*^d-hg i0jlkamonbmhkapxqarys s\tuq3v *^d-hg i0jlkamonbmhkapxqarys s\tuq3v

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 "!# $%'& ( $ )+*,-/.0-/1324 JLKNMPORQS13TVUXW8Y4?6[Z -/.0-/132VJ\43]W2X*^604F=_4F2`8Y4 *a604b*^d-c6y-/=_4?6y=f*=ed4.0-f1=?=?wu>*^d-hg i0jlkamonbmhkapxqarys s\tuq3v<w:x3v<qarys vcssyzr0xeyzrem{s? {qh}k s?vl~xajlk`x\x3 h s jxp s k`qpjlq\x yzmop } mo~^~qbƒamojxm kam/ƒam {q3v m{ Sˆfs yzr0xeyzrem{s? {qh}kamumojz s rys Š:Š?s Š_xajlx Œ> Žz 3 b o a H w:xa~ s vcs xare~ ss mhxajxm k s ƒ3v m x:ƒbƒ s? h m s7œ žhÿx o a H w:xa~ s v<qnbs?v<xbw_m {qh}k s ƒ3v m x:ƒbƒ s? h m{ )f1v.0=?1bul1 D-fW2L o6:*bttv4f2`8:1 D- =?132.0-/. 8Y4 24FA 1B6Y2-C604 *BA/=?W24E8Y4F=?2-/=ed4 Uz4?6. 8:-/T *a604 AC4 U6Y1BU6Y-C4_8e*] 34F13TV4_8Y6Y-/=ed4 D4? `A/- 1B 3 34_808:-l-/2LW2#-/TT *a `-/24 D-C `-<8e*BAC43 O -f=?13.y*^=?-f1=?=?wuz4?604ft1g \ F-/ Q *BA/-C 6:*a 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:*«-/A<8Y6:*a 3 `-/1 \ 4? `TV4F2`8e*a F-/13243«4F=?2-/=ed4 D-c6Y-/=? =?-/TV4F2`8:1 4 F-/1324 ±

2 R!\ `!# l1b6:*a F-/1324ED4FA/Ah]-/TT *a `-/24 TT *a `-/24 TT *a `-/24 Z -/.0-/1324 TT *a `-/24 O74F.0=_6Y-C F-/1324 6:* ;>=F* O74F.0=_6Y-C F-/1324 TT *a `-/24 5 A<8Y604 D-/.0=?-CUXA/-/24 =?13224F g Sq3 h s rej syw:x:ƒajxm mhxaj x3 {x:ƒar0qa~^~ s? re4 s ~x3 s cs jxš:mojƒb

3 ! R QS132`8Y6Y13A/A/1 WX*BA/-<8e*]D4FA U6Y1D1a808:1 4_,`4?6Y.94 2 `-/24?4?6Y-/2 {Q 604b*a F-/1324 D- *B.0- D-fDX* 8:- D- -/TT *a `-/2- \ 1B69,`4? b*4 -/=?W604?? b* -/=? =?-/TV4F2`8:1 D-c, 13A<8:- -/=? =?-/TV4F2`8:1 D- 34F. 8:- GI132-<8:1B6:*a 3 `-/1 D-f. 8Y6:*BD4 4 8Y6:* =?1 Z 4F-/=?13A/- *BW8:13213T-.9U>*a F-/1.01a808b] *B= WX* 8Y4?606:* \ -/. 8Y4FT-z6Y1B l1a8:-/=?- *auuxa/-/=f*a F-/132-z.9U>*a *auuxa/-/=f*a F-/132-zT-/A/-<8e*a6Y- *B2X*BA/-/.0-lD-f-/TT *a `-/2->TV4FD-/=ed4 4b*BA<8e*],-C698:WX*BAC4 8Y4FAC4?U604F.94F2 b* 8Y4FAC4?6Y1B l1a8:-/=f*

4 ` d`808yufg Uz4F-CU>* 4F.0.94 *B=B W ª 4?6 =_4?6Y=F*a604 -c 36YWUUX- D-lZ -/.0-/ FAHGI132D1^4 Q G g d`808yufg =?.? =?T^W 4FDW B*. a=?. U601 4F= 8 d`8:t A b, M 36013WUX.? d`8:t A 6YWUUX- D- 6Y-/=_4?6Y=F*.0-C `2-<;>=F* 8:-<,-hg d`808yufg o6 d4ft^4f. d4ft 4bKNM 4F2 d`8ytva d`808yufg =?.? =?1B6Y24FA/A 4FDW N,-/.0-/1B2 d`808yufg A/-C6:* D-/. 8F W2-C B43-8 [Q QEg d`808yufg 4F=_6Y=B D4 604F.94b*a60=ed 694F.94b*a6Y=:d d`8ytva G d`808yufg *B-h TV- 8b 4FDW U601 4F= 8:. a=_ l=?a 4? M d13t^4?u>*a B4 4? M d13t 4?U>* 343 d`8:t A d`808yufg a=?. 4F.0.94 *B=B W at, d`808yufg B,W * 804F=ed 4FDW Uz4?6Y=_4?U8Y-/1B2 i naqaremhƒarepnỳ yzm[kam nbmoš:mhxajcs moji0š:r0q s?vcs d`808yufg -/=,c *B=B -/A B6Y1BWUX. *B.96Y- D4FA/T *B2 47A/A/T *B2\.01321V*BA 4F-C FT *B :-<8:W8Y43g d`808yufg 7-/.0D13T# S4F-< FT*a22 *a=b -/A ad1bt 4 UXW XAC-/= d`8:ta a=,c d`8:ta ª 4?6 [-C XA/-/1B 36:* ;X4 d`808yufg a-c6y-/.? W.0=B 4FDW NZ -/.0-/132M"! 1a804F. X-C XAC-/1a 36Y*aUXd$# a=?13238y4f2`8y.? d`8ytva %

5 R!\ $% "!# $% ( $ A U6Y1=_4F.0.01 D- 6Y-/=? =?-/TV4F2`8:1 D- W2X*.0=_4F2X*^43].0WDD-<,-/.01 -/2#T13A<8Y4?UXA/-/=?->U>*a698:- 1B `2W2X* 43]XW2#WA<8Y4?6Y-/1B6YTV4F2`8Y47.0WDD-<,-/.0-C X-/AC4E4=?13. 8:-<8:W-/.0=_4 W2#=F*BTVUl1^D- 6Y-/=_4?6Y=F*^*.94. 8e*B2`8Y43 Z 8Y4F2X*^D-fT132`8e*a 3 `-/1g 5 = W-/.0-C F-/1324 D4FA/Ah]-/TT *a `-C243 l1b6:*a F-/1324 D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 Uz4?6 4FA/-/T-/2X*a604 -/Ac6YWT1B6043 2D-<,-/DWX*a F-/1324ED4F-c,`4?698:-/=?- 8:->24FA/Ah]-/TT *a `-/243. 8Y6:*a F-/1324ED4FA/AC4 o4b* 8:W604F.? \ 8Y4?604F1BUX.0-/.? \ 4? `TV4F2`8e*a F-/13243g WX*BA/-cUX- 4FA/ AC4 U>*a698:-h uqs13. 8Y6YW F-/1324 D4F- =?132`8:1B6Y2-h 5 2X*BA/-/.0-cD4FA T1b,-/TV4F2`8:1 2D-<,-/DWX*a F-/1324ED4FA/AC4 4? `-/132-cD4FA/Ah]-/TT *a `-/243 O -/. 8e*B2 b* 4 Ul13.0-C F-/132-1BU6:*.01a808:1 D4F2`8Y6Y1 / F-/1324 -/=? =?-/TV4F2`8:1

6 ! R $% a 72#.0-/. 8Y4FT * D-+*B= W-/.0-C F-/1324 D4FA/Ah]-/TT *a `-C24 =?132.0-/. 8Y4D-hg 72X* 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:* {Q Q O1b,,`4?6Y1VQSdX*a60 34FD#QS13WUXAC4FD#O74_,-/=_4 6:*BTV4 6:*a z4?6 K 72L=?13TVUXW8Y4?6 )u]-/2uxw8 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:* * 808Y6:*F,`4?6Y.01 AC4AC4F2`8:-l6:*a 3 `-/W2 D4FA/Ah]-/TT *a `-/243 A *a `-/24 4W2I*a606:* # D-c 1a8:13.94F2.01B6Y- X-/AC4 T-/2-l.0=F* Ah] 4F24?60 A/WT-/213.Y* -/2LW2L, 13A<8e*a 3 `-/1 )u]13w8yuxw8 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:*Q Q O43]W2#.94? `2X*BAC4 4FAC4_808Y6Y-/=?1 -/A Š?s ƒajlq3vcs nbmhk syxb Af.94? `2X*BAC4E,-/D4F1^43]-/213A<8Y6:* 8:1*BAzr0qa~ s[r0q:s rsd1b,`4 43]8Y6:*B.9 1B6YT * 8:1 -/2LW2 *a606:* # X-/D-/TV4F2.0-/132X*BAC4 D-,B*BA/1B6Y-c-/2`8Y4?6Y-c=ed TV4FT1B6Y-C? b* 8:->-/2LW2 XWl4?6F

7 ! R )+* T * 8Y6Y-/=_4 43]6:*aUU604F.94F2`8e* 8e* =?13TV4 W2X*^T * 8Y6Y-/=_4ED-lyzm s?v Š h*b=_6y132-/t1 Uz4?6 :8:W604o4FTV4F2`8:. D1b,`4 4 D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 -/2 UX- 4FA/..0WA/AC4 DW4D-C604? F-/132-h R,-C4F24 TV4FT1B6Y-C? b* 8e* =?13TV4 W2X*^T * 8Y6Y-/=_4ED-cUX- 4FA/.? 43]XW2#-/2`8Y4?6Y1^24FA 6:*B2 34 8Y6:*B.0TV4F.0.Y* DX*B-c 1a8:13.94F2.01B6Y-h )u]-/2`8y4f2.0-<8e*]d- W2LUXW2`8:1 24FA/Ah]-/TT *a `-/24 UXW1]4F.0.94?604 6:*aUU604F.94F2`8e* 8e* DX* W2L #8Y4 36Y-C `-c=ed4,b*^dx* 24?6Y1 X* ) 4-/TT *a `-/2-z*^=?13A/1B6Y-l6Y-/=ed-C4FD1321 8Y604 =?13TVUl1324F2`8:-lT1321=_6Y13T * 8:-/=:d4 4FD 604?4F2 [A/W4! "# $

8 $ R %

9

10 ±

11 R $% A 6YWT1B604E-/2#W2 ]-/TT *a `-/24 43]XW2#.94? `2X*BAC4.9UXW6Y-/1^4=F*B.0WX*BAC4 [=ed4,-c4f24 *a 3 `-/W2`8:1^*BAl,B*BA/1B604 D4FA UX- 4FA g )+* WX*B2`8:-<8e*]D- 6YWT1B604E-/2#W2X*^-/TT *a `-/247UXW1]4F.0.94?604. 8:-/T * 8e* 8Y6:*BT-<8Y4 F-/ e*B2DX*a6YDD4FAf.94? `2X*BAC4 *BAC4b* 8:1B6Y-/1 Ac6:*aUUl1B698:1 43]D4_;>2-<8:1 =?13TV4 g D1b,`4! F-/1324E. 8e*B2DX*a6YD D4FAlUX- 4FA UXW1]*B2=ed4E4F.0.94?604 4F.9U604F /2#D4F=?-C z4fahg "$#% &')(+* ±9±

12 $ $% Z VD-<,`4?6Y.94 8Y4F=?2-/=ed4 Uz4?6 Ah] 4FA/-/T-/2X*a F-/13247D4FA 6YWT1B X*8Y4F=?2-/=F*=?13T^W24 43] v r0x v mojcsyqaryss=ed4=?132.0-/. 8Y4 13A/W F-/1324ED4FA/Ah]-/TT *a `-/24 =?132LW2X* T * 8Y6Y-/=_4E=?13. 8e*B2`8Y4 D4_808e*^T *B.0=ed4?6:* 1 Bs rejcs?v Ac;>A<8Y6Y1^A/-/24b*a :-<8:W-/.0=_4 -/Al,B*BA/1B604 D4FAcUX- 4FA *Uz4F.Y* 8e*^D4F- UX- 4FA.0W13- =?132;>2X*B2`8:-h EW4F. 8:18:-CUl1 D-+*aUU6Y1=?=?-/1^dX*^-/A D-C o4_808:1^=ed42132 Uz4?6YTV4_808Y4 D- -/D4F2`8:-<;>=F*a604 *BA T13TV4F2`8:1 24F=_4F.0.Y*a6Y-/1^AC4 o4b* 8:W604F.? 5 A<8Y6Y-z8:-CUX-cD-c;>A<8Y6Y-c c;>a<8y6y-c2132#a/-/24b*a6y-h Z 4FD604FT1 5! 6:*BD # ±

13 c $! Z -/.0-/1324 =?132=_4_808:1^D- o4b* 8:W Y-C o4?6y-/.0=_4 * DW4 Ul C X-/A/- 4F2`8:-<8e*]/g 72X*U6Y1BU6Y-C4_8e*] `A/1B >*BAC4 D- W2X* -/TT *a `-/2471 D4FA/AC4.0W4 U>*a698:- Uz4?6 4F.94FTVUX-/1^-/A A/-<,`4FA/A/1D-c 36Y-C `-/1 Ah] *a604b*-/2 UX- 4FAh / /«72X*U>*a698Y4 D4FA/Ah]-/TT *a `-C24 =?132I*BA/=?W24 808Y4?6Y-/. 8:-/=ed4 `Uz4?6 4F.94FTVUX-/1W2I=_4?6Y=ed-/1^1VW2X*^A/-/24b*^1 W2X*^604? `-/1324 8Y4F.0.0W8e*J 8Y4 8:W604FD 7.94?604FT1Ah] *B=?=_4? F-/1324 =ed4ac4 o4b* 8:W604F. D4FA/Ah]-/TT *a `-/ ^U>*a698:- D4FA/Ah]-/TT *a `-C24 =ed4dx*b221 W2I.0-C `2-<;>=F* 8:1 Ah]-/D4F2`8:-<;>=F*a F-/1324 D4FA/Ah]-/TT *a `-C24. 8Y4F.0.Y* X=?13TV4 - =?132`8:1B6Y2-h ±

14 !\ ` * S)u]-/2`8Y4F2.0-<8e*] D4F- UX- 4FA -/2 D4?6Y-<,B* 8e* 4= 6Y-/.0WA<8e* 13A/W F-/ /A ± %

15 ( $ $ '.9UX-C `13A/- -/2LW2X* -/TT *a `-/ ^UX- 4FA 24F- WX*BA/-c1* 808:1B6Y21^*B- WX*BA/-c-c,B*BA/1B6Y- D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 dx*b221 F-/1324E.0-C `2-<;>=F* 8:-<,B* OE* 8e*^W2X* -/TT *a `-/24SJ *B2=ed4=?1B606Y1a808e* DX*BAc6YWT1B604 J\-/AcU6Y1B XAC4FT * s k s? sywf mhxajv=?132.0-/. 8Y4 24FAfA/1=F*BA/-C? b*a604 W4? `A/-c.9UX-C `13A/-c=ed4 UX-/W ],`4?6Y13.0-/T-/A/TV4F2` e* 8:-c 34F24?6:* 2132LDX*BA 6YWT1B6043 u8y604 U>*B.0.0- Uz4?6 Ah]-/2D-<,-/DWX*a F-/1324 D4? `A/-c.9UX-C `13A/-c.01321g -/A<8Y6:*a 3 `-/1 D4FAc6YWT1B604 WX*B2`8:1UX-/W ]Ul C X-/AC4.94F2 808:-C604 Ah]-/TT *a `-/243 Š_q3v {qnš mhxajcs k s ƒ3v m Š{yzm/ƒ`x3v m EW-f1=?=?1B60604 D-/.94? `2X*a604 W2 ;>A<8Y6Y1^=ed4 6Y-/.9Ul132D4 *a `A/-c.9UX-C `13A/-hg W2 ;>A<8Y6Y1^=ed4dX*,B*BA/1B6Y- *BA<8:-c.0W-cUX- 4FA.0W `A/-.9UX-C `13A/-l4 >*B.0.0- *BA<8Y6Y1b,`43 QS13.0-h]=ed4 `A/-.9UX-C `13A/-c T *B.0.0-/T-zA/1=F*BA/-cD4FAc;>A<8Y6Y1 i0jlkamonbmhkapxqnš mhxajcsk s ƒ3v m Š{yzm/ƒ`x3v m EW-f1=?=?1B60604 D4F=?-/D4?604 WX*BA/-l,B*BA/1B6Y- *BA<8:-c UX-C `13A/-z4 WX*BA/ ,B*BA/1B6Y-cD4_8Y4?6YT-/2X* 8:-zDX*BAc6YWT1B6043 EW4F. 8:1 -/TVUXA/-/=F* DW4 U>*B.0.0-hg * 2X*BTV4F2`8:1 D4? `A/-.9UX-C `d- *BDLW2#W2-/=?1^UX- 4FAh«O74_8Y4?6YT-/2X*a F-/1324 D4FAc,B*BA/1B604 T-/2-/T1 T *B.0.0-/T1 A/1=F*BAC4 W2I*B2 `13A/1 )u] *BAC `1B6Y-<8:T1=?13T^W24FTV4F2`8Y4 W.Y* 8:1^43]XAh] *BAC `1B6Y-<8:T1 D-HQ *B22$#`! 4,`4FD604FT1^W2 T-C `A/-/1B6:*BTV4F2`8Y1 ±

16 ± ( $ $ '

17 ± $

18 $ R c QE] 8Y604_808e* F-/1324E o6:*.9ux-c `13A/-l4FDI*B2 `13A/- 1,`4?698:-/=?- -/2#W2X* -/TT *a `-/243 HOE*^W2 UXW2`8:1D-l,-/. 8e* T * 8Y4FT * 8:-/=?1 -/Al=?13TVUl1B698e*BTV4F2`8:1 D-cW2#*B2 `13A/1. 8e*^24FA * 808:1^=ed4 F-/1324 D4? `A/-.9UX-C `13A/-h EW4FA/A/1 =ed4,-c4f24 * 808:1 -/2 34F24?604 43]XW2#=F*BA/=?13A/1D4? `A/-f*BW8:1b,B*BA/1B6Y->4D4? `A/-f*BW8:1b,`4_808:1B6Y- D-fW2X*^T * 8Y6Y-/=_4 1B6YT * 8e* W8:-/A/-C? b*b2d1-/ac 36:*BD-C4F2`8Y4 D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 ª 4?6 UXW2`8:1 #,-C4F24 1B6YT * 8e* W2X* T * 8Y6Y-/=_4RD-fW2#=_4?698:1,B*BA/1B604 D4F- =?132;>2X*B2`8:- «Z -C4F24 8:1-/AcUX-/W ]UX-/=?=?13A/1 *BW8:1b,B*BA/1B604D- «OE* 8:1 W2,B*BA/1B604 D-.01B AC4=?11B6YD-/2X* 8Y4 D- #,`4F2 `1321 TV4FT1B6Y-C? b* 8Y47-/2LW2X* A/-/. 8e*,-C4F24 1B6YD-/2X* 8:1.94F=?132D1^,B*BA/1B6Y-cD4F=_604F.0=_4F2`8:-cD-f )+* A/-/. 8e*,-C4F24*B2X*BA/-C? b* 8e* 4 Uz4?6 1B `2- I-/2=?132`8Y6:* 8:1,`4F2 `13214FA/-/T-/2X* 8:->-.0W=?=_4F.0.0-<,- =ed4 *auu>*a698y4f2 `1321^*BA =?132`8:1B6Y21^D- + A 6Y-/.0WA<8e* 8:1 43]W2X* A/-/. 8e*D- UXW2`8:- =ed4 2132#.0-f.01b,6:*aUUl132 `1321=?132L-c,-/=?-/2-h ±

19 $% "!# GI13A<8:-c1B 3 34_808:- W13T1 Ul ^4F.0.94?604D4F.0=_6Y-<808:- 1B6YT * 4 Ul13.0-C F-/1324 D4FA/AC4.0WUz4?69;>=?- D-f=?W-f =?13TVUl13. 8:-h ) 4.0WUz4?69;>=?-c,`4F2 ` F24?6Y-/=F*BTV4F2`8Y4 * 8Y4 yq3 {w s Še O74F.0=_6Y-C F-/132-cD-f1B 3 34_808:-z >*B.Y* 8Y4.0WA/AC4.0WUz4?69;>=?-f=?13TVUl1324F2`8:-l W8:-/A/-C? b* 8Y4 Uz4?6 1B 3 34_808:-z4. 8:-/T F-/13243 *U604F.0=?-/2D4?604 DX*BA 6YWT1B604 AC4 U6Y1BU6Y-C4_8e*] 34F13TV4_8Y6Y-/=ed4 D-fW2X*^.0WUz4?69;>=?-C4,-/.0-C X-/AC4 24FA/Ah]-/TT *a `-/24 Ul ^4F.0.94?604,B*BA/W8e* 8Y4 =?13TV4EU6Y1BU6Y-C4_8e*]D4FA/Ah] 1B 3 34_808:1 72#TV4_8:1D1 Uz4?6 =?13TVUl1B60604EAC4.0WUz4?69;>=?->J.0W60 *B=_4 U>* 8:=ed4F. * 8:1.94? `TV4F2`8e*a F-/1324 1b,,`4?6Y1 xa~x:ƒ s jcs pš Š:pr q`wessyq3 {w s Še Z 4F2 ` :-/T * 8Y4EAC4 1B6YTV4 D- W2X*.0WUz4?69;>=?-C4* UXW2`8:1 W8:-/A/-C? D- l4?604f2 D4F-f.94? `2- $4EM Uz4?6 AC4 =?W69,B* 8:W6043 -fw.y*ul13-fw2#d-c F-/132X*a6Y-/1D- D- 1B6YTV4 Uz4?6 Ah] *B2DX*BTV4F2`8:1 A/-f*BAC `1B6Y-<8:T-XUz4?6 4F. `TV4F2`8e*a F-/1324 R.0-c >*B.Y*B218:W808:-c.0WA/Ah]-CUl1a8Y4F.0- =ed4ah]-/tt *a r0qajƒ s mo~qbƒ ss1b,,`4?6y1^w2x* -/TT *a `-/247=ed4dX*^=?1D-<;>=F* 8:1 AC4 1B6YTV4 8e*B2 b* *B= W-/. 8e*B2D1 W4F. 8:- DX* 1.0=F*B224?6 34 Ul ^4F.0.94?604 * 808:-<,-hgHU6Y13-C4_808e*B21 4F24?60 `2X*BA/-c.0132X*a6 F-/1324 Uz4?6 DX*a6Y24 D4FA/AC4 T-/.0W604 D-cU6Y1B 132D-<8e*]1BUUXW604.9 o6yw808e*b21ah] 4 8:-zD- WX*BA/=ed4 U>*a6:*BTV4_8Y6Y1 Uz4?6 4F.94FTVUX-/1-/Ac W1=?1 U>*B.0.0-<,-hg. 8Y4?604F1BUX.0-/. 132D-<8e*],-C4F24 6Y-/=?13. 8Y6YW-<8e*8Y6:*BT-<8Y4 Ah]-/2`8Y4F2.0-<8e*]/ ±

20 ` # $ c $ 5 A<8Y604E o4b* 8:W604F AC4=?W69,B* 8:W604E4 X-/2 34F24?604 -f=?132`8:1b6y2-h TV4_8:1D13A/1B `-C43g NŽ žhœ+g EWX*BA/-c.01321V-cUXW2`8:- 24FA/Ah]-/TT *a `-/24 =ed4 *B221^U>*a698Y4 D-fW2X* D4_8Y4?6YT-/2X* 8e*A/-/24b*#x m{s? h monaxb Ž N žhœ+g[oe* 8:- W2#-/2.0-C4FTV4 D-cUXW2`8:- =ed4 Ul1a8Y604? z4?6y1 *auu>*a698y4f24?604 8Y4F.0.Y*^A/-/24b*#x m{s? h T-C `A/-/1B6047=?W69,B* -cuxw2`8:-h 721 D4F-fTV4_8:1D-zUX-/W 8Y6:*B.9 1B6YT * 8e* D- 713W `dl=ed4=?132.0-/. 8Y4 D- DW4 U>*B.0.0-hg 6:*B.9 1B6YT *Ah]-/2D-<,-/DWX*a F-/1324ED- W2X* A/-/24b*-/2#W2LU6Y1B XAC4FT * D- -/2`8Y4?6Y.94? F-/1324 D- A/-/24?43«6:*B.9 1B6YT *Ah]-/2`8Y4?6Y.94? F-/1324ED-fA/-/24?4 24FA U6Y1B XAC4FT * D-f-/2D-<,-/DWX*a604EW2#UX-/=?=?1

21 ! $% %! )u]-/d4b*^d-c 6:*a 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:*. 8e*^24FA/A/1^.0=_6Y-<,`4?604 AC4 4 WX*a F-/132-XU6Y13-C4_808:-<,`4 =ed4eac4? *B21 AC4E=?11B6YD-/2X* 8Y4 21a8Y4ED-zW2 -/2.0-C4FTV47D-zUXW2`8:-lKNMPO F-/1324E4 6Y-/.013A<,`4?604EAC4 4 WX*a F-/132-c24F- 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:* 2L 34F24?604 =?-f.0- >*B.Y*^.0W#W21V.9Uz4F=?-<;>=?1 U>* 808Y4?6Y2 D- =F*BA/-C 6:*a F-/1324E1b,,`4?6Y1^W2 1B 3 34_808:121a8:1 J\D-f=?W- 4D-f=?W-c43]Ul C X-/AC4*F,`4?604 AC4 o4b* 8:W604F. =?132 4F. 8Y604FT *^*B=?=?W6:* 8Y4?? b* )+* =F*BA/-C 6:*a F-/1324E=?132.0-/. 8Y4 24FA/A/1^. 8:-/T *a604 yqar0qa~ s? rem[s Š remojxš?syw_m yqar0qa~ s? rem mojz remojxš?syw_m O 1b,`4 - U>*a6:*BTV4_8Y6Y->4F. 8Y6Y-/2.94F=?-l6Y-C F-/ F-/1324ED4FAf.0-/. 8Y4FT * D- 6Y-C o4?6y-/tv4f2`8:1 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:*6Y-CUz4_808:1 *BAcU>* 808Y4?6Y2.0=_4FA<8:1^4-cU>*a6:*BTV4_8Y6Y- -/2`8Y6Y-/2.94F=?-l6Y-C `WX*a6YDX*B21 -/Af=?1 4 =?-C4F2`8Y4 D- D-/. 8:1B6Y.0-/1324 AC4=?11B6YD-/2X* 8Y4 D4FA =_4F2`8Y6Y1 D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 4-/Ac W1=?1 e±

22 )+*,-/.0-/ Y4?604F1 =?132.0-/. 8Y4 24FA/Ah] *a X-/A/-<8e*] D-f-/2 o4?6y-c604 -/2 1B6YT *a 8e*B2 b*^d4f-.0w13- UXW2`8:- DX* DW4-/TT *a `-/2- U604F.94DX*^D- l4?604f2`8:-cuxw2`8:- D-l,-/. 8e* OE* W2LUXW2`8:1 D-c,-/. 8e*=?13TVUXW8e*a F-/132X*BAC47W2I.0-/. 8Y4FT *. 8Y4?604F1 D4_,`4 6Y-/.013A<,`4?604EDW4 U6Y1B XAC4FT-hg ˆ q\w:xareremoš{yxajlk s jšfqbg W2L4FAC4FTV4F2`8:124FA/Ah]-/TT *a `-/24.0-/2-/. 8Y6:*^* WX*BAC4 4FAC4FTV4F2`8:1 =?1B606Y-/.9Ul132D4 24FA/Ah]-/TT *a `-/24 D4F. 8Y6:* EW4F. 8:1 -/TVUXA/-/=F*8Y6:* 808e*a604 *BD4? `WX* 8e*BTV4F2`8Y47Ah] 1=?=?A/W.0-/ * 808:-l, ^U>*a698:-c=ed4 Uz4?6 4 l4_808:1 D- l4?604f2`8y4,-/. 8e*6Y-/.0WA<8e*B211=?=?A/W.943 ˆ qremhw:xaš rep š mhxajcs_gu)+*^d-/.9u>*a6y-<8e*]=f*bw.y* 8e*^DX*B- D- l4?604f2`8:-luxw2`8:- D-l,-/. 8e* 1B6YT * =?13.0-/D4_808e*~qeỳ yq\kam[kamoš{yqarem {qh} EW4F. 8e*^T *auu>* UXW1] >*^.0WX*, 13A<8e* 4F.0.94?604 6:*aUU604F.94F2`8e* 8e* DX* W2X* -/TT *a `-/ Y4FT *. 8Y4?604F1^43]21a8e* *auu>* UXW1]4F.0.94?604W8:-/A/-C? b* 8e* Uz4?6 6Y-/=?13. T =F*B.01VD- W2#.0-/. 8Y4FT *. 8Y4?604F1 -cu>*a6:*btv4_8y6y->4f. 8Y6Y-/2.94F=?- D4F.0=_6Y-<, F-/1324 4Ah] 1B6Y-C4F2`8e*BTV4F2`8:1 8:-<, 1 D4FA/AC4 DW4 8Y4FAC4F=F*BTV4?6043

23 Perceived object Left image Right image

24 Left eye P δθ/2 L b P 0 P Right eye P R F-/1324 o6:*^d-/.9u>*a6y-<8e*]4 U6Y1B 132D-<8e*]/ QE] 43]W2LUXW2`8:1 WX*BAC4 -cdw4*b c-/2`8y4?6y.94f=f*b21 )+* ;X `W6:* T13. 8Y6:* DW4 1=?=ed-c=ed4E;>.0.Y*B21^W2 UXW2`8:1 * *BD#W2X*^D-/. 8e*B2 b* DX*BAcUXW2`8:1 TV4FD-/1 o6:*^- DW41=?=ed-h (43]W2*BA<8Y6Y1 UXW2`8:1 D-/. 8e*B2`8Y4 DX* *Fg Z δz %

25 % AfT1b,-/TV4F2`8:1 6Y-C `WX*a6YDX*A/1. 8:WD-/1^D-fW2X*.94 W4F2 b*^d-f-/tt *a `-/2-z*B= W-/.0-<8Y4 -/2 -/. 8e*B2`8:-cD-l8Y4FTVUl1 * O 1b,`4 43];>.0.Y* 8:1 ª 4?6 *B= W-/.0-C604 W2X*.94 W4F2 b*d-l-/tt *a `-/2-43]24F=_4F.0.Y*a6Y-/1^*F,`4?604E* D-/.9Ul13.0-C F-/1324EW2 o6:*btv4 36:*a z4?6 -/2 36:*BD1 D- TV4FT1B6Y-C? b*a6047- o6:*btv4f.,`4fa/1=_4ftv4f2`8y43 A U6Y1B XAC4FT * D4FA/Ah] *B2X*BA/-/.0-zD4FAfT1b,-/TV4F2`8:1=?132.0-/. 8Y4 =?13TV4 8Y4?604F1 D4F-fDW4.01a808:1BU6Y1B XAC4FT- Smhw:xaŠ rep š mhxajcs[4tuxareremoš{yxajlk s jšfqb G* -/A.0-C `2-<;>=F* 8:1 43] D-<,`4?6Y.01g QS1B606Y-/.9Ul132D4F2 b*g 6:* `A/-c4FAC4FTV4F2`8:-lD- W2L o6:*btv4e4 W4FA/A/-cD4FA o6:*btv4.0w=?=_4f.0.0-<, 1 -/=?13. 8Y6YW F-/13243g O - QS1B606Y-/.9Ul132D4F2 b*. 8Y4?604F1 A/1.9Ul13. 8e*BTV4F2`8:1KNMPO =F*BW.Y* 8:1^DX* W2X*^.0-/2 8Y6:*B.9 1B6YT *a F-/1324 6Y-C `-/DX* AfT1b,-/TV4F2`8:1 43]XW8:-/AC4 24? `A/- *auu6y1=?=?-c >*B.Y* 8:-c.0WA/Ah] 4F. 8Y6:*a F-/1324ED-c o4b* 8:W604F.SUz4?6Y=ed43]Ul ^4F.0.94?604 W8:-/A/-C? b* 8Y478Y4F=?2-/=ed4 D-l8Y6:*B= -/2 Uz4?6 U604FD-C60604 AC4D-/.9U>*a6Y-<8e*]24FAc o6:*btv4.0w=?=_4f.0.0-<, 1

26 (!\!"#$$&%' (*)+$'!*,$.-/$"0, 12 3(

27 R $% ( $% # % % -fw.y*b21 DW4. 8Y6:* 8Y4? `-C4 *BA<8Y4?6Y2X* 8:-<,`4 Uz4?6. 8:-/T *a604 -/A W.0.01V1a808:-/=?1 uo 1b,`4 -/A W a808:-/=?143]Ah] *auu6y /t *a F-/13247D4FAf=?13.0-/D4_808:1\~x3 mhxaj s?v<k 1b,,`4?6Y1^-/Al,`4_808:1B604 D4FA/AC4,`4FA/1=?-<8e*]D4F- UXW2`8:-cD4FA/Ah]-/TT *a `-/24 -/2D1a808Y4 DX*BA T1b,-/TV4F2`8:1 8:-<, 1 8Y6:*^-/A.0-/. 8Y4FT *D-l,-/.0-/1324 F-/1324ED4FAc,`4_808:1B604 DW4TV4_8:1D-c A TV4_8:1D1^D- l4?604f2 J\-/2L4 l4_808:- 24 4F.0-/. 8:1321 D-<,`4?6Y.0-h AlTV4_8:1D1 D4FAcT * 8:=ed-/2 =ed4 =?132.0-/. 8:-/T *D4FAlT1a8:-/132 ;X4FA/D\.013A/1 Uz4?6 =?132#=F*a6:* 808Y4?6Y-/. 8:-/=ed4 o4b* 8:W604F.? u)u] 4F. 8Y6:*a F-/1324 D4FA/AC4 o4b* 8:W604 o6:*btv4 Uz4?6 o6:*btv4 43]D4_808:1 syq3 prys r0q`w bmojƒb Ac o4b* 8:W604E8Y6:*B= -/2 UXW1]4F.0.94?604 * l6y132`8e* 8:1 W8:-/A/-C? b*b2d1^-/a v r0x\kam q3v ~qajv=ed4.94?69,`4 Uz4?6. 8:-/T *a604 AC4 Ul13.0-C F-/132-l4,`4FA/1=?-<8e*]D-fW2X* o4b* 8:W604 24FAc o6:*btv4.0w=?=_4f.0.0-<, A/1B6Y1U6Y1B >*a X-/A/-<8e*]/ $

28 ( R $ OE* 8e*^W2X*.0-/2 -/TT *a `-/24 J\=?132,B*BA/1B6Y-cD- -/2`8Y4F2.0-<8e*]`J\-/AcU6Y1B XAC4FT * =?132.0-/. 8Y4 24FA 6Y-/=?13. 1B6YT * D4FA/AC4.0WUz4?69;>=?-l,-/.0-C X-/A/-h.0-/. 8:1321^DW4TV4_8:1D-lU6Y-/2=?-CU>*BA/-hg -/=?13. 8Y6YW 1B6YT * W8:-/A/-C? b*b2d1ah] 13T 604? 3 8:W6:* -/=?13. 8Y6YW 1B6YT * W8:-/A/-C? 8Y4F.0.0-<8:W6:*1I s 3 prys_ Z *BA<8Y6Y-lTV4_8:1D-c=?13TV4 TV4_808Y4?604 *^ W1=?1^4.9 1=F*a604 =ed4 6Y-/=ed-C4FD1321^Ah] W.01 D4FA/A/1^ F113T 1BUUXW604 U>*a698Y4F2D1 DX*BA =?132`8:1B6Y21 4DX*B-l,`4?698:-/=?-h EW4F. 8b] WA<8:-/T1 TV4_8:1D1 Uz4?6Y1]43]XD- =?-/A/TV4F2`8Y47 34F24?6:*BA/-C? b*a X-/AC4E*^ 34F13TV4_8Y6Y-/=?-h

29 !\!# % OE* 8e*^W2X*^ >*B.94 D-fDX* 8:- D- -/TT *a `-/2-X4FD#W2X* -/TT *a `-/247D- -/2UXW8 -/AcU6Y1B XAC4FT * D4FA 6Y-/=? =?-/TV4F2`8:1 >*B.Y* 8:1^.0W-fT1D4FA/A/-l=?132.0-/. 8Y4 24FAfD4_8Y4?6YT-/2X*a6043g œ žz N `Ÿ ožzžh >g D4_8Y4?6YT-/2X*a604 >*B.94 D-fDX* 8:-.0- *BA/A/-/24b*B21=?132LAh]-/TT *a `-/243 Ž `Ÿ `Ÿ ožzžh >g W2X*, 13A<8e*8Y6Y1b,B* 8:1^W2#T1D4FA/A/1 WX*BAC4 F-/1324 D4FA/Ah] 1B 3 34_808:1 24FA/Ah]-/TT *a `-/243

30 R $%!\!# % NŽ ö Ÿ EWX*BA/- 1B 3 34_808:-l. uo 1B 6Y-/.013A<,`4?604 -/A U6Y1B XAC4FT * 6Y-/=_4?6Y=F*^D4FA T1D4FA/A/1 4D4FA/AC4 604? `-/132-c24FA/Ah]-/TT *a `-/243 NŽ ö Ÿ EW4F. 8e*U>*a698Y4 D4FA/Ah]-/TT *a `-/247*aUU>*a698:-C4F24 *BA/Ah]1B 3 34_808:1 OE* 8:1 W2#T1D4FA/A/1 8Y6Y1b,B*a604 W2#T * 8:=ed\-/2#W2X*^.9Uz4F=?-<;>=F*^604? `-/13243 NŽ ö ŸQSd4=?13.Y*43] W4F. 8e*U>*a698Y4 D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 OE* 8e*^W2X*^604? `-/1324 1=?=?1B Y6Y1b,B*a604 W2#T1D4FA/A/1 NŽ ö Ÿ.0-/. 8Y4 Ah]1B 3 34_808:1 $24FA/Ah]-/TT *a `-/24 OE* 8:1 W2#T1D4FA/A/11=?=?1B60604 =_4?6Y=F*a604 A T1D4FA/A/1-/2#W2X*604? `-/13243 NŽ ö Ÿ =?=?A/W.0-/13243 NŽ ö Ÿ D4F2`8:-<8e*]D4FA/Ah]1B 3 34_808:1

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015) ΛΙΑΝΙΚΗ F21 - Νέα Σειρά 1 3θυρη 2P71 116i 1.499 109 116-126 22.650 21.220 116i Έκδοση Advantage 24.150 22.720 116i Έκδοση Sport Line 26.000 24.570 116i Έκδοση Urban Line 26.000 24.570 116i Έκδοση M Sport

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW F21 - Σειρά 1 3θυρη 1P11 114i 1.598 102 127-132 21.900 20.470 1D11 116i 1.598 136 125-134 23.900 22.470 1D31 118i 1.598 170 129-137 27.050 25.620 1D51 125i 1.997 218 154 / 148 34.900 32.100 1N71 M135i

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΛΓΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΛΓΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 007-8 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΛΓΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ: α) R. A. SERWAY, PHYSICS FOR SCIENTISTS & ENGINEERS,

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE. Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne. par Anatoly A.

Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE. Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne. par Anatoly A. Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE DE L ÉLECTRON Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne par Anatoly A. LOGUNOV Directeur de l'institut de Physique des Hautes

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β. Σ. ΖΟΛΩΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β. Σ. ΖΟΛΩΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β. Σ. ΖΟΛΩΤΑΣ Η ΕΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η Κοσµογονία µε το Ελληνικό Φ πρότυπο φ φ φ φ φ φ φ φ φφ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φφ φ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2012 Τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX 2ε. mathematica 5.2

L A TEX 2ε. mathematica 5.2 Διδασκων: Τσαπογας Γεωργιος Διαφορικη Γεωμετρια Προχειρες Σημειωσεις Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών Σάμος Εαρινό Εξάμηνο 2005 στοιχεοθεσια : Ξενιτιδης Κλεανθης L A TEX 2ε σχεδια : Dia mathematica

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Χρήσιμες μαθηματικές έννοιες. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Χρήσιμες μαθηματικές έννοιες. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Χρήσιμες μαθηματικές έννοιες Νίκος Ν. Αρπατζάνης Παράγωγος ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ y y = f(x) x φ y y y = f(x) x φ y y y = f(x) φ x 1 x 1 + х x x 1 x 1 + х x x 1 x tanϕ = y x tanϕ = dy dx

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 4 Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Εισαγωγή Στα γραφικά υπάρχουν: 3Δ μοντέλα 2Δ συσκευές επισκόπησης (οθόνες & εκτυπωτές) Προοπτική απεικόνιση (προβολή): Λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα m=1 kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα.

1. Ένα σώμα m=1 kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα. . Ένα σώμα m= kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα. α. Να βρείτε τη σταθερά D και την ολική ενέργεια του ταλαντωτή. β. Να γράψετε τις εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

!#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%+0$-1)23'%4%$*5! !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&! 6789:0;?@AB+8?C?DABE+ FG/H8@D6H=CH7I6G/@080BD@/H7+J+6()+??+K!BGFH6!H=CH7+K=G/?CCH7/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κλείνει με τις λύσεις όλων των θεμάτων του Μαίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κλείνει με τις λύσεις όλων των θεμάτων του Μαίου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 4 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Μιγαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης

Σηµειώσεις Μιγαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Σηµειώσεις Μιαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηρακλειο Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1. Εισαωικά 5 Η αλεβρική δοµή 5 Η τοπολοική δοµή τού 6 Το εκτεταµένο µιαδικό επίπεδο 7 Συνεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις Σελίδα 1 από 9 Κεφάλαιο 8 1 Γραµµικές Απεικονίσεις Τα αντικείµενα µελέτης της γραµµικής άλγεβρας είναι σύνολα διανυσµάτων που χαρακτηρίζονται µε την αλγεβρική δοµή των διανυσµατικών χώρων. Όπως λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α A Να απνδείμεηε όηη αλ νη ζπλαξηήζεηο f, g είλαη ζπλερείο ζε έλα δηάζηεκα Δ θαη f () g () γηα θάζε εζωηεξηθό ζεκείν ηνπ Δ, ηόηε ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α2. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Βolzano. Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α2. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Βolzano. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Κινητική Ενέργεια. ΦΥΣ 131 - Διαλ.16 1

Έργο Κινητική Ενέργεια. ΦΥΣ 131 - Διαλ.16 1 Έργο Κινητική Ενέργεια ΦΥΣ 131 - Διαλ.16 1 Είδη δυνάµεων q Δύο είδη δυνάμεων: Ø Συντηρητικές ή διατηρητικές δυνάμεις και μή συντηρητικές ü Μια δύναμη είναι συντηρητική όταν το έργο που παράγει ασκούμενη

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων

Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων Ορισμός Έστω U R, U και f : U R R συνάρτηση τότε: )Το λέγεται τοπικό ελάχιστο της f αν υπάρχει περιοχή V του ώστε f f για κάθε V U Το λέγεται τοπικό μέγιστο της f αν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής (queueing theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής -- N. Μήτρου

Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής (queueing theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής -- N. Μήτρου Στοιχεία Θεωίας Αναµονής (queueig theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωίας Αναµονής -- N. Μήτου Θεωία Αναµονής Βασικό µαθηµατικό εγαείο για την ανάυση της επίδοσης και το σχεδιασµό δικτύων, αφού η ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ 6 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ημερομηνία παράδοσης 3 Ιουλίου 2005)

ΛΥΣΕΙΣ 6 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ημερομηνία παράδοσης 3 Ιουλίου 2005) Άσκηση 1. (1 μονάδες) ΛΥΣΕΙΣ 6 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ημερομηνία παράδοσης Ιουλίου 5) Α) Δοκιμαστικό φορτίο q αφήνεται σε κάποιο σημείο μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο εντάσεως Ε. Να εξετάσετε πώς θα κινηθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Style your home. Autumn-Winter images 2011. Τραπεζομάντηλα 4 Tablecovers. Γάμος 54 Wedding. Σεντόνια 61 Bedsheets. Κουβρ-λί 72 Bedspreads

Style your home. Autumn-Winter images 2011. Τραπεζομάντηλα 4 Tablecovers. Γάμος 54 Wedding. Σεντόνια 61 Bedsheets. Κουβρ-λί 72 Bedspreads B I A N C O Style your home περιεχομενα contents Τραπεζομάντηλα 4 Tablecovers Γάμος 54 Wedding Σεντόνια 61 Bedsheets Κουβρ-λί 72 Bedspreads Ριχτάρια σενίλ 81 Chenille Throws Πετσέτες 87 Towels Παιδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ

Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ Προφίλ Schlüter ΓΩΝΊΕΣ ΤΟΊΧΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΊΣΜΑΤΑ Τα ακραία προφίλ της Schlüter-Systems δημιουργούν καλαίσθητα τελειώματα με δυνατότητα μηχανικής καταπόνησης για επενδύσεις τοίχων και σοβατεπί από πλακίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 10. Μηχανές Turing 20,23 Μαρτίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 Μηχανές Turing: Ένα Γενικό Μοντέλο Υπολογισμού Ποια μοντέλα υπολογισμού μπορούν να δεχθούν γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1 Ολοκληρώμτ Cf f(ξκ) = 3 κ-ξκ κ - = f()d = lim f(ξ κ ) + κ= Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Επιµέλει: Μάριος Ελευθεριάδης . Αρχική συάρτηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Ορισµός: Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Κώστας Βλάχος, και Ευάγγελος Παπαδόπουλος Σχολή Μηχ. Μηχ. Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac Σημειώσεις μαθήματος Μ1212 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Κεφάλαιο 1 Διανυσματικοί Χώροι Στο εισαγωγικό μάθημα Γραμμικής Άλγεβρας ξεκινήσαμε μελετώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Σημειώσεις Βλάσης Κουμούσης Καθηγητής ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ. Β1: Θέσης. Β2: Σχετική. Β3: Τροχιά. Β4: Ευθύγραµµη, καµπυλόγραµµη. Β5: ιάνυσµα. Β6: Θέση, µετατόπιση.

Κεφάλαιο 1 ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ. Β1: Θέσης. Β2: Σχετική. Β3: Τροχιά. Β4: Ευθύγραµµη, καµπυλόγραµµη. Β5: ιάνυσµα. Β6: Θέση, µετατόπιση. Κεφάλαιο ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Β: Θέσης Β: Σχετική Β: Τροχιά Β4: Ευθύγραµµη, καµπυλόγραµµη Β5: ιάνυσµα Β6: Θέση, µετατόπιση B7: ιαδροµή B8: Θετική, αρνητική, θετικός B9: Θετική, µικρότερη B: ιανυσµατική, αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. v. 0.95. Λογισµος Συναρτησεων Πολλων Μεταβλητων και ιανυσµατικων Συναρτησεων. Σηµειωσεις : Θ. Κεχαγιας.

Αθ.Κεχαγιας. v. 0.95. Λογισµος Συναρτησεων Πολλων Μεταβλητων και ιανυσµατικων Συναρτησεων. Σηµειωσεις : Θ. Κεχαγιας. Σηµειωσεις : Λογισµος Συναρτησεων Πολλων Μεταβλητων και ιανυσµατικων Συναρτησεων v..95 Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 1 Περιεχόµενα Προλογος 1 Οριο και Συνεχεια 1 1.1 Θεωρια....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Ερώτηση 1. Αν το x o δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f, έχει νόημα να μιλάμε για παράγωγο της f. στο x = x o?

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Ερώτηση 1. Αν το x o δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f, έχει νόημα να μιλάμε για παράγωγο της f. στο x = x o? ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ερώτηση 1 Αν το x o δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f, έχει νόημα να μιλάμε για παράγωγο της f στο x = x o? Δεν έχει νόημα Ερώτηση 2 Αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής στο

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίοδος 0- - Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 8-0-0 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: ΑΤΡΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Ενημέρωση Η διδασκαλία του μαθήματος, πολλά από τα σχήματα και όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Φυσική» του Hugh Young των Εκδόσεων Παπαζήση, οι οποίες μας επέτρεψαν τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+.  #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

Β. Να δώσετε τον ορισμό του τοπικού ελαχίστου μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το σύνολο Α. ΜΟΝΑΔΕΣ 5

Β. Να δώσετε τον ορισμό του τοπικού ελαχίστου μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το σύνολο Α. ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 5 ΘΕΜΑ Α Α. Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ. Αν f () > σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron À Ô ÐÓ ÖÓÒØ ØÓÙÔ Ö ÕÓÑ ÒÓÙ Ò Ø Ô ØÓÙ Ô Ñ Ð Ø ØÓÙhttp://www.mathematica.grº Å Ø ØÖÓÔ LATEX ÛØ Ò Ã Ð Ò Ø ÃÓØÖôÒ Ä ÙØ Ö ÈÖÛØÓÔ Ô Õ ÐÐ ËÙÒ ÔÓÙÓ ËÕ Ñ Ø Å Õ Ð Æ ÒÒÓ ÉÖ ØÓÌ Ë Ð ¹ ÅÔÓÖ Ò Ò Ô Ö Õ Ò Ò Ñ Ð Ö º ÌÓß

Διαβάστε περισσότερα

Για τον ορισμό της ισχύος θα χρησιμοποιηθεί η παρακάτω διάταξη αποτελούμενη από ένα κύκλωμα Κ και μία πηγή Π:

Για τον ορισμό της ισχύος θα χρησιμοποιηθεί η παρακάτω διάταξη αποτελούμενη από ένα κύκλωμα Κ και μία πηγή Π: 1. Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα ορίζεται ως ο ρυθμός μιας συνισταμένης κίνησης φορτίων. Δηλαδή εάν στα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού εφαρμοστεί μια διαφορά δυναμικού, τότε το παραγόμενο ηλεκτρικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διπλωματική Εργασία «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Les gouttes enrobées

Les gouttes enrobées Les gouttes enrobées Pascale Aussillous To cite this version: Pascale Aussillous. Les gouttes enrobées. Fluid Dynamics. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI,. French. HAL Id: tel-363 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-363

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι 2006-7

Υπολογιστικές Μέθοδοι 2006-7 Υπολογιστικές Μέθοδοι 006-7 Άσκηση. (Επιμέλεια: Ιωάννης Λυχναρόπουλος) Θα επιλύσουμε την εξίσωση: urr ur u t, t t 0 και R i /Rout r r Έστω Ri 0.4 και Rout δηλαδή: Ri / Rout 0.4 με αρχική συνθήκη: ur (,0)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ κύριο ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» op *mgcabrp +Rf>ap!$!>!R!F!P!:!W 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F (!!!"!" )!C!:!B!H!"!T!H!Q!(!>!I!B!;!:!D!D!H!F!K!B!C!T!Q!!L!:!B!J!A!@!K!H!H!U!@!J!@!Q

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013.

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Κωδικός Μοντέλο Περιγραφή Προτεινόμενη τελική τιμή ( ) Όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Προτεινόμενη τελική τιμή με όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Τέλη

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μαθηματικών Προπτυχιακή εργασία: "Μια εισαγωγή στις μερικές διαφορικές εξισώσεις της μαθηματικής φυσικής" Ελεάνα Ζήκα Α.Μ.: 3/67 Επιβλέπων καθηγητής: Χουσιάδας Κωνσταντίνος Σάμος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015

Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015 Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015 EL Εικόνα: David Lliff Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 60 Rue Wiertz 1047 Βρυξέλλες, Βέλγιο Εκδότης Pedro López

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι Γιάννης Σαραντόπουλος Αθήνα 7 Οκτωβρίου 5 Περιεχόµενα Συµβολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Β Πρόχειρες σημειώσεις

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Β Πρόχειρες σημειώσεις ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Β Μιγαδική ανάλυση Μέρος Β Πρόχειρες σημειώσεις Παράγωγος συνάρτησης μιγαδικής μεταβλητής Πριν ορίσουμε την παράγωγο μιας μιγαδικής συνάρτησης f(z) θα σταθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000.

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000. Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co Θερµοστάτης PJEZSNH000 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρολογικό σχέδιο 4-5 : ρελέ µηχανής 6 (L) : Φάση (230V)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Α' ΜΕΡΟΣ (ΑΛΓΕΒΡΑ) 1 ΠΙΝΑΚΕΣ- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Α' Ομάδας i) 3x7 ii) π.χ. το στοιχείο α 12 μας πληροφορεί ότι η ομάδα «ΝΙΚΗ» έχει 6 νίκες. x = -7, y = 8, ω = 8..i) x

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013.

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Κωδικός Μοντέλο Περιγραφή Προτεινόμενη τελική τιμή ( ) Όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Προτεινόμενη τελική τιμή με όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Τέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ενισχυτές με ανατροφοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ενισχυτές με ανατροφοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ενισχυτές με ανατροφοδότηση Οι ενισχυτές είναι δίθυρα κυκλώματα στα οποία εμπλέκονται τέσσερα μεγέθη (ρεύμα και τάση εισόδου, ρεύμα και τάση εξόδου). Είναι αναλογικά κυκλώματα, δηλαδή, κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2. Φροντιστήριο Δοσοληψίες Τεχνικές ελέγχου συνδρομικότητας. Ημερ: 05/5/2009 Ακ.Έτος 2008-09

Βάσεις Δεδομένων 2. Φροντιστήριο Δοσοληψίες Τεχνικές ελέγχου συνδρομικότητας. Ημερ: 05/5/2009 Ακ.Έτος 2008-09 Βάσεις Δεδομένων 2 Φροντιστήριο Δοσοληψίες Τεχνικές ελέγχου συνδρομικότητας Ημερ: 05/5/2009 Ακ.Έτος 2008-09 Θεωρία-Επανάληψη Δοσοληψία-ορισμός Το πρόβλημα της απώλειας των ενημερώσεων Το πρόβλημα της προσωρινής

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Περίοδος (Τ) ενός περιοδικού φαινομένου είναι ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη επανάληψη του φαινομένου. Αν σε χρόνο t γίνονται Ν επαναλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ M/S 240-290 ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2014-15 (CPV:35420000-4) A/A Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ M/S 240-290 ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2014-15 (CPV:35420000-4) A/A Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜ. ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΓΡ.& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ 14 Oκτ 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Galois and Residuated Connections on Sets and Power Sets

Galois and Residuated Connections on Sets and Power Sets Galois and Residuated Connections on Sets and Power Sets Yong Chan Kim 1 and Jung Mi Ko 2 Department of Mathematics, Gangneung-Wonju National University, Gangneung, 201-702, Korea Abstract We investigate

Διαβάστε περισσότερα