*^d-hg i0jlkamonbmhkapxqarys s\tuq3v *^d-hg i0jlkamonbmhkapxqarys s\tuq3v

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 "!# $%'& ( $ )+*,-/.0-/1324 JLKNMPORQS13TVUXW8Y4?6[Z -/.0-/132VJ\43]W2X*^604F=_4F2`8Y4 *a604b*^d-c6y-/=_4?6y=f*=ed4.0-f1=?=?wu>*^d-hg i0jlkamonbmhkapxqarys s\tuq3v<w:x3v<qarys vcssyzr0xeyzrem{s? {qh}k s?vl~xajlk`x\x3 h s jxp s k`qpjlq\x yzmop } mo~^~qbƒamojxm kam/ƒam {q3v m{ Sˆfs yzr0xeyzrem{s? {qh}kamumojz s rys Š:Š?s Š_xajlx Œ> Žz 3 b o a H w:xa~ s vcs xare~ ss mhxajxm k s ƒ3v m x:ƒbƒ s? h m s7œ žhÿx o a H w:xa~ s v<qnbs?v<xbw_m {qh}k s ƒ3v m x:ƒbƒ s? h m{ )f1v.0=?1bul1 D-fW2L o6:*bttv4f2`8:1 D- =?132.0-/. 8Y4 24FA 1B6Y2-C604 *BA/=?W24E8Y4F=?2-/=ed4 Uz4?6. 8:-/T *a604 AC4 U6Y1BU6Y-C4_8e*] 34F13TV4_8Y6Y-/=ed4 D4? `A/- 1B 3 34_808:-l-/2LW2#-/TT *a `-/24 D-C `-<8e*BAC43 O -f=?13.y*^=?-f1=?=?wuz4?604ft1g \ F-/ Q *BA/-C 6:*a 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:*«-/A<8Y6:*a 3 `-/1 \ 4? `TV4F2`8e*a F-/13243«4F=?2-/=ed4 D-c6Y-/=? =?-/TV4F2`8:1 4 F-/1324 ±

2 R!\ `!# l1b6:*a F-/1324ED4FA/Ah]-/TT *a `-/24 TT *a `-/24 TT *a `-/24 Z -/.0-/1324 TT *a `-/24 O74F.0=_6Y-C F-/1324 6:* ;>=F* O74F.0=_6Y-C F-/1324 TT *a `-/24 5 A<8Y604 D-/.0=?-CUXA/-/24 =?13224F g Sq3 h s rej syw:x:ƒajxm mhxaj x3 {x:ƒar0qa~^~ s? re4 s ~x3 s cs jxš:mojƒb

3 ! R QS132`8Y6Y13A/A/1 WX*BA/-<8e*]D4FA U6Y1D1a808:1 4_,`4?6Y.94 2 `-/24?4?6Y-/2 {Q 604b*a F-/1324 D- *B.0- D-fDX* 8:- D- -/TT *a `-/2- \ 1B69,`4? b*4 -/=?W604?? b* -/=? =?-/TV4F2`8:1 D-c, 13A<8:- -/=? =?-/TV4F2`8:1 D- 34F. 8:- GI132-<8:1B6:*a 3 `-/1 D-f. 8Y6:*BD4 4 8Y6:* =?1 Z 4F-/=?13A/- *BW8:13213T-.9U>*a F-/1.01a808b] *B= WX* 8Y4?606:* \ -/. 8Y4FT-z6Y1B l1a8:-/=?- *auuxa/-/=f*a F-/132-z.9U>*a *auuxa/-/=f*a F-/132-zT-/A/-<8e*a6Y- *B2X*BA/-/.0-lD-f-/TT *a `-/2->TV4FD-/=ed4 4b*BA<8e*],-C698:WX*BAC4 8Y4FAC4?U604F.94F2 b* 8Y4FAC4?6Y1B l1a8:-/=f*

4 ` d`808yufg Uz4F-CU>* 4F.0.94 *B=B W ª 4?6 =_4?6Y=F*a604 -c 36YWUUX- D-lZ -/.0-/ FAHGI132D1^4 Q G g d`808yufg =?.? =?T^W 4FDW B*. a=?. U601 4F= 8 d`8:t A b, M 36013WUX.? d`8:t A 6YWUUX- D- 6Y-/=_4?6Y=F*.0-C `2-<;>=F* 8:-<,-hg d`808yufg o6 d4ft^4f. d4ft 4bKNM 4F2 d`8ytva d`808yufg =?.? =?1B6Y24FA/A 4FDW N,-/.0-/1B2 d`808yufg A/-C6:* D-/. 8F W2-C B43-8 [Q QEg d`808yufg 4F=_6Y=B D4 604F.94b*a60=ed 694F.94b*a6Y=:d d`8ytva G d`808yufg *B-h TV- 8b 4FDW U601 4F= 8:. a=_ l=?a 4? M d13t^4?u>*a B4 4? M d13t 4?U>* 343 d`8:t A d`808yufg a=?. 4F.0.94 *B=B W at, d`808yufg B,W * 804F=ed 4FDW Uz4?6Y=_4?U8Y-/1B2 i naqaremhƒarepnỳ yzm[kam nbmoš:mhxajcs moji0š:r0q s?vcs d`808yufg -/=,c *B=B -/A B6Y1BWUX. *B.96Y- D4FA/T *B2 47A/A/T *B2\.01321V*BA 4F-C FT *B :-<8:W8Y43g d`808yufg 7-/.0D13T# S4F-< FT*a22 *a=b -/A ad1bt 4 UXW XAC-/= d`8:ta a=,c d`8:ta ª 4?6 [-C XA/-/1B 36:* ;X4 d`808yufg a-c6y-/.? W.0=B 4FDW NZ -/.0-/132M"! 1a804F. X-C XAC-/1a 36Y*aUXd$# a=?13238y4f2`8y.? d`8ytva %

5 R!\ $% "!# $% ( $ A U6Y1=_4F.0.01 D- 6Y-/=? =?-/TV4F2`8:1 D- W2X*.0=_4F2X*^43].0WDD-<,-/.01 -/2#T13A<8Y4?UXA/-/=?->U>*a698:- 1B `2W2X* 43]XW2#WA<8Y4?6Y-/1B6YTV4F2`8Y47.0WDD-<,-/.0-C X-/AC4E4=?13. 8:-<8:W-/.0=_4 W2#=F*BTVUl1^D- 6Y-/=_4?6Y=F*^*.94. 8e*B2`8Y43 Z 8Y4F2X*^D-fT132`8e*a 3 `-/1g 5 = W-/.0-C F-/1324 D4FA/Ah]-/TT *a `-C243 l1b6:*a F-/1324 D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 Uz4?6 4FA/-/T-/2X*a604 -/Ac6YWT1B6043 2D-<,-/DWX*a F-/1324ED4F-c,`4?698:-/=?- 8:->24FA/Ah]-/TT *a `-/243. 8Y6:*a F-/1324ED4FA/AC4 o4b* 8:W604F.? \ 8Y4?604F1BUX.0-/.? \ 4? `TV4F2`8e*a F-/13243g WX*BA/-cUX- 4FA/ AC4 U>*a698:-h uqs13. 8Y6YW F-/1324 D4F- =?132`8:1B6Y2-h 5 2X*BA/-/.0-cD4FA T1b,-/TV4F2`8:1 2D-<,-/DWX*a F-/1324ED4FA/AC4 4? `-/132-cD4FA/Ah]-/TT *a `-/243 O -/. 8e*B2 b* 4 Ul13.0-C F-/132-1BU6:*.01a808:1 D4F2`8Y6Y1 / F-/1324 -/=? =?-/TV4F2`8:1

6 ! R $% a 72#.0-/. 8Y4FT * D-+*B= W-/.0-C F-/1324 D4FA/Ah]-/TT *a `-C24 =?132.0-/. 8Y4D-hg 72X* 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:* {Q Q O1b,,`4?6Y1VQSdX*a60 34FD#QS13WUXAC4FD#O74_,-/=_4 6:*BTV4 6:*a z4?6 K 72L=?13TVUXW8Y4?6 )u]-/2uxw8 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:* * 808Y6:*F,`4?6Y.01 AC4AC4F2`8:-l6:*a 3 `-/W2 D4FA/Ah]-/TT *a `-/243 A *a `-/24 4W2I*a606:* # D-c 1a8:13.94F2.01B6Y- X-/AC4 T-/2-l.0=F* Ah] 4F24?60 A/WT-/213.Y* -/2LW2L, 13A<8e*a 3 `-/1 )u]13w8yuxw8 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:*Q Q O43]W2#.94? `2X*BAC4 4FAC4_808Y6Y-/=?1 -/A Š?s ƒajlq3vcs nbmhk syxb Af.94? `2X*BAC4E,-/D4F1^43]-/213A<8Y6:* 8:1*BAzr0qa~ s[r0q:s rsd1b,`4 43]8Y6:*B.9 1B6YT * 8:1 -/2LW2 *a606:* # X-/D-/TV4F2.0-/132X*BAC4 D-,B*BA/1B6Y-c-/2`8Y4?6Y-c=ed TV4FT1B6Y-C? b* 8:->-/2LW2 XWl4?6F

7 ! R )+* T * 8Y6Y-/=_4 43]6:*aUU604F.94F2`8e* 8e* =?13TV4 W2X*^T * 8Y6Y-/=_4ED-lyzm s?v Š h*b=_6y132-/t1 Uz4?6 :8:W604o4FTV4F2`8:. D1b,`4 4 D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 -/2 UX- 4FA/..0WA/AC4 DW4D-C604? F-/132-h R,-C4F24 TV4FT1B6Y-C? b* 8e* =?13TV4 W2X*^T * 8Y6Y-/=_4ED-cUX- 4FA/.? 43]XW2#-/2`8Y4?6Y1^24FA 6:*B2 34 8Y6:*B.0TV4F.0.Y* DX*B-c 1a8:13.94F2.01B6Y-h )u]-/2`8y4f2.0-<8e*]d- W2LUXW2`8:1 24FA/Ah]-/TT *a `-/24 UXW1]4F.0.94?604 6:*aUU604F.94F2`8e* 8e* DX* W2L #8Y4 36Y-C `-c=ed4,b*^dx* 24?6Y1 X* ) 4-/TT *a `-/2-z*^=?13A/1B6Y-l6Y-/=ed-C4FD1321 8Y604 =?13TVUl1324F2`8:-lT1321=_6Y13T * 8:-/=:d4 4FD 604?4F2 [A/W4! "# $

8 $ R %

9

10 ±

11 R $% A 6YWT1B604E-/2#W2 ]-/TT *a `-/24 43]XW2#.94? `2X*BAC4.9UXW6Y-/1^4=F*B.0WX*BAC4 [=ed4,-c4f24 *a 3 `-/W2`8:1^*BAl,B*BA/1B604 D4FA UX- 4FA g )+* WX*B2`8:-<8e*]D- 6YWT1B604E-/2#W2X*^-/TT *a `-/247UXW1]4F.0.94?604. 8:-/T * 8e* 8Y6:*BT-<8Y4 F-/ e*B2DX*a6YDD4FAf.94? `2X*BAC4 *BAC4b* 8:1B6Y-/1 Ac6:*aUUl1B698:1 43]D4_;>2-<8:1 =?13TV4 g D1b,`4! F-/1324E. 8e*B2DX*a6YD D4FAlUX- 4FA UXW1]*B2=ed4E4F.0.94?604 4F.9U604F /2#D4F=?-C z4fahg "$#% &')(+* ±9±

12 $ $% Z VD-<,`4?6Y.94 8Y4F=?2-/=ed4 Uz4?6 Ah] 4FA/-/T-/2X*a F-/13247D4FA 6YWT1B X*8Y4F=?2-/=F*=?13T^W24 43] v r0x v mojcsyqaryss=ed4=?132.0-/. 8Y4 13A/W F-/1324ED4FA/Ah]-/TT *a `-/24 =?132LW2X* T * 8Y6Y-/=_4E=?13. 8e*B2`8Y4 D4_808e*^T *B.0=ed4?6:* 1 Bs rejcs?v Ac;>A<8Y6Y1^A/-/24b*a :-<8:W-/.0=_4 -/Al,B*BA/1B604 D4FAcUX- 4FA *Uz4F.Y* 8e*^D4F- UX- 4FA.0W13- =?132;>2X*B2`8:-h EW4F. 8:18:-CUl1 D-+*aUU6Y1=?=?-/1^dX*^-/A D-C o4_808:1^=ed42132 Uz4?6YTV4_808Y4 D- -/D4F2`8:-<;>=F*a604 *BA T13TV4F2`8:1 24F=_4F.0.Y*a6Y-/1^AC4 o4b* 8:W604F.? 5 A<8Y6Y-z8:-CUX-cD-c;>A<8Y6Y-c c;>a<8y6y-c2132#a/-/24b*a6y-h Z 4FD604FT1 5! 6:*BD # ±

13 c $! Z -/.0-/1324 =?132=_4_808:1^D- o4b* 8:W Y-C o4?6y-/.0=_4 * DW4 Ul C X-/A/- 4F2`8:-<8e*]/g 72X*U6Y1BU6Y-C4_8e*] `A/1B >*BAC4 D- W2X* -/TT *a `-/2471 D4FA/AC4.0W4 U>*a698:- Uz4?6 4F.94FTVUX-/1^-/A A/-<,`4FA/A/1D-c 36Y-C `-/1 Ah] *a604b*-/2 UX- 4FAh / /«72X*U>*a698Y4 D4FA/Ah]-/TT *a `-C24 =?132I*BA/=?W24 808Y4?6Y-/. 8:-/=ed4 `Uz4?6 4F.94FTVUX-/1W2I=_4?6Y=ed-/1^1VW2X*^A/-/24b*^1 W2X*^604? `-/1324 8Y4F.0.0W8e*J 8Y4 8:W604FD 7.94?604FT1Ah] *B=?=_4? F-/1324 =ed4ac4 o4b* 8:W604F. D4FA/Ah]-/TT *a `-/ ^U>*a698:- D4FA/Ah]-/TT *a `-C24 =ed4dx*b221 W2I.0-C `2-<;>=F* 8:1 Ah]-/D4F2`8:-<;>=F*a F-/1324 D4FA/Ah]-/TT *a `-C24. 8Y4F.0.Y* X=?13TV4 - =?132`8:1B6Y2-h ±

14 !\ ` * S)u]-/2`8Y4F2.0-<8e*] D4F- UX- 4FA -/2 D4?6Y-<,B* 8e* 4= 6Y-/.0WA<8e* 13A/W F-/ /A ± %

15 ( $ $ '.9UX-C `13A/- -/2LW2X* -/TT *a `-/ ^UX- 4FA 24F- WX*BA/-c1* 808:1B6Y21^*B- WX*BA/-c-c,B*BA/1B6Y- D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 dx*b221 F-/1324E.0-C `2-<;>=F* 8:-<,B* OE* 8e*^W2X* -/TT *a `-/24SJ *B2=ed4=?1B606Y1a808e* DX*BAc6YWT1B604 J\-/AcU6Y1B XAC4FT * s k s? sywf mhxajv=?132.0-/. 8Y4 24FAfA/1=F*BA/-C? b*a604 W4? `A/-c.9UX-C `13A/-c=ed4 UX-/W ],`4?6Y13.0-/T-/A/TV4F2` e* 8:-c 34F24?6:* 2132LDX*BA 6YWT1B6043 u8y604 U>*B.0.0- Uz4?6 Ah]-/2D-<,-/DWX*a F-/1324 D4? `A/-c.9UX-C `13A/-c.01321g -/A<8Y6:*a 3 `-/1 D4FAc6YWT1B604 WX*B2`8:1UX-/W ]Ul C X-/AC4.94F2 808:-C604 Ah]-/TT *a `-/243 Š_q3v {qnš mhxajcs k s ƒ3v m Š{yzm/ƒ`x3v m EW-f1=?=?1B60604 D-/.94? `2X*a604 W2 ;>A<8Y6Y1^=ed4 6Y-/.9Ul132D4 *a `A/-c.9UX-C `13A/-hg W2 ;>A<8Y6Y1^=ed4dX*,B*BA/1B6Y- *BA<8:-c.0W-cUX- 4FA.0W `A/-.9UX-C `13A/-l4 >*B.0.0- *BA<8Y6Y1b,`43 QS13.0-h]=ed4 `A/-.9UX-C `13A/-c T *B.0.0-/T-zA/1=F*BA/-cD4FAc;>A<8Y6Y1 i0jlkamonbmhkapxqnš mhxajcsk s ƒ3v m Š{yzm/ƒ`x3v m EW-f1=?=?1B60604 D4F=?-/D4?604 WX*BA/-l,B*BA/1B6Y- *BA<8:-c UX-C `13A/-z4 WX*BA/ ,B*BA/1B6Y-cD4_8Y4?6YT-/2X* 8:-zDX*BAc6YWT1B6043 EW4F. 8:1 -/TVUXA/-/=F* DW4 U>*B.0.0-hg * 2X*BTV4F2`8:1 D4? `A/-.9UX-C `d- *BDLW2#W2-/=?1^UX- 4FAh«O74_8Y4?6YT-/2X*a F-/1324 D4FAc,B*BA/1B604 T-/2-/T1 T *B.0.0-/T1 A/1=F*BAC4 W2I*B2 `13A/1 )u] *BAC `1B6Y-<8:T1=?13T^W24FTV4F2`8Y4 W.Y* 8:1^43]XAh] *BAC `1B6Y-<8:T1 D-HQ *B22$#`! 4,`4FD604FT1^W2 T-C `A/-/1B6:*BTV4F2`8Y1 ±

16 ± ( $ $ '

17 ± $

18 $ R c QE] 8Y604_808e* F-/1324E o6:*.9ux-c `13A/-l4FDI*B2 `13A/- 1,`4?698:-/=?- -/2#W2X* -/TT *a `-/243 HOE*^W2 UXW2`8:1D-l,-/. 8e* T * 8Y4FT * 8:-/=?1 -/Al=?13TVUl1B698e*BTV4F2`8:1 D-cW2#*B2 `13A/1. 8e*^24FA * 808:1^=ed4 F-/1324 D4? `A/-.9UX-C `13A/-h EW4FA/A/1 =ed4,-c4f24 * 808:1 -/2 34F24?604 43]XW2#=F*BA/=?13A/1D4? `A/-f*BW8:1b,B*BA/1B6Y->4D4? `A/-f*BW8:1b,`4_808:1B6Y- D-fW2X*^T * 8Y6Y-/=_4 1B6YT * 8e* W8:-/A/-C? b*b2d1-/ac 36:*BD-C4F2`8Y4 D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 ª 4?6 UXW2`8:1 #,-C4F24 1B6YT * 8e* W2X* T * 8Y6Y-/=_4RD-fW2#=_4?698:1,B*BA/1B604 D4F- =?132;>2X*B2`8:- «Z -C4F24 8:1-/AcUX-/W ]UX-/=?=?13A/1 *BW8:1b,B*BA/1B604D- «OE* 8:1 W2,B*BA/1B604 D-.01B AC4=?11B6YD-/2X* 8Y4 D- #,`4F2 `1321 TV4FT1B6Y-C? b* 8Y47-/2LW2X* A/-/. 8e*,-C4F24 1B6YD-/2X* 8:1.94F=?132D1^,B*BA/1B6Y-cD4F=_604F.0=_4F2`8:-cD-f )+* A/-/. 8e*,-C4F24*B2X*BA/-C? b* 8e* 4 Uz4?6 1B `2- I-/2=?132`8Y6:* 8:1,`4F2 `13214FA/-/T-/2X* 8:->-.0W=?=_4F.0.0-<,- =ed4 *auu>*a698y4f2 `1321^*BA =?132`8:1B6Y21^D- + A 6Y-/.0WA<8e* 8:1 43]W2X* A/-/. 8e*D- UXW2`8:- =ed4 2132#.0-f.01b,6:*aUUl132 `1321=?132L-c,-/=?-/2-h ±

19 $% "!# GI13A<8:-c1B 3 34_808:- W13T1 Ul ^4F.0.94?604D4F.0=_6Y-<808:- 1B6YT * 4 Ul13.0-C F-/1324 D4FA/AC4.0WUz4?69;>=?- D-f=?W-f =?13TVUl13. 8:-h ) 4.0WUz4?69;>=?-c,`4F2 ` F24?6Y-/=F*BTV4F2`8Y4 * 8Y4 yq3 {w s Še O74F.0=_6Y-C F-/132-cD-f1B 3 34_808:-z >*B.Y* 8Y4.0WA/AC4.0WUz4?69;>=?-f=?13TVUl1324F2`8:-l W8:-/A/-C? b* 8Y4 Uz4?6 1B 3 34_808:-z4. 8:-/T F-/13243 *U604F.0=?-/2D4?604 DX*BA 6YWT1B604 AC4 U6Y1BU6Y-C4_8e*] 34F13TV4_8Y6Y-/=ed4 D-fW2X*^.0WUz4?69;>=?-C4,-/.0-C X-/AC4 24FA/Ah]-/TT *a `-/24 Ul ^4F.0.94?604,B*BA/W8e* 8Y4 =?13TV4EU6Y1BU6Y-C4_8e*]D4FA/Ah] 1B 3 34_808:1 72#TV4_8:1D1 Uz4?6 =?13TVUl1B60604EAC4.0WUz4?69;>=?->J.0W60 *B=_4 U>* 8:=ed4F. * 8:1.94? `TV4F2`8e*a F-/1324 1b,,`4?6Y1 xa~x:ƒ s jcs pš Š:pr q`wessyq3 {w s Še Z 4F2 ` :-/T * 8Y4EAC4 1B6YTV4 D- W2X*.0WUz4?69;>=?-C4* UXW2`8:1 W8:-/A/-C? D- l4?604f2 D4F-f.94? `2- $4EM Uz4?6 AC4 =?W69,B* 8:W6043 -fw.y*ul13-fw2#d-c F-/132X*a6Y-/1D- D- 1B6YTV4 Uz4?6 Ah] *B2DX*BTV4F2`8:1 A/-f*BAC `1B6Y-<8:T-XUz4?6 4F. `TV4F2`8e*a F-/1324 R.0-c >*B.Y*B218:W808:-c.0WA/Ah]-CUl1a8Y4F.0- =ed4ah]-/tt *a r0qajƒ s mo~qbƒ ss1b,,`4?6y1^w2x* -/TT *a `-/247=ed4dX*^=?1D-<;>=F* 8:1 AC4 1B6YTV4 8e*B2 b* *B= W-/. 8e*B2D1 W4F. 8:- DX* 1.0=F*B224?6 34 Ul ^4F.0.94?604 * 808:-<,-hgHU6Y13-C4_808e*B21 4F24?60 `2X*BA/-c.0132X*a6 F-/1324 Uz4?6 DX*a6Y24 D4FA/AC4 T-/.0W604 D-cU6Y1B 132D-<8e*]1BUUXW604.9 o6yw808e*b21ah] 4 8:-zD- WX*BA/=ed4 U>*a6:*BTV4_8Y6Y1 Uz4?6 4F.94FTVUX-/1-/Ac W1=?1 U>*B.0.0-<,-hg. 8Y4?604F1BUX.0-/. 132D-<8e*],-C4F24 6Y-/=?13. 8Y6YW-<8e*8Y6:*BT-<8Y4 Ah]-/2`8Y4F2.0-<8e*]/ ±

20 ` # $ c $ 5 A<8Y604E o4b* 8:W604F AC4=?W69,B* 8:W604E4 X-/2 34F24?604 -f=?132`8:1b6y2-h TV4_8:1D13A/1B `-C43g NŽ žhœ+g EWX*BA/-c.01321V-cUXW2`8:- 24FA/Ah]-/TT *a `-/24 =ed4 *B221^U>*a698Y4 D-fW2X* D4_8Y4?6YT-/2X* 8e*A/-/24b*#x m{s? h monaxb Ž N žhœ+g[oe* 8:- W2#-/2.0-C4FTV4 D-cUXW2`8:- =ed4 Ul1a8Y604? z4?6y1 *auu>*a698y4f24?604 8Y4F.0.Y*^A/-/24b*#x m{s? h T-C `A/-/1B6047=?W69,B* -cuxw2`8:-h 721 D4F-fTV4_8:1D-zUX-/W 8Y6:*B.9 1B6YT * 8e* D- 713W `dl=ed4=?132.0-/. 8Y4 D- DW4 U>*B.0.0-hg 6:*B.9 1B6YT *Ah]-/2D-<,-/DWX*a F-/1324ED- W2X* A/-/24b*-/2#W2LU6Y1B XAC4FT * D- -/2`8Y4?6Y.94? F-/1324 D- A/-/24?43«6:*B.9 1B6YT *Ah]-/2`8Y4?6Y.94? F-/1324ED-fA/-/24?4 24FA U6Y1B XAC4FT * D-f-/2D-<,-/DWX*a604EW2#UX-/=?=?1

21 ! $% %! )u]-/d4b*^d-c 6:*a 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:*. 8e*^24FA/A/1^.0=_6Y-<,`4?604 AC4 4 WX*a F-/132-XU6Y13-C4_808:-<,`4 =ed4eac4? *B21 AC4E=?11B6YD-/2X* 8Y4 21a8Y4ED-zW2 -/2.0-C4FTV47D-zUXW2`8:-lKNMPO F-/1324E4 6Y-/.013A<,`4?604EAC4 4 WX*a F-/132-c24F- 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:* 2L 34F24?604 =?-f.0- >*B.Y*^.0W#W21V.9Uz4F=?-<;>=?1 U>* 808Y4?6Y2 D- =F*BA/-C 6:*a F-/1324E1b,,`4?6Y1^W2 1B 3 34_808:121a8:1 J\D-f=?W- 4D-f=?W-c43]Ul C X-/AC4*F,`4?604 AC4 o4b* 8:W604F. =?132 4F. 8Y604FT *^*B=?=?W6:* 8Y4?? b* )+* =F*BA/-C 6:*a F-/1324E=?132.0-/. 8Y4 24FA/A/1^. 8:-/T *a604 yqar0qa~ s? rem[s Š remojxš?syw_m yqar0qa~ s? rem mojz remojxš?syw_m O 1b,`4 - U>*a6:*BTV4_8Y6Y->4F. 8Y6Y-/2.94F=?-l6Y-C F-/ F-/1324ED4FAf.0-/. 8Y4FT * D- 6Y-C o4?6y-/tv4f2`8:1 8Y4FAC4F=F*BTV4?6:*6Y-CUz4_808:1 *BAcU>* 808Y4?6Y2.0=_4FA<8:1^4-cU>*a6:*BTV4_8Y6Y- -/2`8Y6Y-/2.94F=?-l6Y-C `WX*a6YDX*B21 -/Af=?1 4 =?-C4F2`8Y4 D- D-/. 8:1B6Y.0-/1324 AC4=?11B6YD-/2X* 8Y4 D4FA =_4F2`8Y6Y1 D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 4-/Ac W1=?1 e±

22 )+*,-/.0-/ Y4?604F1 =?132.0-/. 8Y4 24FA/Ah] *a X-/A/-<8e*] D-f-/2 o4?6y-c604 -/2 1B6YT *a 8e*B2 b*^d4f-.0w13- UXW2`8:- DX* DW4-/TT *a `-/2- U604F.94DX*^D- l4?604f2`8:-cuxw2`8:- D-l,-/. 8e* OE* W2LUXW2`8:1 D-c,-/. 8e*=?13TVUXW8e*a F-/132X*BAC47W2I.0-/. 8Y4FT *. 8Y4?604F1 D4_,`4 6Y-/.013A<,`4?604EDW4 U6Y1B XAC4FT-hg ˆ q\w:xareremoš{yxajlk s jšfqbg W2L4FAC4FTV4F2`8:124FA/Ah]-/TT *a `-/24.0-/2-/. 8Y6:*^* WX*BAC4 4FAC4FTV4F2`8:1 =?1B606Y-/.9Ul132D4 24FA/Ah]-/TT *a `-/24 D4F. 8Y6:* EW4F. 8:1 -/TVUXA/-/=F*8Y6:* 808e*a604 *BD4? `WX* 8e*BTV4F2`8Y47Ah] 1=?=?A/W.0-/ * 808:-l, ^U>*a698:-c=ed4 Uz4?6 4 l4_808:1 D- l4?604f2`8y4,-/. 8e*6Y-/.0WA<8e*B211=?=?A/W.943 ˆ qremhw:xaš rep š mhxajcs_gu)+*^d-/.9u>*a6y-<8e*]=f*bw.y* 8e*^DX*B- D- l4?604f2`8:-luxw2`8:- D-l,-/. 8e* 1B6YT * =?13.0-/D4_808e*~qeỳ yq\kam[kamoš{yqarem {qh} EW4F. 8e*^T *auu>* UXW1] >*^.0WX*, 13A<8e* 4F.0.94?604 6:*aUU604F.94F2`8e* 8e* DX* W2X* -/TT *a `-/ Y4FT *. 8Y4?604F1^43]21a8e* *auu>* UXW1]4F.0.94?604W8:-/A/-C? b* 8e* Uz4?6 6Y-/=?13. T =F*B.01VD- W2#.0-/. 8Y4FT *. 8Y4?604F1 -cu>*a6:*btv4_8y6y->4f. 8Y6Y-/2.94F=?- D4F.0=_6Y-<, F-/1324 4Ah] 1B6Y-C4F2`8e*BTV4F2`8:1 8:-<, 1 D4FA/AC4 DW4 8Y4FAC4F=F*BTV4?6043

23 Perceived object Left image Right image

24 Left eye P δθ/2 L b P 0 P Right eye P R F-/1324 o6:*^d-/.9u>*a6y-<8e*]4 U6Y1B 132D-<8e*]/ QE] 43]W2LUXW2`8:1 WX*BAC4 -cdw4*b c-/2`8y4?6y.94f=f*b21 )+* ;X `W6:* T13. 8Y6:* DW4 1=?=ed-c=ed4E;>.0.Y*B21^W2 UXW2`8:1 * *BD#W2X*^D-/. 8e*B2 b* DX*BAcUXW2`8:1 TV4FD-/1 o6:*^- DW41=?=ed-h (43]W2*BA<8Y6Y1 UXW2`8:1 D-/. 8e*B2`8Y4 DX* *Fg Z δz %

25 % AfT1b,-/TV4F2`8:1 6Y-C `WX*a6YDX*A/1. 8:WD-/1^D-fW2X*.94 W4F2 b*^d-f-/tt *a `-/2-z*B= W-/.0-<8Y4 -/2 -/. 8e*B2`8:-cD-l8Y4FTVUl1 * O 1b,`4 43];>.0.Y* 8:1 ª 4?6 *B= W-/.0-C604 W2X*.94 W4F2 b*d-l-/tt *a `-/2-43]24F=_4F.0.Y*a6Y-/1^*F,`4?604E* D-/.9Ul13.0-C F-/1324EW2 o6:*btv4 36:*a z4?6 -/2 36:*BD1 D- TV4FT1B6Y-C? b*a6047- o6:*btv4f.,`4fa/1=_4ftv4f2`8y43 A U6Y1B XAC4FT * D4FA/Ah] *B2X*BA/-/.0-zD4FAfT1b,-/TV4F2`8:1=?132.0-/. 8Y4 =?13TV4 8Y4?604F1 D4F-fDW4.01a808:1BU6Y1B XAC4FT- Smhw:xaŠ rep š mhxajcs[4tuxareremoš{yxajlk s jšfqb G* -/A.0-C `2-<;>=F* 8:1 43] D-<,`4?6Y.01g QS1B606Y-/.9Ul132D4F2 b*g 6:* `A/-c4FAC4FTV4F2`8:-lD- W2L o6:*btv4e4 W4FA/A/-cD4FA o6:*btv4.0w=?=_4f.0.0-<, 1 -/=?13. 8Y6YW F-/13243g O - QS1B606Y-/.9Ul132D4F2 b*. 8Y4?604F1 A/1.9Ul13. 8e*BTV4F2`8:1KNMPO =F*BW.Y* 8:1^DX* W2X*^.0-/2 8Y6:*B.9 1B6YT *a F-/1324 6Y-C `-/DX* AfT1b,-/TV4F2`8:1 43]XW8:-/AC4 24? `A/- *auu6y1=?=?-c >*B.Y* 8:-c.0WA/Ah] 4F. 8Y6:*a F-/1324ED-c o4b* 8:W604F.SUz4?6Y=ed43]Ul ^4F.0.94?604 W8:-/A/-C? b* 8Y478Y4F=?2-/=ed4 D-l8Y6:*B= -/2 Uz4?6 U604FD-C60604 AC4D-/.9U>*a6Y-<8e*]24FAc o6:*btv4.0w=?=_4f.0.0-<, 1

26 (!\!"#$$&%' (*)+$'!*,$.-/$"0, 12 3(

27 R $% ( $% # % % -fw.y*b21 DW4. 8Y6:* 8Y4? `-C4 *BA<8Y4?6Y2X* 8:-<,`4 Uz4?6. 8:-/T *a604 -/A W.0.01V1a808:-/=?1 uo 1b,`4 -/A W a808:-/=?143]Ah] *auu6y /t *a F-/13247D4FAf=?13.0-/D4_808:1\~x3 mhxaj s?v<k 1b,,`4?6Y1^-/Al,`4_808:1B604 D4FA/AC4,`4FA/1=?-<8e*]D4F- UXW2`8:-cD4FA/Ah]-/TT *a `-/24 -/2D1a808Y4 DX*BA T1b,-/TV4F2`8:1 8:-<, 1 8Y6:*^-/A.0-/. 8Y4FT *D-l,-/.0-/1324 F-/1324ED4FAc,`4_808:1B604 DW4TV4_8:1D-c A TV4_8:1D1^D- l4?604f2 J\-/2L4 l4_808:- 24 4F.0-/. 8:1321 D-<,`4?6Y.0-h AlTV4_8:1D1 D4FAcT * 8:=ed-/2 =ed4 =?132.0-/. 8:-/T *D4FAlT1a8:-/132 ;X4FA/D\.013A/1 Uz4?6 =?132#=F*a6:* 808Y4?6Y-/. 8:-/=ed4 o4b* 8:W604F.? u)u] 4F. 8Y6:*a F-/1324 D4FA/AC4 o4b* 8:W604 o6:*btv4 Uz4?6 o6:*btv4 43]D4_808:1 syq3 prys r0q`w bmojƒb Ac o4b* 8:W604E8Y6:*B= -/2 UXW1]4F.0.94?604 * l6y132`8e* 8:1 W8:-/A/-C? b*b2d1^-/a v r0x\kam q3v ~qajv=ed4.94?69,`4 Uz4?6. 8:-/T *a604 AC4 Ul13.0-C F-/132-l4,`4FA/1=?-<8e*]D-fW2X* o4b* 8:W604 24FAc o6:*btv4.0w=?=_4f.0.0-<, A/1B6Y1U6Y1B >*a X-/A/-<8e*]/ $

28 ( R $ OE* 8e*^W2X*.0-/2 -/TT *a `-/24 J\=?132,B*BA/1B6Y-cD- -/2`8Y4F2.0-<8e*]`J\-/AcU6Y1B XAC4FT * =?132.0-/. 8Y4 24FA 6Y-/=?13. 1B6YT * D4FA/AC4.0WUz4?69;>=?-l,-/.0-C X-/A/-h.0-/. 8:1321^DW4TV4_8:1D-lU6Y-/2=?-CU>*BA/-hg -/=?13. 8Y6YW 1B6YT * W8:-/A/-C? b*b2d1ah] 13T 604? 3 8:W6:* -/=?13. 8Y6YW 1B6YT * W8:-/A/-C? 8Y4F.0.0-<8:W6:*1I s 3 prys_ Z *BA<8Y6Y-lTV4_8:1D-c=?13TV4 TV4_808Y4?604 *^ W1=?1^4.9 1=F*a604 =ed4 6Y-/=ed-C4FD1321^Ah] W.01 D4FA/A/1^ F113T 1BUUXW604 U>*a698Y4F2D1 DX*BA =?132`8:1B6Y21 4DX*B-l,`4?698:-/=?-h EW4F. 8b] WA<8:-/T1 TV4_8:1D1 Uz4?6Y1]43]XD- =?-/A/TV4F2`8Y47 34F24?6:*BA/-C? b*a X-/AC4E*^ 34F13TV4_8Y6Y-/=?-h

29 !\!# % OE* 8e*^W2X*^ >*B.94 D-fDX* 8:- D- -/TT *a `-/2-X4FD#W2X* -/TT *a `-/247D- -/2UXW8 -/AcU6Y1B XAC4FT * D4FA 6Y-/=? =?-/TV4F2`8:1 >*B.Y* 8:1^.0W-fT1D4FA/A/-l=?132.0-/. 8Y4 24FAfD4_8Y4?6YT-/2X*a6043g œ žz N `Ÿ ožzžh >g D4_8Y4?6YT-/2X*a604 >*B.94 D-fDX* 8:-.0- *BA/A/-/24b*B21=?132LAh]-/TT *a `-/243 Ž `Ÿ `Ÿ ožzžh >g W2X*, 13A<8e*8Y6Y1b,B* 8:1^W2#T1D4FA/A/1 WX*BAC4 F-/1324 D4FA/Ah] 1B 3 34_808:1 24FA/Ah]-/TT *a `-/243

30 R $%!\!# % NŽ ö Ÿ EWX*BA/- 1B 3 34_808:-l. uo 1B 6Y-/.013A<,`4?604 -/A U6Y1B XAC4FT * 6Y-/=_4?6Y=F*^D4FA T1D4FA/A/1 4D4FA/AC4 604? `-/132-c24FA/Ah]-/TT *a `-/243 NŽ ö Ÿ EW4F. 8e*U>*a698Y4 D4FA/Ah]-/TT *a `-/247*aUU>*a698:-C4F24 *BA/Ah]1B 3 34_808:1 OE* 8:1 W2#T1D4FA/A/1 8Y6Y1b,B*a604 W2#T * 8:=ed\-/2#W2X*^.9Uz4F=?-<;>=F*^604? `-/13243 NŽ ö ŸQSd4=?13.Y*43] W4F. 8e*U>*a698Y4 D4FA/Ah]-/TT *a `-/24 OE* 8e*^W2X*^604? `-/1324 1=?=?1B Y6Y1b,B*a604 W2#T1D4FA/A/1 NŽ ö Ÿ.0-/. 8Y4 Ah]1B 3 34_808:1 $24FA/Ah]-/TT *a `-/24 OE* 8:1 W2#T1D4FA/A/11=?=?1B60604 =_4?6Y=F*a604 A T1D4FA/A/1-/2#W2X*604? `-/13243 NŽ ö Ÿ =?=?A/W.0-/13243 NŽ ö Ÿ D4F2`8:-<8e*]D4FA/Ah]1B 3 34_808:1

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'! #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

! #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation date: GF F GF F SLE GF F D Ĉ = C { } Ĉ \ D D D = {z : z < 1} f : D D D D = D D, D = D D f f : D D

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ -11 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 11 Pappas Ath...page 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Q Q Q 2Q b a a b

Q Q Q 2Q b a a b "! $# % &'()!, "!*.- -0, *# 354 36 4*78 8 :9* :65;< 3= $>?3@ 89A 3; 4CB 8D E :F :G 3$>%H3Ï J @KLK@NMPO O@Ï 3Q S "-T O J3QL'0 U * S -TW 3Q@XYS -Z-TW Q@@[U%'0 * \ * S ]9C;C 8 D_a` 8 b;a b=dce b9 3Q@Q@ 65F

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών Εργαστήριο 5 ΕΝΤΟΛΗ: openssl (Linux) Το OpenSSL είναι μια βιβλιοθήκη κρυπτογράφησης για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

- - - - RWC( %) PF PS = 100 PT PS (%) PF PS = 100 PF WC TW BW FW PF PS PS PD PS PS TW BW = = = C 7.12 A A 660 + 16. 8 = 642.5 µ logn = log N0 + a exp(

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW (Ισχύει από 02/03/2015) ΛΙΑΝΙΚΗ F21 - Νέα Σειρά 1 3θυρη 2P71 116i 1.499 109 116-126 22.650 21.220 116i Έκδοση Advantage 24.150 22.720 116i Έκδοση Sport Line 26.000 24.570 116i Έκδοση Urban Line 26.000 24.570 116i Έκδοση M Sport

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BMW F21 - Σειρά 1 3θυρη 1P11 114i 1.598 102 127-132 21.900 20.470 1D11 116i 1.598 136 125-134 23.900 22.470 1D31 118i 1.598 170 129-137 27.050 25.620 1D51 125i 1.997 218 154 / 148 34.900 32.100 1N71 M135i

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

# $! % $ & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

"#$%%!&' ( *+,%%- !%!%!*&."$%%/-0! !%!%4!*&."$((,%/ !%!%(!*&."$,1,$,%/,!%!%"!*&."$"%%%%!!%!%$!*&."$"(,/$!!%!%2!*&."$",%%%/%0 !%!%!*&.

#$%%!&' ( *+,%%- !%!%!*&.$%%/-0! !%!%4!*&.$((,%/ !%!%(!*&.$,1,$,%/,!%!%!*&.$%%%%!!%!%$!*&.$(,/$!!%!%2!*&.$,%%%/%0 !%!%!*&. "#$%% &' ( )* *+,%%- %%*&."$%%/-0 %%,*&."$((,%%%/ %%(*&."$,1,$,%/, %%"*&."$"%%%% %%$*&."$"(,/$ %%1*&."$"(%%%/23 %%2*&."$",%%%/%0 %%4*&."$((,%/ %%-*&."$"",%%/4 %%*&."$(%%%/% 56)7)89)7:;8

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΛΓΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΛΓΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 007-8 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΛΓΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ: α) R. A. SERWAY, PHYSICS FOR SCIENTISTS & ENGINEERS,

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

"#! "!$ "#$%#&&' " %&+'(( " " %&)*! ! &'+"!!./! "&+-"!

#! !$ #$%#&&' %&+'((  %&)*! ! &'+!!./! &+-! ! "#! "!$! "#$%#&&' " %&!'(( " " %&)*! %(! &'+"!! "&+, "&+-!./! "&+!./! "&+-"! " %&+'(( ))",! 1 /)/,! " )+! "/$ ""!"$ "!(!2"/! " "!!! %+,! /! 1/3 )/-/! "!!!/!(!!/!!!+ "!//#"4""$ $" %& )!"'/!"!!5! )/!!,5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Μονοδιάστατα Τετραγωνικά Δυναμικά

Κίνηση σε Μονοδιάστατα Τετραγωνικά Δυναμικά Κίνηση σε Μονοδιάστατα Τετραγωνικά Δυναμικά Δομή Διάλεξης Τετραγωνικό Πηγάδι Δυναμικού: Δέσμιες καταστάσεις - ιδιοτιμές Οριακές Περιπτώσεις: δ δυναμικό, άπειρο βάθος Σκέδαση σε μια διάσταση: Σκαλοπάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΙ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2017) (ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

!"# '1,2-0- +,$%& &-

!# '1,2-0- +,$%& &- "#.)/-0- '1,2-0- "# $%& &'()* +,$%& &- 3 4 $%&'()*+$,&%$ -. /..-. " 44 3$*)-),-0-5 4 /&30&2&" 4 4 -&" 4 /-&" 4 6 710& 4 5 *& 4 # 1*&.. #"0 4 80*-9 44 0&-)* %&9 4 %&0-:10* &1 0)%&0-4 4.)-0)%&0-44 )-0)%&0-4#

Διαβάστε περισσότερα

Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE. Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne. par Anatoly A.

Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE. Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne. par Anatoly A. Sur les articles de Henri Poincaré SUR LA DYNAMIQUE DE L ÉLECTRON Le texte fondateur de la Relativité en langage scientiþque moderne par Anatoly A. LOGUNOV Directeur de l'institut de Physique des Hautes

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!* #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1 ## 5CJ C 50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX 2ε. mathematica 5.2

L A TEX 2ε. mathematica 5.2 Διδασκων: Τσαπογας Γεωργιος Διαφορικη Γεωμετρια Προχειρες Σημειωσεις Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών Σάμος Εαρινό Εξάμηνο 2005 στοιχεοθεσια : Ξενιτιδης Κλεανθης L A TEX 2ε σχεδια : Dia mathematica

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης MSc Ηλεκτρονικός Φυσικός Αντικείμενο: ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προγραμματισμός σε γλώσσα Assembly Σκοπός: Γνώση της assembly από τους απόφοιτους του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά ΜΕΡΟΣ 8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ α

Μαθηματικά ΜΕΡΟΣ 8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ α Μαθηματικά ΜΕΡΟΣ 8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ α β xdx Ι. Δημοτίκαλης, Επίκουρος Καθηγητής 1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ Λ&Χ: jdim@staff.teicrete.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Έστω συνάρτηση y=f(x) Ορίζουμε την παράγωγο της f(x)

Διαβάστε περισσότερα

! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * / ) ",. #

! # $ #% $ ! #&'() ' ( * / ) ,. # Ψ ƒ! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * +",-.'!( / ) ",. # 0# $"!"#$%# Ψ 12/345 6),78 94. ƒ 9)")1$/):0;3;::9 >'= ( ? 9 @ '&( % A! &*?9 '( B+)C*%++ &*%++C 0 4 3'+C( D'+C(%E $B B - " % B

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Χρήσιμες μαθηματικές έννοιες. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Χρήσιμες μαθηματικές έννοιες. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Χρήσιμες μαθηματικές έννοιες Νίκος Ν. Αρπατζάνης Παράγωγος ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ y y = f(x) x φ y y y = f(x) x φ y y y = f(x) φ x 1 x 1 + х x x 1 x 1 + х x x 1 x tanϕ = y x tanϕ = dy dx

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β. Σ. ΖΟΛΩΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β. Σ. ΖΟΛΩΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β. Σ. ΖΟΛΩΤΑΣ Η ΕΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η Κοσµογονία µε το Ελληνικό Φ πρότυπο φ φ φ φ φ φ φ φ φφ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φ φφ φ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2012 Τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 2 1 2 3 4 5 0.24 0.24 4.17 4.17 6 a m a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 7 max min m a r 8 9 1 ] ] S [S] S [S] 2 ] ] S [S] S [S] 3 ] ] S

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

4 4 2 = 3 2 = = 1 2

4 4 2 = 3 2 = = 1 2 Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα Μάθημα 3 ΑΣΚΗΣΗ Εστω ότι έχουμε δύο νομίσματα. Στο νόμισμα A η πιθανότητα να έρθει κεφαλή είναι. Στο νόμισμα B 4 3 η πιθανότητα να έρθει κεφαλή είναι. Δεν είστε σίγουροι ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Εξέταση, Απαντήσεις/Λύσεις

Τελική Εξέταση, Απαντήσεις/Λύσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) HMΜY 212 Οργάνωση Η/Υ και Μικροεπεξεργαστές Εαρινό Εξάμηνο, 2007 Τελική Εξέταση, Απαντήσεις/Λύσεις Άσκηση 1: Assembly για

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ %& " ' ' & " ( # ) &! * & +, #, %- %& + # -. %/ *, # ( % $ % + 0 ( % % / 1 2),

! # $ %& ' ' & ( # ) &! * & +, #, %- %& + # -. %/ *, # ( % $ % + 0 ( % % / 1 2), ! " #$%& "''&"(#)&!*&+, #,%-%&+# -.% *,#(%$%+0 (%% 1 2), "34564778 9: (2;' ' < "5=674 < ( >""? +"( 5!"#!"$ #!% &"$"'#($ )# *+%),%"-.%,0(#+,% & 12.+#.3 )#.$ *+% &4 4.'+).) & & & &2.+#.,(!.5$"63 *+% 1 &&)"5%)%#"'#

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 4 Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Εισαγωγή Στα γραφικά υπάρχουν: 3Δ μοντέλα 2Δ συσκευές επισκόπησης (οθόνες & εκτυπωτές) Προοπτική απεικόνιση (προβολή): Λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός =

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός = 7. Άσκηση 1 2 1 Εστω ο πίνακας A = 1 3 2. Να δειχθεί ότι ο πίνακας είναι αντιστρέψιμοςκαιστησυνέχειαναυπολογιστείοαντίστροφος. 1 0 1 Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κλείνει με τις λύσεις όλων των θεμάτων του Μαίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κλείνει με τις λύσεις όλων των θεμάτων του Μαίου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 4 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα m=1 kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα.

1. Ένα σώμα m=1 kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα. . Ένα σώμα m= kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα. α. Να βρείτε τη σταθερά D και την ολική ενέργεια του ταλαντωτή. β. Να γράψετε τις εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά προσαματολισμού Β Λσκείοσ

Μαθηματικά προσαματολισμού Β Λσκείοσ Μαθηματικά προσαματολισμού Β Λσκείοσ Ο κύκλος Στέλιος Μιταήλογλοσ wwwaskisopolisgr Κύκλος Εξίσωση κύκλου Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και C ο κύκλος με M x, y του κέντρο το σημείο 0

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Μιγαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης

Σηµειώσεις Μιγαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Σηµειώσεις Μιαδικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηρακλειο Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1. Εισαωικά 5 Η αλεβρική δοµή 5 Η τοπολοική δοµή τού 6 Το εκτεταµένο µιαδικό επίπεδο 7 Συνεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

!#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%+0$-1)23'%4%$*5! !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&! 6789:0;?@AB+8?C?DABE+ FG/H8@D6H=CH7I6G/@080BD@/H7+J+6()+??+K!BGFH6!H=CH7+K=G/?CCH7/

Διαβάστε περισσότερα

Thanasis Kehagias, 2009

Thanasis Kehagias, 2009 Μέρος II Αναλυτικη Γεωµετρια 33 34 Το παρον τευχος περιεχει συντοµη ϑεωρια, λυµενες και αλυτες ασκησεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Κατα τη γνωµη µου, για τους περισσοτερους ανθρωπους, ο µονος τροπος εξοικειωσης

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α A Να απνδείμεηε όηη αλ νη ζπλαξηήζεηο f, g είλαη ζπλερείο ζε έλα δηάζηεκα Δ θαη f () g () γηα θάζε εζωηεξηθό ζεκείν ηνπ Δ, ηόηε ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων

Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων Ακρότατα πραγματικών συναρτήσεων Ορισμός Έστω U R, U και f : U R R συνάρτηση τότε: )Το λέγεται τοπικό ελάχιστο της f αν υπάρχει περιοχή V του ώστε f f για κάθε V U Το λέγεται τοπικό μέγιστο της f αν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής (queueing theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής -- N. Μήτρου

Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής (queueing theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής -- N. Μήτρου Στοιχεία Θεωίας Αναµονής (queueig theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωίας Αναµονής -- N. Μήτου Θεωία Αναµονής Βασικό µαθηµατικό εγαείο για την ανάυση της επίδοσης και το σχεδιασµό δικτύων, αφού η ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

1. MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE 2. GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2014 GRAAD 9 WISKUNDE MODELVRAE MEMORANDUM

1. MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE 2. GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2014 GRAAD 9 WISKUNDE MODELVRAE MEMORANDUM Page 1 10 JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2014 GRAAD 9 WISKUNDE MODELVRAE MEMORANDUM M KA A SLEUTEL Punt vir metode Deurgaans akkurate bewerking Akkuraatheid 1. MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE 1.1 C 1.2 C 1.3 B

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α2. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Βolzano. Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Α2. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Βolzano. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ 3 ου Μαθήματος

ΣΥΝΟΨΗ 3 ου Μαθήματος Ενημέρωση Η διδασκαλία του μαθήματος, πολλά από τα σχήματα και όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Φυσική» του Hugh Young των Εκδόσεων Παπαζήση, οι οποίες μας επέτρεψαν τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

(1) v = k[a] a [B] b [C] c, (2) - RT

(1) v = k[a] a [B] b [C] c, (2) - RT Χηµική Κινητική Αντικείµενο της Χηµικής Κινητικής είναι η µελέτη της ταχύτητας µιας αντιδράσεως, ο καθορισµός των παραγόντων που την επηρεάζουν και η εύρεση ποσοτικής έκφρασης για τον κάθε παράγοντα, δηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων: ημήτρης Πλεξουσάκης

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων: ημήτρης Πλεξουσάκης ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων: ημήτρης Πλεξουσάκης Συναλλαγές ιαχείριση Συναλλαγών Αυγουστάκη Αργυρώ Συναλλαγές Κράτησε για τον κ. Χ την θέση 13Α για LA! Κράτησε για τον κ. Y την θέση 13Α για

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Κινητική Ενέργεια. ΦΥΣ 131 - Διαλ.16 1

Έργο Κινητική Ενέργεια. ΦΥΣ 131 - Διαλ.16 1 Έργο Κινητική Ενέργεια ΦΥΣ 131 - Διαλ.16 1 Είδη δυνάµεων q Δύο είδη δυνάμεων: Ø Συντηρητικές ή διατηρητικές δυνάμεις και μή συντηρητικές ü Μια δύναμη είναι συντηρητική όταν το έργο που παράγει ασκούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 10. Μηχανές Turing 20,23 Μαρτίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 Μηχανές Turing: Ένα Γενικό Μοντέλο Υπολογισμού Ποια μοντέλα υπολογισμού μπορούν να δεχθούν γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ 6 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ημερομηνία παράδοσης 3 Ιουλίου 2005)

ΛΥΣΕΙΣ 6 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ημερομηνία παράδοσης 3 Ιουλίου 2005) Άσκηση 1. (1 μονάδες) ΛΥΣΕΙΣ 6 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ημερομηνία παράδοσης Ιουλίου 5) Α) Δοκιμαστικό φορτίο q αφήνεται σε κάποιο σημείο μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο εντάσεως Ε. Να εξετάσετε πώς θα κινηθεί το

Διαβάστε περισσότερα