Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η"

Transcript

1 Δ Η Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ρόδος 23 / 9 / 2010 Αρ. Πρωτ: ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο Ροδίων κ.χατζή Χατζηευθυμίου Τους κ.κ.δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ροδίων Τους Προέδρους Οργανισμών & Επιχειρήσεων Δήμου Ροδίων ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διευθυντές Δήμου Ροδίων Γραφείο Τύπου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Την 29 η Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Tετάρτη και ώρα 19.00, καλείστε να παρευρεθείτε στην 25 η Τακτική Συνεδρίαση για το 2010 του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006). Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Βράβευση των μαθητών που αποφοίτησαν με άριστα από τα Λύκεια της πόλης μας τη σχολική περίοδο και εισήχθησαν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 2. Ενημέρωση 1.1.Ενημέρωση και ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο του Δ.Σ 1.2.Ενημέρωση Δημάρχου 1.3.Ενημέρωση Δημοτικών Συμβούλων. 1. Θέματα Δημαρχιακής Επιτροπής Έγκριση των κατωτέρω Αποφάσεων : 3.1.Αρ. 268/2010 που αφορά «Επανεξέταση του θέματος περί τροποποίησης Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης». 3.2.Αρ.269/2010 που αφορά «Τροποποίηση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης (έγγραφο ΑΠ 387/2010 της Ε.Τ.Π.Θ). 3.3.Αρ.270/2010 που αφορά «Τροποποίηση Κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης (έγγραφο ΑΠ 467/2010 της Ε.Τ.Π.Θ). 25 η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 2010 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ Δ/νση:Πλ.Ελευθερίας,

2 3.4.Αρ.354/2010 που αφορά «Συμπλήρωση της αριθ.212/2007 απόφασης Δ.Σ που αφορά τον Κανονισμό λειτουργία μαντρών οικοδομικών υλικών σε ανοικτούς χώρους. 3.5.Αρ.361/2010 που αφορά «Παραχώρηση χώρου στάθμευσης επί της οδού Θεσσαλονίκης 14 στον κ.μιχαήλ Μαρκακιού (έγγραφο ΑΠ 541/2010 της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού). 3.6.Αρ.362/2010 που αφορά «Τροποποίηση Κοινόχρηστών χώρων Μεσαιωνικής Πόλης (έγγραφο Α.Π 564/2010 της Δ/νσης Πολεοδομίας). 3.7.Αρ.363/2010 που αφορά «Μονοδρόμηση δρόμου στις εργατικές κατοικίες Αγ.Νικολάου και μονοδρόμηση επί της Χαρ.Μόσχου(έγγραφο ΑΠ 695/2010 της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού). 3.8.Αρ.364/2010 που αφορά «Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου προς ενοικίαση από τα καταστήματα στη Ν.Αγορά στην οδό Αμερικής και στην πλατεία Νεωρείου(έγγραφο ΑΠ 696/2010 της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού) 4. Ανάκληση της αριθ.320/2010 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό των ,00 1. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της εξόφλησης ερευνητικών εργασιών Υπογείων χώρων στάθμευσης. 2. Θέματα Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης 6.1.Έγκριση της αριθ. 31/2010 Απόφασης που αφορά «Σύνταξη Απολογισμού Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων». 6.2.Έγκριση της αριθ.33/2010 Απόφασης που αφορά «1 η Εσωτερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ροδίων, οικονομικού έτους 2010». 3. Θέματα Προσχολικών Κέντρων Δήμου Ροδίων 7.1.Έγκριση χορήγησης εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Προσχολικά Κέντρα» 4. Θέματα ΔΟΠ Έγκριση των κάτωθι Αποφάσεων: 8.1.Αρ.52/2010 που αφορά «Καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ 8.2.Αρ.53/2010 που αφορά «Γ τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους» 8.3.Αρ.3/2010 που αφορά «Αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους και ασθενείς δημότες» 5. Τροποποιήσεις για την αποπληρωμή του έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος τετραετίας του Δήμου» 6. Θέματα Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 10.1.Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης 10.2.Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού-τρόπος ανάθεσης της σύμβασης «Λειτουργική ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ρόδου για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 2

3 10.3.Έγκριση υποβολής τεχνικού δελτίου στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για το έργο «Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες εξοικονόμησης πόρων μέσω Τηλεδιαχείρισης Δικτύου Οδικού Φωτισμού με χρήση τεχνολογικών WIRELESS SMART GRIDS στον Δήμο Ρόδου» Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» πρόσκληση ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ». 7. Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών και Ταμείου 11.1.Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση οικονομικού έτους 2010 & καθορισμός αμοιβής αυτού Αναμόρφωση-Διάθεση Πιστώσεων Προϋπολογισμού. 8. Θέματα Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας 12.1.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραρθέντα στον ΛΑΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 9. Θέματα Δ/νσης Προστασίας Μεσαιωνικής Πόλης 13.1.Έγκριση μετάβασης σε συνέδριο υπαλλήλων της Δ/νσης Προστασίας Μεσαιωνικής Πόλης. 10. Θέματα Δ/νης Τεχνικής Υπηρεσίας 14.1.Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και διάθεση πίστωσης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Ιστορικών και Διατηρητέων Κτιρίων Πόλης» 11. Αντικατάσταση Προέδρου ΔΟΝΑ, αντικατάσταση κ.α.αλαχούζου από τις θέσεις που έχει διορισθεί με αποφάσεις Δ.Σ και αντικατάσταση Προέδρου ΔΕΣ ΡΟΔΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/Α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 3

4 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ 1. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ κ. Κρεμαστινός Δημήτριος κ. Νικητιάδης Γεώργιος κ. Ζωίδης Νικόλαος κ. Κουσουρνάς Ευστάθιος κ. Ιατρίδη Μίκα 2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Μπρακουμάτσος Βασίλειος Νομάρχης Δωδεκανήσου κ.μαχαιρίδης Ιωάννης Πρόεδρος Τ.Ε.Δ.Κ. Δωδεκανήσου κ. Κορδίνας Μιχαήλ Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου κ.παμπάκας Σωτήριος 3. τ.δημαρχοι ΡΟΔΙΩΝ κ.κόκκινος Μάνος κ.χιωτάκης Γεώργιος 4. τ.προεδροι ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ κ.νικολάου Νίκος κ.κόκκινος Μιχαήλ κ.κωστόπουλος Φώτης κ.τσιγάρος Ιωάννης κ.αλαβέρας Αντώνης 5. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ, Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου. Νομαρχιακή Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Δωδεκανήσου. Νομαρχιακή Επιτροπή Κ.Κ.Ε, Νομού Δωδεκανήσου. Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νομού Δωδεκανήσου. Νομαρχιακή Επιτροπή ΛΑ.Ο.Σ Νομού Δωδεκανήσου. 6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ 7. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ 8. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ 9. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (Ε.Β.Ε.Δ.) 4

5 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ) Σύλλογος Μηχανικών Τ.Ε Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Δωδεκανήσου ( ΣΥ.ΜΗ.ΔΥ.Δ) Οικονομικό Επιμελητήριο Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου (Ε.Ξ.Ρ) Εργατικό Κέντρο Ρόδου (Ε.Κ.Ρ.) Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου Σύλλογος Καταστηματαρχών Παλιάς Πόλης Ένωση Τουριστικών Γραφείων Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ένωση Διευθυντών Ξενοδοχείων Σύνδεσμος οδηγών ΤΑΞΙ Ρόδου 10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δικηγορικός Σύλλογος Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου 11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πρόεδρος Π.Ο.Δ.Ρ. κ.μακρής Εμμανουήλ Πρόεδρος Δ.Κ.Λ.Κ.Ρ κ. Κοντάκος Αναστάσιος Πρόεδρος Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης κ. Καμπουροπούλου Μαίρη κ. Αρχοντάκης Κυριάκος κ. Μηναϊδη Φούλη κ. Μυρτώ Κυριακίδου 12. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ Διευθυντές Δήμου Ροδίων Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Ροδίων Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 13. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣHΣ 5