ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ για το Αιολικό Πάρκο [ ] Αριθμός Σύμβασης [ ] [Ημερομηνία]

2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ για το Αιολικό Πάρκο [ ] [ ]MW Το παρόν έγγραφο αποτελεί την «Προσφορά και Όρους Σύνδεσης» για το Αιολικό Πάρκο [ ], [ ]MW. Η αποδοχή της Προσφοράς και Όρων Σύνδεσης από τον αιτητή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 45 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της, δηλαδή μέχρι τις [ ]. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα Προσφορά και Όροι Σύνδεσης παύει να ισχύει και θα μπορεί να επανεκδοθεί νέα μετά από αίτημα του αιτητή. Με την αποδοχή του εγγράφου αυτού, ο ΣΜ θα προχωρήσει άμεσα χωρίς καθυστέρηση στην έκδοση της Σύμβασης Σύνδεσης η οποία θα υπογραφεί από τα δύο μέρη.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.1 Ερμηνευτικές ιατάξεις 1.2 Σκοπός της Σύμβασης 1.3 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία 1.4 Ισχύς και ιάρκεια της Σύμβασης 1.5 Τροποποιήσεις της Σύμβασης 1.6 Παράβαση της Σύμβασης και Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης 1.7 Τερματισμός Σύμβασης 1.8 Εφαρμοστέο ίκαιο 1.9 ιαδικασία Επίλυσης ιαφορών 1.10 Ανωτέρα Βία 1.11 Ευθύνη για Πρόκληση Ζημιών ή Απωλειών 1.12 Ασφαλιστική Κάλυψη 1.13 Εμπιστευτικότητα 1.14 Τροποποίηση Εγκαταστάσεων Παραγωγού 1.15 Ευθύνη για καθυστερήσεις 1.16 Εκχώρηση ικαιωμάτων και Υποχρεώσεων ΜΕΡΟΣ 2 ΧΩΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ 2.1 Χώρος Εγκαθίδρυσης του Αιολικού Πάρκου 2.2 Xώρος Εγκαθίδρυσης του Υποσταθμού Εισόδου και του Κεντρικού Υποσταθμού Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ) 2.3 Συμβάσεις Μίσθωσης Παραγωγού 2.4 ιασύνδεση Ανεμογεννητριών με τον Κεντρικό Υποσταθμό Εγκαταστάσεων Παραγωγού 2.5 Τοποθέτηση και Πορεία Καλωδίων 1/51

4 ΜΕΡΟΣ 3 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 3.1 Τρόπος Σύνδεσης 3.2 ίκτυο Σύνδεσης 3.3 Γραμμή Σύνδεσης 3.4 Υποσταθμός Εισόδου 3.5 Κεντρικός Υποσταθμός Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ) 3.6 Όριο Ιδιοκτησίας, Όριο Ευθύνης Λειτουργίας και Όριο Κατασκευής 3.7 Κατανομή Υποχρεώσεων και Υποχρεώσεις Συμβαλλόμενων 3.8 Προκήρυξη και ιαδικασία Προσφορών για την εγκαθίδρυση του Υποσταθμού Εισόδου 3.9 Ημερομηνία Σύνδεσης και Ημερομηνία Λειτουργίας ΜΕΡΟΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.1 Κεφαλαιουχική απάνη της Σύνδεσης (Κ Σ) 4.2 Μερίδιο Παραγωγού Έναντι της Κεφαλαιουχικής απάνης της Σύνδεσης (ΜΠεΚ Σ) 4.3 Άλλες υποχρεώσεις ΜΕΡΟΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5.1 Λειτουργία του Αιολικού Πάρκου 5.2 Επίδραση του Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα 5.3 Προστασία 5.4 Πρόνοιες για Γείωση και Σχεδιασμό Εγκαταστάσεων Παραγωγού 5.5 οκιμές, Λειτουργικοί Έλεγχοι και Τοποθέτηση σε Εμπορική Λειτουργία 5.6 Μετρητικές ιατάξεις 5.7 Κεντρικός Έλεγχος Αιολικού Πάρκου και Αποστολή εδομένων 5.8 Κατανομή και Προγραμματισμός Παραγωγής 5.9 Συντήρηση ΜΕΡΟΣ 6 ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.1 Πληροφορίες και εδομένα 6.2 Ονοματολογία Εγκαταστάσεων Παραγωγού 6.3 Σημεία Επικοινωνίας και Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος 6.4 Εκμίσθωση του Υποσταθμού Εισόδου 2/55

5 6.5 ικαιώματα Πρόσβασης του Παραγωγού, του ΣΜ και του ΙΣΜ 6.6 Κανόνες Ασφάλειας 6.7 Προσωρινός Περιορισμός ή ιακοπή της Λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου 6.8 Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος Χαμηλής Τάσης στον ΚΥΕΠ και στον Υποσταθμό Εισόδου 6.9 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση του Παραγωγού 6.10 Αποξήλωση του Αιολικού Πάρκου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέρος Α Μέρος Β Μέρος Γ Μέρος Μέρος Ε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Προσάρτημα 1 Προσάρτημα 2 Προσάρτημα 3 Προσάρτημα 4 Προσάρτημα 5 Προσάρτημα 6 Προσάρτημα 7 Προσάρτημα 8 Προσάρτημα 9 Τοπογραφικό σχέδιο του Αιολικού Πάρκου Τοπογραφικό σχέδιο του Υποσταθμού Εισόδου και της Γραμμής Μεταφοράς για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου Μονογραμμικό διάγραμμα της σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου ([ ]MW) Χωροταξικό σχέδιο του Υποσταθμού Εισόδου και του Κεντρικού Υποσταθμού Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ) για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου Σχέδια κάτοψης και πλάγιας όψης του εξοπλισμού στα οποία φαίνεται το Όριο Κατασκευής Πρόγραμμα Κατανομής Ευθυνών για τον Υποσταθμό Εισόδου (Intake Substation Interface Schedule) Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ετήσιας ιαθεσιμότητας του Αιολικού Πάρκου. Προσάρτημα 8.1: Συνοπτικός πίνακας των οικονομικών υποχρεώσεων του Παραγωγού και ένδειξη Ροής Μετρητών Προσάρτημα 8.2Α και 8.2Β: Επεξήγηση ΤΕΕΣ και ΤΕΕ. ιάγραμμα για την παροχή Χαμηλής Τάσης στον ΚΥΕΠ και στον Υποσταθμό Εισόδου 3/55

6 Συμβολισμοί, Συντομογραφίες και Ακρωνύμια Α/Α Συμβολισμός Περιγραφή 1 ΑΑ Σ Αρμόδια Αρχή ημοσίων Συμβάσεων 2 ΑΗΚ Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 3 Σ ιαχειριστής Συστήματος ιανομής 4 ΙΣ Ιδιοκτήτης Συστήματος ιανομής 5 ΙΣΜ Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς 6 Κ Σ Κεφαλαιουχική απάνη της Σύνδεσης 7 ΜΙΣΜεΚ Σ Μερίδιο Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς Έναντι της Κεφαλαιουχικής απάνης της Σύνδεσης 8 ΜΠεΚ Σ Μερίδιο Παραγωγού Έναντι της Κεφαλαιουχικής απάνης της Σύνδεσης 9 ΜΤ Μέση Τάση 10 ΤΕΕ Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή ιαθεσιμότητας 11 ΤΕΕΣ Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Σύνδεσης 12 ΥΤ Υψηλή Τάση 13 ΧΤ Χαμηλή Τάση 4/55

7 Η Σύμβαση Σύνδεσης («Σύμβαση») έγινε την [ ] μέρα του [ ] 200[ ] Μεταξύ των: (1) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, που συγκροτήθηκε δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003, Αριθμός122(Ι)/2003 όπως τροποποιείται εκάστοτε, και του οποίου ο ιευθυντής διορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14 Απριλίου 2004, και διατηρεί τα κεντρικά του γραφεία στην οδό Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία, Κυπριακή ημοκρατία, (από τώρα και στο εξής «ΣΜ») και τους νόμιμους διαδόχους ή εκδοχείς του και (2) [ ], εγγεγραμμένη βάσει των νόμων της Κυπριακής ημοκρατίας εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής [ ], της οποίας τα εγγεγραμμένα γραφεία βρίσκονται [ ], (από τώρα και στο εξής «Παραγωγός») και τους νόμιμους διαδόχους ή εκδοχείς της, και κάθε ένας από τους πιο πάνω συμβαλλόμενους αποτελεί «Συμβαλλόμενο» στη Σύμβαση και ο όρος «Συμβαλλόμενοι» να ερμηνευτεί ανάλογα. Η Σύμβαση καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο ΣΜ, δυνάμει του Άρθρου 83 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008, και λαμβάνοντας υπόψη: (1) τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008, Αριθμούς 122(Ι)/2003, 239(Ι)/2004, 143(Ι)/2005, 173(Ι)/2006 και 92(Ι)/2008 (2) τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμους του 2003 έως 2007 (Αριθμούς 33(Ι)/2003, 234Α(Ι)/2004, 139(Ι)/2005, 162(Ι)/2006 και 43(Ι)/2007) (3) την Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, που εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου («ΡΑΕΚ») στις 9 Ιουνίου 2006 και δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου 2006 (4) την Έκδοση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕΚ στις 23 εκεμβρίου 2008 και από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στις 22 Ιανουαρίου 2009 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ημοκρατίας στις 30 Ιανουαρίου 2009 (5) την Άδεια ιαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς με αριθμό Ν.419(Α)/ ΣΜ που χορηγήθηκε στο ΣΜ στις 13 Σεπτεμβρίου 2004 από τη ΡΑΕΚ (6) την Άδεια Κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού με αριθμό [ ] και την Άδεια Λειτουργίας και Παραγωγής με αριθμό [ ] που παραχωρήθηκαν στον Παραγωγό στις [ ] από τη ΡΑΕΚ (7) την αίτηση του Παραγωγού προς το ΣΜ, ημερομηνίας [ ], για σύνδεση του Αιολικού Πάρκου [ ], συνολικής ισχύος [ ] MW, στο Σύστημα Μεταφοράς και όλα τα έγγραφα και στοιχεία αυτής [(8)] [Άλλες ειδικές πρόνοιες] 5/55

8 συμφωνεί να: (i) συνδέσει το Αιολικό Πάρκο των [ ]MW (στο εξής καλούμενο «Αιολικό Πάρκο») στο δίκτυο μεταφοράς 132kV, 50Hz του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς («ΙΣΜ») και (ii) επιτρέψει στον Παραγωγό να εξάγει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το Αιολικό Πάρκο στο δίκτυο μεταφοράς 132kV, 50Hz του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς. 6/55

9 ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.1 Ερμηνευτικές ιατάξεις Ερμηνεία Όρων και Ορισμών Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, οι λέξεις, όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση αυτή έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008 όπως τροποποιούνται εκάστοτε, ως επίσης και σε οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που εκδίδονται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τους προαναφερόμενους νόμους, στους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμους του 2003 έως 2007, στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής, στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή σε κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των πιο πάνω νόμων. Άλλες λέξεις, όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο αυτό και δεν ερμηνεύονται από τους πιο πάνω Νόμους ή τους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής ή τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των πιο πάνω νόμων, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο έγγραφο αυτό Έννοιες και Ορισμοί Άδεια Κατασκευής Η άδεια και οι τροποποιήσεις αυτής που εκδόθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τον Παραγωγό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Άδεια Λειτουργίας και Παραγωγής Η άδεια και οι τροποποιήσεις αυτής που εκδόθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τον Παραγωγό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. ΑΗΚ Σημαίνει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και έχει το νόημα που αποδίδεται στον όρο «Αρχή» στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Αιολικό Πάρκο Σημαίνει το αιολικό πάρκο δυναμικότητας [ ] MW το οποίο περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και μηχανήματα του Παραγωγού (αλλά δεν περιλαμβάνει τον ΚΥΕΠ), που θα εγκατασταθούν στην περιοχή [ ] που βρίσκεται μεταξύ των χωριών [ ] της επαρχίας [ ] στην Κυπριακή ημοκρατία. Ανωτέρα Βία Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο Απαλλαγή Σημαίνει απαλλαγή που χορηγείται από το ΣΜ στον Αιτητή σύμφωνα με την Παράγραφο και δυνάμει του Άρθρου Τ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, σε σχέση με την υποχρέωση του Παραγωγού που διαφορετικά θα υπήρχε για καταβολή ολόκληρου του ποσού (100%) της Κεφαλαιουχικής απάνης της Σύνδεσης. Αρμόδια Αρχή Σημαίνει οποιαδήποτε τοπική ή εθνική ή υπερεθνική αρχή, τμήμα, υπουργείο, επίσημο ή δημόσιο ή νομικό πρόσωπο (αυτόνομο ή όχι) της Κυπριακής ημοκρατίας ή της 7/55

10 Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει δικαιοδοσία είτε έναντι των Συμβαλλόμενων είτε σε θέματα που αφορούν στη Σύμβαση και συμπεριλαμβάνει τη ΡΑΕΚ αλλά δεν συμπεριλαμβάνει δικαστήρια. Αρμόδια Αρχή ημοσίων Συμβάσεων (ΑΑ Σ) Σημαίνει την Αρμόδια Αρχή ημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής ημοκρατίας. Γραμμή Σύνδεσης Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 3.2(β). Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο ημοκρατία Σημαίνει την Κυπριακή ημοκρατία. ιαθεσιμότητα Σημαίνει τη μέτρηση του χρόνου κατά τον οποίο το Αιολικό Πάρκο είναι ικανό να τροφοδοτεί την παραγόμενη ενέργεια στο Σημείο Σύνδεσης. Η μεθοδολογία υπολογισμού της ιαθεσιμότητας του Αιολικού Πάρκου περιγράφεται στο συνημμένο Προσάρτημα 7. ιαφωνία Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο ιαχειριστής Συστήματος ιανομής ( Σ ) Είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. ίκτυο Σύνδεσης Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, το ίκτυο Σύνδεσης είναι το μέρος του δικτύου μεταφοράς που θα κατασκευαστεί μέχρι το Όριο Ιδιοκτησίας για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα Μεταφοράς και αποτελείται από τα στοιχεία που περιγράφονται στην Παράγραφο 3.2. Μετά την Ημερομηνία Μεταφοράς Κυριαρχίας, το ίκτυο Σύνδεσης θα ανήκει αποκλειστικά στην ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς και θα μπορεί οποτεδήποτε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για εξυπηρέτηση και άλλων χρηστών (παραγωγών ή καταναλωτών). ιοικητικά Έξοδα Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 4.1.2(iii). Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Έλεγχος και Παραλαβή Εξοπλισμού Όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Εμπιστευτική Πληροφορία Σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία (συμπεριλαμβανομένης πληροφορίας οικονομικής φύσης) που αφορά στο Σύστημα Μεταφοράς, στο Αιολικό Πάρκο, στο ΣΜ, στον Παραγωγό, οποιαδήποτε πληροφορία τεχνικής φύσεως (αποθηκευμένη σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή όχι), λεπτομέρειες, προγράμματα, σχέδια, εκθέσεις, 8/55

11 υπολογισμούς ή άλλα έγγραφα οποιασδήποτε φύσης συμπεριλαμβανομένης λογισμικής φύσης, που παρέχονται ή θα παρέχονται σε οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο σε σχέση με τη Σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλόμενους δικαιολογημένα καθορίσει ως εμπιστευτική. Εναέριο Όριο Κατασκευής Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο Εντολή ή Εντολή Εκτέλεσης Έργων Σημαίνει την εντολή/διατακτικό για εκτέλεση των Έργων του ΙΣΜ που δίνει ο ΣΜ στον ΙΣΜ μετά την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για τα Έργα του ΙΣΜ. Επίγειο Όριο Κατασκευής Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο Έργα του ΙΣΜ Σημαίνει τα έργα (κατασκευαστικά και άλλα) που σχετίζονται με τη Γραμμή Σύνδεσης για τα οποία ο ΣΜ οφείλει να διασφαλίσει ότι ο ΙΣΜ θα εκτελέσει δυνάμει της Σύμβασης για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα Μεταφοράς. Έργα του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του ΙΣΜ Σημαίνει τα έργα (κατασκευαστικά και άλλα) που σχετίζονται με τον Υποσταθμό Εισόδου και τα οποία αναλαμβάνονται από τον Παραγωγό δυνάμει της Σύμβασης για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα Μεταφοράς. Κατά την Ημερομηνία Μεταφοράς Κυριαρχίας η ιδιοκτησία των έργων αυτών θα μεταφερθεί στην ιδιοκτησία του ΙΣΜ, με το αντίστοιχο όριο ιδιοκτησίας να ορίζεται σε αυτή τη Σύμβαση ως «Όριο Ιδιοκτησίας» και την αντίστοιχη μεταφορά ιδιοκτησίας να ορίζεται σε αυτή τη Σύμβαση ως «Μεταφορά Κυριαρχίας». Έργα του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του Παραγωγού Σημαίνει τα έργα (κατασκευαστικά και άλλα) που αναλαμβάνει ο Παραγωγός δυνάμει της Σύμβασης για την εγκαθίδρυση του Αιολικού Πάρκου και τη σύνδεση του στο Σύστημα Μεταφοράς και τα οποία αφορούν στο Αιολικό Πάρκο και στον ΚΥΕΠ. Μετά την κατασκευή τους τα έργα αυτά θα είναι στην ιδιοκτησία και ευθύνη του Παραγωγού σύμφωνα με τις πρόνοιες για το Όριο Ιδιοκτησίας, όπως προνοείται στη Σύμβαση. Ημερομηνία Λειτουργίας Όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Η Ημερομηνία Λειτουργίας καθορίζει, σύμφωνα με το Άρθρο Τ της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, την ημερομηνία κατά την οποία μια μονάδα παραγωγής είναι διαθέσιμη για κατανομή. Η Ημερομηνία Λειτουργίας θα καθοριστεί σύμφωνα με την Παράγραφο Ημερομηνία Μεταφοράς Κυριαρχίας Σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία η ιδιοκτησία των Έργων του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του ΙΣΜ μεταφέρεται στον ΙΣΜ, σύμφωνα με την επίβλεψη του ΣΜ. Τέτοια μεταφορά ιδιοκτησίας υπόκειται στη σωστή εφαρμογή και ολοκλήρωση των Οδηγιών Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού όπως προνοούν οι Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής και προς ικανοποίηση των ΣΜ και ΙΣΜ, σε σχέση με τα Έργα Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του ΙΣΜ. Ημερομηνία Σύνδεσης Όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, η αναφορά σε «Χρήστη» στον πιο πάνω ορισμό σημαίνει τον Παραγωγό. Η Ημερομηνία Σύνδεσης θα καθοριστεί σύμφωνα με την Παράγραφο /55

12 Ιδιοκτήτης Συστήματος ιανομής (ΙΣ ) Είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) Είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ασκώντας το ρόλο της αυτό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Καλή Επαγγελματική Πρακτική Όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού Όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ημοκρατίας στις 30 Ιανουαρίου Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής Όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Οι Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής δημοσιεύτηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2004 και ακολούθως τροποποιήθηκαν στις 9 Ιουνίου Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης του Συστήματος Όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Κατάσταση Ανικανότητας Σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα, σε σχέση με τον Παραγωγό: (α) (β) (γ) αρμόδιο δικαστήριο έχει εκδόσει διάταγμα εκκαθάρισης του Παραγωγού ή έχει εκδοθεί ψήφισμα για την εκούσια εκκαθάριση του ή για οποιοδήποτε λόγο έχει τεθεί σε ρευστοποίηση ο Παραγωγός είναι ανίκανος να πληρώσει τα χρέη του ή έχει συγκαλέσει συνέλευση των πιστωτών του (όχι όμως συνέλευση των χρηματοδοτών του για παράταση της αποπληρωμής των οφειλών του) με σκοπό το συμβιβασμό ή το διακανονισμό ή έχει κάμει οποιαδήποτε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών του ή έχει διοριστεί παραλήπτης ή διευθυντής για σημαντικό στοιχείο της περιουσίας του, χωρίς να αποσυρθεί εντός περιόδου 40 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε κατοχή αυτού. Κεντρικός Υποσταθμός Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ) Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, ως Κεντρικός Υποσταθμός Εγκαταστάσεων Παραγωγού («ΚΥΕΠ») ορίζεται ο υποσταθμός ο οποίος περιλαμβάνει τον εξοπλισμό διακοπής/απόζευξης/γείωσης του Παραγωγού και το μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης και ο οποίος συνδέεται ηλεκτρικά απευθείας με τον Υποσταθμό Εισόδου. Ο Κεντρικός Υποσταθμός Εγκαταστάσεων Παραγωγού είναι στην αποκλειστική ιδιοκτησία και ευθύνη του Παραγωγού. Κεφαλαιουχική απάνη της Σύνδεσης (Κ Σ) Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο Μερίδιο Παραγωγού Έναντι της Κεφαλαιουχικής απάνης της Σύνδεσης (ΜΠεΚ Σ) Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο /55

13 Μερίδιο Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς έναντι της Κεφαλαιουχικής απάνης της Σύνδεσης (ΜΙΣΜεΚ Σ) Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο Μετασχηματιστές που Συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς Όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Μεταφορά Κυριαρχίας Σημαίνει τη μεταφορά ιδιοκτησίας των Έργων του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του ΙΣΜ στον ΙΣΜ η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη του ΣΜ και μετά από ικανοποίηση του ΙΣΜ. Οδηγίες Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού Όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Όριο Ευθύνης Λειτουργίας Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο Όριο Iδιοκτησίας Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο Όριο Κατασκευής Σημαίνει το φυσικό όριο μέχρι το οποίο κάθε Συμβαλλόμενος θα αναλάβει τα κατασκευαστικά έργα και εργασίες που αναφέρονται στη Σύμβαση και καθορίζεται από το Εναέριο Όριο Κατασκευής και το Επίγειο Όριο Κατασκευής όπως περιγράφεται στην Παράγραφο Παράβαση Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο Παραγωγός Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, σημαίνει το δεύτερο Συμβαλλόμενο, δηλαδή την εταιρεία [ ] και τους νόμιμους διαδόχους ή εκδοχείς της. Παρέκκλιση Σημαίνει την παρέκκλιση ή απόκλιση ή εξαίρεση από συγκεκριμένη πρόνοια της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής που χορηγείται γραπτώς στον Παραγωγό από τη ΡΑΕΚ δυνάμει και σύμφωνα με το Άρθρο Τ0.8 της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ή οποιαδήποτε απόκλιση από πρόνοια μεταγενέστερης έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής που χορηγείται γραπτώς στον Παραγωγό από τη ΡΑΕΚ. ΡΑΕΚ Σημαίνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου που συστάθηκε δυνάμει του Άρθρου 4 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Σημείο Σύνδεσης Όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, το Σημείο Σύνδεσης βρίσκεται στο Όριο Ιδιοκτησίας. Συμβαλλόμενος 11/55

14 Σημαίνει συμβαλλόμενο στη Σύμβαση. Σύμβαση Υιοθέτησης του Υποσταθμού Εισόδου Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο Συμφωνία για Σύναψη και Εκτέλεση ημοσίων Συμβάσεων (Government Procurement Agreement) Σημαίνει την πολυμερή διεθνή συνθήκη υπό την κηδεμονία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Συνολικά Έργα Παραγωγού Το σύνολο των έργων που αποτελείται από τα Έργα του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του Παραγωγού και τα Έργα του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του ΙΣΜ. Σύστημα Μεταφοράς Όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Σύστημα ιανομής Όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή ιαθεσιμότητας (ΤΕΕ ) Σημαίνει τραπεζική εγγυητική επιστολή που εκδίδεται και υποβάλλεται σύμφωνα με την Παράγραφο Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Σύνδεσης και Αποξήλωσης (ΤΕΕΣ) Σημαίνει τραπεζική εγγυητική επιστολή που εκδίδεται και υποβάλλεται σύμφωνα με την Παράγραφο Υποσταθμός ικτύου Όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, στον αντίστοιχο ορισμό των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, ο «σταθμός παραγωγής» είναι το Αιολικό Πάρκο, ο «ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας» είναι ο Παραγωγός ενώ ως Υποσταθμοί ικτύου θεωρούνται οι δύο υφιστάμενοι υποσταθμοί μεταφοράς «Πολεμίδια» και «Ανατολικό». Υποσταθμός Εισόδου Όπως ορίζεται στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, όπως τροποποιείται εκάστοτε. Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, στον αντίστοιχο ορισμό των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, ο «σταθμός παραγωγής» είναι το Αιολικό Πάρκο και ο «ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας» είναι ο Παραγωγός. 1.2 Σκοπός της Σύμβασης Σκοπός της Σύμβασης είναι: (α) Να καθορίσει τους όρους σύνδεσης και τον τρόπο σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα Μεταφοράς καθώς και το σύνολο των έργων που θα χρειαστούν για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα Μεταφοράς και την ενεργοποίηση του, έτσι ώστε να καταστεί ικανός ο Παραγωγός να εξαγάγει την παραγόμενη ενέργεια του στο Σύστημα Μεταφοράς. (β) Να καθορίσει το Όριο Ιδιοκτησίας, το Όριο Ευθύνης Λειτουργίας και το Όριο Κατασκευής αναφορικά με τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου. 12/55

15 (γ) Να καθορίσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Παραγωγού που απορρέουν από τη Σύμβαση αναφορικά με τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου και την παράλληλη λειτουργία του με το δίκτυο μεταφοράς. (δ) Να δώσει έμφαση σε συγκεκριμένες πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής αναφορικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρεί ο Παραγωγός, χωρίς να σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη πρόνοια τους είναι λιγότερο σημαντική. (ε) Να καθορίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Παραγωγού και ειδικότερα το ΜΠεΚ Σ (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών εγγυήσεων) που θα πρέπει να καταβάλει ή διατηρεί ο Παραγωγός για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου καθώς επίσης και οποιαδήποτε πληρωτέα ενοίκια ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου με το Σύστημα Μεταφοράς. (στ) Να καθορίσει τις υποχρεώσεις του ΣΜ. (ζ) Να προσδιορίσει τις ευθύνες του Παραγωγού και του ΣΜ αναφορικά με τον Υποσταθμό Εισόδου Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση οφείλουν να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του συνόλου του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή ημοκρατία. Ειδικότερα, οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008, του περί Ηλεκτρισμού Νόμου - Κεφάλαιο 170, του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου - Κεφάλαιο 171, των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμων του 2003 έως 2007, με τις πρόνοιες οποιουδήποτε μεταγενέστερου νέου ή τροποποιητικού νόμου όπως επίσης και με τις πρόνοιες οποιωνδήποτε νέων ή τροποποιητικών κανονισμών ή κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των πιο πάνω νόμων. Ιδιαίτερα οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής και των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν, και να συμμορφώνονται με τους όρους της σχετικής άδειας/ών που τους έχει χορηγηθεί από τη ΡΑΕΚ Αν μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ψηφιστεί και τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε νομοθεσία, οδηγία, κανόνας, κανονισμός, δευτερογενής νομοθεσία ή διάταγμα οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής που επηρεάζει σημαντικά τα δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων ή αυξάνει σημαντικά τα έξοδα ή μειώνει τα οφέλη οποιουδήποτε από τους Συμβαλλόμενους, τότε οι Συμβαλλόμενοι θέτουν σε εφαρμογή τέτοιες αλλαγές όπως λογικά απαιτείται και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα εθνική νομοθεσία της Κυπριακής ημοκρατίας, έτσι ώστε να βεβαιώνουν ότι η Σύμβαση λειτουργεί με τρόπο που συνάδει με τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας, οδηγίας, κανόνα, κανονισμού, δευτερογενούς νομοθεσίας ή διατάγματος και ειδικότερα με τρόπο που εφαρμόζει τις προθέσεις των πιο πάνω, από την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αδυναμίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων να έρθουν σε συμφωνία, αναφορικά με τέτοια αλλαγή όπως περιγράφεται στην Παράγραφο πιο πάνω, η ΡΑΕΚ καθορίζει ποιες αλλαγές απαιτούνται, με βάση τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε, και οι Συμβαλλόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με την απόφαση αυτή Συμφωνείται και γίνεται κατανοητό ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας ή διαφοράς μεταξύ των όρων και προνοιών της Σύμβασης αυτής με τους όρους και πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής που θα είναι σε ισχύ από καιρό σε καιρό, οι 13/55

16 τελευταίοι θα υπερισχύουν εκτός αν ρητά προνοείται διαφορετικά ή αν ο ΣΜ αποφασίσει (ή έχει ήδη αποφασίσει) διαφορετικά μέσω της χορήγησης Παρέκκλισης στον Παραγωγό Ισχύς και ιάρκεια της Σύμβασης Η Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων αυτής που δεσμεύουν τους Συμβαλλόμενους και μετά τον τερματισμό της, θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα παραμένει σε πλήρη ισχύ ενόσω το Αιολικό Πάρκο είναι συνδεδεμένο στο Σύστημα Μεταφοράς ή έχει το δικαίωμα να παραμείνει συνδεδεμένο στο Σύστημα Μεταφοράς, με την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η Άδεια Λειτουργίας και Παραγωγής του Παραγωγού. Σε περίπτωση άρσης της ισχύος της Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής του Παραγωγού, η ισχύς της Σύμβασης θα αίρεται αυτοδικαίως, επιφυλασσόμενων των υποχρεώσεων για εκπλήρωση δεσμεύσεων ή αποκατάσταση Παραβάσεων που θα έχει οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος προς τον άλλο ή της τήρησης διατάξεων της Σύμβασης που δεσμεύουν τους Συμβαλλόμενους και μετά τον τερματισμό Ο Παραγωγός, ταυτόχρονα με την υπογραφή της Σύμβασης, θα καταβάλει προς το ΣΜ τα ποσά που αναφέρονται στις Παραγράφους και 4.3.1(i) Ο Παραγωγός οφείλει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υπογραφή της Σύμβασης, να προχωρήσει στα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων κυβερνητικών ή άλλων αδειών και εγκρίσεων για εγκαθίδρυση και ανέγερση των Έργων του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του Παραγωγού (του Αιολικού Πάρκου και του ΚΥΕΠ). Ο Παραγωγός δεν θα προχωρήσει στην έναρξη οποιωνδήποτε κατασκευαστικών έργων πριν την εξασφάλιση κάθε απαιτούμενης άδειας και την ενημέρωση του ΣΜ από τον Παραγωγό. Ο Παραγωγός οφείλει να διαθέτει χωρίς καθυστέρηση στο ΣΜ αντίγραφα των αδειών αυτών, όταν του ζητηθούν. Ο ΣΜ οφείλει να διαβεβαιώσει ότι, εντός λογικής χρονικής περιόδου από την υπογραφή της Σύμβασης, ο ΙΣΜ θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την απόκτηση όλων των αναγκαίων κυβερνητικών ή άλλων αδειών και εγκρίσεων για την εγκαθίδρυση και κατασκευή του ικτύου Σύνδεσης (Υποσταθμού Εισόδου και Γραμμής Σύνδεσης). Ούτε ο Παραγωγός ούτε ο ΙΣΜ μπορούν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κατασκευαστικά έργα πριν τη χορήγηση κάθε αναγκαίας άδειας και την κοινοποίηση της πρόθεσης τους για κατασκευή στο ΣΜ. Ο ΣΜ οφείλει να φροντίσει ώστε αντίγραφα των αδειών που σχετίζονται με το ίκτυο Σύνδεσης να είναι διαθέσιμα στον Παραγωγό χωρίς καθυστέρηση Ο Παραγωγός, εντός τριών μηνών από την υπογραφή αυτής της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλει στο ΣΜ: (i) πιστοποιητικά των κατασκευαστών του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει, αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (ii) πιστοποιητικά δοκιμών τύπου/μετρήσεων για τον εξοπλισμό που θα εγκαταστήσει, τα οποία έχουν εκδοθεί από διεθνώς αναγνωρισμένα εργαστήρια, αναφορικά προς τη συμβατότητα του εξοπλισμού αυτού προς ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. 1.5 Τροποποιήσεις της Σύμβασης Εφόσον υπογραφεί αυτή η Σύμβαση, οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση της Σύμβασης θα πρέπει να γίνει εγγράφως και να υπογραφεί και από τους δύο Συμβαλλόμενους για να έχει ισχύ. Για την απόδειξη τέτοιας τροποποίησης απαιτείται γραπτή έκθεση. 1.6 Παράβαση της Σύμβασης και Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης 14/55

17 1.6.1 Παράβαση της Σύμβασης Κάθε Συμβαλλόμενος οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο Συμβαλλόμενο («Παραβάτη») μόλις αυτό είναι εύλογα δυνατό, για οποιαδήποτε παράβαση από αυτόν τον Συμβαλλόμενο οποιασδήποτε πρόνοιας της Σύμβασης ή των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008 ή των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής που σχετίζονται με τη Σύμβαση - συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιητικών νόμων και κανονισμών ή διατάξεων που απορρέουν από τους νόμους αυτούς -, όταν αυτή περιέρχεται εις γνώση του («Παράβαση»). Όταν ο Παραβάτης είναι ο Παραγωγός, τότε ο ΣΜ οφείλει να αναφέρει κατά πόσο θεωρεί την Παράβαση θεραπεύσιμη και οφείλει να προμηθεύσει τον Παραγωγό με χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης και αποκατάστασης μαζί με οποιεσδήποτε λεπτομέρειες απαιτούνται για να αξιολογήσει ο Παραγωγός τη σημασία της Παράβασης. Όταν ο Παραβάτης είναι ο ΣΜ και οι Συμβαλλόμενοι αδυνατούν να έλθουν σε συμφωνία αναφορικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που ο ΣΜ οφείλει να λάβει για την αποκατάσταση της Παράβασης του ΣΜ, τότε, με επιφύλαξη των προνοιών των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008, οι Συμβαλλόμενοι οφείλουν να διαβουλευτούν αναφορικά με την Παράβαση με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση. Εάν οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος έχει διαπράξει Παράβαση, τότε ο Παραβάτης οφείλει να ειδοποιήσει τον άλλο Συμβαλλόμενο για το γεγονός παρέχοντας ικανοποιητικές πληροφορίες και λεπτομέρειες που θα τον διευκολύνουν να αξιολογήσει τη σημασία της Παράβασης. Οι Συμβαλλόμενοι οφείλουν, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να διαβουλευτούν με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση για τη φύση της Παράβασης επιδιώκοντας κοινά αποδεκτό τρόπο θεραπείας και αποκατάστασής της και εξασφάλιση της μη επανάληψής της Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Τα ακόλουθα γεγονότα, χωρίς αυτό να εξαντλεί όλα τα ενδεχόμενα για τα οποία πράξεις ή παραλείψεις του Παραγωγού δυνατόν να συνιστούν ουσιώδη Παράβαση της Σύμβασης εκ μέρους του, θα συνιστούν Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Εάν ο Παραγωγός αποτύχει να αποκαταστήσει εντός της τεθείσας από το ΣΜ χρονικής περιόδου, οποιαδήποτε Παράβαση εκ μέρους του, η οποία δυνατόν να προκαλέσει σημαντική αρνητική επίδραση στο Σύστημα Μεταφοράς ή κατ επανάληψη παραβιάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του από τη Σύμβαση Εάν ο Παραγωγός βρεθεί σε Κατάσταση Ανικανότητας Εάν ο Παραγωγός παραλείψει να καταβάλει προς το ΣΜ οποιοδήποτε σύμφωνα με τη Σύμβαση οφειλόμενο ποσό εντός περιόδου 30 ημερών από την έκδοση σχετικού τιμολογίου και αφού προειδοποιηθεί γραπτώς περί τούτου από το ΣΜ με προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών όπως περιγράφεται στην Παράγραφο Εάν παραλείψει να προσκομίσει εντός περιόδου 30 ημερών από την ημερομηνία που προβλέπεται στη Σύμβαση οποιαδήποτε τραπεζική εγγυητική επιστολή ή παραλείψει να ανανεώσει, εντός 30 ημερών πριν τη λήξη της, οποιαδήποτε τραπεζική εγγυητική επιστολή οφείλει να διατηρεί και Εάν ο Παραγωγός δεν εξασφαλίσει και διατηρεί τις ασφαλιστικές 15/55

18 καλύψεις που απαιτούνται από τη Σύμβαση Τερματισμός Σύμβασης Κάθε Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση σε περίπτωση Παράβασης εκ μέρους του άλλου Συμβαλλόμενου οποιουδήποτε ουσιώδους όρου αυτής, η οποία Παράβαση μπορεί να θεωρηθεί ως Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης Για την περίοδο που μεσολαβεί από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την Ημερομηνία Μεταφοράς Κυριαρχίας - η περίοδος αυτή περιλαμβάνει και την περίοδο κατασκευής των έργων του ικτύου Σύνδεσης-, ο Παραγωγός μπορεί να τερματίσει τη Σύμβαση αφού δώσει τουλάχιστον 14 (δεκατέσσερις) ημέρες προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στο ΣΜ. Ο Παραγωγός έχει υποχρέωση να καταβάλει στο ΣΜ ποσό που αντιστοιχεί στα λογικά έξοδα του ΣΜ και του ΙΣΜ που θα έχουν πληρωθεί ή πληρώθηκαν, ή για τα οποία ο ΣΜ ή ο ΙΣΜ είναι δεσμευμένος να πληρώσει ή να καταβάλει, τη χρονική στιγμή που ο Παραγωγός εξασκεί το δικαίωμα του για τερματισμό της Σύμβασης με βάση την παρούσα Παράγραφο 1.7.2, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου Νοείται ότι η άσκηση του δικαιώματος του Παραγωγού σύμφωνα με αυτή την Παράγραφο 1.7.2, δυνατό να τον αποστερήσει από τη δυνατότητα διευθέτησης του οικονομικού διακανονισμού που προβλέπεται στην Παράγραφο Για την περίοδο που ακολουθεί την Ημερομηνία Μεταφοράς Κυριαρχίας, ο Παραγωγός έχει δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση αφού δώσει 24 μήνες προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στο ΣΜ, έχοντας υπόψη τις πρόνοιες του Άρθρου Τ2.4.7 της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής, σύμφωνα με τις οποίες κάθε χρήστης που προτίθεται να κλείσει ή να αποσύρει από τη λειτουργία οποιαδήποτε μονάδα παραγωγής ή μονάδες παραγωγής με συνολικά καταχωρημένη ισχύ μεγαλύτερη από 5 MW, οφείλει να ειδοποιεί το ΣΜ τουλάχιστον 24 ημερολογιακούς μήνες πριν από αυτή την ενέργεια. Νοείται ότι η άσκηση του δικαιώματος του Παραγωγού σύμφωνα με αυτή την Παράγραφο 1.7.3, δυνατό να τον αποστερήσει από το δικαίωμα απαλλαγής των οικονομικών υποχρεώσεων, όπως προβλέπεται στην Παράγραφο Τερματισμός της Σύμβασης σε οποιοδήποτε χρόνο δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων τα οποία προέκυψαν πριν τον τερματισμό, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Συμβαλλόμενων και με έγκριση της ΡΑΕΚ. 1.8 Εφαρμοστέο ίκαιο Η Σύμβαση διέπεται από το δίκαιο και νομοθεσία της Κυπριακής ημοκρατίας ιαδικασία Επίλυσης ιαφορών Ο ΣΜ και ο Παραγωγός συμφωνούν ότι καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης με στόχο την υλοποίηση της Σύμβασης Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης της νομοθεσίας, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει μεταξύ των Συμβαλλόμενων από την εφαρμογή της Σύμβασης ή έχει άμεση σχέση με τη Σύμβαση («ιαφωνία»), ο Παραγωγός μπορεί να ζητήσει την επίλυση της ιαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση αυτή εκπρόσωποι του ΣΜ διαπραγματεύονται 16/55

19 με τον Παραγωγό με πνεύμα καλής πίστης προς ικανοποιητική επίλυση της ιαφωνίας Εάν ο Παραγωγός δεν ζητήσει επίλυση της ιαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις ή δεν καταστεί δυνατό η ιαφωνία να επιλυθεί φιλικά σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις μέσα σε ικανοποιητικά και για τους δύο Συμβαλλόμενους χρονικά πλαίσια, τότε η ιαφωνία θα παραπέμπεται στη ΡΑΕΚ για διερεύνηση και επίλυση, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2008, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Στην περίπτωση που η ιαφορά δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ, τότε υπεύθυνα για διευθέτηση της είναι τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής ημοκρατίας Ανωτέρα Βία Εάν κάποιος από τους Συμβαλλόμενους αδυνατεί να φέρει εις πέρας μέρος από ή όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση, λόγω περιστατικού Ανωτέρας Βίας, τότε η Σύμβαση παραμένει σε πλήρη ισχύ με την επιφύλαξη ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επηρεάζονται από Ανωτέρα Βία θα ανασταλεί χωρίς απόδοση ευθυνών για περίοδο ίση με τη διάρκεια του περιστατικού Ανωτέρας Βίας, νοουμένου ότι: (α) η αναστολή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δεν θα έχει διαφορετικό σκοπό/εφαρμογή ούτε μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή που απαιτείται από το περιστατικό Ανωτέρας Βίας (β) καμία οικονομική υποχρέωση οποιουδήποτε από τους Συμβαλλόμενους που οφείλεται πριν από το περιστατικό Ανωτέρας Βίας θα μπορεί να δικαιολογηθεί ως αποτέλεσμα αυτής και (γ) ο Συμβαλλόμενος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του λόγω Ανωτέρας Βίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και χρησιμοποιεί όλα τα λογικά μέσα για άρση της ανικανότητας του για εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Ανωτέρα Βία σημαίνει κάθε περιστατικό ή συνθήκη το/η οποίο/α είναι πέραν του λογικού ελέγχου οποιουδήποτε από τους Συμβαλλόμενους και το/η οποίο/α έχει ως αποτέλεσμα ή προκαλεί την αδυναμία του Συμβαλλόμενου να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του με βάση τη Σύμβαση και περιλαμβάνει: θεομηνία, απεργία, βιομηχανική ενόχληση, δηλωμένο ή όχι πόλεμο, απειλή πολέμου, τρομοκρατική ενέργεια, αποκλεισμό, επανάσταση, ταραχή, εξέγερση, πολιτική ταραχή, δημόσια διαδήλωση, δολιοφθορά, βανδαλισμό, κεραυνό, πυρκαγιά, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, υπερβολική συγκέντρωση χιονιού ή πάγου, έκρηξη, βλάβη ή αποτυχία λειτουργίας των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, στην έκταση που τέτοιο περιστατικό ή συνθήκη δεν μπορούσε να αποφευχθεί μέσα από εφαρμογή από τους Συμβαλλόμενους της Καλής Επαγγελματικής Πρακτικής και επίσης περιλαμβάνει κυβερνητικό περιορισμό, άλλη νομοθεσία, εσωτερικό νόμο και οδηγία στην έκταση που τέτοια αδυναμία ή ανεπάρκεια ή οι συνέπειες αυτών δεν μπορούσαν να αποφευχθούν μέσα από εφαρμογή από τους Συμβαλλόμενους της Καλής Επαγγελματικής Πρακτικής, νουμένου ότι οικονομικά ή παρόμοια προβλήματα δεν θα θεωρηθούν ως αιτία πρόκλησης που υπερβαίνει το λογικό έλεγχο του Συμβαλλόμενου αυτού Μετά από το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Συμβαλλόμενος που αδυνατεί να εκπληρώσει όλες ή μέρος των από τη Σύμβαση οριζόμενων υποχρεώσεων του, οφείλει να ενημερώνει γραπτώς το συντομότερο δυνατό και χωρίς καθυστέρηση τον άλλο Συμβαλλόμενο για την αδυναμία του αυτή παρέχοντας πληροφόρηση για τις συνθήκες, το αποτέλεσμα και την αναμενόμενη χρονική διάρκεια της Ανωτέρας Βίας καθώς και των μέσων που λήφθηκαν από το Συμβαλλόμενο αυτό για την άρση της Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Συμβαλλόμενων, η Σύμβαση 17/55

20 παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η Aνωτέρα Bία και εφόσον βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η Άδεια Λειτουργίας και Παραγωγής του Παραγωγού Η Ανωτέρα Βία είναι αποδεκτή μόνο ως λόγος καθυστέρησης και δεν έχει σκοπό να παρέχει χρηματική ή άλλου είδους αποζημίωση στους Συμβαλλόμενους, ούτε να αποδώσει ευθύνη ή υποχρέωση για τέτοια αποζημίωση Τα πιο κάτω περιστατικά δεν θεωρούνται Ανωτέρα Βία: (α) Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση εκπλήρωσης από κάποιο υπεργολάβο ή προμηθευτή των υποχρεώσεων του προς οποιοδήποτε από τους Συμβαλλόμενους, με την προϋπόθεση ότι τέτοια μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση δεν προκλήθηκε από κάποιο περιστατικό ή συνθήκη που θεωρείται Ανωτέρα Βία σύμφωνα με τη Σύμβαση. (β) Η λήξη της ισχύος των περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ( ιαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές ιατάξεις) Νόμων αρ. 139 του 1991 έως 59(Ι) του (γ) Η επιστροφή στους Τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες των τεμαχίων γης, που έχουν εκμισθωθεί ή θα εκμισθωθούν στον Παραγωγό,, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων τεμαχίων γης τα οποία έχουν εκμισθωθεί ή θα εκμισθωθούν στον Παραγωγό για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το Αιολικό Πάρκο ή για σκοπούς διοχέτευσης της ενέργειας αυτής στο δίκτυο του ΙΣΜ, και η κατά νόμο ανάληψη της κατοχής οποιουδήποτε από τα τεμάχια αυτά από τους Τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες Ευθύνη για Πρόκληση Ζημιών ή Απωλειών Κάθε Συμβαλλόμενος οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνα ή δόλια πράξη ή πράξη αμέλειας και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή της Κάθε Συμβαλλόμενος φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκαλέσει υπάλληλος του ή εκπρόσωπος του ή εργολάβος του ή σύμβουλος του ή άλλο πρόσωπο για το οποίο ο Συμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος. Επίσης, κάθε Συμβαλλόμενος οφείλει να αποζημιώνει τον άλλο Συμβαλλόμενο για τις άμεσες ζημιές ή απώλειες οι οποίες προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση. Ειδικότερα, ο Παραγωγός θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημιά προκαλέσει ο ίδιος (περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του) στο Σύστημα Μεταφοράς και/ή ιανομής ή σε καταναλωτή ή σε άλλους. Ο Παραγωγός θα επιβαρύνεται με το κόστος για επανόρθωση της ζημιάς μέχρι ποσού για κάθε ένα περιστατικό Ο Παραγωγός είναι υπεύθυνος για την προστασία των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των Έργων του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του Παραγωγού (του Αιολικού Πάρκου και του ΚΥΕΠ) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των και η αποφυγή ζημιών σε αυτές. Μέχρι τη Μεταφορά Κυριαρχίας, ο Παραγωγός είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των Έργων του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του ΙΣΜ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των και η αποφυγή ζημιών σε αυτές Κάθε μια από τις υποπαραγράφους αυτής της Παραγράφου 1.11 θα ισχύει και για τη διάρκεια που η Σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ και μετά τη λήξη της Ασφαλιστική Κάλυψη Ο Παραγωγός είναι υπόχρεος να εξασφαλίζει και διατηρεί σε ισχύ, κατά τη διάρκεια 18/55

21 ισχύος της Σύμβασης, από αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιστική κάλυψη για ευθύνη έναντι τρίτων (third party liability), ευθύνη εργοδότη (employer s liability) και ζημιά σε εγκαταστάσεις και διακοπή εργασιών επιχείρησης (plant damage and business interruption insurance) αναφορικά προς κινδύνους που ο ίδιος, ο ΣΜ ή τρίτοι αντιμετωπίζουν από την κατασκευή, τη σύνδεση ή τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου. Το ποσό της Ασφαλιστικής Κάλυψης θα είναι τουλάχιστον Ειδικότερα, ο Παραγωγός θα πρέπει να προσκομίσει στο ΣΜ αντίγραφο του σε ισχύ ασφαλιστικού συμβολαίου εντός περιόδου 30 ημερών από την ημερομηνία που θα του ζητηθεί και μεριμνά για την ανανέωση του 30 τουλάχιστο ημέρες πριν την λήξη του Εμπιστευτικότητα Κάθε Συμβαλλόμενος δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικότητα όσον αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, να μην χρησιμοποιεί ή εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία με τρόπο που να αποσκοπεί σε κέρδος του ή σε κέρδος οποιουδήποτε άλλου προσώπου και να μην αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από (i) χρηματοδότη, υπάλληλο, αντιπρόσωπο, μέτοχο, σύμβουλο, επενδυτή ή ασφαλιστή οποιουδήποτε από τους Συμβαλλόμενους, ο οποίος έχει ανάγκη να γνωρίζει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή (ii) υπεργολάβο που διορίζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση, ο οποίος έχει ανάγκη να γνωρίζει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή (iii) στην περίπτωση του ΣΜ, στον ΙΣΜ για σκοπούς εκτέλεσης και/ή διευκόλυνσης της εκτέλεσης των έργων του ικτύου Σύνδεσης, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση ο Συμβαλλόμενος μεριμνεί όπως ο παραλήπτης συμφωνεί ότι δεσμεύεται με όρους όχι λιγότερο αυστηρούς από αυτούς της παρούσας Παραγράφου Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στην Παράγραφο δεν εφαρμόζονται για το ΣΜ, στο βαθμό που απαιτείται για να εκτελέσει τα καθήκοντα του, όπως προνοείται στους Κανόνες Μεταφοράς και ιανομής και ιδιαίτερα στα Άρθρα Τ2.6.3 και Τ2.6.4 της Έκδοσης Επίσης δεν εφαρμόζονται για οποιαδήποτε πληροφορία που απαιτείται να αποκαλυφθεί από το νόμο (ή από οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή που έχει αρμοδιότητα με βάση το νόμο) ή που είναι ήδη διαθέσιμη προς το κοινό ή που ήλθε εις γνώση του Συμβαλλόμενου με τρόπο που δεν έχει σχέση με τη Σύμβαση, εκτός στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή έγινε διαθέσιμη προς το κοινό ή ήλθε εις γνώση του Συμβαλλόμενου μετά από παράβαση συμβατικής υποχρέωσης Οι πιο πάνω υποχρεώσεις ισχύουν και μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της Σύμβασης Τροποποίηση Εγκαταστάσεων Παραγωγού Σε περίπτωση που ο Παραγωγός επιθυμεί οποιαδήποτε τροποποίηση της εγκατάστασης ή του εξοπλισμού του οφείλει να ζητήσει τη συγκατάθεση του ΣΜ και δεν προχωρεί σε τέτοια τροποποίηση αν δεν εξασφαλίσει προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση. Αυτή δεν θα κατακρατείται ή καθυστερείται αδικαιολόγητα από το ΣΜ. Σε περίπτωση που αποφασιστεί από κοινού τροποποίηση της εγκατάστασης του Παραγωγού, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου Τ2.6.5 της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που ο Παραγωγός επιθυμεί επέκταση του Αιολικού Πάρκου (πέραν των [ ]MW) ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική διαφοροποίηση στην εγκατάσταση του (περιλαμβανομένου του ΚΥΕΠ), θα πρέπει να ζητήσει διαβούλευση με το ΣΜ. Νοείται ότι τέτοια επέκταση θα πρέπει να εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ. Η Παράγραφος 3.9 είναι σχετική Υποχρέωση σχετικά με καθυστερήσεις 19/55

22 Ο ΣΜ οφείλει να διαβεβαιώνει ότι ο ΙΣΜ καταβάλλει κάθε λογική προσπάθεια ώστε να ολοκληρώσει τα Έργα του ΙΣΜ εντός των χρονικών ορίων που θα συμφωνηθούν. Οι ΣΜ και ΙΣΜ δεν είναι όμως με κανένα τρόπο υπεύθυνοι ούτε φέρουν υποχρέωση ευθύνης προς τον Παραγωγό για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να συμβούν σε σχέση με τα Συνολικά Έργα Παραγωγού, συμπεριλαμβανομένων των Έργων του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του ΙΣΜ. Ειδικότερα, δεν φέρουν υποχρέωση ευθύνης για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις μπορεί να συμβούν σε σχέση με την εγκαθίδρυση του Υποσταθμού Εισόδου (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στον Υποσταθμό Εισόδου και της ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών και άλλων έργων), αφού τα έργα αυτά θα αναληφθούν από τον Παραγωγό όπως καθορίζεται στην Παράγραφο Εκχώρηση ικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στη Σύμβαση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση απευθύνονται στους Συμβαλλόμενους και μόνο, απαγορεύεται δε η ανάθεση ή η μεταβίβαση ή η εκχώρηση ή η παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέει από τη Σύμβαση σε άλλο πρόσωπο, με εξαίρεση τα πιο κάτω: (α) Ο Παραγωγός μπορεί να αναθέσει, να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει ή να παραχωρήσει μέρος ή όλα τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση και που έχουν σχέση με την εκτέλεση των Έργων του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του Παραγωγού (το Αιολικό Πάρκο και τον ΚΥΕΠ), όπως αυτά περιγράφονται στο Μέρος 3, σε υπεργολάβο κατόπιν συγκατάθεσης του ΣΜ τέτοια συγκατάθεση δεν θα κατακρατείται ή καθυστερείται αδικαιολόγητα και (β) Ο Παραγωγός δύναται να αναθέσει μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση τα οποία σχετίζονται με την διεκπεραίωση των Έργων του Παραγωγού Υπό την Ιδιοκτησία του ΙΣΜ (και ειδικότερα όσον αφορά την εγκαθίδρυση του Υποσταθμού Εισόδου) σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 3.8 και 1.17 Σύμβαση Υιοθέτησης του Υποσταθμού Εισόδου Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν να συνομολογήσουν, όπως κριθεί αναγκαίο, με τον ΙΣΜ και τον υπεργολάβο/ους του Παραγωγού ο οποίος (υπεργολάβος/οι) θα αναλάβει την εγκαθίδρυση του Υποσταθμού Εισόδου (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της προμήθειας, εγκατάστασης και ελέγχου και παραλαβής εξοπλισμού στον Υποσταθμό Εισόδου) μια Σύμβαση Υιοθέτησης του Υποσταθμού Εισόδου. Τέτοια Σύμβαση Υιοθέτησης θα διέπει, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις και διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του Υποσταθμού Εισόδου στον ΙΣΜ. Επιπλέον αναφέρεται, συμφωνείται και γίνεται κατανοητό ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή διαφοράς μεταξύ των διατάξεων και προϋποθέσεων αυτής της Σύμβασης με τις διατάξεις και προϋποθέσεις της Σύμβασης Υιοθέτησης του Υποσταθμού Εισόδου, οι διατάξεις και προϋποθέσεις αυτής της Σύμβασης θα υπερισχύουν εκτός εάν οι Συμβαλλόμενοι (σε αυτή τη Σύμβαση) ρητά συμφωνήσουν διαφορετικά έτσι ώστε να διευκολύνουν την ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης Υιοθέτησης του Υποσταθμού Εισόδου. 20/55

23 ΜΕΡΟΣ 2 ΧΩΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Γενική Σημείωση: Η επιλογή του επιπέδου της μέσης τάσης του Αιολικού Πάρκου και του ΚΥΕΠ εναπόκειται στον Παραγωγό. Ο Παραγωγός έχει επιλέξει τάση [ ]kv. Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που ο Παραγωγός επιθυμεί να κάνει χρήση του Συστήματος ιανομής, θα πρέπει να έχει υπόψη του τις πρόνοιες του Άρθρου της Έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής. 2.1 Χώρος Εγκαθίδρυσης του Αιολικού Πάρκου Το Αιολικό Πάρκο θα εγκαθιδρυθεί στην περιοχή της τοποθεσίας [ ], η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωριών [ ]της επαρχίας [ ]. Το Αιολικό Πάρκο περιλαμβάνει [ ] ανεμογεννήτριες ονομαστικής ισχύος [ ]ΜW έκαστη, οι οποίες θα εγκατασταθούν στις θέσεις που δείχνονται στο τοπογραφικό σχέδιο που επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 1. Οι τελικές θέσεις θα υπόκεινται στην έγκριση των αρμόδιων τμημάτων της ημοκρατίας. 2.2 Xώρος Εγκαθίδρυσης του Υποσταθμού Εισόδου και του Κεντρικού Υποσταθμού Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ) Ο Υποσταθμός Εισόδου 132kV θα ανεγερθεί στην περιοχή του Αιολικού Πάρκου, εντός των τεμαχίων Αρ.[ ], στη θέση που φαίνεται στο τοπογραφικό σχέδιο που επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 1. Ο Κεντρικός Υποσταθμός Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ) θα ανεγερθεί γειτονικά του Υποσταθμού Εισόδου, εντός των πιο πάνω τεμαχίων. 2.3 Συμβάσεις Μίσθωσης Παραγωγού Ο Παραγωγός οφείλει να εξασφαλίσει μέσω συμβάσεων μίσθωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων, τα τεμάχια που θα χρειαστούν για την εγκαθίδρυση του Αιολικού Πάρκου και του ΚΥΕΠ. Ο Παραγωγός οφείλει να παραχωρήσει στο ΣΜ αντίγραφα των συμβάσεων μίσθωσης μόλις αυτά είναι διαθέσιμα. Ο χώρος του Υποσταθμού Εισόδου θα εκμισθωθεί στον ΙΣΜ σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παράγραφο (α). 2.4 ιασύνδεση Ανεμογεννητριών με τον ΚΥΕΠ Για τη σύνδεση των ανεμογεννητριών θα τερματιστούν στον ΚΥΕΠ [ ] υπόγειες αναχωρήσεις Μέσης Τάσης, όπως φαίνονται στο Μονογραμμικό ιάγραμμα στο Προσάρτημα 3, οι οποίες θα διασυνδέσουν τις ανεμογεννήτριες ακτινωτά. Σημειώνεται ότι πριν τη σύνδεση, ο αριθμός των αναχωρήσεων αυτών δυνατόν να τροποποιηθεί, κατά την κρίση του Παραγωγού και μετά από έγκριση του ΣΜ. 2.5 Τοποθέτηση και Πορεία Καλωδίων Τα καλώδια που θα διασυνδέουν τις ανεμογεννήτριες του Αιολικού Πάρκου με τον ΚΥΕΠ θα τοποθετηθούν από τον Παραγωγό σε λωρίδες γης ή άλλωσπως εντός του εκμισθωμένου χώρου, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σχέδιο στο Προσάρτημα 1. Ο Παραγωγός θα αναλάβει την ευθύνη και το κόστος για όλες τις αναγκαίες εκσκαφές, σωληνώσεις, επιχωματώσεις, συμπιέσεις και επανορθώσεις των χανδάκων για την τοποθέτηση των υπογείων καλωδίων εντός του χώρου του Αιολικού Πάρκου, και μέχρι 21/55

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ. για το Αιολικό Πάρκο «[ ]» [ ] ΜW της εταιρείας [ ] Αριθμός Σύμβασης [ ]

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ. για το Αιολικό Πάρκο «[ ]» [ ] ΜW της εταιρείας [ ] Αριθμός Σύμβασης [ ] ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ για το Αιολικό Πάρκο «[ ]» [ ] ΜW της εταιρείας [ ] Αριθμός Σύμβασης [ ] [ ] 2011 ΣΜ/Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης για Αιολικό Πάρκο ΣΜ/Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης για Αιολικό Πάρκο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ. για το Αιολικό Πάρκο «[ ]» [ ] ΜW της εταιρείας [ ] Αριθμός Σύμβασης [ ] Αρ. Προτύπου Σ/6 /2013 Ε Ημερ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ. για το Αιολικό Πάρκο «[ ]» [ ] ΜW της εταιρείας [ ] Αριθμός Σύμβασης [ ] Αρ. Προτύπου Σ/6 /2013 Ε Ημερ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ για το Αιολικό Πάρκο «[ ]» [ ] ΜW της εταιρείας [ ] Αρ. Προτύπου Σ/6 /2013 Ε Ημερ. 14/10/2013 Αριθμός Σύμβασης [ ] [ ] 20 [ ] για Αιολικό Πάρκο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και ιανομής ιαβούλευση 20.02.2013 06.03.2013 Τίτλος Εγγράφου Περιγραφή Εγγράφου Πρόταση Τροποποιήσεων Αρ. 1 στην Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 20 kw ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ NEO ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 110/2016 για Εξεύρεση Επαγγελματία Συνεργάτη Αρχιτέκτονα Εσωτερικού Χώρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 110/2016 για Εξεύρεση Επαγγελματία Συνεργάτη Αρχιτέκτονα Εσωτερικού Χώρου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 110/2016 για Εξεύρεση Επαγγελματία Συνεργάτη Αρχιτέκτονα Εσωτερικού Χώρου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 263 Κ.Δ.Π. 30/97 Αρ. 3120, 31.1.97 Αριθμός 30 Οι περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1997, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014

122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 122(Ι)/2014 122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

03/10/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

03/10/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 03/10/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ) Οκτώβριος 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΣΜ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΠΕΛΑΤΗ) (Σε ισχύ από 01/01/2013) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να κατατοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 4. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Δημόσια Διαβούλευση 25 Ιουνίου Ιουλίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 4. στην Έκδοση των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής. Δημόσια Διαβούλευση 25 Ιουνίου Ιουλίου 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ. 4 στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Δημόσια Διαβούλευση 25 Ιουνίου 2015 25 Ιουλίου 2015 Τίτλος Περιγραφή Πρόταση Τροποποιήσεων Αρ. 4 στην Έκδοση 4.0.0 των Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4364,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4364, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4364, 9.11.2012 156(Ι)/2012 Αρ. 4364, 9.11.2012 156(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. 122(Ι) του 2003. Για σκοπούς τροποποίησης της υφιστάμενης περί ηλεκτρισμού νομοθεσίας, έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 14 Μαρτίου 2017 Κύριοι, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 23/2017 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ A4 COPY PAPER & A3 PAPER ONE PART 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806,

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, 9.7.93 442 Κ.Δ.Π. 175/93 Αριθμός 175 Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενας Φωτοβολταϊκό Πάρκο αποτελείται από: ΚΥΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Φωτοβολταϊκά Πλαίσια PV Panels Μονοκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 13-18%. Πολυκρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου, απόδοσης 11-15%. Thin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ:

Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος να υποβληθούν εις διπλούν σε κλειστό φάκελο ο οποίος είτε να παραδοθεί στα γραφεία της ΡΑΕΚ: ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. 22/2004. ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 1.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και

«συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού» σημαίνει την ταυτόχρονη μετατροπή πρωτογενών καυσίμων σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και Ε.Ε. Παρ. Ν. 33(Ι)/2003 Αρ. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος 2003 με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διαγωνισμού: AT.14/2017. Θέμα: Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρ. Διαγωνισμού: AT.14/2017. Θέμα: Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αρ. Διαγωνισμού: AT.14/2017 Θέμα: Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Ασφάλιση όλων των εν ενεργεία μηνιαίων υπαλλήλων της Cyta μέχρι την ηλικία αφυπηρέτησης δηλαδή το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy

Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy Τηλ. 22 66 63 63 E-mail: info@cera.org.cy Webside: www.cera.org.cy 1 Ο Ρόλος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 2 3 Νοµική Σύσταση ΡΑΕΚ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συστάθηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 6/2017 <ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Διαγωνισμός αρ. 6/2017 <ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25 Ιανουαρίου 2017 Κύριοι, Διαγωνισμός αρ. 6/2017 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Είδος Διαδικασίας Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 204(Ι)/2012 204(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997 74(Ι) του 1999 94(Ι) του 2000 119(Ι) του 2003 4(Ι) του 2004 151(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Εσωτερική Φυσική Συνεγκατάσταση με Ξεχωριστό Δωμάτιο Συνεγκατάστασης για τον Δικαιούχο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 131/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4660 Σάββατο, 20 Απριλίου 2013 117 Αριθμός 131 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 974 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 24.7.2017 Ν. 117(Ι)/2017 Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use KEΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Με αίτηση εµπιστεύµατος οποιουδήποτε αγαθοεργού ιδρύµατος το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να χορηγήσει πιστοποιητικό ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK To παρόν συντάχθηκε και υπογράφτηκε στη Λευκωσία την 4 η εκεμβρίου 2014, κατόπιν σειράς επαφών του Προέδρου της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα