Κατανόηση κειμένου από άτομα με πρόβλημα όρασης: σύγκριση φυσικής και συνθετικής ομιλίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατανόηση κειμένου από άτομα με πρόβλημα όρασης: σύγκριση φυσικής και συνθετικής ομιλίας"

Transcript

1 Κατανόηση κειμένου από άτομα με πρόβλημα όρασης: σύγκριση φυσικής και συνθετικής ομιλίας Μπαρούτη Μαριαλένα 1, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 2, Κουρουπέτρογλου Γεώργιος 3 1 Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 3 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό σήμερα, ότι τα άτομα με σοβαρό πρόβλημα όρασης χρησιμοποιούν καθημερινά την «ηχητική ανάγνωση» ως μέσο πρόσβασης στην επικοινωνία και τη γνώση. Οι αναγνώστες οθόνης, τα συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία, τα ομιλούντα βιβλία, κ.α., παρέχουν τη δυνατότητα «ακουστικής ανάγνωσης», αποδίδοντας τα κείμενα σε συνθετική ή/και φυσική ομιλία. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ικανότητας των ατόμων με πρόβλημα όρασης στην κατανόηση κειμένων που παρουσιάζονται «ακουστικά» μέσω φυσικής και συνθετικής ομιλίας, σε γρήγορη και σε τυπική ταχύτητα εκφώνησης. Επιπλέον, εξετάζεται η πιθανή σχέση της κατανόησης με διάφορα δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Στην έρευνα συμμετείχαν 34 ενήλικες με πρόβλημα όρασης, ηλικίας ετών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την επίδραση της ταχύτητας εκφώνησης στην κατανόηση. Επιπλέον, υπάρχει μια θετική συσχέτιση της κατανόησης κειμένων συνθετικής ομιλίας με την εμπειρία/ συχνότητα χρήσης συστημάτων συνθετικής ομιλίας. Τέλος, δεν αναδεικνύονται στατιστικά σημαντικές διαφορές στην κατανόηση της φυσικής και της συνθετικής ομιλίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: οπτική αναπηρία, κατανόηση κειμένου, συνθετική ομιλία, φυσική ομιλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως υποστηρικτική τεχνολογία θεωρείται οποιοδήποτε στοιχείο ή εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται για να βελτιώσει ή να διατηρήσει τις λειτουργικές ικανότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Kelly, 2009). Η χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη ζωή των ατόμων με πρόβλημα όρασης, βελτιώνοντας τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες απασχόλησης, ενισχύοντας τα κοινωνικά δίκτυα και διευκολύνοντας την ανεξαρτησία τους 1

2 (Gerber, 2003). Η υποστηρικτική τεχνολογία αναφέρεται ως το μέσο για να ξεπεραστεί η έλλειψη πρόσβασης σε πληροφορίες, καθώς και άλλα εμπόδια των αναγνωστών που δε διαβάζουν την έντυπη μορφή των κειμένων (Gerber, 2003). Γενικότερα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να διευκολύνουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων και να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία των ατόμων με πρόβλημα όρασης (Κουρουπέτρογλου & Φλωριάς, 2003). Τα άτομα με πρόβλημα όρασης που χρησιμοποιούν συχνά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με λογισμικό ανάγνωσης ή/και μεγέθυνσης οθόνης, θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι ικανοποιούνται οι καθημερινές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους ανάγκες, σε σχέση με τα άτομα που τον χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά (Goudiras, Papadopoulos, Koutsoklenis, Papageorgiou, & Stergiou, 2009; Papadopoulos & Koutsoklenis, 2009). Επιπλέον, τα άτομα με πρόβλημα όρασης αναφέρουν ως βασικότερα πλεονεκτήματα των λογισμικών ανάγνωσης οθόνης τη δυνατότητα ανάγνωσης διαφόρων κείμενων και την πρόσβαση στην πληροφόρηση (Papadopoulos & Koutsoklenis, 2009). Το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας για άτομα με πρόβλημα όρασης (Lazar & Allen, 2007). Είναι εφαρμογή λογισμικού που παρέχει συνθετική ομιλία για να αναπαραστήσει και να περιγράψει ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης, που δεν μπορούν να διακρίνουν οπτικά το κείμενο ή/και τα γραφικά στην οθόνη του υπολογιστή και θα πρέπει να στηριχτούν σε άλλα μέσα όπως η ακοή και η αφή (Lazar & Allen, 2007). Η χρήση των συστημάτων μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία (Text-to-Speech, TTS) είναι πολύ συνηθισμένη στο πεδίο της επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας (Francis, Nusbaum, & Fenn, 2007). Τα συστήματα λόγου και ομιλίας μπορούν να μετατρέψουν ένα κείμενο με απεριόριστο λεξιλόγιο σε ακουστική μορφή χωρίς να χρειάζεται να έχει γίνει προ-εγγραφή αυτού (Fellbaum & Kouroupetroglou, 2008). Τα άτομα με πρόβλημα όρασης συχνά χρησιμοποιούν τα TTS συστήματα για να ανταποκριθούν στις καθημερινές, επαγγελματικές και εκπαιδευτικές τους ανάγκες (Freitas & Kouroupetroglou, 2008; Goudiras et al., 2009). Επιπλέον, χρησιμοποιούν συχνά τα λογισμικά ανάγνωσης οθόνης με συνθετική ομιλία ως μέσο ανάγνωσης (Goudiras et al., 2009; Papadopoulos & Koutsoklenis, 2009). Καθώς η χρησιμότητα των συστημάτων συνθετικής ομιλίας στην καθημερινότητα των ατόμων με πρόβλημα όρασης είναι δεδομένη, εύλογα δημιουργείται το ερώτημα αναφορικά με το βαθμό στον οποίο η παραγόμενη από αυτά συνθετική φωνή είναι ποιοτική και συγκρίσιμη με τη φυσική ομιλία. Βέβαια, η ποιότητα της συνθετικής ομιλίας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και ως εκ τούτου στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλές διαφορετικές κλίμακες και διαδικασίες αξιολόγησης (Grancharov & Kleijn, 2008). Βασικά μέτρα της ποιότητας είναι η καταληπτότητα, η φυσικότητα και η εκφραστικότητα του λόγου. Η εκφραστικότητα αναφέρεται σε όλες τις παραμέτρους της φωνής, που επιτρέπουν στους ανθρώπους να εκφράσουν και να προσδιορίσουν τα συναισθήματα, τις προθέσεις και τις στάσεις τους (Beller & Rodet, 2007). 2

3 Η αντίληψη της συνθετικής ομιλίας αναφέρεται στη βιβλιογραφία με τους όρους της καταληπτότητας και της κατανόησης (Koul, 2003). Η καταληπτότητα ορίζεται ως η ικανότητα του ακροατή να αναγνωρίζει φωνήματα και λέξεις όταν παρουσιάζονται μεμονωμένα (Ralston, Pisoni, & Mullennix, 1989). Όσον αφορά την καταληπτότητα λέξεων που παράγονται από συστήματα συνθετικής φωνής, σε συγκριτικές έρευνες βλεπόντων και ατόμων με πρόβλημα όρασης βρέθηκε ότι η δεύτερη ομάδα είχε καλύτερη επίδοση από την πρώτη (Papadopoulos, Katemidou, Koutsoklenis, & Mouratidou, 2010; Papadopoulos, Argyropoulos, & Kouroupetroglou, 2008). Η κατανόηση ενός κειμένου είναι μια διαδικασία πρόσληψης, επεξεργασίας, συγκράτησης και αξιοποίησης της εννοίας ή του σημασιολογικού περιεχομένου του κειμένου που ακούει ή διαβάζει κάποιος (Πόρποδας, 2002). Πρόκειται για μια διαδικασία διαρκούς δόμησης των μεμονωμένων εννοιών που προσλαμβάνονται με την ανάγνωση των αντίστοιχων λέξεων και συνδέονται μεταξύ τους με βάση τη συντακτική δομή του κειμένου και το ρολό που έχουν οι λέξεις σε αυτή (Πόρποδας, 2002). Όσον αφορά την κατανόηση κειμένου που παράγεται από συστήματα συνθετικής ομιλίας, οι έρευνες είναι περιορισμένες. Η κατανόηση της συνθετικής ομιλίας περιλαμβάνει την αναγνώριση των ερεθισμάτων που παρουσιάζονται, αλλά και μια υψηλότερου επιπέδου επεξεργασία για να κατακτηθεί το νόημα (Koul, 2003). Η κατανόηση περιλαμβάνει την ανάδυση του βασικού μηνύματος από τα ακουστικά σήματα του λόγου (Duffy & Pisoni, 1992). Στην κατανόηση δεν απαιτείται από τους ακροατές μόνο να αποκωδικοποιήσουν τις ακουστικές και φωνητικές ιδιότητες του σήματος της ομιλίας, αλλά και να αντλήσουν το νόημα χρησιμοποιώντας τις γλωσσικές τους γνώσεις και γενικότερα τις γνώσεις τους για τον κόσμο (Koul, 2003). Υπάρχουν δύο ειδών μετρήσεις της κατανόησης, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ποιότητας της συνθετικής ομιλίας, η διαδοχική και η ταυτόχρονη (Koul, 2003). Σε σχετική έρευνα (Papadopoulos, Koutsoklenis, Katemidou, & Okalidou, 2009) δε βρέθηκαν διαφορές στην κατανόηση των ατόμων με πρόβλημα όρασης, σε κείμενα που παρουσιαζόταν σε φυσική και σε συνθετική ομιλία. Στη συγκεκριμένη έρευνα, φάνηκε ότι οι δυσκολίες των συμμετεχόντων στην καταληπτότητα των μεμονωμένων λέξεων που παρουσιάζονταν με συνθετική ομιλία δε συνέβαλλαν αρνητικά στην κατανόηση του κειμένου που παρουσιαζόταν με συνθετική ομιλία (Papadopoulos et al., 2009). Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την έκβαση της κατανόησης, όπως η πολυπλοκότητα του στόχου, η παρουσία ή απουσία πληροφοριών πλαισίου, ο ρυθμός της παρουσίασης και η μέθοδος παραγωγής της φωνής (Koul, 2003). Σε έρευνα σχετικά με την προτίμηση του ρυθμού της συνθετικής ομιλίας σε λέξεις και προτάσεις, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ακροατές δήλωσαν ότι προτιμούσαν τους πιο γρήγορους ρυθμούς ακρόασης (Von Berg, Panorska, Uken, & Qeadan, 2009). ΕΡΕΥΝΑ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ικανότητας των ατόμων με πρόβλημα όρασης στην κατανόηση κειμένων που παρουσιάζονται 3

4 «ακουστικά» μέσω φυσικής και συνθετικής ομιλίας, σε γρήγορη και σε τυπική/ συνηθισμένη ταχύτητα εκφώνησης. Συγκεκριμένα, διερευνάται συγκριτικά η κατανόηση α) της τυπικής φυσικής ομιλίας, β) της γρήγορης φυσικής, γ) της τυπικής συνθετικής και δ) της γρήγορης συνθετικής ομιλίας. Επιπλέον, εξετάζεται η πιθανή σχέση της κατανόησης κειμένου με διάφορα δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, όπως το φύλο, την ηλικία, τη σοβαρότητα της οπτικής αναπηρίας, την ηλικία απώλειας της όρασης και την εμπειρία στη χρήση συνθετικής ομιλίας μέσω αναγνωστών οθόνης ή/ και συστημάτων μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Μεθοδολογία Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής των δημογραφικών/ ατομικών στοιχείων των συμμετεχόντων και ένα «τεστ κατανόησης κειμένου». Το ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για την καταγραφή των δημογραφικών/ ατομικών στοιχείων των συμμετεχόντων περιείχε ερωτήσεις σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την κατάσταση της όρασης (τύφλωση ή μειωμένη όραση), την πάθηση/ αίτιο της οπτικής αναπηρίας, την οπτική οξύτητα (στο δεξί και στο αριστερό μάτι), το οπτικό πεδίο, την ηλικία απώλειας της όρασης, τα μέσα ανάγνωσης, το μορφωτικό επίπεδο και την εμπειρία στη χρήση συνθετικής ομιλίας με αναγνώστες οθόνης ή/ και συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Η τελευταία αυτή παράμετρος μετρήθηκε βάσει 3 ερωτήσεων/ μεταβλητών. Στην πρώτη ερώτηση, οι συμμετέχοντες απάντησαν εάν ως βασικό μέσο ανάγνωσης χρησιμοποιούν: 1) τη μπράιγ, 2) λογισμικό ανάγνωσης οθόνης με συνθέτη ομιλίας, 3) κασέτες ή ηχογραφημένα αρχεία, 4) μεγεθυντικό φακό, 5) μεγεθυμένες εκτυπώσεις, 6) λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης. Έτσι, δημιουργήθηκαν δύο ομάδες συμμετεχόντων, αυτοί που χρησιμοποιούν ως βασικό μέσο το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (με συνθετική ομιλία) και αυτοί που χρησιμοποιούν κάποιο άλλο ως βασικό μέσο ανάγνωσης. Στη δεύτερη ερώτηση, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πόσα χρόνια χρησιμοποιούν το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης και στην τρίτη ερώτηση πόσο συχνά το χρησιμοποιούν, βάσει μιας κλίμακας likert 5- σημείων (καθόλου, λίγο, μέτρια, πολύ, πάρα πολύ). Το «τεστ κατανόησης κειμένου» αποτελείται από 4 κείμενα, τα οποία περιέχονται στο βιβλίο ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ λυκείου με τίτλο "Θέματα νεοελληνικής ιστορίας" και συγκεκριμένα από στις θεματικές ενότητες: α) Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (σελ ) και β) Το Κρητικό ζήτημα από διπλωματική άποψη κατά το 19ο και τις αρχές του 20 ου αιώνα (σελ ). Τα κείμενα είχαν την ίδια περίπου έκταση, με μέσο μήκος 251 λέξεις. Τα κείμενα αποδόθηκαν ακουστικά σε φυσική, συνθετική, γρήγορη φυσική και γρήγορη συνθετική ομιλία. Κάθε κείμενο συνοδευόταν από 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κάθε μια από τις οποίες είχε τέσσερεις επιλογές. Το κάθε κείμενο αποδόθηκε ακουστικά και με τους τέσσερεις πιθανούς συνδυασμούς (φυσική, συνθετική, γρήγορη φυσική, γρήγορη συνθετική ομιλία), έτσι ώστε κάθε συμμετέχοντας να ακούει το κάθε κείμενο σε διαφορετική μορφή, επιλεγμένη με κυκλική μέθοδο ανακατέματος, για να εξαλειφτεί ο παράγοντας επηρεασμού της κούρασης και της διαφορετικής δυσκολίας των κειμένων. Κάθε λανθασμένη 4

5 απάντηση πρόσθετε ένα βαθμό στην επίδοση του συμμετέχοντα. Έτσι, το μέγιστο σκορ για κάθε κείμενο ήταν ίσο με 5 (στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν απαντούσε σωστά σε καμία από τις ερωτήσεις). Στα κείμενα φυσικής ομιλίας χρησιμοποιήθηκε ηθοποιός για να καλυφθούν οι ανάγκες ορθοφωνίας. Τα κείμενα συνθετικής ομιλίας ηχογραφήθηκαν με το συνθέτη «Δημοσθένη» που δημιουργήθηκε από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Το σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία «Δημοσθένης» είναι ένα σύστημα λογισμικού που στοχεύει στην παραγωγή καταληπτής ανθρωπομορφικής συνθετικής ομιλίας από ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών εγγράφων (Κουρουπέτρογλου & Φλωριάς, 2003). Η φυσική γρήγορη ομιλία δημιουργήθηκε με λογισμικό time stretching που αλλάζει την ταχύτητα ή την διάρκεια μιας εκφώνησης χωρίς να μεταβάλλεται το τονικό ύψος (pitch). Όλα τα αρχεία ήχου δημιουργήθηκαν ως μονοφωνικά, αλλά «παίζονταν» και από τα δύο κανάλια των ακουστικών (ίδιο σήμα στο R και στο L). Το κείμενο τυπικής φυσικής και το κείμενο τυπικής συνθετικής ομιλίας ηχογραφήθηκαν σε ρυθμό 150 λέξεων/λεπτό, ενώ το κείμενο φυσικής γρήγορης και συναισθηματικής γρήγορης ομιλίας σε ρυθμό 250 λέξεων/λεπτό. Οι ερωτήσεις κατανόησης, όλων των κειμένων ήταν ηχογραφημένες μόνο σε φυσική τυπική ομιλία. Η διαδικασία εξέτασης γινόταν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και ακουστικών (κλειστού τύπου) σε ένα μονωμένο από περιβαλλοντικούς ήχους χώρο, προς αποφυγή της διάσπασης των συμμετεχόντων. Ο κάθε συμμετέχοντας εξεταζόταν ατομικά. Άκουγε πρώτα το κείμενο και αμέσως μετά ακολουθούσαν οι ερωτήσεις κατανόησης. Είχε τη δυνατότητα να ακούει το κείμενο μόνο μία φορά αλλά μπορούσε να ακούει τις ερωτήσεις και τις επιλογές των απαντήσεων όσες φορές ήθελε. Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διάλλειμα για ξεκούραση εφόσον το επιθυμούσαν. Η ακρίβεια των απαντήσεων των συμμετεχόντων εξακριβώθηκε συγκρινόμενη με προετοιμασμένη λίστα με τις αποδεκτές απαντήσεις. Συμμετέχοντες Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 34 ενήλικες με πρόβλημα όρασης, 22 άνδρες (64.7%) και 12 γυναίκες (35.3%), ηλικίας από ετών (Μ = 32.29, SD = 9.33). Με βάση το βαθμό οπτικής αναπηρίας, οι συμμετέχοντες κατατάχθηκαν σε δύο ομάδες: α) άτομα με ολική τύφλωση ή βαριά οπτική αναπηρία και β) άτομα με μειωμένη όραση. Για την κατάταξη των συμμετεχόντων σε μια από τις δύο ομάδες χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις τους σε ερωτήσεις σχετικές με την κατάσταση της όρασής τους και των μέσων ανάγνωσης που χρησιμοποιούν. Αρχικά, οι ερωτώμενοι κατέταξαν τον εαυτό τους σε μία από τις δύο ομάδες, αναφέροντας ταυτόχρονα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της όρασής τους (οπτική οξύτητα στο αριστερό και δεξί μάτι, οπτικό πεδίο). Στη συνέχεια απάντησαν αν χρησιμοποιούν για να διαβάσουν: α) τη μπράιγ, β) το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης (screen reader) σε συνδυασμό με συνθέτη ομιλίας και γ) μεγεθυμένες εκτυπώσεις ή κείμενα βλεπόντων με τη χρήση βοηθημάτων χαμηλής όρασης (φακοί, πρόγραμμα μεγέθυνσης σε οθόνη υπολογιστή, CCTV κτλ). Επίσης, οι συμμετέχοντες απάντησαν ποιο χρησιμοποιούν ως βασικό μέσο ανάγνωσης (βλέπε Μεθοδολογία). 5

6 Από τους 34 συμμετέχοντες, οι 22 (64.7%) είναι άτομα με τύφλωση ή σοβαρά μειωμένη όραση (αδυνατούσαν να διαβάσουν οπτικά, χρησιμοποιώντας βοηθήματα χαμηλής όρασης) και οι 12 (35.3%) είναι άτομα με μειωμένη όραση. Στους 20 (58.8%) από τους 34 συμμετέχοντες η εμφάνιση της οπτικής αναπηρίας ήταν εκ γενετής και στους 14 επίκτητη στα 7 άτομα εμφανίστηκε μέχρι την ηλικία των 10 και στα υπόλοιπα 7 άτομα σε ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε πρόσθετες αναπηρίες ή προβλήματα ακοής. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, 13 από τους συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι λυκείου, 10 ήταν φοιτητές και 11 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βασική προϋπόθεση που τέθηκε για τη συμπερίληψη στο δείγμα ήταν οι συμμετέχοντες να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου, ώστε να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο των κειμένων είναι σε αντιστοιχία με το μορφωτικό τους επίπεδο. Από τους 34 συμμετέχοντες, οι 20 δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης ως βασικό μέσο ανάγνωσης. Επιπλέον, 12 άτομα δήλωσαν ότι το χρησιμοποιούν «πάρα πολύ συχνά», 5 άτομα «πολύ συχνά», 9 άτομα δήλωσαν «μέτρια», 3 άτομα «λίγο» και 5 άτομα δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν «καθόλου» το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης. Από τους 34 συμμετέχοντες, οι 6 χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα λογισμικά πάνω από 10 έτη και 18 συμμετέχοντες από 5 έως και 10 έτη. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρχικά υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των λαθών στις απαντήσεις των συμμετεχόντων, στα κείμενα της τυπικής και γρήγορης φυσικής ομιλίας και στα κείμενα της τυπικής και γρήγορης συνθετικής ομιλίας. Επίσης, υπολογίστηκαν ξεχωριστά οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των λανθασμένων απαντήσεων, με βάση το φύλο, την κατάσταση της όρασης, την ηλικία απώλειας της όρασης (εκ γενετής ή επίκτητη) και τη χρήση του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης ως βασικού μέσου ανάγνωσης (ναι ή όχι). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τα κείμενα της φυσικής και της συνθετικής ομιλίας. Πίνακας 1: Μέσος όρος (M) και τυπική απόκλιση (SD) των λαθών των συμμετεχόντων σε κάθε ένα από τα κείμενα της φυσικής και συνθετικής ομιλίας Φυσική τυπική Φυσική γρήγορη Συνθετική τυπική Συνθετική γρήγορη M SD M SD M SD M SD Συνολικό δείγμα Άνδρες Γυναίκες Τύφλωση Μειωμένη όραση Εκ γενετής Επίκτητη Βασικό (ναι)

7 Βασικό (όχι) Πέρα από τον υπολογισμό των μέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων, διερευνήθηκε εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδοση των συμμετεχόντων για τις διαφορετικές μορφές κειμένων. Η εφαρμογή του 2 2 (είδος ομιλίας ταχύτητα εκφώνησης) ANOVA έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική (F = 3.945, p <.05) επίδραση της ταχύτητας στην κατανόηση των τεσσάρων κειμένων, καμιά επίδραση τους είδους της ομιλίας (φυσική ή συνθετική) και κανένας επηρεασμός της κατανόησης από τις αλληλεπιδράσεις ταχύτητας - είδους ομιλίας. Οι συμμετέχοντες είχαν καλύτερη κατανόηση (λιγότερα λάθη) όταν τα κείμενα παρουσιαζόταν σε τυπική ταχύτητα παρά σε γρήγορη ομιλία. Επίσης, διερευνήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στην επίδοση, βάσει του φύλου, της κατάστασης της όρασης, της ηλικίας απώλειας της όρασης και της χρήσης του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης με συνθέτη ομιλίας ως βασικού μέσου ανάγνωσης. Η εφαρμογή του T-test έδειξε ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης ως βασικό μέσο ανάγνωσης πέτυχαν σημαντικά καλύτερη (t = 2.884, df = 32, p <.01) κατανόηση του κειμένου που παρουσιάστηκε με τυπική συνθετική ομιλία, σε σχέση με τα άτομα που χρησιμοποιούν άλλα ως βασικά μέσα ανάγνωσης. Επιπλέον, διερευνήθηκε εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των λαθών και της εμπειρίας στη χρήση της συνθετικής ομιλίας. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης r του Pearson μεταξύ των δύο μεταβλητών αξιολόγησης της εμπειρίας/ συχνότητας χρήσης συνθετικής ομιλίας (α. έτη χρήσης, β. συχνότητα χρήσης) και των λανθασμένων απαντήσεων στις ερωτήσεις κατανόησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Συντελεστές συσχέτισης Pearson (r) μεταξύ λαθών και εμπειρίας/ συχνότητας χρήσης συνθετικής ομιλίας. Φυσική τυπική Φυσική γρήγορη Συνθετική τυπική Συνθετική γρήγορη Έτη χρήσης ** Συχνότητα χρήσης * **p <.01, *p <.05 Από την ανάλυση προκύπτει ότι τα λάθη κατανόησης κειμένου που εκφωνείται με συνθετική ομιλία παρουσιάζουν μια αρνητική συσχέτιση, τόσο με τα έτη χρήσης (r = -.495, p <.01) όσο και με τη συχνότητα χρήσης (r = -.361, p <.05) των λογισμικών ανάγνωσης οθόνης με συνθέτη ομιλίας. Τα άτομα που χρησιμοποιούν περισσότερα έτη και περισσότερο συχνά το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, επιδεικνύουν καλύτερη κατανόηση (λιγότερα λάθη) του κειμένου που παρουσιάζεται (εκφωνείται) με συνθετική ομιλία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα έρευνα δεν αναδεικνύονται διαφορές στην κατανόηση, από τα άτομα με πρόβλημα όρασης, της φυσικής και της συνθετικής ομιλίας. Το εύρημα 7

8 αυτό είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Papadopoulos et al., 2009). Αν λάβουμε υπόψη ότι ο τελικός σκοπός της ανάγνωσης είναι η κατανόηση, η διαπίστωση αυτή έχει μια σημαντική πρακτική αξία, καθώς δείχνει ότι η χρήση των λογισμικών ανάγνωσης οθόνης και των συστημάτων μετατροπής κειμένου σε ομιλία από τα άτομα με προβλήματα όρασης, δεν επηρεάζει αρνητικά τον επιδιωκόμενο σκοπό της ανάγνωσης (Papadopoulos et al., 2009). Έτσι, ενώ προηγούμενες έρευνες έχουν αναδείξει διαφορές στην καταληπτότητα φυσικής και συνθετικής ομιλίας (Koul & Hanners, 1997; Papadopoulos et al., 2009), φαίνεται ότι αυτές τελικά δεν επηρεάζουν αρνητικά την κατανόηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν επίσης την επίδραση της ταχύτητας εκφώνησης στην κατανόηση. Οι συμμετέχοντες έχουν καλύτερη επίδοση στην τυπική ταχύτητα παρά στη γρήγορη. Προφανώς, αυτό συμβαίνει λόγο της μεγαλύτερης εξοικείωσης των συμμετεχόντων με την τυπική ταχύτητα εκφώνησης. Μελλοντικές έρευνες θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσουν την επίδραση που έχει στην κατανόηση η απόκλιση (μείωση ή αύξηση) της ταχύτητας εκφώνησης σε σχέση με την ταχύτητα που χρησιμοποιεί καθημερινά (για προσωπική χρήση) το εξεταζόμενο άτομο με πρόβλημα όρασης. Επιπλέον, αναδεικνύεται η σχέση της κατανόησης κειμένων συνθετικής ομιλίας με την εμπειρία (έτη χρήσης) και τη συχνότητα χρήσης λογισμικών ανάγνωσης οθόνης με συνθετική ομιλία. Σύμφωνα με τους Reynolds και Jefferson (1999) και τον Koul (2003), η αντίληψη και κατανόηση της συνθετικής ομιλίας βελτιώνεται με την εκπαίδευση και την πρακτική. Επιπλέον, βελτιώνεται με την επανειλημμένη και συστηματική έκθεση σε αυτή (Koul & Hester, 2006). Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών καταδεικνύουν τη σχέση μεταξύ καταληπτότητας της συνθετικής ομιλίας και εμπειρίας/ συχνότητας χρήσης λογισμικών ανάγνωσης οθόνης με συνθετική ομιλία (Papadopoulos et al., 2010). Οι μελλοντικές έρευνες μπορούν περεταίρω να εστιάσουν στις πιθανές διαφορές στην κατανόηση της φυσικής και συνθετικής ομιλίας μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, συμπεριλαμβάνοντας στο δείγμα άτομα τρίτης ηλικίας, ενήλικες, εφήβους και παιδιά. Μπορούν επίσης να εστιάσουν στις πιθανές διαφορές στην κατανόηση, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διαφορετικής εκπαίδευσης των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Beller, G., & Rodet, X. (2007). Content based transformation of the expressivity in speech. Proceedings of 16 th International Congress of Phonetic Sciences ( ). Dudweiler, Germany: Pirrot GmbH. Duffy, S. A., & Pisoni, D. B. (1992). Comprehension of synthetic speech produced by rule: A review and theoretical interpretation. Language and Speech, 35(4), Fellbaum, K., & Kouroupetroglou, G. (2008). Principles of electronic speech processing with applications for people with disabilities. Technology and Disability, 20,

9 Francis, A. L., Nusbaum, H. C., & Fenn, K. (2007). Effects of training on the acoustic-phonetic representation of synthetic speech. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 50, Freitas, D., & Kouroupetroglou, G. (2008). Speech technologies for blind and low vision persons. Technology and Disability, 20, Gerber, E. (2003). The Benefits of and Barriers to Computer Use for Individuals who Are Visually Impaired. Journal of Visual Impairment & Blindness, 97(9) Goudiras, D., Papadopoulos, K., Koutsoklenis, A., Papageorgiou, V., & Stergiou, M. (2009). Factors Affecting the Use of Reading Media by Visually Impaired Adults. British Journal of Visual Impairment, 27, Grancharov, V,. & Kleijn, W. (2008). Speech quality assesment. In J. Benesty, M. Sondhi, & Y. Huang (Eds.), Handbook of speech processing (pp ). New York: Springer-Verlag. Kelly, S. M. (2009). Use of assistive technology by students with visual impairments: findings from a national survey. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103(8), Koul, R. (2003). Synthetic speech perception in individuals with and without disabilities. Augmentative and Alternative Communication,19, Koul, R. K., & Hanners, J. (1997). Word identification and sentence verification of two synthetic speech systems by individuals with intellectual disabilities. Augmentative and Alternative Communication, 13, Koul, R., & Hester, K. (2006). Effects of Repeated Listening Experiences on the Recognition of Synthetic Speech by Individuals with Severe Intellectual Disabilities. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49, Lazar, J., & Allen, A. (2007). Improving the Screen Reading Experience for Blind Users on the Web. In J. Lazar (ed.), Universal Usability, Designing Computer Interfaces for Diverse Users (pp ). Chichester, England: John Wiley & Sons, Ltd. Papadopoulos, K., Argyropoulos, V., & Kouroupetroglou, G. (2008). Discrimination, perception and comprehension of synthetic speech by students with visual impairments: the case of similar acoustic patterns. Journal of Visual Impairment and Blindness, 102(7), Papadopoulos, K., & Koutsoklenis, A. (2009). Reading Media Used by Higher- Education Students and Graduates with Visual Impairments in Greece. Journal of Visual Impairment & Blindness, 103, Papadopoulos, K., Koutsoklenis, A., Katemidou, E., & Okalidou, A. (2009). Perception of synthetic and natural speech by adults with visual impairments. Journal of Visual Impairment and Blindness, 103(7), Papadopoulos, K., Katemidou, E., Koutsoklenis, A., & Mouratidou, E. (2010). Differences amongst sighted individuals and individuals with visual impairments in word intelligibility presented via synthetic and natural speech. Augmentative and Alternative Communication, 26(4), Ralston, J. V., Pisoni, D. B., & Mullennix, J. W. (1989). Comprehension of synthetic speech produced by rule. In Research on speech perception, 9

10 progress report no. 15 (pp ). Bloomington, IN: Speech Research Laboratory, Psychology Department, Indiana University. Reynolds, M. E., & Jefferson, L. (1999). Natural and synthetic speech comprehension: Comparison of children from two age groups. Augmentative and Alternative Communication, 15, Von Berg, S., Panorska, A., Uken, D., & Qeadan, F. (2009). DECtalk and VeriVox : Intelligibility, Likeability, and Rate Preference Differences for Four Listener Groups. Augmentative and Alternative Communication, 25(1), Κουρουπέτρογλου, Γ., & Φλωριάς, Ε. (2003). Επιστημονικά σύμβολα κατά braille στον Ελληνικό χώρο. Αθήνα: Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Πόρποδας, Κ. (2002). Η ανάγνωση. Πάτρα: Γραβάνης. 10

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και ΑΜΕΑ

Νέες Τεχνολογίες και ΑΜΕΑ Νέες Τεχνολογίες και ΑΜΕΑ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Χαράλαμπος Καραγιαννίδης ΠΤΕΑ-ΠΘ karagian@uth.gr Χ. Καραγιαννίδης 1/23 σύνοψη 1. εκπαιδευτική τεχνολογία what, why, how 2. υποστηρικτική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση:

Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση: Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση: Η εμπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACCELERATE Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη απτικής νοηματικής επικοινωνίας για μαθητές με τύφλωση και πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση

Ανάπτυξη απτικής νοηματικής επικοινωνίας για μαθητές με τύφλωση και πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση Ανάπτυξη απτικής νοηματικής επικοινωνίας για μαθητές με τύφλωση και πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση Μαρία Ζέζα, Εκπαιδευτικός ΕΑΕ Αφροδίτη Μπεκιάρη, Εκπαιδευτικός ΕΑΕ «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 1: Επικοινωνία, Λόγος, Ομιλία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές Τα περιεχόμενα του Οδηγού Τύφλωση και Εκπαίδευση Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας: Γενικές Αρχές και Προσεγγίσεις Η Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές Προσπελασιμότητα Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και η προσβασιμότητα ορίζεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου

Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου Αναπτυξιακά ορόσημα λόγου 0-6 μηνών 7-12 μηνών 13-18 μηνών 19-24 μηνών 2-3 ετών 3-4 ετών 4-5 ετών 5-6 ετών 6-7 ετών 0-6 μηνών Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους Συχνά μουρμουρίζει, γελά και παράγει ευχάριστους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

Γ Εξάμηνο. Μάθημα: ΑΡΧΕΣ MARKETING Εργαστήριο: Ανάλυση περιπτώσεων Marketing. Καθηγητής: Φωτόπουλος Χρήστος

Γ Εξάμηνο. Μάθημα: ΑΡΧΕΣ MARKETING Εργαστήριο: Ανάλυση περιπτώσεων Marketing. Καθηγητής: Φωτόπουλος Χρήστος Μάθημα: ΑΡΧΕΣ MARKETING Εργαστήριο: Ανάλυση περιπτώσεων Γ Εξάμηνο Καθηγητής: Φωτόπουλος Χρήστος Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Μαγλαράς Γιώργος, Παππά Χριστίνα Μελέτη περίπτωσης (Case study): Περιγραφή επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και η χρησιμότητα μιας νέας δοκιμασίας νοητικού λεξικού σε άτομα με ήπια νοητική διαταραχή (MCI)

Η αξιολόγηση και η χρησιμότητα μιας νέας δοκιμασίας νοητικού λεξικού σε άτομα με ήπια νοητική διαταραχή (MCI) Η αξιολόγηση και η χρησιμότητα μιας νέας δοκιμασίας νοητικού λεξικού σε άτομα με ήπια νοητική διαταραχή (MCI) Νεοφυτίδου, Ε., Κουντή, Φ., Πόπτση, Ε. & Τσολάκη, Μ. & Κασάπη, Ε. Εισαγωγή Στην ελληνική βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Για Γιαμαθητές με μεοα ΟΑπου πουφοιτούν Σε Σεσυνηθισμένα Εκπαιδευτήρια Χριστίνα Ηλιάδου ΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ Έγκαιρη ιαπίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ)

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 14-15 Μαΐου 2013 Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ο υ ρ ο υ π έ τ

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Eισαγωγή στην ελληνική έκδοση Eισαγωγή στην ελληνική έκδοση Tο Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης: η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί απόδοση του πρωτότυπου τίτλου: Visual Impairment, Access to Education for Children and Young People,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πρωτόγονη και αρχαία περίοδος. Ελληνική και Ρωμαϊκή περίοδος.. Μεσαίωνας..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πρωτόγονη και αρχαία περίοδος. Ελληνική και Ρωμαϊκή περίοδος.. Μεσαίωνας.. 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Φύση και έννοια της αναπηρίας Η συνειδητοποίηση της αναπηρίας.. Η στάση της οικογένειας απέναντι στο παιδί με αναπηρία Στάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες για Φοιτητές µε Προβλήµατα Όρασης

Υπηρεσίες για Φοιτητές µε Προβλήµατα Όρασης Υπηρεσίες για Φοιτητές µε Προβλήµατα Όρασης Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κύπρου, έχει ως στόχο να κάνει όλες τις υπηρεσίες και τις πηγές της προσβάσιµες σε όλους τους χρήστες της. Προσπαθεί να προβλέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 7: Αντίληψη της Ομιλίας Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Εργαλείου Αυτο-διάγνωσης

Κριτήρια Εργαλείου Αυτο-διάγνωσης Κριτήρια Εργαλείου Αυτο-διάγνωσης Το εργαλείο αυτο-διάγνωσης βασίζεται σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τις τεχνολογίες, τις ηλεκτρονικές συσκευές και το λογισμικό. Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ Χαράλαμπος Σουρής Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ονοματεπώνυμο: ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΔΑΜ ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Δεκέμβριος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Κανείς δεν φαντάζεται ότι ο λόγος θα εμφανισθεί απότομα, στην τελική του μορφή μ ένα χτύπημα μιας μαγικής ράβδου, σαν μια μηχανή έτοιμη για χρήση. Η εγκατάσταση του πολύπλοκού

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης

Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης Ελεύθερη Έκφραση Απόψεων: Εμπειρική μελέτη σε εργαζόμενους σε οργανισμούς πληροφόρησης Πτυχιακή Εργασία Λαγογιάννη Ευσταθία (Α.Μ. 11005) Επιβλέπουσα: Δρ Ευτυχία Βραϊμάκη Μάιος, 2017 Κίνητρο& Σκοπός Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 4

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 10 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 1: Εισαγωγικές Επισημάνσεις Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών

Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 6 Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 6 Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 6 Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Κανόνες Προσβασιμότητας Έκδοση 1.0

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Κανόνες Προσβασιμότητας Έκδοση 1.0 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πολυτεχνείο Κρήτης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Κανόνες Προσβασιμότητας Έκδοση 1.0 Πέτρος Καπούλας Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πολυτεχνείο Κρήτης, Πέτρος Καπούλας 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 Δανιηλίδου Αικατερίνη, Τριανταφύλλου Παναγιώτα, Χριστοφορίδης Αθανάσιος Α Παιδιατρική Κλινική, A.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι επιδόσεις 30 ατόμων σε ένα ψυχομετρικό test, που προσήλθαν ως υποψήφιοι για πρόσληψη σε τραπεζικό οργανισμό. Οι επιδόσεις αυτές συνοδεύονται και από το φύλο κάθε ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο Μαρία Παπαδοπούλου ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Η διδακτέα ύλη αντιμετωπίζεται με «ακαδημαϊκό» τρόπο. Θεωρητική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #6: ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία Τεχνολογική Επανάσταση Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει συνεχείς αλλαγές στην καθηµερινότητα Όµως ένα µεγάλο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

9.00-10.00 11.00-12.00 12.00-13.00 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 4

9.00-10.00 11.00-12.00 12.00-13.00 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5 ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5 ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση και Ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρακτική Άσκηση και Ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρακτική Άσκηση και Ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Γ. Λιοδάκης 1, Ι. Ο. Βαρδιάμπασης 1, Ι. Καλιακάτσος 1, Κ. Λουλακάκης 2 1 Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τ.Ε.Ι. Κρήτης (ΤΗΜ/ΤΕΙΚ) 2 Καθηγητής και

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά μας

Κάνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά μας PUZZLE Developing easy to read formats for people with intellectual disabilities Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Κάνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά μας πιο κατανοητά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Αντίληψη της ομιλίας Απεικόνιση της πρότασης «θα σας διηγηθώ την ιστορία των δύο νέων» κυματομορφή Φασματόγραμμα Συνάρθρωση Οι φθόγγοι αλληλεπικαλύπτονται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

10% του πληθυσμού των ανεπτυγμένων χωρών αποτελούν Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

10% του πληθυσμού των ανεπτυγμένων χωρών αποτελούν Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #8 η : Θέματα προσβασιμότητας στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Προσβασιμότητα 10% του πληθυσμού των ανεπτυγμένων χωρών αποτελούν Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) Σε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μαύρου, PhD Φεβρουάριος 2011

Κατερίνα Μαύρου, PhD Φεβρουάριος 2011 Σεμινάριο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ενιαίας Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ 1Η Κατερίνα Μαύρου, PhD Φεβρουάριος 2011 ΧΡΉΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΉΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΊΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Εισαγωγή: Πλαίσιο,

Διαβάστε περισσότερα

12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών

12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών 12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών Διαδικασίες διαχείρισης περίπτωσης Στάδιο 1 Εντοπισμός Στάδιο 2 Αξιολόγηση Στάδιο 3 Παρέμβαση Στάδιο 4 Υποστήριξη Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Ένα πρόβλημα Πρόβλημα: Ένας μαθητής είχε επίδοση στο τεστ Μαθηματικών 18 και στο τεστ

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες Του Θωμά Κατσιώνη ΜΑ Διευθυντή του Ιδρύματος «Θεοτόκος» Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Νευροψυχολογία του παιδιού

Κλινική Νευροψυχολογία του παιδιού Κλινική Νευροψυχολογία του παιδιού Α εξάμηνο Διδάσκων : Α. Β. Καραπέτσας Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 1 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ 2 Μία από τις πρώτες έρευνες που μελετούν και επιβεβαιώνουν ότι τα άτομα με μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Στ. Φιλιππίδης Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

ΠΡΑΞΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ ΝΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0188/298. Morten Løkkegaard Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες COM(2015)0615 C8-0387/ /0278(COD)

A8-0188/298. Morten Løkkegaard Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες COM(2015)0615 C8-0387/ /0278(COD) 7.9.2017 A8-0188/298 298 Παράρτημα I Ενότητα IV Μέρος A Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. CATALISE: Μια διεθνής και διεπιστημονική έρευνα με την μέθοδο Delphi των προβλημάτων γλωσσικής ανάπτυξης. 2 η Φάση.

Περίληψη. CATALISE: Μια διεθνής και διεπιστημονική έρευνα με την μέθοδο Delphi των προβλημάτων γλωσσικής ανάπτυξης. 2 η Φάση. Περίληψη CATALISE: Μια διεθνής και διεπιστημονική έρευνα με την μέθοδο Delphi των προβλημάτων γλωσσικής ανάπτυξης. 2 η Φάση. Περίληψη από την Susan Ebbels- αναθεωρημένη 13 Φεβρουαρίου 2017 (Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη Γραφείο Τύπου: Μιχάλης Δώσσας Τηλ: 2310.891.311, 6974.487.128 Φαξ: 2310.891.313 Ε-mail: gtypou@uom.gr, mikegd@uom.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. σελ.: 5 Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική παρέμβαση στον αφηγηματικό λόγο νηπίου με γλωσσική διαταραχή

Εκπαιδευτική παρέμβαση στον αφηγηματικό λόγο νηπίου με γλωσσική διαταραχή Εκπαιδευτική παρέμβαση στον αφηγηματικό λόγο νηπίου με γλωσσική διαταραχή Κατερίνα Σιδηροπούλου Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής ΠΕ 61 10 ο Νηπιαγωγείο Συκεών Χαρακτηριστικά του αφηγηματικού λόγου Συμβάλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα