Ο σχεδιασμός του τοπίου, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο σχεδιασμός του τοπίου, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου."

Transcript

1 Ο σχεδιασμός του τοπίου, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παρουσίαση, του Ειδικού κατ Επιλογήν μαθήματος του 8ου Εξαμήνου, με θέμα Περιβάλλον, Τοπίο, Αρχιτεκτονική και των σχέσεων του με άλλα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος της Σχολής, όπως και με τα μαθήματα του Διατομεακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, της Σχολής Αρχιτεκτόνων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κωνσταντίνος Μωραίτης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 1

2 Το Ειδικό κατ Επιλογήν μάθημα του 8ου εξαμήνου, με θέμα Περιβάλλον, Τοπίο, Αρχιτεκτονική εισήχθηκε στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων, με σκοπό να εξοικειώσει τους σπουδαστές της Σχολής, με αντικείμενα και σχέσεις σχεδιασμού, που περιγράφονται στον τίτλο του. Αυτή εντούτοις η προσπάθεια, δεν πρέπει να εκληφθεί ως απομωνομένη διαδικασία. Αντίθετα, αφορά την ανάπτυξη των διδακτικών αποτελεσμάτων του μαθήματος αυτού, σε άλλα μαθήματα του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής. Πιο συγκεκριμμένα αφορά τη συσχέτιση του Ειδικού κατ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου με : (1) Το μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων, που διδάσκεται επίσης στο 8ο εξάμηνο του Προπτυχιακού Προγράμματος, με τον χαρακτηρισμό 8Α. (2) Τις ερευνητικές θεωρητικές εργασίες, που προετοιμάζουν οι σπουδαστές στο 9ο εξάμηνο των Προπτυχιακών Σπουδών τους και τις παρουσιάζουν με τη μορφή δημόσιας Διάλεξης. (3) Τις Διπλωματικές Εργασίες, τιςοποίεςεκπονούνοισπουδαστέςκατάτοπέραςτων προπτυχιακών σπουδών. 2

3 Επίσης αφορά τη συσχέτιση του Ειδικού κατ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου με : (4) Το μεταπτυχιακό μάθημα Ιστορία και Θεωρία του Τοπίου, που διδάσκεται στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μαθημάτων «Σχεδιασμός, Χώρος, Πολιτισμός», της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. (5) Διπλωματικές εργασίες, που εκπονούνται κατά την περάτωση του προηγούμενου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η διδασκαλία του Ειδικού κατ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου, με θέμα «Περιβάλλον, Τοπίο, Αρχιτεκτονική» αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης διδακτικής και ερευνητικής προσπάθειας. 3

4 Εισαγωγική παρουσίαση του προπτυχιακού μαθήματος Το Ειδικό μάθημα του 8ου εξαμήνου «Περιβάλλον, Τοπίο, Αρχιτεκτονική» Η ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και Ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ : ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Η περιγραφή του τίτλου του μαθήματος, ορίζει ως αντικείμενο του τη διερεύνηση του «Τοπίου», σε συσχετισμό με τους παράπλευρες όρους «Περιβάλλον» και «Αρχιτεκτονική». ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ. Ειδικότερα, θα εξηγήσουμε πως προσεγγίζουμε το τοπίο, ως αντικείμενο σχεδιασμού. Επειδή θεωρούμε εντούτοις, πως υπάρχει έλλειψη θεωρητικής υποστήριξης σε σχετικά θέματα, ο χρόνος σχεδιαστικής προσπάθειας συμπληρώνεται από μια σειρά συνεπτυγμένων, χρονικά και θεματολογικά, παρουσιάσεων θεωρίας. Σκοπός των παρουσιάσεων αυτών είναι να σχολιάσουν και να ενισχύσουν τη σχεδιαστική άσκηση μάλλον, παρά να συγκροτήσουν ένα σύνολο μαθημάτων θεωρίας τοπίου, εγχείρημα το οποίο συνδέεται υπενθυμίζουμε, με ανάλογους κύκλους μαθημάτων, του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΗΕΠΕΞΗΓΗΣΗΤΩΝΟΡΩΝ ΟΟΡΙΣΜΟΣΤΟΥ«ΤΟΠΙΟΥ». Μια πρώτη απαίτηση του τίτλου του μαθήματος, αφορά επομένως τον ορισμό του «Τοπίου». Με τον όρο «Τοπίο» περιγράφεται η πολιτιστική ερμηνεία του τόπου. Αυτή η ερμηνεία, άλλοτε περιορίζεται μόνο στη νοητική σφαίρα της αντίληψης και της γνωστικής επεξεργασίας, άλλοτε επεκτείνεται σε εκφραστικές πρακτικές, όπως η ζωγραφική τοπιογραφία, ηφωτογραφία, ο κινηματογράφος, που επεξεργάζονται την εικόνα του τόπου και άλλοτε καταλήγει στην ολοκληρωμένη κατασκευαστική τοπιακή παρέμβαση. 4

5 2.2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ. Ένα δεύτερο συστατικό στοιχείο του τίτλου του μαθήματος, είναι η σχέση που προτείνεται ανάμεσα στην «Αρχιτεκτονική» και στο «Τοπίο». Η σχέση αυτή δεν αναγνωρίζει μόνο την αρχιτεκτονική πράξη, ως κεντρικό πολιτιστικό γεγονός, το οποίο αποδίδει ερμηνευτική και κατασκευαστική δομή στον τόπο. Αναφέρεται επίσης η σχέση αρχιτεκτονικής και τοπίου, στη διαπίστωση πως η αρχιτεκτονική κατασκευή θέτει πάντα θέματα «ένταξης», θέτει δηλαδή όρους συσχέτισης με έναν ευρύτερο τόπο, ερμηνευμένο και κατασκευαστικά επεξεργασμένο από την πολιτιστική κοινότητα. Αναφέρεται επομένως με την έννοια αυτή πάντα η αρχιτεκτονική, σε συνθήκες τοπιακής ένταξης, είτε αυτές αφορούν το αστικό τοπίο, είτε αυτές αφορούν το πέραν της πόλης τοπίο, που καταχρηστικά συνήθως το αποκαλούμε «φυσικό». 2.3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ. Τότε όμως η αρχιτεκτονική γίνεται αντιληπτή ως τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος. Σε αυτό περιλαμβάνονται τόσο το υπόβαθρο της ζωής μας, το γήινο ανάγλυφο και η ατμόσφαιρα, όσο και οι ζωντανοί οργανισμοί, τα φυτά και τα ζώα. Αλλά στο ευρύτερο αυτό σύστημα περιλαμβάνονται και οι πολιτιστικές ανθρώπινες κοινότητες, οι κάθε λογής δραστηριότητες και οι κατασκευές τους. Χρησιμοποιώντας έναν όρο δανεισμένο από τις φυσικές επιστήμες, μπορούμε να περιγράψουμε την αρχιτεκτονική ως συσχετισμένη με ένα ευρύτερο «Περιβάλλον». Με το λεπτό δηλαδή εκείνο γήινο στρώμα, που οι φυσικοί επιστήμονες αποκαλούν βιόσφαιρα και το οποίο αντιστοιχεί σε όλα όσα αποτελούν το υπόβαθρο της ζωής, αλλά και στους ζωντανούς οργανισμούς συνολικά. Τη διερεύνηση αυτού του πεδίου, που μόλις προσεγγίσαμε με τον όρο «Περιβάλλον», την πραγματεύονται ειδικότερα, άλλα συγγενή μαθήματα. Στα πλαίσια των δικών μας παρουσιάσεων, αρκούμαστε στο σχολιασμό της συμπληρωματικής σχέσης ανάμεσα στους όρους «τοπίο» και «περιβάλλον», επεξηγώντας πως ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συγκριτική τους αρχιτεκτονική διερεύνηση. 3.0.Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ MΑΘΗΜΑΤΟΣ. 3.1.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ. Είναι φανερό πως το μάθημα που παρουσιάζουμε συνδέεται άμεσα με την ευκαιρία άσκησης, σε θέματα που αφορούν την επεξεργασία του τοπίου. Τοεπιχείρημαγιατηνπροφανήαυτήσκοπιμότητα, αξίζει εντούτοις να συμπληρωθεί με δύο άλλα επιχειρήματα. Πρώτα με το επιχείρημα της ενίσχυσης της γενικότερης παιδείας του αρχιτέκτονα, όπως και με το πρακτικότερο επαγγελματικό ενδιαφέρον, που εμφανίζει η ενασχόληση του με θέματα σχεδιασμού τοπίου. απλές ασκήσεις καλλωπισμού. Πολύ περισσότερο, επιχειρούν να εμφανίσουν εκφρασμένη σε τόπο, το σύνολο της πολιτιστικής εμπειρίας. Αποδίδουν, συχνά με αλαζονεία αυτοκρατορική, τις τεχνικές και καλλιτεχνικές δυνατότητες των κοινωνιών που τις παρήγαγαν, όπως και την οικονομική και πολιτική τους ευρωστία. 5

6 3.2. ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Η διαμόρφωση του Τοπίου, πρακτική πολιτιστικά κεντρική, για το νεώτερο δυτικό πολιτισμό. Επεξηγώντας αναλυτικότερα τη σκοπιμότητα του μαθήματος, σε επίπεδο συγκρότησης της γενικής παιδείας του αρχιτέκτονα, αξίζει να τονίσουμε την κεντρική σημασία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, για το νεώτερο Δυτικό πολιτισμό. Αναφερόμαστε στο γεγονός, πως οι παρεμβάσεις τοπίου αποτελούν, κατά τη νεώτερη δυτική ιστορία, δραστηριότηταμεεξαιρετικόκοινωνικό ενδιαφέρον. Δε συσχετίζονται μόνο με τις παραγωγικές πρακτικές και με την επιστημονική ανάπτυξη. Αναλαμβάνουν επίσης, με χειρονομίες σε μεγάλο βαθμό συμβολικές, να συμπυκνώσουν και να προβάλουν το σύνολο των πολιτιστικών επιτευγμάτων. Η νεώτερη ελληνική ιστορία δε διαθέτει βέβαια ανάλογα σημαντικά παραδείγματα. Γι αυτό ίσως, ακόμη και σήμερα, είναι δύσκολο να κατανοήσουμεπωςγιατιςισχυρέςκοινωνίες της Αναγέννησης και της εποχής του baroque, οι τοπιοτεχνικές παρεμβάσεις δεν περιορίζονται σε απλές ασκήσεις καλλωπισμού. Πολύ περισσότερο, επιχειρούν να εμφανίσουν εκφρασμένη σε τόπο, το σύνολο της πολιτιστικής εμπειρίας. Αποδίδουν, συχνά με αλαζονεία αυτοκρατορική, τις τεχνικές και καλλιτεχνικές δυνατότητες των κοινωνιών που τις παρήγαγαν, όπως και την οικονομική και πολιτική τους ευρωστία Η διεπιστημονική σημασία του όρου «Τοπίο» και η επικαιρότητα του ενδιαφέροντος. Επεκτείνοντας τα επιχειρήματα για τη σκοπιμότητα του μαθήματος, πρέπει να τονίσουμε πως η απαίτησης της ενασχόλησης με το τοπίο εμφανίζεται στις μέρες μας πιεστική. Όχι μόνο, γιατί όπως απλοϊκά μπορούμε να υποθέσουμε η οικολογική φθορά αναγκάζει τον πολιτισμό μας να ενδιαφερθεί ενεργά για το περιβάλλοντηςζωήςτου, για τα τοπία της πολιτιστικής του οικολογίας[1] αλλά κύρια, γιατί ο όρος «Τοπίο» εμφανίζεται εννοιολογικά τόσο ευρύς, ώστε να επιτρέπει τη σύγκλιση σε αυτόν πολλαπλών θεωρήσεων και επιστημών. Εξετάζοντας τον όρο «τοπίο», διαπιστώνουμε πως εμφανίζεται ευρύτερος, ακόμη και από έναν όρο τόσο σημαντικό για την ανθρώπινη σκέψη, όπως ο όρος «πόλη». Καθένας έχει να πει κάτι για την πόλη, οι περισσότερες επιστήμες οφείλουν να αναφερθούν στην πόλη. Ευρύτερο από την πόλη, το «τοπίο» μπορεί να είναι η πόλη, όπως και ο οποιοσδήποτε άλλος τόπος μας αφορά πολιτιστικά. [1] Πρβλ. F. Guattari: Οι τρεις οικολογίες, έργο όπου με έμφαση προβάλλεται ο όρος «πολιτιστική οικολογία». 6

7 Ακόμη περισσότερο, το «τοπίο» είναι ο τόπος και ταυτόχρονα η νοητική ερμηνεία του. Είναι η ύλη του τόπου και ταυτόχρονα η άυλη αναφορά σε αυτόν. Χωρίς σημαντική υπερβολή, μπορούμε να ισχυριστούμε πως η αναφορά στο τοπίο μπορεί να αποκτήσει και αυτήν ακόμη την ευρύτητα της κοσμικής εμπειρίας Η ιδιαίτερη συσχέτιση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, με την αρχιτεκτονική συνθετική πρακτική και με την παιδεία του αρχιτέκτονα. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των επιχειρημάτων για τη σκοπιμότητα του μαθήματος, αξίζει να σημειώσουμε πως η ενασχόληση του αρχιτέκτονα με το σχεδιασμό του τοπίου, αποδεικνύει βέβαια τις γνωσιολογικές του ελλείψεις σε μια σειρά από επιμέρους θέματα. Αποδεικνύει όμως ταυτόχρονα πως διαθέτει ο αρχιτέκτονας τη βασική δυνατότητα της συνθετικής αντιμετώπισης του τοπίου, όπως και τα ειδικότερα σχεδιαστικά μέσα παρουσίασης και επεξεργασίας, αυτής της συνθετικής προσέγγισης. Με αυτήν την έννοια η παρουσία της αρχιτεκτονικής προσέγγισης στο σχεδιασμό τοπίου δεν είναι με κανένα τρόπο περιφερειακή. Κάθε άλλο μάλιστα - επιστρέφοντας σε απόψεις που ήδη αναφέραμε συνοπτικά, αξίζει να τονίσουμε την ιδιαίτερη επικαιρότητα των αναφορών, των σύγχρονων αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων [2], στην έννοια του τοπίου. Με σαφέστατο τρόπο, στις αναφορές αυτές, το τοπίο εμφανίζεται, όπως εξηγήσαμε ήδη στο προλογικό αυτό σημείωμα, ως το ευρύτερο πλαίσιο ένταξης οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής χειρονομίας. [2] Πρβλ. για παράδειγμα την τοπιακή ποιότητα την οποία αποδίδουν έργα, όπως το Wexner Center του Peter Eisenmann. Αλλά η αναφορά στο αστικό τοπίο χαρακτηρίζει με έμφαση, όπως θα ισχυριστούμε στη συνέχεια του μαθήματος, μια ευρύτατη ομάδα από έργα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, δημόσια κτήρια όπως την Εθνική Πινακοθήκη του Βερολίνου του Mies van der Rohe ήτοκέντροpompidou. Όχιαπλάγιατίτοτοπίοπαραπέμπειστηντοπικήευρύτητατου περιβάλλοντος τόπου. Αλλά γιατί επιπλέον, με πολύ πλουσιότερο τρόπο, το τοπίο παραπέμπει στον πολιτιστικά επεξεργασμένο τόπο. Παραπέμπει δηλαδή, σε όλα, τα επάλληλα «πλαίσια» πολιτιστικής «σημείωσης» και επεξεργασίας, σταοποίαηκτηριακήαρχιτεκτονική εντάσσεται. Με άλλα λόγια, η ιστορικήεμπειρίααιώνων, έχει αποδείξει πως η αρχιτεκτονική δε μπορεί να είναι κτηριακή, παρά μόνο παραπέμποντας ταυτόχρονα σε κάτι ευρύτερο από αυτήν, είτε πρόκειται για έναν υποδοχέα φυσικό, είτε πρόκειται για το αστικό της υπόβαθρο. Με ανάλογο τρόπο, οόρος«τοπίο» επιτρέπει και στην πολεοδομική σκέψη, την ταυτόχρονη αναφορά τόσο σε θέματα «φυσικού» σχεδιασμού, στην υλική ειδική παρουσία των αστικών δομών, όσο και στην πολιτιστική ευρύτητα του αστικού φαινομένου, επιχειρώντας για παράδειγμα, να διερευνήσει συνθήκες τόσο περίπλοκες και γενικευμένες, όσο αυτές που χαρακτηρίζουν την αισθητική φυσιογνωμία. της πόλης. Ένας προκλητικός περιβαλλοντικός αντίλογος. Πέρα από τη πολιτιστική θεώρηση του τόπου μέσωτηςοποίαςαυτός μεταφράζεται σε τοπίο, υπάρχει και μια πιο αντικειμενική και γιατί όχι;- λιγότερο ανθρωποκεντρική διάσταση του φυσικού πεδίου, που «οργώνει» και «θερίζει» ο homo faber κατά βούληση (?) : αυτή που αντιμετωπίζει το περιβάλλον όχι ως υπηρέτη ή εχθρό του περιούσιου ανθρώπινου είδους, αλλά ως ένα δίκτυο φυσικών και βιολογικών αλληλοσυσχετισμών οι οποίοι, στο σύνολό τους, απαρτίζουν αυτό που αποκαλούμε «φύση» και «ζωή». 7

8 Με το πρίσμα αυτό, δεν αρκεί να εξετάσουμε τις επιπτώσεις που έχει στο τοπίο π.χ. ένας ξύλινος φράχτης από αισθητική ή κοινωνική άποψη. Χρειάζεται επίγνωση των λόγων που αυτός ο φράχτης, ας πούμε, παρασύρθηκε από τη βροχή, σάπισε από την υγρασία ή διαλύθηκε από τον άνεμο. Ακόμη, ότι το ξύλο του έφτασε εδώ από ένα μακρινό δάσος με ένα ντιζελοκίνητο καράβι και ότι τα βερνίκια του έγιναν σε ένα εργοστάσιο με τοξικά λύματα. Ή ακόμηότι αυτός ο φράχτης που διαιρεί ανθρώπινες ματαιοδοξίες, χώρισε και τις χελώνες της περιοχής ή έδωσε τροφή στο ντόπιο σαράκι.. Με άλλα λόγια σήμερα -στην εποχή με παιδιά που νομίζουν ότι τα χάμπουργκερ φυτρώνουν στα χαμπουργκερόδεντρα- υπάρχει έντονη ανάγκη μιας σφαιρικής επίγνωσης των φυσικών πλαισίων της ανθρώπινης δραστηριότητας και ιδίως της αρχιτεκτονικής. Κι αυτό επειδή ο δομημένος χώρος έχει πλέον όγκο και συστατικά με καταλυτικές επιπτώσεις σε μεγάλο τμήμα του γήινου φλοιού, αλλά και επειδή ταυτόχρονα δέχεται την επιρροή των φυσικών δυνάμεων που δεν γνωρίζουν αισθητικές αρχές, οικονομικά συστήματα ή τις έννοιες της «προόδου», της «ευημερίας» και του «στυλ». Προς μια τέτοια κατεύθυνση, το μάθημα αυτό μπορεί επίσης να ρίξει φως σε παραγνωρισμένες πτυχές της σχέσης αρχιτεκτονικής και φύσης, αναδεικνύοντας μέσα από παραδείγματα την καθοριστική σημασία του ήλιου, του νερού, του ανέμου και της γης στη πολυποίκιλη διαμόρφωση και τους διαρκείς μετασχηματισμούς του «περιβάλλοντος», του «τοπίου» και της «αρχιτεκτονικής». Απώτερος στόχος είναι ο εμπλουτισμός του αρχιτεκτονικού λεξιλογίου και συντακτικού με την συνειδητοποίηση ότι δεν χτίζουμε στον αφηρημένο Ευκλείδειο χώρο, σεέναπίνακατουdali ή στο κενό διάστημα αλλά σε μια 4-διάστατη βιόσφαιρα - ήκατάrogers «σε ένα μικρό πλανήτη». 8

9 1 ο ακαδημαικό έτος διδασκαλίας : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τομέας 3-8οΕξάμηνο Ακ. Έτος Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΠΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 224 9

10 Κατά το πρώτο εξάμηνο διδασκαλίας (εαρινό εξάμηνο ακαδ.έτους ), αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε η διαμόρφωση της πλατείας Κουμουνδούρου. Το εύρος της συγκεκριμμένης πλατείας, όπως και οι ιστορικές της καταβολές, επέτρεψαν μια ενιαφέρουσα κηποτεχνική διαμόρφωση. Εντούτοις, μετά το πέρας του εξαμήνου, κρίθηκε πως θέματα αντίστοιχου μεγέθους και περιπλοκότητας, προσιδιάζουν παρισσότερο στο υποχρεωτικό μάθημα διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων 8 Α, το οποίο διδάσκεται στο ίδιο εξάμηνο. Η άποψηαυτή, υποδεικνύεται από τα θέματα των ακαδημαικών ετών, που ακολουθούν. 10

11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Σπουδαστής : Αιμίλιος Μιχαήλ Τμήμα Αρχιτεκτόνων Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου Τομέας 3-8ο Εξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). 11

12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Σπουδαστής : Αιμίλιος Μιχαήλ Τμήμα Αρχιτεκτόνων Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου Τομέας 3-8ο Εξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). 12

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Τμήμα Αρχιτεκτόνων Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου Τομέας 3-8ο Εξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). 13

14 2οακαδημαικόέτοςδιδασκαλίας: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τομέας 3-8οΕξάμηνο Ακαδ. Έτος Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΠΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). 14

15 ΘΕΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Το αντικείμενο σχεδιαστικής αναφοράς για το μάθημα, είναι η επέμβαση τοπίου, στημεταβατικήζώνηανάμεσαστον αστικό ιστό και στον αδόμητο, «φυσικό» χώρο. Πιο συγκεκριμένα, ηεπέμβασηαυτή αναφέρεται στο χαμηλότερο τμήμα του Υμηττού, προς την πλευρά της συνοικίας του Παπάγου. Aς αποφασίσουμε να κινηθούμε στην περιοχή. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της, που επιβάλλεται άμεσα στο σώμα μας είναι η ποιότητα του ανάγλυφου του εδάφους, που καθώς διατηρεί τα φυσικά του χαρακτηριστικά, μας αναγκάζει να βαδίσουμε με τρόπο διαφορετικό, από ότι στα αστικά πεζοδρόμια που μόλις εγκαταλείψαμε. Άλλα στοιχεία, που καθορίζουν την αντίληψη μας, είναι η χλωρίδα της περιοχής και μαζί μ αυτήν οι διαφορές του μικροκλίματος - οι διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και οι διαφορετικές ποιότητες του φωτισμού. Το σημαντικότερο εντούτοις χαρακτηριστικό της εμπειρίας μας, είναι η δυνατότητα σύγκρισης που μας προσφέρεται, ανάμεσα σε δυο διαφορετικές επικράτειες. Ανάμεσα στη δομημένη αστική περιοχή και στην αδόμητη έκταση του βουνού. Αποκαλύπτεται έτσι, η σχέση της πολιτιστικής κατασκευής με τα τμήματα εκείνα του Υμηττού, που διατηρούν ακόμη φυσικές αναφορές ή για να χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική διατύπωση, αποκαλύπτεται η αντιπαράθεση του φυσικού τόπου, με το δομημένο τοπίο. Αντιπαράθεση, που γίνεται ακόμη εντονότερη, μετά από την κατασκευή της Αττικής οδού. Η άσκηση που προτείνεται, αφορά το σχολιασμό και σχεδιασμό μικρών τοπικών παρεμβάσεων σε αυτόν ακριβώς τον τόπο, πάνω σε μια επιλεγμένη πορεία, στη ζώνη του αδόμητου χώρου. Οι παρεμβάσεις, που τις περιγράφουμε ως «νησίδες παρέμβασης», αντιστοιχούν η κάθε μια σε ένα υποθετικό εμβαδόν 20μ x 20μπερίπου, χωρίςαυτόνασημαίνει την αναγκαστική εγγραφή τους στο σχήμα του τετραγώνου. Κάθε ομάδα σπουδαστών επιλέγει μία τέτοια «νησίδα» και επεξεργάζεται το χώρο της, επιμένοντας σε θέματα - διαμόρφωσης του ανάγλυφου και - διαμόρφωσης της φύτευσης. 15

16 Είναι επίσης αποδεκτή, αλλά όχι απαραίτητα απαιτούμενη, η πρόταση ελαφρών κατασκευών. Η πρόταση της κάθε νησίδας, υπονοεί βέβαια τον εντοπισμό του ενδιαφέροντος σε κάποιο επιλεγμένο σημείο, αλλά με πολύ ευρύτερη διάθεση αναφέρεται στο άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον παρέμβασης. Επιχειρείναεξετάσειτοτοπίοκαιτοπεριβάλλον,όχι μόνο ως στατική εικόνα θέας, αλλά πολύ περισσότερο ως οργάνωση παραγόντων, που αποκαλύπτονται κατά την κιναισθητική μας προσέγγιση. Η παρουσίαση των προτάσεων περιλαμβάνει : - Τη σχεδιαστική περιγραφή τους σε κλίμακα 1/100, με σχέδια κάτοψης και τομών τη περιοχής παρέμβασης. - Την ενδεικτική τοποθέτηση του σημείου παρέμβασης, πάνω στο τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής. - Την παρουσίαση της πρότασης με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπει την καλλίτερη ερμηνεία της περιοχής και του τρόπου παρέμβασης σκαριφήματα, επιζωγραφισμένες φωτογραφίες, collage, μικρά προπλάσματα, 16

17 Σπουδάστριες : Αντωνοπούλου Έλενα, Λινάρδου Ολγα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Τμήμα Αρχιτεκτόνων ου Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8 Εξαμήνου ο Τομέας 3-8 Εξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ο. ΛΙΝΑΡΔΟΥ - ακ. Έτος Σελ.01 17

18 3οακαδημαικόέτοςδιδασκαλίας: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Τομέας 3-8οΕξάμηνο Ακαδ. Έτος Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΠΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). 18

19 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΠΙΟ και ΝΕΡΟ. Το γενικότερο αντικείμενο του μαθήματος. Γενικότερο αντικείμενο του μαθήματος, είναι η επέμβαση σε εκτεταμένους υπαίθριους χώρους, σε αστικές ή περιαστικές περιοχές, - στις οποίες αξίζει να εξετάσουμε τις ενδιαφέρουσες σχέσεις, που αναπτύσσονται ανάμεσα στους φυσικούς και πολιτιστικούς παράγοντες, που ορίζουν τις συνθήκες του «Περιβάλλοντος» και - στις οποίες μπορούμε να αποδώσουμε το χαρακτηρισμό του «Τοπίου». Το γενικότερο αυτό αντικείμενο, το προσεγγίζουμε, - με εισηγήσεις, που προσφέρουν μια συνεπτυγμένη θεωρητική περιγραφή του θέματος και - με μια μικρή σχεδιαστική άσκηση, ηοποίααποτελείτοκύριο αντικείμενο της ενασχόλησης μας. Το ιδιαίτερο αντικείμενο του μαθήματος. Το ιδιαίτερο αντικείμενο του μαθήματος, αναφέρεται αυτή την διδακτική περίοδο, στον υπαίθριο χώρο της Πολυτεχνειούπολης του Ζωγράφου και εξετάζει μια συνθετική επέμβαση, ηοποία χρησιμοποιεί το στοιχείο του νερού. Αναφέρεται επομένως σε μια συνθετική παρέμβαση τοπίου, ηοποία μπορεί να περιλάβει ως ένα στοιχείο της μια κατασκευή, ηοποία αναφέρεται στο νερό ή... με ακόμη διεισδυτικότερο τρόπο, μπορεί να ασχοληθεί με τα συνθετικά μέσα, με τα οποία οι περιβαλλοντικές και τοπιακές ποιότητες του νερού, μπορούν να γίνουν εμφανέστερες. Με αυτόν τον τρόπο όμως, ησυνθετικήεπέμβαση, που χρησιμοποιεί το στοιχείο του νερού, μπορεί να μας υποδείξει γενικά τι είναι ο τοπιακός ή ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Είναι προφανές, πως η παρουσία του νερού σε ένα τόπο, επηρεάζει τις συνθήκες στο άμεσο ή το ευρύτερο περιβάλλον του, καθορίζοντας και την χλωρίδα ή την πανίδα του τόπου. Η επιρροή αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην παρουσία του νερού, που από φυσικέςαιτίεςπροϋπάρχειστοτόπο, αλλά περιλαμβάνει επίσης όλες εκείνεςτιςδομικέςπαρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να μετασχηματίσουν τεχνητά ή να εισάγουν το στοιχείο του νερού στον τόπο αυτό. Έτσι όμως το νερό, ωςφυσικήήδομικήπαρουσίασεέναντόπο, αποβαίνει το αντικείμενο πολιτιστικών διεργασιών. Αντιλαμβανόμαστε τις υλικές του ποιότητες, τις ερμηνεύουμε, τις επεξεργαζόμαστε με τη γνώση τις τέχνες και την τεχνική μας, τις χρησιμοποιούμε κατασκευαστικά τις εντάσσουμε δηλαδή στον πολιτιστικό σχεδιασμό του περιβάλλοντος, στο σχεδιασμό του τοπίου. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική διατύπωση, θα ισχυριστούμε πως η βασική, ουσιώδης συμμετοχή του νερού στη συγκρότηση των τόπων ζωής μας, το καθιστά ενδιαφέρον κεντρικό αντικείμενο, για πολλές πολιτιστικές πρακτικές. Το καθιστά θέμα αναφοράς της επιστημονικής και θεωρητικής σκέψης, το εισάγει στα κείμενα της λογοτεχνίας και στην εποπτεία των κάθε λογής τεχνών. Διαποτίζει με την υγρή και ασταθή του ποιότητα το σύνολο της κοινωνικής αναφοράς, επηρεάζοντας έμμεσα ή άμεσα το σχεδιασμό του τοπίου και του περιβάλλοντος. 19

20 Σχολιάζοντας το είδος της συνθετικής παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται μπορούν: 1 - Να αντιστοιχούν σε ένα εντοπισμένο σημειακό σχεδιασμό στον ελεύθερο υπαίθριο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Επιχειρώντας να ορίσουμε την έκταση μιας τέτοιας παρέμβασης, μπορούμε να αναφερθούμε σε μια υποθετική νησίδα χώρου, εμβαδού 20μx20μ. 2 - Να εξετάζουν τη διαμόρφωση μιας γραμμικής πορείας καθορισμένης από το νερό. 3 - Να πραγματεύονται τη διαμόρφωση ενός μικρού δικτύου, από επιμέρους σημεία με ανάλογες τοπιακές παρεμβάσεις. Θέματα στα οποία αξίζει να επιμείνουμε είναι - η διαμόρφωση του ανάγλυφου του εδάφους, όπως και - ηδιαμόρφωσητηςφύτευσης, ενώ... - είναι επίσης αποδεκτή, αλλά όχι απαραίτητα απαιτούμενη, η πρόταση ελαφρών κατασκευών. Σχολιάζουμε, πωςακόμηκαιαναποφασίσουμεναεντοπίσουμετοενδιαφέρονμαςσεκάποιοεπιλεγμένο σημείο, η πρόθεσή μας πρέπει να αναφέρεται, με ευρύτερη διάθεση, στο άμεσο και το ευρύτερο περιβάλλον παρέμβασης. Ας επιχειρήσουμεναεξετάσουμετοτοπίοκαιτοπεριβάλλον, όχι μόνο ως στατική εικόνα θέας, αλλά πολύ περισσότερο ως οργάνωση παραγόντων, οι οποίοι αποκαλύπτονται κατά την κιναισθητική μας προσέγγιση. Η παρουσίαση των προτάσεων. Η παρουσίαση των προτάσεων περιλαμβάνει : - Την ενδεικτική τοποθέτηση του σημείου, της πορείας ή των σημείων παρέμβασης, πάνω στο τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής, σε κλίμακα 1/500, με τρόπο που να περιγράφει τη συσχέτιση των προτάσεων, με το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς.. - Τη σχεδιαστική περιγραφή των προτάσεων, σε κλίμακα 1/100, με σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών.. - Την παρουσίαση των προτάσεων, με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπει την καλλίτερη ερμηνεία της παρέμβασης σκαριφήματα, επιζωγραφισμένες φωτογραφίες, collage, μικρά προπλάσματα, 20

21 Σπουδάστρια : Ζάρρα Mαρία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - Τμήμα Αρχιτεκτόνων ου Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8 Εξαμήνου ο Τομέας 3-8 Εξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). Μ. ΖΑΡΡΑ - ακ. Έτος Σελ.01 21

22 Σπουδάστρια : Ζάρρα Mαρία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Τμήμα Αρχιτεκτόνων ου Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8 Εξαμήνου ο Τομέας 3-8 Εξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). 22

23 Σπουδάστρια : Ζάρρα Mαρία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Τμήμα Αρχιτεκτόνων ου Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8 Εξαμήνου ο Τομέας 3-8 Εξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). 23

24 Σπουδάστριες : Σαπουτζή Ελένη, Σιμάκου Μαρία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Τμήμα Αρχιτεκτόνων ου Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8 Εξαμήνου ο Τομέας 3-8 Εξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). E. ΣΑΠΟΥΤΖΗ, Μ. ΣΙΜΑΚΟΥ - ακ. Έτος Σελ.01 24

25 E. ΣΑΠΟΥΤΖΗ, Μ. ΣΙΜΑΚΟΥ - ακ. Έτος Σελ.02 25

26 Σπουδάστρια : Γούλα Ιουλία Τμήμα Αρχιτεκτόνων Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου Τομέας 3-8οΕξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ι. ΓΟΥΛΑ - ακ. Έτος Σελ.01 26

27 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου Τομέας 3-8οΕξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ι. ΓΟΥΛΑ - ακ. Έτος Σελ.02 27

28 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου Τομέας 3-8οΕξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ι. ΓΟΥΛΑ - ακ. Έτος Σελ.03 28

29 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου Τομέας 3-8οΕξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). Ι. ΓΟΥΛΑ - ακ. Έτος Σελ.04 29

30 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου Τομέας 3-8οΕξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). Ι. ΓΟΥΛΑ - ακ. Έτος Σελ.05 30

31 4 ο ακαδημαικό έτος διδασκαλίας : ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 8ου εξαμήνου - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Διδάσκοντες : Κ. Μωραίτης - Θ. Στασινόπουλος Παρέμβαση στην περιοχή του Κεραμεικού 31

32 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου Τομέας 3-8οΕξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 32

33 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Μάθημα 8ου Εξαμήνου Τομέας 3-8οΕξάμηνο Ακ. Έτος Κ. Μωραΐτης, Επίκ. Καθηγητής Θ. Ν. Στασινόπουλος, Βοηθός. Π. Καραμανέα, Λέκτορας (407/80). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΠΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 33

34 Η σχέση του προπτυχιακού μαθήματος με το μάθημα σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων του 8 ου Εξαμήνου (8 Α) Σημαντική είναι η συνάφεια του Ειδικού κατ Επιλογήν μαθήματος του 8ου εξαμήνου, με θέμα Περιβάλλον, Τοπίο, Αρχιτεκτονική, με το προπτυχιακό μάθημα σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων του 8 ου Εξαμήνου (8 Α). Ενδεικτικά παρουσιάζονται σπουδαστικές εργασίες στο μάθημα αυτό, που εκπονήθηκαν κατά το ακαδημαικό έτος , με αντικείμενο το σχεδιασμό της περιοχής της απόληξης της οδού Ερμού, στη συμβολή της με την οδό Πειραιώς. Οι εργασίες που παρουσιάζονται αντιστοιχούν στη διδακτική ομάδα των διδασκόντων Μ. Μαυρίδου, Κ. Μωραίτης, Ι. Μάρη. 34

35 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8 Α ) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής Ομάδα μελέτης: Βλασόπουλος Μιχάλης Μαραγκός Αριστοτέλης Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. 35

36 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. Ομάδα μελέτης: Βλασόπουλος Μιχάλης Μαραγκός Αριστοτέλης 36

37 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. Ομάδα μελέτης : Αηδώνη Ελένη - Βελεγράκη Ευθαλία -Γελαγώτη Δήμητρα 37

38 Ομάδα μελέτης : Αηδώνη Ελένη - Βελεγράκη Ευθαλία -Γελαγώτη Δήμητρα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. 38

39 Ομάδα μελέτης : Λιβαθηνός Νίκος Τριανταφύλλου Μαρία Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. 39

40 Ομάδα μελέτης : Λιβαθηνός Νίκος Τριανταφύλλου Μαρία Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. 40

41 Ομάδα μελέτης : Γκόνη Δανάη Χασάπη Διονυσία Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής 41 Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο.

42 Ομάδα μελέτης : Γκόνη Δανάη Χασάπη Διονυσία Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. 42

43 Ομάδα μελέτης : Γκόνη Δανάη Χασάπη Διονυσία Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. 43

44 Ομάδα μελέτης : Ησαίας Θεοδόσης Κοροβέση Χρυσούλα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. 44

45 Ομάδα μελέτης : Ησαίας Θεοδόσης Κοροβέση Χρυσούλα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) - Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής, Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. 45

46 Ομάδα μελέτης : Ησαίας Θεοδόσης Κοροβέση Χρυσούλα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) - Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής, Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. 46

47 Ομάδα μελέτης : Ησαίας Θεοδόσης Κοροβέση Χρυσούλα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. 47

48 Ομάδα μελέτης : Ησαίας Θεοδόσης Κοροβέση Χρυσούλα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μάθημα Σχεδιασμού Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων 8ου Εξαμήνου (8Α) Ακ. Έτος Μ. Μαυρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Μωραίτης, Επίκ. Καθηγητής Ι. Μάρη, Επικουρικό διδακτικό έργο. 48

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

1Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑ.ΕΤΟΣ 2008-2009 ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

1Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑ.ΕΤΟΣ 2008-2009 ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑ.ΕΤΟΣ 2008-2009 ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 4 0 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 4 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ Α: ΜΠΙΡΗΣ Τάσος, καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΥ ήµητρα, λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγική Παρουσίαση

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγική Παρουσίαση Κεφάλαιο 1: Εισαγωγική Παρουσίαση 1.1. Η Αφετηρία και το Αντικείμενο της συγγραφής Αφετηρία της συγγραφικής αυτής προσπάθειας αποτελεί η διαπίστωση πως η θεώρηση και οι αρχές σχεδιασμού του τοπίου, από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Διδάσκοντες : Ε. Αλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Κατεύθυνση ΙΙ: Αστικός ιστός, καθημερινή ζωή, δημόσιος χώρος

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο. Κατεύθυνση ΙΙ: Αστικός ιστός, καθημερινή ζωή, δημόσιος χώρος Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, 10682 Αθήνα τηλ. 30(1) 772 3818

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ «ΕΙΣΒΟΛΗΣ»ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ.

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ «ΕΙΣΒΟΛΗΣ»ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ. Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ «ΕΙΣΒΟΛΗΣ»ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ. Κωνσταντίνος Μωραΐτης Αρχιτέκτων Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Ο ΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 7723818-7723820

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτηρίου- Διερεύνηση της δομικής συγκρότησης (χώρος,υλική έκφραση φώς) Διδάσκοντες: Αναστασία Πεχλιβανίδου-Λιακατά, τ.καθηγήτρια ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AKAΔΗΜΑΪΚΟ ETOΣ 2012-13 TOMEAΣ I APXITEKTONIKOY ΣXEΔIAΣMOY 5ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 5 Διδακτική ομάδα: Β. Γκανιάτσας, Καθηγητής Στ. Γυφτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα. Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος

Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα. Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com 1. Περιεχόμενα 2. Παιδαγωγική Επιστήμη (35 θέματα)... 4 1. Επιστημονικό αντικείμενο στο πεδίο των σπουδών Παιδαγωγικής Επιστήμης... 4 2. Σχέση Θεωρίας και Πράξης (6 προσεγγίσεις Duncker)... 4 3. Δυσχέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ III ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ! Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Ο Γεωπόνος Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Τι κάνει ο Γεωπόνος Ο Γεωπόνος: Αναλύει τα φαινόμενα της αναπαραγωγής και ανάπτυξης των παραγωγικών φυτών και ζώων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΓΑ Α H ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟY ΑΝΤΙΚΕΙΜEΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟEΡΓΟΥ. Α.1. Συμμετοχή ΑΕΙ και επιμέρους πανεπιστημιακών τμημάτων:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΓΑ Α H ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟY ΑΝΤΙΚΕΙΜEΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟEΡΓΟΥ. Α.1. Συμμετοχή ΑΕΙ και επιμέρους πανεπιστημιακών τμημάτων: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΓΑ Α H ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟY ΑΝΤΙΚΕΙΜEΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟEΡΓΟΥ Α.1. Συμμετοχή ΑΕΙ και επιμέρους πανεπιστημιακών τμημάτων: Το υπό αξιολόγηση «Πρόγραμμα για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Σχεδιάζοντας με χρήση της φύτευσης ως «δομικό» στοιχείο. Παραδείγματα από μαθήματα σχεδιασμού του τοπίου και διπλωματικές εργασίες

Κεφάλαιο 7: Σχεδιάζοντας με χρήση της φύτευσης ως «δομικό» στοιχείο. Παραδείγματα από μαθήματα σχεδιασμού του τοπίου και διπλωματικές εργασίες Κεφάλαιο 7: Σχεδιάζοντας με χρήση της φύτευσης ως «δομικό» στοιχείο. Παραδείγματα από μαθήματα σχεδιασμού του τοπίου και διπλωματικές εργασίες Σύνοψη Η προσέγγιση των προηγούμενων κεφαλαίων, γενικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Ζωγραφική-Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι 1.Ελλιπής ή ατελής διδασκαλία της σύγχρονης γεωμετρίας στα λύκεια. 2.Ελάχιστες ώρες μαθηματικών και έλλειψη ολοκληρωμένης διδασκαλίας της σύγχρονης γεωμετρίας στις σχολές "οικοδόμων" μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Η συσχέτιση αρχιτεκτονικής παιδείας και τοπιακής προσέγγισης

Κεφάλαιο 2: Η συσχέτιση αρχιτεκτονικής παιδείας και τοπιακής προσέγγισης Κεφάλαιο 2: Η συσχέτιση αρχιτεκτονικής παιδείας και τοπιακής προσέγγισης Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό επισημαίνεται η σημασία τόσο της θεώρησης του τοπίου όσο και των διαμορφώσεών του για τη συγκρότηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

102 Φιλοσοφίας Πάτρας

102 Φιλοσοφίας Πάτρας 102 Φιλοσοφίας Πάτρας Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ. 176/6-9-1999) και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α.Π. 7223 Ρόδος 27.10.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η Συνέλευση του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου, Μιχάλης Τορτούρης (ΕΜΕ Πληροφορικής) Νίκος Ζάγκουλος, Σωκράτης Μυλωνάς (Σύμβουλοι Πληροφορικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού στο σύγχρονο αστικό ιστό. Η Ελληνική εμπειρία

Διαδικασίες Κοινωνικού Αποκλεισμού στο σύγχρονο αστικό ιστό. Η Ελληνική εμπειρία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2007-2008 Μάθημα : Χωρικές, Κοινωνικές, Οικονομικές και Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικής Έρευνας

Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικής Έρευνας Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικής Έρευνας Ενότητα 1: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα Μια ανακεφαλαίωση Δημήτρης Κολιόπουλος Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014

1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 1ο χειμ. Εξαμηνο, 2013-2014 Το σκίτσο: μέσο διερεύνησης - ερμηνείας - έκφρασης τεχνική και αποτέλεσμα Εισαγωγη στην Αρχιτεκτονικη Συνθεση Θεμα 1ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΦΑΚΟΥ Καθηγητρια της Σχολης Αρχιτεκτονων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 01 / Αλλάζοντας πραγματικότητες

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 01 / Αλλάζοντας πραγματικότητες Τίτλος μαθήματος Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 01 / Αλλάζοντας πραγματικότητες Κωδικός μαθήματος 21010 Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Εξάμηνο διδασκαλίας 1ο (χειμερινό) Τύπος μαθήματος υποχρεωτικό Επίπεδο μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διδακτικός Σχεδιασμός Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τομέας ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τομέας ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ κωδικός μαθήματος : ΝΑ0204Β10 Υποχρεωτικό Μάθημα Μ.Ε.Υ.Τυπικό Εξάμηνο : Ζ Διδασκαλία μαθήματος : 5 ωρες / εβδομ. (1 Θ 4 Ε) ECTS : 4 Τυπικό εξάμηνο : Β Περίγραμμα / Αναλυτική περιγραφή : ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.0. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 2 2.0 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...5

1.0. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 2 2.0 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...5 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές Φωτισμού

Γενικές Αρχές Φωτισμού Γενικές Αρχές Φωτισμού ΤΟΜΟΣ Β Σοφία Σωτηροπούλου Δρ. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Η Φυσιολογία της Οπτικής Αντίληψης και το Φως Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σύνταξη Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Λαογραφία Ορίζεται η επιστήμη που ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού. Εξετάζει, καταγράφει και ταξινομεί όλα όσα ένας λαός κατά παράδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπιακή παιδεία. Η συγκρότησή της από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ανάπτυξή της στις προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες

Τοπιακή παιδεία. Η συγκρότησή της από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ανάπτυξή της στις προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες Τοπιακή παιδεία. Η συγκρότησή της από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ανάπτυξή της στις προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες Μωραΐτης Κωνσταντίνος Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της μορφής του εγχειρήματος του 'Μουσείου', ως προνομιακού πεδίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Σχολής Καθηγητή Σ.Ε.Σιμόπουλο Χαιρετισμός από Διευθυντές Τομέων Ενημέρωση και πληροφόρηση για το Ιδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Τ.Ν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Τ.Ν. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Τ.Ν. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ενότητες - Μαθήματα Σεμινάρια και διδάσκοντες ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τίτλος μαθήματος Διδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφές, Οδηγίες, Ρυθμίσεις για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Περιγραφές, Οδηγίες, Ρυθμίσεις για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφές, Οδηγίες, Ρυθμίσεις για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Για να κατανοήσω το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τις ρυθμίσεις που αφορούν στην Μετάβαση από το Παλαιό Πρόγραμμα στο Νέο πρέπει να διαβάσω τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα