ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Υπηρεσία Οικονομικών Γραφείο Καταστημάτων Ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου Πεύκη Πληροφορίες Β.ΤΣΙΡΜΠΙΝΙΔΟΥ Τηλέφωνα Fax Ημερομηνία ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων με συγκεκριμένα κριτήρια Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 όπου η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής εισηγείται προς το Δ.Σ. τον Καθορισμό των όρων και ωρών λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 2. των άρθρων 75 & 79 του Ν. 3463/ του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης» (ΦΕΚΑ 46), όπως αυτό ισχύει 4. Της υπ αρ. ΥΙγ/Γ.Π/96967/2012 (ΦΕΚ Α 2718) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις, 5. Της υπ αρ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚΒ 593) Υγειονομικής Διάταξης «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων», 6. Της Α.Δ. 3/96 (1023/2/37-ια/96) (ΦΕΚ 15-Β) Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχία, όπως αυτό ισχύει 7. Της υπ αρ / (ΦΕΚΒ 2438) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ύψους παραβόλου» 8. Της Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/ , Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου- ΦΕΚ Β Του Π.Δ. 36/1994, Μέτρα προστασίας των ανηλίκων και άλλες διατάξεις- ΦΕΚ Α26 1

2 10. Του άρθρο 63 του Ν. 2121/1993, Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα (ΦΕΚ Α 25) 11. Του άρθρο 57 του Ν. 4249/2014, Προϋποθέσεις σφραγίσεις κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 12. Της υπ αρ /2007 εγκ. Υπ. Εσωτερικών καθώς και του υπ αρ. πρωτ.: 56394/39813/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής περί περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης προς έκδοση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων. Σας παραθέτουμε σχέδιο τοπικής κανονιστικής διάταξης Σκοπός της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης είναι να λειτουργούν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας του Δήμου μας που χρησιμοποιούν μουσική με αρχές και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σ όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και πολίτες, έτσι ώστε να είναι όλοι εφοδιασμένοι με άδειες χρήσεις μουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννομα και χωρίς να διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς προβλήματα μέσα στα πλαίσια της απρόσκοπτης επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών. Άρθρο 1 -Υπόχρεοι για την απόκτηση άδειας μουσικής-μουσικών οργάνων είναι τα καταστήματα που υπάγονται στα άρθρα της υπ αρ. ΥΙγ/Γ.Π/96967/2012 (ΦΕΚ Α 2718) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης- πρόχειρου γεύματος, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και Επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγω οινοπνευματωδών ποτών καθώς και Στεγασμένων & Υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων (καφενεία, καφετέριες, μπαρ, κυλικεία, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, πιτσαρίες, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστεία και αναψυκτήρια). Σύμφωνα με το αρθ. 3 παρ.2 της Α.Δ. 3/96 «Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.» (ΦΕΚ 31600/Β/2013), καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ. -Δεν υποχρεούνται στην απόκτηση της ως άνω άδειας τα κέντρα διασκεδάσεως, διότι εμπεριέχεται εξ ορισμού στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. -Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 3 της Α.Δ 3/96 όπως αυτή ισχύει, άδεια λειτουργίας μουσικής απαιτείται μόνο για τη χρήση κάθε είδους μουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, ενώ δεν απαιτείται για τη χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον δεν προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των κατοίκων. Η απαγόρευση χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων επιβάλλεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους για διαφύλαξη της κοινής ησυχίας. Άρθρο 2 Την άδεια χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωμένοι να την εφοδιασθούν: α) όλοι οι επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά μουσική στο κατάστημα ή την επιχείρησή τους β) όσοι χρησιμοποιούν ήδη μουσική εντός των καταστημάτων και επιχειρήσεων τους, χωρίς να έχουν εφοδιασθεί όπως όφειλαν με άδεια χρήσης μουσικών οργάνων. γ) να ανανεώσουν την άδεια χρήσης μουσικών οργάνων εφόσον η άδεια είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας 2

3 Άρθρο 3 Ο Δήμος εκδίδει και χορηγεί την άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/ κοινής υπουργικής απόφασης, Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου». Αρμόδιο όργανο για την έκδοση και χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων είναι σύμφωνα με το άρθρο 73 1 Α περ. 3 του Ν. 3852/2010, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 παρ. 1 εδ. Β του ιδίου νόμου, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, στην οποία λειτουργεί η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή το κατάστημα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/ η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων χορηγείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονομική υπηρεσία στο δήμο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο. Ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή χορηγήθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από τη λήξη της με όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή. Μέχρι τη χορήγηση ή μη της ανανέωσης η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη. Σε αυτή την περίπτωση ο δήμος χορηγεί στον ενδιαφερόμενο κυρωμένο αντίγραφο της αιτήσεως ανανέωσης με το σχετικό πρωτόκολλο κατάθεσης αυτής, για να κάνει χρήση μέχρι να εκδοθεί η νέα σχετική άδεια χρήσης μουσικών οργάνων. Η πράξη ανανέωσης αποτελεί επί της ουσίας νέα άδεια, η οποία εκδίδεται με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία. Επομένως απαιτείται η γνώμη της υγειονομικής Υπηρεσίας, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 7 της Υ.Δ. Α5/3010/85/Β593 Άρθρο 4 Για τη λειτουργία μουσικής-μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις: - Κατάθεση των αναφερομένων στο άρθρο 5 του παρόντος, δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. - Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας - Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας στην οποία λειτουργεί το κατάστημα ή η επιχείρηση - Απόφαση-Άδεια-Διοικητική Πράξη του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Άρθρο 5 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων ανανέωση της άδειας και της αντικατάστασης της άδειας μουσικής. Ι. Για τη χορήγηση νέας άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ή ανανέωση της άδειας απαιτείται: 1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία 3

4 2. Δημοτική ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του Ν (Κ.Δ.Κ) 3. Καταβολή παράβολου υπέρ των δήμων και κοινοτήτων για την έκδοση των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων, το ποσό του οποίου καθορίζεται, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ / (ΦΕΚ 2438Β/ ), ως εξής: α) διάρκειας έως και ένα (1) έτος, 75 β) διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη, 150 και γ) διάρκειας από τρία (3) έτη και άνω, Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή της προέγκρισης 5. α. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου. β. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας υποβάλλει αίτηση του στον οικείο Ο.Τ.Α. για χορήγηση δημοτικής- διοικητικής άδειας μουσικής και δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσει μουσικά έργα εκπροσωπούμενα από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης των δημιουργών [ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ], προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα κατάχρησης και παραβίασης του ν.2121/1993, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με το εξής περιεχόμενο: «Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει αποκλειστικά και μόνον σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ειδικότερα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Είμαι επίσης ενήμερος ότι το να διαθέτω τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή) στο κατάστημά μου συνιστά δημόσια εκτέλεση προστατευόμενων έργων, για την οποία οφείλονται δικαιώματα στους σχετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ή άλλους δικαιούχους. Αντίγραφο της παρούσας υπεύθυνης δηλώσεώς μου εξουσιοδοτείται με την παρούσα δήλωσή μου ο Δήμος [Ο.Τ.Α.] να το κοινοποιήσει άμεσα στην ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». (έγγραφο Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 16641/ ). Σε διαφορετική περίπτωση η χορήγηση αδείας είναι παράνομη. (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας 21195/ ). Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης κοινοποιείται άμεσα από το Δήμο στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας ΑΕΠΙ και στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ προς διαπίστωση των δηλωθέντων. - Για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα της επιχείρησης δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την ηχοαπομόνωση του κτιρίου (Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012). 6. Τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού, στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος αιτείται χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο, σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και την φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μέγιστη Α-ηχοστάθμη 80 db δε δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας. ΙΙ. Σε περίπτωση αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, μέχρι τη λήξη του χρόνου ισχύος της, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. Για την αντικατάσταση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων υποβάλλονται: α) Αίτηση αντικατάστασης β) Δημοτική ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του Ν (Κ.Δ.Κ) γ) Παράβολο 75 και 4

5 δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων ή υπεύθυνη δήλωση για τη χρήση του μουσικού ρεπερτορίου Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο. Άρθρο 6 Επισημαίνεται ότι όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, του παρόντος κανονισμού, παρ. Ι περ. 2, ότι σύμφωνα με το άρθ. 285 του Ν. 3463/2006 «προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία». Άρθρο 7 Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μια επιχείρηση, θα πρέπει να λειτουργεί με νόμιμη εκδοθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επ ονόματι αυτών των οποίων το λειτουργούν. Κατάστημα ή επιχείρηση που για οποιοδήποτε λόγο στερείται την υπό του Δήμου χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως κατάστημα ή επιχείρηση δεν νομιμοποιείται και δε δικαιούται ο επιχειρηματίας-υπεύθυνος που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της εκμετάλλευσής του, να αιτηθεί και να λάβει από το δήμο άδεια περί λειτουργίας μουσικής εντός αυτού, όταν δεν λειτουργεί καν νόμιμα. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται υποχρεωτικά μόνον στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που εκδόθηκε και χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστημα ή επιχείρηση, και σε καμία περίπτωση επ ονόματι άλλου φυσικού προσώπου ή σε άλλη επωνυμία. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων δύναται να χορηγηθεί με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του είτε οποτεδήποτε κατόπιν της χορήγησης της άδειας ίδρυσης του καταστήματος. Άρθρο 8 Η εκάστοτε άδεια χρήσης μουσικών οργάνων που χορηγείται τελεί υπό τον όρο της λειτουργίας της μουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών χρήσης και λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αρ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης. 1. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται α) για τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή από 1 ης Οκτωβρίου μέχρι της 31 ης Μαρτίου, τη λειτουργία της μουσικής μέχρι την 22:00 μ.μ. β) τη θερινή περίοδο, δηλαδή από 1 η Απριλίου μέχρι την 30 η Σεπτεμβρίου, τη λειτουργία της μέχρι την 23:00 μ.μ., με παύση των μέσων μετάδοσης ή αναμετάδοσης της μουσικής από την 15:00 μ.μ. έως την 17:00 μ.μ. 2. Στην άδεια χρήσης μουσικής μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ανάλογα με τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03:00 π.μ. ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02:00 π.μ. ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 5

6 3. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από υγειονομικές διατάξεις και όπως κάθε φορά ισχύουν. 4. Σε όλες τις περιπτώσεις η ένταση των οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα. 5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. Άρθρο 10 Η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής πέραν των νομίμων επιτρεπτών ωραρίων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μαζί με όλα τα δικαιολογητικά εξετάζεται από τη Δημοτική Κοινότητα, η οποία ελέγχει, πέραν των δικαιολογητικών, και τις πραγματικές συνθήκες του χώρου όπου λειτουργεί το κατάστημα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους περίοικους 1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής είναι: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου β) Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος γ) Αντίγραφο της υπάρχουσας άδειας χρήσης μουσικών οργάνων δ) Δημοτική ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του Ν (Κ.Δ.Κ) Η δημοτική Κοινότητα, μετά την υποβολή του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο για παράταση του ωραρίου, εξετάζει τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του αιτούντος ( π.χ. εντός αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής, πυκνόκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κ.λ.π.), το είδος και τη μορφή λειτουργίας του καταστήματος (π.χ. κλειστό ή ανοικτό, με ή χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κ.λ.π.), όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας, κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση που χορηγήθηκε παράταση του ωραρίου και ο επιχειρηματίας του εν λόγω καταστήματος-επιχείρησης δε συμμορφώνεται στους όρους της αδείας αυτής και ενοχλεί συστηματικά και κατ εξακολούθηση τους περιοίκους και ο δήμος δεχθεί διαμαρτυρίες των πολιτών και των περιοίκων αυτού και με την εν γένει δραστηριότητα και λειτουργία αλλά και με τη χρήση της μουσικής, κατά τρόπο που διαταράσσει την κοινή ησυχία, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του δήμου επιλαμβάνεται του προβλήματος και ανακαλεί αυτοδίκαια με νέα απόφαση της, την σχετική άδεια περί παράτασης του ωραρίου του εν λόγω καταστήματος-επιχείρησης. Ο σεβασμός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και ειδικότερα των περιοίκων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των σχετικών επιχειρήσεων, αποτελεί ουσιώδες και πρωταρχικό δικαίωμα των πολιτών αλλά και υποχρέωση όλων και ο δήμος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίζει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλεως και του δήμου γενικότερα. 6

7 Άρθρο 11 Κυρώσεις Όλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούμενη από το Δήμο άδεια χρήσης μουσικών οργάνων, τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηματία «χρήστη της μουσικής», διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγος ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθ. 5 της Α.Δ 3/96 καθώς και διοικητικών κυρώσεων όπως πιο κάτω αναφέρονται. Ανάκληση-αφαίρεση της άδειας λειτουργίας μουσικής Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας μουσικής, εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Συγκεκριμένα μια άδεια που έχει χορηγηθεί παράνομα, πάσχει ακυρότητας και πρέπει να ανακληθεί για λόγους νομιμότητας π.χ. γιατί χορηγήθηκε χωρίς την άδεια οργανισμού διαχείρισης δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ν. 2121/1993, χωρίς να χρειάζονται τρεις (3) μηνύσεις. Στις περιπτώσεις όμως που έχει χορηγηθεί νόμιμα μια άδεια λειτουργίας μουσικής και παραβιάζονται οι όροι με τους οποίους αυτή χορηγήθηκε, π.χ. παραβιάζεται το ωράριο λειτουργίας της μουσικής, τότε ο οικείος δήμος ή κοινότητα έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει της άδεια μουσικής προσωρινά για χρόνο που το ίδιο το αρμόδιο όργανο για τη χορήγησή της κρίνει και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 όπως ισχύει. Σημειώνεται όμως ότι οι παραβάσεις των όρων λειτουργίας μουσικής, επιφέρουν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79, υπό προϋποθέσεις, την προσωρινή ή και την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Για να ισχύει μια άδεια χρήσης μουσικών οργάνων πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής, που χορηγείται από τον Ο.Σ.Δ., διαφορετικά αν ο ενδιαφερόμενος και υπόχρεος του καταστήματος δεν προσκομίσει έγκαιρα και πριν τη λήξη της την τελευταία, ανακαλείται υποχρεωτικά η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα αυτό (το υπ αρ /2007 εγκ. Υπ.Εσωτερικών). Προσωρινή αφαίρεση της άδειας χρήσης μουσικής και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, εφόσον α. βεβαιώθηκαν από αστυνομικά όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθ. 4 του Π.Δ. 180/79 όπως αυτό ισχύει, των διατάξεων της Α.Δ. 3/1996 όπως αυτό ισχύει, των διατάξεων του ΠΔ 36/1994, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης άδειας λειτουργίας μουσικής ή το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος ή β. εκδόθηκαν, ύστερα από μηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των προηγούμενων διατάξεων. Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα την σφράγιση του καταστήματος και η χρονική διάρκεια της τελευταίας εκτείνεται από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες. Σύμφωνα με το άρθ. 57 του 4249/14 «η αστυνομική αρχή σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα ημερών,..αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήματος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστημα 7

8 μεγαλύτερο των δέκα ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για το πέραν των δέκα ημερών χρόνο». Ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως Κέντρου Διασκεδάσεως Τα Κέντρα Διασκεδάσεως που λειτουργούν κυρίως με καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα (π.χ. με μουσικά όργανα, τραγουδιστές κ.λ.π.), σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομίσει από τον υπόχρεο επιχειρηματία στο δήμο και η αντίστοιχη άδεια Δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ., τότε πάσχει στη νομιμότητα της αυτή καθαυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως καταστήματος κέντρου διασκεδάσεως και αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως κέντρου διασκεδάσεως, και σε περίπτωση που δε συμμορφωθεί ο υπεύθυνος αυτού εντός δέκα (10) ημερών, ο δήμος υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα ανακαλεί αυτήν (εγκ. Υπ.Ες / ) Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόκειται να προβούν σε ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα καλείται με γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηματίας υπεύθυνος του καταστήματος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις του (δικαίωμα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, προτού ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με αποδεικτικό επίδοσης. 4. Επιβολή προστίμων όπως αυτά θα καθοριστούν με επόμενη απόφαση του Δ.Σ. Παρακαλούμε την Επιτροπή Διαβούλευσης όπως γνωμοδοτήσει επί του παραπάνω σχεδίου και παραπέμψει αυτό ως εισήγηση στην ΕΠΖ. 8