Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Δ. Π. Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE D.U.Th. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT Ακαδημαϊκό έτος Τόπος ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ 193, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, Τηλ Ηλ. Ταχ.: PANTAZIDOU 193, ORESTIADA, , GREECE Tel

2 i Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Παρουσίαση του Τμήματος Γεωγραφική θέση του Τμήματος Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Προγράμματα Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διδακτικό έργο Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών; Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους συνεργασία; Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο; Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; Ερευνητικό έργο Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα; Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία; Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους; Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος; Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς... 43

3 ii 6.1. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία; Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη; Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών; Πως κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα; Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού; Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων; Συμπεράσματα Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; Σχέδια βελτίωσης Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Πίνακες Παραρτήματα (Παρουσιάζονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία)

4 1 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; Η σύνθεση της ΟΜΕΑ ορίστηκε στην υπ. αρ. 6/ ΓΣ του Τμήματος και είχε την ακόλουθη σύνθεση: 1. Σπυρίδων Κουτρούμπας, Καθηγητής 2. Θεόδωρος Κουτρουμανίδης, Καθηγητής 3. Κων/νος Γαλανόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 4. Ιωάννης Τοκατλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 5. Ζαφείρης Άμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής 6. Εκπρόσωπος φοιτητών (δεν ορίστηκε από το σύλλογο φοιτητών αντικαταστάτης του φοιτητή που αποφόιτησε) Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; Η ΟΜΕΑ συνεργάσθηκε με όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τους διδάσκοντες με σύμβαση, το προσωπικό της Γραμματείας, την Τεχνική Υπηρεσία και το σύλλογο φοιτητών. Ειδικότερα στο έργο της ΟΜΕΑ συνέδραμαν οι εξής: 1. Γεώργιος Μπρούφας, Επίκουρος Καθηγητής: Επεξεργασία των απαντήσεων των απογραφικών δελτίων διδάσκοντος και των απογραφικών δελτίων μαθήματος. 2. Χρήστος Χατζησαββίδης, Επίκουρος Καθηγητής: Επεξεργασία των απαντήσεων των απογραφικών δελτίων διδάσκοντος και των απογραφικών δελτίων μαθήματος. 3. Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής: Επεξεργασία των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές. 4. Φοιτητές: Συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 5. Γραμματεία: Συγκέντρωση ερωτηματολογίων και παροχή στοιχείων που απαιτήθηκαν για την αξιολόγηση. 6. Τεχνική Υπηρεσία: Παροχή στοιχείων που απαιτήθηκαν για την αξιολόγηση Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Η όλη διαδικασία βασίσθηκε στις οδηγίες της ΑΔΙΠ, όπως αυτές καταγράφονται στην ιστοσελίδα της ( Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν τα υποδείγματα που δίνονται από την ΑΔΙΠ για το Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος, το Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντος και το Ερωτηματολόγιο των φοιτητών. Τα στοιχεία που απαιτηθήκαν για τη συμπλήρωση αυτών των υποδειγμάτων προήλθαν από τη γραμματεία του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό προσωπικό.

5 Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος; Η όλη πορεία της αξιολόγησης συζητήθηκε διεξοδικά σε όλες τις ΓΣ του Τμήματος που συγκλήθηκαν μετά τον ορισμό της ΟΜΕΑ. Η τελική ετήσια έκθεση συζητήθηκε στην υπ. αριθμ. 2/ ΓΣ του Τμήματος, όπου και εγκρίθηκε. Η επικαιροποιημένη έκθεση αξιολόγησης εγκρίθηκε στην υπ. αριθμ. 6/ ΓΣ του Τμήματος Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Θετικά στοιχεία: H διαδικασία της αξιολόγησης έδωσε την αφορμή να συζητηθεί σε βάθος η πορεία εξέλιξης του Τμήματος, να αναδειχθούν οι αδυναμίες του και να τονιστούν τα επιτεύγματά του. Δυσκολίες: Πολύ μεγάλη απαίτηση σε ανθρώπινους πόρους ώστε να υλοποιηθεί η διαδικασία. Έλλειψη ανάλογης εμπειρίας σε διαδικασίες αξιολόγησης 1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Απλούστευση της διαδικασίας αξιολόγησης και περιορισμός της στα ενδογενή στοιχεία του Τμήματος. Ενίσχυση του Τμήματος με διοικητικό προσωπικό που θα διευκολύνει την αξιολόγηση.

6 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τμήμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του Γεωγραφική θέση του Τμήματος Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1999 και εδρεύει στην Ορεστιάδα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ν. Έβρου με πληθυσμό κατοίκους (απογραφή 2001). Η Ορεστιάδα είναι η βορειότερη πόλη της Ελλάδας και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Νομού Έβρου. Απέχει 2 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τον ποταμό Έβρο, ο οποίος είναι το φυσικό όριο Ελλάδας Τουρκίας, και 64 χιλιόμετρα από το Τριεθνές (σύνορα Ελλάδας -Τουρκίας - Βουλγαρίας). Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης συστεγάζεται με το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων σε τέσσερα κτίρια με συνολικό εμβαδόν τ.μ. Οι εγκαταστάσεις εντάσσονται στον πολεοδομικό ιστό της πόλης της Ορεστιάδας και βρίσκονται πολύ κοντά στο κέντρο της Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία) Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του; Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα των αγροτικών - ακριτικών περιοχών (ΦΕΚ 179/ Π.Δ. 208 άρθρο 1) Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; Όπως συνάγεται και από το ιδρυτικό ΦΕΚ που προαναφέρθηκε, στόχος του Τμήματος είναι να παράγει επιστήμονες ικανούς να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γεωπόνοι σε ένα αγροτικό τομέα που συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται. Οι απόφοιτοι του Τμήματος πρέπει να έχουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς να συμβάλουν στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Σχετικά με την έρευνα του Τμήματος, αυτή πρέπει να προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Όχι, δεν υπάρχει απόκλιση 1 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες και

7 Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται σε ένα μεγάλο βαθμό κυρίως χάρη στο ζήλο, την προσπάθεια και το μεράκι των μελών ΔΕΠ και του λοιπού προσωπικού. Ανασταλτικό παράγοντα για την πλήρη επίτευξη των στόχων του Τμήματος αποτελεί η ελλιπής χρηματοδότησή του που θα ενίσχυε το Τμήμα για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και την πλήρη ανάπτυξη των υποδομών του Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος; ΟΧΙ 2.4. Διοίκηση του Τμήματος Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 2. Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 3. Επιτροπή Βιβλιοθήκης 4. Επιτροπή Αγροκτήματος 5. Επιτροπή Παραλαβής βιβλίων, περιοδικών και εκτελέσεως Βιβλιοδεσιών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης 6. Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής διδακτικών βιβλίων 7. Επιτροπή προχείρων διαγωνισμών προμήθειας πάσης φύσεως οργάνων και υλικών και εκτελέσεως μικροεργασιών 8. Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως οργάνων και υλικών και εκτελέσεως μικροεργασιών 9. Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. 10. Υποεπιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Δ.Π.Θ Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; Στο Τμήμα υπάρχουν οι παρακάτω κανονισμοί (επισυνάπτονται): 1. Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 2. Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο στους εξής τομείς και εργαστήρια: Τομέας Α: Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής 1. Εργαστήριο Γεωργίας 2. Εργαστήριο Δενδροκομίας Ανθοκομίας Κηπευτικών 3. Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών & Φυσιολογίας Τομέας Β: Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 1. Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας 2. Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας 3. Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας Τομέας Γ: Διαχείρισης Ζωικής Παραγωγής 1. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας 2. Εργαστήριο Υδροβιολογίας

8 5 3. Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας Τομέας Δ: Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 1. Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομίας 2. Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ 3. Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών 4. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής Στατιστικής και Πληροφορικής Τομέας Ε: Διαχείρισης Αγροτικών και Φυσικών Πόρων 1. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία) 2. Εργαστήριο Υδραυλικής 3. Εργαστήριο Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Τομέας ΣΤ: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 1. Εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων 2. Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας 3. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων που σχετίζονται με τον ελάχιστο αριθμό μελών για τη συγκρότηση Τομέα, οι τομείς δεν είναι σε λειτουργία. Η παραπάνω διάρθρωση των Τομέων ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του.

9 6 3. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, ( Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένα νέο τμήμα, με μόλις δέκα χρόνια λειτουργίας. Στο ιδρυτικό ΦΕΚ αναφέρεται ότι αποστολή του Τμήματος είναι «να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα των αγροτικών - ακριτικών περιοχών» (ΦΕΚ 179/ Π.Δ. 208 άρθρο 1). Σε αυτά τα πλαίσια, το Τμήμα φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας με την κατάλληλη εκπαίδευση των φοιτητών του, στα νέα δεδομένα του αγροτικού χώρου: Σήμερα, η αγροτική ανάπτυξη είναι μια σύνθετη πολιτική που εμπεριέχει πολυδιάστατα και πολυτομεακά προβλήματα, και ως τέτοια, επιβάλλει πολυ-επιστημονικές προσεγγίσεις. Οι νέες τεχνολογίες, τα νέα οικονομικά δεδομένα, οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλουν την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κάνουν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός επιστημονικού υπόβαθρου που θα στηρίζει και θα ακολουθεί τις εξελίξεις. Κατά συνέπεια, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με γνώμονα ακριβώς αυτή την προετοιμασία και εκπαίδευση των φοιτητών στα νέα προβλήματα και τις νέες προσεγγίσεις στη Γεωπονική Επιστήμη. Στον κορμό (μαθήματα 1 ου έως και 5 ου εξαμήνου) προσφέρονται μαθήματα διαφόρων θεματικών ενοτήτων (γεωπονίας, οικονομίας, μαθηματικών/στατιστικής, τεχνολογίας τροφίμων), ενώ και στα εξάμηνα κατευθύνσεων (6 ο έως 9 ο ) υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από άλλες κατευθύνσεις. Στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς προσαρμογής στα νέα δεδομένα που επαναδιαμορφώνονται στον ευρύτερο χώρο της Γεωπονικής επιστήμης, και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων γνώσεων στους φοιτητές τους, το Τμήμα έχει προχωρήσει αρκετές φορές στην αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του. Πέρα από τις σε ετήσια βάση παρεμβάσεις, έχει ήδη προχωρήσει σε τρεις μεγάλες τροποποιήσεις: Την ένταξη μαθημάτων με έμφαση στη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία και την εξάσκηση των φοιτητών Τη συγχώνευση των Κατευθύνσεων Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας Την ριζική αναδιάρθρωση του ΠΠΣ από το ακαδημαϊκό έτος Όλες αυτές οι τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα τη βελτίωση του βαθμού ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος αλλά και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. σήμερα, ο γεωπόνος αγροτικής ανάπτυξης απαιτείται να έχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα γεωπονικής επιστήμης, απόλυτη εξοικείωση στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, Η/Υ και λογισμικών πακέτων. Παράλληλα, η τελευταία τροποποίηση του ΠΠΣ συντελεί και στον εξορθολογισμό του, με τη μείωση της εξάρτησης από διδάσκοντες του Ν.407, γεγονός που όχι μόνο μειώνει το κόστος λειτουργίας του Τμήματος, αλλά και βελτιώνει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ που πλέον έχουν αναλάβει πάνω από το 80% των βασικών μαθημάτων

10 7 του ΠΠΣ, έχουν μόνιμη παρουσία στο Τμήμα, συνεχή επικοινωνία με τους φοιτητές, και στις περισσότερες περιπτώσεις, υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας. Προβλήματα ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν, έστω και αν αυτά είναι πολύ λιγότερα σε αριθμό και βαρύτητα από ότι ακόμη και πριν από δύο χρόνια 3. Το Τμήμα εξακολουθεί να έχει ανάγκη από έναν αριθμό εξωτερικών διδασκόντων ώστε να καλυφθεί το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων. Η Κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής/Φυτοπροστασίας έχει σε μεγάλο βαθμό καλύψει τις ανάγκες της, ενώ το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό και για την Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ιδιαίτερα μετά το διορισμό και πέμπτου μέλους ΔΕΠ από τις αρχές του 2012). Αντίθετα, η Κατεύθυνση της Τεχνολογίας Τροφίμων, αντιμετωπίζει τα πιο σημαντικά προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας, εξαιτίας του μικρού αριθμού υπηρετούντων μελών ΔΕΠ (μόλις 4), ενώ υπάρχουν και Εργαστήρια της Κατεύθυνσης τα οποία δεν έχουν ακόμη στελεχωθεί. Η Κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής εξακολουθεί να διαθέτει ένα μόλις ΔΕΠ και αυτή της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων κανένα. Οι δύο τελευταίες Κατευθύνσεις δεν λειτουργούν έως σήμερα (λόγω έλλειψης μελών ΔΕΠ) και αυτό είναι ενδεχομένως ένα αρνητικό στοιχείο στο βαθμό εκπλήρωσης των στόχων του Τμήματος Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; Οι αλλαγές που γίνονται στο ΠΠΣ αποφασίζονται στις Γενικές Συνελεύσεις όπου οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκθέτουν και τις δικές τους απόψεις. Επιπρόσθετα, είναι απόφαση του Τμήματος ότι οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή στο ΠΠΣ θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από αιτιολόγηση (εξειδίκευση των ωφελειών που θα προκύψουν) καθώς και από αναφορά αντίστοιχων παραδειγμάτων από άλλα Γεωπονικά Τμήματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Παρότι λοιπόν δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες και συστηματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης όσο αφορά την κοινωνία, σχετικά με τους στόχους του Τμήματος, η ευρεία συζήτηση που πραγματοποιείται στη ΓΣ στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών όπου προτείνονται αλλαγές/τροποποιήσεις και προσθήκες στο υπάρχον Πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνει θέματα όπως οι ακολουθούμενες πρακτικές σε ομοειδή Τμήματα, οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των φοιτητών και της κοινωνίας. Ιδιαίτερα όσο αφορά την ανταπόκριση των φοιτητών στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί αυτά τα χρόνια, αυτή κρίνεται θετική. Επιπρόσθετα, η συγχώνευση των δύο Κατευθύνσεων (Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας) κρίνεται ότι ανταποκρίνεται και καλύπτει ανάγκες της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους Γεωπόνους με ολοκληρωμένες γνώσεις στην παραγωγή και προστασία των καλλιεργειών Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; Ναι, έχει δημιουργηθεί η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, η οποία στη διάρκεια του έτους αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου προγράμματος και κάθε Μάιο υποβάλλει στη ΓΣ τις προτάσεις της για την όποια βελτίωση, τροποποίηση ή επικαιροποίησή του. Έως σήμερα έχουν γίνει πολλές αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών, έτσι ώστε το σημερινό να διαφέρει σημαντικά από το αρχικό. Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της συνένωσης (από το ακαδημαϊκό έτος ) των Κατευθύνσεων Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας, με γνώμονα τον αρκετά μεγάλο αριθμό κοινών μαθημάτων και τη γενικότερη τάση στα αντίστοιχα Γεωπονικά Τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς κα οι δραστικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το ακαδημαϊκό έτος Με δεδομένο ότι πλέον τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ είναι αρκετά για την πιο εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, υπάρχει η αισιοδοξία ότι τα αμέσως προσεχή έτη θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωσή του προς την κατεύθυνση παροχής ενός πιο σύγχρονου Προγράμματος Σπουδών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας στο χώρο της Γεωπονικής εκπαίδευσης Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; 3 Σημ.: την εποχή που συντάχθηκε η πρώτη εσωτερική αξιολόγηση

11 8 Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μαζί με τον Οδηγό Σπουδών που παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους φοιτητές του Τμήματος Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της; Όχι, συστηματική διαδικασία παρακολούθησης δεν υπάρχει σήμερα. Η όποια καταγραφή γίνεται μέσω του Γραφείο Επαγγελματικής Διασύνδεσης, αλλά η αποτελεσματικότητά του είναι σίγουρα ελλιπής. Ωστόσο, στη νέα ιστοσελίδα που λειτουργεί σήμερα το Τμήμα αυτόνομα, έχει ήδη δημιουργηθεί ειδικός ιστότοπος για την επικοινωνία των αποφοίτων, και σε συνεργασία με τον Φοιτητικό Σύλλογο θα διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας Συλλόγου Αποφοίτων Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υπόκειται σε ετήσια βάση σε αλλαγές και βελτιώσεις, όσο αυξάνεται και ο αριθμός των μελών ΔΕΠ. Οι σπουδές διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν: α) Πέντε εξάμηνα βασικού κορμού από τα οποία τρία εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (4ο και 5ο) γενικής γεωπονικής υποδομής, β) τέσσερα εξάμηνα προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης στο 6ο, 7ο, 8ο και 9ο εξάμηνο και γ) ένα εξάμηνο για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας το 10ο εξάμηνο. Σήμερα η δομή του Προγράμματος Σπουδών έχει βελτιωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να προσφέρεται ένα ικανοποιητικό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο αρχικά, στα πλαίσια του Κορμού, προσφέρει βασικές γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων (γεγονός απαραίτητο για μια ευρεία και σύνθετη επιστήμη όπως η Γεωπονία), όπως Βοτανική, Φυσιολογία, Χημεία, Μαθηματικά, Φυσική, Οικονομικά κτλ., ενώ δίδεται η δυνατότητα μεγαλύτερης εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα πλαίσια των Κατευθύνσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αντίθετα με άλλα Γεωπονικά Τμήματα, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ο Κορμός διαρκεί πέντε και όχι τέσσερα εξάμηνα. Ο λόγος είναι ότι ως Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, κρίθηκε ότι είναι σημαντικό οι απόφοιτοι του Τμήματος να έχουν βασικές γνώσεις από το σύνολο των διαφόρων ειδικοτήτων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός Γεωπόνου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και αδυναμίες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Η μη λειτουργία δύο κατευθύνσεων. Ο ενδεχομένως μεγάλος αριθμός μαθημάτων. Ο μεγάλος αριθμός διδακτικών ωρών που είναι επιφορτισμένα αρκετά μέλη ΔΕΠ Ο μικρός αριθμός επιλεγόμενων μαθημάτων 4 Η μη καθιέρωση προαπαιτούμενων Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων; Στον Κορμό (1 ο -5 ο εξάμηνο) υπάρχουν συνολικά 37 μαθήματα, πέραν της ξένης γλώσσας. Στην Κατεύθυνση (6 ο -9 ο ) Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος υπάρχουν 25 μαθήματα, όσα και στην Κατεύθυνση Τεχνολογίας Τροφίμων. Η Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων έχει 24 μαθήματα. Ήδη έχει κατατεθεί πρόταση στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος για την αύξηση των μαθημάτων της Αγροτικής Οικονομίας, από την ακαδημαϊκή περίοδο , κατά ένα 5. Συμπερασματικά, η αναλογία μαθημάτων κορμού / κατευθύνσεων είναι Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ; Δεν υπάρχουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής 4 Το σημείο αυτό έχει ήδη βελτιωθεί με την τελευταία αναμόρφωση του ΠΠΣ 5 Το σημείο αυτό έχει ήδη βελτιωθεί με την τελευταία αναμόρφωση του ΠΠΣ

12 Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων; Στον Κορμό υπάρχουν συνολικά 37 μαθήματα, πέραν της ξένης γλώσσας. Από αυτά, τα 32 (86%) είναι υποχρεωτικά και τα 5 (14%) υποχρεωτικής επιλογής. Δεν υπάρχουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Στην Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος, καθώς και στην Κατεύθυνση Τεχνολογίας Τροφίμων, τα 19 είναι υποχρεωτικά και τα 6 υποχρεωτικής επιλογής (76-24). Στην Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, υπάρχουν 19 υποχρεωτικά και 5 υποχρεωτικής επιλογής (79-21) Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα , τα μαθήματα υποβάθρου αποτελούν το 24,2%, τα μαθήματα επιστημονικής περιοχής το 66,7%, τα μαθήματα γενικών γνώσεων το 1,7% και τα μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων το 7,5% Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; Η αναλογία του χρόνου μεταξύ θεωρίας και εργαστηρίων είναι περίπου Ωστόσο, υπάρχει διαφοροποίηση, ανάλογα με τις Κατευθύνσεις: Στις Κατευθύνσεις Φυτικής Παραγωγής και Τεχνολογίας Τροφίμων, σχεδόν το σύνολο των μαθημάτων έχει αναλογία 3:2. Στην Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η αναλογία είναι διαφορετική (στα περισσότερα μαθήματα περίπου 4:1), δεδομένου ότι τα Εργαστήρια περιορίζονται κυρίως στην εκμάθηση στατιστικών, οινομετρικών και μαθηματικών πακέτων στον υπολογιστή, και δευτερευόντως στις ασκήσεις. Ο πρόσφατος διορισμός ενός ΕΤΕΠ (Σεπτέμβριος 2009, αλλά με ουσιαστική ένταξη από το ακαδημαϊκό έτος ) στην Κατεύθυνση αυτή, θα επιτρέψει την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών, με την αύξηση των ωρών Εργαστηρίου/Ασκήσεων σε μαθήματα όπως Στατιστική, Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική, Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας, που έως σήμερα είχαν ελάχιστες ώρες εργαστηρίων, εξαιτίας της αδυναμίας των μελών ΔΕΠ να καλύψουν τις ανάγκες αυτές Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων; Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αναλαμβάνουν την οργάνωση της ύλης των μαθημάτων τους, ενώ στις περιπτώσεις όπου υπάρχει επικάλυψη, έρχονται σε συνεννόηση ώστε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός. Επικάλυψη ύλης παρατηρείται κατά βάση μεταξύ μαθημάτων Κορμού και Κατεύθυνσης. Ωστόσο, αυτό κρίθηκε θεμιτό, με γνώμονα ότι τα μαθήματα Κορμού θα πρέπει να προσφέρουν στους φοιτητές βασικές γνώσεις, ενώ αυτά της Κατεύθυνσης περισσότερη εμβάθυνση. Για παράδειγμα, το μάθημα της Αγροτικής Οικονομίας (στο 4 ο εξάμηνο), σκόπιμα έχει μεγάλη επικάλυψη με αρκετά μαθήματα της Κατεύθυνσης, όπως της Λογιστικής, της Χρηματοδότησης Επενδύσεων, του Γραμμικού Προγραμματισμού και της Αγροτικής Πολιτικής: με αυτόν τον τρόπο σκοπεύει στην παροχή βασικών γνώσεων σε όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση που θα επιλέξουν. Αντίστοιχη περίπτωση είναι των μαθημάτων Γενικής Γεωργίας, Γενικής Εντομολογίας, Γενικής Δενδροκομίας (στον κορμό) και Ειδικής Γεωργίας, Ειδικής Εντομολογίας, Ειδικής Δενδροκομίας (στην κατεύθυνση) Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα; Όχι, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Έχουν υπάρξει σκέψεις για την καθιέρωσή τους.

13 Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα σπουδών; Ποια είναι αυτά; Δεν υπάρχουν τέτοια μαθήματα Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά μαθήματα; Στο Τμήμα διδάσκονται Αγγλικά και Γαλλικά. Οι φοιτητές επιλέγουν ποια ξένη γλώσσα θα διδαχθούν. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, αλλά ο βαθμός δεν προσμετρείται στο βαθμό πτυχίου Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Το εξεταστικό σύστημα που εφαρμόζεται, είναι αυτό που ακολουθείται και στα περισσότερα Πανεπιστήμια της χώρας. Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας που ακολουθεί το Τμήμα είναι ότι η εξέταση κάθε μαθήματος διενεργείται με ευθύνη του διδάσκοντα. Η πλειοψηφία των μαθημάτων εξετάζεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Υπάρχουν ωστόσο αρκετές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το κάθε μάθημα, το διδάσκοντα, αλλά και την Κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στα μαθήματα των Κατευθύνσεων Φυτικής Παραγωγής και Τεχνολογίας Τροφίμων, τα Εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και κατά συνέπεια, οι φοιτητές εξετάζονται και στα εργαστήρια. Αυτό δεν εφαρμόζεται στην Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας. Ορισμένοι διδάσκοντες επιλέγουν τη διαδικασία των εξετάσεων προόδου, ενώ άλλοι παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να παραδώσουν εργασίες (άλλοτε υποχρεωτικές, άλλοτε προαιρετικές) οι οποίες προσμετρούνται στον τελικό βαθμό με ένα ποσοστό (συνήθως της τάξης του 20-35%). Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται συνήθως σε μαθήματα της Κατεύθυνσης, με σκοπό τη μεγαλύτερη εντρύφηση του φοιτητή στο αντικείμενο του μαθήματος, αλλά και λόγω του μικρότερου αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε μάθημα. Σε πρώτη ανάγνωση, η απουσία ενός απόλυτα κοινού συστήματος εξέτασης ενδεχομένως να φαίνεται ότι δημιουργεί πρόβλημα προσαρμογής των φοιτητών, αλλά και δυσκολίας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Το θέμα αυτό απασχόλησε και τη ΓΣ, ωστόσο κυριάρχησε η άποψη ότι είναι αδύνατον να επιβάλλεις κοινούς κανόνες σε τόσο διαφορετικά μαθήματα-γνωστικά αντικείμενα, με διαφορετικές μαθησιακές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις (π.χ. θεωρητικά μαθήματα, εργαστηριακά μαθήματα, μαθήματα με χρήση Η/Υ κτλ), ενώ επιπρόσθετα κρίθηκε και αντι-ακαδημαϊκό (με τον περιορισμό της ελευθερίας του διδάσκοντα, αλλά και των αναγκών των φοιτητών, οι οποίοι σε αρκετά μαθήματα επιθυμούν τη διενέργεια ενδιάμεσων προόδων).

14 Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; Συνοπτικά, η βασική διαδικασία εξέτασης-αξιολόγησης των φοιτητών είναι οι τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Δεν υπάρχουν μαθήματα όπου να προσφέρεται η δυνατότητα απαλλακτικής εξαμηνιαίας εργασίας. Αντίθετα, οι εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης που εφαρμόζονται στο Τμήμα είναι οι εξής: Εργαστηριακές εξετάσεις. Συμπληρωματικές στις γραπτές εξετάσεις και εφαρμόζονται σε όλα τα μαθήματα βασικής γεωπονικής εκπαίδευσης και στις Κατευθύνσεις Φυτικής Παραγωγής και Τεχνολογίας Τροφίμων. Ενδιάμεσες εξετάσεις (πρόοδοι): Εφαρμόζεται σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων, όπως Γενετική, Γενική Ζωολογία, Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων, Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς. Υποχρεωτικές εργασίες που προσμετρούνται στον τελικό βαθμό (συμπληρωματικές των τελικών εξετάσεων). Προαιρετικές εργασίες που προσμετρούνται στον τελικό βαθμό: Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε μεγάλο αριθμό μαθημάτων (περίπου το 30%). Εξετάσεις στον Η/Υ: Εφαρμόζεται μόνο στο μάθημα της Αριστοποίησης της Γεωργικής Παραγωγής, συμπληρωματικά στις γραπτές εξετάσεις Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; Στην περίπτωση των γραπτών εξετάσεων (διαδικασία που όπως εξηγήθηκε εφαρμόζεται στο σύνολο των μαθημάτων), η διαφάνεια διασφαλίζεται καταρχήν από το γεγονός ότι ο κάθε φοιτητής δικαιούται να δει το γραπτό του. Σε περίπτωση διαφωνίας του φοιτητή, του παρέχεται η δυνατότητα να προσφύγει στη ΓΣ. Στα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, έχει καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό όπου σχεδόν το σύνολο των φοιτητών ενός μαθήματος, προσέφυγε στη ΓΣ. Επιπρόσθετα, η ΓΣ έχει συστήσει στα μέλη ΔΕΠ να αποφεύγεται η προφορική εξέταση αντί γραπτών εξετάσεων, με σκοπό ακριβώς την ενίσχυση της διαφάνειας Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Συστηματική διαδικασία δεν υπάρχει, ωστόσο η απουσία ενστάσεων από τους φοιτητές, υποδεικνύει ότι οι ακολουθούμενες διαδικασίες στο Τμήμα είναι πολύ ικανοποιητικές Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωματικής εργασίας; Κάθε φοιτητής έρχεται σε συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ που επιθυμεί να επιλέξει ως επιβλέποντα της πτυχιακής του. Εφόσον συμφωνήσουν για το θέμα, ο φοιτητής υποχρεούνται στην υποβολή αίτησης στη ΓΣ του Τμήματος όπου αναφέρει το μέλος ΔΕΠ και τον τίτλο της πτυχιακής που θα εκπονήσει. Αρμόδιο όργανο για την επικύρωση της ανάθεσης είναι η ΓΣ., η οποία και ορίζει (κατόπιν πρότασης του επιβλέποντα) τα άλλα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη περισσοτέρων από τριών (3) διπλωματικών εργασιών ανά έτος. Αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης-βαθμολόγησης, η διαφάνεια ενισχύεται από το γεγονός ότι βαθμολογείται από τρία μέλη ΔΕΠ και όχι μόνο από τον επιβλέποντα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί σημαντική παράλειψη του Τμήματος το γεγονός ότι δεν πραγματοποιούνται δημόσιες παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών. Αυτό εν μέρει δικαιολογείται από τον μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ που υπηρετούσε ως πρόσφατα (και κατά συνέπεια το μεγάλο φόρτο εργασίας που είχαν), ωστόσο πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Βασική προτεραιότητα του Τμήματος είναι να καθιερώσει τη δημόσια παρουσίαση από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ( ) 6. 6 Η δημόσια παρουσίαση των πτυχιακών διατριβών είναι πλέον υποχρεωτική σε όλες τις Κατευθύνσεις και η περίοδος παρουσίασής τους έχει οριστεί στην πρώτη εβδομάδα μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου.

15 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωματική εργασία; Ποιες; Στον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος υπάρχει ένα πλαίσιο ανάθεσης και εξέτασης των πτυχιακών, ωστόσο δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο ποιότητας. Με δεδομένο ότι κάθε Κατεύθυνση έχει διαφορετικές απαιτήσεις λόγω της διαφορετικής φύσης του ερευνητικού πεδίου, κρίνεται σκόπιμη η άμεση εκπόνηση από κάθε Κατεύθυνση ξεχωριστά, ενός κανονισμού εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, όπου θα εμπεριέχονται συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι το Τμήμα καταβάλλει προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης και επικαιροποίησης του Προγράμματος Σπουδών. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης και του περιγράμματος (δηλαδή και της ύλης) για αρκετά μαθήματα, ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ελέγχοντας τα προγράμματα σπουδών άλλων αντίστοιχων τμημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαφαίνεται σαφώς μια προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα, τόσο στα προγράμματα σπουδών, όσο και στα περιγράμματα των μαθημάτων. Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ και το πρόγραμμα «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών», εισήχθησαν νέα μαθήματα, ενώ για αρκετά υφιστάμενα, αναμορφώθηκε η ύλη, η δομή και η διάρθρωσή τους δίδοντας μεγάλη έμφαση στην εισαγωγή σύγχρονων εποπτικών μέσων και της χρήσης Η/Υ στη διαδικασία διδασκαλίας. Με δεδομένο ωστόσο, ότι το Τμήμα έχει μόλις δέκα χρόνια λειτουργίας και η στελέχωσή του έφτασε σε ικανοποιητικό επίπεδο μόλις το 2009, οι διεθνείς συνεργασίες είναι ήδη αρκετές. Το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες με αρκετό αριθμό ξένων Πανεπιστημίων και μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει αρκετές ανταλλαγές φοιτητών, αλλά και διδασκόντων Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; Όχι, πέραν των διαλέξεων που δίδονται κατά καιρούς από επισκέπτες Καθηγητές Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό); Όχι, πέραν των Κύπριων φοιτητών Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; Δεν διδάσκονται μαθήματα σε ξένη γλώσσα. Ωστόσο, για τους αλλοδαπούς φοιτητές που φοιτούν στο Τμήμα μέσω των προγραμμάτων ERASMUS, όλα τα μαθήματα που επιλέγουν παραδίδονται κατ ιδίαν και στα αγγλικά Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συμμετέχει το Τμήμα; Στο πρόγραμμα ERASMUS Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού; Ποιες; Ναι, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS έχουν συναφθεί σύμφωνα συνεργασίας με ιδρύματα του εξωτερικού. Αυτά αναλύονται στις ενότητες 4.9 & Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; 7 Ήδη οι Κατευθύνσεις επεξεργάζονται εξειδικευμένα πρότυπα. ΤΟ σχετικό της Κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας έχει ολοκληρωθεί και θα είναι δεσμευτικό για τους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος

16 13 Όχι Eφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS); Ναι Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του ECTS; Έντυπα δεν υπάρχουν, ωστόσο με την εφαρμογή του από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος ο νέος Οδηγός Σπουδών που εμπεριέχει και το σύστημα ECTS Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι υποχρεωτική με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών για όλους τους φοιτητές από την έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος. Από την περίοδο , η πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να λαμβάνουν αποζημίωση κατά της διάρκειά της. Για την περίοδο , η πρακτική άσκηση των φοιτητών μας επιχορηγείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με πόρους από το ΕΤΠΑ Ταμείο Συνοχής, προσβλέποντας σε αναβάθμιση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης. Το εγκεκριμένο ποσό που αντιστοιχεί στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει τόσο την αποζημίωση των φοιτητών όσο και την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων των ασκούμενων αλλά και των εποπτών Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο Τμήμα (βλ. Οδηγό Σπουδών) Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική; Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι την επιχείρηση όπου θα κάνουν την πρακτική τους. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η περίπτωση να υποχρεωθούν να εξασκηθούν σε θέση που δεν τους ευχαριστεί Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; Ποια είναι η διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός; Ο κανονισμός για την πρακτική άσκηση υπάρχει στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Η διάρκεια της άσκησης είναι 2 μήνες με έναρξη την 1 η Ιουλίου και λήξη την 31 η Αυγούστου κάθε έτους. Οι ασκούμενοι (4 ου προς 5 ο έτος σπουδών), είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στον χώρο του φορέα της άσκησης καθημερινά για τουλάχιστον 4 ώρες. Κάθε χρόνο, οι υπεύθυνοι της πρακτικής άσκησης (ένας από κάθε κατεύθυνση) ενημερώνουν διεξοδικά τους φοιτητές για τις υποχρεώσεις τους και τις διαδικασίες. Κατά την τελευταία περίοδο της πρακτικής άσκησης οι υπόχρεοι φοιτητές ενημερώθηκαν κατά την διάρκεια τριών συναντήσεων που διεξήχθησαν τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2011, καθώς επίσης με σχετικές ανακοινώσεις και αναρτήσεις στον ιστοχώρο του Τμήματος. Απόδειξη της πλήρους στήριξης που παρείχαν τα μέλη ΔΕΠ στους ασκούμενους είναι ότι δεν παρατηρήθηκε καμιά δυσλειτουργία στην ολοκλήρωση της άσκησης. Η πρακτική άσκηση διέπεται από τους κανόνες που θέτει ο «Οδηγός Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος» (επισυνάπτεται ως παράρτημα) Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές δυσκολίες έως σήμερα. Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι από την έναρξη του θεσμού, οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν για

17 14 πρακτική άσκηση οργανισμού του Δημοσίου (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργικούς Συνετισμούς, Νομαρχίες κτλ) και η συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι σχετικά περιορισμένη. Εντούτοις, το ποσοστό της συμμετοχής ιδιωτικών επιχειρήσεων φαίνεται να μεταβάλλεται κάθε χρόνο και στην τελευταία περίοδο (7-8/2011) άγγιξε το 50% Σε ποιες ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Η πρακτική άσκηση στοχεύει στην εφαρμογή γνώσεων εξειδικευμένα ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία φοιτά ο/η φοιτητής/τρια. Στην Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιδοτήσεων, οργάνωσης και διοίκησης. Στην Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής σε θέματα αύξησης/ανάπτυξης των φυτών, φυτοπροστασίας κτλ, ενώ στην Κατεύθυνση Τεχνολογίας Τροφίμων σε θέματα επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τυποποίησης, διασφάλισης ποιότητας κτλ. Σε γενικές γραμμές ο θεσμός της πρακτικής άσκησης κρίνεται ικανοποιητικός: οι φοιτητές εξοικειώνονται με την αγορά εργασίας, τις εργασιακές συνθήκες και απαιτήσεις. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του και η εξοικείωση των φοιτητών ποικίλει σημαντικά: Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι φοιτητές ελάχιστα αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησης (είτε με υπαιτιότητα των ίδιων, είτε με υπαιτιότητα των επιχειρήσεων/οργανισμών), ωστόσο, ο έλεγχος κάθε μιας περίπτωσης από Τμήμα είναι αδύνατος. Οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν να κάνουν την πρακτική τους σε επιχείρηση στον οικογενειακό τόπο κατοικίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συχνή εποπτεία. Με δεδομένο ότι η πρακτική άσκηση διεξάγεται αποκλειστικά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, είναι επίσης αδύνατον να υποχρεωθούν οι φοιτητές να την πραγματοποιήσουν σε επιχειρήσεις στην έδρα του Πανεπιστημίου, όπου ο έλεγχος και η εποπτεία θα ήταν περισσότερο εφικτές. Σκοπός του Τμήματος είναι η αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης στοχεύοντας: α) στην συμμετοχή περισσότερων φορέων και την επιλογή εκείνων που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικότερη ενασχόληση στους ασκούμενους και β) την διαμόρφωση ενός λειτουργικού προγράμματος εποπτείας Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας; Κατά βάση όχι, δεδομένου ότι τα αντικείμενα της πτυχιακής εργασίας είναι συνήθως πιο επιστημονικά. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πτυχιακής τους συλλέγουν στοιχεία που θα τους χρειαστούν για την εκπόνηση της πτυχιακής και ένα ικανό ποσοστό φοιτητών τελικώς εκπονούν πτυχιακές εργασίες σε συναφή θέματα Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων; Η δημιουργία ευκαιριών μελλοντικής απασχόλησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που αφορούν τόσο τον ασκούμενο όσο και τον φορέα της άσκησης. Για τον σκοπό αυτό το Τμήμα έχει επιλέξει ως χρόνο πρακτικής άσκησης το διάστημα ανάμεσα στο 4 ο και 5 ο έτος σπουδών ώστε η επιστημονική κατάρτιση και ωριμότητα των φοιτητών να είναι η βέλτιστη δυνατή προκειμένου να ανταποκριθούν επαρκώς στις συνθήκες και τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις όπου αξιοποιήθηκαν οι φοιτητές στη συγκεκριμένη επιχείρηση όπου έκαναν και την πρακτική τους. Επιπρόσθετα, ακόμη και ερευνητικά ινστιτούτα ενδιαφέρθηκαν να απασχολήσουν τους φοιτητές που εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Σε περιορισμένο βαθμό ναι, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ορεστιάδας. Σημαντική επιτυχία του Τμήματος είναι επίσης η άδεια (κατόπιν αιτήματος του Τμήματος) της Αγροτική Τράπεζας ΑΕ να πραγματοποιούν οι φοιτητές του Τμήματος πρακτική άσκηση στα υποκαταστήματά

18 15 της. Σε κάθε περίπτωση όμως οι φορείς που έχουν δεχθεί φοιτητές του Τμήματος έχουν καταγραφεί σε σχετικό κατάλογο και αποτελούν δυνητικά μελλοντικούς φορείς άσκησης ή άλλων συνεργασιών Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); Καταρχήν, το Τμήμα συμμετείχε στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ κατά τα έτη Επίσης, έχει εγκριθεί η ένταξή του στο πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Α.Ε.Ι» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ Ταμείο Συνοχής για τα έτη Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση, έχουν ασφαλιστική κάλυψη καθώς και κάλυψη των οδοιπορικών τους εξόδων (έναρξη λήξη της πρακτικής). Παράλληλα, το Τμήμα με τις επαφές και το δίκτυ συνεργασίας που έχει αναπτύξει με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που εκπαιδεύουν φοιτητές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, συμβάλει στην εξοικείωση των φοιτητών στην αγορά εργασίας, αλλά και προωθεί την γνωριμία των επιχειρήσεων με μελλοντικούς, δυνητικά εργαζόμενους. Στα πλαίσια αυτά, έχουν οργανωθεί ημερίδες ενημέρωσης για την πρακτική άσκηση, καθώς και άλλες εκδηλώσεις με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων, το μέλλον του γεωπόνου κλπ Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Στενή συνεργασία δεν υπάρχει, ωστόσο κάθε φοιτητής προσκομίζει στον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης επιστολή του υπεύθυνου κάθε κατεύθυνσης όπου αναλύονται οι υποχρεώσεις του φοιτητή/ασκούμενου, οι υποχρεώσεις του φορέα και υπάρχει επικοινωνία σε περιπτώσεις όπου δημιουργούνται προβλήματα οποιασδήποτε φύσης. Μέσω της συμμετοχής του Τμήματος στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται η αναβάθμιση της συνεργασίας των εποπτών με τους εκπροσώπους των φορέων Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες; Μοναδική απαίτηση είναι ο φορέας εκτέλεσης να ασκεί δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της Κατεύθυνσης που παρακολουθεί ο φοιτητής. Το Τμήμα θεωρεί ότι η ελαχιστοποίηση των όποιων απαιτήσεων που κυρίως αφορούν γραφειοκρατικά ζητήματα και όχι οικονομικά ή ασφαλιστικά, διευκολύνει την πρόσβαση των φοιτητών/τριών σε αυτούς και διευρύνει τον αριθμό των φορέων που δηλώνουν προθυμότητα Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές; Κάθε Κατεύθυνση έχει ορίσει έναν υπεύθυνο πρακτικής άσκησης στον οποίο απευθύνονται οι φοιτητές κατά το εξάμηνο που προηγείται της άσκησης. Με την βοήθεια του υπευθύνου επιλέγουν τον φορέα, έρχονται σε επαφή μαζί του, συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα (αιτήσεις, βεβαιώσεις) και ενημερώνονται μέχρι το πέρας των υποχρεώσεων τους. Οι φοιτητές της κάθε Κατεύθυνσης έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας σε οποιαδήποτε στιγμή με τον αντίστοιχο υπεύθυνο (τηλεφωνικά ή με ) χωρίς η περίοδος της άσκησης (θέρος) να αποτελεί πρόβλημα. Στα τρία έτη που λειτουργούσε το πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ, οι υπεύθυνοι πραγματοποιούσαν και επισκέψεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις/οργανισμούς όπου ασκούνταν οι φοιτητές. Με την ένταξη του Τμήματος στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα, το Τμήμα πιστεύει ότι θα επιτευχθεί και εντατικοποίηση των σχετικών δράσεων αλλά και ποιοτική αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης. Στην διάρκεια της τελευταίας περιόδου άσκησης, συμμετείχαν όλοι οι υπόχρεοι φοιτητές και φοιτήτριες (σύνολο 34) όπου με την βοήθεια των εποπτών, όπως περιγράφεται παραπάνω, ήλθαν σε επαφή με τους φορείς, συμπλήρωσαν τα απαραίτητα έγγραφα, ολοκλήρωσαν την διαδικασία ασφαλιστικής κάλυψης στο ΙΚΑ και περαίωσαν επιτυχώς την πρακτική τους άσκηση.

19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αειφορικά συστήματα παραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Το ΠΜΣ του Τμήματος λειτουργεί μόλις πέντε χρόνια. Κατά συνέπεια, είναι πρόωρο να εκτιμηθεί ο βαθμός ανταπόκρισης του στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Υπάρχει ωστόσο η αισιοδοξία ότι το ΠΜΣ προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις νέες απαιτήσεις για μια γεωργία προσανατολισμένη στις νέες καλλιέργειες, την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και αιτιάσεις ότι το ΠΜΣ είναι πολύ γενικό με μικρή εξειδίκευση και στο Τμήμα υπήρχε σχετική διεργασία για βελτιώσεις στο παρεχόμενο Πρόγραμμα. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση όμως του Νόμου για τα ΑΕΙ και η συνακόλουθη αναστολή αποδοχής αλλαγών σε υπάρχοντα ΠΜΣ έως τη δημιουργία Σχολών Μεταπτυχιακών Σπουδών, αναγκαστικά ανέβαλλε αυτή τη διαδικασία Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι; Μέχρι σήμερα όχι, δεδομένου ότι το ΠΜΣ είναι νέο. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ σε συνεργασία με τη ΣΕΜΣ θα υποβάλλουν αιτιολογημένη έκθεση αποτίμησης με τη συμπλήρωση πέντε ετών λειτουργίας του ΠΜΣ Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι; Παρότι το ΠΜΣ είναι νέο, ο βασικότερος προβληματισμός μέσα στο Τμήμα είναι κατά πόσο προσφέρει πραγματική εξειδίκευση. Η ΓΣΕΣ έχει ήδη συζητήσει και πρόκειται να το κάνει εκ νέου στο τέλος της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς την περίπτωση το ΠΜΣ να εξειδικευτεί στα πρότυπα του Προπτυχιακού ΠΣ Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; Στην ιστοσελίδα του Τμήματος, με ειδικές ανακοινώσεις στον τύπο καθώς και με τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα; Όχι μέχρι σήμερα (καθώς δεν υπάρχει ικανός αριθμός αποφοίτων), αλλά αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα για το προσεχές μέλλον Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων; 8 Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα από τα ΠΜΣ. 9 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

20 17 Στο ΠΜΣ δεν υπάρχουν κατευθύνσεις, κατά συνέπεια όλα τα μαθήματα είναι κορμού Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων; Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το γεγονός αυτό είναι ασφαλώς περιοριστικό, ωστόσο δικαιολογείται από τον περιορισμένο αριθμό μελών ΔΕΠ που υπηρετούσαν στο Τμήμα μέχρι πρόσφατα. Επιπρόσθετα, τα χαμηλά δίδακτρα που έχουν επιβληθεί και ο μικρός αριθμός φοιτητών (λιγότεροι από 20) δεν επιτρέπουν λόγω υψηλού κόστους την πρόσκληση καθηγητών από άλλα ΑΕΙ της χώρας. Παρά ταύτα, και στα πλαίσια της προσπάθειας της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους φοιτητές, το Τμήμα καταβάλλει προσπάθειες κάθε χρόνο, έστω και με πενιχρά οικονομικά μέσα, να διοργανώνει ημερίδες, ομιλίες και διαλέξεις με εξέχοντες επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Στα πλαίσια αυτά, σε κάθε διδασκόμενο μάθημα, υπάρχει συνήθως τουλάχιστον μία διάλεξη από εξωτερικό επιστήμονα, ενώ και το τρίτο εξάμηνο του ΠΜΣ απαρτίζεται αποκλειστικά από εξειδικευμένα σεμινάρια Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; Όλα τα μαθήματα είναι κορμού και θεωρούνται ανάπτυξης δεξιοτήτων Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; Στα μαθήματα του ΠΜΣ ο χρόνος κατανέμεται μεταξύ θεωρίας και εργαστηρίων σε ποσοστό περίπου 60%-40%. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται μόνο στα μαθήματα μαθηματικού και οικονομικού περιεχομένου, όπου αντί για εργαστήρια, υπάρχει εκπαίδευση σε Η/Υ και επίλυση ασκήσεων Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων; Στα περισσότερα μαθήματα του ΠΜΣ υπάρχουν τουλάχιστον δύο διδάσκοντες σε κάθε μάθημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρκής συντονισμός μεταξύ τους για τον καθορισμό της ύλης. Επίσης, συνεργασία υπάρχει και μεταξύ διδασκόντων των διαφορετικών μαθημάτων. Για κάθε μάθημα υπάρχει ένα περίγραμμα που έχει εγκριθεί από την ΓΣΕΣ, ενώ οι όποιες αλλαγές υποβάλλονται με αιτιολογημένη έκθεση στη ΣΕΜΣ Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Όχι, δεν εφαρμόζεται το σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων, με δεδομένο ότι υπάρχουν μόλις δύο εξάμηνα και τα διδασκόμενα μαθήματα είναι κατά βάση, από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη οι πτυχιούχοι ΤΕΙ να παρακολουθούν μια σειρά προπτυχιακών μαθημάτων, σύμφωνα με την κατά περίσταση, εισήγηση της ΣΕΜΣ Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; Δεδομένου ότι πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, η χρήση μεθόδων ενδιάμεσης εξέτασης με τη μορφή προόδων, τεστ κτλ, είναι περιορισμένη. Σε όλα τα μαθήματα ωστόσο, υπάρχει συνεχής ανάθεση εργασιών (3-4 ανά μάθημα) τις οποίες καλούνται να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν οι φοιτητές.

Ημερομηνία ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

Ημερομηνία ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Δ. Π. Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE D.U.Th. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT Ακαδημαϊκό έτος 2009-10 Τόπος ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ημερομηνία ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Τα Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών Μονάδων Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή... Τμήμα... Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015 & 2015-2016 Ιανουάριος 2017 Πίνακας περιεχομένων 1 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 1 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα... 2 Διάρκεια Περίοδος Άσκησης... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ι. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α. Η πορεία της Αξιολόγησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκίνησε το 2008 και μέχρι σήμερα κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική τόσο ως προς τα ποσοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, MSc. Υπεύθυνος ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφορικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

με τίτλο «Επικαιροποίηση της Γνώσης Αποφοίτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Σύγχρονες Εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες»

με τίτλο «Επικαιροποίηση της Γνώσης Αποφοίτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Σύγχρονες Εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες» Οι Σύγκλητοι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενέκριναν την υλοποίηση του Διιδρυματικού- Διατμηματικού Προγράμματος Επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες»

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Πιστοποίηση: Πρότυπα Ποιότητας, τεκμηρίωση και διαδικασίες» Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος Αντιπρόεδρος της ΑΔΙΠ Συνάντηση Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Οδηγός Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών & Φοιτητριών ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Περιεχόμενα Στόχοι - Πλεονεκτήματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙς ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. Καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος Πρόεδρος του Τμήματος ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΉΜΑΤΟς ΕΠΙΣΤΉΜΗς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΜΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 4 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκά έτη: 2014-2015 & 2015-2016 Απρίλιος 2017 Πίνακας περιεχομένων 1 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ECTS- DS

Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ECTS- DS Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ECTS- DS Τι είναι το σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS); Το σύστημα πιστωτικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Το κείμενο του Προλόγου δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος

Πρόλογος * Το κείμενο του Προλόγου δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ανώτατης Εκπαίδευσης Φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή... Τμήμα...

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή... Τμήμα... Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή... Τμήμα... Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης Γενικές Κατευθύνσεις Παρουσίασης Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος... Ημερομηνία... Πόλη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή.. 2. Προγράμματα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ: 2010-2013 ΘΗΒΑ, 2013 Σελίδα 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ Θεοδωράκης Γιάννης ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΩΡΗΘΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ 10 ΑΠΟ ΤΑ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ - ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης_Νοέμβρης 2012_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ. AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ε.Π.Δ.Ο) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στόχοι του Τμήματος... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστημονικός υπεύθυνος: Αβραάμ Χα, Καθηγητής (από 2009) Διοικητική - Γραμματειακή υποστήριξη: Σταυρούλα Κωστούλα (BS.c.,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα