Εθνικό Πληροφοριακό. Οδηγός Χρήσης. Οκτώβριος 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Πληροφοριακό. Οδηγός Χρήσης. Οκτώβριος 10"

Transcript

1 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενέργεια ς Οδηγός Χρήσης Οκτώβριος 10 Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια (Ε.Π.Σ.Ε.) του ΥΠΕΚΑ αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας [ΚΑΠΕ] και το τέως Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Μέτρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης [ΚΠΣ]. Η επέκταση και ολοκλήρωσή του υποστηρίχθηκε από το έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Άσκησης Ενεργειακής Πολιτικής' του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας' του Γ ΚΠΣ. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης αποτελέσματα για την εκτίμηση του δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα οποία εξάχθηκαν στο πλαίσιο έργων του Β & Γ ΚΠΣ τα οποία υλοποιήθηκαν από το ΚΑΠΕ.

2 Περιεχόμενα 1. Διαχείριση Περιγραφικών στοιχείων Νομοθεσία Διαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων Ενεργειακά Ισοζύγια Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία Γενικά Περιγραφή Λογισμικού Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Ηλεκτρικό Δίκτυο Φυσικοί Πόροι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Φυσικό αέριο και πετρέλαιο ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τομέας Παραγωγής και Μετατροπής Ενεργειακά Προϊόντα Τελική ενεργειακή κατανάλωση/ Final energy consumption: Επικοινωνία : 0BΔιαχείριση Περιγραφικών στοιχείων 2

3 1. Διαχείριση Περιγραφικών στοιχείων Η εισαγωγική οθόνη της εφαρμογής παρουσιάζει όλα τα τμήματα από τα οποία αποτελείται το πληροφοριακό σύστημα για την ενέργεια. Στα περιγραφικά στοιχεία ανήκουν τα δεδομένα που αφορούν τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τον ενεργειακό κλάδο. Εικόνα 1: Κεντρική Οθόνη ΕΠΣΕ 1.1 Νομοθεσία Η βάση δεδομένων περιέχει τα αρχεία του νομοθετικού πλαισίου σε μορφή pdf που μπορεί να δει ο χρήστης στην οθόνη του. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να επιλέξει μεταξύ νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, εθνικού κανονισμού και εθνικής τελικής πράξης σε ότι αφορά στην ελληνική νομοθεσία, ενώ από την ευρωπαϊκή μπορεί να αναζητήσει ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αποφάσεις της επιτροπής ή του συμβουλίου, οδηγίες, ψηφίσματα ή ευρωπαϊκές τελικές πράξεις. Επιπρόσθετα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει το σχετικό νομοθετικό κείμενο ανάλογα με το είδος ή τον τομέα εφαρμογής που τον ενδιαφέρει. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά. Παράδειγμα Έστω ότι ο χρήστης αναζητά την ελληνική νομοθεσία που αφορά στην πρωτογενή παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, τότε στην οθόνη αναζήτησης (Εικόνα 2) επιλέγει τα ακόλουθα: : 0BΔιαχείριση Περιγραφικών στοιχείων 3

4 Τύπος: Ελληνική Νομοθεσία Ενεργειακός Τομέας: Α5. ΑΠΕ Τομέας Εφαρμογής: Β. Πρωτογενής Παραγωγή και στη συνέχεια επιλέγει την «αναζήτηση». Εικόνα 2: Οθόνη Αναζήτησης νομοθεσίας Εικόνα 3: Οθόνη αποτελεσμάτων νομοθεσίας Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κείμενο που τον ενδιαφέρει και να δει τη σύντομη περιγραφή του, με τη μορφή που εμφανίζεται στην Εικόνα 4. Επιπρόσθετα έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώσει (download) το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf. : 1BΝομοθεσία 4

5 Εικόνα 4: Σύντομη περιγραφή νομοθετικού κειμένου : 1BΝομοθεσία 5

6 2. Διαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 2.1 Ενεργειακά Ισοζύγια Το πρώτο τμήμα της διαχείρισης των ενεργειακών στατιστικών δεδομένων αφορά στην παρουσίαση των ενεργειακών ισοζυγιών της χώρας. Τα διαθέσιμα ισοζύγια αφορούν τα έτη από το 1960 έως τα τελευταία επίσημα δημοσιευμένα δεδομένα. Η αναζήτηση γίνεται σύμφωνα με το έτος, όπως Εικόνα 5: αναζήτηση ενεργειακών ισοζυγίων παρουσιάζεται στην εικόνα 2. Εικόνα 6: Εμφάνιση ενεργειακού ισοζυγίου Σημείωση: Τα δεδομένα που αφορούν στα έτη από το 1990 ως και σήμερα είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα στοιχεία της EUROSTAT 1 και διατίθενται σε αρχεία MS Excel. 2.2 Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία Γενικά Η διαχείριση των ενεργειακών στατιστικών στοιχείων γίνεται έχοντας ως βάση την έννοια του Ενεργειακού Συστήματος Αναφοράς [ΕΣΑ]. Το Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς είναι ένα διμερές γράφημα, καθώς αποτελείται από δύο ειδών «αντικείμενα»: τις διεργασίες και τα ενεργειακά προϊόντα. Τα ενεργειακά προϊόντα είναι όλες οι ενεργειακές μορφές που χρησιμοποιούνται σε ένα ενεργειακό σύστημα. Οι διεργασίες μετατρέπουν ένα ή περισσότερα ενεργειακά προϊόντα σε 1 : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 6

7 κάποια άλλα. Η ροή των ενεργειακών προϊόντων συμβολίζεται με γραμμές μέσα στο διάγραμμα. Οι βασικοί κανόνες που διέπουν το ΕΣΑ είναι: Δύο ενεργειακά προϊόντα ή δύο διεργασίες δε μπορούν να συνδεθούν απευθείας μεταξύ τους. Επομένως προϊόντα και διεργασίες εναλλάσσονται στο δίκτυο των ροών. Μια διεργασία πρέπει να έχει τουλάχιστον μία είσοδο και μία έξοδο. Ένα προϊόν πρέπει να συνδέεται τουλάχιστον με μία διεργασία. Τα προϊόντα που καταναλώνονται παρουσιάζονται στα αριστερά μιας διεργασίας και τα παραγόμενα προϊόντα στα δεξιά της διεργασίας. Όπως προαναφέρθηκε τα ενεργειακά προϊόντα είναι οι ενεργειακές μορφές που χρησιμοποιούνται στο ενεργειακό σύστημα, όπως ορυκτά καύσιμα, ηλεκτρισμός, ΑΠΕ κλπ. Οι διεργασίες στο ΕΣΑ αναφέρονται στα στοιχεία του ενεργειακού συστήματος που παράγουν, καταναλώνουν ή μετατρέπουν μια ενεργειακή μορφή σε μία άλλη, π.χ. ορυχεία άνθρακα, θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, δίκτυα φυσικού αερίου, καυστήρες κεντρικών θερμάνσεων κλπ. Πρωτογενής Ενέργεια Δευτερογενής Ενέργειας Τελική Ενέργεια Ωφέλιμη Ενέργεια Εξόρυξη Μετατροπή Σχήμα 1: Συνοπτικό Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς Μεταφορά & Διανομή Τεχνολογίες Τελικής Χρήσης Τα προϊόντα και οι διεργασίες μπορούν να ομαδοποιηθούν στο Ενεργειακό Σύστημα Αναφοράς. Το ανώτερο επίπεδο ομαδοποίησης παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΣΑ αντιπροσωπεύει το ενεργειακό σύστημα της χώρας, είναι σαφές ότι αυτό θα αλλάζει χρονικά. Η μονάδα χρόνου που χρησιμοποιείται συνήθως είναι το έτος. Επομένως το ΕΣΑ θα πρέπει να μεταβάλλεται κάθε χρόνο για να λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες μεταβολές του πραγματικού ενεργειακού συστήματος. : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 7

8 2.2.2 Περιγραφή Λογισμικού Το κυρίως τμήμα διαχείρισης ενεργειακών στατιστικών στοιχείων, παρουσιάζει συγκεντρωτικά στοιχεία από το 1960 έως τα τελευταία επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία. Ο χρήστης εισάγεται στο τμήμα του λογισμικού όπου μπορεί να αναζητήσει και να ανακτήσει πληροφορίες, από τη βάση δεδομένων του συστήματος. Το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του τμήματος του λογισμικού είναι το γεγονός ότι είναι δομημένο πάνω στην αρχή του Ενεργειακού Συστήματος Αναφοράς (ΕΣΑ). Αυτή η ιδιότητα παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα για περίπλοκες αναζητήσεις στη βάση, οι οποίες δεν είναι προδιαγραμμένες με κάποιο τρόπο. Η πρώτη οθόνη παρουσιάζει γραφικά το δέντρο των διεργασιών που έχουν καθοριστεί από τους σχεδιαστές του ΕΣΑ. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο για τον χρήστη να καταλάβει τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων διεργασιών. Το αντίστοιχο δέντρο των ενεργειακών προϊόντων εμφανίζεται με την επιλογή που υπάρχει στο πάνω μέρος της οθόνης. Ο χρήστης επιλέγει ένα εκ των δύο δέντρων για τις αναζητήσεις του σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναζητά. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης αναζητά τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία, θα χρησιμοποιήσει το δέντρο των διεργασιών ενώ εάν αναζητά την συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού θα χρησιμοποιήσει το δέντρο των προϊόντων. Δέντρο Διεργασιών Εικόνα 7 & Εικόνα 8: Δένδρο Διεργασιών Η πρώτη οθόνη παρουσιάζει το αρχικό επίπεδο ομαδοποίησης των διεργασιών που έχουν ορισθεί στο σύστημα. Μετακινώντας τον κέρσορα πάνω σε μία διεργασία ο χρήστης μπορεί να δει τον κλάδο του δένδρου που ξεκινά από αυτή τη διεργασία. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να συνεχίσει έως το επίπεδο της μέγιστης ανάλυσης. Ο χρήστης στη συνέχεια επιλέγει τη διεργασία που τον ενδιαφέρει. Στο νέο παράθυρο εμφανίζεται η διεργασία, στα αριστερά ο τίτλος Προϊόντα Εισόδου και στα δεξιά Προϊόντα Εξόδου. Κάνοντας κλίκ στα προϊόντα εισόδου ή/και στα : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 8

9 προϊόντα εξόδου, εμφανίζεται το δέντρο των αντίστοιχων προϊόντων, το οποίο μπορεί να ανοιχθεί έως το τελευταίο διαθέσιμο επίπεδο. Ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει δύο ειδών πληροφορίες από αυτή την οθόνη. 1. Πληροφορίες σχετικά με τη διεργασία (Εικόνα 9) 2. Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα εισόδου και εξόδου. (Εικόνα 9) Πληροφορίες για τη διεργασία Επιλέγοντας τη διεργασία εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της διεργασίας. Επιλέγοντας τα χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν και πιέζοντας το «Αναζήτηση» παρουσιάζονται οι τιμές των χαρακτηριστικών που υπάρχουν στη βάση δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο ειδών αναφορών: Συνοπτική Αναφορά Αυτή η επιλογή παρουσιάζει τις τιμές των χαρακτηριστικών για την επιλεγμένη διεργασία. Λεπτομερής Αναφορά Αυτή η επιλογή παρουσιάζει τις τιμές των χαρακτηριστικών για κάθε μια από τις διεργασίες οι οποίες, στο δέντρο των διεργασιών, ανήκουν στον κλάδο που ξεκινά από την επιλεγμένη διεργασία. Δεδομένα για τα προϊόντα εισόδου και εξόδου από την διεργασία. Στην οθόνη όπου παρουσιάζεται η διεργασία με τα προϊόντα εισόδου και εξόδου, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα ή παραπάνω προϊόντα και να πιέσει την «Αναζήτηση». Η επόμενη οθόνη παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των ζευγών προϊόντος διεργασίας που έχουν επιλεχθεί, καθώς και των ιδιοτήτων. Στην συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για κάθε προϊόν, και τις ιδιότητες, και να κάνει την αναζήτηση. Υπάρχει και πάλι η επιλογή για συνοπτική και αναλυτική αναφορά. Η συνοπτική αναφορά θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα για την επιλεγμένη διεργασία, ενώ η λεπτομερής θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα για κάθε διεργασία που βρίσκεται ένα επίπεδο κάτω από την επιλεγμένη στο δέντρο των διεργασιών. Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης αναζητά μεγέθη ενέργειας, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ 5 διαφορετικών επιλογών εμφάνισης μονάδων μέτρησης (GJ, MWh, PJ, TJ, ktoe). Η εξορισμού μονάδα μέτρησης των αποτελεσμάτων είναι το GJ. : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 9

10 Εικόνα 9: Πληροφορίες ανά διεργασία και απεικόνιση παραδείγματος Εικόνα 10: Λεπτομερής αναφορά της διεργασίας του παραδείγματος Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης θέλει να βρει τη συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών από στους θερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και τη συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η πρώτη επιλογή είναι οι «Θερμικοί σταθμοί Η/Π». Επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι, ανοίγει καινούργια οθόνη που παρουσιάζει τα προϊόντα εισόδου και τα προϊόντα εξόδου της διεργασίας. Επιλέγονται τα προϊόντα που ενδιαφέρουν, Μαζούτ, Πετρέλαιο, Ηλεκτρισμός και Θερμότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση. (Εικόνα 9). Επιλογή «Αναζήτηση». : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 10

11 Η επόμενη οθόνη όπως φαίνεται επάνω παρουσιάζει τις ιδιότητες των προϊόντων και την δυνατότητα επιλογής λεπτομερούς ή συνοπτικής αναφοράς. Η συνοπτική αναφορά παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα, ενώ η λεπτομερής αναφορά, παρουσιάζει τα αποτελέσματα για κάθε διεργασία που βρίσκεται κάτω από τους «Θερμικούς Σταθμούς Η/Π», ξεχωριστά. : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 11

12 Δέντρο Προϊόντων Σ αυτή την οθόνη παρουσιάζεται το δέντρο των προϊόντων που υπάρχουν στο Ε.Σ.Α. Επιλέγοντας ένα προϊόν, η επόμενη οθόνη παρουσιάζει τις διεργασίες που το παράγουν και τις διεργασίες που το καταναλώνουν. Η μεθοδολογία ανάκτησης δεδομένων είναι ακριβώς ίδια με αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω για τις διεργασίες. Εικόνα 11: Δένδρο Προϊόντων : 2BΔιαχείριση Ενεργειακών Στατιστικών Στοιχείων 12

13 3. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Η πρόσβαση στο τμήμα του λογισμικού με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών γίνεται μέσω της επιλογής «Ενεργειακοί Χάρτες», η οποία βρίσκεται στην αρχική οθόνη του ΕΠΣΕ. Οι διαθέσιμοι ενεργειακοί χάρτες, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί με χρήση του λογισμικού ArcIMS, αφορούν στα ακόλουθα: Ηλεκτρικό Δίκτυο Φυσικοί Πόροι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Φυσικό αέριο και πετρέλαιο. 3.1 Ηλεκτρικό Δίκτυο Στο θεματικό αυτό χάρτη, παρουσιάζεται όλο το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, με τους σταθμούς παραγωγής. Ο χρήστης επιλέγει τα ενεργά στοιχεία (active layer) από τον κατάλογο που εμφανίζεται στην θέση του υπομνήματος, όταν πιέσει την πρώτη αριστερά επιλογή από το αριστερό μενού. : 3BΓεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 13

14 Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την κλίμακα του χάρτη με τις επιλογές:. Μπορεί επίσης να πάρει πληροφορίες για τα στοιχεία που έχει ορίσει σαν ενεργά (active layer). Με την επιλογή από το αριστερό μενού, και επιλέγοντας έναν σταθμό παραγωγής για παράδειγμα, παρουσιάζονται σύντομες πληροφορίες για τον σταθμό αυτό: όνομα, είδος σταθμού και εγκατεστημένη ισχύς. 3.2 Φυσικοί Πόροι Ο θεματικός χάρτης με τους φυσικούς πόρους παρουσιάζει τα κοιτάσματα λιγνίτη και τα γεωθερμικά πεδία της χώρας. Υπάρχουν πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά τα κοιτάσματα που μπορούν να ανακτηθούν από τον χρήστη, χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία που έχει περιγραφεί. Στον συγκεκριμένο θεματικό χάρτη υπάρχει η επιπλέον δυνατότητα ανάκλησης λεπτομερών στοιχείων με χρήση της επιλογής από το αριστερό μενού και στη συνέχεια επιλέγοντας κάποιο συγκεκριμένο κοίτασμα. : 3BΓεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 14

15 3.3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ο θεματικός χάρτης για τις ΑΠΕ παρουσιάζει όλες τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών, σταθμών βιοαερίου κλπ. Υπάρχει και πάλι η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών όπως περιγράφηκε στα προηγούμενα. 3.4 Φυσικό αέριο και πετρέλαιο Ο θεματικός χάρτης του φυσικού αερίου και πετρελαίου παρουσιάζει: Την γεωγραφική θέση του δικτύου μεταφοράς του φ. αερίου (αγωγοί υψηλής πίεσης ) Τη θέση σταθμών αποθήκευσης φ. αερίου Τη γεωγραφική θέση των περιοχών κατανάλωσης φυσικού αερίου Τη θέση των διυλιστηρίων Τη γεωγραφική θέση των περιοχών που διέπονται από τις άδειες αναζήτηση υδρογονανθράκων. Τη θέση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων που αντλούνται σήμερα. Υπάρχει και πάλι η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών όπως περιγράφηκε στα προηγούμενα. : 3BΓεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 15

16 Παράδειγμα Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης επιθυμεί να δει την εγκατεστημένη ισχύ των αιολικών πάρκων που βρίσκονται στην περιοχή της Πελοποννήσου. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει είναι τα εξής: 1. Επιλογή του πεδίου «Ενεργειακοί Χάρτες» από την κεντρική οθόνη του ΕΠΣΕ. 2. Επιλογή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» 3. Επιλέγοντας το πρώτο εικονίδιο της αριστερής κολώνας της εργαλειοθήκης εμφανίζονται τα ενεργά στοιχεία της εφαρμογής (στη θέση του υπομνήματος εμφανίζονται οι επιλογές των layers). 4. Ο χρήστης επιλέγει να είναι ορατά τα στοιχεία που επιθυμεί και ενεργοποιεί το στοιχείο που τον ενδιαφέρει. Στην προκειμένη περίπτωση wind park locations : 3BΓεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 16

17 5. Επιλέγοντας το εικονίδιο από την εργαλειοθήκη ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη γεωγραφική περιοχή που τον ενδιαφέρει. Στο παράδειγμα Πελοπόννησος. 6. Στη συνέχεια εμφανίζεται σύντομη περιγραφή των στοιχείων τα οποία αναζητά ο χρήστης και αφορούν στην επιλεγμένη γεωγραφική περιοχή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τα σχετικά εργαλεία της εφαρμογής να υλοποιήσει σύνθετες αναζητήσεις. : 3BΓεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 17

18 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της ορολογίας, η οποία χρησιμοποιείται στο ΕΠΣΕ. Τομέας Παραγωγής και Μετατροπής Πρωτογενής Παραγωγή Πρωτογενής Παραγωγή (εγχώρια)/ Primary Production (indigenous): Ποσότητες εξορυσσόμενων ή παραγόμενων καυσίμων, οι οποίες υπολογίζονται μετά την ενδεχόμενη αφαίρεση αδρανών ουσιών. Η παραγωγή περιλαμβάνει τις ποσότητες που καταναλώνονται από τον παραγωγό κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. για θέρμανση ή για τη λειτουργία του εξοπλισμού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων), καθώς και τις ποσότητες που παρέχονται σε άλλους παραγωγούς ενέργειας για μετατροπή ή άλλες χρήσεις. Ως «εγχώρια παραγωγή», νοείται η παραγωγή από πόρους εντός του οικείου κράτους. Λιγνιτωρυχεία / coal mines: Αφορά τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους για την παραγωγή Η/Ε. Καταγράφονται οι ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια, βάσει της ΚΘΔ των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς και οι καταναλώσεις αντίστοιχα καυσίμων και Η/Ε (ίδιο καταναλώσεις) που απαιτούνται για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων τους. Εγκαταστάσεις Α Π Ε αποτελούμενες από : Υδροηλεκτρικά /hydro power( Καταγράφεται το σύνολο της παραχθείσας μικτής Η/Ε, όλων των Υ/Η σταθμών, μη συμπεριλαμβανομένου των αντλητικών) Αιολικά /Wind (Καταγράφεται το σύνολο της παραχθείσας μικτής Η/Ε, όλων των Α/Π, διασυνδεδεμένου και μη, δικτύου) Φ/Β / Solar (photovoltaic) (Καταγράφεται το σύνολο της παραχθείσας μικτής Η/Ε, όλων των Φ/Β σταθμών διασυνδεδεμένου και μη, δικτύου) Βιομάζα / biomass (Καταγράφεται το σύνολο της παραχθείσας μικτής Η/Ε, όλων των σταθμών βιομάζας & βιοαερίου, καθώς και οι ποσότητες βιοαερίου που καταναλώνονται εκφρασμένες σε ενέργεια, βάσει της Κ.Θ.Δ. του βιοαερίου, για την παραγωγή Η/Ε) Εξόρυξη πετρελαίου και αερίου/ Oil and Gas Extraction: Ποσότητες που καταναλώνονται ως καύσιμο κατά τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου και αερίου και σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου. Ανακυκλώσιμα προϊόντα/ Recycled products: Τελικά προϊόντα, εκφρασμένα σε ενέργεια, που περνούν για δεύτερη φορά από το εμπορικό δίκτυο, μετά τη διανομή τους στους τελικούς καταναλωτές (π.χ. μεταχειρισμένα λιπαντικά που αποτελούν αντικείμενο επανεπεξεργασίας). Αυτές οι ποσότητες θα πρέπει να διακρίνονται από τις επιστροφές από τη βιομηχανία πετροχημικών. : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 18

19 Εισαγωγές Εξαγωγές / Imports exports: Οι ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που θεωρούνται ότι εισάγονται ή ότι εξάγονται εφόσον περνούν τα πολιτικά σύνορα της χώρας, ανεξάρτητα από το αν εκτελωνίζονται ή όχι. Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας (Αποθήκες καυσίμων πλοίων)/ International marine bunkers: Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που διανέμονται σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας, τα οποία εκτελούν δρομολόγια διεθνούς ναυσιπλοΐας. Η διεθνής ναυσιπλοΐα περιλαμβάνει τον πλου στη θάλασσα, σε λίμνες και εσωτερικές πλωτές οδούς, και σε παράκτια ύδατα. Δεν περιλαμβάνονται τα εξής: Η κατανάλωση από πλοία που εκτελούν δρομολόγια εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η διάκριση της ναυσιπλοΐας σε εσωτερική και διεθνή πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τον λιμένα αναχώρησης και τον λιμένα άφιξης, και όχι με βάση τη σημαία ή την εθνικότητα του πλοίου, Η κατανάλωση από αλιευτικά σκάφη, κατανάλωση από το στρατό. Αυξομειώσεις αποθεμάτων/ Stock changes: Η διαφορά μεταξύ των αποθεμάτων στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, όσον αφορά τα αποθέματα που τηρούνται στην εθνική επικράτεια. Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση / Gross Inland Consumption: Η ποσότητα που υπολογίζεται ως εξής: Εγχώρια παραγωγή + Από άλλες πηγές + Εισαγωγές Εξαγωγές Καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας + Αυξομειώσεις αποθεμάτων Τομέας μετατροπής / Transformation Sector: Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους, καταγράφονται οι ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα σταθμό συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας δηλώνονται στην κατηγορία «Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους». Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των παραγωγών που ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους καταγράφονται ποσότητες καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) των αυτοπαραγωγών καταγράφονται οι ποσότητες καυσίμων που αντιστοιχούν στην ποσότητα ηλεκτρισμού που παράγεται και στην ποσότητα θερμότητας που πωλείται. Σταθμοί παραγωγής θερμότητας των αυτοπαραγωγών καταγράφονται οι ποσότητες καυσίμων που αντιστοιχούν στην ποσότητα θερμότητας που πωλείται. Δημόσιοι Θερμικοί Σταθμοί/ Public thermal power stations : Δημόσιοι θερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 19

20 Θερμικοί Σταθμοί Αυτοπαραγωγών/ Autoproducers thermal power stations: σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς. Θερμικοί Σταθμοί Τηλεθέρμανσης/ District heating plants: σταθμοί παραγωγής και διανομής θερμότητας Διυλιστήρια πετρελαίου/ Petroleum Refineries : Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων πετρελαίου. Μονάδες παραγωγής συσσωματωμάτων (μπρικετών φαιάνθρακα)/ Brown Coal Briquettes Peat Briquettes plants: Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καυσίμων. Εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης/ Coke Ovens: Ποσότητες που χρησιμοποιούνται εκφρασμένες σε ενέργεια, σε εγκαταστάσεις οπτανθρακοποίησης. Υψικάμινοι/ Blast Furnace: Ποσότητες άνθρακα που καταναλώνονται εκφρασμένες σε ενέργεια, οπτανθρακοποίησης και/ή ασφαλτούχου άνθρακα [που γενικώς αναφέρεται ως ΕΚΠ (έγχυση κονιοποιημένου άνθρακα)] και άνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης που μετατρέπονται μέσα σε υψικαμίνους. Εγκαταστάσεις Αερίου Πόλης/ Gasworks gasification works: Ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως ενέργεια εκφρασμένες σε ενέργεια σε εργοστάσια αερίου/σταθμούς αεριοποίησης Ανταλλαγές και μεταβιβάσεις, ανταποδόσεις/ Exchanges and transfers, returns : Ποσότητες εκφρασμένες ως ενέργεια και προκύπτουν από το άθροισμα των παρακάτω: Ανταλλασσόμενα προϊόντα (μεταφορές μεταξύ προϊόντων/ Interproduct transfers: Ποσότητες που αναταξινομούνται είτε επειδή άλλαξαν οι προδιαγραφές τους είτε επειδή αναμειγνύονται σε διαφορετικό προϊόν. Η αρνητική τιμή για ένα προϊόν αντισταθμίζεται από τη θετική τιμή (ή αρκετές τιμές) για ένα ή αρκετά προϊόντα και αντιστρόφως. Το καθαρό υπόλοιπο πρέπει να ισούται με το μηδέν. Μεταβιβαζόμενα προϊόντα (μεταφερθέντα)/ products transferred Εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία αναταξινομούνται ως προϊόντα εφοδιασμού για περαιτέρω επεξεργασία στο διυλιστήριο, χωρίς να διανεμηθούν στους τελικούς δικαιούχους. Ανταποδόσεις της πετροχημικής βιομηχανίας/ backflows from petrochemical industry: ποσότητες που επιστρέφονται από τη βιομηχανία πετροχημικών, οι οποίες, αν και δεν αποτελούν πρωτογενές καύσιμο, χρησιμοποιούνται απευθείας. Ενεργειακά Προϊόντα Ηλεκτρισμός Ορυκτά Καύσιμα Άνθρακας & Προϊόντα : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 20

21 Λιγνίτης/ lignite: Καφέ προς μαύρο, εύφλεκτο, οργανικό, ιζηματογενές ορυκτό με μεικτή θερμογόνο δύναμη μικρότερη από 24 MJ/kg για υλικό χωρίς στάχτη, και του οποίου η περιεκτικότητα σε νερό προσδιορίζεται σε θερμοκρασία 30 o C με σχετική υγρασία του αέρα 96 %. Λιθάνθρακας/ Hard coal: Κύριο συστατικό του είναι ο άνθρακας, ο οποίος αποτελεί το 50% του βάρους και άνω του 70% του όγκου του πετρώματος. Είναι ορυκτό καύσιμο και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας και ατσαλιού. Οπτάνθρακας/ Coke: Το στερεό προϊόν που λαμβάνεται με ανθρακοποίηση, κυρίως άνθρακα οπτανθρακοποίησης, σε υψηλή θερμοκρασία έχει μικρή περιεκτικότητα σε υγρασία και πτητικές ουσίες. Ο οπτάνθρακας των εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, όπου λειτουργεί ως πηγή ενέργειας και χημικός παράγοντας. Μπρικέττες/ Briquettes: Οι BKB είναι συνθετικό καύσιμο που παρασκευάζεται από λιγνίτη/φαιάνθρακα, με μπρικετοποίηση σε υψηλή θερμοκρασία χωρίς την προσθήκη παράγοντα δέσμευσης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις μπρικέτες τύρφης, καθώς και τους λεπτούς κόκκους και τη σκόνη ξηρού λιγνίτη. Πετρέλαιο & Προϊόντα Αργό Πετρέλαιο/Crude oil: Το αργό πετρέλαιο είναι ορυκτέλαιο φυσικής προέλευσης το οποίο περιλαμβάνει συνδυασμό υδρογονανθράκων και μη επιθυμητών συστατικών, όπως το θείο. Υπάρχει σε υγρή φάση σε συνήθη επιφανειακή θερμοκρασία και πίεση και τα φυσικά χαρακτηριστικά του (πυκνότητα, ιξώδες κ.λπ.) ποικίλλουν σημαντικά Προϊόντα εφοδιασμού διυλιστηρίων /Refinery Feedstocks: Ένα αέριο πετροχημικής βιομηχανίας, συνδυασμός προϊόντων που παράγονται από το ακατέργαστο πετρέλαιο και, προορίζονται για την περαιτέρω επεξεργασία στη πετροχημική βιομηχανία Προϊόντα Πετρελαίου Μαζούτ (Υπολείμματα διύλισης πετρελαίου εξωτερικής καύσης) / Residual fuel oil: Όλα τα κατάλοιπα (βαρέος) μαζούτ (συμπεριλαμβανομένων αυτών που λαμβάνονται με ανάμειξη). Το κινηματικό ιξώδες είναι άνω των 10 cst στους 80 o C. Το σημείο ανάφλεξης είναι πάντα άνω των 50 o C και η πυκνότητα υπερβαίνει πάντα το 0,90 kg/l. Πετρέλαιο/ gas/diesel oil: Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ είναι, πρωτίστως, ένα μέσο απόσταγμα που αποστάζεται σε θερμοκρασία μεταξύ 180 o C και 380 o C. Περιλαμβάνει συστατικά ανάμειξης. : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 21

22 Βενζίνη/ motor gasoline: Η βενζίνη για κινητήρες αποτελείται από μείγμα ελαφρών υδρογονανθράκων που αποστάζονται μεταξύ 35 oc και 215 oc. Χρησιμοποιείται ως καύσιμο για κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα σε χερσαία οχήματα. Η βενζίνη για κινητήρες μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα, οξυγονούχες ενώσεις και ενισχυτές οκτανίων, καθώς και ενώσεις μολύβδου όπως το TEL και το TML. Περιλαμβάνει επίσης συστατικά ανάμειξης με βενζίνη για κινητήρες (εκτός από πρόσθετα/ οξυγονούχες ενώσεις), π.χ. κλάσματα αλκυλίωσης, ισομερισμού ή ανασχηματισμού, ή βενζίνη πυρόλυσης που προορίζεται για χρήση ως τελική βενζίνη για κινητήρες. Πετρελαϊκό Κωκ/ Petroleum coke: Το κωκ είναι το στερεό ανθρακούχα υλικά που προέρχονται από απόσταξη ανθρακούχων υδρογονανθράκων χαμηλής τέφρας, χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ασφαλτούχου άνθρακα Νάφθα/ Naphtha : Η νάφθα είναι ένα προϊόν εφοδιασμού που προορίζεται είτε για τη βιομηχανία πετροχημικών (π.χ. παρασκευή αιθυλενίου ή παραγωγή αρωματικών ενώσεων) είτε για την παραγωγή βενζίνης με τη μετατροπή ή τον ισομερισμό στο διυλιστήριο. Αέριο Διυλιστηρίων / Refinery Gas: Το αέριο διυλιστηρίων περιλαμβάνει ένα μείγμα μη συμπυκνούμενων αερίων που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και ολεφίνες που λαμβάνονται κατά την απόσταξη αργού πετρελαίου ή την επεξεργασία προϊόντων πετρελαίου (π.χ. πυρόλυση) στα διυλιστήρια Άσφαλτος/ Bitumen: Αποτελείτε από υδρογονανθρακούχες ενώσεις με λίγο οξυγόνο, άζωτο και συχνά με θείο που περιέχουν αναμεμιγμένες γαιώδεις ουσίες. Επειδή πρόκειται για άμορφες ουσίες μή κρυσταλλικές, οι φυσικές και χημικές ιδιότητές τους ποικίλλουν σε ευρύτατα όρια. Γενικά έχουν μαύρο χρώμα, είναι τελείως αδιαφανείς, σκληρότητας 1 2, και ειδικού βάρους 1,1 1,2. Κηροί/Waxes: Οι κηροί παραφίνης περιλαμβάνουν τους πλήρως εξευγενισμένους κηρούς παραφίνης και τους ημιεξευγενισμένους κηρούς παραφίνης Καύσιμα Αεριοθουμένων/ Jet Fuels : Απόσταγμα που χρησιμοποιείται σε αεροσκάφη με αεριοστρόβιλο κινητήρα. Διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά απόσταξης σε θερμοκρασίες μεταξύ 150 oc και 300 oc (γενικώς, όχι άνω των 250 oc) και το ίδιο σημείο ανάφλεξης με την κηροζίνη. Υγραέριο/ LPG: Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) αποτελείται από ελαφρείς παραφινικούς υδρογονάνθρακες, οι οποίοι προέρχονται από τις διεργασίες διύλισης, τη σταθεροποίηση αργού πετρελαίου και τις μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου. Αποτελείται ιδίως από : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 22

23 προπάνιο (C3H8) και βουτάνιο (C4Hl0) ή από συνδυασμό των δύο στοιχείων Άλλα πετρελαϊκά προϊόντα/ Other petroleum products: Όλα τα προϊόντα για τα οποία δεν γίνεται ειδική μνεία παραπάνω, όπως π.χ.: άσφαλτος και θείο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αρωματικές ενώσεις (π.χ. BTX ή βενζόλιο, τολουένιο και ξυλόλιο) και ολεφίνες (π.χ. προπυλένιο) που παράγονται στα διυλιστήρια. Κηροζίνη /Kerosenes: Εξευγενισμένο απόσταγμα πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε τομείς άλλους από τις εναέριες μεταφορές. Η θερμοκρασία απόσταξης κυμαίνεται μεταξύ 150 oc και 300 oc. Αέρια Καύσιμα Φυσικό Αέριο/ Natural Gas: Το φυσικό αέριο, το οποίο περιλαμβάνει αέρια (κυρίως, μεθάνιο) που βρίσκονται σε υπόγεια κοιτάσματα, σε υγρή ή αέρια μορφή. Περιλαμβάνει τόσο τα «μη συναφή» αέρια που προέρχονται από κοιτάσματα υδρογονανθράκων μόνο σε αεριώδη μορφή, όσο και τα «συναφή» αέρια που παράγονται σε συνδυασμό με αργό πετρέλαιο, καθώς και το μεθάνιο που λαμβάνεται από όλα τα ορυχεία (αέριο ανθρακωρυχείων) ή από φλέβα άνθρακα (αέριο φλέβας άνθρακα). Αέριο Πόλης/ Gaswork Gas: Το 1984 σταμάτησε η παραγωγή αερίου πόλης στο "Γκάζι" και το αέριο άρχισε να παράγεται στις εγκαταστάσεις των κρατικών διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο (ΕΛ.Δ.Α). Το αέριο αυτό προέρχονταν από σχάση νάφθας και εμπλουτίζονταν με LPG Αέριο Οπτανθρακαμίνου/ Coke Oven Gas: Λαμβάνεται ως παραπροϊόν από τη μεταποίηση οπτάνθρακα εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης για την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα. Αέριο Υψικαμίνου/ Blast Furnace Gas: Παράγεται κατά την καύση οπτάνθρακα σε υψικαμίνους στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Λαμβάνεται και χρησιμοποιείται ως καύσιμο εν μέρει εντός της εγκατάστασης και εν μέρει σε άλλες διεργασίες της βιομηχανίας χάλυβα ή σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας που έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την καύση του Θερμότητα: Αναφέρονται οι σταθμοί παραγωγής θερμότητας των παραγωγών που ασκούν τη βασική δραστηριότητά τους. ΑΠΕ Βιομάζα/ Biomass: Η κατηγορία αυτή καλύπτει τις οργανικές, μη ορυκτές ύλες βιολογικής προέλευσης, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού Γεωθερμία/ Geothermal: Θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό του φλοιού της γης, συνήθως με τη μορφή ζεστού νερού ή ατμού. Η παραγόμενη ενέργεια αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της ενθαλπίας του υγρού : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 23

24 που εξέρχεται από την οπή γεώτρησης και της ενθαλπίας του υγρού που αποβάλλεται στο τέλος. Ηλιακή Ενέργεια (θερμική) / Solar Energy (thermal): Η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή ζεστού νερού και ηλεκτρισμού. Η ενέργεια που παράγεται αποτελεί τη θερμότητα που εκλύεται στο μέσο μεταφοράς θερμότητας, δηλαδή είναι η προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια μείον τις οπτικές απώλειες και τις απώλειες των συλλεκτών Βιοαέριο/ Biogas: Αέριο που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται με αναερόβια αποσύνθεση βιομάζας. Βιοντίζελ/biodiesel: Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει το βιοντίζελ (μεθυλεστέρας που παράγεται από φυτικά ή ζωικά έλαια, ποιότητας ντίζελ), το βιοδιμεθυλαιθέρα (διμεθυλαιθέρας που παράγεται από βιομάζα), το βιοκαύσιμο Fischer Tropsch (βιοκαύσιμο διεργασίας Fischer Tropsch που παράγεται από βιομάζα), το βιοέλαιο ψυχρής έκθλιψης (έλαιο που παράγεται από ελαιώδεις σπόρους μόνο με μηχανική επεξεργασία) και κάθε άλλο υγρό βιοκαύσιμο που προστίθεται σε ντίζελ μεταφοράς, αναμειγνύεται με αυτό ή χρησιμοποιείται απευθείας ως τέτοιο. Βιομηχανικά Απόβλητα (μη ανανεώσιμα) / Industrial Wastes (non renewable): Απορρίμματα που παράγονται από νοικοκυριά, νοσοκομεία και τον τριτογενή τομέα, τα οποία καίγονται σε ειδικές εγκαταστάσεις, με βάση την καθαρή θερμογόνο δύναμη. Κατανάλωση Ενεργειακού Τομέα / Energy consumption of the energy sector: Ποσότητες που καταναλώνονται από τον ενεργειακό τομέα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων εξόρυξης (μεταλλευμάτων, πετρελαίου και αερίου) ή για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μετατροπής. Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι ποσότητες καυσίμων που μετατρέπονται σε άλλη μορφή ενέργειας (οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Τομέας μετατροπής») ή χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία πετρελαιαγωγών και αγωγών μεταφοράς αερίου και πολτού άνθρακα (οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία «Τομέας μεταφορών»). Περιλαμβάνει τη μεταποίηση χημικών ουσιών για τη διάσπαση και τη σύντηξη του ατόμου και τα προϊόντα αυτών των διεργασιών. Ενεργειακά Δίκτυα (απώλειες διανομής) / Distribution losses : Καταγράφονται οι απώλειες εκφρασμένες σε ενέργεια από τα δίκτυα Ηλεκτρισμού και ΦΑ. Διαθέσιμο (ποσό ενέργειας) προς τελική κατανάλωση/ Available for final energy consumption: Η διαθέσιμη ενέργεια προς τελική χρήση. Τελική ενεργειακή κατανάλωση για μη ενεργειακή χρήση/ Final non energy consumption: Ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στους διάφορους τομείς δηλαδή που δεν καταναλώνονται ως καύσιμα ούτε μετατρέπονται σε άλλο καύσιμο. Μη ενεργειακή χρήση σε χημική & πετροχημική βιομηχανία/ Non energy in chemical industry (petrochemical incl) : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 24

25 Τελική ενεργειακή κατανάλωση/ Final energy consumption: Συνολική κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία, στις μεταφορές και σε άλλους τομείς. Πρόκειται για ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια, βάσει της Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη [Κ.Θ.Δ.] των καυσίμων που καταναλώνονται από τις βιομηχανίες για τη στήριξη των κύριων ενεργειακών δραστηριοτήτων τους. Οι Βιομηχανίες που αναφέρονται στο ΕΠΣΕ, ακολουθούν την κατηγοριοποίηση κατά NACE Rev. II, της ταξινόμησης των κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας της Eurostat. Οι βιομηχανίες είναι οι εξής: Σιδήρου και Χάλυβα / Iron and Steel Μη σιδηρούχα μέταλλα/ Non ferrous metals Μη μεταλλικά ορυκτά (Βιομηχανία υάλου, κεραμικών, τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών)/ Non metallic minerals Κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία δέρματος/ Textile and leather Ορυχεία και λατομεία/ Mining and quarrying (Από την κατηγορία αυτή αποκλείονται οι βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας) Εξοπλισμός μεταφορών / Transport equipment (Βιομηχανίες εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις μεταφορές) Χαρτοπολτός, χαρτί και εκτύπωση/ Pulp, paper and printing (Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την αναπαραγωγή προ εγγεγραμμένων μέσων εγγραφής.) Τρόφιμα, ποτά και καπνός/ Food, beverages and tobacco Χημικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των πετροχημικών προϊόντων)/ Chemical (including petrochemical) Άλλη Βιομηχανία (Κατανάλωση σε τομείς που δεν καλύπτονται παραπάνω)/ not elsewhere specified industry Ένας ακόμη κλάδος της βιομηχανίας αποτελείται από τη Μη ενεργειακή χρήση/final nonenergy consumption δηλαδή ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στους διάφορους τομείς και δεν καταναλώνονται ως καύσιμα, ούτε μετατρέπονται σε άλλο καύσιμο. Έχουμε στο ΕΠΣΕ την : Μη Ενεργειακή Χρήση στη Χημική & Πετροχημική Βιομ. / Chemical industry Μη Ενεργειακή χρήση Άλλοι Τομείς/Other sectors Οικιακός Τομέας/Residential sector: Εδώ δηλώνονται τα καύσιμα που καταναλώνονται από όλα τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των «νοικοκυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό». Τριτογενής Τομέας/ Tertiary Sector: Εδώ δηλώνονται τα καύσιμα σε ενέργεια, βάσει της Κ.Θ.Δ. των καυσίμων που καταναλώνονται από τον ευρύτερο τριτογενή τομέα ( Βιοτεχνίες, Εμπορικά κτίρια κτλ.) Τομέας μεταφορών/ Transport sector: Αναφερόμαστε στην ενέργεια που χρησιμοποιείται σε όλες τις δραστηριότητες μεταφοράς, ανεξάρτητα από τον οικονομικό τομέα στον οποίο πραγματοποιείται η δραστηριότητα. Οι μεταφορές διακρίνονται σε: : 4BΟΡΟΛΟΓΙΑ 25

26 Οδικές/ road transport: Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που χρησιμοποιούνται σε οδικά οχήματα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από αγροτικά οχήματα σε αυτοκινητοδρόμους και τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται σε οδικά οχήματα. Εγχώρια ναυσιπλοΐα/ domestic navigation: Οι ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που διανέμονται σε σκάφη οποιασδήποτε σημαίας, τα οποία δεν εκτελούν δρομολόγια διεθνούς ναυσιπλοΐας. Σιδηρόδρομοι/ rail: Οι ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια που καταναλώνεται στις σιδηροδρομικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού σιδηροδρομικού δικτύου. Εγχώριες αερομεταφορές/ domestic aviation: Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια, αεροπλάνων που διανέμονται σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις εσωτερικού εμπορικού, ιδιωτικού, γεωργικού κ.ά. Διεθνής αερομεταφορές/ international aviation: Ποσότητες καυσίμων εκφρασμένες σε ενέργεια αεροπλάνων που διανέμονται σε αεροσκάφη διεθνούς αεροπορίας. Η διάκριση των αερομεταφορών σε εσωτερικές και διεθνείς πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τον τόπο απογείωσης και τον τόπο προσγείωσης, και όχι με βάση την εθνικότητα της αεροπορικής εταιρείας. Αγροτικός Τομέας/ Agriculture forestry fishing: Καύσιμα τα οποία καταναλώνονται εκφρασμένα σε ενέργεια από χρήστες που ταξινομούνται στην κατηγορία «Γεωργία, θήρα και δασοκομία». Επίσης καύσιμα που διανέμονται για εσωτερική αλιεία, παράκτια αλιεία και αλιεία βαθέων υδάτων. Στατιστική Απόκλιση / Statistical Difference : Ορίζεται ως η διαφορά της υπολογιζόμενης τιμής ενός μεγέθους μείον τη διαπιστωθείσα τιμή του ίδιου μεγέθους. Η ορολογία η οποία χρησιμοποιείται στο ΕΠΣΕ είναι προσαρμοσμένη στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τις στατιστικές της ενέργειας. Επικοινωνία Πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΕΠΣΕ: ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19χλμ Λεώφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Αττικής Τηλ Fax: : 5BΕπικοινωνία 26

27 URL: : 5BΕπικοινωνία 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D050675/02 ANNEXES 1 to 4.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D050675/02 ANNEXES 1 to 4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11083/17 ADD 1 STATIS 39 ENER 322 COMPET 537 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,13Δεκεμβρίου2013 (OR.en) 17849/13 LIMITE STATIS138 ENER586 COMPET927

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,13Δεκεμβρίου2013 (OR.en) 17849/13 LIMITE STATIS138 ENER586 COMPET927 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,13Δεκεμβρίου2013 (OR.en) 17849/13 LIMITE PUBLIC STATIS138 ENER586 COMPET927 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικές διεργασίες και ενεργειακή κατανάλωση

Βιομηχανικές διεργασίες και ενεργειακή κατανάλωση Βιομηχανικές διεργασίες και ενεργειακή κατανάλωση Ε. ΜΑΘΑΣ, Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΞΕ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Οι πιο σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2008 για τις στατιστικές ενέργειας 2008R1099 EL 20.10.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγια Ενέργειας 9/3/2011

Ισοζύγια Ενέργειας 9/3/2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Θερµογόνος ύναµη & Ενεργειακά Ισοζύγια Τσικαλάκης Αντώνιος ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κός Η/Υ ΕΜΠ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρολογίας Θερµογόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου για τις στατιστικές ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου για τις στατιστικές ενέργειας 14.11.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 304/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 6. Ενεργειακά Ισοζύγια

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 6. Ενεργειακά Ισοζύγια ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 6. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης - Σχολή Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες 2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Καύσιμα - καύση Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1960-2003 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύµφωνα µα τις διεθνείς και εθνικές στατιστικές σε ένα ενεργειακό σύστηµα διακρίνουµε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 3: Καύσιμα Χατζηαθανασίου Βασίλειος, Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 6863 final - Annexes 1-4.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 6863 final - Annexes 1-4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13021/15 ADD 1 ENER 354 ENV 627 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕ.Δ.Ε.Α, ΑΠΘ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,31Ιουλίου2012(13.08) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ /12 Διοργανικόςφάκελος: 2011/0092(CNS) LIMITE

PUBLIC. Βρυξέλλες,31Ιουλίου2012(13.08) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ /12 Διοργανικόςφάκελος: 2011/0092(CNS) LIMITE ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,31Ιουλίου2012(13.08) (OR.en) 12781/12 Διοργανικόςφάκελος: 2011/0092(CNS) LIMITE PUBLIC FISC111 ENER355 ENV632 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: τηνομάδαφορολογικώνθεμάτων-έμμεσοιφόροι(φορολόγησητηςενέργειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηριστικά Ιδιότητες. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηριστικά Ιδιότητες. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Σύσταση Αργού Πετρελαίου Σύνθετο Μίγμα Υδρογονανθράκων Περιέχει αέρια διαλελυμένα στα υγρά συστατικά Υδρογονάνθρακες C 1 C 90+ Στοιχειακή Ανάλυση: Αρκετά Ομοιόμορφη Στοιχεία Περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Παρατηρήσεις για την λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιορευστών καυσίμων, στον Δήμο Μεσολογγίου. Αγρίνιο 10-7-2017 1.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 6 ο Καταλυτική Πυρόλυση Θερμική Πυρόλυση Ιξωδόλυση Εξανθράκωση Γλύκανση Παραγωγή Υδρογόνου Ανάμιξη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Καταλυτική Πυρόλυση

Διαβάστε περισσότερα

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υποβαλλόμενα Στοιχεία για την πρόσβαση των Φορέων Παροχής Στοιχείων Τελικής Ενεργειακής Χρήσης στο Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μελέτη Εφαρμογών Συστημάτων Καύσης μέσω Λογισμικού Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Δ. Γιαννόπουλος, Μ. Φούντη Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 2008-2009 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 12 Μαρτίου 2008 P6_TA-PROV(2008)03-12 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚ ΟΣΗ PE 404.183 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ P6_TA-PROV(2008)0089

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 2.4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Δρ. Αλέξανδρος Φλάμος e-mail: aflamos@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων

Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Τ Σ Ε Φ Ν Ε Ι Ο χολή Φημικών Μηχανικών Εργαστήριο Σεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι κύρια ιδιότητα της ύλης που εκδηλώνεται με διάφορες μορφές (κίνηση, θερμότητα, ηλεκτρισμός, φως, κλπ.) και γίνεται αντιληπτή (α) όταν μεταφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας οργανικής ή ανόργανης ουσίας με το Ο 2, κατά την οποία εκλύεται θερμότητα στο περιβάλλον και παράγεται φως. Είδη καύσης Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ..Π. 6/2014 Αρ. 4747, Αριθμός 6 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ..Π. 6/2014 Αρ. 4747, Αριθμός 6 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013 9 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ..Π. 6/2014 Αρ. 4747, 8.1.2014 Αριθμός 6 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 140, 5.6.2009, σ. 16. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 140, 5.6.2009, σ. 88. 148(Ι) του 2003 40 (Ι) του 2007 12(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας. Τα καύσιμα που παίρνουμε έτοιμα από τη φύση λέγονται φυσικά, ενώ αυτά που παρασκευάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες έργων επίδειξης καινοτόμων ΑΠΕ (με κατώτατα όρια

Κατηγορίες έργων επίδειξης καινοτόμων ΑΠΕ (με κατώτατα όρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα NER 300 Κατηγορίες έργων επίδειξης καινοτόμων ΑΠΕ (με κατώτατα όρια δυναμικότητας): Βιοενέργεια υποκατηγορίες έργων: μετατροπή λιγνοκυτταρίνης σε ενδιάμεσους φορείς βιοενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούμενων Υποδομών & Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για τη Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 Παραγωγή ενέργειας με πυρόλυση- αεριοποίησης βιομάζας γεωργικών υπολειμμάτων Σωτήριος Καρέλλας Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Μακροχρόνιος Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός»

«Μακροχρόνιος Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός» «Μακροχρόνιος Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός» Από την Εύκολη Θεωρία στη Δύσκολη Πράξη Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ.

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 80000 70000 Βιοµάζα Ηλιακή Εν. Υδροηλεκτρική Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Γεωθερµία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/203 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του. Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 07 Απριλίου 2017 Metropolitan Expo, Σπάτα

Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του. Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 07 Απριλίου 2017 Metropolitan Expo, Σπάτα Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 07 Απριλίου 2017 Metropolitan Expo, Σπάτα Στόχοι του έργου Η αύξηση της χρήσης στερεής βιομάζας για τηλεθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παραρτήμα V της Οδηγίας 2009/28/EK και Παράρτημα IV της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 13 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, Αριθμός 316

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, Αριθμός 316 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 316 2077 ΚΛII. 316/2004 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 16(1) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Ευγενιδείου) 11.1 Είδη Στερεών Καυσίμων Τα στερεά καύσιμα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα φυσικά στερεά καύσιμα (γαιάνθρακες, βιομάζα) Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο. Ορισμός: Το φυσικό αέριο είναι μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο, CH 4 (μέχρι και 90%).

Φυσικό αέριο. Ορισμός: Το φυσικό αέριο είναι μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο, CH 4 (μέχρι και 90%). Φυσικό αέριο Ορισμός: Το φυσικό αέριο είναι μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο, CH 4 (μέχρι και 90%). Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο και παρουσιάζει δύο βασικά πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652)

Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652) Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652) Στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «26. Εκπομπές αερίων κατά το πρώτο στάδιο: κάθε εκπομπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΕ / CRES ( ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Στόχος μαθήματος Βασικές αρχές παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς

Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Στέλλα Μπεζεργιάννη ΕΚΕΤΑ Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων Βιομάζα και Βιοκαύσιμα 2 ης Γενιάς Τι είναι βιομάζα;

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου

Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (Σ.Ε.Α.Π.Ε.Κ.) Ιστορία Ο ΣΕΑΠΕΚ ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ 1 2 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE

INSTITUTE OF ENERGY FOR SOUTH EAST EUROPE Οι Δρόμοι της Εξόδου από την Κρίση Ενέργεια: Επενδύσεις και Εξαγωγές Συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Αθήνα 21 Ιουνίου 2017 Μία παρουσίαση του Κ. Ν. Σταμπολή,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την παραγωγή των βα Ηµερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ 9 Μαρτίου 2007 Τι θα έλεγε ένας ΑΠΕάνθρωπος στον ήµαρχο ηµήτρης Λάλας Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕ ΚΕ Το Ι.Τ.Α. φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαχρονικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας *

Φορολογία ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας * P5_TA(2003)0404 Φορολογία ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε σχέδιο οδηγίας του Συµβουλίου που αφορά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ενέργεια ως Εφαλτήριο Επενδύσεων και Ανάπτυξης Η Προοπτική για την Επόμενη Δεκαετία»

«Η Ενέργεια ως Εφαλτήριο Επενδύσεων και Ανάπτυξης Η Προοπτική για την Επόμενη Δεκαετία» «Η Ενέργεια ως Εφαλτήριο Επενδύσεων και Ανάπτυξης Η Προοπτική για την Επόμενη Δεκαετία» 5 ο Στρατηγικό Συνέδριο: «Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική» Αθήνα, 29 Μαΐου 2017 Μία παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ετήσια μείωση 1,2%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 2016 ετήσια μείωση 1,2% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέµβριος 20 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοέμβριος 20 ετήσια μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα