Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής"

Transcript

1 Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Βασιλικά, Θεσσαλονίκη. Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η μέχρι τώρα εμπειρία που αποκτήθηκε με τα κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά και οι δυνατότητες που διαγράφονται για την ενσωμάτωσή τους στα λιβαδοκτηνοτροφικά συστήματα παραγωγής της χώρας μας. Από τα ξυλώδη φυτά (αυτοφυή ή εξωτικά) που μελετήθηκαν, μερικά φαίνεται ότι εγκαθίστανται ευκολότερα κατά τη φύτευσή τους σε βοσκότοπους, αντέχουν περισσότερο στη βόσκηση και παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες βοσκήσιμης ύλης σε σύγκριση με άλλα. Μεταξύ αυτών είναι τα ακόλουθα φυλλοβόλα είδη: Amorpha fruticosa L., Carpinus orientalis Mill., Colutea arborescens L., Fraxinus ornus L., Ostrya carpinifolia Scop. and Robinia pseudoacacia L. Για τα είδη αυτά, παρά το γεγονός ότι παράγουν βοσκήσιμη ύλη από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, το λιβαδοπονικό ενδιαφέρον εστιάζεται για την περίοδο του καλοκαιριού, τότε που άλλες κατηγορίες βλάστησης είναι μειωμένης θρεπτικής αξίας. Για την περίοδο αυτή, η παραγωγή βοσκήσιμης ύλης για φυτεία εννέα ετών κυμαίνεται από 450 (Carpinus orientalis) μέχρι 3500 (Robinia pseudoacacia) kg DM/ha. Ο προτεινόμενος τρόπος αξιοποίησής τους είναι είτε απευθείας βόσκηση από αγροτικά ζώα για σύντομες περιόδους στη διάρκεια της ημέρας ή κοπή κλαδιών και τάισμα στο στάβλο. Ωστόσο, τα παραπάνω είδη έχουν διαφορετικούς δείκτες προτίμησης, διαφορετική επίδραση στο σωματικό βάρος των ζώων και τα θρεπτικά συστατικά της βοσκήσιμης ύλης τους αξιοποιούνται διαφορετικά από τα διάφορα είδη ζώων. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να επιλέγεται το κατάλληλο είδος και η ορθολογική αξιοποίησή του στα λιβαδικά συστήματα παραγωγής. Λέξεις κλειδιά: Αίγες, θρεπτική αξία, κτηνοτροφικοί θάμνοι, πεπτικότητα, πρόβατα, προτίμηση. Εισαγωγή Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένα ξυλώδη φυτά (θάμνοι και δέντρα) μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση στη διατροφή των ζώων σε περιοχές με παρατεταμένες ξηρές περιόδους, για παράδειγμα εκείνες με κλίμα Μεσογειακού τύπου και να παίξουν σημαντικό ρόλο στα αγροτικά συστήματα παραγωγής (Le Houerou 1993, Papanastasis 1993). Είναι γνωστό, ότι σε τέτοιες περιοχές η ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να διαρκέσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα (π.χ. Μάιο Οκτώβριο) με αποτέλεσμα τα ποώδη φυτά των βοσκοτόπων να ξηραίνονται, η θρεπτική αξία τους να υποβαθμίζεται και να μη προτιμώνται από τα ζώα. Αντίθετα, σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, τα περισσότερα ξυλώδη φυτά φέρουν πράσινο φύλλωμα και τρυφερούς βλαστούς, παράγουν καρπούς και αποτελούν τη μοναδική πηγή βοσκήσιμης ύλης. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών εκτάσεων που καλύπτονται από ξυλώδη φυτά (θαμνολίβαδα δασολίβαδα) όσο και για τη δημιουργία τεχνητών θαμνολίβαδων με τη φύτευση κτηνοτροφικών θάμνων, με ιδιαίτερα λιβαδοπονικά χαρακτηριστικά. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η εύκολη εγκατάσταση, η μεγάλη παραγωγή βοσκήσιμης ύλης, η υψηλή θρεπτική αξία, η υψηλή προτίμηση από τα ζώα και η αντοχή στη βόσκηση. Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του21ου αιώνα 293

2 Θ. Γ. Παπαχρήστου Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η μέχρι τώρα εμπειρία που αποκτήθηκε σχετικά με τα κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά ως εναλλακτικών πηγών βοσκήσιμης ύλης κατά την ξηρή περίοδο του καλοκαιριού καθώς και ο τρόπος διαχείρισης και ενσωμάτωσής τους στα λιβαδικά συστήματα παραγωγής. Αξιολόγηση κτηνοτροφικών ξυλωδών φυτών ως πηγών βοσκήσιμης ύλης Για να αξιολογηθεί η συνεισφορά διαφόρων φυλλοβόλων ξυλωδών κτηνοτροφικών φυτών ως πηγών βοσκήσιμης ύλης και να εκτιμηθεί αν και κατά πόσο η εισαγωγή τέτοιων ειδών στα λιβάδια της χώρας μας θα μπορούσε να βελτιώσει τις συνθήκες βόσκησης κατά την ξηρή περίοδο του έτους πραγματοποιήθηκε μία σειρά από πειράματα. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων (κυρίως εκείνων που την ευθύνη εκτέλεσής τους είχε το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) παρουσιάζονται στη συνέχεια. Τα ξυλώδη κτηνοτροφικά είδη που μελετήθηκαν ήταν: η άμορφα (Amorpha fruticosa L.), ο γαύρος (Carpinus orientalis Mill.), η φουσκιά (Colutea arborescens L.), η φουντουκιά (Corylus avellana L.), ο φράξος (Fraxinus ornus L.), η οστρυά (Ostrya carpinifolia Scop.), η αγριογκορτσιά (Pirus amygdaliformis Vill.), η χνοώδης δρυς (Quercus pubescens Willd.), η απόδισκος δρυς (Quercus sessiliflora Salich), και η ψευδακακία (Robinia pseudoacacia L.) (για λεπτομέρειες πειραματικής διαδικασίας, Papachristou and Papanastasis 1994, Papachristou 1997, Papachristou 1999, Papachristou et al. 1999) Άμορφα Γαύρος Οστρυά Φουσκιά Φράξος Ψευδακακία Βοσκήσιμη ύλη (kg/ha) Εικόνα 1. Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης (kg ξηρής ουσίας/ ha) έξι κτηνοτροφικών ξυλωδών φυτών εννέα έτη μετά τη φύτευσή τους (1986, 1 φυτό/ 1,5 m 2 ). Από το 1987 μέχρι το 1995 τα φυτά κόβονταν κάθε έτος στο τέλος της αυξητικής περιόδου (από Papachristou et al. 1999). Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης Η παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των παραπάνω ειδών διαφέρει από είδος σε είδος και εξαρτάται από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντος, την ηλικία της φυτείας, την αντοχή τους στη βόσκηση και την ικανότητα να παράγουν φυλλοφόρους βλαστούς μετά από αυτή. Οι Platis and Papanastasis (1993) παρουσιάζοντας την παραγωγική ικανότητα των παραπάνω ειδών για τα πρώτα πέντε έτη μετά από τη φύτευσή τους (1986, 1 φυτό/ 1,5 m 2 ) σε έναν ημιορεινό βοσκότοπο (υψόμετρο: 600 m, μέση ετήσια βροχόπτωση: 550 mm και μέση ετήσια θερμοκρασία: 13 0 C) αναφέρουν ότι αυτά αρχίζουν 294 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής και παράγουν σημαντικές ποσότητες βοσκήσιμης ύλης από το τρίτο έτος και μετά και ότι η ψευδακακία είναι το πλέον παραγωγικό είδος. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η παραγωγή βοσκήσιμης ύλης έξι αντιπροσωπευτικών ειδών από τα παραπάνω, των οποίων το υπέργειο τμήμα κόβονταν κάθε έτος στο τέλος της αυξητικής περιόδου, εννέα έτη μετά τη φύτευσή τους (Papachristou et al. 1999). Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι η ψευδακακία παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα βοσκήσιμης ύλης (3500 kg/ha) και ο γαύρος τη μικρότερη (450 kg/ha). Θρεπτική σύσταση Η περιεκτικότητα των ολικών πρωτεϊνών (CP) της βοσκήσιμης ύλης των ψυχανθών ειδών, ψευδακακίας, αμόρφας και φουσκιάς, κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου (Πίνακας 1, Papachristou and Papanastasis 1994). Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κυμαίνονται οι ολικές πρωτεΐνες και των υπόλοιπων ειδών. Και τούτο γίνεται καλύτερα αντιληπτό αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι απαιτήσεις των αιγών (30 kg σωματικού βάρους) και των προβάτων (50 kg σωματικού βάρους) σε συνθήκες βόσκησης είναι 90 και 110 g σε ολικές πρωτεΐνες, αντίστοιχα (NRC 1981, NRC 1985). Δηλαδή, ποσότητες που μπορούν να εξασφαλιστούν με κατανάλωση βοσκήσιμης ύλης περίπου ενός κιλού ξηρής ουσίας, κάτι που είναι εφικτό (Papachristou 1997). Οι τιμές της in vitro πεπτικότητας (IVOMD) και των ινωδών συστατικών (NDF) της βοσκήσιμης ύλης των κτηνοτροφικών ξυλωδών φυτών σε συνδυασμό με εκείνες των ολικών πρωτεϊνών συνηγορεί στο ότι τα είδη αυτά είναι μέτριας έως υψηλής θρεπτικής αξίας. Το μειονέκτημα των ειδών αυτών, όπως άλλωστε και όλων των ξυλωδών φυτών, είναι η σχετικά υψηλή περιεκτικότητά τους σε λιγνίνη (Πίνακας 1) καθώς και άλλων συστατικών (π.χ. τανινών) που υποβαθμίζουν τη θρεπτική αξία τους (Nastis 1993). Πίνακας 1. Θρεπτική αξία της βοσκήσιμης ύλης 10 κτηνοτροφικών ξυλωδών φυτών που χρησιμοποιούνται σε μεσογειακά δασολιβαδοπονικά συστήματα παραγωγής (από Papachristou and Papanastasis 1994). CP IVOMD NDF Λιγνίνη Είδη g/ kg ξηρής ουσίας Αγριογκορτσιά Άμορφα Απόδισκος δρυς Γαύρος Οστρυά Φουντουκιά Φουσκιά Φράξος Χνοώδης δρυς Ψευδακακία Προτίμηση από ζώα Η αξιολόγηση των λιβαδικών φυτών και η συμβολή τους στα λιβαδοκτηνοτροφικά συστήματα παραγωγής είναι πλήρης όταν στηρίζεται όχι μόνο στην παραγωγή βοσκήσιμης ύλης και στην εκτίμηση της θρεπτικής τους αξίας με εργαστηριακές μεθόδους (περίπτωση προηγούμενων υποκεφαλαίων), αλλά και στην αποδοχή τους από τα ζώα ως τροφή (βοσκησιμότητα). Σύμφωνα με τις σχετικές προτιμήσεις που προσδιορίστηκαν για τα Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του21ου αιώνα 295

4 Θ. Γ. Παπαχρήστου παραπάνω είδη (Papachristou and Papanastasis 1994) όταν βόσκονταν από αίγες ταυτόχρονα (όλα τα είδη στο ίδιο λιβάδι) αυτά ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες (Εικόνα 2). Στην πρώτη κατηγορία (υψηλής προτίμησης) συμπεριλήφθηκαν οι λιβαδικοί τύποι της άκανθης και κοινής (ακανθώδους) ψευδακακίας. Μεταξύ των ειδών φράξου, αποδίσκου δρυός, γαύρου, χνοώδους δρυός, οστρυάς και αγριογκορτσιάς δεν βρέθηκαν διαφορές στην αποδοχή τους από τις αίγες και ταξινομήθηκαν ως είδη μέτριας προτίμησης. Τέλος στην τρίτη κατηγορία (είδη χαμηλής προτίμησης) κατατάχθηκαν η φουσκιά, η φουντουκιά και η άμορφα. Η μη προτίμηση της φουσκιάς και αμόρφας που η θρεπτική αξία τους ήταν υψηλή (Πίνακας 1), επιβεβαιώνει την άποψη ότι η ασφαλέστερη αξιολόγηση της ποιότητας της βοσκήσιμης ύλης είναι η απευθείας δοκιμή της σε ζώα και ο προσδιορισμός της αξιοποίησης των θρεπτικών συστατικών τους από αυτά. Ψευδακακία κοινή Ψευδακακία άκανθη Φράξος Απόδισκος δρυς Γαύρος Χνοώδης δρυς Οστρυά Αγριογκορτσιά Φουσκιά Φουντουκιά Άμορφα Σχετική προτίμηση (%) Εικόνα 2. Σχετική προτίμηση βοσκήσιμης ύλης 11 κτηνοτροφικών ξυλωδών φυτών που χρησιμοποιούνται σε μεσογειακά δασολιβαδοπονικά συστήματα παραγωγής (από Papachristou and Papanastasis 1994). Αξιοποίηση θρεπτικών συστατικών από ζώα Σε τρία από τα παραπάνω είδη έγιναν in vivo πειράματα και προσδιορίστηκε η πραγματική αξία της βοσκήσιμης ύλης τους ως πηγών θρεπτικών συστατικών σε μικρά μηρυκαστικά (βλ. λεπτομέρειες Papachristou 1997, 1999). Συγκεκριμένα μελετήθηκαν ο γαύρος, ο φράξος και η ψευδακακία. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η αξιοποίηση του αζώτου της βοσκήσιμης ύλης του γαύρου και του φράξου από αίγες και πρόβατα. Η κατανάλωση αζώτου ήταν περίπου η ίδια για τις αίγες και τα πρόβατα που διατράφηκαν με το γαύρο ενώ ήταν υψηλότερη για τα πρόβατα παρά για τις αίγες όταν διατράφηκαν με το φράξο. Η πεπτικότητα του αζώτου ήταν υψηλότερη και για τα δύο είδη από τις αίγες (53 και 59 %, αντίστοιχα) από ότι στα πρόβατα (37 και 47 %, αντίστοιχα). Ο υψηλότερος συντελεστής πεπτικότητας των αιγών οδήγησε τελικά σε μεγαλύτερη κατακράτηση αζώτου σε σύγκριση με τα πρόβατα, ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις ο ισολογισμός αζώτου ήταν θετικός. 296 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Πίνακας 2. Αξιοποίηση αζώτου βοσκήσιμης ύλης γαύρου και φράξου από αίγες και πρόβατα κατά το καλοκαίρι (από Papachristou 1997, στο ίδιο άρθρο βλ. και αξιοποίηση ενέργειας κτλ.). Άζωτο Γαύρος Φράξος Αίγες Πρόβατα Αίγες Πρόβατα Κατανάλωση (g/ημέρα) 17,2 19,2 14,2 19,3 Αφομοίωση (g/ημέρα) 9,1 7,0 8,4 9,1 Κατακράτηση (g/ημέρα) 4,7 2,6 2,7 3,8 Η βοσκήσιμη ύλη της ψευδακακίας είναι ισάξια με εκείνη της μηδικής αφού τόσο το αφομοιώσιμο όσο και το κατακρατούμενο άζωτο των δύο τροφών είχαν τις ίδιες τιμές όταν ταΐστηκαν σε αίγες (Πίνακας 3). Τα πειράματα αυτά επιβεβαίωσαν ότι τα είδη αυτά είναι πολύτιμες πηγές θρεπτικών συστατικών και καλύπτουν (γαύρος, φράξος) ή υπερκαλύπτουν (ψευδακακία) τις απαιτήσεις των μικρών μηρυκαστικών σε άζωτο και ενέργεια την περίοδο του καλοκαιριού. Πίνακας 3. Αξιοποίηση αζώτου ψευδακακίας και μηδικής από αίγες κατά το καλοκαίρι (από Papachristou 1999, στο ίδιο άρθρο βλ. και αξιοποίηση ενέργειας κτλ.). Άζωτο Ψευδακακία Μηδική Κατανάλωση (g/ημέρα) 27,3 20,3 Αφομοίωση (g/ημέρα) 17,5 16,8 Κατακράτηση (g/ημέρα) 9,1 10,1 Διαχειριστικές απόψεις και συμπεράσματα Από αυτά που εκτέθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο προκύπτει ότι τα ξυλώδη κτηνοτροφικά είδη που έχουν μελετηθεί μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμες πηγές βοσκήσιμης ύλης κατά την ξηρή περίοδο του καλοκαιριού. Επίσης, εκτός από τα ξυλώδη κτηνοτροφικά φυτά που αναφέρθηκαν σε αυτό το άρθρο υπάρχουν και άλλα κατάλληλα για ξηροθερμικές περιοχές, όπως είναι η ξυλώδης μηδική (Medicago arborea), η μουριά (Morus alba), η γλεδίτσια (Gleditsia triacanthos) κτλ. (για λεπτομέρειες βλ. Παπαναστάση 1996). Ένα άλλο σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτά που θα αναφερθούν στη συνέχεια είναι ότι πολλά από αυτά τα είδη απαντούν αυτοφυή στις βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις της χώρας μας. Τα διαχειριστικά προβλήματα που ανακύπτουν είναι: α) πως θα πρέπει να διαχειριστούν τα λιβάδια που περικλείουν αυτόχθονα τέτοια είδη και β) πως θα ενσωματωθούν φυτείες με τέτοια φυτά στα συστήματα παραγωγής και κατά πόσο ένα τέτοιο εγχείρημα είναι οικονομικά συμφέρον. Λιβάδια με ξυλώδη φυτά υψηλής θρεπτικής αξίας Όταν ξυλώδη φυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω συμμετέχουν σε σημαντικά ποσοστά στη βλάστηση των λιβαδιών, η αξία τους ως πηγών βοσκήσιμης ύλης και η κανονική χρησιμοποίησή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ορθολογική διαχείριση και συγκεκριμένα τη βοσκοφόρτωση και την εποχή βόσκησης. Θα πρέπει τμήματα του λιβαδιού που περιέχουν τέτοια φυτά να προστατευτούν από βόσκηση σε περιόδους που τα ζώα ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε άλλα τμήματά του από τη βοσκήσιμη ύλη άλλων φυτών (π.χ. ποωδών, πουρναριού, Papachristou and Nastis 1993a,b). Με τον τρόπο αυτό Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του21ου αιώνα 297

6 Θ. Γ. Παπαχρήστου θα επιτευχθεί η δημιουργία λιβαδικών τμημάτων που θα χρησιμοποιούνται για συμπληρωματική βόσκηση και για κάλυψη των αναγκών των ζώων τότε που αυτές δεν θα καλύπτονται στα υπόλοιπα τμήματα. Για παράδειγμα συνδυάζοντας τμήματα ενός ημιορεινού λιβαδιού που κυριαρχούνται από πουρνάρι και τμήματά του που κυριαρχούνται από γαύρο, φράξο και άλλα φυλλοβόλα ξυλώδη φυτά μπορεί να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση των συνθηκών βόσκησης για αίγες και κάλυψη των απαιτήσεών τους σε θρεπτικά συστατικά (Papachristou and Nastis 1996). Φυτείες με ξυλώδη φυτά υψηλής θρεπτικής αξίας Το πιο κρίσιμο σημείο κατά τη δημιουργία φυτειών με κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά είναι το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης και κατά πόσο μία τέτοια επένδυση είναι ανταποδοτική. Είναι αυτονόητο ότι το όφελος από τη συνεισφορά των κτηνοτροφικών φυτών στη ζωική παραγωγή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το κόστος μίας τέτοιας φυτείας. Αυτό πιθανόν εξασφαλίζεται σε εδαφοκλιματικές συνθήκες που ευνοούν την εγκατάσταση, την ανάπτυξη και την επιβίωση των φυτών. Επίσης, η πυκνότητα φύτευσης (φυτευτικός σύνδεσμος) είναι ένα σημείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο από πλευράς κόστους εγκατάστασης όσο και από την πλευρά της μείωσης των διαθέσιμων ποωδών φυτών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναπτυχθούν οικονομικά και διαχειριστικά πρότυπα, που θα υποδεικνύουν σε ποιες περιπτώσεις είναι οικονομικά βιώσιμες τέτοιες φυτείες και ποιος είναι ο επιθυμητός βαθμός πυκνότητας των ξυλωδών φυτών σε ένα λιβάδι. Η διαχείριση τέτοιων φυτειών με φυλλοβόλα είδη θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή, ότι αυτές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως αποθέματα συμπληρωματικής τροφής μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Papanastasis 1993). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ή με την απευθείας βόσκησή τους από ζώα ή με κοπή κλαδιών και χορήγησή τους σε ζώα ως συμπληρωματική τροφή (Papachristou and Papanastasis 1994). Στην πρώτη περίπτωση, αν η φυτεία περιλαμβάνει ποικιλία ειδών θα πρέπει να χωρίζεται σε τμήματα που θα περικλείουν είδη παρόμοιας προτίμησης από τα ζώα (Εικόνα 2), ώστε η επιλεκτική βόσκηση ορισμένων ειδών εις βάρος άλλων να αποφεύγεται (Papachristou and Papanastasis 1994). Επίσης η βόσκηση πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες περιόδους της ημέρας και με σκοπό να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες των ζώων (Παπαχρήστου 2001). Πίνακας 4. Κατανάλωση από αίγες που έβοσκαν σε πουρναρολίβαδο διαφόρων κτηνοτροφικών ξυλωδών φυτών και μηδικής που τους χορηγήθηκαν ως συμπληρωματική τροφή και μεταβολή του βάρους τους (από Papachristou et al. 1999). Κατανάλωση (g/ημέρα) Μεταβολή βάρους (g/ημέρα) Τροφές Ιούλιος Σεπτέμβριος Ιούλιος Σεπτέμβριος Άμορφα 22,3 189,8-31,3 145,8 Γαύρος 91,8 288,0 135,4 83,3 Οστρυά 284,5 270,0 156,3 104,2 Φουσκιά 63,8 200,0 20,8 83,3 Φράξος 267,5 384,5 187,5 52,1 Ψευδακακία 177,3 469,3 177,1 218,8 Μηδική 170,3 433,8 180,2 187,5 Βόσκηση 700,0 750,0-72,9-125,0 298 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Στη δεύτερη περίπτωση (δηλ. κοπή κλαδιών) εξυπηρετείται και πάλι ο στόχος της κάλυψης των αναγκών των ζώων σε συγκεκριμένες περιόδους, αλλά επιτυγχάνεται και μία διαχείριση της βλάστησης με τον έλεγχο της υπερβολικής αύξησης του ύψους των ξυλωδών φυτών και την ελεγχόμενη χορήγηση συγκεκριμένης ποσότητας βοσκήσιμης ύλης. Οι Papachristou et al. (1999) δοκίμασαν την τεχνική αυτή ταΐζοντας αίγες που έβοσκαν σε πουρναρολίβαδα με τα είδη που φαίνονται στον πίνακα 4. Τα κλαδιά που προσφέρθηκαν στα ζώα ζύγιζαν δύο κιλά και κατά μέσο όρο η βοσκήσιμη ύλη τους ήταν περίπου 600 g (εκφρασμένη σε ξηρή ουσία). Τα αποτελέσματα του πίνακα 4 επιβεβαιώνουν την άποψη, ότι τα περισσότερα από τα είδη που συζητήθηκαν σε αυτή την εργασία είναι υψηλής αξίας πηγές βοσκήσιμης ύλης κατά την περίοδο του καλοκαιριού και ορισμένα από αυτά εφάμιλλα της μηδικής. Το γεγονός ότι είδη, όπως η άμορφα και η φουσκιά δεν προτιμώνται από τα ζώα (Dupraz 1999, Papachristou and Papanastasis 1994, Papachristou et al. 1999) παρά την υψηλή θρεπτική τους αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται με αναλυτικές μεθόδους, συνηγορεί στο ότι η εισαγωγή και ενσωμάτωση τέτοιων ειδών στα λιβαδοκτηνοτροφικά συστήματα πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη. Βιβλιογραφία Dupraz, C Fodder trees and shrubs in Mediterranean areas: browsing for the future?, p In: Grasslands and Woody Plants in Europe (V.P. Papanastasis, J. Frame and A.S. Nastis, eds). International Symposium, Thessaloniki, May EGF, Vol., 4 Grassland Science in Europe. Le Houerou, H.N Environmental aspects of fodder trees and shrubs plantation in the Mediterranean basin, p In: Fodder Trees and Shrubs in the Mediterranean Production Systems: objectives and expected results of the EC research contract (V.P. Papanastasis, ed). Agriculture, Agrimed Research Programme, Commission of the European Communities, EUR EN. Nastis A.S Nutritive value of fodder shrubs, p In: Fodder Trees and Shrubs in the Mediterranean Production Systems: objectives and expected results of the EC research contract (V.P. Papanastasis, ed). Agriculture, Agrimed Research Programme, Commission of the European Communities, EUR EN. NRC Nutrient Requirements of Goats: Angora, Dairy and Meat Goats in Temperate and Tropical Countries. No. 15. National Academy Press, Washington, D.C., 91 p. NRC Nutrient Requirements of Domestic Animals. No 5. Nutrient Requirements of Sheep. National Academy of Sciences. National Research Council, Washington, D.C., 99 p. Papachristou, T.G Intake, digestibility and nutrient utilization of oriental hornbeam and manna ash browse by goats and sheep. Small Ruminant Res., 23: Papachristou, T.G Assessing the value of black locust (Robinia pseudoacacia L.) browse for animal feeding, p In: Grasslands and Woody Plants in Europe (V.P. Papanastasis, J. Frame and A.S. Nastis, eds). International Symposium, Thessaloniki, May EGF, Vol., 4 Grassland Science in Europe. Papachristou, T.G. and A.S. Nastis. 1993a. Diets of goats grazing oak shrublands of varying cover in northern Greece. J. Range Manage., 46: Papachristou, T.G. and A.S. Nastis. 1993b. Nutritive value of diet selected by goats grazing on kermes oak shrublands with different shrub and herbage cover in Northern Greece. Small Ruminant Res., 12: Papachristou, T.G. and A.S. Nastis Influence of deciduous broad-leaved woody species in goat nutrition during the dry season in Northern Greece. Small Ruminant Res., 20: Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του21ου αιώνα 299

8 Θ. Γ. Παπαχρήστου Papachristou, T.G. and Papanastasis, V.P Forage value of Mediterranean deciduous woody fodder species and its implication to management of silvo-pastoral systems for goats. Agroforestry Systems, 27: Papachristou, T.G., P.D. Platis, V.P. Papanastasis and C.N. Tsiouvaras Use of deciduous woody species as a diet supplement for goats grazing Mediterranean shrublands during the dry season. Animal Feed Science and Technology, 80: Papanastasis, V.P Review of papers on woody forage plants. Herba, 6: Παπαναστάσης, Β.Π Αξιοποίηση ξυλωδών φυτών για λιβαδο κτηνοτροφικούς σκοπούς σε ξηροθερμικές περιοχές, σελ Αξιοποίηση Δασικών Πόρων. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου. Καρδίτσα, Οκτωβρίου Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Παπαχρήστου, Θ.Γ Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών, σελ Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21 ου αιώνα (Θ. Παπαχρήστου και Ο. Ντίνη - Παπαναστάση, εκδότες). Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Δημ. Νο. 9. Platis, P.D. and V.P. Papanastasis Productivity of deciduous fodder trees and shrubs in relation to the year of cutting, p In: Management of Mediterranean Shrublands and Related Forage Resources. REUR Technical Series 28. FAO, Rome. Woody fodder plants: Their role in the Mediterranean production systems T.G. Papachristou Rangeland Resources Laboratory, Forest Research Institute, National Agricultural Research Foundation, Vassilika, Thessaloniki, Greece Summary Experience with deciduous woody fodder plants in Greece is reviewed and their role in grazing production systems is discussed. The species reported are Amorpha fruticosa L., Carpinus orientalis Mill., Colutea arborescens L., Corylus avellana L., Fraxinus ornus L., Ostrya carpinifolia Scop., Pirus amygdaliformis Vill., Quercus pubescens Willd., Quercus sessiliflora Salich and Robinia pseudoacacia L.. Comparing the leguminous species (Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, Colutea arborescens) with the remaining species, the leguminous ones have a higher content of crude protein and a higher IVOMD value. Fodder plants produce high amounts of grazable material during summer with a relative preference high for Robinia pseudoacacia, low for Amorpha fruticosa, Colutea arborescens and Corylus avellana and medium for the remaining species. Based on such data an operational management scheme of woody fodder plantations is discussed. Key words: Digestibility, fodder shrubs, goats, intake, preference, sheep. 300 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα συστήματα χρήσης γης Βοσκήσιμη ύλη Κτηνοτροφικά προϊόντα Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Καρακώστα, Μ. Δ. Γιακουλάκη και Β. Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L.

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L. Ζ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία

Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών, τα οποία Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία Α.Β. Αϊναλής

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογία βόσκησης και διαχείριση λιβαδιών: Η περίπτωση των θαμνολίβαδων

Οικολογία βόσκησης και διαχείριση λιβαδιών: Η περίπτωση των θαμνολίβαδων Οικολογία βόσκησης και διαχείριση λιβαδιών: Η περίπτωση των θαμνολίβαδων Οικολογία βόσκησης και διαχείριση λιβαδιών: Η περίπτωση των θαμνολίβαδων Θ.Γ. Παπαχρήστου 1, M.R. Hutchings 2, Π.Δ. Πλατής 1, Η.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις μεταξύ βιομάζας και ύψους οικογενειών και επιλεγμένων κλώνων ψευδακακίας

Σχέσεις μεταξύ βιομάζας και ύψους οικογενειών και επιλεγμένων κλώνων ψευδακακίας Σχέσεις μεταξύ βιομάζας και ύψους οικογενειών και επιλεγμένων κλώνων ψευδακακίας Σχέσεις μεταξύ βιομάζας και ύψους οικογενειών και επιλεγμένων κλώνων ψευδακακίας Ο. Ντίνη Παπαναστάση Ινστιτούτο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ Αναπληρωτή Ερευνητή Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 461 141-3 (220),

Διαβάστε περισσότερα

Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών

Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές της κάλυψης της ποώδους βλάστησης και της συνολικής παραγωγής βοσκήσιμης ύλης σε

Μεταβολές της κάλυψης της ποώδους βλάστησης και της συνολικής παραγωγής βοσκήσιμης ύλης σε Μεταβολές της κάλυψης της ποώδους βλάστησης και της συνολικής παραγωγής βοσκήσιμης ύλης σε Π.Σ. Σκλάβου και Κ.Ν. Τσιουβάρας Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Tμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση βοσκόμενων δασικών εκτάσεων πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου

Διαχείριση βοσκόμενων δασικών εκτάσεων πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου Διαχείριση βοσκόμενων δασικών εκτάσεων πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου Κ. Τσιουβάρας 1, Θ. Παπαχρήστου 2, Π. Πλατής 2, Α. Αϊναλής 3 και Η. Ελευθεροχωρινός 4 1 Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236),

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και θρεπτική αξία ποώδους βλάστησης σε σχέση με την κάλυψη των δένδρων σε δασολίβαδα δρυός και οξιάς στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Παραγωγή και θρεπτική αξία ποώδους βλάστησης σε σχέση με την κάλυψη των δένδρων σε δασολίβαδα δρυός και οξιάς στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Παραγωγή και θρεπτική αξία ποώδους βλάστησης σε σχέση με την κάλυψη των δένδρων σε δασολίβαδα δρυός και οξιάς στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Πανταζόπουλος 1, Μ.Δ. Γιακουλάκη 2 και Β.Π. Παπαναστάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Επώνυμο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ονομα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ονομα πατρός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1942 Οικογενειακή κατάσταση: Εγγαμος, δύο παιδιά. Προσόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικλογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Σ. Κανδρέλης 1, Χ. Ρούκος 2, Κ. Κουτσούκης 1 και Κ. Παπανικολάου 2 1 Εργαστήρια Τεχνολογίας Λιβαδοπονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας πεύκης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων

Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας πεύκης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας πεύκης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τίτλος ΔΕ_2 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών)

Α. Τίτλος ΔΕ_2 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών) Α. Τίτλος ΔΕ_2 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών) Παραγωγή λιβαδιών Rangeland production Μιχαήλ Βραχνάκης Καρδίτσα, Μάιος2014 Β. Σκοπός ΔΕ Για την αειφορική αξιοποίηση των απογραφόμενων πόρων είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις των πυρκαγιών στην υπέργεια βιομάζα θαμνολίβαδων της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Επιπτώσεις των πυρκαγιών στην υπέργεια βιομάζα θαμνολίβαδων της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Επιπτώσεις των πυρκαγιών στην υπέργεια βιομάζα θαμνολίβαδων της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Ε. Αβραμίδου, Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα

Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργικότητα λιβαδιών και ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Πολυλειτουργικότητα λιβαδιών και ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών Πολυλειτουργικότητα λιβαδιών και ανάπτυξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών Θ. Γ. Παπαχρήστου 1 και Ι. Π. Ισπικούδης 2 1 Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακές μεταβολές των δραστηριοτήτων αιγών και προβάτων σε κοινόχρηστα λιβάδια της βόρειας Ελλάδας

Εποχιακές μεταβολές των δραστηριοτήτων αιγών και προβάτων σε κοινόχρηστα λιβάδια της βόρειας Ελλάδας Εποχιακές μεταβολές των δραστηριοτήτων αιγών και προβάτων σε κοινόχρηστα λιβάδια της βόρειας Ελλάδας Χ.Κ. Ευαγγέλου 1, Μ.Δ. Γιακουλάκη 2 και Β.Π. Παπαναστάσης 1 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας ( )

Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας ( ) Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας (1996 2006) Ε. Τσατσιάδης, Α. Άνιφτος και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της βοσκοφόρτωσης στη διαχείριση των βοσκοτόπων: Οδηγίες εφαρμογής

Η σημασία της βοσκοφόρτωσης στη διαχείριση των βοσκοτόπων: Οδηγίες εφαρμογής Η σημασία της βοσκοφόρτωσης στη διαχείριση των βοσκοτόπων: Οδηγίες εφαρμογής Δρ Θωμάς Γ. Παπαχρήστου, Τακτικός Ερευνητής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Η ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος απογραφής βοσκοτόπων στη διαχείριση των λιβαδιών της

Δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος απογραφής βοσκοτόπων στη διαχείριση των λιβαδιών της Δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος απογραφής βοσκοτόπων στη διαχείριση των λιβαδιών της Π.Δ. Πλατής 1, Θ.Γ. Παπαχρήστου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1. Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών Συµπεράσµατα Συµβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Τα λιβάδια της χώρας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης βελτιωμένων

Παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης βελτιωμένων Παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης βελτιωμένων θαμνολίβαδων με μηχανικά μέσα θ. Παπαχρήστου, Π. Πλατής και Β. ΙΙαπαναστάση ς ' Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καταγραφή των περιοχών που εφαρμόζονται Παραδοσιακές Τοπικές Πρακτικές» του Μέτρου 511 του προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο αριθμός των βοοειδών και αιγοπροβάτων παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις μεταπολεμικά. Τα βοοειδή έπειτα από μια σημαντική πτώση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης τη χειμερινή περίοδο με τη χρησιμοποίηση γενετικά βελτιωμένων

Αύξηση της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης τη χειμερινή περίοδο με τη χρησιμοποίηση γενετικά βελτιωμένων Αύξηση της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης τη χειμερινή περίοδο με τη χρησιμοποίηση γενετικά βελτιωμένων Αύξηση της παραγωγής βοσκήσιμης ύλης τη χειμερινή περίοδο με τη χρησιμοποίηση γενετικά βελτιωμένων Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κοινόχρηστο καθεστώς χρήσης των λιβαδιών αποτελούσε πρόβλημα για την ορθολογική αξιοποίηση τους και στο απώτερο παρελθόν. Ορισμένες κατηγορίες κτηνοτρόφων

Διαβάστε περισσότερα

27/4/2017. Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ;

27/4/2017. Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ; Δασικά είδη μικρού περίτροπου χρόνου και Αγροδασοπονία ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ; Σκόπιμη συγκαλλιέργεια ξυλωδών και ποωδών φυτών στο ίδιο μέρος γης Δρ. Κωνσταντίνος Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L.

Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Ζ.M.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η σχέση μεταξύ βλάστησης και των παραγόντων του περιβάλλοντος, δηλαδή του κλίματος (cl), του μητρικού πετρώματος(p), του ανάγλυφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΤΑ ΔΑΣΗ ΩΣ ΠΗΓΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΤΑ ΔΑΣΗ ΩΣ ΠΗΓΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΤΑ ΔΑΣΗ ΩΣ ΠΗΓΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία, τα δημόσια και κοινοτικά δάση της χώρας βαρύνονται από τη λεγόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Υποβάθμιση των λιβαδιών στην Ελλάδα: η περίπτωση της δυτικής Ηπείρου

Υποβάθμιση των λιβαδιών στην Ελλάδα: η περίπτωση της δυτικής Ηπείρου Υποβάθμιση των λιβαδιών στην Ελλάδα: η περίπτωση της δυτικής Ηπείρου Σ. Σ. Κανδρέλης 1 και Β. Π. Παπαναστάσης 2 1 Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 471 00 Άρτα 2 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντοχή των πολυετών αγρωστωδών σε συνθήκες έντονης βόσκησης

Η αντοχή των πολυετών αγρωστωδών σε συνθήκες έντονης βόσκησης Η αντοχή των πολυετών αγρωστωδών σε συνθήκες έντονης βόσκησης K.A. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Λιβαδοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα

Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Μ.Δ. Γιακουλάκη και Β.Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 4: Γενικές Αρχές Διατροφής Μηρυκαστικών 1/4 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Πίνακας 1. Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των ποολιβαδίων μιας περιοχής

ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Πίνακας 1. Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των ποολιβαδίων μιας περιοχής ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑ Πίνακας 1. Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης των ποολιβαδίων μιας περιοχής Υψομετρική ζώνη ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Πεδινά- Ημιορεινά (500-1000μ) Ορεινά (100-1700μ)*

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ II

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ II ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ II Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α ). Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόστολος Κυριαζόπουλος. Σπουδές. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόστολος Κυριαζόπουλος. Σπουδές. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απόστολος Κυριαζόπουλος Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών Δασολιβαδικά Συστήματα» (ΦΕΚ Γ 479 08/06/2010) Σπουδές 2006 Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοπής και καύσης στη βλάστηση βοσκόμενων υγρολίβαδων στη λίμνη Άγρα

Επίδραση κοπής και καύσης στη βλάστηση βοσκόμενων υγρολίβαδων στη λίμνη Άγρα Επίδραση κοπής και καύσης στη βλάστηση βοσκόμενων υγρολίβαδων στη λίμνη Άγρα Δ. Ορφανίδου 1, Π.Δ. Πλατής 2, Β.Π. Παπαναστάσης 1 και Θ.Γ. Παπαχρήστου 2 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα

θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών και χρησιμοποίηση των

θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών και χρησιμοποίηση των - - - ~~~~~~~- -~--------- θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών και χρησιμπίηση των θαμνλίβαδων από τις αίγες Μ. Δ. Γιαιcυλάιcη Εργαστήρι Λασικών Βσκτόπων (236), Τμήμα Δασλγίας και Φυσικύ Περιβάλλντς Αρισττέλει

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους

Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους V. Mine, T. Mako και R. Peka Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια

Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια Μ.Δ. Γιακουλάκη Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 540 06 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλή Φυσική Αξία (ΥΦΑ)

Υψηλή Φυσική Αξία (ΥΦΑ) Υψηλή Φυσική Αξία (ΥΦΑ) εμφανίζεται ως έννοια για πρώτη φορά το 1993 (Baldock et al., 1993). επιβεβαιώνει την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ ορισμένων τύπων γεωργικών δραστηριοτήτων και των "φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Δ. Χουβαρδάς 1, Χ. Ευαγγέλου 1, U. Helldén 2 και Β.Π. Παπαναστάσης 1 1 Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτική αξία της βλάστησης σε θαμνώνες παλιουριού στα Πορρόϊα Σερρών

Θρεπτική αξία της βλάστησης σε θαμνώνες παλιουριού στα Πορρόϊα Σερρών Θρεπτική αξία της βλάστησης σε θαμνώνες παλιουριού στα Πορρόϊα Σερρών Π. Παπαπορφυρίου 1, Α.Π. Κυριαζόπουλος 1, Ζ.Μ. Παρίση 2 1 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στην ποικιλότητα των υπαλπικών λιβαδιών

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στην ποικιλότητα των υπαλπικών λιβαδιών Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στην ποικιλότητα των υπαλπικών λιβαδιών Ι. Θεοδωρίδης και Ζ. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας- Ιχθυοπονίας Γλυκέων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τίτλος ΔΕ_3 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών)

Α. Τίτλος ΔΕ_3 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών) Α. Τίτλος ΔΕ_3 (Εργαστήριο Διαχείρισης Λιβαδιών) Βοσκοϊκανότητα Grazing capacity Μιχαήλ Βραχνάκης Καρδίτσα, Μάιος2014 Β. Σκοπός ΔΕ Η παραγωγή της λιβαδικής βλάστησης (σύνδεση με την προηγούμενη ΔΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της

Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Θεσσαλικής υπαίθρου Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Θεσσαλικής υπαίθρου Ι.Β. Μανωλόπουλος Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Δ.Γ.Ε.), Τ.Ε.Ι.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων

Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων E. Καπαξίδη 1, Χ. Τζιάλλα 2, Χ. Αυγουλάς 3 και Ν. Εμμανουήλ 1 1 Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή της παραγωγής ποωδών φυτών σε σχέση με τη θαμνοκάλυψη κατά το πρώιμο εαρινό στάδιο σε λιβάδια της Επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Μεταβολή της παραγωγής ποωδών φυτών σε σχέση με τη θαμνοκάλυψη κατά το πρώιμο εαρινό στάδιο σε λιβάδια της Επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μεταβολή της παραγωγής ποωδών φυτών σε σχέση με τη θαμνοκάλυψη κατά το πρώιμο εαρινό στάδιο σε λιβάδια της Επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Π. Ζαρόβαλη, Χ.Χ. Καρακώστα και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Ζ. Κούκουρα και Μ. Καρατάσιου Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενότητα Α - Κτηνοτροφία και Προστατευόμενες Περιοχές Η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην Ανατολική Πελοπόννησο και ένα μεγάλο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες απόψεις για την εξέλιξη της βλάστησης και η εφαρμογή τους στα Ελληνικά λιβάδια

Νέες απόψεις για την εξέλιξη της βλάστησης και η εφαρμογή τους στα Ελληνικά λιβάδια Νέες απόψεις για την εξέλιξη της βλάστησης και η εφαρμογή τους στα Ελληνικά λιβάδια Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας

Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας Ι. Μακέδος Δ/νση Δασών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Τ. Οικονομίδη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδοπονία στην Ήπειρο: Η παρούσα κατάσταση και

Λιβαδοπονία στην Ήπειρο: Η παρούσα κατάσταση και Λιβαδοπονία στην Ήπειρο: Η παρούσα κατάσταση και τα προβλήματά της Σ. Σ. Κανδρέλης Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 451 00 Άρτα Περίληψη Η ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των λιβαδιών Το βασικό κριτήριο ταξινόμησης είναι τα κυριαρχούντα είδη φυτών διότι: είναι σημαντικότερα από οικολογική και οικονομική

Ταξινόμηση των λιβαδιών Το βασικό κριτήριο ταξινόμησης είναι τα κυριαρχούντα είδη φυτών διότι: είναι σημαντικότερα από οικολογική και οικονομική ΤΥΠΟΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ Ταξινόμηση των λιβαδιών Το βασικό κριτήριο ταξινόμησης είναι τα κυριαρχούντα είδη φυτών διότι: είναι σημαντικότερα από οικολογική και οικονομική άποψη, παράγουν την περισσότερη βιομάζα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΙΣΗ ΖΩΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ, ΑΠΘ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΙΣΗ ΖΩΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ, ΑΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΙΣΗ ΖΩΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ, ΑΠΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : ΖΩΗ Επώνυμο : ΠΑΡΙΣΗ Πατρώνυμο : ΜΙΧΑΗΛ Ημ. Γεννήσεως: 18-3-1967 Ιθαγένεια Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονομικά χαρακτηριστικά καλλιεργούμενων ποικιλιών λειμώνιων αγρωστωδών σε συνθήκες αγρού (χρόνος εγκατάστασης) και εργαστηρίου

Αγρονομικά χαρακτηριστικά καλλιεργούμενων ποικιλιών λειμώνιων αγρωστωδών σε συνθήκες αγρού (χρόνος εγκατάστασης) και εργαστηρίου Αγρονομικά χαρακτηριστικά καλλιεργούμενων ποικιλιών λειμώνιων αγρωστωδών σε συνθήκες αγρού (χρόνος εγκατάστασης) και εργαστηρίου Μ. Τόλη 1, Ν. Μπουγίδης 1, Α. Τσέκας 1, Ρ. Θανόπουλος 2, Ν. Σιδηράς 1 και

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυαυξή Ξυλώδη Είδη σε Φυτείες Μικρού Περίτροπου Χρόνου

Ταχυαυξή Ξυλώδη Είδη σε Φυτείες Μικρού Περίτροπου Χρόνου Επιλογή Ταχυαυξή Ξυλώδη Είδη σε Φυτείες Μικρού Περίτροπου Χρόνου Kλίμα Έδαφος Νερό Φυσικοί κινδύνοι Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ Ευαισθησία σε ασθένειες Θέματα βιοποικιλότητας 1 2 Είδη Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της βοσκήσιμης ύλης πρινώνων από αίγες:

Αξιοποίηση της βοσκήσιμης ύλης πρινώνων από αίγες: Αξιοποίηση της βοσκήσιμης ύλης πρινώνων από αίγες: Επιλογή δίαιτας και θρεπτική αξία βοσκήσιμης ύλης θ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή.

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή. Αγροδασολιβαδικά συστήματα στην Ελλάδα Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΒΑΔΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΒΑΔΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΒΑΔΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ Σε όλες σχεδόν τις προηγμένες λιβαδοπονικά χώρες του κόσμου τα λιβάδια ανήκουν σε ιδιώτες, όπως και οι γεωργικές

Διαβάστε περισσότερα

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου ήταν από (36 Μήνες).

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου ήταν από (36 Μήνες). ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΙΑΣ ΤΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λαμίας» στο Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα εκτροφής των προβάτων και των αιγών στην Κρήτη και υπερβόσκηση

Συστήματα εκτροφής των προβάτων και των αιγών στην Κρήτη και υπερβόσκηση Συστήματα εκτροφής των προβάτων και των αιγών στην Κρήτη και υπερβόσκηση Α. Στεφανάκης Ξηρουχάκη 6, 741 00 Ρέθυμνο Περίληψη Οι βοσκότοποι σε ορισμένες ορεινές περιοχές της Κρήτης αντιμετωπίζουν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 4: Γενικές Αρχές Διατροφής Μηρυκαστικών 3/4 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική διάσταση της εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας στο νησί της Χάλκης

Η οικονομική διάσταση της εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας στο νησί της Χάλκης Η οικονομική διάσταση της εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας στο νησί της Χάλκης Α. Χριστοδούλου 1 και Β. Π. Παπαναστάσης 2 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Πρόκληση για κάθε εκτροφή προβάτων αποτελεί: Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας Πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση; Κατάλληλο ζωϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης βόσκησης και των σχεδιασμένων συστημάτων στην παραγωγικότητα και την ευρωστία του

Επίδραση της έντασης βόσκησης και των σχεδιασμένων συστημάτων στην παραγωγικότητα και την ευρωστία του Επίδραση της έντασης βόσκησης και των σχεδιασμένων συστημάτων στην παραγωγικότητα και την ευρωστία του πουρναριού Κ. Τσιουβάρας Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236) Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΜΝΟΛΙΒΑΔΩΝ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ (QUERCUS COCCIFERA L.) ΥΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ Η ΧΩΡΙΣΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ ΓΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΘΑΜΝΟΛΙΒΑΔΩΝ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ (QUERCUS COCCIFERA L.) ΥΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ Η ΧΩΡΙΣΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ ΓΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ, ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση του βαθμού αποκατάστασης της βλάστησης μετά από πυρκαγιά σε θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων σε σχέση με το στάδιο δευτερογενούς διαδοχής

Εκτίμηση του βαθμού αποκατάστασης της βλάστησης μετά από πυρκαγιά σε θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων σε σχέση με το στάδιο δευτερογενούς διαδοχής Εκτίμηση του βαθμού αποκατάστασης της βλάστησης μετά από πυρκαγιά σε θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων σε σχέση με το στάδιο δευτερογενούς διαδοχής Ζ. Κούκουρα, Κ. Κυρκόπουλος, Ι.Α. Παππάς και Στ. Πανέρης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Ιω αννίνω ν - Τ.Ε.Ι Ηπείρου. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Αγροχημεία και Βιολογικές Κ αλλιέργειες

Πανεπιστήμιο Ιω αννίνω ν - Τ.Ε.Ι Ηπείρου. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Αγροχημεία και Βιολογικές Κ αλλιέργειες Πανεπιστήμιο Ιω αννίνω ν - Τ.Ε.Ι Ηπείρου Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αγροχημεία και Βιολογικές Κ αλλιέργειες M U Z. "AfPOXHMEiA Μ ΉΟΑΟΪΙΚΒί ΚΑΑΜΕΡΓΕΙΕΖ" Χημική σύσταση και in vitro πεπτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας του πρεμνοφυούς δρυοδάσους «Λαιμός» της περιοχής Μπουραζανίου Κόνιτσας

Εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας του πρεμνοφυούς δρυοδάσους «Λαιμός» της περιοχής Μπουραζανίου Κόνιτσας Εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας του πρεμνοφυούς δρυοδάσους «Λαιμός» της περιοχής Μπουραζανίου Κόνιτσας Γ. Βρεττάκης, Κ. Μαντζανάς, Χ. Πανταζόπουλος και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD Οι τιμές του σογιαλεύρου και των κρυσταλλικών αμινοξέων παραμένουν ασταθείς. Κατά καιρούς, υπάρχει ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

Η ρύθμιση της βόσκησης ως μέτρο αποκατάστασης και διατήρησης των δασολίβαδων Juniperetum excelsae

Η ρύθμιση της βόσκησης ως μέτρο αποκατάστασης και διατήρησης των δασολίβαδων Juniperetum excelsae Η ρύθμιση της βόσκησης ως μέτρο αποκατάστασης και διατήρησης των δασολίβαδων Juniperetum excelsae Μ. Βραχνάκης 1, Γ. Φωτιάδης 2, Ε. Κουτσερή 3, Σ. Νασιάκου 4 και Κ. Σούτσας 4 1 Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα

Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα Γεωγραφική κατανομή των ειδών των γενών Lathyrus sp. και Vicia sp. στην Ελλάδα K. Καραγιάννης, I. Θεοδωρίδης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων, Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μοντέλου για την επίδραση της φωτιάς στους βοσκότοπους και την εμφάνιση τάσεων ερημοποίησης

Ανάπτυξη μοντέλου για την επίδραση της φωτιάς στους βοσκότοπους και την εμφάνιση τάσεων ερημοποίησης Ανάπτυξη μοντέλου για την επίδραση της φωτιάς στους βοσκότοπους και την εμφάνιση τάσεων ερημοποίησης Γ. Ξανθόπουλος και Μ. Ξανθάκης Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Α. Χριστοδούλου 1, Β. Π. Παπαναστάσης 2 και Ν. Στάμου 1 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ Βόσκηση είναι η αποκοπή τμημάτων ή ολόκληρων φυτών από τα ζώα, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους σε τροφή. Με τον όρο ένταση νοείται ο βαθμός ή η ποσότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή μεταβολή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της

Εποχιακή μεταβολή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της Εποχιακή μεταβολή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της Π.Δ. Πλατής 1, Β.Π. Παπαναστάσης 2, Θ.Γ. Παπαχρήστου 1, Α.Γ. Τσιόντσης 3 και Σ.Σ. Κανδρέλης 4 1 Εργαστήριο Λιβαδοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Κ.

Διαβάστε περισσότερα