και ρυθμιστικής μεταχείρισης των τραπεζών σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Αυτές οι προσπάθειες θα στηρίξουν την επίτευξη του γενικού στόχου του ΕΕΜ να συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού 1

4 συστήματος της ζώνης του ευρώ και ως εκ τούτου να ωφελεί τις οικονομίες και τους πολίτες των συμμετεχόντων κρατών μελών. Φρανκφούρτη, 26 Οκτωβρίου 2014 Vítor Constâncio Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Danièle Nouy Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 2

5 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΕΚΤ διενέργησε τη συνολική αξιολόγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη των καθηκόντων τραπεζικής εποπτείας τον Νοέμβριο του Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συνολικές προσαρμογές ύψους 48 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού των συμμετεχουσών τραπεζών οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στους λογαριασμούς τους ή στις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Συνολικά, μετά την άσκηση διαπιστώθηκε υστέρηση κεφαλαίων για 25 τράπεζες, συνολικού ύψους 25 δισεκ. ευρώ. 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα αναλάβει καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας τον Νοέμβριο του 2014 εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, η ΕΚΤ διενέργησε συνολική αξιολόγηση τραπεζών. Οι στόχοι που είχαν τεθεί για αυτή την άσκηση ήταν οι εξής: να ενισχυθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών με την αποκατάσταση των διαπιστωθέντων προβλημάτων μέσω των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών, να αυξηθεί η διαφάνεια με τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των τραπεζών, να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τη διαβεβαίωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ότι, μετά την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών, οι τράπεζες θα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες. Η παρούσα έκθεση περιγράφει συνοπτικά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης. Το πεδίο εφαρμογής της συνολικής αξιολόγησης ήταν ευρύ. Τα 130 πιστωτικά ιδρύματα που συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν (δηλ. οι «συμμετέχουσες τράπεζες» 2 ) κατείχαν συνολικό ενεργητικό 22,0 τρισεκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 81,6% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα εντός του ΕΕΜ. 3 Η συνολική αξιολόγηση περιλάμβανε δύο συνιστώσες Η διαφορά μεταξύ του αριθμού αυτού σε σχέση με τον αριθμό των 128 ιδρυμάτων που είχε ανακοινωθεί αρχικά εξηγείται στην ενότητα 3.1. Από τις τράπεζες που έλαβαν μέρος στη συνολική αξιολόγηση δεν θα εποπτεύονται όλες άμεσα από την ΕΚΤ. Περισσότερες διευκρινίσεις για το θέμα αυτό παρέχονται στο Παράρτημα 9.1. Στις 31 Δεκεμβρίου

6 1) Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (asset quality review - AQR) ήταν μια αξιολόγηση της ακρίβειας της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών σε δεδομένη χρονική στιγμή, δηλ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και παρείχε ένα σημείο εκκίνησης για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού διενεργήθηκε από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και βασίστηκε σε ενιαία μεθοδολογία και εναρμονισμένους ορισμούς. Η άσκηση αυτή, το εύρος της οποίας ήταν πρωτοφανές, αποτέλεσε έναν διεξοδικό έλεγχο της οικονομικής ευρωστίας των τραπεζών που θα υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Η άσκηση αυτή βασίστηκε στον κανονισμό και στην οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation and Directive - CRR/CRD IV) καθώς και στον ορισμό των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων από 1ης Ιανουαρίου Βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού, ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 ratio) που έπρεπε να διατηρούν οι τράπεζες ήταν 8%. 2) Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ήταν μια μελλοντικής προοπτικής εξέταση της ανθεκτικότητας της φερεγγυότητας των τραπεζών σύμφωνα με δύο υποθετικά σενάρια, στην οποία ελήφθησαν υπόψη νέες πληροφορίες προερχόμενες από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε από τις συμμετέχουσες τράπεζες, την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ, σε συνεργασία με την ΕΑΤ, η οποία σχεδίασε επίσης τη μεθοδολογία μαζί με την ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ). Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) που έπρεπε να διατηρούν οι τράπεζες ήταν 8% σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 5,5% σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων. Στο έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού τηρήθηκαν οι ισχύοντες λογιστικοί και εποπτικοί κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών κανόνων CRR/CRD IV. 4 Σε ορισμένους τομείς η μεθοδολογία της ΕΚΤ περιλάμβανε πρόσθετες εποπτικές απαιτήσεις σε σχέση με λογιστικές έννοιες προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια και επαρκής σύνεση. Τα αποτελέσματα έχουν προληπτικό χαρακτήρα. Έγιναν προσαρμογές βάσει του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι τράπεζες δεν παρέβαιναν λογιστικούς κανόνες. Ωστόσο, αναμένεται ότι πολλές τράπεζες πιθανώς θα επιλέξουν να λάβουν υπόψη αυτές τις μεταβολές στους λογαριασμούς τους. Παραδείγματα τομέων όπου εφαρμόστηκαν πρόσθετες απαιτήσεις είναι τα σημεία ενεργοποίησης απομείωσης, ο υπολογισμός των μεμονωμένων ειδικών προβλέψεων και η αποτίμηση των εξασφαλίσεων. 4 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Παράρτημα

7 Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν αποτελεί πρόγνωση μελλοντικών γεγονότων αλλά είναι μια προληπτικής φύσεως άσκηση για την εξέταση της ικανότητας των τραπεζών να αντεπεξέρχονται σε ασθενέστερες οικονομικές συνθήκες. Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων οι προβολές των τραπεζών υπόκεινταν σε κεντρικά καθορισμένες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής σύνεση και αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Για παράδειγμα, τέθηκε η υπόθεση ότι οι ισολογισμοί παραμένουν σταθεροί στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα της άσκησης ως προς τον συνολικό όγκο των ανοιγμάτων, τη διάρκεια και τον συνδυασμό προϊόντων (δηλ. η υπόθεση στατικού ισολογισμού). 5 Και στις δύο συνιστώσες η προσέγγιση που υιοθετήθηκε αποσκοπούσε στη διενέργεια μιας άσκησης βασιζόμενης σε αυστηρά και συνεπή πρότυπα, με έμφαση στη διασφάλιση ίσων όρων μεταχείρισης των τραπεζών. Στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, πραγματοποιήθηκε αναλυτική αξιολόγηση ανά στοιχείο ενεργητικού για πάνω από 800 επιμέρους χαρτοφυλάκια που αναλογούσαν σε 57% του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού (Risk-Weighted Assets RWA) των τραπεζών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη λεπτομερή ανάλυση περισσότερων από δανειοληπτών, την αξιολόγηση της αποτίμησης περίπου στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση, την ανάπτυξη 765 μοντέλων για την επαλήθευση των εκτιμήσεων των τραπεζών για συλλογικές προβλέψεις και περισσότερων από 100 μοντέλων για την αξιολόγηση του υπολογισμού της προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (CVA), την αναπροσαρμογή της αξίας περισσότερων από εκ των πιο σύνθετων ανοιγμάτων εύλογης αξίας και την αναθεώρηση πάνω από 100 σύνθετων μοντέλων αποτίμησης. Για τη διενέργεια αυτού του διεξοδικού ελέγχου απασχολήθηκαν πάνω από εμπειρογνώμονες στην κορύφωσή του. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η ίση μεταχείριση τόσο στον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού όσο και στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, κεντρικές ομάδες στην ΕΚΤ διενέργησαν ανεξάρτητη διασφάλιση ποιότητας σε σχέση με τις εργασίες των τραπεζών και των ΕΑΑ. Η ΕΚΤ διατήρησε στενή επαφή με τις ΕΑΑ, απαντώντας σε πάνω από ερωτήσεις για θέματα μεθοδολογίας και διαδικασίας. Η ΕΚΤ έλεγξε και επαλήθευσε τα αποτελέσματα από μια συνολική σκοπιά του ΕΕΜ με τη χρήση συγκριτικής αξιολόγησης, ενώ συνεργάστηκε και με τις ΕΑΑ για τη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων που ανέκυψαν. Σε αυτή τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εμπειρογνώμονες από την ΕΚΤ, με τη συνδρομή εξωτερικών συνεργατών. 5 Για πιο αναλυτική περιγραφή, βλ. Ενότητα

8 1.2 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού είχε ως αποτέλεσμα συνολικές προσαρμογές ύψους 47,5 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού των συμμετεχουσών τραπεζών στις 31 Δεκεμβρίου Οι προσαρμογές αυτές, ειδικότερα οι προσαρμογές συγκεκριμένων προβλέψεων για ανοίγματα μη λιανικής τραπεζικής, προέκυψαν κατά κύριο λόγο από στοιχεία ενεργητικού που καταγράφονται στον ισολογισμό σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου. Επιπροσθέτως, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμπεριλήφθηκαν στη συνολική αξιολόγηση αυξήθηκε κατά 135,9 δισεκ. ευρώ, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα υπολογίστηκαν βάσει εναρμονισμένων και συγκρίσιμων ορισμών, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των ρυθμίσεων οφειλών ως σημείου ενεργοποίησης καθεστώτος μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος. Οι επιδράσεις σε εποπτικό και λογιστικό επίπεδο, καθώς και τα ποιοτικά συμπεράσματα της άσκησης που αφορούν, για παράδειγμα, την αρτιότητα των εσωτερικών διεργασιών των τραπεζών, θα αξιολογηθούν από τις νέες μεικτές εποπτικές ομάδες του ΕΕΜ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι προσαρμογές δεν θα αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς των τραπεζών, όλα τα συμπεράσματα θα λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση της εποπτείας σε διαρκή βάση, καθώς και στις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, οι προσαρμογές που προκύπτουν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς εφαρμόστηκαν ομοιόμορφα πρότυπα, ενώ οι προηγούμενες προσεγγίσεις ενδεχομένως παρουσίαζαν αποκλίσεις. 6

9 Διάγραμμα 1 Ακαθάριστη προσαρμογή βάσει του AQR ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας Συνολική προσαρμογή (σε δισεκ. ευρώ) ,6 GR 12,0 3,8 3,0 1,6 0,9 0,2 0,1 0,1 0,8 1,2 0,0 0,1 CY SI PT AT LV IT EE FI MT SK BE NL Συνολική ακαθάριστη προσαρμογή 6,7 DE 0,0 0,7 0,1 LT IE LU 5,6 FR 3,0 ES 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Συνολική προσαρμογή ως ποσοστό (%) του RWA εκκίνησης Συνολική ακαθάριστη προσαρμογή ως ποσοστό (%) του RWA εκκίνησης Πέραν των άμεσων προσαρμογών της τρέχουσας λογιστικής αξίας, το αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αντανακλάται επίσης στην προβολή για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών σύμφωνα με τα υποθετικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων, το συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο των τραπεζών θα μειωθεί, βάσει της προβολής, κατά 215,5 δισεκ. ευρώ (22% του κεφαλαίου το οποίο διακρατούν οι συμμετέχουσες τράπεζες) και το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό θα αυξηθεί, βάσει της προβολής, κατά περίπου 860 δισεκ. ευρώ έως το Αν αυτό το αποτέλεσμα συνυπολογιστεί ως κεφαλαιακή απαίτηση σε επίπεδο ελάχιστου ορίου, τότε η συνολική επίδραση στο κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 262,7 δισεκ. ευρώ βάσει του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων. Αυτή η επίδραση στο κεφάλαιο οδηγεί σε μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 των συμμετεχουσών τραπεζών κατά 4,0 εκατοστιαίες μονάδες, από 12,4% σε 8,3% το Η προβολή για τη μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 για τις τράπεζες σε κάθε χώρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. 7

10 Διάγραμμα 2 Προβολή για τη μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 βάσει του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας Μείωση του δείκτη κεφαλαίου CET1 σε εκατοστιαίες μονάδες 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 15% 10% 9% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 4% Διάμεση τιμή 4% 4% 3% 3% ΕΕΜ 3% 2% 2% 2% SI GR CY BE IE PT NL LU IT DE LT AT LV FI FR MT SK ES EE -2% Μολονότι τα στοιχεία δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, η σύμφωνη με την προβολή μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 ήταν 2,9% 6 στο πλαίσιο της άσκησης CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review) που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014, 3,9% στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία το και 2,1% στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγε η ΕΑΤ το Συνολικά, σύμφωνα με τη συνολική αξιολόγηση διαπιστώθηκε υστέρηση κεφαλαίων ύψους 24,6 δισεκ. ευρώ σε 25 συμμετέχουσες τράπεζες μετά από σύγκριση των δεικτών φερεγγυότητας βάσει της προβολής με τα ελάχιστα όρια που είχαν καθοριστεί για την άσκηση. 9 Η υστέρηση κεφαλαίων ύψους 24,6 δισεκ. ευρώ μπορεί να αναλυθεί σε τρεις επιμέρους συνιστώσες. Το ποσό της υστέρησης που προέκυψε από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγαν οι τράπεζες και την άσκηση διασφάλισης ποιότητας που διενήργησε η ΕΚΤ ήταν 11,2 δισεκ. ευρώ χωρίς να έχουν γίνει προσαρμογές βάσει των Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο του νόμου Dodd-Frank σενάριο εξαιρετικά δυσμενών εξελίξεων. Στο πλαίσιο της άσκησης του 2013 η μείωση της διάμεσης τιμής του δείκτη κεφαλαίου CET1 ήταν 2,9%. Λόγω του μικρού αριθμού συμμετεχουσών τραπεζών αυτό το ποσοστό ισοδυναμεί με σταθμισμένο μέσο όρο. Η άσκηση στηρίχθηκε σε χαμηλότερη κεφαλαιακή βάση εκκίνησης σε σύγκριση με την τρέχουσα άσκηση. 8% για τον δείκτη κεφαλαίου CET1 σύμφωνα με το βασικό σενάριο και τον έλεγχο της ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και 5,5% για τον δείκτη κεφαλαίου CET1 σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων. 8

11 αποτελεσμάτων του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αλλά αφού είχαν συνυπολογιστεί όλα τα υφιστάμενα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας στις 31 Δεκεμβρίου Με την προσμέτρηση της μείωσης των διαθέσιμων κεφαλαίων στο σημείο εκκίνησης λόγω των προσαρμογών που πρόεκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, η υστέρηση αυτή αυξάνεται σε 21,9 δισεκ. ευρώ. Τέλος, η συμπερίληψη των νέων πληροφοριών για τις επιδόσεις των στοιχείων ενεργητικού που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στις προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είχε ως αποτέλεσμα συνολική υστέρηση ύψους 24,6 δισεκ. ευρώ. Οι επιδράσεις αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 3. Διάγραμμα 3 Υστέρηση κεφαλαίων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης ανά βασική συνιστώσα Υστέρηση (σε δισεκ. ευρώ) ,2 +10,7 21,9 +2,7 24,6 0 Υστέρηση που προκύπτει από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησαν οι τράπεζες και την άσκηση διασφάλισης ποιότητας από τις ΕΕΑ και την ΕΚΤ Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR και αντανακλά νέες πληροφορίες για τις επιδόσεις των στοιχείων ενεργητικού βάσει του AQR στις προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Η συνολική υστέρηση κεφαλαίων που πρόεκυψε στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης παρουσιάζεται επίσης στο Σχήμα 4 ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας. Απεικονίζεται σε όρους σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού σε επίπεδο χώρας, δηλαδή αντανακλάται η σπουδαιότητα της υστέρησης σε σχέση με το μέγεθος των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση και παρουσιάζεται η άμεση επίδραση στον δείκτη κεφαλαίου CET1 των τραπεζών. 9

12 Διάγραμμα 4 Υστέρηση κεφαλαίων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης ανά χώρα συμμετέχουσας τράπεζας 7% 6% Υστέρηση ως ποσοστό (%) του RWA 5% 4% 3% 2% 1% 0% CY GR PT IT SI IE AT BE DE FR ES EE FI LT LU LV MT NL SK Υστέρηση 2,4 8,7 1,1 9,7 0,1 0,9 0,9 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (σε δισεκ. ευρώ) Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR και αντανακλά νέες πληροφορίες για τις επιδόσεις των στοιχείων ενεργητικού βάσει του AQR στις προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Υστέρηση η οποία περιλαμβάνει προσαρμογές των κεφαλαίων εκκίνησης βάσει του AQR Υστέρηση που προκύπτει από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησαν οι τράπεζες και την άσκηση διασφάλισης ποιότητας από τις ΕΕΑ και την ΕΚΤ Αυτή η υστέρηση κεφαλαίων η οποία διαπιστώθηκε από τη συνολική αξιολόγηση μπορεί να εξεταστεί σε σχέση με την πρόσφατη άντληση κεφαλαίων που πραγματοποίησαν οι συμμετέχουσες τράπεζες. Από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση άντλησαν κεφάλαια άνω των 200 δισεκ. ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 αντλήθηκαν επιπλέον κεφάλαια ύψους 57,1 δισεκ. ευρώ τα οποία δεν έχουν συνυπολογιστεί στα παραπάνω αποτελέσματα, αλλά θα ληφθούν υπόψη από τις μεικτές εποπτικές ομάδες ως παράγοντας μετριασμού των υστερήσεων που διαπιστώθηκαν. Παρακάτω παρουσιάζονται ανά τράπεζα οι κεφαλαιακές ανάγκες που διαπιστώθηκαν, τα κεφάλαια που έχει αντλήσει κάθε πιστωτικό ίδρυμα από τις 31 Δεκεμβρίου καθώς και η εναπομένουσα υστέρηση κεφαλαίων. Καθένα από τα 25 πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στον Πίνακα 1 θα υποβάλει στην αντίστοιχη μεικτή εποπτική ομάδα εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης σχέδιο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών στο οποίο θα αναλύεται λεπτομερώς ο τρόπος κάλυψης της υστέρησης αυτής. Οι 10 Έως τις 30 Σεπτεμβρίου

13 μεικτές εποπτικές ομάδες θα ελέγξουν τη βιωσιμότητα αυτών των σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια που έχουν ήδη αντλήσει οι συμμετέχουσες τράπεζες στις οποίες διαπιστώθηκε υστέρηση. 11 Μετά την αντιστάθμιση των υστερήσεων που διαπιστώθηκαν με τα συνολικά κεφάλαια που έχουν ήδη αντληθεί (αφού έχει ληφθεί υπόψη η επαναγορά κεφαλαιακών μέσων), θα πρέπει ακόμη να καλυφθεί υπόλοιπο 9,5 δισεκ. ευρώ 12 που αφορά 13 τράπεζες. Επειδή η υστέρηση κεφαλαίων δύο εξ αυτών των τραπεζών υπολογίστηκε βάσει προβολής στατικού ισολογισμού 13, προκειμένου οι μεικτές εποπτικές ομάδες να προσδιορίσουν τις τελικές κεφαλαιακές απαιτήσεις θα λάβουν υπόψη τις προβολές δυναμικού ισολογισμού (οι οποίες διενεργήθηκαν παράλληλα με την αξιολόγηση βάσει στατικού ισολογισμού καθώς τα σχέδια αναδιάρθρωσης συμφωνήθηκαν με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Σύμφωνα με την υπόθεση δυναμικού ισολογισμού, μία τράπεζα δεν παρουσιάζει καμία υστέρηση και ακόμη μία στην ουσία δεν παρουσιάζει υστέρηση Η Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa ( Credito Valtellinese ) θεωρείται λιγότερο σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα και θα υπόκειται στην έμμεση εποπτεία της ΕΚΤ εντός του ΕΕΜ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, μπορείτε να ανατρέξετε στην Ενότητα και στο Παράρτημα 9.1. Σημειώνεται ότι η άντληση κεφαλαίων από ορισμένες τράπεζες ήταν μεγαλύτερη από την υστέρηση κεφαλαίων τους, γεγονός που εξηγεί την απόκλιση μεταξύ αφενός του δέλτα της υστέρησης πριν και μετά την άντληση κεφαλαίων και αφετέρου των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων, μετά τον Ιανουάριο του 2014, από τις τράπεζες με διαπιστωθείσα υστέρηση, που είναι 18,6 δισεκ. ευρώ. Η Eurobank στην ουσία δεν παρουσιάζει υστέρηση και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν παρουσιάζει καμία υστέρηση. 11

14 Πίνακας 1 Συμμετέχουσες τράπεζες με υστέρηση κεφαλαίων Όνομα τράπεζας Δείκτης κεφαλαίου CET1 - σημείο εκκίνησης Δείκτης κεφαλαίου CET1 - μετά τον AQR Δείκτης κεφαλαίου CET1 - βασικό σενάριο Δείκτης κεφαλαίου CET1 - σενάριο δυσμενών εξελίξεων Υστέρηση κεφαλαίων (σε δισεκ. ευρώ) Καθαρή άντληση αποδεκτ ών κεφαλαίων (σε δισεκ. ευρώ) Υστέρηση μετά την καθαρή άντληση κεφαλαίων (σε δισεκ. ευρώ) Eurobank¹ 10,6% 7,8% 2,0% -6,4% 4,63 2,86 1,76 Monte dei Paschi di Siena 10,2% 7,0% 6,0% -0,1% 4,25 2,14 2,11 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος¹ 10,7% 7,5% 5,7% -0,4% 3,43 2,50 0,93 Banca Carige 5,2% 3,9% 2,3% -2,4% 1,83 1,02 0,81 Cooperative Central Bank -3,7% -3,7% -3,2% -8,0% 1,17 1,50 0,00 Banco Comercial Português 12,2% 10,3% 8,8% 3,0% 1,14-0,01 1,15 Τράπεζα Κύπρου 10,4% 7,3% 7,7% 1,5% 0,92 1,00 0,00 Oesterreichischer Volksbanken-Verbund 11,5% 10,3% 7,2% 2,1% 0,86 0,00 0,86 permanent tsb 13,1% 12,8% 8,8% 1,0% 0,85 0,00 0,85 Veneto Banca 7,3% 5,7% 5,8% 2,7% 0,71 0,74 0,00 Banco Popolare 10,1% 7,9% 6,7% 4,7% 0,69 1,76 0,00 Banca Popolare di Milano 7,3% 6,9% 6,5% 4,0% 0,68 0,52 0,17 Banca Popolare di Vicenza 9,4% 7,6% 7,5% 3,2% 0,68 0,46 0,22 Τράπεζα Πειραιώς 13,7% 10,0% 9,0% 4,4% 0,66 1,00 0,00 Credito Valtellinese 8,8% 7,5% 6,9% 3,5% 0,38 0,42 0,00 Dexia² 16,4% 15,8% 10,8% 5,0% 0,34 0,00 0,34 Banca Popolare di Sondrio 8,2% 7,4% 7,2% 4,2% 0,32 0,34 0,00 Ελληνική Τράπεζα 7,6% 5,2% 6,2% -0,5% 0,28 0,10 0,18 Münchener Hypothekenbank 6,9% 6,9% 5,8% 2,9% 0,23 0,41 0,00 AXA Bank Europe 15,2% 14,7% 12,7% 3,4% 0,20 0,20 0,00 C.R.H. - Caisse de Refinancement de l Habitat 5,7% 5,7% 5,7% 5,5% 0,13 0,25 0,00 Banca Popolare dell'emilia Romagna 9,2% 8,4% 8,3% 5,2% 0,13 0,76 0,00 Nova Ljubljanska banka³ 16,1% 14,6% 12,8% 5,0% 0,03 0,00 0,03 Liberbank 8,7% 7,8% 8,5% 5,6% 0,03 0,64 0,00 Nova Kreditna Banka Maribor³ 19,6% 15,7% 12,8% 4,4% 0,03 0,00 0,03 Σύνολο 10,0% 8,4% 7,2% 2,1% 24,62 18,59 9,47 ¹ Οι τράπεζες αυτές παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίων βάσει προβολής στατικού ισολογισμού. Ωστόσο, για τον προσδιορισμό των τελικών κεφαλαιακών τους αναγκών θα ληφθούν υπόψη προβολές δυναμικού ισολογισμού (οι οποίες διενεργήθηκαν παράλληλα με την αξιολόγηση βάσει στατικού ισολογισμού, καθώς συμφωνήθηκαν σχέδια αναδιάρθρωσης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Σύμφωνα με την υπόθεση για δυναμικό ισολογισμό, αυτές οι τράπεζες δεν παρουσιάζουν υστέρηση κεφαλαίου αφού ληφθεί υπόψη η καθαρή αύξηση κεφαλαίου. ² Λαμβανομένου υπόψη του σχεδίου συντεταγμένης εξυγίανσης αυτού του ιδρύματος, το οποίο έχει λάβει κρατικές εγγυήσεις, δεν απαιτείται αύξηση κεφαλαίου μετά τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης. ³ Η επίδραση που άσκησαν το 2014 τα μέτρα αναδιάρθρωσης που είχαν ήδη ληφθεί για να βελτιωθεί η διαρθρωτική κερδοφορία και η διατήρηση κερδών εις νέον των τραπεζώνθα καλύψει τη διαπιστωθείσα υστέρηση κεφαλαίων. 12

15 Ο υπολογισμός του κεφαλαίου CET1 που χρησιμοποιήθηκε στη συνολική αξιολόγηση και παρουσιάζεται παραπάνω έγινε με βάση τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τις εθνικές μεταβατικές ρυθμίσεις, με σαφή εξαίρεση την παύση της εποπτικής προσαρμογής για τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες επί ανοιγμάτων έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που είναι ταξινομημένα στην κατηγορία «διαθέσιμα προς πώληση» (available-for-sale AFS) για τα οποία εφαρμόστηκε η σταδιακά υιοθετούμενη εναρμονισμένη προσέγγιση που έχει καθορίσει η ΕΑΤ. 14 Λόγω αυτής της εθνικής διακριτικής ευχέρειας σε σχέση με τις μεταβατικές ρυθμίσεις ο ορισμός του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται επί του παρόντος ποικίλλει μεταξύ τραπεζών και χωρών. Οι αποκλίσεις που προκύπτουν θα μειωθούν σταδιακά τα προσεχή έτη καθώς οι μεταβατικές ρυθμίσεις θα τεθούν σταδιακά εκτός ισχύος. Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ αναγνωρίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνέπεια ως προς τον ορισμό του κεφαλαίου και επομένως η συνέπεια ως προς την ποιότητα του κεφαλαίου CET1. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει για τον ΕΕΜ ζήτημα προτεραιότητας. Η κοινοποίηση της επίδρασης των μεταβατικών διατάξεων στο κεφάλαιο CET1 επιτρέπει την αντικειμενική σύγκριση, όπου εξουδετερώνεται η επίδραση των εθνικών επιλογών. 1.3 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η κυρίως έκθεση έχει την ακόλουθη δομή: Γενικό πλαίσιο της άσκησης: στόχοι, κατευθυντήριες αρχές και τρόπος ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Πεδίο εφαρμογής της άσκησης και συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας: συμμετέχουσες τράπεζες, προσδιορισμός των ζητημάτων που εξετάζονται, γενική παρουσίαση της προσέγγισης. Διασφάλιση ποιότητας: οι διαδικασίες και οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί η συνέπεια και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης. Αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και περαιτέρω ανάλυση: εξέταση των επιμέρους προσδιοριστικών παραγόντων των αποτελεσμάτων του εν λόγω ελέγχου. 14 Η εναρμονισμένη προσέγγιση της ΕΑΤ για τη σταδιακή εφαρμογή των απαιτήσεων είναι: %, %, %. 13

16 Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και περαιτέρω ανάλυση: εξέταση των επιμέρους προσδιοριστικών παραγόντων των αποτελεσμάτων της εν λόγω άσκησης. Κεφαλαιακά μέτρα που έλαβαν οι συμμετέχουσες τράπεζες: ποσότητα και σύνθεση του κεφαλαίου των συμμετεχουσών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων της μεταχείρισης των αφαιρέσεων και της σχετικής ποιότητας του κεφαλαίου CET Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Το πεδίο εφαρμογής της άσκησης ήταν εκτενές: 19 συμμετέχουσες χώρες. 130 συμμετέχουσες τράπεζες. Καλύφθηκε το 81,6% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών εντός του ΕΕΜ. Περισσότεροι από εμπειρογνώμονες συμμετείχαν στις τραπεζικές ομάδες της ΕΚΤ και των ΕΕΑ. Ο χαρακτήρας της άσκησης ήταν διεξοδικός: Εξετάστηκαν περισσότερα από 800 επιμέρους χαρτοφυλάκια. Αναλύθηκαν λεπτομερώς περισσότεροι από οφειλέτες. Αναπροσαρμόστηκε η αξία περισσότερων από στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις. Επαληθεύτηκαν περισσότερα από 850 μοντέλα σχηματισμού προβλέψεων και προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (CVA). Αναπροσαρμόστηκε η αξία περισσότερων από τίτλων. 14

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2016 COM(2015) 685 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίδραση του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015

Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου. 30 Σεπτεμβρίου 2015 Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και ιαχείρισης Κεφαλαίου 30 Σεπτεμβρίου 2015 (Mη ελεγμένες) 1. Πιστωτικός κίνδυνος Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έκδωσε προς τα πιστωτικά ιδρύματα την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Eτήσια Έκθεση 2012 Eτήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...5 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Mario Draghi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, 5 Απριλίου 2016 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2015 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση a) Θέματα σχετικά με όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/60 24.3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/445 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σχέδια Δημοσιονομικών Προγραμμάτων για το 2017 : Συνολική αξιολόγηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Σχέδια Δημοσιονομικών Προγραμμάτων για το 2017 : Συνολική αξιολόγηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 730 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδια Δημοσιονομικών Προγραμμάτων για το 2017 : Συνολική αξιολόγηση EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 727 final. ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 727 final. ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 727 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 5-6 Δεκεμβρίου 2007 Το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας σταδιακά από το 1988. Το 1999 ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2015 COM(2015) 563 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την προσπάθεια των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 40/72 17.2.2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/274 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ Β1.Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 1 2 3 4 5 Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία έκθεση του ΕΕΜ

Τριμηνιαία έκθεση του ΕΕΜ Τριμηνιαία έκθεση του ΕΕΜ Πρόοδος ως προς την επιχειρησιακή εφαρμογή του κανονισμού για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό Το 2014 σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ θα απεικονίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Με το Ν. 3601/2007 και τις Αποφάσεις 1 έως 9/459/27.12.2007 της Κεφαλαιαγοράς (9 Αποφάσεις) θεσπίστηκαν νέοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2014 COM(2014) 513 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 47/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με σχέδιο κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα