ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 10. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 10. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 10. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ ηµήτρης Α. Σωτηρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Πανεπιστήµιο Αθηνών ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

2 Το κείµενο αυτό προέρχεται από ανακοίνωση σε επιστηµονικό συνέδριο της Νοµικής Σχολής Αθηνών, το 2005, µε θέµα τα πανεπιστήµια και έχει δοθεί προς δηµοσίευση στον συλλογικό τόµο των πρακτικών του συνεδρίου µε επιµέλεια Γιώργου ονάτου κ.ά. στις εκδόσεις Α. Σάκκουλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τρέχουσα, ανορθολογική και άτυπη ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων από µέρους της κοινωνίας, πριν από τις ετήσιες εισαγωγικές εξετάσεις και από µέρους της πολιτείας κατά την κατανοµή προσωπικού και πόρων στα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης θα µπορούσε να αντικατασταθεί από µια αξιόπιστη αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα µπορούσε να αποβεί ανάχωµα στις επιδράσεις της αγοράς στις προτιµήσεις των υποψήφιων φοιτητών και στις πελατειακές πρακτικές διαδοχικών κυβερνήσεων. Ωφελούµενοι θα ήσαν οι κατεξοχήν χρήστες των υπηρεσιών του δηµόσιου πανεπιστηµίου, δηλαδή οι προερχόµενοι από τα µεσαία και τα κατώτερα εισοδηµατικά στρώµατα. Ωστόσο, η θέσπιση της αξιολόγησης µε το Ν. 3374/2005 είναι προβληµατική. Ο νόµος προβλέπει βαριές, σύνθετες και καταιγιστικές διαδικασίες αξιολόγησης και τις αναθέτει σε πολλά νέα όργανα στο εσωτερικό των ιδρυµάτων. Παράλληλα, όµως, ο νόµος δεν προβλέπει την αντίστοιχη διοικητική υποστήριξη για όλα αυτά ούτε το ανάλογο οργανωτικό σχήµα. 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο βαθµό που η αξιολόγηση έχει ορισµένες συνέπειες, όπως την ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων και την προτίµηση ενός τµήµατος αντί για άλλο από τους τελειόφοιτους λυκείου ή από τους εργοδότες που προσφέρουν θέσεις απασχόλησης, τότε οι συνέπειες αυτές έχουν επέλθει, προτού καν θεσπιστεί η αξιολόγηση µε νόµο. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ιατρικές, νοµικές και πολυτεχνικές σπουδές, οι οποίες παραδοσιακά συνδέονταν µε συγκεκριµένα επαγγέλµατα κύρους και οικονοµικής επιτυχίας, η ιεράρχηση των σχετικών σχολών είναι διαδεδοµένη και αναπόφευκτη. Η εισαγωγή της αξιολόγησης των πανεπιστηµίων στη χώρα µας έχει προκαλέσει έναν έντονο διάλογο στη δηµόσια σφαίρα, ιδίως από τις αρχές του 2005 (π.χ., Απέκης 2005, Θεοτοκάς 2005, Κουµάντος 2005, Μπαµπινιώτης 2005, Τιβέριος 2005, Τρικαλινός 2005). Ωστόσο, τα περισσότερα από τα σηµαντικά αυτά κείµενα συµβάλλουν στη συζήτηση για τις γενικές αρχές και προϋποθέσεις της αξιολόγησης, άλλοτε απορρίπτοντας την ολοσχερώς και άλλοτε προτείνοντας όρους για την αποδοχή της, χωρίς να εξειδικεύουν τον προβληµατισµό τους στην τρέχουσα κατάσταση και χωρίς να υπεισέρχονται στις λεπτοµέρειες της ρύθµισης που εν τέλει θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2005 (Ν. 3374/2005, που ψηφίστηκε στις και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 189 Α της ). Στο κείµενο αυτό θα επιχειρήσω να διακρίνω την άτυπη και ανορθολογική ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων, που ήδη συµβαίνει, από την αξιολόγηση. Στη συνέχεια, θα θίξω τις κοινωνιολογικές όψεις της αξιολόγησης. Θα υποστηρίξω ότι κάποιου είδους αξιολόγηση των ΑΕΙ ενδιαφέρει κατεξοχήν τα µεσαία και χαµηλότερα στρώµατα της κοινωνίας, από τα οποία προέρχονται οι περισσότεροι 3

4 χρηµατοδότες (µέσω φόρων) και χρήστες των υπηρεσιών των δηµόσιων πανεπιστηµίων. Στο τελευταίο µέρος αυτού του κειµένου, θα υποστηρίξω ότι η αξιολόγηση δεν εξυπηρετείται από τον σχετικό νόµο (Ν. 3374/2005), ο οποίος πάσχει πολλαπλώς. Τις νοµοτεχνικές αδυναµίες του νόµου τις έχει άλλωστε επισηµάνει το Επιστηµονικό Συµβούλιο Βουλής (Βουλή των Ελλήνων 2005α). Εδώ θα ασχοληθώ µε τις οργανωσιακές και διοικητικές-διαχειριστικές αδυναµίες του νόµου. Η παθολογία του εν λόγω νόµου αφορά τον αριθµό, το µέγεθος και τη σύνθεση των προβλεπόµενων στο νόµο νέων διοικητικών οργάνων, επιφορτισµένων µε την αξιολόγηση, καθώς επίσης και τους ρυθµούς και τους χρόνους της αξιολόγησης. Λαµβάνοντας υπόψη αυτά και άλλα προβλήµατα που φαίνονται ήδη στο κείµενο του νόµου, θα καταλήξω στο συµπέρασµα ότι µε την υφιστάµενη ρύθµιση της αξιολόγησης ανεγείρονται ορισµένα δεοντολογικά ζητήµατα και επί πλέον ότι η ρύθµιση θα συναντήσει πολλά προβλήµατα εφαρµογής. 2. Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Από τη στιγµή κατά την οποία τουλάχιστον δύο πανεπιστηµιακά τµήµατα ή σχολές προσέφεραν σπουδές στο ίδιο αντικείµενο, η αξιολόγηση από τελειόφοιτους λυκείου, φοιτητές και εργοδότες ήταν αναπόφευκτη. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, η αύξηση των σχολών και των τµηµάτων και η διασπορά τους σε µικρές και µεγάλες πόλεις της περιφέρειας επέτεινε εξής φαινόµενο: κάθε χρόνο και ιδιαίτερα έντονα τη χρονική περίοδο κατά την οποία οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται να 4

5 συµπληρώσουν το µηχανογραφικό δελτίο µε τα τµήµατα ΑΕΙ κα ΤΕΙ της προτίµησής τους, γονείς, τελειόφοιτοι λυκείου, καθηγητές φροντιστηρίων και πολλοί άλλοι µετέχουν σε µια άτυπη ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων και ιδίως εκείνων τα πτυχία των οποίων οδηγούν σε προσοδοφόρα επαγγέλµατα. Εφόσον ο υποψήφιος φοιτητής και η οικογένειά του ενδιαφέρονται σοβαρά για τις σπουδές του, τότε µέσα σε κοινωνικά δίκτυα συγγενών, φροντιστών και φίλων, ειδικών και µη σε ό,τι αφορά τα ΑΕΙ, διατυπώνονται γνώµες, ανταλλάσσονται συνήθως ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και αντλούνται στοιχεία από τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες των πανεπιστηµίων. Σχηµατίζεται έτσι και διαδίδεται ένα απόθεµα γνωµών και πληροφοριών κυρίως για τις επαγγελµατικές προοπτικές, το κύρος και την «αξία χρήσης» του ενός ή του άλλου πτυχίου και δευτερευόντως για τις υποδοµές και το διδακτικό προσωπικό του τάδε ή του δείνα πανεπιστηµιακού τµήµατος, καθώς και για τις συνθήκες και το κόστος ζωής των πόλεων όπου βρίσκονται τα τµήµατα ή οι σχολές. H άτυπη αυτή ιεράρχηση συνδέεται µε την παροδική και µερικές φορές υπερβολική αύξηση της ζήτησης σπουδών. Ακολουθώντας τα ρεύµατα ενός είδους «µόδας», µάζες υποψήφιων φοιτητών κατευθύνονται κατά διαστήµατα, όχι µόνο προς τις παραδοσιακές σχολές (νοµική, ιατρική, πολυτεχνείο), αλλά και προς ορισµένα άλλα τµήµατα (παλαιότερα, τµήµατα ΜΜΕ και ψυχολογίας, σήµερα παιδαγωγικά τµήµατα και στρατιωτικές σχολές). Στο πλαίσιο αυτό, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις αυτοαξιολόγησης τµηµάτων µέσω του Τύπου, που αγγίζουν τα όρια της αυτοδιαφήµισης (άρθρα πανεπιστηµιακών για τις ερευνητικές επιδόσεις του τµήµατός τους, προβεβληµένες καταχωρήσεις τµηµάτων σε εφηµερίδες για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών τους). Αν προσθέσουµε τις κατ έτος ανακοινώσεις φροντιστηρίων και ιδιωτικών λυκείων για τις επιτυχίες εισαγωγής των αποφοίτων 5

6 τους σε συγκεκριµένες σχολές, τότε έχουµε µια εικόνα της άτυπης και ανορθολογικής ιεράρχησης των ΑΕΙ και των ΤΕΙ που λαµβάνει χώρα στην κοινωνία, ερήµην των πανεπιστηµιακών και της πολιτείας. Το πρόβληµα µε την ανωτέρω ιεράρχηση είναι προφανές. Είναι αδιαφανής και βασίζεται στις φήµες και τις εντυπώσεις. Γι αυτό, είναι ευάλωτη στη «µόδα» του ενός ή του άλλου γνωστικού αντικειµένου και κυρίως στην κυµαινόµενη ζήτηση του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας για νέες ειδικότητες, χωρίς ωστόσο σαφή κριτήρια, πέραν της υποτιθέµενης αγοραστικής αξίας του πτυχίου. Η εν λόγω ιεράρχηση είναι ανορθολογική και άναρχη. Χωρίς αρχές, αποδεκτές ή έστω γνωστές σε όλους, χωρίς στοιχεία ή αξιόπιστες διαδικασίες, οι πιο συνειδητοποιηµένοι τελειόφοιτοι λυκείου και οι οικογένειές τους στρέφονται προς τη µια ή την άλλη επιλογή πανεπιστηµιακών σπουδών ανάλογα µε τις φήµες για τη µία ή την άλλη σχολή και ανάλογα µε τις υποτιθέµενες τάσεις των αγορών εργασίας. 3. Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ιεράρχηση δεν γίνεται µόνο από τους άµεσα ενδιαφερόµενους για εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, αλλά και από την πολιτεία. Καταρχάς, η ιεράρχηση που κάνει η πολιτεία δεν είναι απαραίτητα ανορθολογική. Μπορεί να εκφράζει συγκεκριµένες δηµόσιες πολιτικές. ηλαδή η κατανοµή προσωπικού ή οικονοµικών πόρων στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ µπορεί να είναι µέρος µιας στοχευµένης πολιτικής για την ενίσχυση µιας περιφέρειας της χώρας ή για την ανάπτυξη ενός επιστηµονικού κλάδου αντί άλλων στην κατεύθυνση µιας συγκεκριµένης στρατηγικής για την οικονοµία (π.χ., πληροφορική, ναυτιλιακά, κ.ά.). 6

7 Ωστόσο και η πολιτεία µπορεί να πέσει στον πειρασµό της ανορθολογικής ιεράρχησης. Αυτό συµβαίνει όταν η πολιτεία «προικοδοτεί» πανεπιστηµιακά τµήµατα µε υποδοµές και νέες θέσεις διδασκόντων ή, το συνηθέστερο, τα στερεί από υποδοµές και τέτοιες θέσεις στο πλαίσιο µιας πελατειακής, αν όχι άναρχης, λογικής (επιρροή τοπικών παραγόντων στην ίδρυση, ενίσχυση και λειτουργία πανεπιστηµιακών τµηµάτων στην περιφέρεια, απρόβλεπτες διακυµάνσεις στις αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ όσον αφορά το αριθµό των εισακτέων στις µεγάλες, «µαζικές» σχολές του κέντρου της χώρας). Προϋπόθεση των αποφάσεων της πολιτείας να κατανείµει ή να στερήσει πόρους από τα πανεπιστηµιακά τµήµατα είναι κάποιου είδους ιεράρχηση, η οποία στις περιπτώσεις που µόλις αναφέραµε, προφανώς δεν γίνεται µε διαφανή ή αντικειµενικά κριτήρια. Ποιες είναι οι συνέπειες της εν λόγω αδιαφανούς, καθόλου αντικειµενικής και εν πολλοίς άναρχης ιεράρχησης; Ως γνωστόν, γίνεται ετήσιος προγραµµατισµός θέσεων ΕΠ από το ΥΠΕΠΘ και λαµβάνονται υπόψη τα αιτήµατα σχολών και τµηµάτων. Ωστόσο, πολύ συχνά, επικρατούν άλλα κριτήρια. Η λογική της αναπαραγωγής πελατειακών σχέσεων, οι µετατοπίσεις της πολιτικής του Υπουργείου για την ενίσχυση περιφερειακών πανεπιστηµίων ή την ίδρυση νέων τµηµάτων και οι πιέσεις που ασκούνται στο υπουργείο από ισχυρούς πανεπιστηµιακούς, πολιτικούς ή τοπικούς παράγοντες είναι τα κριτήρια µε βάση τα οποία προκηρύσσονται θέσεις διδασκόντων για κάποια τµήµατα και όχι για άλλα που µπορεί να έχουν τις ίδιες ή µεγαλύτερες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό. `Ετσι προκύπτει και εδώ µια άλλου είδους ιεράρχηση, διαφορετική από εκείνη των υποψήφιων φοιτητών, αλλά εξίσου ανορθολογική. Κάποια πανεπιστηµιακά τµήµατα, ιδίως στην περιφέρεια, «αξιολογούνται» από την πολιτεία περισσότερο θετικά από άλλα τµήµατα και «αµείβονται» µε περισσότερες θέσεις διδασκόντων, για 7

8 παράδειγµα, µελών ΕΠ και ειδικών επιστηµόνων του Π 407/1980. `Οµως, κάποια νεοϊδρυθέντα τµήµατα «καταδικάζονται» να λειτουργούν µόνο µε συµβασιούχους διδάσκοντες του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος. `Αλλα τµήµατα, πάλι, προικίζονται µε θέσεις ΕΠ, αν και όχι σε αριθµό επαρκή ώστε να αποκτήσουν αυτονοµία έναντι της διοικούσας επιτροπής ή της πρυτανείας των ιδρυµάτων τους. Αντίστοιχες τάσεις µπορεί να παρατηρήσει κανείς σε ό,τι αφορά την κατανοµή των υπόλοιπων πόρων, πέραν του διδακτικού προσωπικού (διοικητικό προσωπικό, νέα κτήρια, κλπ). Συνοπτικά, για τους παραπάνω λόγους, η ιεράρχηση εκ µέρους της πολιτείας είναι συχνά ανορθολογική. 4. ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Με τον τρόπο που γίνεται, η ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων από τους ενδιαφερόµενους και την πολιτεία δεν ισοδυναµεί µε αξιολόγηση. Ως γνωστόν, η αξιολόγηση είναι µια ευρύτερη συστηµατική διαδικασία µε βάση σαφείς δείκτες και αφορά πολλαπλά επίπεδα της πανεπιστηµιακής διαδικασίας. Σε κάποια µάλιστα επίπεδα έχουν γίνει απόπειρες αξιολόγησης των ΑΕΙ στο παρελθόν. Πρόκειται για µια σχετικά αθόρυβη αξιολόγηση που αφορά διδάσκοντες ορισµένων ιδρυµάτων ή συγκεκριµένα τµήµατα ή προγράµµατα σπουδών. Για παράδειγµα, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) η αξιολόγηση ειδικά του διδακτικού προσωπικού γίνεται συστηµατικά εδώ και χρόνια, υπό την επίβλεψη «εσωτερικής µονάδας αξιολόγησης» και µε τη συνεργασία διδασκόντων και διδασκοµένων. Σε κάποια µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών πανεπιστηµίων του κέντρου (π.χ., στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) γίνεται εσωτερική αξιολόγηση 8

9 στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκής χρονιάς. Επίσης είναι γνωστό ότι, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, τµήµατα πανεπιστηµίων του κέντρου και της περιφέρειας είχαν επωφεληθεί από σχετικές προβλέψεις του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ και είχαν προχωρήσει και σε εξωτερικές αξιολογήσεις µετακαλώντας ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου για την αξιολόγηση (Βουλή των Ελλήνων 2005β), αναφέρεται σχετικά ότι το στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΚ έλαβαν χώρα αξιολογήσεις σε 73 πανεπιστηµιακά τµήµατα. Οι ad hoc επιτροπές αξιολόγησης παρέδωσαν τα σχετικά πορίσµατά τους στα τµήµατα που είχαν πάρει τη σχετική πρωτοβουλία να αυτοαξιολογηθούν µε αυτόν τον τρόπο. H αξιολόγηση δεν είναι άγνωστη όχι µόνο στον ελληνικό πανεπιστηµιακό χώρο, αλλά ούτε στον συγγενή µε αυτόν ερευνητικό χώρο. Μέχρι στιγµής τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύµατα έχουν αξιολογηθεί δύο φορές (Νικολαϊδης 2005). Για παράδειγµα, το 2000 το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) υπέστη εξωτερική αξιολόγηση από επιτροπή ξένων εµπειρογνωµόνων. Συνοπτικά, σε ορισµένα, όχι λίγα, ιδρύµατα ή προγράµµατα γινόταν (και εξακολουθεί να γίνεται) αξιολόγηση προτού κατατεθεί και ψηφιστεί το σχετικό νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ. Πέραν αυτών των περιπτώσεων, µια ευρύτερη, άτυπη, αλλά γνωστή σε όλους τους εµπλεκόµενους, ιεράρχηση σχολών και τµηµάτων λαµβάνει χώρα στην Ελλάδα, εδώ και χρόνια, χωρίς διαφάνεια, αξιόπιστα τεκµήρια ή προβλεψιµότητα. Κριτήριο της κατάταξης σχολών και τµηµάτων σε δηµοφιλείς και λιγότερο δηµοφιλείς είναι οι υποτιθέµενες επαγγελµατικές διέξοδοι που προσφέρουν τα αντίστοιχα πτυχία. Η άναρχη αυτή ιεράρχηση καταλήγει στην κατά κύµατα στροφή µεγάλων κατηγοριών υποψήφιων φοιτητών προς το ένα ή το άλλο τµήµα, µε συνέπεια τις διακυµάνσεις του αριθµού των υποψήφιων προς εισακτέους ανά τµήµα, καθώς και 9

10 στην ανορθολογική κατανοµή ανθρώπινων και υλικών πόρων εκ µέρους της πολιτείας προς τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τα επί µέρους τµήµατά τους. Με αυτή την έννοια, η υφιστάµενη άτυπη ιεράρχηση είναι µια «άγρια», αρρύθµιστη κοινωνική σχέση που συνδέει τα πανεπιστήµια µε την αγορά, το κράτος και τους πολίτες. 5. ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αν η διαδικασία που περιγράψαµε παραπάνω είναι µια άτυπη κατάταξη σχολών και τµηµάτων, τότε τι είναι η αξιολόγηση, εργαλείο κοινωνικής µεταβολής ή µέσο εµπορευµατοποίησης της ανώτατης παιδείας, και ποιον εξυπηρετεί; Είναι προφανές ότι η συζήτηση για την αξιολόγηση αφορά το δηµόσιο πανεπιστήµιο και τη βελτίωσή του. Αφορά δηλαδή τους πολίτες των εισοδηµατικά µεσαίων και χαµηλών στρωµάτων οι οποίοι, ακόµα και αν ήθελαν, δεν θα µπορούσαν να καταβάλουν, για τον εαυτό τους ή για τα παιδιά τους, το κόστος των σπουδών σε ιδιωτικά «κέντρα ελευθέρων σπουδών» (κολλέγια) που λειτουργούν στη χώρα µας ή σε πανεπιστήµια του εξωτερικού. Γι αυτά τα κοινωνικά στρώµατα, άλλωστε, το δηµόσιο πανεπιστήµιο λειτουργεί ως δίαυλος ενδογενεακής ή διαγενεακής κοινωνικής κινητικότητας, που επιτρέπει, λ.χ., στον γόνο αγροτικής οικογένειας να σταδιοδροµήσει ως ελεύθερος επαγγελµατίας µετά την απόκτηση δηµόσιας και δωρεάν ανώτατης παιδείας. Ως γνωστόν, το πανεπιστήµιο, εφόσον δεν απαιτεί δίδακτρα για τις υπηρεσίες που παρέχει, συντελεί στην κοινωνική µεταβολή σε ατοµικό επίπεδο διαµορφώνοντας ευκαιρίες επαγγελµατικής ζωής για τους φτωχότερους. ηλαδή το δηµόσιο πανεπιστήµιο είναι ένας αναδιανεµητικός µηχανισµός πόρων, κύρους και προσωπικής 10

11 επαγγελµατικής επιτυχίας. Η αναδιανεµητική λειτουργία του δηµόσιου πανεπιστηµίου συντελεί στο να µη µονοπωλούνται πόροι, κύρος και επιτυχία από τους λίγους, αλλά από τους πολλούς. Συµβάλλει δε το δηµόσιο πανεπιστήµιο όσο κανένας άλλος φορέας στην κοινωνική µεταβολή και σε συλλογικό επίπεδο, εφόσον µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση του γενικού πληθυσµού αυξάνονται συνολικά οι πιθανότητες οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Κατά συνέπεια, κυρίως ωφεληµένοι από τη λειτουργία του δηµόσιου πανεπιστηµίου δεν είναι οι λίγοι (πλούσιοι ή ισχυροί), αλλά οι πολλοί. Αν η αξιολόγηση ιδανικά είναι εργαλείο µεταρρύθµισης του δηµόσιου πανεπιστηµίου, τότε η υιοθέτησή της δυνητικά ευνοεί κατεξοχήν, όχι τόσο τα πλουσιότερα στρώµατα, οι γόνοι των οποίων µπορούν να σπουδάσουν στα διαρκώς αξιολογούµενα πανεπιστήµια πολλών άλλων χωρών, όσο τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία των µεσαίων και φτωχότερων στρωµάτων, τα οποία είναι «εγκλωβισµένα» στη δηµόσια και δωρεάν ανώτατη παιδεία. Στη χώρα µας αυτά είναι κυρίως τα στρώµατα των µισθωτών, εργατών και υπαλλήλων, τα οποία χρηµατοδοτούν το δηµόσιο πανεπιστήµιο, µέσω της άµεσης φορολογίας - την οποία δεν µπορούν να αποφύγουν όπως πολλοί από τους αυτοαπασχολούµενους - και µέσω της έµµεσης φορολογίας. Σε αυτά τα κοινωνικά στρώµατα οφείλεται κάποια λογοδοσία ως προς την αξιοποίηση των δηµόσιων δαπανών για την ανώτατη παιδεία. Αυτά τα κοινωνικά στρώµατα έχουν ανάγκη την αξιολόγηση ως εργαλείο µεταρρύθµισης του δηµόσιου πανεπιστηµίου. Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η αξιολόγηση είναι πολιορκητικός κριός εκπόρθησης του δηµόσιου πανεπιστηµίου από τα ιδιωτικά οικονοµικά συµφέροντα. Ωστόσο, ο σχετικός νόµος (Νόµος 3374/2005) δεν προβλέπει άλλο αποτέλεσµα της αξιολόγησης για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ εκτός από τη δηµοσιοποίησή 11

12 της. εν προβλέπονται κυρώσεις ή οικονοµικές επιβραβεύσεις για το ένα ή το άλλο ίδρυµα που αξιολογήθηκε. ηλαδή η αξιολόγηση των πανεπιστηµίων δεν συνδέεται ευθέως µε την εµπορευµατοποίηση της ανώτατης παιδείας, εκτός αν υποθέσει κανείς ότι θα εφαρµοζόταν ένα σχέδιο άνισης κατανοµής δηµόσιων πόρων από το ΥΠΕΠΘ προς τα πανεπιστήµια (σε αντικατάσταση της τρέχουσας πελατειακής κατανοµής) µε βάση τις επιδόσεις των πανεπιστηµίων και των τµηµάτων τους ως προς την απορρόφηση των αποφοίτων τους από τις αγορές εργασίας. Αυτή η µορφή αξιολόγησης έχει εφαρµοστεί χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπως σηµειώνει και ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ. Θ. Ξανθόπουλος (2005). Εξ όσων γνωρίζω, στη χώρα µας αυτή η µάλλον ακραία µορφή αξιολόγησης δεν έχει υποστηριχθεί σοβαρά. `Αλλωστε, τίποτε το σχετικό δεν περιλήφθηκε στο σχετικό νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ (και νυν Ν. 3374/2005). Η βρετανικού τύπου σύνδεση πανεπιστηµίου και αγοράς προϋποθέτει άλλου είδους κοινωνικο-επαγγελµατική δοµή και διαφορετική λειτουργία της εθνικής οικονοµίας από την ελληνική. Πράγµατι, η κατανοµή κονδυλίων στα πανεπιστήµια µε κριτήριο τις διαθέσεις της αγοράς δεν θα είχε ελπίδες εφαρµογής σε µια οικονοµία, όπως η ελληνική, στην οποία ο ενεργός πληθυσµός είναι αναλογικά ο µικρότερος στη υτική Ευρώπη, ανθεί η ετεροαπασχόληση και υπάρχουν περισσότερες από µια τυπικές και κυρίως άτυπες αγορές εργασίας. Η διαπίστωση και ιδίως η πρόβλεψη των µελλοντικών αναγκών και τάσεων της απασχόλησης προϋποθέτει ένα περιβάλλον αγοράς εργασίας πιο σταθερό και πιο διαφανές από αυτό που κυριαρχεί παραδοσιακά στη χώρα µας. Σε ένα ασταθές και αδιαφανές οικονοµικό περιβάλλον, η συµβολή της αξιολόγησης των ΑΕΙ και των ΤΕΙ στη σύνδεση πανεπιστηµίου και αγοράς θα ήταν µικρή. `Ισως και γι αυτό, µεταξύ άλλων λόγων, ο νοµοθέτης δεν προέβλεψε στον σχετικό νόµο ούτε 12

13 καν την ιεραρχική- αξιολογική κατάταξη (ranking) σχολών ή τµηµάτων µετά από την αξιολόγησή τους. Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα η σύνδεση του πανεπιστηµίου µε την αγορά µέσω της αξιολόγησης, και αν ακόµα ήταν επιθυµητή, θα ήταν µια δύσκολη, αν όχι αδύνατη, υπόθεση. Είτε δει κανείς τη σύνδεση του πανεπιστηµίου µε την αγορά ως ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που αναζητούν ειδικευµένο προσωπικό και για τους νέους αποφοίτους που αναζητούν εργασία είτε τη δει ως κίνδυνο για την πανεπιστηµιακή παιδεία, η οποία προφανώς δεν πρέπει να ετεροκαθορίζεται αποκλειστικά από τις ανάγκες µιας οποιασδήποτε σφαίρας (της οικονοµίας, της πολιτικής, κ.ο.κ), σε κάθε περίπτωση, δεν έχει λόγο να θεωρήσει την αξιολόγηση - µε τον τρόπο που θεσπίστηκε στη χώρα µας ως µια ανατροπή προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. 6. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αιτία που τελικά η αξιολόγηση, όπως θεσπίστηκε µε τον Ν. 3374/2005, ίσως δεν είναι ανατροπή για το ελληνικό πανεπιστηµιακό σύστηµα καθίσταται προφανής σε όποιον διατρέξει το κείµενο του ανωτέρω νόµου. Όπως έχει υποστηρίξει ο Γ. Κουµάντος, ο νοµοθέτης που καταπιάνεται µε την αξιολόγηση έχει να τάµει δυσεπίλυτα ζητήµατα σχετικά µε τα κριτήρια της αξιολόγησης, τους κριτές, τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και τη σκοπιµότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης (Κουµάντος 2005). Ο έλληνας νοµοθέτης, µένοντας σε ένα επίπεδο υποδεέστερο του επιπέδου που απαιτεί η επίλυση των ανωτέρω ζητηµάτων, προσέφερε ένα 13

14 νοµοθέτηµα του οποίου η εφαρµογή µάλλον δεν θα αποτελέσει ούτε κίνδυνο για τους πολέµιους της αξιολόγησης ούτε ευκαιρία για τους υποστηρικτές της. Το πρόβληµα έγκειται στο βαρύ, αργόσυρτο και ταυτόχρονα δυσβάστακτο - και για τα ιδρύµατα και την πολιτεία - οργανωτικό σχήµα, το οποίο προκρίθηκε για την οργάνωση και τη λειτουργία της αξιολόγησης. Το σχήµα αυτό αποτυπώνεται στα άρθρα 1-13 του ανωτέρου νόµου και αποτελεί αυτό που ο Χ. Τρικαλινός, πρώην πρόεδρος της ΠΟΣ ΕΠ, ονόµασε «ένα ακόµα λιθάρι στο οικοδόµηµα της ελληνικής γραφειοκρατίας» (Τρικαλινός 2005). Αναλυτικά, η αξιολόγηση περιγράφεται στο νόµο (άρθ. 1 του Ν. 3374/2005) µε ευρύ, αόριστο και ίσως φλύαρο τρόπο, που θα ταίριαζε περισσότερο σε διακήρυξη αρχών παρά σε τεχνικό νοµικό κείµενο: «Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα διασφάλισης και βελτίωσης του έργου που επιτελούν τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους να παρέχουν ανώτατη παιδεία υψηλού ποιοτικού επιπέδου» (άρθ. 1, παράγρ. 2, εδάφ. 2 του Ν. 3374/2005). Ενώ στοχεύει ειδικά στα «ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης», το έργο των οποίων επιδιώκει να αξιολογήσει ως προς ένα ευρύ φάσµα διαστάσεων (ποιότητα διδακτικού και ερευνητικού έργου, ποιότητα προγραµµάτων σπουδών και ποιότητα λοιπών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθ. 3, παράγρ. 1 του νόµου), εν τούτοις η προβλεπόµενη αξιολόγηση είναι περιορισµένη: πρώτον, δεν περιλαµβάνει την αξιολόγηση του συστήµατος ανώτατης παιδείας γενικά όπως έχει σήµερα, δηλαδή δεν ασχολείται µε τους εποπτικούς µηχανισµούς και τις διοικητικές και οικονοµικές διαδικασίες του συστήµατος, στις οποίες εµπλέκονται τουλάχιστον δύο υπουργεία (ΥΠΕΠΘ και Οικονοµίας και Οικονοµικών). εύτερον, δεν στοχεύει ειδικά στην αξιολόγηση των εισροών και εκροών του συστήµατος (π.χ., αριθµοί εισακτέων και 14

15 αποφοίτων, έσοδα και δαπάνες για την ανώτατη παιδεία). Και τρίτον δεν προβλέπει την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε συνδυασµό µε την πολιτική απασχόλησης και την πολιτική έρευνας και τεχνολογίας. ηλαδή, η προβλεπόµενη στο Ν. 3374/2005 αξιολόγηση δεν κάνει τους προφανείς συσχετισµούς που βρίσκει κανείς στη διαµόρφωση δηµόσιας πολιτικής στα σύγχρονα κράτη και στην Ευρωπαϊκή `Ενωση. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση, όπως παρουσιάζεται στα άρθ. 1 και 3 του εν λόγω νόµου, είναι ταυτόχρονα πολύ ευρεία και απροσδόκητα στενή ως προς τη σύλληψή της. 7. ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7 Α. Η εσωτερική αξιολόγηση στο επίπεδο των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης Περαιτέρω, οι χρόνοι της αξιολόγησης φαίνεται να είναι µετρηµένοι, αλλά στην πραγµατικότητα είναι καταιγιστικοί. Σύµφωνα µε το άρθ. 1 παραγρ. 3 του νόµου, η αξιολόγηση ιδρυµάτων, σχολών και τµηµάτων προβλέπεται να λαµβάνει χώρα το πολύ κάθε τέσσερα χρόνια. Η αξιολόγηση θα διαρκεί δύο συνεχή ακαδηµαϊκά εξάµηνα και θα είναι εσωτερική και εξωτερική (άρθ. 2, παράγρ. 1). Προηγείται η εσωτερική αξιολόγηση και ακολουθεί η εξωτερική αξιολόγηση. Εντός τεσσάρων µηνών από την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί και η εξωτερική αξιολόγηση (άρθ. 9, παράγρ. 3) Ωστόσο, κάθε έτος (όχι κάθε τέσσερα έτη) προβλέπεται η αποτύπωση της κατάστασης κάθε τµήµατος κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τη µορφή «εσωτερικής έκθεσης» η οποία θα περιλαµβάνει ευρύ φάσµα εµπειρικών στοιχείων. Η ετήσια έκθεση είναι 15

16 υποχρέωση των επί µέρους τµηµάτων. Αντίστοιχα, µια διετής έκθεση είναι υποχρέωση των ιδρυµάτων. Συγκεκριµένα, για τα ιδρύµατα, η έκθεση θα συντάσσεται από ειδική µονάδα, την ΜΟ ΙΠ (Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας) και θα υποβάλλεται κάθε δύο χρόνια από τη ΜΟ ΙΠ κάθε ιδρυµάτος στην Α ΙΠ (Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, βλ. Ν. 3374/2005, άρθ. 2, παράγρ. 4 και 5). Σε εθνικό επίπεδο, υπεύθυνη για την αξιολόγηση είναι η Α ΙΠ, ενώ σε επίπεδο ιδρύµατος, η ΜΟ ΙΠ η οποία θα έχει επτά µέλη. `Αρα, υπολογίζουµε ότι για τα πανεπιστήµια και τα πολυτεχνεία θα συγκροτηθούν 21 ΜΟ ΙΠ, όσα δηλαδή είναι τα ΑΕΙ της χώρας (µε τη σχετικά πρόσφατη προσθήκη των δύο νέων Πανεπιστηµίων, της υτικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας). Συνοψίζοντας, κάθε ΜΟ ΙΠ θα λαµβάνει ετησίως από µια εσωτερική έκθεση από κάθε τµήµα του ιδρύµατος στο οποίο είναι ενταγµένη. Με βάση τις εκθέσεις αυτές για τα επί µέρους τµήµατα του ιδρύµατός της, κάθε δύο χρόνια η ΜΟ ΙΠ θα συντάσσει δική της «εσωτερική έκθεση» για το ίδρυµα και θα την προωθεί στην Α ΙΠ. Για παράδειγµα, υποθέτουµε ότι κατ έτος η ΜΟ ΙΠ του Πανεπιστηµίου Αθηνών θα λαµβάνει 33 τέτοιες εσωτερικές εκθέσεις, όσα και τα τµήµατα του ιδρύµατος αυτού και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια θα συντάσσει µια συνολική έκθεση για το πανεπιστήµιο αυτό. Η σύνταξη ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων από τα τµήµατα και διετών από τα ιδρύµατα είναι διαδικασία παράλληλη και ανεξάρτητη από την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση κάθε τµήµατος και κάθε ιδρύµατος, η οποία, όπως είπαµε, θα επαναλαµβάνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Συνοπτικά, σε επίπεδο ιδρυµάτων, η αξιολόγηση δεν θα είναι µια διαδικαστικά εύκολη υπόθεση. εδοµένων των ελλείψεων πολλών ΑΕΙ και ΤΕΙ σε διοικητικό και διδακτικό προσωπικό και της προβληµατικής τήρησης στοιχείων για 16

17 υποδοµές, προσωπικό και πόρους στα επί µέρους ιδρύµατα, αναρωτιέται κανείς µήπως οι απαιτήσεις του νέου συστήµατος είναι εξωπραγµατικές. Η αίσθηση του εξωπραγµατικού εντείνεται αν συνυπολογίσει κανείς τους υπόλοιπους θεσµούς και διαδικασίες που προβλέπονται από τον ίδιο νόµο για την αξιολόγηση σε επίπεδο τµηµάτων και προγραµµάτων σπουδών (προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές). 7 Β. Η εσωτερική αξιολόγηση στο επίπεδο των επί µέρους πανεπιστηµιακών τµηµάτων και των προγραµµάτων σπουδών Σε κάθε τµήµα, η ανά τετραετία προβλεπόµενη εσωτερική αξιολόγηση αφορά και την ποιότητα του διδακτικού έργου. Αυτή η σηµαντική πτυχή της αξιολόγησης, ωστόσο, περιγράφεται στο νόµο µε αρκετή αοριστία (άρθ. 3, παράγρ. 1, εδάφ. α): στα κριτήρια και τους δείκτες της αξιολόγησης ειδικά αυτού του έργου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, «η αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού», «η συνεργασία µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων» και «η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού». Τα δύο πρώτα είναι αρκετά ασαφή και δεν ποσοτικοποιούνται γιατί δεν µιλάµε για εργαζόµενους που παράγουν υλικά προϊόντα µε µετρήσιµο τρόπο, όπως οι εργάτες ενός εργοστασίου. Το τρίτο από τα ανωτέρω στοιχεία, η κινητικότητα, έχει ήδη υπονοµευθεί στην πράξη από την πολιτική περικοπής των διπλών αποδοχών των µελών ΕΠ για εκπαιδευτικές άδειες εξωτερικού και τη συνήθη αδυναµία ή άρνηση των ιδρυµάτων να χρηµατοδοτήσουν τη συµµετοχή των δικών τους µελών ΕΠ σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια. Το κύριο πρόβληµα, πάντως, της εσωτερικής αξιολόγησης ανά τµήµα θα µπορούσε να είναι η επιβάρυνση των πολύ ασθενών, αν όχι ισχνών, διοικητικών δοµών πολλών τµηµάτων µε νέα όργανα επιφορτισµένα µε την αξιολόγηση. `Ετσι, οι 17

18 Γενικές Συνελεύσεις (ΓΣ) των τµηµάτων έχουν την αρµοδιότητα να ορίζουν Οµάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) «οι οποίες συγκροτούνται από µέλη ΕΠ». Σε αυτές µετέχει και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών, αλλά ο αριθµός των µελών ΕΠ των ΟΜΕΑ δεν αναφέρεται στο νόµο (άρθ. 5, παράγρ. 2). Αυτά πάντως τα µέλη απαιτείται να είναι πρωτοβάθµιοι ή δευτεροβάθµιοι καθηγητές «µε διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο και, κατά προτίµηση, µε εµπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας» (άρθ. 5, παράγρ. 2, εδάφ. α). Αναρωτιέται κανείς πόσα µέλη ΕΠ σήµερα σε όλη την επικράτεια έχουν την εµπειρία που απαιτείται από το νόµο και πληρούν σωρευτικά τα ανωτέρω κριτήρια. Είναι προφανές ότι µε τέτοια κριτήρια η συγκρότηση ΟΜΕΑ σε πολλά τµήµατα θα είναι αδύνατη. `Οσο για την εσωτερική αξιολόγηση προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών από το οικείο τµήµα, προβλέπεται η συγκρότηση άλλου οργάνου, δηλαδή των ΕΟΑ (Ειδικές Οµάδες Αξιολόγησης). Σε αντίθεση µε τις ΟΜΕΑ, που περιγράψαµε παραπάνω, στις ΕΟΑ µετέχει - εκτός του εκπροσώπου των φοιτητών και των µελών ΕΠ - και ένας «εκπρόσωπος του λοιπού επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού της µονάδας ή του ιδρύµατος» (άρθ. 5, παράγρ. 3). Είναι παράδοξο ότι ενώ στη γενική εσωτερική αξιολόγηση του τµήµατος, που ανατίθεται στην ΟΜΕΑ, συµµετέχουν µέλη ΕΠ και φοιτητές, στην ειδική, αυτοτελή αξιολόγηση που αφορά µόνο το πρόγραµµα σπουδών και ανατίθεται στην ΕΟΑ, για κάποιο µη προφανή λόγο, προβλέπεται και η πιθανότητα να συµµετάσχει εκπρόσωπος των διοικητικών υπαλλήλων. Εκτιµάται, δηλαδή, από τον νοµοθέτη ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν µπορούν να έχουν λόγο για τη συνολική λειτουργία του τµήµατος στο οποίο εργάζονται, ενώ µπορούν να έχουν λόγο για το περιεχόµενο των σπουδών. Τούτο είναι δεοντολογικά συζητήσιµο, δεδοµένου ότι το πρόγραµµα 18

19 σπουδών καταρχήν δεν αφορά τους διοικητικούς υπαλλήλους, αφού το αντικείµενό τους είναι η διοίκηση και όχι η διδασκαλία. Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης, είτε διεξάγεται από την ΟΜΕΑ είτε από την ΕΟΑ, οι φοιτητές θα καλούνται να απαντούν σε σχετικά ερωτηµατολόγια. Αυτό προφανώς είναι εύλογο, ώστε να καταγράφονται οι απόψεις των φοιτητών. Σωστά, µάλιστα, προβλέπεται στο νόµο (άρθ. 5, παράγρ. 5) ότι η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων θα γίνεται ανώνυµα και εθελοντικά. Ωστόσο, ο τρόπος που διεξάγεται η όλη διαδικασία είναι προβληµατικός: τα ερωτηµατολόγια θα συµπληρώνονται από τους φοιτητές «χωρίς προειδοποίηση στο πλαίσιο των υποχρεωτικών µαθηµάτων υπό την παρακολούθηση της ΟΜΕΑ, µε τη συνεργασία των διδασκόντων» (άρθ. 5, παράγρ. 5, εδάφ.γ). Και αν ακόµα υποθέσει κανείς ότι όλα τα προγράµµατα σπουδών περιλαµβάνουν υποχρεωτικά µαθήµατα, πράγµα αναληθές, είναι προφανές ότι ο νοµοθέτης επιφορτίζει την ΟΜΕΑ µε το δεοντολογικά προβληµατικό καθήκον της αιφνιδιαστικής εισόδου και διανοµής ερωτηµατολογίων σε αίθουσες διδασκαλίας ή αµφιθέατρα. 7 Γ. Η εξωτερική αξιολόγηση Η εξωτερική αξιολόγηση προβλέπεται να γίνεται από άλλο όργανο, την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ). Η σύνθεση της τελευταίας περιλαµβάνει πέντε εµπειρογνώµονες, που «προέρχονται από το µητρώο ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων που τηρεί η Α ΙΠ» (άρθ. 8, παράγρ. 2). Εύλογα ο νοµοθέτης καλεί τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης να προτείνουν τα ίδια εµπειρογνώµονες για να περιληφθούν στο µητρώο και προβλέπει ότι η πλειοψηφία των µελών της ΕΕΑ θα ορίζεται µε κλήρωση. 19

20 Ωστόσο, η πρόβλεψη να ανανεώνονται οι εµπειρογνώµονες κάθε οκτώ χρόνια (άρθ. 8, παράγρ. 2, εδάφ. γ) σε συνδυασµό µε το πολύ εξειδικευµένο «προφίλ» των εµπειρογνωµόνων, που σκιαγραφείται στο ίδιο άρθρο (άρθ. 8, παράγρ. 5), προκαλεί σκέψεις για τη δυνατότητα συγκρότησης των ΕΕΑ. Και πάλι εδώ έχει κανείς την αίσθηση του εξωπραγµατικού. Οι σχετικές προβλέψεις του νόµου για το «προφίλ» των µελών κάθε ΕΕΑ (καµία εκπαιδευτική, ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση του εµπειρογνώµονα µε την αξιολογούµενη µονάδα σχολή ή τµήµα - τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από την αξιολόγηση, εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο της υπό αξιολόγηση µονάδας, αναγνωρισµένο κύρος, εµπειρία σε θέµατα αξιολόγησης ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης) εγείρουν πάλι την απορία για το που θα βρεθούν και θα «στρατολογηθούν» οι εµπειρογνώµονες σε µια ακαδηµαϊκή κοινότητα µικρής κλίµακας, όπως η σύγχρονη ελληνική. 8. ΤΟ Α ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η Α ΙΠ Στο κέντρο του συστήµατος αξιολόγησης προβλέπεται µια νέα ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η Α ΙΠ (Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Η µέριµνα του νοµοθέτη για την ανεξαρτησία της Αρχής είναι ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, όπως είδαµε παραπάνω, οι εσωτερικές εκθέσεις και οι συνδεόµενες µε αυτές εξωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις προβλέπονται πολλές και αλλεπάλληλες. Αν συνυπολογίσει κανείς τον όγκο και την ταχύτητα εισροών από το εξωτερικό περιβάλλον (δηλαδή από τις επί µέρους ΜΟ ΙΠ) προς την Α ΙΠ, τότε η τελευταία θα έπρεπε να στελεχωθεί µε πολύ και εξειδικευµένο προσωπικό και µε δοµές ικανές να απορροφήσουν και διεκπεραιώσουν τον όγκο των εκθέσεων παντός 20

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αρχές Λειτουργίας Το Πανεπιστήµιο, όπως όλοι οι θεσµικοί φορείς, πρέπει να προσαρµόζεται στις κοινωνικές και οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα

Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα α. Νέα από την κοινότητα του ΤΕΙ Η αξιολόγηση των ΑΕΙ Μύθοι και πραγματικότητα του Ιωάννη Βλάχου Η αξιολόγηση, ή πιο σωστά, η διασφάλιση της ποιότητας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Τα κύρια σηµεία του σχεδίου νόµου

Proslipsis.gr. Τα κύρια σηµεία του σχεδίου νόµου Αθήνα 16/5/2005 Τα κύρια σηµεία του σχεδίου νόµου Κύρια Σηµεία Σχεδίου Νόµου «ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων Παράρτηµα διπλώµατος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι

Αυτοαξιολόγηση: (Boud & Donovan, 1982; MacBeath, 1999) εκ των έσω αξιολόγηση της µονάδας Βασικός Στόχος: βελτίωση της µονάδας µέσω µιας συνεχόµενης δι Ενηµερωτική Ηµερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης Εισήγηση: Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης: προβλήµατα και προοπτικές του Ιδρύµατος Εισηγητής: Κώστας Καραµάνης Μέλος ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµία : 28/12/2012 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ: 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταχ. /νση: 3 ο χλµ.

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 84 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, Σάββατο 13 Μαϊου 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις»

«Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ

30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ 30 Νοεµβρίου εκλογές ΤΕΕ Στις εκλογές του ΤΕΕ, στην Επιστηµονική Επιτροπή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών (ΕΕΕ) Μηχανικών, ένα νέο ψηφοδέλτιο διεκδικεί την ψήφο των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Τι συµβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιο Νόµου «ιασφαλιση της ποιοτητας στην ανωτατη εκπαιδευση συστηµα µεταφορας και συσσωρευσης πιστωτικων µοναδων παραρτηµα διπλωµατος»

Σχεδιο Νόµου «ιασφαλιση της ποιοτητας στην ανωτατη εκπαιδευση συστηµα µεταφορας και συσσωρευσης πιστωτικων µοναδων παραρτηµα διπλωµατος» Σχεδιο Νόµου «ιασφαλιση της ποιοτητας στην ανωτατη εκπαιδευση συστηµα µεταφορας και συσσωρευσης πιστωτικων µοναδων παραρτηµα διπλωµατος» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Αξία Ευρωπαικής Αγορας ΤΠΕ 2006 σε δις 300; 44% 164; 24% 76; 11%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρέθυμνο, 21-6-2016 Θέση του Π.Τ.Π.Ε. για το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης για την εισαγωγή φοιτητών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Βασίλης Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Μέλος Α. Ι.Π. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος & Όργανα Διασφάλισης Ποιότητας Καθηγητής Βασίλειος Κ. Γούναρης Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΜΟ.ΔΙ.Π. Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.: Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ακαδηµαϊκό έτος: 2007-2008, 2008-2009 (Εαρινό Εξάµηνο 2007-2008 και Χειµερινό Εξάµηνο 2008-2009) ΑΓ. ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικέςοδηγίεςεφαρμογήςτων υποστηρικτικώνμαθημάτων

Γενικέςοδηγίεςεφαρμογήςτων υποστηρικτικώνμαθημάτων Γενικέςοδηγίεςεφαρμογήςτων υποστηρικτικώνμαθημάτων ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Προϊστάμενος τμήματος Β Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1 Ηµερίδα για τα υποστηρικτικά µαθήµατα του µεταβατικού προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών Συχνές Ερωτήσεις Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των διαδικασιών Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Η Α. Ι.Π. ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 1. Αξιολόγηση και απο άλλους φορείς Θέµα: Ορισµένα Τµήµατα έχουν ήδη ενταχθεί σε διεθνή Προγράµµατα Αξιολόγησης, τα οποία χρησιµοποιούν δικά τους πρότυπα που διαφέρουν,

Διαβάστε περισσότερα

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών Tο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων προβλημάτων, χαρακτηρίζεται συχνά από έλλειψη αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 7722 046, 7722 049, 7721 960 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ Ε.Μ.Π. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Α Πρόσληψη και Υπηρεσιακές Μεταβολές του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1. Σύστηµα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Α Πρόσληψη και Υπηρεσιακές Μεταβολές του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1. Σύστηµα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών Η φετινή σχολική χρονιά, όπως και οι προηγούµενες, ξεκίνησε µε πολλά προβλήµατα εξαιτίας των ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό. Στις 7 Οκτωβρίου βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε ανορθολογικές καταστάσεις και αδιέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΚ41110 Λάρισα Τηλ. 2410684600 http://www.teilar.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΏΜΑΤΟΣ Αριθμός Πτυχίου :.. Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005

Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005 Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Λίνου Κουντουρά Διπλ. Μηχ/γου Μηχ/κου, Τεχν. Δ/τή της ΒΙΑΜΑΡ-Skoda Τηλ. 210-3486685-6, 6974899021 «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής Για την απόκτηση του Μ Ε γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Βιολογίας, Πληροφορικής, Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας, και λοιπών Σχολών Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα στο Ε.Μ.Π. και 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ

Ερευνα στο Ε.Μ.Π. και 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ Ερευνα στο Ε.Μ.Π. και 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. ΤΕΕ, Ηµερίδα 05-03-2003 «Συµµετοχή των Ελλήνων Μηχανικών στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ερευνας και Τεχνολογίας» Οι ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 3: Δια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ελλάδα Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οι δαπάνες για την παιδεία στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο κονδύλιο του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωµατική εργασία στο τµήµα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων Η ιπλωµατική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Παρουσίαση Έρευνας Παρατηρητηρίου, 10/2004

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Παρουσίαση Έρευνας Παρατηρητηρίου, 10/2004 Είναι γνωστό, ότι κατά καιρούς συγκεντρώνονται και αξιολογούνται στοιχεία που αφορούν γενικά και ειδικά µεγέθη για την εκπαίδευση, όπως για παράδειγµα η ετήσια απογραφή µαθητών από τις σχολικές µονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα στα Ελληνικά Πολυτεχνεία και Τεχνολογική Ανάπτυξη στη Χώρα. Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. ΠΘ, Αλεξανδρούπολη,

Ερευνα στα Ελληνικά Πολυτεχνεία και Τεχνολογική Ανάπτυξη στη Χώρα. Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. ΠΘ, Αλεξανδρούπολη, Ερευνα στα Ελληνικά Πολυτεχνεία και Τεχνολογική Ανάπτυξη στη Χώρα Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. ΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 22-09-2001 Οι ερευνητικές δραστηριότητες στα ΑΕΙ χρηµατοδοτούνται : Από πιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Συνολική Αποτίμηση

2.1 Συνολική Αποτίμηση 2.1 Συνολική Αποτίμηση Το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος περιγράφεται με λεπτομέρεια στον Τόμο Ι της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης. Το πρόγραμμα, όπως όλα τα προγράμματα του Τμήματος, είναι, από θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

(45 στον ιδιωτικό και 5 στο δηµόσιο τοµέα) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής: Σύνολο=66 φοιτητές. Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας: Σύνολο=68 φοιτητές

(45 στον ιδιωτικό και 5 στο δηµόσιο τοµέα) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής: Σύνολο=66 φοιτητές. Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας: Σύνολο=68 φοιτητές ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ MIS 299970 1. Κατανοµή αρµοδιοτήτων µε ΑΣΤΑ Υπάρχει άµεσος συντονισµός και συνέργεια των επιµέρους δράσεων κάτω από την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΔΙ.Π. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ενημερωτικό Τεύχος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α.ΔΙ.Π. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ενημερωτικό Τεύχος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕ ΤΟΝ ΓΡΙΦΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)

ΛΥΣΕ ΤΟΝ ΓΡΙΦΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ) ΛΥΣΕ ΤΟΝ ΓΡΙΦΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ) Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί μια σημαντική απόφαση για τη ζωή και το μέλλον των μαθητών μας. Η λήψη αυτής της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ Η εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, όσων από τους υποψηφίους επιθυµούν αλλά και µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, αποτελεί ένα γεγονός καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα