EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Vade Mecum

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Vade Mecum"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Vade Mecum

2 2 Πρόλογος Την 1η Ιανουαρίου 2003 η Ελλάδα αναλαµβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τέταρτη φορά, σε µια ιστορική στιγµή στην πορεία της Ένωσης. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στην Κοπεγχάγη το εκέµβριο του 2002 θα διαµορφώσουν το γεωγραφικό, πολιτικό και οικονοµικό µέλλον της Ευρώπης. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ελληνικής Προεδρίας θα είναι να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση των απαραίτητων προετοιµασιών για την υπογραφή της Συνθήκης Ένταξης των νέων κρατών-µελών τον Απρίλιο του Θα καταβάλουµε επίσης κάθε προσπάθεια να βοηθήσουµε τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Τουρκία να προχωρήσουν προς την απόκτηση υποψηφιότητας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2003 θα διεξαχθεί µια εις βάθος συζήτηση για τα αποτελέσµατα της ιάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Η συζήτηση αυτή θα είναι ζωτικής σηµασίας για τον προσδιορισµό τόσο των πολιτικών που θα ακολουθήσει η διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και του είδους των θεσµών που απαιτούνται για την εφαρµογή τους. Ένας σηµαντικός στόχος της Ελληνικής Προεδρίας θα είναι να προωθήσει τη σύγκλιση απόψεων για το Μέλλον της Ευρώπης, που θα θέσουν τις κατευθύνσεις για την επόµενη ιακυβερνητική ιάσκεψη. Ωστόσο πρέπει να γίνει πολλή δουλειά µέχρι τότε. Το Μάρτιο η Ελληνική Προεδρία θα προεδρεύσει στην τελευταία από µια σειρά εαρινών συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου αφιερωµένων στα κρίσιµα θέµατα της οικονοµικής µεταρρύθµισης και της απασχόλησης. Για να επιτύχουµε το φιλόδοξο στόχο που θέσαµε στη Λισσαβόνα πριν από τρία χρόνια και να αποδείξουµε την ετοιµότητά µας να ενισχύσουµε τη στρατηγική της Λισσαβόνας και να επιταχύνουµε τις µεταρρυθµίσεις ώστε να επιτύχουµε το στόχο του 2010, δηλαδή να κάνουµε µέχρι το 2010 την Ευρωπαϊκή Ένωση την πιο δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία του κόσµου, που θα βασίζεται στη γνώση χρειάζεται να κάνουµε αλµατώδη βήµατα προς αυτό το στόχο. Το πιο σηµαντικό είναι ότι χρειάζεται να συµφωνήσουµε σε νέες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Απασχόλησης, οι οποίες θα µας βοηθήσουν να παράσχουµε τις θέσεις εργασίας που απαιτούν η οικονοµία µας και οι πολίτες µας. Ενώ η διεύρυνση και η οικονοµική µεταρρύθµιση προσφέρουν µεγάλες ελπίδες και ευκαιρίες για την Ευρώπη, αυτή τη στιγµή η διεθνής κοινότητα αντιµετωπίζει επικίνδυνες απειλές και προκλήσεις για την παγκόσµια ασφάλεια. Εποµένως, η Ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει την εξαιρετική δουλειά των Βέλγων, Ισπανών και ανών προκατόχων µας στην εφαρµογή του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Ταυτόχρονα µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των πολιτών µας από τροµοκρατικές ενέργειες, πρέπει να εξετάσουµε τις αρχικές αιτίες της τροµοκρατίας. Εποµένως, η Προεδρία µας θα έχει ως προτεραιότητα να συνεχιστεί η συνεργασία µας µε άλλους σηµαντικούς διεθνείς εταίρους, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, και µέσω του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών να βοηθήσουµε να επιτευχθεί η διαρκής ειρήνη στις πιο ταραγµένες περιοχές του κόσµου. Εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, τα Βαλκάνια αποτελούν ένα ενθαρρυντικό παράδειγµα των θετικών επιδράσεων που είχαν οι προσπάθειες για ειρήνη σε όλο τον κόσµο. Η αλλαγή που σηµειώθηκε στην περιοχή των Βαλκανίων τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή. Ωστόσο, είναι ακόµα πολλά που πρέπει να γίνουν. Σε ορισµένα µέρη στα δυτικά Βαλκάνια απαιτούνται ακόµα διεθνείς ειρηνευτικές δραστηριότητες, για να εξασφαλιστεί η οικοδόµηση γερών θεµελίων για διαρκή σταθερότητα και δηµοκρατία. Η Ελληνική Προεδρία είναι

3 3 αποφασισµένη να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία µε το ΝΑΤΟ, σηµαντικό ρόλο σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για την ενίσχυση αυτής της διαδικασίας, η Ελληνική Προεδρία θα έχει ως πρωταρχικό στόχο να συνεχίσει την ανάπτυξη οικονοµικών και κοινωνικών συνεργασιών µε τους γείτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, στον Καύκασο, στη Μεσόγειο και στη Ρωσία. Πρόγραµµα Εργασιών του Συµβουλίου. Ευχαριστούµε τους Ιταλούς συναδέλφους µας και τη Γραµµατεία του Συµβουλίου για τη βοήθειά τους στη σύνταξη ενός κοινού Προγράµµατος Εργασιών, το οποίο ελπίζουµε ότι θα προσφέρει µεγαλύτερη συνοχή στις κοινές προσπάθειές µας για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανυποµονούµε να συνεργαστούµε µαζί σας τους επόµενους έξι µήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την ανάγκη για την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης, για τη ρύθµιση θεµάτων αναφορικά µε τα άσυλα και για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων µας, καθώς και για την περαιτέρω καλλιέργεια της συνεργασίας στον τοµέα της ικαιοσύνης. Για το σκοπό αυτό, η Ελληνική Προεδρία θα προαγάγει τη συζήτηση για ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής που θα εξασφαλίζει µια πιο ισορροπηµένη, µακροπρόθεσµη προσέγγιση του προβλήµατος της µετανάστευσης, εστιάζοντας στα αµοιβαία οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Αριστείδης Αγαθοκλής Πρέσβης Μόνιµος Αντιπρόσωπος Κοιτάζοντας ακόµα πιο µακριά, παρατηρείται ότι ο κόσµος αναγνωρίζει ολοένα και περισσότερο ότι το εµπόριο είναι ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία για την ανακούφιση από τη φτώχεια στις αναπτυσσόµενες χώρες. Σηµαντικές προετοιµασίες για τον επόµενο γύρο των διαπραγµατεύσεων διεθνούς εµπορίου θα ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Ο στόχος µας θα είναι να επιτύχουµε κοινές θέσεις σε ό,τι αφορά την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος εµπορίου για τις εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ευθύνη που φέρουµε έναντι των εταίρων µας στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Μαζί µε την Ιταλία, που θα αναλάβει την Προεδρία µετά την Ελλάδα, έχουµε αναλάβει την πρωτοβουλία να συντάξουµε το πρώτο ετήσιο

4 4 H Ελληνική Κυβέρνηση Κωνσταντίνος Σηµίτης Πρωθυπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών Γιώργος Α. Παπανδρέου Υπουργός Εξωτερικών Τάσος Γιαννίτσης Υπουργός Αναπληρωτής Εξωτερικών Γιάννος Παπαντωνίου Υπουργός Εθνικής Άµυνας Κώστας Σκανδαλίδης Υπουργός Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης Γεώργιος ρυς Υπουργός Γεωργίας Φίλιππος Πετσάλνικος Υπουργός ικαιοσύνης Ευάγγελος Βενιζέλος Υπουργός Πολιτισµού Χρήστος Βερελής Υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Υπουργός ηµόσιας Τάξης

5 5 Άκης Τσοχατζόπουλος Υπουργός Ανάπτυξης Βάσω Παπανδρέου Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων Πέτρος Ευθυµίου Υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων ηµήτρης Ρέππας Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κωνσταντίνος Στεφανής Υπουργός Υγείας & Πρόνοιας Γεώργιος Ανωµερίτης Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας Χρήστος Πρωτόπαπας Υπουργός Τύπου & ΜΜΕ Γεώργιος Πασχαλίδης Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Νίκος Σηφουνάκης Υπουργός Αιγαίου Στέφανος Μανίκας Υπουργός Επικρατείας

6 6 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 25, Rue Montoyer, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο T +32(0) , F +32(0) , E Αριστείδης Αγαθοκλής ΠΥΑ Μόνιµος Αντιπρόσωπος T +32(0) , F +32(0) , E Άγγελος Αυγουστίδης Ακόλουθος Τύπου Οµάδα Πληροφόρησης E ηµήτριος Ράλλης ΠΥΑ Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος T +32(0) , F +32(0) E ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ Ρούσος Κούνδουρος ΣΠΑ Εκπρόσωπος τύπου Σχέσεις µε Τύπο και ΜΜΕ ΕΜΑ II T +32(0) , F +32(0) , E ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 227, Rue de la Loi 1040 Βρυξέλλες, Βέλγιο T +32(0) , F +32(0) , E W Νικόλαος Βλαχάκης Σύµβουλος τύπου Σχέσεις µε Τύπο και ΜΜΕ ΕΜΑ I E Παύλος Πάντσιος Ακόλουθος Τύπου ΕΜΑ Ι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή E Κωνσταντίνος Μαυροειδής Ακόλουθος Τύπου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συνέλευση E Σοφία Τσαντζάλου-Πατακιά Ακόλουθος Τύπου Επισκόπηση Τύπου και ΜΜΕ, ηµόσιες Σχέσεις E Ιωάννης Σταράκης ηµοσιογράφος ιαδίκτυο, Πολιτιστικά E Βασίλειος Χαβουζούδης ιοικητικός Υπάλληλος E Catelijne Van Bouchaute Eπιτόπιο Προσωπικό E

7 7 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Απόστολος Μπαλτάς Συντονιστής ΕΜΑ II, Antici T +32(0) , K +32(0) , E Αντώνιος Αλεξανδρίδης Αναπληρωτής Antici T +32(0) , K +32(0) , E Αργυρώ Παπούλια Συντονίστρια ΕΜΑ I, Mertens T +32(0) , E Χρήστος Καποδίστριας Αναπληρωτής Mertens T +32(0) , E Ναταλία Κοκκώνη Εµπειρογνώµων Α Σύµβουλος Μονίµου Αντιπροσώπου T +32(0) , E Μαρία Αρβανίτη Γραµµατεία Μονίµου Αντιπροσώπου T +32(0) , E Γρηγορία Οικονόµου Γραµµατεία Μονίµου Αντιπροσώπου T +32(0) , E Ελένη Λουκοπούλου Γραµµατεία Αναπληρωτή Μονίµου Αντιπροσώπου T +32(0) , E Πηνελόπη ιαδιάση Γραµµατεία Mertens T +32(0) , E Κωνσταντίνος Χατζάρας Βοηθός Antici T +32(0) , E Νικόλαος Φώσκολος Σύµβουλος Μονίµου Αντιπροσώπου επί Θεµάτων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου T +32(0) , E

8 8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κωνσταντίνος Χαλαστάνης ΣΠΑ Προϊστάµενος Οργαν. Μονάδος Εξωτερικών Σχέσεων Σύµβουλος RELEX (Εξωτερικών Σχέσεων) T +32(0) , Κ +32(0) , E Άννα-Μαρία Μπούρα ΓΠΑ Βοηθός RELEX Οµάδες Εργασίας: «Τροµοκρατίας», Ελέγχου Συµβατικών Όπλων, ΟΑΣΕ, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, Αφοπλισµού, Ηνωµένων Εθνών, Μη ιάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, Αγαθών ιπλής Χρήσης T +32(0) , K +32(0) , E Θεµιστοκλής εµίρης ΣΠΑ Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας υτικών Βαλκανίων T +32(0) , K + 32(0) , E Άξελ Σωτήριος Βαλντέν Ειδικός Σύµβουλος επί Βαλκανικών Θεµάτων Συντονιστής ιαδικασίας Zagreb II T +32(0) , E Αντώνης Παπακώστας ΓΠΑ Οµάδα Εργασίας υτικών Βαλκανίων T +32(0) , K +32(0) , E Άννα Σορώτου ΓΠΑ Κεντρική Ευρώπη Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας για τις Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης T +32(0) , E Βασίλειος Μούτσογλου ΣΠΑ Πρόεδρος Οµάδας Ασίας T +32(0) , K +32(0) , E Παναγιώτης Στουρνάρας ΣΠΑ Πρόεδρος ιατλαντικού ιαλόγου, Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, Επισιτιστική Βοήθεια T +32(0) , E Ελευθερία Ραπτάρχη-Αβαριτσιώτη Εµπειρογνώµων Α Ε.Ε.Ε., ιατλαντικές Σχέσεις, Ανθρωπιστική Βοήθεια T +32(0) , K +32(0) , E Νικόλαος Πατακιάς ΣΠΑ Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας για την Ασία, Καραϊβική και Ειρηνικό, Οµάδα Εργασίας Αναπτυξιακής Συνεργασίας T +32(0) , E Αλέξανδρος Ιωαννίδης ΓΠΓ T +32(0) , E

9 9 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργία Ρεβύθη Εµπειρογνώµων Α ACP, Ανάπτυξη T +32(0) , K +32(0) , E Κωνσταντίνος Μοάτσος ΣΠΑ Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη T +32(0) , K +32(0) , E Τίνα Σέραφ Εµπειρογνώµων Α Αγαθά ιπλής Χρήσης, Ελέγχου Συµβατικών Όπλων, Εξαγωγών Συµβατικών Όπλων, Αφοπλισµού, Μη ιάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής, Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, «Τροµοκρατίας» T +32(0) , E ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ιωάννης Παπαµελετίου ΓΠΑ Πρόεδρος Οµάδων Μαγκρέµπ/Χωρών Βορείου Αφρικής, Μέσης Ανατολής, Οµάδα Εργασίας Ευρωµεσογειακής Συνεργασίας, Μαγκρέµπ T +32(0) , E Ιωάννης Μπράχος Εµπειρογνώµων Α Πρόεδρος Οµάδας Λατινικής Αµερικής T +32(0) , K +32(0) , E Παναγιώτης Μπενιάδης Πρόεδρος Οµάδας Ανατολικής Ευρώπης T +32(0) , K +32(0) , E Εύα Ρουπακιά Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική Ασία T +32(0) , K +32(0) , E Τρύφων Παρασκευόπουλος Πρέσβης Αντιπρόσωπος στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας T +32(0) , F +32(0) , E Michele Ceurvorst Γραµµατέας του Πρέσβη T +32(0) , E Αγή Μπαλτά Σύµβουλος Πρεσβείας Πρόεδρος της Πολιτικο-Στρατιωτικής Οµάδας Εργασίας Πολιτικο-Στρατιωτικές Πτυχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας Σχέσεις Ε.Ε. - ΝΑΤΟ Συντονίστρια Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας T +32(0) , E

10 10 Σοφία Φιλιππίδου Γραµµατεία της Πρεσβείας Πρόεδρος της Επιτροπής ιαχείρισης Κρίσεων µε Πολιτικά Μέσα Πτυχές Πολιτών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας T +32(0) , E Ιωάννης - Μιλτιάδης Νικολαΐδης Γραµµατεία της Πρεσβείας Πτυχές Πολιτών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας T +32(0) , E Κωνσταντίνα Καµίτση Γραµµατεία Πρεσβείας Πολιτικο-Στρατιωτικές Πτυχές της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άµυνας Συντονίστρια Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας T +32(0) , E Σταύρος Κυρίµης Ακόλουθος Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας Εξαγωγών Συµβατικών Όπλων Στρατιωτικές Πτυχές της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άµυνας T +32(0) , E ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Χρίστος Αθανασίου Αντιστράτηγος Μόνιµος Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος Σύµβουλος Άµυνας Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Βασίλειος Γκογκουβίτης Ταξίαρχος Αναπληρωτής Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E ηµήτριος Κουρκούλης Πλοίαρχος Στρατιωτικός Σύµβουλος Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας του Γενικού Στρατιωτικού Στόχου Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Βασίλειος Λεβέντης Πλοίαρχος Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Κωνσταντίνος Κωσταντάρας Αντισυνταγµατάρχης Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E ηµόκριτος Ζερβάκης Αντισυνταγµατάρχης Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E

11 11 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηµοσθένης Αθανασίου Αντισυνταγµατάρχης Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Σπυρίδων Παπαδάκης Αντισυνταγµατάρχης Στρατιωτικός Σύµβουλος Στρατιωτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Γεώργιος Ζησιµόπουλος Ανθυποπλοίαρχος Γραµµατεία T +32(0) , E ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Χρήστος Στρατογιάννης Ακόλουθος ΟΕΥ Πρόεδρος ΑΚΕ/ ηµοσιονοµικών, Βασικών Προϊόντων, 133 Χάλυβα ιαχειριστικές Επιτροπές Χάλυβα, Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης, Επιτροπή ιευκόλυνσης Επενδύσεων T +32(0) , E Ευλαµβία Μαυροκεφάλου-Μανιάκη-Γρίβα Ακόλουθος ΟΕΥ Πρόεδρος Ο.Ε. Εµπορικών Θεµάτων Συµβουλευτική Επιτροπή Anti-Dumping, Επιτροπή Εµπορικών Εµποδίων, Επιτροπή Μέτρων ιασφάλισης, Επιτροπή Καν.520/94 T +32(0) , E ήµητρα Χριστοδουλοπούλου Γραµµατέας Α ΟΕΥ Πρόεδρος Επιτροπής 133 Κλωστ/κών, Ο.Ε. Συστ. Γεν. Προτιµήσεων (ΣΓΠ), ιαχειριστικές Επιτροπές Κλωστ/κών & ΣΓΠ T +32(0) , E Σταµατία Κοντοπαναγιώτου Πρόεδρος Επιτροπής 133 Αναπληρωτών Επιτροπή 133 Τακτικών T +32(0) , E Βασίλειος Τσέλιος Επιτροπή 133 Αναπληρωτών, Επιτροπή 133 Τακτικών, ιατλαντικές Σχέσεις, Ο.Ε. EUROMED T +32(0) , K +32(0) , E Αλέξανδρος Οικονόµου Γραµµατέας Α ΟΕΥ Πρόεδρος Επιτροπής 133 Υπηρεσιών ιαχειριστικές Επιτροπές Προγραµµάτων Λατ Αµερικής / Ασίας, Ευρω-Μεσογειακής Ζώνης, TACIS, Ο.Ε. EUROMED-Υπηρεσίες T +32(0) , E

12 12 ΙΕΥΡΥΝΣΗ Ευθύµιος Κωστόπουλος Γραµµατεύς Πρεσβείας Γ ιεύρυνση Ε.Ε., Πρόεδρος ELARG T +32(0) , E Α. Παπαϊωάννου ΓΠΓ ιεύρυνση Ε.Ε. T +32(0) , E Αγγέλα Γελαστού Άµεση και Έµµεση Φορολογία T +32(0) , E Βασιλική Τάτση Άµεση και Έµµεση Φορολογία T +32(0) , E Γεώργιος Βήτος Τελωνειακή Ένωση T +32(0) , E ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μαρία Ασηµακοπούλου Προϊσταµένη Οργανικής Μονάδας Οικονοµικός Σύµβουλος Συντονισµός ECOFIN T +32(0) E Ελένη Χυτοπούλου ιαρθρωτική Πολιτική T +32(0) , E Μάρκος Καρµίρης Χρηµατοπιστωτικά T +32(0) , E Κωνσταντίνος Νειχωρίτης Τελωνειακή Συνεργασία Τελωνειακή Ένωση T +32(0) , E Γεώργιος Γεωργίου Προϋπολογισµός T +32(0) E Νικόλαος Παναγιωτόπουλος Κανονισµός Προσωπικού T +32(0) , E Αγγέλα Μακροπούλου Εσωτερική Αγορά Κρατικές Ενισχύσεις T +32(0) , E

13 13 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φώτιος Σπαθόπουλος T +32(0) , E Κασσάνδρα ηµητρίου Τεχνική Εναρµόνιση Επικίνδυνες ουσίες χηµικά T +32(0) , E Στυλιανή Ντασίου Στατιστικά T +32(0) , E Χριστίνα Παπακωνσταντίνου Χρηµατοπιστωτικά T +32(0) , E Τατιάνα Σπέντζα Γραµµατεία T +32(0) , E ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( ΕΥ) Γεώργιος Παπακώστας ΓΠΑ Σύµβουλος ΕΥ, Συλλογική Αξιολόγησης, HLWG, Άρθρο 36 Συντονισµός T +32(0) , E Μαρία Μιχελογιαννάκη Εµπειρογνώµων Α Άσυλο T +32(0) , E Μαγδαληνή αδιώτου Γραµµατεία T +32(0) , E Παναγιώτης Ζαρίφης Μετανάστευση, Πολιτική Προστασία (PROCIV), ιαχείριση Κρίσεων T +32(0) , E Ευτυχία Παπαδοκωστοπούλου Γραµµατεία T +32(0) , E Σταύρος Τσιέπας ΣΠΑ Γενικός Συντονισµός ΕΥ: HLWG Άσυλο και Μετανάστευση SCIFA, Άρθρο 36, Εξωτερικές Σχέσεις, Συµβούλιο ΕΥ T +32(0) , F +32(0) E Ευάγγελος Κασαλιάς Εισαγγελεύς Πρωτοδικών Θέµατα ικαστικής Συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων Εξωτερικών Σχέσεων, MDG ( ικαστικά Θέµατα), Προγράµµατα Grotius - Hippokrates T +32(0) , E ηµήτριος Ζηµιανίτης Αντιεισαγγελεύς Πρωτοδικών Ουσιαστικό Ποινικό ίκαιο T +32(0) , E

14 14 Γεώργιος Παπαγεωργίου Πρωτοδίκης Αστικό ίκαιο, Προστασία εδοµένων, ιαχείριση Κρίσεων, Οµάδα Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολιτική Συνεργασία, Προγράµµατα Συγχρηµατοδότησης, ικαστήριο Ευρωπαϊκής Κοινότητας T +32(0) , E Στέλλα Κουρούτου Αστυνόµος Α Θέµατα Συνόρων Μετανάστευσης VISA SCHENGEN CIREFI-SIS- SIRENE T +32(0) , E Θωµάς Ζάρβαλης Αστυνόµος Α Αστυνοµική Συνεργασία EUROPOL - Τροµοκρατία, MDG, Ναρκωτικά, Αστυνοµικά Θέµατα στην ιαχείριση Κρίσεων, Προγράµµατα STOP- Oisin - Falcone T +32(0) , E ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ιωάννα Μαραγκουδάκη Νοµικός Σύµβουλος ΕΝΥ Νοµικά Θέµατα T +32(0) , E Παναγιώτης Τριδήµας Νοµικός Σύµβουλος Σύνταξη Συνθήκης Προσχωρήσεως T +32(0) , E ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος-Τσίρος Εµπειρογνώµων Α T +32(0) , E ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ηµήτριος Χριστοδούλου Προϊστάµενος Οργανικής Μονάδας Συντονιστής, Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, Συναντήσεις Συµβουλίου E Γεωργία Μπαζώτη - Μιτσώνη Ζωική Παραγωγή - Εθνικές Ενισχύσεις ιεύρυνση, FAO, WTO, OECD T +32(0) , E Ευανθία Ψιλολίγνου ηµοσιονοµικά Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε. για Θέµατα Αγροτικής Πολιτικής T +32(0) , E Βενετσιάνα Κολυβά Φρούτα Λαχανικά Αµπελουργία T +32(0) , E

15 15 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντώνιος Κουντούρης Φρούτα Λαχανικά Ελαιόλαδο T +32(0) , E ηµήτριος ηµητρίου Αροτραίες Καλλιέργειες Βιοµηχανικά και Κλωστικά Φυτά T +32(0) , E Κωνσταντίνος Γκολφίδης Ζωική Παραγωγή T +32(0) , E Χρυσούλα Παπαδηµητρίου Φυτοφάρµακα Λιπάσµατα Τρόφιµα Περιβάλλον T +32(0) , E Σπυρίδων Ντουντουνάκης Κτηνιατρικά Ζωοτροφές T +32(0) , E Όλγα Αγιοβλασίτη Αλιεία T +32(0) , E ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Άγγελος Αγγελίδης Θέµατα Εργασιακής Νοµοθεσίας Βιοµηχανικές Σχέσεις Εργασιακή Ισότητα Συνθήκες Ασφαλείας και Υγείας στο χώρο εργασίας T +32(0) , E Κωνσταντίνος Χαµπίδης Εργασιακή Στρατηγική Κοινωνική Ασφάλιση και Προστασία Κοινωνικός ιάλογος T +32(0) , E Νέλλη Κουρέτα Κοινωνικά Θέµατα Εργασία T +32(0) , E ΥΓΕΙΑ Γεώργιος Γεωργακόπουλος Θέµατα Υγείας T +32(0) , E ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Καλλιόπη Κοσµίδου Γραµµατεία T +32(0) , E Αλέξανδρος Ακριτόπουλος Βιοµηχανική Πολιτική Ναυπηγεία Ανταγωνισµός Κρατικές Ενισχύσεις T +32(0) , E

16 16 ηµήτριος Αντωνόπουλος Ενεργειακή Πολιτική T +32(0) , E Γρηγόριος Νανίδης EUROCONTROL T +32(0) , E Γεώργιος Ασωνίτης Θέµατα Καταναλωτή Τουρισµός T +32(0) , E Τριαντάφυλλος Παπατριανταφύλλου Μεταφορές Χερσαίες Εναέριες T +32(0) , E Γεώργιος Λιώρης Εταιρικό ίκαιο Ασφάλειες T +32(0) , E Σεραφείµ-Ιωάννης Πέτρου EUROCONTROL T +32(0) , E Αλίκη Παππά Έρευνα Τεχνολογία T +32(0) , E Κωνσταντίνος Βουδούρης Ταχυδροµικές Υπηρεσίες - Τηλεπικοινωνίες T +32(0) , E Χαράλαµπος Πίππος Ενέργεια T +32(0) , E ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παναγιώτης Πετρόπουλος Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Θαλάσσιες Μεταφορές - Ναυτιλιακά Θέµατα T +32(0) , E Άννα Λιβιεράτου Μεταφορές Χερσαίες Εναέριες T +32(0) , Ε ηµοσθένης Μαγγίνας Ταχυδροµικές Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίες T +32(0) , E Ιωάννης Καραγεωργόπουλος Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Θαλάσσιες Μεταφορές - Ναυτιλιακά Θέµατα T +32(0) , E

17 17 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Μαργαρίτα Καραβασίλη Χόνδρου Κλιµατολογικές Αλλαγές Βιοτεχνολογία- Περιβαλλοντολογικά Θέµατα T +32(0) , E Λάζαρος Σταθάκης Χηµικά Απόβλητα Μόλυνση Περιβάλλοντος Ύδατα T +32(0) , E Ανέστης Γουργιώτης Θέµατα Περιβάλλοντος T +32(0) , E ΠΑΙ ΕΙΑ Κωνσταντίνος Σιάκαρης Θέµατα Παιδείας T +32(0) , E ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Σοφία Γιαλαµά Πολιτισµός Αθλητισµός Πνευµατικά ικαιώµατα T +32(0) , E ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Χριστίνα Παναγοπούλου Πολιτική Οπτικοακουστικών Μέσων T +32(0) , E Νικόλαος Ματθιουδάκης ΣΠΑ Θεσµικά Θέµατα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας Γενικών Υποθέσεων T +32(0) , E Σταύρος Βενιζέλος ΓΠΒ Θέµατα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου T +32(0) , E ήµητρα Νταραχάνη Γραµµατεία T +32(0) , E ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Πέτρος Μαυροειδής ΣΠΑ Προϊστάµενος Οργανικής Μονάδας Υπεύθυνος Θεµάτων Προσωπικού Συντονιστής Οργανωτικών Θεµάτων Ελληνικής Προεδρίας µε Γραµµατεία Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης T +32(0) , E Κατερίνα εντάκη Θέµατα Προσωπικού T +32(0) , E

18 18 Ιωάννα ηµητρίου Θέµατα Προσωπικού T +32(0) , E Ελπινίκη Καρκαµπάση ιαχείριση Οικονοµικών Μόνιµης Αντιπροσωπείας T +32(0) , E Κωνσταντίνος Τσικρικάς Θέµατα Εθιµοτυπίας T +32(0) , E ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Γεώργιος Πένταρης T +32(0) , E ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΑ I Ευθύµιος Μέξης T +32(0) , E ΑΡΧΕΙΟ ΕΜΑ IΙ Ιωάννης Μπαξεβανάκης Υπηρεσιακές Μετακινήσεις T +32(0) , E ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ηµήτριος Καρζής Μηχανικός Επικοινωνιών και Πληροφορικής T +32(0) , E Αλκιβιάδης Μπρίκης Μηχανικός Επικοινωνιών και Πληροφορικής T +32(0) ,E Φλωρεντία Καραµανώλη-Καταλειφού T +32(0) , E Μιχάλης Λίβας T +32(0) , E Χρυσάνθη Λεβεντέρη T +32(0) , E Κυριάκος Μπεζάζης Νοµικά Κείµενα T +32(0) , E ΥΠΟ ΟΧΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Άγγελος Κόπιτσας Μηχανικός Επικοινωνιών και Πληροφορικής T +32(0) ,E Αγγελική Κουρούδη T +32(0) , E

19 19 Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ JUSTUS LIPSIUS Μαρία Φωτοπούλου T +32(0) , E Θεοδώρα Βεργή T +32(0) , E

20 20 Επικοινωνιακοί σύνδεσµοι του Υπουργείου Εξωτερικών Γραφεία Υπουργού Γεωργίου Α. Παπανδρέου ιπλωµατικό Γραφείο Τ , F E Ιδιαίτερο Γραφείο T , F E Γραφεία Αναπληρωτή Υπουργού Τάσου Γιαννίτση ιπλωµατικό Γραφείο T , , F E Ιδιαίτερο Γραφείο T , F E Τηλεφωνικό Κέντρο: ικτυακός τόπος: Υπηρεσία Ενηµέρωσης Παναγιώτης Μπεγλίτης Εκπρόσωπος Τύπου Τ F , , Ε Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας Σταυρούλα Βαβαλέα Τ F Ε Γραφεία Υφυπουργού Ανδρέα Λοβέρδου ιπλωµατικό Γραφείο T , , F E Ιδιαίτερο Γραφείο T , , F E Γραφείο Υφυπουργού Ιωάννη Μαγκριώτη ιπλωµατικό Γραφείο Τ , , F Ε Ιδιαίτερο Γραφείο Τ , , , F Ε

21 21 Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αναστάσιου Σκοπελίτη Τ , F Ε Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ηλία Πλασκοβίτη Τ , F , Ε Γενική ιεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων Γεώργιος Γεννηµατάς Τ , F Ε Γενική ιεύθυνση Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ηµήτριος Κοντουµάς Τ , , F Ε Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Αλέξανδρος Μηλιαρέσης Τ , F Ε ιεύθυνση Koινής Εξωτερικής Πολιτικής & Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) Σταύρος Βασιλόπουλος Τ , F Ε ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων Βασίλειος Εικοσιπένταρχος Τ , F Ε ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενοποίησης & Οικονοµικής & Νοµισµατικής Πολιτικής ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Γεωργίας & Άλλων Πολιτικών Παναγιώτα Μαυροµιχάλη Τ , F Ε ιεύθυνση ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων & Schengen Μαρία Μαρινάκη Τ , , F Ε Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Παναγιώτης Μπάιζος Τ , , F Ε ιεύθυνση Εθιµοτυπίας ανάη Κουµανάκου Τ , , F Ε

22 22 Σύνδεσµοι Επικοινωνίας των Υπουργείων Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας & Οικονοµικών Γιώργος Στουραΐτης Τ , F , Ε Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθανάσιος Ξερικός Τ , F , Ε Υπουργείο Εθνικής Άµυνας Αρετή Μάρκου Τ , F , Κ , Ε Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης Γεώργιος Νικητιάδης Τ /6/9, F , Κ Ε Υπουργείο Ανάπτυξης Λάζαρος Χατζηνάκος Τ , F , Κ Χρήστος ρογκάρης Τ , F , Κ Σταύρος Γριµάνης Τ , F , Κ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ηµοσίων Έργων Ζωρζέτα Λάλη Τ , F , Ε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Χαράλαµπος Γιαννακός Τ , F , Ε Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Αντιόπη Γρίβα Τ , F , Κ , Ε Στέφανος Μιχαλάκος Τ , F , Κ Υπουργείο Γεωργίας Γιώργος Σεφερτζής Τ , F , Ε Υπουργείο ικαιοσύνης Νικόλαος Παπασπύρου Τ , F , Κ , Ε Αθανάσιος Παπαϊωάννου Τ , F , Κ , Ε Υπουργείο Πολιτισµού Γιώργος Λιόντος Τ , F , Ε Νικόλαος Παπανικολάου για θέµατα Ολυµπιακών Αγώνων Τ ,

23 23 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Χρήστος ασκαλόπουλος Τ , F , Κ , Ε Ρουγγέρη Αναστασία Τ , F , Κ , Ε Υπουργείο ηµόσιας Τάξης Νικόλαος Τασιόπουλος Τ , , , F Κ , Ε Ιωάννης Χουλιάρας για θέµατα Αστυνοµικής Συνεργασίας Τ , F , Ε ηµήτριος Λουράντος για θέµατα Μετανάστευσης και Ασύλου Τ , F , Ε Ευάγγελος Αραµπατζής Τ , F , Ε Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Γεώργιος Γιαννηµάρας Τ , , F , Ε ηµήτριος Μπαντιάς Τ , , F , Ε Ιωάννης Κουρουνιώτης Τ , F , Ε Υπουργείο Τύπου & ΜΜΕ Ιωάννης Κωνσταντόπουλος Τ , , F Κ , Ε Μαργαρίτα Παπαδά Οργανωτικός Σύνδεσµος για την Ελληνική Προεδρία Τ , , F , Κ , Ε Ελένη Κουτρούµπα Πρόεδρος Οµάδας Εργασίας για τα Οπτικοακουστικά Θέµατα Τ , , F Κ , Ε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Πωλίνα Λάµψα Τ , F , Κ , Ε Σωτήρης Σέρµπος Τ , F , Κ , Ε Υπουργείο Αιγαίου Βασίλειος Λαµπιδώνης Τ , F

24 24 Hµερολόγιο της Ελληνικής Προεδρίας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Τ 01 Π 02 Π 03 Σ 04 Κ Τ 07 Τ 08 Π 09 Π 10 Σ 11 Κ Τ 14 Τ 15 Π 16 Π 17 Σ 18 Κ Τ 21 Τ 22 Π 23 Π 24 Σ 25 Κ Τ 28 Τ 29 Π 30 Π 31 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Πρωτοχρονιά ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ (πιθ.) EUROGROUP (απόγευµα) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ECOFIN ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΜΑ I / ΕΜΑ IΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ EΕ-ASEAN ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟ ΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ EΕ-ASEAN ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟ ΟΣ ΕΜΑ I ΕΜΑ II EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ναύπλιο)

25 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Σ 01 Κ Τ 04 Τ 05 Π 06 Π 07 Σ 08 Κ Τ 11 Τ 12 Π 13 Π 14 Σ 15 Κ Τ 18 Τ 19 Π 20 Π 21 Σ 22 Κ Τ 25 Τ 26 Π 27 Π 28 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ (πιθ.) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ (πιθ.) / ΕΜΑ I EUROGROUP (απόγευµα) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ECOFIN ΕΜΑ I / ΕΜΑ II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (πιθ.) / ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Θεσσαλονίκη)

26 26 ΜΑΡΤΙΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Σ 01 Κ Τ 04 Τ 05 Π 06 Π 07 Σ 08 Κ Τ 11 Τ 12 Π 13 Π 14 Σ 15 Κ Τ 18 Τ 19 Π 20 Π 21 Σ 22 Κ Τ 25 Τ 26 Π 27 Π 28 Σ 29 Κ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EUROGROUP (απόγευµα) ECOFIN - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΑ I (πιθ.) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ& ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΜΑ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ (πιθ.) EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ (Ιωάννινα) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ (Ιωάννινα) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΑΣ (Αθήνα) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΑΣ (Αθήνα) EΕ-ΟΜΑ Α ΡΙΟ, EΕ-MERCOSUR (Αθήνα) EΕ-ΟΜΑ Α ΡΙΟ, EΕ-MERCOSUR (Αθήνα) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Βέροια) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Βέροια)

27 27 Hµερολόγιο της Προεδρίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Τ 01 Τ 02 Π 03 Π 04 Σ 05 Κ Τ 08 Τ 09 Π 10 Π 11 Σ 12 Κ Τ 15 Τ 16 Π 17 Π 18 Σ 19 Κ Τ 22 Τ 23 Π 24 Π 25 Σ 26 Κ Τ 29 Τ 30 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / ΕΜΑ I ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ / ΕΜΑ I ΕΜΑ I ΕΜΑ II Καθολική Μεγάλη Παρασκευή Καθολικό Πάσχα Καθολική ευτέρα του Πάσχα Ορθόδοξη Μεγάλη Παρασκευή Ορθόδοξο Πάσχα Ορθόδοξη ευτέρα του Πάσχα / ΕΜΑ I EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ECOFIN (Χανιά) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ECOFIN (Χανιά) ΣΥΝΟ ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε.- ΑΦΡΙΚΗΣ (Λισσαβόνα, Πορτογαλία) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ECOFIN (Χανιά) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ (πιθανή ηµεροµ.) (Αθήνα) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ (Αθήνα)

28 28 ΜΑΪΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Π 01 Π 02 Σ 03 Κ Τ 06 Τ 07 Π 08 Π 09 Σ 10 Κ Τ 13 Τ 14 Π 15 Π 16 Σ 17 Κ Τ 20 Τ 21 Π 22 Π 23 Σ 24 Κ Τ 27 Τ 28 Π 29 Π 30 Σ 31 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Εργατική Πρωτοµαγιά ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (πιθ.) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΑ I Ηµέρα της Ευρώπης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ EUROGROUP (απόγευµα) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ECOFIN / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΜΑ I E.Ε.-AΚΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΜΥΝΑΣ =E.Ε. & ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ / ΕΜΑ I (πιθ.) ΕΜΑ I ΕΜΑ II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αναλήψεως EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ GYMNICH GYMNICH GYMNICH ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αθήνα) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Κέρκυρα) ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Κέρκυρα) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Χαλκιδική) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (κρουαζιέρα) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Χαλκιδική) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (κρουαζιέρα) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (κρουαζιέρα) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Θεσσαλονίκη) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ (Αθήνα) ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ (Αθήνα) ΣΥΝΟ ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε. - ΡΩΣΙΑΣ (Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία)

29 29 Hµερολόγιο της Προεδρίας ΙΟΥNΙΟΣ ΗMEΡΟΜΗΝΙΑ Κ Τ 03 Τ 04 Π 05 Π 06 Σ 07 Κ Τ 10 Τ 11 Π 12 Π 13 Σ 14 Κ Τ 17 Τ 18 Π 19 Π 20 Σ 21 Κ Τ 24 Τ 25 Π 26 Π 27 Σ 28 Κ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EUROGROUP (απόγευµα) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ECOFIN - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Πεντηκοστή / ΕΜΑ I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΜΑ II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (πιθ.) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ EΛΛΑ Α / ΑΛΛΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Αλεξανδρούπολη) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Αλεξανδρούπολη) ΑΤΥΠΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ (Ρόδος) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Θεσσαλονίκη) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΙI- ΣΥΝΟ ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ (Θεσσαλονίκη)

30 Σηµειώσεις 30

31 31

32 32 Αθήνα Παναγιώτης Μπεγλίτης Υπουργείο Εξωτερικών Υπηρεσία Ενηµέρωσης Εκπρόσωπος Τύπου Τ F , , Ε Σταυρούλα Βαβαλέα Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας Τ F Ε Φιλίππα Χατζησταύρου Υπουργείο Εξωτερικών ικτυακός τόπος: Σύνδεσµος επικοινωνίας T E Βρυξέλλες Ρούσος Κούνδουρος Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπρόσωπος Τύπου Σχέσεις µε Τύπο και ΜΜΕ ΕΜΑ II T +32(0) F +32(0) E Νικόλαος Βλαχάκης Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σύµβουλος Τύπου Σχέσεις µε Τύπο και ΜΜΕ ΕΜΑ I Τ +32(0) F +32(0) E

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 25, Rue Montoyer 1000 BRUXELLES Τηλ. +32(0) 2 55.15.611 Fax: +32(0) 2 55.15.651 E-mail : mea.bruxelles@rp-grece.be A.E. Κος Βασίλης Κασκαρέλης Πληρεξούσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.9.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 51386 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 9661/164844 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενηµερώνουµε ότι η νέα ταχυδροµική διεύθυνση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου,

Σας ενηµερώνουµε ότι η νέα ταχυδροµική διεύθυνση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργοί και Υφυπουργοί (από έως σήμερα) Σημερινή ηγεσία

Υπουργοί και Υφυπουργοί (από έως σήμερα) Σημερινή ηγεσία Υπουργοί και Υφυπουργοί (από 24.07.1974 έως σήμερα) Σημερινή ηγεσία 26.01.2015- σήμερα: Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα 27.1.2015 - σήμερα : Νίκος Παππάς Υφυπουργός στον πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΣΧ-Ε91. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2012 Α.Π.: ΔΙΔΚ/Φ.38/4/18229 Σχετ.: 18114

ΑΔΑ: Β4ΓΣΧ-Ε91. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2012 Α.Π.: ΔΙΔΚ/Φ.38/4/18229 Σχετ.: 18114 ΑΔΑ: Β4ΓΣΧ-Ε91 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Η κατάταξη των πτυχιούχων έγινε από την Πενταμελή Επιτροπή Κατατάξεων, σύμφωνα με την αριθμ. 5/29-11-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Τηλ. : 210 2124457 Fax : 210 2124334 Email : ax2u074@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Τηλ. : 210 2124457 Fax : 210 2124334 Email : ax2u074@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου» Τρίκαλα 20.06.2008 Αρ. Πρωτ.:2033 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου» Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φέτος 102 ΑΡΙΣΤΑ! Το Φροντιστήριο για όλα τα μαθήματα. Σαρωτικές επιδόσεις και το 2014.

Φέτος 102 ΑΡΙΣΤΑ! Το Φροντιστήριο για όλα τα μαθήματα. Σαρωτικές επιδόσεις και το 2014. Το Φροντιστήριο για όλα τα μαθήματα ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30,65% 54,05% ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 24,17% 49,05% ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 27,45% 48% ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Απριλίου 2014 Τα ονόματα των υποψηφίων του Συνδυασμού μας "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ" Ο Συνδυασμός έχει ως εξής : ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού.

Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2015, από τα Λύκεια του Δήμου Ορχομενού. Και φέτος ο Δήμος Ορχομενού διοργάνωσε μια λιτή τελετή για τη βράβευση των εισαχθέντων στην τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008

Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008 Το Εθνικό Θεµατικό ίκτυο «Η ύναµη της ιαφορετικότητας» στα πλαίσια της ολοκληρωµένης παρέµβασης των µελών του για την άρση του αποκλεισµού από την κοινωνία και την αγορά εργασίας και την ανάδειξη της διαφορετικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΆΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΕΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ. 12444 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Ταχ.Κώδ. : 104 32 Αθήνα Τηλ. : 210 2124274 Fax : 210 2124334 Email : ax2u361@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Π. Ταχ.Κώδ. : 104 32 Αθήνα Τηλ. : 210 2124274 Fax : 210 2124334 Email : ax2u361@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες : Δρ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣ: το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 1. Παπανδρέου Μαρία, ΦΘ, MSc, PhD 2. Τριγώνης Ευάγγελος, ΦΘ 1. ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 8. ΡΑΦΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2. ΒΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 15/9/2009 Αρ. Πρωτ.: 2145 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΩΣ Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων Δήμου Κέρκυρας

ΘΕΜΑ: Επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων Δήμου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 21/01/2013 Ταχ. Δ/νση: Μαράσλειο Μέγαρο Αριθμ. πρωτ.: 5401 Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 α 49100 Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIKONΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Αριθµός προκηρυχθεισών θέσεων: 1 Ανδροµάχη- Σπίγγου. Αικατερίνη- Μαρία Χρήστος 73,33

ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Αριθµός προκηρυχθεισών θέσεων: 1 Ανδροµάχη- Σπίγγου. Αικατερίνη- Μαρία Χρήστος 73,33 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ 3η ΟΜΑ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 4η ΟΜΑ Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ( ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε ΡΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 'Αρθρο 6 υπ'

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ Κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 λειτουργούν δεκαοκτώ συνολικά Επιτροπές για την προώθηση των σχολικών στόχων υπό την ευθύνη των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών του Σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14034917 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 14034959 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14034918 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14034961 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 3ος όροφος - Πτέρυγα Β ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 2103442774 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΓ 3044 2103443461 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / ΦΑΞ 2103443551 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΓ 2103443450

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015.

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ.πρωτ.: 2/43683/0004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα