Κέρδη µετά φόρων 1. EPS µετά φόρων. EPS προ φόρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κέρδη µετά φόρων 1. EPS µετά φόρων. EPS προ φόρων"

Transcript

1 ΕΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: 3-6 εκεµβρίου 2002 ΚΛΑ ΟΣ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 11,80 13,00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΣ Αριθµός υφισταµένων µετοχών 232,000,000 Πώληση υφισταµένων µετοχών κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου ή και ΕΚΑ (Συνδυασµένη προσφορά) Με Ιδ ιωτική Τοποθέτηση 4,640,000 Με ηµόσια Εγγραφή στην Ελλάδα & Προσφορά στο εξωτερικό 18,560,000 Σύνολο µετοχών προς διάθεση µε Συνδυασµένη Προσφορά 23,200,000 Κατανοµή: α)θεσµικοί επενδυτές: Επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει καµία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισοµένων προσφορών. β)ιδιώτες επενδυτές: Θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις για το τµήµα τους που αφορά µέχρι µετοχές ή ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Μέτοχοι Αριθµός µετοχών Ποσοστό Ελληνικό ηµόσιο 172,800, Έπενδυτικό κοινό 59,199, Σύνολο 232,000, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ έως (βάσει του εύρους τιµών) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ έως (βάσει του εύρους τιµών) Το Ελληνικό ηµόσιο ως κύριος µέτοχος δεσµεύεται ότι δεν θα προβεί σε πώληση µετοχών για χρονικό διάστηµα 6 µηνών από τη µεταβίβαση των προσφερόµενων µετοχών της Εταιρίας στους επενδυτές, περιλαµβανοµένων και των µετοχών που αποτελούν αντικείµενο του δικαιώµατος προαίρεσης (Greenshoe Option) των Γενικών Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ οµή της Συνδυασµένης Προσφοράς Ιδιωτική Τοποθέτηση µέχρι υφισταµένων µετοχών σε εργαζόµενους της Εταιρίας Εγχώρια Προσφορά µετοχών οι οποίες θα διατεθούν µέσω της Εγχώριας Κοινοπραξίας Αναδόχων µε ηµόσια Εγγραφή σε θεσµικούς και µη θεσµικούς επενδυτές στην Ελλάδα. ιεθνής Προσφορά Μετοχών ή GDRs, που θα διατεθούν µε ιδιωτική τοποθέτηση µέσω της ιεθνούς Κοινοπραξίας Αναδόχων σε θεσµικούς επενδυτές στο εξωτερικό. Τα GDRs θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, µέσω του Αυτόµατου Συστήµατος ιαπραγµάτευσης (SEAQ INTERNATIONAL). Greenshoe Option: Ο Πωλητής Μέτοχος θα παραχωρήσει στους Γενικούς Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους των δύο προσφορών, για λογαριασµό των Αναδόχων, δικαίωµα προαίρεσης για την αγορά µέχρι επιπρόσθετων µετοχών, προκειµένου οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξηµένης ζήτησης (για διάστηµα 30 ηµερών από την έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α.Α.). Overallotment Option: Ο Πωλητής Μέτοχος θα παραχωρήσει στους Γενικούς Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους των δύο προσφορών, επιπλέον δικαίωµα προαίρεσης (overallotment) για την αγορά µέχρι , προκειµένου οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για κάλυψη τυχόν αυξηµένης ζήτησης. Στην περίπτωση αυτή ο αριθµός των µετοχών του διακιώµατος προαίρεσης (Greenshoe Option) αυξάνεται κατά κατά ανώτατο όριο επιπλέον µετοχές.αν τα ως άνω δικαιώµατα ασκηθούν πλήρως το σύνολο των προσφεροµένων µετοχών θα ανέλθει σε µετοχές. Τιµή διάθεσης Ιδιωτική Τοποθέτηση: οι µετοχές θα διατεθούν µε έκπτωση 10 επί της τιµής διάθεσης στους µη θεσµικούς επενδυτές. Μη Θεσµικοί Επενδυτές: οι µετοχές θα διατεθούν µε έκπτωση κατά ποσοστό 3 επί της τιµής διάθεσης στους θεσµικούς επενδυτές, δηλαδή θα εγγράφονται στα 12,61 Κάτοχοι Ευρωπροµετόχων και Προµετόχων : οι µετοχές θα διατεθούν µε έκπτωση κατά 5 επί της τιµής διάθεσης των µετοχών της αντίστοιχης κατηγορίας (θεσµικοί ιδιώτες). Οι µη θεσµικοί κάτοχοι ευρωπροµετόχων και προµετόχων θα εγγράφονται στα 11,98. Κίνητρο διακράτησης: Οι µη θεσµικοί επενδυτές της ηµόσιας Εγγραφής και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα λάβουν από το Ελληνικό ηµόσιο µία (1) δωρεάν µετοχή για κάθε δέκα (10) µετοχές που θα διακρατήσουν για περίοδο τουλάχιστο 6 και 12 µηνών αντίστοιχα, µε µέγιστο αριθµό 200 δωρεάν µετοχές ανά επενδυτή. Οι προσφερόµενες µετοχές δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσεως του Χρήση Ενοποιηµένος Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) Ενοποιηµένα Κέ ρδ η προ φόρων (σε χιλ. ευρώ) Ενοποιηµένα Κέρδη µετά φόρων 1 (σε χιλ. ευρώ) EPS προ φόρων EPS µετά φόρων P/E προ φόρων P/E µετά φόρων Εύρος Τιµών Εύρος Τιµών ,645,047 30,105 5, ,852,188 4,625-30, ,074, , , ) Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων. «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

2 Αντικείµενο ραστηριότητας Η ΕΗ ιδρύθηκε το 1950 µε αντικείµενο την παραγωγή, µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Μέχρι τη θέσπιση του νόµου 2773/1999 («νόµος περί απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας») η Εταιρία λειτουργούσε ως µια εξ ολοκλήρου κρατική επιχείρηση κοινής ωφέλειας, της οποίας το αντικείµενο ήταν η ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µε χαµηλό κόστος προκειµένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. Ο νόµος 2773/1999 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 22/12/ προέβλεπε µεταξύ άλλων τη µετατροπή της επιχείρησης σε ανώνυµη Εταιρία, προκειµένου να την καταστήσει ικανή να επιτύχει τους εµπορικούς της στόχους. Η ΕΗ από την 1 η Ιανουαρίου 2001 µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρία µε µοναδικό µέτοχο το ηµόσιο και κύριο σκοπό την παραγωγή και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειµένου η Εταιρία να εναρµονιστεί µε τις διατάξεις του Ν.2773/1999: έχει µεταφέρει τη διοίκηση και λειτουργία του διασυνδεδεµένου συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.( ΕΣΜΗΕ), στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 49 ενώ το υπόλοιπο 51 ανήκει στο Ελληνικό ηµόσιο. έχει αναδιοργανώσει και διαχωρίσει τις λειτουργίες παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής και εκµετάλλευσης ορυχείων σε διαφορετικές επιχειρησιακές µονάδες, κάθε µια από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή Γενική ιεύθυνση και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του κόστους της και την επίτευξη των λειτουργικών της στόχων. Η ΕΗ είναι η µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρείχε ηλεκτρική ενέργεια σε 6,65 εκατοµµύρια πελάτες περίπου, στις 30 Ιουνίου του Κατά τη διάρκεια του 2001, η Εταιρία παρήγαγε περίπου το 97 επί συνόλου GWh ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθησαν στην Ελλάδα. Η ΕΗ κατατάσσεται στις µεγαλύτερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ως προς τα πάγια και ως προς τα έσοδα. Το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2001 παρουσίασε συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ύψους εκατ., λειτουργικό αποτέλεσµα ύψους 562 εκατ. και καθαρά κέρδη προ φόρων ύψους 353,5 εκατ. (µε βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα). Στις η εγκατεστηµένη ισχύς της ΕΗ ανερχόταν σε MW. Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από 97 ιδιόκτητους σταθµούς παραγωγής, µεταφέρεται µέσω περίπου χιλιοµέτρων γραµµών υψηλής τάσης και διανέµεται στους καταναλωτές µέσω γραµµών µήκους περίπου χιλιοµέτρων. Η ΕΗ παράγει απίσης το σύνολο σχεδόν του λιγνίτη που απαιτείται για τη λειτουργία των λιγνιτικών της σταθµών παραγωγής, ο οποίος εξορύσσεται από πέντε ιδιόκτητα ορυχεία της. Το 2001 η ΕΗ ήταν ο 2 ος µεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση τους τόνους που εξορύχτηκαν ήτοι, περίπου 66,3 εκατοµµύρια τόνων λιγνίτη. Σηµειώνεται, ότι κατά το 2002 η ΕΗ ξεκίνησε να προµηθεύεται σηµαντικές ποσότητες λιγνίτη από δύο ιδιωτικά ορυχεία της Φλώρινας προκειµένου να διασφαλίσει τη συνεχή προµήθεια της µε υψηλής θερµιδικής αξίας λιγνίτη για τη λειτουργία του νέου σταθµού παραγωγής στη Φλώρινα. Η ΕΗ είναι ο µοναδικός ιδιοκτήτης του δικτύου γραµµών υψηλής τάσης 400kV, 150kVκαι 66kV, οι οποίες αποτελούν το ελληνικό σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Στις 30 Ιουνίου 2002 το σύστηµα µεταφοράς αποτελείτο συνολικά από περίπου χιλιόµετρα γραµµών µεταφοράς και 592 µετασχηµατιστές. Το σύστηµα µεταφοράς το οποίο µεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια µέσω των γραµµών υψηλής τάσης από τους σταθµούς παραγωγής και στην περίπτωση εισαγόµενου ρεύµατος, από τα σηµεία διασύνδεσης, στο δίκτυο διανοµής καθώς και απευθείας σε συγκεκριµένους πελάτες υψηλής τάσης ονοµάζεται διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς. Ο ΕΣΜΗΕ έχει την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξή του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΕΣΜΗΕ άρχισε τη λειτουργία του στις 3 Μαϊου Η ΕΗ είναι επίσης ο µοναδικός διανοµέας ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα. Από το σύνολο του όγκου των πωλήσεων ηλεκτρικού ρεύµατος στους καταναλωτές το έτος «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

3 Πελάτες 2001, το 31 καταναλώθηκε από το βιοµηχανικό τοµέα, το 30 από τον εµπορικό τοµέα,και λοιπές υπηρεσίες, το 32,7 από οικιακούς πελάτες και το 6,3 από τον αγροτικό τοµέα. Τέλος, η Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής είναι υπεύθυνη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα καθώς και στα µη διασυνδεδεµένα νησιά της Κρήτης και της Ρόδου. Η συνολική ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από 97 ιδιόκτητους σταθµούς, µεταφέρεται µέσω περίπου χιλιοµέτρων γραµµών υψηλής τάσης και διανέµεται στους καταναλωτές µέσω δικτύου µήκους περίπου χιλιοµέτρων. Η ΕΗ επίσης παράγει το σύνολο σχεδόν του λιγνίτη που απαιτείται για τη λειτουργία των λιγνιτικών της σταθµών παραγωγής σε πέντε ιδιόκτητα ορυχεία της. Κατά την 31 η εκεµβρίου 2001, περίπου το 72 της συνολικής παραγωγής στο διασυνδεδεµένο σύστηµα είχε παραχθεί από λιγνιτικούς σταθµούς παραγωγής, περίπου 8 από πετρελαϊκούς σταθµούς, περίπου 6 από υδροηλεκτρικούς σταθµούς, περίπου 13 από σταθµούς παραγωγής που χρησιµοποιούν ως καύσιµο το φυσικό αέριο και λιγότερο του 1 από αιολικά πάρκα και άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, σχεδόν το σύνολο της παραγωγής προέρχεται από πετρελαϊκούς σταθµούς. Τον Νοέµβριο του 2002 η Εταιρία υπέβαλε αίτηση στη ΡΑΕ για την κατασκευή µιας νέας µονάδας φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου (CCGT) στο σταθµό του Λαυρίου. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ εγκρίνει την αίτηση, η κατασκευή της εν λόγω µονάδας θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια περίπου από τη χορήγηση της άδειας. Το διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς είναι συνδεδεµένο µε τα συστήµατα µεταφοράς της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της ΠΓ Μ και της Ιταλίας. Οι εισαγωγές έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για την υποστήριξη του ελληνικού συστήµατος µεταφοράς σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης όπως για παράδειγµα για την υποκατάσταση του ρεύµατος που παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς σε περιόδους ξηρασίας. Η Εταιρία σκοπεύει να κατασκευάσει γραµµή διασύνδεσης 400kVµε την Τουρκία και για το λόγο αυτό επί του παρόντος συντάσσεται µελέτη βιωσιµότητας και κατασκευής της γραµµής αυτής. Το εν λόγω έργο αποτελεί µέρος της πενταετούς µελέτης ανάπτυξης του συστήµατος µεταφοράς, η οποία εκπονήθηκε από το ΕΣΜΗΕ. Η ΕΗ εκτός από τη δραστηριοποίηση της στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100 θυγατρικής της εταιρίας ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. προκειµένου να επεκταθεί και στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Η ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2000, συνέστησε, το εκέµβριο του 2000, µαζί µε τις εταιρίες NBG Greek Fund Limited, Alpha Ventures S.A. και Γενική Τράπεζα της Ελλάδος την εταιρία ENERGY S.A. Τον Ιανουάριο του 2001 χορηγήθηκε στην ENERGY S.A. άδεια σταθερής ασύρµατης πρόσβασης (LMDS) για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση ενός σταθερού ασύρµατου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την παροχή υπηρεσιών σταθερής ασύρµατης τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2001, η ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και η ENERGY S.A. συµµετείχαν σε ένα επιχειρηµατικό σχήµα (joint venture) µε τη WIND. Η λειτουργική φάση της ENERGY S.A. ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2002 και αναµένεται να οδηγήσει σε πρώτη παρουσίαση των υπηρεσιών της εταιρίας στην αγορά το πρώτο τρίµηνο του το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών που θα παρέχει η εταιρία εκτιµάται ότι θα περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, καθώς και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet broadband services). Οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: «Επιλέγοντες Πελάτες» είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται µε το σύστηµα Υψηλής Τάσης της ΕΗ ή το ίκτυο Μέσης Τάσης της ΕΗ οι οποίοι καταναλώνουν τουλάχιστον 100GWh ήτοι, οι µεγάλοι βιοµηχανικοί και εµπορικοί πελάτες. «Μη Επιλέγοντες Πελάτες» είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται µε το ίκτυο Χαµηλής Τάσης της ΕΗ, ήτοι οι οικιακοί καταναλωτές και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι µη Επιλέγοντες Πελάτες δεν έχουν το δικαίωµα επιλογής προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και αγοράζουν το ηλεκτρικό ρεύµα αποκλειστικά από τη ΕΗ σε ρυθµιζόµενες τιµές. «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

4 Πρόσφατες εξελίξεις Συνδεδεµένες Εταιρίες Θέση της ΕΗ στον Κλάδο Βάσει της υπουργικής απόφασης υπ αριθµ. 5/ΗΛ/VB/Φ1/οικ. 337 του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καθόρισε τους όρους και τα κριτήρια των Επιλεγόντων Πελατών, το ποσοστό της ελληνικής αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει κατανάλωσης, που έχει αποδοθεί στον ελεύθερο ανταγωνισµό ανέρχεται σήµερα σε ποσοστό 34. ικαίωµα απόκτησης µέχρι 30 της ΕΠΑ Η ΕΗ εξετάζει το ενδεχόµενο να ασκήσει το δικαίωµα που της έχει χορηγηθεί από το Ελληνικό ηµόσιο για απόκτηση µέχρι 30 κατ ανώτερο όριο της ΕΠΑ. Η άσκηση του δικαιώµατος εξαρτάται από την τιµή καθώς και τους υπολοίπους όρους και προϋποθέσεις, που διαπραγµατεύεται η Εταιρία µε το Ελληνικό ηµόσιο. Η εξαγορά των µετοχών της ΕΠΑ, εφόσον πραγµατοποιηθεί θα χρηµατοδοτηθεί από διαθέσιµα της Εταιρίας. Ανενεργές Επενδύσεις Οι «Ανενεργές Επενδύσεις» ορίζονται ως δαπάνες οι οποίες προέρχονται από συµβατικές δεσµεύσεις, επενδυτικές αποφάσεις ή υποχρεώσεις εκ του νόµου, τις οποίες οι εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας ανέλαβαν για λόγους δηµόσιας πολιτικής κατά την περίοδο που η αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν ήταν ανοιχτή στον ανταγωνισµό.τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχετική αίτηση του Ελληνικού ηµοσίου να επιτραπεί στη ΕΗ να αντισταθµίσει, στα πλαίσια της οδηγίας 96/92ΕΚ για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, το υπερβάλλον κόστος ορισµένων ανενεργών επενδύσεων της. Νέα µονάδα παραγωγής Τον Νοέµβριο του 2002 η Εταιρία υπέβαλε αίτηση στη ΡΑΕ για την κατασκευή µιας νέας µονάδας φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου (CCGT) στο σταθµό του Λαυρίου συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 400MW περίπου. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ εγκρίνει την αίτηση, η κατασκευή της εν λόγω µονάδας θα ολοκληρωθεί σε τρία περίπου χρόνια από τη χορήγηση της άδειας. ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (99,9 συµµετοχή):η ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2000 και έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (99,9 συµµετοχή): Iδρύθηκε τον Οκτώβριο του Σύµφωνα µε το καταστατικό της, σκοπός της είναι η ίδρυση εταιριών καθώς και η συµµετοχή σε κάθε είδους εταιρίες ή κοινοπραξίες µε σκοπό τη µελέτη, σχεδιασµό, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οποιασδήποτε πηγής ως και δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επιχειρηµατική αξιοποίηση στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας οποιασδήποτε πηγής. ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (100 συµµετοχή): Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του Σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το κατασταστικό της είναι: α) η εκπόνηση µελετών για τη διερεύνηση των τεχνικών και οικονοµικών δυνατοτήτων ανάπτυξης, κατασκευής και εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων συµπαραγωγής θερµότητας και/ή ψύχους και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (β) η ανάπτυξη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων συµπαραγωγής θερµότητας και ή/ ψύχους και ηλεκτρικής ενέργειας µέσω φυσικού αερίου στην Ελλάδα και ή/στο εξωτερικό, που αποτελούν αντικείµενο των παραπάνω µελετών, είτε για δικό της λογαριασµό είτε στο όνοµα και για λογαριασµό τρίτων προσώπων είτε βάσει συµφωνιών µε τρίτα πρόσωπα. ΕΣΜΗΕ Α.Ε. (49 συµµετοχή):συστάθηκε ως κρατικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας µε βάση το Π.. 328/2000. Σκοπός της εταιρίας είναι η λειτουργία εκµετάλλευσης, η διασφάλιση της συντήρησης και η µέριµνα για την ανάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Το υπόλοιπο 51 του µετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Ελληνικό ηµόσιο. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει παρουσιάσει µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 5,1 κατά την πενταετία Η κατά κεφαλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι χαµηλότερη από αυτή των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, για το έτος 2001, η κατά κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα ήταν 4,2MWh έναντι 6,5MWh που ήταν ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοίκηση της ΕΗ εκτιµά ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα συνεχίσει να αυξάνεται. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των ετών 2003 και 2005 η Εταιρία εκτιµά ότι η παραγωγική ισχύς της θα «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

5 Στόχοι Εταιρείας - Στρατηγική αυξηθεί σε ποσοστό 6 περίπου. Η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η έναρξη λειτουργίας του λιγνιτικού σταθµού παραγωγής στη Φλώρινα, του υδροηλεκτρικού σταθµού στη Μεσοχώρα και η επιπλέον παραγωγική ισχύς από τους ιδιώτες παραγωγούς, κατόχους ήδη αδειών ηλεκτροπαραγωγής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα παράσχουν επαρκή εγκατεστηµένη ισχύ ώστε να ικανοποιηθεί η αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας µέχι το έτος Η ΕΗ έως σήµερα δεν έχει αντιµετωπίσει ανταγωνισµό στην παραγωγή, µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του 2001 παρήγαγε το 97 περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην Ελλάδα, και αγόρασε όλη την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας και εκείνης που παράχθηκε από τρίτους, εκτός βεβαίως αυτής που χρησιµοποιήθηκε από τη βιοµηχανία για ιδιοκατανάλωση. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους η ΕΗ µετέφερε, διένειµε και προµήθευσε το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στην Ελλάδα Το νέο θεσµικό πλαίσιο, που εισήχθη µε το Νόµο 2773/1999 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό στην παραγωγή και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτιµάται ότι σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα θα ενταθεί ο ανταγωνισµός στην παραγωγή από ανανεώσιµες πηγές και στη συµπαραγωγή καθώς το κανονιστικό πλαίσιο δίνει κίνητρα σε αυτού του είδους την παραγωγή. Ειδικότερα στα εν λόγω κίνητρα περιλαµβάνονται οι επιχορηγήσεις από το Ελληνικό ηµόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρία αναµένει τη σταδιακή ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βέβαια θα εξαρτηθεί κατά ένα µέρος από την εξέλιξη των τιµολογίων στην Ελλάδα. Αρχικά θα υπάρξει περιορισµένη παραγόµενη και εισαγόµενη ποσότητα ενέργειας κατευθυνόµενη προς τους Επιλέγοντες Πελάτες (υψηλής και µέσης τάσης), η οποία θα αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου καθώς θα κατασκευάζονται περισσότερες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα τεθεί σε λειτουργία ο αγωγός Ελλάδας Ιταλίας. Για το 2000, η Εταιρία µε βάση την εγκατεστηµένη ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας ήταν η 12 η µεγαλύτερη στην Ευρώπη. Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρίας συνοψίζονται στα εξής: ιατήρηση της ηγετικής θέσης στην Ελληνική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω της αύξησης της πελατείας της Εταιρίας και της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών της. Η Εταιρία αποσκοπεί στη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην απελευθερωµένη και αναπτυσσόµενη ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εκµεταλλευόµενη τη χαµηλού κόστους παραγωγή της µε τη χρήση κυρίως λιγνίτη, την τεχνογνωσία της στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το αναγνωρισµένο όνοµα της. Συνέχιση της αναδιάρθρωσης της Εταιρίας για την περαιτέρω µείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Ανάµεσα στις βασικές επιδιώξεις του προγράµµατος αναδιοργάνωσης είναι η συνέχιση της µείωσης του αριθµού των εργαζοµένων (από περίπου άτοµα την σε περίπου έως το 2005), συνέχιση της µείωσης του κόστους και η επίτευξη βελτιωµένης λειτουργικής αποδοτικότητας (βελτιστοποίηση της διαδικασίας συντήρησης, βελτίωση διαχείρισης αποθεµάτων, πολιτικής προµηθειών κλπ.). Συνέχιση της ορθολογικοποίησης των επενδύσεων και του προγράµµατος µείωσης του δανεισµού, µέσω ελέγχου του κόστους των επενδύσεων και βελτίωσης του σχεδιασµού και υλοποίησης τους. ιερεύνηση µακροπρόθεσµων προοπτικών ανάπτυξης: α) Επέκταση σε Αγορές Εκτός Ελλάδος: Η Εταιρία συνεχίζει να διερευνά τις προοπτικές που διανοίγονται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. β) Παράλληλα µε τη βασική της δραστηριότητα, η ΕΗ σχεδιάζει να εισέλθει στο χώρο των τηλεπικοινωνιών εκµεταλλευόµενη το ήδη εγκατεστειµένο, εκτεταµένο δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΗ εκτιµά ότι η ENERGY S.A., επιχειρηµατικό σχήµα στο οποίο συµµετέχει και η WIND, θα προσφέρει ένα ευρύ φάσµα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της σταθερής ασύρµατης τηλεφωνίας, των υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων και πρόσβασης στο διαδίκτυο και των υπηρεσιών πολυµέσων υποστηριζόµενων από ευρυζωνικά δίκτυα (broad band multimedia services). γ) Ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Συµπληρωµατικά µε τις υφιστάµενες παραγωγικές δραστηριότητες, η εταιρία συνεχίζει να επενδύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

6 Προορισµός κεφαλαίων νέων πηγές ενέργειας και να εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες στο χώρο αυτό. Η Εταιρία δεν θα έχει έσοδα από την πώληση των Προσφεροµένων Μετοχών. Τα έσοδα από τη διάθεση των υφισταµένων µετοχών θα εισπραχθούν από των Πωλητη Μέτοχο µετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων. Στοιχεία Ισολογισµού της ΕΗ Πίνακας 1: Στοιχεία Ισολογισµού και εννεαµήνου (σε χιλ. ) ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού Ενεργητικό Αναπόσβεστα Έξοδα Εγ κα τάσ τα σης 1, , , , Αναπόσβεστες Ακινητοποιήσεις 5,313, ,934, ,355, ,480, Συµµετο χές & Λο ιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 74, , , , Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 5,387, ,983, ,366, ,497, Αποθέµατα 577, , , , Πελάτες 322, , , , Λοιπές Απαιτήσεις 245, , , , Χρεόγραφα 29, , , , ιαθέσιµα 73, , , , Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1,249, ,366, ,251, ,190, Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 172, , , , Σύνολο Ενε ργ ητι κού 6,810, ,534, ,830, ,904, Παθητικό Ίδια Κε φάλαια 1,057, ,199, ,833, ,069, Προβλέψεις 170, , , , Μακροπρόθεσµες Υπ οχ ρεώσε ις 4,214, ,844, ,744, ,750, Προµηθευτές - γραµµάτια πληρωτέα 150, , , , Υπο χρεώ σεις σε ασφαλ οργανισµούς και φόροι - τέλ η 63, , , , Λοιπές Υποχρεώσεις 1,059, , , ,244, Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσ εων 1,274, ,204, , ,429, Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 93, , , , Σύνολο Παθητικού 6,810, ,534, ,830, ,904, Στοιχεία αποτελεσµάτων της ΕΗ Πίνακας 2: Στοιχεία Αποτελεσµάτων Εταιρίας (σε χιλ. ) µεταβολή 2001 µεταβολή Κύκλος εργασιών 2,645,048 2,852, ,074, ,514,387 Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) 1,197,153 1,506, ,583, ,252,406 Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 1,447,894 1,345, ,490, ,261,981 ( επί του κύκλο υ εργασιών) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 67,997 80, , ,878 Μείον: Έξοδα ιοίκησης 154, , , ,253 Μείον: Έξοδα Έξοδα έρευνας και ανάπυξης 28,018 28, , ,354 Μείον: Έξοδα ιάθεσης 469, , , ,688 Λειτουργικό αποτέλεσµα 864, , , ,564 ( επί του κύκλο υ εργασιών) Πλέον: Έσοδα χρεογράφων Πλέον: Κέρδ η πώλησης συµµετοχών & χρεο γράφων 8, Μείον: Έξοδα & ζηµίες συµµετοχών & χρεο γράφων Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα 85, , , ,736 Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 245, , , ,647 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 713, , , ,653 ( επί του κύκλο υ εργασιών) Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα 45,083 33, , Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έσοδα 396, , , ,923 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 362, , , ,730 ( επί του κύκλο υ εργασιών) Αποσβέσεις 331, , , ,431 Κέρδη προ φόρων 30,518 5, , ,298 ( επί του κύκλο υ εργασιών) Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 21,511 26, , Μείον: Α µοιβές µελών.σ Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. 9,007 (21,358) , ( επί του κύκλο υ εργασιών) Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 3,372 8, Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 5,633 (29,575) , ( επί του κύκλο υ εργασιών) «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

7 Ενοποιηµένα στοιχεία Ισολογισµού Πίνακας 3: Ενοποιηµένα Στοιχεία Ισολογισµού χρήσεων και εννεαµήνου (σε χιλ. ) ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού Ενεργητικό Αναπόσβεστα Έξοδα Εγ κατ άστ ασ ης 1, , , , Αναπόσβεστες Ακινητοποιήσεις 5,313, ,934, ,355, ,481, Συµµετο χές & Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 73, , , , Σύνολο Πάγιου Εν εργ ητι κού 5,386, ,980, ,363, ,492, Αποθέµατα 577, , , , Πελάτες 322, , , , Λοιπές Απαιτήσεις 246, , , , Χρεόγραφα 29, , , , ιαθέσιµα 74, , , , Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1,250, ,369, ,254, ,194, Μ εταβατικο ί Λογαριασµοί Ενεργητικού 172, , , , Σύνολο Ενε ργητικ ού 6,810, ,533, ,830, ,905, Παθητικό Ίδια Κε φάλαια 1,057, ,199, ,834, ,069, Προβλέψεις 170, , , , Μακροπρόθεσµες Υπ οχρεώσ εις 4,214, ,844, ,744, ,750, Προµηθευτές - γραµµάτια πληρωτέα 150, , , , Υποχρεώ σεις σε ασφαλ οργανισµούς και φόροι - τέλ η 63, , , , Λοιπές Υπο χρεώσεις 1,059, , , ,244, Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσε ων 1,274, ,205, , ,429, Μ εταβατικο ί Λογαριασµοί Παθητικού 93, , , Σύνολο Παθητ ικού 6,810, ,533, ,830, ,905, Ενοποιηµένα στοιχεία αποτελεσµάτων Πίνακας 4: Ενοποιηµένα Στοιχεία Αποτελεσµάτων (σε χιλ. ) µεταβολή 2001 µεταβολή Κύκλος εργασιών 2,645,047 2,852, ,074, ,514,387 Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) 1,197,153 1,506, ,583, ,252,406 Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 1,447,895 1,345, ,490, ,261,981 ( επί του κύκλου εργασιών) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 67,997 80, , ,878 Μείον: Έξοδα ιοίκησης 154, , , ,401 Μείον: Έξοδα Έξοδα έρευνας και ανάπυξης 28,012 28, , ,354 Μείον: Έξοδα ιάθεσης 469, , , ,688 Λειτουργικό αποτέλεσµα 863, , , ,416 ( επί του κύκλου εργασιών) Πλέον: Έσοδα χρεογράφων Πλέον: Κέρδ η πώλησης συµµετοχών & χρεογράφων 8, Μείον: Έξοδα & ζηµίες συµµετοχών & χρεογράφων Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα 85, , , ,735 Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 245, , , ,649 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 712, , , ,502 ( επί του κύκλου εργασιών) Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα 45,083 33, , Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έσοδα 396, , , ,857 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 361, , , ,645 ( επί του κύκλου εργασιών) Αποσβέσεις 331, , , ,483 Κέρδη προ φόρων 30,105 4, , ,162 ( επί του κύκλου εργασιών) Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 21,511 26, , Μείον: Α µοιβές µελών.σ Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. 8,594 (22,275) ,296 ( επί του κύκλου εργασιών) Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενω ν χρήσεων 3,372 8, Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 5,221 (30,492) ,296 ( επί του κύκλου εργασιών) Σηµείωση: Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται οι εταιρίες ΕΗ Α.Ε., ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε, ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και η ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (για τις χρήσεις 2000 και 2001 και το εννεάµηνο ). «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

8 ΚΥΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ & ΚΙΝ ΥΝΟΙ Strengths Weaknesses Opportunities Threats Πλήρως καθετοποιηµένη εταιρία ηλεκτρισµού. Στις εξυπηρετούσε 6,65 εκατοµµύρια πελάτες. Για το 2001 η Εταιρία παρήγαγε το 97 από τις GWh ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθησαν στην Ελλάδα. Εξάρτηση από τον κύριο µέτοχο, το Ελληνικό ηµόσιο µε ποσοστό συµµετοχής 74,48 µετά την παρούσα αύξηση. Εκτιµώµενη αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στα επόµενα χρόνια. Ο νόµος περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό στην παραγωγή και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Αποκλειστική κυριότητα του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδεδεµένο µε Βαλκανικές χώρες. Οι τιµές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζουν σηµαντικά το λειτουργικό κόστος της Εταιρίας. Αδυναµία µετακύλισης πρόσθετου κόστους που ενδεχοµένως προκύψει από αύξηση των τιµών των καυσίµων δεδοµένου ότι τα τιµολόγια καθορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Είσοδος στο χώρο των τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία µε τη WIND. Εντεινόµενος ανταγωνισµός στην παραγωγή από ανανεώσιµες πηγές και στη συµπαραγωγή λόγω επιχορηγήσεων επενδύσεων από το Ελληνικό ηµόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΗ κατατάσσεται στις µεγαλύτερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ως προς τα πάγια και ως προς τα έσοδα. Η Εταιρία υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, για τις οποίες µπορεί να µην αποζηµιωθεί επαρκώς. Εκµετάλλευση της χαµηλής τιµής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι διαθέσιµη προς εξαγωγή από τις Βαλκανικές χώρες. Το 2001 η ΕΗ ήταν ο 2 ος µεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση τους τόνους που εξορύχτηκαν ήτοι, περίπου 66,3 εκατοµµύρια τόνων λιγνίτη. Στις ηλεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας χρήσεων δεν αποτυπώνεται η εύλογη αγοραία αξία των παγίων καθώς το µητρώο παγίων δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Πρέπει συνεπώς να ληφθεί υπ όψιν η πιθανή επίδραση της εκτίµησης της εύλογης αγοραίας αξίας των παγίων στον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα των χρήσεων και Χαµηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω χρήσης λιγνίτη. «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις επί του ιαχωρισµένου Ισολογισµού και της ιαχωρισµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων προ φόρων 31 εκεµβρίου 2003

Σηµειώσεις επί του ιαχωρισµένου Ισολογισµού και της ιαχωρισµένης Κατάστασης Αποτελεσµάτων προ φόρων 31 εκεµβρίου 2003 1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Η ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού A.E. («ΕΗ» ή «η Εταιρία»), ιδρύθηκε το 1950 στην Ελλάδα, άνευ συγκεκριµένου χρόνου λειτουργίας, ως µία επιχείρηση παραγωγής, µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.»

«ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» «ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: 25-27 Ιουνίου 2002 ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 4,40 (1.499 δρχ.) 4,84 (1.649 δρχ.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣ ΗΣ Αριθµός µετοχών

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14 ης εταιρικής χρήσης 01.01.2015 31.12.2015 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016 Εμμανουήλ Παναγιωτάκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Κόστους Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

PHERON..: PHERON : ( )

PHERON..: PHERON : ( ) PHERON..: PHERON : 59154404000 7 ( 1 31 2015 ).5: 295.720,37 237.483,58 : 185.967,84 156.401,01 0,00 185.967,84 0,00 156.401,01 112.979,60 37.361,30 & 41.466,80 77.555,43 5.464,80 0,00 4.850,53 5.116,51

Διαβάστε περισσότερα

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Ανδρέας Τζούρος ιευθύνων Σύµβουλος Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 10 Ιουνίου 2005 ιηµερίδα ΤΕΕ Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο στην Ηλεκτροπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα