«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 18 OKTΩΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1264, ΤΙΜΗ 0,30 d ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ 21ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Σελίδα 7 Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ Η συνεχιζόμενη ύφεση της οικονομίας, η στασιμότητα και η έλλειψη προοπτικής ανάπτυξης, τα νέα μέτρα και οι φόροι που έρχονται, έχουν φέρει σε δραματική κατάσταση τους πολίτες, οι οποίοι ζουν πλέον οριακά. Στο Περιστέρι η κατάσταση είναι το ίδιο απελπιστική, με χιλιάδες συμπολίτες μας να είναι άνεργοι, χιλιάδες να είναι στα όρια της φτώχειας και ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΜΠΛΟΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1944 ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σελίδα 4 Σελίδα 11 KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΕΒΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΜΕ πολλά νοικοκυριά να καταναλώνουν τα απολύτως απαραίτητα, αφού οι μειώσεις μισθών-συντάξεων, οι μηνιαίες υποχρεώσεις προς το κράτος με μορ- φή χαρατσιών και έκτακτων φόρων, καθώς και οι νέοι φόροι και μέτρα που σχεδιάζονται, δεν αφήνουν πλέον το περιθώριο για άλλες δαπάνες. «Θύμα» αυτής της κατάστασης είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έμποροι, βιοτέχνες, επαγγελματίες) οι οποίες συρρικνώνονται συνεχώς. Κλειστά μαγαζιά και «λουκέτα» και στο Περιστέρι. Όσοι ακόμη αντέχουν θα «σβήσουν» με αυτά τα μέτρα, όπως δηλώνουν οι έμποροι και βιοτέχνες στο Περιστέρι. Κλειστά τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις είναι σήμερα Πέμπτη 18 Οκτώβρη, ημέρα των πανελλαδικών κινητοποιήσεων στα πλαίσια της 24ης απεργίας, που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΒΕΕ. Στη Σελίδα 5 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Σελίδα 15 Λεωφόρος Κύπρου 4, Περιστέρι (Δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) t: , f: ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕ-ΠΑ: 9 π.μ. - 9 μ.μ., ΣΑ: 9 π.μ. - 8 μ.μ. Σελίδα 24 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 18 OÑÛàÉØ ÖÜ 2012»... ¾ˆ` 600 `. ÔÆˇÌÓÆ ÛÖÜÚ, ÑÆ Ö Ö çøûìú å ÖÜÔ ÓÌ ÛÖÔ æôö Ó Ú.» Ú ÉÒâ ÖÜÔ Ñ Û ÞØÌàÓâÔÖÜÚ, Ó Ú ÉÒâ- ÖÜÔ Ì Ô ÙÓâÔÖÜÚ âûö ÓÖÜÚ Ô ÑæßÖÜÓÌ ÝÒâÉÌÚ (ª ÑÆˇÌ É ÖÓÆ- çøà ÙÛ 10 ÆÛÖÓ ÉÆ ÖÜÔ ÛâÒÖÚ ÙÛ àª ÛÖÜÚ) Ñ Ó Ú ÖÜÒÆÔÌ Ø Óçˇ, ÞÖÔÛØæ Ø Óçˇ ÞÌ Øæ- ÛÌØÖ ÜÛÆ ÖÜ âòì Ì Ö ØÞ ßÌç- Û Ú...» ÔÞÆÖÜ ÌÔ. ˇÜÓÖçÔ ÒâÌ, Ô Ó Ú ÙØÙÖÜÔ æ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñª Ñ ÛØ ÑçÒ ÙÛ Ô Ö Öå Ó Ú âýìø Ô Û Û ÆÑ ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ ÜÛæ ÌåÔ ØæˇÜÓÖ Ô Ó Ú Þ Øå- ÙÖÜÔ ÓÌØ ÑÆ ÙÌÑ ÛÖÓÓçØ. ¾çÛÌ 1, ÖçÛÌ 10, ÖçÛÌ 100, ÒÒÆ 600! ÖÙæÔ ÖÜ æþ ÓæÔÖ ÕÌÞØÌØÔÖÜ- ÓÌ, æþ ÓæÔÖ Ì ÔâØÞÖÔÛ Ö Ó ÙˇÖå Ñ Ö ÙÜÔÛÆÕÌ Ú, æ àú ªÛ Ô Ø Ô 2 ÞØæÔ ÒÒÆ ˇ Ó ÖØÖçÙ ÓÌ Ô ÉÖ ˇªÙÖÜÓÌ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ Ñ ÆÒÒ ÑØÆÛ ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà å ÖÜÔ ÛÖ å Ö ØæÉÒ Ó ÓÌ Ó Ú, ÒÒÆ ÙÌ Ó ÑØæÛÌ- Ø ÑÒåÓ Ñ æ àú ÖØÛÖ Òå, ç ØÖÚ Ñ.Ò. ØÌ ÉØÌ ÓâÔ Ù Ôå ÖÜ ÞØÌ Æ ÖÔÛ. æóàú Ö çö ÌÑ ØæÙà Ö Û Ú ÖØ ÆÔàÙ Ú ÖÜ ˇâÒÌ Ô Ó Ú ÙØÙÌ, Ì âóìô Ô ÙÌ ØàäÔÆ ÑÖ, àú ÛÖ ÌÔ Òæ à ÖÙæÔ ÌåÔ Ñ Û ÛÌˇÌ ÓâÔÖ ÙÌ ÛØÆ Ì ÛÖÜ Ô Æ, ÒÒÆ Û Ô ÌÑÛ ÓåÌÜÙª ÛÖÜ ˇ Øâ Ì ÛÖ ˆ- ÖÜØ ÌåÖ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑØÔ ( ÜÛæ Ñ ÓæÔÖ) Ô ÑÆÔÌ Û Ú Ø åû ÛÌÚ ÌÔâØ Ì ÌÚ. `å ÖÜØ å ÖÜÔ ÓÌ ÛÖÔ æôö Ó Ú. æ âøìüô ÖÜ â ÔÌ Ó ˇÌçÛ ÑÌ æ Ñ Û ˇâÙÌ Ú ÙÌ ÖÒÆØ ÛÖ ÙÜÔÖÒ Ñæ ÑÌÝÆÒ Ö Û Ú Ô ÝÌØæ- ÓÌÔ Ú ØÆ Ì Ú ÌåÔ 150 Ù. ÒÆÑ ÌåÔ àú ÖÒÒÖå åùûìß Ô ÛÖ Ø Óçˇ Ñ ÆØÞ Ù Ô Ô ÒâÔÌ ÆÝÖØ æ àú æû ÉØâˇ Ñ Ô ÆÔ- ˇØà Ö Ô Ó Ú ÉÖ ˇªÙÖÜÔ Ô ÕÌÒ Ù ØÙÖÜÓÌ ÓÌ Ó ÌÕ ÑÖÙÆØ Ñ ÌÓÌåÚ ØÔÖçÓÌˇ Ô Û ÆØÖÜÓÌ Ûå ÌÔ ˇâÒÖÜÓÌ Ô ÙàˇÖçÓÌ. åô ÔØÓ ÑÆ Ö àô Ì Ì ª Ü ÆØ- ÞÖÜÔ - ÜÙÛÜÞØÚ- ÖÒ Û ÑÖå ÖÜ - ˇ ÔæÔ Ô Þ åøöôû ÓÌ Û Ô Ñ ÛÆÔÛ Ó Ú. ìòòö ÆÒ ÒâÔÌ àú Ö ßÌÜ- ÌØ âûìúý âé Ò Ô çùñöòöüú æøöüú æ àú ØÆ Ì Ó Ô Ýç ÖÜÔ Ñ Ö 300 æ Û Ô ÖÒ Û Ñª ÙÑ Ôª Ñ Ô Ó ÖÜÔ Ñ ÔÖçØ Ö Ñ Æݡ ØÛÖ ÑÆÛ ÖÜ ÌÔ ÙÜÓÝâØÌ ÙÛ ßÛ ÆÑ ý Ñ ÙÛÖ ÖÒ Û Ñæ Ñ ÛÌÙÛ ÓâÔÖ. ÜÛæ âþì Ó æù ÒªˇÌ Ú. æóàú æò ÜÛÆ ÌåÔ Òå Ö- ÖÒç ÔàÙÛÆ Ñ Ûå ÖÛÌ ÌÔ Ó ÖØÌå Ô Ö ÌåÕÌ Ú àú ßÒÌÝÛÆ Ü ÆØÞÖÜÔý Ò ª 600 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ Ù. ÌÑÛæÚ Ñ Ó Ú ÛÖ Ì Ö... àø ÆÑ Ú Ö Ö ÖåÖÚ âþì ÛÖÔ ÛØæ Ö Ô ÌåˇÌ. Ô Ò ÓÉÆÔà æû ÖÒçÚ Ñæ- ÙÓÖÚ åùûìßì ÛÖ Ø Óçˇ æ àú Ø Ô æ ÞØæÔ ÌåÞÌ ÙÛâßÌ ÛÖ ÔÌØæ... ÛÖÜ Ó ÛÌØÖç, ÖÜ ˇÌØÆ- ÌÜÌ ÆÙ Ô ÔæÙÖÔ Ñ... ÓÌ ÖÛâÒÌÙÓ Ô ÉÒâ Ì Ú ÖÜØâÚ åùà æ Û ÉÜÛ ÖÝæØ ÓÌ ÛÖ ßˇ ÜÓ - ÛÖÜØ æý ÔÌØæ Ô ÆØÖÜÔ âô ÖÛªØ. Ö àø åö ÌåÔ àú ÛæÛÌ, âôˇìøóöú Ü ÖÙÛ Ø ÑÛªÚ ÛÖÜ ªÛ Ô ÌÝ ÓÌØå ß â ý. ÖÒÒÖå åùûìß Ô ÙÛ Ú ˇÌØ ÌÜÛ ÑâÚ æû ÛÌÚ ÛÖÜ ÔÌØÖç Ûå ÛÖ ÙÜÔ ÙÛÖçÙÌ ÌÝ ÓÌ- Øå ÛÖÜ Ó ØÆÑ.» ÖØÌå Ñ ÜÛª Ô ÌÒÆÙÛ ÑÌ Ûå Ùå ÖÜØ ÌÔ ÌåÞÌ ÑÆ Ö Ö ÙÜÓÝâØÖÔ ÑÆÔÖÔÛÆÚ ÛÖÜ ÝªÓ Ù. ÆÔÛàÚ ÌØå ÛàÙ ÓÌ Û 600 Ù. ÓÖÜ ˇÜÓå Ì ÛÖ ÑæÒ Ö ÛàÔ ÞàØ ÑØÔ æû Ô ÉØåÙÑÖÔÛ Ñ ÉÆÒ ÙÛÖ Æä Øæ ÛÖÜÚ. âôöüô ÙÛ Ô ÆÑØ Ó Ú Ó ÑÖçØ Ú âô ÓÆÛÙÖ Ù Ôæ Ñ ÛÖ ÒØÔÖÜÔ Ó ØÖÙÛÆ æ ÛÖ ÛÌÛØÆ Ö Ö ÙÌ æùû Ù 30 ÓÌ 40 æôûöüú ØÙÛÌ Ô Ó ÛÖ ÝÛÆÔÌ. íûù Ö Æä ØÖÚ, Ì Ô ÙÓâ- ÔÖÚ Ñ ˇØÚ ÌåÔ, ÉÒâ Ì ÛÖ ßÖØÌÑÛ - Ñæý, ÛØâÞÖÜÔ Û ÙÆÒ ÛÖÜ Ñ ØÖÙ ˇÌå ÛØâÞÖÔÛ Ú Ô ÛÖ ÝÆÌ - ÒÒÆ Ó Û åàú. íûù Ñ ÌÓÌåÚ ÑÖçÓÌ Û Ô ÌÕ ÑÖÙÆØ, ÛØâÞÖÜÔÌ Û ÙÆÒ Ó Ú Ñ ÉØå ÖÜÓÌ ÛÖÜÚ Ü Ìç- ˇÜÔÖÜÚ Û Ô ØÖˇÜÓå Ñ Û Ô Ô Ñ ÔæÛ ÛÆ ÛÖÜÚ Ô Û ÝâØÖÜÔ ÙÛ Ô ÒÒÆ. Ô ÖçÓÌ æóàú Û Ô ØÞª ÛÖÜ ß Ø Óܡ Öçý. `çóýàô ÓÌ ÛÖ ß ¾`ý Û Ú ÜØ ÑªÚ ÌÔ Òæ à ÖØ ÆÔàÙ ÖÔÖÓÆÙÛ ÑÌ END - End National Dept - ÖÜ Ù Ó åôì ÛÖ ÛâÒÖÚ ÛÖÜ ÞØâÖÜÚ. ÌåÔ ÌçÛÌØ ÝÖØÆ ÖÜ END ˇâÒÌ Ô Ó Ú ÙØÙÌ, Ñ ˇØÚ Û Ô ØØÛ ÝÖØÆ Ö ÌÑ ØæÙà Öå Û Ú ÌÓÝ ÔåÙÛ Ñ Ô àú ÖÓÖÒÖ ÖçÞÖ ÞØÜÙÖç Û Ú ØÆ- Ì Ú Ô ÛÖÒªÚ Ñ ßªˇÌÒ Ôý Ô ˇâÙÖÜÔ Û Ú ÓÌÛÖÞâÚ ÛÖÜÚ Ô Ó Ú ÕÌÒ Ù ØÙÖÜÔ. ØæÙÝ Û Ì, Ö ÌÑ ØæÙà Ö Û Ú END ÓÆ Ìß Ô Ñæ- ÙÓÖ, ÓâÙà ÑÛçÖÜ Ñ ÓåÒ Ù Ô ÙÌ ÕÌÔÖ ÖÞÌåÖ Û Ú ˇªÔ Ú, ØÖÙ - ˇØÔÛ Ú Ô ÌåÙÖÜÔ ÛÖ ß ß ÙÓâÔÖý ÑØÖ ÛªØ Ö (Ñ ÓÆÒÒÖÔ ÛÖ Ñ ÛÆÝÌ- Ø Ô) àú ª âþöüô Ñ Û ÛÌˇÌå 600 Ù. ÖÒÆØ ÙÌ ÛØÆ Ì ÛÖÜ Ô - Æ ÓÌ Ñ ÖçÞÖ Û Ô ÒÒÆ.»âÞØ ÖÜ ØÖÜÙå Ù Ô â Ø ÝÖ (ÒâÔÌ àú ªÛ Ô Ò ÙÛæ) ÖÜ ÔâÝÌØÌ àú âþì Ñ Û ÛÌˇÌå ÛÖ Ùæ ÖÙÖ ÛàÔ 600 Ù. ÙÌ ÞØÌæ Ø Ý ÛÖÜ ÓÌØ - Ñ Ô ÑÖç ÓÖÙåÖÜ ÓÌ ÓÌØÖÓ Ôå ÒªÕ Ú ÛÖÔ ç ÖÜÙÛÖ ÛÖÜ æò ÜÛª ÙÛÖØå, ÔÆ Ñ ÙÌ Û Ô ÑÜÉâØÔ Ù Ô ÛÖ ßÆÕÌ. Ì ÛØÖ ª ÖÜ ÔâÒ ÉÌ Ô ÒçÙÌ ÛÖ ÓÜÙÛªØ Ö Û Ú ß àøìæúý Ì ÑÖ ÔØÔ - ÙÌ ÓÌ æòìú Û Ú ÌÒÒ Ô ÑâÚ ¾Ø ÔØ- ÙÌ Ú ÛàÔ Ñ ÛÖÜ Ô Æ Ô ÓÆˇÌ ÛÖÜÚ ÌÑ ØÖÙØ ÖÜÚ Û Ú ¾Ø ÆÔàÙ Ú. æòö ªÒàÙ Ô Æ ÔÖ Û Ô END.»âÞØ ÖÜ Ü ÖÉÒªˇ - Ñ Ô Ó ÔçÙÌ Ú æ Û Ô Ì ÛØÖ ª. `ÛÖ ÓÌÛ Õç, ÛÖ ¾ÓÖÙ ÖÔ Ñæ Ü ÖÜØ- ÌåÖ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑØÔ ÛàÔ ÓÌ Ö å ÛÖÜ ØÖÌ Ö Ö Ìå Û Ô ç ØÕ ÛÌØÔàÔ Ö Ö ÖåÖ å- ÖÜÔ æû ˇâÛÖÜÔ ÑØ Û ÑÆ ÖÓæÒÖ- ÖÒÒØÔ ÙÌÑ ÛÖÓÓÜØåàÔ ÌÔØ ÛÖ FBI ßÆÞÔÌ Û ÆÛÖÓ ÖÜ ÌÓ ÒâÑÖ- ÔÛ Ù ÜÛª Û ß àøìæý ÛàÔ 600 Ù. æùö Ñ Ô ØÖÙ ˇØ ÌÔ Ó ÖØØ Ô ÛÖ ÞàÔâßà. âûö Ö ÖçÒÌÓ ÌÔ âþì Ó Û åôì. æóàú ÛæÙ ØÖ- Ù ÆˇÌ, ÛâÛÖ Ö ÌÔ ÝâØÖÔ Ô Ó Ú ÌåÙÖÜÔ æû ˇâÒÖÜÔ Ô ÙØÙÖÜÔ Û Ô ÒÒÆ Ñ Ô ÌåÔ... ÝÖçÙÑ ; ÆÔÛàÚ Ö ÝåÒÖÚ ÓÖÜ Ö»ªÛÙÖÚ ÙÛÌçÌ àú Ü ÆØÞÖÜÔ Û 600 Ù. ÒÒÆ ÌÔ Ó ÖØÌå Ô ÌÕ ªÙÌ Ûå ÌÔ Û åøôöüô Ö ÑÖå Ó Ú. ß Öç ˇ ÓÖÜ ÆÌ, ˇ ÉØà Û Ô ÆÑØ. Ô âþà åñ Ö ÒåÓÖÔæ ÛÖÜÚ. ÛÖÜÚ... ÌÜÔÖÜÞåÙàý, ÒâÌ. ¾ ¾ ˆ» ` µ À ¾ ØÞ Ö ØÖ ÖÔÖ Ó Ú Ì ÞÖÜÔ ˇÌ ÙÌ ÛÖÜÚ ˇÌÓÌ Ò ÖÜÚ Ò - ˇÖÜÚ ÙÌ ÖÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÛÖÓÌ Ú Ô ÛÜÕ Ú Û Ú ÙÜ ÞØÖÔ Ú ÑÖ - ÔàÔ Ú. `Ì Ñ ˇÌ Ì Ö ÌÔÜ Ø- ÞÌ Ó É Ù ÖÜ Ô ÌÛ ÙÌ Ñ Ö Ô Ñ ÒÜß ÛàÔ Ø- Þ àô ÒÒ ÔàÔ. ÞàØ Ó Ú Ì Ô ÌØ ÛØ ÜØ ÙÓÌ Ô Ö ˇ - Ò ÙÙ, Û Ô Ö Ö ÖÜ Ù Ô Ü Ì ØÓÌÛØ Ñ Û Ô Õ Ö Ö ÖÜ - Ù Ô Ô ÒÖ. ØÖÙÝ ÛÌÚ Ø- Þ ÖÒÖ ÑÌ Ú Ô ÙÑ ÝÌ Ú Ó ØÛÜ- ØÖÜ Ô Û Ô ÛàÔ ØÞ àô Û Ô ÑÖÒÜ ÓÉ Ù.» Ò ÙÛ Û Ô ÛÖÙÖ ÓÌ Ò àùûì Ñ Û - ÙÑÌÜ Ô ÌÕ ÓÌÔÌ Ú- Ù ÔÌÚ ÛÌ- Ø ÙÛ àô ÙÛ ÙÌàÔ ÑÖÓ Ñ Û Ù ÓÌØ Ô Ì ÖÓÌ Ô.» ÛÌ ÛÖ ÖÜ Ì ÖÜÚ Ù Ô ÛÖÜ 5ÖÜ. àô ÓÌ Ó ÑÖÚ 24 ÓÌ ÛØ, Ò ÛÖÚ 16 ÓÌ ÛØ Ñ É ˇÖÚ 1,60 ÓÌ ÛØ, Ò ÓÌ ÙÛ ÙÌ Ú ÖÒÜÓ ÑàÔ ØÖ Ø ÝàÔ, Ì - ÞÌ Ô Ñ ÒÜÝˇÌ ÙÛ Ô ØÞ ¾ÒÜÓ ÑÖÔÛ ÙÛÖÔ Ò ÌÖ ÖÛ ÓÖ. Ú Ó Ô Ø ÉÒÌ ÖÜÓÌ ÛÖ Ì ÖÔÖÚÖÛ ÙÌ ÖÒ Û ØÞ ÌÒÒ Ô Ñ ÜÓÔ ÙÛ Ø Ü ØÞ Ô ß Ù ÔÌÚý Û Ô ÙÑ Ù ÛàÔ ÔÌ àô. ÒÌ ÖÔ Û ÙÑÒ Ì Ì ˇÌÛ Ô Ù ÔÌÚ Ó Û ÑÖÜ Ú ÒÖ ÖÜÚ. ØÖÓÖ ÒÌ ÛÖÜØ ÖÜ - Ù Ô Ñ ÙÌ ÝÖØÖÜÚ ÛÖ ÖÜÚ àú ÒÖÜÛØ. Ì É Ö ÛÌØ ÙÛ ÌÚ ÙÛ ÙÌ Ú ÛàÔ ÌÕ ÓÌÔàÔ Ü- ÛàÔ Ü ØÌÛÖÜ Ù Ô ÛÖ ÙÛÖ ÞÌ Ö Û Ú Ì Ì Õ Ú Û Ú ÓÌ ÒÖ ØÌ - Ì Ú ÛÖ Ö Ö Ö Þ Ø ÑÛ Ø Ì ÛÖÔ ØÞ Ö ÌÒÒ Ô ÑÖ É Ö. ¾ ÀàÓ Ö ÌÔ ÜÙÛÌØÖÜ Ù Ô Ñ ÜÛÖ ÙÌ ÜÛÖ ÛÖÔ ÛÖÓÌ. ÌàØÖÜ Ù Ô Ü Ì ØÛ Û ÖÒ Ü- Ù Û ÒÖÜÛØ Ñ ÜÛÖ ÛÖ ÒÖ Ö Ì Þ Ô Ñ Û ÙÑÌÜ ÙÌ à- Û Ñ Ñ ÓÖÙ ÒÖÜÛØ, Û É Ò ÔÌ, Û Ö Ö Ó Ò ÙÛ Ì ˇÌÛ Ô Ù ÔÌÚ ˇÌØÓÖÜ Ñ ßÜÞØÖÜ ÔÌØÖÜ. ÒÌ ÖÔ ÑÖ- ÙÓÖÜ Ù Ô Û Ú ÖÒÌ Ú ÛÖÜÚ ÓÌ ÛÌÞÔ ÛÌ Ú Ò ÓÔÌÚ, Ù ÔÌÚ Ñ Ù ÔÛØ É Ô. Õ ÒÒÖÜ ÑÖÓ Ñ Ù ÓÌØ ÙÛ Ô Û Ò ÉØ - ÙÑÌ ÖÒÜ ÌÜ ÑÖÒ Ñ ÔÌ Ú Ó ßÝÖÔÛ Ô ý Ö ÖÜ ÉØÌˇÌ.» Ò - ÙÛ Ö Ì Ü ÒÌ Ú ÛàÔ ØÞ àô ÀàÓ àô Ì ˇÌÛ Ô Ù Ô, ÒÖÜ- ÛØ, Ù ÔÛØ É Ô Ñ ÌÔ Ñ Ö ÑÖÙÓÖÚ ÛÖÜÚ Û Ô ÌÓ ÒÖÜÛ - ÙÓÌ ÔÖÚ ÓÌ ÖÒÒ ÙÛÖ ÞÌ ÛÖÜ ÔÌØÖÜ. ÜØ ØÞÖÜ ÙÌ Ó ÞÒ Ô ÓÌÓÌ ÓÌ Ô ÓÌ ÒÜ Û Ñ ß Ý àû ÖÜ ÌÔ ÜÙÛÌØÖÜ Ù Ô ÖÒÖÜ ÙÌ ÙÜ ÑØ Ù ÓÌ É ÒÌÚ Û Ú ÙÜ ÞØÖÔ Ú Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ú. ¾Ò ÜÛ Ö Ì ÑÔÜ ÖÜÔ ÙÛÖÔ ÜØ ÒÒ Ô, ÌÜ ÌÔ Ñ Ñ Ì Ì Ø - ÓÌ Ô, Ô Ò ÓÉ ÔÌ Û Ú ÉØ ÔÌ Ú à- ØÌÚ, Ò Ñ àóì Ô ÑÜ- Ø, Ö Þ Ñ Û ÑÖ Û. Ù Ú Ô Ò ÓÉ ÔÌ Ù ÌØÖ Û ` ÉÉ - ÛÖÑÜØ Ñ. ÒÌ Ýà- ÔÖ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú: Ü Ì ØÛ ÛÖ É ˇÓÖ ÖÛ Ö Ù ÔÌÚ Û Ú ØÞ ÖÛ Û Ú ÞØ Ù ÓÌÜ Ô ÙÛÖ Ì ÑØÖ ÖÒ ÜÙ Ñ ÙÑ Ù. `Ì ØÞ ÌÚ ÌÒÒ Ô ÑÌ Ú Ø - ÛÌ Ú Ì Ú Ö Ù ÔÌÚ Ô ÝÌ ØÖ- ÔÛ àú ßÑÖÒÜÓÉ ˇØÌÚý Ñ ÜÛÖ ÖÛ Ö ÖÑÒÌ ÙÛ ÑÖÚ ÛÖÜÚ ØÖÒÖÚ Û Ô ÑÖÒÜ ÓÉ Ù. Ô ÓÝ ÉÖÒ Ö ØÖ ÖÔÖ Ó Ú ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜ Ù Ô Û ˇ Ò ÙÙ ÑÖÒÜ ÓÉ Ù ÒÒ ÙàÚ Ö Ö ÖÓ ÑØÜÙÓÌ ÔÌÚ Ì ØàÛ ÑÌ Ú ÌØ ÖÞÌ Ú Ì ˇÌÛ Ô Û Ú Ù ÔÌÚ ÛÖÜÚ ÜÛÖ ÛÖ ÒÖ Ö. Ö ÖÜ Þ Ø Ö ` ØÛ ÛÌÚ ÑÖÒÜÓ ÖÜ - Ù Ô ÙÛÖÔ ÜØàÛ ÖÛ ÓÖ Ô ÙÑ ˇÖÜ Ô, Ô ßÜÞ à - ˇÖÜ Ô ÒÒ ÑÜØ àú Ô ÙÑÒ - Ø à ˇÖÜ Ô. ÛÙ ÖÑÛÖÜ Ù Ô Û ÞÜ Û Û Ñ ÔÛÖÞ, ÌÕ ÖÛ - ÛÌÚ Ø Û ÛÌÚ Ñ ˇÌ ` Ø- Û Û ÖÒ Û. ØÖÓÖ ˇ Ò ÙÙ Ì ÞÌ ÌÜØÜ ÔÌ ÛÖÜÚ ÖØ ÖÔÛÌÚ ÛàÔ ØÞ àô ÒÒ ÔàÔ, Ö Ö Ö Ö ÓÌ Û Ô Øà Û Ú Ì Þ Ô Ô ÛÜ - ÕÌ Û Ô ÜÛ Ñ ÛÌ ÞÔ Ñ ÛÖ ÌÓ ÖØ Ö. Ì É Ö ÒÖÜÚ Û Ú ÌÓ ÖØ ÑÌ Ú ÙÜÔ ÒÒ Ì Ú ÛÖÜÚ ÌÔÌ ÞÌ ÔÛ ÛÖÔ Ñ Ô ÜÔÖ Ñ ÌÔÖÚ Ô Ü ÖÜ, Û Ö Ö Ó Ò ÙÛ ÌÑÌ Ô Û Ô Ì ÖÞ Û Ô ÖÒÜ ÙÜÞÔ. ÖÓÌ ÔàÚ Û Ô Ì Û ÑÛ Ñ Ô Ñ Ö Ô Ü ÛÌÚ Ñ ÖÒÖ ÛÖ Ò ØàÓ Ñ ˇÌ Ñ Ø É ÖÜ Ô ÔàØ ÖÜÔ Ñ ÒÖ ÑÖÒÜ Ó Ñ Ì ÒÌ ÖÔ Ô ˇÌ ÛÖÜÔ Ñ ÔÛÖÞ ÙÌ Ó ÌÔ ÌÞÖÓÌÔ ÌØ ÛàÙ Ô Ü - ÖÜ, àùûì Ô Ó ÖØÌ ÙÖÜÔ Ô ÙàˇÖÜ Ô. ÌÕ à Ó Ú Ó Þ Ú ÓÌ ÛÖÔ ÌÞˇØÖ ÙÛ ˇ Ò ÙÙ ÖÛÌ- ÒÖÜ ÙÌ Ó ÙÜÞÔ ÖÒÌÓ Ñ Û - ÑÛ Ñ. `Ì Ó Ô ÜÓ Þ ÖÓàÚ Û Ô ÖÒÜ ˇ ÔÖ Ô Ü ØÕÌ ÌØ ÛàÙ ÉÜ ˇ Ù Ú ÛÖÜ ÒÖ ÖÜ Ö ÛÖÔ ÔÛ ÒÖ. ÙÌ ÜÛ Û ÙÜ ÑÜØ Ö ÙÛØ Û àûìú- Ò - ØàÓ ÛÖÜ ÒÖ ÖÜ Ì ØÌ Ì Ô ÔàØ ÖÜÔ Ñ ÒÖ ÑÖÒÜ Ó àùûì Ô ÙàˇÖÜ Ô ÒÒ Ñ Ô ÔÛ ÓÌ- Ûà ÙÖÜÔ ÛÖÔ ÌÞˇØÖ. Ô Ôà- ÙÛÌ Ú Ö ÌØ Ø ÝÌ Ú ÛÖÜ ØÖ Ö- ÛÖÜ Û Ô ÜÓ Þ Û Ú ` Ò - Ó Ô Ú Ö ÖÜ Ö Ì ØÙÌÚ Ô Ö- ÔÛ Ô ÖÛ Ô Ì ÌÝÛ Ô ÙÛ ˇ Ò Ù- Ù, ÖÛ ÌÔ ÔàØ Ô Ô ÑÖ- ÒÜÓ ÖÜ Ô. ¾ ÖÜÑÜ Ú ÙÛ Ú Ô ÝÖ- ØÌ Ú ÛÖÜ ÛÖÔ ÌÒÖ ÖÔÔ Ù - ÑÖ ÖÒÌÓÖ Ó Ò ÛÖÜÚ ßÜ - ÝÜ ØÖÜÚý ÑÖÒÜÓÉ ÛÌ Ú, Ö Ö- Ö Ö Û Ô ` ØÛ ÛÌÚ Ü ÛÌÚ ÖÜ ÓÌÛÌ ÝÌØ Ô ÔÌØÖ Ñ ÛØÖÝ - Ó ÑÖÒÜÓ àôû Ú Ü ÖÉØÜÞ àú ÙÛÖÜÚ ÖÑÒÌ ÙÓÌ ÔÖÜÚ ÙÜÓ ÖÒ - ÛÌÚ ÛÖÜÚ. Û ÙÛ Û, ÒÖ ÖÔ, Ù Ý ÔÌ Ú ÖÛ ÑÖÒÜ ÓÉ Ù ÙÛ Ô ØÞ ÖÛ Û ÖÛÌÒÖÜ ÙÌ Ù Ó ÔÛ ÑÖ ÛÖÓÌ É Ù Ñ Ú ÌÑ- ÌÜÙ Ú ÒÒ Ñ ÙÛØ Û àû - Ñ Ú ÌÑ Ü ÓÔ Ù Ú ÛàÔ ÔÌ àô. Ö Õ ÖÙ ÓÌ àûö Ì Ô ÖÛ Ö Ø - ÛÌ Ú Ì Ú Ô ÝÌ ØÖÔÛ Ñ ÙÌ ÜÔ ÑÌÚ ÖÜ ÔàØ Ô ÑÖÒÜ - Ó. ÔÛàÚ ÑÖÒÜ ÓÉ Ù ÌÔ ÖÛÌÒÖÜ ÙÌ àô ÙÓ ÖÜ ÛÌ ÛÖÜÚ ¾ÒÜÓ ÑÖÜ Ú àôìú ÒÒ Ñ ÖÜ ÛÌ ÒÒÖÜ Ì ÖÜÚ à- ÔÌÚ. ¾ Ò ÖÛÌØÌÚ Ø ÙÛ ÙÌ Ú ÑÖÒÜ ÓÉ Ù Ú ÖÜ Ì ÞÖÜÔ ÉØÌˇÌ ÞØÖÔÖÒÖ ÖÜ ÔÛ Ü Øà ÙÛÖ »ÖÔÖ Ö ÜÙ Ô Ú Ô - ÝÌ ØÌ ÛÖ 2Ö Ó. àô àôìú ÑÖÒÜ ÓÉ Ù Ú ÙÛ ˇ Ò ÙÙ ÙÛ Ô Ø ÖÒ ØÖÚ Û Ó Ô ÛÖÜ Ö- ÔÜ ÙÖÜ, Ö Ö Ö Ö ÖÔÖÓ ÖÔÛ Ô ß Ó ÒÒ ÑÖÒÜ ÓÉÖÜý. `Û Ô Ø- Þ ÀàÓ Ì Ù Ú ÙÛÖÔ ÉÌØ ÔÖÔÛ Ô Ñ Ö Ö àôìú ÑÖ- ÒÜ ÓÉ Ù Ú ÓÌ ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÑÖÓ Ñ ÔàÛÌØàÔ Õ àó ÛÖÜ ÞàÔ. ÌÕ ÓÌÔÌ Ú- Ù ÔÌÚ Ì ÞÖÜÔ ÉØÌˇÌ ÙÛÖ ÖÔ, ÙÛ Ô ØÞ ÖØ Û Ú ÌÙÙ ÒÖÔ Ñ Ú Ñ ÙÛÖÔ ØÞ ÖÒÖ ÑÖ ÞàØÖ ÛàÔ ÌÒÝàÔ. Ù Ú Û ÒÖÜÛØ Û Ú ßÖÜ Û Ô ÔàÙÛ Ö Û Ô ØÞ ÖÛ Û. ¾ ØÞ Ö ÑÖÒÜÓ ÖÜ Ù Ô ÜÓÔÖ Ñ Ñ Ö ÌÚ ÝÖØÌ Ú ÝÖ- ØÖÜ Ù Ô Û ßÒÖÜÛØ ý, Ì Ô Ì ÖÚ Þ ÛàÔ -Ó Ö. Û - Ù ˇ ÔÖÛ Û ÔàØ Ô Û Ô ÌÒÌÜ ˇÌØ ÑÖÒÜ ÓÉ Ù Ñ ÑØ - ÛÖÜ Ù Ô ÛÖ ÑÌÝ Ò ÛÖÜÚ Ì Õà Ö ÛÖ ÔÌØÖ. `Ì ÖØ ÙÓÌ ÔÌÚ Ø ÙÛ - ÙÌ Ú ÖÜ Ì ÞÖÜÔ Ì ØˇÌ ÙÛÖ ÝàÚ Ì ÑÖÔ ÌÛ Ñ Ñ Û ÜÙ Ö Ì Ô Ì ÖÚ É Û Ø. Ö ÉÌ - É Ö ÔÛàÚ Ì Ô ÖÛ Ö Ø- Þ ÖÚ ÌÒÒ ÔÖØàÓ ÑÖÚ ÑÖÙÓÖÚ Ì ÛØÌÝÌ Ò ÛØÌ ÛÖ ÔÌØÖ Ñ Ñ Û Ì Ì ÑÛ Ù ÛÖ ÑÖÒÜ Ó. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Τι γίνεται με τα Κοινωνικά Ιατρεία; Μετά την επισφράγιση της δημιουργίας και λειτουργίας των δύο Κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων στο Περιστέρι, για τα οποία υπέγραψαν ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, ο Γ. Πατούλης και ο Κ. Δήμτσας, περιμέναμε σχετική ενημέρωση από το Δήμο για το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας τους. Πολλοί αναγνώστες μας μάς ζητούν σχετικές πληροφορίες και αναμένουν ενημέρωση, επίσης. Ελπίζουμε γρήγορα και άμεσα να υπάρξει η σχετική ενημέρωση. Μ.Μπ. Θα πεθάνει... αλλά από τι; Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Σουρνάρας δήλωσε στη Βουλή, προχθές την Τρίτη, ότι «η Ελλάδα θα πεθάνει από ασφυξία» αν δεν πάρει τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ. Αν τα μέτρα που η τρόικα θέλει να συνοδέψουν τη δόση αυτή και τα μέτρα που έβαλε στο «παραπέντε» στο τραπέζι με αξίωση να περάσουν, εφαρμοστούν τότε υπουργέ, πρωθυπουργέ και έταιροι πολιτικοί αρχηγοί, δεν ξέρουμε «τι θα κάνει η Ελλάδα», αλλά οι πολίτες της σίγουρα θα πεθάνουν... από την πείνα και... από συγγενείς καρδιοπάθειες! Μ.Μπ. Η Εντολή έχει δοθεί; Ο υπουργός Οικονομικών καθ οδόν προς τη Βουλή την Τρίτη δήλωσε «η εντολή των πολιτικών αρχηγών, των τριών της συγκυβέρνησης δηλαδή, είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει την επόμενη δόση μέσα στο Νοέμβριο». Ο Φώτης Κουβέλης δήλωνε την ίδια ώρα ότι η Δημοκρατική Αριστερά δε θα ψηφίσει μέτρα που αξιώνει η τρόικα για τις εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε «έχουμε φτάσει σε ακραίο σημείο για τα εργασιακά και δεν βοηθούν σε τίποτα περαιτέρω παρεμβάσεις». Μπερδευτήκατε; Και εμείς. Τελικά εντολή έχει ο Γιάννης Στουρνάρας ή όχι; Γιατί αν δεν έχει πώς δηλώνει το αντίθετο; Και αν έχει, τι «παιχνίδι» παίζεται; Μ.Μπ. ΚΑΧΥΠΟΨΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ... Τελικά δεν είμαι μόνον εγώ που σας προτρέπω ως έσχατο όριο άμυνας, να αντιμετωπίζετε με ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ το κάθε τι και τον καθένα! Στην... λίστα των...»υποψιασμένων», έδωσε πρόσφατα το παρόν και ο φίλος δημοσιογράφος Άρης Δημοκίδης, με εκτενές άρθρο του στην καλή LIFO!!! Ούτε λίγο ούτε πολύ, «ξεμπρόστιαζε» το σινάφι εκείνο των συναδέλφων του Τράγκα, Χατζηνικολάου, Τρέμη και λοιπούς καθώς ακόμα και... Νταλάρες, Λαζόπουλους, Μαχαιρίτσες και λοιπούς, ως, πολλά-πολλά κατέχοντες παρά το... δήθεν μένος τους «να υποδεικνύουν»... τους εχθρούς του λαού, με τον οποίο... τους δένουν «δεσμοί αίματος». Άλλος με Jaguar ή Cayenne (Porce), άλλος με βίλα στην Κυανή Ακτή, άλλος με βίλα στη Μύκονο, plus εκδότες και plus μεγαλοκαναλάρχες και ραδιοφωνητζήδες, οι οποίοι... ωρύονται λες ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ, κατά της Μέρκελ, αυτά της Τρόϊκα, κατά του Ράϊχενμπαχ, κατά της Λαγκάρντ!!! Οπότε, για να μη βγάζω κι εγώ τον εαυτό μου από το κάδρο, στο βαθμό που μου αναλογεί, ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ!!! ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ- ΤΕ! ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΩ! Θα ναι ένα καλό πρώτο βήμα! Έτσι θα μάθετε «να... φυσάτε και το γιαούρτι» στα λόγια... «μαστόρων» του είδους; πολιτικάντηδων και βολευτάδων, καθώς και σε... πιο τοπικό επίπεδο, συμβουλοαντιδημάρχων και μελών σύμπασας της συν και αντιπολιτευόμενης τάξης... των εκλεκτών μας!!! Μ.Κ. * * * ΤΕΤΟΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ... ΟΥΜΠΑΛΑ μας χρειάζονται κι εδώ! Στο Ρέντζιο, μια περιοχή της Καλαβρίας (στην Ιταλία), μια γυναίκα Δικαστής, τόλμησε να πάψει ένα ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ... «ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ» ΔΗΜΑΡΧΟ της πόλης, λόγω... εμπλοκής τους (!!!) με την τοπική Μαφία, τόσο σε τομείς... προμηθειών, ανάθεσης έργων, όσο και... διαχείρισης απορριμμάτων!!! Χμμμ! Μόνο... στο Ρέντζιο «βρωμάνε» αυτές οι υποθέσεις; Ωστόσο, κάθε... συσχετισμός, μακράν εμού!!! Είπαμε! Άλλο το... «φυσάω ακόμα και το γιαούρτι» όπως λέει ο θυμόσοφος λαός μας και τελείως άλλο, να έχω στοιχεία και να μιλάω με αποδείξεις!!! Όμως! Πολύ, μα πολύ θα το θελα, τώρα που γίνανε της... μοδούς οι λίστες, να γίνουν της μοδούς ΚΑΙ δικαστικοί με τα... κότσια και τα «καθαρά χέρια» όπως της εν λόγω Ιταλίδας δικαστικού! Ποοοολύ θα το θελα, να δω σε πρωτοσέλιδα, να καθαιρούνται σύσσωμα Δημοτικά Συμβούλια μετά από εκτενείς έρευνες κι όχι βέβαια με... συνοπτικές διαδικασίες, ρεβανστιστικού τύπου!!! Μπας και αρχίσει ν αλλάζει «οσμή» κι ο ελλαδικός χώρος, όπως η αλλαγή άρχισε γι άλλη μια φορά απ αλλού! Από Καλαβρία μεριά! Κι από το «ταπεινό» Ρέντζιο!!! Καλή αρχή ορέ. ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ!!! Καλή αρχή, κι ας είναι... κι απ το Ρέντζιο!!! Μ.Κ. * * * ΕΥΤΥΧΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΒΑΖΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ! Κι εκεί που... παραπονιόμουν -ως συνήθως- για την κακή μας και ανάποδη τύχη, για έλλειψη καινοτόμων ιδεών και δράσεων, με... έβαλε στη θέση μου ο φίλος Σεραφείμ! «Ρε Κώστα, εδώ, ΑΝ πας να κατοχυρώσεις μια πατέντα ας πούμε... για γαργαλιέρα ή... κλαψιέρα, (επίκαιρες «εφευρέσεις» τ ομολογώ! ΚΑΙ οι δυό μας χρειάζονται αυτή την εποχή!) θα σε φάει η γραφειοκρατία! Και στην καλύτερη; Θα τα παρατήσεις ή θα πάρεις τα μάτια σου να δεις τι θα κάνεις, στην ξενιτιά!!!» Ψέματα; Εδώ είναι ο τόπος ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ την καινοτομία, την πρόοδο, την αλλαγή!!! ΤΟ ΞΕΒΟΛΕΜΑ!!! Όσο λιγότερο ανακατεύεσαι στα πόδια τους, τόσο πιο αγαπητός τους είσαι! Κι έχουν... πείρα οι γράφοντες!!! Μ.Κ. * * * ΑΛΛΟΙ ΓΑΪΔΟΥΡΟΔΕΝΟΥΝ όταν εμείς... γαϊδουρογυρεύουμε!!! Και μια και το φερε «εκεί» η κουβέντα, ανταλλάξαμε εμπειρίες, από συμβάντα που απλώς, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ! Συμφωνήσαμε πως η Ολυμπιάδα του Λονδίνου, ακόμα δεν τελείωσε και ήδη τους φέρνει κέρδη! Πολλά κέρδη, έναντι ημών, που όλη μας η πρεμούρα, ήταν... μέχρι να πέσουν τα μπετά και να δοθούν οι αναθέσεις σε... ημετέρους! Απόδειξη; Σχεδόν όλα τα Ολυμπιακά μας ακίνητα, αραχνιάζουν και... αποσυντίθενται σαν στοιχειωμένα!!! Ανταλλάξαμε με τον φίλο Σεραφείμ, εμπειρίες για το ΠΩΣ (;) συγγενικό του πρόσωπο, προσελήφθη στον Δήμο... του Άμστερνταμ (!!!) με αποκλειστικό προορισμό; Να κάνει μελέτες και προτάσεις, για την διαχείριση των απορριμμάτων της πόλης, ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ!!! Όχι για... το σήμερα! Αυτό το χουν λυμένο, 10 χρόνια πριν! Αλλά ψάχνουν από σήμερα, για τις συμφερότερες λύσεις των προβλημάτων ΠΟΥ «ΘΑ» προκύψουν, 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ!!! Στην επίσης καπιταλιστική κοινωνία των... «ξενέρωτων» (!) Ολλανδών!!! Ενώ εμείς «οι γάτοι» εδώ... Άσε να μην το πω καλύτερα!!! Με πληροφόρησε ακόμα ο φίλος Σεραφείμ, για... 10χρονο συμπολίτη μας, ταλέντο στο ποδόσφαιρο και τις κινήσεις της... ΑΡΣΕΝΑΛ (!) ναι, καλά διαβάσατε, της Άρσεναλ, να διευθετήσει τα όποια προβλήματα προκύπτουν από τώρα, για την μετεγκατάσταση του παιδιού στην Αγγλία, όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου και η ενηλικίωσή του!!! Οπότε, από τώρα, από τα δέκα του χρόνια, το φροντίζουν, δρομολογώντας την συμμετοχή των γονιών του, και ΠΩΣ θα τους έχουν βρει στο Λονδίνο δουλειές (!!!) αντίστοιχες ή καλύτερες των προσόντων των... γονιών (!!!), ώστε να μην αφήσουν το παιδί-ταλέντο μόνο του!!! (Κι άλλα θαυμαστικά καλέ μου εκδότα!!! Κι άλλα θαυμαστικά!!!) Κι εδώ στο... «γραφικό» Περιστεριστάν, αγρόοοοον αγοράζουν όλοι μα όοοολοι οι διοικούντες και διοικήσαντες!!! ΟΧΙ ΜΟΝΟ δεν αρπάζουν ευκαιρίες στον αέρα, αλλά... κόβουν και τον αέρα όσων έχουν κάτι να πουν!!! (Άσε με ρε Σεραφείμ που θα μου πεις πάλι πως... γκρινιάζω! Γιατί! Άδικο έχω;) ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ως ηχώ των παραπόνων μιας γενιάς και μιας πόλης ολόκληρης!!! (Με αφορμή το άρθρο του Ελεύθερου Διαλόγου, για την άστεγη γυναίκα στα σκαλιά του Αγ. Ιεροθέου) Ποιός «Νοήμων.. Έντιμος και Συνεπής»... Αποφάσισε? Οι Άστεγοι, οι Άποροι, οι χρόνια Άνεργοι, οι Απολυμένοι Οικογενειάρχες, οι Πολύτεκνοι.. ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.. Γιατί δε κληρώθηκαν σε αυτούς τα 70 Λυόμενα των Σεισμοπλήκτων του Αγίου Βασιλείου? Ποιοί προτίμησαν να ποδοπατηθούν από Μπολντόζες και αντί να στεγάζουν Δεινοπαθούντες συμπολίτες.. τα πέταξαν στη χωματερή.. Ποιός υπέγραψε την εύκολη λύση της Καταστροφής του Δημοσίου Χρήματος, από την Αποθήκευση ή τη Δωρεά σε Αναξιοπαθούντες αφού ήταν Πλήρως Λειτουργικά. Στο Περιστέρι δυστυχώς είναι πλέον καθημερινό Δημόσιο φαινόμενο.. Άστεγοι και πεινασμένοι συμπολίτες, σε παγκάκια και κάδους. Ποιός υπέγραψε, το Υπουργείο ή η Διοίκηση του Δήμου και ποιά η ευθύνη του καθενός? Οι Άστεγοι, οι Πολύτεκνοι, οι Άνεργοι, οι Άποροι.. Απαιτούν Απάντηση και Δικαίωση.. Για να γνωρίζουν ποιοί και πότε τους θυμούνται και ποιών η Νοοτροπία του ποδαριού έφθασαν την Ελλάδα σε αυτή τη κατάντια που περνάμε..?..? Η Διοίκηση πρέπει να απαντήσει Δημόσια με ποιές αποφάσεις και ποιών διαλύθηκαν τα λυόμενα από Μπουλντόζες αντί να χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Τη μία σπίτια.. την άλλη μπάζα! Και οι Άστεγοι... Άστεγοι. Ποιοί ευθύνονται για αυτό το σκάνδαλο? Τσιβράς Σωτήρης-Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος με την Παράταξη Δ. Κελάφα

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΜΠΛΟΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1944 ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Περιστερίου, πολιτών, εκπροσώπων Φορέων και Συλλόγων, την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση μνήμης και τιμής στους νεκρούς του Μπλόκου του Λόφου Αξιωματικών της 6ης Ιουλίου 1944, με ομιλίες, κατάθεση στεφάνων και αντάρτικα τραγούδια. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: Η Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα, ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Γρηγόρης Τημπλαλέξης, οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κώστας Βλάχος και Πέτρος Πετρόπουλος, εκπρόσωποι από την Αχτιδική Επιτροπή ΚΚΕ Περιστερίου, ΚΝΕ Τ.Σ. Περιστερίου, την Λαϊκή Επιτροπή Περιστερίου, η Γραμματεία ΠΑΜΕ Περιστερίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου του λαϊκού αγώνα, το τιμωρό χέρι των προδοτών... Κορυφαίο μήνυμα για μας σήμερα, αποτελεί το σύνθημα στο πανό που κράταγαν οι ΕΠΟΝίτες στις 4 του Δεκέμβρη που έλεγε: «Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα». «Είμαστε περήφανοι που το ΚΚΕ ήταν ο εμπνευστής, ο οργανωτής, ο καθοδηγητής και αιμοδότης αυτού του αγώνα», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Αυγέρος. «Σήμερα όμως τα διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα στην ΕΕ και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους στη χώρα Η Ι. Παπαζάνη Δασκάλων «Έλλη Αλεξίου» κ. Κώστας Παπλωματάς, ο κ. Γιώργος Καταχανάς από το Σωματείο Εργαζομένων Περιστερίου, ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών, ο κ. Χρήστος Μαργανέλης από τη Γραμματεία ΕΕΔΥΕ, καθώς και η Επιτροπή Ειρήνης Περιστερίου. Ο Α. Καστριτσέας Κατάθεση στεφάνων Η Σ. Καστριτσέα Η κ. Σοφία Καστριτσέα καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, που τίμησαν με τη παρουσία τους την εκδήλωση. Η κ. Μαριάντζελα Χαλακατεβάκη διάβασε Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου Μπ. Μπρεχ και στη συνέχεια η κ. Ιωάννα Παπαζάνη διάβασε την ιστορική απολογία της Άννας Παρλιάρου στο δικαστήριο. Η Μ. Χαλακατεβάκη Στο χρονικό του Μπλόκου που έφερε στο νου των παλαιοτέρων Περιστεριωτών τις τραγικές εκείνες στιγμές, αναφέρθηκε ο κ. Άρης Καστριτσέας. Η κεντρική ομιλία έγινε από τον κ. Θοδωρή Αυγέρο, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, όπου ανάμεσα σε πολλά είπε: «Σήμερα τιμάμε τους αγωνιστές του ΕΑΜ, του λαϊκού Στρατού ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, που συνελήφθησαν στο Μπλόκο ΣΤΙς 6 Ιούλη του 1944 από Γερμανούς και Ταγματασφαλίτες, οδηγήθηκαν στο ΓΟΥΔΙ και στο Χαϊδάρι, ορισμένοι βασανίστηκαν μέχρι θανάτου και άλλοι οδηγήθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Άουσβιτς, Νταχάου, Μπίμπλιτς και άφησαν την τελευταία τους πνοή εκεί. -Τιμάμε τους αγωνιστές της ΕΑΜικής Αντίστασης που πάλεψαν για Λευτεριά-Ανεξαρτησία-Λαοκρατία. Την οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα που ήταν ο φρουρός Ο Θ. Αυγέρος μας προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία, παραχαράζοντάς την, κάνοντας το άσπρο-μαύρο. Λένε: Δεν φταίνε οι φασίστες εισβολείς για τα ολοκαυτώματα, αλλά ο Ελληνικός λαός που αγωνίζονταν για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία του. Βγάζουν λάδι τους Χιτλεροπροσκυνημένους Χίτες, Ταγματασφαλίτες, Μπουραντάδες, Μάηδες, Παοτζήδες, Σούρληδες και χρεώνουν με ευθύνη το ΕΑΜ και το λαϊκό στρατό ΕΛΑΣ για τον κορυφαίο αγώνα τους...» Με σημεία και αναφορές ο κ. Θοδωρής Αυγέρος αναφέρθηκε σε ανθρώπους που αγωνίστηκαν και αντιμετώπισαν γενναία κάθε εχθρό εκείνου του πέτρινου καιρού και τόνισε ιδιαίτερα πως πρέπει η νέα γενιά να μαθαίνει την πραγαματική αλήθεια των γεγονότων και να αγρυπνά γιατί όπως είπε: «Η Αντιφασιστική Νίκη έδειξε ότι οι λαοί μπορούν, μπορούν και σήμερα που τα ιμπεριαλιστικά Ο Γρ. Τημπλαλέξης, ο Π. Πετρόπουλος και η Μ. Τσιώτα-Μάρκου κέντρα διεξάγουν νέους πολέμους ενάντια στους λαούς, ακόμα και στη γειτονιά μας... Η Ελλάδα είναι κρίκος σε μια ενδεχόμενη γενικευμένη, ιμπεριαλιστική πολεμική εμπλοκή και λόγω της Βάσης της Σούδας, που φαίνεται ότι προετοιμάζουν...» Και καταλήγοντας στο σήμερα ο κ. Αυγέρος είπε: «Σήμερα δεχόμαστε την βάρβαρη επίθεση από τα μέτρα που έχει επιβάλλει στο λαό η κυβέρνηση ΝΔ/ΠΑΣΟΚ/ΔΗΜΑΡ. Η κυβέρνηση αυτή ουσιαστικά υπηρετεί τα συμφέροντα των Βιομηχάνων, Εφοπλιστών, Τραπεζιτών και των Πολυεθνικών της ΕΕ. Από την άλλη καταρρακώνει τα διακιώματά μας στην εργασία, στην Υγεία, στην Ασφάλιση, στη Πρόνοια και στη μόρφωση των παιδιών μας. Τα διάφορα μνημόνια έχουν ένα και μόνο στόχο, την ανάκαμψη των κερδών των μονοπωλίων...» «Ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τους νεκρούς του μπλόκου» είπε ο κ. Αυγέρος, «τους αγώνες του ΕΑΜικού κινήματος, τους ταξικούς αγώνες του ΔΣΕ, είναι να σταθούμε όρθιοι στο καθήκον που μας καλεί: «Πόλεμος στο πόλεμο που μας έχουν κηρύξει». Μετά το τέλος της ομιλίας ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων ενώ κατά τη διάρκεια Η ορχήστρα που τραγούδησε αντάρτικα τραγούδια της εκδήλωσης, ακούστηκαν αντάρτικα τραγούδια από μουσική κομπανία, με μέλη: Άννα Λουκά: Τραγούδι, Μάνος Μανουσάκης: Κιθάρα και Γιάννης Δούρος: Μπουζούκι. Οι παρευρισκόμενοι πριν αποχωρήσουν από τον χώρο της εκδήλωσης απόλαυσαν με ευχαρίστηση κι ένα μικρό κέρασμα.

5 Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 Συρρικνώνονται συνεχώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στη σημασία που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον οικονομικό ιστό της Ελλάδας αναφέρεται έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σημειώνει πως στο διάστημα έκλεισαν περισσότερες από ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το βασικό άξονα της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς αντιπροσωπεύουν πάνω από το 98% όλων των επιχειρήσεων με περίπου 20,7 εκατομμύρια εταιρείες και περισσότερους από 87 εκατομμύρια εργαζομένους. Το 92,2% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπροσωπούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους. Εκτιμάται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 67% της συνολικής απασχόλησης και το 58% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της EE. Για την Ελλάδα η Κομισιόν αναφέρει πως ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το 2012 αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω στις επιχειρήσεις από πέρυσι και που ήταν το 2007, για να αρχίσει να ανακάμπτει το 2013 οπότε εκτιμάται ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί στις , προσεγγίζοντας τα επίπεδα του Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων και καλύπτουν το 69,9% της οικονομικής προστιθέμενης αξίας και το 85,1% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (εξαιρείται ο χρηματοπιστωτικός τομέας). Το 24% δε αυτών των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης, τομείς που θεωρούνται κλειδί για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 «ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σε απεργιακό κλοιό είναι από χθες, Τετάρτη 17 Οκτώβρη, η χώρα. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με τη σημερινή Γενική απεργία και θα συνεχιστούν και αύριο Παρασκευή. Πανελλαδική απεργία πραγματοποίησαν χθες, Τετάρτη 17 Οκτώβρη, δημοσιογράφοι, νοσοκομειακοί γιατροί, φαρμακοποιοί, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, διαμαρτυρόμενοι για τα προωθούμενα μέτρα που πλήττουν τους κλάδους τους. Σε τριήμερη πανελλαδική αποχή ως αύριο Παρασκευή 19 Οκτώβρη, βρίσκονται οι δικηγόροι, μετά από απόφαση των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Σήμερα, Πέμπτη 18 Οκτώβρη, ημέρα που αρχίζει η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής, πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις στα πλαίσια της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία, ασφαλιστικών ταμείων, ΔΕΚΟ, αεροδρόμια, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, που έμειναν ακινητοποιημένα από τις 8 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ «Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, Όλοι μαζί στην Απεργία - ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ που ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ κοινωνία και οικονομία Μέτρα που περικόπτουν δραματικά τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων και ενισχύουν τα κέρδη βιομηχάνων και τραπεζιτών. - ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ τις ΝΕΟΦΙΛΕ- ΛΕΥΟΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ που καταστρέφουν τη ζωή μας, την κοινωνία και την οικονομία. - ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ στην ισοπέδωση των εργασιακών, κοινωνικών και δημοκρατικών μας δικαιωμάτων που δοκιμάζουν τις αντοχές μας, γυρίζοντας τη χώρα 50 χρόνια πίσω! - ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΕΥ- ΟΥΜΕ την αντικοινωνική, αντεργατική, άδικη και εξοντωτική οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση κατ εντολή και απαίτηση των Τροϊκανών. - Απεργούμε και καταγγέλλουμε την πολιτική που ανέχεται την ακρίβεια και τις τιμές να καλπάζουν, το λαθρεμπόριο και την αισχροκέρδεια στην αγορά καυσίμων να οργιάζει, τις υπερ-τιμολογήσεις, τις τριγωνικές συναλλαγές γνωστών πολυεθνικών ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ να συνεχίζονται, τους μεσάζοντες και τους μεταπράτες να ξεζουμίζουν παραγωγούς και καταναλωτές, ενώ η Κυβέρνηση παρόλα αυτά ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ! - Αντιδρούμε και αντιπαλεύουμε την πολιτική εκποίησης των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών που αποτελούν τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας και προσφέρουν δημόσια κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. - Καταγγέλλουμε τα μνημόνια γιατί το πρόγραμμα δεν βγαίνει, τα μέτρα διευρύνουν τα αδιέξοδα στην κοινωνία και την οικονομία, και οδηγούν τη χώρα και την κοινωνία στη χρεοκοπία. - Απαιτούμε από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνεδριάζουν στις 18/10/2012 να ακούσουν τη φωνή της κοινωνίας, την οργή των εργαζομένων και να αναθεωρήσουν ριζικά τη λανθασμένη και αδιέξοδη ασκούμενη Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική. - Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας και περικοπής των κοινωνικών παροχών που εκπορεύονται από το ίδιο διευθυντήριο των ισχυρών της Ε. Ένωσης πρέπει να απαντηθούν ΕΝΙΑΙΑ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ από ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους της Ευρώπης. (σε συνεννόηση και συντονισμό με τις Συνομοσπονδίες της Ευρώπης προωθούμε την πρόταση για ενιαία αγωνιστική απάντηση των Συνομοσπονδιών των χωρών, τουλάχιστον του Νότου). - Αγωνιζόμαστε να αποκρούσουμε τις νέες απαιτήσεις των Τροϊκανών, οι οποίοι αποθρασύνθηκαν τελείως και απαιτούν ανατροπές και κατεδαφίσεις σε όλο το εναπομείναν εργασιακό θεσμικό πλαίσιο, όπως τριετίες, αποζημιώσεις, περαιτέρω ελαστικοποίηση εργασίας, αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, νομοθέτηση κατώτατου μισθού, κατάργηση της Εθνικής Σύμβασης, κ.λπ. - ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ και ΚΑΤΑΓΓΕ- ΛΟΥΜΕ την προκλητική φορολογική πολιτική η οποία επέφερε αφαίμαξη μισθωτών και συνταξιούχων (70 δισ. ευρώ) έναντι των ελεύθερων επαγγελματιών (3,5 δισ. ευρώ) το Απεργούμε και απαιτούμε ενίσχυση των εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομίας, τόνωση της ανάπτυξης για την ενίσχυση της απασχόλησης, πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, δημεύσεις περιουσιών για τους φοροφυγάδες, φοροκλέπτες και εισφοροκλέπτες, κοινωνικά δίκαιη αναδιανομή εισοδημάτων. - Απαιτούμε τον άμεσο, αυστηρό και αποτελεσματικό έλεγχο σε όλες τις «ΛΙΣΤΕΣ» των φοροφυγάδων, αεριτζήδων που φυγαδεύουν τεράστια ποσά σε φορολογικούς παραδείσους και ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ συστηματικά κάθε προσπάθεια επιβίωσης της χώρας, κοροϊδεύοντας και εξαπατώντας την οικονομία και την κοινωνία. - Οι απεργίες, τα συλλαλητήρια και οι αγώνες θα συνεχιστούν όσο συνεχίζονται αυτές οι αδιέξοδες και καταστροφικές πολιτικές Πεσμένη η κίνηση στα μαγαζιά (με την κατάθεση ή την τυχόν ψήφιση αυτών των εξοντωτικών μέτρων θα υπάρξουν και νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις) ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να νικήσουμε» Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ «Οι αντοχές της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας, από την οικονομική κρίση και την πολιτική της σκληρής λιτότητας που ασκείται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, δοκιμάζονται ξανά μπροστά στην αναλγησία όλων εκείνων που εξακολουθούν να αναπαράγουν την ίδια αντικοινωνική, αδιέξοδη και αναποτελεσματική μνημονιακή πολιτική. Τρόικα και Συγκυβέρνηση, παρά την προγραμματική συμφωνία της τελευταίας και τις ρητές προεκλογικές δεσμεύσεις των τριών κομμάτων που τη στηρίζουν, ετοιμάζονται να επιβάλουν ένα ακόμη δυσβάστακτο πακέτο μέτρων, οδηγώντας έτσι την ελληνική κοινωνία σε μεγαλύτερη απόγνωση, σε μεγαλύτερη εξαθλίωση! Τρία χρόνια τώρα κόβονται και ξανακόβονται μονομερώς μισθοί, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, ενώ το «τέρας» του χρέους όχι μόνο παραμένει απτόητο, αλλά αντιθέτως αυξάνεται ραγδαία και απαιτεί συνεχώς νέες και επώδυνες θυσίες από την ελληνική κοινωνία. Όλα τα μεγέθη της οικονομίας επιδεινώνονται, η ζήτηση μειώνεται διαρκώς, η ύφεση και η ανεργία αυξάνονται θεαματικά. Στο τέλους του χρόνου οι άνεργοι θα φτάνουν τα 2 εκατομμύρια! Εν τω μεταξύ, όσο οι μισθοί και οι συντάξεις μειώνονται, η αγορά «στενάζει» και τα δημόσια έσοδα παραμένουν καθηλωμένα και πενιχρά. Κι αυτοί το βιολί τους! Σχεδιάζουν νέες μειώσεις στον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ, που θα συμπαρασύρει προς τα κάτω όλους τους μισθούς στον ιδιωτικό και στο δημόσιο Τομέα. Καταργούν ακόμα και το θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και θέλουν να καθορίζουν τους μισθούς με Νόμο! Την ίδια στιγμή τα Ασφαλιστικά Ταμεία καταρρέουν και ο χαρακτήρας της Κοινωνικής Ασφάλισης ανατρέπεται. Σήμερα απαιτούν ακόμα και την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια, ενώ αρνούνται να πατάξουν την εισφοροδιαφυγή, τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και μειώνουν τις εργοδοτικές εισφορές. Ταυτόχρονα δρομολογούν νέες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ και έτσι οδηγούν σε σταδιακή κατάρρευση τα επικουρικά ταμεία. Ταυτόχρονα το Κράτος αποσύρεται από την υποχρέωσή του να υπερασπίζεται, να κατοχυρώνει και να εγγυάται τα Δημόσια Αγαθά, που είναι θεμελιώδη για τους πολίτες και για το λόγο αυτό προστατεύονται από το Σύνταγμα. Μέσα από τη συνεχή περικοπή της χρηματοδότησης, τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις Υπηρεσιών και Δημοσίων Οργανισμών, την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για άμεσες αποχωρήσεις προσωπικού, μέσω της εφεδρείας και της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή και με άμεσες απολύσεις εργαζομένων. Αποτέλεσμα, τα Δημόσια και Κοινωνικά Αγαθά (Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια, Κοινωνική Ασφάλιση) υποβαθμίζονται δραματικά. Στο όνομα του Δημοσίου Χρέους προωθείται και το ξεπούλημα των Δημοσίων Επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος, μόνο και μόνο για να εξευμενισθούν οι αγορές και να υφαρπάξουν οι κερδοσκόποι και οι δανειστές τις πιο παραγωγικές και κερδοφόρες δραστηριότητες της χώρας. Το νέο επώδυνο πακέτο μέτρων δεν πρέπει να περάσει. Οι νέες απαιτήσεις τους απειλούν να αποτελειώσουν ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά και κοινωνικά δικαιώματά μας. Η πολιτική του μνημονίου, της σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας, της πλήρους ισοπέδωσης της εργασίας, των απολύσεων και της ανεργίας, της δραματικής μείωσης εισοδημάτων, της ανατροπής των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, της διάλυσης της Υγείας της Παιδείας και του Κοινωνικού Κράτους, πρέπει να ανατραπεί. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον κοινό αγώνα για την ακύρωση των καταστροφικών πολιτικών των μνημονίων.» ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κλειστές είναι σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μαγαζιά, μετά από κάλεσμα της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και τα περίπτερα, μετά από απόφαση του Σωματείου τους. «Ενόψει των νέων μέτρων που σβήνουν το μικρό και μεσαίο εμπόριο από το χάρτη αποφασίσαμε το κλείσιμο των καταστημάτων και επιχειρήσεων» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Η Ελληνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου κάλεσε όλους τους εμπόρους σε πανεμπορικό συλλαλητήριο με κλείσιμο των καταστημάτων. «Είναι χρέος όλων μας η κινητοποίησή μας να πετύχει, τα καταστήματα να κλείσουν συνολικά και το συλλαλητήριο να έχει πλήθος και παλμό, ώστε να ακουστεί η φωνή μας μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών, εκεί που εξυφαίνονται σχέδια για την εξάλειψη της μικρής και μεσαίας εμπορικής επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται να ολιγωρήσει κανένας. Η παλλαϊκή συμμετοχή όλων μας είναι παραπάνω από απαραίτητη. Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.» τονίζει σε σχετική ανακοίνωση το Δ.Σ. της ΕΣΕΕ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Με την ανέχεια να πλήττει την ελληνική κοινωνία και την αγορά, την ύφεση να εντείνεται διαρκώς αντί να υποχωρεί, είναι φυσικό να διαλύεται ο κοινωνικός και οικονομικός ιστός. Τα Λουκέτο έβαλε το 1 στα 3 καταστήματα στο Περιστέρι χρήματα που σε άλλη περίπτωση θα κατέληγαν στην τελματωμένη αγορά, τώρα αφαιρούνται από τις τσέπες των καταναλωτών και οδηγούνται στις τσέπες των πιστωτών της χώρας. Έτσι εδώ απομένουν οι χαμένοι τζίροι, τα χιλιάδες λουκέτα και η λιγότερη αξιοπρέπεια... «Κλειστά 1 στα 3 καταστήματα στο Περιστέρι...» δηλώνει ο Πρόεδρος του Τοπικού Εμπορικού Συλλόγου Μάριος Σίμος και προβλέπει ακόμη πιο ζοφερό το μέλλον των επιχειρήσεων εάν οι αρμόδιοι δεν λάβουν μέτρα έστω και λίγο πριν τον οριστικό «θάνατο του εμποράκου»... «Η αγορά του Περιστερίου σήμερα αντιμετωπίζει την απελπιστική κατάσταση που αντιμετωπίζει σχεδόν όλη η χώρα» μας είπε ο κ. Σίμος. «Η αδυναμία, η ανεπάρκεια, η καθυστέρηση και η αναποτελεσματικότητα στη λειτουργία του Κράτους για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, οδηγεί για πολλοστή φορά σε επιπλέον εισπρακτικά μέτρα, αδιαφορώντας παντελώς για τις αντοχές μας... Συνάδελφοι που εξακολουθούν να κρατούν τις επιχειρήσεις τους παλεύουν μέρα-νύχτα με το «θεριό» που λέγεται κράτος, το οποίο με φοροεπιδρομές και αυξήσεις στα λειτουργικά τους έξοδα και με αποκορύφωμα την κατάργηση της φοροαπαλλαγής των μικρών εσόδων και τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πόρτα της εξόδου, την οποία φεύγοντας θα κλείσουν κι αυτοί με «λουκέτο». Ο κ. Μάριος Σίμος μας είπε ακόμη ότι σοβαρά πλέον προβλήματα -εκτός των άλλων- αντιμετωπίζουν και τα παραδοσιακά μικρομάγαζα που συναντούσαμε στις γειτονιές της πόλης. Θυσιάζονται κι αυτά όχι μόνο στο βωμό της κρίσης, αλλά και στο βωμό των «πολυκαταστημάτων που λειτουργούν και που πρόκειται να λειτουργήσουν...» Ακόμη ένα πρόβλημα που θα οδηγήσει στον αφανισμό της μικροεπιχείρησης αλλά και στη προσωπική κοινωνική απομόνωση του καταστηματάρχη θα είναι όταν οι προσπάθειες που γίνονται να λειτουργήσουν τα καταστήματα και τις Κυριακές πάρουν σάρκα και οστά.. Ο Εμπορικός Σύλλογος Περιστερίου θα δώσει το δυναμικό παρών του στις Πανελλαδικές κινητοποιήσεις σήμερα Πέμπτη 18 Οκτωβρίου ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Διαμαρτύρεται για όσα έχει υποστεί και λέει: ΟΧΙ, στην επιλεκτική απελευθέρωση της αγοράς, στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας, στα καρτέλ και την ολιγοπώληση της ελληνικής αγοράς, στην κατάργηση του αφορολόγητου των εμπόρων, στην επιβολή νέων και αναδρομικών φόρων, στην ανεργία και τα λουκέτα εμπορικών καταστημάτων. Λέει όμως ΝΑΙ, στην ανάπτυξη μιας παραγωγικής Ελλάδας, στην πάταξη του παρεμπορίου και της παραοικονομίας, στις ταμειακές παντού και αποδείξεις από όλους, στην απλοποίηση της φορολογικής, εργασιακής και αγορανομικής νομοθεσίας, στην ελληνική ανταγωνιστική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την επιβίωση της μεσαίας τάξης.

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 18 OÑÛàÉØ ÖÜ 2012 Ñ Ø ÓÌÒ Ù Ñ Ø ÓÌ Ò Ù Ì Ô Ö ÙÜÞÔ ÓÖØÝ Ñ Ú Ñ ÑÖ- Ö Ù Ú, Ö Ö ÜÙÑÖÒ ÖØ Ì- Û ÕÌÑ ˇ Ø. Ö ÓÌØ Ñ Ô ÑÖ ˆ ÖÜØ Ì Ö ˆ Ì Ú Ñ Ö ÔàÔ Ñ Ú ÒÒ ÒÌ Ü Ú ÖØ Ì àú Ñ Ø ÓÌ Ò Ù Û Ú Ø Ñ Ûà ÌØ - ÛàÙÌ Ú (Cawson, 2002):. Ô ØÔ Ù Ñ ˇÜÙÛÌ Ø Ù ÛÖÜ ÖÔÌ Ô ØÌ ÞÌ ÛØ Ñ ÝØÖÔÛ ÙÛÖ ÔÌÖ Ì ÔÔ ÛÖ ÛÖ ÛÖÜ ÖÜ Ì ÞÌ ÌÔÔ ˇÌ ÓÌ ØÖÉÒ Ó Ì ÞÌ Ñ Ö Ö ØÖÉÒ - Ó (.Þ. ÔÌØÖ, Ý ØÓ Ñ, Ö ÖÔÛ - ÛØÖ). Ô Ì Ñ Û ÒÌ ß ÛÖÜ ÖÜ ÙÌ ÒÒÖÜÚ ÌÔ Ò ÑÌÚ Ì Ô Ò ÓÉ - ÔÖÓÌÔ Ñ ÓÌ ØÌÚ, ÞàØ Ú Ô ÔÌ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÛØÖ ÖÜÚ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú Ó ÛÖÜ, ÛÖ à ÓÖ ÛÖÜ Ö ÛÖ Ù Û, Û Ô ØÔ Ù Û Ú Ì ÙÛØÖÝ Ú ÛÖÜ ÖÜ ÖÜ ÛÖ Ì ÞÌ ÙÑ ÙÌ. Ô Ì ÒÒÌ ß ØÖÞ Ú ØÑÌ- Û Ú ÛØÖÝ Ú, Ì Ô ÜÙ Ú, ÙÛÌ Ú Ñ ÝØÖÔÛ Ú Û Ú Ñ ˇ Ø ÖÛ Û Ú ÛÖÜ. Ô Ì ÒÒÌ ß Ì ÉÒÌß Ú ÓÌ ÖÛÌ ÒÌÙÓ Ñ Ô ÜÔÖ ÛÜÞ Ó ÛÖÚ ÛÖ,Ö àú Ñ Û Ô Ö - Ù Ü Ö Û Ô Ì ØÌ ÓÌ ˇ Ú Û ÞØ Ù Ñ Ô ÛÖÜ Û ÒÌÝàÔÖÜ Û Ó ÞØ Ù àô Ú ÙÝ ÒÌ Ú ÙÛÖ ÜÛÖÑ Ô ÛÖ. Ó ØÌ ÓÉ Ù ÛÖÜ ÖÔÌ ÓÌ ÙÑÖ Ö Û ÑÖ ÛÖÜ ÙÑ - Ù ØÞÌ ÖÜ ÛÖÜ ÖÜ Ö ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö, ÛÖ Ö Ö Ö Ü ÌØÉ ÔÌ Û Ú 5 ÓÌ ØÌÚ ÛÖ Ó Ô, Û Ô ØÔ Ù ÛÖÜ Ô Ì Ø ßÌ ÛÖ ÙÌ ÙÞÖÒ Ñ É ˇÓ Û Ú Ü ÖÞØÌàÛ - Ñ Ú ÌÑ ÌÜÙ Ú (.Þ. ÙÛÖ ÜÓÔ - Ù Ö), Û Ó ØÖÞ Û Ú Ø - Û Û Ú Ì Ñ Ú à Ú, ØÖÛ ÔàØ Ì ÛÖ ØÖÉÒ Ó, ÓÌ ÖÛÌ - ÒÌÙÓ Ô Ñ Û ÛÌ Û ÛÖ Ñ à- Ó ÛÖÜ ÖÜ Ô Ñ ÒÜݡÖÜÔ Ö Ì ÑÌ Ú ÌÑ ÌÜÛ ÑÌ Ú Ô ÑÌÚ ÛÖÜ Ñ ÙÜÞÔ Ô ØÖÑ ÒÖÜÔÛ ÙÖ- É ØÌ Ú Ó ÑØÖ ØÖˇÌÙÓÌÚ ÙÜÔÌ Ì ÌÚ. Ô Ì ÛÖÜ ÖÔÌ ÙÛÖ Ô ÑÖ Ó Û ÒÒÖÜ Û ÔÜÞÛ, ÞàØ ÚÖ ÖÚ Ô ÔàØ Ì ÖÜ. Ô Ì Ó Ì Ì ÓÉ Ù ÛÖÜ ÖÔÌ ÙÛ ÞØ Ù Ô ØÑàÛ ÑàÔ ÒÑÖÖÒ Ö ÛÖ. Ô ÔÖÞ ÙÛ Ô Ø É Û Ñ, ÔÛ ÑÖ ÔàÔ Ñ ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ ÛÖÜ ÖÜ(.Þ. Ì Ô Ú ÖÔ ÖÚ ÖÜ ÔàØ Ì ÖÛ ÛÖ ÛÖÜ ÞÛÜ Û ÒÒ ÙÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö Ñ ÌÔ Ñ ÔÌ Û ÖÛ ÜÛÖ). Ô ÙÛÌ Ø Ù ÛÖÜ ÖÜ Ö ÛÖ ÖÔÌ Û Ú ÌÙÛ Ù Ú, Ú, ÙÜÔ Ùˇ Ó Û Ñ Ú Ü Ö- ÙÛ Ø Õ Ú, Ì ÔÖÜ, Û Ô ÌÑ Òà- Ù Ü ÌØÉÖÒ ÑàÔ Û ÙÌàÔ Ñ ÌØ ÖØ ÙÓàÔ ÙÛÖ. ÞØ Ù Ö Û Ó ÛÌ Ø Ô ØÑàÛ ÑàÔ Ñ ÒÑÖÖÒ, ÙÜÓ Ì- Ø Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ Ñ ÛÖÜ Ü ÌØÉÖ- Ò ÑÖÜ Ñ Ô ÙÓ ÛÖÚ, Ñ Û Û Ô Ì ÑÜÓÖÙÜÔ ÓÌ Ò ÌˇÔ Ñ Ì ØÌÜÔ ÛÖÜ NSPCC (National Council for the Prevention of Cruelty to Children) ÙÛ»Ì Ò ØÌÛ Ô, ÙÌ Ì Ó 3000 ÌÔ Ò ÑàÔ, Ì Ì ÕÌ ÖÛ 6% ÛàÔ àô ÜÝ ÙÛ ÔÛ ÙÖÉ Ø Ö- ÔÌ Ñ Ø ÓÌ Ò Ù, ÓÌ Û Ô Ì ÔÔÖ ÖÛ Ì ÔÖÜÔ, ÔÖÜÔ ÙÛÖ ÙÞÖ- ÒÌ Ö Û ÓÌ Ò Û, ÌÔ ÛÖÜÚ ØÌ ÞÌ- Û ÛØ Ñ ÌØ ˇ Òß ÙÛ Ô Ø- ØàÙÛ, Ì Ñ Û ÒÌ ÖÔÛ ÙÛÖ Ù - Û ÓÖÔ ÙÌ Ó ÑØ Ò Ñ, ÖÜÔ ÙÌ Ì Ñ Ô ÜÔÌÚ, ÛÜÞ Ó Û, ÙÜÔ- ˇ ÑÌÚ ÙÛÖ Ù Û (Cawson,2002). ß Ì ÓÖÔ ÙÛÌ Ø Ù, Ñ Û Û Ô Ñ Ò Ñ, ÛØÖÝ Ú, ÜÒ ÑàÔ ÖØàÔ ØÖÙÖÞ Ú, Ú, ÞØÖ- ÔÖÜ ÛØÜÝÌØÖÛ Û Ú Ñ ÌÔ ÝÌ ØÖ- ÔÛÖÚ Ö Ì ÙÌ ÌÔ Ò ÑÌÚ ÖÜ ÌØÔÖÜÔ Ó ÖÒÖÑÒ Ø à Ü Ö ÛÖ ÔÖ Û ÑÖ Ñ ˇÌÙÛàÚ Û Ú Ì ÒÒÌ - ß Úý ( ØÌÑ ÛÌ,2008). Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) ` À¾ ¾`» Àˆ` ` ¾ `» ` Ì Ø ÙÌ Ì Ô Ú ÞØÖÔÖÚ Ö Û Ô ØàÛ ÝÖØ ÖÜ ÙÜÔ ÔÛ ˇ ÑÌ Ó ÖÓ ÔˇØà àô ÓÌ ÖØ Ó Û Ñ ˇ ÑÌ Ú Õ ÌÚ ÓÌ ÙÑÖ Ö Ô Ñ Û Ø ßÌ Ñ Ô àùì ÒÜÙÌ Ú ÙÛ ØÖÉÒ Ó Û ÛÖÜ ÓÖÜ Ó Ú. Ô Ýˇ ÔÖ àø ÔÖ Ö ÌÜÓ Û Ú 16 Ú ¾ÑÛàÉØ 2011 Øܡ ÑÌ Ø Û Õ ß ÌØ ÙÛÌ Ø» ý ` ¾ `» ¾, Ö ÛÖÓ ÓÌ ÔÌ ÌÚ Ì ÌÚ, ÖÜ ÌÔ Ì Þ Ô ÙÞÖÒ ˇÌ ÖÛÌ Ø Ô ÓÌ Û ÓÖÛ Ñ ØàÓÌÔ ÛÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ, ÞàØ Ú Ñ Ó ÑÖÓÓ Û Ñ Û ÜÛÖÛ Û, ÞàØ Ú Ô ÌÑ ÑÖÜÔ ßˇÌ ÙÌ Úý ÙÛ ÔÌ Ó Ú Ø Û Õ. ÓÖÔ ÛÖÜÚ Û Ù Û Ô ÓÌ Ù Ö Û ÑÖ ÔàÔ Ñ Ì Ø Ô ÙàˇÌ Ö ÙÜÓ ÖÒ Û Ú Ó Ú, ÖÜ Ì ÞÌ ÕÌÞ ÙÛÌ, ÖÜ ÛÖÔ Ì ÞÌ Ì Ñ Û ÒÌ ßÌ ÖÒ ÛÌ, ÖÜ ÛÖÜ Ì ÞÌ Ý ØÌ ÙÌ Û Ô Õ Ö ØÌ Ì, Ó ÌÔ ÖÔÛ Ú ÖÔÌ Ø à Ú Ñ ÌÒ ÌÚ. Û ÑÖÉÖÔÛ Ú Û Ú ß Ì Úý Õ Ö ØÌ Ì Ú Ö ÑØ Û ÑÖ ÝÖØÌ Ú ÝÛ ÞÔÖÜÔ ÖÒ ÛÌÚ ÞàØ Ú Ô ÑÌÚ, ÞàØ Ú ÙÛÖÞÖÜÚ. ÌÔ ØÖÑÜ ÛÌ Ò, ÒÒ ÛÌ Û Ô ÛÜÕ Ñ Ì Ô ØÜÙ Û Ú ÖÒ Ú Ó Ú. Ó ÖÜÔ ÝØ ÓÖ ÙÛÖÜÚ Ì ÌÒÓ Û ÌÚ ÖÒ Û ÑÖÜÚ, ÙÛÖÜÚ Ñ ØÖ- ÙÑÖ ÖÜÚ, ÙÛÖÜÚ Ì ÓÓ ÙˇÖÜÚ Ü ÒÒ ÒÖÜÚ Û Ú ÖÒ Û Ñ Ú ÖÜ Ñ Û Ñ Ù Ô Û ÖØ Ó Û ÖÒàÔ Ó Ú. ÌÙÓÌÜÛ Ñ ÓÌ Ô àùöüóì Û Ú ØÞÌ Ú Ñ Û Ú Õ ÌÚ Ó Ú ÖÜ Ì Ô Ñ Ö ØÜÛ ÑÌ Ú Ì ÌÚ Û Ú Ø Û Õ Ú Ó Ú. ¾Ø ÙÛ ÑÌ àú Ì ÑÌÝ Ò Ú Ö Ñ ˇ Û Ú àø ÖÚ ˇ àû Ú Ñ Ü ÖÙÞÌ ˇ ÑÌ ÖÛ Ñ ÔÌ Ô ÌÓ Ö Ö Ì ˇ ÙÛ ˇÌ Ñ ÔÖ Ô Ó Ú ÌÓ Ö ÙÌ Û Ô Ì Ô ØÜÙ Û Ú ÖÒ Ú. ØàÛ ÙÜÔ ÔÛ Ù ÓÌ ÛÖÜÚ ÙÜÔ ÓÖÛÌÚ Ó Ú Ì ÔÌ ÙÛ Ú 15 ÔÖÜ Ø ÖÜ 2012, ÙÛ Ô Ñ Û ÓÌÙÛ ˇÖÜÙ ÛÖÜ Ö ÉÖÜ, Ô ØÖÙ ÖØ ÙÌ Ì Õ ÜÒàÔÌÚ ÖØ Ó ÛÖÚ: Û Ú Ì Ú, Û Ú Ü Ì Ú, Û Ú ÌØ Ù Ú, Û Ú ÙÝ ÒÌ Ú, Û Ú Ô ÛÜÕ Ú Ñ ÛÖÜ ÙÞÌ ÙÓÖÜ Û Ú ÖÒ Ú Ó Ú. ÓÖÔ ÌÔ ÒÒ ÑÛ Ñ ÒÜÙ ÙÛ Ô ÔÌØ Ì Ô ÌÜØÌÙ ÔÌ àô ÖØàÔ, Ö Ì Ô ÙÞÌ ÙÓÖÚ ÛàÔ ÞàØàÔ Ñ Ö Ì Ô Ñ Û ÓÌØ ÙÓÖÚ ÛàÔ ÌÙÖ àô ÛÖÜ ÓÖÜ ÓÌ ÙÛÖÞÖ Û Ó ÖÜØ ÔÌ àô ˇÌ ÙÌàÔ ÌØ Ù Ú. Ô Ú ÓÖÚ ÖÜ ÙÛÖÞÌÜÌ ÙÛ Ô Ñ ÒÜß ÛàÔ ÑÖ ÔàÔ ÑàÔ Ô ÑàÔ, ÙÛ Ó ÖÜØ Ì ÑàÔ ÙÞÖÒÌ àô, àùûì ÖÒÖ Ó Ô Ó ÞØÌ ÌÛ Ô ÞàØ ÙÛÖÜÓÌ ÙÌ ÑÖ ÔàÔ ÑÌ Ú ÖÓ ÌÚ É ÙÌ ÛàÔ ÌÙÖ àô Ó Ú. Ô Ú ÓÖÚ ØÖÙÉ Ù ÓÖÚ ÙÌ ÖÒÖÜÚ. Ô Ú ÓÖÚ É Ù ÙÓÌ ÔÖÚ ÙÌ Õ ÌÚ ÑÖ ÔàÔ Ñ Ú ÙÖÛ Û Ú Ñ Ý ÔÌ Ú. ØÜÛ Ñ ÓÌ Ò àø ÖÚ ˇ àû Ú àø ÖÚ ÖÛÙ ÒÖÚ Ñ Ó ÛØ ÛÌØ Ô ÙÖÜ ØÖÜ Ó ÛØ Ú ØÖÜÑ Ú àø ÖÚ Ø Ú ÔÔ Ú» Ûˇ ÖÚ àû Ú µ Þ ØÖ ÖÜÒÖÚ ØÌÛ ÔÔ ÌàØ Ø ÞØ ÙÛÖÜ Ó ÛØ Ú µöü ÔÌ Ò ÑÖÚ É Ù ÒÌ ÖÜ àùû Ú ÔÔ ÑÖ ÖÜÒÖÚ ÒÌ Ô Û ÝÌ Ø Ì ÛØÖÚ Ø ÝÖØÖÚ Ø ÙÛÖÚ ÖÙÛÖÒ Ñ Ú `ÖÝ `ÜØ ÖÜ ˇ Ô ÜØ ÑÖÜÒ ÔÔ Ú Ù ÒÖ ÖÜÒÖÚ ÒÌ Ô `ÌØÌ Û ÔÔ Ú ÙÛØ Ñ Ñ Ú ¾ Ì ÑÌÝ Ò Ú Û Ú Ø Û Õ Ú ß ÌØ ÙÛÌ Ø» ý àø ÖÚ ˇ àû Ú» ` ¾ˆ» ¾ˆ ; Ô ÌØåÖ Ö Û Ú ÞÖçÔÛ Ú, Ô ˇÜÓÆÓ Ñ ÒÆ, Øâ Ì Ô ªÛ Ô Ñ Ìå ÛÖÜ ÌØØ ÖÜ Ô ØâÖÜ. ÖÒçÚ Ö ÑæÙÓÖÚ Ñ ÓÌÛÆ Û Ô Ñ Ìå ÌÕÌÒåÞˇ ÑÌ ÙÜÔÆˇØÖ Ù ÙÌ ÌÑ ªÒàÙ Ó ØÛÜØå Ú Ñ ÛÆ ÛÖÜ ÞÖÜÔÛ ÑÖç Ñ - ˇÌÙÛØÛÖÚ. æ àú ªÛ Ô ÝÜÙ Ñæ Ö ÙÛÜÔÖÓ ÑÖå â ÌÙ Ô Ì ÆÔà ÙÛÖ ÒªˇÖÚ Ñ ÞÛç Ô, Ñ Ñª ØØ æ àú Û Ò Ñ ØÆÑ ÛÖÜ Ñ. âô, ØÖÞˇâÚ ÙÛ Ô ªÒàÙ. æûì, ÙÜÔÌÒªÝˇ ÑÆ Ö ÖÚ Ì ÖÔæÓ Û»ÖÒÝâÛ Ú, ÛÖÔ Ö ÖåÖ ÌåÞ Ô Ó ÜØåÙÌ ÙÛÖ ÕçÒÖ, Ñ Ñª ØØ æ àú Û Ò Ñ ØÆÑ ÛÖÜ Ñ. âô Ñ ÛÖÔ ØÖÙª Ô Ñ ÙÌ åñ. ¾ Ñ æøöú ÛÖÜ Ñ Ûª Ì ÒÌ ÛÖÔ É Ù Ô ÙÓæ ÛÖÜ Ñ Ö ØæÌ ØÖÚ ÛÖÜ Ñ ÙÛ ØåÖÜ ØØÛ ÙÌ ÛÖÔ ÓÆØÛÜØ Ñ Û ÖØå Ú ØÚ Ñ ÛªÔÛ ÙÌ âûù Ö Ñ Û ÖØÖçÓÌÔÖÚ. Ö ÙÛÜÔÖÓ ÑæÚ, ÞàØåÚ ÌÔ Ö ÙÓæ ÛÖÜ ÆÔÛ ÙÌ æû Ö Ñ Û ÖØÖçÓÌÔÖÚ ÙÑæÔÛ ßÌ Ñ â ÌÙÌ Ì ÆÔà ÙÛÖ æ ÛÖÜ. ÀÌ Æ Óª àú âþöüóì ÞÖçÔÛ Ñ ÌÔ ÛÖ ÔÛ - Ò ÝˇªÑ ÓÌ; ¾» ¾ˆ À ð» ` `ˆ ˆ À ` ` ÌÝ ÓÌØå ßGuardianý, æþ ß ˆ ý, ÌåÞÌ ÌÑÛÌÔª ÔÛ æñø Ù ÛÖÜÚ ÕÜÒÖ ØÓÖçÚ Ñ Û É Ù Ô ÙÛª- Ø ÔÌ ØØÔ, ÓÌÛÆ Û Ô ªÒàÙ ÌÔ ÔÛåÖÔ Û Ú Ñ.»âØÑÌÒ, ÙÛ ÙÛÜÔÖÓ ÑÆ ÛÓªÓ Û. Ø ÑÛªØ ÙÌ Û Ô ß Ó Öç ÑØÆäÓ ý Ñ Ô - ÝâØˇ ÑÌ ÓÌ ÒÌ ÛÖÓâØÌ ÌÚ ÙÛÖÜÚ É Ù Ô ÙÓÖçÚ ÖÜ Ü âùû Ù Ô, ÖÜ ÌÔ âþöüô Ô ÒâßÖÜÔ Ûå ÖÛ æ ÛÖÜÚ Ù ÙÛâÚ ÓÌØ ÑÆÔÖÜÚ, ÖÜ Ö âóý Ñ Ô æ ÛÖÔ ÓÌØ ÑÆÔ ÑÖ ÙÛØ Ûæ. ÙÆÔ Ù Ô Û Æ, ÓÌ ÕÜÒÖ ØÓÖçÚ, Ñ ßåÓ Û æ ÛÙ ÆØ, ÌÔ ÛÖÜÚ ÆÝ - Ù Ô Ô ÑÖ Ó ˇÖçÔ Ñ ÖÒÒÆ ÆÒÒ. ÖÜÚ ÕÌ çóôàù Ô Ñ ÛÖÜÚ ÛØ ÉÖçÙ Ô ÓÌ Û Ñ Ô ÛÆ ÛÖÜÚ É ÔÛÌÆÑ, Ì ÒØÔÛ Ú æû ˇ ÙÛÌåÒÖÜÔ Û ÖÔæÓ ÛÆ ÛÖÜÚ ÙÛ ß ØÜÙª Ü ªý. Ûå ÆØ Ì; Ø å ØÆ Ó Û ÑçØ Ì ÖÜÉâÒ ÓÖÜ. ÓÖÑØ Û - ÑæÛ Û ÙÜ ÑÜÉâØÔ Ùª Ù Ú, ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô Ñ ÔÖ- Ö ªÙÌÛÌ Û Ò Ó Ø å ÛàÔ Û ÙàÑØÆÛ àô ÑÜÉÌØÔ Û ÙÓæ. åøöó Û Ô ÓÖÑØ Û Ñª ÌÜ Ùˇ Ùå Ù Ú. ¾» ¾ ¾ ¾ˆ µ ` À À ¾ ÒÌÉâÔÛÌÚ ÛÖÜ Ñ. âô, ÙÛ Ô ØÖÞˇÌÙ Ôª ªÒàÙ Û Ô Ì åùñìß»âøñìò, ÓÖÜ ˇçÓ Ù Ô ÛÖÔ âøôìø. ¾ âøôìø ªÛ Ô Ö ÙÛØ Û àû ÑæÚ Ö Ñ ÛªÚ ÛàÔ ÌØÓ ÔØÔ Ñ Û ÑÛ ÛØÔ ÙÛ Ô ÌÒÖ æôô ÙÖ. îû Ô ÜÛæÚ ÖÜ Ì Ôæ ÙÌ Û ÛØâÔ ÖÜ ÑÖÜÉÆÒ Ô ÛÖÜÚ ÌØÓ ÔÖçÚ Ó ØÖÙÛÆ ÌåÞ Ô âô É æô ÕÌÙÑâ ÙÛÖ ÓÌ ÔÛ ÙÛ Ù ÑÖçÚ ÑÜØåàÚ» `. ÖÜÚ âé Ô Ù å ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô ÖÝç ÖÜÔ Û Ù Ó ÖÛÆ Û Ú ÔÛåÙÛ Ù Ú. ÜÛæ âñ ÔÌ ØÖÞˇâÚ âô Ú ÜÝ ÙÛÆÓÌÔÖÚ ÛÖÜ Ñ. âô, ÙÛÜÔÖÓ ÑæÚ. `ÜÔâÒ ÉÌ Ó ÑÖ âò Ñ Û Ô âé ÒÌ Ó ØÖÙÛÆ ÛÖÜ àú Ù å Ñ Û Ô çø Ì ÙÛ Ô ªÒàÙ, ÓâÞØ Ô Û Ô ÉÆÒÌ ÙÛ Ô ÑÒÖçÉ. ¾ Ñ ØÖå ÒÒÆ ÖÜÔ Ö Ý ÙåÙÛÌÚ Ø ÓâÔÖÜÔ å Ö. ÒÒÆ Û Ô ÑÆÔÖÜÓÌ. Ò ØØÔÌ ÑÆÒÜ ÛÌÚ Ì Û âú Ö Ñ. âô Ú. ÌÔ ÌåÔ Ñ Òå Ö æ Ñ ÖØÆÑÖÚ Û Ú âøñüø Ú Ô åôì Ü ÖÜØ ÆØ Ú. ¾ ¾ ¾` À¾»¾ À ¾ `. ` ¾ ( À¾ˆ `) Ô ÌØåÖ Ö Û Ú ÞÖçÔÛ Ú ÑÜÑÒÖÝæØ ÙÌ ß Ø ÙÛ - Ô Ñªý ÛÖÜ Ñ. ØÖÜ ÆÑ ÓÌ ØàÛÖÙâÒ Ö ÛåÛÒÖ: ßæ- Ö ÖÚ ØÖ å Ì Û Ô ÛØå Ö Ôª ÌåÔ Ö ˇÆÔ ÛÖÚ. æ Ö ÖÚ ØÖ å Ì Û Ô ÓÖÑØ Ûå Ö Ôª ÌåÔ Ù. Ì Ú ˇÆÔ ÛÖ. ¾ ÞÖÜÔÛ ÑÖå Øâ Ì Ô Ñ Û Ñ ÙÛÖçÔý. Ö Ñ. âô Ú, Ü æ Û Ô ÔÖÞª ÛàÔ ÛØ ØÔ ÑÜÉÌØÔ Û ÑØÔ ÌÛ åøàô, ` Ó ØÆ, ÌÔ âòöü Ñ ÖÜÉâÒ Øæ àùì Û Ô ÓÖÑØ Ûå. ÙÛÜÔÖÓå Û Ô Ö Öå Ö ÑÌå âþì ÆØÌ ÛÖÔ ÔÛ ÓÖÑØ Û Ñæ Ñ ÛªÝÖØÖ Ñ ÌÔ ÙÛ Ó ÛÆÌ. ÛÜ ÆÔÌ ÞàØåÚ Ô åôöüô ÒÖ Ø ÙÓæ Ñ ÞàØåÚ Ô ÙâÉÖÔÛ Ûå ÖÛ. ÛÜ ÆÔÌ ÑæÓ Ñ ÛÖÜÚ ÙÜÔÛ Õ ÖçÞÖÜÚ Ñ Û ÆÛÖÓ ÓÌ Ì ÑâÚ ÔÆ ÑÌÚ, æû Ô Ó ØÛçØÖÔÛ Û Ô ÓÔ ÓæÔÌÜÛ ÓÔ ÓÖÔ Ñª Ö- Ò Û Ñª. æ Ö ÖÚ ÙÜÒÒ ÓÉÆÔÌÛ Ñ ØÖÙÆ ÌÛ ÙÛ ÛÓªÓ Û Ö É Ù Ô ÙÓÖå ÌåÔ ÙÛ Ô ÓÌت٠ÆÛ Õ. `ÛÖ ÜÛªØ Ö Ö ÙÛÜÔÖÓ ÑÖå ÙÜÔâÒ É Ô ÑÆ Ö ÖÔ Ñ Ñ ˇ Ü æ Ì Õ ÉÖÜÒÌÜÛª Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ ÛÖÔ Ì- ÒÌܡâØàÙ Ô. `Û Ô ÒÑ Ñª ÑÆ Ö Ö ÓâÒÖÚ ÛÖÜ Ñ Ûª Ì ÒÌ ÛÖÔ ÕÜÒÖ ØÓæ ÝØ Ñ ÔÖç æ ÖÑÛØ ØÜÙ Ü åûìú, ÓÌÛ Õç ÛÖÜÚ Ñ Ö Ü ÖßªÝ æú ÛÖÜÚ ÉÖÜÒÌÜÛªÚ. ÌÔâÉ æóàú ÙÛÜÔÖÓå Ñ ÙÜÔâÒ ÉÌ ÛÖÔ ÝØ Ñ Ôæ, ÞàØåÚ Ô ÛÖÜ Ì ÛØ Ìå Ñ Ô ÔÖÙ ÒÌå ÙÌ ÔÖÙÖÑÖÓÌåÖ. ÜÛæÚ ÖÜ Ñ Ûª Ì ÒÌ ÛÖ Ì ÖÔæÚ Ì ÒÌåÛ æ ÛÖÔ Ü ÖßªÝ Ö ÉÖÜÒÌÜÛª Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ.» Ú Ö ÖçÔ ÙÛ ÔçÞÛ ÛàÔ ÑØÜÙÛÆÒÒàÔ; ÆÔ ÛÖÜÚ ÝªÙÖÜÓÌ. ß ¾ ¾» ¾ˆ»¾ ý ÛÖ ß æ Ó ÛÖÜ `ÖÑý Ñ ÑÖÜØ ÝâÕ Ò. ¾ ÑÖå Ó Ú ØÆÝÖÜÔ Û Ô Ñª ÛÖÜÚ ÙÛÖØå. ØÆÝÖÜÔ ÛÖ ß æ Ó ÛÖÜ ÓæÑý âþöüô Ñ ÛÖ ÑÖ ØÆäÛ Ö ÛØÌ Ú Û Ú ÙÜ ÑÜÉâØÔ Ù Ú. Ý ØÓæ ÖÜÔ Ó Ñ ÔÖçØ Ñ Û Ñª ÛÖÜÚ ˇÌàØå ÛÖ ß æ Ó ÛÖÜ ÓæÑý. ÑÆÔÖÜÔ Ñ âþì ÆÙÌ ÓâÞØ ÛØØ ;» Ú Ò ÑØ- ÔÖÜÔ ÛÖ âô ÓâÛØÖ ÆÔà ÙÛÖ ÆÒÒÖ, ÓÌåàÙ Ó ÙˇØÔ Ñ ÙÜÔÛÆÕÌàÔ, Ñæß ÓÖ Ý ØÓÆÑàÔ, Ñ ÔÖçØ ÖÜÚ ÝæØÖÜÚ Ì ÆÔà ÙÛÖÜÚ Ñ ÔÖçØ ÖÜÚ ÝæØÖÜÚ Ñ Û ÙÞÌÛ ÑÆ. æóìôö ÌåÔ Ô Ó Ú ÆÙÌ ÓæÑ Ñ ÛæÛÌ Ö ÑÖå Ù Ú Ó Ú Ò ÑØÔÖÜÔ ÙÛ Ô Ñ Û ÙÛÖÒª ÓÌ ßÜÞÖÝÆØÓ Ñ. Ö ÔØÚ Ó Ú ÑØ ÛÖçÔ Ó ÙÛÖÜØàÓâÔÖÜÚ. ÌÔ ÌÕ ÌåÛ ÝÖØÌÛ ÑÆ Ô Ó Ô âþöüô É Ì ÙÛÖÜÚ ØæÓÖÜÚ ÛÖ âô ÌÑ ÛÖÓÓçØ Ö Ñ Ø ÆÔà ÆÔÌØ Ö Ñ Ô ÛÖÜÚ ÑØÙÖÜÔ ÛÖ Ò Øç.» Ú âþöüô ÙÌ Ñ Û ÙÛÖÒª, ÌÔ ÌÕ ÌåÛ ÝÖØÌÛ ÑÆ. ÆØ Ó Ò Ø ÆØÖÜÓÌ ÛåÛ ÛæÛÌ ÌÔ ÛÖÜÚ Ò ÛØÔÌ ÖçÛÌ»âØÑÌÒ ÓÌ ÛÖÔ ¾Ó ÆÓ Ó å. ¾ˆ` `» ÒÒÆ Ñ ÜÛÖå ÌÔ ÌÕ ÌåÛ ÝÖØÌÛ ÑÆ, ÛÖÜÚ âþöüô ØÙÌ Ò ÓâÔ. ¾»ÌØÑÌÒ åö Ñ Ö Ü ÆÒÒ ÒÖå ÛÖÜÚ, ÛÖÜÚ ÑØ ÛÆÔÌ ÙÌ Ñ Û ÙÛÖÒª ` Ó ØÆ, ÌÔ âòö Ñ ÖÜÉâÒ.»âÞØ Ñ ÓÖÜÙÛÆÑ ÛÖÜÚ âþöüô ÉÆÒÌ Ô ÑæßÖÜÔ. Ñ ÒÆ Ö ÌÔ âòöú ÖÛâ ÌÔ ÌåÞÌ ÓÖÜÙÛÆÑ, æû âñ ÔÌ Ø Ô ÛÖ ÑÆÔÌ Ñ ÙªÓÌØ. ¾ ÆÔˇØà ÖÚ ÌåÔ ÙÜÔÌ ªÚ. ¾ àûæñöú, ÖÜ ÑÆˇÌÛ ÕÆ ØÜ ÔÖÚ Û Ô ÔçÞÛ Ñ Ô ÖÒÌå ÛÖ Ø ÙÛÌØæ ÛÖÜ ØÌÒˇæÔ. Ö ˇÜÓÆÛ ÆØ Ì; ÝÖç ÛÖÜÚ åôöüô Ò ÓâÔ Ö ØÖäÑÆÔÖ ˇâÒÖÜÔ Ô Û ŒÙÖÜÔ Ò ÓâÔ Ñ ÌÓÆÚ. ØæÝ Ó ÖÜ âþöüô ÒªÕÌ ˇâÒÖÜÔ Ô Ó Ú Û ÙÆØÖÜÔ Û ÙÖç ÌØ ÓÆØÑÌÛ Ñ ÌÓÌåÚ ˇ Û Ñ ÛÌÉÆ ÖÜÓÌ ÓÆÙ Û. ÖÜÚ ÛØâÒ Ô Ô ÜÛÖçÚ ˇ ÛØÌÒÆÔÖÜÔ Ñ ÌÓÆÚ; `¾ ˆ» ` ÌÒ ÑÆ Ö Ó ˇ Ó Û Ñæ Ù Ó ÛÆÑ ˇ ÉÆÒÖÜÓÌ, ÛÖ ÙÜÔÌ Æ ÌÛ ÛÖ Ö ÖåÖ ÌåÔ ÓÖÔæ ØÖÓÖÚ ª ÜÛæ Û Ú ÙÖ ÜÔ Óå Ú ÖÜ ÆÌ Ó ØÖÚ, ÆÌ Ñ åùà;»æòòöô ÛÖ ØØÛÖ Ì ÑØÆÛ ÙÌ, Ûå ÜÛÆ ÖÜ âòì Ô ÌØå ÙÖ çô ÓàÔ ÓâÛØàÔ ÛÖ ÕâÞ Ù Ô,». À. Ñ `¾. ÙÖ çô Ó Û ÉÆ ÖÜÔ ÓæÔÖ Ö ÛØÖäÑÆÔÖ Ñ Ö ÑÖå Ó Ú ÞÛÜ ÆÔÌ ØÖÙÖÞª. Ô ØÖ ÖçÓÌÔ ÌÉ ÖÓÆ Ö Ü ÆÒÒ ÒÖ Û Ú ÛØæäÑ Ú åû Ù Ô ÛÖ ÑØÆÛÖÚ Ô Þ ØåÙÌ Û 550 ÌÑ Û. ÌÜØØ ÖÜ ÞØàÙÛÖçÔ Ö ÛØÆ Ì ÌÚ. ÜÛÆ Û ÞØªÓ Û ÌåÔ Û ÑâØ, Û ÓÌØåÙÓ Û ÖÜ Ñ ÖçÛ ÛÖ ÑØÆÛÖÚ æ Û Ú ØÖÔÖÓ ÖçÞÌÚ ÓÌÛÖÞâÚ ÛàÔ ÛØ Ì ØÔ ÖÜ Ñ ÛâÞÌ. Ú ÙÖ çô Ó ÓâÛØ ÙÛ 550 ÌÑ Û. ÌÜØØ ÖÜ ˇ ÒÌå ÖÜÔ, ˇâÒÖÜÔ Ô Û ÑæßÖÜÔ æ Ó ÙˇÖçÚ Ñ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú. Ô Ñ ÒÆ Ö ÆÔˇØà Ö ÖÜ ÛÖÜÚ ÙÑâÝÛÖÔÛ ÛÖÜÚ ÛØ Ì åûìú. ¾ ˆ À ¾` `ˆ À `»¾` `». À. `Û Ô åû Ù Û Ú ÛØæäÑ Ú Ô Þ Ø ÙÛÖçÔ Û 550 ÌÑ Û. ÌÜØØ ÙÛ Ú ÛØÆ Ì ÌÚ ÔÛâ Ø Ù Ô ÑæÓ Ñ Ö ÒÆ Ö ÉÖÜÒÌÜÛâÚ. ¾ ÑªÛ Ú ÑÒ ÓÆÔ Ú Þ Ø ÑÛªØ ÙÌ ÛÖÔ Ü ÖÜØ æ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑØÔ, ÛÖÔ Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ àú ÛØ Ì åû Ú. æ àú Ìå Ì ßÔ âøˇì ÙÛ ÖÜÒª ÓÌ ÛÖÜÚ ÝåÒÖÜÚ ÛÖÜ ÛÖÜÚ ÛØ Ì åûìú Ô ß ÝåÙÖÜÔ Û ÓâÛØ ý.»æôö Ö Ñ ˇ Øæ ÓÖ Ó ØåÛÌÚ, Ø ÔæÚ, Ü- ÑÖç Ú Ñ Ò Ö Øâ ÛÖÜÚ ÌåÔ Ó ÌÛæÔ ØÓâ ÙÛ Ô ÑÖ ÔÖÉÖÜÒÌÜÛ Ñª ÖÓÆ, Ñ ˇæÛ Û Æ âþöüô ÙÜÔ - ˇåÙÌ ÙÛÖÔ ÑÜÉÌØÔ Û Ñæ ÙÜ ÑÌÔÛØàÛ ÙÓæ. ÖÉÖçÔÛ Óª àú ÞÆÙÖÜÔ Û ÖÝåÛÙ Æ ÛÖÜÚ. âø Ù Ô Ô Û Ñ Û ÝâØÖÜÔ, ÑÆ ÖÛÌ ÌÕàÑÖ ÔÖÉÖÜÒÌÜÛ Ñª Ô ÔÌàÛ - Ѫ Ø ÙÛÌØÆ, Û Ô Ö Öå Ó ÆØ Ù Ô. ØØ â ÌÙ Ô ÓÌ Û ÓÖçØ ÙÛ Ô Ó ØÓåÛ Ñ Ñ Û Ô ÒØÔÖÜÔ ÛÖÔ ÑÜÉÌØÔ - Û ÙÓæ Ò åó Ø. ÜÛÖå Ö ÛØÌ Ú ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Û Ú». À. ÖÜ ÝàÔÖçÔ ÓÌ Û Ôâ ÓâÛØ, ÙÖÑÖ Ì- ÔÌåÚ ÌåÔ. Ø ÙÛÌت ÛâØÜ ÛÖÜ `¾ ØÖÛÌåÔÌ ÙÛÖÔ ÌÔ âòö ÛÖ ÑæÓÓ Ô Ýç Ì æ Û Ô ÑÜÉâØÔ Ù. Ø ÙÛÌت ÛâØÜ Û Ú». À.;»ª àú ÛÖÜÚ ÉØå à æû Ô Ó ÒÆà Ø ÙÛÌت ÛâØÜ ; ¾ˆ. `¾ˆ ` ÌÔ É åôöüô ØÌ Æ. ÌÔ É åôöüô Û Æ Û Ô ÑÆÔÖÜÔ. æù ÒÌÝÛÆ ÛÖÜÚ ÑÖÙÛå ÖÜÔ Û Ô Ù Æ. ÌÔ É åôöüô Ñ ÛÖÜÚ ÖÝÆÙ Ù Ô Ô Û ÑÒÌåÙÖÜÔ. Û ÌÑÑÌÔØÙÖÜÔ, ÉâÉ æý Ùª ÛÖÜÚ âþì Ñ Û Ú ØÆ ÒÌÜØÌÚ ØÒÌ ÌÚ.» Ó Ñت ÌÑÑØÌÓæÛ Û Ü- ÆØÞÌ, Û ˇ ÑÆÔÖÜÔ ÓÌ ÛÖÜÚ Ñ ÛÖåÑÖÜÚ.» ÖØÌå Ô ÛÖÜÚ ÝÖØÛØÙÖÜÔ ÙÌ âô Ò æ Ù ÖÑÆØ ÉÖ Ñ Ô ÛÖÜÚ ÆÔÌ ÙÛ Ô æøû Û Ú ÆØÖÜ Ô ÑÆÔÖÜÔ ÑÖ âú ÙÛÖÔ ÆÛÖ Û Ú ˇÆÒ ÙÙ Ú. À ¾ˆ ˆ ` ¾ ` ` Ö ÆÒÒÖ ÛÖ ÑÖçÙ ÛÌ; Ñ Òæ Ô ØàÛÖ ÑÖçÙÖÜÓÌ ÙÌ ÜÛªÔ Û Ô ÞØØ.» Ú ÉÖÓÉ Ø å ÖÜÔ ÓÌ Ñ ÒÖÙçÔÌÚ. ÆÔÛ Ó åôì ÛÆÕ ÙÌ ÜÛªÔ Û Ô ÞØØ.»Ì ÛÖÔ Ñ ÔÖçØ Ö ÔæÓÖ, ÌÆÔ ÒÒÆÕÌ Ú ÑæÓÌÔ ˇ ÌåÙ Ü ÖÞØÌàÓâÔÖÚ Ô ÛÖ ÒØÔÌ Ú ÙÌ ÙÜÓÉÖÒ Ö ØÆÝÖ Ô ÙÌ Õ Ò ÝØØÔÖÜÔ æ âô ÙÖÜØàÛªØ ÌÜØØ. Ùå ÖÔÛ ÙÛ Ô ÌÞÌÓçˇÌ ÛÖÜ ÙÜÓÉÖÒ Ö ØÆÝÖÜ Ô Ó Ô ÛÖ Ò ØÖÝÖØ ˇÌå ÙÜÓÉå ÙÖÜ.»Ì Û Ô Ñ ÖÒÖ å æû åøôöüô Ó äóöç ÙÜÔÛÆÕÌ Ú, Ö ÆÓÖÚ, Ö ˇÆÔ ÛÖÚ, Û É ÝÛåÙ ˇ ÌåÓ ÙÛÌ Ü ÖÞØÌàÓâÔÖ Ô Û ÒØÔÖÜÓÌ ÙÌ ÙÜÓÉÖÒ Ö ØÆÝÖ. ÜÛÖå âþöüô ÙçÔ ÌÙ ÓÌ Û ÙÝ Ò ÙÛ ÑÆ Û ÓÌå. Ûå ÜÛª Û ÖÜÒÌ Æ Ô Ó Ô Û Ô Ô Ò ÓÉÆÔÌ ÛÖ àøìæô;»ª àú Ò ØØÔÖÜÔ ÑÆÒÜ ÛÌÚ Ì Û âú;

7 Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΗ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σε κλείσιμο του 21 ου Δημοτικού σχολείου Περιστερίου προχώρησαν την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου για μερικές ώρες οι γονείς των μαθητών του, διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι γονείς συγκεντρώθηκαν μαζί με τα παιδιά τους έξω από το σχο- του πετρελαίου, την ένταση της βίας, πολλά σχολεία της χώρας υπολειτουργούν» αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 21 ου Δημοτικού σχολείου. «Δεν έχουν βιβλία, δασκάλους, μέσα συγκοινωνίας και πρόσβαση στο σχολικό χώρο, δεν γίνεται καμιά συντήρηση παιδιά τους Η στέρεη παιδεία που δε δημιουργεί αυταρέσκεια, αλλά πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα και βοηθάει τον άνθρωπο να γίνεται καλύτερος άνθρωπος, δε συμφέρει. Δημιουργεί ελεύθερους πολίτες και δεν ευνοεί το βόλεμα και τους άλλους να λύσουν τα προβλήματα. Δημιουργεί το αίσθημα της ευθύνης και της ανθρωπιάς, της διεκδίκησης μιας καλύτερης ζωής. Αυτήν την παιδεία ζητάμε για τα παιδιά μας που εδώ και έναν ολόκληρο μήνα δεν έχουν δάσκαλο και δασκάλους ειδικότητας. Αν και το σχολείο μας ανήκει στα σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Τη συμπαράστασή του εξέφρασε και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «Ελλη Αλεξίου» δια του Προέδρου της κ. Κώστα Παπλωματά. «Τα προβλήματα στα σχολεία είναι εκρηκτικά καθώς τα ταμεία είναι άδεια και οι σχολικές επιτροπές αδυνατούν να καλύψουν βασικά λειτουργικά έξοδα. Εκατοντάδες σχολεία καταργούνται καθώς αναστέλλεται η συμπαράστασή του επίσης και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 40 ου Δημοτικού σχολείου Περιστερίου, μέσω της 3μελούς Επιτροπής που συμμετείχε δηλώντας πως: «Το νέο σχολείο όσο και να διαφημίζεται κουβαλάει μαζί του όλα τα γνωστά, παλιά και νέα προβλήματα: Κενά στους δασκάλους, ελλείψεις στα βιβλία και βέβαια την τεράστια μείωση της χρηματοδότησης που σημαί- Γονείς και παιδιά έξω από το σχολείο λείο και με συνθήματα και πανό απαιτούσαν να σταματήσει τώρα η «κοροϊδία» των υπευθύνων της Διεύθυνσης Αβάθμιας Εκπαίδευ- των σχολικών κτιρίων και τώρα που έρχεται ο χειμώνας δεν θα έχουν ούτε θέρμανση, αφού οι σχολικές επιτροπές έχουν μειώσει Προγράμματος (ΕΑΠ), αυτό το βλέπουμε μόνο στα χαρτιά. Του χρόνου ίσως δεν έχουμε δύο ή τρεις δασκάλους. Σε δυο μήνες δεν θα έχουμε πετρέλαιο και ποιός ξέρει τι άλλο. Θα ξαναγυρίσουμε, λοιπόν, στα χρόνια των πατεράδων μας και των παππούδων μας, εξήντα ξυπόλητα παιδιά σε μια τάξη;» τόνισαν. Συμπαράσταση στη διαμαρτυρία των Γονέων των μαθητών του 21 ου Δημοτικού σχολείου εξέφρασε και ο Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Περιστερίου κ. Γιώργος Κουτσιμπογιώργος, τονίζοντας ότι θα είναι στο πλευρό τους σε κάθε δίκαιη απαίτηση για το καλό των μαθητών. λειτουργία τους ή συγχωνεύονται και μεγάλο μέρος τους θα λειτουργήσει με χιλιάδες κενά δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων. Ενώ συνταξιοδοτούνται χιλιάδες δάσκαλοι, προσελήφθηκαν μόνο 5 δάσκαλοι και 35 νηπιαγωγοί. Το υπουργείο παιδείας διαλύει ό,τι έμεινε από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και το ονομάζει «νέο σχολείο». Είναι το σχολείο των συγχωνεύσεων-καταργήσεων και υποβιβασμών. Είναι το σχολείο που μας καλεί να προετοιμάσουμε το παιδί μας να γίνει ο αυριανός άνεργος, γρανάζι ενός συστήματος με βασικό μισθό κάτω και από 400 ευρώ χωρίς ασφάλιση, περίθαλψη, εκπαίδευση. Να το προετοιμάζουμε να γίνει φτηνός εργαζόμενος χωρίς κανένα δικαίωμα που θα δουλεύει, όταν και όσο θέλει ο εργοδότης του». Με ψήφισμα εξέφρασε την νει ότι μας ζητείται να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και να παλέψουμε για αποκλειστικά, Ενιαία, Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, έκτακτη χρηματοδότηση των σχολείων για κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων και άμεση κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία». Ψηφίσματα συμπαράστασης έστειλαν και διαβάστηκαν κατά την κινητοποίηση η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Περιστερίου, ο Σύλλογος "Έλλη Αλεξίου" και η Δημοκρατική Ενότητα Γονέων Περιστερίου. Την κινητοποίηση χαιρέτισε ο Γρηγόρης Τημπλαλέξης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση" Περιστερίου. Μετά το συμβολικό κλείσιμο του σχολείου για λίγες ώρες, οι μαθητές επανήλθαν στις αίθουσες για να συνεχίσουν τα μαθήματά τους κανονικά. σης Γ' Αθήνας και να δώσουν λύση στα προβλήματά τους, τα οποία ήδη ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου, έχει κάνει γνωστά. «Στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθείται τα τελευταία τρία χρόνια και που όλοι γνωρίζουμε καλά, τις περικοπές των μισθών, την ανεργία, την αύξηση της τιμής των ειδών πρώτης ανάγκης και Ο Κ. Παπλωματάς και ο Γ. Κουτσιμπογιώργος Διακρίνεται ο Γρ. Τημπλαλέξης τις δαπάνες για τα σχολεία πάνω από 50%. Υποτίθεται ότι φταίει η οικονομική κρίση όμως ο σκοπός που υπηρετείται, είναι το κλείσιμο και οι συγχωνεύσεις όλο και περισσότερων σχολείων, η υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Η γνώση είναι άσκοπη για τις οικογένειες που σε λίγο καιρό δεν θα έχουν να προσφέρουν ούτε φαγητό στα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ANAKOINΩΣΗ Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ανταποκρίνεται στο κάλεσμα ζωής για ενίσχυση της Τράπεζας αίματος σε συνεργασία με το Θριάσιο Νοσοκομείο. TO Δ.Σ. ΔΙΗΜΕΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ Αθήνας καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στα σχολεία αρμοδιότητάς της να συμμετέχουν στο Διήμερο Αιμοδοσίας για την Τράπεζα Αίματος Εκπαιδευτικών και Εργαζομένων της. Σας υπενθυμίζουμε ότι η Τράπεζα Αίματος ιδρύθηκε σε συνεργασία με το Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας και σύμφωνα με το καταστατικό έχει σκοπό να καλύψει ανάγκες σε αίμα στις περιπτώσεις όπως: - μικρών μαθητών των σχολείων της Π.Ε. Γ Αθήνας - εκπαιδευτικών και εργαζομένων που υπηρετούν στη Διεύθυνση καθώς και μελών των οικογενειών τους - θυμάτων πολέμων, λοιμών, σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών εντός και εκτός Ελλάδος, εφόσον τα αποθέματα επαρκούν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τα δικαιώματα των μελών από τον Κανονισμό ίδρυσης και λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος που έχει ήδη σταλεί σε όλα τα σχολεία. Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί από τις π.μ. έως μ.μ. στις παρακάτω ημερομηνίες και οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να προσέλθουν σε όποιο από τα δύο σχολεία επιθυμούν ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή εργασίας: Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου (Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, Διευθυντής κ. Μαρίνος Μακρής, τηλ ) Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012, στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λ. Πετρουπόλεως 76, Ίλιον, Διευθυντής κ. Νίκος Σιαλακάς, τηλ ). Σας ενημερώνουμε ότι κατά το διήμερο αιμοδοσίας, στους χώρους των σχολείων θα παρευρίσκονται επανδρωμένα κλιμάκια με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Θριάσιου Νοσοκομείου για την επίβλεψη και ασφαλή διεξαγωγή της Πρόγραμμα ομιλιών και εκδηλώσεων στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Περιστερίου Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας του Δήμου Περιστερίου διοργανώνει ομιλίες και εκδηλώσεις στα Κ.Α.Π.Η. για τον μήνα Οκτώβριο, οι οποίες είναι εξής: ΟΜΙΛΙΕΣ Πέμπτη 18 Οκτωβρίου π.μ. ομιλία της επισκέπτριας υγείας E. Παπαδάκη με θέμα «νόσος Altshaimer» Παρασκευή 19 Οκτωβρίου π.μ. Ομιλία του φυσιοθεραπευτή Χ.Φανού με θέμα «ενημέρωση περί φυσικοθεραπείας» αιμοδοσίας. Σας επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή όλων θα ενισχύσει την προσπάθεια να παραμείνει ενεργή η Τράπεζα Αίματος που ήδη έχει εξυπηρετήσει τους συναδέλφους μας σε αρκετές περιπτώσεις. Η Δ/ντρια Π.Ε. Γ Αθήνας Γεωργία Ψαρρά 2ο ΚΑΠΗ (Νέα Ζωή) 3ο ΚΑΠΗ (Κ. Βάρναλη) ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 28ης Οκτωβρίου 1940 Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 3ο ΚΑΠΗ (Κώστα Βάρναλη) π.μ. 5ο ΚΑΠΗ (Μπουρνάζι) π.μ. Τρίτη 23 Οκτωβρίου 4ο ΚΑΠΗ (Χρυσούπολη) π.μ. 8ο ΚΑΠΗ (Άγιος Ιερόθεος) π.μ. Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 1ο ΚΑΠΗ (Ανθούπολη) π.μ. 2ο ΚΑΠΗ (Νέα Ζωή) π.μ. Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 6ο ΚΑΠΗ (Αγία Τριάδα)10.00 π.μ. 7ο ΚΑΠΗ (Λόφος Αξιωματικών) π.μ.

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 Δεν διανέμουν πετρέλαιο θέρμανσης οι έμποροι καυσίμων Στον «αέρα» είναι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που κανονικά θα ξεκίναγε τη Δευτέρα 15 Οκτώβρη, καθώς η συνάντηση που έγινε στο υπουργείο Οικονομικών μεταξύ των πρατηριούχων και του Γ. Στουρνάρα απέβη άκαρπη. Οι πρατηριούχοι δήλωσαν ότι δεν θα πωλήσουν πετρέλαιο και ζητούν συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. «Δεν αγοράζουμε πετρέλαιο θέρμανσης δεν πουλάμε πετρέλαιο θέρμανσης», ξεκαθάρισαν εξερχόμενοι της συνάντησης. Οι ίδιοι αποκάλυψαν πως θα επιδιώξουν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής και επέκριναν την κυβέρνηση για το ότι πλήττει το σύνολο των πολιτών λόγω της αδυναμίας να πατάξει το λαθρεμπόριο καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση του υπουργείου Οικονομικών για τον φόρο στη θέρμανση και για το αίτημα να επεκταθεί σε περισσότερους δικαιούχους το επίδομα θέρμανσης ήταν ότι αυτήν τη στιγμή τα δημοσιονομικά δεν επιτρέπουν άλλες λύσεις πέρα από την εξίσωση του φόρου και ότι το ζήτημα μπορεί να επανεξετασθεί μόνο όταν βελτιωθούν τα έσοδα του Δημοσίου. Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Μεταφορών και Περιβάλλοντος, θα δρομολογήσουν άμεσα τις διαδικασίες, ώστε να θωρακιστεί το σύστημα διακίνησης καυσίμων απέναντι σε όλες τις στρεβλώσεις και πρακτικές νοθείας, καταδολίευσης και φοροδιαφυγής. Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε, επίσης, στα μέτρα που θα ληφθούν άμεσα για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και τα οποία έχουν ως αφετηρία το νόμο 4072/2012, οι διατάξεις του οποίου θα ενεργοποιηθούν πλήρως με τα σχέδια υπουργικών αποφάσεων που αναμένονται μέχρι 30 Νοεμβρίου. Σύστημα GPS Μεταξύ των διατάξεων αυτών συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών στις φορολογικές αποθήκες, σύστημα GPS στα βυτιοφόρα και στα πλωτά μέσα και η ιχνηθέτηση υγρών καυσίμων με ραδιοϊσότοπα. Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στην εξίσωση των φόρων για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ζητούν να εγκατασταθούν συστήματα εισροών-εκροών όγκου καυσίμων, όχι μόνο στα πρατήρια, αλλά και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διακίνησης καυσίμων. Σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου, αναμένεται να ξεπεράσει το 1,35 ευρώ/λίτρο, βάζοντας «φωτιά» στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ήδη, βεβαίως, πολλά νοικοκυριά έχουν στραφεί σε εναλλακτικές -και φθηνότερες- μορφές θέρμανσης. Οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως οι παραγγελίες πετρελαίου εφέτος θα είναι 50% μειωμένες σε σχέση με πέρυσι (καθώς η τιμή θα είναι ακριβότερη κατά 40%) και υπολογίζουν ότι από τη μείωση των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης λόγω της υψηλής τιμής, απειλούνται με κλείσιμο πρατήρια. «Από την αύξηση τού συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης θα προκύψει σαφώς αύξηση στα δημόσια έσοδα, παρά τη μείωση της κατανάλωσης για το προϊόν αυτό, η οποία λαμβάνεται υπόψη», αναφέρει σε έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης. Ωστόσο, προσθέτει ότι «ο ακριβής προσδιορισμός τής επίπτωσης στα έσοδα θα εξαρτηθεί από το ύψος τού επιδόματος θέρμανσης, καθώς και από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου». Το έγγραφο, που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης τής βουλευτού της ΝΔ, Έλενας Ράπτη, η οποία έχει επισημάνει ότι η εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης κινείται αντίθετα σε κάθε έννοια κοινωνικής λογικής και έχει ζητήσει να ενημερωθεί από το υπουργείο Οικονομικών, ποια είναι η ρεαλιστική εκτίμηση των εσόδων, καθώς αναμένεται μείωση της κατανάλωσης τού πετρελαίου θέρμανσης. Ο υφυπουργός Οικονομικών, πάντως, επιμένει στο έγγραφό του, ότι «η προσαρμογή αυτή και η εξίσωση του ΕΦΚ των δύο τύπων πετρελαίου, αποσκοπεί στον περιορισμό του λαθρεμπορίου, στον τομέα των πετρελαιοειδών, αφού ο μειωμένος ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί σημαντικό κίνητρο για διάπραξη λαθρεμπορικών πράξεων». Ο κ. Μαυραγάνης αναφέρει, επίσης, ότι η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΕΦΚ στα καύσιμα, σε όλη την Επικράτεια, είναι σύμφωνη με τις κοινοτικές διατάξεις, επισημαίνοντας την πρόθεση τού υπουργείου Οικονομικών για την παροχή επιδόματος θέρμανσης. Η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης Με μία ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλλουν οι πολίτες στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πληροφορούνται αυτόματα αν δικαιούνται ή όχι να λάβουν επιστροφή φόρου που προορίζεται για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε στον Βήμα 99,5 ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Χάρης Θεοχάρης, θα λειτουργήσει και μία τηλεφωνική γραμμή ( ) για όσους δεν μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί και μία ειδική γραμμή που θα εξυπηρετεί τους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΑ Με το σταγονόμετρο γίνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη τεράστια κενά στα σχολεία, σ όλες τις ειδικότητες. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου έγινε η β φάση για ΠΕ 70 και ΠΕ 60 και προσλήφθηκαν 421 δάσκαλοι και 235 Νηπιαγωγοί, ενώ τα κενά που είχαν δοθεί από τις Διευθύνσεις Π.Ε. ήταν συνολικά : 714 δάσκαλοι και 436 Νηπιαγωγοί. Προσλήφθηκαν, δηλαδή, 500 εκπαιδευτικοί (ΠΕ 60 και ΠΕ 70 ), περίπου, λιγότεροι από τις πραγματικές ανάγκες. Δεν έχουν ακόμη προσληφθεί ειδικότητες (Αγγλικής, Φ. Αγωγής, Μουσικής, Πληροφορικής, Γαλλικής, Γερμανικής κλπ), από τον τακτικό προϋπολογισμό για τα Ολοήμερα Σχολεία και τα ΕΑΕΠ. Υπενθυμίζουμε ότι στην Π.Ε. οι συνολικές πιστώσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών είναι Μέχρι τώρα έχουν διατεθεί περίπου και απομένουν Αν ληφθεί υπόψη, όμως, ότι οι πιστώσεις δόθηκαν για συμβάσεις 7μηνης διάρκειας αυτές που απομένουν τελικά δεν ξεπερνούν τις Ουσιαστικά για προσλήψεις αναπληρωτών μένει μόνο το ΕΣΠΑ. Είναι φανερό, από τα παραπάνω, ότι οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, σε καμιά περίπτωση, για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν στην Π.Ε. Η κυβέρνηση οφείλει ΤΩΡΑ να χορηγήσει πιστώσεις για την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, για να μη χάνονται καθημερινά χιλιάδες διδακτικές ώρες στα σχολεία. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕ- ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ Η κοινωνία αρνείται να περιμένει! Στο χώρο του συλλόγου «Ανοιχτή Αγκαλιά» με πρωτοβουλία του καθηγητή Γιώργου Βαθιώτη στις 9 Οκτωβρίου 2012 συναντήθηκαν ο πρόεδρος του συλλόγου Παναγιώτης Βακόνδιος, πλήθος γονέων και παιδιών με ειδικές ικανότητες από το Περιστέρι με αντιπροσωπεία ομάδας «Επιστημόνων Υγείας» για την πόλη μας. Στη συζήτηση πήραν μέρος επίσης, ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Ειδικού σχολείου Περιστερίου δάσκαλος Παντελής Σγουράκης, η αντιπρόεδρος Παπαπαναγή Φωτεινή, η πρόεδρος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού σχολείου Ιλίου Κόμνου Ελένη και η γραμματέας Παξινού Πολυξένη. Η θερμή ανταπόκριση όλων των παρευρισκομένων σε μια δημιουργική και εποικοδομητική συζήτηση, δημιούργησε ένα εξαιρετικό κλίμα ώστε να ειπωθούν οι ανάγκες, υλικές και ηθικές, παράπονα αλλά και δικαιολογημένη αγανάκτηση για την αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία από τους κρατικούς και δημοτικούς φορείς της πόλης μας. Ο Γιώργος Βαθιώτης αφού άκουσε και συμμερίστηκε τα παράπονα και τα προβλήματα παιδιών και γονιών αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη κα Μειντάση διευθύντρια του 1ου Ειδικού Σχολείου Περιστερίου την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου Της γνωστοποίησε την πρόθεση και τον ενθουσιασμό των γιατρών της ομάδας «Επιστημόνων Υγείας για το Περιστέρι» να καλύψουν την πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική φροντίδα των μαθητών που έχουν ανάγκη στη δύσκολη εποχή που διανύουμε. Μετά την παραπομπή του από την Διευθύντρια του σχολείου στη κοινωνική λειτουργό κα Κωλέττα, κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, του ανακοινώθηκε ότι δεν υπάρχει «ιδιαίτερη ανάγκη» στη παρούσα κατάσταση για ιατρική κάλυψη και ιατρική ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους. Άγνοια για την πρωτοβουλία αυτή του Γιώργου Βαθιώτη και την προσφορά των Επιστημόνων Υγείας και κυρίως έκπληξη για την έλλειψη ενημέρωσης από τους υπευθύνους του σχολείου εξέφρασαν οι γονείς, ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1 ου Ειδικού σχολείου. Ιδιαίτερα προβληματισμένοι αισθάνθηκαν οι παρόντες της συζήτησης για την στάση των υπευθύνων του 1 ου Ειδικού σχολείου στη προσφορά αλληλεγγύης των γιατρών, καθώς αναφέρθηκαν οι ανάγκες των παιδιών, οι πολλαπλές ελλείψεις ακόμα και σε υλικοτεχνικό επίπεδο για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Ο Γιώργος Βαθιώτης κάλεσε τους γονείς των παιδιών με αναπηρία να αναφέρουν άφοβα τα προβλήματα τους ώστε να γίνει άμεση καταγραφή και ανάδειξη τους γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα σε εποχές τραγικών αναγκών να ολιγωρεί αλλά επιβάλλεται η κάθε πρωτοβουλία να γνωστοποιείται για να προασπίζει τα συμφέροντα και τις ανάγκες όλων των συμπολιτών μας. Γιώργος Βαθιώτης Για τη Δημοτική παράταξη «Περιστέρι Μαζί» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ ΛΟ ΓΟΣ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ ΚΗ ΣΤΑΥ ΡΟ ΦΟ ΡΙΑ ΠΕ ΡΙ ΣΤΕ ΡΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΔΟ ΣΚΟ ΠΙ ΚΟΥ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΑ Κ-18 ΔΗ ΜΟ ΤΙ ΚΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΗ ΜΑ ΠΛΑ ΤΕΙΑ ΕΥΑΓ ΓΕ ΛΙ ΣΤΡΙΑΣ Τηλ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου σας προσκαλούμε: Το Σάββατο 20 Oκτωβρίου και Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 και ώρες στα γραφεία του συλλόγου μας για να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιήσουμε με τη συνεργασία του Κέντρου αιμοδοσίας του ΑΤΤΙΚΟΥ Νοσοκομείου. Μετά τιμής Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓIANNΗΣ ΣΤ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

9 Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Για το κρατικό κυβερνητικό παρακρατικό «μέτωπο» που ανοίγει στους παιδικούς σταθμούς Στα χνάρια της απομίμησης... O κατάλογος με τις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων βρίσκεται στις καρδιές όλων όσων αφουγκράζονται τις φωνές τους για αλληλεγγύη και έμπρακτη συμπαράσταση. Με θλίψη και έκπληξη διαπιστώνουμε ότι η Δημοτική Αρχή της πόλης μας αυτό τον κατάλογο τον έχει «απολέσει». Προσπαθεί να τον αντιγράψει κάνοντας τεράστια ορθογραφικά λάθη, ξεχνώντας ολόκληρες ενότητες από την «επιφανειακή» βιασύνη της. Με μεγάλη χαρά εμείς θα στείλουμε στο «Δημοτικό Μέγαρο» ολόκληρο τον «κατάλογο» της θλίψης και των αναγκών των συμπολιτών μας. Ένα κατάλογο αναγκών που μετά από 10 χρόνια ο Δήμαρχος προσπαθεί να ξαναφτιάξει μιμούμενος χαρακτηριστικά τις ευγενικές και χαμηλών τόνων «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 Ο υπουργός Εσωτερικών Στυλιανίδης με εγκύκλιό του προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ζητεί να πληροφορηθεί στοιχεία για τον αριθμό των ημεδαπών και αλλοδαπών βρεφών και νηπίων που επελέγησαν για τις θέσεις παιδικών και βρεφικών σταθμών. Η άθλια αυτή εγκύκλιος (αρ / ), έχει ημερομηνία 1 Οκτωβρίου Μία μόλις μέρα μετά την άγρια καταστολή της αντιφασιστικής μοτοπορείας και τα βασανιστήρια επιπέδου Αμπού Γκράιντ διαδηλωτών στη ΓΑΔΑ που ακολούθησαν. Αμέσως μετά τη βάρβαρη επίθεση στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους του Σκαραμαγκά που διεκδικούν δεδουλευμένα μέχρι και 42 μηνών. Έχει την ίδια ημερομηνία με την ερώτηση Παναγιώταρου στη Βουλή ( ), που ζητάει τα στοιχεία αυτά από τους υπουργούς Στυλιανίδη και Βρούτση. Ο ίδιος βουλευτής είχε δηλώσει προεκλογικά πως «αν μπει η Χρυσή Αυγή στην Βουλή, θα κάνει εφόδους στα νοσοκομεία αλλά και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και θα πετά στον δρόμο τους «λαθρομετανάστες» και τα παιδιά τους». Στην προσπάθειά του να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ο υπουργός Στυλιανίδης μίλησε για «στατιστικές αποτυπώσεις» και όχι για προσωπικά δεδομένα. Τον έπιασε ο πόνος να κάνει στατιστικές επεξεργασίες, και μάλιστα αυθημερόν, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, την ίδια μέρα με την ερώτηση του Παναγιώταρου! Όμως τα έγγραφα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μιλούν από μόνα τους: «για την ενημέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας» Η Χρυσή Αυγή, για άλλη μια φορά παίζει το συμπληρωματικό ρόλο του παρακρατικού λαγού της επίσημης κρατικής πολιτικής. Της πολιτικής των στρατοπέδων συγκέντρωσης, της αντεργατικής επίθεσης, των πογκρόμ του Ξένιου Δία. Αξιοποιούν το φίδι, για να βγάλει το φίδι απ την τρύπα. Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, όλες οι μαχόμενες δυνάμεις του κινήματος, θα δώσουν την απάντηση στην κρατική πολιτική και τους παρακρατικούς της μπράβους. Κανείς δεν πρόκειται να δώσει τέτοια στοιχεία! Ο οργανωμένος λαός, συντονισμένα και μαχητικά θα περιφρουρήσει τις δημοκρατικές ελευθερίες από την εργοδοτική, κρατική και παρακρατική βία! Θα ανατρέψει τη βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ και θα σαρώσει το σαπισμένο καπιταλιστικό σύστημα που τη γεννάει. πρωτοβουλίες μας που με αγωνία για ουσιαστική προσέγγιση προσπαθούμε να αγγίξουμε τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Θα είναι μεγάλη τιμή όλων μας να στείλουμε στο Δήμαρχο μας τις πρωτοβουλίες και τα όνειρα μας για το «Περιστέρι του παρόντος και του μέλλοντος» ώστε έτσι να ενδιαφερθεί και να έχει το χρόνο να οργανώσει και να σχεδιάσει τις λύσεις από το να καταφεύγει στις απλές επισκέψεις «μοιράζοντας δώρα» αντί για έργα! Γιώργος Βαθιώτης Για τη Δημοτική παράταξη «Περιστέρι Μαζί» Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αντίθετη στην παραχώρηση των στοιχείων των αλλοδαπών παιδιών Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί το υπ. Εσωτερικών να αποσύρει το έγγραφο, με το οποίο ζητεί από τους δήμους να αποστείλουν στοιχεία για το πόσα παιδιά και ποιων εθνικοτήτων φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Συγχρόνως, καλεί τους εργαζομένους στους ΟΤΑ να μην παραχωρήσουν τέτοια στοιχεία, υπερασπιζόμενοι «τα κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα και το δημόσιο, κοινωνικό χαρακτήρα των παιδικών σταθμών». Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρεται «στη νεοναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή που εκμεταλλευόμενη τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργαζόμενη οικογένεια και η ελληνική κοινωνία εξαιτίας της οικονομικής, καπιταλιστικής κρίσης προσπαθεί να σπείρει το δηλητήριο του ρατσισμού. Ιδιαίτερα στα τμήματα εκείνα που χτυπιούνται περισσότερο από τη βάρβαρη πολιτική των μνημονίων της κυβέρνησης και της τρόικας». Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Η. Παναγιώταρος με ερώτησή του είχε ζητήσει από το υπ. Εσωτερικών να πληροφορηθεί για τον αριθμό αλλοδαπών βρεφών, νηπίων και παιδιών που φιλοξενούνται στους δημοτικούς και κοινοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Στις αρχές Οκτωβρίου ο υπ. Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, από τις οποίες ζητά να διαβιβάσουν σχετικό αίτημα προς όλους τους δήμους ζητώντας τον αριθμό των ημεδαπών και αλλοδαπών παιδιών που καλύπτουν θέσεις στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και τις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών. Μετά το σάλο που προκλήθηκε και την άρνηση τοπικών αρχών να δώσουν στοιχεία, ο υπ. Εσωτερικών εξήγησε, ότι σε καμία περίπτωση δεν ζητήθηκαν, ούτε πρόκειται να ζητηθούν τα στοιχεία των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των δήμων, παρά μόνο το ποσοστό Ελλήνων, Ευρωπαίων πολιτών και υπηκόων τρίτων χωρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα παιδιά είναι κατά 96% ελληνικής ιθαγένειας, 2% πολίτες της ΕΕ και 2% υπήκοοι τρίτων χωρών. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΑ ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Σε απάντηση του εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορά στην επερώτηση του Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές που επελέγησαν στους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας, ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού και Πρόεδρος της ΠΕΔΑ Νίκος Σαράντης τόνισε: «Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις» στη σχετική επιστολή που έστειλε: «Σε απάντηση του υπ αρθμ /39821/ εγγράφου σας που αφορά στην επερώτηση του βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου (του κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή ),σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές,που επελέγησαν στους Δημοτικούς Παιδικούς και ΒρεφονηπιακούςΣταθμούς της χώρας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος της Χώρας στις διατάξεις του νόμου 2101/1992 με το οποίο κυρώθηκε από την Ελλάδα, η διεθνής σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και από το άρθρο 214 του ν. 3463/2006 (κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) συνάγονται το ακόλουθα: Ότι όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, φύλλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, πεποιθήσεων και νομικής καταστάσεως των ιδίων ή των μελών της οικογενείας των. Περαιτέρω ουδείς δύναται να επεμβαίνει αυθαίρετα στην ιδιωτική ζωή των παιδιών. Επίσης και περί του προκειμένου όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα στην εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητές τους. Το κράτος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα παιδιά, να γράφονται στο σχολείο και να μη διακόπτεται η φοίτησή τους, με σκοπό να αναπτύσσουν με αυτό τον τρόπο τις ικανότητές τους και την προσωπικότητά τους. Τέλος ρητέον, ότι κατά την διάταξη του άρθρου 28 του Συντάγματος της Χώρας, διεθνείς συμβάσεις που κυρώνονται με νόμο δυνάμει του άρθρου αυτού, έχουν αυξημένη τυπική ισχύ και εφαρμόζονται άνευ εταίρου. Κατά συνεκδοχή όλων των ανωτέρω η υπηρεσία μας αδυνατεί εκ λόγων αντικειμενικών, να απαντήσει δίνοντας στοιχεία. Στο δεύτερο ερώτημα του κ. βουλευτή ως αναφορά το πρώτο σκέλος,σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού δυνάμει της υπ αρθμ.190/2011 αποφάσεως του Δημ. Συμβουλίου την οποία και σας επισυνάπτουμε, καλύπτει τις διαθέσιμες θέσεις, κατ έτος των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών με μοριοδότηση, δυνάμει αντικειμενικών για όλους κριτηρίων και όχι δια κληρώσεως. Επ ευκαιρία της παρούσης ερωτήσεως σας υπενθυμίζουμε την τραγική οικονομική κατάσταση εις την οποία έχουν περιέλθει όλοι οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί της χώρας, ζήτημα, το οποίο θα πρέπει, να απασχολήσει τους πάντες καθότι σε λίγο καιρό ερωτήσεις σαν και αυτές που ετέθησαν δεν θα απαντώνται λόγω μη υπάρξεως Βρεφικών και Παιδικών σταθμών. Με εκτίμηση Ο Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων - Καματερού και Πρόεδρος της ΠΕΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ» Ρύθμιση για πληρωμή οφειλών με δόσεις Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για την τμηματική πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών για να διευκολύνει τους φορολογούμενους οι οποίοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για την τμηματική πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών για να διευκολύνει τους φορολογούμενους οι οποίοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με το σχέδιο της νέας ρύθμισης, δεν θα υπάρχει ελάχιστο ποσό δόσης, δηλαδή οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δίνουν στην εφορία όσα μπορούν, ακόμα και 100 ευρώ τον μήνα. Εξάλλου, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα υπάρχει χρονικός περιορισμός, ενώ η ρύθμιση θα είναι διαρκής. Αυτό σημαίνει ότι οποτεδήποτε, οποιοσδήποτε φορολογούμενος δεν μπορεί να πληρώσει στην ώρα του, θα μπορεί να ζητά έως 48 δόσεις από τον έφορο. Θα μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν και όσοι... δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους τελευταίους μήνες που ήλθαν απανωτά τα χαράτσια της εφορίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών κάλυπταν χρέη που είχαν δημιουργηθεί μέχρι ενός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου (η τελευταία έως τις 29 Φεβρουαρίου), εξαιρώντας με τον τρόπο αυτόν τρέχουσες υποχρεώσεις. Στις καινοτομίες της νέας ρύθμισης συγκαταλέγεται και η πλήρης διαγραφή των προσαυξήσεων. Συνήθως σε ανάλογες ρυθμίσεις παρέχεται διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης. Όμως, στη σχεδιαζόμενη ρύθμιση διαγραφή των προσαυξήσεων θα κερδίσουν όλοι οι φορολογούμενοι, ακόμα κι αν επιλέξουν το μάξιμουμ των 48 δόσεων, ξεπληρώσουν δηλαδή τις οφειλές τους σε ορίζοντα τεσσάρων ετών.

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 18 OÑÛàÉØ ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Ö Û Ú ` ÌÛÙÌÚ Ö Ó ÛØ Ú ÖÛØàÔ Ú ÓÌÛ ÛÌˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô, Ö ÖÜ ØÌÓÌ ÔÌÓÌÞØ Û Ô ÖÙÛØ - ÛÌÜÙ ÛÖÜ, ÛÖ ˆ ØÌÛ ÙÌ ØÞ - Ñ Ù Ö Ñ Û Ú ÙÛ ÓÖÔ ÛÌˇà- Ø Ñ ÙÓÌÔàÔ, ÙÛ Ô ß ÓÜ ÒÌ ý, ÖÜ ÖÛÌÒÖÜÙÌ ÛÖ Ì ÒÌÑÛÖ ÛÓ Ó Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ÌÔ Ì ÔÌ ØÞ ÖÚ Û Ú àøöýüò Ñ Ú Û ÌÔ Û Ô Ñ ÔÌÔÖÚ ÌÛ Ú, Ì ÙÛ ÓÖÔ Ú, ÌÑ ÙÛÖÚ. Ô ÜÙÌÜØÌÛÖ ÓÌ Ó Õ Ú Ñ ˇÖÜÚ. Ø Ô Û ÞØ Ù ÛÖÜ Ñ Û ÛÖ ÜÔ ÛÖÔ ÓÌ àôöôû Ú ÌÛÙ Û Ô Ñ ÔÖÛ Û ÛÖÜÚ Ô Ø ÙÖÜÔ ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ñ. Ñ ˇ ÌØàÙ ÛàÔ ÑÒÖÓ Ú Ö ÌÒ ÙÛ ÑÖ (Ñ ÖÜÛÙÖÜÑ) ÌÑ ÔÌ Ö àù- ÖÛÌ Ö Û ÞÛÜ Ó Û Ñ ÌØ ÖØ Ì ÛÖÜÚ ÛØ ÜÓ Û ÙÓÖÜÚ, ÌÔà Ù Ú, Ì ÑÒ Ó ÛÖÒÖ Ú Ñ ÛØÖ - Ñ ÙÛ Ñ Ú Ñ Û Ô ÓÖÔ ÓÖÚ ÔÛ ØÖ- Ùà ÖÚ ÙÛÖ TREVI, Û ÌˇÔ ÖØ Ôà- Ù Û Ô ÔÛ ÓÌÛà Ù Û Ú ÛØÖÓÖ- ÑØ Û Ú Ñ É Ú. ÙÞÜØÖÚ Þ Ø ÑÛ Ø Ú Ñ - ݡÖØÖÚ, ÌÔ ÔÌÞÛ ÑÌ ÖÛÌ Û Ú Ñ - Û ÞØ ÙÌ Ú Û Ú ÖÒ Û Ñ ÚÌÕÖÜÙ Ú Ñ Ü ØÕÌ ÛÌ ÑÛÖÚ ÌÔ ÔÛ ÙÛÖÜÚ Ø É ÛÌÚ ÛÖÜ ÔÖÓÖÜ, ÛÌØ ÛÖÜÚ ÙÞÜØÖÜÚ. Ù Ú, ÙÛÖ ÌÙàÛÌØ - ÑÖ Û Ú Ü ØÌÙ Ú, Ü ØÕÌ Ñ ˇÌÛÖÚ ÌÔ ÔÛ ÙÛÖÜÚ Ì ÖØÑÖÜÚ ÖÜ Ü Ì- ÑÜ Û Ô ÙÛÖÜÚ ß Ì Ø ÙÓÖÜÚ ÛÖÜ Ì ÌÒÓ ÛÖÚý ( ØÖÙÛ Ù ÙÌ Ô- ˇØà ÖÜÚ Û Ú ÔÜÞÛ Ú, ÙÌÞ ØÛÖ ÑÛ - ÑÌÚÒÌÙÞÌÚ, ÖØÔÌ Ñ Ò ˇØÌÓ Ö- Ø Ö), ÌÔà ÙÌ Ñ ˇ Ø ØÖÙà ÑÖ Ì Ì Ö Û Ô Ü Ö Ì Ó : Ñ ÒÖÚ Ö - ÑÖ ÌÔÌ ØÞ Ú, Ò ØàÔÌ ÔÛ ßÙÛÖ ØÛ Öý ÛÖÜÚ ÒÖ Ø ÙÓÖÜÚ ÛÖÜ, ÌÔ ÕÌÔÜÞÛÖÜÙÌ, Ì Þ ØÛÖ Ì, ÌÔ Ì ÔÌ. Õ Ú, ÙÛ Ô ÑÜÉÌØÔ Ù ÛÖÜ `¾ Ñ ÌÕ ÞÌØ ÛÖÜ ØÞ ÖÜ ÔÛØÌ Ô ØÌÖÜ. ¾ ÖÒÜÚ»ÌÔ ÖÚÌÑØ ÔÌÖÛ ÛÌÙÙÌ- ØÖ ÒÒÖ ÖÓÖ ÖÉ ˇÓÖ ÛÖÜ Ó. ÖÛØàÔ Ù Ô Ö Ñ Û ÒÒ ÒÖ Ö ÜÛÖÔÔ ÔÖÜÔ ÔÛ ÙÛØ Û Ö Ñ Ô ØÖÞàØ ÙÖÜÔ. ` ÓÌ àù : Û Ì àôü- Ó ÛàÔ ÛØ àô ÜÛÖÜÚ ÌÒ Ô ÙÌ ÔÌ Ú ÖÛØàÔ, Ö àø ÖÚ, ÓÌÙàÚ ÓÌÛ Û Ô ÖÝÖ Û Ù ÛÖÜ ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú (10 `Ì - Ø ), Ø ÝÛ ÑÌ ÙÛ `ÞÖÒ Ì ÛØÖÜ ÛÖÜ.» Þ Ò, ÙÑ ÔÖˇÌÛ ÙÛÖ ˇÔ ÑÖ, Ñ Ù ÖÜ Ú ØÖÙà ÑÖÛ - Û Ú ÛÖÜ ÞàØÖÜ, Ñ ÓÌÛ Ö Ì ÛÜ- Þ ÓÌÔÌÚ Ù ÖÜ ÌÚ, ÔÌÉ ÑÌ ÙÛÖ ˇÌ- ¾ ÓªÛØ Ú ÖÛØØÔ Ú, æøˇ ÖÚ ÙÛÖÔ ÜØ åùñö ÛÖÜ ÖÞªÓ ÛÖÚ, Ñ ÛÆ Û ÆØÑÌ ÌÑ ÌÜÛ ÑªÚ ÖØÌå Ú. åô ÙÜÔÛ Ó ÛÆØÞ Ú Ñ Ö Ñ ÛªÚ ÛàÔ ÛÌˇàØ Ñ ÙÓâÔàÔ Û Ú àøöýüò ѪÚ, Û Ú Ö Ì åòìñû Ú ÓÖÔÆ Ú ÛÖÜ» Þ ÔÖÑåÔ ÛÖÜ Û Ú àøöýüò ѪÚ. æ Û ˇâÙ ÛÖÜ ÜÛª ÝØæÔÛ ÙÌ Û Ô ÌÔåÙÞÜÙ Û Ú ÙÝÆÒÌ Ú ÛàÔ Ò ØàÓÆÛàÔ ÒÒÆ Ñ Û ÙàÙÛª Ø Ùª ÛÖÜÚ, ØÙÛÌ Ô ÖÝÌç ÖÜÔ ÑØæÛ ÛÌÚ Ñ ØÖÙà ÑâÚ ÌÓ ÒÖÑâÚ ÓÌ ÛÖÜÚ ÒàÛâÚ. ÛàÔ Ó Þ ÔÖÑ Ô ÛàÔ ÜÔ ÓÌàÔ Û Ú àøöýüò Ñ Ú ÙÛÖ ÌÑ ÔÖ Ì Ö. ÓÌ ÔÌ ÙÛ ˇÌÙ ÜÛ ØÑÌÛ ÞØÖÔ, ÙÛ ØÑÌ ÛàÔ Ö Ö àô ÌÑÛÖÚ Û Ì ÞÌ Ø Ù Ñ ÛÖÜ Ñ - ˇ ÑÖÔÛ, Û Ö Ö ÌÑ Ò ØàÙÌ ßÖ-, Ö àú ÔÛ, ÓÌÒÌÛ ÙÌ ÙÌ É ˇÖÚ ÛÖÔ ÛÖÓÌ ÛÖÜ Ñ ÌØ ÙÛ ÑÌ ÓÌˇÖ- Ñ Û Ô Ô É ˇÓ Ù ÛÖÜ. Û Ì ÌÑÛ Ù, Û Ô Ñ ÒÒ ÛÌØ ÖØ - ÔàÙ Ñ ÒÌ ÛÖÜØ ÛàÔ `àó ÛàÔ ÙÝ ÒÌ Ú, ÙÛÖ ÙÜÔÖÒÖ ÛÖÜÚ. ÞÖÔÛ Ú ÞÌ Ø ÙÛÌ ÓÌ Ì ÛÜÞ Ò ˇÖÚ Ü ÖˇÌÙÌàÔ, ÖÒÖ ÛÖ Ý ÙÓ ÛÖÜ ÙÛÜÔÖÓ ÑÖÜ ÌØ ÖÜ, Ñ ÓÌ Ù Ô Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ Ñ ˇÌàØ - Û Ñ Ñ Û ØÛ Ù, ØÌ ÖÒÒÌÚ ØàÛÖ- ÉÖÜÒ ÌÚ, Ü ÌÉ ÒÌ ÙÞÌ Ñ ØÖÛ - ÙÌ Ú Ñ ÙÜÔÌ ÌÙÌ Û ÖÔÖÓ ÛÖÜ ÓÌ ÓÌÛØ Ñ ÔÖÓÖˇÌÛ ÑÌÚ ØÜˇÓ ÙÌ Ú, ÖÜ ÒÒ Õ Ô ØÖÚ ÛÖ Ñ ÒÒ ÛÌØÖ Û Ô Ñ Û ÙÛ Ù Û Ú ÙÛÜÔÖÓ Ú Ñ ÛàÔ ÙÛÜÔÖÓ ÑàÔ. `Ì ÙÞÌÙ ÓÌ Û Ø Ù ÛàÔ ÛÌˇà- Ø Ñ ÙÓÌÔàÔÙÜÔÌÛ ÕÌÓÌÒÌÛ ÓÌ ÛÖÔ Û ÛÒÖ ß ÙÛÜÔÖÓ Ñ Ì ÞÌ Ø ÙÌ Ú ÌÜ- ØÌ Ú ÑÒ Ó ÑÖÚý, ÙÛ Ô Ö Ö ØÖ- ÛÌ ÔÖÔÛ ÓÌÛØ ØÖÙÛ Ù Ú ÛàÔ Ò ØàÓ ÛàÔ ÛàÔ ÖÞ Ó ÛàÔ, ÒÒ Ñ ÛàÔ ÒàÛàÔ. `Ì ÛØÖ Ö àùûì Ô Ó Ó ÖÜØ ÖÜÔÛ ˇÜÓ Û Ö Û Ó Ñ Û Ô ÒÒ ÒÌÜØ -ßÌÔˇÌÔ Ñ ÌÔˇÌÔý. `ÜÔ ÙÛ Û Ì Ù Ú Ô Ó Ô ÖÑÛÖÜÔ Ö ÌÓ ÒÖÑÌÚ ØÖÙà- ÑÖ Þ Ø ÑÛ Ø, Ô Û ØÌ Û ßÜÞØ Ó ÛàÔ ÖØ ÔàÔ Ñ Ô Ó Ù Û ÙÜÔÖÞ ÛÖÜÚ, Ñ Û Û ØÑÌ ÛàÔ Ì ÞÌ Ø ÙÌàÔ. Ö ÙÑÒ ØÖ ÕÜÒÖ ÖÕ Ú Ñ ÌÙ Ô ÑÖÑ Ò... ¾ÙÖÔ ÝÖØ Û Ú ÌÔ ÑÖÛÌØÌÚ ÒÒ ÌÚ ÙÛ ÔÑ Û ÙÛ Ù ÛàÔ `àó - ÛàÔ ÙÝ ÒÌ Ú, ÖÜ ÙÜÔÛÌÒÌÙÛ Ñ Ô Ñ Û Û ØÑÌ Û Ú ØÖÓ Ú ÛÖÜ, ØÌ Ì Ô Ô ÝÌØÖÜÓÌ Û ÙÜÓÉÖÒ ÛÖÜ ÙÛÖÜÚ ØÖÉÒ Ó Û ÙÓÖÜÚ, ÖÜ Ö Ù ÔÙÛ ÉÌÒÛ àù ÛàÔ ÙÛÜÔÖ- Ó ÑàÔ ÓÌÙàÔ, ÖÜ ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜÔÛ Ñ Û Û Ú ÙÜ ÑØÖÜÙÌ Ú. ÙÜ ÑÌÑØ - ÓÌÔ : ÙÛ Ô ÒÒ ÛàÔ ÑÒÖÓ Ú Ñ ÙÛ Ô Ì Ù à Û Ú ÞØ Ù Ú ÛàÔ - ÑØÜ ÖÔàÔ. ¾ àúˇüóöüôû Ö Ò ÖÛÌØÖ,Û ØÖ Ò Û Ú ÙÛÜÔÖÓ Ú Ù Ô Ö ÕÜÒÖ ÖÕ Ú. Ø Ñ ÌÕ ØÌÛ Ñ ÙÑÒ Ø. Ö ÖÜ Ì ÌÝÛ Ô, ÌÙ - Ô ÑÖÑ Ò. ÞØ Ù ÛÖÜÚ Ñ Û Û Ô ÔÛ ÓÌÛà Ù ÛàÔ ÒàÙÌàÔ Ö- ÖÜÙÌ ÙÌ ÙÖÉ ØÖÜÚ ÛØ ÜÓ Û - ÙÓÖÜÚ, Ñ Ö ÌÚ ÝÖØÌÚÑ ÙÌˇ Ô - ÛÖÜÚ. `Û ÞÌØ ˇÌØÓÖ ÓàÔ Ô ØàÔ, ÔÌ Ø Ú Ò Ñ Ú ÙÜÔ ˇàÚ, ÌÉ ÔÌ ÌÕ ØÌÛ Ñ Ì Ñ Ô ÜÔÖ Ö ÒÖ. Ö Û Ô ÒÒ Ö ÓÌÛØ Ö ˇÌ Ú, ÙÛÜÔÖÓ ÑÖ ÔàØ ÖÔÛ Ú Û Ú ÖÛ ÛÌÚ ÛÖÜ, ÌØ Ö- ÞØ Ù ÛàÔ ÑØÜ ÖÔàÔ, ÖÜ Ü Ö- ˇÌÛ ˇ ÑÌ Ì Ù Ú, Ñ ˇ ÙÛÖÜÙÌ ÌØ Ù- ÙÖÛÌØÖ ØÖÙà ÌÚÛ Ú ÙÜ ÑØÖÜÙÌ Ú Ñ ÙÜÔÌ àú Ò ÖÛÌØÖ Ó Û ØÌÚ. Ú ÙÑÌßÌ Ú Ñ Û Ú ØÖÛ ÙÌ Ú ÛÖÜ Ôà ÙÛ Û Ó Û ÜÛ Ö Ó. ÖÛØàÔ Ú ÌØ ÌÒ ÉÌ ÙÛÖ ÌØ Ö ÛÖÜ: ß ÞÌ Ø Ö ÙÑ Ò Úý, ÛÖ Ö- Ö Ö ÖÛÌÒÌÙÌ Û É Ù ÛÖÜ - Û Ó ÛÖÚ ÖÜ ˇÌÙ ÙÌ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ, ÛÖÔ ¾Ø Ô ÙÓÖ ÛàÔ ÙÛÜÔÖÓ ÑàÔ ÙàÓ ÛàÔ ÖÑ Û ÙÛ Ù Ú Û Ú Û - Õ Ú. ÕÜ ÑÖÜÌÛ ÖÛ Û Ô ÌØ - Ù ÛÖÜ ÜÛ Ì Û ÙÌÑ ÌÔÌÒ ÉÌ Ñ Ó ÓÖ É. Ø Ó Û ÑÖÚ ÌÖÒÖ- ÖÚ. ÖÔ ÙÞÖÒ Ù Ô ÑÖÓ Ñ ˇÌÓ Û, Ý ÔÖÓÌÔ Ñ, Ó ÑØ ÚÙ Ó - Ù Ú, Ö àú Ö Þ ØÌÛ ÙÓÖÚ Ñ ØÖÙÝàÔ Ù, Û Ö Ö ˇÌàØÖÜÙÌ Ù Ó ÔÛ Ñ ÛÖ ÑÜØÖÚ Ñ ÛÖ ˇ ÑÖ ÛàÔ Ô ØàÔÛ Ú àøöýüò Ñ Ú, - ÛÌØ ÖÙàÔ ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ Þ Ó ÒÖ- ÛÌØ ÑÒ Ó Ñ.»Ì Û Ô ÙÞÜØ ØÌÓÉ Ù Ñ ÛÖÜ ÖÜ Û Ø Ó Û ÕÌÑ ˇ Ø Ù Ô Ò ØàÚ, ÓÌ ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌÔ ØÜˇÓ Ù : ØÖÙÝàÔ Ù ÞàØÖÝÜÒ Õ! ÔÌ, ÑÜØ Ì ÞàØÖÝÜÒ Õ! Ö ÌÔàÓÖÛ ØÞ Ì ÔÌ ÑÜØ Ì ÌÔàÓÖÛ ØÞ! ÛÖ Ó ØÖ ÖÜÒÌ, ÝÌØÌ ÛÖ Ý ÑÌÒÖ, Ì ÔÌ: ÑÜØ Ì Ó ØÖ ÖÜÒÌ, ÝÌØÛÌ ÛÖ Ý ÑÌÒÖ! ˇ Û Ú ÙÛÖ ÑÖ Ö Ô ÑÖ Ñ Ö ØÖ ÖÓÌÔÖÚ Ñ ˇÌ ÝÖØ Ñ Û ÌÑÒÖ ÔÑ ÔÛÖÛÌÓÌÛÖÔ Þ Ø ÑÛ - Ø ÙÓÖ ß Ø ÙÛÖÚý Ì ÔÌ ÙÜÔÛ Ó - Û ØÞ Ú Ñ ÛÖ ÖˇÌÛ ˇ ÑÌ ÙÛÖ ØÞ - Ì Ö Û Ú àøöýüò Ñ Ú, ÙÛ ÌܡÜÔ- Ù ÙÑ Ò Ú Ñ ¾Ø ÔàÙ Ú. ˆ ØÌÙ ÔÌÜØ Ò Ñ Ú Ù Ó Ù Ú Ñ Ñ ˇ Ø Ì ÛÌÒ ÑÖÜ Þ Ø ÑÛ Ø, Û Ô Ö Ö Û Ô Ö Ö ÌÔ Ì Ì ÓÌ- ÔÖÚ, ÝÖÜÓÌ ÒÖÓÌØÖÚÛÖÜÞØÖÔÖÜ Ü ØÌÙ Ú ÛÖÜ Û Ô Ý ÌØàÓÌÔÖ ÙÛ Ô ÌÑ ÌÜÙ ÛàÔ Õ àó Û ÑàÔ ÛÖÜ `àó ÛÖÚ, Ñ ÙÛÖ ÙÞÌ ÙÓÖ Ôà ÙÌ ÖØ ÔàÛ Ñ ˇÌÓ Û - ÑÖ- Ó Ñ Û ÌÑØ ÑÛ Ñ Ì ÞÌ Ñ ÔÌ Ó ˇ Ó Û ÙÌ ÔàÛÌØÖÜÚ Õ àó Û - ÑÖÜÚ.»ÌØ Ñ ÞØÖÔ Ø ÖÛÌØ Ì ÔÌ Û Õ ØÞÖÚ Ñ Ü ÖÙÛØ Û ÖÚ Ñ ÖÒÖ ØÖÌÕÖÝÒÖÜÙ Ô ÖÛ ˇ Û Ô Ö Ì Ö- ÓÌÔÖÚ ØÞ ÖÚ Û Ú àøöýüò Ñ Ú, ÌÞÖÓÌÔÖÚ ÛÖÔ ÔÛ ÙÛØ Û Ö `Û ÜØ Ñ. ÞÌ ÛÌÒÌ àùì ÓÌ Ø ÙÛÌÚ Ì Ö- ÙÌ Ú Û Ú `ÞÖÒÌÚ: ÓÖØÝàÙ Ú»Ö - Ø ØÞàÔ, ÌØ ÓÜÔ Ú, ÌÔàÔ ÒàÙ- ÙàÔ, ÌÔ Ò ˇÖÚ Ì ÑàÔ ÙÌÓ Ô - Ø àô Ñ ÛÌÒÖÚ Û Ô `ÞÖÒ ˇÔ Ñ Ú ÙÝ ÒÌ Ú. ÞÌ ÔÌ Ì ÑÖÚ Ñ ÙÑ ÒÖÚ ÙÌ ˇÌÓ Û ÑÖÜ Ö Ô - ÑÖÜ Ñ ÖÜ - ÙÛÜÔÖÓ Ñ Ú ÔÖÓÖˇÌ- îˇìòì ÛÖÜÚ ÙÛÜÔÖÓ ÑÖçÚ ÝÖÙ à- ÓâÔÖÜÚ ÙÛÖ Ü ØÌÙ Ñæ ÛÖÜÚ Ñ ˇª- ÑÖÔ, ÙÛ Ô ÛªØ Ù ÛàÔ ÔæÓàÔ Ñ Û Ú ÛÆÕ Ú Ñ ÙÌ Ûå ÖÛ âø ÜÛæ.» ÑØÜÆ æ ÑÖÓÓ Û ÑâÚ Ñ ÖÒ - Û ÑâÚ ÌÕ ØÛªÙÌ Ú, âôû ÓÖÜÚ Ñ - ÆݡÖØÖÜÚ.»Ì ÜÛâÚ Û Ú âìú Ó ÖØÖçÙ Ô Ô ÛÖÔ ÑÆÔÖÜÔ ØÞ æ Û Ú àøöýüò ѪÚ; Ø Ü ÖÙÛØÆ- Û ÖÚ ÛÖ 1985, Òå Ö Ø Ô ÛÖÔ ÖÙÛØ ÛÌçÙÖÜÔ, ÙÛ 53 ÛÖÜ ÞØæ- Ô ÙÛ Ô Ö Ø à Ѫ Ò Ñå, æû Ô ÛæÙ ªˇÌÒÌ Ñ Ó ÖØÖçÙÌ Ô ØÙÌ, ÙÛÖ `ØÓ, ÓÌ ÛÖ Ö ÖåÖ Û çû ÙÌ Û àª ÛÖÜ. Òâ ÓÌ, ÛæÙÖ Æ ÙÌ. Õ Ñ ÛÖ ˇÖÚ Ù Ô ÙÛÖ ÞÌ ÌÑÛÖÚ ÛÖÜ Ý ÑÌÒÖÜ...»Ì ÜÖ ÒÖ Û Ô ÌÔ Ú ÕÌÞà- Ø ÙÛÖÚÑØ Û ÑÖÚ ÒÌ ÛÖÜØ ÖÚ, ÌÔ Ü- ÙÌÜØÌÛÖ ÓÌ Ó Ñ ÔÖÛ ÛàÔ Ñ - ˇÖÜÚ, Ñ Û Õ àóìôöú ÙÛ ÙÜÔÌ Ù Û Ú ÓÌ Ò Ú ÒÌ ÖÔÖÛ Û Ú ÛàÔ ÙÜ- Ô ÌÒÝàÔ ÛÖÜ, Ù Ô Ö Ø ÙÛÖÚ ÛÖÜ `àó ÛÖÚ Û Ú àøöýüò Ñ Ú. ÜÛÖ ÖÓàÚ ÌÔ Û Ô ØÑÌÛÖ ÛÖÔ ÔÛÖ ÜÔ ÓÖ ÛÖÛÌ (1985) ÓÌ- ÓÔÖÔ (»ÌÔ Ö) ÖÜÛÙÖ àø, Ü- ÖÜØ Ö ÙàÛÌØ ÑàÔ Ñ ÓÖÙ Ú ß Ñ Úý -ÙÜÓ ÛàÙ ; `ÛÖ ÓÌÛ ÕÜ ØÖÙÝÜ Ñ Û ÛàÔ ÖÝ ÙÌàÔ ÛÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ Ø ÙÌàÚ ÌÔ Ì ÛØÌ ÖÔÛ Ô Ñ Ö Ó. ÖÛØàÔ Ú ÖÛÌ ÌÔ ÌÓ ˇÌ ÙÌ Û ÜÙÛÌØ ÙÌ Ô ÛÖÔ Ø ÒÌ ßÖÜÔ, Ñ Ô ÛÖÔ ÙÛÌ ÒÖÜÔ ÙÛ ÙÜÔÛ Õ, ÙÛ 53 ÛÖÜ ÞØÖÔ. Ö Ñ ˇÌÙÛàÚ Û Ú ß à Ñ ÛàØ ÒÒ Úý Ì ÞÌ Ò ØàÚ Ü ÖˇÌÛ ÙÌ, Ñ ÓÌ ÛÖ Ø Ôà Ó Ò ÙÛ, Û Ô Ö Ñ Û ÉÖÒ Ú ÌÒÒ Ô ÑÖÜ ÑØ ÛÖÜÚ, Ø ÑÛ Ñ ßÛàÔ ÑàÔ Ó Ú ÔˇØà- àôý. Ö Ó. ÖÛØàÔ Ú, ÌÔ Û Ô ÑÖÚ ÛÖÜÚ ÔˇØà ÖÚ, Ö àú ÌÔ Û Ô Ñ Ñ ÔÌÔÖÚ ÒÒÖÜ. Ö ÖÛ Û Ô ÌÔ ÖÒÜÛ ÓÖ ÑÌÝ Ò Ö Û ÓÖÙ Ü ØÌÙ Ñ ˇ Ó ÖØÖÜÙÌ Ô ØÖÙÝÌØÌ ÖÒÒ ÑÖÓ, ÜÛÖ ˆ ØâÛ ÙÌ Û Ô âôôöó ÛÆÕ Ì å 32 ÞØæÔ ( ) Ñ Ñ Û Õ Øˇ ÑÌ æþ ÓæÔÖ Ù Ô âô Ú âôû ÓÖÚ Ñ ÖÛÌÒÌÙÓ Û ÑæÚ Ö Ñ ÛªÚ ÒÒÆ Ñ Ù Ô ÌÕ ØÌÛ ÑæÚ Ñ ˇ ÛªÚ Û Ú ÙÛÜÔÖÓ ÑªÚ ÔÖÓÖˇÌÙå Ú ( Ñæ Ö Ô Ñæ åñ Ö), ÙÛ Ú ÆÝÖØÌÚ ÙÞÖÒâÚ Û Ú àøöýüò ѪÚ. íþöôû Ú Ô Ñæ Û Ñ ÖÑØ ÛÖçÓÌÔ ÖÒ ÛÌå ÙÜÔâÉ ÒÌ ÖÝ Ù ÙÛ ÑÆ, ÓÌ Ü Ö ÌåÕÌ Ú Ñ ØÖÛÆÙÌ Ú ÛÖÜ, Ô ÙÜÔÛ ÞˇÖçÔ ÑÌåÓÌÔ, ÖÜ ÖÙÑÖ ÖçÙ Ô ÙÛ ÙàÙÛª Ø Ù ÛàÔ ÙÛÜÔÖÓ ÑØÔ, ØÙÛÌ Ô åôì ÙÜÔÌå Ùª ÛÖÜÚ æû ßÌÑ ØÖÙà ÖçÔ Û Ô ÖÒ ÛÌå Ñ æþ ÛÖÔ Ì ÜÛæ ÛÖÜÚý. æû Øâ Ì ßÔ ÌåÞÔÖÜÔ ÓÌ Ì Ò ÑØåÔÌ ÙÌÉ ÙÓæ Ñ ÌÑÛåÓ Ù ÙÛ Ñ ØÓ Û ÛÖÜ ÖÒåÛ ý. ÑæÓ Ô ßÌÔÌØ ÖçÔ ÓÌ Ì ˇØ Ñ Ñ ÒÖÙçÔ ý Ñ ÛâÒÖÚ æû ßÜ ØÌÛÖçÔ Ñ Ì ÝÌÔÛÌçÖÜÔý. `Û ÝàÛÖ Ø Ýå ÙÌ ÙÛØ Û àû Ñæ ÌØÖ ØæÓ Ö ÙÛ ÌÙÙ Òå, âûö ÓÖÚ Ô ÌÛÆÕÌ, ÌÑ ÌÜÛ ÑÖçÚ ÙÑÖ ÖçÚ. Ìå ÌÑ - ÌÜæÓÌÔÖÚ... ÑæÓ Ñ ÙÛ ÌÑØ ÑÛ ÑÆ â ÔÌ Ì ÑæÚ Ñ ÆÙÑ ÒÖÚ. ß Ö ÓªÒÖ ÑÆÛà Û Ó Ò Æ ˇ âùì ý. ÛÌØåÔ, ÓÖÔ ÞÖ å Û Ú æû Ú Ñ ÛÖÜ ÓªÛØ ÖÛØØÔ, åøôì Ì Ø ÛÖ ØØÛÖ Û Ú Ñç ÌÒÒÖ ÙÛ Ô Ñ Ø Ó åô, ÙÌ ÙÑÖ ÌÜÛ ÑÖçÚ ØÔÌÚ å àô. ÛÌØåÔ â ÔÌ ÙÛ ÙÜÔâÞÌ ØàÛ ˇÒªÛØ ÒÒÆ ÖÚ ÙÛ Ô Ñ Ø Ó åô Ñ Ñ ÛâÑÛ ÙÌ ÌÑÆ ÌÚ ÓÌÛÆÒÒ ÙÌ ÔÌÒÒªÔ ÖÜÚ, É ÒÑ Ô ÑÖçÚ Ñ ÓÌÙÖ Ì ÑÖçÚ ØÔÌÚ. Ì âø ÙÌ Ñ ÛÖÔ ÛâØ Û Ú. Ó ÌÔ Ñ Õ Ì ÞÌ ÛÖÜÚ ÛÖÛÌ ÑØ ÛÖÜÔÛÌÚ. Û Ô ÙÛÖ ÞÌ Ö ÌÑÛÖÚ ÛÖÜ Ý ÑÌÒÖÜ... ` ÓÌØ Ö Ó ÛØ Ú ÖÛØàÔ Ú Ì ÖÛØ É ÓÌÔÖÚ, ÙÞÖÒÖÜÓÌ- ÔÖÚ ÓÌ Û ÓÌÒÌÛ ˇÌÓ ÛàÔ Û Ú ÔÌÖÛÌØ Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÙÛÖØ Ú. ÖÔÛ ÙÛ Ô ÓÌÔ ÛÖÜ ÖÛ, ÙÖÉ Ø ØØàÙÛ Ì à Ñ Ñ ØÖ, Ñ ÙÛ Ô ÑÖØ ÛÖÜÚ ÛÌØ Ô, ÝÜÙ ÛØÖ Ö- Ñ Û ÙÛ Ù ÖÒÖ Ö. Ö ÛÖÜÚ ØÜÛÌÚ ÛÖÜ Ø Ó Û ÑÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ Ö ÛØ ÛÖ Û Û Ú Ö ÑÖ Ì- ÛØ ÑÖ Ù Ô. ÑÒ Ù ÛÖÜ àø ÖÜ ØÖÚ Û Ô 7 ÌÞÔ Ì ÞÌ ÌÑ ÒàˇÌ Ö Û Ó ˇ - Û Ñ ˇØ Ô ÑÖÓ, Ñ ÛÖÔ ¾ÑÛàÉØ Ö ÛÖÜ 1959 Ì ÞÌ ØÌ ÓÌ- ØÖÚ, Ù ÉÖ ˇÖÚ ÙÑ ÔÖˇÌÛ, ÙÛÖ ÔÌÉ ÙÓ Ö Ó ˇ ÛÌÚ ÛÖÜ ÜÓÔ - Ù ÖÜ, ÙÛ ÙÑ Ô ÛÖÜ ß ÌØ Ôý, ÛÖÜ ˇØ ÙÑÌÜÛ ÑÖÜ Ø Ó ÛÖÚ: ß ˇÜÙ ÛÖÜ ÉØ Óý. Ö ÓÌÛ Ì ÔÌ ØÜÛ ÑÖ ÓÌÒÖÚ ÛÖÜ Ø Ó Û ÑÖÜ Ø Ù ÛÌÞÔ ÑÖÜ `ÜÒ- ÒÖ ÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ( ` ), ØÖÌ- ØÖÚ ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ ÌÑÒÌÞÛ ÑÌ Ö» Þ - Ò Ú ÖÜ ÖÜÑ Ú. ¾ ÙÜÒÒÖ ÖÚ ØÖÒ - ÉÌ Ñ ÔÌÉ ÙÌ, ÓÌ ÛÖ àø Ö ÙÌ É Ù ÑÖÜÚ ØÖÒÖÜÚ, ß ØØÌÉàÔ - ÙÓ Û ý ÛÖÜ» Ö Ø Ñ ß Ö ÑÖÜ- ØÌÒ ý ÛÖÜ ÑÖÔÛÌÓ, ØÖÛÖÜ Ö ÔàÙÛÌÚ ÖÒ Û ÑÌÚ ÔÛ Ø ˇÌÙÌ Ú ßÛÖÔ ÌÒÌ ÞÖý, ÛÖÔ Ö ÙÖÜÔ ÙÛ ÒÜÙ. (»Ì ØÖÓÖ Ö ÛØÖ Ö Òܡ ÑÌ Ø ÖÛÌØ Ñ ß- ÔÌÜÓ Û Ñ `ÛÌ ý - Ø ÝÖÜÓÌ ÜÛÌÚ Û Ú Ó ÞÌÚ ÛÖÜ ÌÒÌ ÞÖÜ ÙÌ Ì ÖÓÌÔÖ ÑÌÝ Ò Ö). `Û Ú ÜÖ Ø ÙÛ ÙÌ Ú Ì Õ Ô Ì Ù Ú ÛÙ Û Ù ÜØ ÖÜ, µà ÜÛÖÜÙ,» Ì Û Ù Ó ÑÖ- ÖÜÒÖÜ, ÉÖ ˇ ÙÌ ÙÌ ÙÑ ÔÖˇÌÛ Ñ Ö ¾ØÌÙÛ Ú ÙÑÖÚ. - ¾ ÙÜÓ ÛØ àûìú ÓÖÜ ÓÌ Û Ó Ù Ô, ÒÌÌ Ù ÓÌØ `Ì Ì ÌÒÓ Û ÑÖ Ì Ì Ö, ÓÌÛ Û Ô ÖÝÖ Û Ù ÛÖÜ ÖÛ ÙÞÖÒ ÛÖÜ àùû» Þ Ò, Ì ÕÌ ÙÌ ÖÒ- ÒÖÜÚ ˇ ÙÖÜÚ, Ò ÙÛÖ `Û ÜØÖ Ø É, ÛÖÔ ÖÔ. ÔÔÖ ÖÜ- ÒÖ, Û Ñ.» ÜØÖ ÖÜÒÖÜ, ÛÖ `Û. `ÛØ - Û Ö. `ÛÖÑÌÔÛØÖ Ñ ÙÛ Ô Ì ØÞ. Ö Û Ú ÕÌÞàØ ÙÛÌÚ ÌÓÝ Ô ÙÌ Ú ÛÖÜ Û Ô ÜÛ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. `ÛÖ ˇÌØ ÔÖ Ñ Ô Ó ÛÖ Ø ÝÖ ß ÛÙ ý, ÙÛÖÔ. ÔÛàÔ, ÓÌ ÛÖ ˇ ÙÖ Û Ú ÜÉÌÒ ÛÙ Ú»ÜØ Û. Ö Ñ Ô Ì Ù Û Ø Ñ Ö ÌÑ ÒàÙÌ Ú ÛÖÜ ÑÖÙÓÖÜ Û Ô Ø Ôà Ö ˇÌØÓÌÚ. -¾ ÙÜÓ ÛØ àûìú ÓÖÜ ÓÌ Û Ó - Ù Ô, ÒÌÌ Ù ÓÌØ ÓÌ ÙÜ Ñ Ô Ù Ö àø ÖÚ ÖÛØàÔ Ú. ¾ àø ÖÚ ÛÌØÓ Û ÙÌ Û Ô Ì - ÌÒÓ Û Ñ ÛÖÜ Ø Ù, Ù Ô Ì ÞÌ Ø - Ó Û ÚÙÛÖ ÞàØÖÛÖÜ ÌÓ ÖØ ÖÜ, Ö ÖÜ Ì ØÑÌÛ Ñ Ò. Ñ ÔÌÖ ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ Û ÖÛ ÖÜÑÖÜØ, ˇÖ Ö Ö Ì - Ù Ú, ÓÌ Û Ô Ö Ö ÙÜÔ Ìˇ ÑÌ, Ö Û Ô Ì ÖÞ ÖÜ ÝÖ ÛÖÜÙ Ô ÙÛ ÙÞÖÒ ÛÖÜ àùû» Þ Ò. ÞÖÜÔ ÌÔ Ö, ÛÖÔ ÜÙÛ ˇ Ö, ÖÜ Ì ÔÌ Õ àó Û ÑÖÚ ÛÖÜ ÙÛØ ÛÖÜ Ñ ÖÙÛØ ÛÌÜÛ ÑÌ ÓÌ ÛÖ É ˇÓÖ ÛÖÜ Û Õ ØÞÖÜ. ÞÖÜÔ Ñ ÜÖÌ ÖÔ, ÛÖ àø Ö Ñ ÛÖÔ Ô - àû, ÖÜ ÌÑ Ô Ô ÔàÛ ÛÌÚ Ù ÖÜ- ÌÚ. `ˆ µ

11 Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Τις ώρες αυτές που η οικονομική κρίση έχει συντρίψει ανθρώπους, δουλειές, δικαιώματα και πολύ χειρότερα τις αξίες, μια συνεργασία αγάπης και αλληλεγγύης πραγματικής, έρχεται να βοηθήσει τους ανήμπορους συμπολίτες μας. Στο ζεστό και φιλόξενο χώρο της «Ανοιχτής Αγκαλιάς» με πρόεδρο τον παραολυμπιονίκη Παναγιώτη Βακόνδιο συναντήθηκαν ο ορθοπεδικός γιατρός Μανώλης Παπαδακάκης εκπρόσωπος του Μητροπολιτικού Ιατρείου του Ελληνικού και η συντονιστική επιτροπή των «Επιστημόνων Υγείας για το Περιστέρι». Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η ανακοίνωση της δημιουργίας του πρώτου Κοινωνικού Ιατρείου για άτομα με αναπηρία και η συνεργασία των δυο κοινωνικών ιατρείων με στόχο την δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ατόμων με αναπηρία και των ανασφάλιστων συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων και Φίλων Α.με Α. «Ανοιχτή Αγκαλιά» και παραολυμπιονίκης κ. Παναγιώτης Βακόνδιος εκ μέρους του Δ.Σ. αλλά και των μελών χαιρέτησε τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία της Επιστημονικής ομάδας, η οποία δίνει ελπίδα και φως σε δεκάδες άτομα του Συλλόγου που μέχρι χθες ήταν πρόβλημα και ο γιατρός και το φάρμακο γι αυτούς, αφού οι συνεχιζόμενες περικοπές δεν τους επιτρέπει να έχουν σχεδόν καμία πρόσβαση στο χώρο της Υγείας, εάν δεν βάλουν βαθειά το χέρι στη τσέπη «Η Ανοιχτή Αγκαλιά» είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που δημιουργήθηκε στα μέσα του 2007, από μια ομάδα ανθρώπων με μεγάλη πείρα σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και προσφοράς στον αναπηρικό χώρο. Έχοντας όραμα μια κοινωνία ισότιμων και ενεργών πολιτών ίδρυσαν έναν νέο σύγχρονο κοινωνικό φορέα, με έδρα το Δήμο των Αγίων Αναργύρων. Ένα φορέα που να δίνει διέξοδο και ευκαιρίες στις δημιουργικές δυνατότητες-ικανότητες των παιδιών με αναπηρία, να αγγίξει και να επιλύσει τον προβληματισμό των οικογενειών, σχετικά με την τύχη των παιδιών τους σε περίπτωση απώλειάς τους και τέλος να μεριμνήσει για την ψυχική και πνευματική τους ανάταση και την εν γένει ποιότητα ζωής τους» όπως τόνισε. Τη συζήτηση στη συνάντηση άνοιξε ο καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ο εθελοντισμός και το κοινωνικό έργο δεν έχουν όρια. Τα κοινωνικά έργα θέλουν αληθινή ψυχή και δεν γίνονται με μνημόνια συνεργασίας, υπόγειες διαδρομές και καιροσκοπικούς οραματισμούς. Χρειάζονται καθαρά, άφθαρτα πρόσωπα για να τονώσουν και πάλι την χαμένη αξιοπρέπεια, να επαναφέρουν τα χαμένα όνειρα των συμπολιτών μας. Αυτή η αγνή Πρωτοβουλία των Επιστημόνων Υγείας για το Περιστέρι δεν καπελώνεται από κρατικούς φορείς γιατί είναι οι υπεύθυνοι της τραγικής σημερινής κατάστασης. Ο εθελοντισμός δεν είναι μονοπώλιο κανενός και απευθύνεται από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Η ιδέα και η υλοποίηση του πρώτου κοινωνικού ιατρείου στο Περιστέρι ήταν πρωτοβουλία δική μας σε χώρο στέγασης της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου. Στο ιατρείο αυτό παραχώρησα όλα τα προσωπικά μου γραφεία και όλο τον υλικό εξοπλισμό τους γιατί προέχει το κοινωνικό όφελος. Για τα παιδιά με αναπηρία που η πολιτεία έχει ξεχάσει, έχει αδικήσει, εμείς ξεκινάμε από σήμερα έναν μαραθώνιο αγάπης και προσφοράς πανελλαδικά για συλλογή φαρμάκων και εξοπλισμού απαραίτητου για την καθημερινή ποιότητα της ζωής τους μέσα από τηλεοπτικούς σταθμούς, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια ζωή με αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες. Κανένας φορέας δεν σκέφτηκε ποτέ έμπρακτα τα παιδιά αυτά. Εμείς ξεκινήσαμε σήμερα.» Στη συνέχεια η πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής ιατρός Τάρλα Πηγή απεύθυνε κάλεσμα σε όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που θα ζητήσουν μέσω των συλλόγων τους αλλά και μεμονωμένα συμπαράσταση, όπως πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι, παιδιά με αναπηρίες σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και γενικά κάθε σύλλογος που τα μέλη του χρειάζονται πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο ορθοπεδικός Μανώλης Παπαδακάκης, από τους πρωτοστάτες του πρώτου κοινωνικού ιατρείου στην Αττική ευχαρίστησε το Γιώργο Βαθιώτη και τους συναδέλφους ιατρούς για την πρωτοβουλία αυτή και την συνεργασία τους. Τονίζοντας ότι «η πρωτοβουλία Επιστημόνων Υγείας για το Περιστέρι εξασφαλίζει την πρωτοβάθμια φροντίδα των παιδιών αυτών και σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Ιατρείο του Ελληνικού θα παρέχει και τη δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη τους. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Πρέπει να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες και να μπούμε μέσα στους πυρήνες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Να δούμε τα προβλήματά τους γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει άλλο..» Τη συζήτηση έκλεισαν ο χειρουργός ουρολόγος Γιώργος Καραμιχάλης η ψυχολόγος Βίκυ Κονδύλη και ο Νίκος Ανυφαντής γνωστός για το μακροχρόνιο έργο προσφοράς στους ανθρώπους με αναπηρία, τονίζοντας την ανάγκη για την συμμετοχή όλων μας σε αυτή την πανελλήνια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης για τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία. Πολλοί γονείς αλλά και άτομα με αναπηρία γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα της συζήτησης, που πήρε οικογενειακή μορφή, και αντάλλαξαν με συγκίνηση υποσχέσεις συμπαράστασης στους γιατρούς και στη προσφορά τους. Αυτό που αποτυπώθηκε σαν πρώτη εικόνα σε όλους ήταν τα χαμογελαστά και χαρούμενα πρόσωπα των ατόμων με αναπηρία. Αυτά τα πρόσωπα ας δώσουν στους εμπνευστές της αξιόλογης αυτής πρωτοβουλίας δύναμη, ψυχή και θάρρος για να φέρουν εις πέρας το έργο τους. Είναι εξαιρετική υποχρέωση! Αυξημένοι κατά 11,12% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι Αυξημένος κατά 11,12% είναι το Σεπτέμβριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων - που έφτασαν τις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον αριθμό των μακροχρόνια ανέργων που αναζητούν εργασία για τουλάχιστον 12 μήνες. Ο αριθμός αυτός μέσα στον τελευταίο χρόνο είναι αυξημένος κατά 23,06%, δηλαδή κατά άτομα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία έφτασε τα άτομα. Όσον αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους, με βάση τα στοιχεία είναι άτομα, αριθμός που είναι μειωμένος κατά άτομα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ: Οι αναγγελίες πρόσληψης είναι αυξημένες κατά 54,25% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφτασαν τις (σε σχέση με πέρυσι η αύξηση είναι 4,53%). Οι απολύσεις είναι , δηλαδή αυξήθηκαν κατά 49,08% συγκριτικά με τον Αύγουστο (αλλά μειώθηκαν σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2011). Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις είναι επίσης αυξημένες κατά 18,73% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων, το 47,13% έχει τελειώσει λύκειο, ενώ ένα ποσοστό 17,43% έχει ολοκληρώσει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος, με βάση τα στοιχεία, το 63,75% των ανέργων είναι από 30 έως 54 ετών, ενώ ένα στα δέκα άτομα που αναζητά δουλειά είναι άνω των 55 ετών. Αυξάνεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα νοσήλια ιδιωτικών κλινικών Τρίωρη συνάντηση είχαν τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζος με τους εκπροσώπους της τρόικας, αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με την εκταμίευση της δόσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και σημειώθηκε πρόοδος. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Υγείας, οι συνολικές εξοικονομήσεις φτάνουν τα 950 εκατ. ευρώ. Τα μέτρα πειρλαμβάνουν: Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος (φωτο: ΑΠΕ) Αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα νοσήλια ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων από 15% στο 30%. Αναμένεται εξοικονόμηση 200 εκατ. ευρώ. Στο υπουργείο Υγείας αναμένουν εξοικονόμηση 300 εκατ. ευρώ από το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί μέχρι την Τετάρτη. Σε 200 εκατ. ευρώ υπολογίζονται ακόμη το οικονομικό όφελος από τη λεγόμενη θετική λίστα φαρμάκων (τα φάρμακα που συνταγογραφούνται). Η σχετική Υπουργική Απόφαση για τη λίστα αναμένεται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Από την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων η εξοικονόμηση εκτιμήθηκε στα 100 εκατ. ευρώ Από την αύξηση της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία αναμένεται εξοικονόμηση άλλων 150 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι της τρόικας ζητούν να συνταγογραφούνται τα φάρμακα με τη δραστική τους ουσία και να επιλέγει ο φαρμακοποιός ποιο σκεύασμα θα χορηγεί, εκτιμώντας ότι το μέτρο θα αποδυναμώσει τη σχέση γιατρών και βιομηχανίας φαρμάκου. Από τις αλλαγές στον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ (με μειώσεις στις τιμές ορισμένες εξετάσεων) αναμένονται άλλα 200 εκατ. ευρώ. «Δεν μπορούμε να πληρώνουμε εδώ τη μαγνητική τομογραφία 240 ευρώ και στη Γερμανία να είναι 120 ευρώ» σημείωσε υψηλόβαθμος παράγοντας του υπουργείου Υγείας. Νωρίτερα, από το υπουργείο Υγείας ανακοινώθηκε η αλλαγή του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, καθώς τη θέση του Γεράσιμου Βουδούρη αναλαμβάνει ο τέως διοικητής του ΟΓΑ Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος. Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Αλέξανδρος Γαρύφαλλος.

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 Απάντηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για το πρόγραμμα «Αριάδνη» Για πρωτοφανή πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση όσον αφορά το πρόγραμμα «Αριάδνη» κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Για μια ακόμη φορά οι «υπεύθυνοι-ανεύθυνοι» αντί να λύνουν προβλήματα, με σωρεία όχι άστοχων αλλά εσκεμμένων όπως φαίνεται αποφάσεων δημιουργούν πολύ περισσότερα, επιβαρύνοντας τον πολίτη και ευνοώντας εκείνα τα κυκλώματα που ευημερούν σε βάρος των αδυνάτων. Μια τέτοια λοιπόν φαεινή ιδέα είχε ο κ. Γιάννης Βρούτσης. Οι πολίτες να «καταθέτουν» στους λογαριασμούς συμβολαιογράφων «χαράτσι» ευρώ για να παντρευτούν, να τεκνοποιήσουν, να χωρίσουν ακόμη και να πεθάνουν!!! Γιατί και τα χρήματα των Ασφαλιστικών Ταμείων χρήματα των εργαζομένων είναι. Τα Ληξιαρχεία είναι από τις σπουδαιότερες κρατικές αρμοδιότητες. Στη χώρα λειτουργούν εύρυθμα Δημοτικά Ληξιαρχεία εξυπηρετώντας τους πολίτες και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή. Εκχώρηση της αρμοδιότητας θα είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, μετακινήσεις πολλών χιλιομέτρων, άρα και μεγαλύτερο κόστος. Υπεύθυνος-Ληξίαρχος σε κάθε Δήμο της χώρας είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο οποίος υπόκειται σε μηνιαίο έλεγχο από τον Εισαγγελέα της έδρας του Δήμου του. Γνωστοποιούμε λοιπόν και εμείς, αν και οφείλει να το γνωρίζει ο κ. Υπουργός, πως η ενημέρωση των δημογραφικών πράξεων μπορεί να είναι άμεσα εφαρμοστέα στα υπάρχοντα Ληξιαρχεία και Κ.Ε.Π. χωρίς το παραμικρό κόστος για τον πολίτη, με μια απλή νομοθετική ρύθμιση. Όλα τα δημογραφικά στοιχεία υπάρχουν στα Ληξιαρχεία όλης της χώρας. Ήδη, σε περιπτώσεις θανάτου ενημερώνουν όλες τις αρμόδιες αρχές (Δημοτολόγιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Αστυνομία κ.α.). Επίσης, τα Ληξιαρχεία καταχωρούν το Α.Φ.Μ. και τον Α.Μ.Κ.Α. που θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ενώ απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία τους παρά μόνο από αρμόδια Δημόσια Αρχή με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Με μια απλή νομοθετική ρύθμιση δύναται να επεκταθεί η υποχρέωση ενημέρωσης όλων των οικογενειακών μεταβολών, από τα Ληξιαρχεία προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Υπενθυμίζουμε πως ήδη από τις αρχές του 2012 σε συνεργασία με τον Ο.Γ.Α. υπάρχει ON-LINE σύνδεση, με αποτέλεσμα την ίδια κιόλας ημέρα να αποστέλλονται στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα ληξιαρχικές πράξεις θανάτου για τη διακοπή της σύνταξης, χωρίς ο πολίτης να δαπανά ούτε ένα (1) ευρώ. Επίσης, τα Ληξιαρχεία όλης της χώρας εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωμένα να στέλνουν σε μηνιαία βάση στην ΕΛΣΤΑΤ όλες τις δημογραφικές και οικογενειακές μεταβολές. Το ερώτημα είναι, το κεντρικό κράτος αξιοποιεί την πλήρως ενημερωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΛΣΤΑΤ. Τα αποτελέσματα σήμερα δείχνουν πώς όχι, κάτι που δημιουργεί εύλογες απορίες και υποψίες. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό πως το πρόβλημα μπορεί άμεσα να επιλυθεί από τα Ληξιαρχεία και τα Κ.Ε.Π. χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση των πολιτών που ήδη στενάζουν από την εφαρμοζόμενη πολιτική των μνημονίων. Αρκεί να αναλάβουν οι υπεύθυνοι τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως στόχος του κ. Γιάννη Βρούτση και της κυβέρνησης δεν είναι η επίλυση του προβλήματος, αλλά η απαξίωση των υπηρεσιών των Δήμων, η αφαίρεση της αρμοδιότητας και η πριμοδότηση συγκεκριμένων κλάδων «χαρατσώνοντας» για ακόμη μια φορά τους πολίτες. Φαίνεται πώς η επιμονή της κυβέρνησης και της τρόικας, που φάνηκε και από το μήνυμα της Γερμανίδας καγκελάριου Άγκελα Μέρκελ κατά την πρόσφατη επίσκεψη της στην Ελλάδα, για το ξεπούλημα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκινάει από τα Ληξιαρχεία, μήπως σκοπεύουν να ιδιωτικοποιήσουν και τα νεκροταφεία. Η κυβέρνηση με το σχέδιο «Αριάδνη» ξεπέρασε τον εαυτό της. Χαρατσώνει την γέννηση και το θάνατο υπέρ της πενόμενης τάξης των συμβολαιογράφων».» Διανομή φρουτοσαλάτας και γαλακτοκομικών στους μαθητές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τη διανομή φρουτοσαλάτας και γαλακτοκομικών προϊόντων σε σχολεία σχεδιάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Πρόθεσή μας από τη μία είναι να εξασφαλιστεί βασική τροφή σε παιδιά σε τούτη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και από την άλλη να συστήσουμε στους μικρούς καταναλωτές ένα υγιεινό μοντέλο διατροφής» δήλωσε σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή τηλεόραση του ΑΜΠΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται άλλο ένα πρόγραμμα, που αφορά στη διανομή δωρεάν τροφίμων σε απόρους, συνολικού προϋπολογισμού 23,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα μελετάται από το υπουργείο ένα πλέγμα δράσεων, από το ηλεκτρονικό τιμολόγιο έως την καθιέρωση των λεγόμενων farmers Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης (φωτο: Motionteam) market, που αποσκοπούν στο κλείσιμο της ψαλίδας των τιμών ανάμεσα στον παραγωγό και τον τελικό καταναλωτή. Όπως τόνισε ο κ. Τσαυτάρης, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας η έννοια της αυτάρκειας αναδεικνύεται σε προτεραιότητα. Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες προς την ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθούν και να ξαναζωντανέψουν καλλιέργειες όπως π.χ. των οσπρίων. «Ξέρετε τι είναι για μια χώρα που λέγεται γεωργική να εισάγει τα 4/5 της φακής που καταναλώνει ή των φασολιών της ; Αυτό είναι τραγικό» σχολίασε. Ποια σκουπίδια να βάζω στον κάδο κομποστοποίησης Μετά το μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των δημοτών για συμμετοχή στο πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης απορριμμάτων και τις απορίες που μας διατυπώθηκαν σχετικά με τα απορρίμματα που επιτρέπεται να ρίχνονται στον κάδο, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περιστερίου θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει με κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων της κομποστοποίησης. Θεωρητικά όλα τα οργανικά απόβλητα του νοικοκυριού μας (δηλαδή ότι δεν είναι πλαστικό, μέταλλο και αλουμίνιο) είναι κατάλληλα για να μπουν στον κάδο. Όμως το ζητούμενο είναι να βοηθήσουμε τον σωρό μας να μετασχηματιστεί σε κομπόστ (δηλαδή σε λίπασμα), όσο το δυνατό συντομότερα, ούτως ώστε να μπορούμε να το αδειάσουμε από τον κάδο μας, να το χρησιμοποιήσουμε στις γλάστρες μας και να έχουμε διαθέσιμο χώρο για νέα σκουπίδια στον κάδο μας. Ο σωρός μας λοιπόν χρειάζεται καταρχήν να είναι υγρός. Αν δεν βάζουμε σκουπίδια που να του παρέχουν την κατάλληλη υγρασία, καλό είναι να τον βρέχουμε μερικές φορές (μια φορά τη βδομάδα αρκεί). Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι πως οι Τύπος Υλικού Χρήση Επεξηγήσεις Φλούδες από φρούτα ή ολόκληρα χαλασμένα φρούτα Πατατόφλουδες ή χαλασμένα λαχανικά Νερά και ξεπλύματα του νεροχύτη της κουζίνας μικροοργανισμοί που θέλουμε να αναπτυχθούν μέσα στον σωρό, αναπτύσσονται γρηγορότερα όταν υπάρχει η σωστή αναλογία από 2 στοιχεία που τα χρησιμοποιούν για τροφή και που υπάρχουν στα σκουπίδια μας: Τον άνθρακα (C) και το άζωτο (Ν). Η ιδανική αναλογία είναι περίπου 3 μέρη υλικών πλούσιων σε άνθρακα προς 1 μέρος πλούσιο σε άζωτο. Υλικά πλούσια σε άνθρακα είναι τα ξερά φύλλα, τα άχυρα και τα κομμάτια ξύλου και υλικά πλούσια σε άζωτο είναι το κομμένο χορτάρι και τα φυτικά υπολείμματα από την κουζίνα μας όπως οι φλούδες φρούτων. Αλλάζοντας τις αναλογίες μπορεί να αλλάξει η ταχύτητα της αποσύνθεσης. Το να επιτύχετε το ιδανικότερο μίγμα είναι περισσότερο θέμα εμπειρίας που θα αποκτήσετε με τον καιρό, παρατηρώντας τον σωρό σας. Υπερβολική ποσότητα άνθρακα επιβραδύνει την αποσύνθεση ενώ τα πολλά αζωτούχα μπορεί να προκαλέσουν οσμές. Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά μια λίστα με τα είδη απορριμμάτων που υπάρχουν στα νοικοκυριά μας, τα στοιχεία που προσφέρουν στον σωρό μας, καθώς και ποια σκουπίδια πρέπει να αποφεύγουμε να ρίχνουμε στον κάδο. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! ΝΑΙ Ν Κομματιάστε τα σε μικρά κομμάτια για να επιταχύνετε τη διαδικασία ΝΑΙ Ν Κομματιάστε τα σε μικρά κομμάτια για να επιταχύνετε τη διαδικασία ΝΑΙ Χρήσιμα για την διατήρηση της υγρασίας του σωρού. Αποφύγετε την υπερβολική υγρασία. Ψωμί ΝΑΙ Ν Κόψτε το σε κομματάκια Κρέας, λίπη, λάδια, κόκαλα Γάλατα, τυριά, γιαούρτες Ξερά φύλα, κλαδέματα από δένδρα ΟΧΙ Να αποφεύγονται. ΠΡΟΣΟΧΗ N Να τοποθετούνται στο βάθος του σωρού για να μην προσελκύσουν ζώα. ΝΑΙ C Κομματιασμένα διασπώνται γρηγορότερα Περιττώματα πουλιών ΠΡΟΣΟΧΗ Ν Μπορεί να περιέχουν σπόρους αγριόχορτων ή παθογόνους οργανισμούς. Χαρτιά-χαρτόνιαεφημερίδες Περιττώματα από γάτες και σκύλους Υπολείμματα και φίλτρα του καφέ ΝΑΙ C Κομματιασμένα διασπώνται γρηγορότερα. Κι αν τα βρέξετε θα τα κομματιάσετε πολύ εύκολα. Αν έχετε πολλά, προτιμήστε να τα δώσετε για ανακύκλωση. ΟΧΙ Συχνά περιέχουν παθογόνα. Αποφύγετέ τα. ΝΑΙ N Οι γαιοσκώληκες που εργάζονται στο κομπόστ τα θέλουν πολύ. Άρρωστα φυτά ΠΡΟΣΟΧΗ N Αν στο σωρό σας δεν αναπτυχθεί υψηλή θερμοκρασία μπορεί οι παθογόνοι οργανισμοί να μην σκοτωθούν, γι αυτό να είστε προσεκτικοί. Μην ρίξετε το κομπόστ που θα προκύψει στον ίδιο τύπο φυτού. Τσόφλια αυγών ΝΑΙ N Αργούν, σπάστε τα σε μικρά κομμάτια για να αποσυντεθούν γρηγορότερα. Υπολείμματα από ψάρια ΟΧΙ Προσελκύουν τρωκτικά και βρωμίζουν το σωρό. Τρίχες ΝΑΙ N Διασκορπίστε τις για να μην γίνουν συμπαγείς μάζες. Ασβέστης ΟΧΙ Σκοτώνει τους οργανισμούς που δρουν στον σωρό. Πλήρης αποφυγή Κοπριά (αλόγου, αγελάδας, γουρουνιών, πρόβεια, γίδινη, από πουλιά, από κουνέλια) Φυτά που ραντίστηκαν με εντομοκτόνα Πριονίδια και ροκανίδια (από ξύλο που δεν έχει υποστεί επεξεργασία) Πευκοβελόνες και κουκουνάρια ΝΑΙ N Πολύ καλή πηγή αζώτου. Ανακατεμένη με υλικά πλούσια σε άνθρακα διασπάται γρηγορότερα. ΠΡΟΣΟΧΗ N Αν πρόκειται να ρίξετε το κομπόστ σε λαχανόκηπο τότε η απάντηση είναι όχι. ΝΑΙ C Να μην προέρχονται από ξύλα που έχουν χημικές ουσίες: κόλλες, λούστρο, χρώμα, κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ C Μην βάζετε μεγάλες ποσότητες. Είναι όξινα και διασπώνται αργά. Αγριόχορτα ΠΡΟΣΟΧΗ N Αφήστε τα να ξεραθούν και προσθέστε τα στο σωρό μετά. Στάχτη από κάρβουνο ΟΧΙ Πιθανόν να περιέχει ουσίες που βλάπτουν τα φυτά. Στάχτη από ακατέργαστο, άβαφο ξύλο ΠΡΟΣΟΧΗ C Μικρές ποσότητες. Μπορεί να μειώσει την ταχύτητα

13 Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο 3 ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2013 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 372 έργα από ιδίους πόρους ( ) 41 έργα από το ΕΣΠΑ ( ) 76 έργα από εθνικούς πόρους ( ) ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ( εκατ.) Ενταγμένα: 82,9 Σε εξέλιξη : 35,9 Ολοκληρωμένα : 5,1 Δημοπρατημένα : 39,5 Προκηρυχθέντα : 21,6 Νέα έργα : 7,6 Με 665 εκατομμύρια Ευρώ - που προέρχονται από την ορθή αξιοποίηση όλων των πηγών χρηματοδότησης, όπως το αποθεματικό των 300 εκατομμυρίων Ευρώ της Περιφέρειας Αττικής και το ΕΣΠΑ - να κατευθύνονται σε έργα ανάπτυξης, προσανατολισμένα κυρίως στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της Αττικής, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός και το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος Πρόκειται για συνολικά 495 έργα και δράσεις βασικών υποδομών, όπως στερεά και υγρά απόβλητα, αντιπλημμυρικά έργα, αθλητικά έργα, βρεφονηπιακοί σταθμοί, αστικές αναπλάσεις, έργα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του οδικού δικτύου, αλλά και δράσεις ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Έργα και δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και των 8 Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, αποτύπωσε την πραγματική εικόνα για την οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας Αττικής που δεν έχει ούτε ελλείμματα, ούτε χρέη, παρά τις εξοντωτικές περικοπές των πόρων της κατά 60% που έρχονται αιφνιδιαστικά, ανατρέποντας κάθε προγραμματισμό. Αναφέρθηκε δε, στις οικονομικές υποχρεώσεις της Κεντρικής Διοίκησης που επωμίζεται η Περιφέρεια Αττικής, όπως το κόστος για τη μεταφορά μαθητών και οι αποζημιώσεις των συγγενών των θυμάτων της Ρικομέξ. Παράλληλα, ο κύριος Σγουρός υπογράμμισε τη συστηματική προσπάθεια της Περιφέρειας να κερδίσει το στοίχημα της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, όπως αποτυπώνεται από τις εντάξεις 95 νέων έργων προϋπολογισμού 414,5 εκατομμυρίων Ευρώ στο ΠΕΠ Αττικής, από την 1 η Ιουλίου του 2011, οπότε και ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισής του. Τέλος, ενημέρωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο για όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική και στα λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα των λαϊκών αγορών, λέγοντας ότι «αποτελεί πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας» και ζητώντας να διευκρινιστεί ποιός έχει την συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, απευθυνόμενος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Καλούμαστε σήμερα να προγραμματίσουμε τα έσοδά μας για το 2013, όταν ακόμα το Κράτος δεν ξέρει τί θα μας δώσει το Εκ των πραγμάτων λοιπόν, ο προϋπολογισμός μας έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό στην πλευρά των εσόδων, κυρίως από τους ΚΑΠ, που όπως είδαμε μέχρι σήμερα, δεν είναι ποτέ δεδομένοι. Τί κι αν ο Καλλικράτης έχει νομοθετικά κατοχυρώσει τα έσοδά μας ως ποσοστό 2,4 και 4% από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας των Περιφερειών αυτό ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σαφές ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) δεν είναι ένα αίτημα που οι Περιφέρειες διαπραγματεύονται κάθε χρόνο ή κάθε μήνα με την εκάστοτε Κυβέρνηση. Αποτελούν πόρο θεσμοθετημένο με τον Καλλικράτη. Τα ποσά αυτά εισπράττονται από το Κράτος και πρέπει να αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση. Εκτός αν η Πολιτεία ψηφίζει νόμους και συνειδητά δεν τους εφαρμόζει. Η Περιφέρεια Αττικής είναι αναγκασμένη να πληρώνει υπέρογκα ποσά και για αρμοδιότητες που δεν της ανήκουν. Προκειμένου να έχετε μια τάξη μεγέθους, αναφέρω τα 13 εκατ. Ευρώ που πληρώσαμε ήδη για τις αποζημιώσεις σε συγγενείς των θυμάτων της RICOMEX, ενώ ακολουθούν και άλλα 7 εκατ. Ευρώ, επίσης, 7 περίπου εκατ. Ευρώ το χρόνο για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 10 εκατ. Ευρώ για την κάλυψη δαπανών οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΟΜΕΔΙ, 30 εκατ. Ευρώ για μεταφορά μαθητών ΑΜΕΑ που ακόμη δεν μας έχουν αποδοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, και 10 εκατ. Ευρώ για αποζημιώσεις από τις καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας. Μια στοιχειώδης άθροιση των ανωτέρω αγγίζει το ποσό των 77 εκατ. Ευρώ. Είναι φανερό ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, καθώς δεν μπορεί η Περιφέρεια Αττικής να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα ελλείμματα του κεντρικού κράτους. Χάρις στο αποθεματικό, μπορούμε να ψηφίσουμε ένα πρόγραμμα εκτελεστέων έργων με δικά μας χρήματα, που φτάνει στα 200 εκ. Ευρώ. Έργα μικρά και μεγάλα, από παιδικούς σταθμούς μέχρι έργα πρασίνου, και από αντιπλημμυρικά μέχρι κοινωφελή, που τα εντάσσουμε και τα υλοποιούμε, σε συνεργασία πάντα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Στέλνω όμως σαφές μήνυμα: Μόνο έργα απολύτως αναγκαία, και κυρίως διαδημοτικά, θα εντάσσονται στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων με δικούς μας πόρους. Η διαφορά μας με άλλους είναι, ότι στις καλές εποχές δεν σκορπίζαμε τα λεφτά μας στους πέντε ανέμους, αλλά τα μαζεύαμε με επιμέλεια. Μερικοί τότε μας λοιδορούσαν και μας χλεύαζαν. Άλλοι μας επέκριναν. Και άλλοι ξόδευαν ασύδοτα σε φιέστες και δημόσιες σχέσεις. Τώρα, όσοι ακολούθησαν αυτή την τακτική βρίσκονται αντιμέτωποι με πελώρια οικονομικά προβλήματα, βουτηγμένοι σε ελλείμματα, χρέη και δάνεια. Εμείς δεν είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Και γι αυτό μπορούμε να εντείνουμε τις προσπάθειες στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και μπορούμε να βοηθάμε συμπολίτες μας που επλήγησαν, είτε από φυσικές καταστροφές, είτε από βανδαλισμούς, όπως οι καταστηματάρχες στο κέντρο της Αθήνας. Στην Περιφέρεια Αττικής δεν υιοθετούμε τον τακτικισμό και τη διγλωσσία. Αν θέλουμε να αλλάξει η Ελλάδα, και πρέπει σε πολλά να αλλάξει, οφείλουμε να αλλάξουμε και εμείς τη νοοτροπία που μας κρατά εγκλωβισμένους σε ένα καταδικασμένο παρελθόν». ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Ο επικεφαλής της παράταξης ΑΤΤΙΚΗ-ΝΕΑ ΠΡΟ- ΟΠΤΙΚΗ, Βασίλης Κικίλιας, καταλόγισε αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να χάνεται ο αναπτυξιακός ρόλος της Περιφέρειας Αττικής κι ότι το αποθεματικό που υπάρχει μεταφέρεται από χρόνο σε χρόνο, χωρίς να αξιοποιείται. Η εκπρόσωπος της παράταξης ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ - ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, Έρη Κωνσταντάκου, τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής όχι μόνο δεν μπορεί να καλύψει το συνολικό έλλειμμα και την οδυνηρή απουσία κοινωνικής αλληλεγγύης υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων, αλλά δεν κάνει και τίποτε προς αυτή την κατεύθυνση. Η εκπρόσωπος της παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Αλεξάνδρα Μπαλού, υποστήριξε ότι «ο Καλλικράτης είναι στενός κορσές που ξεζουμίζει τον εργαζόμενο», ότι «τα βασικά έργα υποδομών δεν πρόκειται να υλοποιηθούν», ενώ «ο προϋπολογισμός κινείται σε αντιλαϊκή κατεύθυνση συνεισφέροντας και επιτείνοντας τη χρεωκοπία του λαού». Ο Χαράλαμπος Καραθάνος από την παράταξη ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό πιο μαζεμένο, πρακτικό και ουσιαστικό σε σχέση με τον περσινό, με την παρατήρηση όμως ότι «πρέπει να πάρουμε περισσότερες πρωτοβουλίες» και τόνισε ότι «θέλουμε λίγο πιο θετική την παρουσία της Περιφέρειας, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες». Η εκπρόσωπος της παράταξης ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑ- ΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, Ερμιόνη Κυπριανίδου, καταψήφισε τον προϋπολογισμό, λέγοντας ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και ότι οδηγεί στη μη εκπλήρωση των στόχων, με αποτέλεσμα οι πολίτες της Περιφέρειας Αττικής να βάλουν το χέρι στην τσέπη για την παροχή υπηρεσιών. Ο Γιώργος Δημαράς από την παράταξη ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ τόνισε ότι δεν υπάρχουν οικολογικές δράσεις στον προϋπολογισμό και ουσιαστικές μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας και πρότεινε η Περιφέρεια Αττικής να αποκτήσει δικά της κτήρια. Ο Δημήτρης Βαρελάς, εκπρόσωπος της παράταξης ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ, επικρότησε την προσπάθεια να στηριχθούν οι Δήμοι μέσα από τα έργα, τη χρηστή διαχείριση και την προσπάθεια για συγκράτηση δαπανών, θεωρεί όμως ότι υπάρχουν μεγάλες παραλείψεις που δεν επιτρέπουν στην παράταξή του να υπερψηφίσει. Ο Άγγελος Χάγιος καταψήφισε τον προϋπολογισμό, λέγοντας ότι απουσιάζουν η κοινωνική και προνοιακή κατεύθυνση και η κοινωνική πολιτική, ενώ ο Χρήστος Καπάταης τόνισε ότι με την απουσία του κοινωνικού κράτους ένα μεγάλο κομμάτι θα πέσει στις πλάτες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρότεινε την τροποποίηση κωδικών του προϋπολογισμού, αλλά και την αγορά κτηρίων, ώστε να δημιουργηθεί ένας κοινωνικός κουμπαράς που θα καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας που δεν καλύπτει η κεντρική διοίκηση. Πολιτισμική ποδηλατάδα Δυτικής Αθήνας 2012 «Στα Χνάρια της Αρχαίας Ιεράς Οδού» Με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή από ποδηλάτες κάθε ηλικίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012, η πρώτη πολιτισμική ποδηλατάδα της Δυτικής Αθήνας «Στα χνάρια της Αρχαίας Ιεράς Οδού». Ήταν μία πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας και των Δήμων Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας που συνδύαζε τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την οικολογία, την ψυχαγωγία και τη συλλογική δράση στο επίπεδο της Αυτοδιοίκησης. Οι ποδηλάτες με εκκίνηση από την πλατεία Εσταυρωμένου,και αφού είχε προηγηθεί ενημέρωση από αρχαιολόγο για τη διαδρομή, διέσχισαν την Ιερά Οδό ακριβώς στα «βήματα» της αρχαίας πομπής των Ελευσινίων Μυστηρίων που γίνονταν την ίδια περίοδο στην αρχαιότητα. Eπικεφαλής της πορείας τέθηκε ο Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας κ. Χειμωνέτος Γιώργος. Πραγματοποίησαν στάση στον Ιερό Ναό της Αφροδίτης στη περιοχή Αφαίας όπου ξεναγήθηκαν από αρχαιολόγο και επέστρεψαν στο Άλσος Μπαρουτάδικο, στο Αιγάλεω, όπου έγινε και ο τερματισμός. Ακολούθησε κλήρωση και μοίρασμα δώρων(κράνη, μπλουζάκια, καπέλα). Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιπεριφερειάρχης του Δυτικού τομέα κ. Παπαντωνίου Κώστας και ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Καρδαράς Χρήστος. Παρευρέθηκαν επίσης : ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Καπλάνης Γεώργιος, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Μαραβέλιας Δημήτρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής (ΕΣΠΑ) κ. Αθανασιάδης Λεωνίδας, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κ. Καράμπελας Κων/νος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γιαννακάκος Βασίλειος, Ερμίδου Γεωργία, Πανταλάκη Ιωάννα και Βλάχος Γιάννης ο πρώην Αντιδήμαρχος Αιγάλεω και συντονιστής της εκδήλωσης κ. Κουτούλιας Γιάννης, ο υπεύθυνος Αθλητισμού του Δήμου Χαϊδαρίου κ. Καραβίτης Πέτρος, η υπεύθυνη Πολιτισμού Αγίας Βαρβάρας κ. Γούναρη Άννα, οι αντιδήμαρχοι Αιγάλεω κ.σκλαβούνος Λάμπρος και κ. Σιγάλα Διώνη, η αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Αγ. Βαρβάρας κ. Φέγγη Αλεξάνδρα, δημοτικοί σύμβουλοι και από τους τρείς Δήμους, ποδηλατικοί σύλλογοι, εθελοντές, γιατροί, ομάδα νοσηλευτών της ΕΟΠΠ και υπηρεσιακοί παράγοντες της Δυτικής Αθήνας(Δ/νσεις Υγείας,Περιβάλλοντος, Μεταφορών)και πλήθος κόσμου.

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 Διαστημικό Πρόγραμμα «Space Camp» στο Δήμο Ιλίου Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής στο πρόγραμμα Διαστημικής Εκπαίδευσης «SPACE CAMP», αφού ο Δήμος Ιλίου ήταν η μόνη πόλη σε ολόκληρη την Ελλάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα και την αποστολή αποτέλεσαν δεκατρία (13) παιδιά από Δημόσια Σχολεία του Δήμου, που εκπροσώπησαν άξια τη χώρα στη Σμύρνη της Τουρκίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξαιρετικής εκπαιδευτικής σημασίας που έχει έδρα την Αλαμπάμα της Αμερικής, υποστηρίζεται από το Διεθνή Σύνδεσμο «Clobal Friendship Through Space Education» («Παγκόσμια Φιλία μέσω της Εκπαίδευσης για το Διάστημα») και βασίζεται στα αντίστοιχα διαστημικά προγράμματα της NASA, με σκοπό την προσέγγιση των Νέων που ζουν στα Βαλκάνια, με τους Νέους όλου του κόσμου, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με το διάστημα, την αστρονομία, καθώς και θέματα θετικών επιστημών. Το πρόγραμμα τελεί υπό την ευγενική χορηγία της Βαλκανικής Αμφικτυονίας, με πρόεδρο την Ελένη Μαντρατζή, την Ελληνική αποστολή συνόδευσαν οι καθηγήτριες Ευαγγελία Λουκάκου και Αναστασία Παρασκευοπούλου, καθώς και ο χοροδιδάσκαλος Γιώργος Φραγκάκης, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Νικόλαου Ζευκιλή, ενεργού μέλους της Βαλκανικής Αμφικτυονίας, στην πραγματοποίηση του προγράμματος. Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, αναφερόμενος στις επιδόσεις των μαθητών, το ήθος, τη συμπεριφορά και κυρίως την άψογη συνολική εικόνα της Ελληνικής αποστολής στο πρόγραμμα, δήλωσε πως «Είναι κάτι για το οποίο δικαιωματικά αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και αισιόδοξοι για το μέλλον», ενώ έκλεισε το σύντομο χαιρετισμό του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ από καρδιάς, όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση, γιατί σήμερα τιμούμε και επενδύουμε στο μέλλον της χώρας, αφού «τίποτε δεν μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον, καλύτερα από ένα όνειρο» (Βίκτωρ Ουγκώ). Και αυτό ακριβώς προσφέραμε στα παιδιά μας και πρέπει να προσφέρουμε με κάθε ευκαιρία: Ένα όνειρο». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμη, ο πρώην Δήμαρχος Περιστερίου Θεόδωρος Δημητρακόπουλος, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ιλίου, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, Διευθυντές και Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, καθώς και γονείς των μαθητών. Μαθήματα ανθρωπιάς στο Δήμου Ιλίου το Σάββατο 6 Οκτωβρίου Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, από τις 9π.μ. μέχρι και τις 5μ.μ., στο ραντεβού που δόθηκε στο Δημαρχείου Ιλίου για την στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου που εδώ και μήνες ενισχύει οικογένειες και συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Πλήθος φορέων της πόλης, επιχειρήσεων, εταιρειών, εθνικοτοπικών και πολιτιστικών συλλόγων, σχολείων, ΚΑΠΗ, συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και το Κέντρο Γυναικών, το 2 o Σύστημα Προσκόπων Ιλίου και πλήθος ιδιωτών, προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, παιχνίδια, βιβλία και σχολικά είδη, δείχνοντας ότι το Ίλιον διαθέτει πρόσωπο της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Ο Δήμαρχος Ιλίου, παρών από την έναρξη του ραντεβού μέχρι αργά το απόγευμα, δήλωσε: «Τελικά, το Ίλιον έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς και απέδειξε ότι είμαστε όλοι μαζί, εδώ, δίπλα σε κάθε συνάνθρωπο που βιώνει το άσχημο πρόσωπο της κρίσης. Η αποτελεσματικότητα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, έδωσε για άλλη μια φορά μαθήματα πολιτισμού και έδειξε το υψηλό κοινωνικό και πνευματικό φρόνημα των κατοίκων αυτής της πόλης. Ο κοινωνικός αυτός θεσμός, όμως, δίνει καθημερινά εξετάσεις και η προσπάθεια συνεχίζεται, έτσι ώστε να μην είναι κανένας μόνος του στην κρίση, έμπρακτα. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσους ανταποκρίθηκαν». ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η «ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση διοργάνωσε ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού που πραγματοποιήθηκε στις 6 &7 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ» στον Άτταλο της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού. Σε ένα υπέροχο μωσαϊκό από μουσική και χορό, ζωντάνεψαν «οι μικρές πατρίδες» των ανθρώπων της πόλης, αναδεικνύοντας έθιμα, ήθη και πολιτιστικές παραδόσεις που φανερώνουν το στενό ψυχικό δεσμό τους με τους τόπους καταγωγής τους. Η εκδήλωση αυτή, που έχει γίνει πλέον θεσμός, διοργανώθηκε και φέτος με τη συμμετοχή όλων των εθνικοτοπικών Συλλόγων του Δήμου μας. Οι Σύλλογοι ενεργά κομμάτια της κοινωνίας, ακούραστα και δημιουργικά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και όλοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα αντάμωμα χαράς, όπου καθένας τους παρουσίασε τους χορούς και τα έθιμα του τόπου του. Πήραν μέρος οι σύλλογοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού : Σύλλογος Κρητών Καματερού «Το Αρκάδι», ο Παραδοσιακός Λαογραφικός Σύλλογος Καματερού «Το Γιορντάνι», ο Σύλλογος Ηπειρωτών Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, ο Σύλλογος Ναξιωτών Αγίων Αναργύρων, τρία Χορευτικά του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, ο Σύλλογος Πελοποννησίων Καματερού «Ο Γέρος του Μοριά», Σύλλογος Ποντίων Καματερού «Δημήτρης Ψαθάς», Ηπειρωτών Αγίων Αναργύρων «Ο Πύρρος» και η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων. Καλεσμένοι στην εκδήλωση ήταν οι «Γλεντιστάδες» του Συλλόγου Μεσοτοπιτών Λέσβου «Η Αναγέννηση» που παρουσίασαν χορούς και τραγούδια του νησιού τους. Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού, Νίκος Σαράντης χαιρέτησε την εκδήλωση επισημαίνοντας τον ενεργό ρόλο των εθνικοτοπικών συλλόγων στο Δήμο και τη συμβολή τους στη διάδοση, τη διάσωση και τη μεταλαμπάδευση στους νέους, της τόσο πλούσιας λαϊκής παράδοσης της χώρας μας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγίων Αναργύρων - Καματερού και έδωσαν το ποιο θερμό τους χειροκρότημα στα συγκροτήματα. «ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 7.00 μ.μ. ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ «ΟΡΦΕΑΣ» - ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΤΤΑΛΟΣ Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, διοργανώνει διήμερη γιορτή για την παράδοση, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, ώρα 7.00 μ.μ., στο κινηματοθέατρο «Ορφέας», πάρκο Ειρήνης Άτταλος. Στην γιορτή θα συμμετέχουν και θα παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια από τον τόπο τους, οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού και οι «Γλεντιστάδες» του συλλόγου Μεσοτοπιτών Λέσβου «Η Αναγέννηση». ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ MΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Νίκος Σαράντης: Κρίσιμη σημασία έχουν για την πόλη μας οι πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης όπως η δωρεάν μαθησιακή στήριξη από εθελοντές εκπαιδευτικούς. Σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων Αγίων Αναργύρων, ξεκινά στο 1 ο Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων, πρόγραμμα στήριξης των μαθητών Λυκείων. Το πρόγραμμα, όπως πέρσι έτσι και φέτος, υλοποιείται με καθημερινά μαθήματα το απόγευμα, από εθελοντές καθηγητές των Λυκείων της πόλης. Έναρξη του προγράμματος την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου. Πληροφορίες στη Διεύθυνση του 1 ου ΓΕΛ. Τηλ.: , Ο Δήμαρχος Νίκος Σαράντης εξέφρασε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια του στους εθελοντές εκπαιδευτικούς που στηρίζουν το πρόγραμμα και τόνισε τη σημασία των πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης στον Δήμο μας και τη δύναμη της ανιδιοτελούς προσφοράς των πολιτών, μέσα στις δύσκολες καταστάσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η Κοινωνική Υπηρεσία και το Γραφείο Προαγωγής Υγείας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγή Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «ΟΙ Αγ. Ανάργυροι», πραγματοποιούν πρόγραμμα Δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου συνεχίζεται. Ο Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος αφορά: Άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας ετών Το πρόγραμμα ΔΕΝ απευθύνεται σε γυναίκες που πάσχουν ήδη από καρκίνο του μαστού. Η ψηφιακή μαστογραφία πραγματοποιείται στον ειδικό ψηφιακό μαστογράφο του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 9πμ έως τις 2μμ,. Την ευθύνη της μεταφοράς των γυναικών αναλαμβάνει το ΕΔΔΥΠΠΥ, με την συνεργασία του Δήμου, ώστε να προσέρχονται οργανωμένα και ομαδικά 25 περίπου γυναίκες για μαστογραφία, κάθε ημέρα παραχώρησης του ψηφιακού μαστογράφου. Για περισσότερες πληροφορίες για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα και την παραλαβή του παραπεμπτικού σημειώματος, μπορείτε να επικοινωνείτε: Γραφείο Προαγωγής Υγείας της Κοινωνικής Υπηρεσίας, κ.κεντεποζίδου Νατάσσα, τηλ κ. Καμαρινοπούλου Ελένη, τηλ

15 Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Φονιάδες των Ποιητών του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Ο φανατισμός δεν έχει ποτέ για βάση του την ηθική και πνευματική υγεία, για τούτο ακριβώς και τα έργα του είναι σκοτεινά (Ι.Π Παναγιωτόπουλος, , λογοτέχνης, ποιητής, πανεπιστημιακός). Φονιάδες : Είναι Χριστιανοί Σέχτες ή άτομα χριστιανικών παρεκκλησιαστικών και φασιστικών οργανώσεων και απλών ατόμων, οι οποίοι στο όνομα του Ιησού Χριστού της Βίβλου ξανασταυρώνουν τον Χριστό με τις εγκληματικές τους πράξεις αναστατώνουν κατά διαστήματα την πνευματική, κοινωνική και οικονομική ζωή της ελληνικής κοινωνίας, εδώ και τρεις αιώνες περίπου. Ποιητές: Είναι οι Έλληνες δημιουργοί του Λόγου, της Τέχνης και του Πολιτισμού, που με τα έργα τους έχουν δοξάσει και δοξάζουν την Ελλάδα και το λαό της σε όλο τον κόσμο. Αφορμή ο υπογράφων έλαβε από τη φασιστικού τύπου δράση, ρασοφόρων και μη, ενάντια στους συντελεστές έργου στο θέατρο Χυτήριο. Και φυσικά τις βάρβαρες και σκοταδιστικές ενέργειές τους στο θέατρο, όπου τα έκαναν όλα γυαλιάκαρφιά. Ο λαός μας έχει ξαναζήσει τέτοιες θλιβερές εικόνες, κατά τους τελευταίους τρεις αιώνες, όπως: Ροΐδης Εμμανουήλ ( ), λογοτέχνης: Κυνηγήθηκε ανελέητα, διότι η επίσημη Εκκλησία αφόρισε το βιβλίο του Πάπισσα Ιωάννα και μάλιστα τα αντίτυπά του τα έκαιγαν, ρασοφόροι και μη, στις πλατείες της Αθήνας. Ωστόσο, το έργο αυτό παίχθηκε σε ελληνικά και ξένα θέατρα και γυρίστηκε κινηματογραφική ταινία. ΛασκαράτοςΑνδρέας ( ), σατιρικός ποιητής και λογοτέχνης: Τον αφόρισε ο Επίσκοπος Κεφαλονιάς για το βιβλίο του Μυστήρια της Κεφαλονιάς, διότι καυτηρίαζε το ρόλο πολλών κληρικών. Σε γράμμα του ευχαρίστησε τον Επίσκοπο για τον αφορισμό, αλλά τον παρακάλεσε να αφορίσεις και τα παπούτσια μου για να μη λιώσουν και μείνω ξυπόλυτος. Βενιζέλος Ελευθέριος ( ), πολιτικός και συγγραφέας: Αναθεματίστηκε από την Εκκλησία. Την Πέτρα του Αναθέματος έριξαν με μίσος και φανατισμό στο πάρκο του Πεδίου του Άρεως ρασοφόροι, μέλη παρεκκλησιαστικών και φασιστικών οργανώσεων, οπότε σχηματίστηκε ένας τεράστιος σωρός από πέτρες. Χρόνια αργότερα η Εκκλησία ήρε το ανάθεμα. Καζαντζάκης Νίκος ( ), συγγραφέας και ποιητής: Κυνηγήθηκε ανελέητα. Οι Παλαιοημερολογίτες τον αφόρισαν, ενώ. η επίσημη Εκκλησία δεν επέτρεψε λαϊκό προσκύνημα και εκκλησιαστική κηδεία. Κηδεύτηκε από την Εκκλησία της Κρήτης. Ρασοφόροι και μέλη παρεκκλησιαστικών και φασιστικών οργανώσεων δημιούργησαν βάρβαρα επεισόδια, όταν παιζόταν Ο Χριστός ξανασταυρώνεται του Νίκου Καζαντζάκη στο Λαϊκό Θέατρο Μάνου Κατράκη ή την ομώνυμη ταινία του Αμερικανο- Γάλλου σκηνοθέτη και συγγραφέα Ζιλ Ντασέν ( ), συζύγου της ηθοποιού και πολιτικού Μελίνας Μερκούρη ( ). Κατράκης Μάνος ( ), σκηνοθέτης και ηθοποιός, φιλόσοφος και συγγραφέας: Κυνηγήθηκε αλύπητα από ρασοφόρους, παρεκκλησιαστικές και φασιστικές οργανώσεις, τόσο όταν ανέβασε το 1956 στο Λαϊκό Θέατρο στο Πεδίον του Άρεως το έργο του Νίκου Καζαντζάκη Ο Χριστός ξανασταυρώνεται και λίγα χρόνια αργότερα όταν ανέβασε σε θέατρο της οδού Πατησίων το έργο Η δίκη των πιθήκων. Και τότε το ίδιο σκηνικό από τα κατορθώματα ρασοφόρων και μη, σαν αυτά που είδαμε προ ημερών στο θέατρο Χυτήριο. Σακκάτος Βαγγέλης, δημοσιογράφος και συγγραφέας: Το 1960 από τον μικρό εκδοτικό του οίκο έθεσε σε κυκλοφορία το βιβλίο του Ρώσου φιλόσοφου, συγγραφέα και πολιτικού Ανατόλ Λουνατσάρσκι ( ) με τίτλο Εισαγωγή στην Ιστορία των Θρησκευμάτων, το οποίο αφορίστηκε. Ο φίλος και συνάδελφος Βαγγέλης Σακκάτος σύρθηκε στα δικαστήρια σε απανωτές δίκες από εκπροσώπους της Εκκλησίας, ρασοφόρους και άτομα παρεκκλησιαστικών οργανώσεων. Διαπρεπείς Έλληνες ποινικολόγοι προσφέρθηκαν ανιδιοτελώς να τον υπερασπιστούν, οπότε τα ελληνικά δικαστήρια, τελικά, τον αθώωσαν πανηγυρικά. Αλλά οικονομικά πέτυχαν να τον καταστρέψουν στην κυριολεξία. Πήγε μετανάστης στη Γερμανία, όπου επί τριάντα χρόνια εργαζόταν εκεί ως μεταλλεργάτης για να ζήσει την οικογένειά του, ενώ συγχρόνως δημοσιογραφούσε και έγραφε βιβλία. Ο υπογράφων και η οικογένειά του, κατά τα έτη , έζησαν κι αυτοί τη φρίκη των παρεκκλησιαστικών οργανώσεων, διότι τους είχε ενοχλήσει το βιβλίο μου Έρωτες Αγίων-Η σεξουαλική ζωή των Αβραάμ, Μωυσή, Ιησού, Μωάμεθ, Βούδα, Κομφούκιου κ.ά., Αθήνα Εντάθηκε ιδιαίτερα η τρομοκρατία των διωκτών μου, όταν δημοσιοποιήθηκε ο έμμεσος αφορισμός του βιβλίου μου και εμού από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 8 Δεκεμβρίου 1986 (αριθ. πρωτ. 3620, αριθ. διεκπ.). Τις βαρβαρότητες ρασοφόρων και μη, παρεκκλησιαστικών και φασιστικών οργανώσεων κατά των συντελεστών του έργου στο θέατρο Χυτήριο κατήγγειλαν με ανακοινώσεις τους η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, η Εταιρία Συγγραφέων και πολλοί λογοτέχνες, άνθρωποι της Τέχνης και του Πολιτισμού. Στις ανακοινώσεις αυτές επισημαίνονται και τα εξής: α) εκτός από τα ακραία εθνικιστικά στοιχεία και τα μέλη παραθρησκευτικών οργανώσεων, εδώ πρωτοστάτησαν βουλευτές ενός εκλεγμένου στο κοινοβούλιο πολιτικού κόμματος. β) Αντίθετοι σε όλα αυτά, οι συγγραφείς, οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι, έχουν να αντιτάξουν ως απάντηση το έργο τους, αλλά και να συσπειρωθούν απέναντι σε κάθε απειλή για την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοκρατική ζωή (Εταιρία Συγγραφέων). Οι εργάτες του Λόγου, της Τέχνης και του Πολιτισμού εναντιώνονται στους σκοταδιστές και φασίστες και είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν αταλάντευτα την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, τη Δημοκρατία και την Ελευθερία. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΕΒΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΜΕ Κινητοποίηση πραγματοποίησαν εργαζόμενοι και μικροί επαγγελματίες και βιοτέχνες, μέλη του ΠΑΜΕ και της ΠΑΣΕΒΕ, στην Α ΔΟΥ Περιστερίου, εκφράζοντας Προς το Υπουργείο Οικονομικών Τα προηγούμενα χρόνια οι λαϊκές οικογένειες ζήσαμε την πιο βάρβαρη επίθεση στη δουλειά μας και στη ζωή μας. Οι μισθοί και τα μεροκάματα μειωθήκαν δραματικά, ο τζίρος και η δουλειά των μικρομάγαζων έπεσαν. Τα χρέη πολλαπλασιάσθηκαν. Οι απολύσεις φούντωσαν, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι έβαλαν λουκέτο, η ανεργία γιγαντώθηκε. Η νέα τρικομματική κυβέρνηση προχωράει στην πλήρη εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισαν οι προηγούμενες μαζί με την τρόικα και την ΕΕ, παρά τις κάλπικες προεκλογικές υποσχέσεις περί αναδιαπραγμάτευσης και ελάφρυνσης των μέτρων. Πριν προλάβουμε να πληρώσουμε τους περσινούς φόρους και τα χαράτσια, ήρθαν τα παραφουσκωμένα εκκαθαριστικά της εφορίας. Η μείωση του αφορολόγητου στις χιλιάδες, η λεγόμενη εισφορά αλληλεγγύης το νέο χαράτσι μέσω της ΔΕΗ και το τέλος επιτηδεύματος έφθασε τους φόρους που μας χρέωσαν σε ιλιγγιώδη ποσά. Με τον αυξημένο ΦΠΑ στην εστίαση, που όλοι υπόσχονται ότι θα καταργήσουν αλλά συνεχίζουν να τον εισπράττουν, ακριβαίνουν την διατροφή και επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας των μαγαζιών. Όλο και περισσότερες οικογένειες αδυνατούν να προμηθευτούν καύσιμα για τον χειμώνα από την εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης με το αυτό της κίνησης. Η επίθεση δεν έχει τελειωμό. Αποφάσισαν νέο συντριπτικό χτύπημα στο λαϊκό εισόδημα. Επιδιώκουν να εξασφαλίσουν άλλα 11,5 + 2,5 δις ΕΥΡΩ για τα μονοπώλια και τις τράπεζες. Ετοιμάζεται μια νέα, άνευ προηγούμενου, φοροληστεία σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αυξάνουν τους φόρους σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, ζητάνε φόρους ακόμα και από τους ανέργους. Για τους αυτοαπασχολούμενους καταργούν εντελώς το αφορολόγητο όριο και ετοιμάζουν νέα κλεισίματα χρήσεων, νέα αντικειμενικά κριτήρια. Η εφαρμογή ενιαίου φορολογικού συντελεστή % από το πρώτο ευρώ θα είναι ταφόπλακα για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους Καλούμαστε να πληρώσουμε φόρους που μας πνίγουν. Μας οδηγούν σε αδιέξοδο. Mε πρόσχημα το κτύπημα της φοροδιαφυγής, προχωράνε σε ένα νέο γιουρούσι στα λαϊκά στρώματα Την ίδια στιγμή οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές, οι μόνοι που συνεχίζουν να έχουν κέρδη και στην περίοδο της κρίσης, απολαμβάνουν τις φοροαπαλλαγές και ελαφρύνσεις που τους έχουν εξασφαλίσει όλες οι κυβερνήσεις, και διευρύνονται σήμερα στο όνομα της ανάκαμψης από την κρίση. Για να χρυσώσουν το χάπι της φοροεπιδρομής και για να παραστήσουν τους ευαίσθητους, ανακοίνωσαν νέες ρυθμίσεις και Η αύξηση των δόσεων για την πληρωμή των φόρων δεν θα έχει κανένα αντίκρισμα. την αντίθεσή τους στη φοροεπιδρομή που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση. Κατέθεσαν υπόμνημα προς το υπουργείο Οικονομικών: στην εφορία. Όσες δόσεις και να βάλουν, όσες ρυθμίσεις και να κάνουν, το πρόβλημα δεν λύνεται. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩ- ΣΟΥΜΕ. Ο κίνδυνος για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους να αντιμετωπίσουμε δικαστικά μέτρα, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς είναι άμεσος. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥ- ΜΕ: Αφορολόγητο όριο στα ευρώ οικογενειακό στα ευρώ και ευρώ για κάθε παιδί. Αναδρομική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι αυτό το ύψος εισοδήματος. Κατάργηση των έμμεσων φόρων ΦΠΑ και ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα είδη διατροφής, εκπαίδευσης, υγείας, και στα οικιακά τιμολόγια ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνίας. Κατάργηση του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, που αφορά στην κύρια και στην πρώτη εξοχική κατοικία. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Αναγνώριση των λογιστικών βιβλίων ως μοναδική πηγή προσδιορισμού εισοδήματος κατάργηση κάθε είδους αντικειμενικών κριτηρίων και «περαίωσης». Μείωση των δημοτικών φόρων και τελών για τις μικροεπιχειρήσεις. Αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων στο 45%. ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΣΕΒΕ Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση Επαγγελματιών- Βιοτεχνών-Εμπόρων

16 . Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 Προτεραιότητα τα αδέσποτα ζώα Σήμα κινδύνου των ΠΕΣΥΔΑΠ και ΣΥΠΠΑΖΑΘ προς τον Υπουργό ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β43ΛΩΕΒ-ΕΝ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον: Αριθ. Πρωτ.:52682 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο: «ΙΛΙΟΝ 2: Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων». Ο Δήμαρχος Ιλίου Ζενέτος Νίκος, επαναπροκηρύσσει διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο «ΙΛΙΟΝ 2: Διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών του Δήμου για την εξοικονόμηση πόρων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τις εξής διατάξεις: 1. Του Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του Π.Δ.28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» (εφαρμόζεται συμπληρωματικά στις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό). 3. Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 5. Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. 6. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 7. Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 8. Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 9. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 10. Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α / «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», ιδίως δε την περίπτωση (η) της 10 ης παραγράφου του 18 ου άρθρου. 11. Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε ων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 12. Της Σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλισης» για την παρούσα προκήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου /ΨΣ2915-Β Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/ ) : «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/ ) : Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα βάρη που αυτή αναλαμβάνει, αναπτύσσοντας δράσεις φροντίδας και περίθαλψης των αδέσποτων, πιστοποιείται μόνο με την συνεπή και συνεχή συνδρομή της κεντρικής διοίκησης. Αυτό ήταν το απόσταγμα της συνάντησης κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ του Υπουργού κ. Αθανάσιου Τσαφτσαρή και των Προέδρων του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) κ. Γρηγόρη Γουρδομιχάλη και του Σύνδεσμου Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) κ. Σταύρου Ζαμπέτογλου. Η θεσμική παρέμβαση των δυο μεγαλύτερων Αυτοδιοικητικών φορέων της Επικράτειας, που έχουν εντάξει στον κατάλογο των υπηρεσιών τους την εφαρμογή προγραμμάτων ορθολογικής διαχείρισης του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, έγκειται στο γεγονός ότι η Αυτοδιοίκηση οδηγείται σε αδιέξοδο με την ακολουθούμενη πολιτική σε κεντρικό επίπεδο. Το γεγονός ότι οι δράσεις περίθαλψης δεν επιχορηγούνται για τα τρία τελευταία χρόνια από το Υπουργείο καταστρατηγώντας με αυτόν τον τρόπο όσα ρητά περιγράφει ο νομοθέτης στους Ν. 3170/2003 και 4039/2012 έχει φέρει σε απόγνωση τους Αυτοδιοικητικούς φορείς, που επωμίζονται με την ευθύνη της περίθαλψης των αδέσποτων ζώων. Η παρατεταμένη αδυναμία του Υπουργείου να αποδώσει ως οφείλει τους αναλογούντες πόρους, μεταφράζεται σε έλλειψη φαρμάκων, νοσηλευτικών αναλωσίμων και τροφίμων, καθώς και άρνηση παροχής υπηρεσιών από τους κτηνιάτρους οι οποίοι είναι ανεξόφλητοι για χρόνια. Ο Υπουργός κατά την διάρκεια των συζητήσεων, αφού αναγνώρισε το ουσιαστικό κοινωνικό έργο που επιτελείται από τους δυο φορείς, παραδέχθηκε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και δεσμεύτηκε για την επίλυσή του. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης τόνισε ότι: «Έχουμε αναπτύξει επικοινωνία με τους αρμόδιους Εισαγγελείς για τα ζώα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Δεν είναι δυνατόν από την μια να γίνονται εκπτώσεις στις υποχρεώσεις του Υπουργείου και να υπονομεύεται το οικονομικό σκέλος της κείμενης νομοθεσίας και από την άλλη να οδηγούνται στο ειδώλιο του κατηγορουμένου αιρετοί της Αυτοδιοίκησης για «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 14. Την Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/ ) αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ αριθ. Πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και την αριθ. Πρωτ /ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010). 15. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50/97) «Προστασία ατόμου από επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133/2006) «Προστασία προσωπικών δεδομένων & ιδ. Ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», ο Ν. 3783/2009, Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις. 16. Τον Ν.3917/2011: «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με την λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις. 17. Ν. 3882/10 (ΦΕΚ 166 Α/ ) : Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνι ση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α ). Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 28/11/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. με την λήξη παράδοσης προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου (Κάλχου 48-50, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 4 ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ - κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) δηλαδή τουλάχιστον ,75. Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από του Δήμου Ιλίου: Κάλχου 48-50, Τ.Κ , Ίλιον, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών, αρμόδιοι υπάλληλοι Α. Μαράτου, Γ.Ζουμπουλίδης, Γ. Πέτρη, (τηλ , , fax ) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Επίσης, βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ παράβαση καθήκοντος στην διαχείριση των αδέσποτων Πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα ο νόμος». Από την μεριά του ο Πρόεδρος του ΣΥΠΠΑΖΑΘ Σταύρος Ζαμπέτογλου σημείωσε ότι: «Πρέπει να ξεμπλοκαριστούν οι διαδικασίες για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την πλήρη λειτουργία Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Είναι αναγκαίο να ανταποκριθούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στο πάγιο αίτημα των πολιτών για ορθολογική διαχείριση των αδέσποτων της περιοχής». Στην σύσκεψη συμμετείχε επίσης ο γ.γ. του ΠΕΣΥΔΑΠ Γιώργος Κατσαντώνης. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Το ΠΥΣΠΕ Γ. Αθήνας (με ευθύνη της προϊσταμένης του) εγκαινιάζει, ως φαίνεται σε πληθώρα περιπτώσεων, μια νέα τακτική στη δημόσια διοίκηση: Ενώ αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία των σχολείων, σε δεύτερο επίπεδο «παγώνει» την εφαρμογή τους. Με αυτό τον τρόπο θεωρεί ότι έχει και «την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο». Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απόφαση για τριχοτόμηση τμήματος Α. τάξης δημοτικού σχολείου του Περιστερίου, απόφαση η οποία φαίνεται να υλοποιείται στο «πολύ βαθύ μέλλον», οδηγώντας μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς σε θέση απελπισίας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απόφαση του ΠΥΣΠΕ που σχετίζεται με την κάλυψη της θέσης του διευθυντή του ειδικού σχολείου Αιγάλεω (ο συνάδελφος μετακινήθηκε στη διεύθυνση ειδικής αγωγής του υπουργείου). Ενώ το ΠΥΣΠΕ έχει ήδη αποφασίσει ότι ο συνάδελφος υποδιευθυντής του Ειδικού Σχολείου Περιστερίου θα είναι διευθυντής του ειδικού Αιγάλεω, με βάση τον πίνακα διευθυντών, ακόμα μια φορά η απόφαση μένει μετέωρη να ατενίζει και αυτή το «πολύ βαθύ μέλλον». Το ΔΣ καταγγέλλει την τακτική καθυστέρησης από πλευράς του ΠΥΣΠΕ και ρωτά για ποιους λόγους η απόφαση αυτή δεν υλοποιείται, δημιουργώντας έτσι επιπρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία δυο σχολικών μονάδων, αφού το ένα είναι χωρίς διευθυντή και το άλλο βρίσκεται χωρίς υποδιευθυντή. ΤΟ Δ.Σ.

17 Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ ΝΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τα ψέματα τελείωσαν! Η ίδια η ζωή, οι ίδιες οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν όσα σου λέγαμε για το «τι εστί αξιολόγηση». Ζωντανό παράδειγμα η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για «τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα πρότυπα σχολεία» (Φ /116672/Δ1). Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή, που αποτελεί υλοποίηση του περσινού νόμου 3699/2011, καθορίζεται ότι: Ο εκπαιδευτικός δεν έχει πια οργανική θέση. Κρίνεται κάθε πέντε χρόνια για το αν θα παραμείνει στο σχολείο, με μέγιστο χρόνο παραμονής τις δύο πενταετίες (εξωτερική αξιολόγηση). Κρίνεται επίσης και κάθε δυο χρόνια (εσωτερική αξιολόγηση). Ο σχολικός σύμβουλος της ειδικότητας μπαίνει στην τάξη και βαθμολο- γεί. Τον εκπαιδευτικό αξιολογούν επίσης και ο σχολικός σύμβουλος του σχολείου καθώς και ο διευθυντής, με βάση τον ατομικό φάκελο του κάθε εκπαιδευτικού (portfolio). Κριτήριο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού αποτελούν και οι επιδόσεις των μαθητών (νόμος 3699/2011). Άρα τα σχολεία κατηγοριοποιούνται σε «καλά» και σε «κακά», σε αυτά με καλές επιδόσεις και σε αυτά με άσχημες επιδόσεις μαθητών. Κριτήριο επίσης «θετικής αξιολόγησης» (απαιτείται η συγκέντρωση 55 μορίων και άνω) είναι η συμμόρφωση και η προώθηση του νέου σχολείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 60 στα 100 μόρια δίνονται αποκλειστικά από διευθυντή και σχολικούς συμβούλους, με βάση την συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα, στις καινοτόμες δράσεις (περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας), στα προγράμματα αυτοαξιολόγησης, αλλά και από την συνέντευξη! Επίσης, «συνεκτιμάται η συνεργατικότητα, η συνέπεια στην εκτέλεση των καθηκόντων, η συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου». Δηλαδή, καλός εκπαιδευτικός είναι ο φρόνιμος εκπαιδευτικός, αυτός που «τρέχει» τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που αναπαράγει αυτούσιο το αντιδραστικό περιεχόμενο των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Πλέον δεν χωράνε αυταπάτες! Αυτή είναι η αξιολόγηση και εκεί στοχεύει. Ο εκπαιδευτικός να διαδραματίσει πιο αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση ενός νέου αντιδραστικού σχολείου που θα διαχωρίζει τους μαθητές: σε αυτούς που «παίρνουν τα γράμματα» και άρα δικαιούνται μόρφωση και σε αυτούς που «δεν παίρνουν τα γράμματα», άρα ας καταρτιστούν σε κάποιες δεξιότητες και εμπρός για δουλειά «ήλιο με ήλιο». Όσες συνδικαλιστικές και πολιτικές δυνάμεις σπέρνουν αυταπάτες για μια «άλλη, καλή αξιολόγηση» (βλέπε ΟΛΜΕ-ΔΟΕ), πολύ απλά λένε ψέματα. Στρώνουν το χαλί στο Υπουργείο για να γίνει αποδεκτή η αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς Οι εκπαιδευτικοί στα πρότυπα σχολεία, με συλλογικές αποφάσεις, πρέπει να αντιδράσουν. Αν περάσουν τα μέτρα αυτά στα συγκεκριμένα σχολεία, ανοίγει ο δρόμος για τη γενίκευση της εφαρμογής τους σε όλη τη δημόσια εκπαίδευση. Να μην δεχτούν όσα προβλέπει η απόφαση του Υπουργείου και συγκεκριμένα: Να μην δεχτούν κανένα σχολικό σύμβουλο στην τάξη. Να μην δώσουν καμία συνέντευξη σε κανέναν αξιολογητή. Να μην υποβάλλουν ατομικό φάκελο. Οι ΕΛΜΕ και οι Σύλλογοι να πάρουν σχετικές αποφάσεις, να καλύψουν συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς στα πρότυπα σχολεία, να λάβουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να μπλοκαριστεί η αξιολόγηση. Να διαγράψουν από τα πρωτοβάθμια σωματεία τα στελέχη εκπαίδευσης που υλοποιούν την απόφαση αυτή του Υπουργείου. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Έτος Ιδρύσεως 1964 Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http// ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ... ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ!!! ΑΝ είναι να μου κλείσει το μαγαζί το ασύδοτο αφεντικό της μεγαλοαλυσίδας Mumbo (ξέρετε εσείς για ποιόν ομιλώ! Αυτόν που διαφημίζει το: «Εεεε ρε Mumbo που σας χρειάζεται!!!») ΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΕΙ... Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ!!! Τουλάχιστον στα χέρια τους, το βιος μου μπορεί και να μοιραστεί δίκαια προς όφελος του λαού!!! Όχι να πάει ο ιδρώτας 30 χρόνων άπατος, στις τσέπες του... Mumbo μεγαλοκαρχαρία!!! Όχι τόσο άδοξα!!! Όχι τόσο ελεεινά!!! Αυτά τα μεγαλοκαθίκια στην αχορτασιά τους, ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙ- ΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ!!! Οπότε... ΑΣ ΕΠΙΛΕΞΩ ΝΑ ΠΕΣΩ... ΗΡΩΙΚΑ!!! Μολών λαβέ ρε άπληστοι!!! ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!!! ΑΠ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΜΩΣ......ποτίζοντας όπως είχα υποσχεθεί το καλοκαίρι τις γλάστρες της πεθεράς μου, έκανα την εξής σκέψη, και θα θελα ο φίλος μου Δημήτρης, ή ο Μάρκος, ή ο Θόδωρος, ή ο Γρηγόρης, να μου την ξεδιαλύνουν! Στην αρχή (κατά τις... «εντολές» του ΚΚΕ) πότιζα σε ίσους χρόνους την κάθε γλάστρα! Για να ΜΗ νιώθουν αδικημένες!!! Όμως σύντομα διαπίστωσα, πως, άλλες γλάστρες ήταν μεγάλες κι άλλες μικρές, αλλά και σε κάθε γλάστρα, οι ανάγκες των φυτών για πότισμα, ήταν τελείως μα τελείως διαφορετικές! Υπήρχαν κάκτοι που τους αρκούσαν δέκα σταγόνες μια φορά την εβδομάδα, όπως υπήρχαν και πλατύφυλλα που κάθε μέρα τράβαγε η ψυχή τους κανάτες νεράκι για να γειάνουν!!! Άρα επέλεξα να τις ποτίζω ΑΝΑ- ΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΝΕΡΟ ΜΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ή ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ κι όχι... «όσο νόμιζα» πως ΔΕΝ τα αδικούσα! Μήπως η πολλή... ισότητα, γεννάει άλλου είδους αδικία και... παραφροσύνη;;; ΞΑΝΑ, ΑΠ ΤΗΝ ΑΛΛΗ όμως!!! Αφού ορέ αδέλφια ΔΕΝ δείχνει «οίκτο» (!!!) ο κάθε Λάτσης, προς τον άδικα ταλαιπωρούμενο πεινασμένο λαό, ΓΙΑΤΙ (;) να δείχνει ανοχή ο λαός προς τον... κάθε ασύδοτο Λάτση;;; Διότι, ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗ- ΘΕΙΑ, αλλά, ΑΝ όντως ο... φόρος που δίνουν για κάθε πλοίο τους οι μεγαλοεφοπλιστάδες, είναι μόνο 5 και κάτι (!!!) χιλιάδες ευρώ ετησίως (ασχέτως εσόδων που μπορεί να τους φέρνει αυτό το πλοίο από την χρήση του!!!) τότε μιλάμε για την ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ!!! Την ΠΟΛΥΥΥ ΜΕΓΑΑ- ΑΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ! Δεν μπορεί να φοροαπομυζά από μένα το 40% του ενοικίου που εισπράττω κάθε μήνα κι από τον εφοπλιστή που ένα και μόνο ναύλο ενός και μόνο πλοίου του, μπορεί να του αποδώσει εκατομμύρια, να του ζητάει (σχεδόν... εκλιπαρώντας) ευρουδάκια!!! Κι εμείς... τον ύπνο του δικαίου! Εεε ΟΧΙ ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ! Αυτά ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑ- ΝΤΑ!!! ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ!!! Κάπου το διάβασα και σας το... εμπιστεύομαι! «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ΑΠΛΩΣ ΛΕΝΕ πως θέλουν ν αλλάξουν τον κόσμο!!! Εσύ τουλάχιστον άλλαξε την γειτονιά σου! Είναι πιο σημαντικό!!!» Και συμφωνώ καθώς, κάθε πρωί που βγάζω το σκυλάκι μου για την ωριαία βόλτα του, κρατάω και κάποια χαρτιά για να μαζεύω τα... «αρωματικά του περιττώματα» από τα βλέμματα και τις μύτες των συμπολιτών μου! Με... χρονοκαθυστέρηση μεν, αλλά διαπιστώνω πως, αυτή μου η συνήθεια, τείνει να γίνει και... συνήθεια άλλων! Σιγά-σιγά! Όπως όλες οι αλλαγές προς το θετικό! Αλλά δειλά-δειλά κι άλλος ένας κρατάει χαρτιά για τον ίδιο σκοπό κι άλλη μια κρατάει σακουλίτσα!!! ΑΝ ΟΛΟΙ ΚΑΝΑΜΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ!!! ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΕΠΑΙΣΘΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ στην καθημερινότητά μας, θα ταν ένα τεράστιο -όσο κι αν ΔΕΝ του φαίνεται- βήμα, ν αλλάξουμε την εικόνα της γειτονιάς μας! Και στο επόμενο, Θ ΑΛΛΑΖΑΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΛΟΥ. ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΨΗΛΟΥΛΗ;;; ΑΝ θες ν αναβαθμίσεις το σοβαρότατα πληττόμενο εμπόριο στην πόλη μας καλέ μου Ψηλούλη, ΜΗΝ καταφεύγεις σε... εμβολωματικές διαπλατύνσεις πεζοδρομίων (βλέπε Αγίας Παρασκευής «τότε», Βεάκη «τώρα»!!!) αλλά συγκάλεσε μια ανοιχτή συζήτηση πρόκληση και πρόσκληση προς πάντα ενδιαφερόμενο!!! Να κατατεθούν προτάσεις, να αξιολογηθούν ιδέες, να ταξινομηθούν δραστηριότητες και παρεμβάσεις! Αφού κοστολογηθούν κι αφού ανατεθούν σ επιτροπές κατά τομέα, μ έναν και μόνο στόχο! Την ΑΝΑ- ΚΟΠΗ (αν όχι και ΑΝΑΤΡΟΠΗ) του κλίματος μπίχλας και μιζέριας που μας στέλνει όλους στα... ντιβάνια των ψυχοθεραπευτών!!! Άντε να σε δω στα δύσκολα λεβέντη μου! Άντε να σε καμαρώσω όπως σε... καμάρωνε ολάααακαιρη η πόλη στα «ντιριντάχτα και στα ώωωπα» τότε στο ΑΛΤΕΡ και έως προσφάτως στα νυχτερινά ξεδώματα του Άλσους!!! Άντε για ν αναπαυθεί εν ειρήνη η ψυχούλα μου, απαλλαγμένη απ τις τύψεις που... κάποτε σου δωσε 800 τόσες ψήφους εμπιστοσύνης για να κάνει εννοείται ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕ κι όχι... αυτά που σου λαχαν!!! ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; www. kivotos-peristeri.gr Ως «ΚΙΒΩΤΑΙΟΙ» αφήνουμε την... «πρωτιά» της είδησης σ εσάς! Τα ειδησεογραφικά ιστολόγια! Κι εμείς κρατάμε την ουσία των γεγονότων! Ή ακόμα καλύτερα; «Γεννάμε» τα...δικά μας δελτία ειδήσεων! Χτυπάμε τις δικές μας καμπάνες ευαγγελιζόμενοι το νεόφερτο! Κι ας ΜΗΝ είναι δοκιμασμένο! Κι ας τρομάζει (στην πρώτη φάση του!!!) Έτσι χτίζονται οι γέφυρες και οι σκάλες που οδηγούν στο αύριο!!! ΞΥΠΝΗΣΤΕ καλά μου μεμέτια! ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Μόνο μ ένα Παγκόσμιο μποϋκοτάζ σε ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ από Κίνα! Και το λέω εγώ, ο Κωστάκης, που το 90% των μπιχλιμπιδιών που πουλάω στο μαγαζί μου, γράφουν MADE IN CHINA!!! Όμως! ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥ- ΜΕ ΕΤΣΙ, ΤΙΠΟΤΕ μα ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ Θ ΑΛΛΑΞΕΙ!!! (Σύντομα και δραστικά) Διότι, σας το εγγυώμαι! ΤΙΠΟ- ΤΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥ- ΜΕ! Αφού ΔΕΝ τους εξάγουμε και τίποτε σπουδαίο! Ψιλοπράγματα για... στάχτη στα μάτια! Κάτι λάδια και κρασιά κι αυτό είναι όλο! Όοοολα τ άλλα, τους τ ακουμπάμε σε ρευστό! Σε δισεκατομμύρια ευρώ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ! ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ! ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ!!! Για δεκαετίες τώρα! Κι αυτή ήταν η αιτία που ΕΚΛΕΙΣΑΝ χιλιάδες βιοτεχνίες και βιομηχανίες μας! Που έχασαν την δουλειά τους, εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπων μας!!! ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ των προϊόντων MADE IN CHINA (και ΙΝΔΙΑΣ και ΤΟΥΡΚΙΑΣ και ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ και ΠΑΚΙΣΤΑΝ...) σε συνεννόηση με τα Πανευρωπαϊκά ΚΑΤΑΝΑΛΩ- ΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ!!! (αν όχι σε Παγκόσμια κλίμακα). Να δούμε τότε θα πονέσει ο... ποπός των απανταχού μεγαλοκεφαλαιάδων; Θα... ψαχτούν και λίγο, κατά των λαών τα συμφέροντα μεριά; Πέραν του ότι, ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ, θα ξαναγεννηθούν ΑΜΕΣΑ βιοτεχνίες και η παραγωγή θα βρει ξανά τον δρόμο της στην Ελλαδίτσα μας, με άμεσο επακόλουθο; Την μείωση αν όχι την εξάλειψη της ανεργίας εν ριπή οφθαλμού!!! Αλλά είπαμε! Θέλει συνεννόηση πρώτα μεταξύ μας! Μετά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που μπορούν και οφείλουν να αναλάβουν τα κόμματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ (με τα όμορα αδελφά τους κόμματα ανά χώρα) κι ύστερα; ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝ- ΘΗΜΑ!!! Θα ναι η μεγαλύτερη ΕΠΑΝΑΣ- ΤΑΣΗ μετά την ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ του στη Ρωσία!!! Θα ναι η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟ- ΠΗ που θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους!!! Σχεδόν ακαριαία!!! Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε πως, το άμεσο φτηνιάρικο προσωπικό μας όφελος, φέρνει την πείνα και την ανεργία σε εργατικό σύνολο παγκόσμια! Η επιλογή μας να... ψωνίζουμε φτηνά για να χουμε να... επιδεικνύουμε, μας οδήγησε στο πουθενά του σήμερα! Γιατί ενώ θέλαμε να πουλάμε ακριβά την εργατική δύναμή μας, την ίδια στιγμή ΔΕΝ την ανταλλάσσαμε με εξίσου ακριβότερα αγοραζόμενα αγαθά, κατασκευαζόμενα από ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΕΡΙΑ, αλλά... «επενδύαμε» στη φτήνια της μαζικής παραγωγής, εκμεταλλευόμενοι κι εμείς οι ίδιοι κι ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝΤΕΣ, για τα ελεεινά μεροκάματα των Κινέζων εργατών - συναδέλφων - συνανθρώπων!!! ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝΤΕΣ και ΠΡΟΣ- ΠΕΡΝΩΝΤΕΣ αρκεί να ωφελούσε πρόσκαιρα η αγορά, τη δική μας τσέπη! Και ΝΑ που αυτή μας η ΑΠΛΗΣ- ΤΙΑ, χτύπησε όπως ήταν φυσικό, και ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΡΤΑ! Και ΝΑ που μοιάζει ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟ- ΤΕ!!! Αρκεί ακόμα και τώρα, στο και πέντε, να ψιλοέχουμε στην τσέπη και να ψιλοξοδεύουμε! ΑΡΚΕΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΨΙΛΟΝΙΩΘΟΥ- ΜΕ ΚΑΛΑ!!! Και αφηνόμαστε να μην περνάει η παραμικρή υποψία απ τα φτωχά μας τα μυαλά! Ότι η ίδια αυτή αφασία μας, ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ... ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΑΣ!!! Τους δυναμώνει, την ίδια στιγμή που αφαιρεί λεφτά απ τα ταμεία των δικών μας εργασιών. Και κερδίζουν θέσεις εργασίας αυτοί, την ίδια στιγμή που οι ορδές των απολυμένων ΕΔΩ, γίνονται βρόγχοι στον ίδιο τον λαιμό μας!!! Γιατί ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ, τόσο πιο λίγοι οι εργαζόμενοι που θα τροφοδοτούν τα επιδόματα της ανεργίας τους!!! Γιαααα σκεφτείτε το λίγο! Άρα, τόσο πιο μεγάλη η ανάγκη για ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ, που θα τα παίρνουμε... απ τους ίδιους τους θύτες μας!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ στον ρόλο του... «καταδότη εφιαλτών» μπας και... αφήσουμε επιτέλους το χουζούρι κι αρπάξουμε... κουμπούρι!!!

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Βρισκόμαστε αρχές Οκτώβρη και το πότε, πόσοι και ποιοι θα είναι οι «τυχεροί» της φετινής χρονιάς που θα πάρουν παράλληλη στήριξη είναι ακόμα θολό. Τα περσινά αιτήματα για παράλληλες (1950) ήταν σε αναντιστοιχία με τον αριθμό που τελικά πιστώθηκαν. Μόλις 1000 μαθητές είχαν εκπαιδευτικό να τους στηρίξει στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στο γενικό σχολείο. Οι υπόλοιποι (πάνω από 900) έμειναν μόνοι τους στον αγώνα δρόμου για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους. Τα υπουργεία παιδείας και υγείας έχουν ήδη υπογράψει από την προηγούμενη χρονιά τα «συμβόλαια θανάτου» για τους αδύνατους της κοινωνίας και έχουν εγκαινιάσει καινούριους Καιάδες για τους μαθητές με αναπηρία. Υλοποιώντας επιλογές ΕΕ και ΔΝΤ, ακολουθώντας τις αποφάσεις της Λισσαβόνας για την εκπαίδευση, βιάζονται να τελειώνουν ΝΩΡΙΣ με το τμήμα αυτό του μαθητικού πληθυσμού που κρίνουν αντιπαραγωγικό. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους πρώτους φορείς που συγχωνεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά οι 21 ήταν ιδρύματα και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με την ειδική αγωγή. Γιατί να ξοδέψουν για την εκπαίδευσή του, αφού δεν στοχεύουν να το καταστήσουν ενεργό εργασιακά; Το μέλλον του θα είναι, όπως και των υπολοίπων άλλωστε μαθητών μας, η ανεργία. Οι μειωμένες χρηματοδοτήσεις για την εκπαίδευση, η ακαταλληλότητα των σχολικών κτηρίων, οι ανύπαρκτοι διορισμοί της φετινής χρονιάς, η «αποψίλωση» των ΚΕΔΔΥ από τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για να μπορέσουν να παράξουν έργο αντίστοιχο των αναγκών των περιοχών που καλύπτουν, τα 25αρια τμήματα που με ζήλο προάγει το υπουργείο παιδείας, οι καταργήσεις, υποβιβασμοί και συγχωνεύσεις γενικών και ειδικών σχολείων, η ακύρωση της μεταφοράς μαθητών των ειδικών σχολείων δημιουργούν ένα εκρηκτικά επικίνδυνο τοπίο για την ασφάλεια πρωτίστως των μαθητών. Το υπουργείο τορπιλίζει με την πολιτική του την ένταξη όσων μαθητών μπορούν να ενταχθούν στο γενικό σχολείο, καλλιεργώντας σιωπηλά ένα διογκούμενο ρεύμα «αποπομπής» τους, το οποίο ενισχύεται από κινήσεις γονέων μαθητών του γενικού μαθητικού πληθυσμού που ελπίζουν να «γλυτώσουν» τις δικές τους τάξεις από «προβλήματα» που φέρνουν μαζί τους οι μαθητές με ειδικές ανάγκες. Ο κοινωνικός ρατσισμός ανθίζει μέσα από τον κοινωνικό αυτοματισμό. Στο τοπίο αυτό έρχεται να προστεθεί η «λύση ανάγκης» πολλών οικογενειών αναπήρων μαθητών, της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης, προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν στο παιδί τους αυτό που η πολιτεία τους στερεί: Το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αυτός είναι ο τρόπος που το υπουργείο εννοεί την ένταξη: Οι γονείς ΞΑΝΑπληρώνουν από την τσέπη τους την εκπαίδευση των παιδιών τους και το κράτος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του. Έτσι εκτός των προσπαθειών για την είσοδο χορηγών στα σχολεία από την μπροστινή πόρτα, έχουμε με την ανοχή και στήριξη της πολιτείας την είσοδο και «ιδιωτών» που θα υποστηρίζουν εκπαιδευτικά τους μαθητές με αναπηρία στις γενικές τάξεις. Η εισβολή των δήμων στα σχολεία μέσω των ΜΚΟ δεν μπορεί να αφήσει έξω το χώρο της ειδικής εκπαίδευσης και αγωγής. Οι δήμοι μέσω ιδιωτικών εταιρειών (διάβαζε ΜΚΟ), θα αναλάβουν τόσο την παράλληλη στήριξη των μαθητών όσο και την αξιολόγηση και εκπαιδευτική υποστήριξή τους «πουλώντας» κοινωνική πολιτική στους γονείς και στους μαθητές. Σε μια περίοδο που τα κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα βρίσκονται στο στόχαστρο κυβέρνησης ΕΕ και ΔΝΤ, είναι επιτακτική ανάγκη να παλέψει το σύνολο της εκπαίδευσης και το γονεϊκό κίνημα για: Να μη βρεθεί μαθητής με ειδικές ανάγκες εκτός του δημόσιου και δωρεάν σχολείου. Να γίνουν τώρα μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση και πρωτίστως στην ειδική αγωγή. Να καλυφτεί ΤΩΡΑ το σύνολο των αιτημάτων για δημόσια παράλληλη στήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία μας. Να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα (15 μαθητές σε νηπιαγωγείο, Α. και Β δημοτικού, 20 μαθητές στις μεγαλύτερες τάξεις). Να καλυφτούν από το κρατικό προϋπολογισμό με έκτακτο κονδύλι οι θεραπείες των μαθητών που οι γονείς τους είναι ανασφάλιστοι. ΤΟ ΔΣ του συλλόγου μας καλεί τα μέλη του να υποστηρίξουν εμπράκτως το δικαίωμα των μαθητών με ειδικές ανάγκες για δημόσια παράλληλη στήριξη. Καλεί τους γονείς των μαθητών με αναπηρία να συντονίσουν τον αγωνιστικό βηματισμό τους με τη δράση του συλλόγου μας για να καλυφτεί ΤΩΡΑ το σύνολο των αιτημάτων για δημόσια παράλληλη στήριξη των παιδιών τους στα σχολεία ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ: ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟ- ΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩ- ΠΙΖΕΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΝΕΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗ- ΡΙΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕ- ΡΙΣΤΕΡΙ; ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟ Δ.Σ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μια νέα παράταξη η «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ιδρύθηκε στην Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση με σκοπό την ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης και την προστασία και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, όπως αναφέρουν στην ιδρυτικής τους διακήρυξη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Π. Ε Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο νεοφιλελευθερισμός, ως μέθοδος οργάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, οδήγησε και στην πολύπλευρη διεύρυνση του κοινωνικού ρήγματος. Με την αποθέωση του «ιδίου συμφέροντος», της «αυτορρύθμισης των αγορών», της ιδιωτικοποίησης των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, της εικονικής οικονομίας, εξάντλησε τα όρια της κοινωνικής ανοχής και οδήγησε σε μια βαθιά και διαρκή οικονομική, κοινωνική και οικολογική κρίση. Εν τούτοις όμως, οι κυρίαρχες δυνάμεις της λυμφατικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ανεπτυγμένο κόσμο λαμβάνουν μέτρα «εξόδου» από αυτήν, τα οποία έχουν την ίδια συστημική λογική. Τα θύματα της κρίσης, οι μεγάλες μάζες των φτωχών, των νεόπτωχων, των ανήμπορων, των απόκληρων της ζωής, αλλά και των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων, των συνταξιούχων, των μικροαγροτών-θυμάτων της Κ.Α.Π. και της απελευθέρωσης των αγορών, των ανέργων νέων, καθώς και των «ευέλικτα» εργαζομένων ή ετεροαπασχολούμενων των σύγχρονων εργασιακών προσαρμογών, καλούνται, με διαρκή προγράμματα νεοσυντηρητικής δημοσιονομικής «ανασύνταξης», να πληρώσουν τις αστοχίες της πολιτικής τους. Ο μεγάλος χαμένος της απορρυθμιστικής περιόδου που διανύουμε είναι το Κοινωνικό Κράτος σε όλες τις πτυχές και εκφάνσεις του. Αφού όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα συρρικνώθηκαν οι πηγές χρηματοδότησής του, με τη χαλάρωση και την αποσύνδεση των υποσυστημάτων του από τις αναγκαίες μορφές κοινωνικής οικονομίας, τώρα εισέρχεται στο στάδιο της προϊούσας ποσοτικής και ποιοτικής συρρίκνωσης των παροχών του. Αυτό αφορά σε όλο το πλέγμα των εργασιακών, ασφαλιστικών, εκπαιδευτικών, ιατροφαρμακευτικών-νοσηλευτικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών, πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων. Κυρίως αφορά στην καθημερινή χρήση και απόλαυση, από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, των Δημοσίων Αγαθών και υπηρεσιών, που παραδίδονται στα ιδιωτικά συμφέροντα. Με την επίκληση του ευφημισμού των μεταρρυθμίσεων, εξελίσσεται ένα σχέδιο ματαίωσης της εναλλακτικής οργάνωσης του μέλλοντος, ενώ στο παρόν, όχι μόνο καθιστά δύσκολη, -αν όχι αδύνατη- την πρόσβαση στα χρειώδη της ζωής των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού, αλλά υποβιβάζει και την ποιότητά τους. Το Κοινωνικό Κράτος (με την ευρεία έννοια) και τα Δημόσια Αγαθά βρίσκονται στην καρδιά της Πολιτικής Κοινωνίας. Είναι τα σπουδαιότερα δημιουργήματα του δημοκρατικώς δρώντος Λαού. Θεσπίστηκαν κατόπιν μεγάλων κοινωνικών αγώνων. Ενσαρκώνουν την επίγνωση ότι είναι απαραίτητα για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης και για την αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας. Θεμελιώνουν και νομιμοποιούν τις υπαρκτικές βάσεις της κοινωνικής συμβίωσης. Αμβλύνουν τις ταξικές αντιθέσεις του καπιταλιστικού συστήματος. Η οργάνωσή τους με τις βέλτιστες μεθόδους και τους αρίστους λειτουργούς πολλαπλασιάζει την κοινωνική παραγωγικότητα και δημιουργεί το στέρεο έδαφος της ευτυχίας όλων των πολιτών. Εδώ εντοπίζεται το πρώτιστο μέλημα της αυτόνομης πολιτικής λειτουργίας, που επιβάλλεται να επικυριαρχήσει όλων των άλλων κοινωνικών λειτουργιών, κυρίως δε, επί της οικονομικής, η οποία, τις δεκαετίες που διανύουμε, λαμβάνει τις πρωτογενείς αποφάσεις. Η δομική ανεργία γίνεται συστατικό στοιχείο των κοινωνιών με αυξητικές τάσεις. Ο όγκος εργασίας που απομένει για τη χειρωνακτική, πνευματική ή μικτή εργασία κατακερματίζεται σε όλο και πιο ασύντακτες και ανεξέλεγκτες μορφές ελαστικής απασχόλησης με υποτυπώδεις αμοιβές. Προϊόντος του χρόνου, όλο και μεγαλύτερος όγκος εργασίας εξαιρείται από τις συλλογικές ρυθμίσεις και τα κοινωνικά δικαιώματα και μεταβάλλονται σε σχέσεις «καθαρού» μισθού. Μαζί με την αποδόμηση του σκληρού πυρήνα της μισθωτής εργασίας, που υποβαθμίζει «την αξία της τιμής της εργατικής δύναμης», καταρρέει και το συναρτημένο με αυτήν Ασφαλιστικό Σύστημα. Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης από τη χρηματοπιστωτική κρίση συνοδεύονται από ραγδαίες εργασιακές επιδεινώσεις, με την έκρηξη της ανεργίας και τη γενίκευση της ευελιξίας. Και οι κυβερνήσεις, αντί να προετοιμάσουν μιαν εμφανώς εναλλακτική πρόταση οικονομικής ανάκαμψης, που θα βρίσκεται στον αντίποδα του νεοφιλελεύθερου μονόδρομου της κρίσης (με προέχουσα επιδίωξη τη δημιουργία νέων θέσεων σταθερής εργασίας αξιοπρεπούς αμοιβής), συμπράττουν στην καθολική απορρύθμιση, υποκύπτοντας στις πιέσεις της Διεθνούς των τραπεζιτών, των επενδυτικών funds και των οίκων αξιολόγησης και επιμένοντας στο ίδιο περιβαλλοντοκτόνο μοντέλο και στην ένταση της συσσώρευσης της εικονικής οικονομίας. Η ατομοκεντρική πρόσληψη ζωής που προώθησαν, κατάργησε την αμεσότητα των συνελεύσεων και τη δραστικότητα των συλλογικοτήτων. Το διαδίκτυο, από επιβοηθητικό μέσο ενημέρωσης, επικοινωνίας και προετοιμασίας των συνεδριάσεων, μεταβλήθηκε σε χοάνη εξαφάνισης των διαπροσωπικών σχέσεων και διαδικασιών. Η παρακμή της ενεργού Εκκλησίας του Δήμου υποβαθμίζει περαιτέρω το κομματικό και συνδικαλιστικό φαινόμενο. Κόμματα και Συνδικάτα μεταβάλλονται σε ασαφή, αποϊδεολογικοποιημένα και ρευστά αισθητικά μορφώματα, αδύναμα να επαγγελθούν την αλλαγή, πολύ δε περισσότερο, την ανατροπή των συντεταγμένων του νεοφιλελεύθερου συστήματος. Το συνδικαλιστικό κίνημα ως κοινωνικό υποσύστημα από βασικός πυλώνας διαμόρφωσης συλλογικών συνειδήσεων και δράσεων έχει μεταβληθεί σε «άδειο πουκάμισο» που αναζητά σκελετούς σε απαρχαιωμένες ντουλάπες, εγκλωβισμένο σε αρχέτυπα και μικροκομματικές ιδεοληψίες. Με δομοκρατικές λογικές και αυτοποητικές αντιλήψεις, συστημικό σε κενοδοξότητες και αντισυστημικό στην ουσιαστική παρουσία στα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων έχει μεταβληθεί σε ένα αποστεωμένο γραφειοκρατικό μηχανισμό, «νομιμοποιητική βάση» του συστήματος. Μετά την από-ιδεολογικοποίηση και την αποδόμηση των κοινωνικών θεσμών, λόγω της ιδεολογικής κυριαρχίας της «ενιαίας σκέψης», μια νέα εποχή τομών και αλλαγών δημιουργείται στην οποία όλοι πρέπει να συμμετέχουμε. Με μια νέα διαλεκτική σκέψη βασιζόμενη στις ιστορικές καταβολές και τη σημερινή κρίση πρέπει να δημιουργήσουμε το νέο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο παρέμβασης και προοπτικής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Αλληλεγγύη έναντι ανταγωνισμού Από-εμπορευματοποίηση έναντι ιδιωτικοποίησης, αλλά και κρατισμού Οικονομία των αναγκών έναντι οικονομίας του κέρδους Οργανωμένες ανιδιοτελείς διαμαρτυρίες, σύμπραξη πολιτικών και κοινωνικών φορέων χωρίς ηγεμονεύσεις Διαφορετικές εστιάσεις και ανάγκη συνένωσης αυτών των εστιών Νέου τύπου κοινωνικών φορέων και συνδικάτων Δεν ήρθε το τέλος της εξέλιξης των Κοινωνιών και της Ιστορίας, με την επικράτηση της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ο ανθρώπινος παράγοντας, η κοινωνία των ενεργών πολιτών, η κοινότητα της Γνώσης, της Έρευνας και της Πληροφόρησης, οι μηχανισμοί αναδημιουργίας της Συνείδησης, οφείλουν: -Να αρθρώσουν τον δικό τους αυτόνομο και πλήρη συλλογισμό. -Να αποδώσουν τα φαινόμενα, τα γεγονότα, τις διαμορφούμενες καταστάσεις, το διευρυνόμενο κοινωνικό ρήγμα, την περιβαλλοντική κατάρρευση, την αυξημένης ταξικότητας συγκρότηση της Κοινωνίας, την πολύπλευρη αλλοτρίωση, στις πραγματικές τους αιτίες, που είναι οι ιδιοτελείς, αντι-κοινωνικές και αντι-ανθρώπινες αποφάσεις των επικυρίαρχων τάξεων και των πολιτικών τους εκπροσώπων. -Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κοινωνικο-οικονομικού συστήματος που αποκαθιστά την αρτιότητα του περιβάλλοντος, αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου, εντός των πλαισίων της αειφορίας, επανενώνει τον κοινωνικό ιστό με την καθολικότητα της πλήρους και ασφαλισμένης εργασίας και αποδίδει σε όλους τους πολίτες τη χρήση και απόλαυση των άυλων και υλικών Δημοσίων Αγαθών, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη άσκηση όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων. Θέλουμε να ενώσουμε τη φωνή και την αυτόνομη δράση μας με τις προσπάθειες όλων αυτών που τα θέτουν στο επίκεντρο της Πολιτικής Κοινωνίας. Επιθυμία μας είναι να συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότητα αυτού του αγώνα που διεξάγουν πρόσωπα, Κινήματα, πολιτικά Κόμματα και άλλα ελπιδοφόρα μορφώματα της ενεργού κοινωνίας. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού ιδρύουμε την ΕΝΩΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Κ α λ ο ύ μ ε Κάθε συνάδελφο και ενεργό πολίτη που συμμερίζεται τις διαπιστώσεις, τις ανησυχίες και τις αρχές μας, να ενώσει μαζί μας τη φωνή και τη δράση του, ώστε να σχηματιστεί μια θαλερή και δυναμική παράταξη που έχει αναφορά την ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης και την προστασία και τη προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΜΟΣ ΑΔΑΜ ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

19 Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 «ΑΓΙΟΣ ΑΘΕΟΣ» Μυθιστόρημα βασισμένο σε αληθινή ιστορία Συνέντευξη του συγγραφέα Γιάννη Παρασκευόπουλου Το μυθιστόρημα του Γιάννη Παρασκευόπουλου «Άγιος Άθεος» μας κίνησε το ενδιαφέρον αμέσως. Αρκούσε να διαβάσουμε στο οπισθόφυλλο τη σημείωση: «Μη λογαριάζεις ποτέ χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί η ζωή είναι ένα μεγάλο ξενοδοχείο που το πληρώνουμε ακριβά. Κι ο ξενοδόχος είναι ο Θεός. Κουμάντο κάνει αυτός και δε σου επιτρέπει να του πεις κουβέντα. Εκείνο το βράδυ είχα λογαριάσει κι εγώ χωρίς τον ξενοδόχο. Κι ας πίστευα ότι η νύχτα ήταν δικιά μου...» Τι συμβαίνει σ έναν απένταρο εργάτη όταν μπαίνει στην ΠΑΡΑ- ΝΟΜΙΑ; Γιατί κρύβεται απ τα ΠΕΡΙΠΟΛΑ της χωροφυλακής; Τι δουλειά έχει στη ΜΑΝΤΡΑ της Παλιάς Κοκκινιάς; Για ποιο λόγο τον γυρεύει ένας γείτονας ΞΕΦΤΕΡΗΣ; Ποιο ΜΥΣΤΗΡΙΟ κουβαλά στα εσώψυχά του; Πόσες ζωές στοιχίζει ο ΑΛΛΗ- ΛΟΣΠΑΡΑΓΜΟΣ του μετεμφυλίου; Πώς πολεμά ο αντιστασιακός για τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ; Μονάχα όσοι πιστεύουν στα ΘΑΥΜΑΤΑ γίνονται και μάρτυρές τους; Πόσο απέχει η ΒΛΑΣΤΗΜΙΑ από την προσευχή; Κάθε ΑΓΙΟΣ είναι ένας άνθρωπος, σαν όλους μας; Τι είδους απαντήσεις στη σύγχρονη ζωή δίνει μια ιστορημένη ΑΛΗΘΕΙΑ; Με αυτό το βιβλίο, ο συγγραφέας εκπληρώνει την υπόσχεσή του σε έναν άνθρωπο που ήταν στ αλήθεια ένας «άγιος άθεος». Κάθε άλλη ομοιότητα με πρόσωπα και γεγονότα της ιστορίας δεν είναι καθόλου συμπτωματική...». Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, Βιογραφικό Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος γεννήθηκε στην Παλιά Κοκκινιά το Από οκτώ ετών, μεγάλωσε στο Χαϊδάρι. Τα τελευταία πέντε χρόνια ζει στο Περιστέρι. Σπούδασε καλές τέχνες και ασχολήθηκε με την καλλιτεχνική διαφήμιση. Από το 1978 ασχολείται με το ραδιόφωνο ως παραγωγός μουσικών και καλλιτεχνικών εκπομπών. Έχει συνεργαστεί με ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς τόσο στην πρωτεύουσα, όσο και στην επαρχία. Έχει αρθρογραφήσει για θέματα τέχνης και πολιτισμού σε αρκετά έντυπα. Γράφει στίχους, και ήδη ορισμένοι έχουν μελοποιηθεί και ερμηνεύονται σε τρεις δισκογραφικές παρουσίες του Τάσου Κατοπόδη και του Παντελή Σούλη. Από το 1998 διδάσκει δημοσιογραφία σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ). Ο Άγιος άθεος είναι το πρώτο του βιβλίο και αναφέρεται σε αληθινά γεγονότα. με πρόσωπα υπαρκτά και ονόματα αληθινά είναι ένα μυθιστόρημα που «κερδίζει» τον αναγνώστη από τις πρώτες σελίδες του. Ο συγγραφέας Γιάννης Παρασκευόπουλος ζει στο Περιστέρι τα τελευταία πέντε χρόνια και με μεγάλη χαρά και περιέργεια ομολογώ, τον συναντήσαμε και συζητήσαμε μαζί του. «Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Παλιά Κοκκινιά, μια γειτονιά που οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν αριστεροί, μια γειτονιά με πολλές δυσκολίες. Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν ακόμη έντονες οι διαφορές μεταξύ των «καλών» Ελλήνων, που ήταν οι δεξιοί, και των «κακών» Ελλήνων, που ήταν οι αριστεροί. Δύσκολα τα χρόνια...! Υπήρχε μια ρατσιστική συμπεριφορά των «καλών» προς τους «κακούς», οι κοινωνικές σχέσεις ανύπαρκτες, τα μεροκάματα σπάνια... Εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν τα μέσα και τον τρόπο να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα έρχονταν στην Αθήνα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πατέρας μου ο οποίος καταγόταν από την Πελοπόννησο, μεγάλωσε στο Λεβίδι και έζησε στο Θεριανό ως τα 23 χρόνια του, και άφησε τη γυναίκα και τα δυο παιδιά του, και κατέβηκε στην Αθήνα το 1950 να βρει την τύχη του..., διότι ως κομμουνιστής ένιωσε τον κοινωνικό ρατσισμό έντονα, «ούτε τα γκάβαλα των γαϊδουριών τους δεν του έδιναν να καθαρίσει» όπως αναφέρω και στο βιβλίο μου. Όταν ήρθε στην Αθήνα σκέφτηκε να πάει στην Παλιά Κοκκινιά, στους δικούς του ανθρώπους, τους αριστερούς. Εκεί γνώρισε ένα γείτονα που του πρόσφερε βοήθεια και έγιναν καλοί φίλοι. Αποφάσισαν λίγο μετά, το 1953, να κάνουν κάτι για να λύσουν το πρόβλημα της επιβίωσης, να κλέψουν μια αλάνα κάπου στο Κερατσίνι, που είχε παλαιό άχρηστο πολεμικό υλικό. Ψάχνουν, βρίσκουν τρόπους, κάνουν δοκιμές και στις 14 Δεκέμβρη του 1953 αποφασίζουν να κάνουν την «μπούκα». Όμως 2 ημέρες πριν, ο φίλος του πατέρα μου συλλαμβάνεται από το καθεστώς, ως αριστερός. Ο πατέρας μου αποφασίζει να κάνει τη δουλειά μόνος του και για τον ίδιο και για να βοηθήσει το φίλο του, που ήταν στη φυλακή. Πάει, λοιπόν, στο Κερατσίνι και εκεί γίνονται διάφορα γεγονότα που όχι μόνο τον αποτρέπουν να κάνει τη «δουλειά», αλλά και να αναθεωρήσει, εν μέρει, την άποψή του για τη θρησκεία. Σημειώνω, ότι ο πατέρας μου ήταν άθεος, ήταν βλάσφημος και δεν πίστευε πουθενά, αλλά ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν αναθεώρησε και άρχισε από εκείνο το βράδυ να πιστεύει «κάπου». Ήταν ξημερώματα... ανήμερα του Αγίου Ελευθερίου, που μετά από ένα «θαυμαστό» γεγονός, από την ανθρώπινη πλευρά το εννοώ, και με την παρέμβαση του πατέρα του φίλου του, που τον έλεγαν Λευτέρη, κατάφερε να κερδίσει την ελευθερία του, τη σωματική, την ψυχική και νοητική... Αυτή η ιστορία ήταν επτασφράγιστο μυστικό του πατέρα μου. Δεν ξέραμε τίποτε, μόνο θυμάμαι ότι τον χάναμε κάθε χρόνο ανήμερα της εορτής του Αγίου Ελευθερίου. Το 1988 δούλευα ως συντάκτης σε μια εφημερίδα στον Πειραιά και ο αρχισυντάκτης μου έδωσε να κάνω ρεπορτάζ για τον εορτασμό του Αγ. Ελευθερίου. Πήγα, λοιπόν, στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών για το ρεπορτάζ και αφού τελείωσα μπήκα και στην εκκλησία. Εκεί είδα μπροστά μου έναν κύριο που για πολύ ώρα γονατισμένος προσευχόταν στην εικόνα του Αγίου. Μου κίνησε την περιέργεια και τον κοιτούσα... ώσπου σηκώθηκε και γνώρισα τον πατέρα μου. Έπαθα σοκ, παρ όλα αυτά τον ακολούθησα. Πιο κάτω τον φώναξα, καθίσαμε και μου είπε την ιστορία και το «επτασφράγιστο» μυστικό του...». Όπως μας είπε ο κ. Παρασκευόπουλος αυτή την ιστορία αφηγείται στο βιβλίο «με πάσα ειλικρίνεια και αλήθεια, αλλά και με τη δική μου ματιά και παρέμβαση, με σκοπό κυρίως σε κάποια σημεία να εξομαλύνω την δραματικότητα». Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Μας κινήσατε το ενδιαφέρον κ. Παρασκευόπουλε και ενισχύσατε τη διάθεσή μας να διαβάσουμε το βιβλίο. Γ. Παρασκευόπουλος: Να ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει με όσους ξεκινούν να το διαβάσουν. Μου μαρτυρούν ότι δε σταματούν ώσπου να το τελειώσουν. Όπως μου έχουν πει τους συνεπαίρνει η αμεσότητα της γραφής μου, την οποία «οφείλω» στους δύο σπουδαίους συγγραφείς και εμπνευστές μου, το Μενέλαο Λουντέμη και το Νίκο Τσιφόρο, τους οποίους θεωρώ ως τους μεγαλύτερους νεοέλληνες συγγραφείς. Τους θαυμάζω και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιώ την τεχνική τους θα το κάνω. Πιστεύω πως η τεχνική τους βοηθά τον αναγνώστη. Ο Λουντέμης, πιστεύω, εισήγαγε τη «λαϊκή φιλοσοφία», έκανε τους αναγνώστες να σκεφτούν πράγματα που άλλοι τα κάνουν περίπλοκα, τα κάνουν να δείχνουν για «δέκα» ενώ είναι για «ένα». Ο Λουντέμης, όπως και ο Τσιφόρος, ακόμα και αυτό το «ένα» το έκαναν «ψωμοτύρι» και ο κόσμος εύκολα το κατανοούσε. Γι αυτό τους θαυμάζω. Διότι έδωσαν το έρεισμα στον απλό καθημερινό άνθρωπος, ίσως χωρίς σπουδές και διπλώματα, να αρχίσει να φιλοσοφεί. Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Έχετε κάτι καινούριο στα σκαριά; Γ. Παρασκευόπουλος: Ετοιμάζω σιγά-σιγά για να γράψω ένα βιβλίο για τη σφαγή των Καλαβρύτων, μια ακόμη αληθινή ιστορία. Μια ιστορία που μου αφηγήθηκε μια μακρινή συγγενής, 97 ετών σήμερα, μια ιστορία που έζησε η ίδια, μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Κάνω την έρευνά μου τώρα, διότι στο βιβλίο αυτό θα συνδεθούν μυθοπλαστικά με ιστορικά και πραγματικά στοιχεία. Πιστεύω πως ως το Πάσχα θα κυκλοφορήσει. Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο πιο αναλυτικά για το βιβλίο. Γ. Παρασκευόπουλος: Είναι ένα βιβλίο που εκφράζει και αγγίζει τον εργάτη, το βιοπαλαιστή, τον άνθρωπο που καθημερινά αγωνίζεται για να ζήσει καλά. Αλλά και σε όσους ξεκίνησαν «από χαμηλά» και «έφτασαν ψηλά» συνιστώ να το διαβάσουν, γιατί μέσα στις σελίδες του βιβλίου θα βρουν κομμάτια, αν όχι της δικής τους ζωής, της ζωής του πατέρα ή του παππού τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρόεδρος της UNESCO, ο οποίος μου παρέδωσε τιμητική διάκριση, κατά την παρουσίαση του βιβλίου στον Πειραιά, δήλωσε δημόσια ότι διαβάζοντάς το έκλαψε και συγκινήθηκε βαθύτατα. Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Ρεαλιστικός ο τρόπος γραφής σας με επιρροές από Λουντέμη και Τσιφόρο. Γ. Παρασκευόπουλος: Ακριβώς έτσι. Αγαπώ τους Έλληνες συγγραφείς, κυρίως αυτούς τους δύο όπως προανέφερα. Όχι ότι δεν μου αρέσουν και ξένοι συγγραφείς, αλλά ξεχωρίζω τους Έλληνες, διότι είναι αυτοί που μου δίδαξαν πρώτοι τι σημαίνει Ελλάδα, Ελληνικός Πολιτισμός, ελληνική κοινωνία, ελληνική πολιτική και το σπουδαιότερο τι σημαίνουν ελληνικά γράμματα. Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Άλλωστε η γλώσσα είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί ένα κείμενο γραμμένο σε ξένη γλώσσα. Χρειάζεται αυτός που θα το αποδώσει να είναι και ο ίδιος άνθρωπος των γραμμάτων. Για παράδειγμα η απόδοση του «Ματωμένου Γάμου» του Λόρκα από το σπουδαίο Νίκο Γκάτσο. Γ. Παρασκευόπουλος: Είναι απόλυτα ορθή και σωστή παρατήρηση. Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Συνεχίζουμε, πιστεύετε, να παράγουμε πολιτισμό; Γ. Παρασκευόπουλος: Η μοναδική χώρα που είναι πολυπολιτισμική είναι η Ελλάδα. Δέχθηκε άλλους πολιτισμούς και τους έκανε κτήμα της, αναθεωρώντας τους, τους έκανε να «ανδρωθούν» και να «ενηλικιωθούν». Λένε ότι η Ελλάδα έδωσε το φως σε όλο τον κόσμο, αλλά έμεινε στραβή... Εγώ διαφωνώ με αυτό το τελευταίο. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες εξακολουθούν και παράγουν πολιτισμό και αυτό αποδεικνύεται και εδώ, αλλά και από μεγάλους δημιουργούς και καλλιτέχνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Ο πολιτισμός δεν είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αυτό είναι τέχνη, έννοιες που συχνά συγχέονται. Είναι η καθημερινή ζωή μέσα στην κοινωνία, είναι σχέσεις απ όπου παράγονται ιδέες, έργα, δημιουργία. Γ. Παρασκευόπουλος: Ακριβώς. Πολιτισμός δεν είναι η καλλιτεχνική πορεία, αλλά κυρίως η διαμόρφωση της καθημερινότητας στην κοινωνία. Πολιτισμός είναι οι κοινωνικές σχέσεις, η καθημερινή επαφή, απ την οποία παράγονται ιδέες και γεννιέται η δημιουργία. Όπως είπα κάποτε όταν ρωτήθηκα ποια είναι η διαφορά της τέχνης και του πολιτισμού την όρισα: «Την εποχή των σπηλαίων τέχνη ήταν το να μπορούν οι άνθρωποι να εξασφαλίσουν την τροφή τους, δηλαδή να φτιάξουν όπλα για το κυνήγι, την καλλιέργεια κ.λπ., από τη στιγμή που ο πρώτος άνθρωπος μοίρασε την τροφή του με τον άλλο άνθρωπο αυτό ήταν πολιτισμός». Όλοι εκείνοι οι οποίοι νέμονται και την τέχνη και τον πολιτισμό διακατέχονται από την ρήση «σοφόν το ασαφές». Εκείνος ο οποίος μιλά, ο άλλος καταλαβαίνει τα λόγια αλλά όχι ακριβώς τι λέει, είναι σοφός. Εκείνος ο οποίος μιλά μια γλώσσα ακατανόητη, απλά για να εντυπωσιάσει τους ακροατές με λέξεις «μεγαλόσχημες», δεν είναι. Ζητήσαμε από τον κ. Παρασκευόπουλο να σχολιάσει την σύγχρονη παγκόσμια και ελληνική κατάσταση: «Οι «μεγάλοι» της γης δεν έχουν ούτε σύνορα, ούτε χρώμα, ούτε ιδέες, ούτε αντιπαλότητες, γνώμονάς τους σε ό,τι κάνουν είναι η κατάκτηση του χρήματος άρα και της εξουσίας. Θα καθίσουν μαζί στο τραπέζι και σίγουρα θα τα βρουν αφού έχουν κοινό στόχο, τα χρήματα». Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Σύνορα δεν έχουν η αγάπη και τα χρήματα. Και είναι και τα δύο «δυνατά». Γ. Παρασκευόπουλος: Βεβαίως. Και, δυστυχώς, όσο οι άνθρωποι θα πιστεύουν στη δύναμη του χρήματος, που είναι η μεγαλύτερη εξουσία, μετά τη θρησκεία, τόσο μεγαλύτερη αξία θα του δίνει. Και όσο μεγαλώνει η αξία του χρήματος, τόσο μικραίνει η συνείδηση. Συνεχίζοντας ο κ. Παρασκευόπουλος τόνισε: «Όλες οι ιδέες είναι καλές, το δύσκολο είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να τις κάνει πράξεις. Απ όλες η μόνη ίσως ιδέα σωτηρίας των ανθρώπινων κοινωνιών είναι η αναρχία, και εννοώ τη συνειδητή επιλογή ζωής και συμβίωσης χωρίς αρχή και εξουσία, όπως ξεκίνησε να κάνει το κίνημα των χίπις, βασισμένο στον αλληλοσεβασμό, στην αλληλεγγύη, στην κοινοκτημοσύνη, στην αρμονία. Όμως οι κοινωνίες όχι μόνο δεν είναι έτοιμες για αυτή την μορφή συμβίωσης, αλλά την εχθρεύονται και την πολεμούν. Και όσο αυτό συμβαίνει θα υπάρχουν «ξύπνιοι» που θα μας εξουσιάζουν και θα μας έχουν «κάτω από την μπότα τους». Καταλήγοντας, άσκησε κριτική στην σημερινή κατάσταση της χώρας, ρίχνοντας ευθύνες στα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και στα κόμματα της αριστεράς, τα οποία, όπως είπε, δεν «ανταποκρίνονται» στον ιστορικό τους ρόλο και δεν δίνουν στο λαό αυτό που περιμένει για να αντιδράσει και να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. «Η Ελλάδα βρίθει από «Σωτήρες», οι οποίοι, δυστυχώς, μας οδηγούν στην καταστροφή και από «πρωτοποριακούς» που αυτοκαταστρέφονται. «Άνθρωπος είναι αν συνάνθρωπος είναι» έγραψε η ποιήτρια Μαργαρίτα Κοντού. Και το πιστεύω απόλυτα. Έτσι θα αλλάξουμε, έτσι θα αλλάξει η κατάσταση. Υπάρχει ελπίδα, σκοπός και στόχος. Πρέπει να το παλέψουμε, αρκεί να πιστέψουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Άλλωστε η πίστη «κινεί βουνά». Η πίστη στον εαυτό σου, η πίστη στον άνθρωπο». Ο κ. Παρασκευόπουλος ευχαρίστησε τον Νίκο Μουρατίδη «που με εμπιστεύθηκε» όπως είπε και τις Εκδόσεις Τετράγωνο, από τις οποίες κυκλοφορεί το βιβλίο του.

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 Νέες τοποθετήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών παράλληλης στήριξης Ο Γεώργιος Χρόνης, Αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Γ Αθήνας, μας πληροφόρησε σχετικά με την τοποθέτηση 30 δασκάλων και 2 νηπιαγωγών παράλληλης στήριξης, από το ΠΥΣΠΕ. Από τις 84 αιτήσεις για παράλληλη στήριξη εγκρίθηκαν οι 70 από το Υπουργείο. Τρεις οικογένειες μαθητών επιθυμούν ιδιωτική παράλληλη στήριξη. Από τα εναπομείναντα 67 παιδιά καλύφτηκαν τα 49 και έμειναν χωρίς παράλληλη στήριξη τα 18. Συγκεκριμένα 15 δάσκαλοι αναλαμβάνουν 15 μαθητές (ένας δάσκαλος για κάθε παιδί) και 15 δάσκαλοι αναλαμβάνουν 30 παιδιά (ένας δάσκαλος για κάθε 2 παιδιά). Επίσης 2 νηπιαγωγοί αναλαμβάνουν 4 παιδιά (μία νηπιαγωγός για κάθε 2 παιδιά). Μετείχα στην παραπάνω διαδικασία ως παρατηρητής εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία των Παρεμβάσεων για τη μη διάθεση ενός εκπαιδευτικού για κάθε παιδί στο θέμα της παράλληλης στήριξης. Είναι παράλογο το Υπουργείο να εγκρίνει 70 αιτήσεις και να προσλαμβάνει 32 εκπαιδευτικούς. Στις παραπάνω τοποθετήσεις το ΠΥΣΠΕ έδωσε προτεραιότητα στις αυτόματες ανανεώσεις (δηλαδή στους μαθητές που είχαν και πέρσι παράλληλη στήριξη). Ήταν συνολικά 33, ενώ 51 ήταν οι μαθητές που υπέβαλλαν οι γονείς τους για πρώτη φορά αίτηση. Οι νηπιαγωγοί τοποθετήθηκαν στα παρακάτω νηπιαγωγεία (μία νηπιαγωγός για κάθε 2 μαθητές): 9ο Αιγάλεω-3ο Αιγάλεω, 4ο Αγίων Αναργύρων-1ο Πετρούπολης Οι δάσκαλοι τοποθετήθηκαν στα παρακάτω σχολεία (ένας δάσκαλος για κάθε 2 μαθητές): 1ο Περιστερίου, 7ο Πετρούπολης, 6ο Αιγάλεω, 1ο Καματερού, 4ο Χαϊδαρίου, 45ο Περιστερίου, 22ο Περιστερίου, 4ο Αγίων Αναργύρων, Νεστόριο, 3ο Περιστερίου, 18ο Περιστερίου, 2ο Περιστερίου-31ο Περιστερίου, 3ο Αγίων Αναργύρων-8ο Αγίων Αναργύρων, 10ο Ιλίου-11ο Ιλίου, 26ο Ιλίου-21ο Περιστερίου. Ένας δάσκαλος για κάθε ένα μαθητή: 25ο Περιστερίου, 9ο Ιλίου, 2ο Ιλίου, 9ο Πετρούπολης, 24ο Ιλίου, 7ο Ιλίου, 5ο Περιστερίου, 33ο Περιστερίου, 5ο Χαϊδαρίου, 10ο Αγίων Αναργύρων, 3ο Περιστερίου, 40ο Περιστερίου, 12ο Ιλίου, 7ο Πετρούπολης, 10ο Αιγάλεω. Παραμένουν τα κενά σε δασκάλους, νηπιαγωγούς και ειδικότητες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι για το μάθημα των Γαλλικών λείπουν 178 ώρες και για το μάθημα των Γερμανικών λείπουν 188 ώρες. Υπάρχουν 22 κενά στη Θεατρική Αγωγή, 21 κενά στα Εικαστικά, 10 κενά γυμναστών, 21 κενά στο μάθημα των Αγγλικών, 14 κενά μουσικών, 21 κενά πληροφορικής. Περίπου 15 είναι τα κενά των δασκάλων και 5 των νηπιαγωγών. Υπήρξε περίπτωση δασκάλας που έκανε σε σχολείο τις ώρες της γυμναστικής -χωρίς να ευθύνεται η ίδια- ενώ υπάρχουν τόσα κενά σε δασκάλους. Όπως ανακοίνωσε η Διευθύντρια Εκπαίδευσης διευθετήθηκε το θέμα της υποψήφιας για τη θέση της υποδιευθύντριας στο Ειδικό Σχολείο Αυτισμού στο Αιγάλεω. Η συναδέλφισσα έχει τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας για να διεκδικήσει και να καταλάβει τη θέση της υποδιευθύντριας. Είναι το 2ο κρούσμα όπου χρόνια υπηρεσίας συναδέλφου μεταφέρονται εσφαλμένα στο ΠΥΣΠΕ προκειμένου να γίνει επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. Ενημερώθηκε το ΠΥΣΠΕ για την καθυστέρηση στην πληρωμή των αναπληρωτριών νηπιαγωγών που τοποθετήθηκαν στην 1η φάση. Πιθανολογούμενη ημερομηνία πληρωμής τους η 1η Νοεμβρίου. Από λάθος τοποθετήθηκε αναπληρώτρια νηπιαγωγός στο 4ο νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας χωρίς να υπάρχει κενό. Η συναδέλφισσα τοποθετήθηκε τελικά στο 1ο νηπιαγωγείο Ιλίου». Καταλήγοντας τονίζει ο κ. Χρόνης: «Συνιστώ την προσοχή στα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και στους συλλόγους δι&delta