15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002998163 2015-08-27"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς Ταχ. Κωδ. : Τηλέφωνο : Πληροφορίες : Β. Ροδοπούλου Φαξ : Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ ) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ.Β/ , 2822/τ.Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996), όπως ισχύει. 4. α. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/τ.Α/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». β. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 1/24

2 γ. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ64/τ.α./ ) «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών» για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο. δ. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 6. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 7. Το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων» του N. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α/2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 8. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 9. Την με αρ. πρωτ. οικ / (ΦΕΚ 2542/τ.Β/2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ανάθεσης - Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 10. Την με αρ. πρωτ. οικ / (ΦΕΚ 599/τ.ΥΟΔΔ/2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής». 11. Την με αρ. πρωτ. οικ / (ΦΕΚ 599/τ.ΥΟΔΔ/2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής». 12. Την με αρ. πρωτ. οικ / (ΦΕΚ 3203/τ.Β/2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιότητας σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/τ.Α/2005) για το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν απευθείας αναθέσεων, προκηρύξεων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) και τακτικών διαγωνισμών μέχρι του ποσού των ,00 χωρίς ΦΠΑ στον Αντιπεριφερειάρχη Καραμάνο Χρήστο του Λεωνίδα. 13. Την αρ. 211/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν: α) η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και β) η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των Διαγωνισμών του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και Προσφυγών του Ν.3886/2010 της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 14. Την υπ αριθμ. 42/2015 Απόφαση (με ΑΔΑ:7ΙΔΧ7Λ7-25Κ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015». 2/24

3 15. Την υπ αριθμ. 24/2015 Απόφαση (με ΑΔΑ: ΩΕ6Η7Λ7-4ΥΟ) της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη εξόδων ενοικίασης μικρομεγαφωνικών εγκαταστάσεων, τεχνολογικού εξοπλισμού, φωτισμού καθώς και εξόδων προβολής (διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες, ανακοινώσεις στον τύπο και Μ.Μ.Ε.) α) μέχρι του ποσού των ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Αίγινας και ειδικότερα για την «Γιορτή Φιστικιού», β) μέχρι του ποσού των ,00 για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Σπετσών και ειδικότερα για την «Αρμάτα 2015 με Εβδομάδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» και γ) μέχρι του ποσού των 1.500,00 για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Αγκιστρίου και ειδικότερα για την Ποδηλατοδρομία: «2ο Free bike ride Αγκίστρι». 16. Το γεγονός ότι η «Γιορτή Φιστικιού», που πραγματοποιείται κάθε έτος στο νησί της Αίγινας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα το οποίο συμβάλλει στην προβολή του τοπικού προϊόντος, στη δημιουργία νέων εμπορικών δρόμων για την προώθησή του και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού. Η προβολή που εξασφαλίζεται είναι πολύπλευρη διότι στο πλαίσιό της λαμβάνουν χώρα πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και εμπορική έκθεση που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επισκεπτών, τόσο τουριστών όσο και επαγγελματιών και εκθετών. 17. Το γεγονός ότι η «Αρμάτα με Εβδομάδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» που πραγματοποιείται κάθε έτος στο νησί των Σπετσών και είναι αφιερωμένη σε εορταστικές εκδηλώσεις που συνδυάζουν τον εορτασμό της Παναγίας της Αρμάτας και της επετείου της ναυμαχίας της 8ης Σεπτεμβρίου 1822 θα έχει πολλαπλά οφέλη στο τομέα της ποιοτικής ψυχαγωγίας, της πολιτισμικής αναβάθμισης, της τουριστικής προβολής και της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Οι εορταστικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν, πέραν του επίσημου τελετουργικού (δοξολογία, κατάθεση στεφάνων κτλ) καλλιτεχνικά δρώμενα, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις κτλ., ενώ κορυφώνονται με αναπαράσταση της καύσεως της τουρκικής ναυαρχίδας. 18. Το γεγονός ότι η Ποδηλατοδρομία: «2ο Free bike ride Αγκίστρι», θα συμβάλλει στη σύνδεση του αθλητισμού με το φυσικό περιβάλλον και στην προστασία του, θα τονίσει την αξία του αθλητισμού και της άσκησης σε κάθε ηλικία λόγω του μεγάλου εύρους των ηλικιών που θα συμμετάσχει. Αναμένεται να προσελκύσει πολλούς επισκέπτες διότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πλήθος εθελοντικών οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με θετικά αποτελέσματα για όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 19. Τα με αρ. πρωτ. οικ / , οικ / , οικ / έγγραφα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού με τα οποία διαβιβάζεται η ανωτέρω Απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού και γνωστοποιείται: α) η πραγματοποίηση συναυλίας για την «Γιορτή Φιστικιού» και η ανάγκη διάθεσης ποσού έως ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από την Περιφέρεια Αττικής για τα έξοδα ηχητικής, φωτιστικής κάλυψης και προβολής, β) η πραγματοποίηση συναυλίας για τον εορτασμό της Παναγιάς της Αρμάτας και της Ναυμαχίας της 8 ης Σεπτεμβρίου 1822 και η ανάγκη διάθεσης ποσού 3/24

4 έως ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από την Περιφέρεια Αττικής για τα έξοδα ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης και γ) η πραγματοποίηση Ποδηλατοδρομίας: «2ο Free bike ride Αγκίστρι» και η ανάγκη διάθεσης ποσού έως 500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από την Περιφέρεια Αττικής για τα έξοδα προβολής. 20. Τις υπ αριθμ. 1724/2015, 1620/2015 και 1622/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα. 21. Την με αρ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 69Σ87Λ7-ΨΤΕ και ΑΔΑΜ: 15REQ ) ύψους ,00 στον ΚΑΕ του Ε.Φ του οικ. Έτους 2015 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε με α/α 610 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 22. Την με αρ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 6ΤΩΨ7Λ7-Β5Ε και ΑΔΑΜ: 15REQ ) ύψους ,00 στον ΚΑΕ του Ε.Φ του οικ. Έτους 2015 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε με α/α 596 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 23. Την με αρ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 7ΒΛ17Λ7-9ΚΡ και ΑΔΑΜ: 15REQ ) ύψους 3.500,00 στον ΚΑΕ του Ε.Φ του οικ. Έτους 2015 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε με α/α 597 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 24. Την υπ αριθμ. 1751/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής κάλυψης και προβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Αίγινας, το Δήμο Σπετσών και το Δήμο Αγκιστρίου, συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των όρων της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». ΚΑΛΕΙ τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής κάλυψης και προβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Αίγινας, το Δήμο Σπετσών και το Δήμο Αγκιστρίου, συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι ΟΜΑΔΕΣ Α, Β και Γ και όπως αναλυτικά περιγράφονται οι ειδικοί όροι της παροχής υπηρεσιών στο Παράρτημα Α που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. Η παροχή υπηρεσιών αναλύεται σε τρείς Ομάδες (Α, Β και Γ). Η ΟΜΑΔΑ Α αφορά στην πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Γιορτή Φιστικιού» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Αίγινας και θα πραγματοποιηθεί από τις έως τις Υποδιαιρείται 4/24

5 σε δύο Τμήματα. Το πρώτο Τμήμα περιλαμβάνει την ηχητική και φωτιστική κάλυψη και έχει προϋπολογισμό ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το δεύτερο Τμήμα περιλαμβάνει την προβολή και έχει προϋπολογισμό 3.800,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η ΟΜΑΔΑ Β αφορά στην πολιτιστική εκδήλωση για τον εορτασμό της Παναγιάς της Αρμάτας και της Ναυμαχίας της 8 ης Σεπτεμβρίου 1822 που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Σπετσών, και θα πραγματοποιηθεί από τις έως τις Περιλαμβάνει την ηχητική και φωτιστική κάλυψη και έχει προϋπολογισμό ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ΟΜΑΔΑ Γ αφορά στην πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Ποδηλατοδρομία: «2ο Free bike ride Αγκίστρι» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Αγκιστρίου και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου Περιλαμβάνει την προβολή και έχει προϋπολογισμό 500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΑΙΓΙΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 2 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ,00 ΠΡΟΒΟΛΗ 3.800,00 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Β: ΣΠΕΤΣΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ,00 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 500,00 Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), ήτοι ,69 πλέον ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.581,30. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε χωρίς ΦΠΑ ανά παροχή υπηρεσιών (ηχητική και φωτιστική κάλυψη ή προβολή). 1. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων - Τμήμα Προμηθειών (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς, 2 ος όροφος) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 π.μ. 5/24

6 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Π.Δ.118/2007 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ.18531, Πειραιάς, 2 ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:30. Κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την π.μ. μέχρι την π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Γραφεία Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων - Τμήμα Προμηθειών - Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, ΤΚ , Πειραιάς, 2 ος όροφος). Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη Πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο, ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της Πρόσκλησης, ακόμα κι αν η ίδια είναι το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγησή τους. 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Π.Δ.118/2007) Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά για οποιοδήποτε τμήμα της Ομάδας Α ή για ολόκληρη την Ομάδα Α, ή και για την Ομάδα Β, ή και για την Ομάδα Γ. 6/24

7 Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ο οποίος προσμετράται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη Πρόσκληση. Στην περίπτωση κατά την οποία οι διαγωνιζόμενοι κληθούν και αποδεχτούν να παρατείνουν εγγράφως την ισχύ των προσφορών τους, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 1) Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών). γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 2) Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4) Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 7/24

8 5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου. 6) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιών του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 7) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ( ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων - Τμήμα Προμηθειών (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ , Πειραιάς, 2 ος όροφος), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών κατά την διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές, στην αξιολόγηση τους, καθώς και στην αποσφράγιση 8/24

9 όσων φακέλων οικονομικών προσφορών πληρούν τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, τους οποίους μονογράφει και σφραγίζει ανά φύλλο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Γνωμοδοτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού εις τριπλούν (3), το οποίο υπογράφει και παραδίδει μαζί με τους φακέλους των προσφορών στην Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό, η οποία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής να αποφασίσει για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού βάσει του ανωτέρω Πρακτικού. 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΡΘΡΑ 5-6 ΤΟΥ Π.Δ.118/2007) Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: I. αναγράφεται ο διαγωνισμός (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης) στον οποίο συμμετέχουν, η ΟΜΑΔΑ (Α,Β,Γ) και το είδος των υπηρεσιών (ηχητική και φωτιστική κάλυψη ή προβολή) για το οποίο υποβάλλουν προσφορά και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. II. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα III. δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή IV. δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.. 118/2007, ήτοι ι) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ii) Δωροδοκία, iii) Απάτη, iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, v) Kάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 30 (παρ. 7, 9, 11, 12 και 14), 31 (παρ. 4, 5 και 6), 32 (παρ. 4 και 5) και 35 (παρ. 5) του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, vi) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 9/24

10 Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: I. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. II. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 κατάσταση, δηλ. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) III. δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. IV. είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. V. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα µητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα. VI. δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 10/24

11 118/2007 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. VII. δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (ΦΕΚ 153/τ.Α/2007) (αφορά µόνο νομικά πρόσωπα). VIII. ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις (Α+Β) υποβάλλουν : α) οι ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π..118/2007, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. Δ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέρων που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. ΣΤ) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. Ζ) Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η Οικονομική Προσφορά. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον Διαγωνισμό. 11/24

12 Αναφορικά με την επικύρωση των απαιτουμένων δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007, και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007) Με την προσφορά η τιμή θα δίνεται σε πλέον ΦΠΑ ανά παροχή υπηρεσιών. Οι αριθμοί θα αναγράφονται αριθμητικώς με δύο (2) ή τρία (3) δεκαδικά ψηφία και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους της Πρόσκλησης. Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β όπου θα αναφέρονται ρητά: η προσφερόμενη τιμή σε χωρίς ΦΠΑ για το Τμήμα 1 της Ομάδας Α. η προσφερόμενη τιμή σε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Τμήμα 1 της Ομάδας Α. η προσφερόμενη τιμή σε χωρίς ΦΠΑ για το Τμήμα 2 της Ομάδας Α. η προσφερόμενη τιμή σε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το Τμήμα 2 της Ομάδας Α. η προσφερόμενη τιμή σε χωρίς ΦΠΑ για την Ομάδα Β. η προσφερόμενη τιμή σε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Ομάδα Β. η προσφερόμενη τιμή σε χωρίς ΦΠΑ για την Ομάδα Γ 12/24

13 η προσφερόμενη τιμή σε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την Ομάδα Γ. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τους ζητούμενους από την παρούσα Πρόσκληση Ειδικούς Όρους της Παροχής Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ), απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού οργάνου. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή σε χωρίς ΦΠΑ ανά παροχή υπηρεσιών (ηχητική και φωτιστική κάλυψη ή προβολή), υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και ότι καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης. Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, θα εξετάζεται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση/τεκμηρίωση της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς σε συνδυασμό με την διατήρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού και ο προσφέρων υποχρεούται να παρέχει αυτή. 7.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη της παροχής υπηρεσίας που αφορά την παρούσα Πρόσκληση, οπότε στην περίπτωση αυτή, η παροχή της υπηρεσίας διακόπτεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Τέλος ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο. 13/24

14 Η σύμβαση (άρθρο 130 του Ν. 4270/2014) θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Διεύθυνση Οικονομικών, αφού πιστοποιηθεί η καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/τ.Α /2013), Υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών», μετά τον έλεγχο και την έγκριση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και ειδικότερα εντός εννιά (9) ημερών από την επιστροφή από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα εκδοθεί στο όνομα του, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: - Πρακτικό για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής - Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών - Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα Τον ανάδοχο θα βαρύνουν: Α) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας, - Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 0,10% επί της καθαρής αξίας. - Χαρτόσημο 3% επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Β) Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : α) Τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Ειδικοί Όροι Παροχής υπηρεσιών Τεχνικές Προδιαγραφες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : 1. Υπόδειγμα Πίνακα Καταχώρησης Τεχνικής Προσφοράς, 2. Υπόδειγμα Πίνακα Καταχώρησης Οικονομικής Προσφοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 14/24

15 γ) Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του παρόντος Πρόχειρου Διαγωνισμού παρέχονται από την Υπηρεσία. 8. ΔΙΚΑΙΟ- ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια Δικαστήρια. Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Κοινοποίηση: - Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων - Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμόύ - Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Διαφάνειας (με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) - Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας - Κ.Ε.Δ.Α. - Δήμος Σπετσών - Δήμος Αγκιστρίου 15/24

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15PROC ΟΜΑΔΑ Α: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΓΙΟΡΤΗ ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ» ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:10.200,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Ηχητική Υποστήριξη για την Εμπορική Έκθεση του Φεστιβάλ Φιστικιού ΗΧΟΣ: 1. Μία κονσόλα διαχείρισης ήχου 2. DJ set (c d p & mixer ) 3. Δώδεκα ζεύγη ηχείων, ελάχιστης εντάσεως 250W (24) με ενισχυτές 4. Ενσύρματα και ασύρματα μικρόφωνα (ψείρες) για τις ανάγκες των εκδηλώσεων 5. Δύο ζεύγη ηχείων(4 ελάχιστης εντάσεως 500W) έκαστο 6. Δύο ( 2 ) ηχεία subwoofer 7. Ισοσταθμιστές ήχου 8. Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος 9. Απαραίτητη καλωδίωση παροχής ρεύματος. ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 1. Μία κονσόλα διαχείρισης φωτισμού 2. 2 πυλώνες φωτισμού 3. 8 φωτιστικά σώματα τύπου par 4. Απαραίτητος εξοπλισμός. ΕΙΚΟΝΑ: 1. Ένας ( 1 ) projector οπίσθιας προβολής 2. Μία οθόνη προβολής 3. Απαραίτητη καλωδίωση 4. Κονσόλα video 5. Τεχνική υποστήριξη των πάρα πάνω. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Η εγκατάσταση των συστημάτων ήχου και φωτισμού θα γίνει σε ειδικό περίπτερο που θα στηθεί στην παλιά προβλήτα. Τα είκοσι τέσσερα ηχεία ήχου θα διανεμηθούν κατά μήκος της παραλίας, από τα εκδοτήρια εισιτηρίων έως και το πάρκο της Παναγίτσας όπου θα υπάρχουν τα περίπτερα της γαστρονομίας, ενώ θα τοποθετηθούν σε υψηλό σημείο για να μην δημιουργούν πρόβλημα στη διακίνηση των επισκεπτών. Τα τέσσερα ηχεία στην παλιά προβλήτα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε βάσεις πλησίον της εξέδρας των εκδηλώσεων. Παιδική Ψυχαγωγία Κινητή μονάδα Εγκατάσταση μονάδας ήχου και φωτισμού θα χρειαστεί και στην Πλατεία Εθνεγερσίας για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων της Παιδικής Ψυχαγωγίας και συγκεκριμένα Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου απόγευμα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πρωί και απόγευμα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου πρωί και απόγευμα και τέλος Κυριακή πρωί. Περιλαμβάνει: 16/24

17 Ήχος και Φωτισμός 2 Ηχεία ελάχιστης έντασης 250W 1 Ενισχύτη 1 Cd player 2 Μικρόφωνα 1 Ορθοστάτη με δύο προβολής par Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος Απαραίτητη καλωδίωση παροχής ρεύματος 15PROC Γαστρονομία Σταθερή (Παλαιά Προβλήτα) - Κινητή μονάδα Η ομάδα της γαστρονομίας του Φεστιβάλ Φιστικιού θα πραγματοποιήσει 4 εκδηλώσεις, και συγκεκριμένα στην Πλατεία Εθνεγερσίας, στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, και δύο εκδηλώσεις στην κεντρική εξέδρα στην παλαιά προβλήτα. Απαραίτητη η εγκατάσταση ήχου και φωτισμού για τις παραπάνω εκδηλώσεις καθώς και η βιντεοσκόπηση. Επίσης στις δύο εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην παλαιά προβλήτα απαιτείται projector οπίσθιας προβολής. Περιλαμβάνει: Πλατεία Εθνεγερσίας 2 Ηχεία ελάχιστης έντασης 250W 1 Ενισχύτη 1 Cd player 2 Μικρόφωνα Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος Απαραίτητη καλωδίωση παροχής ρεύματος Αυλή Λαογραφικού Μουσείου 2 Ηχεία ελάχιστης έντασης 250W 1 Ενισχύτη 2 Μικρόφωνα 1 Ορθοστάτη με δύο προβολής par Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος Απαραίτητη καλωδίωση παροχής ρεύματος Παλαιά προβλήτα Μία κονσόλα διαχείρισης ήχου Ενσύρματα και ασύρματα μικρόφωνα (4 ψείρες) για τις ανάγκες των εκδηλώσεων Ένας ( 1 ) projector οπίσθιας προβολής Μία οθόνη προβολής Απαραίτητη καλωδίωση Κονσόλα video Τεχνική υποστήριξη των πάρα πάνω. Εκδηλώσεις Ψυχαγωγίας - Κινητή μονάδα Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 4 εκδηλώσεις στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου και θα χρειαστούν κάλυψη ήχου και φωτισμού καθώς και προτζέκτορα και οθόνη προβολής. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για συναυλία στην παλαιά προβλήτα. Ηχητική εγκατάσταση στην πλατεία εθνεγερσίας για το τουρνουά σκάκι. Αυλή Λαογραφικού Μουσείου Για τις τρείς εκδηλώσεις θα χρειαστούν 17/24

18 2 Ηχεία ελάχιστης έντασης 250W 1 Ενισχύτη 2 Μικρόφωνα 1 Ορθοστάτη με δύο προβολής par Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος Απαραίτητη καλωδίωση παροχής ρεύματος Ένας ( 1 ) projector 1 laptop Μία οθόνη προβολής Απαραίτητη καλωδίωση Κονσόλα video Τεχνική υποστήριξη των πάρα πάνω. 15PROC Για την συναυλία της παραδοσιακής Μουσικής στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Μία κονσόλα διαχείρισης ήχου Ενισχυτής Πυκνωτικά και δυναμικά μικρόφωνα Καλωδιώσεις για όργανα 1 Ορθοστάτη με δύο προβολής par Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος Απαραίτητη καλωδίωση παροχής ρεύματος Τεχνική υποστήριξη των πάρα πάνω. Συναυλία στην κεντρική εξέδρα Μία κονσόλα διαχείρισης ήχου Ενισχυτής Δυναμικά μικρόφωνα Καλωδιώσεις για όργανα Φωτιστικά σώματα 8 par Δύο ζεύγη ηχείων(4 ελάχιστης εντάσεως 500W) έκαστο Δύο ( 2 ) ηχεία subwoofer Ισοσταθμιστές ήχου Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος Απαραίτητη καλωδίωση παροχής ρεύματος Τεχνική υποστήριξη των πάρα πάνω. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ 2 Ηχεία ελάχιστης έντασης 250W 1 Ενισχύτη 1 Cd player 2 Μικρόφωνα Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος Απαραίτητη καλωδίωση παροχής ρεύματος ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Βιντεοσκόπηση 10 εκδηλώσεων ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.800,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ Εκτύπωση των κάτωθι: 18/24

19 Προγράμματα (6.000 τεμάχια Α5 16/σέλιδο 120γρ) Αφίσες (Α3 100 τεμάχια συμπεριλαμβανομένων εκείνων των εκδηλώσεων) Αφίσες (Α2 100 τεμάχια) Αναμνηστικά Διπλώματα (200 τεμάχια ) Αναμνηστικά Διπλώματα για την Γαστρονομία (Α4 20 τ.μ.χ.) Μουσαμά με το λογότυπο του Φεστιβάλ (1 τ.μ.χ. 7μ. Χ 50 cm) Banners για την γαστρονομία (6 τ.μ.χ x 2.00) Banners με την αφίσα (40 τεμάχια 0.80 x συμπεριλαμβανομένων εκείνων των εκδηλώσεων) Φωτοτυπίες διάφορες (300 τ.μ.χ. για τομέα Ψυχαγωγίας και Παιδικής Ψυχαγωγίας) 15PROC ΟΜΑΔΑ Β: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1822 ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ Α)ΗΧΟΣ Ηχεία FOH τουλάχιστον 8 δορυφόρους ανά πλευρά κρεμαστά στο ground support, με 6 Sub-Woofer (2x 18 το κάθε sub) και 6 ανά πλευρά. Για την κάλυψη του χώρου το σύστημα θα πρέπει να αποδίδει τουλάχιστον 100dB σε πλήρες ακουστικό φάσμα στα 60 μέτρα. 5 delay towers ( 3 προς την κατεύθυνση του FOH και 2 στην πλευρά πίσω από την εξέδρα) Το κάθε delay tower θα είναι τοποθετημένο πάνω σε δικό σας πύργο 2,5m ύψος από το έδαφος και να αποδίδει 100dB στα 60 μέτρα σε πλήρες ακουστικό φάσμα. Όλα θα οδηγούνται από ξεχωριστές εξόδους της main κονσόλας με τα κατάλληλα delays. Κονσόλα μίξεως ήχου FOH 48 κανάλια με 10 VCA GROUP Σε περίπτωση αναλογικής όλα τα απαραίτητα effect EQ δυναμικοί επεξεργαστές Διπλό επαγγελματικό CD player. Κονσόλα μίξεως ήχου MONITOR 48 κανάλια με 20 ΕΞΟΔΟΥΣ Σε περίπτωση αναλογικής όλα τα απαραίτητα effect EQ δυναμικοί επεξεργαστές 6 Monitors φωνής active LACOUSTICS MEYER DB 10 Monitors active για τους μουσικούς. 4 side fill 3way active με τους ενισχυτές τους 1 splitter active 48 κανάλια ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ-DI-BACK LINE Μικρόφωνα φωνής-οργάνων SHURE SM58,57, AKG (πυκνωτικά) όσα απαιτούνται. DI box, βάσεις μικροφώνων, και καλώδια συνδέσεως όσα απαιτούνται. (1) FULL Set DRUMS (2) Eνισχυτές κιθάρας FENDER (1) Eνισχυτής BASS, SWR Eνισχυτής μπουζουκιού και μια διπλή βάση keybords ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΜΑΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Β) ΦΩΤΙΣΜΟΣ 12 τεμάχια moving heads 1200watt spot 19/24

20 12 τεμάχια moving heads 600watt wash 30 15PROC led bars μήκους 1m moving head beam 6 lamb par 8 fourlight 8 fresnel 2 kw 2 follow spot (κανόνι παρακολούθησης)2.500kw πάνω σε βάση 2 μέτρα ύψος για τον φωτισμό του δρώμενου της Αρμάτας μέσα στην θάλασσα 60 κανάλια dimer 1 κονσόλα φωτιστική Γ) ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 1 AYTOKINOYMENO ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟ Η/Ζ 200 KVΑ. Τεχνική κάλυψη χειριστή για όλες τις ημέρες της ΑΡΜΑΤΑΣ Συμπεριλαμβανομένων των Καυσίμων που θα καταναλώσει το Η/Ζ κατά τις ώρες λειτουργίας του ( 7 ώρες την κάθε ημέρα) Δ) GROUND SUPPORT Ground support heavy duty διαστάσεων 14 μέτρα πλάτος 10 μέτρα βάθος και 11 μέτρα ύψος το οποίο να περιλαμβάνει και εξωτερικά πόδια για κρέμασμα ηχείων ΠΡΟΣΟΧΗ Όλος ο εξοπλισμός απαιτείται να είναι σύγχρονος και από επαγγελματικές σειρές αναγνωρισμένων εταιριών. Η παράδοση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση όλου του τεχνικού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει από άρτια εξειδικευμένο προσωπικό με προϋπηρεσία σε ανάλογα φεστιβάλ. Η παράδοση, εγκατάσταση και απεγκατάσταση όλου του τεχνικού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει μέσα στο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από τον διοργανωτή (Δήμος Σπετσών) και πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού. ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ: «2o FREE BIKE RIDE ΑΓΚΙΣΤΡΙ» ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ Εκτύπωση των κάτωθι: Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΦΙΣΕΣ Α ΠΑΝΟ ΓΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑ 4 3 ΦΥΛΛΑΔΙΑ 2 ΟΨΗΣ /24

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Ο προσφέρων λαµβάνει γνώση των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Παράρτημα Α ) και δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται µε όλους τους όρους της παροχής υπηρεσιών για την οποία υποβάλλει Προσφορά, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτοµερώς στο Παράρτημα Α και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Πρόσκλησης. Οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ είναι απαράβατοι σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π..118/2007. ΝΑΙ Οδηγίες συμπλήρωσης του πινάκα Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον ανωτέρω πίνακα, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πινάκα. α) Στήλη Α/Α. Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προδιαγραφής, β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, με τους οποίους ο προσφέρων υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι. 21/24

22 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15PROC ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ Α: ΤΜΗΜΑ 1: Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή Φιστικιού». ΟΜΑΔΑ Α: ΤΜΗΜΑ 2: Παροχή υπηρεσιών προβολής της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή Φιστικιού». ΟΜΑΔΑ Β: Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της πολιτιστικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παναγιάς της Αρμάτας και της Ναυμαχίας της 8ης Σεπτεμβρίου ΟΜΑΔΑ Γ: Παροχή υπηρεσιών προβολής της πολιτιστικής εκδήλωσης Ποδηλατοδρομία: «2ο Free bike ride Αγκίστρι». ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Αριθμητικώς & Ολογράφως) (Αριθμητικώς & Ολογράφως) (Αριθμητικώς & Ολογράφως) (Αριθμητικώς & Ολογράφως) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (Αριθμητικώς & Ολογράφως) (Αριθμητικώς & Ολογράφως) (Αριθμητικώς & Ολογράφως) (Αριθμητικώς & Ολογράφως) 22/24

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: (4) Ημερομηνία:.20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 23/24

24 ΑΔΑ: Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) 24/24