EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Vade Mecum

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Vade Mecum"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Vade Mecum

2 2 Πρόλογος Την 1η Ιανουαρίου 2003 η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέταρτη φορά, σε µια ιστορική στιγµή στην πορεία της Ένωσης. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στην Κοπεγχάγη το εκέµβριο του 2002 θα διαµορφώσουν το γεωγραφικό, πολιτικό και οικονοµικό µέλλον της Ευρώπης. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ελληνικής Προεδρίας θα είναι να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση των απαραίτητων προετοιµασιών για την υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης των νέων κρατών-µελών τον Απρίλιο του Θα καταβάλουµε επίσης κάθε προσπάθεια να βοηθήσουµε τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Τουρκία να προχωρήσουν προς την απόκτηση υποψηφιότητας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2003 θα διεξαχθεί µια εις βάθος συζήτηση για τα αποτελέσµατα της ιάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Η συζήτηση αυτή θα είναι ζωτικής σηµασίας για τον προσδιορισµό τόσο των πολιτικών που θα ακολουθήσει η διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και του είδους των θεσµών που απαιτούνται για την εφαρµογή τους. Ένας σηµαντικός στόχος της Ελληνικής Προεδρίας θα είναι να προωθήσει τη σύγκλιση απόψεων για το Μέλλον της Ευρώπης, που θα θέσουν τις κατευθύνσεις για την επόµενη ιακυβερνητική ιάσκεψη. Ωστόσο πρέπει να γίνει πολλή δουλειά µέχρι τότε. Το Μάρτιο η Ελληνική Προεδρία θα προεδρεύσει στην τελευταία από µια σειρά εαρινών συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου αφιερωµένων στα κρίσιµα θέµατα της οικονοµικής µεταρρύθµισης και της απασχόλησης. Για να επιτύχουµε το φιλόδοξο στόχο που θέσαµε στη Λισσαβόνα πριν από τρία χρόνια και να αποδείξουµε την ετοιµότητά µας να ενισχύσουµε τη στρατηγική της Λισσαβόνας και να επιταχύνουµε τις µεταρρυθµίσεις ώστε να επιτύχουµε το στόχο του 2010, δηλαδή να κάνουµε µέχρι το 2010 την Ευρωπαϊκή Ένωση την πιο δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία του κόσµου, που θα βασίζεται στη γνώση χρειάζεται να κάνουµε αλµατώδη βήµατα προς αυτό το στόχο. Το πιο σηµαντικό είναι ότι χρειάζεται να συµφωνήσουµε σε νέες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Απασχόλησης, οι οποίες θα µας βοηθήσουν να παράσχουµε τις θέσεις εργασίας που απαιτούν η οικονοµία µας και οι πολίτες µας. Ενώ η διεύρυνση και η οικονοµική µεταρρύθµιση προσφέρουν µεγάλες ελπίδες και ευκαιρίες για την Ευρώπη, αυτή τη στιγµή η διεθνής κοινότητα αντιµετωπίζει επικίνδυνες απειλές και προκλήσεις για την παγκόσµια ασφάλεια. Εποµένως, η Ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει την εξαιρετική δουλειά των Βέλγων, Ισπανών και ανών προκατόχων µας στην εφαρµογή του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Ταυτόχρονα µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των πολιτών µας από τροµοκρατικές ενέργειες, πρέπει να εξετάσουµε τις αρχικές αιτίες της τροµοκρατίας. Εποµένως, η Προεδρία µας θα έχει ως προτεραιότητα να συνεχιστεί η συνεργασία µας µε άλλους σηµαντικούς διεθνείς εταίρους, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, και µέσω του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών να βοηθήσουµε να επιτευχθεί η διαρκής ειρήνη στις πιο ταραγµένες περιοχές του κόσµου. Εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, τα Βαλκάνια αποτελούν ένα ενθαρρυντικό παράδειγµα των θετικών επιδράσεων που είχαν οι προσπάθειες για ειρήνη σε όλο τον κόσµο. Η αλλαγή που σηµειώθηκε στην περιοχή των Βαλκανίων τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή. Ωστόσο, είναι ακόµα πολλά που πρέπει να γίνουν. Σε ορισµένα µέρη στα δυτικά Βαλκάνια απαιτούνται ακόµα διεθνείς ειρηνευτικές δραστηριότητες, για να εξασφαλιστεί η οικοδόµηση γερών θεµελίων για διαρκή σταθερότητα και δηµοκρατία. Η Ελληνική Προεδρία είναι

3 3 αποφασισµένη να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία µε το ΝΑΤΟ, σηµαντικό ρόλο σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για την ενίσχυση αυτής της διαδικασίας, η Ελληνική Προεδρία θα έχει ως πρωταρχικό στόχο να συνεχίσει την ανάπτυξη οικονοµικών και κοινωνικών συνεργασιών µε τους γείτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, στον Καύκασο, στη Μεσόγειο και στη Ρωσία. Πρόγραµµα Εργασιών του Συµβουλίου. Ευχαριστούµε τους Ιταλούς συναδέλφους µας και τη Γραµµατεία του Συµβουλίου για τη βοήθειά τους στη σύνταξη ενός κοινού Προγράµµατος Εργασιών, το οποίο ελπίζουµε ότι θα προσφέρει µεγαλύτερη συνοχή στις κοινές προσπάθειές µας για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανυποµονούµε να συνεργαστούµε µαζί σας τους επόµενους έξι µήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την ανάγκη για την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης, για τη ρύθµιση θεµάτων αναφορικά µε τα άσυλα και για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων µας, καθώς και για την περαιτέρω καλλιέργεια της συνεργασίας στον τοµέα της ικαιοσύνης. Για το σκοπό αυτό, η Ελληνική Προεδρία θα προαγάγει τη συζήτηση για ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής που θα εξασφαλίζει µια πιο ισορροπηµένη, µακροπρόθεσµη προσέγγιση του προβλήµατος της µετανάστευσης, εστιάζοντας στα αµοιβαία οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Αριστείδης Αγαθοκλής Πρέσβης Μόνιµος Αντιπρόσωπος Κοιτάζοντας ακόµα πιο µακριά, παρατηρείται ότι ο κόσµος αναγνωρίζει ολοένα και περισσότερο ότι το εµπόριο είναι ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία για την ανακούφιση από τη φτώχεια στις αναπτυσσόµενες χώρες. Σηµαντικές προετοιµασίες για τον επόµενο γύρο των διαπραγµατεύσεων διεθνούς εµπορίου θα ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Ο στόχος µας θα είναι να επιτύχουµε κοινές θέσεις σε ό,τι αφορά την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος εµπορίου για τις εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ευθύνη που φέρουµε έναντι των εταίρων µας στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Μαζί µε την Ιταλία, που θα αναλάβει την Προεδρία µετά την Ελλάδα, έχουµε αναλάβει την πρωτοβουλία να συντάξουµε το πρώτο ετήσιο

4 4 H Ελληνική Κυβέρνηση Κωνσταντίνος Σηµίτης Πρωθυπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών Γιώργος Α. Παπανδρέου Υπουργός Εξωτερικών Τάσος Γιαννίτσης Υπουργός Αναπληρωτής Εξωτερικών Γιάννος Παπαντωνίου Υπουργός Εθνικής Άµυνας Κώστας Σκανδαλίδης Υπουργός Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης Γεώργιος ρυς Υπουργός Γεωργίας Φίλιππος Πετσάλνικος Υπουργός ικαιοσύνης Ευάγγελος Βενιζέλος Υπουργός Πολιτισµού Χρήστος Βερελής Υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Υπουργός ηµόσιας Τάξης

5 5 Άκης Τσοχατζόπουλος Υπουργός Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων Πέτρος Ευθυµίου Υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων ηµήτρης Ρέππας Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κωνσταντίνος Στεφανής Υπουργός Υγείας & Πρόνοιας Γεώργιος Ανωµερίτης Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας Χρήστος Πρωτόπαπας Υπουργός Τύπου & ΜΜΕ Γεώργιος Πασχαλίδης Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Νίκος Σηφουνάκης Υπουργός Αιγαίου Στέφανος Μανίκας Υπουργός Επικρατείας

6 6 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 25, Rue Montoyer, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο T +32(0) , F +32(0) , E Αριστείδης Αγαθοκλής ΠΥΑ Μόνιµος Αντιπρόσωπος T +32(0) , F +32(0) , E Άγγελος Αυγουστίδης Ακόλουθος Τύπου Οµάδα Πληροφόρησης E ηµήτριος Ράλλης ΠΥΑ Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος T +32(0) , F +32(0) E ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ Ρούσος Κούνδουρος ΣΠΑ Εκπρόσωπος τύπου Σχέσεις µε Τύπο και ΜΜΕ ΕΜΑ II T +32(0) , F +32(0) , E ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 227, Rue de la Loi 1040 Βρυξέλλες, Βέλγιο T +32(0) , F +32(0) , E W Νικόλαος Βλαχάκης Σύµβουλος τύπου Σχέσεις µε Τύπο και ΜΜΕ ΕΜΑ I E Παύλος Πάντσιος Ακόλουθος Τύπου ΕΜΑ Ι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή E Κωνσταντίνος Μαυροειδής Ακόλουθος Τύπου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συνέλευση E Σοφία Τσαντζάλου-Πατακιά Ακόλουθος Τύπου Επισκόπηση Τύπου και ΜΜΕ, ηµόσιες Σχέσεις E Ιωάννης Σταράκης ηµοσιογράφος ιαδίκτυο, Πολιτιστικά E Βασίλειος Χαβουζούδης ιοικητικός Υπάλληλος E Catelijne Van Bouchaute Eπιτόπιο Προσωπικό E

7 7 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Απόστολος Μπαλτάς Συντονιστής ΕΜΑ II, Antici T +32(0) , K +32(0) , E Αντώνιος Αλεξανδρίδης Αναπληρωτής Antici T +32(0) , K +32(0) , E Αργυρώ Παπούλια Συντονίστρια ΕΜΑ I, Mertens T +32(0) , E Χρήστος Καποδίστριας Αναπληρωτής Mertens T +32(0) , E Ναταλία Κοκκώνη Εµπειρογνώµων Α Σύµβουλος Μονίµου Αντιπροσώπου T +32(0) , E Μαρία Αρβανίτη Γραµµατεία Μονίµου Αντιπροσώπου T +32(0) , E Γρηγορία Οικονόµου Γραµµατεία Μονίµου Αντιπροσώπου T +32(0) , E Ελένη Λουκοπούλου Γραµµατεία Αναπληρωτή Μονίµου Αντιπροσώπου T +32(0) , E Πηνελόπη ιαδιάση Γραµµατεία Mertens T +32(0) , E Κωνσταντίνος Χατζάρας Βοηθός Antici T +32(0) , E Νικόλαος Φώσκολος Σύµβουλος Μονίµου Αντιπροσώπου επί Θεµάτων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου T +32(0) , E

8 8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κωνσταντίνος Χαλαστάνης ΣΠΑ Προϊστάµενος Οργαν. Μονάδος Εξωτερικών Σχέσεων Σύµβουλος RELEX (Εξωτερικών Σχέσεων) T +32(0) , Κ +32(0) , E Άννα-Μαρία Μπούρα ΓΠΑ Βοηθός RELEX Οµάδες Εργασίας: «Τροµοκρατίας», Ελέγχου Συµβατικών Όπλων, ΟΑΣΕ, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, Αφοπλισµού, Ηνωµένων Εθνών, Μη ιάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, Αγαθών ιπλής Χρήσης T +32(0) , K +32(0) , E Θεµιστοκλής εµίρης ΣΠΑ Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας υτικών Βαλκανίων T +32(0) , K + 32(0) , E Άξελ Σωτήριος Βαλντέν Ειδικός Σύµβουλος επί Βαλκανικών Θεµάτων Συντονιστής ιαδικασίας Zagreb II T +32(0) , E Αντώνης Παπακώστας ΓΠΑ Οµάδα Εργασίας υτικών Βαλκανίων T +32(0) , K +32(0) , E Άννα Σορώτου ΓΠΑ Κεντρική Ευρώπη Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας για τις Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης T +32(0) , E Βασίλειος Μούτσογλου ΣΠΑ Πρόεδρος Οµάδας Ασίας T +32(0) , K +32(0) , E Παναγιώτης Στουρνάρας ΣΠΑ Πρόεδρος ιατλαντικού ιαλόγου, Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, Επισιτιστική Βοήθεια T +32(0) , E Ελευθερία Ραπτάρχη-Αβαριτσιώτη Εµπειρογνώµων Α Ε.Ε.Ε., ιατλαντικές Σχέσεις, Ανθρωπιστική Βοήθεια T +32(0) , K +32(0) , E Νικόλαος Πατακιάς ΣΠΑ Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας για την Ασία, Καραϊβική και Ειρηνικό, Οµάδα Εργασίας Αναπτυξιακής Συνεργασίας T +32(0) , E Αλέξανδρος Ιωαννίδης ΓΠΓ T +32(0) , E

9 9 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργία Ρεβύθη Εµπειρογνώµων Α ACP, Ανάπτυξη T +32(0) , K +32(0) , E Κωνσταντίνος Μοάτσος ΣΠΑ Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη T +32(0) , K +32(0) , E Τίνα Σέραφ Εµπειρογνώµων Α Αγαθά ιπλής Χρήσης, Ελέγχου Συµβατικών Όπλων, Εξαγωγών Συµβατικών Όπλων, Αφοπλισµού, Μη ιάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, «Τροµοκρατίας» T +32(0) , E ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ιωάννης Παπαµελετίου ΓΠΑ Πρόεδρος Οµάδων Μαγκρέµπ/Χωρών Βορείου Αφρικής, Μέσης Ανατολής, Οµάδα Εργασίας Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας, Μαγκρέµπ T +32(0) , E Ιωάννης Μπράχος Εµπειρογνώµων Α Πρόεδρος Οµάδας Λατινικής Αµερικής T +32(0) , K +32(0) , E Παναγιώτης Μπενιάδης Πρόεδρος Οµάδας Ανατολικής Ευρώπης T +32(0) , K +32(0) , E Εύα Ρουπακιά Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική Ασία T +32(0) , K +32(0) , E Τρύφων Παρασκευόπουλος Πρέσβης Αντιπρόσωπος στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας T +32(0) , F +32(0) , E Michele Ceurvorst Γραµµατέας του Πρέσβη T +32(0) , E Αγή Μπαλτά Σύµβουλος Πρεσβείας Πρόεδρος της Πολιτικο-Στρατιωτικής Οµάδας Εργασίας Πολιτικο-Στρατιωτικές Πτυχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας Σχέσεις Ε.Ε. - ΝΑΤΟ Συντονίστρια Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας T +32(0) , E

10 10 Σοφία Φιλιππίδου Γραµµατεία της Πρεσβείας Πρόεδρος της Επιτροπής ιαχείρισης Κρίσεων µε Πολιτικά Μέσα Πτυχές Πολιτών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας T +32(0) , E Ιωάννης - Μιλτιάδης Νικολαΐδης Γραµµατεία της Πρεσβείας Πτυχές Πολιτών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας T +32(0) , E Κωνσταντίνα Καµίτση Γραµµατεία Πρεσβείας Πολιτικο-Στρατιωτικές Πτυχές της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άµυνας Συντονίστρια Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας T +32(0) , E Σταύρος Κυρίµης Ακόλουθος Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας Εξαγωγών Συµβατικών Όπλων Στρατιωτικές Πτυχές της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άµυνας T +32(0) , E ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Χρίστος Αθανασίου Αντιστράτηγος Μόνιµος Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος Σύµβουλος Άµυνας Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Βασίλειος Γκογκουβίτης Ταξίαρχος Αναπληρωτής Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E ηµήτριος Κουρκούλης Πλοίαρχος Στρατιωτικός Σύµβουλος Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας του Γενικού Στρατιωτικού Στόχου Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Βασίλειος Λεβέντης Πλοίαρχος Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Κωνσταντίνος Κωσταντάρας Αντισυνταγµατάρχης Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E ηµόκριτος Ζερβάκης Αντισυνταγµατάρχης Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E

11 11 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηµοσθένης Αθανασίου Αντισυνταγµατάρχης Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Σπυρίδων Παπαδάκης Αντισυνταγµατάρχης Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Γεώργιος Ζησιµόπουλος Ανθυποπλοίαρχος Γραµµατεία T +32(0) , E ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Χρήστος Στρατογιάννης Ακόλουθος ΟΕΥ Πρόεδρος ΑΚΕ/ ηµοσιονοµικών, Βασικών Προϊόντων, 133 Χάλυβα ιαχειριστικές Επιτροπές Χάλυβα, Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης, Επιτροπή ιευκόλυνσης Επενδύσεων T +32(0) , E Ευλαµβία Μαυροκεφάλου-Μανιάκη-Γρίβα Ακόλουθος ΟΕΥ Πρόεδρος Ο.Ε. Εµπορικών Θεµάτων Συµβουλευτική Επιτροπή Anti-Dumping, Επιτροπή Εµπορικών Εµποδίων, Επιτροπή Μέτρων ιασφάλισης, Επιτροπή Καν.520/94 T +32(0) , E ήµητρα Χριστοδουλοπούλου Γραµµατέας Α ΟΕΥ Πρόεδρος Επιτροπής 133 Κλωστ/κών, Ο.Ε. Συστ. Γεν. Προτιµήσεων (ΣΓΠ), ιαχειριστικές Επιτροπές Κλωστ/κών & ΣΓΠ T +32(0) , E Σταµατία Κοντοπαναγιώτου Πρόεδρος Επιτροπής 133 Αναπληρωτών Επιτροπή 133 Τακτικών T +32(0) , E Βασίλειος Τσέλιος Επιτροπή 133 Αναπληρωτών, Επιτροπή 133 Τακτικών, ιατλαντικές Σχέσεις, Ο.Ε. EUROMED T +32(0) , K +32(0) , E Αλέξανδρος Οικονόµου Γραµµατέας Α ΟΕΥ Πρόεδρος Επιτροπής 133 Υπηρεσιών ιαχειριστικές Επιτροπές Προγραµµάτων Λατ Αµερικής / Ασίας, Ευρω-Μεσογειακής Ζώνης, TACIS, Ο.Ε. EUROMED-Υπηρεσίες T +32(0) , E

12 12 ΙΕΥΡΥΝΣΗ Ευθύµιος Κωστόπουλος Γραµµατεύς Πρεσβείας Γ ιεύρυνση Ε.Ε., Πρόεδρος ELARG T +32(0) , E Α. Παπαϊωάννου ΓΠΓ ιεύρυνση Ε.Ε. T +32(0) , E Αγγέλα Γελαστού Άµεση και Έµµεση Φορολογία T +32(0) , E Βασιλική Τάτση Άµεση και Έµµεση Φορολογία T +32(0) , E Γεώργιος Βήτος Τελωνειακή Ένωση T +32(0) , E ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μαρία Ασηµακοπούλου Προϊσταµένη Οργανικής Μονάδας Οικονοµικός Σύµβουλος Συντονισµός ECOFIN T +32(0) E Ελένη Χυτοπούλου ιαρθρωτική Πολιτική T +32(0) , E Μάρκος Καρµίρης Χρηµατοπιστωτικά T +32(0) , E Κωνσταντίνος Νειχωρίτης Τελωνειακή Συνεργασία Τελωνειακή Ένωση T +32(0) , E Γεώργιος Γεωργίου Προϋπολογισµός T +32(0) E Νικόλαος Παναγιωτόπουλος Κανονισµός Προσωπικού T +32(0) , E Αγγέλα Μακροπούλου Εσωτερική Αγορά Κρατικές Ενισχύσεις T +32(0) , E

13 13 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φώτιος Σπαθόπουλος T +32(0) , E Κασσάνδρα ηµητρίου Τεχνική Εναρµόνιση Επικίνδυνες ουσίες χηµικά T +32(0) , E Στυλιανή Ντασίου Στατιστικά T +32(0) , E Χριστίνα Παπακωνσταντίνου Χρηµατοπιστωτικά T +32(0) , E Τατιάνα Σπέντζα Γραµµατεία T +32(0) , E ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( ΕΥ) Γεώργιος Παπακώστας ΓΠΑ Σύµβουλος ΕΥ, Συλλογική Αξιολόγησης, HLWG, Άρθρο 36 Συντονισµός T +32(0) , E Μαρία Μιχελογιαννάκη Εµπειρογνώµων Α Άσυλο T +32(0) , E Μαγδαληνή αδιώτου Γραµµατεία T +32(0) , E Παναγιώτης Ζαρίφης Μετανάστευση, Πολιτική Προστασία (PROCIV), ιαχείριση Κρίσεων T +32(0) , E Ευτυχία Παπαδοκωστοπούλου Γραµµατεία T +32(0) , E Σταύρος Τσιέπας ΣΠΑ Γενικός Συντονισµός ΕΥ: HLWG Άσυλο και Μετανάστευση SCIFA, Άρθρο 36, Εξωτερικές Σχέσεις, Συµβούλιο ΕΥ T +32(0) , F +32(0) E Ευάγγελος Κασαλιάς Εισαγγελεύς Πρωτοδικών Θέµατα ικαστικής Συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων Εξωτερικών Σχέσεων, MDG ( ικαστικά Θέµατα), Προγράµµατα Grotius - Hippokrates T +32(0) , E ηµήτριος Ζηµιανίτης Αντιεισαγγελεύς Πρωτοδικών Ουσιαστικό Ποινικό ίκαιο T +32(0) , E

14 14 Γεώργιος Παπαγεωργίου Πρωτοδίκης Αστικό ίκαιο, Προστασία εδοµένων, ιαχείριση Κρίσεων, Οµάδα Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολιτική Συνεργασία, Προγράµµατα Συγχρηµατοδότησης, ικαστήριο Ευρωπαϊκής Κοινότητας T +32(0) , E Στέλλα Κουρούτου Αστυνόµος Α Θέµατα Συνόρων Μετανάστευσης VISA SCHENGEN CIREFI-SIS- SIRENE T +32(0) , E Θωµάς Ζάρβαλης Αστυνόµος Α Αστυνοµική Συνεργασία EUROPOL - Τροµοκρατία, MDG, Ναρκωτικά, Αστυνοµικά Θέµατα στην ιαχείριση Κρίσεων, Προγράµµατα STOP- Oisin - Falcone T +32(0) , E ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ιωάννα Μαραγκουδάκη Νοµικός Σύµβουλος ΕΝΥ Νοµικά Θέµατα T +32(0) , E Παναγιώτης Τριδήµας Νοµικός Σύµβουλος Σύνταξη Συνθήκης Προσχωρήσεως T +32(0) , E ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος-Τσίρος Εµπειρογνώµων Α T +32(0) , E ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ηµήτριος Χριστοδούλου Προϊστάµενος Οργανικής Μονάδας Συντονιστής, Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, Συναντήσεις Συµβουλίου E Γεωργία Μπαζώτη - Μιτσώνη Ζωική Παραγωγή - Εθνικές Ενισχύσεις ιεύρυνση, FAO, WTO, OECD T +32(0) , E Ευανθία Ψιλολίγνου ηµοσιονοµικά Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε. για Θέµατα Αγροτικής Πολιτικής T +32(0) , E Βενετσιάνα Κολυβά Φρούτα Λαχανικά Αµπελουργία T +32(0) , E

15 15 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντώνιος Κουντούρης Φρούτα Λαχανικά Ελαιόλαδο T +32(0) , E ηµήτριος ηµητρίου Αροτραίες Καλλιέργειες Βιοµηχανικά και Κλωστικά Φυτά T +32(0) , E Κωνσταντίνος Γκολφίδης Ζωική Παραγωγή T +32(0) , E Χρυσούλα Παπαδηµητρίου Φυτοφάρµακα Λιπάσµατα Τρόφιµα Περιβάλλον T +32(0) , E Σπυρίδων Ντουντουνάκης Κτηνιατρικά Ζωοτροφές T +32(0) , E Όλγα Αγιοβλασίτη Αλιεία T +32(0) , E ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Άγγελος Αγγελίδης Θέµατα Εργασιακής Νοµοθεσίας Βιοµηχανικές Σχέσεις Εργασιακή Ισότητα Συνθήκες Ασφαλείας και Υγείας στο χώρο εργασίας T +32(0) , E Κωνσταντίνος Χαµπίδης Εργασιακή Στρατηγική Κοινωνική Ασφάλιση και Προστασία Κοινωνικός ιάλογος T +32(0) , E Νέλλη Κουρέτα Κοινωνικά Θέµατα Εργασία T +32(0) , E ΥΓΕΙΑ Γεώργιος Γεωργακόπουλος Θέµατα Υγείας T +32(0) , E ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Καλλιόπη Κοσµίδου Γραµµατεία T +32(0) , E Αλέξανδρος Ακριτόπουλος Βιοµηχανική Πολιτική Ναυπηγεία Ανταγωνισµός Κρατικές Ενισχύσεις T +32(0) , E

16 16 ηµήτριος Αντωνόπουλος Ενεργειακή Πολιτική T +32(0) , E Γρηγόριος Νανίδης EUROCONTROL T +32(0) , E Γεώργιος Ασωνίτης Θέµατα Καταναλωτή Τουρισµός T +32(0) , E Τριαντάφυλλος Παπατριανταφύλλου Μεταφορές Χερσαίες Εναέριες T +32(0) , E Γεώργιος Λιώρης Εταιρικό ίκαιο Ασφάλειες T +32(0) , E Σεραφείµ-Ιωάννης Πέτρου EUROCONTROL T +32(0) , E Αλίκη Παππά Έρευνα Τεχνολογία T +32(0) , E Κωνσταντίνος Βουδούρης Ταχυδροµικές Υπηρεσίες - Τηλεπικοινωνίες T +32(0) , E Χαράλαµπος Πίππος Ενέργεια T +32(0) , E ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παναγιώτης Πετρόπουλος Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Θαλάσσιες Μεταφορές - Ναυτιλιακά Θέµατα T +32(0) , E Άννα Λιβιεράτου Μεταφορές Χερσαίες Εναέριες T +32(0) , Ε ηµοσθένης Μαγγίνας Ταχυδροµικές Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίες T +32(0) , E Ιωάννης Καραγεωργόπουλος Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Θαλάσσιες Μεταφορές - Ναυτιλιακά Θέµατα T +32(0) , E

17 17 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Μαργαρίτα Καραβασίλη Χόνδρου Κλιµατολογικές Αλλαγές Βιοτεχνολογία- Περιβαλλοντολογικά Θέµατα T +32(0) , E Λάζαρος Σταθάκης Χηµικά Απόβλητα Μόλυνση Περιβάλλοντος Ύδατα T +32(0) , E Ανέστης Γουργιώτης Θέµατα Περιβάλλοντος T +32(0) , E ΠΑΙ ΕΙΑ Κωνσταντίνος Σιάκαρης Θέµατα Παιδείας T +32(0) , E ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Σοφία Γιαλαµά Πολιτισµός Αθλητισµός Πνευµατικά ικαιώµατα T +32(0) , E ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Χριστίνα Παναγοπούλου Πολιτική Οπτικοακουστικών Μέσων T +32(0) , E Νικόλαος Ματθιουδάκης ΣΠΑ Θεσµικά Θέµατα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας Γενικών Υποθέσεων T +32(0) , E Σταύρος Βενιζέλος ΓΠΒ Θέµατα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου T +32(0) , E ήµητρα Νταραχάνη Γραµµατεία T +32(0) , E ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Πέτρος Μαυροειδής ΣΠΑ Προϊστάµενος Οργανικής Μονάδας Υπεύθυνος Θεµάτων Προσωπικού Συντονιστής Οργανωτικών Θεµάτων Ελληνικής Προεδρίας µε Γραµµατεία Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Κατερίνα εντάκη Θέµατα Προσωπικού T +32(0) , E

18 18 Ιωάννα ηµητρίου Θέµατα Προσωπικού T +32(0) , E Ελπινίκη Καρκαµπάση ιαχείριση Οικονοµικών Μόνιµης Αντιπροσωπείας T +32(0) , E Κωνσταντίνος Τσικρικάς Θέµατα Εθιµοτυπίας T +32(0) , E ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Γεώργιος Πένταρης T +32(0) , E ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΑ I Ευθύµιος Μέξης T +32(0) , E ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΑ IΙ Ιωάννης Μπαξεβανάκης Υπηρεσιακές Μετακινήσεις T +32(0) , E ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηµήτριος Καρζής Μηχανικός Επικοινωνιών και Πληροφορικής T +32(0) , E Αλκιβιάδης Μπρίκης Μηχανικός Επικοινωνιών και Πληροφορικής T +32(0) ,E Φλωρεντία Καραµανώλη-Καταλειφού T +32(0) , E Μιχάλης Λίβας T +32(0) , E Χρυσάνθη Λεβεντέρη T +32(0) , E Κυριάκος Μπεζάζης Νοµικά Κείµενα T +32(0) , E ΥΠΟ ΟΧΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Άγγελος Κόπιτσας Μηχανικός Επικοινωνιών και Πληροφορικής T +32(0) ,E Αγγελική Κουρούδη T +32(0) , E

19 19 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ JUSTUS LIPSIUS Μαρία Φωτοπούλου T +32(0) , E Θεοδώρα Βεργή T +32(0) , E

20 20 Επικοινωνιακοί σύνδεσµοι του Υπουργείου Εξωτερικών Γραφεία Υπουργού Γεωργίου Α. Παπανδρέου ιπλωµατικό Γραφείο Τ , F E Ιδιαίτερο Γραφείο T , F E Γραφεία Αναπληρωτή Υπουργού Τάσου Γιαννίτση ιπλωµατικό Γραφείο T , , F E Ιδιαίτερο Γραφείο T , F E Τηλεφωνικό Κέντρο: ικτυακός τόπος: Υπηρεσία Ενηµέρωσης Παναγιώτης Μπεγλίτης Εκπρόσωπος Τύπου Τ F , , Ε Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας Σταυρούλα Βαβαλέα Τ F Ε Γραφεία Υφυπουργού Ανδρέα Λοβέρδου ιπλωµατικό Γραφείο T , , F E Ιδιαίτερο Γραφείο T , , F E Γραφείο Υφυπουργού Ιωάννη Μαγκριώτη ιπλωµατικό Γραφείο Τ , , F Ε Ιδιαίτερο Γραφείο Τ , , , F Ε

21 21 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αναστάσιου Σκοπελίτη Τ , F Ε Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ηλία Πλασκοβίτη Τ , F , Ε Γενική ιεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων Γεώργιος Γεννηµατάς Τ , F Ε Γενική ιεύθυνση Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ηµήτριος Κοντουµάς Τ , , F Ε Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Αλέξανδρος Μηλιαρέσης Τ , F Ε ιεύθυνση Koινής Εξωτερικής Πολιτικής & Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) Σταύρος Βασιλόπουλος Τ , F Ε ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων Βασίλειος Εικοσιπένταρχος Τ , F Ε ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης & Οικονοµικής & Νοµισµατικής Πολιτικής ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Γεωργίας & Άλλων Πολιτικών Παναγιώτα Μαυροµιχάλη Τ , F Ε ιεύθυνση ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων & Schengen Μαρία Μαρινάκη Τ , , F Ε Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Παναγιώτης Μπάιζος Τ , , F Ε ιεύθυνση Εθιµοτυπίας ανάη Κουµανάκου Τ , , F Ε

22 22 Σύνδεσµοι Επικοινωνίας των Υπουργείων Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών Γιώργος Στουραΐτης Τ , F , Ε Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθανάσιος Ξερικός Τ , F , Ε Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Αρετή Μάρκου Τ , F , Κ , Ε Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης Γεώργιος Νικητιάδης Τ /6/9, F , Κ Ε Υπουργείο Ανάπτυξης Λάζαρος Χατζηνάκος Τ , F , Κ Χρήστος ρογκάρης Τ , F , Κ Σταύρος Γριµάνης Τ , F , Κ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων Ζωρζέτα Λάλη Τ , F , Ε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Χαράλαµπος Γιαννακός Τ , F , Ε Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Αντιόπη Γρίβα Τ , F , Κ , Ε Στέφανος Μιχαλάκος Τ , F , Κ Υπουργείο Γεωργίας Γιώργος Σεφερτζής Τ , F , Ε Υπουργείο ικαιοσύνης Νικόλαος Παπασπύρου Τ , F , Κ , Ε Αθανάσιος Παπαϊωάννου Τ , F , Κ , Ε Υπουργείο Πολιτισµού Γιώργος Λιόντος Τ , F , Ε Νικόλαος Παπανικολάου για θέµατα Ολυµπιακών Αγώνων Τ ,

23 23 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Χρήστος ασκαλόπουλος Τ , F , Κ , Ε Ρουγγέρη Αναστασία Τ , F , Κ , Ε Υπουργείο ηµόσιας Τάξης Νικόλαος Τασιόπουλος Τ , , , F Κ , Ε Ιωάννης Χουλιάρας για θέµατα Αστυνοµικής Συνεργασίας Τ , F , Ε ηµήτριος Λουράντος για θέµατα Μετανάστευσης και Ασύλου Τ , F , Ε Ευάγγελος Αραµπατζής Τ , F , Ε Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Γεώργιος Γιαννηµάρας Τ , , F , Ε ηµήτριος Μπαντιάς Τ , , F , Ε Ιωάννης Κουρουνιώτης Τ , F , Ε Υπουργείο Τύπου & ΜΜΕ Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Τ , , F Κ , Ε Μαργαρίτα Παπαδά Οργανωτικός Σύνδεσµος για την Ελληνική Προεδρία Τ , , F , Κ , Ε Ελένη Κουτρούµπα Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας για τα Οπτικοακουστικά Θέµατα Τ , , F Κ , Ε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Πωλίνα Λάµψα Τ , F , Κ , Ε Σωτήρης Σέρµπος Τ , F , Κ , Ε Υπουργείο Αιγαίου Βασίλειος Λαµπιδώνης Τ , F

24 24 Hµερολόγιο της Ελληνικής Προεδρίας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Τ 01 Π 02 Π 03 Σ 04 Κ Τ 07 Τ 08 Π 09 Π 10 Σ 11 Κ Τ 14 Τ 15 Π 16 Π 17 Σ 18 Κ Τ 21 Τ 22 Π 23 Π 24 Σ 25 Κ Τ 28 Τ 29 Π 30 Π 31 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Πρωτοχρονιά ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ (πιθ.) EUROGROUP (απόγευµα) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ECOFIN ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΜΑ I / ΕΜΑ IΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ EΕ-ASEAN ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟ ΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ EΕ-ASEAN ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟ ΟΣ ΕΜΑ I ΕΜΑ II EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ναύπλιο)

25 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Σ 01 Κ Τ 04 Τ 05 Π 06 Π 07 Σ 08 Κ Τ 11 Τ 12 Π 13 Π 14 Σ 15 Κ Τ 18 Τ 19 Π 20 Π 21 Σ 22 Κ Τ 25 Τ 26 Π 27 Π 28 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ (πιθ.) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ (πιθ.) / ΕΜΑ I EUROGROUP (απόγευµα) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ECOFIN ΕΜΑ I / ΕΜΑ II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (πιθ.) / ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Θεσσαλονίκη)

26 26 ΜΑΡΤΙΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Σ 01 Κ Τ 04 Τ 05 Π 06 Π 07 Σ 08 Κ Τ 11 Τ 12 Π 13 Π 14 Σ 15 Κ Τ 18 Τ 19 Π 20 Π 21 Σ 22 Κ Τ 25 Τ 26 Π 27 Π 28 Σ 29 Κ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EUROGROUP (απόγευµα) ECOFIN - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΑ I (πιθ.) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ& ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΜΑ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ (πιθ.) EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ (Ιωάννινα) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ (Ιωάννινα) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΑΣ (Αθήνα) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΑΣ (Αθήνα) EΕ-ΟΜΑ Α ΡΙΟ, EΕ-MERCOSUR (Αθήνα) EΕ-ΟΜΑ Α ΡΙΟ, EΕ-MERCOSUR (Αθήνα) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Βέροια) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Βέροια)

27 27 Hµερολόγιο της Προεδρίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Τ 01 Τ 02 Π 03 Π 04 Σ 05 Κ Τ 08 Τ 09 Π 10 Π 11 Σ 12 Κ Τ 15 Τ 16 Π 17 Π 18 Σ 19 Κ Τ 22 Τ 23 Π 24 Π 25 Σ 26 Κ Τ 29 Τ 30 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / ΕΜΑ I ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ / ΕΜΑ I ΕΜΑ I ΕΜΑ II Καθολική Μεγάλη Παρασκευή Καθολικό Πάσχα Καθολική ευτέρα του Πάσχα Ορθόδοξη Μεγάλη Παρασκευή Ορθόδοξο Πάσχα Ορθόδοξη ευτέρα του Πάσχα / ΕΜΑ I EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ECOFIN (Χανιά) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ECOFIN (Χανιά) ΣΥΝΟ ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε.- ΑΦΡΙΚΗΣ (Λισσαβόνα, Πορτογαλία) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ECOFIN (Χανιά) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ (πιθανή ηµεροµ.) (Αθήνα) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ (Αθήνα)

28 28 ΜΑΪΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Π 01 Π 02 Σ 03 Κ Τ 06 Τ 07 Π 08 Π 09 Σ 10 Κ Τ 13 Τ 14 Π 15 Π 16 Σ 17 Κ Τ 20 Τ 21 Π 22 Π 23 Σ 24 Κ Τ 27 Τ 28 Π 29 Π 30 Σ 31 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εργατική Πρωτοµαγιά ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (πιθ.) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΑ I Ηµέρα της Ευρώπης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ EUROGROUP (απόγευµα) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ECOFIN / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΜΑ I E.Ε.-AΚΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΜΥΝΑΣ =E.Ε. & ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ / ΕΜΑ I (πιθ.) ΕΜΑ I ΕΜΑ II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αναλήψεως EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ GYMNICH GYMNICH GYMNICH ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αθήνα) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Κέρκυρα) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Κέρκυρα) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Χαλκιδική) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (κρουαζιέρα) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Χαλκιδική) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (κρουαζιέρα) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (κρουαζιέρα) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Θεσσαλονίκη) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ (Αθήνα) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ (Αθήνα) ΣΥΝΟ ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε. - ΡΩΣΙΑΣ (Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία)

29 29 Hµερολόγιο της Προεδρίας ΙΟΥNΙΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Κ Τ 03 Τ 04 Π 05 Π 06 Σ 07 Κ Τ 10 Τ 11 Π 12 Π 13 Σ 14 Κ Τ 17 Τ 18 Π 19 Π 20 Σ 21 Κ Τ 24 Τ 25 Π 26 Π 27 Σ 28 Κ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EUROGROUP (απόγευµα) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ECOFIN - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Πεντηκοστή / ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΜΑ II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (πιθ.) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Αλεξανδρούπολη) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Αλεξανδρούπολη) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ (Ρόδος) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Θεσσαλονίκη) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΙI- ΣΥΝΟ ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ (Θεσσαλονίκη)

30 Σηµειώσεις 30

31 31

32 32 Αθήνα Παναγιώτης Μπεγλίτης Υπουργείο Εξωτερικών Υπηρεσία Ενηµέρωσης Εκπρόσωπος Τύπου Τ F , , Ε Σταυρούλα Βαβαλέα Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας Τ F Ε Φιλίππα Χατζησταύρου Υπουργείο Εξωτερικών ικτυακός τόπος: Σύνδεσµος επικοινωνίας T E Βρυξέλλες Ρούσος Κούνδουρος Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπρόσωπος Τύπου Σχέσεις µε Τύπο και ΜΜΕ ΕΜΑ II T +32(0) F +32(0) E Νικόλαος Βλαχάκης Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σύµβουλος Τύπου Σχέσεις µε Τύπο και ΜΜΕ ΕΜΑ I Τ +32(0) F +32(0) E