Κέρδη µετά φόρων 1. EPS µετά φόρων. EPS προ φόρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κέρδη µετά φόρων 1. EPS µετά φόρων. EPS προ φόρων"

Transcript

1 ΕΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ: 3-6 εκεµβρίου 2002 ΚΛΑ ΟΣ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ 11,80 13,00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΣ Αριθµός υφισταµένων µετοχών 232,000,000 Πώληση υφισταµένων µετοχών κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου ή και ΕΚΑ (Συνδυασµένη προσφορά) Με Ιδ ιωτική Τοποθέτηση 4,640,000 Με ηµόσια Εγγραφή στην Ελλάδα & Προσφορά στο εξωτερικό 18,560,000 Σύνολο µετοχών προς διάθεση µε Συνδυασµένη Προσφορά 23,200,000 Κατανοµή: α)θεσµικοί επενδυτές: Επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχει καµία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθεισοµένων προσφορών. β)ιδιώτες επενδυτές: Θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις για το τµήµα τους που αφορά µέχρι µετοχές ή ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Μέτοχοι Αριθµός µετοχών Ποσοστό Ελληνικό ηµόσιο 172,800, Έπενδυτικό κοινό 59,199, Σύνολο 232,000, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ έως (βάσει του εύρους τιµών) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ έως (βάσει του εύρους τιµών) Το Ελληνικό ηµόσιο ως κύριος µέτοχος δεσµεύεται ότι δεν θα προβεί σε πώληση µετοχών για χρονικό διάστηµα 6 µηνών από τη µεταβίβαση των προσφερόµενων µετοχών της Εταιρίας στους επενδυτές, περιλαµβανοµένων και των µετοχών που αποτελούν αντικείµενο του δικαιώµατος προαίρεσης (Greenshoe Option) των Γενικών Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ οµή της Συνδυασµένης Προσφοράς Ιδιωτική Τοποθέτηση µέχρι υφισταµένων µετοχών σε εργαζόµενους της Εταιρίας Εγχώρια Προσφορά µετοχών οι οποίες θα διατεθούν µέσω της Εγχώριας Κοινοπραξίας Αναδόχων µε ηµόσια Εγγραφή σε θεσµικούς και µη θεσµικούς επενδυτές στην Ελλάδα. ιεθνής Προσφορά Μετοχών ή GDRs, που θα διατεθούν µε ιδιωτική τοποθέτηση µέσω της ιεθνούς Κοινοπραξίας Αναδόχων σε θεσµικούς επενδυτές στο εξωτερικό. Τα GDRs θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, µέσω του Αυτόµατου Συστήµατος ιαπραγµάτευσης (SEAQ INTERNATIONAL). Greenshoe Option: Ο Πωλητής Μέτοχος θα παραχωρήσει στους Γενικούς Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους των δύο προσφορών, για λογαριασµό των Αναδόχων, δικαίωµα προαίρεσης για την αγορά µέχρι επιπρόσθετων µετοχών, προκειµένου οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξηµένης ζήτησης (για διάστηµα 30 ηµερών από την έναρξη διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α.Α.). Overallotment Option: Ο Πωλητής Μέτοχος θα παραχωρήσει στους Γενικούς Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους των δύο προσφορών, επιπλέον δικαίωµα προαίρεσης (overallotment) για την αγορά µέχρι , προκειµένου οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για κάλυψη τυχόν αυξηµένης ζήτησης. Στην περίπτωση αυτή ο αριθµός των µετοχών του διακιώµατος προαίρεσης (Greenshoe Option) αυξάνεται κατά κατά ανώτατο όριο επιπλέον µετοχές.αν τα ως άνω δικαιώµατα ασκηθούν πλήρως το σύνολο των προσφεροµένων µετοχών θα ανέλθει σε µετοχές. Τιµή διάθεσης Ιδιωτική Τοποθέτηση: οι µετοχές θα διατεθούν µε έκπτωση 10 επί της τιµής διάθεσης στους µη θεσµικούς επενδυτές. Μη Θεσµικοί Επενδυτές: οι µετοχές θα διατεθούν µε έκπτωση κατά ποσοστό 3 επί της τιµής διάθεσης στους θεσµικούς επενδυτές, δηλαδή θα εγγράφονται στα 12,61 Κάτοχοι Ευρωπροµετόχων και Προµετόχων : οι µετοχές θα διατεθούν µε έκπτωση κατά 5 επί της τιµής διάθεσης των µετοχών της αντίστοιχης κατηγορίας (θεσµικοί ιδιώτες). Οι µη θεσµικοί κάτοχοι ευρωπροµετόχων και προµετόχων θα εγγράφονται στα 11,98. Κίνητρο διακράτησης: Οι µη θεσµικοί επενδυτές της ηµόσιας Εγγραφής και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα λάβουν από το Ελληνικό ηµόσιο µία (1) δωρεάν µετοχή για κάθε δέκα (10) µετοχές που θα διακρατήσουν για περίοδο τουλάχιστο 6 και 12 µηνών αντίστοιχα, µε µέγιστο αριθµό 200 δωρεάν µετοχές ανά επενδυτή. Οι προσφερόµενες µετοχές δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσεως του Χρήση Ενοποιηµένος Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) Ενοποιηµένα Κέ ρδ η προ φόρων (σε χιλ. ευρώ) Ενοποιηµένα Κέρδη µετά φόρων 1 (σε χιλ. ευρώ) EPS προ φόρων EPS µετά φόρων P/E προ φόρων P/E µετά φόρων Εύρος Τιµών Εύρος Τιµών ,645,047 30,105 5, ,852,188 4,625-30, ,074, , , ) Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων. «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

2 Αντικείµενο ραστηριότητας Η ΕΗ ιδρύθηκε το 1950 µε αντικείµενο την παραγωγή, µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Μέχρι τη θέσπιση του νόµου 2773/1999 («νόµος περί απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας») η Εταιρία λειτουργούσε ως µια εξ ολοκλήρου κρατική επιχείρηση κοινής ωφέλειας, της οποίας το αντικείµενο ήταν η ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας µε χαµηλό κόστος προκειµένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. Ο νόµος 2773/1999 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 22/12/ προέβλεπε µεταξύ άλλων τη µετατροπή της επιχείρησης σε ανώνυµη Εταιρία, προκειµένου να την καταστήσει ικανή να επιτύχει τους εµπορικούς της στόχους. Η ΕΗ από την 1 η Ιανουαρίου 2001 µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρία µε µοναδικό µέτοχο το ηµόσιο και κύριο σκοπό την παραγωγή και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειµένου η Εταιρία να εναρµονιστεί µε τις διατάξεις του Ν.2773/1999: έχει µεταφέρει τη διοίκηση και λειτουργία του διασυνδεδεµένου συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.( ΕΣΜΗΕ), στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 49 ενώ το υπόλοιπο 51 ανήκει στο Ελληνικό ηµόσιο. έχει αναδιοργανώσει και διαχωρίσει τις λειτουργίες παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής και εκµετάλλευσης ορυχείων σε διαφορετικές επιχειρησιακές µονάδες, κάθε µια από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή Γενική ιεύθυνση και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του κόστους της και την επίτευξη των λειτουργικών της στόχων. Η ΕΗ είναι η µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρείχε ηλεκτρική ενέργεια σε 6,65 εκατοµµύρια πελάτες περίπου, στις 30 Ιουνίου του Κατά τη διάρκεια του 2001, η Εταιρία παρήγαγε περίπου το 97 επί συνόλου GWh ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθησαν στην Ελλάδα. Η ΕΗ κατατάσσεται στις µεγαλύτερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ως προς τα πάγια και ως προς τα έσοδα. Το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2001 παρουσίασε συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ύψους εκατ., λειτουργικό αποτέλεσµα ύψους 562 εκατ. και καθαρά κέρδη προ φόρων ύψους 353,5 εκατ. (µε βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα). Στις η εγκατεστηµένη ισχύς της ΕΗ ανερχόταν σε MW. Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από 97 ιδιόκτητους σταθµούς παραγωγής, µεταφέρεται µέσω περίπου χιλιοµέτρων γραµµών υψηλής τάσης και διανέµεται στους καταναλωτές µέσω γραµµών µήκους περίπου χιλιοµέτρων. Η ΕΗ παράγει απίσης το σύνολο σχεδόν του λιγνίτη που απαιτείται για τη λειτουργία των λιγνιτικών της σταθµών παραγωγής, ο οποίος εξορύσσεται από πέντε ιδιόκτητα ορυχεία της. Το 2001 η ΕΗ ήταν ο 2 ος µεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση τους τόνους που εξορύχτηκαν ήτοι, περίπου 66,3 εκατοµµύρια τόνων λιγνίτη. Σηµειώνεται, ότι κατά το 2002 η ΕΗ ξεκίνησε να προµηθεύεται σηµαντικές ποσότητες λιγνίτη από δύο ιδιωτικά ορυχεία της Φλώρινας προκειµένου να διασφαλίσει τη συνεχή προµήθεια της µε υψηλής θερµιδικής αξίας λιγνίτη για τη λειτουργία του νέου σταθµού παραγωγής στη Φλώρινα. Η ΕΗ είναι ο µοναδικός ιδιοκτήτης του δικτύου γραµµών υψηλής τάσης 400kV, 150kVκαι 66kV, οι οποίες αποτελούν το ελληνικό σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Στις 30 Ιουνίου 2002 το σύστηµα µεταφοράς αποτελείτο συνολικά από περίπου χιλιόµετρα γραµµών µεταφοράς και 592 µετασχηµατιστές. Το σύστηµα µεταφοράς το οποίο µεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια µέσω των γραµµών υψηλής τάσης από τους σταθµούς παραγωγής και στην περίπτωση εισαγόµενου ρεύµατος, από τα σηµεία διασύνδεσης, στο δίκτυο διανοµής καθώς και απευθείας σε συγκεκριµένους πελάτες υψηλής τάσης ονοµάζεται διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς. Ο ΕΣΜΗΕ έχει την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξή του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΕΣΜΗΕ άρχισε τη λειτουργία του στις 3 Μαϊου Η ΕΗ είναι επίσης ο µοναδικός διανοµέας ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα. Από το σύνολο του όγκου των πωλήσεων ηλεκτρικού ρεύµατος στους καταναλωτές το έτος «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

3 Πελάτες 2001, το 31 καταναλώθηκε από το βιοµηχανικό τοµέα, το 30 από τον εµπορικό τοµέα,και λοιπές υπηρεσίες, το 32,7 από οικιακούς πελάτες και το 6,3 από τον αγροτικό τοµέα. Τέλος, η Επιχειρησιακή Μονάδα Παραγωγής είναι υπεύθυνη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο σύστηµα καθώς και στα µη διασυνδεδεµένα νησιά της Κρήτης και της Ρόδου. Η συνολική ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από 97 ιδιόκτητους σταθµούς, µεταφέρεται µέσω περίπου χιλιοµέτρων γραµµών υψηλής τάσης και διανέµεται στους καταναλωτές µέσω δικτύου µήκους περίπου χιλιοµέτρων. Η ΕΗ επίσης παράγει το σύνολο σχεδόν του λιγνίτη που απαιτείται για τη λειτουργία των λιγνιτικών της σταθµών παραγωγής σε πέντε ιδιόκτητα ορυχεία της. Κατά την 31 η εκεµβρίου 2001, περίπου το 72 της συνολικής παραγωγής στο διασυνδεδεµένο σύστηµα είχε παραχθεί από λιγνιτικούς σταθµούς παραγωγής, περίπου 8 από πετρελαϊκούς σταθµούς, περίπου 6 από υδροηλεκτρικούς σταθµούς, περίπου 13 από σταθµούς παραγωγής που χρησιµοποιούν ως καύσιµο το φυσικό αέριο και λιγότερο του 1 από αιολικά πάρκα και άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, σχεδόν το σύνολο της παραγωγής προέρχεται από πετρελαϊκούς σταθµούς. Τον Νοέµβριο του 2002 η Εταιρία υπέβαλε αίτηση στη ΡΑΕ για την κατασκευή µιας νέας µονάδας φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου (CCGT) στο σταθµό του Λαυρίου. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ εγκρίνει την αίτηση, η κατασκευή της εν λόγω µονάδας θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια περίπου από τη χορήγηση της άδειας. Το διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς είναι συνδεδεµένο µε τα συστήµατα µεταφοράς της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της ΠΓ Μ και της Ιταλίας. Οι εισαγωγές έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για την υποστήριξη του ελληνικού συστήµατος µεταφοράς σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης όπως για παράδειγµα για την υποκατάσταση του ρεύµατος που παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθµούς σε περιόδους ξηρασίας. Η Εταιρία σκοπεύει να κατασκευάσει γραµµή διασύνδεσης 400kVµε την Τουρκία και για το λόγο αυτό επί του παρόντος συντάσσεται µελέτη βιωσιµότητας και κατασκευής της γραµµής αυτής. Το εν λόγω έργο αποτελεί µέρος της πενταετούς µελέτης ανάπτυξης του συστήµατος µεταφοράς, η οποία εκπονήθηκε από το ΕΣΜΗΕ. Η ΕΗ εκτός από τη δραστηριοποίηση της στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100 θυγατρικής της εταιρίας ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. προκειµένου να επεκταθεί και στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Η ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2000, συνέστησε, το εκέµβριο του 2000, µαζί µε τις εταιρίες NBG Greek Fund Limited, Alpha Ventures S.A. και Γενική Τράπεζα της Ελλάδος την εταιρία ENERGY S.A. Τον Ιανουάριο του 2001 χορηγήθηκε στην ENERGY S.A. άδεια σταθερής ασύρµατης πρόσβασης (LMDS) για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση ενός σταθερού ασύρµατου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την παροχή υπηρεσιών σταθερής ασύρµατης τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2001, η ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και η ENERGY S.A. συµµετείχαν σε ένα επιχειρηµατικό σχήµα (joint venture) µε τη WIND. Η λειτουργική φάση της ENERGY S.A. ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2002 και αναµένεται να οδηγήσει σε πρώτη παρουσίαση των υπηρεσιών της εταιρίας στην αγορά το πρώτο τρίµηνο του το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών που θα παρέχει η εταιρία εκτιµάται ότι θα περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, καθώς και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet broadband services). Οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: «Επιλέγοντες Πελάτες» είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται µε το σύστηµα Υψηλής Τάσης της ΕΗ ή το ίκτυο Μέσης Τάσης της ΕΗ οι οποίοι καταναλώνουν τουλάχιστον 100GWh ήτοι, οι µεγάλοι βιοµηχανικοί και εµπορικοί πελάτες. «Μη Επιλέγοντες Πελάτες» είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται µε το ίκτυο Χαµηλής Τάσης της ΕΗ, ήτοι οι οικιακοί καταναλωτές και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι µη Επιλέγοντες Πελάτες δεν έχουν το δικαίωµα επιλογής προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και αγοράζουν το ηλεκτρικό ρεύµα αποκλειστικά από τη ΕΗ σε ρυθµιζόµενες τιµές. «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

4 Πρόσφατες εξελίξεις Συνδεδεµένες Εταιρίες Θέση της ΕΗ στον Κλάδο Βάσει της υπουργικής απόφασης υπ αριθµ. 5/ΗΛ/VB/Φ1/οικ. 337 του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καθόρισε τους όρους και τα κριτήρια των Επιλεγόντων Πελατών, το ποσοστό της ελληνικής αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει κατανάλωσης, που έχει αποδοθεί στον ελεύθερο ανταγωνισµό ανέρχεται σήµερα σε ποσοστό 34. ικαίωµα απόκτησης µέχρι 30 της ΕΠΑ Η ΕΗ εξετάζει το ενδεχόµενο να ασκήσει το δικαίωµα που της έχει χορηγηθεί από το Ελληνικό ηµόσιο για απόκτηση µέχρι 30 κατ ανώτερο όριο της ΕΠΑ. Η άσκηση του δικαιώµατος εξαρτάται από την τιµή καθώς και τους υπολοίπους όρους και προϋποθέσεις, που διαπραγµατεύεται η Εταιρία µε το Ελληνικό ηµόσιο. Η εξαγορά των µετοχών της ΕΠΑ, εφόσον πραγµατοποιηθεί θα χρηµατοδοτηθεί από διαθέσιµα της Εταιρίας. Ανενεργές Επενδύσεις Οι «Ανενεργές Επενδύσεις» ορίζονται ως δαπάνες οι οποίες προέρχονται από συµβατικές δεσµεύσεις, επενδυτικές αποφάσεις ή υποχρεώσεις εκ του νόµου, τις οποίες οι εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας ανέλαβαν για λόγους δηµόσιας πολιτικής κατά την περίοδο που η αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν ήταν ανοιχτή στον ανταγωνισµό.τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχετική αίτηση του Ελληνικού ηµοσίου να επιτραπεί στη ΕΗ να αντισταθµίσει, στα πλαίσια της οδηγίας 96/92ΕΚ για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, το υπερβάλλον κόστος ορισµένων ανενεργών επενδύσεων της. Νέα µονάδα παραγωγής Τον Νοέµβριο του 2002 η Εταιρία υπέβαλε αίτηση στη ΡΑΕ για την κατασκευή µιας νέας µονάδας φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου (CCGT) στο σταθµό του Λαυρίου συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 400MW περίπου. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ εγκρίνει την αίτηση, η κατασκευή της εν λόγω µονάδας θα ολοκληρωθεί σε τρία περίπου χρόνια από τη χορήγηση της άδειας. ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (99,9 συµµετοχή):η ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2000 και έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (99,9 συµµετοχή): Iδρύθηκε τον Οκτώβριο του Σύµφωνα µε το καταστατικό της, σκοπός της είναι η ίδρυση εταιριών καθώς και η συµµετοχή σε κάθε είδους εταιρίες ή κοινοπραξίες µε σκοπό τη µελέτη, σχεδιασµό, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οποιασδήποτε πηγής ως και δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επιχειρηµατική αξιοποίηση στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας οποιασδήποτε πηγής. ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (100 συµµετοχή): Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του Σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το κατασταστικό της είναι: α) η εκπόνηση µελετών για τη διερεύνηση των τεχνικών και οικονοµικών δυνατοτήτων ανάπτυξης, κατασκευής και εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων συµπαραγωγής θερµότητας και/ή ψύχους και ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (β) η ανάπτυξη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων συµπαραγωγής θερµότητας και ή/ ψύχους και ηλεκτρικής ενέργειας µέσω φυσικού αερίου στην Ελλάδα και ή/στο εξωτερικό, που αποτελούν αντικείµενο των παραπάνω µελετών, είτε για δικό της λογαριασµό είτε στο όνοµα και για λογαριασµό τρίτων προσώπων είτε βάσει συµφωνιών µε τρίτα πρόσωπα. ΕΣΜΗΕ Α.Ε. (49 συµµετοχή):συστάθηκε ως κρατικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας µε βάση το Π.. 328/2000. Σκοπός της εταιρίας είναι η λειτουργία εκµετάλλευσης, η διασφάλιση της συντήρησης και η µέριµνα για την ανάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Το υπόλοιπο 51 του µετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Ελληνικό ηµόσιο. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει παρουσιάσει µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 5,1 κατά την πενταετία Η κατά κεφαλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι χαµηλότερη από αυτή των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, για το έτος 2001, η κατά κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα ήταν 4,2MWh έναντι 6,5MWh που ήταν ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοίκηση της ΕΗ εκτιµά ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα συνεχίσει να αυξάνεται. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των ετών 2003 και 2005 η Εταιρία εκτιµά ότι η παραγωγική ισχύς της θα «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

5 Στόχοι Εταιρείας - Στρατηγική αυξηθεί σε ποσοστό 6 περίπου. Η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η έναρξη λειτουργίας του λιγνιτικού σταθµού παραγωγής στη Φλώρινα, του υδροηλεκτρικού σταθµού στη Μεσοχώρα και η επιπλέον παραγωγική ισχύς από τους ιδιώτες παραγωγούς, κατόχους ήδη αδειών ηλεκτροπαραγωγής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα παράσχουν επαρκή εγκατεστηµένη ισχύ ώστε να ικανοποιηθεί η αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας µέχι το έτος Η ΕΗ έως σήµερα δεν έχει αντιµετωπίσει ανταγωνισµό στην παραγωγή, µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του 2001 παρήγαγε το 97 περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην Ελλάδα, και αγόρασε όλη την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας και εκείνης που παράχθηκε από τρίτους, εκτός βεβαίως αυτής που χρησιµοποιήθηκε από τη βιοµηχανία για ιδιοκατανάλωση. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους η ΕΗ µετέφερε, διένειµε και προµήθευσε το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στην Ελλάδα Το νέο θεσµικό πλαίσιο, που εισήχθη µε το Νόµο 2773/1999 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό στην παραγωγή και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτιµάται ότι σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα θα ενταθεί ο ανταγωνισµός στην παραγωγή από ανανεώσιµες πηγές και στη συµπαραγωγή καθώς το κανονιστικό πλαίσιο δίνει κίνητρα σε αυτού του είδους την παραγωγή. Ειδικότερα στα εν λόγω κίνητρα περιλαµβάνονται οι επιχορηγήσεις από το Ελληνικό ηµόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρία αναµένει τη σταδιακή ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βέβαια θα εξαρτηθεί κατά ένα µέρος από την εξέλιξη των τιµολογίων στην Ελλάδα. Αρχικά θα υπάρξει περιορισµένη παραγόµενη και εισαγόµενη ποσότητα ενέργειας κατευθυνόµενη προς τους Επιλέγοντες Πελάτες (υψηλής και µέσης τάσης), η οποία θα αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου καθώς θα κατασκευάζονται περισσότερες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα τεθεί σε λειτουργία ο αγωγός Ελλάδας Ιταλίας. Για το 2000, η Εταιρία µε βάση την εγκατεστηµένη ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας ήταν η 12 η µεγαλύτερη στην Ευρώπη. Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρίας συνοψίζονται στα εξής: ιατήρηση της ηγετικής θέσης στην Ελληνική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µέσω της αύξησης της πελατείας της Εταιρίας και της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών της. Η Εταιρία αποσκοπεί στη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην απελευθερωµένη και αναπτυσσόµενη ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εκµεταλλευόµενη τη χαµηλού κόστους παραγωγή της µε τη χρήση κυρίως λιγνίτη, την τεχνογνωσία της στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το αναγνωρισµένο όνοµα της. Συνέχιση της αναδιάρθρωσης της Εταιρίας για την περαιτέρω µείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Ανάµεσα στις βασικές επιδιώξεις του προγράµµατος αναδιοργάνωσης είναι η συνέχιση της µείωσης του αριθµού των εργαζοµένων (από περίπου άτοµα την σε περίπου έως το 2005), συνέχιση της µείωσης του κόστους και η επίτευξη βελτιωµένης λειτουργικής αποδοτικότητας (βελτιστοποίηση της διαδικασίας συντήρησης, βελτίωση διαχείρισης αποθεµάτων, πολιτικής προµηθειών κλπ.). Συνέχιση της ορθολογικοποίησης των επενδύσεων και του προγράµµατος µείωσης του δανεισµού, µέσω ελέγχου του κόστους των επενδύσεων και βελτίωσης του σχεδιασµού και υλοποίησης τους. ιερεύνηση µακροπρόθεσµων προοπτικών ανάπτυξης: α) Επέκταση σε Αγορές Εκτός Ελλάδος: Η Εταιρία συνεχίζει να διερευνά τις προοπτικές που διανοίγονται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. β) Παράλληλα µε τη βασική της δραστηριότητα, η ΕΗ σχεδιάζει να εισέλθει στο χώρο των τηλεπικοινωνιών εκµεταλλευόµενη το ήδη εγκατεστειµένο, εκτεταµένο δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΕΗ εκτιµά ότι η ENERGY S.A., επιχειρηµατικό σχήµα στο οποίο συµµετέχει και η WIND, θα προσφέρει ένα ευρύ φάσµα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της σταθερής ασύρµατης τηλεφωνίας, των υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων και πρόσβασης στο διαδίκτυο και των υπηρεσιών πολυµέσων υποστηριζόµενων από ευρυζωνικά δίκτυα (broad band multimedia services). γ) Ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Συµπληρωµατικά µε τις υφιστάµενες παραγωγικές δραστηριότητες, η εταιρία συνεχίζει να επενδύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

6 Προορισµός κεφαλαίων νέων πηγές ενέργειας και να εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες στο χώρο αυτό. Η Εταιρία δεν θα έχει έσοδα από την πώληση των Προσφεροµένων Μετοχών. Τα έσοδα από τη διάθεση των υφισταµένων µετοχών θα εισπραχθούν από των Πωλητη Μέτοχο µετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων. Στοιχεία Ισολογισµού της ΕΗ Πίνακας 1: Στοιχεία Ισολογισµού και εννεαµήνου (σε χιλ. ) ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού Ενεργητικό Αναπόσβεστα Έξοδα Εγ κα τάσ τα σης 1, , , , Αναπόσβεστες Ακινητοποιήσεις 5,313, ,934, ,355, ,480, Συµµετο χές & Λο ιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 74, , , , Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 5,387, ,983, ,366, ,497, Αποθέµατα 577, , , , Πελάτες 322, , , , Λοιπές Απαιτήσεις 245, , , , Χρεόγραφα 29, , , , ιαθέσιµα 73, , , , Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1,249, ,366, ,251, ,190, Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 172, , , , Σύνολο Ενε ργ ητι κού 6,810, ,534, ,830, ,904, Παθητικό Ίδια Κε φάλαια 1,057, ,199, ,833, ,069, Προβλέψεις 170, , , , Μακροπρόθεσµες Υπ οχ ρεώσε ις 4,214, ,844, ,744, ,750, Προµηθευτές - γραµµάτια πληρωτέα 150, , , , Υπο χρεώ σεις σε ασφαλ οργανισµούς και φόροι - τέλ η 63, , , , Λοιπές Υποχρεώσεις 1,059, , , ,244, Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσ εων 1,274, ,204, , ,429, Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 93, , , , Σύνολο Παθητικού 6,810, ,534, ,830, ,904, Στοιχεία αποτελεσµάτων της ΕΗ Πίνακας 2: Στοιχεία Αποτελεσµάτων Εταιρίας (σε χιλ. ) µεταβολή 2001 µεταβολή Κύκλος εργασιών 2,645,048 2,852, ,074, ,514,387 Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) 1,197,153 1,506, ,583, ,252,406 Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 1,447,894 1,345, ,490, ,261,981 ( επί του κύκλο υ εργασιών) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 67,997 80, , ,878 Μείον: Έξοδα ιοίκησης 154, , , ,253 Μείον: Έξοδα Έξοδα έρευνας και ανάπυξης 28,018 28, , ,354 Μείον: Έξοδα ιάθεσης 469, , , ,688 Λειτουργικό αποτέλεσµα 864, , , ,564 ( επί του κύκλο υ εργασιών) Πλέον: Έσοδα χρεογράφων Πλέον: Κέρδ η πώλησης συµµετοχών & χρεο γράφων 8, Μείον: Έξοδα & ζηµίες συµµετοχών & χρεο γράφων Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα 85, , , ,736 Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 245, , , ,647 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 713, , , ,653 ( επί του κύκλο υ εργασιών) Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα 45,083 33, , Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έσοδα 396, , , ,923 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 362, , , ,730 ( επί του κύκλο υ εργασιών) Αποσβέσεις 331, , , ,431 Κέρδη προ φόρων 30,518 5, , ,298 ( επί του κύκλο υ εργασιών) Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 21,511 26, , Μείον: Α µοιβές µελών.σ Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. 9,007 (21,358) , ( επί του κύκλο υ εργασιών) Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 3,372 8, Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 5,633 (29,575) , ( επί του κύκλο υ εργασιών) «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

7 Ενοποιηµένα στοιχεία Ισολογισµού Πίνακας 3: Ενοποιηµένα Στοιχεία Ισολογισµού χρήσεων και εννεαµήνου (σε χιλ. ) ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού ενεργητικού Ενεργητικό Αναπόσβεστα Έξοδα Εγ κατ άστ ασ ης 1, , , , Αναπόσβεστες Ακινητοποιήσεις 5,313, ,934, ,355, ,481, Συµµετο χές & Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 73, , , , Σύνολο Πάγιου Εν εργ ητι κού 5,386, ,980, ,363, ,492, Αποθέµατα 577, , , , Πελάτες 322, , , , Λοιπές Απαιτήσεις 246, , , , Χρεόγραφα 29, , , , ιαθέσιµα 74, , , , Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1,250, ,369, ,254, ,194, Μ εταβατικο ί Λογαριασµοί Ενεργητικού 172, , , , Σύνολο Ενε ργητικ ού 6,810, ,533, ,830, ,905, Παθητικό Ίδια Κε φάλαια 1,057, ,199, ,834, ,069, Προβλέψεις 170, , , , Μακροπρόθεσµες Υπ οχρεώσ εις 4,214, ,844, ,744, ,750, Προµηθευτές - γραµµάτια πληρωτέα 150, , , , Υποχρεώ σεις σε ασφαλ οργανισµούς και φόροι - τέλ η 63, , , , Λοιπές Υπο χρεώσεις 1,059, , , ,244, Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσε ων 1,274, ,205, , ,429, Μ εταβατικο ί Λογαριασµοί Παθητικού 93, , , Σύνολο Παθητ ικού 6,810, ,533, ,830, ,905, Ενοποιηµένα στοιχεία αποτελεσµάτων Πίνακας 4: Ενοποιηµένα Στοιχεία Αποτελεσµάτων (σε χιλ. ) µεταβολή 2001 µεταβολή Κύκλος εργασιών 2,645,047 2,852, ,074, ,514,387 Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) 1,197,153 1,506, ,583, ,252,406 Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 1,447,895 1,345, ,490, ,261,981 ( επί του κύκλου εργασιών) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 67,997 80, , ,878 Μείον: Έξοδα ιοίκησης 154, , , ,401 Μείον: Έξοδα Έξοδα έρευνας και ανάπυξης 28,012 28, , ,354 Μείον: Έξοδα ιάθεσης 469, , , ,688 Λειτουργικό αποτέλεσµα 863, , , ,416 ( επί του κύκλου εργασιών) Πλέον: Έσοδα χρεογράφων Πλέον: Κέρδ η πώλησης συµµετοχών & χρεογράφων 8, Μείον: Έξοδα & ζηµίες συµµετοχών & χρεογράφων Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα 85, , , ,735 Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα 245, , , ,649 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 712, , , ,502 ( επί του κύκλου εργασιών) Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα 45,083 33, , Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έσοδα 396, , , ,857 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 361, , , ,645 ( επί του κύκλου εργασιών) Αποσβέσεις 331, , , ,483 Κέρδη προ φόρων 30,105 4, , ,162 ( επί του κύκλου εργασιών) Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 21,511 26, , Μείον: Α µοιβές µελών.σ Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. 8,594 (22,275) ,296 ( επί του κύκλου εργασιών) Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενω ν χρήσεων 3,372 8, Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 5,221 (30,492) ,296 ( επί του κύκλου εργασιών) Σηµείωση: Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται οι εταιρίες ΕΗ Α.Ε., ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε, ΚΟΖΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και η ΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (για τις χρήσεις 2000 και 2001 και το εννεάµηνο ). «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή

8 ΚΥΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ & ΚΙΝ ΥΝΟΙ Strengths Weaknesses Opportunities Threats Πλήρως καθετοποιηµένη εταιρία ηλεκτρισµού. Στις εξυπηρετούσε 6,65 εκατοµµύρια πελάτες. Για το 2001 η Εταιρία παρήγαγε το 97 από τις GWh ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθησαν στην Ελλάδα. Εξάρτηση από τον κύριο µέτοχο, το Ελληνικό ηµόσιο µε ποσοστό συµµετοχής 74,48 µετά την παρούσα αύξηση. Εκτιµώµενη αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στα επόµενα χρόνια. Ο νόµος περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό στην παραγωγή και προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Αποκλειστική κυριότητα του συστήµατος µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδεδεµένο µε Βαλκανικές χώρες. Οι τιµές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζουν σηµαντικά το λειτουργικό κόστος της Εταιρίας. Αδυναµία µετακύλισης πρόσθετου κόστους που ενδεχοµένως προκύψει από αύξηση των τιµών των καυσίµων δεδοµένου ότι τα τιµολόγια καθορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Είσοδος στο χώρο των τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία µε τη WIND. Εντεινόµενος ανταγωνισµός στην παραγωγή από ανανεώσιµες πηγές και στη συµπαραγωγή λόγω επιχορηγήσεων επενδύσεων από το Ελληνικό ηµόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΗ κατατάσσεται στις µεγαλύτερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ως προς τα πάγια και ως προς τα έσοδα. Η Εταιρία υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, για τις οποίες µπορεί να µην αποζηµιωθεί επαρκώς. Εκµετάλλευση της χαµηλής τιµής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι διαθέσιµη προς εξαγωγή από τις Βαλκανικές χώρες. Το 2001 η ΕΗ ήταν ο 2 ος µεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση τους τόνους που εξορύχτηκαν ήτοι, περίπου 66,3 εκατοµµύρια τόνων λιγνίτη. Στις ηλεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας χρήσεων δεν αποτυπώνεται η εύλογη αγοραία αξία των παγίων καθώς το µητρώο παγίων δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. Πρέπει συνεπώς να ληφθεί υπ όψιν η πιθανή επίδραση της εκτίµησης της εύλογης αγοραίας αξίας των παγίων στον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα των χρήσεων και Χαµηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω χρήσης λιγνίτη. «ΕΗ Α.Ε.» Συνδυασµένη Προσφορά Μετοχών ηµόσια Εγγραφή