Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 21/3/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/26848/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Μιχαήλ Χριστοδούλου Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος Μέλος 5) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 6) Μπούκλας Ηλίας -Μέλος 7) Λυµουράς Παναγιώτης -Μέλος 8) Συκόφυλλος Μιχαήλ -Μέλος 9) Ιδοµενέας Παναγιώτης -Μέλος 10) Παναή Ευαγγελία Απόντες: 1) Μπαράκας Αθανάσιος -Μέλος Αρ. αποφ. 22/ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στην ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 9/11114/2011 της ενδιαφερόµενης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ επί της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ισιδώρου. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Αρ. αποφ. 23/ Περίληψη 35

2 Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 4/16784/2011 της ενδιαφερόµενης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ στο.. Γενναδίου εντός οικισµού. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Αρ. αποφ. 24/ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στον ΠΙΝΤΖΟ ΙΩΑΝΝΗ. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 4/24484/853/2011 του ενδιαφερόµενου για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ στον ΠΙΝΤΖΟ ΙΩΑΝΝΗ στο.. Ασκληπιείου περιοχή εσπότη Ρυάκι (Ξενοδοχείων). Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Αρ. αποφ. 25/ Περίληψη Απόσυρση 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης που αφορά στην µονοδρόµηση της οδού Ζακύνθου. 36

3 Η εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας που παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, ζήτησε από την Επιτροπή την απόσυρση του 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης που αφορά στην µονοδρόµηση της οδού Ζακύνθου διότι κατά την εκτίµηση της Τεχν. Υπηρεσίας το θέµα θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου και συγκεκριµένα µελετάται σοβαρά η αλλαγή της κατεύθυνσης της µονοδροµήσεως, λαµβάνοντας υπόψη και άλλα στοιχεία τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη προηγουµένως. Ο κ. Φλεβάρης θεωρεί ότι το θέµα, επειδή το µελέτησε ο ίδιος, είναι πλήρες και πρότεινε να µην αποσυρθεί, αλλά να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µειοψηφούντων των µελών Φλεβάρη, Συκόφυλου, Ιδοµενέα και Παναή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την απόσυρση του 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης που αφορά στην µονοδρόµηση της οδού Ζακύνθου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό µέρος της παρούσης. Αρ. αποφ. 26/ Περίληψη ιαγράµµιση Κεντρικής εισόδου προέκτασης Νεστοριδείου. (Θέµα Τεχν. Υπηρεσιών) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, το ΑΠ 2/5965/ έγγραφο της νσης Τεχν. Υπηρεσιών µε το οποίο προτείνει στην Ε.Π.Ζ. τη διαγράµµιση (κίτρινη γραµµή) της κεντρικής εισόδου της προέκτασης του Νεστοριδείου Μελάθρου επί της οδού Ιωάννου και Πάολας Νεστορίδου (πρώην Κώ) για µία µόνο θέση για να µην σταθµεύουν αυτοκίνητα, έτσι ώστε να µην δυσχεραίνεται η λειτουργία του κτηρίου. Το ως άνω έγγραφο συντάχθηκε µετά από αίτηση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης προς την νση Τεχν. Υπηρεσιών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο τη διαγράµµιση (κίτρινη γραµµή) της κεντρικής εισόδου της προέκτασης του Νεστοριδείου Μελάθρου επί της οδού Ιωάννου και Πάολας Νεστορίδου (πρώην Κώ) για να µην σταθµεύουν αυτοκίνητα, για µία µόνο θέση, λόγω των ηυξηµένων αναγκών που έχει η πόλις της Ρόδου σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, έτσι ώστε να µην δυσχεραίνεται η λειτουργία του κτηρίου. Αρ. αποφ. 27/ Περίληψη Ανακλήσεις αποφάσεων ηµ. Επιτροπής πρώην ήµου Λινδίων που αφορούν σε προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, το ΑΠ 16981/703/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας. Λινδίων που αφορά στο θέµα το οποίο έχει ως ακολούθως: Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα αποφάσεις της Ε του ήµου Λινδίων, µε τις οποίες χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, εντός των ιοικητικών ορίων της ηµοτικής Ενότητας Λινδίων και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες σχετικά µε την ανάκληση τους καθόσον µέχρι σήµερα δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µε την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών. 37

4 Αν και στις διατάξεις του αρθ-80 του Κ Κ δεν αναφέρεται χρονική διάρκεια ισχύος της προέγκρισης, εκτίµηση µας είναι πως αυτή θα πρέπει να ανακαλείται µετά παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήµατος εντός του οποίου δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος και όταν βέβαια έχουν µεταβληθεί οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε, όπως η ύπαρξη νέων κανονιστικών αποφάσεων, διοικητικών αλλαγών κλπ. Οι ενδιαφερόµενοι που υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση προέγκρισης και οι σχετικές αποφάσεις έχουν ως κατωτέρω: Αρ. απόφασης 1. Ξανθούλα ΚΙΑΚΟΥ του Παναγιώτη 66/ Σπυριδούλα ΜΕΤΣΙΟΥ του Γεωργίου 3/ Μυρτούλα ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ του Στεφάνου 22/ έσποινα ΚΑΙΣΑΡΙ Η του Φιλίππου 37/ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ.-ΝΑΚΟΥ.»ΟΕ 58/ Στέφανος ΖΥΜΑΡΑΚΗΣ του Αλκιβιάδη 50/ Πολυτίµη ΚΡΟΜΥ Α του Αντωνίου 50/ Φίλιππος ΤΖΟΓΙΑΣ του Γεωργίου 81/ Μαριάνθη ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ του Κων/νου 89/ έσποινα ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ του Λούκα 47/ Anna Elizabeth NIXON Brian 47/ Ο κ. Φλεβάρης ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέµατος για ένα περίπου µήνα, έτσι ώστε η ηµ. Ενότητα. Λινδίων να επικοινωνήσει µε τους ενδιαφερόµενους για να διαπιστωθεί αν ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην έκδοση της άδειας λειτουργίας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µειοψηφούντων των µελών Φλεβάρη, Συκόφυλου, Ιδοµενέα και Παναή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την ανάκληση των αποφάσεων της ηµ. Επιτροπής του πρώην ήµου Λινδίων όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, διότι µέχρι σήµερα δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους ενδιαφεροµένους για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µε την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών. Αρ. αποφ. 28/ Περίληψη Αφαιρέσεις ή µη Αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος και ανακλήσεις προηγουµένων αποφάσεων Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, λίστα που προσκόµισε η ηµοτική Αστυνοµία, στην οποία περιλαµβάνονται ονόµατα καταστηµαταρχών που αιτούνται ανάκληση παλαιοτέρων αποφάσεων λόγω προσκοµίσεως αθωωτικών αποφάσεων δικαστηρίων ή άλλων νοµιµοποιητικών εγγράφων ή προέβησαν σε διάφορες παραβάσεις. Η λίστα έχει ως ακολούθως: 1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λεωφ. Ρόδου- Καλλιθέας αρ. 39 Σνακ µπαρ- αναψυκτήριο χωρίς εργαστήριο Αρ. αδείας: 232/ Αρ. εγγράφου: 10831/10 ΕΛ. ΑΣ Ανάπτυξη ογδόντα (80) αντί τριάντα (30) τραπεζοκαθισµάτων στον εξωτερικό χώρο του καταστήµατος Για το κατάστηµα είχε εκδοθεί απόφαση σφράγισης για τις 21/02/11 βάση της 458/10 απόφασης.ε. Κατέθεσε το υπ αρ.: 854/ έγγραφο του Τµ. Υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι ο ανωτέρω έχει συµµορφωθεί πλήρως. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και µετά από γνώµη του Νοµικού Συµβούλου του ήµου κ. Στρατή ο οποίος είπε ότι η Ε.Π.Ζ. στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης θα µπορούσε να ανακαλέσει την υπ αριθ. 458/2010 απόφαση της ηµ. Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την ανάκληση της υπ αριθ. 458/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής λόγω καταθέσεως του ΑΠ 854/ έγγραφο του Τµ. Υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι ο ανωτέρω έχει συµµορφωθεί πλήρως. (ΟΜΟΦΩΝΑ) 38

5 2 ΚΟΥΝΙΑΤΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ Ευριπίδου αρ Καφετέρια- µπαρ Αρ. Αδείας: 29/ Αρ. εγγράφου: 2/21905/11 4 η ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΖ. ΑΡΧ/ΤΩΝ Παρά τις επανειληµµένες ειδοποιήσεις εξακολουθεί να διατηρεί αυθαίρετες κατασκευές στο δώµα & φουγάρο στην όψη, στοιχεία που αλλοιώνουν την µορφολογία του, βλάπτουν άµεσα το µνηµείο και συνιστούν αρχαιολογική παράβαση. Με την 458/ απόφαση της.ε. δεν ανακλήθηκε η Α.Ι.Λ. του καταστήµατος. Με το υπ αρ.: 519/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η υπόθεση διαβιβάζετε ξανά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος του ανωτέρω κ. Καζουλάκης προσκόµισε στην Επιτροπή αθωωτική απόφαση δικαστηρίου που αφορά σε παραβάσεις που ήδη η ηµ. Επιτροπή του τότε.ρ. έχει αποφανθεί και ο υποδιευθυντής της ηµ. Αστυνοµίας είπε ότι το θέµα επανέρχεται στην Επιτροπή λόγω του νέου εγγράφου που απέστειλε η 4 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ένα (1) µήνα προκειµένου να προσκοµίσει από την 4 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έγγραφο από το οποίο να προκύπτει πλήρης συµµόρφωση του ανωτέρω. (Κατά πλειοψηφία µειοψηφούντων των µελών της µειοψηφίας οι οποίοι πρότειναν να µην ανακληθεί η Α.Ι.Λ. του εν λόγω καταστήµατος, επειδή η αθωωτική απόφαση που προσκόµισε αν και αφορά παλαιότερο έγγραφο της Αρχαιολογίας, αφορά στις ίδιες παραβάσεις που αναφέρονται στο νέο έγγραφο της) 3 Σ. ΦΑΚΚΑΣ- Θ. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ο.Ε.Περικλέους αρ. 12 Εστιατόριο- οβελιστήριο Αρ. αδείας: 214/ Αρ. εγγράφου: 9167/10 ΕΛ.ΑΣ. Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου µε 20 τραπεζοκαθίσµατα άνευ σχετικής αδείας Κατέθεσε την υπ αρ.: 2/19103/ αίτηση επανεξέτασης λόγω κατάθεσης της υπ αρ.: 62/2011 αθωωτικής απόφασης από το Πταισµατοδικείο Ρόδου. Το κατάστηµα σφραγίστηκε στις 17/01/11 µε την υπ αρ.: 429/10 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και µετά από γνώµη του Νοµικού Συµβούλου του ήµου κ. Στρατή ο οποίος είπε ότι η Ε.Π.Ζ. µπορεί να ανακαλέσει την υπ αριθ. 429/2010 απόφαση της ηµ. Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την ανάκληση της υπ αριθ. 429/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής λόγω καταθέσεως αθωωτικής αποφάσεως δικαστηρίου και εντέλλεται η ηµ. Αστυνοµία να προβεί στην αποσφράγιση του καταστήµατος. (ΟΜΟΦΩΝΑ) 4 ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πλ. Ιπποκράτους 23 Καφετέρια- µπαρ Αρ. Αδείας: 261/ *έχει εκδοθεί νέα άδεια υπ αρ: 172/ Αρ. εγγράφου: 6440/10 ΕΛ.ΑΣ ΑΕΠΙ και ανοικτές πόρτες Προσωρινή αφαίρεση αδείας (αποφ. 1140/ ) από 13/12/10-23/12/10. Απόφαση 429/10 3 υποθέσεις ανάκλησης της άδειας κατ/µατος. - µε την 458/ αποφ..ε..ανακαλείται η Α.Ι.Λ. - ορίζετε σφράγιση καταστήµατος για τις 14/02/2011- δόθηκε αναστολή από το ιοικητικό Πρωτοδικείο καθώς και αναστολή ως από Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου όσο αφορά την υπ αρ.: 429/10 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. - κατέθεσε αθωωτική υπ αρ.: 51/ Πληµ/κείου Ρόδου που αφορά στις πᾶραβάσεις του υπ αριθ. 6440/2010 της ΕΛ.ΑΣ. - κατέθεσε αίτηση επανεξέτασης υπ αρ.: 2/19316/ όσο αφορά την υπ αρ.: 06/ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο ανωτέρω προσέφυγε στο ιοικ. Πρωτοδικείο κατά της 429/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής του τότε.ρ. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναµένει την εκδίκαση της προσφυγής του ανωτέρω κατά της υπ αριθ. 429/2010 απόφασης και θα συµµορφωθεί στην όποια απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου. (ΟΜΟΦΩΝΑ) 5 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Πλ. Ιπποκράτους 18 Πιτσαρία- καφετέρια- εστιατόριο Αρ. Αδείας: 265/ Αρ. εγγράφου: 13874/10 /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ έχει αναπτύξει 90 κινητά καθίσµατα σε 3 δώµατα, επιπλέον της αδείας του. 39

6 Αρ. εγγράφου: 14555/10 4η ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΖ. ΑΡΧ/ΤΩΝ Χρησιµοποίηση δώµατος ως χώρο κυρίας χρήσης µε ανάπτυξη τραπ/των, µε αποτέλεσµα να προκαλείται στατική καταπόνηση στο υποκείµενο κτίριο και τίθεται θέµα στατικής επικινδυνότητας. Αρ. εγγράφου: 16810/10 ΕΛ.ΑΣ. Έχει αναπτύξει 100 καθίσµατα στην ταράτσα του καταστήµατος & σε εξωτερικούς χώρους αντί 64. Κατέθεσε την υπ αρ.: 2/21284/ αίτηση επανεξέτασης και κατέθεσε το υπ αρ.: 2/17486/ έγγραφο της /νσης Προστασίας Μεσαιωνικής Πόλης και το υπ αρ.: 841/ έγγραφο του Τµ. Υγείας Το κατάστηµα σφραγίστηκε στις 14/02/11 µε την υπ αρ.: 458/10 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και µετά από γνώµη του Νοµικού Συµβούλου του ήµου κ. Στρατή ο οποίος είπε ότι η Ε.Π.Ζ. στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης θα µπορούσε να ανακαλέσει την υπ αριθ. 458/2010 απόφαση της ηµ. Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την ανάκληση της υπ αριθ. 458/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής λόγω καταθέσεως των προαναφεροµένων εγγράφων, από τα οποία προκύπτει ότι ο ανωτέρω έχει συµµορφωθεί πλήρως και εντέλλεται η ηµ. Αστυνοµία να προβεί στην αποσφράγιση του καταστήµατος. (Κατά πλειοψηφία, διότι ο κ. Καρίκης δήλωσε παρών). 6 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΣΟΦΙΑ Πλ. ωριέως 12 εστιατόριο Αρ. Αδείας: 712/2482/1-γ Αρ. εγγράφου: 15423/10 ΕΛ.ΑΣ. Ανάπτυξη τριάντα έξι (36) καθισµάτων στον εξωτερικό χώρο παρά την ανάκληση της άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από την ηµοτική Αρχή Αρ. εγγράφου: 14914/10 /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανάπτυξη 38 κινητών καθισµάτων στα οποία σέρβιραν φαγητό σε πελάτες από το διπλανό εστιατόριο ενώ έχει ανακληθεί η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου - µε την 429/ αποφ..ε. οριζετε σφράγιση καταστήµατος για τις 24/01/ σφραγίστηκε στις 24/01/11 - κατέθεσε έγγραφο του Τµ. Υγείας για συµµόρφωση σε έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε στις 10/12/10, όσο αφορά τα τραπεζοκαθίσµατα - κατέθεσε αίτηση επανεξέτασης της υπόθεσης - µε την 03/ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναβλήθηκε η συζήτηση λόγω προκεχωρηµένου της ώρας. - µε την 14/ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εµµένει στην 429/10 απόφασή της. Επί πλέον η ανωτέρω προσκόµισε την υπ αριθ. 155/2011 αθωωτική απόφαση του Πταισµατοδικείου Ρόδου που αφορά σε όλες τις παραβάσεις που αναφέρονται στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. Ο κ. Καρίκης δήλωσε ότι δεν συµµετέχει στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και µετά από γνώµη του Νοµικού Συµβούλου του ήµου κ. Στρατή ο οποίος είπε ότι η Ε.Π.Ζ. µπορεί να ανακαλέσει την υπ αριθ. 429/2010 απόφαση της ηµ. Επιτροπής και την υπ αριθ. 14/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ.. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την ανάκληση της υπ αριθ. 429/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής και της υπ αριθ. 14/2011 απόφασης της Ε.Π.Ζ., λόγω καταθέσεως α) εγγράφου του υγειονοµείου καθώς και β) αθωωτικής αποφάσεως δικαστηρίου και εντέλλεται η ηµ. Αστυνοµία να προβεί στην αποσφράγιση του καταστήµατος. (Κατά πλειοψηφία διότι τα µέλη της µειοψηφίας δήλωσαν παρόντες) 7 ΙΑΚΟΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 25 ΗΣ Μαρτίου & Αµερικής Εστιατόριο- καφετέρια Αρ. Αδείας: 223/ Αρ. εγγράφου: 2/9339/11 ΕΛ.ΑΣ. Α) να λειτουργεί το κατάστηµα ως νόµιµος εκπρόσωπος ο κ. Μπαρτζελιώτης Γεώργιος, β) η απόδειξη λιανικής να αναγράφει διαφορετικά στοιχεία από αυτά της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, γ) να µην έχει αναπτύξει στο 50% των τραπεζιών τιµοκαταλόγους και δ) να αναγράφει µόνο ξενόγλωσση επιγραφή χωρίς την αντίστοιχη ελληνική. Κατέθεσε αντιρρήσεις υπ αρ.: 2/9339/ Έχει εκδοθεί νέα άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υπ αρ.: 13/ ιδιοκτησίας ΦΙΝΑΣ ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ. ΕΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: εν υφίσταται θέµα λόγω εκδόσεως νέας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας (ΟΜΟΦΩΝΑ) 40

7 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 8 ΖΟΤΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ηµοκρίτου αρ. 15 Εστιατόριο λαϊκής µορφής Αρ. αδείας: 216/ Αρ. εγγράφου: 10147/10 /νση Υγειας & Προνοιας Α) ιέθετε ψητά της ώρας, ψάρι, µουσακά κ,α, αντί να διαθέτει µέχρι δύο φαγητά Β) 18 επιπλέον καθίσµατα στον εξωτερικό χώρο από αυτά που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας Γ) χρησιµοποιούσε αποθήκη επί της οδού Πυθαγόρα αρ. 09 για τις ανάγκες του καταστήµατος χωρίς την απαραίτητη άδεια. Κατέθεσε την υπ αρ.: 2/16800/ αίτηση επανεξέτασης και κατέθεσε το υπ αρ.: 16113/ έγγραφο του Τµ. Υγείας µε το οποίο δεν φαίνεται κάποια συµµόρφωση του καταστήµατος επειδή είναι κλειστό. Το κατάστηµα σφραγίστηκε στις 14/02/11 µε την υπ αρ.: 458/10 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΗ: εν συζητείται το θέµα αφού προβλέπεται από την νοµοθεσία αποσφράγιση του καταστήµατος προκειµένου να ελεγχθεί από την υγειονοµική υπηρεσία. Αρ. αποφ. 29/ Περίληψη Λήψη απόφασης επί της υπ αριθ. 202/2010 άδεια λειτουργίας του πολυκαταστήµατος CAREFOURE- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Σχετ το ΑΠ 19556/2010 έγγραφο του Εµπορικού Συλλόγου Ρόδου. (Θέµα από αναβολή). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, το ΑΠ ΑΠ 19556/2010 έγγραφο του Εµπορικού Συλλόγου Ρόδου, µε το οποίο αιτείται ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πολυκαταστήµατος CAREFOURE- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Επί του συγκεκριµένου θέµατος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χριστοδούλου είπε τα εξής: Με την υπ αριθ. 202/2010 απόφαση ηµάρχου Ροδίων χορηγήθηκε στην εταιρεία CAREFOURE- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας υπεραγοράς τροφίµων στο 7 ο χλµ. Ρόδου Λίνδου. Η ως άνω άδεια εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της ανωτέρω εταιρείας µε ΑΠ 3892/ Ο Εµπορικός Σύλλογος Ρόδου µε το υπ αριθ / έγγραφο του προς το ήµο ζητά την ανάκληση της πιο πάνω αδείας ως µη νοµίµως εκδοθείσας. Σήµερα καλούµαστε να κρίνουµε σύµφωνα µε την αίτηση του Εµπορικού Συλλόγου µια διοικητική πράξη κατά πόσον αυτή είναι νόµιµη ή όχι. Την απόφαση που πήραµε στη συνεδρίαση της ήταν αναβολή λήψη απόφασης προκειµένου να κληθούν οι εκπρόσωποι της εταιρείας για να εκθέσουν τις απόψεις τους και να τεκµηριώσουν την νοµιµότητα της άδειας λειτουργίας, πράγµα που απεδέχθη και ο Ε.Σ.Ρ. Κρίναµε σκόπιµο, τόσον εγώ, όσο και τα µέλη της πλειοψηφίας λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, να υπάρχει κάποιο διάστηµα ώστε να συζητήσουµε το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στην υπόθεση από τις εµπλεκόµενες διοικητικές υπηρεσίες. Τα µέλη της µειοψηφίας στην προηγούµενη συνεδρίαση αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την συνεδρίαση, επειδή δεν φέραµε το θέµα προς συζήτηση και µάλιστα προέβησαν σε δηλώσεις που κατ εµάς είναι άδικες και προσβλητικές, όπως πχ. Περί απαξίωσης της Επιτροπής και ότι προσπαθούµε µε το να µην πάρουµε µια απόφαση της αρεσκείας τους, να καλύψουµε µια εσφαλµένη ή όχι χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας. Όλα αυτά βέβαια µακριά από µας. Κάποι από την µειοψηφία µιλήσατε για ευαισθησίες για τα µαγαζιά της περιοχής µας που κλείνουν η θα κλείσουν µε την λειτουργία της συγκεκριµένης υπεραγοράς. Ελπίζω οι ευαισθησίες να µην είναι επιλεκτικές µόνο για το ένα κατάστηµα, αλλά φαντάζοµαι να εννοείτε για το σύνολο των πολυκαταστηµάτων. Πράγµατι µε την τοποθέτηση σας δεν καταλαβαίνω αν στηρίζουµε την ελεύθερη αγορά και οικονοµία, εκτός αν την στηρίζουµε και αυτήν επιλεκτικά. Σας προτρέπουµε να εισηγηθούµε αν και εφ όσον υπάρχει νόµος που προβλέπει την αποµάκρυνση όλων των πολυεθνικών, να προβούµε στην πράξη αυτή τώρα αµέσως. Σας πληροφορούµε ότι και εµείς έχουµε ευαισθησίες για τα µαγαζιά των συµπολιτών µας, και αγωνιούµε να πάνε καλά γιατί πιστεύουµε ότι είναι ο µοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας και θα πρέπει η πολιτική µας να είναι τέτοια έτσι ώστε να τους διευκολύνουµε να παίρνουν πιο γρήγορα και µε λιγότερα δικαιολογητικά τις άδειες λειτουργίας. Επίσης να εισηγηθούµε να γίνει νόµος του κράτους οι προϋποθέσεις αδειοδότησης τους πιο σφιχτές. 41

8 Εξασκώ το επάγγελµα του µηχανικού και γνωρίζω από πρώτο χέρι την αγωνία και τη λαχτάρα και τον κόπο του επαγγελµατία να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά για να ανοίξει ένα µικρό κατάστηµα, άρα δεν θα πρέπει ειδικά σε µένα να µιλάτε για ευαισθησίες. Επίσης κάποιοι από σας µιλώντας είπατε ότι αρνείστε να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση σφράγισης καταστήµατος ασχέτως αν έχει πολεοδοµικές παραβάσεις µε το πρόσχηµα ότι δεν παίρνουµε απόφαση σφράγισης του συγκεκριµένου καταστήµατος. Πολύ καλή αφορµή δίνεται στον οποιοδήποτε παρανοµούντα για να συνεχίσει να παρανοµεί. Σας καλώ σήµερα να λάβουµε µια απόφαση σύµφωνα µε τα δεδοµένα που έχουµε στη διάθεση µας, στηριζόµενοι στους νόµους και το σύνταγµα του κράτους. Ήθαµε σήµερα εδώ για να κρίνουµε µια διοικητική πράξη και µόνο. Επίσης θα πρέπει να λάβουµε υπόψη, αν θέλουµε βέβαια να παράξουµε και να παράγουµε πολιτική και άλλες παραµέτρους, όπως αυτή των εργαζοµένων που εργάζονται στα όποια πολυκαταστήµατα, όπως επίσης θα πρέπει να πάρουµε σοβαρά υπόψη και την άλλη παράµετρο που λέγεται καταναλωτικό κοινό. Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Φλεβάρης ο οποίος είπε τα ακόλουθα: Κύριε πρόεδρε και αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων και κύριοι συνάδελφοι θα είµαι σκληρός διότι µε την αρχική τοποθέτηση του προέδρου το θέµα οδηγείται αλλού. Οδηγείτε το θέµα κ. πρόεδρε στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και στη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η διάκριση των εξουσιών ως γνωστό είναι η νοµοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Οµιλήσατε κ. πρόεδρε για φιλοσοφία και για φιλολογία. εν είναι φιλολογικό ούτε φιλοσοφικό συµπόσιο εδώ κύριε πρόεδρε. Εµείς το θέµα το περιορίζουµε στον θεσµικό ρόλο που εισάγει το άρθρο 73 του Ν. 3825/2010. Οµιλήσατε από κειµένου για διάφορα θέµατα εξωθεσµικά που αφορούν την άσκηση πολιτικής ή µη. Εµείς οι αρχές που έχουµε από την παράταξη µας είναι να µην κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση ούτε να επιχειρηµατολογούµε για θέµατα που αφορούν το σύνταγµα που εσείς αναφέρατε, ούτε για θέµατα αρµοδιότητος του Κοινοβουλίου ή του συντακτικού νοµοθέτη. Ας βάλουµε τα πράγµατα στην πραγµατική τους βάση, γιατί το θέµα απασχολεί την τοπική κοινωνία, και είναι ένα θεµελιώδες ζήτηµα που έχει να κάνει και µε την νοµιµότητα της αποφάσεως των οργάνων της ιοίκησης και µάλιστα του πρώτου βαθµού Αυτοδιοίκησης αλλά και του Β βαθµού Αυτοδιοίκησης προ της εισαγωγής του Ν. 3852/2010, αλλά και να δούµε αν το θέµα όπως εσείς το φέρατε έπρεπε να ολοκληρωθεί µε την έκδοση απόφασης, ή µε την αναβολή, αν θα έπρεπε να υπάρχει µια ορθή προετοιµασία ή όχι. Σείς λοιπόν κάνατε ένα λάθος, το οποίο αντί να το παραδεχθείτε σήµερα, έρχεστε µε φραστικά πυροτεχνήµατα να το αναγάγετε σε σφάλµα της µειοψηφίας. Η µειοψηφία δεν έχει σφάλµα, δεν έχει σφάλµα που ήρθε εδώ στις θέσεις που τις όρισε ο Ροδιακός λαός και η απόφαση του ηµ. Συµβουλίου µε την οποία εκλεγήκαµε στις θέσεις µας ως µέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουµε για ένα θέµα το οποίο εισαγάγετε στην πρώτη συνεδρίαση. Είπατε λοιπόν αν νόµιµα ή µη νόµιµα ελήφθη η απόφαση. Αφού εξαντλήσαµε όλα τα επιχειρήµατα καταλήξαµε σε µια συγκεκριµένη θέση. Εδώ ήταν ο κ. Φραράκης την προηγούµενη φορά που είπε ότι έπρεπε να κληθούν, κατά συνταγµατική επιταγή θα συµφωνήσω, και κατ απαίτηση του νοµοθέτη και η άλλη πλευρά. Αυτό όµως δεν ανάγεται σε ελλειπή προετοιµασία της συνεδριάσεως κ. πρόεδρε; Εσείς δεν έπρεπε να φροντίσετε µέσω της γραµµατειακής υποστήριξης και µέσω των υπηρεσιών να έχουνε κληθεί οι ενδιαφερόµενοι, να έχει διανεµηθεί ο φάκελος για να είναι ώριµα τα πράγµατα για συζήτηση; Αν θέλατε πιο πλήρη ενηµέρωση και να λάβετε υπόψη σας όλο το θέµα µε τις εισηγήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας και µε το ιστορικό το οποίο ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στις µε την έκδοση αποφάσεως του πρώην ηµάρχου Ροδίων και έφθασε εδώ σήµερα, έπρεπε να µην το εισαγάγατε στην πρώτη συνεδρίαση αλλά στην δεύτερη, στην τρίτη, όταν είστε προετοιµασµένοι. εν δεχόµαστε λοιπόν αυτή την µοµφή, εµείς είµαστε εδώ, στο ρόλο που µας έβαλε ο Ροδιακός Λαός για να εξετάσουµε το θέµα όπως για µια ακόµα φορά το φέρνετε. Να σας το διαβάσω λοιπόν: Θέµα 6 ο «Λήψη απόφασης επί του ΑΠ ΑΠ 2/25764/ εγγράφου της Νοµικής Υπηρεσίας που αφορά στην άδεια λειτουργίας του πολυκαταστήµατος CAREFOURE- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Προς τι λοιπόν αυτές οι κορώνες για το σύνταγµα τους νόµους και να ανακαλέσουµε την άδεια λειτουργίας του ΚΑΖΙΝΟ; Έξω λοιπόν και από µας αυτά τα πράγµατα. Είµαστε εδώ λοιπόν για να συνεδριάσουµε χωρίς πυροτεχνήµατα και χωρίς µια τέτοια φιλολογία που δεν ανάγεται στη σπουδαιότητα του θέµατος. Το θέµ,α είναι και µόνο κ. Πρόεδρε και κ. συνάδελφοι. Είναι νόµιµη η λειτουργία του καταστήµατος ή µη; Ούτε αυτή τη φορά θα υπεισέλθω στην ουσία. Θα ξεκινήσω πρώτα από το τυπικό µέρος του θέµατος για το οποίο έχουµε εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και αυτό είναι τελικά που ενδιαφέρει τον κόσµο, και όχι οι ιδεολογικοπολιτικές απόψεις κάποιων αν είναι υπέρ της ελεύθερης οικονοµίας ή όχι, βεβαίως και είµαστε υπέρ της ελεύθερης οικονοµίας και αγοράς, και δεν δεχόµαστε µια τέτοια φρασεολογία. 42

9 Έχουµε λοιπόν το συγκεκριµένο το οποίο αφορά την πρόσκληση για συνεδρίαση. Το πρώτο µέρος της εισήγησης το υπογράφει ο συνάδελφος κ. Φραράκης ο οποίος σήµερα δεν είναι παρών, ο οποίος απαντά σει δύο ερωτήµατα, µε δύο συγκεκριµένες απαντήσεις. Πρώτο Ερώτηµα: Τηρήθηκε η νόµιµη διαδικασία για την χορήγηση της συγκεκριµένης άδειας; Ιδού η απάντηση: «Ως προς το πρώτο ερώτηµα έχουµε την γνώµη ότι δεν ακολουθήθηκε η νόµιµη διαδικασία για την άδεια ίδρυσης του συγκεκριµένου πολυκαταστήµατος. Στην από γνωµάτευση µας εκφράσαµε την γνώµη ότι, σε κάθε περίπτωση, αρµόδιος για την υπογραφή αδείας λειτουργίας καταστηµάτων ήταν ο Αντιδήµαρχος και όχι ο τότε ήµαρχος, ο οποίος την υπέγραψε. Νοµική θεµελίωση της γνώµης µας αυτής υπάρχει στην από γνωµοδότηση µας.» Άρα δεν βλέπω το λόγω γιατί θα έπρεπε να πληροφορηθείτε ξανά και να στείλει ο κ. Φραράκης ξανά την ίδια εισήγηση που έστειλε και τότε και να πεί τα ίδια πράγµατα; Ως προς το δεύτερο ερώτηµα: Ποιο όργανο του ήµου είναι αρµόδιο για το θέµα αυτό; Απαντά ο κ. Φραράκης στη δισέλιδη εισήγηση του και λέει: «Έχουµε την γνώµη ότι αρµόδιο όργανο γιά να κρίνει την αίτηση του Εµπορικού Συλλόγου Ρόδου δεν είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (διάδοχος ως προς τις σχετικές αρµοδιότητες της τώρα κατηργηµένης ηµαρχιακής Επιτροπής) στην οποία είχε απευθυνθεί, αλλά ο ήµαρχος, γιατί αυτός ήταν το όργανο πού είχε εκδώσει την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του συγκεκριµένου πολυκαταστήµατος» στηρίζοντας το αναφέροντας ότι η Ε και τώρα η Επιτροπή για την Ποιότητα Ζωής (άρθρο 73 παρ.1 περίπτωση ii ν.3852/2010) έχουν καταστεί αρµόδιες µόνο για τις ανακλήσεις των αδειών πού χορηγήθηκαν νοµίµως, και µεταγενεστέρως συνέτρεξε λόγος ανακλήσεως τους. Η Απόφαση µας τεκµηριωµένη και απόλυτη έχει δύο σκέλη. ο πρώτο σκέλος είναι το πολιτικό. εν µπορούµε εµείς να αποφσίσουµε σήµερα την αυτοκατάργηση της Επιτροπής. Υπάρχει µέγα πολιτικό θέµα, η Επιτροπή µας είναι αρµόδια να αποφασίσει για τα θέµατα αυτά και δεν µπορούµε µε µια απόφαση την οποία βεβαίως ο συνάδελφος νοµικός του ήµου τεκµηριώνει, πλήν όµως τεκµηριωµένα και εµείς έχουµε αντίλογο οποίος δεν ανάγεται στο πνεύµα του νόµου ή σε θέµατα, πως και γιατί µετεξελίχθηκε η ηµ. Επιτροπή σε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά σας καλώ να διαβάσετε το άρθρο 73 που συγκεκριµένα αναφέρεται στις διατάξεις για την Ε.Π,Ζ. και τις αρµοδιότητες της. Λέγει λοιπόν ότι η Ε.Π.Ζ. είναι αρµόδια για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας των καταστηµάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του ήµου. Θα τοποθετηθούµε επί του θέµατος, µόλις ακούσουµε την ουσιαστική δική σας τοποθέτηση και όχι αυτή την εισαγωγή την οποία δεν αποδεχόµαστε σε όλο της το περιεχόµενο. Επαναλαµβάνουµε ότι σύµφωνα και µε το γράµµα του Νόµου έχουµε αρµοδιότητα. Αν εσείς έχετε διαφορετική άποψη περιµένουµε να την ακούσουµε. Θα ήταν παράλειψη κατά την πρώτη τοποθέτηση σας να µην αναφερθώ και σε προηγούµενο έγγραφο το οποίο είναι το 18124/ το οποίο υπογράφεται από τον Νοµικό Σύµβουλο του.ρ. κ. Θ. Παπαγεωργίου που λέει ότι αναρµοδίως παρεπέµφθη το θέµα από την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δεν έπαυσε να υπάρχει αρµοδιότητα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, αφού σύµφωνα µε την 3037/2008 απόφαση της ολοµελείας του ΣτΕ τίθεται θέµα µερικής αντισυνταγµατικότητος του Νόµου όπου η αναποµπή στην ιοίκηση σηµαίνει συζήτηση του θέµατος από την Νοµαρχία. Αυτά λοιπόν κατά πρώτον, που βασίζονται στις εισηγήσεις του θέµατος µε τις οποίες µας καλείτε εσείς να αποφασίσουµε σήµερα. Κατόπιν έλαβε τον λόγο η κ. Ευαγγελία Παναή που είπε τα ακόλουθα: Άκουσα µε µεγάλη προσοχή τους προλαλήσαντες. υστυχώς άλλα πειµέναµε να ακούσουµε και άλλα ακούσαµε από την τοποθέτηση του κ. Προέδρου. Ακούσαµε ότι έχουµε ευαισθησίες επιλεκτικές ως προς ένα συγκεκριµένο πολυκατάστηµα και αναρωτιόµαστε πραγµατικά αν ο κ. Πρόεδρος γνωρίζει ότι υπάρχει και θέµα νοµιµότητας και άλλων πολυκαταστηµάτων. Σε µια τέτοια περίπτωση έχει καθήκον και υποχρέωση να το θέσει αµέσως θέµα εδώ. Αν µιλάµε γενικά για πολυκαταστήµατα και µπαίνουν στο ίδιο καζάνι τα νόµιµα και µη, δηλ. αν έχουν εκδοθεί οι άδειες τους νοµίµως και λειτουργούν νοµίµως ή αν έχουν εκδοθεί οι άδειες τους παρανόµως και λειτουργούν παρανόµως και το γνωρίζει αυτό ο κ. πρόεδρος έχει υποχρέωση να το φέρει το θέµα στην Επιτροπή για να µην οµιλούµε µε ασάφειες και αοριστίες. Επιµένω στο θέµα αυτό και κυρίως στο θέµα της κατονοµασίας συγκεκριµένων πολυκαταστηµάτων που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ο Πρόεδρος απέφυγε να αναφέρει όλο το ιστορικό, και τις ευθύνες και τις παραλείψεις της πλειοψηφίας της Επιτροπής ὀσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα και µας κατηγόρησε αδίκως ότι προσφέρουµε δικαιολογία σε όποιον παρανοµεί. εν νοµίζω ότι η παράταξή µας µέσα στα πλαίσια λειτουργίας της Ε.Π.Ζ να έχουµε δώσει τέτοια δείγµατα γραφής αφού ακόµη και στο προηγούµενο θέµα που συζητούσαµε προσπαθήσαµε να δούµε την ουσία των θεµάτων που είναι αυτό που µε αγωνία ψάχνουµε να υπηρετήσουµε. Μας κατηγόρησε ο κ. Πρόεδρος, ούτε λίγο ούτε πολύ για δήθεν φαρισαϊσµὀ -είναι βέβαια δική µου η λέξη- αλλά αυτή είναι η ουσία. 43

10 Όσον αφορά τους εργαζόµενους, σας πληροφορώ ότι µας πονάνε οι εργαζόµενοι και για του τι είδους αµοιβές παίρνουνε εκεί που εργάζονται, αλλά εκφράσαµε και την άποψη ότι είναι δυνατόν κάποιους τώρα να τους παίρνει το παράπονο η αγανάκτηση και η ανησυχία για τους εργαζὀµενους που εργάζονται στο συγκεκριµένο πολυκατάστηµα, όταν ο ίδιος ο ήµος απολύει κόσµο και µάλιστα απλήρωτο για πάρα πολλούς µήνες; Ο ήµος πρώτα θα πρέπει να φροντίζει τα του οίκου του πρίν ασχοληθεί µε τους άλλους. Τώρα θα πώ κάτι που δεν θα αρέσει αλλά είναι η αλήθεια, είναι η αποτύπωση της πραγµατικότητας. Θα µπορούσε η τοποθέτηση σας κ. Πρόεδρε να χρησιµοποιηθεί και για διαφήµιση του συγκεκριµένου πολυκαταστήµατος, διότι θέσατε το θέµα το οικονοµικό δηλ. ότι µπορεί και να συµφέρει τον κόσµο να κάνει τις αγορές του από εκεί. Λυπάµαι αν αυτή η άποψη σας εκφράζει συνολικά την πλειοψηφία του ηµ. Συµβουλίου. Και λυπάµαι για την πλειάδα των καταστηµαταρχών, των µικροεπιχειρηµατιών των µικροεπαγγελµατιών που θα περίµεναν από το ήµο Ρόδου να πάρει µια πιο τολµηρή πιο συγκροτηµένη πρωτοβουλία στο να καλλιεργήσει µια αγοραστική συνείδηση στο κοινό της Ρόδου, διότι έχουµε το χαρακτηριστικό γνώρισµα του νησιωτικού χώρου και κάθε δραχµή που φεύγει έξω από αυτόν τον τόπο δεν ξαναγυρίζει πίσω. Και αν ακόµη το αγοραστικό κοινό φαινοµενικά ξοδεύει κάποια χρήµατα περισσότερα για τις αγορές του, αν αυτά τα χρήµατα µπαίνουν σε ροδίτικες τσέπες πάλι στη δική του τσέπη ξαναγυρίζουν. Αυτό είναι το κλίµα που θα έπρεπε να έχει φροντίδα και µέριµνα ο ήµος να καλλιεργήσει στους δηµότες του. Επίσης δεν θα πρέπει να δώσουµε σε κάποιους την ευκαιρία σε κάποιους να λένε ότι οι νόµοι είναι σαν τον ιστό της αράχνης που συλλαµβάνει τα µικρά έντοµα αλλά τα µεγάλα τον σπάνε και περνούν. Υπάρχει µέσα στο διαδίκτυο ένα µπλόκ όπου ο καθένας µπορεί να γράφει ακόµα και ανώνυµα. Σας πληροφορώ ότι υπήρχε για ένα χρονικό διάστηµα προσωπική αναφορά σε µένα από ανώνυµο και αναφερόταν µε όχι κολακευτικές εκφράσεις για το πρόσωπο µου αφού είχα εκφράσει τις απόψεις µου εδώ µέσα στην Επιτροπή και σας ενηµερώνω µε απέραντη λύπη ότι η επωδός αυτού που γράφτηκε ήτανε «και σύ που διαµαρτύρεσαι, πάρε την µίζα σου και σκάσε». Αυτό εµφανίστηκε για µερικές ηµέρες και µετά εξαφανίστηκε. Αυτό το τόσο αισχρό και λυπηρό πράγµα όµως, εκφράζει και αντικατοπτρίζει την ευρύτατα διαδεδοµένη συνείδηση που υπάρχει στον κόσµο ότι είναι ζήτηµα χρόνου και ποσού για να εξαγοράζονται όλοι όσοι κρίνουν και κρατούν στα χέρια τους τις τύχες αυτού του τόπου. Αν η Επιτροπή µας θέλει να κρέµεται πάνω από το κεφάλι της µια τέτοια υπόνοια και γνώµη, έχει µπροστά της το δρόµο ανοικτό να πάρει µια συγκεκριµένη απόφαση. Αν όµως θέλει να αποδείξει στο Ροδιακό λαό που µε την ψήφο του µας έστειλε εδώ ότι µοναδικός γνώµονας είναι η εξυπηρέτηση των συµφερόντων της Ρόδου και των Ροδιτών και µόνον αυτών έχει επίσης ένα πεδίον δόξης λαµπρόν µπροστά της για να το αποδείξει. Κατόπιν έλαβε το λόγω ο κ. Μπούκλας ο οποίος αναφερόµενος στην τοποθέτηση της κ. Παναή, είπε τα εξής: Αν πάρουµε διαφορετική απόφαση απ αυτήν που λέει η κ. Παναή σηµαίνει ότι θα επικρέµµεται πάνω από το κεφάλι µας η υποψία ότι πήραµε µίζες; εν το αποδέχοµαι διότι αυτό είναι ένας έµµεσος εκβιασµός και τουλάχιστον εγώ λαµβάνω τις όποιες αποφάσεις χωρίς να εκβιάζοµαι διότι αυτά είναι ξένα προς εµένα. Επιπλέον δεν µπορείτε να επικαλείσθε περισσότερο από εµένα τους εργαζόµενους ούτε τους µικροεπιχειρηµατίες για τι αυτά όλα κατά καιρούς να τα έχετε λάβει υπόψη σας, όχι µόνο εσείς προσωπικά αλλά πολλοί εξ ηµών, διότι αν µέσα στην πόλη της Ρόδου στήνονταν πολυκαταστήµατα δεν άκουσα κανένα να βγεί και να πεί για τους µικροκαταστηµατάρχες και όταν µε αποφάσεις του Εµπορικού Συλλόγου ζητήθηκε να ανοίξουνε µαγαζιά Χριστούγεννα µόνο πολυκαταστήµατα ανοίγανε. Και γνωρίζει καλά ο Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου τι λέω, οµιλώ για τα Χριστούγεννα του Άρα οι εργαζόµενοι που ψάχνουν να βρούν δουλειά, και πλάτες βάζουν και η κοινωνία που ανέφερε ο συνάδελφος κ. Φλεβάρης ενδιαφέρεται πώς θα βρεί καλλίτερη εξυπηρέτηση, καλλίτερες τιµές, µέσα σε αυτήν την οικονοµική συγκυρία που ζούµε. Άρα όλα αυτά που ειπώθηκαν δεν έπρεπε να ειπωθούν από δικά µας χείλη, ιδιαίτερα αυτό που είπε η κ. Παναή για τις µίζες. Έχουµε να αποφασίσουµε για συγκεκριµένα πράγµατα µε συγκεκριµένα στοιχεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι για το θεαθήναι και για τις κάµερες. Στη συνέχεια έλαβε το λόγω ο κ. Συκόφυλλος ο οποίος είπε τα παρακάτω: Πράγµατι ειπώθηκαν πολλά πράγµατα τις προηγούµενες συνεδριάσεις, αυτό όµως που δεν µπορώ να αντιληφθώ µε την τοποθέτηση σας είναι ότι σε λόγω θα αισθανόµαστε και ένοχοι που έρχεται το θέµα της αδειοδότησης του πολυκαταστήµατος εδώ µέσα, καθώς και της ανάκλησης της αδείας αν προκύψει. Το θέµα µας κ. πρόεδρε δεν είναι η διοικητική πράξη και µόνο. Αυτή η διοικητική πράξη που θα εξετάσουµε έχει µεγάλες προεκτάσεις στην κοινωνία του νησιού και γενικά στο πολιτικό 44

11 σύστηµα. Αν πάρουµε ως συντεταγµένη τις γνωµατεύσεις των νοµικών συµβούλων του ήµου Ροδίων καταλήγουµε τελικά ότι γίνανε χίλιες δυό µεθοδεύσεις από τις προηγούµενες διοικήσεις τόσο του ήµου όσο και της Νοµαρχίας προκειµένου να εξυπηρετηθούν διάφορες καταστάσεις. Άρα εκ των πραγµάτων τίθεται θέµα διαφάνειας που αν δεν το εξετάσουµε αυτό το θέµα, της διαφάνειας δηλαδή και σε ότι έχει προηγηθεί, τότε δεν είµαστε άξιοι να υπηρετούµε την νέα διοικητική µεταρρύθµιση, διότι είναι πιά καταγεγραµµένος ο τρόπος που δόθηκε αυτή η άδεια. Και διευκρινίζω ότι εµείς δεν είµαστε κατά στο να δίδονται άδειες, όµως αυτές να δίνονται νόµιµα. Όπως έρχεται ο καθένας για να πάρει την άδεια του µε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά, να έρχονται τα πολυκαταστήµατα µε νόµιµες διαδικασίες να παίρνουν την άδεια που ορίζει ο νόµος και µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, διότι σε διαφορετική περίπτωση αν συνεχιστεί αυτό το τροπάριο των προηγούµενων διοικήσεων, οι πολίτες της Ρόδου και όχι µόνο θα τους δίνουµε το δικαίωµα να δηµιουργούν σενάρια στο µυαλό τους για τον τρόπο που διαχειριζόµαστε τα κοινά. Η καχυποψία δε που τους δηµιουργούµε τι αποτέλεσµα θα έχει; Την απαξίωση του πολιτικού συστήµατος ασφαλώς. Αυτό ακριβώς παρήγαγαν την καχυποψία δηλαδή-, οι ενέργειες των πρώην τοπικών αρχών, και οι τρόποι και οι µέθοδοι που σε κάθε δράση µετέρχονταν. Άρα λοιπόν, εµείς εδώ δεν είµαστε αρµόδιοι να λύσουµε και να διορθώσουµε οποιαδήποτε παρατυπία έχει προηγηθεί ούτως ώστε οι πολίτες να εµπιστευτούν εµάς και το πολιτικό σύστηµα, αυτό που τρώει τα σωθικά αυτής της χώρας. εν έχει να κάνει τι θέµα της αδειοδότησης µε µας και µε σας. Έχει να κάνει µε τον τρόπο που αδειοδοτήθηκε το συγκεκριµένο πολυκατάστηµα. Και άλλα πολυκαταστήµατα αδειοδοτήθηκαν στο νησί µας, αλλά όχι µε αυτήν την µεθόδευση την οποία οι νοµικοί σύµβουλοι του ήµου Ρόδου, οµονοούν ότι πάσχει. Γιαυτό λοιπόν πάνω απ όλα πρέπει να σκεφθούµε και να είµαστε ήρεµοι και να µην αγριεύουµε και πρέπει να αφουγκραζόµαστε τον παλµό των πολιτών όταν δρούµε κατ αυτόν τον τρόπο. Αν από τα στοιχεία που διαθέτουµε προκύπτει ότι η άδεια πρέπει να ανακληθεί, τότε να ανακληθεί και να επανέλθει µε νόµοµα δικαιολογητικά και διαδικασίες να υποβάλει εκ νέου φάκελο για να πάρει την άδεια. Τότε και µόνο τότε ο κόσµος θα µπορέσει να µας εµπιστευτεί. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια έλαβε το λόγω ο κ Καρίκης ο οποίος είπε τα εξής: Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκληµένοι, τον συγκεκριµένο φάκελο ζήτησα και τον είδα αναλυτικά, γιατί πιστεύω ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι οι συµµετέχοντες στην Ε.Π.Ζ. άλλος µε την άλφα άποψη, άλλος µε την βήτα, δεν θέλει τίποτα παραπάνω από το να προσφέρει στον τόπο του και να βρεί συγκεκριµένες λύσεις για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Γι αυτό το λόγω θα αναφερθώ σε ορισµένα νοµικά στοιχεία ως δικηγόρος που έχω υποχρέωση, για να τεκµηριώσω και την άποψη την οποία θα διατυπώσω. εν θα αναφερθώ σε διατάξεις, απλά θα µου επιτρέψετε να κάνω επισηµάνσεις για κάποια έγγραφα τα οποία ο κόσµος θέλει προκειµένου να σχηµατίσει κάποια άποψη. Και θα αρχίσω ανάποδα λέγοντας ότι θα έχω πολύ καθαρή θέση την οποία τεκµηρίωσα µελετώντας το φάκελο και να µου επιτρέψετε να πώ ότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχει καµµία δικαστική απόφαση, ούτε καν µία αίτηση αναστολής για να γίνει δεκτή, από οποιοδήποτε εµπλεκόµενο και η οποία θα µε έβαζε σε ένα προβληµατισµό ότι δεν κινούµαι στην σωστή κατεύθυνση. Έχω µια καθαρή θέση και αναλαµβάνω την νοµική αλλά και πολιτική ευθύνη γι αυτά που θα πώ. Είναι απόλυτα νόµιµη η άδεια που υπέγραψε ο πρώην ήµαρχος Ρόδου οκ. Χατζηευθυµίου. Το λέω και το τεκµηριώνω ως εξής και µακάρι να βρεθεί κάποια απόφαση να µου δηµιουργήσει κάποια διαφορετική εντύπωση και να µε οδηγήσει σε κάποιο άλλο συµπέρασµα. Που στηρίζοµαι. Είναι γνωστό ότι στις συγκεκριµένες άδειες και δεν θα ζαλίσω αναφέροντας συγκεκριµένες διατάξεις, έχουν δύο σκέλη. Το ένα σκέλος που αφορά την προέγκριση είναι το κεφάλαιο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και το άλλο σκέλος που αφορά την άδεια λειτουργίας των συγκεκριµένων πολυκαταστηµάτων. Είδα λοιπόν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν το κεφάλαιο Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ωδεκανήσου. Σ αυτά έχουµε µια απόφαση της ολοµέλειας του ΣτΕ που ορίζει ρητά ότι οι συγκεκριµένες διατάξεις είναι αντισυνταγµατικές και η συνεπώς η Ν.Α. δεν µπορεί να συνεχίζει να λαµβάνει αποφάσεις όπως οι συγκεκριµένες. Έχουµε µια απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Πειραιά η οποία ακυρώνει την απόφαση του Γ.Γ. της Περιφ. Νοτ. Αιγαίου, καθώς και τη σχετική απόφαση του Νοµ. Συµβ. ωδεκανήσου. Και αναφέρει συγκεκριµένους λόγους, και αυτό για να µην κουράσω, αναφέρεται πάλι στην απόφαση της ολοµελείας του ΣτΕ και για ποιους λόγους κρίθηκαν αντισυνταγµατιικά τα συγκεκριµένα ζητήµατα. Μάλιστα οι πληροφορίες µου λένε ότι οδηγείται πλέον και το νοµοθετικό καθεστώς προς την κατεύθυνση αυτή, δηλ. της απελευθέρωσης. εν µπορώ να µείνω όµως στο γενικό θέµα να πώ ότι το ΣτΕ ή το ιοικητικό Εφετείο λαµβάνει συγκεκριµένες αποφάσεις. Πρέπει να πάω και στο θέµα της ευθύνης και των αποφάσεων της συγκεκριµένης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ζήτησα από τον Πρόεδρο και έλαβα κάποια χαρτιά σύµφωνα µε τα οποία έχουµε µια γνωµοδότηση του κ. Φιλιππάκου που αναφέρεται στην 45

12 απόφαση της ολοµέλειας του ΣτΕ και λέει συµπέρασµα, η εξαιρετική σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιπτώσεις αδειοδοτήσεων αρµοδιότητα του Ν.Σ. για την αδειοδότηση υπεραγοράς έπαψε να ισχύει, συνεπώς η απόφαση περί αναποµπής της υπόθεσης στην ιοίκηση έχει την έννοια της εξέτασης της αίτησης της εταιρείας κατά τη συνήθη αρµοδιότητα των ΟΤΑ, σύµφωνα µε τις κοινές πλέον διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων της κατηγορίας αυτής. Θα µπορούσα κάλλιστα να πώ ότι έχουµε µια βεβαίωση απλά του Νοµικού Συµβούλου. Έρχεται όµως στις και βεβαιώνει η Ν.Α.. ότι µέχρι και σήµερα δεν έχει ασκηθεί κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο κατά της συγκεκριµένης απόφασης του Εφετείου. ηλαδή έχουµε µια διαδικασία που επικυρώθηκε και µέχρι τις , όπου η Ν.Α.., δηλώνει ότι δεν επιλαµβάνεται πλέον της απόφασης της συγκεκριµένης περίπτωσης, άρα ουσιαστικά δεν πρόκειται να τεθεί ξανά γι αυτήν το θέµα της προέγκρισης. Ουσιαστικά δηλώνει την συµµόρφωση της µε το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και συνεπώς νοµικά για µένα, -επιτρέψτε µου την ταπεινή µου άποψη, µπορεί να είναι και λάθος-, ότι το θέµα προέγκρισης έχει λήξει. Μάλιστα εκδόθηκε και κάποια διαπιστωτική πράξη του Γ.Γ. Νοτίου Αιγαίου που ακυρώνει τόσο την έγκριση που είχε δοθεί για την συγκεκριµένη απόφαση και ουσιαστικά λήγει το θέµα. Επίσης είδα και δύο αποφάσεις Αιτωλοακαρνανίας και Λάρισας των προέδρων που δηλώνουν συµµόρφωση µε τις γνωµοδοτήσεις της Νοµικής τους υπηρεσίας. Εγώ σαν νοµικός για το σκέλος της προέγκρισης δεν µπορώ να αγνοήσω τα συγκεκριµένα δεδοµένα. Στη συνέχεια έρχεται ο φάκελος στον ήµο Ροδίων και πάµε στο θέµα της αδειοδοτήσεως του συγκεκριµένου καταστήµατος. Και γιατί διερωτώµαι ότι θα µπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά οκ. Χατζηευθυµίου στο συγκεκριµένο ζήτηµα; Επικοινώνησα µε τις υπηρεσίες του ήµου, είναι και εδώ ο φάκελος της υπόθεσης και µου είπαν οι υπηρεσίες του ήµου οτι ο φάκελος είναι πλήρης όσον αφορά το θέµα της λειτουργίας και συνεπώς το όλο θέµα ετίθετο περισσότερο για το θέµα της προέγκρισης από την Νοµαρχία, αφού κατέστη ξεκάθαρο ότι, η ηµ. Επιτροπή του.ρ. δεν είχε καµµία αρµοδιότητα στο θέµα της προέγκρισης. Άρα επανέρχοµαι στο αρχικό κεφάλαιο. Ο ήµαρχος Ρόδου µέχρι είχε µπροστά του Ν.Α.., η οποία βεβαίωνε µε συγκεκριµένα έγγραφα και τα οποία ήταν προγενέστερα της ηµεροµηνίας χορηγήσεως της άδειας, ότι για αυτήν το κεφάλαιο προέγκριση έκλεισε. Έχει ένα πλήρη φάκελο από τις υπηρεσίες του ήµου που λέει ότι εφ όσον κριθεί σαν απλό κατάστηµα ή τέλος πάντων σε κατάστηµα που ζητά άδεια λειτουργίας, ο φάκελος είναι πλήρης. Έρχοµαι στην αρχική µου θέση που είπα και το επαναλαµβάνω ότι είναι νόµιµη η άδεια που υπέγραψε ο κ. Χατζηευθυµίου. Άλλωστε στα τέσσερα χρόνια που ήµασταν µαζί δεν συνήθιζε να υπογράφει παράνοµες αποφάσεις. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέµα αυτό της υπογραφής της αδείας από τον κ. Χατζηευθυµίου ή αν έχει εκχωρήσει αλλού την αρµοδιότητα. Και για αυτό το θέµα υπάρχει απόφαση που λέει ότι η συγκεκριµένη αρµοδιότητα δεν έχει εκχωρηθεί ποτέ από τον τότε ήµαρχο, και αφορά τις υπεραγορές, σε µένα, λόγω της σπουδαιότητας του συγκεκριµένου θέµατος, µιάς και σε προηγούµενο χρονικό διάστηµα έχει εκδοθεί απόφαση που αφορά σε παρόµοια περίπτωση ότι σωστά υπεγράφη από τον ήµαρχο καθώς η συγκεκριµένη αρµοδιότητα δεν είχε εκχωρηθεί. Έχουµε λοιπόν ένα θέµα που και αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι είχε αρµοδιότητα ο κ. Χατζηευθυµίου να υπογράψει αυτήν την άδεια. Τελειώνοντας λέγω ότι όλοι οι συνάδελφοι και της µειοψηφίας δεν έχουµε σκοπό να θίξει ο ένας τον άλλο, όµως ως νοµικός, µπορεί στην συγκεκριµένη περίπτωση να εµπλέκονται φορείς που έχουν δείξει ότι µπορούν να υπερασπίζονται τα δικαιώµατα που αφορούν το τόπο µας όµως δεν µπορώ να µην εκφράσω ατοµικά,- γιατί δεν είµαι ο κύριος εισηγητής της υπόθεσης-, τη συγκεκριµένη άποψη. Πραγµατικά θα χαρώ αν υπάρξει δικαστικά οποιαδήποτε άποψη ή κάποια άλλη άποψη που πράγµατι να µε πείθει ότι η συγκεκριµένη άδεια µπορεί από µας είτε από τον ήµαρχο να ανακληθεί. Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Εµπορικού Συλλόγου κ. Κουµπιάδης ο οποίος είπε τα παρακάτω: Θα ξεκινήσω µε το από έγγραφο που αποστείλατε στον κ. Φραράκη για δεύτερη γνωµοδότηση την οποία έχω, µε το οποίο έγγραφο προφανώς ζητήσατε από τον κ. Φραράκη για το βασικό θέµα για το αν είστε εσείς ως Επιτροπή αρµόδιοι να αποφασίσετε για την ανάκληση, µε βάση την προηγούµενη γνωµοδότηση του την οποία συζητήσατε την προηγούµενη φορά ότι δηλαδή επειδή η απόφαση του ηµάρχου κατά την γνώµη του Νοµικού Συµβούλου δεν είναι νόµιµη, πάσχει από ακυρότητα, έκρινε ο κ. Φραράκης ότι σε παράνοµες πράξεις δεν µπορεί να επιληφθεί η Ε.Π.Ζ. ως διάδοχος της ήδη κατηργηµένης ηµ. Επιτροπής και εποµένως η αρµοδιότητα ανήκει στο ήµαρχο όπως τεκµηρίωσε ο ίδιος. Προσωπικά εγώ ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Ε.Σ.Ρ. που ενίσταται, έχω µια διαφοροποίηση σε αυτό το θέµα και θεωρώ ότι η Ε.Π.Ζ. έχει την αρµοδιότητα. Πλήν όµως σήµερα το πρώτο θέµα που έπρεπε να εξεταστεί πρίν προχωρήσετε στα άλλα θέµατα δηλ. πώς εκδόθηκε η άδεια αν τηρήθηκε η νοµιµότητα και µε βάση αυτά που άκουσα και από τον συνάδελφο κ. Καρίκη, θα 46

13 έπρεπε να λύσετε αυτό το θέµα αν δηλ. είστε αρµόδιοι να αποφασίσετε ή όχι. Η Νοµική γνωµοδότηση του κ. Φραράκη είναι λανθασµένη: Ο κ. Καρίκης δεν απήντησε σε αυτό το ερώτηµα αν είναι λανθασµένη η γνωµοδότηση του κ. Φραράκη; Το άλλο θέµα για το αν τηρήθηκε η νοµιµότητα και καλώς ή κακώς ανακαλείται, εφ όσον δεν είστε αρµόδια Επιτροπή αυτό πρέπει να το κρίνει αυτός που είναι αρµόδιος δηλ. ο ήµαρχος. Ο κ. Φραράκης επανερχόµενος θέτει και άλλο θέµα που από την αρχή ο Ε.Σ.Ρ. ισχυρίζετο ότι κακώς δόθηκε η ερµηνεία που δόθηκε ως προς το θέµα της αναποµπής. Ότι όταν ιοικητικό Εφετείο αποφασίζει την αναποµπή στην ιοίκηση εννοούσε ότι έπρεπε να αναπεµφθεί στον Πρόεδρο του Νοµαρχιακού Συµβουλίου και να τηρηθεί η διαδικασία και µάλιστα επισηµαίνει ότι αυτό είναι δεύτερη παρανοµία. Μετά τις επισηµάνσεις αυτές εκ νέου του Νοµικού Συµβούλου θεωρώ ότι η τοποθέτηση του κ. Καρίκη η οποία περιελάµβανε τις δικές του προσωπικές απόψεις, µε κάνει να θέσω στον κ. Καρίκη το εξής: Πιστεύει ότι όταν ήταν πρόεδρος της ηµ. Επιτροπής και του είχαν µεταβιβαστεί οι αρµοδιότητες ότι σήµερα έρχεται και µας λέει µε βάση µια απόφαση έτσι αόριστα ακούσαµε και πρώτη φορά, ότι εσάς που σας έχει εκχωρήσει την αρµοδιότητα και όπως είχαµε ακούσει και από σας τον ίδιο είχατε αρνηθεί να συνδράµετε σε αυτήν την υπόθεση. Στο σηµείο αυτό επεµβαίνει ο κ.καρίκης και λέει ότι στην προηγούµενη συνεδρίαση έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα ότι η άδεια που υπέγραψε ο κ. Χατζηευθυµίου είναι νόµιµη. Όσον αφορά στην γνωµοδότηση του κ. Φραράκη είπε ότι δεν συµφωνεί µε το περιεχόµενο της και ότι στην τοποθέτηση του στη σηµερινή συνεδρίαση επανάλαβε ότι η άδεια που υπέγραψε ο κ. Χατζηευθυµίου είναι νόµιµη. Συνεχίζοντας ο κ. Κουµπιάδης είπε: Έχουµε τον κ. Παπαγεωργίου στην αρχή ο οποίος εκφράζει τις δικές του απόψεις και έχουµε τον κ. Φραράκη που συντάσσεται µε τις απόψεις του κ. Παπαγεωργίου και επιπλέον οµιλεί και για αναρµοδιότητα. Εδώ παρευρίσκεται και ἀλλος νοµικός σύµβουλος ο κ. Στρατής και καλέστε και την ολοµέλεια των δέκα δικηγόρων να αποφασίσουν τελικά ποια είναι η νοµική γνωµοδότηση και να συζητήσουµε επ αυτής και να δούµε αν ισχυροποιείται ή αποδυναµώνεται η Νοµική γνωµοδότηση που έχετε µπροστά σας. Λέω λοιπόν το εξής: το τυπικό αυτό θέµα για το ποιος είναι αρµόδιος να επιληφθεί, εσείς ή ο ήµαρχος, προηγείται όλων. Εφ όσον λοιπόν το λύσετε και αποφασίσετε ότι είστε αρµόδιοι ως επιτροπή, τότε πλέον θα πρέπει να ξεκινήσουµε µε το αν τηρήθηκε η νοµιµότητα. Εγώ εξετάζω την περίπτωση αν ο πρώην ήµαρχος είχε την αρµοδιότητα εκ παραλλήλου µε την αρµοδιότητα που µεταβίβασε ήδη για τις υποθέσεις αυτές, να υπογράψει αυτήν την άδεια. Όλα µέχρι σήµερα είναι ξεκάθαρα ότι δεν είχε την αρµοδιότητα. Από την στιγµή που υπεγράφη η άδεια και κατηργήθη η ηµαρχιακή Επιτροπή αν και ο Ε.Σ.Ρ. στις σας υπέβαλε το αίτηµα και σας έκανε σαφή υπόµνηση στο έγγραφο του να θεωρηθεί κατεπείγον και να συνεδριάσετε ως ηµ. Επιτροπή εσείς δεν συνεδριάσατε. Το αφήσατε το θέµα, να καταργηθεί η ηµ. Επιτροπή και το φέρνετε τώρα στην Ε.Π.Ζ. Στο σηµείο αυτό επεµβαίνει ο κ. Καρίκης ο οποίος είπε τα εξής: Κε πρόεδρε, θα παρακαλούσα τον κ. Κουµπιάδη να δεί την ίδια µέρα έγγραφο δικό µου προς την Νοµική Υπηρεσία που το διαβιβάζω ως κατεπείγον για να εισάγει νοµική εισήγηση. Μην µας κατηγορείτε λοιπόν για πράγµατα που δεν τα έχετε δει καλά. Συνεχίζοντας ο κ. Κουµπιάδης είπε: Εν πάσει περιπτώσει καταργείται η ηµ. Επιτροπή και εισάγετε το θέµα στην Ε.Π.Ζ. Εάν κρίνετε ότι η νοµική γνωµοδότηση δύο φορές του κ. Φραράκη, η γνωµοδότηση του κ. Παπαγεωργίου δεν σας καλύπτει, θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του κ. Στρατή. Εµείς συντασσόµεθα απολύτως µε τις γνωµοδοτήσεις των Νοµικών σας Συµβούλων και εκείνο που βλέπω είναι ότι γίνεται µία προσπάθεια να επιφέρεται σύγχιση µε µια απόφαση που δεν γνωρίζουµε που λέει ότι ήταν αρµοδιότητα του ηµάρχου να υπογράψει την άδεια και όχι του κ. Καρίκη του οποίου η τοποθέτηση είναι τελείως ατεκµηρίωτη. Ο κ. Χριστοδούλου απαντώντας είπε ότι είναι µια απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Περιφ. Νοτ. Αιγαίου που αποτελείτο από την εφέτη κ. Κων/να Γιαννοπούλου ως Πρόεδρο, Μαρία Ελευθερίου Πάρεδρο και εισηγήτρια και Σάββα ιακοσταµατίου ως εκπρόσωπο της ΤΕ Κ. Στη συνέχεια έλαβε το λόγω εκ µέρους της εταιρείας ο δικηγόρος Ρόδου κ. Κωστόπουλος ο οποίος είπε τα ακόλουθα: 47

14 Εµείς θα αποδείξουµε ότι η άδεια που δόθηκε είναι απολύτως νόµιµη. Ξεκινώ από το γεγονός ότι το θέµα έρχεται στην Επιτροπή σας κατόπιν της αιτήσεως του Ε.Σ.Ρ., και οι γνωµατεύσεις από εκεί ξεκίνησαν, η οποία αίτηση περιέχει δύο αιτιάσεις βάση των οποίων θεωρεί ότι η άδεια είναι παράνοµη. Πρώτον: Αναρµοδιότητα ηµάρχου, ότι δεν έπρεπε να υπογράψει ο ήµαρχος την άδεια αλλά ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος. Εάν δεν υπογραφόταν η άδεια από τον ήµαρχο, τότε ακριβώς θα ήταν παράνοµη. Η αρµοδιότητα για την υπογραφή των αδειών λειτουργίας δεν εκχωρήθηκε ποτέ στον κ. Καρίκη. Πιο συγκεκριµένα: Το 2009 χορηγήθηκε µια άδεια σούπερ µάρκετ στη Ρόδο που υπογράφτηκε από τον ήµαρχο Ρόδου. Τότε λοιπόν κάποιος πολίτης προσέφυγε κατά αυτής της αποφάσεως κρίνοντας µε την ίδια αιτίαση που προσέφυγε στην Επιτροπή σας ο Ε.Σ.Ρ. και είπε ότι η άδεια αυτή που υπέγραψε ο κ. Χατζηευθυµίου για το σούπερ µάρκετ το 2009 δεν ισχύει για τι δεν του ανήκε η αρµοδιότητα. Επ αυτής της προσφυγής συνεδρίασε η Επιτροπή του άρθρου 152 η οποία προεδρεύεται από Εφέτη, µέλος της Επιτροπής είναι η εκπρόσωπος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, και βέβαια εκπρόσωπος της ΤΕ Κ. Έκρινε λοιπόν αυτή η Επιτροπή ότι µε την απόφαση 272/2009 που εκχωρήθηκαν αρµοδιότητες στον κ. Καρίκη, ουδέποτε του εκχωρήθηκε η αρµοδιότητα υπογραφής των αδειών καταστηµάτων (σελίδα 9). Το 2010 επαναλαµβάνεται η απόφαση αρµοδιοτήτων στον κ. Καρίκη η οποία απόφαση είναι πανοµοιότυπη µε αυτή του Άς δούµε ποια είναι η αιτιολογία της Επιτροπής. Ότι στον Οργανισµό του ήµου Ρόδου υπάρχουν δύο γραφεία τα οποία ασχολούνται µε τις αδειοδοτήσεις των καταστηµάτων. Το ένα ανήκει στην Πολεοδοµική Υπηρεσία και είναι το Τµήµα Επιχειρήσεων και Καταστηµάτων που σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Οργανισµού Εσωτ. Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη για τον προέλεγχο των αιτήσεων χορήγησης αδειών της λειτουργίας καταστηµάτων και εισηγείται στη ηµ. Επιτροπή για το αν είναι όλα νόµιµα για την προέγκριση. Υπάρχει και ένα άλλο γραφείο χορήγησης αδειών καταστηµάτων που ανήκει στις ιοικητικές Υπηρεσίες του οποίου η αρµοδιότητα είναι, όταν πλέον έχει παρθεί η απόφαση της ηµ. Επιτροπής για την προέγκριση, να προβεί σε όλες τις προβλεπόµενες εγκρίσεις και ελέγχους και να εισηγηθεί στον ήµαρχο εάν είναι όλα νόµιµα, για την υπογραφή της άδειας λειτουργίας. Οι αρµοδιότητες λοιπόν που χορηγήθηκαν στον κ. Καρίκη, όσον αφορά τις ιοικητικές Υπηρεσίες είναι α) νση ιοικητικών Υπηρεσιών µε την ευθύνη για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου. Β) νση Πολεοδοµίας, το γραφείο αδειών καταστηµάτων και του γραφ. Κτηµατολογίου. Το γραφείο αδειών καταστηµάτων της Πολεοδοµίας δεν έχει καµιά σχέση µε τις άδειες λειτουργίας, διότι είναι αρµόδιο είναι αυτό που ανήκει στις ιοικητικές Υπηρεσίες όπως αναφέρθηκε προηγούµενα. Αυτό είναι το απλό σκεπτικό και µε αυτό το σκεπτικό η Επιτροπή του άρθρου 152 έκρινε ότι, η άδεια που υπεγράφη το 2009 από τον ήµαρχο Ρόδου τον κ. Χατζηευθυµίου για ένα σούπερ µάρκετ στην πόλη της Ρόδου ήταν καθ όλα νόµιµη. Όσον αφορά την δεύτερη αιτίαση που είναι ότι έπρεπε να περάσει η προέγκριση από την ηµ. Επιτροπή. Εϊναι γνωστό ότι µε το άρθρο 80 του.κ.κ. αναφέρεται ρητά ότι δεν απαιτείται προέγκριση ίδρυσης από την ηµ. Επιτροπή, όταν η άδεια ίδρυσης ή προέγκρισης ανήκει κατά το Νόµο σε άλλη Αρχή. Εν προκειµένω στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο. ηλαδή αυτή τη δουλειά που κάνει για τα καταστήµατα κάτω των τετραγωνικών που προβλέπεται δηλ. κάτω των 1500 τ.µ. η ηµ. Επιτροπή, την προέγκριση αυτή ο νόµος την έχει αποδώσει στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο. Και είπε ότι για να ιδρυθεί ένα πολυκατάστηµα στην πόλη χρειάζεται προέγκριση από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, και αυτή η προέγκριση όταν η άδεια ίδρυσης ή προέγκρισης ανήκει κατά το Νόµο σε άλλη Αρχή, δεν περνά από την ηµ. Επιτροπή. Επειδή η αίτηση του Ε.Σ.Ρ. αναφέρεται σε µια γνωµάτευση του κ. Φιλιππάκου ότι µετά την αντισυνταγµατικότητα καταργήθηκε η διαδικασία του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, λέγω ότι δεν κρίθηκε αντισυνταγµατική ανάµειξη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, δεν κρίθηκε αντισυνταγµατικό ότι το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ασχολείται µε την προέγκριση, αν υπήρχε ακόµη Νοµ. Συµβούλιο, θα συνέχιζε να έχει την αρµοδιότητα. Εκείνο που κρίθηκε αντισυνταγµατικό είναι τα υποκειµενικά κριτήρια για την χορήγηση της άδειας προέγκρισης. Θέλω να πώ ότι, ο Ε.Σ.Ρ. λέει ότι, εφ όσον ο Φιλιππάκος λέει ότι µετά την αντισυταγµατικότητα έπρεπε να περάσει από ηµ. Επιτροπή η προέγκριση αφού καταργήθηκε η διαδικασία του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, δεν καταργήθηκε η διαδικασία του Ν.Σ., κρίθηκαν αντισυνταγµατικά τα υποκειµενικά κριτήρια τα οποία περιέχονται στο νόµο 3377 και βέβαια όταν ήρθε η ώρα να αιτηθεί η εταιρεία την άδεια λειτουργίας, προσέφυγε στην Νοµαρχία και είπε, πότε πήρατε την απόφαση του ιοικητικού Εφετείου; Στις αν δεν απατώµαι. Πέρασαν 50 µέρες από τότε που την πήρατε: Πέρασαν. Εισήχθη ξανά το θέµα στο Ν.Σ.; Όχι. Σύµφωνα µε το Νόµο 3377 άρθρο 10 εάν η αρχική αίτηση δεν εισήγετο για συζήτηση στο Ν.Σ. εντός 50 ηµερών, θεωρείται ότι χορηγείται η άδεια προέγκρισης. Όταν λοιπόν επανήλθε το θέµα, πέραν του ότι υπάρχει διαφορετική ερµηνεία, αλλά δεν είναι του παρόντος να το πούµε, τι σηµαίνει αναποµπή; Αναποµπή στην ιοίκηση σηµαίνει συµµόρφωση της ιοίκησης και όχι το µπαλάκι κάθε φορά να παίρνουµε απόφαση και να την στέλλουµε στο ΣτΕ και κάθε φορά να την στέλλουµε πίσω. Εν πάσει περιπτώσει 48

15 η Ν. Α. έκρινε ότι το θέµα δεν επανεισάγεται στο Ν.Σ. και πέρασαν οι 50 µέρες. Και χορηγείται η πιστοποίηση αυτή που συνιστά άδεια προέγκρισης. Οποιαδήποτε άλλη ερµηνεία ευχαρίστως να την ακούσουµε. Αυτό σηµαίνει ότι ήρθε στον ήµο η υπόθεση µε προέγκριση, µε πλήρη φάκελο όπως είπε ο κ. Καρίκης όσον αφορά το θέµα της Άδειας Λειτουργίας, και µε ένα γραφείο αδειών καταστηµάτων των ιοικητικών υπηρεσιών που έλεγε ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Τέλος καταλήγοντας, σας λέγω ότι στις η Ελληνική Πολιτεία συµµορφούµενη µε την απόφαση του ΣτΕ και µε την οδηγία 123/2006 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τροποποίησε το άρθρο 10 του Ν σε τρία σηµεία α) δεν συµµετέχει γνωµοδοτικά το Επιµελητήριο γιατί το θεωρεί ανταγωνιστικό θεσµό, β) καταργεί όλα τα υποκειµενικά κριτήρια που αναφέρονται στο συγκεκριµένο άρθρο και διατηρεί µόνο δύο (2) κριτήρια. Αν χωροταξικά επιτρέπεται η λειτουργία αυτή και δεύτερον αν υπάρχει άδεια περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Τίποτε άλλο. Άρα λοιπόν σήµερα που συζητάτε έχει δηµοσιευτεί η απόφαση αυτή που αποτελεί συναπόφαση τεσσάρων (4) υπουργών όπου τροποποιεί τις προϋποθέσεις του Ν και θέτει µόνο µία προϋπόθεση που έχει να κάνει µε το χωροταξικό και περιβαλλοντολογικό. Με όλα τα παραπάνω αποδεικνύουµε ότι η άδεια είναι καθ όλα νόµιµη και δεν πάσχει πουθενά και δεν έχει καµία παράνοµη ή παράτυπη έκφανση, ορθώς υπογράφτηκε από τον πρώην ήµαρχο και υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για την έκβαση της. Κάθε ανάκληση της Αδείας αυτής θα συνιστά παράνοµη πράξη. Κατόπιν έλαβε το λόγω ο κ. Συκόφυλλος ο οποίος είπε: Θα ήθελα να ρωτήσω αν η απόφαση ηµάρχου που µας διαβάσατε κ. Κωστόπουλε για τις αρµοδιότητες του κ. Καρίκη αφορά τις αρµοδιότητες ως Αντιδηµάρχου ή ως προέδρου της ηµ. Επιτροπής. Ο κ. Κωστόπουλος είπε ότι η ηµ. Επιτροπή ήταν αρµόδια για την προέγκριση και όχι για την άδεια λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται από το µονοπρόσωπο όργανο του ηµάρχου που είναι διάδοχο του µονοπρόσωπου όργανου του Αστυνόµου. Ο κ. Συκόφυλλος είπε ότι από την πείρα που έχει στα κοινά ξέρει ότι εµείς χορηγούσαµε την προέγκριση, ο ήµος δηλαδή, και ο Νοµάρχης την άδεια λειτουργίας όπως το LIDL. Και ο κ. Καρίκης ως πρόεδρος της ηµ. Επιτροπής έπρεπε να υπογράψει την προέγκριση. Ο κ. Χριστοδούλου απαντώντας στον κ. Συκόφυλλο είπε ότι εφ όσον είναι πάνω από 1500 τ.µ. η προέγκριση χορηγείται από την Νοµαρχία και συγκεκριµένα από το Νοµ. Συµβούλιο. Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Γεώργιος Λασκαρίδης δικηγόρος Θεσσαλονίκης ο οποίος δήλωσε στην Επιτροπή ότι εκπροσωπεί την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ο οποίος είπε τα παρακάτω: ιακρίνω ότι υπάρχει κάποια σύγχυση την οποία µάλιστα βλέπω εµφυλοχωρούσα στα πρόσωπα κάποιων εκ των συµβούλων. Έχουµε δύο διακριτά στάδια τα οποία ο κ. Καρίκης τα τοποθέτησε πολύ σωστά. Το πρώτο είναι της προέγκρισης ίδρυσης ή της άδειας ίδρυσης εάν το κατάστηµα έχει αυτά τα τετραγωνικά που επιβάλλουν εφαρµογή του Νόµου 3377 και χορηγείται στην µεν περίπτωση που δεν υπάγεται στον 3377 από την ηµ. Επιτροπή ή από τη δική σας Επιτροπή µετά τον Καλλικράτη, στην δε περίπτωση που υπάγεται στον 3377 από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο. Οιωνεί δηλ. σαν να ήταν µια προέγκριση ίδρυσης. Ενώ για τις προεγκρίσεις υπάρχει µια προθεσµία 30 ηµερών πέραν της οποίας αν δεν αποφανθεί η αρµόδια Επιτροπή του ήµιου, θεωρούνται χορηγηθείσες, αντίστοιχη προθεσµία 50 ηµερών υπήρχε για το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, ήδη µε αυτό που σας έδωσε ο κ Κωστόπουλος, µε την τελευταία τροποποίηση, συντµηθείσα επίσης σε τριάντα ηµέρες. Στις λοιπόν αναπέµπεται το ζήτηµα από το ιοικητικό Εφετείο στη Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. Περνούν οι πενήντα (50) µέρες ήτοι στα µέσα Νοεµβρίου, δεν έχει εισαχθεί το θέµα στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο και σύµφωνα µε τοάρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 3377) θεωρείται η άδεια ίδρυσης χορηγηθείσα. Από εκεί και πέρα συµπληρώνεται ο φάκελος και ερχόµαστε στις που ο τότε ήµαρχος έχει µπροστά του έναν πλήρη φάκελο και βεβαίως δεν έχει εκχωρήσει ποτέ αρµοδιότητα υπογραφής των αδειών στον κ. Καρίκη. Οποιοσδήποτε άλλος ισχυρισµός είτε από πλευράς Εµπορικού Συλλόγου είτε οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση από πλευράς συµβούλων πάντα για το νοµικό κοµµάτι οµιλώ- θεωρώ ότι αποτελεί προϊόν σύγχυσης. Επαναλαµβάνω, ανεξαρτήτως για το ποιός χορηγεί το πρώτο στάδιο την προέγκριση, µόνος αρµόδιος για την έκδοση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του τελικού σταδίου δηλαδή, κατά το άρθρο 80 παρ. 2 ο ήµαρχος και κανείς άλλος. Νοµίµως συνεπώς έχει εκδοθεί η άδεια. Κατόπιν ο κ. Λασκαρίδης κατέθεσε στην επιτροπή το παρακάτω υπόµνηµα. 49

16 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΜΟ ΡΟ ΟΥ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Κανάρη 9), έχει κεντρικά γραφεία στον Άλιµο Αττικής (Αγίου ηµητρίου 63), διατηρεί υποκατάστηµα και στο 7 ο χλµ. της οδού Ρόδου-Λίνδου του ήµου Ροδίων και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και Αντιπρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, κ.βασίλειο Στασινούλια, κάτοικο Αλίµου Αττικής (Αγίου ηµητρίου 63). ΣΧΕΤ: Η µε αριθµό πρωτ / Πρόσκλησή σας προς παροχή εξηγήσεων ως προς την νοµιµότητα της έκδοσης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστήµατος 50 ******* ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Με την µε αριθµό 202/ απόφαση του κ. ηµάρχου Ροδίων χορηγήθηκε στην εταιρεία µας άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υπεραγοράς Τροφίµων στο 7 ο χλµ. της οδού Ρόδου- Λίνδου. Η άνω απόφαση εξεδόθη επί της σχετικής µε αριθµό πρωτ. 3892/2010 αίτησής µας. Ήδη ο Εµπορικός Σύλλογος Ρόδου µε την υπ αρ. πρωτ / αίτησή του προς υµάς ζητεί την ανάκληση της άνω αδείας, ως δήθεν µη νοµίµως εκδοθείσας. 2. Για την λήψη αδείας προς ίδρυση της εν θέµατι υπεραγοράς είχαµε υποβάλει προς το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ωδεκάνησου την από αίτησή µας κατ άρθρο 10 Ν.2323/1995, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το άρθρο 10 Ν.3377/2005, συνυποβάλλοντας και όλα τα προβλεπόµενα από την άνω διάταξη δικαιολογητικά. Επί της αιτήσεώς µας εκείνης εξεδόθη η µε αριθµό 5/ απορριπτική απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου ωδεκανήσου. 3. Την άνω απόφαση του ΝΣ ωδεκανήσου προσβάλλαµε εµπρόθεσµα και νοµότυπα µε την από προσφυγή µας, ασκηθείσα σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άνω άρθρου, ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Εκείνος µε την µε αριθµό 5077/2479/ απόφασή του απέρριψε την σχετική προσφυγή µας. 4. Κατά των άνω απορριπτικών αποφάσεων της ιοίκησης (Γενικού Γραµµατέα και ΝΑ) ασκήσαµε νοµότυπα και εµπρόθεσµα αίτηση ακύρωσης, η οποία έγινε δεκτή µε την µε αριθµό 1047/2010 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς, που -κρίνοντας ότι οι διατάξεις του άρθρο 10 Ν.2323/1995, ακόµη και µετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 10 Ν.3377/2005 (εφεξής «η επίµαχη διάταξη»), εξακολουθούν να αντίκεινται στα άρθρα 5 και 24 του Συντάγµατος, ως παρέχουσες στα Νοµαρχιακά Συµβούλια µη ανεκτή από τα άνω συνταγµατικά άρθρα και ιδιαιτέρως ευρεία διακριτική ευχέρεια να κρίνουν, αποσπασµατικώς και κατά περίπτωση, επί αιτηµάτων ίδρυσης εµπορικών καταστηµάτων επί τη βάσει ενδεικτικώς µόνον αναφεροµένων στο νόµο κριτηρίωνακύρωσε τις άνω απορριπτικές αποφάσεις και ανέπεµψε την υπόθεση προς την ιοίκηση για νέα νόµιµη κρίση. Η άνω 1047/2010 απόφαση έλαβε υπόψιν της και την µε αριθµό 3037/2008 απόφαση της ΟλοµΣτΕ, µε την οποία οι διατάξεις του άρθρου 10 Ν.2323/1995 κρίθηκαν αντισυνταγµατικές, ως παρέχουσες ιδιαιτέρως ευρεία και µη ανεκτή από τα άρθρα 24 και 5 Συντάγµατος διακριτική ευχέρεια στα Νοµαρχιακά Συµβούλια να κρίνουν αιτήµατα ίδρυσης υπεραγορών τροφίµων επί τη βάσει ενδεικτικών και αποσπασµατικών κατά περίπτωση κριτηρίων. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγµατος καθώς και µε το άρθρο 50 του π.δ. 18/1989 η ιοίκηση υπέχει υποχρέωση άµεσης συµµόρφωσης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων και βαρύνεται µε ποινική ευθύνη για παράβαση καθήκοντος, εάν δεν ανταποκριθεί στην εν λόγω υποχρέωση. Εποµένως η άνω απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς ήταν κατά νόµον άµεσα εκτελεστή και δηµιούργησε υποχρέωση της ιοίκησης προς άµεση συµµόρφωση. 5. Η άνω 1047/2010 ακυρωτική απόφαση απεστάλη και πρωτοκολλήθηκε στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ωδεκανήσου την µε αριθµό πρωτοκόλλου Η υπόθεση δεν εισήχθη όµως ποτέ ενώπιον του Νοµαρχιακού Συµβουλίου προς νέα νόµιµη, σύµφωνα µε όσα

17 αποφάνθηκε το ιοικητικό Εφετείο Πειραιώς, κρίση. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την πλευρά του εξέδωσε πάντως την µε αριθµό 23336/9224/ ιαπιστωτική Πράξη του, µε την οποία συµµορφούµενος προς το διατακτικό της 1047/2010 απόφασης διαπίστωσε ότι η προηγηθείσα µε αριθµό 5077/2479/ απόφασή του, µε την οποία είχε κατά τα προαναφερθέντα απορριφθεί η προσφυγή µας κατά της 5/2009 απόφασης του ΝΣ ωδεκανήσου, έπαυσε να ισχύει. Γίνεται µετά από όλα αυτά πρόδηλο ότι: (α) Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ωδεκανήσου µετά την αναποµπή της υπόθεσης προς αυτήν από το ιοικητικό Εφετείο ( ) δεν εξέδωσε οποιαδήποτε απόφαση εντός της 50θήµερης αποκλειστικής προθεσµίας που προβλέπεται από το άρθρο 10 Ν.2323/1995, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το άρθρο 10 Ν.3377/2005. Τούτο δε ακόµη και εάν η προθεσµία αυτή ήθελε θεωρηθεί αρχόµενη όχι από την υποβολή της αρχικής από αίτησής µας (ως το καθ ηµάς ορθόν), αλλά από την αναποµπή της υπόθεσης προς την ιοίκηση. Εποµένως, η αιτηθείσα από µέρους µας ίδρυση της επίµαχης Υπεραγοράς Τροφίµων λογίζεται ότι έγινε δεκτή από το ΝΣ ωδεκανήσου σύµφωνα µε το αµάχητο τεκµήριο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άνω άρθρου. Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί εδώ ότι η Νοµαρχιακή Επιτροπή της ΝΑ ωδεκάνησου µετά την πάροδο της άνω 50θήµερης προθεσµίας και συγκεκριµένα στην από συνεδρίασή της έλαβε απόφαση να µη ασκήσει ένδικα µέσα κατά της άνω απόφασης του ιοικητικού Εφετείου. (β) Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συµµορφώθηκε, ως όφειλε, προς την άνω 1047/2010 δικαστική απόφαση και εξέδωσε την διαπιστωτική πράξη περί του ανισχύρου της προηγηθείσας µε αριθµό 5077/2479/ απόφασής του σε βάρος µας. Από τη διαπίστωση του ανισχύρου της προηγηθείσας (απορριπτικής της προσφυγής µας) απόφασής του, συνάγεται σαφώς, ότι το αίτηµά µας για την ίδρυση της επίµαχης Υπεραγοράς έγινε δεκτό και από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, ως διοικητικό όργανο νοµοθετικά εξουσιοδοτηµένο για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων της ΝΑ ωδεκανήσου. 6. Μετά από όλα αυτά ο ήµαρχος Ρόδου λαβών υπόψιν και την πληρότητα του φακέλου και των λοιπών δικαιολογητικών που είχαµε υποβάλει, νοµίµως ενεργώντας, εξέδωσε την επίµαχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Η ΑΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟ ΟΥ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 1. Ως προς την δήθεν συνταγµατικότητα της επίµαχης διάταξης (α) Τα αναφερόµενα στην άνω αίτηση του Εµπορικού Συλλόγου περί της δήθεν συνταγµατικότητας της επίµαχης διάταξης, πέραν της νοµικής αβασιµότητάς τους, ως άλλωστε η 3037/2008 ΟλοµΣτΕ έκρινε, αλυσιτελώς προβάλλονται, αφού η ιοίκηση όφειλε κατά το Σύνταγµα και το νόµο να συµµορφωθεί άµεσα προς την άνω ακυρωτική µε αριθµό 1047/2010 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς, πολύ περισσότερο ενόσω ήδη ο Γενικός Γραµµατέας, συµµορφωθείς προς αυτήν, ορθά ήδη εξέδωσε την την προαναφερθείσα διαπιστωτική πράξη του. Εν τέλει βέβαια και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση συµµορφώθηκε προς την άνω ακυρωτική απόφαση του ιοικητικού Εφετείου, έστω και εµµέσως, µη εισαγαγούσα το ζήτηµα προς νέα νόµιµη κρίση εντός της προς τούτο προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας. (β) Και ακόµη περισσότερο ισχύουν τα ανωτέρω, ενόσω η ίδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση αποφάσισε να µη ασκήσει ένδικα µέσα κατά της άνω απόφασης. 2. Ως προς την αρµοδιότητα προς έκδοση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας και της προηγούµενης αυτής αδείας ίδρυσης (α) Αβάσιµα επικαλείται ο Εµπορικός Σύλλογος ότι ο ήµαρχος Ροδίων δεν είχε τάχα αρµοδιότητα να εκδώσει την επίµαχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, γιατί τάχα την προς τούτο αρµοδιότητα είχε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ωδεκανήσου, άλλως ότι θα έπρεπε τάχα να προηγηθεί προέγκριση ίδρυσης από την ηµαρχιακή Επιτροπή. Προδήλως ο Εµπορικός Σύλλογος αγνοεί, άλλως τελεί σε σύγχυση περί της νοµικής διαφοράς και της σηµασίας των εννοιών «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ» (ή προέγκριση ίδρυσης κατά περίπτωση) από τη µία και «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» από 51

18 την άλλη. Περαιτέρω προδήλως αγνοεί την 10551/2007 ΥΑ, εκδοθείσα κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση από το άρθρο 80 παρ. 9 του ηµοτικού Κώδικα. (β) Κατ άρθρο 80 του ηµοτικού Κώδικα και την βάσει αυτού εκδοθείσα µε αριθµό 10551/2007 ΥΑ άρθρο 1 παρ. α, η προέγκριση ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εκδίδεται από την ηµαρχιακή Επιτροπή, εκτός εάν για την ίδρυσή τους προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ, οπότε δεν απαιτείται προέγκριση ίδρυσης, ως δηλαδή ακριβώς εν προκειµένω συµβαίνει που αρµόδιο για την άδεια ίδρυσης της επίµαχης Υπεραγοράς είναι το Νοµαρχιακό Συµβούλιο κατ άρθρο 10 Ν.2323/1995, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το άρθρο 10 Ν.3377/2005, µη απαιτουµένης στην περίπτωση αυτή προέγκρισης ίδρυσης από την ηµαρχιακή Επιτροπή. Επισηµαίνουµε στο σηµείο αυτό ότι η 1047/2010 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς, αλλά και η 3037/2008 ΟλοµΣτΕ, δεν κατήργησαν, ούτε άλλωστε θα µπορούσαν να καταργήσουν, το άρθρο 10 Ν.2323/1995, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το άρθρο 10 Ν.3377/2005. Οι άνω δικαστικές αποφάσεις δεν θεώρησαν αντίθετη µε το Σύνταγµα αυτή καθ εαυτή την αρµοδιότητα των Νοµαρχιακών Συµβουλίων να εκδίδουν εκείνα (αντί των ηµαρχιακών Επιτροπών) σε κάποιες περιπτώσεις τις άδειες ίδρυσης των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Οι άνω δικαστικές αποφάσεις έκριναν ότι δεν είναι ανεκτό αιτήµατα ίδρυσης των υπαγόµενων στο άρθρο 10 Ν.2323/1995 καταστηµάτων να κρίνονται κατά διακριτική ευχέρεια και δη ευρύτατη (αντί κατά δέσµια αρµοδιότητα), αποσπασµατικά και κατά περίπτωση επί τη βάσει ενδεικτικώς και µόνον αναφεροµένων στο νόµο κριτηρίων. Εποµένως η αρµοδιότητα για την έκδοση αδείας ίδρυσης στην προκειµένη περίπτωση παρέµεινε στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο και δεν µπορεί να γίνει λόγος για ανάγκη προέγκρισης ίδρυσης από την ηµαρχιακή Επιτροπή κατ άρθρο 80 παρ. 2 του ηµοτικού Κώδικα, ως αβάσιµα ισχυρίζεται επικουρικώς ο Εµπορικός Σύλλογος. Σηµειωτέον στο σηµείο αυτό ότι η Πολιτεία, σε συµµόρφωση προς την άνω ΟλοµΣτΕ 3037/2008, φρόντισε ήδη για την δραστική τροποποίηση του άρθρου 10 Ν.3377/2005 (βλ. άρθρο 3 της ΚΥΑ Κ1-164/2011, ΦΕΚ Β 275/ ): - καταργώντας την γνωµοδότηση του Εµπορικού Επιµελητηρίου και την υποβολή οικονοµοτεχνικής µελέτης, - απαλείφοντας από τα ληπτέα υπόψιν κριτήρια τα κοινωνικά και οικονοµικά και διατηρώντας µόνον τα χωροταξικά/πολεοδοµικά και τα περιβαλλοντικά, - συντέµνοντας την 50θήµερη αποκλειστική προθεσµία σε 30θήµερη. (γ) Ωστόσο για την έκδοση της Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά αρµόδιος κατά την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 80 παρ. 2 του ηµοτικού Κώδικα) ήταν και παραµένει ο ήµαρχος και µόνο, και µάλιστα ανεξάρτητα εάν την άδεια ίδρυσης/προέγκριση ίδρυσης χορηγεί κατά περίπτωση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία η ηµαρχιακή Επιτροπή ή άλλος φορέας. (δ) Γίνεται µετά από αυτά πρόδηλη η νοµική αβασιµότητα των σχετικώς επικαλούµενων από τον Εµπορικό Σύλλογο δήθεν λόγων ανάκλησης. 3. Ως προς το θεµέλιο της έκδοσης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας (α) Από απλή επισκόπηση της επίµαχης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας προκύπτει ότι ο ήµαρχος Ροδίων δεν στηρίχθηκε στην παράλειψη άσκησης ενδίκων µέσων από τη ΝΑ ωδεκανήσου κατά της 1047/2010 απόφασης του ιοικητικού Εφετείου, ως ο Εµπορικός Σύλλογος αβάσιµα υπολαµβάνει και ισχυρίζεται, αλλά στο αναµφισβήτητο πραγµατικό γεγονός ότι από την αναποµπή της υπόθεσης προς την ΝΑ ωδεκάνησου ( , ως και ο Εµπορικός Σύλλογος άλλωστε οµολογεί) παρήλθε διάστηµα µεγαλύτερο των 50 ηµερών χωρίς η ΝΑ να εκδώσει απόφαση σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ιοικητικό Εφετείο και εποµένως στο αµάχητο τεκµήριο που καθιερώνει το άρθρο 10 παρ. 6 Ν.2323/1995, όπως ισχύει τροποποιηθέν από το άρθρο 10 Ν.3377/2005, περί αποδοχής από τη ΝΑ του αιτήµατός µας για την ίδρυση της επίµαχης Υπεραγοράς. Νοµίµως λοιπόν εφάρµοσε ο ήµαρχος Ροδίων το άνω αµάχητο τεκµήριο. (β) Όλα αυτά δε ανεξαρτήτως του ότι η ΝΑ ωδεκανήσου έλαβε εν συνεχεία απόφαση να µη ασκήσει ένδικα µέσα κατά της 1047/2010 απόφασης του ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 4. Ως προς την κυκλοφοριακή σύνδεση 52

19 Η κυκλοφοριακή σύνδεση, στην οποία ο Εµπορικός Σύλλογος αναφέρεται, όχι µόνον εγκρίθηκε, αλλά κατασκευάσθηκε σύµφωνα µε τις εγκριθείσες προδιαγραφές της. Τούτο προκύπτει από το σχετικό έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΤΥ6039/ της αρµόδιας Υπηρεσίας ( νση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑ ωδεκανήσου), αντίγραφο του οποίου υπάρχει στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 5. Ως προς την δήθεν αρµοδιότητα του κ.καρίκη Ως προς τον τελευταίο δήθεν λόγο ανάκλησης ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υπεγράφη από τον τότε ήµαρχο Ροδίων, αντί του αναφερόµενου στην αίτηση τότε Αντιδηµάρχου κ.καρίκη, προς τον οποίο κατά τους ισχυρισµούς του Εµπορικού Συλλόγου φέρεται να είχε µεταβιβασθεί η αρµοδιότητα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σηµειωτέα τα εξής: 5.1. Ως προς την δήθεν µεταβιβασθείσα αρµοδιότητα (α) Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ήµου Ροδίων (ΦΕΚ 1386Β/ , 1178Β/ , 170Β/ ), όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθµό 342/2008 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ροδίων (ΦΕΚ 2169Β/2008), ειδικότερα δε σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ΟΕΥ: 1. Στην νση Πολεοδοµικών Εφαρµογών περιλαµβάνονται: 1.1. Το Τµήµα Οικοδοµικών Εφαρµογών Το Τµήµα Επιχειρήσεων και Καταστηµάτων (β) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του άνω ΟΕΥ, οι αρµοδιότητες και το αντικείµενο εργασίας και απασχόλησης του Τµήµατος Επιχειρήσεων και Καταστηµάτων έχουν ως εξής: Γραφείο Προελέγχου: έχει την ευθύνη για τον προέλεγχο των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τους κανονισµούς και τις κανονιστικές διατάξεις και εισηγείται στη ηµαρχιακή Επιτροπή για την χορήγηση προεγκρίσεων ίδρυσης Γραφείο Πιστοποίησης Πολεοδοµικής Καταλληλότητας: Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της πολεοδοµικής καταλληλότητας των προοριζοµένων χώρων για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και συναφών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ α βαθµού. (γ) Εξ άλλου κατά το άρθρο του άνω ΟΕΥ το Γραφείο Χορήγησης Αδειών Καταστηµάτων- Λαϊκών Αγορών, υπάγεται στη νση ιοικητικών Υπηρεσιών και έχει την ευθύνη, µετά την χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης και µετά τη συµπλήρωση του φακέλου, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς λήψη ης σύµφωνης γνώµης των λοιπών υπηρεσιών (πχ νση Υγείας) και να εισηγείται στον ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. (δ) Στην προκειµένη περίπτωση µε (αορίστως επικαλούµενη από τον Εµπορικό Σύλλογο) απόφαση του ηµάρχου Ροδίων µεταβιβάσθηκαν στον τότε αντιδήµαρχο κ.καρίκη οι αρµοδιότητες της ιεύθυνσης ιοικητικών Υπηρεσιών και από τις αρµοδιότητες της νσης Πολεοδοµικών Εφαρµογών, το Γραφείο Αδειών καταστηµάτων και το Γραφείο Κτηµατολογίου. (ε) Από την παράθεση των αρµοδιοτήτων που βάσει του άνω ΟΥΕ αντιστοιχούν στα Γραφεία Προελέγχου και Πιστοποίησης Οικοδοµικής Καταλληλότητας της νσης Πολεοδοµίας και στο Γραφείο Χορήγησης Αδειών Καταστηµάτων της νσης ιοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές καταγράφονται µε λεπτοµέρεια στα άρθρα 1.2.1, και αντιστοίχως του ΟΕΥ ήµου Ροδίων, σαφώς προκύπτει ότι ουδόλως περιλαµβάνεται στις αρµοδιότητες αυτές η αρµοδιότητα προς έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. (στ) Οι αρµοδιότητες των άνω Γραφείων περιορίζονται στον προέλεγχο και την εισήγηση προς την ηµαρχιακή Επιτροπή για την χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, στον έλεγχο και την πιστοποίηση της πολεοδοµικής καταλληλότητας καθώς και στην προετοιµασία του φακέλου των απαραίτητων δικαιολογητικών και εν τέλει στην εισήγηση προς τον ήµαρχο ή τον τυχόν ειδικώς ορισθέντα προς τούτο Αντιδήµαρχο για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, και ουδόλως εκτείνονται και στην έκδοση, αυτή καθ εαυτή, των άνω αδειών ίδρυσης και λειτουργίας. 53

20 (ζ) Περί όλων αυτών χαρακτηριστική είναι η µε αριθµό 59/2009 απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 152 του ηµοτικού Κώδικα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που σε απολύτως όµοια υπόθεση έκρινε ορθά ως νόµιµη την µε αριθµό 110/ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αναλόγου καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος άλλης επιχείρησης, άδεια που είχε προσβληθεί για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δηλαδή γιατί εκδόθηκε επίσης από τον τότε ήµαρχο και όχι από τον κ.καρίκη. (η) Εποµένως νοµίµως εκδόθηκε η επίµαχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από τον -µόνο προς τούτο αρµόδιο- τότε ήµαρχο Ροδίων, τα δε αντίθετα επικαλούµενα από τον Εµπορικό Σύλλογο είναι αβάσιµα. Επειδή από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι η µε αρ. πρωτ / αίτηση του Εµπορικού Συλλόγου είναι εν όλω αβάσιµη και απορριπτέα. Επειδή η επίµαχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι καθόλα νόµιµη και νοµίµως εξεδόθη Επειδή επιφυλασσόµεθα κάθε ανεξαίρετα νοµίµου δικαιώµατός µας ΖΗΤΟΥΜΕ Να γίνει δεκτό το παρόν υπόµνηµά µας. Να απορριφθεί εν όλω η µε αρ. πρωτ / αίτηση του Εµπορικού Συλλόγου Ρόδου, ώστε να παραµείνει ισχυρή και να µη ανακληθεί η επίµαχη µε αριθµό 202/ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της προαναφερθείσας Υπεραγοράς Τροφίµων. Λαµβάνοντας εκ νέου τον λόγο ο κ. Κουµπιάδης είπε: Υπάρχει µια ειδοποιός διαφορά η οποία αντί να σας γίνει σαφής σας έγινε συγκεχυµένη και η σύγχυση έγκειται σε ένα απλό πράγµα. Όταν η απόφαση του ιοικητικού Εφετείου διέταξε την αναποµπή στην ιοίκηση, σηµαίνει ότι έπρεπε να επιληφθεί το Νοµαρχ. Συµβούλιο και να αποφασίσει αν συµµορφώνεται ή όχι και ότι συµµορφώνεται µε την απόφαση. Αναποµπή υπό την έννοια της αποστολής από την Γραµµατεία του ιοικητικού Εφετείου ενός απλού φωτοαντιγράφου για ενηµέρωση όπως συνηθίζεται έτσι µου απήντησε η γραµµατέας του ιοικητικού Εφετείου-. Από την στιγµή που δηµιουργείται αυτή η σύγχυση, ότι δηλαδή, παρέλαβε µε πρωτόκολλο η Νοµ. Αυτοδιοίκηση την απόφαση του ιοικητικού Εφετείου και από τότε περιµένουµε να τρέξουν σιωπηρώς οι 50 µέρες και ενώ η γνωµοδότηση του Νοµικού συµβούλου της Νοµαρχίας η οποία και µόνον αυτή λαµβάνεται υπόψιν και παρακάπµπτεται η γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ήµου του κ. Παπαγεωργίου, και ο Νοµικός Σύµβουλος της Νοµαρχίας στο τέλος αναφέρει ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να κριθεί σαν µια απλή άδεια, δηλ. να ακολουθηθεί η διαδικασία της προέγκρισης από την ηµ. Επιτροπή στην οποία προϊστατο ο κ. Καρίκης, προς τον οποίον είχαν µεταβιβαστεί οι αρµοδιότητες. Αυτή η σύγχυση έγινε και στην Επιτροπή µε την κ. Γιαννοπούλου, ότι οι αρµοδιότητες δεν έχουν µεταβιβαστεί στον Αντιδήµαρχο αλλά στον Πρόεδρο της ηµ. Επιτροπής. Εποµένως λοιπόν η προέγκριση είναι το κλειδί. Εάν πηγαίναµε σαν απλή άδεια, να γίνει η προέγκριση και να τεθούν και οι νέοι αυτοί όροι, πολεοδοµικοί και περιβαλλοντολογικοί, αλλά να υποκατασταθεί η προέγκριση µε την σιωπηρή εµφανιζόµενη λήξη της προθεσµίας των 50 ηµερών, αυτό δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο δεν συνήλθε για να αποφασίσει. Σιωπηρώς παρήλθε η προθεσµία γι αυτό επικαλεστήκαµε πλέον τον Νόµο και είπαµε ότι χωρίς την επίδοση µε δικαστικό επιµελητή δεν τρέχει καµία απολύτως προθεσµία και πρέπει να συγκληθεί η Νοµαρχιακή Επιτροπή ούτως ώστε να αποφασίσει. Η διαφορά µας µε τον εξαίρετο συνάδελφο κ. Κωστόπουλο είναι ξεκάθαρη. ιατάσσοντας την αναποµπή στην ιοίκηση, έπρεπε να υποβληθεί νέα αίτηση και να αρχίσει να τρέχει η προθεσµία από την υποβολή της αιτήσεως αν δεν συνήρχετο το Νοµ. Συµβούλιο. εν θεωρείται η απλή αποστολή µιας απόφασης µε ένα διαβιβαστικό που γίνεται συνήθως έτσι από το ιοικητικό Εφετείο στην ιοίκηση απλώς προς ενηµέρωση ότι έτρεξε η προθεσµία. Ο κ. Φιλιππάκος όµως λέει και το άλλο ότι και αίτηση να µου κάνατε εγώ θα εισηγούµην στον Νοµ. Συµβούλιο ότι δεν πρέπει κάν να υπεισέλθει το Νοµ. Συµβούλιο, οπότε πλέον εσείς πρέπει να την εκδώσετε σαν απλή άδεια άρα πρέπει να εκδώσετε την προέγκριση, άρα η πρώην ηµ. Επιτροπή έπρεπε να συνέλθει και να κρίνει µε τα κριτήρια της προεγκρίσεως και µετά να έλθει ο κ. ήµαρχος αν είναι αρµόδιος να αποφασίσει. Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο κ. Λασκαρίδης ο οποίος είπε: 54

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΛΩ-Β Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/31-05-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμ.απόφ. 66/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 2/

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 2/29-2-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 29/02/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ Βασιλείου Τσιτσάνη 31. ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 229/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων»

Τ.Κ Βασιλείου Τσιτσάνη 31. ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 229/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23 / 12 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 74667 ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.ΠΟΙ.ΖΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΡΩΗ9-ΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β43ΡΩΗ9-ΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της µε αριθ. 23/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιερεύνηση νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χαρακτηρισµένο ιστορικό κέντρο της Κω».

Θέµα: «ιερεύνηση νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στο χαρακτηρισµένο ιστορικό κέντρο της Κω». Σχέδιο Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.9 Ειδ. Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη Αθήνα, 07 Σεπτεµβρίου 2012 Προς: κα ************ Θέµα: «ιερεύνηση νοµιµότητας αδειοδότησης και λειτουργίας καταστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Φιλοπούλου Στυλιανή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή: 20/1/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 177 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:215/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:215/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:220/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 09/12.06.15 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 119/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΗΜΟΥ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 2-2015 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας-

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.34441/ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.34441/ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2012 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.34441/16-09-2005

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης:742 /24-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 11 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 168 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 536/2017

Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 536/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17/7/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/17-7-2017 Αριθ. Απόφασης: 536/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

Ελληνική ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ -------------------- Αριθµός απόφασης : 146/ 2013 Από το µε αριθµό 8/ 2013 πρακτικό συνεδρίασης Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΞ3-4ΟΦ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 5 ης /24-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

1. Γραμματεία Ε. ΠΟΙ.ΖΩ. 2. Αρχείο

1. Γραμματεία Ε. ΠΟΙ.ΖΩ. 2. Αρχείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 26 / 07 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 45406 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 11ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 11ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 11ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 28/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από (13-09- 2016) της

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση και η Γραμματέας της Επιτροπής κ. Μαρία Βλάχου ΔΕ Διοικητικός, με βαθμό Γ.

Παρούσα στη συνεδρίαση και η Γραμματέας της Επιτροπής κ. Μαρία Βλάχου ΔΕ Διοικητικός, με βαθμό Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 5/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Αριθ. Απόφασης: 29/2012 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 29/3/2012 Αριθ. Πρωτ. : 3458

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 12/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 135/2006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Απόρριψη αιτήματος συλλόγου Δασκιωτών Βέροιας «Το Παλιόκαστρο»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 23/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης :66 /2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αριθ. Απόφασης :66 /2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 30-12-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 26141 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/3/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 21/2/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ 08-03-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 74/2013 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 24 ης (τακτικής) συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /20.07.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Περίληψη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρ. συνεδρίασης: 13 η /29-11-2017 Αρ. αποφ. 175 /29-11-2017 ΑΔΑ: Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Περίληψη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρ. συνεδρίασης: 2 η /08-02-2017 Αρ. αποφ. 20/08-02-2017 ΑΔΑ: Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 23/03/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 110/2014. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ αριθ.831/2014 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 110/2014. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ αριθ.831/2014 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 9086 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 6 ης /20-03-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της έφεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1054/2016

Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 19/ Αριθ. Απόφασης: 1054/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28/12/ 2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1054/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/1/2012 Αριθ. Πρωτ. : 884

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 21/2/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 607/2017

Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 607/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4/8/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017 Αριθ. Απόφασης: 607/2017 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρ. συνεδρίασης: 2 η /08-02-2017 Αρ. αποφ. 16/08-02-2017 ΑΔΑ: Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13-6-2017 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα