ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÊÑÇÔÙÍ ÐÅÉÑÁÉÁ Ç ÏÌÏÍÏÉÁ Ç ÏÌÏÍÏÉÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÊÑÇÔÙÍ ÐÅÉÑÁÉÁ Ç ÏÌÏÍÏÉÁ Ç ÏÌÏÍÏÉÁ"

Transcript

1 ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 82 l T.K ÐÅÉÑÁÉÁÓ l ÔÇË. - FAX: Ç ÏÌÏÍÏÉÁ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÊÑÇÔÙÍ ÐÅÉÑÁÉÁ Ç ÏÌÏÍÏÉÁ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ÑÏÍÏÓ: 9ïò l Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», προσκαλούν τα μέλη του σωματείου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2013 και ώρα π.μ. στο μέγαρο της Αδελφότητας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 82, στον Πειραιά. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 19 Μαΐου, τηνίδιαώρακαιστονίδιοχώρομεταπαρακάτωθέματα: 1)Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για τη χρήση από έως )Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός για τη χρήση έως ) Διοικητικόςκαιοικονομικόςπροϋπολογισμόςτου2013 4)ΈκθεσηΕξελεγκτικής Επιτροπήςγιατηχρήση έως Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Οι ταμειακές υποχρεώσεις των μελών εξοφλούνται και την ίδια ημέρα της Συνέλευσης. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο Πρόεδρος ΗΓ. Γραμματέας Τσόντος Θεόδωρος Ντουντουνάκη Αντωνία-Μαρία ÁÑ. ÖÕËËÏÕ: 33 Διανέμεται δωρεάν ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΟΖΑΝΗ Η Ομόνοια προγραμματίζει διήμερη εκδρομή στην Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη στις Μαΐου Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Αδελφότητας & στο: η ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Για 3η συνεχή χρονιά, ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Πειραιά, διοργανώνει την Πειραϊκή Αμφικτυονία 7-10 Ιουνίου 2013, στην πλατεία Κανάρη (Πασαλιμάνι). Η ΟΜΟΝΟΙΑ θα συμμετέχει με τα μουσικοχορευτικά της συγκροτήματα. Σας περιμένουμε. ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά Η ΟΜΟΝΟΙΑ, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας, την εκδήλωση που διοργανώνει για τη Μάχη της Κρήτης, την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 στις 7.30 μ.μ., στην πλατεία Κοραή. Για να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ : w w w. a k p o. g r Φ Ι Λ Ο Ι Τ Η Σ Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Τ Α Σ ΚΡΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ. ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2-4) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2 óåëßäá 2 H åöçìåñßäá ìáò åêäßäåôáé ìå åõèýíç ôïõ Ä.Ó. ôçò Áäåëöüôçôáò Ðñüåäñïò Ôóüíôïò Èåüäùñïò, Á' Áíôéðñüåäñïò ÌïõëéáíÜêçò ããåëïò, Â' Áíôéðñüåäñïò ÔæáíïõäÜêçò ñþóôïò, Ãåí. ÃñáììáôÝáò ÍôïõíôïõíÜêç Áíôùíßá-Ìáñßá, Åéä. ÃñáììáôÝáò ÐáðáäÜêçò ÉùÜííçò, Ôáìßáò Παχάκης Γεώργιος Á' öïñïò ÌðéêïõâÜñçò Óôáýñïò, Â' öïñïò Βαρούχας Λεωνίδας, Á' ÊïóìÞôïñáò ÌáêñïãáìâñÜêçò Ìé áþë Â' ÊïóìÞôïñáò ÊõðñéùôÜêçò Ãåþñãéïò ÌÝëç: Αντωνάκη Γεωργία ÊáíáôÜêçò ÌÜñêïò ÊáôÜêçò ÅëåõèÝñéïò ÊõñéáêÜêçò Áñéóôåßäçò ÊõñéáêÜêçò ÐÝôñïò ÌáõñéäÜêçò ÄçìÞôñéïò ÓÝíçò ÄçìÞôñéïò Σκομβούλη-Καραπατάκη Μαρ. Óïýëéïò Ìé áþë ÓôáõñïõëÜêçò ñþóôïò ÓöáêéùôÜêçò Åõôý éïò ÐÁÑÁÊËÇÓÇ Ãéá íá ëáìâüíåôå ôçí åöçìåñßäá ìáò óôýëíåôå ôç äéåύèõíóþ óáò: Åëåõèåñßïõ ÂåíéæÝëïõ 82, ôê ÐåéñáéÜς Þ óôï Fax: êáé ÄéáíÝìåôáé ÄùñåÜí Ôρίìçíç ÐåñéïäéêÞ êäïóç. Éäéïêôçóßá Áäåëöüôçò Êñçôþí ÐåéñáéÜ Ç ÏÌÏÍÏÉÁ Åäñá: Ελευθ. ÂåíéæÝëïõ ÐåéñáéÜς Ôçë. - Fax: Eêäüôçò Èåüäùñïò Ôóüíôïò Επημέλεια κειμένων ÍôïõíôïõíÜêç Áíôùíßá-Ìáñßá Γ. Γραμματέας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Tá Üñèñá ðïõ äçìïóéåýïíôáé, åíõðüãñáöá Þ ìç, åêöñüæïõí ôéò ðñïóùðéêýò áðüøåéò êáé èýóåéò ôùí óõíôáêôþí ôïõò. ÌåôÜ áðü ó åôéêþ áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. ôçò "ÏÌÏÍÏÉÁÓ" äåí èá äçìïóéåýïíôáé Üñèñá ðïõ äéáóðïýí ôçí åíüôçôá ôùí ìåëþí ìáò. Óôïé åéïèåóßá - Óåëéäïðïßçóç ''ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΝΤΟΣ '' ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Θ. ΤΣΟΝΤΟΣ Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λίγο ο ζεστός καιρός, λίγο το μεγάλωμα της ημέρας και σαν να μοιάζουν όλα δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά. Πιο φωτεινά, πιο αισιόδοξα, πιο ευχάριστα. Μια πρασινάδα καλύπτει τη γη και όλοι βλέπουμε πως με ένα θαυμάσιο τρόπο, η φύση αναγεννιέται. Δεν είναι τυχαίο που οι Χριστιανοί γιορτάζουν τη λαμπρότερη γιορτή τους- το Πάσχα- την Άνοιξη. Η Ανάσταση του Κυρίου φέρνει μαζί της την ελπίδα και συμβολίζει το Η Κ ρ ή τ η Σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκε την Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου 2013, ο πρώην Μητροπολίτης Κισάμου-Σελίνου, Ειρηναίος Γαλανάκης, που έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, σε ηλικία 102 ετών. Ο Μακαριστός Ιεράρχης, ο οποίος υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας και ήταν γνωστός στο πανελλήνιο τόσο για το ποιμαντικό όσο και για το κοινωνικό του έργο, «έφυγε» γαλήνια και ταπεινά, όπως ακριβώς πέρασε ολόκληρη τη ζωή του. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης γεννήθηκε στο Νεροχώρι Αποκορώνου Κρήτης, το Σπούδασε στο Ιεροδιδασκαλείο Κρήτης και στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών, ενώ έκανε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στη Θεολογία και στην Κοινωνιολογία, σε Γαλλικά Πανεπιστήμια. Από το 1935 έως το 1948 εργάστηκε ως καθηγητής Θεολογίας σε σχολεία του Νομού Χανίων. Το 1946 χειροτονείται Διάκονος- Πρεσβύτερος στην Ι. Μ. Αγίας Τριάδος, κατόπιν Αρχιμανδρίτης και στη συνέχεια τοποθετείται υποδιευθυντής της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης. Το 1957 η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης τον εξέλεξε δια κλήρου Επίσκοπο της Ιεράς Επισκοπής Κισάμου και Σελίνου και αργότερα με την ανύψωση των Επισκοπών της Εκκλησίας Κρήτης σε Μητροπόλεις, προήχθη σε Μητροπολίτη. Χρημάτισε δύο φορές Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου. Το 1971 εξελέγη από Μύρισε Πάσχα ξεκίνημα μιας νέας αρχής. Όμως πέρα από τα κόκκινα αυγά και τα τσουρέκια, ας υποδεχτούμε τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, ψάχνοντας μέσα μας για το μήνυμα της αγάπης. Όπως ο Θεάνθρωπος έδωσε τη μάχη του και νίκησε το θάνατο δίνοντας νόημα στη ζωή, έτσι κι εμείς ας παραμερίσουμε τις ανθρώπινες μικρότητες κι ας κάνουμε μια καινούργια αρχή με κορωνίδα την αγάπη στο συνάνθρωπο. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, Εύχομαι η Λαμπρή που φέρνει πάντα μαζί της μήνυμα ελπίδας και δύναμης του Κυρίου, να χαρίσει σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, μ α υ ρ ο ν τ ύ θ η κ ε την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. Επί Αρχιερατείας του αναγνωρίστηκε η Ορθόδοξη Μητρόπολη Γερμανίας ως τρίτη επίσημη εκκλησία στη χώρα, οικοδομήθηκε ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδος και το Μητροπολιτικό μέγαρο στη Βόννη, αλλά και πολλοί άλλοι Ιεροί Ναοί σε άλλα μεγάλα κέντρα της Γερμανίας. Συνήθιζε να ομιλεί κάθε Σάββατο από το γερμανικό Ραδιόφωνο στους εκεί Έλληνες και άρχισε να εκδίδει το μηνιαίο περιοδικό με τίτλο «Ορθόδοξος Μετανάστης». Παραιτήθηκε το 1980 και το 1981 μετά από επιμονή Κλήρου και Λαού επανήλθε εκ νέου στη Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου. Το 2005 υποβάλει την παραίτησή του για λόγους υγείας. Επί Αρχιερατείας του οραματίστηκε και ίδρυσε την Ορθόδοξο υγεία και γαλήνη. Η ανθρωπότητα να ξεφύγει από τα Πάθη της και η τεχνολογία να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο σε όλο τον κόσμο. Η δοκιμαζόμενη πατρίδα μας να ανακάμψει και εμείς να βρούμε τον τρόπο να ξαναγεννηθούμε από την στάχτη μας. Όσο για το σωματείο μας που φέτος έχει εκλογές, εύχομαι το Αναστάσιμο φως, να φωτίσει το νου και την καρδιά όλων μας και να ψηφίσουμε κατά συνείδηση σε κλίμα συναίνεσης, σύμπνοιας και πολιτισμού. Χριστός Ανέστη. Υγεία και ευτυχία σε σας και τις οικογένειές σας. Ακαδημία Κρήτης και επί των ημερών του, με τη συνεργασία και άλλων κοινωνικών παραγόντων δημιουργήθηκε η μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία Α.Ν.Ε.Κ. (Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης), η ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. (Εταιρεία Αναπτύξεως Αποκορώνου), η Εταιρεία Αναπτύξεως Σελίνου, η Α.Ν.Ε.Ν. (Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Νότου). Ήταν ισόβιος Πρόεδρος του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος» και είχε τιμηθεί με το ανώτατο παράσημο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ταπεινός ιεράρχης και μεγάλος οραματιστής, κατάφερε να κερδίσει την αγάπη και το σεβασμό όλων, από τα πρώτα κιόλας βήματα της ποιμαντορίας του. Αγαπητός μέχρι λατρείας σε όλη του τη διακονία, εμπνέει ιδέες και πίστη στους ανθρώπους, τους αγκαλιάζει και τους βοηθά να βρουν τον αληθινό τους εαυτό, διδάσκοντας με τα κηρύγματα, το έργο και τις πράξεις του, την αγάπη για το συνάνθρωπο, Λατρεύει τον τόπο του και ο τόπος του, του το ανταποδίδει. Για τους Κρητικούς ο πράος αυτός γέροντας με τη γλυκιά φωνή και την ασκητική φυσιογνωμία, είναι ο δικός τους άνθρωπος. Σήμερα ολόκληρη η Κρήτη μαζί με τα Πάθη του Κυρίου θρηνεί για το Γέροντα Ειρηναίο. Γι αυτήν την ισχυρή και συνάμα μειλίχια προσωπικότητα, το δυναμικό πνεύμα που κέρδισε επάξια τη θέση του στην Ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και στις καρδιές των συνανθρώπων του. ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΕΚ LINES Χανιά 30/4/2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ LINES με την αναγγελία του θανάτου του δημιουργού της, ισόβιου Προέδρου της και κορυφαίου Ιεράρχη Μητροπολίτου Ειρηναίου Γαλανάκη συνελθόν εκτάκτως αποφασίζει: 1)Να εκφράσουν τα μέλη του τα συλλυπητήριά τους στους οικείους του και να παραστούν στη νεκρώσιμη ακολουθία. 2)Τα γραφεία της Εταιρείας κατά την ημέρα της κηδείας του να παραμείνουν κλειστά. 3)Να κυματίζουν οι σημαίες στα πλοία της ΑΝΕΚ και στα γραφεία της μεσίστιες από σήμερα μέχρι και την ημέρα της κηδείας. 4)Να διαθέσει χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. 5)Κατά την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας, σε ειδική τελετή, να τιμηθεί η προσωπικότητά του με το υπέροχο χριστιανικό και βαθειά ανθρώπινο έργο της μεγάλης προσφοράς του. 5)Να ονομασθεί η μεγάλη αίθουσα των Γενικών Συνελεύσεων και εκδηλώσεων των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας μας σε «ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ».

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 óåëßäá 3 Η «Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α» κ ό β ε ι τ η β α σ ι λ ό π ι τ ά τ η ς Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του μεγάρου της στον Πειραιά, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», πραγματοποίησε την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 το απόγευμα, την κοπή της βασιλόπιτας του σωματείου, παρουσία σύσσωμου του Πειραϊκού κλήρου, αρχών, φορέων, μελών και φίλων. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα όμορφο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, από χορευτικά συγκροτήματα όλων των ηλικιών και να ακούσουν κρητικά παραδοσιακά τραγούδια, από τη γυναικεία χορωδία της Αδελφότητας, με τη συνοδεία του Μ. Παυλιδάκη στη λύρα, του Σ. Μαμαλάκη στο λαγούτο και του Α. Κυριακάκη στην κιθάρα. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Θ. Τσόντος, αφού καλωσόρισε τον κόσμο και τον ευχαρίστησε για την παρουσία του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον, η οποία όπως είπε, πηγάζει από το ενδιαφέρον που δείχνει η σημερινή νεολαία για τις ρίζες της και δήλωσε, πως ο ίδιος και οι συνεργάτες του θα είναι πάντοτε κοντά στα παιδιά με μοναδικό σκοπό να κάνουν τη μεγάλη «οικογένεια» της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ακόμα μεγαλύτερη. Μαθητές και γονείς τον χειροκρότησαν και όλοι μαζί έψαλλαν τα παραδοσιακά κρητικά κάλαντα παρουσία του Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ο οποίος τους καμάρωσε και εξήρε το έργο του σωματείου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, ο Ποιμενάρχης ευλόγησε τη βασιλόπιτα και οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι λαμβάνοντας το κομμάτι τους, ευχήθηκαν στο σωματείο τα καλύτερα. Τυχερή της βραδιάς ήταν το μέλος του Δ.Σ. της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Μ. Καραπατάκη, στην οποία έπεσε το φλουρί. Ο επιβλητικός ήχος της ασκομπαντούρας, που ακούστηκε αμέσως μετά από τον Μ. Μπουρλάκη, έγινε αφορμή για πολύ χορό ενώ η βραδιά τελείωσε με κρητικό κέρασμα και πολλές ευχές για την καινούργια χρονιά. Την εκδήλωση την οποία παρουσίασαν οι Γραμματείς της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Α.-Μ. Ντουντουνάκη και Ι. Παπαδάκης. Τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων: Aπό την κυβέρνηση, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κ. Αρβανιτόπουλος και Βουλευτές, από την Περιφέρεια, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Σ. Χρήστου και Περιφερειακοί Σύμβουλοι και από το Δήμο Πειραιά, ο Δήμαρχος Β. Μιχαλολιάκος και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ακόμη παρευρέθηκαν π. Βουλευτές, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Συλλόγων ενώ πολλοί ήταν αυτοί που έστειλαν τηλεγραφήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα. Η προσέλευση του κόσμου η οποία πέρασε κάθε προσδοκία ήταν φυσικό να γέμισε αισθήματα ικανοποίησης τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, που είδαν για μία ακόμη φορά να αναγνωρίζεται η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωση και διάδοση της παράδοσης. Η κατάμεστη αίθουσα της Ομόνοιας Σ. Χρήστου, Π. Πολιτάκης, Γ. Μαριδάκης, Ζ. Ρούσσου, Γρ. Ψαρομμάτης, Β. Μιχαλολιάκος, Κ. Αρβανιτόπουλος, Δ. Καρύδης, Π. Μελάς. Η χορωδία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος Αντιπεριφ/χης Σ. Χρήστου Δήμαρχος Β. Μιχαλολιάκος Τα παιδιά ψάλλουν τα κάλαντα Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Σεραφείμ ευλογεί την βασιλόπιτα Επίτιμος Πρόεδρος Γρ. Ψαρομμάτης Αριστ: Α. Κυριακάκης Μ. Παυλιδάκης Σ. Μαμαλάκης

4 óåëßäá 4 Ο Δ Ι Κ Ο Σ Μ Α Σ Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Σ Τον Παπά-Γιάννη τον έλεγαν Κρητικό. Έτσι τον ήξεραν όλοι οι κάτοικοι στο τουρκοχώρι που βρισκόταν πολλά χιλιόμετρα μακριά απ την Άγκυρα, στην καρδιά της Μικρασίας. Τούρκοι οι περισσότεροι κάτοικοι του. Μα υπήρχαν και γιουρούκηδες και λιγοστοί Αρμεναίοι, που κι αυτοί τούρκικα μιλούσαν. Μα ήταν και κάποιοι που ανήκαν στο γένος των Ρωμιών κι ας είχαν ξεχάσει τα ελληνικά. Κι έλεγαν οι Ρωμιοί πως πολλά χρόνια, πριν απ το πάρσιμο της Πόλης ακόμα, σ όλη την περιοχή Ρωμαίοι ήταν οι κάτοικοι χριστιανοί και λιγοστοί αιρετικοί. Κι όλοι ελληνικά μίλαγαν. Μα τότες ήρθαν οι Οσμανλήδες, άτιμη, καταραμένη φάρα. Κι έγινε έλεγαν μια μάχη στο χωριό. Ο στρατός των Ρωμαίων υποχώρησε. Ξεκόφτηκαν όμως, και έμειναν πίσω δύο τούρμες που κυκλώθηκαν. Ο τουρμάρχης της μιας παραδόθηκε κι αλλαξοπίστησε. Έγινε έλεγαν βεζύρης. Ο Θεός ας τον τιμωρήσει. Ο άλλος αντιστάθηκε μέχρι τέλος και πιάστηκε αιχμάλωτος. Αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει. Τα σκυλιά του έβγαλαν τα άντερα. Ο Θεός ας αναπάψει την ψυχή του. Κι ύστερα πάρθηκε η Πόλη. Και μετά η Τραπεζούντα. Κι όλο και λιγόστευαν οι χριστιανοί γιατί πολλοί τούρκευαν. Κι όσοι μείναν, έπαψαν να μιλάνε τα ρωμέικα μέχρι που τα ξέχασαν γιατί προτιμούσαν να χάσουν τη γλώσσα παρά την πίστη τους. Και οι αιρετικοί γίνανε γιουρούκηδες λέγανε. Πα να πει μουσουλμάνοι στα φανερά, μα στα σπίτια τους λέγανε πως λατρεύανε το δικό τους Θεό. Και ήρθε ο μεγάλος σηκωμός των Ρωμιών στα Και μαθεύτηκε ότι κρεμάστηκε ο Πατριάρχης Γρηγόριος και ότι έγιναν μεγάλες σφαγές των Ρωμιών. Τότες παπάς ήτανε ο Παπά- Συμεών, που χε χειροτονηθεί λίγους μήνες πριν στην Πόλη απ τον ίδιο τον Πατριάρχη. Ο παπάς κιότεψε. Είχε βλέπεις, οικογένεια. Και μια Κυριακή στην εκκλησιά έπεισε τους Χριστιανούς να παριστάνουν πως είναι Αρμένηδες και να λένε πως ανήκουν στο αρμένικο μιλέτι και όχι στο ρωμέικο. Έτσι η εκκλησία που, καθώς λέγανε, την έχτισε ο Νικηφόρος Φωκάς, πριν ακόμα γίνει αυτοκράτορας, έγινε αρμένικη. Μα κάποιοι δεν τον άκουσαν τον παπα-συμεών. Αυτοί λέγανε με καμάρι πως ανήκουνε στο «βασιλικό» το γένος των Ρωμαίων κι ας έχασαν τη γλώσσα τους, κι ας μην είχαν πια παπά και εκκλησία. Κι αν μπορούσαν πηγαίνανε στην Άγκυρα ή στην Πόλη για να βαφτιστούνε και να παντρευτούνε. Κι έκαναν αυτοσχέδιες λειτουργίες στα κρυφά στα σπίτια τους. Και περίμεναν. Ώσπου, πάνε χρόνια τώρα, ήρθε στο χωριό τους ένας παπάς. Ήτανε σταλμένος απ το Πατριαρχείο, λέει, που θυμήθηκε το απολωλός πρόβατό του. Τ όνομά του, Ιωάννης Κρητικός. Ο παπα-συμεών ζούσε ακόμα. Θα χε περάσει τα ενενήντα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 και ήταν πια κατάκοιτος. Η εκκλησία ξανάγινε ρωμέικη. Και οι περσότεροι απ τους πιστούς του παπα-συμεών ξαναγύρισαν στο ρωμέικο μιλέτι. Κι όταν ο παπα-συμεών πέθανε, τον κήδεψε σαν ορθόδοξο παπά. Και σ όσους του λεγαν πως αυτό δεν ήταν σωστό, απαντούσε πως ο ίδιος ξομολόγησε και κοινώνησε τον παπα- Συμεών πριν πεθάνει. Κι όταν άρχισαν οι διωγμοί των Αρμένηδων έκρυψε και φευγάτισε τα εγγόνια του. Περίεργος παπάς. Στα κηρύγματά του, που γίνονταν στα τούρκικα, τους έλεγε να χουν απαντοχή και πίστη. Το ρωμέικο κράτος, δεν μπορεί, θα ρθει κάποτε κι εδώ, έλεγε. Σιγάσιγά μαθεύτηκε και η ιστορία του. Γεννήθηκε σ ένα χωριό έξω απ την Τραπεζούντα. Νέος έφυγε στην Πόλη και μετά στην Αθήνα για να σπουδάσει γιατρός. Τότε ξέσπασε η επανάσταση της Κρήτης στα Και τα νέα για το Αρκάδι έφτασαν στην Αθήνα. Κι ο ρέμπελος μέχρι τότε φοιτητής παράτησε το πανεπιστήμιο, έτσι κι αλλιώς είχε μπλέξει με τη χαρτοπαιξία, και κατέβηκε εθελοντής στο νησί. Από τότε πήρε το παρανόμι Κρητικός. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Οι Κρητικοί, έλεγε, είναι οι καλύτεροι στρατιώτες της Ρωμιοσύνης. Γι αυτό και όταν ο σουλτάνος στην Πόλη ήταν Χριστιανός, δικός μας (μπιζίμ), ο άγιος Νικηφόρος Φωκάς, που ο Πανάγαθος να τον έχει πάντα στο καλύτερο μέρος του Παραδείσου, τους βοήθησε να λευτερωθούν απ τους άπιστους. Και οι Κρητικοί ήταν οι μόνοι απ όλο το γένος των Ρωμαίων που συντρέξανε τον άγιο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο όταν οι Τούρκοι μας πήρανε την Πόλη. «Ο Νικηφόρος Φωκάς είναι άγιος», του είπε κάποτε κάποιος. «Ποτέ δεν άκουσα άγιο Παλαιολόγο». «Τι να σου κάμει το Πατριαρχείο;», του πε άγρια τότες ο παπα-γιάννης. «Πώς μπορεί να κάμει άγιο στα φανερά τον άνθρωπο που μισούν και φοβόνται πιότερο απ όλους οι Τούρκοι; Μα ας ήταν άλλοι τόσοι Κρητικοί στην πολιορκία και θα σου λεγα αν έπεφτε η Πόλη», συμπλήρωσε. Κι άλλοτε διηγόταν την επανάσταση του 1866 που πήρε μέρος και ο ίδιος. «Οι Κρητικοί», έλεγε, «ήθελαν αμέτι μουχαμέτι να γίνουνε Ρωμέικο. Έκαμαν συνέλευση και όρισαν δικό τους βεζύρη έναν αρχιμανδρίτη, τον Παρθένιο Περίδη». «Τον γνώρισες, παπά Γιάννη;». «Ναι, μυαλό κοφτερό. Γραμματισμένος, ατρόμητος, γεννημένος αρχηγός. Δε λογάριαζε τη ζωή του, κι όταν νικηθήκαμε αυτός έμεινε. Προτίμησε τη φυλακή για να ναι κοντά στους Κρητικούς του παρά τη βολή του στην Αθήνα». «Και εσύ παπά-γιάννη;». «Εγώ κιότεψα στην τελευταία μάχη. Έφυγα. Άφησα δύο συντρόφους μου, που είχαμε κατέβη μαζί απ την Αθήνα, στα χέρια των απίστων. Τους έσφαξαν. Ο θεός ας με τιμωρήσει όπως αυτός κρίνει. Καλύτερα να χα σκοτωθεί». «Τώρα κατάλαβα γιατί συγχώρεσες τον παπα-συμεών». «Ο παπα-συμεών αμάρτησε για το καλό όλων σας, ενώ εγώ για να σώσω το τομάρι μου», μουρμούρισε. «Πως μπορούσα να τον κρίνω εγώ, λοιπόν;». «Κι ο Περίδης τι απέγινε;». «Τα σκυλιά τον έπιασαν και τον φυλάκωσαν στην Πόλη. Μα δεν ησύχασαν. Τον έστειλαν με συνοδεία τζανταρμάδων στις φυλακές της Τραπεζούντας. Καβάλα οι Τζανταρμάδες, πεζός αυτός. Μα ο Πανάγαθος φώτιζε τους χριστιανούς απ τα χωριά που περνούσε και βγαίνανε κι άλλος του δινε ψωμί κι άλλος νερό κι άλλος του πλενε τα πόδια, χωρίς να λογαριάζουνε τους τζανταρμάδες». «Ναι, είχαμε ακούσει κι εμείς. Μα δεν επέρασε απ το χωριό μας. Πες μας, όμως, τι απόγινε ύστερα». «Σαν έμαθα ότι πήγε στην Τραπεζούντα, πήγα γραμμή στην Πόλη, στο Πατριαρχείο. Μη ρωτάτε ποιους είδα. Από κει έφυγα κρυφά για την Τραπεζούντα με σκοπό να τον λευτερώσω». «Και τα κατάφερες;». «Ναι, έκανε πως απόθανε. Και μεις τον θάψαμε. Έγινε κανονική κηδεία Παπά. Μαζεύτηκαν ούλοι οι Ρωμιοί της Τραπεζούντας. Κι οι Τούρκοι παρακολουθούσαν. Το βράδυ πήγα εγώ στο νεκροταφείο και τον επήρα. Τον έκρυψα και τον φευγατίσαμε μετά στην Ελλάδα. Μα μη με ρωτάτε περσότερα. Ο Τούρκος και ύστερα από τόσα χρόνια μπορεί να εκδικηθεί όλους όσους πήρανε μέρος στο φευγιό του». Κι έφτασε το Ο παπα-γιάννης έλεγε πως η Ελλάδα δεν έχασε τον πόλεμο. «Ψέματα λένε οι αναθεματισμένοι οι Τούρκοι. Δε βλέπετε πως η Κρήτη λευτερώθηκε;». «Έστειλε», τους έλεγε, «ο δικός μας ο σουλτάνος, ο Γεώργιος, το γιο του που τον ελένε κι αυτόνε Γεώργιο για βαλή στον νησί. Κι όπου να ναι φτάνει κι η σειρά μας». Κι όταν μια μέρα διάβασε σε αθηναϊκή εφημερίδα, που έφτασε μετά από μήνες, το θάνατο του Περίδη έκανε το μνημόσυνό του στο χωριό. Κι ύστερα από μερικά χρόνια τους έλεγε ότι στην Αθήνα έγινε επανάσταση του στρατού. «Τώρα πια εμείς οι Ρωμιοί έχουμε άλλο βεζύρη, Κρητικό, που λέγεται Βενιζέλος. Και κατά πώς φαίνεται ετοιμάζει πόλεμο. Ο Θεός δε μας ξέχασε». Και ο πόλεμος του 1912 ήρθε. Κι οι αγαθοί ανατολίτες μάθαιναν τα νέα απ τον Παπά τους. «Τώρα έχουμε νέο σουλτάνο. Κι αυτός λέγεται Κωνσταντίνος. Με τον Κρητικό το βεζύρη, δεν μπορεί, θα ρθουν πια και σε μας». Μα ξέσπασε ο διωγμός του Σκόρπισαν οι νέοι. Άλλοι στα τάγματα εργασίας, άλλοι στα βουνά κι άλλους έστελνε στην Ελλάδα ο παπά- Γιάννης. Η υγεία του χειροτέρευε. Τα ρευματικά βλέπεις. Και τα νέα που έπαιρνε απ την Ελλάδα δεν ήταν καλά και τον στεναχωρούσανε. «Νερόβραστος είναι ο σουλτάνος μας», μουρμούριζε κρυφά σε μερικούς γέρους. «Κρίμα στο όνομά του», κάποτε ξέσπασε. «Είναι, βλέπεις, κουνιάδος του ο Κάιζερ. Μας αφήνει στα νύχια των Τούρκων και των Γερμανών». Είχε ακουστεί στο χωριό πως ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν Πασάς συνάντησε Έλληνες σ ένα χωριό έξω από την Προύσσα. Τότε ρώτησε τους Τούρκους πώς αφήνουν να υπάρχουν ακόμα ζωντανοί Έλληνες. Κι έλεγε ο παπά-γιάννης «είναι και χριστιανός, φωτιά να τον κάψει. Θε μου συγχώρεσέ με. Μα έχω τα θάρρη μου στο Θεό και στο Βενιζέλο. Αυτός είναι Κρητικός. Δε θα μας αφήσει». Ήταν πια Δεκέμβρης του Ο παπά-γιάννης έστειλε τον Πρόδρομο τον Αναγνώστη να γυρίσει όλα τα χριστιανικά σπίτια και να μηνύσει να μην λείψει κανείς απ την Κυριακάτικη λειτουργία. Ο παπά-γιάννης έφτασε στην εκκλησία αξημέρωτα. Θα λεγε κανείς πως ήταν νέος. Στητός, είχε ξεχάσει τους ρευματισμούς του και το πρόσωπό του έλαμπε. «Ε, χωριανοί. Ακούστε καλά. Ο Κρητικός το καμε το θαύμα του. Έκαμε επανάσταση. Έφυγε από την Αθήνα, πήγε στην Κρήτη, μάζωξε τους Κρητικούς και πήγανε γραμμή στη Σαλονίκη. Έκαμαν άλλο κουβέρνο. Εθνική άμυνα το λένε. Εβγήκαν στον πόλεμο. Ας δώσει ο Θεός να ρθουνε και στα μέρη μας». Και ο παπά-γιάννης ξετυλίγει με προσοχή και ευλάβεια μια μεγάλη ζωγραφιά. Και τρέμοντας από τη συγκίνηση τη δείχνει στο Εκκλησίασμα. «Δεν έχουμε πια ανάγκη από σουλτάνο», του λέει. «Αυτός είναι ο βεζύρης μας, αυτός ο σερασκέρης μας, που φτιαξε κανόνι καλύτερο απ τα γερμανικά και αυτός ο καπουδάν πασάς μας που τσάκισε πριν 4 χρόνια την τουρκική αρμάδα». Κι ο Πρόδρομος ο Αναγνώστης σκύβει στην εικόνα. Βλέπει και το πρόσωπο που παριστάνει και διαβάζει συλλαβιστά με τα λίγα ελληνικά που του χει μάθει ο παπά-γιάννης. «Ελευθέριος Βενιζέλος, Παναγιώτης Δαγκλής, Παύλος Κουντουριώτης». Και γυρίζοντας προς το εκκλησίασμα φωνάζει: «Πολλά τα έτη τους». «Άξιοι. Άξιοι», απαντά το εκκλησίασμα και σταυροκοπιέται. Κι ο παπά-γιάννης με τρεμάμενη φωνή απευθύνεται στο Εκκλησίασμα: «Κάντε υπομονή Χριστιανοί. Τα βάσανα μας τελειώνουν. Μπιζίμ Βενιζέλος γκελιόρ (Ο δικός μας Βενιζέλος έρχεται). Γ.Κ.

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 óåëßäá 5 Η «Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α» σ τ ο κ λ ί μ α τ ο υ Κ α ρ ν α β α λ ι ο ύ Σεΐχηδες, πειρατίνες, Φαραώ, σερίφηδες, αστυνομικίνες, αρλεκίνοι και πολλοί πολλοί άλλοι έκαναν την εμφάνισή τους, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013, στο Μέγαρο του σωματείου, φορτωμένοι χειροποίητους μεζέδες και αποφασισμένοι να ξεφαντώσουν, στο αποκριάτικο πάρτυ που διοργάνωσε η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», για τους μαθητές των μουσικοχορευτικών σχολών της. Η αίθουσα εκδηλώσεων του σωματείου, πλημμύρισε από νιάτα γεμάτα κέφι και διάθεση για χορό που γρήγορα ενώθηκαν σε μια μεγάλη παρέα για να μοιραστούν λίγες ώρες ξεγνοιασιάς, ξεφεύγοντας έτσι από το διάβασμα και τη δύσκολη καθημερινότητα. Μέσα σε βροχή από σερπαντίνες, κομφετί, πειράγματα και προπαντός χορευτικό οίστρο η βραδιά εξελίχτηκε σε έναν άτυπο διαγωνισμό χορευτικών ικανοτήτων, αφού οι μασκαράδες χορεύοντας ελληνικούς και ευρωπαϊκούς, ανατολίτικους και λατινοαμερικάνικους, μοντέρνους και παραδοσιακούς χορούς, συναγωνίστηκαν σε φιγούρες και λικνίσματα, σε ένα αυθεντικό αποκριάτικο ξεφάντωμα. Αργά το βράδυ τα πρώτα σημάδια της κούρασης έκαναν την εμφάνισή τους και πριν τα βλέφαρα αρχίσουν να βαραίνουν για τα καλά, μικροί και μεγάλοι βάλθηκαν να συμμαζέψουν και να τακτοποιήσουν την αίθουσα εκδηλώσεων. Αποχαιρετώντας την όμορφη αυτή αποκριάτικη μάζωξη, σκέφτομαι πως μπορεί το άρμα του Βασιλιά Καρνάβαλου να μην ήρθε φέτος στην πατρίδα μας στολισμένο με χλιδή και πλούτη, το έσυραν όμως μέχρι την ΟΜΟΝΟΙΑ οι νεαροί «συνεχιστές της παράδοσης» έτοιμοι να αγωνιστούν- κόντρα σε κάθε αντιξοότητα- για ένα καλύτερο αύριο. Ένα αύριο στο οποίο η μάσκα δεν θα κρύβει πια τη μεταμφιεσμένη ταυτότητα των ισχυρών, αλλά θα ξορκίζει όπως πρόσταζαν οι θρύλοιαπό το κακό και θα προστατεύει εκείνον που τη φοράει. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΑ ΕΜ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΜΠΑΙΛΑ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΑΡΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - ΕΦΟΡΙΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 33, Πειραιάς [εντός στοάς] Tηλ./Fax.:

6 óåëßäá 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Χ ο ρ ε ύ ο ν τ α ς μ ε τ ο υ ς Λ Ε Ο Ν Τ Ε Σ Ο Σύλλογος Μεταμοσχευμένων και Νεφροπαθών Αθλητών «Οι Λέοντες του Πειραιά», πραγματοποίησε εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτάς του, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013, στην αίθουσα που στεγάζεται στον Πύργο του Πειραιά. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, έντυσε μουσικά η γυναικεία χορωδία της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία αφού έψαλε τα κρητικά κάλαντα, τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια της παρέας και καταχειροκροτήθηκε. Ακολούθησε επίδειξη υψηλού επιπέδου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, από τους Ολυμπιονίκες Κ. Κρεάνκα και Π. Γκιώνη, ενώ σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, αποδόθηκαν τιμητικές πλακέτες σε συγγενικά πρόσωπα δωρητών. Η ατμόσφαιρα αποφορτίστηκε, όταν το παιδικό χορευτικό συγκρότημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έκανε την εμφάνισή του και χόρεψε για τους προσκεκλημένους, χορούς της λεβεντογέννας. Ακολούθησε ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια από την Αδελφότητα, την οποία διαδέχτηκε επάξια στην πίστα το Κέντρο Ελληνικών Χορών «Η ΔΩΔΩΝΗ», παρουσιάζοντας χορούς απ όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η στιγμή που τα συγκροτήματα των δύο Συλλόγων ενώθηκαν αυθόρμητα σε ένα μεγάλο κύκλο και χόρεψαν αδελφωμένα χορούς από όλα τα μέρη της όμορφης πατρίδας μας. Μπροστάρηδες; Οι δάσκαλοί τους, Θ. Τσόντος και Γ. Γκολέμης, παράδειγμα προς μίμηση για τους μαθητές τους αλλά και για όλους όσους ασχολούνται με αυτό που λέγεται «πολιτιστικό κίνημα» και σημαίνει: ήθος, αγάπη, αδελφοσύνη. Γ. Παπανικολάου Γ. Μπενέτος Θ. Τσόντος Το μικρό χορευτικό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προσκλήθηκε και έλαβε μέρος σε εορταστική εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας του εκπαιδευτικού οργανισμού ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. Τραγούδησε η παιδική και η εφηβική τους χορωδία. Η κα Σταυρούλα Χατζηχριστόφα, υπεύθυνη του Δημοτικού σχολείου και ο κος Ανδρέας Αντωνόπουλος, διευθυντής του Λυκείου, έκαναν σύντομο χαιρετισμό και αναφέρθηκαν στην προσφορά χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από το Χριστουγεννιάτικο παζάρι των εκπαιδευτηρίων και τους φορείς που διατέθηκαν. Στη φωτό: η συμπατριώτισσά μας ιδιοκτήτρια του Θεμιστοκλή κα Α. Παυλάκη-Σκυβαλάκη και ο αντιπρόεδρός μας πατήρ Χρ. Τζανουδάκης με τα παιδιά μας. Όποιος ενδιαφέρεται να διαβάσει τα προηγούμενα τεύχη της εφημερίδας μας Κρήτες του Πειραιά, μπορεί να επισκεφτεί το site της ΟΜΟΝΟΙΑΣ w w w. a k p o. g r

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 óåëßäá 7 Η «Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α» τ ρ α γ ο υ δ ά κ α ι χ ο ρ ε ύ ε ι σ τ ο Π. Φ ά λ η ρ ο Στην κοπή της βασιλόπιτας του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Π. Φαλήρου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013, στο ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» στο Π. Φάληρο, παραβρέθηκε η γυναικεία χορωδία της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ανταποκρινόμενη σε επίσημη πρόσκληση της Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. Οι κοπελιές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, οι οποίες έτυχαν θερμής υποδοχής από τους διοργανωτές, έψαλλαν τα πρωτοχρονιάτικα παραδοσιακά κάλαντα, τραγούδησαν έντεχνα κρητικά τραγούδια με τη συνοδεία της κιθάρας του Α. Κυριακάκη και θύμισαν στους παρευρισκόμενους παλιούς και ξεχασμένους κρητικούς χορούς. Στη συνέχεια παρακάθισαν σε γεύμα με φόντο τη θάλασσα, ενώ δεν παρέλειψαν να συγχαρούν το Δήμαρχο Π. Φαλήρου Δ. Χατζιδάκη για την κορυφαία διάκρισή του, ως ο 2ος καλύτερος Δήμαρχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί συνόλου 350 υποψηφίων και να φωτογραφηθούν μαζί του. Ένα μήνα αργότερα, μέλη του χορευτικού συγκροτήματος της Αδελφότητας μετέβησαν και πάλι στο Π. Φάληρο, μετά από επίσημη πρόσκληση του παραρτήματος Π. Φαλήρου της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ», για να χορέψουν στην εκδήλωση «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, στον Πολυχώρο του Δημαρχείου. Οι χορευτές της Αδελφότητας απέσπασαν τα συγχαρητήρια του Δημάρχου και το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων. Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Δ. Χατζιδάκης με τα μέλη της χορωδίας «Π α ν α γ ί α η Ε ξ α κ ο υ σ τ ή» Το Σάββατο 9 Μαρτίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαλλιωτών Ιεράπετρας «Παναγία η Εξακουστή», πραγματοποίησε την ετήσια χοροεσπερίδα του στο κατάμεστο και φιλόξενο κρητικό κέντρο «Ομαλός». Στην εκδήλωση τιμήθηκε ένας άξιος Μαλλιώτης, ο κος Μανόλης Μαράκης (ο γιος του τελάλη του χωριού ), όπως τον προσφώνησε στο λόγο του ο Πρόεδρος του συλλόγου, κος Μανόλης Μεραμβελιωτάκης. Ο κος Μανόλης Μαράκης, με προσωπικά του έξοδα, αγόρασε οικόπεδο και το διαμόρφωσε σε μια πολύ όμορφη πλατεία με λουλούδια, σιντριβάνι και χώρο για να κάθονται, να ξεκουράζονται και να συζητάνε οι συγχωριανοί του, στην είσοδο του χωριού. Την τιμητική πλακέτα στον εξαίρετο Μαλλιώτη παρέδωσε ο Επίσκοπος Βελεστίνου και βοηθός του Αρχιεπισκόπου και Πάσης Ελλάδος, κος Δαμασκηνός Καζανάκης. Ένα όμορφο κρητικό μαχαίρι με αφιέρωση έδωσε στον κύριο Μαράκη ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «η Ομόνοια», κος Θεόδωρος Τσόντος. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ ήταν εκεί μαζί με το χορευτικό της Ομόνοιας που άνοιξε το γλέντι εισπράττοντας το θερμό χειροκρό-τημα των παρευρισκομένων. Ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλλιωτών Ιεράπετρας, κος Γιάννης Παπαδάκης, ευχαριστεί τον πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ και το χορευτικό της Αδελφό-τητας Κρητών Πειραιά «η Ομόνοια», που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Η «Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α» χ ο ρ ε ύ ε ι σ τ ο ν Π ε ι ρ α ϊ κ ό Σ ύ ν δ ε σ μ ο Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013, αντιπροσωπευτικό τμήμα των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», συμμετείχε στην εκδήλωση «Παράδοση έτσι κι αλλιώς», που διοργάνωσε το Τμήμα Πειραιά του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, σε συνεργασία με την e.t.a. Dance Academy, που εδρεύει στην Τήνο. Η παράσταση, η οποία ήταν βασισμένη στην πρωτότυπη εργασία της Γ. Ράπτη και «πάντρευε» με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τον παραδοσιακό με τον κλασσικό και σύγχρονο χορό, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πειραϊκού Συνδέσμου. Οι χορευτές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, έδωσαν όπως πάντα τον καλύτερο εαυτό τους, αποδεικνύοντας όχι μόνο τις δεινές χορευτικές τους ικανότητες, αλλά και τον επαγγελματισμό που τους διακρίνει, αφού ανταπεξήλθαν με χαμόγελο σε όλα τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην σκηνή.

8 óåëßäá 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Η «Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α» γ λ ε ν τ ά σ τ ο ν Ο Μ Α Λ Ο Καρφίτσα δεν έπεφτε το μεσημέρι της Κυριακής 17 Φεβρουαρίου 2013, στο κρητικό κέντρο «ΟΜΑΛΟΣ», όπου η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», πραγματοποίησε τον ετήσιο χορό της. Πριν ξεκινήσει για τα καλά το γλέντι, ηγ. Γραμματέας Α.-Μ. Ντουντουνάκη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και προσκάλεσε αντιπροσωπευτικό τμήμα όλων των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων, να ανοίξει το πρόγραμμα. Έτσι η γυναικεία χορωδία της Αδελφότητας, τραγούδησε κρητικά τραγούδια, οι μικροί μαθητές χόρεψαν με τις παραδοσιακές τους φορεσιές και οι μεγαλύτεροι τους ακολούθησαν στην πίστα προϊδεάζοντας τους προσκεκλημένους γι αυτό που θα ακολουθούσε. Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος, ευχαρίστησε τον κόσμο που σε χαλεπούς καιρούς τίμησε με την παρουσία του το χορό του σωματείου, καθώς και τους μουσικούς Γ. Παυλιδάκη (λύρα), Α. Κυριακάκη (κιθάρα), Β. Τζαγκαράκη (νταούλι) και Μ. Μπουρλάκη (ασκομπαντούρα) που συνόδευσαν τα χορευτικά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αφιλοκερδώς. Μόλις ομ. Παυλάκης (λύρα) οσ. Μαμαλάκης Γ. Κουτρουμπάκη (λαγούτο), πήραν την σκυτάλη στο πάλκο, ο Πρόεδρος κάλεσε πρώτα τους συνεργάτες του και κατόπιν τους μαθητές του στην πίστα και το γλέντι ξεκίνησε για να συνεχιστεί μέχρι το βράδυ με αυθόρμητο κέφι και πολύ χορό. Άλλος ένας επιτυχημένος χορός της Αδελφότητας τελείωσε αφήνοντας σε όλους όσους παρευρέθηκαν τις καλύτερες των εντυπώσεων και δικαιώνοντας τον αγώνα του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και των φίλων του σωματείου. Μέλη του Δ.Σ. σέρνουν το χορό Από αριστ: Β. Τσαγκαράκης, Μ. Παυλάκης, Σ. Μαμαλάκης, Γ. Κουτρουμπάς Το γλέντι κορυφώνεται στον κατάμεστο Ομαλό

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 óåëßäá 9 «Ευαγγελισμός - Ελληνισμός» Μια γιορτή διαφορετική από τις άλλες Εκατόν ενενήντα δύο χρόνια μετά τον ηρωικό ξεσηκωμό του Ελληνικού Έθνους ενάντια στον τουρκικό ζυγό, σε μια εποχή που οι «ισχυροί» προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τις ρίζες μας παραποιώντας τα βιβλία και την ιστορία μας, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ένοιωσε επιτακτική την ανάγκη, να πραγματοποιήσει ένα διήμερο αφιέρωμα στους ηρωικούς μάρτυρες που με τους αγώνες και τη θυσία τους, πέρασαν από τα ξέφωτα της ιστορίας και με τη βοήθεια της Παναγιάς, βάδισαν προς την αιωνιότητα χαρίζοντάς μας το πολύτιμο δώρο της Λευτεριάς. Έτσι την Κυριακή 24 Μαρτίου 2013, γονείς, μαθητές, μέλη και φίλοι του σωματείου, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παιδική μουσικοχορευτική παράσταση «Ευαγγελισμός- Ελληνισμός», της οποίας το πρώτο μέρος που περιελάμβανε αφηγήσεις και χορούς της Λεβεντογέννας, ήταν αφιερωμένο στην προσφορά της Μεγαλονήσου στην Επανάσταση του Άλλωστε πολλές προσωπογραφίες Κρητών αγωνιστών της εποχής εκείνης, κοσμούν μέχρι και σήμερα τους τοίχους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Χαιρετίζοντας τη διπλογιορτή, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και αφού ευχαρίστησε τη Γ.Γραμματέα Α.-Μ. Ντουντουνάκη που επιμελήθηκε όλη την παράσταση και το μέλος του Δ.Σ. Α. Κυριακάκη που την έντυσε μουσικά με την κιθάρα του, τόνισε πως το σωματείο αψηφώντας τις αντιξοότητες, παλεύει με όλους τους τρόπους για να διατηρήσει και να μεταλαμπαδεύσει στους νεότερους, τις αξίες και τα ιδανικά με τα οποία μας μεγάλωσαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, γιατί πιστεύει πως μόνο έτσι θα κρατηθεί αναλλοίωτη η εθνική μας ταυτότητα. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης οι μικροί μαθητές, «ζωντάνεψαν» στην σκηνή τη χαρμόσυνη είδηση που έφερε στην Παναγία ο αρχάγγελος Γαβριήλ, τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και τέλος την ευόδωση των πολύμοχθων αγώνων του Ελληνικού λαού, με ηχητικά εφέ, αναπαραστάσεις, ποιήματα, χορούς, πατριωτικά τραγούδια-που απέδωσε η γυναικεία χορωδία της Αδελφότητας ντυμένη στα χρώματα της γαλανόλευκης-και έκλεισαν με ένα ποίημα-ύμνο στο μεγαλείο της θυσίας των πρωταγωνιστών της επανάστασης ενώ παράλληλα οι εικόνες των ηρώων, προβάλλονταν σε video wall. Η έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα κλιμακώθηκε με τους στίχους από το τραγούδι του Μ. Θεοδωράκη «Για μια τιμή και για μια δόξα πέφτω, για την Ελλάδα πάντα πολεμώ», που τραγούδησαν οι κοπελιές της χορωδίας. Ακολούθησε ένα μικρό θεατρικό με θέμα το χορό του Ζαλόγγου, όπου οι κρητικοπούλες και τα κρητικόπουλα του Πειραιά, με παραδοσιακές ενδυμασίες της εποχής εκείνης, αναπαράστησαν-με τρόπο που θα τον ζήλευαν και επαγγελματίες ηθοποιοί- τις ορεσίβιες γυναίκες του Σουλίου που με τα παιδιά τους στην αγκαλιά, οδηγήθηκαν στην κορυφή του όρους Ζάλογγο και για να αποφύγουν την ατίμωση από τους Τούρκους, έπιασαν το χορό και φτάνοντας μια μια στην άκρη του γκρεμού, έπεσαν στο βάραθρο, βρίσκοντας έτσι τραγικό αλλά ηρωικό θάνατο. Τελειώνοντας, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν επί σκηνής και με το «Τραγούδι της Λευτεριάς» άνοιξαν την αυλαία για να αποκαλύψουν την «Ελλάδα» δαφνοστεφανωμένη και πλαισιωμένη από δύο μικρούς αγγέλους που επιβεβαίωναν με χρυσά γράμματα πως «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», ενώ ελληνικές σημαίες ανέμιζαν παντού. Με έκδηλα τα σημάδια της ικανοποίησης που δικαίωσαν την σκληρή προετοιμασία, οι συντελεστές της παράστασης απέσπασαν θερμά συγχαρητήρια και παρατεταμένα χειροκροτήματα και αφού έβγαλαν πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες, παρακάμπτοντας την κούραση έστησαν χορό για να γιορτάσουν την επιτυχία τους. Το διήμερο αφιέρωμα στη διπλογιορτή ολοκληρώθηκε την επομένη με τη συμμετοχή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ όπως κάθε χρόνο, στην παρέλαση. Αριστ: Ε. Πετρομανωλάκη, Σ. Καραγιάννη, Γ. Αντωνάκη, Α.- Μ. Ντουντουνάκη, Α. Κυριακάκης, Α. Χιονά, Γ. Στρατάκη, Α. Μητροπούλου, Μ. Βερυβάκη

10 óåëßäá 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Η «Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α» σ τ η ν π α ρ έ λ α σ η τ η ς 2 5 η ς Μ α ρ τ ί ο υ Με ξεχωριστή λαμπρότητα τίμησε και φέτος o Πειραιάς, την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας του Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», έλαβε μέρος όπως κάθε χρόνο στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου, με αντιπροσωπευτικό τμήμα των μουσικοχορευτικών της συγκροτημάτων, ολοκληρώνοντας έτσι το διήμερο αφιέρωμά της στη διπλογιορτή της 25ης Μαρτίου. Νωρίς το πρωί, η αντιπροσωπία της Αδελφότητας με τον Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολούθησαν τη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Τριάδος, η οποία τελέστηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία Καραϊσκάκη και κατάθεση στεφάνων. Εκ μέρους της Αδελφότητας το στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος του σωματείου. Αμέσως μετά, μαθητές από δεκάδες σχολεία της πόλης και μέλη πολιτιστικών συλλόγων, παρέλασαν υπό τα θερμά χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. Ανάμεσά τους και τα κρητικόπουλα του Πειραιά, τα οποία αφού άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις με την περήφανη περπατησιά τους, έσπευσαν να φωτογραφηθούν με τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες και το λάβαρο του σωματείου, μπροστά από τον ανδριάντα του Ε. Βενιζέλου, έξω από το Δημαρχείο του Πειραιά. Είθε ο αγώνας για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό, η επίσημη έναρξη του οποίου γιορτάστηκε με κάθε επισημότητα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, να σηματοδοτήσει στο εξής την απελευθέρωσή της, από όλα όσα την οδήγησαν στο μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο που βιώνει σήμερα. Η «Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α» τ ι μ ά τ ο ν Ε. Β ε ν ι ζ έ λ ο σ τ η ν Α θ ή ν α Για 2η συνεχή χρονιά η Παγκρήτιος Ένωση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών σωματείων, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η Κρητική Εστία και το παράρτημα Αττικής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» συνδιοργάνωσαν εκδήλωση, με αφορμή τη συμπλήρωση 77 χρόνων από το θάνατο του Εθνάρχη Ε. Βενιζέλου. Η σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013, στις π.μ. στο πάρκο Ελευθερίας, μπροστά από τον ανδριάντα του Εθνάρχη, περιελάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων από φορείς και οργανώσεις και χαιρετισμό από τον Πρόεδρο της Κρητικής Εστίας Χ. Σαλβαράκη. Το στεφάνι για την ΟΜΟΝΟΙΑ κατέθεσε ο Πρόεδρος, ο οποίος προσήλθε συνοδευόμενος από μέλη του Δ.Σ. ενώ το λάβαρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κρατούσαν βρακοφόροι και κρητικοπούλες με παραδοσιακές ενδυμασίες. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Σ. Βανταράκης. Ακολούθησε επίσκεψη στο γειτονικό μουσείο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την ξενάγηση του οποίου έκανε ο Αντιπρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ π. Χ. Τζανουδάκης

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 óåëßäá 11 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ ΞΥΛΑ Φτιάχνουμε παραδοσιακό ψωμί ΜΙΧΑΛΗΣ & ΞΑΝΘΗ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ Εθν. Αντιστάστασεως 38 Δραπετσώνα τηλ.: ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Δοκιμάστε το δικό μας ψωμί που φτιάχνουμε με προζύμι και αγνά προιόντα για υγιεινή διατροφή!!! Έσβησε ο φάρος που φέγγε. Σε ηλικία 83 ετών στις 12 Μαρτίου 2013 σίγησαν οι δοξαριές του Δασκάλου και ενός από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Κρητικής μουσικής, Σπύρου Σηφογιωργάκη. Το Ήθος η Λεβεντιά και η Γλυκύτητα, τον χαρακτήριζαν τόσο ως άνθρωπο όσο και ως Καλλιτέχνη. Η δισκογραφία του αριθμεί 45 μικρούς και 10 μεγάλους δίσκους. Στα χρόνια της διαμονής του στην Αττική είχαμε την μεγάλη τύχη να διδάσκει Λύρα στην Αδελφότητα Κρητών Πειραιά Η ΟΜΟΝΟΙΑ από το 1984 έως το Ευχαριστούμε για όλα Δάσκαλε. Καλό ταξίδι Γεώργιος Δ. Κυπριωτάκης

12 óåëßäá 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μ ό ν ι μ η Έ κ θ ε σ η Ι σ τ ο ρ ι κ ή ς Φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ς. Σ Τ Η Ν Ε Ν Ω Σ Η Κ Ρ Η Τ Ω Ν Κ Ο Ρ Υ Δ Α Λ Λ Ο Υ - Ν Ι Κ Α Ι Α Σ - Ρ Ε Ν Τ Η Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορέσαμε να υλοποιήσουμε ένα στόχο χρόνων και μετά από συνεργασία της ένωσης με το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης από τις 13 Ιανουαρίου 2013 στεγάζεται Μόνιμη Έκθεση Ιστορικής Φωτογραφίας. 120 φωτογραφίες από τις συλλογές του Αρχείου κοσμούν μόνιμα τον α όροφο του κτιρίου μας στην Κομνηνών 66 και Χίου στη Νίκαια. Η έκθεση θα είναι ανοικτή για όλους που επιθυμούν να μελετήσουν και να θαυμάσουν μέσα από το φωτογραφικό υλικό κομμάτια της ιστορίας μας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε και να παρουσιάσουμε μέσα από τις φωτογραφίες την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής των κρητικών εκείνης της εποχής. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου και είναι κατανεμημένη σε ενότητες και κύκλους. περιλαμβάνει : Ενότητα για το Αρκάδι, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ξεχωριστή ενότητα για τους 4 μεγάλους Αρχηγούς των κρητικών επαναστάσεων κατά των Τούρκων καθώς και τους Οπλαρχηγούς και τους Αγωνιστές των κινημάτων και των αγώνων. Η Μάχη της Κρήτης, η Κατοχή και η Αντίσταση. Υπάρχει ενότητα για τις Πόλεις της Κρήτης, παρουσιάζονται οι πρωτεύουσες των τεσσάρων νομών καθώς και μικρότερες πόλεις, χωριά και τόποι. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και ενότητα με την Καθημερινή ζωή, τα Επαγγέλματα και τις Ασχολίες εκείνης της εποχής. Η έκθεση αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Σας περιμένουμε κάθε Κυριακή από τις 11:00 14:00 και καθημερινές μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Τα βήματα στο χώρο και στο χρόνο είναι δωρεάν. Μ. Π. 25η Μαρτίου 1821 Μέρος στις εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 πήραν τα παιδιά μικρά και μεγάλα της Ένωσης Κρητών Κερατσινίου- Δραπετσώνας ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ. Στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ηρώων κατέθεσαν ο Α αντιπρόεδρος κ. Γ. Παρτσαλάκης με τον ταμία κ. Τρ. Κοκορομύτη κρατώντας δυο μικρούς μαθητές το μέλλον της Ένωσης. Στην συνέχεια κρατώντας με καμάρι την Ελληνική σημαία με ζωγραφισμένη την λεβενταγέννα Κρήτη παρέλασαν με καμάρι απονέμοντας φόρο τιμής σε όσους έχασαν την ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Ε.Μ.

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 óåëßäá 13

14 óåëßäá 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Εκλογές στους «ΛΕΟΝΤΕΣ» ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Σε κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν στις 17 Φεβρουαρίου 2013, οι αρχαιρεσίες στο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων & Νεφροπαθών Αθλητών «ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Στο νεοεκλεγέν συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους: Ι. Παπανικολάου (Πρόεδρος), Κ. Κατσαφάδο (Αντιπρόεδρος), Γ. Μπενέτο (Γ. Γραμματέας), Π. Γιακουμάτο (Ταμίας) και Σ. Ηλιόπουλο (Έφορος Αθλητισμού), ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», εύχονται καλή θητεία και κάθε επιτυχία στο έργο τους. Αξίζει να σημειωθεί πως για 2η συνεχή χρονιά, τα μαθήματα χορού που παραδίδονται στους μαθητές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κάθε Κυριακή, πραγματοποιούνται στο χώρο που στεγάζονται οι «ΛΕΟΝΤΕΣ», μετά από δική τους ευγενική παραχώρηση. Παππούς ο «γίγαντας» του Συμβουλίου Παππούς έγινε το μέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», Δημήτρης Μαυριδάκης από το δευτερότοκο γιό του Γιάννη και τη νύφη του Βάσω, η οποία στις 8 Ιανουαρίου 2013, έφερε στον κόσμο ένα πανέμορφο αγοράκι και χάρισε την ευτυχία σε ολόκληρη την οικογένεια. Ο «μπέμπης» που χαίρει άκρας υγείας, απολαμβάνει τη ζεστή αγκαλιά των γονιών και των παππούδων του και σε αντάλλαγμα τους χαρίζει απλόχερα το χαμόγελό του. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εύχονται στην οικογένεια Μαυριδάκη να καμαρώσουν το αγγελούδι τους όπως επιθυμούν. Στον δε ευτυχή παππού να τον αξιώσει ο Θεός να καμαρώσει το εγγόνι του γαμπρό. + ΟΥΣΙΑ Μετά την εκδήλωση για το Βενιζέλο στις 20/4/2013, ο συμπατριώτης μας Μιχάλης Κοτσιφάκης, ιδιοκτήτης του καφέ εστιατορίου «+ΟΥΣΙΑ» στην πλατεία Τερψιθέας, προσέφερε ένα πλούσιο και γευστικό κέρασμα σε μέλη του Δ.Σ. και της «Ομόνοιας». Κατά τη 36η συνεδρίαση της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2013, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αγορά λαβάρου, το οποίο απεικονίζει την Κρήτη και πάνω της έναν Κρητικό που κρατά την Ελληνική σημαία. Η εικόνα, η οποία είναι ίδια με αυτήν του λογότυπου του σωματείου, συμβολίζει την παντοτινή Ένωση της Κρήτης με τη Μητέρα Ελλάδα.

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 óåëßäá 15 «Π α ρ ά δ ο σ η» ά ν ε υ ό ρ ω ν Ξεφυλλίζοντας τον κρητικό τύπο που φτάνει στα γραφεία των σωματείων, έχει κανείς την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια σειρά δραστηριοτήτων των συλλόγων, όπως για παράδειγμα εκδηλώσεις, συναντήσεις, συνεδριάσεις, μαθήματα χορού και μουσικής και διάφορες άλλες, που στο σύνολό τους καθορίζουν την ταυτότητα ενός σωματείου και το χαρακτηρίζουν «ενεργό», «δυναμικό», «πετυχημένο» ή και το αντίθετο. Αν εστιάσει όμως κάποιος σε μια σελίδα από το ημερολόγιο των ανθρώπων που ασχολούνται με όλα αυτά, πιθανό να νομίζει πως διαβάζει ένα απόσπασμα ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ από τη φορτωμένη ατζέντα ενός αμειβόμενου μισθωτού. Και τότε εύλογα θα αναρωτηθεί. Τι ωθεί αυτούς τους ανθρώπους στην ακούραστη και απρόσκοπτη προσφορά; Τι τους οπλίζει με υπομονή, τους καθιστά άτρωτους σε κάθε μορφή στοχοποίησης και ικανούς να διαχειρίζονται δημιουργικά την κακόβουλη κριτική, μετατρέποντάς την σε χρήσιμη συμβουλή, για καλύτερο αποτέλεσμα των προσπαθειών τους; Μήπως το κυνήγι της αναγνωρισιμότητας; Μήπως τα χρήματα τα οποία φημολογείται πως κερδίζουν από την ενασχόλησή τους με την παράδοση; Πιστέψτε με ΟΧΙ. Το τίμημα της αναγνωρισιμότητας είναι τις περισσότερες φορές δυσανάλογο της προσφοράς τους και το πρόγραμμα που είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν καθημερινά για την επίτευξη του σκοπού που υπηρετούν, επιβαρύνει όχι μόνο τον ελεύθερο χρόνο τους αλλά και το οικογενειακό τους εισόδημα. Ας μην ανατρέχουμε λοιπόν σε ιδιοτελή κίνητρα. Η ενασχόληση με την παράδοση είναι κοινωνική ευαισθησία και οραματισμός και βασίζεται στην αγάπη για την πατρίδα μας. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη του μυαλού και της καρδιάς των συνεχιστών της. Γι αυτούς η διάσωση και διάδοση όλων όσων κληρονόμησαν, είναι σκοπός ζωής. Είναι ψυχική ανάγκη. Είναι αντίσταση στη βαρβαρότητα της υποκουλτούρας και των υποπροϊόντων που καθημερινά «βομβαρδίζουν» τη χώρα μας. Η ιστορία, ο πολιτισμός, τα ήθη, τα έθιμα, η μουσική, ο χορός, το τραγούδι, η λαογραφία, οι τοπικές ενδυμασίες, τα δρώμενα, η καταγραφή αφηγήσεων των γεροντότερων και κάθε άλλο στοιχείο της κρητικής κουλτούρας που μπορεί όχι μόνο να διασωθεί αλλά και να μεταλαμπαδευθεί στους νεότερους, είναι αυτά που οδηγούν τα βήματά τους σε μια δημιουργική διαδρομή πολλών χρόνων. Έχοντας βαθιά επίγνωση των καθηκόντων τους, αναλαμβάνουν την πρόκληση να οδηγήσουν τα σωματεία τα οποία πλαισιώνουν ακόμα πιο ψηλά, επενδύοντας στο συνδυασμό παράδοσης, καινοτομίας και τεχνογνωσίας. Εξ άλλου το λέει και η λέξη. «Παραδίδω= Δίνω κάτι στα χέρια κάποιου». Ουσιαστικά του το εμπιστεύομαι. Και οι άνθρωποι αυτοί εμπιστεύονται στην επόμενη γενιά τα ήθη, τα έθιμα και τις δοξασίες του τόπου τους, με την ελπίδα πως και αυτή με τη σειρά της θα τα μεταφέρει στην επόμενη και έτσι οι πολιτιστικές αξίες που διαμόρφωσαν τα διακριτικά στοιχεία του ελληνικού λαού, θα μείνουν αναλλοίωτες στο χρόνο. Σε όλους αυτούς λοιπόν, τους «θεματοφύλακες της παράδοσης» που συμβάλουν στη γνώση του παρελθόντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης αλλά και την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και κρίσης το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε είναι κουράγιο και υπομονή για να συνεχίσουν ακλόνητοι το δύσκολο έργο τους. Όσο για τους υπόλοιπους; Aς μετουσιώσουν την κριτική τους σε παραγωγικότητα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη πως από τα θησαυροφυλάκια του παρελθόντος, προβάλλεται η πορεία ενός λαού. Η «Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α» τ α ξ ι δ ε ύ ε ι σ τ η ν Κ α τ ε ρ ί ν η Στη μακρινή Κατερίνη, ταξίδεψαν το Σάββατο 13 Απριλίου 2013, ο Πρόεδρος και πολλά από τα μέλη του Δ.Σ. και της γυναικείας χορωδίας της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», καθώς και φίλοι του σωματείου, για να λάβουν μέρος στην πρώτη από μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνουν με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», η Παγκρήτιος Ένωση, η Κρητική Εστία και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», για τα 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το Σάββατο το βράδυ οι Κρητικοί της Αθήνας και του Πειραιά παρευρέθηκαν στον ετήσιο χορό που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κρητών Ν. Πιερίας «ΟΙ ΣΤΑΥ- ΡΑΕΤΟΙ», με το καλλιτεχνικό σχήμα του Α. Παπαδάκη και ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην Ένωση. Νωρίς το πρωί της Κυριακής, πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Θείας Αναλήψεως, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην πλατεία Δημοκρατίας. Για την ΟΜΟΝΟΙΑ, το στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Θ.Τσόντος, ενώ για την Ομοσπονδία και το Παράρτημα Αττικής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», κατέθεσαν ο Πρόεδρος Μ. Πατεράκης και ογ.γραματέας Ν. Σαρρής, αντίστοιχα. Αμέσως μετά η γυναικεία χορωδία της Αδελφότητας, έψαλε τον ύμνο του Εθνάρχη και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν προς το Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης, όπου μετά το χαιρετισμό του Προέδρου του τοπικού Συλλόγου K. Mανιουδάκη, την εκδήλωση χαιρέτισε εκ μέρους των συνδιοργανωτών, ο Πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Ακολούθησε απαγγελία ποιήματος της Γ. Γραμματέως της Αδελφότητας Α.-Μ. Ντουντουνάκη, που αφορούσε στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και ομιλία του επίτιμου Αντιστράτηγου, Γ.Γ. του Παραρτήματος Αττικής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Ν. Σαρρή, ενώ το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισίωσε η χορωδία της Αδελφότητας με κρητικά παραδοσιακά τραγούδια υπό τους ήχους της κιθάρας του Α. Κυριακάκη και το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Κρητών Ν. Πιερίας «ΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ». Mετά το πέρας της εκδήλωσης οι συνδιοργανωτές απένειμαν αναμνηστικά διπλώματα στους συμμετέχοντες συλλόγους της Βορείου Ελλάδος. Μέλη του Δ.Σ. της Ομόνοιας και η χορωδία μπροστά στον ανδριάντα του Ε. Βενιζέλου στην Κατερίνη Απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων από τον πρόεδρο της Ομόνοιας Πρόεδροι και εκπρόσωποι των συμμετεχόντων συλλόγων μετά την απονομή

16 óåëßäá 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Οι Κρητικοί του Πειραιά τιμούν την μνήμη του Εθνάρχη Ελ. Βενιζέλου Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», την μνήμη του ευεργέτη της Ελευθερίου Βενιζέλου, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε και πραγματοποίησε το Σάββατο 20 Απριλίου 2013, στις 11 π.μ. στην πλατεία Κοραή, μπροστά από τον ανδριάντα του Εθνάρχη. Την επιμνημόσυνη δέηση, που τελέστηκε προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από δεκάδες πολιτικούς και πολιτιστικούς φορείς. Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας, στο σύντομο χαιρετισμό του επεσήμανε τους στενούς δεσμούς τoυ αγωνιστή της Μεγάλης Ιδέας με την ΟΜΟΝΟΙΑ, της οποίας υπήρξε μέλος από την εποχή που ήταν φοιτητής μέχρι το θάνατό του, ενώ το 1916, αγόρασε το ακίνητο στην οδό Ελ. Βενιζέλου 82, όπου στεγάζεται το σωματείο μέχρι σήμερα και το δώρισε στην Αδελφότητα. Κλείνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» και την Τοπική Δημοτική αρχή, για την πολύτιμη βοήθειά τους στην υλοποίηση των προσπαθειών του σωματείου, που σκοπό είχαν την προσωρινή μεταφορά του ανδριάντα του Εθνάρχη, με τη δέσμευση πως θα επανατοποθετηθεί στην παλιά του θέση, μετά την οριστική αποκατάσταση της τελικής διαμόρφωσης της πλατείας και την ολοκλήρωση των έργων. Στη συνέχεια η Γ. Γραμματέας του σωματειου απέδωσε με μια απαγγελία το θρήνο της Μητέρας Ελλάδας και της κόρης της της Κρήτης, για το θάνατο του μεγάλου πολιτικού άντρα, ενώ η γυναικεία χορωδία της Αδελφότητας με τη συνοδεία της κιθάρας του μέλους του Δ.Σ. Α. Κυριακάκη τραγούδησε κρητικά παραδοσιακά τραγούδια. Αμέσως μετά, μαθητές των μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ όλων των ηλικιών, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς της Λεβεντογέννας σε τέσσερις κυκλικούς σχηματισμούς, οι οποίοι συμβόλιζαν τους τέσσερις Νομούς της Μεγαλονήσου. Τους χορευτές συνόδευσαν ο Γ. Λαγουδάκης με τη λύρα του, ο Μ. Σταματάκης με το λαγούτο του και ο Α. Κυριακάκης με την κιθάρα του. Στην μνήμη του Εθνάρχη στεφάνι κατέθεσαν: εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κ. Αρβανιτόπουλος, εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος Πειραιά Β. Μιχαλολιάκος, εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δ. Κατσικάρης, ενώ για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ι. Αξαρλής. Επίσης στεφάνι κατέθεσαν: εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πειραιά, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, του Παραρτήματος Αττικής Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων, της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η ΜΑΝΗ», της Κερκυραϊκής Ένωσης Πειραιά, του Συλλόγου Εκτελωνιστών Πειραιώς-Αθηνών, της Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών Μάνης, της Αδελφότητας Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά, του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και ο Πρόεδ-ρος της Αδελφότητας Κρητών Πει-ραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ενώ παραβρέθηκαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πειραιά, Δημοτικοί κα Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι φορέων και οργανώσεων και πλήθος κόσμου. Όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα κρητικό παραδοσιακό κέρασμα, ευγενική προσφορά της εταιρείας «Πνευματικάκη Α.Ε.» και του παραδοσιακού φούρνου των Μ. & Ξ. Λουπασάκη, ενώ μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Πρόεδρος με μέλη του Δ.Σ. και της Αδελφότητας, επισκέφθηκαν το κατάστημα «+ΟΥΣΙΑ» του συμπατριώτη μας, Μ. Κοτσιφάκη, στην Τερψιθέα, όπου έτυχαν μεγάλης περιποίησης και γεύτηκαν πεντανόστιμους μεζέδες, ευγενική προσφορά του ιδιοκτήτη. Α.-Μ. Ν. Η κα Άννα Γιαννάκου-Πάσχου, Δημοτική σύμβουλος Καλλιθέας Η κα Γιαννάκου-Πάσχου,ανάρτησε στο διαδίκτυο ένα άρθρο στο οποίο σχολιάζει με ιδιαίτερα κολακευτικό τρόπο, την εκδήλωση, το σωματείο μας και τους Κρητικούς γενικότερα. Την ευχαριστούμε θερμά και με την άδειά της το δημοσιεύουμε. Αγαπημένοι μου φίλοι καλή σας μέρα. Χτες πήγα σε μια υπέροχη εκδήλωση της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά Η ΟΜΟΝΟΙΑ και θέλω να μοιραστώ μαζί σας εντυπώσεις. Ήταν προς τιμή και μνήμη του Ελ. Βενιζέλου για τα 77 χρόνια από το θάνατό του. Κατέθεσα στεφάνι ως γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων μικρών Κυκλαδονήσων. Σε αυτή την εκδήλωση, μπροστά στο Δημαρχείο ήταν παρούσες όλες οι αρχές της πόλεως του Πειραιά. Ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος, ο Υπουργός Πολιτισμού και Παιδείας μα ήταν παρούσα και ξεχώριζε η λεβέντικη κρητική ψυχή που ξέρει να παλεύει να γλεντά Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Σεραφείμ με ιερείς του Πειραιά Αριστ: Α. Κυριακάκης, Γ. Λαγουδάκης, Μ. Σταματάκης Αριστ:Ζ. Καμπουράκης, Μ. Καλαϊτζάκης, Α. Νεράτζης, Δ. Κατσικάρης, Β. Μιχαλολιάκος, κ.κ. Σεραφείμ, Κ. Αρβανιτόπουλος, Θ. Τσόντος, Γ. Ψαρομμάτης, Μ. Κοτσιφάκης, Α. Βροντάκης, Λ. Βαρούχας, Γ. Αλεξανδράκης, Σ. Βουράκης και να χορεύει. Δεν έχει λέξη το λεξικό μας να χαρακτηρίσω αυτή την εκδήλωση. Είχε φλογερούς λόγους, λεβεντιά, φιλοξενία, πατριωτισμό, υπέροχες μαντινάδες, λεβέντικους χορούς με κοπέλια και κοπελιές που σου μετέδιδαν με τον παλμό της νιότης τους και τον ενθουσιασμό την αγάπη για τον τόπο τους και τον τιμώμενο. Τελικά είχε την «αύρα» της πραγματικής υπερήφανης Ελλάδας, που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς υποφέρει. Συγχαρητήρια από καρδιάς στο φίλο πρόεδρο της Αδελφότητας κο Θ. Τσόντο και στο Δ.Σ. Συγχαρητήρια σε όλους τους φίλους μου τους Κρητικούς και όλα τα σωματεία τους που σε όλες τους τις εκδηλώσεις αναδεικνύουν τα πανανθρώπινα ιδανικά που δυστυχώς χάνονται στο χάος της πολυπολιτισμικότητας. Φίλοι μου αγκαλιάστε τα πατριωτικά σωματεία που διατηρούν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις. Αγκαλιάστε ο ένας τον άλλο να στηριχθούμε στις δυναμεις μας, ο Έλληνας όποτε καταπιέσθηκε, πάλεψε και μεγαλούργησε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χιλιάδες κόσμου γιόρτασε τα 50 Χρόνια ΑΝΕΚ LINES Σε μια ξεχωριστή Κρητική Μουσικοχορευτική Βραδιά

Χιλιάδες κόσμου γιόρτασε τα 50 Χρόνια ΑΝΕΚ LINES Σε μια ξεχωριστή Κρητική Μουσικοχορευτική Βραδιά Χιλιάδες κόσμου γιόρτασε τα 50 Χρόνια ΑΝΕΚ LINES Σε μια ξεχωριστή Κρητική Μουσικοχορευτική Βραδιά Η ΑΝΕΚ LINES, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια παρουσίας της στην επιβατηγό ναυτιλία, πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ Το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ πραγματοποίησε και φέτος την 8 η ετήσια γενική συνέλευσή του στα Καμένα Βούρλα στις 25,26,27 και 28 Σεπτεμβρίου 2015. Στην τετραήμερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα Χριστούγεννα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και καλή γυναίκα που την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 40 Χρόνια Ιστορία Η Ένωση Αρκάδων Αγ. Δημητρίου ιδρύθηκε το 1975 με πρωταρχικό στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Αρκάδων που κατοικούσαν στον Άγιο Δημήτριο. Σιγά

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΜΑΣ!!!!!! Αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση έκανε η χορωδία, που έχει μέλη από τα τρία ΚΑΠΗ της πόλης μας. Οι χορωδοί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λ.Κύπρου 68, Αργυρούπολη Πληρ. Δέσποινα Δεσύπρη Τηλ. 2132018700, φαξ. 210-9902045 Αργυρούπολη 19-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ Ευαγγελία Σαρρή Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών και Μέριμνας Υπερηλίκων Koυντουριώτου 98-100 3ος όροφος τηλ.επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 Για την Επέτειο της 25 ης Μαρτίου 1821 ορίζουμε το πρόγραμμα των Εορταστικών Εκδηλώσεων στο Δήμο μας ως εξής: Γενικός Σημαιοστολισμός από 23 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου

Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου Παραδοσιακά τραγούδια στον κύκλο του χρόνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λαγκαδινού Νεκταρία, Καθηγήτρια Μουσικής Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λουτρών Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Ο Εορτασμός της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ «ΝΑΟΥΣΑ-ΑΠΟΚΡΙΑ 2012»: ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΣΑΤΙΡΑ στην ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Τα αυθεντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Ναουσαίικη Αποκριά, η παράδοση και η σάτιρα, ξεχωρίζουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια

Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια Προτεινόμενα κείμενα για προσκλητήρια ΓΑΜΟΥ 100 Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει το & ώρα Θα χαρούμε πολύ να είστε μαζί μας. 101 Η παρουσία σας και οι ευχές σας θα μας δώσουν χαρά στην ομορφότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΛΑΒρΥΤΑ 72 χρονια απο το ολοκαυτωμα ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 10.00 Καθεδρικός Ναός Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων» Τέλεση πάνδημου μνημοσύνου, για τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013 ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013 ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2013 ΑΠΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1 11:00 18:00 ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Φάληρο - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Κόλπος Αγώνες ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σε πανηγυρικό κλίμα εορτάστηκε η επέτειος της Ηρωικής Μάχης του Διρού, αποδίδοντας την απαιτούμενη τιμή και λαμπρότητα προς την Ηρωίδα Μανιάτισσα.

Σε πανηγυρικό κλίμα εορτάστηκε η επέτειος της Ηρωικής Μάχης του Διρού, αποδίδοντας την απαιτούμενη τιμή και λαμπρότητα προς την Ηρωίδα Μανιάτισσα. 27-06-2016: Παρουσία Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Τζανέτου ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ, ως εκπροσώπου της Κυβέρνησης, στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της Ηρωικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ" Tο πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι το εξής: ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 18:00 Ο Δήμαρχος Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ελεγκτική επιτροπή Συνδέσμου Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα» Μέλη Συνδέσμου Βελανιδιωτών

ΠΡΟΣ: Ελεγκτική επιτροπή Συνδέσμου Βελανιδιωτών «Η Μυρτιδιώτισσα» Μέλη Συνδέσμου Βελανιδιωτών ΠΡΟΣ: Ελεγκτική επιτροπή Συνδέσμου Βελανιδιωτών Μέλη Συνδέσμου Βελανιδιωτών Αρ. Πρωτ: 011 Πειραιάς : 25/03/2006 ΘΕΜΑ: Αναφορά Πεπραγμένων έτους Μάιος 2005- Μάρτιος 2006 ΣΧΕΤ: α. Σύνδεσμος Βελανιδιωτών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 Αριθμ.Πρωτ. 54519 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πρόγραµµα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πρόγραµµα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 08-12-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόγραµµα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο ήµο Μινώα Πεδιάδας Γιορτινή ατµόσφαιρα και άρωµα Χριστουγέννων περιµένει

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Δηλώνουμε ότι είμαστε πλούσιοι από αγάπη των μικρών παιδιών, εθελοντών και συγχωριανών μας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

«Η μάνα Ηπειρώτισσα» - Γράφει η Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων Νίκη Χύτα

«Η μάνα Ηπειρώτισσα» - Γράφει η Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων Νίκη Χύτα Τις μέρες του καλοκαιριού είχα την τύχη να βρεθώ τόσο εγώ όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων στην όμορφη περιοχή της Ηπείρου με την παρθένα φύση, με την πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. 7 ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ. Το πρωί της Κυριακής 19. Η νέα Δημοτική αρχή του. Από τις 9 και

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. 7 ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ. Το πρωί της Κυριακής 19. Η νέα Δημοτική αρχή του. Από τις 9 και 7 ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου 2015, η πλατεία του Διονύσου γέμισε χαρούμενες παιδικές φωνές και ενθουσιασμένους ποδηλάτες/σες. Η νέα Δημοτική αρχή του Ορχομενού διοργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

10 Φεβρουαρίου 2017 Δημοτική Παράταξη «Συνεργασία για πορεία ανάπτυξης» Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου καφετέρια του κ.

10 Φεβρουαρίου 2017 Δημοτική Παράταξη «Συνεργασία για πορεία ανάπτυξης» Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου καφετέρια του κ. 10 Φεβρουαρίου 2017 Η Δημοτική Παράταξη «Συνεργασία για πορεία ανάπτυξης» του Δημάρχου Τεμπών κ. Κώστα Κολλάτου, καλεί τα μέλη και τους φίλους της, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Παρασκευή 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 Τ.Θ.: 534, 715 00 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 2810 763141 FAX: 2810 762701 www.ppkae.gr / e-mail: info@ppkae.gr Αγαπητοί φίλοι, Κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί.

Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν είσαι χορεύτρια, ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης γενικότερα, είσαι ένα σύμπαν που φωτοβολεί. Όταν σε βλέπουν και σε «τραβούν» κοντά τους «γαλαξίες», όπως ο Καρβέλας και η Βίσση και ο «αυστηρός»

Διαβάστε περισσότερα

Jordi Alsina Iglesias. Υποψήφιος διδάκτορας. Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης

Jordi Alsina Iglesias. Υποψήφιος διδάκτορας. Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης Ηρακλείο 10/7/2014 Πρώτα άπο όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γωνιών Μαλεβιζίου και τον κύριο Κώστα Παντερή για την προσπάθεια που κάνουν οργανώνοντας για πρώτη φορα μία τέτοια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Εκδηλώσεις Μνήμης. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Χρόνια από το Ολοκαύτωμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Εκδηλώσεις Μνήμης. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Χρόνια από το Ολοκαύτωμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943-74 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Χρόνια από το Ολοκαύτωμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας Άνοιξη 2009 Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και μέλη του συλλόγου μας, Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με τις καλύτερες ευχές του Δ.Σ. προς όλους σας για τις άγιες ημέρες του Πάσχα. Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας με

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 1-VA-PR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 1-VA-PR ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 1-VA-PR Λευκοί άγγελοι ταξίδεψαν στη γη να κατεβούνε και ήρθανε στον ύπνο μου τα νέα να μου πούνε! Όνομα θα μου δώσουνε ξεχωριστό από τ άλλα και μου υποσχεθήκανε να με φροντίζουν πάντα!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριθ. Πρωτ.:. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 20/10/2014. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. Πρωτ.: 46626 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επέτειος Μνήμης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 20/10/2014. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. Πρωτ.: 46626 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επέτειος Μνήμης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 20/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αρ. Πρωτ.: 46626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επέτειος Μνήμης 1. Για την απελευθέρωση της πόλης του Λαγκαδά από τον τουρκικό ζυγό την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Άνθη ανάκατα και χιόνι Τις αμυγδαλιές φορτώνει. Κούτσα κούτσα κατεβαίνει, όλη η πλάση τον προσμένει! Μήνυμα πως δεν αργεί, φτάνει η Άνοιξη στη γη. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς,

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές!!! Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του Σχολείου μας πολλές ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!! Θα τα ξαναπούμε την 1η Σεπτεμβρίου!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος. Νεάπολης-Συκεών. Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών. Χριστού. γεννα

Δήμος. Νεάπολης-Συκεών. Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών. Χριστού. γεννα Δήμος Νεάπολης-Συκεών Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Χριστού γεννα 2015 Φίλες και φίλοι, Η εποχή μας δεν είναι εύκολη Η κρίση πλήγωσε την ελπίδα μας. Κι όμως, μπορούμε Παρά τη στενοχώρια, συχνά και την

Διαβάστε περισσότερα

Παιδικά τμήματα ζωγραφικής Μενεμένης

Παιδικά τμήματα ζωγραφικής Μενεμένης ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Παιδικά τμήματα ζωγραφικής Μενεμένης Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ώρα 10.30 [Άγιος Νεκτάριος - Δενδροπόταμος] Κάλαντα και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Στη διάρκεια του Α Τριμήνου η ΣΤ τάξη θα εμβαθύνει στο έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη Μίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ. Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2006 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Είσοδος ελεύθερη Φίλες και φίλοι, η παλιά πόλη του Ηρακλείου αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική 1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική Δρ Μιχαήλ Παυλάκης, Αδελφότης Κρητών Νοτιωτέρας Αφρικής 1. Ο Ελληνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΗ ΓΕΝΕΤΗ

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΗ ΓΕΝΕΤΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΗ ΓΕΝΕΤΗ Οι Όμιλοι Οικουμενικών χέσεων του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού πραγματοποίησαν από κοινού εκπαιδευτική επίσκεψη στη Γενεύη. Σα μέλη της αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία

Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Ένα παραμύθι φτιαγμένο από τα παιδιά της Δ, Ε και Στ τάξης του Ζ Δημοτικού Σχολείου Πάφου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τη συγγραφέα Αμαλία Πικρίδου-Λούκα. 2014 Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα