ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση - Ασφάλεια των τροφίµων - Αλυσίδα παραγωγής και διανοµής D2 Βιολογικοί κίνδυνοι SANCO/34/2004 Αναθ.3 Έγγραφο εργασίας 13 Ιουλίου 2004 ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟ ΤΗΣ SALMONELLA ΣΕ ΣΜΗΝΗ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ GALLUS gallus ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

2 ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟ ΤΗΣ SALMONELLA ΣΕ ΣΜΗΝΗ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ GALLUS gallus ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Κεφάλαιο 1 Στόχοι της µελέτης Στόχος είναι να εκτιµηθεί ο επιπολασµός της Salmonella σε σµήνη ορνίθων ωοπαραγωγής (Gallus gallus) που παράγουν επιτραπέζια αυγά στο τέλος της παραγωγικής τους περιόδου στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η µελέτη επικεντρώνεται στη ζωονοσογόνο Salmonella, η Salmonella Pullorum και η Salmonella Gallinarum εξαιρούνται από το αντικείµενό της. Οι επιπολασµοί που διαπιστώνονται στα διάφορα κράτη µέλη πρέπει να είναι συγκρίσιµοι. Η µελέτη θα καλύψει περίοδο ενός έτους από την 1η Οκτωβρίου Κεφάλαιο 2 Πλαίσιο δειγµατοληψίας: Το πλαίσιο δειγµατοληψίας θα καλύπτει κατά πρώτο λόγο εκµεταλλεύσεις µε τουλάχιστον 1000 όρνιθες ωοπαραγωγής. Στις χώρες όπου ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε τουλάχιστον 1000 όρνιθες είναι µικρότερος από το υπολογισθέν µέγεθος του δείγµατος (βλέπε κεφάλαιο 3), θα περιλαµβάνονται και µικρότερες εκµεταλλεύσεις, εστιάζοντας κατά προτίµηση σε εκµεταλλεύσεις µε περισσότερες από 350 όρνιθες. Οι εκµεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε δειγµατοληψία. Οι όρνιθες υποβάλλονται σε δειγµατοληψία στο τέλος της περιόδου ωοπαραγωγής τους, όχι περισσότερο από 9 εβδοµάδες πριν την εξολόθρευσή τους. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση µικρών σµηνών (αναγκαστικά µε λιγότερες από 1000 όρνιθες) µε ανάµικτες ηλικίες. Για τη διοργάνωση της δειγµατοληψίας αυτής, οι αρχές πρέπει να δηµιουργήσουν ένα σύστηµα που θα τους επιτρέπει να επισκέπτονται τα σµήνη την κατάλληλη στιγµή. Η δειγµατοληψία διεξάγεται µόνο σε ένα σµήνος ανά εκµετάλλευση. Σε περίπτωση παρουσίας σµηνών µε διάφορες ηλικίες 9 εβδοµάδες πριν την εξολόθρευση, η δειγµατοληψία πρέπει να επικεντρώνεται στις γηραιότερες όρνιθες ωοπαραγωγής. Στην περίπτωση οµάδων πτηνών διαφόρων ηλικιών εντός του ίδιου ορνιθώνα/σµήνους η δειγµατοληψία θα επικεντρώνεται στις γηραιότερες οµάδες. Κατά την επιλογή των εκµεταλλεύσεων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο κίνδυνος να µην διεξαχθούν δειγµατοληψίες σε ορισµένες εκµεταλλεύσεις που είχαν επιλεχθεί αρχικά (π.χ. λόγω πρόωρης σφαγής) και εποµένως ο αριθµός που επιλέγεται αρχικά πρέπει να είναι ελαφρώς µεγαλύτερος. Οι ορισµοί παρέχονται στο παράρτηµα 4A. 2

3 Εφόσον είναι δυνατό, οι δειγµατοληψίες πρέπει να κατανέµονται σε όλη τη διάρκεια του έτους για να καλύπτονται οι διάφορες εποχές. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιείται από την αρµόδια αρχή ή, υπό την εποπτεία της, από φορείς στους οποίους έχει µεταβιβάσει αυτή την αρµοδιότητα. Κεφάλαιο 3 Μέγεθος δείγµατος και επιλογή σµηνών Το αρχικό µέγεθος δείγµατος παρέχει τον αριθµό εκµεταλλεύσεων που θα ελεγχθούν. Υπολογίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Αναµενόµενος επιπολασµός: 20% Επιθυµητό επίπεδο εµπιστοσύνης: 95% Ακρίβεια: 3% Οι χώρες διεξάγουν δειγµατοληψίες σε αριθµό σµηνών που υπολογίζεται µε βάση τα παραπάνω κριτήρια, όποιος και αν είναι ο επιπολασµός στη χώρα, γνωστός από άλλα, προηγούµενα µέτρα. Σε κάθε κράτος µέλος ο πληθυσµός των ορνίθων ωοπαραγωγής πρέπει να στρωµατοποιείται ανάλογα µε το µέγεθος της εκµετάλλευσης. Η στρωµατοποίηση των εκµεταλλεύσεων, όσο είναι δυνατό, πρέπει να διεξάγεται µε βάση την ακόλουθη ταξινόµηση: >= Στο παράρτηµα 1 παρουσιάζεται η κατανοµή του αριθµού εκµεταλλεύσεων στα κράτη µέλη, µε βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες της Επιτροπής από τις εθνικές αρχές, καθώς και ο αριθµός και η κατανοµή των εκµεταλλεύσεων που θα υποβληθούν σε δειγµατοληψία βάσει των παραπάνω στατιστικών κριτηρίων. Το µέγεθος του δείγµατος υπολογίζεται βάσει του τύπου που επισυνάπτεται στο παράρτηµα 2. Κάθε χώρα µπορεί να χρησιµοποιεί πιο πρόσφατα στοιχεία, εάν υπάρχουν, σχετικά µε τον πληθυσµό των ορνίθων ωοπαραγωγής που υπάρχουν στη χώρα, εφόσον χρησιµοποιεί την παραπάνω κατανοµή και τον παραπάνω τύπο. Τα στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό και το µέγεθος του δείγµατος κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Συνολικά, τουλάχιστον 172 εκµεταλλεύσεις πρέπει να υποβληθούν σε δειγµατοληψία ώστε να ανιχνεύεται η µείωση του επιπολασµού από 20% σε 10%, µε ικανότητα ανίχνευσης 95%. Για τις χώρες µε λιγότερες από 172 εκµεταλλεύσεις µε περισσότερες από 1000 όρνιθες, επιλέγονται επιπλέον µικρότερες εκµεταλλεύσεις, εστιάζοντας κατά προτίµηση σε εκµεταλλεύσεις µε περισσότερες από 350 όρνιθες. Για χώρες µε λιγότερες από 172 εκµεταλλεύσεις (κάθε µεγέθους), διεξάγεται δειγµατοληψία σε όλες τις εκµεταλλεύσεις. Κεφάλαιο 4 είγµατα Για να µεγιστοποιείται η ευαισθησία της δειγµατοληψίας, διεξάγεται δειγµατοληψία τόσο σε περιττώµατα όσο και στο περιβάλλον. Ανάλογα µε το είδος της παραγωγής/των εγκαταστάσεων, τηρούνται οι παρακάτω όροι: Σε κάθε επιλεχθείσα εκµετάλλευση πρέπει να ληφθούν 7 ενοποιηµένα δείγµατα, ως εξής: 3

4 Σµήνη σε κλωβοστοιχίες 5 δείγµατα περιττωµάτων που έχουν αναµειχθεί µε φυσιολογικό τρόπο από ιµάντες αποµάκρυνσης κοπριάς, ξύστες ή συστήµατα βαθιάς τάφρου, ανάλογα µε το είδος της συστοιχίας εκτροφής. Το κάθε ένα από τα πέντε δείγµατα στην εκµετάλλευση πρέπει να έχει βάρος περίπου g. 2 δείγµατα σκόνης από κάτω από τα κλουβιά (2x250ml) Αχυρώνες ή ορνιθώνες ελεύθερης βοσκής 5 ζεύγη ποδοναρίων (1 ζεύγος = µια οµάδα) 1 δείγµα σκόνης από µεταφορικούς ιµάντες αυγών (250 ml) 1 δείγµα σκόνης που έχει συλλεχθεί από διάφορα σηµεία του ορνιθώνα (250 ml) Οι λεπτοµέρειες της δειγµατοληψίας καθορίζονται στο παράρτηµα 3. Η δειγµατοληψία σε εκµεταλλεύσεις µε λιγότερες από 1000 όρνιθες πρέπει να ακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερο τις παραπάνω διαδικασίες. Σε µικρά σµήνη που δεν διατηρούνται σε κλουβιά τα δείγµατα σκόνης µπορούν να αντικατασταθούν από επιπλέον δείγµατα περιττωµάτων. Τα κράτη µέλη µπορούν να συλλέγουν επιπλέον δείγµατα, αλλά στην περίπτωση αυτή κοινοποιούν τα αποτελέσµατα χωριστά. Κεφάλαιο 5 οκιµές Τα δείγµατα αποστέλλονται ως επείγοντα δέµατα µε το ταχυδροµείο ή µε υπηρεσία ταχυµεταφορών στο αρµόδιο εργαστήριο. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τη σαλµονέλα είναι τα εργαστήρια όπου πραγµατοποιείται η ανίχνευση και η ορολογική τυποποίηση. Σε περίπτωση που το εθνικό εργαστήριο αναφοράς δεν έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής όλων των αναλύσεων ή αν δεν ασχολείται συστηµατικά µε την ανίχνευση, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ορίσουν ως αρµόδια για τη διεξαγωγή των αναλύσεων περιορισµένο αριθµό άλλων εργαστηρίων, τα οποία ασχολούνται µε τον επίσηµο έλεγχο της σαλµονέλας. Τα εργαστήρια αυτά πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη πείρα στη χρήση της απαιτούµενης µεθόδου ανίχνευσης, να διαθέτουν σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας που πληροί το πρότυπο ISO και να επιβλέπονται από το εθνικό εργαστήριο αναφοράς. Στο εργαστήριο τα δείγµατα διατηρούνται υπό ψύξη έως την εξέτασή τους, η οποία πρέπει να διεξάγεται εντός 48 ωρών από την παραλαβή τους. Για την προετοιµασία των δειγµάτων: Ποδονάρια: o Ξετυλίξτε προσεκτικά το ζεύγος των ποδοναρίων (γνωστά και ως «κάλτσες») για να αποφεύγεται η αποκόλληση των περιττωµάτων που είναι προσκολληµένα επάνω τους και τοποθετήστε τα σε 225ml ρυθµιστικού υδατικού διαλύµατος πεπτόνης το οποίο έχει προθερµανθεί σε θερµοκρασία δωµατίου o Στροβιλίστε για να κορεστεί πλήρως το δείγµα και συνεχίστε την καλλιέργεια µε τη µέθοδο που έχει εγκριθεί για τη µελέτη Άλλα περιττώµατα και δείγµατα σκόνης: 4

5 o Στο εργαστήριο ξεχωρίστε µε ζύγιση 200g από κάθε δείγµα περιττωµάτων ή 50g από κάθε δείγµα σκόνης, προσθέστε τα σε ρυθµιστικό υδατικό διάλυµα πεπτόνης ίσου βάρους και αναµείξτε ελαφρά. o Αφήστε το δείγµα να µαλακώσει για λεπτά και στη συνέχεια αναµείξτε ελαφρά µε το χέρι, για να εξασφαλίσετε τον πλήρη κορεσµό της σκόνης. o Αµέσως µετά την ανάµειξη αφαιρέστε 50 g από το µείγµα και προσθέστε τα σε 200 ml ρυθµιστικού υδατικού διαλύµατος πεπτόνης το οποίο έχει προθερµανθεί σε θερµοκρασία δωµατίου. o Συνεχίστε την καλλιέργεια του δείγµατος µε τη µέθοδο που έχει εγκριθεί για τη µελέτη. Μέθοδος ανίχνευσης Να χρησιµοποιείται η µέθοδος που συνιστάται από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη σαλµονέλα στο Bilthoven των Κάτω Χωρών: η µέθοδος αυτή αποτελεί τροποποίηση της ISO 6579 (2002), όπου ένα ηµιστερεό µέσο (MSRV) χρησιµοποιείται ως το µοναδικό µέσο επιλεκτικού εµπλουτισµού. Το ηµιστερεό µέσο πρέπει να επωάζεται σε 41,5 +/- 1 C για 2x (24+/-3) ώρες. Ορολογική τυποποίηση: Τυποποιείται τουλάχιστον ένα αποµόνωµα από κάθε θετικό δείγµα στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τη σαλµονέλα. Το εθνικό εργαστήριο αναφοράς ακολουθεί το σύστηµα κωδικοποίησης Kaufmann-White. Για τη διασφάλιση της ποιότητας, ένα µέρος των στελεχών προς τυποποίηση και των µη τυποποιήσιµων αποµονωµάτων αποστέλλονται στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, µε ανώτατο όριο τα 16 στελέχη προς τυποποίηση και 16 µη τυποποιήσιµα αποµονώµατα. Ένα µέρος αυτών των αποµονωµάτων πρέπει να αποστέλλεται στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς ανά τρίµηνο. Αποθήκευση των στελεχών: Τα αποµονωθέντα στελέχη αποθηκεύονται µε τη συνηθισµένη µέθοδο του εθνικού εργαστηρίου αναφοράς για τη συλλογή καλλιεργειών, εφόσον εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των στελεχών για δύο τουλάχιστον έτη. Βακτηριοφαγική τυποποίηση: Συνιστάται θερµά να γίνεται βακτηριοφαγική τυποποίηση τουλάχιστον ενός αποµονώµατος S. Enteritidis και S. Typhimurium από κάθε θετικό δείγµα, µε τη χρήση του πρωτοκόλλου που καθόρισε ο Οργανισµός Προστασίας της Υγείας (Health Protection Agency, HPA Colindale), στο Λονδίνο. Έλεγχος της επιδεκτικότητας σε αντιµικροβιακούς παράγοντες: Για επιδηµιολογικούς σκοπούς συνιστάται, όπου είναι δυνατόν, να χρησιµοποιείται ένα αποµόνωµα ανά ορότυπο ανά σµήνος για τη δοκιµή της επιδεκτικότητας σε αντιµικροβιακούς παράγοντες. Πρέπει να εφαρµόζονται όσο το δυνατόν περισσότερο ποσοτικές µέθοδοι και να χρησιµοποιούνται τα πρότυπα NCCLS. Κεφάλαιο 6 Εκθέσεις: Ένα σµήνος θεωρείται θετικό για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης εάν εντοπιστούν είδη της Salmonella σε ένα τουλάχιστον από τα δείγµατα. Ωστόσο, όλοι οι ορότυποι κοινοποιούνται ξεχωριστά, συµπεριλαµβανοµένων των µη τυποποιήσιµων οροτύπων. 5

6 Οι ορισµοί παρέχονται στο παράρτηµα 4A. Η εθνική αρχή που είναι αρµόδια για την εκπόνηση της ετήσιας εθνικής έκθεσης για την παρακολούθηση της σαλµονέλας στα ζώα δυνάµει του άρθρου 9 της οδηγίας 2003/99/EΚ συγκεντρώνει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα και υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή πλήρη στοιχεία για όλες τις εκµεταλλεύσεις, τα οποία περιλαµβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. Η µορφή σύµφωνα µε την οποία πρέπει να υποβάλλονται τα στοιχεία αυτά καθορίζεται από την Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη και τους εµπλεκόµενους φορείς ανάλογα µε την περίπτωση (ΚΕΑ για τη σαλµονέλα, ΚΕΑ για την επιδηµιολογία των ζωονόσων στο Βερολίνο και ΕΑΑΤ). Τα σχετικά δεδοµένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της µελέτης διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων, ύστερα από αίτηµα της Επιτροπής. Για κάθε άλλη χρήση των στοιχείων που υποβάλλονται από τα κράτη µέλη εκτός των στόχων της παρούσας µελέτης απαιτείται προηγούµενη συµφωνία των κρατών µελών. Τα συνολικά εθνικά δεδοµένα και αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα στο κοινό κατά τρόπο που εξασφαλίζει την εµπιστευτικότητα. Η κοινοτική έκθεση εκπονείται κατόπιν διαβουλεύσεων µεταξύ της Επιτροπής, της ΕΑΑΤ, του ΚΕΑ για τη σαλµονέλα και των κρατών µελών. Έκθεση προόδου σχετικά µε την πρόοδο της µελέτης για την κάλυψη της περιόδου δειγµατοληψίας από τον Οκτώβριο ως το εκέµβριο του 2004, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν δυσκολιών που παρουσιάστηκαν, παρέχεται από την Επιτροπή έως το τέλος Ιανουαρίου του Η τελική έκθεση µαζί µε τα σχετικά έγγραφα οικονοµικού απολογισµού παρέχεται έως τις 15 Οκτωβρίου Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 1. Γενική περιγραφή της υλοποίησης του προγράµµατος Περιγραφή του υπό εξέταση πληθυσµού, στρωµατοποιηµένου ανάλογα µε το µέγεθος της εκµετάλλευσης Περιγραφή της διαδικασίας τυχαιοποίησης, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος κοινοποίησης και της περιφερειακής κατανοµής των εκµεταλλεύσεων όπου διεξήχθη η δειγµατοληψία, Υπολογισθέν και πραγµατικό µέγεθος του δείγµατος Στοιχεία των αρχών και εργαστηρίων που συµµετέχουν στη δειγµατοληψία/στις δοκιµές/στην τυποποίηση Συνολικά αποτελέσµατα της µελέτης (ανάλογα µε τις απαιτούµενες δειγµατοληψίες) ιδίως: επιπολασµός των ειδών της σαλµονέλας, επιπολασµός της Salmonella Typhimurium, της Salmonella Enteritidis και άλλων οροτύπων Όταν διεξάγονται συµπληρωµατικές δειγµατοληψίες, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τα δείγµατα και τις µεθόδους δοκιµής καθώς και παρατηρήσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα 2. Πλήρη αποτελέσµατα για κάθε εκµετάλλευση/σµήνος που υποβάλλεται σε δειγµατοληψία και τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των δοκιµών: Κωδικός αναφοράς της εκµετάλλευσης 6

7 Είδος παραγωγής της εκµετάλλευσης: όλα τα είδη που υπάρχουν στην εκµετάλλευση, δηλαδή κλουβιά/αχυρώνες/συνήθης ελεύθερη βοσκή/βιολογική ελεύθερη βοσκή Μέγεθος (κατηγορία) της εκµετάλλευσης Αριθµός ορνίθων της εκµετάλλευσης Αριθµός σµηνών της εκµετάλλευσης Αριθµός ορνίθων στο σµήνος που ελέγχθηκε Είδος παραγωγής του σµήνους: είδος σµήνους που ελέγχθηκε, δηλαδή κλουβιά/αχυρώνες/συνήθης ελεύθερη βοσκή/βιολογική ελεύθερη βοσκή Ηµεροµηνία και τόπος δειγµατοληψίας Ηλικία των ορνίθων που υποβλήθηκαν σε δειγµατοληψία (για σµήνη µε ανάµικτες ηλικίες το εύρος ηλικιών των ορνίθων) Αναµενόµενη ηµεροµηνία εξολόθρευσης Κωδικός αναφοράς των δειγµάτων Είδος των δειγµάτων που ελήφθησαν: ποδονάρια ενοποιηµένα περιττώµατα από ιµάντες αποµάκρυνσης κοπριάς ενοποιηµένα περιττώµατα από ξύστες ενοποιηµένα περιττώµατα από συστήµατα βαθιάς τάφρου σκόνη από κάτω από τα κλουβιά σκόνη από µεταφορικούς ιµάντες αυγών σκόνη από διάφορα σηµεία (αχυρώνας ή σµήνη ελεύθερης βοσκής) Σε περίπτωση συµπληρωµατικής δειγµατοληψίας, οι πληροφορίες παρέχονται ξεχωριστά Κατάσταση όσον αφορά τους εµβολιασµούς, είδη εµβολίων (νεκρά/ζωντανά) πότε έγινε ο εµβολιασµός Φαρµακευτικά προϊόντα που χρησιµοποιήθηκαν κατά το τελευταίο δεκαπενθήµερο Τα κράτη µέλη πρέπει να συλλέγουν τις παρακάτω πληροφορίες για κάθε δείγµα που εξετάζεται στο εργαστήριο: ταυτότητα του εργαστηρίου (σε περίπτωση που εµπλέκονται περισσότερα από ένα εργαστήρια) Κωδικός αναφοράς της εκµετάλλευσης/του σµήνους από όπου ελήφθησαν τα δείγµατα Μέσο µεταφοράς των δειγµάτων Ηµεροµηνία ελέγχου Είδος του δείγµατος Βάρος / όγκος του δείγµατος Αποτέλεσµα για το συγκεκριµένο δείγµα που ελέγχθηκε (αρνητικό ή ορότυπος σαλµονέλας ή µη τυποποιήσιµο) Σε περίπτωση λήψης συµπληρωµατικών δειγµάτων, οι πληροφορίες παρέχονται ξεχωριστά και περιλαµβάνουν τη µέθοδο ή τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν Για τα στελέχη που υπόκεινται σε δοκιµή της επιδεκτικότητας σε αντιµικροβιακούς παράγοντες και/ή σε βακτηριοφαγική τυποποίηση: τα αποτελέσµατα 7

8 Παράρτηµα 1 Χώρα Έτος >= Σύνολο εκµεταλλεύσεις όπου θα διεξαχθεί δειγµατοληψία >= Aυστρία - AT Bέλγιο - BE Κύπρος - CY 2003? ανία - DK Eσθονία - EE Φινλανδία - FI Γαλλία - FR Γερµανία - DE Ελλάδα - GR Ουγγαρία - HU Iρλανδία - IE Iταλία - IT Λεττονία - LV Λιθουανία - LT Λουξεµβούργο - LU Κάτω Χώρες - NL Πολωνία - PL Πορτογαλία - PT Σλοβενία - SI Ισπανία - ES Σουηδία - SE Ηνωµένο Βασίλειο - UK 2002/ Mάλτα - MT >10000 Σύνολο Εκµεταλλεύσεις όπου θα διεξαχθεί δειγµατοληψία > Σλοβακία - SK Τσεχική ηµοκρατία - CZ > Σύνολο εκµεταλλεύσεις > όπου θα διεξαχθεί δειγµατοληψία

9 Ο αριθµός εκµεταλλεύσεων στις οποίες πρέπει να διεξαχθεί δειγµατοληψία σε κάθε χώρα υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθµό εκµεταλλεύσεων µε περισσότερα από κεφάλια, αναµενόµενο επιπολασµό 20% και ακρίβεια 3%, µε επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. Στη συνέχεια τα δείγµατα κατανέµονται ανάλογα µε τον αριθµό εκµεταλλεύσεων σε κάθε κλάση συνοχής. Για να επιτευχθεί επαρκής αριθµός εκµεταλλεύσεων στις οποίες διεξάγεται δειγµατοληψία ώστε να ανιχνευθεί αλλαγή στον επιπολασµό µε την πάροδο του χρόνου, όλες οι χώρες πρέπει να διεξάγουν δειγµατοληψία σε τουλάχιστον 172 εκµεταλλεύσεις, ώστε να µπορεί να ανιχνευθεί µείωση του επιπολασµού τουλάχιστον κατά 10% εάν ο αναµενόµενος επιπολασµός είναι 20%, το άλφα είναι=0,05 και η ικανότητα ανίχνευσης της δοκιµής είναι=0,95. Για το λόγο αυτό, στις χώρες όπου ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων όπου πρόκειται να διεξαχθεί δειγµατοληψία είναι µικρότερος από 172, είναι αναγκαίο να αυξηθεί ώστε να φτάσει τις 172 εκµεταλλεύσεις. Οι εκµεταλλεύσεις µε περισσότερα από 1000 ζώα υποβάλλονται σε δειγµατοληψία σύµφωνα µε το παραπάνω πρόγραµµα διεξάγονται επίσης δειγµατοληψίες σε µικρές εκµεταλλεύσεις (<1000) ώστε να επιτευχθεί ο αριθµός 172 (Ιρλανδία, Πορτογαλία). Οι χώρες µε συνολικό αριθµό εκµεταλλεύσεων <172, θα πρέπει να διεξάγουν δειγµατοληψίες σε όλες τις σχετικές εκµεταλλεύσεις τους: Κύπρος (33), Τσεχική ηµοκρατία (περίπου 90), Εσθονία (περίπου 20-30), Λεττονία (περίπου 20), Λιθουανία (περίπου 20), Λουξεµβούργο (περίπου 10-20), Μάλτα (περίπου 20), Σλοβακία (περίπου 40), Σλοβενία (104). 9

10 Παράρτηµα 2 Frankena K, Noordhuizen JP, Willeberg P, van Voorthuysen PF, Goelema JO. EPISCOPE: λογισµικό για την κτηνιατρική επιδηµιολογία. Vet Rec : Κατά προσέγγιση απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος Ο σκοπός είναι να υπολογιστεί το απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος µε το απαιτούµενο εύρος των ορίων εµπιστοσύνης: x+w Χρησιµοποιώντας τη συνηθισµένη προσέγγιση για άπειρο πληθυσµό: w = z α p( 1 p) n όπου p=επιπολασµός και zα = η τιµή της προτυπωµένης κανονικής κατανοµής που αντιστοιχεί στην πιθανότητα α. Επιλύοντας για n έχουµε n = 2 zα w p(1 p). Για πεπερασµένο πληθυσµό: 1 n = 1 n + 1 N όπου N=το µέγεθος του πραγµατικού πληθυσµού n =µέγεθος του δείγµατος µε άπειρο πληθυσµό n= µέγεθος του δείγµατος µε πεπερασµένο πληθυσµό 10

11 Παράρτηµα 3 ΕΙ Η ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΕΙ Η ΤΗΣ SALMONELLA ΣΕ ΣΜΗΝΗ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ιάφορες µελέτες έχουν αποδείξει ότι η περιβαλλοντική παρακολούθηση φυσικά ενοποιηµένων περιττωµάτων και σκόνης είναι ανώτερη από τη διεξαγωγή δειγµατοληψίας σε µεµονωµένα περιττώµατα για την ανίχνευση της Salmonella σε εµπορικά σµήνη ωοπαραγωγής. Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην περιγραφή των µεθόδων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διεξαγωγή δειγµατοληψίας στα διάφορα είδη σµηνών. Είναι σηµαντικό τα δείγµατα να λαµβάνονται όχι µόνο µε αντιπροσωπευτικό τρόπο µε τη χρήση ενός όσο το δυνατόν τυποποιηµένου πρωτοκόλλου, αλλά και από µέρη του ορνιθώνα από τα οποία είναι πιο πιθανό να λάβουµε θετικά αποτελέσµατα λόγω της συγκέντρωσης της µόλυνσης. Στο τέλος του εγγράφου παρέχονται κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη διαδικασία δειγµατοληψίας. ΕΙ Η ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ Αν και ο τρόπος λήψης των ειδών δειγµάτων µπορεί να χρειάζεται να προσαρµοστεί στις συνθήκες που απαντώνται στο σµήνος όπου θα διεξαχθεί η δειγµατοληψία, ο δειγµατολήπτης πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να ακολουθούνται οι παρακάτω όροι. Αχυρώνες ή ορνιθώνες ωοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής 1. Ποδονάρια σε αχυρώνες ή ορνιθώνες ωοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής 1.1. Αυτά προορίζονται για τη συλλογή δειγµάτων περιττωµάτων/υγρής στρωµνής από επιφάνειες δαπέδου. Μπορούν να φοριούνται κατά τη λήψη άλλων δειγµάτων στον ορνιθώνα Τα ποδονάρια που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αρκετά απορροφητικά ώστε να απορροφούν την υγρασία. εκτές είναι επίσης «κάλτσες» από κυλινδρική γάζα Μπείτε στον ορνιθώνα όπου θα διεξαχθεί η δειγµατοληψία και φορέστε ένα ζευγάρι νέα καλύµµατα µποτών συνήθως είναι πιο εύκολο να τα φορέσετε πάνω από υπάρχοντα καλύµµατα µποτών. Τοποθετήστε ποδονάρια ή «κάλτσες» πάνω από αυτά τα καλύµµατα µποτών Υγράνετε την επιφάνεια των ποδοναρίων µε τη χρήση διαλυτικής ουσίας για µέγιστη περισυλλογή (0,8% χλωριούχο νάτριο, 0,1% πεπτόνη σε αποστειρωµένο απιονισµένο νερό) Ανάλογα µε τον αριθµό των δειγµάτων από ζεύγη ποδοναρίων που πρέπει να ληφθούν χωρίστε κατάλληλα το χώρο του δαπέδου του ορνιθώνα και περπατήστε κατά τρόπο ώστε να καλύψετε τουλάχιστον 100 m ανά ζεύγος ποδοναρίων εντός του επιλεγµένου τοµέα. Περπατήστε κατά τρόπο ώστε να λάβετε αντιπροσωπευτικά δείγµατα από κάθε σηµείο του τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών µε στρωµνή και σχαρωτό 11

12 δάπεδο, εάν είναι ασφαλές να περπατήσετε επάνω τους. Εάν καθορίζονται αρκετά δείγµατα από ποδονάρια, διεξάγετε ξεχωριστή δειγµατοληψία σε περιοχές µε στρωµνή και σχαρωτό δάπεδο. Εξασφαλίστε ότι όλοι οι ξεχωριστοί θάλαµοι του ορνιθώνα περιλαµβάνονται στη δειγµατοληψία Μόλις ολοκληρώσετε τη δειγµατοληψία στον επιλεγµένο τοµέα αφαιρέστε προσεκτικά τα ποδονάρια ώστε να µην αποκολληθεί το υλικό που είναι προσκολληµένο επάνω τους, τοποθετήστε τα στη σακούλα ή το δοχείο και βεβαιωθείτε ότι φέρουν ετικέτα. Αν πρέπει να λάβετε και άλλο ζεύγος ποδοναρίων από τον ίδιο ορνιθώνα ακολουθήστε τη διαδικασία των παραπάνω στον επόµενο τοµέα του ορνιθώνα. 2. Σκόνη από αχυρώνες ή ορνιθώνες ελεύθερης βοσκής 2.1. Χρησιµοποιείστε προστατευτική προσωπίδα, κατά προτίµηση καθ όλη τη διάρκεια της δειγµατοληψίας και οπωσδήποτε κατά τη συλλογή δειγµάτων σκόνης Προσδιορίστε µαζί µε τον πτηνοτρόφο τα καλύτερα σηµεία για τη συλλογή σκόνης εντός του ορνιθώνα. Αυτά συνήθως είναι τα διαφράγµατα των ανεµιστήρων εξαερισµού αλλά µπορεί να είναι και τα παρακείµενα πρεβάζια, δοκάρια, χωρίσµατα ή σωλήνες Ίσως χρειαστεί να δανειστείτε µια σκάλα για να φτάσετε στα καλύτερα σηµεία για τη λήψη δειγµάτων σκόνης, αλλά όπου υπάρχει σκόνη σε χαµηλά σηµεία, είναι προτιµότερο να λαµβάνεται από εκεί Μην βάζετε τα χέρια σας σε ανεµιστήρες εν λειτουργία για να συλλέξετε σκόνη Αποφύγετε τη συλλογή σκόνης από περιοχές γύρω από συστήµατα διανοµής ζωοτροφών, καθώς αυτή θα περιέχει λιγότερο υλικό περιττωµάτων Εάν λάβετε σκόνη από διαφράγµατα ανεµιστήρων εξαερισµού συλλέξτε τέσσερα επιµέρους δείγµατα σκόνης για να γεµίσετε, αφού συµπιέσετε το δείγµα, ένα πλαστικό δοχείο ή µια πλαστική σακούλα 250 ml. Βεβαιωθείτε ότι τα επιµέρους δείγµατα λαµβάνονται από αντιπροσωπευτικά σηµεία ολόκληρου του ορνιθώνα Εάν ο ορνιθώνας υποδιαιρείται σε θαλάµους βεβαιωθείτε ότι έχει συµπεριληφθεί στο δείγµα σκόνη από όλους τους θαλάµους Εάν δεν υπάρχουν διαφράγµατα ανεµιστήρων εξαερισµού ή δεν έχετε πρόσβαση σε αυτά, συλλέξτε σκόνη από πρεβάζια, δοκάρια και σωλήνες συλλέξτε επιµέρους δείγµατα από δέκα διαφορετικά σηµεία του ορνιθώνα, εξασφαλίζοντας ότι περιλαµβάνονται στο δείγµα όλοι οι ξεχωριστοί θάλαµοι Εάν η σκόνη είναι πολύ σπάνια, π.χ. σε µικρούς ορνιθώνες ελεύθερης βοσκής µε φυσικό εξαερισµό, συλλέξτε σκόνη όπου υπάρχει. Χρησιµοποιείστε ξύστη, εάν χρειάζεται, για να συλλέξετε τη σκόνη. Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη σκόνη, συλλέξτε ένα επιπλέον δείγµα στρωµνής ή ποδοναρίων Όταν συµπληρωθεί το δείγµα βεβαιωθείτε ότι φέρει τη σωστή ετικέτα. 3. Σκόνη από µεταφορικούς ιµάντες αυγών σε αχυρώνες ή ορνιθώνες ελεύθερης βοσκής 3.1. Οι µεταφορικοί ιµάντες συλλογής αυγών από τους αυτόµατους κλωβούς-φωλιές συνήθως καταλήγουν στον προθάλαµο του ορνιθώνα, όπου η σκόνη από τους µεταφορικούς ιµάντες συσσωρεύεται σε ένα δίσκο ή στο δάπεδο κάτω από το τελευταίο µέρος του ιµάντα. Συχνά είναι επίσης δυνατόν να συλλεχθεί υλικό από τις βούρτσες στο άλλο άκρο του µεταφορικού ιµάντα αυγών εντός του ορνιθώνα. 12

13 3.2. Συνεννοηθείτε µε τον πτηνοτρόφο να θέσει σε λειτουργία τους µεταφορικούς ιµάντες αυγών χωρίς να καθαρίσει τη σκόνη πριν λάβετε τα δείγµατα Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιµάντες συγκεντρώστε υλικό που προέρχεται από τον καθένα από αυτούς Μην επιχειρήσετε να λάβετε δείγµατα από ιµάντες ενώ λειτουργούν Φορώντας νέα πλαστικά γάντια συλλέξτε αρκετή σκόνη από τους ιµάντες ώστε, αφού τη συµπιέσετε, να γεµίσετε ένα πλαστικό δοχείο ή µια πλαστική σακούλα των 250 ml. Εάν ο όγκος του δείγµατος είναι µικρότερος, συλλέξτε ό,τι υπάρχει Όταν συµπληρωθεί το δείγµα βεβαιωθείτε ότι φέρει τη σωστή ετικέτα. Σµήνη σε κλουβιά 4. Ενοποιηµένα περιττώµατα από ιµάντες αποµάκρυνσης κοπριάς, ξύστες ή συστήµατα βαθιάς τάφρου 4.1. Τα περιττώµατα από τους ορνιθώνες µε κλωβοστοιχίες αποµακρύνονται µε τρεις κυρίως τρόπους: α) Με ιµάντες αποµάκρυνσης κοπριάς κάτω από κάθε συστοιχία κλωβών οι οποίοι τίθενται σε λειτουργία τακτικά και αδειάζουν σε ένα ατέρµονα κοχλία µεταφοράς. β) Σύστηµα τάφρου κοπριάς, όπου οι εκτροπείς κάτω από τα κλουβιά καθαρίζονται µε απόξεση και τα απορρίµµατα πέφτουν σε µια βαθιά τάφρο κάτω από τον ορνιθώνα. γ) Σύστηµα τάφρου κοπριάς σε ορνιθώνες µε πυραµιδοειδείς κλωβοστοιχίες όταν τα κλουβιά έχουν διαφορετική κατακόρυφη διεύθυνση και τα περιττώµατα πέφτουν απευθείας στην τάφρο Συνήθως υπάρχουν αρκετές κλωβοστοιχίες σε κάθε ορνιθώνα βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ενοποιηµένα περιττώµατα από όλες τις κλωβοστοιχίες στο συνολικό ενοποιηµένο δείγµα. Πρέπει να ληφθούν πέντε ενοποιηµένα δείγµατα από κάθε σµήνος όπως περιγράφεται παρακάτω: Σε συστήµατα όπου υπάρχουν ιµάντες ή ξύστες ζητείστε από τον πτηνοτρόφο να τα θέσει σε λειτουργία την ηµέρα της δειγµατοληψίας πριν διεξαχθεί η δειγµατοληψία Σε συστήµατα όπου υπάρχουν εκτροπείς κάτω από τα κλουβιά και ξύστες συγκεντρώστε ενοποιηµένα περιττώµατα που έχουν κολλήσει στον ξύστη µετά τη λειτουργία του. Συµπεριλάβετε υλικό από κάθε κλωβοστοιχία ώστε το κάθε δείγµα να περιλαµβάνει συνολικά περίπου g Σε πυραµιδοειδείς κλωβοστοιχίες όπου δεν υπάρχει σύστηµα ιµάντα ή ξύστη θα χρειαστεί να συλλέξετε ενοποιηµένα περιττώµατα από τη βαθιά τάφρο. Ανακατέψτε µε το χέρι την επιφάνεια των σωρών κοπριάς και συλλέξτε 40 φορές ξεχωριστά µικρές ποσότητες ενοποιηµένου υλικού, που να αντιπροσωπεύει όλες τις κλωβοστοιχίες. Το κάθε δείγµα πρέπει να περιλαµβάνει συνολικά περίπου g Συστήµατα µε ιµάντα αποµάκρυνσης κοπριάς: - συγκεντρώστε για κάθε δείγµα περίπου g ενοποιηµένων περιττωµάτων από το άκρο όπου αδειάζει ο ιµάντας. Τα περιττώµατα συγκεντρώνονται στους κυλίνδρους απόξεσης στο τέλος του ιµάντα από όπου µπορούν να συλλεγούν εύκολα. Χρησιµοποιώντας ένα νέο ζευγάρι πλαστικά γάντια για κάθε δείγµα συγκεντρώστε τουλάχιστον 20 µικρές ποσότητες από διαφορετικούς κυλίνδρους απόξεσης, όπου είναι δυνατόν, και βεβαιωθείτε ότι όλες οι κλωβοστοιχίες περιλαµβάνονται στο τελικό ενοποιηµένο δείγµα. Όταν συµπληρωθεί το δείγµα βεβαιωθείτε ότι φέρει τη σωστή ετικέτα. 5. Σκόνη από κάτω από τα κλουβιά 13

14 5.1. Εάν το ορνιθοτροφείο έχει περισσότερους από έναν ορόφους, συγκεντρώστε δείγµατα µόνο από τον κατώτερο όροφο Χρησιµοποιώντας ένα νέο ζευγάρι πλαστικά γάντια για κάθε δείγµα συγκεντρώστε σκόνη από κάτω από τα κλουβιά από 20 διαφορετικά σηµεία του ορνιθώνα. Πρέπει να καλύπτονται όλες οι κλωβοστοιχίες Αφού φορέσετε γάντια, αναµείξετε το υλικό στο πάτωµα µε το χέρι ή µε ξύστη και βάλτε αρκετή ποσότητα στο δοχείο ή τη σακούλα µε το δείγµα Συγκεντρώστε δείγµατα από κάθε άκρο των κλωβοστοιχιών περίπου στο ένα τέταρτο του µήκους της κλωβοστοιχίας από το άκρο της για κάθε κλωβοστοιχία που επιλέγετε. = σηµείο δειγµατοληψίας κάτω από τις κλωβοστοιχίες 5.5. Το συνολικό δείγµα πρέπει να γεµίζει πλήρως ένα δοχείο ή µια σακούλα δειγµατοληψίας των 250 ml Όταν συµπληρωθεί το δείγµα βεβαιωθείτε ότι φέρει τη σωστή ετικέτα. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Όχηµα για τις επισκέψεις στα αγροκτήµατα - καθαρό Απολυµασµένες λαστιχένιες µπότες Καλύµµατα µποτών µιας χρήσεως Εργατική φόρµα µιας χρήσης Προστατευτική προσωπίδα Σκούφια Οδηγίες δειγµατοληψίας Φορητός πίνακας και έντυπο καταγραφής των δειγµάτων Στυλό, µολύβι, ανεξίτηλος µαρκαδόρος Μικρός φακός Αποστειρωµένα δοχεία ή σακούλες για τα δείγµατα Αποστειρωµένα γάντια µιας χρήσης Αποστειρωµένοι ξύστες µιας χρήσης (π.χ. απολυµασµένα ξύλινα γλωσσοπίεστρα) Ποδονάρια ιαλυτική ουσία για µέγιστη περισυλλογή Καλάθι/κουτί για τη µεταφορά του εξοπλισµού Απολυµαντικό σπρέι Εξοπλισµός για τη συσκευασία και αποστολή των δειγµάτων Το προσωπικό που διεξάγει τη δειγµατοληψία πρέπει να λαµβάνει τις αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή ή µετάδοση τυχόν νόσων από τη µία εκµετάλλευση στην άλλη. Οι παρακάτω πληροφορίες έχουν σκοπό να παρέχουν οδηγίες για τη λήψη των δειγµάτων. 14

15 1. Προετοιµασία της επίσκεψης στο αγρόκτηµα 1.1. Συµβουλευτείτε τον κατάλογο των εκµεταλλεύσεων που έχουν επιλεχθεί για δειγµατοληψία 1.2. Επικοινωνήστε µε τον πτηνοτρόφο για να µάθετε την ηλικία, το µέγεθος, το είδος και τις ηµεροµηνίες εξολόθρευσης των σµηνών στην εκµετάλλευση Επιλέξτε για δειγµατοληψία το σµήνος που βρίσκεται πλησιέστερα στην εξολόθρευση, εφόσον είναι χαρακτηριστικό για ολόκληρη την εκµετάλλευση Εάν το παραπάνω σµήνος δεν είναι χαρακτηριστικό (π.χ. µικρό σµήνος ελεύθερης βοσκής ή αχυρώνα σε ένα µεγάλο ορνιθώνα όπου κυριαρχούν οι κλωβοστοιχίες), επιλέξτε το επόµενο κατάλληλο σµήνος που θα εξολοθρευτεί Ενηµερωθείτε για το είδος εξαερισµού, τη συλλογή αυγών, το σύστηµα αποµάκρυνσης της κοπριάς από το επιλεχθέν ορνιθοτροφείο για να προγραµµατίσετε καλύτερα τη δειγµατοληψία Προγραµµατίστε προσωρινά τη δειγµατοληψία µε τον πτηνοτρόφο και επιβεβαιώστε τη γραπτώς Ρωτήστε για τα µέτρα πρόληψης νόσων που εφαρµόζει ο πτηνοτρόφος στους επισκέπτες Ζητείστε από τον πτηνοτρόφο να θέσει σε λειτουργία τους ιµάντες αποµάκρυνσης κοπριάς ή τους ξύστες νωρίς το πρωί την ηµέρα της δειγµατοληψίας και να µην καθαρίσει τη σκόνη από τους ανυψωτές αυγών και κάτω από τα κλουβιά έως ότου ολοκληρωθεί η δειγµατοληψία Ρωτήστε τηλεφωνικά τον πτηνοτρόφο λίγες µέρες πριν από την επίσκεψη εάν η ηµεροµηνία και η ώρα της δειγµατοληψίας εξακολουθούν να είναι κατάλληλες και υπενθυµίστε του το σηµείο 1.6 παραπάνω. 2. Προετοιµασία για τη δειγµατοληψία στο αγρόκτηµα 2.1. Συγκεντρώστε τον απαραίτητο εξοπλισµό. Προβλέψτε µερικά επιπλέον δοχεία, γάντια, ποδονάρια κλπ. για κάθε ενδεχόµενο. Μπορείτε να κολλήσετε εκ των προτέρων ετικέτες στα δοχεία και τις σακούλες για τα δείγµατα, οι οποίες αντιστοιχούν στο έντυπο καταγραφής των δειγµάτων Βεβαιωθείτε ότι το όχηµα που θα χρησιµοποιηθεί για τη δειγµατοληψία είναι καθαρό µέσα και έξω Βεβαιωθείτε ότι έχετε συγκεντρώσει προσεκτικά όλο τον εξοπλισµό και ότι ο προστατευτικός ιµατισµός έχει το σωστό µέγεθος και προορισµό. 3. Μόλις φθάσετε στο αγρόκτηµα 3.1. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται τα µέτρα προφύλαξης από νόσους που έχει καθορίσει ο πτηνοτρόφος 3.2. Να φτάσετε στο αγρόκτηµα την ώρα που συµφωνήσατε Αφήστε το όχηµα σε καθαρό έδαφος µακριά από συστήµατα εξαγωγής αέρα που βγάζουν σκόνη ή υγρά απόβλητα από τα κτήρια ή αποθηκευµένα απορρίµµατα Απολυµάνετε τους τροχούς και τους θόλους των τροχών του οχήµατος Ειδοποιείστε τον πτηνοτρόφο ότι φτάσατε µε το κουδούνι ή µε το θυροτηλέφωνο, κορνάροντας ή µε το κινητό σας τηλέφωνο και µην εισέλθετε στους ορνιθώνες χωρίς την άδεια του πτηνοτρόφου ή του διευθυντή. 15

16 3.6. Εάν υπάρχει ειδικός προστατευτικός ιµατισµός που διατίθεται από το αγρόκτηµα χρησιµοποιείστε τον. Εάν δεν υπάρχει φορέστε εργατική φόρµα µιας χρήσεως, γάντια, απολυµασµένες αδιάβροχες µπότες και καλύπτρες µποτών Ζητείστε από τον πτηνοτρόφο να σας δείξει τον ορνιθώνα όπου θα διεξαχθεί η δειγµατοληψία, να σας εξηγήσει τη διαρρύθµιση του χώρου και να ανάψει τα φώτα του ορνιθώνα Εάν χρειάζεται, ζητείστε από τον πτηνοτρόφο να σας δανείσει µια σκάλα ή κάτι παρόµοιο για να συλλέξετε σκόνη από τα πιο κατάλληλα σηµεία Καταγράψτε τα ζητούµενα στοιχεία σχετικά µε το αγρόκτηµα στο έντυπο καταγραφής του αγροκτήµατος και του ορνιθώνα. (Οι σχετικές λεπτοµέρειες θα καθοριστούν, αλλά θα περιλαµβάνουν οπωσδήποτε το µέγεθος του σµήνους, το είδος του σµήνους, το είδος του ορνιθώνα, την κατάσταση όσον αφορά τους εµβολιασµούς και τα είδη εµβολίων, την ηλικία του σµήνους, τον αερισµό, τη συλλογή αυγών και τη διάθεση της κοπριάς). 4. ειγµατοληψία 4.1. Εξετάστε το έντυπο οδηγιών σχετικά µε τα δείγµατα για το είδος δειγµάτων που πρέπει να ληφθούν στο επιλεχθέν ορνιθοτροφείο Λάβετε τα δείγµατα µε τον πιο αντιπροσωπευτικό δυνατό τρόπο, περιλαµβάνοντας υλικό από διάφορα σηµεία του ορνιθώνα Αλλάζετε γάντια κάθε φορά που παίρνετε νέο δείγµα Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός αναγνώρισης του αγροκτήµατος, ο αριθµός του δείγµατος και το είδος του δείγµατος αναγράφονται σαφώς στον περιέκτη του δείγµατος ή υπάρχει πλήρης παραποµπή στο έντυπο καταγραφής δειγµάτων Αφού ληφθούν όλα τα δείγµατα από το αγρόκτηµα ελέγξτε εάν έχουν όλα σωστά συµπληρωµένη ετικέτα και εάν έχουν συµπληρωθεί όλα τα έντυπα. 5. Αποχώρηση από το αγρόκτηµα 5.1. Όπου είναι δυνατόν, πετάξτε τον εξοπλισµό µιας χρήσης στο αγρόκτηµα Εάν χρησιµοποιήσατε τις δικές σας µπότες να τις καθαρίσετε επιµελώς και να τις απολυµάνετε Πλύνετε τα χέρια σας επιµελώς και αφού τα στεγνώσετε χρησιµοποιήστε γέλη µε βάση το αλκοόλ Αφού φύγετε από το αγρόκτηµα απολυµάνετε ξανά τους τροχούς και τους θόλους των τροχών. Εάν το αυτοκίνητο είναι εµφανώς βρώµικο ή σκονισµένο να το πλύνετε πριν πραγµατοποιήσετε την επόµενη επίσκεψη σε αγρόκτηµα. 6. Αποστολή των δειγµάτων στο εργαστήριο 6.1. Τοποθετήστε τις σακούλες ή τα δοχεία µε τα δείγµατα σε κατάλληλη στεγανή σακούλα και σε εξωτερικό περιέκτη και τοποθετήστε τα συνοδευτικά έγγραφα στην εξωτερική σακούλα Βεβαιωθείτε ότι το δέµα είναι καλά τυλιγµένο και φέρει ετικέτα όπου αναγράφεται σαφώς η διεύθυνση του εργαστηρίου καθώς και επισήµανση ασφαλείας, εάν απαιτείται Στείλτε το δέµα µε τα δείγµατα την ηµέρα της συλλογής µε υπηρεσία ταχυµεταφορών στο εργαστήριο που θα ελέγξει τα δείγµατα. Ειδοποιείστε το εργαστήριο τηλεφωνικά σχετικά µε την αποστολή. 16

17 Παράρτηµα 4Α Ορισµοί Εκµετάλλευση Εγκατάσταση που χρησιµοποιείται για την εκτροφή ή διατήρηση ορνίθων ωοπαραγωγής για την παραγωγή επιτραπέζιων αυγών Σµήνος Όλα τα πουλερικά ίδιας υγειονοµικής κατάστασης που διατηρούνται στις ίδιες εγκαταστάσεις ή στον ίδιο περιφραγµένο χώρο και αποτελούν ενιαία επιδηµιολογική µονάδα. Για τα πουλερικά σε ορνιθώνες το σµήνος περιλαµβάνει όλα τα πτηνά που µοιράζονται τον ίδιο χώρο. Σµήνη θετικά για σαλµονέλα Ο αριθµός των σµηνών στο συγκεκριµένο είδος παραγωγής, την κατηγορία εκµεταλλεύσεων ως προς τον αριθµό των πτηνών και το είδος του θετικού δείγµατος για κάθε είδους σαλµονέλα, ανεξάρτητα από τον ορότυπο που αποµονώνεται. Σε περίπτωση που αποµονώνονται αρκετοί ορότυποι από το ίδιο σµήνος, η πληροφορία αυτή προστίθεται ως παρατήρηση. Σµήνη θετικά για το συγκεκριµένο ορότυπο Ο αριθµός των σµηνών στο συγκεκριµένο είδος παραγωγής, την κατηγορία εκµεταλλεύσεων ως προς τον αριθµό των πτηνών και το είδος του θετικού δείγµατος για τον συγκεκριµένο ορότυπο. Ο αριθµός των θετικών σµηνών πρέπει να δηλώνεται για κάθε συγκεκριµένο ορότυπο. 17

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 200/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SALMONELLA ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ GALLUS GALLUS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΛΜΟΝΕΛΩΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ SALMONELLA ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ GALLUS GALLUS ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΛΜΟΝΕΛΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α Α1. Εφαρμόζεται το πρόγραμμα ελέγχου σαλμονέλωσης σε όλες τις εκτροφές; Α2. Τι είδους αρχεία πρέπει να κρατά η επιχείρησή μου; Α3. Με καλύπτουν τα αποτελέσματα των αυτοελέγχων για να προχωρήσω

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΙ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΙ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΙ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Α.ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΝΙΘΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ GALLUS GALLUS ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043211/04 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043211/04 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2017 (OR. en) 8950/17 ADD 1 AGRILEG 92 DENLEG 41 VETER 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 69) - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.8.2017 L 218/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1495 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Αυγούστου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 όσον αφορά το Campylobacter

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ EL EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων δύναται να ελεγχθεί µε διαφορετικούς τρόπους: µε ελέγχους εγγράφων, µε κανονιστικούς ελέγχους και µε επιτόπιους ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7415] (2008/897/ΕΚ) (5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7415] (2008/897/ΕΚ) (5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 322/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την έγκριση των ετήσιων και των πολυετών προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/01/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 44/2489 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 25/03/2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 71): Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ Έκδοση «Περιορισμένης διανομής» (1) Π Έκδοση «Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενο μέρη» (επιλέξτε το κατάλληλο τετραγωνίδιο) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2013 COM(2013) 815 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 95/50/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ Οργανισµός Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων - Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. - ΝΠΙ Ιθάκης 45-47, 112 51 Αθήνα Τηλ.:8231 277, Fax: 8231 438, e-mail : agrocert@otenet.gr, website: www.agrocert.gr ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 127 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ που χρησιμοποιούνται για τις οδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας IP/09/343 Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2009 Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Επιτροπής, για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας Σύµφωνα µε σηµερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2013 COM(2013) 695 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /2009, ΦΕΚ 575 Β/ Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus.

Αριθμ /2009, ΦΕΚ 575 Β/ Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus. 1 Αριθμ. 261069/2009, ΦΕΚ 575 Β/30-3-2009 1 Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο. Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Η κατάσταση των ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο Ιωάννα Γιασεμή Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Κατάσταση στην Κύπρο γενικός πληθυσμός (15-64 ετών) % του φύλου Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΛΛΑ Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 8 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.2.2017 COM(2017) 88 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 243 12 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 260973 Πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής του είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Αποτελέσματα από την ενδιάμεση επαλήθευση της προσθετικότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Αποτελέσματα από την ενδιάμεση επαλήθευση της προσθετικότητας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.2.2013 COM(2013) 104 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Αποτελέσματα από την ενδιάμεση επαλήθευση της προσθετικότητας 2007-2013 EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2015 COM(2015) 563 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την προσπάθεια των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ASTM D 3370 & ISO/FDIS 19458 ) ΔΟΚΙΜΕΣ Αρ. πιστ. 154

ASTM D 3370 & ISO/FDIS 19458 ) ΔΟΚΙΜΕΣ Αρ. πιστ. 154 Πρακτικές δειγµατοληψίας νερού για µικροβιολογική ανάλυση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ (Οδηγία εργασίας βασισµένη στα πρωτόκολλα ASTM D 3370 & ISO/FDIS 19458 ) ΔΟΚΙΜΕΣ Αρ. πιστ. 154 Υλικά και µέσα για µια σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ - Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 24 Μαρτίου 2009

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ - Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 24 Μαρτίου 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ - Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 24 Μαρτίου 2009 ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 71) Πληθυσμός:

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010 (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα