ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα Αριθμός πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Κέρκυρα - -2013. Αριθμός πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα Αριθμός πρωτ.:οικ ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλ. Οργάνων Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Φαξ.: Σαμάρα 13, Κέρκυρα ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» (Adriatic IPA) και «DG MARE» Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστου- Ηρακλή Σκούρτη με θέμα: Έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγραμμάτος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» (Adriatic IPA) και «DG MARE». Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας Χρήστος- Ηρακλής Σκούρτης 1

2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ- ΗΡΑΚΛΗ ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «IPA Αδριατική» (Adriatic IPA) και «DG MARE» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87), καθώς και των άρθρων 186, 190 και 283 παρ. 3 του ίδιου νόμου 2. τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 και της παραγράφου 2 α του άρθρου 12 του υπ αριθμ. 147 Προεδρικού Διατάγματος του «Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 3. τις αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» (Adriatic IPA) και «DG MARE» με τις οποίες εγκρίθηκαν τα έργα HERA, HOLISTIC, DRINKADRIA και ANDRIPLAN αντίστοιχα 4. την ανάγκη λήψης απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου για την αποδοχή υλοποίησης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων των έργων που εγκρίνονται 5. την ανάγκη λήψης απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου για τον ορισμό υπολόγου για τα έργα που εγκρίνονται ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 1. Την έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» (Adriatic IPA) και «DG MARE» τα οποία περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. I. Έργο: HERA Sustainable tourism management of Adriatic HERitage Βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού βασισμένη στην κοινή Αδριατική κληρονομιά 2

3 Το έργο HERA - Sustainable tourism management of Adriatic HERitage Βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού βασισμένη στην κοινή Αδριατική κληρονομιά - έχει στόχο να αναπτύξει μια κοινή διασυνοριακή πλατφόρμα εντός της περιοχής της Αδριατικής για τη διαχείριση και προώθηση του τουρισμού που βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά». Το HERA ασχολείται με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα όλων των χωρών εταίρων όσον αφορά τον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού - την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανεπαρκή συμμετοχή των κοινωνικών φορέων σε δραστηριότητες προώθησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για αυτό λόγο, οι δραστηριότητες του έργου απευθύνονται ειδικά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κοινού σχεδίου δράσης για τη διαχείριση και τυποποίηση αξιοθέατων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αδριατικής μέσω της άμεσης και σταθερής συμμετοχής των τοπικών / περιφερειακών φορέων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι ,24 Ευρώ, ο προϋπολογισμός της ΠΙΝ είναι ,23 ευρώ και η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες. Στο έργο συμμετέχουν 19 εταίροι από όλη την Αδριατική. II. Έργο: HOLISTIC - Adriatic Holistic Forest Fire Protection - Ολοκληρωμένη προστασία της Αδριατικής από τις φωτιές Το έργο "HOLISTIC"- Adriatic Holistic Forest Fire Protection - Ολοκληρωμένη προστασία της Αδριατικής από τις φωτιές - επικεντρώνεται στην πρόληψη και τον μετριασμό των ζημιών από τον φυσικό κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών σε περιοχές των περιφερειών που βρίσκονται στην ακτή της Αδριατικής και έχει στόχο την βελτίωση, την προώθηση και την ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για τη μείωση των αιτιών που αυξάνουν αυτό τον κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του έργου HOLISTIC, ένα πιλοτικό δορυφορικό σύστημα για το σύνολο της επιλέξιμης γεωγραφικής επικράτειας του Προγράμματος IPA Adriatic για τον έγκαιρο προσδιορισμό του κινδύνου από δασική πυρκαγιά. Το πιλοτικό σύστημα θα είναι σε θέση να ενσωματώνει και να επεξεργάζεται δορυφορικά και επίγεια δεδομένα για την καύσιμη ύλη των δασών και το μικροκλίμα, έτσι ώστε να παράγει ως αποτέλεσμα έναν προγνωστικό χάρτη τριών ημερών για την εκτίμηση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, τρεις φορές την ημέρα και σε καθημερινή βάση. Από την ίδια πλευρά, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα αναπτύξει σχετικές δραστηριότητες σε όλα τα τρία υποχρεωτικά πακέτα εργασίας ( WP1 - συντονισμός, WP2 - δημοσιότητα, WP3 - κεφαλαιοποίηση). 3

4 Επικεφαλής εταίρος είναι το Split-Dalmatia County, Croatia, οι συνολικοί Εταίροι έργου είναι 20 από όλες τις χώρες τις Αδριατικής, η διάρκεια του έργου είναι 30 Μήνες, ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ,29 ευρώ και ο προϋπολογισμός για ΠΙΝ είναι ,98 ευρώ III. Έργο: DRINKADRIA - Drinking Water Supply in Adriatic Region - Παροχή πόσιμου νερού στην περιοχή της Αδριατικής Το έργο "DRINKADRIA - Drinking Water Supply in Adriatic Region - Παροχή πόσιμου νερού στην περιοχή της Αδριατικής" έχει ως αντικείμενο την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης των συστημάτων ύδρευσης στην Αδριατική περιοχή και γενικότερο στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην βιώσιμη μακροπρόθεσμη ζήτηση νερού, των διαθέσιμων πόρων και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ύδρευσης, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή και τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές πτυχές της Αδριατικής περιοχής. Θα γίνει πιλοτική εφαρμογή στην ΔΕΥΑ Κέρκυρας με την προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης, με στόχο την βελτιστοποίηση του ελέγχου των διαρροών και της αποδοτικότητας του δικτύου. Η ΔΕΥΑ Κέρκυρας ως συνεργαζόμενος φορέας θα επωφεληθεί μέσω της προμήθειας του μετρητικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης επιλεγμένου προσωπικού που προτείνεται να συμμετάσχει σε συναντήσεις μεταξύ των εταίρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου Ευρώ, ο Προϋπολογισμός της ΠΙΝ είναι περίπου Ευρώ και η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες. Στο έργο συμμετέχουν 16 εταίροι από όλη την Αδριατική. IV. Έργο ADRI-PLAN - ADRiatic Ionian maritime spatial PLANing - Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός Αδριατικής-Ιονίου Το έργο ADRIPLAN-ADRiatic Ionian maritime spatial PLANing - Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός Αδριατικής-Ιονίου εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Θάλασσας (DG-MARE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως αντικείμενο τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στην Αδριατική και το Ιόνιο. Συγκεκριμένα, στο έργο αυτό θα μελετηθεί η παράκτια ανάπτυξη και πως αυτή έχει επηρεάσει τη θάλασσα. Θα μελετηθούν τα επίπεδα ρύπανσης που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες των ακτών και θα διερευνηθούν οι 4

5 δυνατότητες της γαλάζιας ανάπτυξης και της επίδρασης που θα έχει στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι Ευρώ, ο Προϋπολογισμός της ΠΙΝ είναι περίπου Ευρώ και η διάρκεια του έργου 18 μήνες. Στο έργο συμμετέχουν 18 εταίροι από όλη την Αδριατική. 2. Tον ορισμό ως Υπόλογο Διαχειριστή το Περιφερειακό Ταμείο Ιονίων Νήσων για τα ανωτέρω προς έγκριση έργα (HERA, DRINKADRIA, HOLISTIC και ADRI PLAN) και για τα εγκεκριμένα ήδη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων «Ν.Ο. Barrier: Νew οbjective: tourism without Barrier» (έγκριση υλοποίησης με την υπ. Αριθμ /2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου), και τα έργα «ΒΙG-Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR», FOODING : Valorisation of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs», «I.C.E.: Innovation, Culture and Creativity for a New Economy», «NET CASTLE-Network Creation and Promotion of Castles», «SAIMON-SAtellIte Near Real Time MOnitoring Near Real Time Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area», «E-OLIVE::Enhancing Olive Oil Production with the use of Innovative ICT» (έγκριση υλοποίησης με την υπ. Αριθμ /2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου) και κατόπιν της ένταξής των στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 5