ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 TailGUARD TM ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2

3 TailGuard TM για εφαρμογές φορτηγών και λεωφορείων Περιγραφή συστήματος Έκδοση 1 Το παρόν έντυπο δεν υπόκειται σε τροποποιήσεις. Νέες εκδόσεις θα βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο /2015 WABCO Europe BVBA Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Επιφυλασσόμαστε για τυχόν αλλαγές Έκδοση 3 / (el)

4 Σημειώσεις 2

5 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πίνακας συντμήσεων Γενικές υποδείξεις Υποδείξεις ασφαλείας Εισαγωγή Απαιτήσεις ως προς το όχημα Σύστημα και λειτουργία Επιτήρηση πίσω χώρου Αυτόνομη πέδηση Στοιχεία Περιγραφή λειτουργίας Τοποθέτηση στο όχημα Τοποθέτηση του ηλεκτρονικού συστήματος ρύθμισης Electronic Extension Module Τοποθέτηση / στερέωση καλωδίων Τοποθέτηση των αισθητήρων TailGUARD TM Τοποθέτηση του Trailer Remote Control Σύνδεση του σήματος ταχύτητας Τοποθέτηση των βαλβίδων για την παρέμβαση πέδησης Ενεργοποίηση των φώτων φρένων Έναρξη λειτουργίας Παραμετροποίηση μέσω TEBS E Diagnostic Software Δοκιμή λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας των αισθητήρων υπερήχων Χειρισμός Χειρισμός μέσω του Trailer Remote Control Αναγνώριση μίας δυσλειτουργίας Υποδείξεις συνεργείου Διάγνωση Επισκευή και αντικατάσταση Απόρριψη Παράρτημα Διαγράμματα συνδεσμολογίας

6 Πίνακας συντμήσεων 1 Πίνακας συντμήσεων Συντόμευση ABS ABV ADR ALB ESD GGVS GIO GND LIN PLC PWM StVZO TEBS Σημασία (αγγλ. Anti-Lock BrakingSystem) Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος (γερμανικά: Automatischer Blockierverhinderer) Αυτόματο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (γαλλ. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων (γερμανικά: Automatisch Lastabhängige Bremskraftregelung) Αυτόματη και εξαρτώμενη από το φορτίο ρύθμιση της δύναμης πέδησης (αγγλ. Electrostatic Discharge) Ηλεκτροστατική εκκένωση (γερμανικά: Gefahrgut-Verordnung Straße) Διάταξη για οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (αντιστοιχία του γερμανικού ADR) (αγγλ. Generic Input/Output) Προγραμματιζόμενη είσοδος/έξοδος (αγγλ. Ground) Γείωση (αγγλ. Local Interconnect Network) Προδιαγραφές για ένα σειριακό σύστημα επικοινωνίας, και LIN- Bus, Θύρα για τους αισθητήρες υπερήχων (αγγλ. Power Line Communication) Επικοινωνία δεδομένων μέσω καλωδίου παροχής ρεύματος (γερμανικά: Pulsweitenmodulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών, είδος διαμόρφωσης, με το οποίο ένα τεχνικό μέγεθος (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα) αλλάζει μεταξύ δύο τιμών. (γερμανικά: Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) Κανονισμός χορήγησης άδειας οδικής κυκλοφορίας (ισχύει για τη Γερμανία) (αγγλ. Electronic Braking System for Trailers) Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης για ρυμουλκούμενα 4

7 Γενικές υποδείξεις 2 Γενικές υποδείξεις Απαλλακτική ρήτρα Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα ή επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν έντυπο. Όλα τα τεχνικά στοιχεία, οι περιγραφές και οι εικόνες ισχύουν κατά την ημερομηνία εκτύπωσης του παρόντος εντύπου ή των προσθηκών του. Επιφυλασσόμαστε για ενδεχόμενες αλλαγές λόγω της διαρκούς εξέλιξης. Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου δεν αποτελεί ούτε εγγύηση ούτε συνομολογηθείσα ιδιότητα, ούτε και μπορεί να υπολογιστεί ως τέτοια. Ευθύνη για ζημιές ουσιαστικά αποκλείεται, εφόσον δεν υφίσταται πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια εκ μέρους μας ή εκτός και εάν άλλως ορίζουν λοιπές αναγκαστικές νομικές διατάξεις. Τα κείμενα και τα γραφήματα υπόκεινται στο δικό μας δίκαιο χρήσης και εκμετάλλευσης, ενώ η αναπαραγωγή ή η διανομή οιασδήποτε μορφής χρήζουν έγκρισής μας. Τα αναγραφόμενα εμπορικά σήματα, ακόμη και εάν δεν χαρακτηρίζονται ως τέτοια σε κάθε περίπτωση, υπόκεινται πάραυτα στους κανονισμούς του δικαίου περί σήμανσης. Σε περίπτωση που από τη χρήση των πληροφοριών του παρόντος εντύπου προκύψουν διαφορές οιουδήποτε είδους, τούτες υπόκεινται αποκλειστικά στους κανόνες του εθνικού δικαίου. Σε περίπτωση που μέρη ή μεμονωμένες διατυπώσεις του παρόντος εντύπου δεν αντιστοιχούν πλέον ή πλήρως στην ισχύουσα νομική κατάσταση, τα λοιπά μέρη του εντύπου δεν θίγονται ως προς το περιεχόμενο και την ισχύ τους. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Περιγράφει μία πιθανή επικίνδυνη κατάσταση. Σε περίπτωση παράβλεψης της υπόδειξης ασφαλείας, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες ή θάνατος. Τηρείτε τις οδηγίες αυτής της προειδοποιητικής υπόδειξης, ώστε να αποφεύγετε σωματικούς τραυματισμούς. Περιγράφει μία πιθανή επικίνδυνη κατάσταση. Σε περίπτωση παράβλεψης της υπόδειξης ασφαλείας, ενδέχεται να προκληθούν ελαφρές ή μεσαίας έκτασης σωματικές βλάβες. Τηρείτε τις οδηγίες αυτής της προειδοποιητικής υπόδειξης, ώστε να αποφεύγετε σωματικούς τραυματισμούς.! Σημαντικές πληροφορίες, υποδείξεις και/ή έξυπνες συμβουλές, που πρέπει να! λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας. 5

8 Γενικές υποδείξεις Παραπομπή σε πληροφορίες στο διαδίκτυο Βήμα ενεργειών ÖÖ Αποτέλεσμα μιας ενέργειας Απαρίθμηση/καταγραφή Τεχνικά έντυπα Με τον online κατάλογο προϊόντων INFORM έχετε μία άνετη πρόσβαση σε ολόκληρη την τεχνική τεκμηρίωση. Όλα τα έντυπα είναι διαθέσιμα ως PDF στον κατάλογο προϊόντων INFORM. Για εκτυπωμένα αντίτυπα θα πρέπει να απευθύνεστε στον αρμόδιο για εσάς συνεργάτη WABCO. Επισημαίνεται ότι τα έντυπα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες. Ανοίξτε την ιστοσελίδα της WABCO στο διαδίκτυο: Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Κατάλογος προϊόντων INFORM. Στο πεδίο Κωδικός προϊόντος εισάγετε τον αριθμό εντύπου. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Έντυπα. Τίτλος εντύπου Αριθμός εντύπου Έκθεση ελέγχου EB181.0 του οργανισμού Κατόπιν αιτήσεως πιστοποίησης TÜV Nord Trailer Remote Control Οδηγίες χρήσης Trailer Remote Control Οδηγίες 815 xx τοποθέτησης και σύνδεσης TailGUARD Truck & Bus, ελεγμένα πίσω πλαίσια TEBS E Περιγραφή συστήματος 815 xx (Παράρτημα, Επισκόπηση καλωδίων, Electronic Extension Module) Κατάλογος βιδωτών συνδέσεων 815 xx *Κωδικός γλώσσας xx: 01 = Αγγλικά, 02 = Γερμανικά, 03 = Γαλλικά, 04 = Ισπανικά, 05 = Ιταλικά, 06 = Ολλανδικά, 07 = Σουηδικά, 08 = Ρώσικα, 09 = Πολωνικά, 10 = Κροατικά, 11 = Ρουμάνικα, 6

9 Γενικές υποδείξεις 12 = Ουγγρικά, 13 = Πορτογαλικά (Πορτογαλία), 14 = Τούρκικα, 15 = Τσέχικα, 16 = Κινέζικα, 17 = Κορεάτικα, 18 = Ιαπωνικά, 19 = Εβραϊκά, 20 = Ελληνικά, 21 = Αραβικά, 24 = Δανέζικα, 25 = Λιθουανικά, 26 = Νορβηγικά, 27 = Σλοβενικά, 28 = Φινλανδικά, 29 = Εσθονικά, 30 = Λεττονικά, 31 = Βουλγαρικά, 32 = Σλοβακικά, 34 = Πορτογαλικά (Βραζιλία), 98 = πολύγλωσσα, 99 = μη λεκτικά Δομή των κωδικών προϊόντων της WABCO Οι κωδικοί προϊόντων WABCO αποτελούνται από 10 ψηφία. Ημερομηνία παραγωγής Τύπος συσκευής Διαφοροποίηση Προτιμήστε τα γνήσια προϊόντα WABCO Πρόσθετες υπηρεσίες WABCO Διακριτικό ψηφίο κατάστασης 0 = Καινούρια συσκευή (πλήρης συσκευή) 1 = Καινούρια συσκευή (υποσύστημα) 2 = Σετ επισκευής ή υποσύστημα 4 = Μεμονωμένο μέρος 7 = Συσκευή αντικατάστασης Τα γνήσια προϊόντα WABCO κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας υλικά και δοκιμάζονται ενδελεχώς πριν εγκαταλείψουν τα εργοστάσιά μας. Επίσης, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η ποιότητα όλων των προϊόντων WABCO υποστηρίζεται από ένα εξαιρετικό δίκτυο τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών της WABCO. Ως ένας εκ των κορυφαίων προμηθευτών, η WABCO συνεργάζεται με τους σημαντικότερους παγκοσμίως κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού και διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τις απαιτούμενες ικανότητες ώστε να πληροί ακόμη και τα πιο απαιτητικά πρότυπα παραγωγής. Η ποιότητα κάθε προϊόντος WABCO διασφαλίζεται από τα εξής: Εργαλεία κατασκευασμένα για την εν σειρά παραγωγή Τακτικός έλεγχος των προμηθευτών Εκτεταμένοι έλεγχοι "End-of-Line" Πρότυπα ποιότητας < 50 PPM Ένα γνήσιο προϊόν WABCO είναι τόσο μοναδικό, όσο και το δακτυλικό αποτύπωμά σας. Μην αρκείστε λοιπόν με λιγότερα. Η τοποθέτηση μη γνήσιων εξαρτημάτων μπορεί να σας κοστίσει τη ζωή - τα γνήσια προϊόντα WABCO προστατεύουν την επιχείρησή σας. Οι πρόσθετες υπηρεσίες που μπορείτε να έχετε με ένα γνήσιο προϊόν WABCO είναι οι εξής: 24 μήνες εγγύηση προϊόντος Παράδοση την επόμενη ημέρα Τεχνική υποστήριξη από τη WABCO Επαγγελματικές προσφορές εκπαίδευσης από το WABCO University 7

10 Γενικές υποδείξεις Συνεργάτες σέρβις της WABCO Πρόσβαση σε διαγνωστικά εργαλεία και υποστήριξη από το δίκτυο συνεργατών σέρβις της WABCO Εύκολη επεξεργασία των παραπόνων Ασφάλεια της συμφωνίας και τήρησης των υψηλών προτύπων ποιότητας των κατασκευαστών οχημάτων. Η απευθείας επικοινωνία σας με τη WABCO Συνεργάτες σέρβις της WABCO το δίκτυο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα από συνεργεία υψηλής ποιότητας με περισσότερους από ειδικευμένους μηχανικούς, εκπαιδευμένους σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της WABCO και οι οποίοι αξιοποιούν τη σύγχρονη διαγνωστική τεχνολογία συστημάτων μας, καθώς και τις υπηρεσίες μας. Εκτός των online υπηρεσιών μας, υπάρχουν διαθέσιμοι για εσάς εκπαιδευμένοι συνεργάτες στα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών WABCO, για να απαντούν άμεσα στις τεχνικές ή εμπορικές ερωτήσεις σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που χρειάζεστε υποστήριξη στα εξής: Εύρεση του σωστού προϊόντος Διαγνωστική υποστήριξη Εκπαίδευση Υποστήριξη συστήματος Διαχείριση παραγγελιών Τον αρμόδιο για εσάς συνεργάτη WABCO θα τον βρείτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα wabco-auto.com. Κάντε κλικ στο σημείο "Γρήγορη πρόσβαση", στο σύνδεσμο "Που βρίσκω τη WABCO;" (http://www.wabco-auto.com/findwabco) 8

11 h Hatch Υποδείξεις ασφαλείας 3 Υποδείξεις ασφαλείας Τηρείτε όλες τις απαραίτητες διατάξεις και οδηγίες: Διαβάστε προσεκτικά το παρόν έντυπο. Τηρείτε οπωσδήποτε όλες τις οδηγίες, τις υποδείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας, προς αποφυγή σωματικών και/ή υλικών βλαβών. Η WABCO εγγυάται την ασφάλεια, αξιοπιστία και απόδοση των προϊόντων και συστημάτων της μόνο όταν τηρούνται όλες οι πληροφορίες του παρόντος εντύπου. Τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες και τις επισημάνσεις του κατασκευαστή του οχήματος. Τηρείτε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων της επιχείρησης, καθώς και τις περιφερειακές και εθνικές διατάξεις. Λαμβάνετε προληπτικά μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών: Μόνο ένα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να διεξάγει εργασίες στο όχημα. Χρησιμοποιείτε - εφόσον απαιτείται - προστατευτικό εξοπλισμό (π.χ. προστατευτικά γυαλιά, μάσκα προστασίας αναπνοής, προστατευτικά ακοής). Οι ενεργοποιήσεις των πεντάλ ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, εάν υπάρχουν άτομα κοντά στο όχημα. Βεβαιώνεστε ως ακολούθως ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθούν τα πεντάλ: Επιλέξτε "Νεκρό" στο κιβώτιο ταχυτήτων και τραβήξτε το χειρόφρενο. Ασφαλίστε το όχημα με τάκους έναντι μετακίνησης. Στερεώστε σε εμφανές σημείο στο τιμόνι μία υπόδειξη, όπου να αναγράφεται ότι στο όχημα εκτελούνται εργασίες και τα πεντάλ δεν επιτρέπεται να πατηθούν. MidSkirt 3 EndSkirt Αποφεύγετε τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις και τις ανεξέλεγκτες εκκενώσεις (ESD): Κατά την κατασκευή και διάρθρωση του οχήματος προσοχή στα εξής: Αποφεύγετε διαφορές δυναμικού μεταξύ των στοιχείων (π.χ. αξόνων) και του πλαισίου του οχήματος (σασί). Βεβαιωθείτε ότι η αντίσταση μεταξύ των μεταλλικών μερών των στοιχείων προς το πλαίσιο του οχήματος είναι μικρότερη από 10 Ohm. Left Side Left Side Συνδέετε ηλεκτρικά αγώγιμα τα κινούμενα ή μονωμένα μέρη του οχήματος, όπως π.χ. τους άξονες, με το πλαίσιο. Εμποδίζετε τις διαφορές δυναμικού μεταξύ τράκτορα και ρυμουλκούμενου. Βεβαιωθείτε ότι ακόμη και χωρίς σύνδεση των καλωδίων μπορεί να δημιουργηθεί μία ηλεκτρικά αγώγιμη σύνδεση μεταξύ των μεταλλικών μερών του τράκτορα και του συνδεδεμένου ρυμουλκούμενου μέσω του συμπλέκτη (στεφάνη περιστροφής, πλάκα στήριξης, σιαγόνα σύσφιξης με μπουλόνι). Κατά τη στερέωση των ECU στο πλαίσιο του οχήματος χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά αγώγιμους συνδέσμους. EndSkirts Basic Standard, with Door Holder 9

12 Υποδείξεις ασφαλείας Εάν είναι εφικτό, τοποθετείτε τα καλώδια μέσα σε μεταλλικές κοιλότητες (π.χ. εντός των φορέων σχήματος U) ή πίσω από μεταλλικούς και γειωμένους προστατευτικούς εκτροπείς, ώστε να ελαχιστοποιείτε τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Αποφεύγετε τη χρήση πλαστικών υλικών, εάν μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροστατικά φορτία. Κατά την επισκευή και τις εργασίες συγκόλλησης στο όχημα προσέχετε τα εξής: Αποσυνδέετε - εφόσον έχει ενσωματωθεί στο όχημα - τη μπαταρία. Αποσυνδέετε τις συνδέσεις καλωδίων από συσκευές και στοιχεία και προστατεύετε το βύσμα και τις συνδέσεις από τις ακαθαρσίες και την υγρασία. Συνδέετε κατά τη συγκόλληση τα ηλεκτρόδια γείωσης πάντα απευθείας στο μέταλλο δίπλα από το σημείο συγκόλλησης, ώστε να αποφεύγετε μαγνητικά πεδία και τη ροή ρεύματος μέσω καλωδίων ή στοιχείων. Φροντίζετε για καλή αγωγή ρεύματος, απομακρύνοντας το βερνίκι ή τη σκουριά χωρίς να αφήνετε υπολείμματα. Κατά τη συγκόλληση εμποδίζετε την επίδραση θερμότητας σε συσκευές και καλώδια. 10

13 Εισαγωγή 4 Εισαγωγή Επέκταση "Αυτόνομο φρενάρισμα" Το TailGUARD TM μειώνει τους κινδύνους κατά την οπισθοπορεία, αναγνωρίζοντας μικρά, μεγάλα, σταματημένα ή κινούμενα αντικείμενα στην τυφλή γωνία πίσω από το όχημα και σταματώντας το όχημα αυτόνομα σε απόσταση ασφαλείας από το αντικείμενο. Το σύστημα μειώνει το άγχος του οδηγού κατά την οπισθοπορεία, συμβάλλοντας στην αποφυγή προσκρούσεων με πεζούς, ράμπες φόρτωσης, μπάρες, δέντρα, περονοφόρα ανυψωτικά, αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα πίσω από το όχημα. Το TailGUARD TM ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η όπισθεν. Μόλις το TailGUARD TM εντοπίσει εν στάσει ή κατά την οδήγηση ένα αντικείμενο σε απόσταση 3 μέτρων πίσω από το όχημα, στην οθόνη του Trailer Remote Control, στην καμπίνα του οδηγού, εμφανίζεται η απόσταση από το αντικείμενο με πράσινη, κίτρινη ή κόκκινη ράβδο. Το TailGUARD TM σταματάει το όχημα αυτόνομα όταν αυτό πλησιάζει αντικείμενα σε μία προγραμματιζόμενη απόσταση μεταξύ 50 και 200 εκ. Μετά το φρενάρισμα του οχήματος από το TailGUARD TM, ο οδηγός μπορεί να οδηγήσει ξανά προς τα πίσω, ώστε μετά το σταμάτημα να ξανά κάνει πάλι όπισθεν προς τη φορά της ράμπας.! Το TailGUARD! TM αποτελεί ένα σύστημα υποβοήθησης οπισθοπορείας, το οποίο υποστηρίζει τον οδηγό κατά την οπισθοπορεία, προειδοποιώντας τον όταν πλησιάζει αντικείμενα και εάν χρειάζεται φρενάροντας αυτόνομα, ώστε να εμποδίσει συγκρούσεις. Ο οδηγός παραμένει, πάντως, πλήρως υπεύθυνος για την κίνηση του οχήματος και για ζημιές που προκαλούνται από τη λειτουργία του οχήματος. Το σύστημα TailGUARD TM δεν απαλλάσσει τον οδηγό από την υποχρέωσή του να παρακολουθεί τον πίσω χώρο κατά την οπισθοπορεία. Δεν απαλλάσσει από την ανάγκη σηματωρού. Το σύστημα TailGUARD TM πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές: 72/245/EEC ΗΜΣ Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα ECE-R10 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα ECE-R13 Συστήματα πέδησης για επαγγελματικά οχήματα 11

14 Εισαγωγή Απαιτήσεις ως προς το όχημα 4.1 Απαιτήσεις ως προς το όχημα Αναγνώριση και προειδοποίηση Αναγνώριση, προειδοποίηση και αυτόνομη πέδηση Μπορεί να εφοδιαστεί οποιοδήποτε επαγγελματικό όχημα με τάση τροφοδοσίας 24 V. Το TailGUARD TM είναι εγκεκριμένο για χρήση σε οχήματα των κατηγοριών M3, N2 και N3 με συστήματα πέδησης πεπιεσμένου αέρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 71/320/ΕΟΚ ή ECE-R13. Οχήματα που είναι εφοδιασμένα για την έλξη ρυμουλκούμενου πρέπει να διαθέτουν ένα σύστημα χειρισμού για μόνιμη απενεργοποίηση του συστήματος. Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να ανέρχεται σε 24 Volt. Εφαρμογή σε οχήματα 12 Volt κατόπιν αιτήσεως. Η επέκταση για την εφαρμογή της αυτόνομης πέδησης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε συμβατικά πεδούμενα οχήματα με ή χωρίς ABS, αλλά όχι σε οχήματα με ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης (EBS). Το σύστημα πέδησης πρέπει να διαθέτει σύστημα ABV σύμφωνα με τις ως άνω προδιαγραφές και έναν αυτόματο εξαρτώμενο από το φορτίο ρυθμιστή δύναμης πέδησης. Η πίεση που επιτρέπεται για το TailGUARD TM με αυτόνομο φρενάρισμα στο σύστημα πέδησης επιτρέπεται να ανέρχεται το πολύ μέχρι 13 bar. Ως πληροφορία για την τρέχουσα ταχύτητα οχήματος, πρέπει να είναι έτοιμο στο όχημα το σήμα ταχύτητας σύμφωνα με το ISO (σήμα C3). Η χρήση αυτού του σήματος για εξωτερικά συστήματα δεν επιτρέπεται να απαγορεύεται από τον κατασκευαστή του οχήματος. 12

15 Σύστημα και λειτουργία Επιτήρηση πίσω χώρου 5 Σύστημα και λειτουργία 5.1 Επιτήρηση πίσω χώρου Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί μία επισκόπηση για τη λειτουργία και τη δομή του συστήματος. Το TailGUARD TM είναι ένα σύστημα που σχεδιάστηκε για ρυμουλκούμενα οχήματα σε συνδυασμό με Trailer EBS E. Εδώ πραγματοποιείται αυτόνομο φρενάρισμα κατά την προσέγγιση σε αντικείμενα μέσω Trailer EBS E. Με το TailGUARD TM για φορτηγά και λεωφορεία είναι εφικτό το φρενάρισμα στα συμβατικά πεδούμενα οχήματα (με και χωρίς ABS) μέσω μαγνητικών βαλβίδων. Εδώ μπορεί να συνδυαστεί η λειτουργία επιτήρησης του πίσω χώρου με τη λειτουργία του αυτόνομου φρεναρίσματος. Φορτηγά και λεωφορεία με EBS υποστηρίζονται για την ώρα μόνο ως προς την επιτήρηση του πίσω χώρου, ενώ η αυτόνομη πέδηση δεν είναι εφικτή. Οι αισθητήρες TailGUARD TM στέλνουν υπερήχους στο χώρο πίσω από το όχημα. Όταν ένα αντικείμενο ή ένα άτομο αντανακλούν αυτά τα ηχητικά κύματα, οι αισθητήρες λαμβάνουν μία ηχώ. Από το χρόνο διαδρομής των ηχητικών σημάτων μεταξύ της αποστολής του ήχου και της λήψης της ηχούς υπολογίζεται η απόσταση από το αντικείμενο. Το TailGUARD TM μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και 6 αισθητήρες. Κάθε ένας εκ των αισθητήρων πιάνει ένα χώρο - σαν ένας επίπεδα πιεσμένος λοβός. Χάρη στη στοχευμένη διάταξη των αισθητήρων στο όχημα μπορούν να αναγνωριστούν και αντικείμενα, π.χ. στην περιοχή της οροφής ή στο έδαφος. Η σύνδεση των αισθητήρων γίνεται με τη μορφή δέντρου, όπου όλοι οι αισθητήρες συνδέονται ως LIN (Local Interconnect Network) σε μία είσοδο του ηλεκτρονικού συστήματος ρύθμισης. Κάθε αισθητήρας λαμβάνει μία χωριστή διεύθυνση LIN, ώστε τα δεδομένα του να μπορούν να αξιολογηθούν μεμονωμένα σε αυτό το δίκτυο. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος καλωδίων μεταξύ ECU και του τελευταίου αισθητήρα υπερήχων ανέρχεται σε 40 μ. 13

16 Σύστημα και λειτουργία Αυτόνομη πέδηση 5.2 Αυτόνομη πέδηση Αναγνωρίζοντας ένα αντικείμενο, το TailGUARD TM μπορεί να επιδράσει στο σύστημα πέδησης πεπιεσμένου αέρα του οχήματος, φρενάροντας αυτόνομα. Ενεργή πέδηση επιτρέπεται μόνο εάν η πίεση δοχείου στη βαλβίδα πέδησης (2) παρουσιάζει πίεση τουλάχιστον 7,3 bar. Αυτό διασφαλίζεται από μία βαλβίδα ρυθμιζόμενης πλήρωσης (3). Με μία βαλβίδα περιορισμού πίεσης (4) ορίζεται η πίεση για την ενεργή πέδηση και, συνεπώς, η καθυστέρηση πέδησης. Προσεγγίζοντας ένα αντικείμενο σε κρίσιμη απόσταση, το Electronic Extension Module (1) εκκινεί την πέδηση και ενεργοποιεί δύο μαγνητικές βαλβίδες (5) και (6) μέσω δύο ανεξάρτητων κυκλωμάτων. Τροφοδοτείται πίεση πέδησης μόνο όταν συνδέονται ταυτόχρονα και οι δύο μαγνητικές βαλβίδες. Έτσι, αποκλείεται η πέδηση λόγω ηλεκτρικού σφάλματος. Ένας αισθητήρας πίεσης (8) παρακολουθεί την πίεση που ελέγχεται από τις μαγνητικές βαλβίδες. Μέσω μίας διπλής βαλβίδας (βαλβίδα Select-High, 7) ενεργοποιείται το φρένο λειτουργίας. Λόγω του ότι η πίεση πέδησης τροφοδοτείται πριν τον αυτόματο, εξαρτώμενο από το φορτίο ρυθμιστή δύναμης πέδησης (9), η πίεση πέδησης προσαρμόζεται στους κυλίνδρους πέδησης σε συνάρτηση με το φορτίο. Κατά την αυτόνομη πέδηση, το φως φρένων ενεργοποιείται από το Electronic Extension Module. 14

17 Σύστημα και λειτουργία Αυτόνομη πέδηση Υπόμνημα 1 Electronic Extension Module (ηλεκτρονικό σύστημα 2 Βαλβίδα πέδησης 3 Βαλβίδα ρυθμιζόμενης πλήρωσης ρύθμισης) 4 Βαλβίδα περιορισμού πίεσης 5, 6 Μαγνητική βαλβίδα 7 Διπλή βαλβίδα 8 Αισθητήρας πίεσης 9 Αυτόματος ρυθμιστής δύναμης πέδης, εξαρτώμενος από το φορτίο 10 Trailer Remote Control! Η εφαρμογή της αυτόνομης πέδησης απαιτεί σε περίπτωση επανεξοπλισμού! αποδοχή του συστήματος και καταχώρηση στα χαρτιά του οχήματος. Η γνωμοδότηση EB181.0 του οργανισμού TÜV Nord πρέπει να υποβάλλεται με την παρουσίαση του οχήματος. 15

18 Σύστημα και λειτουργία Στοιχεία 5.3 Στοιχεία Βασική διαμόρφωση για αναγνώριση και προειδοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ / Αριθμοί εξαρτημάτων Electronic Extension Module Εικόνα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου Η ημερομηνία παραγωγής πρέπει να είναι 01/2014 ή πιο μετά. Καλώδιο "Τροφοδοσία" Καλώδιο "Διαγνωστική σύνδεση" Μήκος: 10 μ. (άλλα μήκη κατόπιν αιτήσεως) Σύνδεση Electronic Extension Module "Power" στην ασφαλειοθήκη του οχήματος Ροζ: Ακροδέκτης 30 Μαύρο: Ακροδέκτης 15 Λευκό: Γείωση Λευκό-πράσινο: CAN1 H (προαιρετικά) Λευκό-καφέ: CAN1 L (προαιρετικά) Μήκος: 2 μ. Σύνδεση στο Electronic Extension Module "Υποσυστήματα", προσφέρει τη διαγνωστική σύνδεση σε καλά προσβάσιμη θέση έξω στο όχημα. Αισθητήρας υπερήχων Συμπεριλαμβανομένου καλωδίου σύνδεσης 3 μ. Αριθμός εξαρτώμενος από την εφαρμογή Αισθητήρας υπερήχων 15 (προρύθμιση: δεξιά) Συμπεριλαμβανομένου καλωδίου σύνδεσης 3 μ. Αριθμός εξαρτώμενος από την εφαρμογή Αισθητήρας υπερήχων Συμπεριλαμβανομένου καλωδίου σύνδεσης 0,3 μ. Αριθμός εξαρτώμενος από την εφαρμογή Αισθητήρας υπερήχων 15 (προρύθμιση: αριστερά) Συμπεριλαμβανομένου καλωδίου σύνδεσης 3 μ. Αριθμός εξαρτώμενος από την εφαρμογή. Καλώδιο σύνδεσης "Αισθητήρες υπερήχων" Μήκος: 6 μ. Σύνδεση σε Electronic Extension Module "GIO18" Καλώδιο προέκτασης Μήκος: 6 μ. Αριθμός εξαρτώμενος από την εφαρμογή 16

19 Σύστημα και λειτουργία Στοιχεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ / Αριθμοί εξαρτημάτων Καλώδιο διανομέα αισθητήρα Trailer Remote Control Εικόνα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μήκος: 0,5 μ. Αριθμός εξαρτώμενος από την εφαρμογή Σύνδεση στην ασφαλειοθήκη στον ακροδέκτη 15 και τη γείωση Επικοινωνία με Electronic Extension Module μέσω PLC Συμπεριλαμβανομένου στηρίγματος και καλωδίου σύνδεσης Επέκταση για αυτόνομη πέδηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ / Αριθμοί εξαρτημάτων Βαλβίδα ρυθμιζόμενης πλήρωσης Εικόνα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επιτρέπει αυτόνομη πέδηση μόνο με επαρκή πίεση δοχείου Πίεση ρύθμισης: 7,3 bar Βαλβίδα περιορισμού πίεσης Για ρύθμιση της πίεσης πέδησης Ελάχιστη πίεση ρύθμισης: 3,2 bar Προτεινόμενη πίεση ρύθμισης: 3,6 bar Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη πίεση είναι 60% της μέγιστης πίεσης πέδησης στον πίσω άξονα. Μαγνητική βαλβίδα Απαιτούνται 2 τεμάχια Η τοποθέτηση στο όχημα γίνεται με τον εξαερισμό προς τα κάτω (διαφορετικό από αυτό που φαίνεται στην εικόνα) Σύνδεση σε GIO13 και GIO16. Αισθητήρας πίεσης Ελέγχει τη λειτουργία της αυτόνομης παρέμβασης πέδησης με ενεργοποίηση της όπισθεν Σύνδεση σε GIO13 Διπλή βαλβίδα Ρυθμίζει την πίεση πέδησης TailGUARD TM στο σύστημα πέδησης 17

20 Σύστημα και λειτουργία Στοιχεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ / Αριθμοί εξαρτημάτων Καλώδιο "Μαγνητική βαλβίδα" xxx 0 Καλώδιο "Μαγνητική βαλβίδα και αισθητήρας πίεσης" (διανομέας) Εικόνα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνδέει μία εκ των μαγνητικών βαλβίδων με το Electronic Extension Module "GIO16" Συνδέει μία εκ των μαγνητικών βαλβίδων και τον αισθητήρα πίεσης με το Electronic Extension Module "GIO13" Καλώδιο "Μαγνητική βαλβίδα ή αισθητήρας πίεσης" xxx 0 Καλώδιο "Σήμα ταχύτητας" Καλώδιο σύνδεσης "Έλεγχος φώτων φρένων" Κουτί καλωδίωσης "Φως φρένων" Προέκταση, απαιτούνται 2 τεμάχια Μήκος: 10 μ. (άλλα μήκη κατόπιν αιτήσεως) Σύνδεση σε Electronic Extension Module "GIO17", μείωση του σήματος ταχύτητας με χρώματα καλωδίων Κόκκινο (σήμα) και Καφέ (gnd) στον ταχογράφο. Άλλοι αγωγοί του καλωδίου δεν καταλαμβάνονται και πρέπει να μονώνονται. Μήκος: 10 μ. (άλλα μήκη κατόπιν αιτήσεως) Σύνδεση "Καλωδίωση φώτων φρένων" σε Electronic Extension Module "GIO12" Ροζ: Μείωση προβολέα οπισθοπορείας Μαύρο: Είσοδος φωτός φρένων αριστερά Καφέ: Είσοδος φωτός φρένων δεξιά Κίτρινο-καφέ: Έξοδος φωτός φρένων δεξιά Κίτρινο-μαύρο: Έξοδος φωτός φρένων αριστερά Χρήση αναλόγως των αναγκών Επέκταση για πρόσθετο βομβητή ΣΤΟΙΧΕΙΑ / Αριθμοί εξαρτημάτων Βομβητής Εικόνα ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορεί να μεταδίδει, επιπλέον, εκτός του Trailer Remote Control, και ακουστικά προειδοποιητικά μηνύματα Καλώδιο xxx 0 Καλώδιο σύνδεσης για βομβητή 18

21 Σύστημα και λειτουργία Περιγραφή λειτουργίας 5.4 Περιγραφή λειτουργίας Το TailGUARD TM ενεργοποιείται με την όπισθεν. Οι αισθητήρες και οι βαλβίδες ελέγχονται ως προς τη λειτουργία τους και σηματοδοτείται στον οδηγό η ετοιμότητα λειτουργίας. Εάν κατά την οπισθοπορεία αναγνωριστεί ένα αντικείμενο και η παραμετροποιημένη απόσταση ακινητοποίησης πέσει κάτω από την ελάχιστη τιμή, το όχημα φρενάρει για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια το φρένο απεμπλέκεται. Η απόσταση ακινητοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω διάγνωσης (μεταξύ 50 και 200 εκ.). Όταν η ταχύτητα κίνησης παραμείνει κάτω από τα 9 km/h, το φρένο ενεργοποιείται μόνο για το τελικό σταμάτημα του οχήματος πριν από τη ράμπα φόρτωσης. Με ταχύτητες άνω των 9 km/h μπορεί η ρυθμισμένη για το TailGUARD TM καθυστέρηση πέδησης να μην αρκεί, ώστε να ακινητοποιηθεί το όχημα εντός της παραμετροποιημένης απόστασης ακινητοποίησης. Εάν το όχημα κινείται όπισθεν με ταχύτητα άνω των 9 km/h με φορά προς τη ράμπα, το TailGUARD TM προκαλεί σύντομους παλμούς πέδησης, ώστε να επιστήσει την προσοχή του οδηγού στην υψηλή ταχύτητα, ενώ το TailGUARD TM μειώνει την ταχύτητα στα 7 km/h. Εάν αυτές οι προειδοποιητικές πεδήσεις αγνοηθούν, ενώ η ταχύτητα συνεχίσει να ανεβαίνει, το σύστημα απενεργοποιείται από τα 12 km/h και μετά. Μετά από αυτόνομη πέδηση, ο οδηγός μπορεί να ξανά βάλει μπροστά και να συνεχίσει την όπισθεν. Οι πληροφορίες απόστασης μεταδίδονται μέσω PLC (Power Line Communication) στο Trailer Remote Control και προβάλλονται στον οδηγό. Silent mode: Εάν έχει συνδεθεί εξωτερικός βομβητής, μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά, βάζοντας δύο φορές την όπισθεν (εντός 3 δευτερολέπτων), π.χ. στην περίπτωση παραδόσεων σε κατοικημένες περιοχές.! Αναλόγως της παραμετροποίησης, ολόκληρη η λειτουργία TailGUARD! TM μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά, βάζοντας δύο φορές την όπισθεν. 19

22 Τοποθέτηση στο όχημα Τοποθέτηση του ηλεκτρονικού συστήματος ρύθμισης Electronic Extension Module 6 Τοποθέτηση στο όχημα Όλα τα στοιχεία του συστήματος - εκτός του Trailer Remote Control μπορούν να τοποθετηθούν εξωτερικά, στο πλαίσιο του οχήματος. Προσοχή στην εκάστοτε επιτρεπόμενη θέση τοποθέτησης των στοιχείων σύμφωνα με το σχέδιο προσφοράς. 6.1 Τοποθέτηση του ηλεκτρονικού συστήματος ρύθμισης Electronic Extension Module! Προτού αρχίσετε την τοποθέτηση, προσέξτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις! ασφαλείας σχετικά με το θέμα ESD, βλ. Κεφάλαιο «3 Υποδείξεις ασφαλείας» στη σελίδα 9. Σχέδιο προσφοράς Electronic Extension Module Ανοίξτε την ιστοσελίδα της WABCO Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Κατάλογος προϊόντων INFORM. Εισάγετε τον αριθμό εξαρτήματος στο πεδίο Κωδικός προϊόντος. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Σχέδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ανοίξετε σχέδια των άλλων στοιχείων του συστήματος από το INFORM. Το κάλυμμα του Electronic Extension Module πρέπει να απομακρύνεται για την εγκατάσταση / απεγκατάσταση των καλωδίων. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ελάχιστου μήκους 11 εκ. και χαλαρώστε τις άκρες ασφάλισης του περιβλήματος για να απομακρύνετε το κάλυμμα. Τοποθετήστε το Electronic Extension Module αποκλειστικά κάθετα, ενώ τα ανοίγματα καλωδίων πρέπει να δείχνουν προς τα κάτω ή στο πλάι. Στερεώστε το περίβλημα των 8πολικών βυσμάτων με συρματοδέτες στις αντίστοιχες άκρες του στηρίγματος. Μετά την τοποθέτηση των καλωδίων, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα. ÖÖ Φροντίστε ώστε να ασφαλίζουν όλες οι άκρες του στηρίγματος. ÖÖ Η ανοιχτή πλευρά πρέπει να δείχνει προς την κατεύθυνση των 4πολικών εγκοπών. 20

23 Τοποθέτηση στο όχημα Τοποθέτηση / στερέωση καλωδίων Οι διαστάσεις στην Εικόνα δίνονται σε mm. 6.2 Τοποθέτηση / στερέωση καλωδίων ΠΡΟΣΟΧΗ Βλάβη των καλωδίων Το νερό που εισχωρεί στους αγωγούς καλωδίων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά συστήματα ρύθμισης. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια καλώδια της WABCO. Σε περίπτωση χρήσης καλωδίων άλλων κατασκευαστών και επακόλουθων βλαβών, αποκλείονται παράπονα. Σχεδιάστε κατά τέτοιο τρόπο την τοποθέτηση, ώστε τα καλώδια να μην τσακίζουν. Στερεώνετε κατά τέτοιο τρόπο τα καλώδια και τα βύσματα, ώστε να μην υπάρχουν τάσεις εφελκυσμού ή εγκάρσιες δυνάμεις στις εμβυσματούμενες συνδέσεις. Αποφεύγετε την τοποθέτηση των καλωδίων επάνω από αιχμηρές ακμές ή κοντά σε επιθετικά μέσα (π.χ. οξέα). Τοποθετείτε κατά τέτοιο τρόπο τα καλώδια στις συνδέσεις, ώστε το νερό να μην μπορεί να εισχωρήσει στα βύσματα. 21

24 Τοποθέτηση στο όχημα Τοποθέτηση των αισθητήρων TailGUARDTM Τοποθέτηση καλωδίων / καλυπτρών Ανοίξτε τους κίτρινους σύρτες των ασφαλίσεων, προτού τοποθετήσετε τα βύσματα των άκρων των καλωδίων στις κατάλληλες εγκοπές στο πλαίσιο ECU. Εάν οι σύρτες βρίσκονται στην ασφαλισμένη τερματική θέση (κατάσταση παράδοσης), μπορείτε να χαλαρώσετε την ασφάλεια από επάνω ή κάτω με τη βοήθεια ενός ανοικτού κλειδιού ανοίγματος 13. Στη συνέχεια τραβήξτε έξω το σύρτη με το χέρι μέχρι το τέρμα του καλύμματος, για να ελευθερωθεί ο οδηγός βύσματος. Τοποθετήστε το άκρο του καλωδίου (ή την καλύπτρα) κάθετα στην αντίστοιχη θέση φις του ECU. Προσέχετε τη σωστή πολικότητα και κωδικοποίηση (βύσμα στη θέση φις). Μόνο εάν τα δύο μέρη ταιριάζουν μεταξύ τους, μπορεί να γίνει η τοποθέτηση. Οι μαύρες καλύπτρες για τις 4πολικές και 8πολικές εγκοπές δεν είναι κωδικοποιημένες και ταιριάζουν στην εκάστοτε θέση φις. Πιέστε με λίγη δύναμη το άκρο του καλωδίου στη θέση φις και τον κίτρινο σύρτη ξανά στην αρχική του θέση. ÖÖ ÖÖ Παράλληλα, τα άγκιστρα του σύρτη ασφαλίζουν στο πλαίσιο ECU. Η σωστή ασφάλιση του σύρτη βεβαιώνεται με ένα "κλικ". Στερέωση καλωδίων ΠΡΟΣΟΧΗ Βλάβη των καλωδίων Στερεώνετε τους συρματοδέτες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην καταστρέφονται τα καλώδια. Κατά τη χρήση εργαλείων, προσέχετε τα στοιχεία του κατασκευαστή του συρματοδέτη. Εάν τα καλώδια είναι πολύ μακριά, μην τα τυλίγετε, αλλά τοποθετείτε τα σε θηλιές. 6.3 Τοποθέτηση των αισθητήρων TailGUARD TM Η θέση και ο αριθμός των αισθητήρων υπερήχων καθορίζονται από την προς παρακολούθηση περιοχή και το περίγραμμα του πίσω μέρους του οχήματος. Μπορούν να επιτηρηθούν μέχρι και 6 αισθητήρες. Συνήθης είναι η χρήση αισθητήρων υπερήχων 15 στις πλευρές του οχήματος ως σημαντικότερες θέσεις. Αυτοί οι αισθητήρες υπερήχων τοποθετούνται σε μία κάθετη επιφάνεια στο πίσω μέρος και παρακολουθούν μέσω καμπής 15 στο περίβλημα μία περιοχή μεταξύ της πλευρικής εξωτερικής ακμής του οχήματος προς το κέντρο πίσω από το όχημα. Κατά την όπισθεν σε ένα στενό σοκάκι επιτηρείται, λοιπόν, μόνο η περιοχή πίσω από το όχημα, αλλά όχι π.χ. παρκαρισμένα οχήματα κοντά στη λωρίδα κυκλοφορίας. Για την καλύτερη παρακολούθηση του κέντρου του οχήματος, μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο ένας τρίτος αισθητήρας υπερήχων με ευθείο περίβλημα (0 ). Διασαφήνιση προσφέρει η ακόλουθη εικόνα, η οποία δείχνει μία από τις πολλές δυνατές τοποθετήσεις των αισθητήρων. Οι κίτρινες επιφάνειες αποτελούν παραδείγματος χάριν την περιοχή επιτήρησης των αισθητήρων υπερήχων. 22

25 Τοποθέτηση στο όχημα Τοποθέτηση των αισθητήρων TailGUARDTM Υπόμνημα A, B Αυτοί οι αισθητήρες υπερήχων 15 τοποθετούνται κάθετοι και "κοιτούν" προς το κέντρο πίσω από το όχημα. C Αυτός ο αισθητήρας υπερήχων 0 είναι τοποθετημένος κεντρικά και κάθετος. Οι A, B και C επιτηρούν ένα οριζόντιο επίπεδο πίσω από το όχημα. D, E Αυτοί οι αισθητήρες υπερήχων 15 τοποθετούνται οριζοντίως και επιτηρούν δύο παράλληλους κάθετους τομείς για την προστασία της περιοχής της οροφής. Κατά το σχεδιασμό της τοποθέτησης των καλωδίων, τηρείτε μέγιστο μήκος 40 μ. μεταξύ του Electronic Extension Module και του τελευταίου αισθητήρα υπερήχων. ΠΡΟΣΟΧΗ Βλάβη των αισθητήρων υπερήχων Η επιφάνεια, επάνω στην οποία τοποθετείται ένας αισθητήρας υπερήχων, πρέπει να είναι επίπεδη και τουλάχιστον 2 χιλ. μεγαλύτερη και από τις τέσσερις πλευρές από ότι ο ίδιος ο αισθητήρας υπερήχων (αυτό χρειάζεται ως προστασία των οπών αποστράγγισης στην πίσω πλευρά από την απευθείας ακτίνα μιας συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης). Οι αισθητήρες υπερήχων δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε προφίλ σχήματος U, διότι μπορεί να εμφανιστούν αντανακλάσεις. Είναι προτιμότερο οι αισθητήρες υπερήχων να τοποθετούνται με μηχανική υποστήριξη, ώστε να εμποδίζονται βλάβες. Η πίσω θέση, δηλαδή η απόσταση του αισθητήρα από το πίσω μέρος του οχήματος, δεν θα πρέπει να ανέρχεται πάνω από 35 εκ. 23

26 Τοποθέτηση στο όχημα Τοποθέτηση των αισθητήρων TailGUARDTM Διαστάσεις τοποθέτησης των αισθητήρων υπερήχων Σχέδια προσφοράς για αισθητήρες υπερήχων / Ανοίξτε την ιστοσελίδα της WABCO Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Κατάλογος προϊόντων INFORM. Στο πεδίο Κωδικός προϊόντος εισάγετε τον αριθμό εξαρτήματος του αισθητήρα υπερήχων. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Σχέδιο. Οι προκαθορισμένες εφαρμογές που απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα είναι κατάλληλες για οχήματα με επίπεδες πίσω πλευρές. Χαρακτηριστικά TailGUARD TM TailGUARD RoofTM TailGUARDMAX TM Τυπικό περιβάλλον logistics Για τον οδηγό άγνωστες και διαφορετικές συμπαγείς ράμπες φόρτωσης και μεγάλα αντικείμενα, όπως παλέτες, Ι.Χ. και πάσσαλοι από μέταλλο και ξύλο. Περιοχές με περιορισμένες συνθήκες ύψους: π.χ. αποθήκες, πόρτες φόρτωσης, δέντρα και κατασκευές στεγών. Περιοχές με μικρά και / ή κινούμενα αντικείμενα: π.χ. φόρτωση περονοφόρου ανυψωτικού, πινακίδες οδικής σηματοδότησης, καταστήματα λιανικής, κατοικημένες περιοχές. Ελεγμένο κατά ISO Αριθμός αισθητήρων υπερήχων (σημείο = αισθητήρας) 3x 5x 6x Περιοχή διαρρυθμισμένη από αισθητήρες (άποψη από επάνω στο όχημα) Περιοχή διαρρυθμισμένη από αισθητήρες (πλαϊνή άποψη) Ολόκληρη η πίσω πλευρά του οχήματος καλύπτεται από αισθητήρες. 1 και 2 επισημαίνουν αντικείμενα πίσω από το όχημα. Κάθε ράβδος αντιπροσωπεύει απόσταση 50 εκ. Κόκκινο: 0 έως 150 εκ. Κίτρινο: 50 έως 300 εκ. Πράσινο: 300 έως 450 εκ. Επιπλέον, στην εγγύτερη περιοχή ισχύει το εξής (κόκκινα LED): Κάθε LED έχει 2 καταστάσεις, συνεχές και να αναβοσβήνει. Έτσι, δίνεται η απόσταση με ακρίβεια 25 εκ. Ένδειξη στο Trailer Remote Control Ένδειξη Ύψος εδάφους Ένδειξη Ύψος οροφής Εμφανίζεται η περιοχή με το πλησιέστερο αντικείμενο. Ένδειξη στο Trailer Remote Control 24

27 Τοποθέτηση στο όχημα Σύνδεση του σήματος ταχύτητας Χαρακτηριστικά TailGUARD TM TailGUARD RoofTM TailGUARDMAX TM Ευαισθησία των αισθητήρων Ένδειξη απόστασης (Λειτουργία) Μεγάλα και κινούμενα αντικείμενα αναγνωρίζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και προβάλλονται. ISO ή WABCO Standard Αντικείμενα στο ύψος του εδάφους και της οροφής αναγνωρίζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και προβάλλονται. ISO ή WABCO Standard Μικρά και κινούμενα αντικείμενα αναγνωρίζονται και προβάλλονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. ISO Θέση αισθητήρα σύμφωνα με το σχέδιο ! Η εφαρμογή των αισθητήρων υπερήχων χωρίς εκτενή εμπειρία είναι εφικτή! μόνο με απλές μορφές πίσω μέρους, όπου δεν υπάρχουν μέρη του οχήματος στην περιοχή μέτρησης των αισθητήρων υπερήχων. Πίσω πλαίσια, όπως π.χ. των απορριμματοφόρων, απαιτούν έλεγχο από τη WABCO, ώστε να αποκλειστούν βλάβες και δυσλειτουργίες κατά τη μετέπειτα λειτουργία. Σε μία τέτοια περίπτωση, απευθυνθείτε στον αρμόδιο για εσάς επικοινωνίας WABCO. 6.4 Τοποθέτηση του Trailer Remote Control Το Trailer Remote Control στερεώνεται με το εσώκλειστο στήριγμα κατά τέτοιο τρόπο στον πίνακα οργάνων, ώστε να μην περιορίζεται η ορατότητα του οδηγού κατά την κυκλοφορία. Μέσω του εσώκλειστου καλωδίου, το Trailer Remote Control συνδέεται στον ακροδέκτη 15 και στη γείωση. Ως ασφάλεια, πρέπει να ενσωματωθεί στο κύκλωμα ασφάλεια 5A (δεν εσωκλείεται). Λεπτομερής περιγραφή της τοποθέτησης και σύνδεσης του Trailer Remote Control περιλαμβάνεται στο έντυπο "Trailer Remote Control Οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης" 815 xx ! Αντί του εσώκλειστου βιδωτού αντάπτορα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας! συνηθισμένος στο εμπόριο αντάπτορας με βεντούζα, διότι το Trailer Remote Control διαθέτει μία προκαθορισμένη υποδοχή ("Standard"). 6.5 Σύνδεση του σήματος ταχύτητας Η αναγνώριση του σήματος ταχύτητας αποτελεί προϋπόθεση για την αυτόνομη παρέμβαση πέδησης. Πρέπει να χρησιμοποιείται το σήμα παλμών του ταχογράφου ("έξοδος παλμών v", "ταχογράφος B7", "ταχύτητα C3") απευθείας ή μέσω ανάλογης θύρας του οχήματος. Σε περιπτώσεις επανεξοπλισμών, η μείωση του σήματος ταχύτητας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή του οχήματος. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βλάβη του σήματος ταχύτητας Τυχόν βλάβη του σήματος λόγω εσφαλμένης ή αντιεπαγγελματικής σύνδεσης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ασφάλεια του οχήματος. 25

28 Τοποθέτηση στο όχημα Ενεργοποίηση των φώτων φρένων 6.6 Τοποθέτηση των βαλβίδων για την παρέμβαση πέδησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Παρέμβαση στο σύστημα πέδησης Να παρεμβαίνετε στο σύστημα πέδησης μόνο όταν διαθέτετε αρκετές γνώσεις για το σύστημα πέδησης, γνωρίζετε την επίδραση των πράξεων σας και όλες τις συνέπειες και μπορείτε να ανταποκριθείτε. Προσοχή στις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το σύστημα πέδησης βρίσκεται υπό πίεση Πριν την παρέμβαση στο σύστημα πέδησης, βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία και οι αγωγοί είναι χωρίς πίεση. Οι βαλβίδες μπορούν να συνοψιστούν σε μία χαλύβδινη γωνία ή να τοποθετηθούν απευθείας στο πλαίσιο. Ένα λογικό σημείο τοποθέτησης είναι κοντά στη βαλβίδα ALB, ώστε να διατηρηθούν κοντά τα μήκη αγωγών του συστήματος πέδησης. Προσοχή στους κάτωθι περιορισμούς: Σύνδεση δοχείου στη βαλβίδα υπερχείλισης: Ονομαστικό πλάτος 12 Σύνδεση μεταξύ των μαγνητικών βαλβίδων: Ονομαστικό πλάτος 8, μέγ. 1 μ. Σύνδεση μαγνητικής βαλβίδας στη βαλβίδα ALB: Ονομαστικό πλάτος 8, μέγ. 5 μ. Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος και εάν παρουσιάζει διαρροές 6.7 Ενεργοποίηση των φώτων φρένων Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε κάθε φρενάρισμα πρέπει να ανάβουν τα φώτα φρένων. Το ίδιο ισχύει και για το φρενάρισμα κατά την οπισθοπορεία. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση TÜV, το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης ενεργοποιεί τα φώτα φρένων με το ρεύμα του προβολέα οπισθοπορείας. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής διαστασιοποίηση της παροχής ρεύματος και ασφάλειας του φωτός οπισθοπορείας για την πρόσθετη τροφοδοσία των φώτων φρένων. Εάν η τροφοδοσία των φώτων φρένων δεν είναι εφικτή από το φως οπισθοπορείας, τα φώτα φρένων μπορούν να τροφοδοτηθούν και εναλλακτικά, π.χ. μέσω ακροδέκτη 15. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να επιλεχθεί στη διάγνωση η επιλογή "Καμία τροφοδοσία του φωτός φρένων από το φως οπισθοπορείας" και να συνδεθεί το σήμα οπισθοπορείας μέσω της σύνδεσης GIO14, ακίδα 3. Σε περίπτωση αποριών, απευθύνεστε στον δικό σας αρμόδιο επικοινωνίας της WABCO. 26

29 Έναρξη λειτουργίας Παραμετροποίηση μέσω TEBS E Diagnostic Software 7 Έναρξη λειτουργίας Η έναρξη λειτουργίας απαιτεί την τοποθέτηση των στοιχείων στο όχημα, τη σύνδεση του υπολογιστή διάγνωσης, την τροφοδοσία με ρεύμα του συστήματος και την έναρξη του Diagnostic Software TEBS E. 7.1 Παραμετροποίηση μέσω TEBS E Diagnostic Software Εισαγωγή Η WABCO προσφέρει το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης Electronic Extension Module ως ένα σύστημα γενικής χρήσης, το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί στον εκάστοτε τύπο οχήματος βάσει των παραμέτρων. Χωρίς αυτή τη ρύθμιση το TailGUARD TM δεν λειτουργεί. Η ρύθμιση των παραμέτρων γίνεται μέσω του TEBS E Diagnostic Software. Για την εν σειρά παραγωγή του οχήματος τα προετοιμασμένα σετ παραμέτρων μπορούν να αντιγραφούν στο Electronic Extension Module. Να θυμάστε ότι τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα ρύθμισης χρειάζονται επίσης το TEBS E Diagnostic Software στην τρέχουσα κατάσταση έκδοσης. Η καθοδήγηση χρήστη στο TEBS E Diagnostic Software προσανατολίζεται στα απαιτούμενα βήματα ρύθμισης. Ο χειρισμός του λογισμικού είναι επεξηγηματικός, ενώ διατίθεται επιπλέον μία λεπτομερή βοήθεια μέσα στο λογισμικό. Παραγγελία TEBS E Diagnostic Software Ανοίξτε την ιστοσελίδα της WABCO Κάντε κλικ στο σύνδεσμο mywabco. Βοήθεια ως προς την εγγραφή μπορείτε να λάβετε από το κουμπί Οδηγίες βήμα-βήμα. Μετά την επιτυχή εγγραφή, μπορείτε να παραγγείλετε το TEBS E Diagnostic Software μέσω του mywabco. Σε περίπτωση αποριών, απευθύνεστε στον δικό σας αρμόδιο επικοινωνίας WABCO. Offline παραμετροποίηση Προϋπόθεση για την παραμετροποίηση Ο προσδιορισμός ενός σετ παραμέτρων απευθείας στο όχημα είναι απλούστερος, διότι η ρυθμισμένη λειτουργία μπορεί να ελεγχθεί άμεσα. Όμως και χωρίς όχημα είναι εφικτή η προετοιμασία ενός σετ παραμέτρων και η αποθήκευση του στον Η/Υ για μετέπειτα χρήση. Για τη δημιουργία ενός νέου σετ παραμέτρων, προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση συστήματος TEBS E. Μόνο λαμβάνοντας το PIN 1 έχετε το δικαίωμα να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε ένα σετ παραμέτρων μέσω του TEBS E Diagnostic Software. Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί μία παραμετροποίηση με ένα σετ παραμέτρων, προετοιμασμένο μία φορά, και θα απλουστευτεί σημαντικά η διαδικασία έναρξης λειτουργίας. Μπορείτε να ζητήσετε προετοιμασμένα σετ παραμέτρων από τον δικό σας αρμόδιο επικοινωνίας WABCO. 27

30 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας των αισθητήρων υπερήχων Η έναρξη λειτουργίας μέσω χρήσης ενός προετοιμασμένου σετ παραμέτρων απαιτεί το PIN 2, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε μέσω ενός επιτυχώς ολοκληρωμένου προγράμματος e-learning της WABCO. Δήλωση για το πρόγραμμα e-learning της WABCO "Trailer EBS E" (έναντι χρέωσης) Ανοίξτε την ιστοσελίδα της WABCO Ξεκινήστε τον κύκλο μαθημάτων "Trailer EBS E". Εάν χρειάζεται, εγγραφείτε στο mywabco. Σε περίπτωση αποριών, απευθύνεστε στον δικό σας αρμόδιο επικοινωνίας WABCO. 7.2 Δοκιμή λειτουργίας Δοκιμή πίεσης Electronic Extension Module Ενεργοποίηση φώτων φρένων Μετά την παραμετροποίηση ακολουθεί η δοκιμή λειτουργίας: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη δοκιμή λειτουργίας (δοκιμή EOL) μόνο εφόσον έχετε συμμετάσχει στην εκπαίδευση TEBS E. Όλοι οι έλεγχοι διεξάγονται μέσω του μενού Εκκίνηση έναρξης λειτουργίας. Τα ακόλουθα βήματα ελέγχου πραγματοποιούνται μόνο όταν στην παραμετροποίηση έχει ρυθμιστεί η αυτόνομη πέδηση. Το Diagnostic Software ενεργοποιεί τις μαγνητικές βαλβίδες και μετράει τη ρύθμιση πίεσης μέσω του αισθητήρα πίεσης. Τιμή μέτρησης σήματος ταχύτητας Electronic Extension Module Σε αυτούς τους ελέγχους, μετριέται η σωστή τάση μέσω του διακόπτη του προβολέα οπισθοπορείας και του διακόπτη φώτων φρένων και ελέγχονται οι ενεργοποιήσεις του φωτός φρένων μέσω TailGUARD TM. Με αυτόν τον έλεγχο αξιολογείται το σήμα ταχύτητας του ταχογράφου και ο ελεγκτής πρέπει να βεβαιώσει ότι η ταχύτητα που εμφανίζεται στο διαγνωστικό πρόγραμμα συμφωνεί με την πραγματική ταχύτητα. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να οδηγηθεί για λίγο το όχημα ή να κινηθεί επάνω σε ένα κυλινδρόμετρο. Ως μία ακόμη δυνατότητα, θα μπορούσε να προσομοιωθεί η ταχύτητα μέσω διάγνωσης στον ταχογράφο. Αυτή η μέτρηση μπορεί να διεξαχθεί και μετά την έναρξη λειτουργίας, όμως πριν από αυτή τη δοκιμή δεν είναι εφικτή η αυτόνομη πέδηση. 7.3 Έναρξη λειτουργίας των αισθητήρων υπερήχων Κατά την έναρξη λειτουργίας των αισθητήρων υπερήχων και του συστήματος TailGUARD TM, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η μίζα και η όπισθεν. Επίσης, ο υπολογιστής διάγνωσης πρέπει να είναι συνδεδεμένος στη διαγνωστική σύνδεση TailGUARD TM (με κίτρινο πώμα) και να εκκινήσει το Diagnostic Software. 28

31 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας των αισθητήρων υπερήχων Κανονική δοκιμή EOL Η έναρξη λειτουργίας των αισθητήρων υπερήχων διεξάγεται σε τρία βήματα μέσω της δοκιμής End-of-Line: 1. Προγραμματισμός των αισθητήρων υπερήχων Οι αισθητήρες υπερήχων πρέπει, μετά την τοποθέτηση, να προγραμματιστούν στο όχημα ως προς την αναγνώριση της θέσης. Στο TEBS E Diagnostic Software κάντε κλικ στις Τιμές μέτρησης, TailGUARD. Στο παράθυρο TailGUARD κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση έναρξης λειτουργίας. Οι αισθητήρες υπερήχων πρέπει να καλύπτονται μεμονωμένα για 1-2 δευτερόλεπτα. Πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε η εξής σειρά: Κυρίως επίπεδο: 1-αριστερά 2-δεξιά 3-κέντρο Πρόσθετο επίπεδο: 4-αριστερά 5-δεξιά 6-κέντρο Ο αισθητήρας υπερήχων που πρόκειται να καλυφθεί εμφανίζεται στη διάγνωση να αναβοσβήνει. Καλύψτε τώρα για λίγο τον αισθητήρα υπερήχων, μέχρι να αναγνωριστεί από το σύστημα. ÖÖ Στην οθόνη του υπολογιστή διάγνωσης αναβοσβήνει τώρα ο επόμενος αισθητήρας υπερήχων που πρέπει να καλυφθεί. Στα συστήματα με παρέμβαση πέδησης αναβοσβήνουν επιπλέον για λίγο τα φώτα φρένων, αφού αναγνωριστεί ένας αισθητήρας ÖÖ Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, μέχρι να αναγνωριστεί ο τελευταίος αισθητήρας υπερήχων. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 2. Δοκιμή για αντανακλάσεις Μετά τον προγραμματισμό των αισθητήρων υπερήχων, γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη αντανακλάσεων, με αποτέλεσμα οι αισθητήρες υπερήχων να αναγνωρίζουν κατά λάθος προσαρτώμενα στο όχημα αντικείμενα ως εμπόδια. Για αυτή τη δοκιμή κρατήστε ελεύθερο το χώρο 2,5 μ. πίσω από το όχημα και 0,5 μ. από το πλάι του οχήματος. Εάν το σύστημα αναγνωρίσει κατά λάθος ένα αντικείμενο, πιέστε το κουμπί Απόκρυψη αντανακλάσεων, ώστε να αποκρύψετε αυτές τις αντανακλάσεις. ÖÖ Στη συνέχεια ακολουθεί κι άλλη μέτρηση, ώστε να διαπιστωθεί εάν αντανακλάσεις και άλλων αντικειμένων πρέπει να αποκρυφτούν. ÖÖ Εάν όμως συνεχίζουν να αναγνωρίζονται αντικείμενα, τότε οι αισθητήρες υπερήχων ή τα προσαρτώμενα μέρη πρέπει να τοποθετηθούν αλλού. 3. Αναγνώριση δειγμάτων δοκιμής Αφού το σύστημα απαλλαχθεί από οποιαδήποτε βλάβη, ακολουθεί μία δοκιμή αντικειμένου. Τοποθετήστε για το σκοπό αυτό ένα δείγμα δοκιμής, π.χ. έναν πλαστικό σωλήνα, που είναι ψηλότερο από το ύψος προσάρτησης των αισθητήρων υπερήχων, σε απόσταση 0,6 μ. (+/- 0,1 μ.) στο χώρο πίσω από το όχημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπολογιστή διάγνωσης. Επαναλάβετε τη δοκιμή αντικειμένου με απόσταση του δείγματος δοκιμής 1,6 μ. (+/-0,2 μ.). 29

32 Έναρξη λειτουργίας Έναρξη λειτουργίας των αισθητήρων υπερήχων Μειωμένη δοκιμή EOL Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπολογιστή διάγνωσης. Επιβεβαιώστε τη θέση των αντικειμένων με το κουμπί Έναρξη μέτρησης. ÖÖ Όταν τα δείγματα δοκιμής αναγνωριστούν σωστά, το End-of Line-Bit στο Electronic Extension Module διαγράφεται και το σύστημα δεν παρουσιάζει σφάλματα. Η έναρξη λειτουργίας ήταν επιτυχής. ÖÖ Εάν η δοκιμή δεν ήταν επιτυχημένη, είτε οι αισθητήρες υπερήχων έχουν προγραμματιστεί στη λάθος θέση ή οι παράμετροι για την απόσταση αισθητήρων έχουν καταχωρηθεί λάθος. Ελέγξτε τις παραμέτρους ή τη θέση τοποθέτησης των αισθητήρων υπερήχων και επαναλάβετε τη δοκιμή. Στις Επιλογές, Ρυθμίσεις επιλογών ελέγχου μπορούν να αποεπιλεχθούν βήματα ελέγχου υπό τους εξής όρους: Προϋποθέσεις για την αποεπιλογή της δοκιμής αντικειμένου Το σύστημα έχει ήδη υιοθετηθεί και δοκιμαστεί επιτυχώς σε πολλά οχήματα παρόμοιας κατασκευής. Η απόσταση ανάμεσα στον αριστερό και δεξιό αισθητήρα υπερήχων ανέρχεται μεταξύ 1,6 και 2,4 μ. Όταν υπάρχουν 3 αισθητήρες υπερήχων, ο μεσαίος πρέπει να τοποθετείται στο κέντρο. Απόκλιση από τον κεντρικό άξονα επιτρέπεται να ανέρχεται το πολύ σε 30 εκ. Το βάθος τοποθέτησης των αισθητήρων υπερήχων ανέρχεται το πολύ σε 35 εκ. Αποεπιλογή της δοκιμής αντανάκλασης Εάν υπάρχει επαρκής εμπειρία με το TailGUARD TM σε έναν επαναλαμβανόμενο τύπο οχήματος, είναι επίσης εφικτή η απλοποίηση κατά τη δοκιμή για αντανακλάσεις. Μετά την πρώτη διεξαγωγή της δοκιμής, οι υπολογισμένες τιμές παρασιτικής ηχούς πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο (εφόσον έχει βρεθεί παρασιτική ηχώ). Το περιεχόμενο αυτού του αρχείου αντιγράφεται στη συνέχεια στο αρχείο ECU και μεταφέρεται στα επακόλουθα οχήματα. 30

33 Χειρισμός Έναρξη λειτουργίας των αισθητήρων υπερήχων 8 Χειρισμός Οδηγίες προς τον οδηγό Αυτή η περιγραφή συστήματος αφορά κυρίως τον κατασκευαστή του οχήματος και τα συνεργεία. Παρόλο που ο χειρισμός του TailGUARD TM είναι απλός και δεν χρειάζονται προηγούμενες γνώσεις, πρέπει να πραγματοποιηθεί ενημέρωση του χειριστή από τον κατασκευαστή του οχήματος ή το συνεργείο επανεξοπλισμού. Η WABCO συνιστά να παρέχονται πληροφορίες αυτού του κεφαλαίου στο χειριστή του οχήματος ή στον οδηγό, ή να επισυνάπτονται οι οδηγίες χρήσης του οχήματος. Trailer Remote Control Οδηγίες χρήσης (μη λεκτικές) Ανοίξτε την ιστοσελίδα της WABCO Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Κατάλογος προϊόντων INFORM. Εισάγετε τον αριθμό στο πεδίο Κωδικός προϊόντος. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Έντυπα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ατυχήματος από πτώση του συστήματος υπό ακραίες καιρικές συνθήκες Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, π.χ. πολύ δυνατής βροχής και χιονόπτωσης, μπορεί να περιοριστεί η λειτουργία. Αντικείμενα με πολύ μαλακές επιφάνειες δεν μπορούν να αναγνωριστούν υπό όλες τις συνθήκες. Η WABCO δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάποιο ατύχημα που προκλήθηκε παρά τη χρήση του συστήματος, διότι πρόκειται μόνο για ένα υποστηρικτικό σύστημα. ΠΡΟΣΟΧΗ Το TailGUARD TM αποτελεί ένα σύστημα υποβοήθησης οπισθοπορείας, το οποίο υποστηρίζει τον οδηγό κατά την οπισθοπορεία, προειδοποιώντας τον όταν πλησιάζει αντικείμενα και εάν χρειάζεται φρενάροντας αυτόνομα, ώστε να εμποδίσει συγκρούσεις. Ο οδηγός παραμένει, πάντως, πλήρως υπεύθυνος για την κίνηση του οχήματος και για ζημιές που προκαλούνται από τη λειτουργία του οχήματος. Το TailGUARD TM δεν απαλλάσσει τον οδηγό από νομικές ή επιχειρηματικές προδιαγραφές, όπως π.χ. την υποστήριξη κατά την οπισθοπορεία από σηματωρό. 31

34 Χειρισμός Έναρξη λειτουργίας των αισθητήρων υπερήχων ΠΡΟΣΟΧΗ Το ποσοστό αναγνώρισης εξαρτάται από τις επιφάνειες των αντικειμένων Οι υπέρηχοι αντανακλώνται καλύτερα από λείες επιφάνειες, κάθετες στον προσανατολισμό του ήχου. Οι μικρές και μη ευνοϊκές επιφάνειες, όπως οι δομές δικτύων, οι χνουδωτές ή μαλλιαρές επιφάνειες, καθώς και οι επιφάνειες που είναι λοξά τοποθετημένες προς τον προσανατολισμό του ήχου δεν αναγνωρίζονται τόσο καλά. ΠΡΟΣΟΧΗ Προσοχή στους παλμούς πέδησης κατά τη γρήγορη οπισθοπορεία Το TailGUARD TM μπορεί να υποστηρίξει μόνο με ταχύτητες οπισθοπορείας κάτω από 9 km/h. Σε περίπτωση που η ταχύτητα γίνει κρίσιμη, το TailGUARD TM δίνει μικρούς παλμούς πέδησης. Εάν ο οδηγός επιταχύνει κι άλλο το όχημα, το TailGUARD TM αποσυνδέεται και εκπέμπει μήνυμα βλάβης. Ενεργοποίηση του συστήματος Απενεργοποίηση του συστήματος Το TailGUARD TM ενεργοποιείται με την όπισθεν. Μετά τον έλεγχο του συστήματος, η ετοιμότητα χρήσης σηματοδοτείται στον οδηγό μέσω του Trailer Remote Control με έναν σύντομο ήχο μπιπ, καθώς και με το άναμμα του κίτρινου και κόκκινου LED.! Ο οδηγός λαμβάνει στήριξη από το TailGUARD! TM μόνο εάν ακολουθήσουν τα μηνύματα ενεργοποίησης στο Trailer Remote Control, βάζοντας την όπισθεν. Η λειτουργία απενεργοποιείται ως εξής: Ταχύτητα προς τα εμπρός. Ταχύτητα > 12 km/h προς τα πίσω και/ή πίεση τροφοδοσίας μικρότερη από 7,3 bar. Προσωρινή απενεργοποίηση μέσω Trailer Remote Control, βλ. Κεφάλαιο «8.1 Χειρισμός μέσω του Trailer Remote Control» στη σελίδα 33. Προσωρινή απενεργοποίηση μέσω προαιρετικού και εξωτερικού ψηλαφητή Ενεργοποίηση της όπισθεν δύο φορές εντός 1-3 δευτερολέπτων (παραμετροποιήσιμη). Βλάβη. Όλες οι απενεργοποιήσεις επιδρούν μέχρι να ξανά μπει η όπισθεν. 32