ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό 2 ης συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων, της 14ης του μηνός Φεβρουαρίου του έτους Στα Τρίκαλα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων, του Δήμου Τρικκαίων, συνήλθε σήμερα στις 14, του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μμ., σε δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.7407/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α 87), στο Δήμαρχο και στους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν παρόντα στη συνεδρίαση 10 μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Βλαχομήτρος Ευάγγελος 1. Γαρδίκα Παρασκευή 2. Βράντζας Νικόλαος 2. Δούκας Νικόλαος 3. Διαλεσιώτη-Παππά Παρασκευή 3. Κομπόλια Ευθυμία 4. Κεμανίδης Γιάννης 4. Νταούλας Βασίλειος 5. Κολώνας Ευάγγελος 5. Παπακωνσταντίνου Κων/νος 6. Κωνσταντός Χρήστος (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 7. Μεσιακάρης Βησσαρίων προσκλήθηκαν νόμιμα 8. Παδιός Δημήτριος 9. Παχή Βασιλική 10. Σακκά Βασιλική Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος και για άδεια μουσικών οργάνων με παράταση είναι νόμιμες και πρότεινε την έγκριση των αδειών. Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και 1. Την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (Πολεοδομικός έλεγχος). 2. Το άρθρο 80 του Ν.Δ. 3463/06(ΦΕΚ 114 Α) παραγ. 2& 3 3. Την αριθμ. Α1Β /8577/83 Υγειονομική Διάταξη. 1

2 4. Την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου αδειών στην οποία αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας (χρήσης) των μουσικών οργάνων σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειον. Διάταξη «Περί μέτρων προστασίας της Δημ. Υγείας από θορύβους μουσικής» σε συνδυασμό με την αριθμ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας». 6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.. 7. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών( Δ/νση Υγείας Νομ/κής Αυτ/σης Τρικάλων Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο Νομό της Ανώνυμης Εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το Ν. 2121/93.) 8. Την αριθμ. 317/2011 ΑΔΣ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στους : 1) Σακκάς Βασίλειος Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (Κομμωτήριο) Καραϊσκάκη 52 & Χατζηπέτρου 2) Καλαμπαλίκη Ιωάννα Επιχείρηση μαζικής εστίασης μετά παρασκευαστηρίου Καρανάσιου 4 3) Γιαννούλης Γεώργιος Φαστ Φουντ Ερμού & 25 ης Μαρτίου 4) Θεόκτιστος Μάριος Κατάστημα πώλησης κατοικίδιων ζώων και ωδικών και παραδείσιων πτηνών ζωοτροφές Καρδίτσης τέρμα 5) Σταμάτης Δημήτριος Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Λογγακίου 13 6) Μαλλιώρας Γεώργιος Καφέ Μπαρ Ψητοπωλείο Βαρβιτσιώτη & Μετεώρων 2 7) Κομματάς Γεώργιος ως υπεύθυνος υγειονομικού και αστυνομικού ελέγχου της εταιρίας «ΚΟΜΜΑΤΑΣ Ε.Ε.» - Καφέ Μπαρ Κονδύλη 2 8) Ρουστάνης Ιωάννης Καφέ Μπαρ Αμαλίας 8 9) Σκούρος Δημήτριος Οβελιστήριο Ψητοπωλείο Ασκληπιού 60 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 5/2014 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Β. Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με παράταση έως 24:00 π.μ από Κυριακή έως Πέμπτη & 02:00 π.μ. Παρασκευή Σάββατο, Αργίες και παραμονές Αργιών για τη θερινή περίοδο και με παράταση έως 23:00 μ.μ από Κυριακή έως Πέμπτη & έως 01:00 π.μ. Παρασκευή - Σάββατο, Αργίες και παραμονές Αργιών για τη χειμερινή περίοδο στους : 1) Τζέλης Β. Βράντζας Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Καφενείο 25 ης Μαρτίου (Για τρία (3) έτη) 2) Κόγιας Δημήτριος Κατσιμάνης Νεκτάριος ως υπεύθυνοι υγειονομικού & αστυνομικού ελέγχου της εταιρίας «ΚΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ο.Ε.» - Καφενείο Πύλης 63 (Για ένα (1) έτος) 3) Μαντάς Απόστολος ως υπεύθυνος υγειονομικού & αστυνομικού ελέγχου της εταιρίας «ΜΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» - Καφετέρια Στουρνάρα & Χατζηπέτρου (Για τρία (3) έτη) 2

3 4) Τσόλκα Παναγιώτα Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια Μπαρ) Τζαβέλα 2 (Για τρία (3) έτη) 5) Αγναντής Κωνσταντίνος ως υπεύθυνος υγειονομικού & αστυνομικού ελέγχου της εταιρίας «ΑΡΤΙΟΝ ΚΑΦΕ Ο.Ε.» - Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια) Γλάδστωνος & 21 ης Αυγούστου (Αορίστου χρόνου) 6) Βασιλειάδου Κων/νιά Αναψυκτήριο Α πάροδος Γαριβάλδη (Για τρία (3) έτη) 7) Γκανάς Ιωάννης Επιχείρηση Αναψυχής (Αναψυκτήριο) Χαριλάου Τρικούπη 29 (Για ένα (1) έτος) 8) Πισκόιας Κωνσταντίνος Καφετέρια Πύλης 47 (Αγία Μονή) (Για τρία (3) έτη) 9) Πλεσιώτης Γρηγόριος Καφετέρια Κανούτα & Κοραή (Για τρία (3) έτη) Εισήγηση του αρμόδιου γραφείου αδειοδοτήσεων για το ανωτέρω (α) σχετικό, όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.2 του Δ.Κ.Κ, Ν. 3463/06 προβλέπεται ότι πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/ (ΦΕΚ 3106/ τεύχος Β ) δηλαδή : α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση β) Διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος και γ) Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. Επίσης στο φάκελο υπάρχει έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (Δ/νση Πολεοδομίας Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σχετικά με τις χρήσεις γης. Από τον έλεγχο των στοιχείων των φακέλων προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προέγκριση των εν λόγω καταστημάτων. Εισήγηση για λειτουργία (χρήσης) μουσικών οργάνων για τ ανωτέρω (β) σχετικό, σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειον. Διάταξη «Περί μέτρων προστασίας της Δημ. Υγείας 3

4 από θορύβους μουσικής» σε συνδυασμό με την αριθ. 3/1996 Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» και την αριθ. 317/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/ (ΦΕΚ 3106/ τεύχος Β ) για την χορήγηση της σχετικής άδειας. (Αίτηση, φωτ/φο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, το παράβολο που προβλέπεται από την υπ' αριθ / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, βεβαίωση μη οφειλής Ταμείου Δήμου Τρικκαίων και άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων). Σημειώνεται ότι η άδεια λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στα παραπάνω καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος να χορηγηθεί, εφόσον όλοι προσκομίσουν βεβαιώσεις μη οφειλής στον Δήμο. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 6/2014 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση τον καινούριο κανονισμό παραχώρησης δημόσιου χώρου. Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου και υπηρεσιών τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων που αναφέρει τα εξής : ΘΕΜΑ: «Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της Κείου Δήμητρας του Κων/νου που βρίσκεται επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 29 στα Τρίκαλα». ΣΧΕΤΙΚΑ: παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων με την υπ αριθμ 72/2013 στις 18 Ιουλίου 2013, αποφάσισε σχετικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της Κείου Δήμητρας του Κων/νου που βρίσκεται επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 29 στα Τρίκαλα Η ενδιαφερόμενη μετά την προθεσμία των τριών (3) μηνών ζήτησε με υπεύθυνη δήλωση στις παράταση για ακόμη δύο (2) μήνες από την υπηρεσία μας, αλλά δεν προσκόμισε έως και σήμερα δικαιολογητικά δεύτερης φάσης. Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: καταστήματος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της Κείου Δήμητρας του Κων/νου που βρίσκεται επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 29 στα Τρίκαλα. ΘΕΜΑ:«Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ιδιοκτησίας της Ντόβα Ελένης του Δημητρίου που βρίσκεται επί των οδών Καραϊσκάκη & Χατζηπέτρου στα Τρίκαλα». ΣΧΕΤΙΚΑ: 4

5 παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων με την υπ αριθμ 97/2013 στις 09 Οκτωβρίου 2013, αποφάσισε σχετικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ιδιοκτησίας της Ντόβα Ελένης του Δημητρίου που βρίσκεται επί των οδών Καραϊσκάκη & Χατζηπέτρου στα Τρίκαλα. Η ενδιαφερόμενη αν και ειδοποιήθηκε με το αριθ. πρωτ. 974/ έγγραφό μας να καταθέσει αίτηση γνωστοποίηση στην υπηρεσία μας για να του δοθεί παράταση για ακόμη δύο (2) μήνες, δεν την προσκόμισε έως σήμερα. Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: καταστήματος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ιδιοκτησίας της Ντόβα Ελένης του Δημητρίου που βρίσκεται επί των οδών Καραϊσκάκη & Χατζηπέτρου στα Τρίκαλα. ΘΕΜΑ:«Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας του Νταφέκη Ανδρέα του Δημητρίου ως εκπρόσωπο της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» που βρίσκεται επί της οδού Κλειδωνοπούλου αριθ. 36 στα Τρίκαλα». ΣΧΕΤΙΚΑ: παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων με την υπ αριθμ 87/2013 στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, αποφάσισε σχετικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας του Νταφέκη Ανδρέα του Δημητρίου ως εκπρόσωπο της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» που βρίσκεται επί της οδού Κλειδωνοπούλου αριθ. 36 στα Τρίκαλα Ο ενδιαφερόμενος αν και ειδοποιήθηκε με το αριθ. πρωτ. 621/ έγγραφό μας να καταθέσει αίτηση γνωστοποίηση στην υπηρεσία μας για να του δοθεί παράταση για ακόμη δύο (2) μήνες, δεν την προσκόμισε έως σήμερα. Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας του Νταφέκη Ανδρέα του Δημητρίου ως εκπρόσωπο της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» που βρίσκεται επί της οδού Κλειδωνοπούλου αριθ. 36 στα Τρίκαλα. ΘΕΜΑ:«Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΟΥΖΕΡΙ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Μπλέτσα Παρασκευής του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην Πλατεία οικισμού Πυργετού στα Τρίκαλα». ΣΧΕΤΙΚΑ: παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων με την υπ αριθμ 97/2013 στις 09 Οκτωβρίου 2013, αποφάσισε σχετικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος 5

6 «ΟΥΖΕΡΙ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Μπλέτσα Παρασκευής του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην Πλατεία οικισμού Πυργετού στα Τρίκαλα Η ενδιαφερόμενη αν και ειδοποιήθηκε με το αριθ. πρωτ. 967/ έγγραφό μας να καταθέσει αίτηση γνωστοποίηση στην υπηρεσία μας για να του δοθεί παράταση για ακόμη δύο (2) μήνες, δεν την προσκόμισε έως σήμερα. Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: καταστήματος «ΟΥΖΕΡΙ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Μπλέτσα Παρασκευής του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην Πλατεία οικισμού Πυργετού στα Τρίκαλα Το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων αφού άκουσε τον εισηγητή έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίζει για την ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης των: 1 ο 1 ο «Κομμωτήριο» ιδιοκτησίας της Κείου Δήμητρας του Κων/νου που βρίσκεται επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 29 στα Τρίκαλα 2 ο «Παραδοσιακών προϊόντων» ιδιοκτησίας της Ντόβα Ελένης του Δημητρίου που βρίσκεται επί των οδών Καραϊσκάκη & Χατζηπέτρου στα Τρίκαλα 3 ο «Παντοπωλείο» ιδιοκτησίας του Νταφέκη Ανδρέα του Δημητρίου ως εκπρόσωπο της «Κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Τρικάλων» που βρίσκεται επί της οδού Κλειδωνοπούλου αριθ. 36 στα Τρίκαλα και 4 ο «Ουζερί - ψητοπωλείο» ιδιοκτησίας της Μπλέτσα Παρασκευής του Κωνσταντίνου που βρίσκεται στην Πλατεία οικισμού Πυργετού στα Τρίκαλα Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 7/2014 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα σε συνέχεια του 2 ο θέματος της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση τον καινούριο κανονισμό παραχώρησης δημόσιου χώρου. Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου και υπηρεσιών τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων που αναφέρει τα εξής : ΘΕΜΑ: «Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Μουστάκα Ζωής του Αριστείδη που βρίσκεται επί της οδού Πηνειού αριθ. 21 (Συν. Κόκκινος Πύργος) στα Τρίκαλα». ΣΧΕΤΙΚΑ: παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων με την υπ αριθμ 32/2013 στις 16 Απριλίου 2013, αποφάσισε σχετικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Μουστάκα Ζωής του Αριστείδη που βρίσκεται επί της οδού Πηνειού αριθ. 21 (Συν. Κόκκινος Πύργος) στα Τρίκαλα. Η ενδιαφερομένη μετά την προθεσμία των τριών (3) μηνών ζήτησε με υπεύθυνη δήλωση στις παράταση για ακόμη δύο (2) μήνες από την υπηρεσία μας. 6

7 Η υπηρεσία μας εισηγήθηκε την ανάκληση της προέγκρισης του συγκεκριμένου καταστήματος, αλλά δόθηκε εκ νέου παράταση ενός (1) μηνός με την αριθ. 111/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων. Παρόλα αυτά η ενδιαφερομένη και πάλι δεν προσκόμισε τα δικαιολογητικά της δεύτερης φάσης. Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Μουστάκα Ζωής του Αριστείδη που βρίσκεται επί της οδού Πηνειού αριθ. 21 (Συν. Κόκκινος Πύργος) στα Τρίκαλα ΘΕΜΑ: «Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας του Παιδαράκη Βαΐου του Ιωάννη που βρίσκεται επί της οδού Αβέρωφ αριθ. 8 στα Τρίκαλα» ΣΧΕΤΙΚΑ: παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων με την υπ αριθμ 82/2013 στις 04 Σεπτεμβρίου 2013, αποφάσισε σχετικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας του Παιδαράκη Βαΐου του Ιωάννη που βρίσκεται επί της οδού Αβέρωφ αριθ. 8 στα Τρίκαλα Ο ενδιαφερόμενος μετά την προθεσμία των τριών (3) μηνών ζήτησε με υπεύθυνη δήλωση στις παράταση για ακόμη δύο (2) μήνες από την υπηρεσία μας, αλλά δεν προσκόμισε έως και σήμερα δικαιολογητικά δεύτερης φάσης. Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: καταστήματος «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας του Παιδαράκη Βαΐου του Ιωάννη που βρίσκεται επί της οδού Αβέρωφ αριθ. 8 στα Τρίκαλα Το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων αφού άκουσε τον εισηγητή έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίζει να δοθεί παράταση Ένα (1) μήνα στα καταστήματα 1 ο «Παντοπωλείο» ιδιοκτησίας της Μουστάκα Ζωής του Αριστείδη που βρίσκεται επί της οδού Πηνειού αριθ.21(συν. Κόκκινος Πύργος) στα Τρίκαλα και 2 ο «Οπωροπαντοπωλείο» ιδιοκτησίας του Παιδαράκη Βαΐου του Ιωάννη που βρίσκεται επί της οδού Αβέρωφ αριθ. 8 στα Τρίκαλα. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 8/2014 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση τον καινούριο κανονισμό παραχώρησης δημόσιου χώρου. 7

8 Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Τμήμα πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Τρικκαίων η οποία αναφέρει : Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε Α. Να αποφασίσετε σχετικά για τη σκοπιμότητα της ανταλλαγής τμήματος της δημοτικής έκτασης 1 (η οποία περιγράφεται από τα στοιχεία Ξ 2 -Ο 2 -Α-Κ-Π 2 -Ρ 2 -Ξ 2 ), εμβαδού 918,11 μ 2 με ισομεγέθη έκταση (η οποία περιγράφεται από τα στοιχεία Σ 2 -Τ 2 -Υ 2 -Φ 2 -Χ 2 -Ψ 2 -Σ 2 ), ιδιοκτησίας της ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε., όπως αυτή αποτυπώνεται στο, από Φεβρουάριο 2014, τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας και την ωφέλεια, που προκύπτει για το Δήμο, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή σας. Β. Στην περίπτωση, που κριθεί σκόπιμη η πραγματοποίηση της ανωτέρω ανταλλαγής και αφού λάβετε υπόψη σας, και την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων, στην οποία κοινοποιήθηκε η παρούσα και οι υπ αριθμ / και 52960/ αιτήσεις της ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε. και του νόμιμου εκπροσώπου της, κ. Βασιλείου Μπούσια, και λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης (νόμιμο προσύμφωνο, ανταλλαγή, διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, εκμισθώσεις, εξώδικος συμβιβασμός με αποδοχή τιμήματος) και επειδή γνωμοδότησε σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 1. Να αποφασίσετε σχετικά με τη σύνταξη και υπογραφή νόμιμου προσυμφώνου, για επικείμενη ανταλλαγή δημοτικής έκτασης, εμβαδού 918,11 μ 2 (η οποία περιγράφεται από τα στοιχεία Ξ 2 -Ο 2 -Α-Κ-Π 2 -Ρ 2 -Ξ 2 ), με ισομεγέθη έκταση ιδιοκτησίας ΑΝΑΝΤΙ Α.Ε. (η οποία περιγράφεται από τα στοιχεία Σ 2 -Τ 2 -Υ 2 -Φ 2 -Χ 2 -Ψ 2 -Σ 2 ), όπως αυτή αποτυπώνεται στο, από Φεβρουάριο 2014, τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας καθώς και όπως εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Τρικκαίων να προβεί στην υπογραφή αυτού. 2. Να συναινέσετε για τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων, και συγκεκριμένα για τμήμα της δημοτικής έκτασης 2, εμβαδού 458,67 μ 2 (το οποίο περιγράφεται από τα στοιχεία Δ 3 -Ε 3 -Δ 1 -Ε 1 -Α-Α 3 -Ν 1 -Ξ 1 -Ο 1 -Π 1 -Ρ 1 -Σ 1 -Τ 1 -Υ 1 -Β 3 -Γ 3 Δ 3 ), όπου το όριο με στοιχεία Α-Ε 1 -Δ 1 -Γ 1 - Β μετακινείται στη θέση με στοιχεία Α-Κ 1 -Ν 1 -Ξ 1 -Ο 1 -Π 1 -Ρ 1 -Σ 1 -Τ 1 -Υ 1 -Β 3 -Γ 3 -Δ 3 -Β, στην οποία θέση βρίσκεται, εκ πολλών χρόνων, περίφραξη. Επίσης, να συναινέσετε για τη διόρθωση του ορίου με στοιχεία Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ στη νέα θέση με στοιχεία Υ 2 -Φ 2 -Χ 2 -Ψ 2 -Θ 3 - Η 3 -Ζ 3, όπου βρίσκεται υφιστάμενο τοιχείο, όπως αυτή αποτυπώνεται στο, από Φεβρουάριο 2014, τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας. 3. Να αποφασίσετε σχετικά με τις εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων με τη διαδικασία της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), ήτοι : 4. α. Για την έκταση 1 (η οποία περιγράφεται από τα στοιχεία Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ν), και συγκεκριμένα για την υπολειπόμενη έκταση των 1.872,19-918,11=954,08 μ 2 (η οποία περιγράφεται από τα στοιχεία Σ-Τ-Ε 2 -Ζ 2 -Η 2 -Θ 2 -Ξ-Ο-Π-Κ-Π 2 -Ρ 2 -Ξ 2 -Ο 2 -Α-Σ), όπως αυτή αποτυπώνεται στο, από Φεβρουάριο 2014, τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και διαμορφώσεις (pool bar, τμήμα τοιχείου και ασφαλτοστρώσεις), είναι δυνατό να επιτραπεί η διατήρησή τους εφόσον συμπεριληφθεί στο συμφωνητικό εκμίσθωσης. β. Για την έκταση 2 (η οποία περιγράφεται από τα στοιχεία Ψ-Ω-Α 1 -Β 1 -Γ 1 -Δ 1 -Ε 1 -Ζ 1 -Σ-Η 1 - Θ 1 -Ι 1 -Κ 1 -Λ 1 -Μ 1 -Ν 1 -Ξ 1 -Ο 1 -Π 1 -Ρ 1 -Σ 1 -Τ 1 -Υ 1 -Ψ), και συγκεκριμένα για το τμήμα αυτής, εμβαδού 129,78 μ 2 (το οποίο περιγράφεται από τα στοιχεία Σ-Η 1 -Θ 1 -Ι 1 -Κ 1 -Α 4 -Α-Σ), όπως 8

9 αυτή αποτυπώνεται στο, από Φεβρουάριο 2014, τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας. γ. Για την έκταση 3 (η οποία περιγράφεται από τα στοιχεία Ψ 1 -Ω 1 -Α 2 -Β 2 -Γ 2 -Δ 2 -Θ 1 -Η 1 -Σ-Τ- Ε 2 -Ζ 2 -Η 2 -Θ 2 -Ι 2 -Κ 2 -Λ 2 -Μ 2 -Ν 2 -Ψ 1 ), εμβαδού 1.985,00 μ 2, όπως αυτή αποτυπώνεται στο, από Φεβρουάριο 2014, τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας. 5. Να αντιμετωπιστεί το θέμα της αμφισβητούμενης-πλεονάζουσας έκτασης των 694,61 μ 2, όπως είχε καθοριστεί με τις υπ αριθμ. 312/2010 και 287/2011 προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και να γίνει επικαιροποίηση του τιμήματος. Το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων αφού άκουσε τον εισηγητή έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εισηγείται προς την Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου αντί της ανταλλαγής, την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων με τη διαδικασία της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) ήτοι του πάρκιν και των αυθαίρετων κατασκευών και διαμορφώσεων. Για το pool bar, το τμήμα του τοιχίου και για τις ασφαλτοστρώσεις, προτείνεται να επιτραπεί η διατήρησή τους εφόσον συμπεριληφθούν στο συμφωνητικό εκμίσθωσης. Το μέλος της Δημ. Κοινότητας κος Κωνσταντός Χρήστος δήλωσε αντίθετος σε κάθε συναλλαγή σχετικά με τα ανωτέρω και με την πρόταση της υπηρεσίας. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 9/2014 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος ένα θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 ή την παρ.2 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. Με βάση τα παραπάνω ο πρόεδρος ανέγνωσε στο σώμα την πρόταση της Δ/νσης Εμπορίου που αναφέρει τα εξής : Θέμα: Γνωμοδότηση για θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καντινών σε δημοτικό χώρο. Προκειμένου το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας να προχωρήσει σε εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με τις θέσεις για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για καντίνες σε δημοτικό χώρο, προτείνουμε τις παρακάτω θέσεις: 1. Οδός Καλαμπάκας - Οπισθεν ΟΑΕΔ 2. Στον περιφεριακό Λαρίσης Καλαμπάκας Έναντι Αγίου Νεκταρίου 3. Οδός Καρδίτσης-Έμπροσθεν Καραθανάση 4. Οδός Λαρίσης-Απέναντι από το πρατήριο Κωτούλα Το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων αφού άκουσε τον εισηγητή, μετά από διαλογική συζήτηση 9

10 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να γίνει δεκτή η πρόταση της Δ/νσης Εμπορίου αφού ληφθεί υπ οψιν η υπ αριθμ. Πρωτ.1014/1/37-α απάντηση του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων προς την Δ/νση Εμπορίου. Κατά της πρότασης τάχθηκε το μέλος της Δημ. Κοινότητας Κος Κεμανίδης Ιωάννης επειδή δεν προτείνεται μια θέση σε κάποιο ύψος επί της Ε.Ο. Τρικάλων-Πύλης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 10/2014 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι οι αιτήσεις των πολιτών και των υπηρεσιών πρέπει να εξεταστούν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και με βάση τον καινούριο κανονισμό παραχώρησης δημόσιου χώρου. Ο εισηγητής έθεσε υπ όψιν των μελών της Δημ. Κοινότητας την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων η οποία αναφέρει : ΘΕΜΑ : Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. Σχετικά: α) Η με αριθμό πρωτ. 8520/ του Δικτύου Οινοποιών Θεσσαλίας. Ο Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Θεσσαλίας στην με αριθμό πρωτ. 8520/ αναφέρει τα εξής: Κύριε Δήμαρχε το δίκτυο οινοποιών Θεσσαλίας σας γνωρίζει ότι στις αρχές Μάρτη επιθυμεί να παρουσιάσει τους οινοπαραγωγούς στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, σε μια προσπάθεια ανάδειξης των Θεσσαλών οινοποιών, είναι μια προσπάθεια να αναδείξουμε τα Θεσσαλικά κρασιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Παρακαλούμε να μας διαθέσετε τον χώρο της Κεντρικής πλατείας για όλη την ημέρα ώστε οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα γνωριμίας με τους Θεσσαλούς οινοποιούς.επίσης θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν μπορείτε να μας διαθέσετε μια τέντα ώστε να σκεπάσει οινοποιούς, καθώς επίσης εάν υπάρχει η δυνατότητα αντίστοιχα τραπέζια και καρέκλες. Θεωρούμε σημαντική αυτή την προσπάθεια, καθώς επίσης θεωρούμε σημαντική και την δική σας βοήθεια, στο να αναδειχθεί και η πόλις την Τρικάλων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν θέλετε και κάποια παράλληλη εκδήλωση θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε. Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3854/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» Η παρά του άρθρου 8 της με αριθμ. 551/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Τρικκαίων.» για τη χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα. Ειδικότερα για την Δημοτική Ενότητα Τρικκαίων, οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων, γάμων κλπ θα εκδίδονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)και την Διεύθυνση Οικονομικών Υπ/σιών, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα με την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας. Η υπηρεσία μας απορρίπτει την αίτηση του Προέδρου του δικτύου Οινοποιών διότι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων είναι εκπρόθεσμη 10

11 Το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων αφού άκουσε τον εισηγητή έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να γίνει δεκτή η αίτηση με αριθμό πρωτ. 8520/ του Δικτύου Οινοποιών Θεσσαλίας, επειδή αυτό συμβάλει στην ανάδειξη των Θεσσαλών οινοποιών και των προϊόντων τους, με τις εξής προϋποθέσεις: Να διασφαλισθεί η ομαλή κυκλοφορία των πεζών-χρηστών της πλατείας, ο παραχωρούμενος χώρος κατά την διάρκεια της παρουσίασης και μετά απ αυτή να διατηρηθεί καθαρός. Εισηγείται δε προς τη Δ/νση Οικονομικών να ορίσει το τέλος χρήσης αφού ενημερωθεί από τους αιτούντες για τον ακριβή αριθμό των τετραγωνικών που προτίθενται να καταλάβουν. Τα λοιπά αιτήματα, καρέκλες τέντες, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 11/2014 Ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11