ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ Ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή και διοικητική διαδικασία Σχολική Χρονιά

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Ενδοτμηματική Επιτροπή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας Σύμβουλοι Πληροφορικής Τοπικός Υπεύθυνος Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα Γνωστικά Αντικείμενα Ενιαίο και Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο Παραλαβή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Δικαίωμα χρήσης λογισμικών Microsoft στους προσωπικούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των εργαζομένων στη Δημόσια Εκπαίδευση για σκοπούς εργασίας στο σπίτι Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ιστοσελίδες Σχολείων Κώδικας Δεοντολογίας Χρήσης του Διαδικτύου Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Υφιστάμενος Εξοπλισμός Σχολείων και πίνακες κατανομών Οδηγίες για την προστασία εξοπλισμού Πληροφορικής ΤΠΕ κατά τις διακοπές Συντήρηση υπολογιστών Χρήση και αναλώσιμα εκτυπωτών Τεχνική στήριξη Εγκαταστάσεις βιντεοπροβολέων και ηλεκτρικών οθονών βιντεοπροβολέων Αιτήματα των σχολείων για τις Τ.Π.Ε...11 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ...13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΩΝ ΤΟΥ...16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ CP4005DN ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΟΝΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ...19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ...20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ...23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΠΕ - ΥΠΠ Σελίδα 1

3 1. Ενδοτμηματική Επιτροπή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας Η Ενδοτμηματική Επιτροπή είναι το όργανο που ασχολείται με οτιδήποτε αφορά στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία και συνεργάζεται στενά με τη Μονάδα των Έργων Πληροφορικής του ΥΠΠ. Αντιπροσωπεύει τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης σε επιμορφωτικές δράσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς κλπ. Με την Επιτροπή μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω των Λειτουργών ΤΠΕ στο τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Της Επιτροπής προεδρεύει ένας Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στην Επιτροπή συμμετέχουν Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Π.Ο.Ε.Δ. 2. Σύμβουλοι Πληροφορικής Με στόχο τη στήριξη των σχολείων που υπάγονται στη Δημοτική Εκπαίδευση, λειτουργεί ο θεσμός των Συμβούλων Πληροφορικής. Οι σύμβουλοι έχουν στενή συνεργασία με τα σχολεία για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το όνομα του Συμβούλου Πληροφορικής του σχολείου σας θα σας ανακοινωθεί με σχετική εγκύκλιο. Τα σχολεία καλούνται να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τη γνώση των Συμβούλων Πληροφορικής με στόχο την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από συνδιδασκαλίες, από κοινού ετοιμασία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επιμορφώσεων εντός της σχολικής μονάδας. 3. Τοπικός Υπεύθυνος Ο Τοπικός Συντονιστής του σχολείου σας σε θέματα Τ.Π.Ε. θα πρέπει να οριστεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Συστήνεται, αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, να παραχωρηθεί κατά προτεραιότητα σε έναν εκπαιδευτικό του σχολείου. Μπορεί, όμως, ο χρόνος να διαμοιραστεί σε δύο εκπαιδευτικούς εάν η ρύθμιση αυτή κρίνεται πιο αποτελεσματική. Σε αυτή την περίπτωση, ένας εκ των δύο συντονιστών, θα πρέπει να οριστεί ως ο κύριος συντονιστής. Ο ρόλος του συντονιστή στη σχολική μονάδα, αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας μέσα από την καλύτερη και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Περιλαμβάνει, Γενικά Καθήκοντα, Εκπαιδευτικά Καθήκοντα και Καθήκοντα Τεχνικής Στήριξης, ως ακολούθως: 3.1. Γενικά καθήκοντα του Συντονιστή ΤΠΕ στη σχολική μονάδα Αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ του Σχολείου και του Συμβούλου Πληροφορικής, της Σχολικής Εφορείας και των εμπλεκόμενων εταιρειών Πληροφορικής. Συμβάλλει μαζί με το Διευθυντή του σχολείου στην τήρηση και ενημέρωση σχετικού αρχείου για τις συσκευές και τα λογισμικά προγράμματα που υπάρχουν στο σχολείο, προβαίνει σε τακτό έλεγχο της περιουσίας αυτής και αναλαμβάνει την ενημέρωση του Φακέλου Πληροφορικής του σχολείου. Σε συνεννόηση με το Διευθυντή, καταρτίζει πρόγραμμα λειτουργίας της αίθουσας Η.Υ. (όπου υπάρχει) ώστε αυτή να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Σελίδα 2

4 3.2. Εκπαιδευτικά καθήκοντα του Συντονιστή ΤΠΕ στη σχολική μονάδα Παρουσιάζει τη φιλοσοφία και άλλα θέματα που αφορούν την Πληροφορική στους συναδέλφους. Εξοικειώνεται με λογισμικά που παραλαμβάνει το σχολείο και τα παρουσιάζει στους συναδέλφους. Συνεργάζεται και βοηθά συναδέλφους οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αξιοποίηση του υπολογιστή στη διδασκαλία τους. 3.3.Τεχνική στήριξη του Συντονιστή ΤΠΕ στη σχολική μονάδα Εξοικειώνεται με τον εξοπλισμό που παραλαμβάνει το σχολείο. Επιμελείται τρέχουσας φύσης ζητημάτων όπως ασφάλειας των συσκευών, επίλυσης απλών τεχνικών προβλημάτων, παραγγελίας αναλωσίμων κ.ά. Έρχεται σε επικοινωνία με τους προμηθευτές του εξοπλισμού ή με την εταιρεία η οποία υλοποίησε τις εργασίες δικτύωσης στο σχολείο, για επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων, αφού έχει προηγηθεί επικοινωνία με το Σύμβουλο του σχολείου ή τα Έργα Πληροφορικής. (Εγκύκλιος με αρ. φακ , ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 2651) 4. Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στα Γνωστικά Αντικείμενα Η Ομάδα Υποστήριξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζεται με τις ομάδες υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών, που αφορούν στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση, και συμβάλουν από κοινού στην καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ, στα πλαίσια των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (NΑΠ). Στα πλαίσια των συναντήσεων και της συνεργασίας με τις Ομάδες ΑΠ γίνεται προσπάθεια για μια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και εφαρμογών που έχουν αναπτύξει οι ομάδες στο υλικό τους, οι οποίες χρησιμοποιούν/ενσωματώνουν τις ΤΠΕ, πάντοτε σε συνάρτηση με την προσέγγιση φιλοσοφία της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Η συνεργασία με τις Ομάδες ΑΠ για εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, είναι συνεχής. Στόχος είναι η άριστη, δόκιμη και συνετή χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), που αποτελεί μία από τις οκτώ κομβικές ιδιότητες, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα και που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Συνοπτική περιγραφή για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε κάθε μάθημα, ως μια πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης βρίσκεται στην ιστοσελίδα: Για μια πιο αναλυτική παρουσίαση, μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος. Σελίδα 3

5 5. Ενιαίο και Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο Στα σχολεία όπου λειτουργεί ο θεσμός του Ενιαίου ή του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου, θα πρέπει να ακολουθείται το Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα της Πληροφορικής. Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο: programmata/curriculum ict.pdf. 6. Παραλαβή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Μπορείτε να ανακτήσετε τον κατάλογο των εκπαιδευτικών λογισμικών, τους οδηγούς χρήσης, υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές, σε σχέση με τα προγράμματα, στην ιστοσελίδα «Εκπαιδευτικού Υλικού» της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης: Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι σχετικές εγκύκλιοι παραλαβής και αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού για δική σας αναφορά. Θέμα Παραλαβή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Περί Κύπρου» Παραλαβή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Ταξίδι στον Πολιτισμό» Αρ. Φακέλου Εγκυκλίου Ημερομηνία Αρ. Εγκυκλίου στο διαδίκτυο / / Εκπαιδευτικό λογισμικό «Συνέπειες» Λογισμικό πρόγραμμα «Κidspiration V3» Παραλαβή εκπαιδευτικού λογισμικού Αγορά λογισμικών για τις φυσικές επιστήμες / Δικαίωμα χρήσης λογισμικών Microsoft στους προσωπικούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των εργαζομένων στη Δημόσια Εκπαίδευση για σκοπούς εργασίας στο σπίτι Στα πλαίσια του προγράμματος Work At Home, που υπάρχει στη συμφωνία προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικών Microsoft, οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Εκπαίδευση έχουν το δικαίωμα χρήσης του προϊόντος Windows 7 Professional Upgrade και του Office Professional Plus 2010 στους προσωπικούς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για σκοπούς εργασίας στο σπίτι. Κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα μόνο μιας άδειας για κάθε ένα από τα πιο πάνω προϊόντα. Το δικαίωμα χρήσης ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εν λόγω συμφωνία. Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται στη σχετική εγκύκλιο. Στο σχετικό σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχει αναλυτικός Οδηγός λήψης, εγκατάστασης και εγγραφής των δύο λογισμικών. Σελίδα 4

6 https://www.dias.ac.cy/el/pages/workathome.aspx Εγκύκλιος Αρ. Φακ /2, ημερ. 18/09/2012 (έχει σταλεί στο Ηλ. Ταχυδρ. των σχολείων) 8. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Οι διευθυντές να μεριμνήσουν ώστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να ελέγχεται καθημερινά, διότι θεωρείται ένας επιπλέον επίσημος τρόπος επικοινωνίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τα σχολεία, ειδικά όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν εξειδικευμένα το κάθε σχολείο. Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις όπου το σχολείο ως επίσημος φορέας πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ( ), επιβάλλεται να γίνεται μέσω της επίσημης διεύθυνσης και όχι μέσω άλλων προσωπικών διευθύνσεων διαφόρων ατόμων (π.χ. εκπαιδευτικού και γραμματειακού προσωπικού). Τονίζεται ότι οι κωδικοί του λογαριασμού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εμπιστευτικοί. Για σκοπούς αποφυγής τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, συνίσταται όπως τον κωδικό του σχολείου γνωρίζει μόνο η διεύθυνση. Για την παροχή τεχνικής στήριξης σε σχέση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορείτε να αποτείνεστε στην Υπηρεσία Διαδικτύου στα τηλέφωνα /787/720. (Σχετικές Εγκύκλιοι: α) αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3144 β) αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3184 γ) αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3460) 9. Ιστοσελίδες Σχολείων Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ή εμπλουτισμού της ιστοσελίδας του σχολείου σας, στους εξυπηρετητές του Υ.Π.Π. Βοηθήματα και οδηγίες για την ανάπτυξη ιστοσελίδων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Πύλης (www.schools.ac.cy) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στις ακόλουθες ιστοσελίδες: Πρότυπα ιστοσελίδων: Βήματα σχεδιασμού σχολικής ιστοσελίδας: Βοηθήματα για ιστοσελίδες: Για θέματα ανάπτυξης ιστοσελίδων, επέκτασης του ιστοχώρου του σχολείου σας, καθώς και χρήσης διαδικτυακών τεχνολογιών, μπορείτε να επικοινωνείτε με Λειτουργούς της Υπηρεσίας Διαδικτύου στα τηλέφωνα /787/720. (Σχετικές Εγκύκλιοι: α) αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3777 β) αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3119) Σελίδα 5

7 10. Κώδικας Δεοντολογίας Χρήσης του Διαδικτύου Αναφορικά με τον «Κώδικα Δεοντολογίας Χρήσης του Διαδικτύου» και τις βασικές αρχές Σχεδιασμού Ιστοσελίδων από τα σχολεία, παρακαλείστε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β θα βρείτε το «Έντυπο γραπτής συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα για δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/παιδιών του» το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από το γονέα/ κηδεμόνα όλων των παιδιών του σχολείου. Το έντυπο μπορεί να παραδίδεται στους γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή κατά την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο. (Εγκύκλιος με αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3777) 11. Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Το Διαδίκτυο έχει πολλές δυνατότητες τις οποίες μπορούμε να ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε. Είτε χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο για ψυχαγωγία, είτε για μάθηση, είτε για επικοινωνία, έχουμε στα χέρια μας εργαλεία και πηγές που μπορούν να μας προσφέρουν δυνατότητες που να ενισχύουν τη ζωή μας στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Η αξιοποίηση του Διαδικτύου και των δυνατοτήτων του έχει ως προϋπόθεση την ορθή χρήση του. Η άγνοια, αλλά και η έλλειψη δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών είναι δυνατό σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγήσουν σε άβολες καταστάσεις ή ακόμη και σε κάποιο κίνδυνο. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνεπάγονται από τη χρήση του Διαδικτύου είναι: Ακατάλληλο Περιεχόμενο, Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam), Αποξένωση, Αποπλάνηση (Grooming), Βίαια Παιχνίδια, Εθισμός (Internet Addiction), Εκφοβισμός (Cyber bullying), Επιβλαβείς Συμπεριφορές, Ηλεκτρονικός Τζόγος, Ιοί (Virus), Παιδική Πορνογραφία, Παραβίαση Ιδιωτικότητας, Παραπληροφόρηση (Misinformation), Παραποίηση Γλώσσας, Υποκλοπή Προσωπικών στοιχείων (Phishing), Φυσικές Παθήσεις. Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχει σχεδιάσει και αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό που έχει στόχο την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων αλλά και άλλων ενδιαφερομένων σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. Για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, πέρα από την πιστή εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, θα πρέπει να προωθήσετε με τη βοήθεια του Τοπικού Υπεύθυνου του σχολείου σας τη λειτουργία της υπηρεσίας SAFE INTERNET της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Οι Διευθύνσεις των σχολείων πρέπει, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και πριν τα παιδιά χρησιμοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να βεβαιωθούν ότι βρίσκεται σε λειτουργία η υπηρεσία. Σε περίπτωση που κάποιοι υπολογιστές δεν έχουν εγκατεστημένο το SAFE INTERNET, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον σύμβουλο πληροφορικής του σχολείου σας. Παράλληλα, το ΥΠΠ προωθεί την εφαρμογή πολιτικής πρόσβασης σε διαδικτυακούς χώρους μέσα από την εφαρμογή φίλτρου στους υπολογιστές των σχολείων που διαθέτουν «business line». Στα σχολεία αυτά το Safe Internet πρέπει να αφαιρεθεί γιατί έχουν ενταχθεί πλέον κάτω από network base. Για το θέμα αυτό η Δημοτική Εκπαίδευση εκπροσωπείται στην Σελίδα 6

8 αρμόδια Διαχειριστική Επιτροπή με ένα Σύμβουλο Πληροφορικής. Με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση των εφαρμογών του διαδικτύου από τους μαθητές θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό την αυστηρή εποπτεία, παρουσία και προσοχή των εκπαιδευτικών. Σας ενημερώνουμε ότι, οι περισσότερες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης θέτουν ως ελάχιστο όριο ηλικίας τα 13 χρόνια για να μπορεί να εγγραφεί κάποιος (π.χ. Facebook). Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων σελίδων στα σχολεία από μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποφεύγουν να αποδέχονται προσκλήσεις μαθητών τους για να προστεθούν στην λίστα των διαδικτυακών τους φίλων. Συστήνεται όπως μιλήσετε στους μαθητές σας για τους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης και τους κινδύνους που ελλοχεύουν και να τους προτείνετε κατάλληλους ιστότοπους οι οποίοι απευθύνονται σε μικρότερα παιδιά. (Εγκύκλιος με αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 1365). 12. Υφιστάμενος Εξοπλισμός Σχολείων και πίνακες κατανομών Στην ιστοσελίδα https://www.dias.ac.cy/el/ylikotexniki/pages/michanografikos.aspx μπορείτε να βρείτε κατάλογο του υφιστάμενου εξοπλισμού πληροφορικής, τη λήξη της περιόδου κάλυψής του από τη σύμβαση συντήρησης από την προμηθεύτρια εταιρεία και άλλες σχετικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε εξοπλισμό ο οποίος καλύπτεται από σύμβαση συντήρησης, θα πρέπει να ενημερωθεί ο αντίστοιχος οικονομικός φορέας. Για θέματα παραλαβής εξοπλισμού και τήρησης μητρώου μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι σχετικές εγκύκλιοι παραλαβής εξοπλισμού ΤΠΕ και οι σχετικοί πίνακες που έχουν αποσταλεί, για δική σας αναφορά. Θέμα Παραλαβή των εκτυπωτών τύπου HP CP4005DN Παραλαβή των ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου Arrow C I3 Παραλαβή φορητών βιντεοπροβολέων τύπου SONY VPL EX-5 Παραλαβή φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου HP 4520s Παραλαβή προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου HP Compaq 8000 Elite και οθονών Philips Brilliance 225B2C Παραλαβή βιντεοπροβολέων τύπου OPTOMA EX540i (COE). Αρ. Φακέλου Εγκυκλίου Ημερομηνία Αρ. Εγκυκλίου στο διαδίκτυο / Σελίδα 7

9 13. Οδηγίες για την προστασία εξοπλισμού Πληροφορικής ΤΠΕ κατά τις διακοπές Με τη λήξη των εργασιών του σχολικού έτους, καλείστε όπως ακολουθείτε τις πιο κάτω οδηγίες για την προστασία του εξοπλισμού Πληροφορικής ΤΠΕ που βρίσκεται στα σχολεία: Να αποσυνδέονται όλοι οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ο εξοπλισμός των καμπίνων από τους ρευματοδότες για όλη τη διάρκεια που παραμένει το σχολείο κλειστό. Να γίνεται προσπάθεια για την όσο το δυνατό καλύτερη προστασία των ΗΥ από τη σκόνη, ώστε να αποφεύγονται τυχών ζημιές στις μητρικές κάρτες. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ειδικά καλύμματα ή αν δεν υπάρχουν, να χρησιμοποιηθούν άλλες λύσεις π.χ. μαύρα σακούλια. Να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού. (Εγκύκλιος με αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3791) 14. Συντήρηση υπολογιστών Η συντήρηση και επιδιόρθωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών των οποίων η σύμβαση συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει λήξει γίνεται με ευθύνη των αρμόδιων Σχολικών Εφορειών. Εάν υπάρξει τεχνικό πρόβλημα, θα πρέπει: Να γίνεται διάγνωση από τον τοπικό συντονιστή (όπου υπάρχει). Σε περίπτωση που ο τοπικός συντονιστής αδυνατεί να επιλύσει το πρόβλημα, τότε αποτείνεται στον οικείο Σύμβουλο Πληροφορικής. Αν ο Σύμβουλος κρίνει αναγκαίο, μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου, επικοινωνεί με τα Έργα Πληροφορικής ΤΠΕ ή/και την οικεία σχολική εφορεία για τη διαδικασία και το κόστος επιδιόρθωσης. Αν δεν υπάρχει τοπικός συντονιστής, τότε αναλαμβάνει ο Σύμβουλος Πληροφορικής να κάνει διάγνωση του προβλήματος και να ενεργήσει ανάλογα. Επισημαίνεται πως η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι υπολογιστές χρησιμοποιώντας το είδωλο αποκατάστασης (image), θα γίνεται από τους Συμβούλους Πληροφορικής και όχι από τους Τοπικούς Υπεύθυνους - Συντονιστές. Στον προϋπολογισμό κάθε Σχολικής Εφορείας περιλαμβάνεται κονδύλι το οποίο καλύπτει το κόστος εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε περίπτωση που το σχετικό κονδύλι του προϋπολογισμού της αρμόδιας Σχολικής Εφορείας δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν για τη συντήρηση και επιδιόρθωση, τότε η αρμόδια Σχολική Εφορεία θα πρέπει να απευθύνεται στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εξασφάλιση πρόσθετων πιστώσεων. (Σχετικές Εγκύκλιοι: α) αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3248 β) αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3060 γ) αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3118) Σελίδα 8

10 15. Χρήση και αναλώσιμα εκτυπωτών Θα πρέπει να ενημερώσετε τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου σας ότι επιβάλλεται να χρησιμοποιούν με φειδώ τους νέους (HP CP4005DN) αλλά και τους παλαιότερους εκτυπωτές, με στόχο την εξοικονόμηση μελανιών, η αντικατάσταση των οποίων είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Οι εκτυπωτές δεν είναι ούτε φωτοτυπικές μηχανές ούτε φωτοπολυγράφοι. Τα αντίγραφα φυλλαδίων και ανακοινώσεων πρέπει να πολλαπλασιάζονται, μέσω των φωτοτυπικών μηχανών και των φωτοπολυγράφων και μέσω των εκτυπωτών να εκτυπώνεται μόνο το πρωτότυπο. Σε καμιά περίπτωση δεν ενδείκνυται η χρήση των εκτυπωτών για εκτύπωση/έκδοση σχολικών περιοδικών. Τo προσωπικό των σχολείων θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους εκτυπωτές μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι απαραίτητο για εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού έργου. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση της δυνατότητας έγχρωμης εκτύπωσης πρέπει να γίνεται μόνο όπου είναι αναγκαίο. Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για εξοικονόμηση, θα πρέπει να ρυθμιστεί μόνο ένας εκτυπωτής για έγχρωμη εκτύπωση σε κάθε σχολείο. Οι υπόλοιποι εκτυπωτές θα πρέπει να ρυθμιστούν, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο για μονόχρωμη εκτύπωση. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει το σχολείο να αξιοποιήσει τα έγχρωμα μελάνια των εκτυπωτών που ρυθμίστηκαν για μονόχρωμη εκτύπωση ως αναλώσιμα για τον εκτυπωτή με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ επισυνάπτονται «Οδηγίες για τη ρύθμιση των εκτυπωτών HP CP4005DN». Στο παράρτημα θα βρείτε ρυθμίσεις για: Μονόχρωμη εκτύπωση μόνο. Μονόχρωμη εκτύπωση όταν έχει εξαντληθεί έγχρωμο μελάνι. Ρυθμίσεις ενεργοποίησης έγχρωμης εκτύπωσης. Όσον αφορά την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια πέραν της σχετικής πρόνοιας που έχει περιληφθεί στους προϋπολογισμούς των αρμοδίων Σχολικών Εφορειών. Ως εκ τούτου, η προμήθεια των αναλωσίμων εκτυπωτών πρέπει να γίνεται με ευθύνη της αρμόδιας Σχολικής Εφορείας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το σχετικό κονδύλι του προϋπολογισμού της αρμόδιας Σχολικής Εφορείας αιτιολογημένα δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, τότε η αρμόδια Σχολική Εφορεία θα πρέπει να απευθύνεται στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εξασφάλιση πρόσθετων πιστώσεων. (Σχετικές Εγκύκλιοι: α) αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3248 β) αρ.φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 2234) Σελίδα 9

11 16. Τεχνική στήριξη Στα πλαίσια της παροχής τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας σε θέματα πληροφορικής προς τα δημόσια σχολεία, έχει δημιουργηθεί ιστοχώρος στη διεύθυνση: https://www.dias.ac.cy/el/ylikotexniki/ Σκοπός του ιστοχώρου αυτού είναι να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για τα θέματα υλικοτεχνικής υποδομής πληροφορικής μέσω του οποίου να παρέχονται άμεσα έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή πληροφορικής των σχολείων, να αναρτώνται ανακοινώσεις και τεχνικές οδηγίες που έχουν σχέση με το θέμα αυτό καθώς και να παρέχονται τα απαραίτητα εργαλεία για τη παροχή τεχνικής στήριξης και βοήθειας. Ο ιστοχώρος περιέχει μεταξύ άλλων: α) πληροφορίες για όλο το μηχανογραφικό εξοπλισμό που έχει προμηθεύσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα σχολεία, από το 2002 και μετά. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν φωτογραφίες για αναγνώριση των μοντέλων, τεχνικές προδιαγραφές, ημερομηνίες λήξης εγγύησης, ανάδοχο οικονομικό φορέα κ.α. β) διάφορες τεχνικές οδηγίες και παραπομπές σε τεχνικές εγκυκλίους. 17. Εγκαταστάσεις βιντεοπροβολέων και ηλεκτρικών οθονών βιντεοπροβολέων Στις περιπτώσεις που υπάρχει πρόθεση νέας εγκατάστασης βιντεοπροβολέων, θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 1. Καμία εγκατάσταση βιντεοπροβολέων δεν πρέπει να γίνεται χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 2. Εφόσον η εγκατάσταση βιντεοπροβολέων εγκριθεί, τότε θα πρέπει να γίνεται με βάση τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). 3. Τις διαδικασίες ανάθεσης των εργασιών εγκατάστασης πρέπει να αναλαμβάνει πάντοτε η αρμόδια σχολική εφορεία με βάση τη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων. 4. Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανονισμούς του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ηνωμένου Βασιλείου και στους εκάστοτε τοπικούς κανονισμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και πρέπει να γίνεται από προσοντούχο, κατάλληλα καταρτισμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό. 5. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει να συμπληρώνεται η επισυναπτόμενη «Δήλωση Ηλεκτρολόγου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) ότι η εγκατάσταση έγινε με βάση τις προδιαγραφές. Η δήλωση πρέπει να κρατηθεί στο αρχείο του σχολείου και αντίγραφο να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο τηλεομοιότυπο ή ή με στην διεύθυνση σε μορφή PDF. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών οθονών βιντεοπροβολέων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Ηλεκτρισμού. (Σχετικές Εγκύκλιοι: α) αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3147 β) αρ. φακ ημερ ). Σελίδα 10

12 18. Αιτήματα των σχολείων για τις Τ.Π.Ε Για θέματα που αφορούν αιτήματα των σχολείων για τις Τ.Π.Ε., μπορείτε να επικοινωνείτε με Λειτουργό των ΤΠΕ στο Γραφείο του Γενικού Συντονιστή Έργων Πληροφορικής, τηλεφωνικώς (στο ) ή μέσω τηλεομοιότυπου (στο ) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τονίζεται ότι η Μονάδα Έργων Τ.Π.Ε. προγραμματίζει και καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων σε εξοπλισμό πληροφορικής Τ.Π.Ε. και λογισμικό, με βάση τους προϋπολογισμούς της κάθε χρονιάς και το στρατηγικό σχεδιασμό του Υ.Π.Π. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αγορά εξοπλισμού πληροφορικής Τ.Π.Ε., χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υ.Π.Π. Υπενθυμίζεται ότι από το ταμείο Διευθυντή δεν επιτρέπεται καμιά αγορά εξοπλισμού πληροφορικής Τ.Π.Ε. Α. Στην περίπτωση που προκύπτουν έκτακτες ανάγκες, είτε λόγω κλοπών είτε λόγω δημιουργίας νέων τμημάτων, παρακαλείστε όπως: 1 ον Υποβάλετε το αίτημά σας στην οικεία Σχολική Εφορεία (κανένα αίτημα δε θα γίνεται δεκτό, ούτε θα τυγχάνει χειρισμού από το Υ.Π.Π. εάν υποβάλλεται απευθείας από τους Διευθυντές των σχολείων ή τους Συνδέσμους Γονέων). 2 ον Η Σχολική Εφορεία θα πρέπει να συλλέγει και να προωθεί τα αιτήματα που υποβάλλονται από τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων στο Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Β. Στις περιπτώσεις όπου γίνονται δωρεές στο σχολείο οι οποίες αφορούν εξοπλισμού ΤΠΕ, καλείστε: 1 ον Να συμπληρώνετε και να αποστέλλετε στην οικεία Σχολική Εφορεία το έντυπο ΥΠΠ 37 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) 2 ον Η Σχολική Εφορεία με τη σειρά της θα πρέπει να το προωθεί στο Γραφείο του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τα αιτήματα αποδοχής δωρεών διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο αφού ζητήσει τις απόψεις των αρμόδιων Τμημάτων (Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών) μελετά το κάθε αίτημα ξεχωριστά και ενημερώνει ανάλογα το Υ.Π.Π. το οποίο στη συνέχεια πληροφορεί την επηρεαζόμενη Σχολική Εφορεία για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος αποδοχής της δωρεάς. (Σχετικές Εγκύκλιοι: α) αρ. φακ /2 ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3355 β) αρ. φακ ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 3484). Σελίδα 11

13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) Σχολική Χρονιά ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ενδοτμηματική Επιτροπή Τ.Π.Ε Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων και Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Άξονας Επιμόρφωσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) Αιτήματα σχολείων (προμήθεια εξοπλισμού, δωρεές, αντικαταστάσεις κλοπών) Παραλαβή εξοπλισμού και τήρηση μητρώου Τεχνική Στήριξη Έργων Πληροφορικής ΤΠΕ / Ιστοσελίδες σχολείων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Σύμβουλοι Πληροφορικής Σελίδα 12

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η Υπηρεσία Διαδικτύου στην προσπάθεια της να ενημερώσει και να στηρίξει την προσπάθεια των σχολείων για δημιουργία και δημοσιοποίηση των ιστοσελίδων τους στο διαδίκτυο έχει προβεί στη δημιουργία κώδικα δεοντολογίας προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Βασικό μέλημα του πιο κάτω κώδικα δεοντολογίας είναι η προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Με την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και αντιλήψεων που αποτελεί τη βασική αρχή ύπαρξης και λειτουργία του διαδικτύου δεν καταστρατηγείται αλλά ούτε περιορίζεται. Α. Δεκάλογος Δεοντολογίας 1. Αποφυγή δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών όπως: Διευθύνσεις Τηλέφωνα Ηλεκτρονικές διευθύνσεις Οικονομική κατάσταση Οικογενειακή κατάσταση Προσωπικά ενδιαφέροντα 2. Αποφυγή δημοσιοποίησης ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την ερωτική ζωή και ερωτικό προσανατολισμό, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες. (Νόμος 138(Ι) του 2001 «Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του ατόμου) Νόμος».) 3. Έγκριση από τους γονείς για δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του σχολείου φωτογραφικού υλικού ή/και βίντεο στο οποίο απεικονίζονται τα παιδιά τους. Στην ιστοσελίδα υπάρχει πρότυπο έντυπο με τίτλο «Έντυπο γραπτής συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα για δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/ών του». 4. Η επιλογή των φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε οι φωτογραφίες να είναι κυρίως γενικού πλάνου ή ομάδας μαθητών και να μην είναι φωτογραφίες όπου απεικονίζονται ξεκάθαρα και ατομικά κάποια παιδιά, για λόγους προστασίας των παιδιών. Πιο κάτω παρατίθενται δείγματα φωτογραφιών που θεωρούνται ή δεν θεωρούνται κατάλληλες. Σελίδα 13

15 ΛΑΘΟΣ! ΣΩΣΤΟ! Οι φωτογραφίες δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συνοδεύονται από λεζάντες οι οποίες να αφορούν προσωπικές πληροφορίες για τους μαθητές όπως το όνομα ή την τάξη τους. 5. Αποφυγή δημοσιοποίησης «ευαίσθητου» περιεχομένου όπως σοβινιστικών ή εθνικιστικών απόψεων ή άλλων ακραίων πολιτικών πεποιθήσεων. 6. Μη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνών που θίγουν την κοινωνική προέλευση των μαθητών ή την οικογενειακή τους κατάσταση. 7. Μη χρησιμοποίηση υβριστικής γλώσσας και αποφυγή χρήσης εννοιών ή λέξεων που προσβάλλουν. (π.χ. γύφτος) 8. Αποφυγή περιεχομένου που προσβάλλει τους μαθητές ή τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ή Τμήματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή άλλα κυβερνητικά τμήματα ή πρόσωπα. 9. Μη χρησιμοποίηση φωτογραφιών ή εικόνων ή σχεδίων με προσβλητικό περιεχόμενο. 10. Αποφυγή περιεχομένου που να φωτογραφίζει δημόσια πρόσωπα ή θεσμούς ή φορείς. 11. Μη τοποθέτηση συνδέσμων (links) και διαφημιστικών εικονιδίων (banners) που προωθούν ή διαφημίζουν προϊόντα και υπηρεσίες προσφερόμενες από εμπορικές εταιρείες ή άλλων ιδιωτικών οργανισμών με οικονομικό ή άλλο συμφέρον. 12. Μη τοποθέτηση συνδέσμων (links) σε υπηρεσίες όπως δωμάτια συνομιλίας, ιστολόγια (blogs) και προσωπικές ιστοσελίδες των οποίων η εγκυρότητα δεν μπορεί να εξακριβωθεί. Β. Κανόνες για την προστασία σημαντικών δεδομένων της ιστοσελίδας 1. Χρησιμοποίηση ισχυρών κωδικών για την ιστοσελίδα, οι οποίοι να περιλαμβάνουν αριθμούς και άλλα σύμβολα που να μην είναι προβλέψιμα. 2. Μη χρησιμοποίηση των κωδικών της ιστοσελίδας σε άλλες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες. 3. Διαφύλαξη των κωδικών της ιστοσελίδας σε ασφαλές μέρος και μη κοινοποίησή τους σε άλλα άτομα εκτός της Επιτροπής της Ιστοσελίδας. Σελίδα 14

16 4. Αλλαγή των κωδικών της ιστοσελίδας αν διαφανεί πιθανότητα διαρροής τους. 5. Αποθήκευση αντιγράφων των αρχείων (back up) σε άλλα μέσα, πέραν του σκληρού δίσκου, για την προστασία των δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής του βασικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 6. Χρήση ενημερωμένου λογισμικού κατά των ιών (antivirus) ώστε να διασφαλίζεται και να προστατεύεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και τη συντήρηση της ιστοσελίδας. Γ. Επιτροπή Ιστοσελίδας Η Υπηρεσία Διαδικτύου για την καλύτερη λειτουργία και έλεγχο του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα εισηγείται τη δημιουργία Επιτροπής Ιστοσελίδας, η οποία θα αποτελείται τουλάχιστον από 2 εκπαιδευτικούς και το/τη διευθυντή/ρια του σχολείου. Η ομάδα αυτή θα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της δημοσιοποίησης των ιστοσελίδων του σχολείου. Τα καθήκοντα της ομάδας θα είναι: 1. Συγκέντρωση του υλικού που θα συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα. 2. Μέριμνα για τήρηση του κώδικα δεοντολογίας σχολικής ιστοσελίδας. 3. Σχεδιασμός της ιστοσελίδας. 4. Δημοσιοποίηση της ιστοσελίδας. 5. Διαχείριση και αναβάθμιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. 6. Προστασία των κωδικών πρόσβασης στον υπολογιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα. 7. Επικοινωνία με την Υπηρεσία Διαδικτύου για θέματα που αφορούν την ιστοσελίδα. 8. Επικοινωνία με το σύμβουλο πληροφορικής του σχολείου για θέματα σχεδιασμού της ιστοσελίδας ή άλλα θέματα. ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Σελίδα 15

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΩΝ ΤΟΥ «ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ» «ΤΗΛΕΦΩΝΟ» «ΦΑΞ» Ημερομηνία:.../.../... Θέμα: Έντυπο γραπτής συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα για δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο παιδιού/ών του Αγαπητοί γονείς, Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διαφόρων δραστηριοτήτων του σχολείου εκδίδεται έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό που μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο με μαθητές του σχολείου (π.χ. εφημερίδα τάξης/σχολείου, ιστοσελίδα σχολείου, ενημερωτικά έντυπα κ.τ.λ.). Για λόγους τήρησης της σχετικής δεοντολογίας, παρακαλούμε όπως δώσετε τη συγκατάθεσή σας για δημοσίευση φωτογραφικού υλικού ή/και βίντεο του παιδιού/ών σας. Παρακαλούμε όπως δηλώσετε ανάλογα πιο κάτω. Δηλώνω ότι αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο του παιδιού/ών μου σε έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό που εκδίδει το σχολείο. Δηλώνω ότι δεν αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό ή/και βίντεο του παιδιού/ών μου σε έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό που εκδίδει το σχολείο. Όνομα παιδιού/ών: 1. Τάξη: 2. Τάξη: 3. Τάξη: 4. Τάξη: Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα: Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα (ολογράφως): Σελίδα 16

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ CP4005DN ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ CP4005DN 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Κονσόλα ελέγχου Η κονσόλα ελέγχου (Εικόνα 1) παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των λειτουργιών του εκτυπωτή και παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, την κατάσταση των αναλωσίμων και τις εργασίες εκτύπωσης. Εικόνα 1: Κονσόλα ελέγχου 1. Οθόνη 2. Πάνω βελάκι ( ) 3. Κουμπί επιλογής ( ) 4. Κάτω βελάκι ( ) 5. Κουμπί τερματισμού (Stop) 6. Προειδοποιητική λυχνία (Attention) 7. Ενδεικτική Λυχνία δεδομένων (Data) 8. Λυχνία ετοιμότητας (Ready) 9. Κουμπί επιλογών (Menu) 10. Κουμπί εξόδου - Back/Exit ( ) 11. Κουμπί βοήθειας ( ) Σελίδα 17

19 2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΟΝΟ 1. Πατήστε Menu 2. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε CONFIGURE DEVICE, και μετά πατήστε 3. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε SYSTEM SETUP, και μετά πατήστε 4. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε RESTRICT COLOR USE, και μετά πατήστε 5. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε DISABLE COLOR 6. Πατήστε για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση 7. Πατήστε Menu για να επανέλθετε στη αρχική οθόνη Η επιλογή DISABLE COLOR αφαιρεί τη δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης για όλους τους χρήστες. 3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ Ο εκτυπωτής μπορεί να ρυθμιστεί για μονόχρωμη εκτύπωση μόνο, όπως περιγράφεται στη Παράγραφο 2 πιο πάνω. Σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον έγχρωμο μελάνι (κόκκινο, μπλε ή κίτρινο) που είναι εγκατεστημένο στον εκτυπωτή είναι άδειο, ο εκτυπωτής συνεχίζει να τυπώνει μονόχρωμα για ένα περιορισμένο αριθμό εκτυπώσεων. Η ρύθμιση που ακολουθεί επιτρέπει να συνεχίζεται η εκτύπωση πέραν του ορίου αυτού όταν ένα ή περισσότερα μελάνια που είναι εγκατεστημένα στον εκτυπωτή είναι άδεια. Ενεργοποιώντας την επιλογή αυτή, όταν εξαντληθεί ένα μελάνι εμφανίζεται η προειδοποίηση OVERRIDE IS IN USE και προτρέπει να αντικατασταθεί το μελάνι, αλλά συνεχίζει την εκτύπωση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μονόχρωμη εκτύπωση ακόμα και στη περίπτωση που τα έγχρωμα μελάνια έχουν εξαντληθεί. Σημειώνεται ότι τα άδεια μελάνια θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι εγκατεστημένα στον εκτυπωτή. 1. Πατήστε Menu 2. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε CONFIGURE DEVICE, και μετά πατήστε 3. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε SYSTEM SETUP, και μετά πατήστε 4. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε REPLACE SYPPLIES, και μετά πατήστε 5. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε OVERRIDE AT OUT, και μετά πατήστε 6. Θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση για τη ποιότητα εκτύπωσης 7. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε YES, USE OVERRIDE 8. Πατήστε για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση 9. Πατήστε για να αποδεχθείτε το όριο που παρουσιάζεται στην οθόνη (1500) 10. Πατήστε Menu για να επανέλθετε στη αρχική οθόνη Σελίδα 18

20 Σημείωση: Η χρήση της επιλογής OVERRIDE AT OUT μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μη ικανοποιητική ποιότητα εκτύπωσης. Ο κατασκευαστής προτείνει αντικατάσταση των μελανιών όταν εμφανίζεται η πιο πάνω προειδοποίηση και από το σημείο αυτό και μετά δεν ισχύει η εγγύηση του μελανιού. 4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1. Πατήστε Menu 2. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε CONFIGURE DEVICE, και μετά πατήστε 3. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε SYSTEM SETUP, και μετά πατήστε 4. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε RESTRICT COLOR USE, και μετά πατήστε 5. Πατήστε μέχρι να επιλέξετε ENABLE COLOR 6. Πατήστε για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση 7. Πατήστε Menu για να επανέλθετε στη αρχική οθόνη Η επιλογή ENABLE COLOR επιτρέπει τη δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης για όλους τους χρήστες. Σελίδα 19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Εισαγωγή Η Υπηρεσία Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Α. Αρχεία Ιστοσελίδας 1. Οργάνωση Αρχείων 2. Ονομασία Αρχείων 3. Είδη Αρχείων 4. Μέγεθος Αρχείων 5. Πίνακας Αρχείων Β. Προστασία Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Ευθύνη της Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του σχολείου που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η Υπηρεσία Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2009 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρ. Φακ.: 13.14.12 4 Ιανουαρίου, 2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Διευθυντές/ ντριες Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίων) και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η Υπηρεσία ιαδικτύου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2008 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.8 Aρ. Τηλ.: 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: 10 Δεκεμβρίου 2007 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Εγγραφές μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ Συνέχιση του προγράμματος επιχορήγησης αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές που φοιτούν στη Β τάξη ημόσιων Γυμνασίων

Διαβάστε περισσότερα

36. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή σε κάθε σχολείο συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή,

36. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή σε κάθε σχολείο συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή, 36. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τη νομοθεσία για τις Σχολικές Εφορείες, που σας αποστάληκε με τις εγκυκλίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 7.7.09.7.10 Αρ. Τηλ.: 22 402370 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 7 Απριλίου 2009 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: Φαξ.: Δεκεμβρίου 2010

Τηλ.: Φαξ.: Δεκεμβρίου 2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.: Φακ. 5.23.10.7 Τηλ.: 22800897 Φαξ.:22809532 17 Δεκεμβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

19 Απριλίου Είναι σημαντικό, πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση της παραγγελίας σας να λάβετε υπόψη σας τις πιο κάτω πληροφορίες και οδηγίες:

19 Απριλίου Είναι σημαντικό, πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση της παραγγελίας σας να λάβετε υπόψη σας τις πιο κάτω πληροφορίες και οδηγίες: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.22.02.2/8 7.22.07/8 Αρ. Τηλ. : 22800631 Αρ. Φαξ : 22428268 E-mail : circularsec@schools.ac.cy 19 Απριλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

37. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή σε κάθε σχολείο συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή

37. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή σε κάθε σχολείο συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή 37. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τη νομοθεσία για τις Σχολικές Εφορείες, που σας αποστάληκε με τις εγκυκλίους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το σχολικό έτος

Θέμα: Θέσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το σχολικό έτος ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ. 15.8.01 18 Απριλίου, 2008 Διευθυντές Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια»

12/2/2013. Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr. To πρόγραμμα«διαύγεια» Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας Ιωάννα Μπούσια Τηλέφωνο: 2132050078 Email: mpousia@0142.syzefxis.gov.gr & ioannabou@yahoo.gr To πρόγραμμα«διαύγεια»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η μηχανογράφηση στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού της Γ τάξης στην Πλατφόρμα, (ηλεκτρονική βάση δεδομένων),

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα

Ομάδα Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Ομάδα Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα 5/11/2010 Ευθύνη της Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του σχολείου που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 10.04.7 Αρ. Τηλ.: 22 402303 Αρ. Φαξ: 22 480505 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy 26 Σεπτεμβρίου 2016 Διευθυντές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) Λεωφ. Κυρηνείας 184, 2112 Λευκωσία Κύπρος Τηλ. : 22817585 Φαξ : 22817599 Web : www.poed.com.cy E-mail : poed@cytanet.com.cy Λευκωσία, 9 Σεπτεμβρίου, 2016 Διευθυντές/Διευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

Εκφοβισμός [CyberBullying]

Εκφοβισμός [CyberBullying] Εκφοβισμός [CyberBullying] Τι ονομάζουμε Διαδικτυακό Εκφοβισμό; Πού είναι πιθανό να συμβεί; Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση; 1. Ο Διαδικτυακός Εκφοβισμός συνήθως έχει τη μορφή ενός εκφοβιστικού, ρατσιστικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη λήψη πληροφοριών από το Διαδίκτυο;

Ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε κατά τη λήψη πληροφοριών από το Διαδίκτυο; Πληροφόρηση (α)τι λογισμικό θα χρειαστούμε για να επισκεφτούμε μια ιστοσελίδα και να πληροφορηθούμε για κάτι που μας ενδιαφέρει; (β) Πώς ονομάζονται τα προγράμματα που μας επιτρέπουν να αναζητήσουμε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ , Λευκωσία. Αρ. Φακ.: ΠΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ , Λευκωσία. Αρ. Φακ.: ΠΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ. 12720 2252, Λευκωσία Αρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.7.10 Αρ. Τηλ.: 22 402370 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 7

Διαβάστε περισσότερα

17. Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας 17.1 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 17.1.1 Γραπτή εκτίμηση κινδύνων γραπτή εκτίμηση των κινδύνων

17. Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας 17.1 Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 17.1.1 Γραπτή εκτίμηση κινδύνων γραπτή εκτίμηση των κινδύνων 17. Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας Η εφαρμογή της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στα δημόσια σχολεία και στη δημιουργία ενός ασφαλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 10.04.7 Αρ. Τηλ.: 22 402303 Αρ. Φαξ: 22 480505 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy 23 Σεπτεμβρίου 2014 Διευθυντές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ: 5.28.34.2/4 22800965 22428277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18 Αυγούστου 2006 Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 2008/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες

CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 2008/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες 1/5 CY-Λευκωσία: Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού 2008/S 112-150335 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW)

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Πνευματικά Δικαιώματα 2. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη 3. Αναγνώριση Νόμιμου Λογισμικού 4. Δοκιμαστικό Λογισμικό, Δωρεάν Λογισμικό Και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων»

1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Στόχοι υπό έμφαση 2015-2016 1ος Στόχος: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» Συνέδρια Διευθυντών Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας Νοέμβριος 2015 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Γιατί συνεχίζεται ο στόχος για 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Γραφείο Στήριξης Εργαστηρίων και Αιθουσών Διδασκαλίας Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γενικής Χρήσης «Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων» Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ/68

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και δικτύων Εργασία για το μάθημα: Τεχνολογίες Εκπαίδευσης Αλαμπάνου Αγγελική Απιτιαγοπούλου Αγγελική Κολιός Ιωάννης Κουμής Μιχαήλ Μαραβέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Στη Δράση «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Προμηθευτή... 6 Στοιχεία Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/ Διευθύντριες Προαιρετικών Ολοήμερων Δημόσιων Νηπιαγωγείων. Θέμα: Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο

Διευθυντές/ Διευθύντριες Προαιρετικών Ολοήμερων Δημόσιων Νηπιαγωγείων. Θέμα: Προαιρετικό Ολοήμερο Δημόσιο Νηπιαγωγείο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.10.15/3 Αρ.Τηλ.: 22809543 Αρ.Φαξ:22800802 E-mail:oloimero@schools.ac.cy 2 Σεπτεμβρίου 2010 Διευθυντές/ Διευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων των μαθητών της Β τάξης γίνεται στα πλαίσια του «Προγράμματος Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σκοπός του προγράμματος Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2016-2017 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 1/9/2015 2 1/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

Kλικ για επεξεργασία του τίτλου. Σύστημα διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών. Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος

Kλικ για επεξεργασία του τίτλου. Σύστημα διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών.  Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Kλικ για επεξεργασία του τίτλου Σύστημα διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών Ø www.ermis.gov.gr Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος o Δεύτερου επιπέδου Τρίτου επιπέδου Τέταρτου επιπέδου» Πέμπτου

Διαβάστε περισσότερα

Α)Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών

Α)Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» Εγγράφου με Αρ. Πρωτ. 3 ΘΕΜΑ: «α) Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 10. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://users.sch.gr/galexiad galexiad@gmail.com 2 Περιεχόμενα Επικοινωνία & Ιδιωτικότητα Πληροφορία στο Διαδίκτυο Παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 2015 Διοργανωτής: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 2015 Διοργανωτής: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 2015 Διοργανωτής: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σκοπός Διαγωνισμού: Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Διαβάστε περισσότερα