Εθνικό Πληροφοριακό. Οδηγός Χρήσης. Οκτώβριος 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Πληροφοριακό. Οδηγός Χρήσης. Οκτώβριος 10"

Transcript

1 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενέργεια ς Οδηγός Χρήσης Οκτώβριος 10 Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια (Ε.Π.Σ.Ε.) του ΥΠΕΚΑ αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας [ΚΑΠΕ] και το τέως Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Μέτρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης [ΚΠΣ]. Η επέκταση και ολοκλήρωσή του υποστηρίχθηκε από το έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Άσκησης Ενεργειακής Πολιτικής' του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας' του Γ ΚΠΣ. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης αποτελέσματα για την εκτίμηση του δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα οποία εξάχθηκαν στο πλαίσιο έργων του Β & Γ ΚΠΣ τα οποία υλοποιήθηκαν από το ΚΑΠΕ.

2 Περιεχόμενα 1. Διαχείριση Περιγραφικών στοιχείων Νομοθεσία Διαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων Ενεργειακά Ισοζύγια Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία Γενικά Περιγραφή Λογισμικού Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Ηλεκτρικό Δίκτυο Φυσικοί Πόροι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Φυσικό αέριο και πετρέλαιο ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τομέας Παραγωγής και Μετατροπής Ενεργειακά Προϊόντα Τελική ενεργειακή κατανάλωση/ Final energy consumption: Επικοινωνία : 0BΔιαχείριση Περιγραφικών στοιχείων 2

3 1. Διαχείριση Περιγραφικών στοιχείων Η εισαγωγική οθόνη της εφαρμογής παρουσιάζει όλα τα τμήματα από τα οποία αποτελείται το πληροφοριακό σύστημα για την ενέργεια. Στα περιγραφικά στοιχεία ανήκουν τα δεδομένα που αφορούν τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τον ενεργειακό κλάδο. Εικόνα 1: Κεντρική Οθόνη ΕΠΣΕ 1.1 Νομοθεσία Η βάση δεδομένων περιέχει τα αρχεία του νομοθετικού πλαισίου σε μορφή pdf που μπορεί να δει ο χρήστης στην οθόνη του. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να επιλέξει μεταξύ νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, εθνικού κανονισμού και εθνικής τελικής πράξης σε ότι αφορά στην ελληνική νομοθεσία, ενώ από την ευρωπαϊκή μπορεί να αναζητήσει ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αποφάσεις της επιτροπής ή του συμβουλίου, οδηγίες, ψηφίσματα ή ευρωπαϊκές τελικές πράξεις. Επιπρόσθετα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει το σχετικό νομοθετικό κείμενο ανάλογα με το είδος ή τον τομέα εφαρμογής που τον ενδιαφέρει. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά. Παράδειγμα Έστω ότι ο χρήστης αναζητά την ελληνική νομοθεσία που αφορά στην πρωτογενή παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, τότε στην οθόνη αναζήτησης (Εικόνα 2) επιλέγει τα ακόλουθα: : 0BΔιαχείριση Περιγραφικών στοιχείων 3

4 Τύπος: Ελληνική Νομοθεσία Ενεργειακός Τομέας: Α5. ΑΠΕ Τομέας Εφαρμογής: Β. Πρωτογενής Παραγωγή και στη συνέχεια επιλέγει την «αναζήτηση». Εικόνα 2: Οθόνη Αναζήτησης νομοθεσίας Εικόνα 3: Οθόνη αποτελεσμάτων νομοθεσίας Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κείμενο που τον ενδιαφέρει και να δει τη σύντομη περιγραφή του, με τη μορφή που εμφανίζεται στην Εικόνα 4. Επιπρόσθετα έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώσει (download) το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf. : 1BΝομοθεσία 4

5 Εικόνα 4: Σύντομη περιγραφή νομοθετικού κειμένου : 1BΝομοθεσία 5

6 2. Διαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 2.1 Ενεργειακά Ισοζύγια Το πρώτο τμήμα της διαχείρισης των ενεργειακών στατιστικών δεδομένων αφορά στην παρουσίαση των ενεργειακών ισοζυγιών της χώρας. Τα διαθέσιμα ισοζύγια αφορούν τα έτη από το 1960 έως τα τελευταία επίσημα δημοσιευμένα δεδομένα. Η αναζήτηση γίνεται σύμφωνα με το έτος, όπως Εικόνα 5: αναζήτηση ενεργειακών ισοζυγίων παρουσιάζεται στην εικόνα 2. Εικόνα 6: Εμφάνιση ενεργειακού ισοζυγίου Σημείωση: Τα δεδομένα που αφορούν στα έτη από το 1990 ως και σήμερα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα στοιχεία της EUROSTAT 1 και διατίθενται σε αρχεία MS Excel. 2.2 Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία Γενικά Η διαχείριση των ενεργειακών στατιστικών στοιχείων γίνεται έχοντας ως βάση την έννοια του Ενεργειακού Συστήματος Αναφοράς [ΕΣΑ]. Το Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς είναι ένα διμερές γράφημα, καθώς αποτελείται από δύο ειδών «αντικείμενα»: τις διεργασίες και τα ενεργειακά προϊόντα. Τα ενεργειακά προϊόντα είναι όλες οι ενεργειακές μορφές που χρησιμοποιούνται σε ένα ενεργειακό σύστημα. Οι διεργασίες μετατρέπουν ένα ή περισσότερα ενεργειακά προϊόντα σε 1 : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 6

7 κάποια άλλα. Η ροή των ενεργειακών προϊόντων συμβολίζεται με γραμμές μέσα στο διάγραμμα. Οι βασικοί κανόνες που διέπουν το ΕΣΑ είναι: Δύο ενεργειακά προϊόντα ή δύο διεργασίες δε μπορούν να συνδεθούν απευθείας μεταξύ τους. Επομένως προϊόντα και διεργασίες εναλλάσσονται στο δίκτυο των ροών. Μια διεργασία πρέπει να έχει τουλάχιστον μία είσοδο και μία έξοδο. Ένα προϊόν πρέπει να συνδέεται τουλάχιστον με μία διεργασία. Τα προϊόντα που καταναλώνονται παρουσιάζονται στα αριστερά μιας διεργασίας και τα παραγόμενα προϊόντα στα δεξιά της διεργασίας. Όπως προαναφέρθηκε τα ενεργειακά προϊόντα είναι οι ενεργειακές μορφές που χρησιμοποιούνται στο ενεργειακό σύστημα, όπως ορυκτά καύσιμα, ηλεκτρισμός, ΑΠΕ κλπ. Οι διεργασίες στο ΕΣΑ αναφέρονται στα στοιχεία του ενεργειακού συστήματος που παράγουν, καταναλώνουν ή μετατρέπουν μια ενεργειακή μορφή σε μία άλλη, π.χ. ορυχεία άνθρακα, θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, δίκτυα φυσικού αερίου, καυστήρες κεντρικών θερμάνσεων κλπ. Πρωτογενής Ενέργεια Δευτερογενής Ενέργειας Τελική Ενέργεια Ωφέλιμη Ενέργεια Εξόρυξη Μετατροπή Σχήμα 1: Συνοπτικό Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς Μεταφορά & Διανομή Τεχνολογίες Τελικής Χρήσης Τα προϊόντα και οι διεργασίες μπορούν να ομαδοποιηθούν στο Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς. Το ανώτερο επίπεδο ομαδοποίησης παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΣΑ αντιπροσωπεύει το ενεργειακό σύστημα της χώρας, είναι σαφές ότι αυτό θα αλλάζει χρονικά. Η μονάδα χρόνου που χρησιμοποιείται συνήθως είναι το έτος. Επομένως το ΕΣΑ θα πρέπει να μεταβάλλεται κάθε χρόνο για να λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες μεταβολές του πραγματικού ενεργειακού συστήματος. : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 7

8 2.2.2 Περιγραφή Λογισμικού Το κυρίως τμήμα διαχείρισης ενεργειακών στατιστικών στοιχείων, παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία από το 1960 έως τα τελευταία επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία. Ο χρήστης εισάγεται στο τμήμα του λογισμικού όπου μπορεί να αναζητήσει και να ανακτήσει πληροφορίες, από τη βάση δεδομένων του συστήματος. Το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του τμήματος του λογισμικού είναι το γεγονός ότι είναι δομημένο πάνω στην αρχή του Ενεργειακού Συστήματος Αναφοράς (ΕΣΑ). Αυτή η ιδιότητα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα για περίπλοκες αναζητήσεις στη βάση, οι οποίες δεν είναι προδιαγραμμένες με κάποιο τρόπο. Η πρώτη οθόνη παρουσιάζει γραφικά το δέντρο των διεργασιών που έχουν καθοριστεί από τους σχεδιαστές του ΕΣΑ. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο για τον χρήστη να καταλάβει τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων διεργασιών. Το αντίστοιχο δέντρο των ενεργειακών προϊόντων εμφανίζεται με την επιλογή που υπάρχει στο πάνω μέρος της οθόνης. Ο χρήστης επιλέγει ένα εκ των δύο δέντρων για τις αναζητήσεις του σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναζητά. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης αναζητά τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία, θα χρησιμοποιήσει το δέντρο των διεργασιών ενώ εάν αναζητά την συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού θα χρησιμοποιήσει το δέντρο των προϊόντων. Δέντρο Διεργασιών Εικόνα 7 & Εικόνα 8: Δένδρο Διεργασιών Η πρώτη οθόνη παρουσιάζει το αρχικό επίπεδο ομαδοποίησης των διεργασιών που έχουν ορισθεί στο σύστημα. Μετακινώντας τον κέρσορα πάνω σε μία διεργασία ο χρήστης μπορεί να δει τον κλάδο του δένδρου που ξεκινά από αυτή τη διεργασία. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να συνεχίσει έως το επίπεδο της μέγιστης ανάλυσης. Ο χρήστης στη συνέχεια επιλέγει τη διεργασία που τον ενδιαφέρει. Στο νέο παράθυρο εμφανίζεται η διεργασία, στα αριστερά ο τίτλος Προϊόντα Εισόδου και στα δεξιά Προϊόντα Εξόδου. Κάνοντας κλίκ στα προϊόντα εισόδου ή/και στα : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 8

9 προϊόντα εξόδου, εμφανίζεται το δέντρο των αντίστοιχων προϊόντων, το οποίο μπορεί να ανοιχθεί έως το τελευταίο διαθέσιμο επίπεδο. Ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει δύο ειδών πληροφορίες από αυτή την οθόνη. 1. Πληροφορίες σχετικά με τη διεργασία (Εικόνα 9) 2. Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα εισόδου και εξόδου. (Εικόνα 9) Πληροφορίες για τη διεργασία Επιλέγοντας τη διεργασία εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της διεργασίας. Επιλέγοντας τα χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν και πιέζοντας το «Αναζήτηση» παρουσιάζονται οι τιμές των χαρακτηριστικών που υπάρχουν στη βάση δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο ειδών αναφορών: Συνοπτική Αναφορά Αυτή η επιλογή παρουσιάζει τις τιμές των χαρακτηριστικών για την επιλεγμένη διεργασία. Λεπτομερής Αναφορά Αυτή η επιλογή παρουσιάζει τις τιμές των χαρακτηριστικών για κάθε μια από τις διεργασίες οι οποίες, στο δέντρο των διεργασιών, ανήκουν στον κλάδο που ξεκινά από την επιλεγμένη διεργασία. Δεδομένα για τα προϊόντα εισόδου και εξόδου από την διεργασία. Στην οθόνη όπου παρουσιάζεται η διεργασία με τα προϊόντα εισόδου και εξόδου, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα ή παραπάνω προϊόντα και να πιέσει την «Αναζήτηση». Η επόμενη οθόνη παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των ζευγών προϊόντος διεργασίας που έχουν επιλεχθεί, καθώς και των ιδιοτήτων. Στην συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για κάθε προϊόν, και τις ιδιότητες, και να κάνει την αναζήτηση. Υπάρχει και πάλι η επιλογή για συνοπτική και αναλυτική αναφορά. Η συνοπτική αναφορά θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα για την επιλεγμένη διεργασία, ενώ η λεπτομερής θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα για κάθε διεργασία που βρίσκεται ένα επίπεδο κάτω από την επιλεγμένη στο δέντρο των διεργασιών. Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης αναζητά μεγέθη ενέργειας, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ 5 διαφορετικών επιλογών εμφάνισης μονάδων μέτρησης (GJ, MWh, PJ, TJ, ktoe). Η εξορισμού μονάδα μέτρησης των αποτελεσμάτων είναι το GJ. : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 9

10 Εικόνα 9: Πληροφορίες ανά διεργασία και απεικόνιση παραδείγματος Εικόνα 10: Λεπτομερής αναφορά της διεργασίας του παραδείγματος Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης θέλει να βρει τη συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών από στους θερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και τη συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η πρώτη επιλογή είναι οι «Θερμικοί σταθμοί Η/Π». Επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι, ανοίγει καινούργια οθόνη που παρουσιάζει τα προϊόντα εισόδου και τα προϊόντα εξόδου της διεργασίας. Επιλέγονται τα προϊόντα που ενδιαφέρουν, Μαζούτ, Πετρέλαιο, Ηλεκτρισμός και Θερμότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση. (Εικόνα 9). Επιλογή «Αναζήτηση». : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 10

11 Η επόμενη οθόνη όπως φαίνεται επάνω παρουσιάζει τις ιδιότητες των προϊόντων και την δυνατότητα επιλογής λεπτομερούς ή συνοπτικής αναφοράς. Η συνοπτική αναφορά παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα, ενώ η λεπτομερής αναφορά, παρουσιάζει τα αποτελέσματα για κάθε διεργασία που βρίσκεται κάτω από τους «Θερμικούς Σταθμούς Η/Π», ξεχωριστά. : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 11

12 Δέντρο Προϊόντων Σ αυτή την οθόνη παρουσιάζεται το δέντρο των προϊόντων που υπάρχουν στο Ε.Σ.Α. Επιλέγοντας ένα προϊόν, η επόμενη οθόνη παρουσιάζει τις διεργασίες που το παράγουν και τις διεργασίες που το καταναλώνουν. Η μεθοδολογία ανάκτησης δεδομένων είναι ακριβώς ίδια με αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω για τις διεργασίες. Εικόνα 11: Δένδρο Προϊόντων : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 12

13 3. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Η πρόσβαση στο τμήμα του λογισμικού με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών γίνεται μέσω της επιλογής «Ενεργειακοί Χάρτες», η οποία βρίσκεται στην αρχική οθόνη του ΕΠΣΕ. Οι διαθέσιμοι ενεργειακοί χάρτες, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί με χρήση του λογισμικού ArcIMS, αφορούν στα ακόλουθα: Ηλεκτρικό Δίκτυο Φυσικοί Πόροι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Φυσικό αέριο και πετρέλαιο. 3.1 Ηλεκτρικό Δίκτυο Στο θεματικό αυτό χάρτη, παρουσιάζεται όλο το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, με τους σταθμούς παραγωγής. Ο χρήστης επιλέγει τα ενεργά στοιχεία (active layer) από τον κατάλογο που εμφανίζεται στην θέση του υπομνήματος, όταν πιέσει την πρώτη αριστερά επιλογή από το αριστερό μενού. : 3BΓεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 13

14 Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την κλίμακα του χάρτη με τις επιλογές:. Μπορεί επίσης να πάρει πληροφορίες για τα στοιχεία που έχει ορίσει σαν ενεργά (active layer). Με την επιλογή από το αριστερό μενού, και επιλέγοντας έναν σταθμό παραγωγής για παράδειγμα, παρουσιάζονται σύντομες πληροφορίες για τον σταθμό αυτό: όνομα, είδος σταθμού και εγκατεστημένη ισχύς. 3.2 Φυσικοί Πόροι Ο θεματικός χάρτης με τους φυσικούς πόρους παρουσιάζει τα κοιτάσματα λιγνίτη και τα γεωθερμικά πεδία της χώρας. Υπάρχουν πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά τα κοιτάσματα που μπορούν να ανακτηθούν από τον χρήστη, χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία που έχει περιγραφεί. Στον συγκεκριμένο θεματικό χάρτη υπάρχει η επιπλέον δυνατότητα ανάκλησης λεπτομερών στοιχείων με χρήση της επιλογής από το αριστερό μενού και στη συνέχεια επιλέγοντας κάποιο συγκεκριμένο κοίτασμα. : 3BΓεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 14

15 3.3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ο θεματικός χάρτης για τις ΑΠΕ παρουσιάζει όλες τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών, σταθμών βιοαερίου κλπ. Υπάρχει και πάλι η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών όπως περιγράφηκε στα προηγούμενα. 3.4 Φυσικό αέριο και πετρέλαιο Ο θεματικός χάρτης του φυσικού αερίου και πετρελαίου παρουσιάζει: Την γεωγραφική θέση του δικτύου μεταφοράς του φ. αερίου (αγωγοί υψηλής πίεσης ) Τη θέση σταθμών αποθήκευσης φ. αερίου Τη γεωγραφική θέση των περιοχών κατανάλωσης φυσικού αερίου Τη θέση των διυλιστηρίων Τη γεωγραφική θέση των περιοχών που διέπονται από τις άδειες αναζήτηση υδρογονανθράκων. Τη θέση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων που αντλούνται σήμερα. Υπάρχει και πάλι η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών όπως περιγράφηκε στα προηγούμενα. : 3BΓεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 15

16 Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης επιθυμεί να δει την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών πάρκων που βρίσκονται στην περιοχή της Πελοποννήσου. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει είναι τα εξής: 1. Επιλογή του πεδίου «Ενεργειακοί Χάρτες» από την κεντρική οθόνη του ΕΠΣΕ. 2. Επιλογή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» 3. Επιλέγοντας το πρώτο εικονίδιο της αριστερής κολώνας της εργαλειοθήκης εμφανίζονται τα ενεργά στοιχεία της εφαρμογής (στη θέση του υπομνήματος εμφανίζονται οι επιλογές των layers). 4. Ο χρήστης επιλέγει να είναι ορατά τα στοιχεία που επιθυμεί και ενεργοποιεί το στοιχείο που τον ενδιαφέρει. Στην προκειμένη περίπτωση wind park locations : 3BΓεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 16

17 5. Επιλέγοντας το εικονίδιο από την εργαλειοθήκη ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη γεωγραφική περιοχή που τον ενδιαφέρει. Στο παράδειγμα Πελοπόννησος. 6. Στη συνέχεια εμφανίζεται σύντομη περιγραφή των στοιχείων τα οποία αναζητά ο χρήστης και αφορούν στην επιλεγμένη γεωγραφική περιοχή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τα σχετικά εργαλεία της εφαρμογής να υλοποιήσει σύνθετες αναζητήσεις. : 3BΓεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 17

18 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της ορολογίας, η οποία χρησιμοποιείται στο ΕΠΣΕ. Τομέας Παραγωγής και Μετατροπής Πρωτογενής Παραγωγή Πρωτογενής Παραγωγή (εγχώρια)/ Primary Production (indigenous): Ποσότητες εξορυσσόμενων ή παραγόμενων καυσίμων, οι οποίες υπολογίζονται μετά την ενδεχόμενη αφαίρεση αδρανών ουσιών. Η παραγωγή περιλαμβάνει τις ποσότητες που καταναλώνονται από τον παραγωγό κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. για θέρμανση ή για τη λειτουργία του εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων), καθώς και τις ποσότητες που παρέχονται σε άλλους παραγωγούς ενέργειας για μετατροπή ή άλλες χρήσεις. Ως «εγχώρια παραγωγή», νοείται η παραγωγή από πόρους εντός του οικείου κράτους. Λιγνιτωρυχεία / coal mines: Αφορά τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους για την παραγωγή Η/Ε. Καταγράφονται οι ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια, βάσει της ΚΘΔ των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς και οι καταναλώσεις αντίστοιχα καυσίμων και Η/Ε (ίδιο καταναλώσεις) που απαιτούνται για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων τους. Εγκαταστάσεις Α Π Ε αποτελούμενες από : Υδροηλεκτρικά /hydro power( Καταγράφεται το σύνολο της παραχθείσας μικτής Η/Ε, όλων των Υ/Η σταθμών, μη συμπεριλαμβανομένου των αντλητικών) Αιολικά /Wind (Καταγράφεται το σύνολο της παραχθείσας μικτής Η/Ε, όλων των Α/Π, διασυνδεδεμένου και μη, δικτύου) Φ/Β / Solar (photovoltaic) (Καταγράφεται το σύνολο της παραχθείσας μικτής Η/Ε, όλων των Φ/Β σταθμών διασυνδεδεμένου και μη, δικτύου) Βιομάζα / biomass (Καταγράφεται το σύνολο της παραχθείσας μικτής Η/Ε, όλων των σταθμών βιομάζας & βιοαερίου, καθώς και οι ποσότητες βιοαερίου που καταναλώνονται εκφρασμένες σε ενέργεια, βάσει της Κ.Θ.Δ. του βιοαερίου, για την παραγωγή Η/Ε) Εξόρυξη πετρελαίου και αερίου/ Oil and Gas Extraction: Ποσότητες που καταναλώνονται ως καύσιμο κατά τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου και αερίου και σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου. Ανακυκλώσιμα προϊόντα/ Recycled products: Τελικά προϊόντα, εκφρασμένα σε ενέργεια, που περνούν για δεύτερη φορά από το εμπορικό δίκτυο, μετά τη διανομή τους στους τελικούς καταναλωτές (π.χ. μεταχειρισμένα λιπαντικά που αποτελούν αντικείμενο επανεπεξεργασίας). Αυτές οι ποσότητες θα πρέπει να διακρίνονται από τις επιστροφές από τη βιομηχανία πετροχημικών. : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 18

19 Εισαγωγές Εξαγωγές / Imports exports: Οι ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που θεωρούνται ότι εισάγονται ή ότι εξάγονται εφόσον περνούν τα πολιτικά σύνορα της χώρας, ανεξάρτητα από το αν εκτελωνίζονται ή όχι. Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας (Αποθήκες καυσίμων πλοίων)/ International marine bunkers: Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που διανέμονται σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας, τα οποία εκτελούν δρομολόγια διεθνούς ναυσιπλοΐας. Η διεθνής ναυσιπλοΐα περιλαμβάνει τον πλου στη θάλασσα, σε λίμνες και εσωτερικές πλωτές οδούς, και σε παράκτια ύδατα. Δεν περιλαμβάνονται τα εξής: Η κατανάλωση από πλοία που εκτελούν δρομολόγια εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η διάκριση της ναυσιπλοΐας σε εσωτερική και διεθνή πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τον λιμένα αναχώρησης και τον λιμένα άφιξης, και όχι με βάση τη σημαία ή την εθνικότητα του πλοίου, Η κατανάλωση από αλιευτικά σκάφη, κατανάλωση από το στρατό. Αυξομειώσεις αποθεμάτων/ Stock changes: Η διαφορά μεταξύ των αποθεμάτων στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, όσον αφορά τα αποθέματα που τηρούνται στην εθνική επικράτεια. Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση / Gross Inland Consumption: Η ποσότητα που υπολογίζεται ως εξής: Εγχώρια παραγωγή + Από άλλες πηγές + Εισαγωγές Εξαγωγές Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας + Αυξομειώσεις αποθεμάτων Τομέας μετατροπής / Transformation Sector: Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους, καταγράφονται οι ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας δηλώνονται στην κατηγορία «Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους». Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους καταγράφονται ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των αυτοπαραγωγών καταγράφονται οι ποσότητες καυσίμων που αντιστοιχούν στην ποσότητα ηλεκτρισμού που παράγεται και στην ποσότητα θερμότητας που πωλείται. Σταθμοί παραγωγής θερμότητας των αυτοπαραγωγών καταγράφονται οι ποσότητες καυσίμων που αντιστοιχούν στην ποσότητα θερμότητας που πωλείται. Δημόσιοι Θερμικοί Σταθμοί/ Public thermal power stations : Δημόσιοι θερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 19

20 Θερμικοί Σταθμοί Αυτοπαραγωγών/ Autoproducers thermal power stations: σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς. Θερμικοί Σταθμοί Τηλεθέρμανσης/ District heating plants: σταθμοί παραγωγής και διανομής θερμότητας Διυλιστήρια πετρελαίου/ Petroleum Refineries : Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων πετρελαίου. Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων (μπρικετών φαιάνθρακα)/ Brown Coal Briquettes Peat Briquettes plants: Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσίμων. Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης/ Coke Ovens: Ποσότητες που χρησιμοποιούνται εκφρασμένες σε ενέργεια, σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης. Υψικάμινοι/ Blast Furnace: Ποσότητες άνθρακα που καταναλώνονται εκφρασμένες σε ενέργεια, οπτανθρακοποίησης και/ή ασφαλτούχου άνθρακα [που γενικώς αναφέρεται ως ΕΚΠ (έγχυση κονιοποιημένου άνθρακα)] και άνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης που μετατρέπονται μέσα σε υψικαμίνους. Εγκαταστάσεις Αερίου Πόλης/ Gasworks gasification works: Ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως ενέργεια εκφρασμένες σε ενέργεια σε εργοστάσια αερίου/σταθμούς αεριοποίησης Ανταλλαγές και μεταβιβάσεις, ανταποδόσεις/ Exchanges and transfers, returns : Ποσότητες εκφρασμένες ως ενέργεια και προκύπτουν από το άθροισμα των παρακάτω: Ανταλλασσόμενα προϊόντα (μεταφορές μεταξύ προϊόντων/ Interproduct transfers: Ποσότητες που αναταξινομούνται είτε επειδή άλλαξαν οι προδιαγραφές τους είτε επειδή αναμειγνύονται σε διαφορετικό προϊόν. Η αρνητική τιμή για ένα προϊόν αντισταθμίζεται από τη θετική τιμή (ή αρκετές τιμές) για ένα ή αρκετά προϊόντα και αντιστρόφως. Το καθαρό υπόλοιπο πρέπει να ισούται με το μηδέν. Μεταβιβαζόμενα προϊόντα (μεταφερθέντα)/ products transferred Εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία αναταξινομούνται ως προϊόντα εφοδιασμού για περαιτέρω επεξεργασία στο διυλιστήριο, χωρίς να διανεμηθούν στους τελικούς δικαιούχους. Ανταποδόσεις της πετροχημικής βιομηχανίας/ backflows from petrochemical industry: ποσότητες που επιστρέφονται από τη βιομηχανία πετροχημικών, οι οποίες, αν και δεν αποτελούν πρωτογενές καύσιμο, χρησιμοποιούνται απευθείας. Ενεργειακά Προϊόντα Ηλεκτρισμός Ορυκτά Καύσιμα Άνθρακας & Προϊόντα : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 20

21 Λιγνίτης/ lignite: Καφέ προς μαύρο, εύφλεκτο, οργανικό, ιζηματογενές ορυκτό με μεικτή θερμογόνο δύναμη μικρότερη από 24 MJ/kg για υλικό χωρίς στάχτη, και του οποίου η περιεκτικότητα σε νερό προσδιορίζεται σε θερμοκρασία 30 o C με σχετική υγρασία του αέρα 96 %. Λιθάνθρακας/ Hard coal: Κύριο συστατικό του είναι ο άνθρακας, ο οποίος αποτελεί το 50% του βάρους και άνω του 70% του όγκου του πετρώματος. Είναι ορυκτό καύσιμο και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας και ατσαλιού. Οπτάνθρακας/ Coke: Το στερεό προϊόν που λαμβάνεται με ανθρακοποίηση, κυρίως άνθρακα οπτανθρακοποίησης, σε υψηλή θερμοκρασία έχει μικρή περιεκτικότητα σε υγρασία και πτητικές ουσίες. Ο οπτάνθρακας των εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, όπου λειτουργεί ως πηγή ενέργειας και χημικός παράγοντας. Μπρικέττες/ Briquettes: Οι BKB είναι συνθετικό καύσιμο που παρασκευάζεται από λιγνίτη/φαιάνθρακα, με μπρικετοποίηση σε υψηλή θερμοκρασία χωρίς την προσθήκη παράγοντα δέσμευσης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις μπρικέτες τύρφης, καθώς και τους λεπτούς κόκκους και τη σκόνη ξηρού λιγνίτη. Πετρέλαιο & Προϊόντα Αργό Πετρέλαιο/Crude oil: Το αργό πετρέλαιο είναι ορυκτέλαιο φυσικής προέλευσης το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό υδρογονανθράκων και μη επιθυμητών συστατικών, όπως το θείο. Υπάρχει σε υγρή φάση σε συνήθη επιφανειακή θερμοκρασία και πίεση και τα φυσικά χαρακτηριστικά του (πυκνότητα, ιξώδες κ.λπ.) ποικίλλουν σημαντικά Προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων /Refinery Feedstocks: Ένα αέριο πετροχημικής βιομηχανίας, συνδυασμός προϊόντων που παράγονται από το ακατέργαστο πετρέλαιο και, προορίζονται για την περαιτέρω επεξεργασία στη πετροχημική βιομηχανία Προϊόντα Πετρελαίου Μαζούτ (Υπολείμματα διύλισης πετρελαίου εξωτερικής καύσης) / Residual fuel oil: Όλα τα κατάλοιπα (βαρέος) μαζούτ (συμπεριλαμβανομένων αυτών που λαμβάνονται με ανάμειξη). Το κινηματικό ιξώδες είναι άνω των 10 cst στους 80 o C. Το σημείο ανάφλεξης είναι πάντα άνω των 50 o C και η πυκνότητα υπερβαίνει πάντα το 0,90 kg/l. Πετρέλαιο/ gas/diesel oil: Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ είναι, πρωτίστως, ένα μέσο απόσταγμα που αποστάζεται σε θερμοκρασία μεταξύ 180 o C και 380 o C. Περιλαμβάνει συστατικά ανάμειξης. : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 21

22 Βενζίνη/ motor gasoline: Η βενζίνη για κινητήρες αποτελείται από μείγμα ελαφρών υδρογονανθράκων που αποστάζονται μεταξύ 35 oc και 215 oc. Χρησιμοποιείται ως καύσιμο για κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα σε χερσαία οχήματα. Η βενζίνη για κινητήρες μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα, οξυγονούχες ενώσεις και ενισχυτές οκτανίων, καθώς και ενώσεις μολύβδου όπως το TEL και το TML. Περιλαμβάνει επίσης συστατικά ανάμειξης με βενζίνη για κινητήρες (εκτός από πρόσθετα/ οξυγονούχες ενώσεις), π.χ. κλάσματα αλκυλίωσης, ισομερισμού ή ανασχηματισμού, ή βενζίνη πυρόλυσης που προορίζεται για χρήση ως τελική βενζίνη για κινητήρες. Πετρελαϊκό Κωκ/ Petroleum coke: Το κωκ είναι το στερεό ανθρακούχα υλικά που προέρχονται από απόσταξη ανθρακούχων υδρογονανθράκων χαμηλής τέφρας, χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ασφαλτούχου άνθρακα Νάφθα/ Naphtha : Η νάφθα είναι ένα προϊόν εφοδιασμού που προορίζεται είτε για τη βιομηχανία πετροχημικών (π.χ. παρασκευή αιθυλενίου ή παραγωγή αρωματικών ενώσεων) είτε για την παραγωγή βενζίνης με τη μετατροπή ή τον ισομερισμό στο διυλιστήριο. Αέριο Διυλιστηρίων / Refinery Gas: Το αέριο διυλιστηρίων περιλαμβάνει ένα μείγμα μη συμπυκνούμενων αερίων που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και ολεφίνες που λαμβάνονται κατά την απόσταξη αργού πετρελαίου ή την επεξεργασία προϊόντων πετρελαίου (π.χ. πυρόλυση) στα διυλιστήρια Άσφαλτος/ Bitumen: Αποτελείτε από υδρογονανθρακούχες ενώσεις με λίγο οξυγόνο, άζωτο και συχνά με θείο που περιέχουν αναμεμιγμένες γαιώδεις ουσίες. Επειδή πρόκειται για άμορφες ουσίες μή κρυσταλλικές, οι φυσικές και χημικές ιδιότητές τους ποικίλλουν σε ευρύτατα όρια. Γενικά έχουν μαύρο χρώμα, είναι τελείως αδιαφανείς, σκληρότητας 1 2, και ειδικού βάρους 1,1 1,2. Κηροί/Waxes: Οι κηροί παραφίνης περιλαμβάνουν τους πλήρως εξευγενισμένους κηρούς παραφίνης και τους ημιεξευγενισμένους κηρούς παραφίνης Καύσιμα Αεριοθουμένων/ Jet Fuels : Απόσταγμα που χρησιμοποιείται σε αεροσκάφη με αεριοστρόβιλο κινητήρα. Διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά απόσταξης σε θερμοκρασίες μεταξύ 150 oc και 300 oc (γενικώς, όχι άνω των 250 oc) και το ίδιο σημείο ανάφλεξης με την κηροζίνη. Υγραέριο/ LPG: Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) αποτελείται από ελαφρείς παραφινικούς υδρογονάνθρακες, οι οποίοι προέρχονται από τις διεργασίες διύλισης, τη σταθεροποίηση αργού πετρελαίου και τις μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου. Αποτελείται ιδίως από : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 22

23 προπάνιο (C3H8) και βουτάνιο (C4Hl0) ή από συνδυασμό των δύο στοιχείων Άλλα πετρελαϊκά προϊόντα/ Other petroleum products: Όλα τα προϊόντα για τα οποία δεν γίνεται ειδική μνεία παραπάνω, όπως π.χ.: άσφαλτος και θείο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αρωματικές ενώσεις (π.χ. BTX ή βενζόλιο, τολουένιο και ξυλόλιο) και ολεφίνες (π.χ. προπυλένιο) που παράγονται στα διυλιστήρια. Κηροζίνη /Kerosenes: Εξευγενισμένο απόσταγμα πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε τομείς άλλους από τις εναέριες μεταφορές. Η θερμοκρασία απόσταξης κυμαίνεται μεταξύ 150 oc και 300 oc. Αέρια Καύσιμα Φυσικό Αέριο/ Natural Gas: Το φυσικό αέριο, το οποίο περιλαμβάνει αέρια (κυρίως, μεθάνιο) που βρίσκονται σε υπόγεια κοιτάσματα, σε υγρή ή αέρια μορφή. Περιλαμβάνει τόσο τα «μη συναφή» αέρια που προέρχονται από κοιτάσματα υδρογονανθράκων μόνο σε αεριώδη μορφή, όσο και τα «συναφή» αέρια που παράγονται σε συνδυασμό με αργό πετρέλαιο, καθώς και το μεθάνιο που λαμβάνεται από όλα τα ορυχεία (αέριο ανθρακωρυχείων) ή από φλέβα άνθρακα (αέριο φλέβας άνθρακα). Αέριο Πόλης/ Gaswork Gas: Το 1984 σταμάτησε η παραγωγή αερίου πόλης στο "Γκάζι" και το αέριο άρχισε να παράγεται στις εγκαταστάσεις των κρατικών διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο (ΕΛ.Δ.Α). Το αέριο αυτό προέρχονταν από σχάση νάφθας και εμπλουτίζονταν με LPG Αέριο Οπτανθρακαμίνου/ Coke Oven Gas: Λαμβάνεται ως παραπροϊόν από τη μεταποίηση οπτάνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα. Αέριο Υψικαμίνου/ Blast Furnace Gas: Παράγεται κατά την καύση οπτάνθρακα σε υψικαμίνους στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Λαμβάνεται και χρησιμοποιείται ως καύσιμο εν μέρει εντός της εγκατάστασης και εν μέρει σε άλλες διεργασίες της βιομηχανίας χάλυβα ή σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την καύση του Θερμότητα: Αναφέρονται οι σταθμοί παραγωγής θερμότητας των παραγωγών που ασκούν τη βασική δραστηριότητά τους. ΑΠΕ Βιομάζα/ Biomass: Η κατηγορία αυτή καλύπτει τις οργανικές, μη ορυκτές ύλες βιολογικής προέλευσης, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού Γεωθερμία/ Geothermal: Θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό του φλοιού της γης, συνήθως με τη μορφή ζεστού νερού ή ατμού. Η παραγόμενη ενέργεια αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της ενθαλπίας του υγρού : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 23

24 που εξέρχεται από την οπή γεώτρησης και της ενθαλπίας του υγρού που αποβάλλεται στο τέλος. Ηλιακή Ενέργεια (θερμική) / Solar Energy (thermal): Η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή ζεστού νερού και ηλεκτρισμού. Η ενέργεια που παράγεται αποτελεί τη θερμότητα που εκλύεται στο μέσο μεταφοράς θερμότητας, δηλαδή είναι η προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια μείον τις οπτικές απώλειες και τις απώλειες των συλλεκτών Βιοαέριο/ Biogas: Αέριο που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται με αναερόβια αποσύνθεση βιομάζας. Βιοντίζελ/biodiesel: Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει το βιοντίζελ (μεθυλεστέρας που παράγεται από φυτικά ή ζωικά έλαια, ποιότητας ντίζελ), το βιοδιμεθυλαιθέρα (διμεθυλαιθέρας που παράγεται από βιομάζα), το βιοκαύσιμο Fischer Tropsch (βιοκαύσιμο διεργασίας Fischer Tropsch που παράγεται από βιομάζα), το βιοέλαιο ψυχρής έκθλιψης (έλαιο που παράγεται από ελαιώδεις σπόρους μόνο με μηχανική επεξεργασία) και κάθε άλλο υγρό βιοκαύσιμο που προστίθεται σε ντίζελ μεταφοράς, αναμειγνύεται με αυτό ή χρησιμοποιείται απευθείας ως τέτοιο. Βιομηχανικά Απόβλητα (μη ανανεώσιμα) / Industrial Wastes (non renewable): Απορρίμματα που παράγονται από νοικοκυριά, νοσοκομεία και τον τριτογενή τομέα, τα οποία καίγονται σε ειδικές εγκαταστάσεις, με βάση την καθαρή θερμογόνο δύναμη. Κατανάλωση Ενεργειακού Τομέα / Energy consumption of the energy sector: Ποσότητες που καταναλώνονται από τον ενεργειακό τομέα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων εξόρυξης (μεταλλευμάτων, πετρελαίου και αερίου) ή για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μετατροπής. Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι ποσότητες καυσίμων που μετατρέπονται σε άλλη μορφή ενέργειας (οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Τομέας μετατροπής») ή χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία πετρελαιαγωγών και αγωγών μεταφοράς αερίου και πολτού άνθρακα (οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Τομέας μεταφορών»). Περιλαμβάνει τη μεταποίηση χημικών ουσιών για τη διάσπαση και τη σύντηξη του ατόμου και τα προϊόντα αυτών των διεργασιών. Ενεργειακά Δίκτυα (απώλειες διανομής) / Distribution losses : Καταγράφονται οι απώλειες εκφρασμένες σε ενέργεια από τα δίκτυα Ηλεκτρισμού και ΦΑ. Διαθέσιμο (ποσό ενέργειας) προς τελική κατανάλωση/ Available for final energy consumption: Η διαθέσιμη ενέργεια προς τελική χρήση. Τελική ενεργειακή κατανάλωση για μη ενεργειακή χρήση/ Final non energy consumption: Ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στους διάφορους τομείς δηλαδή που δεν καταναλώνονται ως καύσιμα ούτε μετατρέπονται σε άλλο καύσιμο. Μη ενεργειακή χρήση σε χημική & πετροχημική βιομηχανία/ Non energy in chemical industry (petrochemical incl) : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 24

25 Τελική ενεργειακή κατανάλωση/ Final energy consumption: Συνολική κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία, στις μεταφορές και σε άλλους τομείς. Πρόκειται για ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια, βάσει της Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη [Κ.Θ.Δ.] των καυσίμων που καταναλώνονται από τις βιομηχανίες για τη στήριξη των κύριων ενεργειακών δραστηριοτήτων τους. Οι Βιομηχανίες που αναφέρονται στο ΕΠΣΕ, ακολουθούν την κατηγοριοποίηση κατά NACE Rev. II, της ταξινόμησης των κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας της Eurostat. Οι βιομηχανίες είναι οι εξής: Σιδήρου και Χάλυβα / Iron and Steel Μη σιδηρούχα μέταλλα/ Non ferrous metals Μη μεταλλικά ορυκτά (Βιομηχανία υάλου, κεραμικών, τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών)/ Non metallic minerals Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος/ Textile and leather Ορυχεία και λατομεία/ Mining and quarrying (Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας) Εξοπλισμός μεταφορών / Transport equipment (Βιομηχανίες εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις μεταφορές) Χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση/ Pulp, paper and printing (Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την αναπαραγωγή προ εγγεγραμμένων μέσων εγγραφής.) Τρόφιμα, ποτά και καπνός/ Food, beverages and tobacco Χημικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των πετροχημικών προϊόντων)/ Chemical (including petrochemical) Άλλη Βιομηχανία (Κατανάλωση σε τομείς που δεν καλύπτονται παραπάνω)/ not elsewhere specified industry Ένας ακόμη κλάδος της βιομηχανίας αποτελείται από τη Μη ενεργειακή χρήση/final nonenergy consumption δηλαδή ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στους διάφορους τομείς και δεν καταναλώνονται ως καύσιμα, ούτε μετατρέπονται σε άλλο καύσιμο. Έχουμε στο ΕΠΣΕ την : Μη Ενεργειακή Χρήση στη Χημική & Πετροχημική Βιομ. / Chemical industry Μη Ενεργειακή χρήση Άλλοι Τομείς/Other sectors Οικιακός Τομέας/Residential sector: Εδώ δηλώνονται τα καύσιμα που καταναλώνονται από όλα τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των «νοικοκυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό». Τριτογενής Τομέας/ Tertiary Sector: Εδώ δηλώνονται τα καύσιμα σε ενέργεια, βάσει της Κ.Θ.Δ. των καυσίμων που καταναλώνονται από τον ευρύτερο τριτογενή τομέα ( Βιοτεχνίες, Εμπορικά κτίρια κτλ.) Τομέας μεταφορών/ Transport sector: Αναφερόμαστε στην ενέργεια που χρησιμοποιείται σε όλες τις δραστηριότητες μεταφοράς, ανεξάρτητα από τον οικονομικό τομέα στον οποίο πραγματοποιείται η δραστηριότητα. Οι μεταφορές διακρίνονται σε: : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 25

26 Οδικές/ road transport: Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που χρησιμοποιούνται σε οδικά οχήματα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από αγροτικά οχήματα σε αυτοκινητοδρόμους και τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται σε οδικά οχήματα. Εγχώρια ναυσιπλοΐα/ domestic navigation: Οι ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που διανέμονται σε σκάφη οποιασδήποτε σημαίας, τα οποία δεν εκτελούν δρομολόγια διεθνούς ναυσιπλοΐας. Σιδηρόδρομοι/ rail: Οι ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που καταναλώνεται στις σιδηροδρομικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού σιδηροδρομικού δικτύου. Εγχώριες αερομεταφορές/ domestic aviation: Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια, αεροπλάνων που διανέμονται σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις εσωτερικού εμπορικού, ιδιωτικού, γεωργικού κ.ά. Διεθνής αερομεταφορές/ international aviation: Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια αεροπλάνων που διανέμονται σε αεροσκάφη διεθνούς αεροπορίας. Η διάκριση των αερομεταφορών σε εσωτερικές και διεθνείς πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τον τόπο απογείωσης και τον τόπο προσγείωσης, και όχι με βάση την εθνικότητα της αεροπορικής εταιρείας. Αγροτικός Τομέας/ Agriculture forestry fishing: Καύσιμα τα οποία καταναλώνονται εκφρασμένα σε ενέργεια από χρήστες που ταξινομούνται στην κατηγορία «Γεωργία, θήρα και δασοκομία». Επίσης καύσιμα που διανέμονται για εσωτερική αλιεία, παράκτια αλιεία και αλιεία βαθέων υδάτων. Στατιστική Απόκλιση / Statistical Difference : Ορίζεται ως η διαφορά της υπολογιζόμενης τιμής ενός μεγέθους μείον τη διαπιστωθείσα τιμή του ίδιου μεγέθους. Η ορολογία η οποία χρησιμοποιείται στο ΕΠΣΕ είναι προσαρμοσμένη στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τις στατιστικές της ενέργειας. Επικοινωνία Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΕΠΣΕ: ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19χλμ Λεώφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Αττικής Τηλ Fax: : 5BΕπικοινωνία 26

27 URL: : 5BΕπικοινωνία 27