ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1284, ΤΙΜΗ 0,30 d Πανπεριστεριώτικο Συλλαλητήριο για την Παιδεία ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Σελίδα 12 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αθλητικά Νέα Σελίδα 9 «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΛΗΓΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Σελίδα 5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ KAI THN KATAΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Σελίδα 7 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» Σελίδα 21 ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Σελίδα 12 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ & ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 13 Σελίδα 13 και Ειδήσεις Σελίδες ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Οι δύο νέοι σταθμοί του ΜΕΤΡΟ, Σταθμός Περιστερίου και Σταθμός Ανθούπολης, παραδίδονται ως το τέλος Μαρτίου, με μια μικρή παράταση ως το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, σε περίπτωση κάποιου προβλήματος. Περίπου πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από τους τρεις σταθμούς, κάνοντας πιο εύκολη και γρήγορη τη μετακίνησή τους. Παράλληλα, θα «αποφορτιστεί» από τα προβλήματα της στάθμευσης και της όχλησης ο Σταθμός Αγίου Αντωνίου, αφού πλέον οι επιβάτες θα «μοιράζονται» μεταξύ των τριών σταθμών. «Θα ανέβει η εμπορική αξία των καταστημάτων, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα υπάρξει ομαλότητα στην επιβατική κίνηση» τόνισε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Παναγιώτης Λύκος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για το ευχάριστο αυτό γεγονός για την πόλη του Περιστερίου και τους πολίτες. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 5 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7» ØÛ ÖÜ 2013 À... À ¾ ¾ À åþ ÓÌ Ô ÖçÓÌ ÞØæÔ Ñ ÓÆÔ ÛâÛÖ ÉØÖÞª. íô Ú Ó - ÑØæÚ Ñ Û ÑÒÜÙÓæÚ ÖÜ âûù Ñ ÉÆÙÛ Ì Òå ÌÚ ØØÌÚ ÑæÓ ˇ ÛÖÔ... ªÒÌÜÌ Ñ Ö ØÌ. æùö ÔÌØæ âø ÕÌ Û Ô ØÞª ÛÖÜ ÞØæÔÖÜ â ÌÙÌ ÙÌ 7 ØØÌÚ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞª Û Ú ÛÛ ÑªÚ.»âÞØ Û Ú 10 ÛÖ Øàå (Û Ú ) ÛÖ...Ó æ Û Ú ÉØÖÞªÚ ÌåÞÌ ÝÛÆÙÌ Û 77 Þ Ò ÖÙÛÆ.»ÆÒ ÙÛ Ñ ÛâØØ ßÌ 3 ØÌÑæØ: 1) Û Ú ÉØÖÞæ ÛàÙ Ú, 2) ÛÖÔ Ø ˇÓæ ÑÒªÙÌàÔ ÙÛ Ô ÜØÖ- ÙÉÌÙÛ Ñª (ÌåÞ Ô ÆØÌ... ÝàÛ Æ Û Û ÒâÝàÔÆ Û Ú) Ñ 3) Û Ú ÓÌ ÆÒ Ú Û Ò àøå Ú ÛÖÜ ÑÖÙÓÆÑ. Ö ÌÜÛçÞ Ó ÌåÔ àú ÌÔ Ü ªØÕ Ô ˇçÓ Û ÌÑÛæÚ æ Ó ÆÛÜÞ ÑÖ âò 24 ÌÛØÔ Ö Öå â ÌÙÌ ÓÌ ÛÖ ÜÛÖÑåÔ Ûæ Û Ú ÙÌ Ò ÑÑÖçÉ Ñ Ì ÑÒàÉåÙÛ ÑÌ. Ö ÌØ ÙÛ Û Ñæ ÙÜÔâÉ ÙÛÖ ÒÆÔ- Ø Ñ æû Ô Û Ô ÌÒÌܡâØàÙ Ô Ñ Û Ô ÓÌÛâÝÌØ Ô ÙÛÖ ` ÙÓ Ôæ ÒÌ Ö, ªÛ Ô ÒâÖÔ Ø Æ. ¾ ÛØÖå ÌÑÛåÓ Ù Ô àú Ö ˇÆÔ ÛæÚ Û Ú ÖÝÌåÒÌÛ ÙÛÖ ÝæÉÖ ÖÜ âô àùì ÓÌ ÖÛâÒÌÙÓ Ô Ü ÖÙÛÌå Ô - ÑÖ ª. Ø ˇ Øâ Ì Ô Ô ÔàØå- ÙÖÜÓÌ ÛÖ ÌÒÒ Ô Ñæ Ý ÒæÛ ÓÖ ÛÖ Ö ÖåÖ ÕÌ ÒØÔÌÛ ÙÌ çùñöòìú ÙÛ ÓâÚ Ñ Ñ Û ÙÛÆÙÌ Ú. íûù ÙÌ ÖÒÒâÚ ÌØ ÛØÙÌ Ú âù ÌÜÙ Ô Ô ÉÖ ˇªÙÖÜÔ ÖÒåÛÌÚ ÖÜ ÌåÞ Ô Ì ÑÒàÉ ÙÛÌå ÙÛ ÜÛÖÑåÔ ÛÆ ÛÖÜÚ. îû Ô ÛâÛÖ âôû Ù Û Ú Ñ Û å Ú ØÙÛÌ â ÙÌ ÙÛÖÔ... ç ÔÖ Û Ú ÙÜÙÑÌÜâÚ ØæÉÒÌß Ú Û Ú»ˆ, Ì ÖÔæÚ ÖÜ ÖÝÌåÒÌÛ (æ àú ÒâÔÌ Ö ÓÌÛÌàØÖÒæ Ö ) ÙÛÖÜÚ ÖÒç ÙÞÜØÖçÚ ÔÖÛ Ö Ô ÛÖ- Ò ÑÖçÚ ÔâÓÖÜÚ ÖÜ â ÔÌ Ô ÙÛÖÔ ` ØàÔ Ñæ Ñ ÛØÖÝÖ ÖÛÖçÙ Ô æò Û ÔçÞÛ ÓâÞØ Û Ú ØØÛÌÚ ØàäÔâÚ ØØÌÚ Û ÔâÝ. Ö ÙçÙÛ - Ó ÖÜ ØÖÑÆÒÌÙÌ Û ÙÝÖ Øª ÉØÖÞæ ÛàÙ - ÆÔÛ Ñ ÛÆ Û Ô»ˆ- ÙÞ Ó ÛåÙÛ ÑÌ Ø Ô 5 ÓâØÌÚ ÙÛÖ» ØæÑÖ, ÓÌÛÆ âø ÙÌ æ Ò ÌØå, Éç Ñ ªØˇÌ ßÝÖØ- ÛàÓâÔÖý Ñ Ó ÔæÓÌÔÖ ÙÛ Ô Ò- ÒÆ. ÌØÔØÔÛ Ú æ Û Ô ` ÞÆ- Ø... ÙÖÜ ÒâÌ, ÌÔ åøôà Ñ ÓÌØ ÑÆ ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÛæÔÖÜÚ ÙÑæ- Ô Ú, Ö æûì Ìå ÓÌ ÛÖ ßÞ ØÓÆÔ ý Û Ú Ò Ù ÖÉØÖÞªÚ ÙÌ ÑÆ Ö ÌÚ ÌØ ÖÞâÚ ÌÔØ ÝÆÔ ÑÌ ÛÓæ- ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÙÝ Ø ßÔÛÜÓâÔ ý ÙÛ ÑåÛØ Ô.»ÌÛÆ, ÛÖ Þ Ó Òæ ÙçÙÛ Ó ßâÙÓ ÕÌý ÓÌ ßÜÞØÆ ÙÛØØÓ Û ÙÌ ÙÜÔ Ü ÙÓæ ÓÌ ÙÝÖ ØÖçÚ Ôâ- ÓÖÜÚ Ñ ÆØÞ ÙÌ Ô Ó Ú ßÉÖÓÉ Ø- å Ì ý ÓÌ ÔÌØæ ÛæÙÖ æùö âþì Ö... æù ÖØÖÚ Ñ ˇ Ó ÖØÖçÙÌ Ô ÌÓåÙÌ 1000 ÒåÓÔÌÚ Ù Ô Û Ô ÒåÓÔ ÛÖÜ» Ø ˇØÔ. (`.`. Ìå æù Ö- ØÖÚ Ñ ˇÜÓªˇ Ñ Û Ôâ ÛÖçØÑ Ñ ÙÌ ØÆ ÖÜ ˇ ØÖÉÆÒÒÌÛ æ ÛÖÔ ØåÒ Ö Ñ Òâ ÌÛ ß`Ì ÝåÒ - Ù ÙÛÖ æù ÖØÖ Ó Ù ÑÖç- Ò... Ò æù ÖØÖý). ¾ ÓÌÛÌàØÖÒæ Ö ÒÖ æô ÒâÔÌ àú ÜÛª ÉØÖÞª ªÛ Ô ÓÌ - ÒçÛÌØ ÓÌÛÆ ÛÖ ÆˇÖÚ. Ö Ýˇ Ôæ àøö ÛÖÜ 1977 ÒÒÆ ÔØØ ÙÌ Ó ÌÕåÙÖÜ ÓÌ ÆÒ ÉØÖÞª. ÖÒÒâÚ ÓâØÌÚ Ö ØæÓÖ ÌåÞ Ô ÓÌÛ ÉÒ ˇÌå ÙÌ ÒåÓÔÌÚ, ÌÔØ ÌåÞ ÓÌ ˇØ ÔªÙÌ Ñ ØÑÌÛÆ ˇçÓ Û.»Æ- Ò ÙÛ ÓÌØ ÑÆ ÌåÞ Ô Ø ÙÜØˇÌå æ ÞÌåÓ ØØÖÜÚ Ñ ÓâÙ æ Ü æ Ì ØÌçÓ Û ÌåÞ Ô... Û Õ âßì ÙÛÖ ` ØàÔ Ñæ. ÛÖ ˇÜÓÖç- ÔÛ ÖÒÒÖå Ô ÔØÙÛÌÚ. ÆÔÛàÚ Ùå ÖÜØ ÉØÖÞª ÌÔ ˇ ØÖÑ ÒÖçÙÌ ÛæÙ ØÖÉÒªÓ - Û ªÛ Ô Û ÝØÌÆÛ ÕÌÉÖÜÒà- ÓâÔ (Û Ô ÌܡçÔ âþöüô Ö ÓÖ- Û ÑÖå ÆØÞÖÔÛÌÚ). ÌÔ ÌåÞ ÓÌ Ñ ÓâÔ ÆÙ (Ì Ì ª Û âôûø ÙÛ Ó ÛÖçÔ Û Ô ÖØÓª ÛÖÜ ÔÌØÖç). Û ÌØ ÙÙæÛÌØ ØâÓ Û Û Ú ÛÛ ÑªÚ ÌÔ ªÛ Ô Ó àóâô. âé ÌåÔ çùñöòö Ô Û ÉÆ- ÒÌ Ú ÓÌ ˇÌÖÓ Ôå, æóàú Ô Ü ÆØ- ÞÌ ÌÔ ÝâØÖÔ æ Û Ô ÖÒ ÛÌå Ó ÖØÌåÚ Ô ÌØ ÖØåÙÌ Ú Û Ú ÙÜÔâ- Ì ÌÚ. ÒÒÆ ˇâÒà Ô ÛÌÒÌ ØÙà ÓÌ ÑÆÛ ÙÞÌÛ Ñæ Ñ ÌçˇÜÓÖ. ìòòàùûì ÛÖ ÝÆØÓ ÑÖ Ñ ÛÆ Û Ú ÑØåÙ Ú ÌåÔ ÛÖ Þ ÖçÓÖØ Ñ ÖÒÒÖå ÝåÒÖ ÛÖçÔ Ô Ü ÆØÞÌ Ñ ÑÆ Ö Ö ÔâÑ ÖÛÖ. íûù : `Ì Ó ÓÌ ÆÒ ÉØÖÞª Ñ Òª ØØ, Ó ÔÌ Øª ÑÜØå ÌåÞÌ ÔâÉÌ ÆÔà ÙÛÖ Û Ú Ñ ÛÖçÙÌ ÉÖªˇÌ. íô ˇ ØØ ÒâÖ Ò ÑÆØ ß ÝØÔÛ Ú ÛÖÔ ÑåÔ ÜÔÖ Ó ªÑÌ ÙÛÖ ÔÌØæ, Û Ô ªØÌ ÙÛ Ô Ñ Ò Æ ÛÖÜ Ñ Û Ô âýìøì ÙÛÖ ÜßàÓâÔÖ Ì Ö ØæÓ Ö.»ÌÛÆ Û Ô ª Ì ÙÌ ÑÖÔÛ Ôæ Ó Ø Ñ Û Ú ØæÙÝÌØÌ âô ÖÛæ Ô ÙÜÔâÒˇÌ. åþì ÙÛ Ó ÛªÙÌ ÉØÖÞª æû Ô Ó ªÑ Ô ÙÛÖ ÓÆÕ ÛÖÜ ÝåÒÖÜ Ó Ú ÓÌ ØÖÖØ ÙÓæ ÑÆ Ö Ö ÕÌÔÖ ÖÞÌåÖ Ô ß ÔàØ ÙÛÖçÔý Ñ ÒçÛÌØ. åþì ÔÜÞÛØÙÌ Ñ Ø Ô ÝÛÆÙÖÜÔ ÙÛÖ Hotel ÑÒ ÛÆØÌ ÛÖ Ù Ôæ ÒÆÙÛ ÞÖ. ÛâÉ ÑÌ Ñ åùûà- ÙÌ àú Ñ ØÌ âøé ÙÛÖ ÖØÛ Ó ÑÆ ªÛ Ô ßÙÑ ÙÓâÔ ý. íø ÕÌ âô Ù ÞÛåØ, Ó ªÑÌ ÙÛÖ Ñ ÑÜØå Ô ÛÖÔ ØÌÓªÙÌ ÛÖÔ ÆØÞ ÙÌ ÙÛ Ý Ò Æ Ñ Û ÞÆ. å Ö Ø Ô ßÖÒÖÑÒ ØàˇÌåý Ôà- Ø Óå ÙÛ Ó ÛÆ åùà âô ÜÛÖÑå- Ô ÛÖ Ñ âô Ú Ûç ÖÚ Ü ØÔÌ Ñ ÞÛÜ Æ ÛÖ Û ÆÓ. -»ª àú ˇâÒÌÛÌ ÉÖªˇÌ ; Øà- ÛÆÌ. ¾ ÝåÒÖÚ Ó Ú Ñ ÛÌÉ åôì Ñ ÛÖÜ ÛÆ Ó Ùª ØØ ÛÖ ÛÖÜ Ô ÆÌ Ô ÝÛ ÆÕÌ Û ØÌ âøé ÛÖÜ Ñ Ô ˇâÒÌ Ó ÖØÌå Ô ÆØÌ Û ßˇâÙ ý ÛÖÜ ÙÛÖ ÜÛÖÑåÔ ÛÖ. ¾ ÆÒÒÖÚ âþìû, Ó åôì ÓâÙ Ñ ØÞå Ì ÛÖ ß ÞÔå ý ÓÌ Û Ô ÑÜØå. ÝÔ ÑÆ ÙÛ Ó ÛÆ âô ÌØ ÖÒ Ñæ Ñ Ü ØÔÌ ÛÖ æø ÔÖ ØåÞÔÖÔÛ Ú ÝàÚ ÙÛÖ. - ÑÆÔÌ Ú Ì Ø; ØàÛÆ. - ÆÔà ÙÌÕ ÓÌ Û ÜÔ åñ ÓÖÜ. - `Ü ÔØÓ, ÌÔ ªÕÌØ àú ÌåÔ ÜÔ åñ ÙÖÜ. - Ô ÌÔ ÝØÛ ÌÚ ÖçÛÌ Ì Ø ˇ ÛÖ... ªÕÌØ, ÔÛÆ Ö Ûç ÖÚ. Àˆ ` ` Ö ÔˇØà ÔÖ ÙàÓ Ö- ÛÌ ÒÌÙÌ Ñ ÙÜÔÌÞ Ì Ô ÖÛÌ- ÒÌ Ì Ô Ö Û Ù ÖÜ ÖÛÌØ Ì ÌØÌÜÔàÔ ÛÖÜÚ Ì ÙÛ - ÓÖÔÌÚ ÝÖØàÔ ÛÖÓÌ àô. ÜÛÖ ÖÛ Ñ ˇ ÖÒ Û Ô Ì ÑÛ - Ù ÛÖÜ ÑØÜ ÉÌ ÖÒÒÌ Ú Ò ˇÌ ÌÚ Ñ ÙàÚ ÓÜÙÛ Ñ. Û Ñ - ØÖÜ Ú, ÒÖ ÖÔ, Ì ÞÖÜÔ Ì ØˇÌ ÙÛÖ ØÖÙÑ Ô Ö Ö Ñ Ò ÙÜÓ ÌØ - ÙÓ Û Ü Øà Ö ÜÛÖ. Ö ÑÛÜÒ ÑÖ ÖÛÜ àó, Ñ Ô ÓÝ ÉÖÒ ÛÖ DNA, Ì Ô ÛÖ ÑÜ Ø Ö Ö Ì ÑÛ ÑÖ ÙÛÖ ÞÌ Ö Û Ú ÙÛÜÔÖÓ ÑÌ Ú ØÞÌ Ú ØÖ- ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ Ô ÌÔÛÖ ÙÖÜÔ ÛÖÔ Ø É Û. ØÖÙÝ ÛÌÚ Ì ØÌÜÔÌÚ Ì ÞÖÜÔ Ö Ì ÕÌ ÖÛ Ñ ÒàÙÙ ÛÖÜ ÔˇØà ÖÜ Ó ÖØÌ Ô ÞØ Ù ÓÖ Ö ˇÌ ÛÖÔ ÌÔÛÖ ÙÓÖ ÛÖÜ ÛÖÓÖÜ ÖÜ ÛÌ - ÒÌÙÌ Ñ Ö Ø ÔÖÓ Ó Ñ ÜÛÖ ÛÖ ÖØ ÔÖ ÛÖÜ ÙàÓ ÛÖÚ Ì ÞÌ ÓÖÔ ÑÖ ÖÛÜ àó. ¾ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÔàØ ÖÜ- ÓÌ ÖÛ Û à ÒÒ ÖÜÔ Ì ØÓ. ÖÒÒÖ Ö Ó Ú ÖÜ ÌÑ Ø ÓÖÜ- ÓÌ ÙÛ ÝÜ Ù Ì ÞÖÜÓÌ ÙÜÔ ÔÛ ÙÌ Ì ØÓ Û Ý àô. ÙÛ ÓÖÔ - ÑÌ Ú ÓÌÒÌ ÛÌÚ ÖÓàÚ Ñ Û Ì - ÑÔÜ ÖÜÔ ÖÛ Ñ ˇÌ Ó àø Ö ÔˇØà ÖÚ ÖÒÜ Ì ÌØ ÖÜ ÙàÓ Û Ì ØÓ ÛÖÚ, Ò ÌØ ÖÜ 600 Ø ÓÓ - Ø ÙÛ ØÑÌ Ñ ˇÌ Ì ÛÖÜÚ. ˆ ÖÒÖ ÌÛ Ó Ò ÙÛ ÖÛ Ì àú Û 70 Ì Û Ñ ˇÌ ÛÖÓÖ Ì ÞÌ Þ ÙÌ Ñ Ô Ò ØàÙÌ Û ÜÛÖÞØÖÔ 47 Ñ Ò Ì ØÓ ÛÖÚ. Ô ÌÕ ÙÖÜ Õ ÖÙ ÓÌ àûö ÙÜÓ Ì Ø ÙÓ ÛàÔ Ì ÑàÔ Ì Ô ÖÛ Û ÓàØ ˇÌ ÛÖÜÔ ÌØ Ù- ÙÖÛÌØ ÖÙÛ ÙÌ ÙÜ ÑØ Ù ÓÌ ÛÖÜÚ ÌÔ Ò ÑÌÚ. Û Û Ô Ì Ô Ø- Õ Û Ú à Ú ÛÖÜ ÛÖ ÛÖÓÖ Ì ÞÌ 350 ÖÙÛ Ñ Û ÔÌÓ ÓÌ Ô ÙÌ ÖÒÖ ÛÖÜ ÛÖ ÙàÓ.»Ì ÛÖ Ì Ø ÙÓ ÖÓàÚ ÛàÔ ÌÛàÔ Û ÖÙÛ ÌÔà- ÔÖÔÛ ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ Ñ Ñ Û ÙÜÔÌ Ì ÛÖ ÛÖÓÖ Ñ Û Ò Ì Ô Ì ÞÌ 206 ÖÙÛ. Ö Û ÝÜ Ù ÛÖÜ Ö ÖØ - Ô ÙÓÖÚ ÛÖÜ ÛÖÓÖÜ Ì ÞÌ Û ÜÔ ÛÖÛ Û Ô Ô ÔÌàÔÌÛ. ÜÛÖ ÙÜÓÉ ÔÌ Ñ ÓÌ ÛÖ ÙÛÖ- Ó Þ ÛÖÜ ÔˇØà ÖÜ. ÙÛ ÓÖ- Ô Ñ ÙÜÓ ÌØ ÙÓ Û Ô ÝÌ ØÖÜÔ ÖÛ Ñ ˇÌ ÛØÌ Ú ÓÌ ÛÌ ÙÙÌØ Ú ÓÌ ØÌÚ Ñ Û Ñ Ö Ö ÛØÖ Ö ÖÑÛÖÜ ÓÌ Ì Ô ÔÌ Ö ÙÛÖÓ Þ Ñ Û Ô ÑØ ÉÌ Ó ÔÌ ÉÒÌÔÔÖ ÖÔÖ ÛÖÜ ÙÛÖÓ Þ ÖÜ, ÌÝÖÙÖÔ Û ÖÕÌ ÛÖÜ ÙÛÖÓ Þ ÖÜ ÖÜ ÞØ Ù ÓÖ- Ö ÖÜ ÔÛ Û ÞàÔÌß ÛÖÜ Ý ÛÖÜ ÛÌÒ Ñ ÞàÔÌÜ ÖÔÛ Ó Ñ ÛÖ Ö ÛÖ ÙÛÖÓ Þ. ¾ ÔˇØà ÖÚ ÌÔ ÖÛÌÒÌ ÙàÚ ÛÖ ÑÖØÜÝ Ö ˇ Ò ÙÛ ÑÖ àú ØÖÚ ÛÖ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ ÑÖ Ôà- Ø ÙÓ Û Ú ÓÔ Ó Ú. ÓÜ Û ÖÓàÚ ÛÖÜ ÔˇØà ÖÜ ˇÌ ÛÌ Ó ÖÕÜ Û Û ÓÔ Ó ÖÜ ÙàÚ Ô Ó ÖØÌ Ô ÌÑ Ñ ÙÌ Ñ ÛÖ Û ÛÒÖ Ö ÛÖÔ ÌÒÌ Ý ÔÛ. ÞÌ Ö Ì ÞÛÌ ÖÛ ÓÜ Û Ó ÖØÌ Ô ˇÜÓ ˇÌ Ì àú Ñ ÝÖØÌÛ ÑÌ Ú ÓÜØà Ì Ú.» Ò - ÙÛ ÙÛ Ú ÓÌ ÒÌÚ ÒÒ ÑÌ Ú ÌÛ - ØÌ ÌÚ Ö ÖÜ Ø ÙÑÌÜ ÖÔÛ Û Ö ÑØ É Ñ Ý Ó ÙÓÌ Ô ØàÓ Û ÛÖÜ ÑÖÙÓÖÜ Ö ÔˇØà- Ö ÖÜ Ì ÒÌ ÖÜÔ Û Ú ÓÜØà Ì Ú ÛàÔ ÒÖÜÒÖÜ àô Û Ô Ø - ÙÑÌÜ ÌÔÖÚ ØàÓ ÛÖÚ ÖÔÖÓ Ö- ÔÛ ßÓÜ ÛÌÚý. ¾ Ó ÙˇÖÚ ÛÖÜÚ Ì Ô ÙÛØÖÔÖÓ ÑÖÚ Ñ Ü Ö- É ÒÒÖÔÛ ÙÌ ÌØ ÖØ ÙÓÖÜ Ú ÙÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÛÖÜÚ à ØÖ- ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ Ùˇ Ù Û Ú ÖÙÝØ - Ù Ú Ô Û ØÌ Û ÑÌ Ø Ñ Ô Ó ÖØÌ Ô ÌÔˇÜÓÌ Û ÓÜØà- Ì Ú Ñ Ô Ñ ÔÌ Û Ú ÙàÙÛÌ Ú Ì ÒÖ Ì Ú. ÒÌ ÖÔ Ì ÞÌ Ö Ì ÞÛÌ ÖÛ ÙÌ Ñ ˇÌ 2,5 ÛÌÛØ àô Ñ ÌÑ ÛÖÙÛ ÛÖÜ ÔˇØà ÔÖÜ Ùà- Ó ÛÖÚ ÌÓ ÌØ Ì ÞÖÔÛ ÌØ ÖÜ 32 ÌÑ ÛÖÓÓÜ Ø É ÑÛ Ø. Ö ÔÖÜ ÓÌØÖ ÑÖÜ ÌÛ ÛØÖÓ ÑÛ - ÑÖ, ÒÒ ÌÜÛÜÞàÚ Û ÌØ ÙÙÖ- ÛÌØ Ö ÜÛ ÌÔÛÌÒàÚ ÉÒ É ÛÖÔ ÖØ Ô ÙÓÖ ÛÖÜ ÔˇØà- ÖÜ Ñ Ì ÛÙ ÌÔ ÑÜÉÌÜ ÌÛ Ü Ì ÛÖÜ ÛÖÓÖÜ. ÖÒÒ Ì Ô Û ÔÌ Ñ ÖÛ Û ÔÖ ÓÖÙÜ Ô ÖÜ ˇÌ - ÛÖÜÔ Ö Õ Ôˇ Ì Ú ÜÔ ÑÌÚ Ñ ÜÙÛÜÞàÚ Ñ Ö Ö ÜÛ Û Ú ˇÌ ÛÖÜÔ ÙÌ ÌÜ ÛÌØ ÓÖ Ø. ÖÓàÚ Ö Õ Ôˇ Ì Ú ˇÌ ÛÖÜÔ Û ØàÛÌ ÙÌ Ø ˇÓÖ ÛØ ÞàÔ ÙÌ ÙÞÌ Ù ÓÌ Û Ú ÒÒÌÚ ÜÔ ÑÌÚ.» Õ Ôˇ, ÒÖ ÖÔ, ˇÌ ÛÌ Ñ Û ÓÌ ÙÖ ÖØÖ ÌØ ÖÜ ÛØ ÞÌÚ, ÌÔà Ó Ó ÜØÖÓ ÒÒ , Ó Ñ ÙÛ Ô ÛØ ÞÌÚ Ñ ÛÌ ÒÖÚ Ó ÑÖÑÑ ÔÖ- Ó ÒÒ ÝÜ Ù ÔÛ ÉØ ÙÑÌ ÛØÖ ÖÜÚ Ô ÔÛ ÙÛ ˇ- Ó Ì Û Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ ÛàÔ ÛÖÓàÔ. ¾ÒÖ ÔàØ ÖÜÓÌ ÖÛ Û ÉØÌ Ý ÌÔ Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÑØ Û - ÙÖÜÔ ÛÖ ÑÌÝ Ò Ñ ÛÖÜÚ ÖØˇ Ö. Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ ÌÕ Ù Ì Ô ÖÛ ÛÖ ÑÌÝ Ò ÙÛ ÉØÌÝ Ñ Ò Ñ Ñ Û Ò ÓÉ ÔÌ Û 3/8 ÛÖÜ ÙÜÔÖÒ ÑÖÜ É ØÖÜÚ Ñ Ñ - Û ÙÜÔÌ Ì Ì Ô ÖÒÜ É ØÜ Ì Ô ÉØÌ ÝÖÚ Ô ÛÖ Û Ø - ÙÌ ÖØˇ Ö. Û Û Ô ÌÔ Ò Ñ à- Ù ÖÓàÚ ÛÖ ÑÌÝ Ò Ü Ì ÛÖ 1/ 8 ÛÖÜ ÙÜÔÖÒ ÑÖÜ É ØÖÜÚ Ñ Ì ÛÙ Ö ÔˇØà ÖÚ Ñ Û ÝÌ ØÔÌ Ô ÛÖ ÙÛ Ø Ì ÖØˇ Ö. Ö Ó ˇ Ó ÖØÖÜ ÙÌ Ô Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛÌ àú Ö ÑÖÜ Ø - ÙÛÖÚ ØÖÓÌ Ú ÖÒÒàÔ Þ Ò ÖÓÌ- ÛØ ÑàÔ ÖÙÛ ÙÌàÔ.»Ì Ù ÙÛÖ ÔˇØà ÔÖ ÙàÓ Ü ØÞÖÜÔ - Ôà Ö 96 Þ Ò ÖÓÌÛØ ÓÖÝÖ- ØàÔ Ì àô Ñ Ñ Ø ÔÛÒÌ Ò ÛØ Ó. `ÜÞÔ ÙÛ Ú ÓÌ ØÌÚ Ó Ú ÔÌ- Û ÒÖ ÖÚ ÛÜÝàÔÌÚ Ö ÖÜ Ì ÔÛ Ù ÛàÔ ÔÌ ÓàÔ Ì Ô ÛÌØ - ÙÛ Ñ ØÖÑ ÒÌ ÖÒÒÌ Ú - Ó Ì Ú. ¾ Ì Ø Ú ÌÔÖÚ ÔˇØà ÔÖÜ ÝÛÌØÔ ÙÓ ÛÖÚ ÝÛ ÔÌ Û 160 Þ Ò ÖÓÌÛØ Û Ô àø. ÌÓ ÛÖ Ì Ô Ì ÖÓÌ ÔàÚ Ô É ÖÜÓÌ ÛÖ ÞÌ Ø ÙÛÖ ÙÛÖÓ Ñ ˇÌ ÝÖØ ÖÜ ˇÌ ÒÖÜÓÌ Ô ÝÛÌØÔ ÙÛÖÜ ÓÌ ÖÞ ÓÖÔ Þ Ô Ó Ô ÓÌÛ àùöü- ÓÌ Ñ Ö Ö Ó ÑØÖÉ Ö ÙÛÖÜÚ ÙÜ- Ô ÔˇØà ÖÜÚ Ó Ú, ÒÒ Ñ Ô ÛÖÜÚ ØÖÙÛ ÛÌ ßÖÜÓÌ Ö ÛÖ ÜÔ ÛÖ Ì Ø ÖÜ ÌÑ Ì Ó Ì ÛÖ ÝÛÌ ØÔ ÙÓ. ˆ ` ` À `,»... À ` ` Ú Ñ ÒÖÜÓÌ ÙÌ ÌÑ ÒàÙ ÓÌ ÝÖØÓ Û ÖØÛ Û Ú ÜÔ Ñ Ú Û Ô ÌÛ ØÛ 13» ØÛ ÖÜ 2013 ÙÛ Ú 6.30 Ó.Ó. ÙÛÖ ˇÌ ÛØÖ ÛÖÜ Ó ØÞ ÑÖÜ»Ì ØÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ( Ò - ÛÌ Ü ÌÒ ÙÛØ Ú). 1Ö ÓÌØÖÚ: ÛÖ ÖˇÌÛ ÙÌ Ú Ñ ÙÜ Û Ù ÓÌ Û ÙÜ Ø ÝÌ Ñ ÉÖÜÒÌÜÛ ÛÖÜ `ˆÀ µ -» 2Ö ÓÌØÖÚ: Ý ÌØàÓ ÙÛÖÔ» ÔÖ Û Ñ ÓÌ ÛÖ ÓÖÜÙ Ñ ÙÞ Ó ßÀ¾ ¾`ý ÖÜÛØ Ù Ù : ÛØ ÖÜ, ÌÒ Ø Ó ÖÛ Ú» Ø ÖÚ: ÔÖ Ô ÙÛ ÙÖ ÖÜÒÖÚ ÔÔ Ú: É ÖÒ, Ó ÔÛÖÒ ÔÖ» ÜØÖÔ ÑÖÒ ÔÛàÔ : ÛØ ÖÜ Ø Ó ÖÛ Ú ÔÔ Ú: Ó ÙÖ, ÑÌ ÓÌÔ ÀÖ Ö ÖÜÒÖÚ Ù Ò Ú: Ñ ˇ Ø, ÛØ ÖÜ ÜÔ ÑÌÚ `ˆÀ µ -» ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Κρύβουν την ορατότητα!! Για το ζήτημα των κάδων που είναι τοποθετημένοι στις γωνίες οδών με μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, έχουμε γράψει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Επανερχόμαστε γιατί μας το επεσήμανε ο καλός φίλος και αναγνώστης του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» στρατηγός κ. Γιάννης Πράνταλος. «Όταν υπηρετούσα στην αστυνομία, μας είπε, αυτά τα ζητήματα τα προσέχαμε, γιατί δημιουργούσαν συχνά ατυχήματα, βλέπω όμως ότι συνεχίζουν οι υπηρεσίες των Δήμων να τοποθετούν κάδους στις γωνίες των δρόμων, π.χ. στο Δήμο Ιλίου, σε δρόμο που συναντά τη Θηβών, η υπηρεσία Καθαριότητας έχει τοποθετήσει κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι κρύβουν την ορατότητα στους οδηγούς που μπαίνουν στη Θηβών, μια λεωφόρο με πολύ μεγάλη κυκλοφορία, ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι μεγάλος και θα πρέπει να φύγουν πριν κλάψουμε νεκρούς»!! Προσυπογράφουμε τα λεγόμενά του, επισημαίνοντας ότι και στο Δήμο Περιστερίου έχουμε παρόμοια φαινόμενα, ας το προσέξει η υπηρεσία Καθαριότητας, πριν είναι αργά!! Γκας «Κέρδισε τη μάχη με τη... λακκούβα» Από την ηλεκτρονική σελίδα «LAY OUT» η παρακάτω είδηση: «Αποζημίωση ευρώ κέρδισε μοτοσικλετιστής που τραυματίστηκε όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του λόγω λακκούβας στο οδόστρωμα. Την αποζημίωση καλείται να καταβάλει με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η Περιφέρεια Αττικής...». Η Περιφέρεια θα πληρώσει το παραπάνω ποσό γιατί αυτή ήταν υπεύθυνη για το δρόμο στον οποίο έγινε το ατύχημα. Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ», έχει πολλές φορές ασχοληθεί με το ζήτημα. Μάλιστα πρότεινε σ όποιον του συμβεί ατύχημα σε δρόμο της πόλης μας, να μην αμελήσει να στραφεί κατά παντός υπευθύνου, κι εμείς θα του συμπαραστεκόμαστε!! Το πόσο επικίνδυνες είναι οι λακκούβες των δρόμων ιδιαίτερα για τους δικυκλιστές είναι γνωστό, γι αυτό οι υπηρεσίες των Δήμων θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση, ώστε να επουλώνονται αμέσως οι λακκούβες πριν δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις!! Γκας Μας πρόλαβε η βροχή!! Δεν πρόλαβε να φτάσει στα χέρια των αναγνωστών μας ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ», στις περιοχές όπου με την παραμικρή νεροποντή γίνονται οι δρόμοι τους ποτάμια και μας πρόλαβε η βροχή!! Πέμπτη κυκλοφόρησε η εφημερίδα μας όπως κάθε εβδομάδα στις 21 Φεβρουαρίου και το βράδυ ξημερώματα προς την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου άνοιξαν οι ουρανοί και νόμιζες ότι θα γίνει κατακλυσμός!! «Πνίγηκαν» στην κυριολεξία πολλές περιοχές της Αθήνας και είχαμε και μια νεκρή, όχι στο Περιστέρι. Στην πόλη μας πλημμύρισαν πάλι οι γνωστές περιοχές. «Δεν μπορούσαμε την Παρασκευή το πρωί 22 Φεβρουαρίου να βγούμε από τα σπίτια μας. Πολλοί δεν πήγαν στις εργασίες τους. Οι δρόμοι είχαν μεταβληθεί σε ορμητικά ποτάμια και ζητούμε πάλι τη συμβολή σας μήπως ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και σταματήσει το μαρτύριό μας». Αυτά μας είπαν οι κάτοικοι. Λέτε να εισακουστούν; Ίδωμεν!!! Γκας Ευτυχώς που υπάρχουν κι αυτοί!! Την ώρα που οι περισσότεροι καθόμαστε στις πολυθρόνες του σπιτιού μας παρακολουθώντας στην τηλεόρασή μας ό,τι σκουπίδι μας σερβίρουν, ενώ άλλοι ροκανίζουν σιγά-σιγά τη ζωή μας, κάποιοι δεν το βάζουν κάτω. Παρά την ηλικία, τις αρρώστιες και τα βάσανά τους, συνεχίζουν να αγωνίζονται όχι για τον εαυτό τους αλλά για όλους μας. Είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιστερίου και Πέριξ!! Τους συναντήσαμε καθ οδόν προς το ΙΚΑ Περιστερίου, όπου πήγαν να εξασφαλίσουν γιατρούς για τα ΚΑΠΗ, ώστε να μην αναγκάζεται ο ηλικιωμένος να στήνεται από τα χαράματα έξω από καταστήματα του ΕΟΠΥΥ του Περιστερίου για να κλείσουν ραντεβού με γιατρούς να τους γράψει τα χάπια που χρειάζονται! Είναι άξιοι θαυμασμού και πρέπει να τους συνδράμουμε. Και η καλύτερη συνδρομή είναι η εγγραφή όλων των συνταξιούχων Περιστερίου του ΙΚΑ στο Σύνδεσμο. ΜΟΝΟ έτσι θα δυναμώσουμε τη φωνή και θα καλυτερέψει η ζωή μας. Ν αφήσουμε την πολυθρόνα και να συμμετέχουμε σε κάθε κινητοποίησή τους, πριν το καθημερινό ροκάνισμα της ζωής μας, αποβεί μοιραίο!! Τα γραφεία του Συνδέσμου βρίσκονται στην οδό Αιμιλίου Βεάκη 36 και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το Γκας Βοήθεια... στο «Βοήθεια στο Σπίτι» Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μένει στον «αέρα» από το τέλος Μάρτη. Το απαραίτητο κοινωνικό πρόγραμμα που με επιτυχία εφαρμόζεται τερματίζεται και αφήνει «ξεκρέμαστους» όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους χιλιάδες ηλικιωμένους και ανήμπορους πολίτες που εξυπηρετούν. Το νέο πρόγραμμα «Κατ οίκον φροντίδα συνταξιούχων» από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θα αντικαταστήσει το «Βοήθεια στο Σπίτι» θα αφήσει, όπως πιστεύουν οι εργαζόμενοι, πολύ μεγάλο μέρος από τους ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες που τώρα εξυπηρετούνται, αλλά και δεν υπάρχει καμιά εξασφάλιση για τη συνέχιση εργασίας των εργαζομένων, εξειδικευμένων επαγγελματιών, που εδώ και 10 χρόνια, εργάζονται προσφέροντας τα μέγιστα. Πρέπει άμεσα όλοι να στηρίξουμε το Πρόγραμμα και να σταθούμε δίπλα στους εργαζόμενους ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας τους! Μ.Μπ. Μαθήματα... προσφοράς Για μια ακόμη σχολική χρονιά λειτουργούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στο 6ο Λύκειο Περιστερίου. Οι εκπαιδευτικοί Γ. Κοκκινάκης, Χ. Μύλη, Μ. Κούρτης και Ι. Καμονάχος, διδάσκουν τα βασικά μαθήματα εθελοντικά, προσφέροντας βοήθεια στους μαθητές που ανταποκρίνονται με σημαντική συμμετοχή στο πρόγραμμα. Αξιέπαινη η προσπάθεια στο 6ο Λύκειο. Με χαρά μας περιμένουμε να ενημερωθούμε και να αναφέρουμε κι άλλες παρόμοιες προσπάθειες που γίνονται στα σχολεία της πόλης μας! Μ.Μπ. ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΦΟΡΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Στην οδό Ελησσπόντου 3, στο αδιέξοδο των εργατικών πολυκατοικιών, κάποιος, μάλλον... «πονηρός», ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Περιστέρι 26/2/13 Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά Με την παρούσα μου, θέλω να εκφράσω δημόσια ένα «μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» στους: Τον οδοντίατρο Διονύση Καλογηρόπουλο, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, τον Σύλλογο Αιμοδοτών Περιστερίου, τις οικογένειες Ανδρέα Σταμπολή και Γεωργίου Φιλιγγάρωφ, που με μεγάλη προθυμία προσέφεραν σε μένα το απαραίτητο αίμα, για την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση καρδιάς στην οποίαν υποβλήθηκα, καθώς και σε όσους μου συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες στιγμές μου. Για την προσφορά τους αυτή και για την πραγματική και ηθική συμπαράστασή τους, εγώ και η οικογένειά μου τους ευχαριστούμε ολόψυχα. Με βαθειά εκτίμηση ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος αφού έκανε ανακαίνιση ή κάποιες άλλες δουλειές στο σπίτι του, θεώρησε καλό να τοποθετήσει τις σακούλες με τα μπάζα δίπλα από τον κάδο των σκουπιδιών του Δήμου με αποτέλεσμα να... παραδειγματιστούν κι άλλοι, να φέρουν κι αυτοί ό,τι δεν χρειάζονταν από παλιές πόρτες και παράθυρα και να δημιουργηθεί στο συγκεκριμένο σημείο... μια μικρή χωματερή... Όμως αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει αγανάκτηση στους ανθρώπους που ζουν κοντά στα σκουπίδια και οργισμένοι διαμαρτυρήθηκαν στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ». Δεν τους αφορούν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου παρά μόνο να δοθεί λύση, γιατί... «θα μας φάνε τα ποντίκια...» είπε μια κάτοικος εξαπολύοντας ύβρεις... προς κάθε κατεύθυνση. Χ.Α. 6 η Μαρτίου «Ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού» Η βία, που ασκείται στο σχολικό πλαίσιο (Bullying), χαρακτηρίζεται ως σχολικός εκφοβισμός και συμβαίνει, όταν ένας μαθητής ή μαθήτρια, χρησιμοποιώντας επανειλημμένως και εσκεμμένα τη δύναμή του/της, προκαλεί σωματικό ή ψυχικό πόνο σε ένα συμμαθητή/τριά του. Το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό και έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Διεθνείς έρευνες δείχνουν να εμπλέκεται σε βίαιες δράσεις ποσοστό 35% του σχολικού πληθυσμού, το οποίο όμως διαφέρει ανά πολιτισμικό πλαίσιο, και βρίσκεται σε αναλογική σχέση με τις στρατηγικές αντιμετώπισης, που υιοθετεί η κάθε χώρα. Στην Ελλάδα το ποσοστό των μαθητών που υφίσταται σχολικό εκφοβισμό υπολογίζεται στο 10% - 15% και παρουσιάζει αυξητική τάση (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.). Το σύνθετο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας είναι αποτέλεσμα πολυπαραγοντικών αλληλεπιδράσεων του περιβάλλοντος και του ατόμου, όπως: ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος πλευρές του σχολικού περιβάλλοντος πολιτικές του εκπαιδευτικού συστήματος στάσεις των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών απέναντι στη βία τρόποι προβολής της βίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα κοινωνικά προβλήματα Είναι λάθος να θεωρούμε ότι ο εκφοβισμός είναι ένα φυσιολογικό στάδιο στην αναπτυξιακή πορεία των παιδιών και των εφήβων, ότι είναι ένα φαινόμενο, που, αναπόφευκτα, συνέβαινε ανέκαθεν, ότι ενδυναμώνει τα παιδιά, ώστε να αντιμετωπίσουν αργότερα τις δυσκολίες που θα τους παρουσιαστούν ή ότι ταυτίζεται με την παραβατικότητα. Μορφές σχολικού εκφοβισμού και βίας αποτελούν οι ακόλουθες αναφορές ή παράπονα του παιδιού για συμμαθητή/τριά του, μέσα και έξω από το σχολείο: χτυπάει και σπρώχνει ξανά και ξανά μιλάει άσχημα ή διώχνει από την παρέα και τα αθλητικά παιχνίδια κοροϊδεύει ή απειλεί παίρνει αυθαίρετα ή χαλάει πράγματα άλλων διαδίδει άσχημες φήμες και βρίζει μέσω κινητού τηλεφώνου ή internet το απομονώνει, επειδή είναι «διαφορετικό» (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.). Είναι απαραίτητο σε μια τέτοια κατάθεση του φόβου και των δύσκολων συναισθημάτων, που βιώνει το παιδί-θύμα, να το ακούσουμε με προσοχή, να το καθησυχάσουμε ότι θα έχει την αμέριστη βοήθειά μας (γονέων, δασκάλων, ή άλλου σημαντικού για το παιδί προσώπου), ότι είναι πολύ σπουδαίο που μίλησε και είπε την αλήθεια, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να βοηθηθεί στη λύση του προβλήματος. Με μια επίσκεψη στο site της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (www.antibullying. gr) «Stop στην Ενδοσχολική Βία Bulling», μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το φαινόμενο αυτό, να διαβάσει και να γράψει ιστορίες που έζησε, άκουσε ή είδε, να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα, να ανεβάσει βίντεο και μουσική, να μάθει πώς μπορεί να βοηθήσει ή να αντιμετωπίσει καταστάσεις εκφοβισμού. Ας δημιουργήσουμε όμως μια τέτοια σχέση με τα παιδιά και τους εφήβους μας, που θα κρατά πάντα ανοιχτή τη «γέφυρα» της επικοινωνίας, ώστε τη στιγμή που θα χρειαστούν να μιλήσουν για ένα τέτοιο δύσκολο βίωμα, να είμαστε εκεί, να προλάβουμε το φόβο τους, να ακούσουμε την κραυγή τους και να ενεργήσουμε άμεσα. «Χωρίς τη βοήθειά σας, ο σχολικός εκφοβισμός δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά»(ε.ψ.π.ε.) Ειρήνη Νίτη (Δασκάλα στην Ειδική Αγωγή)

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥΒΕ Με μεγάλη προσέλευση γονέων και εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στο ΚΥΒΕ, εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Το σχολείο στα χρόνια των Μνημονίων: Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ για την παιδεία». Το θέμα που ενδιαφέρει άμεσα γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, αναπτύχθηκε με εξαιρετικό τρόπο από τους κεντρικούς ομιλητές, Παναγιώτα Δριτσέλη, καθηγήτρια Φιλολογίας και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το Χρήστο Μαντά, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. H βουλευτής Tρικάλων, κ. Παναγιώτα Δριτσέλη, έλαβε τον λόγο μετά τον σύντομο χαιρετισμό του κ. Ζήση Καπράνα, εκπαιδευτικού, και του κ. Νίκου Ζούτσου, εκπαιδευτικού από την Α ΕΛΜΕ Περιστερίου, οι οποίοι έδωσαν το μελανό στίγμα της Παιδείας γενικά αλλά και του Περιστερίου ειδικότερα που δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από την τρικομματική κυβέρνηση, οδηγώντας γονείς και εκπαιδευτικούς σε μεγάλα προβλήματα. Η κ. Δριτσέλη είπε μεταξύ άλλων: «Χαίρομαι γιατί στη σημερινή κουβέντα, θα έχουμε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε, εμπλουτίζοντας ο καθένας την συζήτηση με τη δική του οπτική, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι γονείς, οι νέοι και οι νέες, προσπαθώντας όλοι μαζί, να συνθέσουμε την επόμενη μέρα της μνημονιακής καταστροφής, στα πλαίσια της αριστερής διακυβέρνησης στην οποία θα κληθούμε όλοι να συμβάλλουμε. Θα μπορούσε να απαριθμεί κανείς για ώρες, όλα εκείνα, που διαλύουν μέρα με την ημέρα το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης. Καταρχήν, Οι εκπαιδευτικοί Ζ. Καπράνας και Ν. Ζούτσος, ο Χ. Γαβαλάς, από την Ένωση Γονέων Περιστερίου και ο Βουλευτής Χ. Μαντάς Η Βουλευτής Π. Δριτσέλη συρρικνώνονται δραστικά οι δομές της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Το υπουργείο παιδείας συγχωνεύει σχολεία με τη λογική της περιστολής δαπανών, δημιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήματα στην καθημερινότητα των μαθητών και των οικογενειών τους. Ο προϋπολογισμός και το μεσοπρόθεσμο προβλέπουν, άλλωστε, Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Πλέστης και Β. Φουντά πολύ συγκεκριμένες μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στα πλαίσια των μνημονιακών οικονομικών στόχων που επιβάλλει η τρόικα. Την ίδια στιγμή όμως που μειώνονται ραγδαία οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία, η κυβέρνηση ενισχύει με μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις την ιδιωτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Η επίθεση στο δημόσιο σχολείο είναι, φυσικά, και επίθεση στον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Είναι χαρακτηριστικά όλα όσα μεθοδεύονται με στόχο την χειραγώγηση των εκπαιδευτικών και την επιβολή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου πειθάρχησης, σε όσους επιχειρούν να προάγουν τον προβληματισμό, την κριτική σκέψη, τη διεκδίκηση. Το σημείο αφετηρίας, το θεμελιώδες αξίωμα, πάνω στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ βασίζει το σχεδιασμό του για την εκπαίδευση είναι φυσικά ο δημόσιος χαρακτήρας της. Για να πετύχουν όλοι οι παραπάνω στόχοι απαιτείται η ενεργή συμμετοχή και η κινητοποίηση ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η ακύρωση των απαράδεκτων μνημονιακών σχεδίων για απαξίωση και συρρίκνωση του δημοσίου σχολείου, για κλείσιμο σχολείων και ξεπούλημα των σχολικών υποδομών ή για χειραγώγηση των Ο Βουλευτής Χ. Μαντάς εκπαιδευτικών και του έργου τους είναι υπόθεση όλων μας. Το κοινωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στο κέντρο του την ατομική και συλλογική ολοκλήρωση μέσα από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση δεν είναι μία ακριβή πολυτέλεια αλλά μία κοινωνική επένδυση που οδηγεί σε πλούτο, πρόοδο και ανάπτυξη και που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη νεοφιλελεύθερη λογική του κέρδους και της αγοράς». Αμέσως μετά στο βήμα ανέβηκε ο βουλευτής Ιωαννίνων κ. Χρήστος Μαντάς, ο οποίος πριν ξεκινήσει την ομιλία του ξεδίπλωσε με λόγια συγκινητικά το κουβάρι των παιδικών του αναμνήσεων για το Περιστέρι, όπου έζησε στα τρυφερά του χρόνια. Ο Χ. Γαβαλάς, ο Σ. Παπαδόπουλος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Περιστερίου, ο Α. Πουλιάσης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στο Περιστέρι σήμερα, ανάμεσά σας, και ερχόμαστε να συζητήσουμε για την Παιδεία. Σε μια εργατική περιοχή, που έχει πληγεί από τα μνημόνια, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τον κλάδο της Παιδείας και αυτό είναι ενθαρρυντικό» είπε και συνέχισε: «Σήμερα, η νεοφιλελεύθερη πολιτική έχει βαλθεί να καταστρέψει δημόσια παιδεία και υγεία και κάθε κοινωνικό αγαθό. Στην υγεία η υφιστάμενη κατάσταση είναι μονάχα διάλυση. Στην παιδεία, και ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το σχέδιο Αθηνά έρχεται να διαλύσει, όχι μονάχα το παρεχόμενο αγαθό της μόρφωσης, αλλά και ολόκληρες τοπικές κοινωνίες. Είναι μεγάλη η ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων που ίδρυσαν, χωρίς ακαδημαϊκά, επιστημονικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια, Τμήματα και Σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε διάφορες πόλεις της πατρίδας μας. Σκεφτείτε, όμως, μια μικρή επαρχιακή πόλη που μέχρι χθες είχε Πανεπιστήμιο ΑΤΕΙ, νοσοκομείο, εφορία. Σήμερα όλα αυτά κλείνουν και η τοπική κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Με το σχέδιο Αθηνά καταργούνται: 1 σχολή στην Ξάνθη, 2 στη Θεσσαλονίκη, 3 στην Κοζάνη, 4 στην Ήπειρο, 6 στο Αργοστόλι, 7 στην Πάτρα, 8 στη Φθιώτιδα, 9 στην Αττική, 10 στο νομό Αχαΐας, 11 στα Δωδεκάνησα. Μη νομίζετε, φυσικά, πως αυτό γίνεται για λόγους εξυγίανσης και πως είναι τυχαία η επιλογή των περιοχών των καταργήσεων. Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι μία απίστευτη κοπτοραπτική, χωρίς κανένα κριτήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, έχει καταθέσει ολοκληρωμένα τις προτάσεις του και με τη μορφή νομοσχεδίων στη Βουλή. Καλεί τον Υπουργό Παιδείας να αποσύρει το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» και να προβεί στον αναγκαίο, και όχι προσχηματικό, διάλογο για την αναβάθμιση και τον εξορθολογισμό της ανώτατης εκπαίδευσης με ακαδημαϊκά, κοινωνικά και επιστημονικά κριτήρια στην κατεύθυνση της περιφερειακής αποκέντρωσης αλλά και της διατήρησης του ακαδημαϊκού χαρακτήρα των ιδρυμάτων. Καλεί, επίσης, το λαό να συμμετέχει σε όλες τις κινητοποιήσεις γενικότερα, αλλά και για την Παιδεία ειδικότερα».

5 Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΛΗΓΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Την ανησυχία τους εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Περιστερίου, διότι στις 31 Μαρτίου λήγουν οι συμβάσεις εργασίας, και όπως αναφέρουν η πολιτεία πρόκειται να αντικαταστήσει το πρόγραμμα, που ομολογουμένως αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες, ως προς την επίτευξη του σκοπού της, δομές πρόνοιας στη χώρα μας, με το νέο πρόγραμμα «Κατ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων». Οι εργαζόμενοι με ψήφισμά τους ζητούν να προβούν οι αρμόδιοι υπουργοί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση του προγράμματος με νομοθετική ρύθμιση, τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους και την ένταξη των εργαζομένων σ αυτές. Για το θέμα ενημέρωσαν σχετικά τη διοίκηση του Δήμου, τις δημοτικές παρατάξεις, τους αρμόδιους αντιδήμαρχους, σωματεία εργαζομένων και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Καράμπελα. «ΨΗΦΙΣΜΑ Αρ. Πρ Ημερομ. 04/03/2013 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Όπως γνωρίζετε, 31/03/2013 λήγουν οι συμβάσεις μας. Από 01/04/2013, η πρόθεση της πολιτείας, είναι να αντικαταστήσει το Βοήθεια στο Σπίτι, μια από τις πιο επιτυχημένες δομές πρόνοιας της χώρας που εξυπηρετεί ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ καθημερινά, με το νέο πρόγραμμα «κατ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων». Το πρόγραμμα αυτό, έχει εξασφαλισμένα χρήματα με Νόμο (58 εκ. ευρώ) τα οποία θα τα διαθέτει στους δικαιούχους. Ωστόσο, ο τρόπος που αυτό προβλέπεται να γίνει, δείχνει την πόρτα της ανεργίας στους εργαζόμενους, διαλύει τις υπάρχουσες Δομές, ενώ διαστρεβλώνει το πρόσωπο της πολιτείας αφού: 1. Δεν προβλέπει τίποτα για το υπάρχον προσωπικό. Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για να συνεχίσει ακόμα και ως προσωπικό στους Δήμους-παρόχους. 2. Χρηματοδοτεί δικαιούχους και όχι σταθερές Δομές και εργαζόμενους και καθιερώνει το σύστημα των παροχών, ακυρώνοντας το μοντέλο των σταθερών Δομών, που μια χώρα οφείλει να έχει. 3. Βάζει στο ίδιο τσουβάλι ιδιώτες με Δημοτικές Δομές χωρίς να μπορεί να μας εξασφαλίζει. 4. Χρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βιωσιμότητα των σταθερών Δομών και εργαζόμενων που έχουν προσληφθεί από ΑΣΕΠ, πάνε και σε ιδιώτες (τα χρήματα που είναι εξασφαλισμένα, ίσα που φτάνουν για τη βιωσιμότητα των νυν Δημοτικών Δομών. Πώς θα φτάσουν για όλους όταν αυτά είναι εξασφαλισμένα από ασφαλιστικές εισφορές, το μέλλον των οποίων είναι αβέβαιο; Τι θα γίνει από τη στιγμή που θα υπάρξει ενδιαφέρον από πολλούς και πώς θα διασφαλιστούν για όλους χρήματα, τόσα ώστε να καθιστά τους νυν εργαζόμενους ασφαλείς χωρίς κίνδυνο υποχρηματοδότησης;) 5. Τα κριτήρια που βάζει το κατ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, συρρικνώνουν την παροχή βοήθειας στους ανήμπορους πολίτες και από που είναι τώρα, δικαίωμα για φροντίδα θα έχουν , καθιστώντας αδύνατο να βρεθούν τόσοι δικαιούχοι ισοκατανεμημένοι σε όλη τη χώρα αντιστοίχως των Δημοτικών Δομών που λειτουργούν. Αυτό, επιπλέον έχει ως αποτέλεσμα την υποχρηματοδότηση των περισσότερων Δομών και άρα το κλείσιμο τους και την απόλυση των εργαζομένων. 6. Ρίχνει στον κανιβαλισμό του ιδιωτικού επιχειρείν, Δημοτικές Δομές και εργαζόμενους, με ιδιώτες. Πώς, με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή του ενός ή άλλου; Πώς διασφαλίζονται εκεί οι Δ.Δομές και οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στο Βοήθεια Στο Σπίτι; Πώς διασφαλίζεται η υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει φροντίδα; Και σαν να μην έφτανε αυτό, η πολιτεία πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού δηλώνει και με ημερίδες την πρόθεσή της, να επιβάλει τις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ως μοντέλο μέσα από το οποίο θα λειτουργεί το κατ οίκον φροντίδα. Δηλαδή, πλήρης αποδόμηση του κοινωνικού κράτους. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ευνουχίζεται, αφού της στερείται κάθε δυνατότητα να ασκήσει κοινωνική πολιτική, κρατώντας το υπάρχον προσωπικό. Ως εκ τούτου: Λέμε όχι στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ως μοντέλο λειτουργίας του ΒσΣ και των προνοιακών Δομών. Το μοντέλο των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, από μόνο του είναι άκυρο και ως εκ τούτου το απορρίπτουμε. Θεωρούμε ότι: Το γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει θεσμοθετημένες δομές πρωτοβάθμιας Κοινωνικής φροντίδας όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι». Ότι ο Καλλικράτης (άρθρο 96 και 97), προβλέπει δημιουργία Διευθύνσεων Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισοτήτων των Φύλων. Το γεγονός ότι υπάρχουν χρήματα εξασφαλισμένα: α) ΦΕΚ Α 135/ AKAΓE και β) 0,2 %, Ν. 4052/12 ασφαλιστικές εισφορές, ενώ προβλέπεται στα πλαίσια συμβατικής υποχρέωσης του Υπ. Εσωτερικών, η μέριμνα να καλυφθούν χρηματικά τόσο οι ανασφάλιστοι της χώρας, όσο και οι ορεινές, δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές. Ότι η ΚΕΔΕ επιβεβαιώνει ότι (συνέχεια στη σελίδα 18) «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ Τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων επιβατών θα δώσει η παράδοση στην κυκλοφορία των δύο νέων σταθμών στο Περιστέρι και την Ανθούπολη μεταξύ τελευταίας εβδομάδας του Μαρτίου και του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου. Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Παναγιώτης Λύκος μας ενημέρωσε επίσημα πλέον για την παράδοση των δύο νέων σταθμών στο επιβατικό κοινό. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΥΚΟΥ «Σας κάλεσα σήμερα εδώ, να σας ενημερώσω για το ευχάριστο γεγονός της έναρξης λειτουργίας των δύο (2) νέων σταθμών Μετρό στην πόλη μας, το σταθμό «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» και το σταθμό «ΑΝΘΟΥΠΟ- ΛΗ». Η ημερομηνία εκκίνησης λειτουργίας είναι μεταξύ της τελευταίας εβδομάδας του Μαρτίου μέχρι το πρώτο δεκαήμερο Απριλίου. Όπως καταλαβαίνετε η μεγάλη αναμονή λαμβάνει τέλος και οι δύο σταθμοί ανοίγουν. Για να φτάσουμε στην ιστορική αυτή στιγμή για την πόλη, μεσολάβησαν πολλά, αρχής γενομένης από την χωροθέτηση των σταθμών στη σημερινή θέση, μέχρι την πολεοδομική διευθέτηση του ιστορικού κέντρου της πόλης μετά από σειρά παρεμβάσεων που συντέλεσαν στην ανάπλαση του αστικού συγκροτήματος. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά, τη μεγάλη απόφαση που πήραμε από τον πρώτο μήνα της ανάληψης των καθηκόντων μας την για την ενοποίηση της πλατείας και το άνοιγμα του νέου δρόμου της Π. Τσαλδάρη, ανάμεσα στην Ευαγγελίστρια και τα Δημοτικά καταστήματα αλλά και άλλες εξίσου σημαντικές αποφάσεις, όπως η πεζοδρόμηση της Καραθεοδωρή ο χαρακτηρισμός ως χώρος πρασίνου και πλατείας στη Ραβινέ και Π. Τσαλδάρη. Ξεκίνησε λοιπόν η κατασκευή των 2 νέων σταθμών με πολλά κατασκευαστικά προβλήματα. Συγχρόνως ανεγειρόταν και το Νέο Δημαρχείο Περιστερίου στην κεντρική πλατεία. Οι 2 σταθμοί Μετρό και το νέο Δημαρχείο είναι τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα στο Περιστέρι. Λέγεται δε ότι ο σταθμός Μετρό του Περιστερίου είναι σε πολλά εφάμιλλος του σταθμού Μετρό του Συντάγματος. Εδώ θέλω επιγραμματικά να σας αναφέρω μία σειρά έργων ανάπλασης που κατασκευάστηκαν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των δύο νέων σταθμών. - Ανάπλαση και δημιουργία της Κεντρικής πλατείας Περιστερίου - Ανάπλαση πλατείας λουτρών - Ανάπλαση της πλατείας με το πράσινο στην οδό Μαδύτου και Π. Τσαλδάρη - Η τοποθέτηση των εικαστικών των καταξιωμένων καλλιτεχνών Μουστάκα και Βαρώτσου που κοσμούν τις 3 κεντρικές πλατείες - Τέλος ο τεράστιος θόλος που κοσμεί την κεντρική πλατεία, είναι έργα που κατασκευάστηκαν μετά από τεράστιες διεκδικήσεις του Δημάρχου μας Ανδρέα Παχατουρίδη, του ανθρώπου που έχει αποδείξει πως ξέρει να διεκδικεί προς όφελος των κατοίκων της Πόλης του. Η λειτουργία αυτών των τριών σταθμών πλέον, σηματοδοτεί νέα πορεία για την πόλη. Σε απόσταση 2 χιλιομέτρων το Περιστέρι θα είναι ο μοναδικός Δήμος της Ελλάδας, μετά την Αθήνα, που θα έχει στα όρια της πόλης του 3 σταθμούς Μετρό. Μόνο θετικά λοιπόν αποτελέσματα αποφέρει αυτό το τεράστιο έργο. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά: Τη μεγάλη άνοδο της εμπορικής αξίας των κατοικιών και των καταστημάτων, πλησίον των σταθμών αλλά και γενικότερα της πόλης. Επίσης την τεράστια διευκόλυνση, όσον αφορά τις μετακινήσεις των συμπολιτών μας από τον Δήμο μας προς το Κέντρο της Αθήνας και άλλους Δήμους της Αττικής, χωρίς αυτοκίνητο, σε ελάχιστο χρόνο και πολύ μικρό κόστος. Μελέτες του ΟΑΣΑ (Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας) που έχουν κοινοποιηθεί και σε εμάς, αναφέρουν πως καθημερινά τους τρείς (3) αυτούς σταθμούς Μετρό θα τους χρησιμοποιούν περίπου, εβδομήντα πέντε (75.000) πολίτες. Ο ΟΑΣΑ έχει ήδη έτοιμη συγκοινωνιακή μελέτη όπου μεταξύ άλλων εμφαίνεται η λεωφορειακή σύνδεση που ενώνει όλες τις συνοικίες του Δήμου μας με τους τρείς σταθμούς μετρό, αλλά και με άλλους όμορους Δήμους. Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια σημασία αυτού του έργου, που επιτεύχθηκε, χάρις στις επίμονες και επίπονες προσπάθειες όλων μας. Το σημαντικότερο όμως όφελος της Πόλης μας θα είναι η ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί πέριξ των 3 νέων σταθμών. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Η πόλη μας μπορεί να προσελκύσει νέους και παλιούς επιχειρηματίες που θα επενδύσουν και θα δημιουργήσουν επιχειρήσεις (συνέχεια στη σελίδα 8)

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7» ØÛ ÖÜ 2013 `ÑâßÌ Ú...» ` `ˆ ¾ ¾, ÜÛÖ Ñ... É ÖÜÓÌ ÛÖÔ ÙÑ ÙÓÖ!!! ÑÖÜÓÌ... ß ¾À `ý! ß ÖØ ý ÓÌÙà ÛàÔ MOODY S Ü ÖÉ ˇÓ ÙÌ Û Ô ÙÛÖÒ Û Ñ Ñ ÔÖÛ Û Û Ú Ò Ú ØÖÙÝ Û! Ö Ú; Ú Ò Ú!!! Ú Ú Û Ú» ÛØÖ ÖÒ Ú ÛÖÜ Û Ò - ÙÛØ ÑÖÜ ÑÖÙÓ ÖÜ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖÜ ÙÜÙÛ Ó ÛÖÚ! Ö ÖÚ ßÛÖÒÓ ÙÌý Ô ÛÖ Ñ ÔÌ ; ßÖØˇàÙÌ Ô ÙÛ Ó ý Ó ØÖÚ Ù ÌÔ ÖÒÖÑÒ ØÖ ÑØ ÛÖÚ - Øà Ô ÜÛÖÑØ ÛÖØ!!!- Ñ Ô Ô ÑÖ ÔàÙÌ ÑÖÙÓ àú àú... ß Ò Ù Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÖÔÛÖÛ Û Ì Ô Ö Û Ú ÒÌÖÔ... Õ Ö ÙÛÌÚý; ¾ ÔˇØà- Ö -ÙÑ ÌÚ, Ö ÖØ ÛÖ Ó Ø ÖÔÌÛ ÙÛÌÚ ÛàÔ... Moody s ÖÜ Ò Ö Ø Ô Ì Þ Ô Ü ÖÉ ˇÓ ÙÌ Û Ô... ÒÒ, Û Ò, Ù Ô, ÖØÛÖ Ò, ÒÒ Ñ ÖÜÛà Ñ ˇ ÌÕ Ú!!! Ö ÖÚ ÔÌ ÜÛ Û ÜÔ Ó, Ö ÖÚ ÌÕÖÜÙ Ö ÖÛÌ ÌÔ ÒÌÜÑà, ÜÛ Û...ß ÖØ Û ý GOLDEN BOYS, Ô ÖÜÔ ÓÌ Û Ú àìú ÌÑ ÛÖÓÓÜØ àô ÔˇØà ÔàÔ Ü ØÕÌàÔ;», Û Ö Ñ Û Ñ `ÜÓÉÖÜÒ ÛàÔ ÓÌ ÒÖÛØ Ì àô Ñ ÒÖ àô ÞØ Ó ÛÖ ÙÛàÛ ÑàÔ ØÜÓ ÛàÔ Û Ú ÜÝ Ò ÖÜ!... ¾ ¾ À» ¾ ¾ ¾ˆ Û ÛÌØ ÙÛ ÖˇÌÓ Û Ñ ÑÌÝ Ò, ÖÜ ÞÌ Ø ÖÔÛ ÖÖÖÖÒÖ ÜÛÖ Ö Ì ˇÌÛ ÑÖ ÙÌ É ˇÓÖ Ì ÑÒ Ó Û ÑÖÜ Ìˇ ÙÓÖÜ ÓÌ ÒÖÑ ØÞ Ø ÌÚ; Ø Û ˇÌ ÛÌ Ø Ñ Òà Ñ... Ó Ô Ô Ù ÔÌÛÌ! ÖÛ... Ò ˇÌ, Ì Ô Ñ Ô Ô Ù Ú Ñ ˇ ÒàÙÌ ÓÌ Ó Ô... ÔàÓ Ò ØÖÙ Ì àù!!!» ` ¾ ¾... ` ` Ò, Ì ÛÌ ÌÔ Ú-ÌÔ Ú ÞàØ ÙÛ... Ö Ú ÜÔ ÓÌ Ú, Ì ÛÌ... ÖÖÖÒÖ Ó, ÙÜÓÓÌÛÌÞÖÔÛÌÚ ÌÜ Ì ˇàÚ Ñ... ÌÜ ØÌÙÛÖÜÓÌÔ Û Ú... (ÔÖÓÖÛÜ ÌÚ Ì Ý ÔÌ Ñ ) Ì ÒÖ- ÌÚ Ó Ú, ÙÌ ÔàÙÛ Ñ ÖÒÜ Ý Ó ÖÓÌÔ»¾ ˆ-! `Ì ÌˇÔ ÑÌÛ ÑÌØ ÖÙÑÖ ÑàÔ Ì ÌÔ ÜÙÌàÔ FOUNDS TO FOUNDS ÖÜ... ß ÖÜÔý ÓÌ Û Ú... Ö Ö ÌÚ ßÌÜÑ Ø ÌÚý ( ÜÛÖÜÚ Ñ ÖÞ ÝÜÙ Ñ ÛÖÜÚ... ÔÛÖ ÖÜÚ!) ØÖÜÙ ÖÔÛ! `Ì ÖÒÒ Ü ÖÙÞÖÓÌÔ...ß Ø à ý Ñ ÌÜÑ Ø ÌÚ ÌØ ÙÛ - Ù ÑÌÚ... Ì ÌÔ ÜÙÌ Ú ÙÌ Ô ÜÖÓÌÔÌÚ ÖØÌÚ, ÉÒÌ Ì Ô Ò ÖÛÌØ, Ø Ò Ö Ø Ô Ñ Ô ÙÛ Ú ÓÌØÌÚ Ó Ú!!! ÌØÛÌ ÙÛÖ ÔÖÜ Ù Ú Ù ÜÛÖ ÛÖ Ù ÓÌ Ö, àú ÖÜÙ Ô Ö Ñ ÛÖ ÑÖ ÜÛàÔ ÛàÔ ÞàØàÔ (;) Ñ Ö Ö À, ÌÑÓÌÛ ÒÒÌÜÖÓÌÔÖ ÌÑÌ Ô ÑØ ÉàÚ Û ÜÙÛÜÞ Ñ ÔÌÞÌ ÜÛàÔ ÛàÔ Ò àô, Ì ÌÔ ÜÙ Ô Ñ Ñ ÛÌ Ü- Ù Ô ÜÛÖÜÚ ÛÖÜÚ ß ˇ ÌÔÌ Úý (;) Ñ Ý ÔÛ ÙÛÌ ÛÌ ¾ ¾ - ¾ˆ Ö Û Ô... Ü ÖÛ ˇÌÓÌÔ Ô ÛÜÕ ÛÖÜÚ ÓÌ Û... ÔÌ Ñ ÛÖÜÚ!!! ÔÌ Ñ ÙÛàÔ Ö Ö àô Û ÑÌÝ Ò... `ˆ»» ¾ˆ» Ñ ÌÓÌ Ú, ÖÛ... Ì àýìòöüóìˇ ÓÌÙà... Üß ÒàÔ Ö ÖÙÌàÔ ÖÜ Ó Ú ( Ô ) ÔÌÓÖÜÔ!!! ÜÓ ˇÌ ÛÌ... Û Ô ÒÖ- Ö ÙÜÔÌÉ Ñ ÙÛ Ô ÒÒ ÛàÔ... ÛÌÒÌ àûàô ÔÌ ÖÒ ß àô!!! `Û Ô... ÒÌ Öß Ý Ó Ú àú Ñ Û ˇÌÛÌÚ ØÖˇÌÙÓ ÑàÔ... ÓÖ - É àô ÒÖ Ø ÙÓàÔ, `» Û Ô Ó Ú Û Ô ÔÌ ÖÓÌÔ ÞàØ, ÛÖÜÚ ÖÜÚ ÔÌ ÖÒ ÛÌÚ ÙÜÓ ÛØ àûìú Ó Ú!!! `Ì ÛÌÛÖ Ö É ˇÓÖ, ÖÜ ÒàÚ ÙÛ Ú ÓÌØÌÚ Ó Ú, ÌÒ ÞÌ Ô...ÙÑ ÙÌ Ù Ô ÖÓÝÖÒÜ Ú ÙÛ Ó Ú Û ÓÖÜÛØ (!!!) Ñ Ó Ú Ò ÙÛ!!!! ¾ ÖÛÌ!» Ô Ô ØàÛ ÌÙÛÌ ¾ˆ À Ñ ÞÌ Ø ÌÛ ÛÖÖÖÙ ÙÌÑ ÛÖÓÓÜØ Ö àøû `ÖØØÖÚ;» Ô Ô ØàÛ ÌÙÛÌ ` ÜÛÖ ÛÖ ÛÌØ ÙÛ Ö ÑÌÝ Ò Ö ÌÔ Ú ÖÔÖÚ Û Ú ÜÔ ÙÛÌ Ú ÀàÛÙ ÒÔÛ!!!» ` ¾ ¾ Ì Ó ÙÛÌ ÞØ Ó ÛÖ ÖÛÌÚ ÛÖÜÚ, ÒÒÖÚ ÖÒÜ ÒÒÖÚ Ò ÖÛÌØÖ, Ñ ÜÛÖ ;»Ì Û Ì ÛÌÒÌ ÛÖÜÚ, ÒàÚ... Ñ ÔÖÜÔ Û Ô Ó Û, ÓÌ Û Ô... ÉÌÉ ÖÛ Û, àú, ¾`¾ Ñ ÛÖ Ö ÖÒÖ ÓÌ ÌÔÛ ØÖ ÌÑ ØÌÚ ÛÖ... ÔÛÌØ Ñ ÛÖÜ, `»¾ˆ µ!!! Ö ÔàÚ; µ... ¾ ` `»¾!!! ÜÛÖ Ó Ò à... ÜÛÖ Ó Ò Ú... ÜÛÖ Ó Ò Ì... ˆ ¾...»»!!!» ¾» ¾... À»... ˆ ÙÛ Ô ÌÝ ØÓÖ ÛÖÜÚ!!! ÌÔ Ô ÝÌØÖÓ ÛÖÙÖ ÙÛ Ú ˇØ ÙÑÌÜÛ ÑÌÚ ÌÖÒÖ ÌÚ, ÖÙÖ ØàÛ ÙÛàÚ ÙÛ ÖÒ Û ÑÖ-Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÙÜÙÛ Ó Û, ÖÜ Ñ Û Ñ ØÖÜÚ, ÌÞÖÜÔ ÌÝ ØÓÖÙÛÌ... ÙÛ Ú Ò ÛÌÚ Ó Ú!!! ÛÌ ÌÜ Ì ˇàÚ àú ØÖÚ Û Ô ÖÛÌÒÌÙÓ Û ÑÖÛ Û ÛÖÜÚ, Ì ÒÌ- ÖÔÛ Ú Û... ßÓÌ ÛÖ Ñ ÒÖý, ÌÓÌ ÚÖ Ö ÓÌ ÌÑÒÖ ÑÌÚ Ñ Ù ÌÚ Ò, Ì ÛÌ... Ì É ÒÒÖÔÛ Ú Û» ¾... ` ¾, ÙÌ Ó ØÖÙ - ˇÌ... Ü ÖÞØÌàÛ Ñ ˇÚ ÙÜÙÛØ ÛÌÜÙ Ú, ßÌÔ ÖÔÖÓ Û...ÛÖÜ Ñ ÒÖÜ Ó Úý (!!!) ÓÌ Û Ô Ì Ö ˇ Ù ÛÖÜÚ, àú ˆ ¾ À¾ˆ Ñ ÒÜÛÌØ Ö Ó Ú, àú ÌÑ ÛÖÜÛÖÜ, ÖÞ ÓÖÔÖ... ß Ñ ÖÜÔÛ ý (!!!)Ó, ÒÒ... ߈ ¾ À ¾ˆ ý» `...» À `¾ˆ ` ¾... ` ` ¾ À¾-»¾!!!» Ô ÌÓÉ ˇÜÔà ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Û... ÌÔ Ñ ÔÌ, ÓÌØÌÚ ÖÔ ØÌÚ ÖÜ Ì Ô!!!»Ì Û àú Ôà ß ØÖÞÌ Ø ý Ò Ô... ÖÒÜÛàÚ» À» ÙÜÓ ÌØ ÙÓ Û ÓÖÜ, Ü Ô ÙÙÖÓ àú, Ñ ÔÌ Ú ÛÖÜÚ ÌÔ Ì ÞÌ Û Ô Ñ Ò ØÖˇÌÙ, Ô àýìò ÙÌ!!! ¾ÓàÚ, Ö àú Ñ ÛàØ, ÌÛÙ Ñ ÛÖÛÌ, ÌÛÙ Ñ Ö ÔÛ. ¾... ß ØÖÙ ÒÜÛ ÙÓÖ ý ÔÖÔÛ Ô ÓÌ ÛÖÔ ÖÒÜÛàÚ ¾` À¾ ¾!!! ÑÜØ àú;»ì... ØàˇÜÙÛÌØ Ñ Ù!!! ÔÛ Ò, Ô ØÖ - Ì Û ÔÛ Ø ˇÌÙÌàÚ ÒÖ ÑàÔ Ì ÞÌ Ø Ó ÛàÔ Ì ˇà ÛàÔ Ü Öß Ý àô Ö àô ÛÖÜÚ, ÜÛÖ (ÖÒÖ Ö... ÜÛÖ-ÑÒ ÛÖ, ß ØÖˇÜ- ÓÖ ý ÞÌ Ø ÙÛÌÚ ÛàÔ ÌÖÒÖ àô ÌÔÖÚ ÙÖÜ, ÌÔÖÚ» ØÕ, ÌÔÖÚ»à ÓÌˇ, ÌÔÖÚ... ÑÖÓ - ÑÖÓ ˇÒ Û ÑÖÜ Ñ ¾ÒÜÓ ÑÖÜ Ìà ÖÜÚ!!!) ÌÑØ Ô Ô Ñ ÒÖ Ñ àýìò ÓÖ, ßÔ... ÑÖÉÖÜÔ ØÖÓÖý ¾ `» ¾ ` ¾ ß... Û Ó ÛàÔý Û Ô ÌÖÒÖ Ñ ÛÖÜÚ Ì ÒÖ ÙÛÖ ÙÜÔÖÒÖ ÖÓÖÝØÖÔÖÜÔÛàÔ Ñ... ÔÛ ÝØÖÔÖÜ- ÔÛàÔ!!! ¾ Ö ÜÙÛÜÞ Ó Ú!!! ÜÛ ÛÖÜÚ... ßÙÜÔ ˇÌ ý; ÓÖ Ì Ô Ø ÞàØÌ Û ˇÌÙ Û Ú ÙÛ Ô ÒÖ Ñ, Ø Û ÖÙ... ˇ Ó Û ÖÜ... ¾» `»»!!!» ˆÀ¾ ` / ¾` ÙÌ Ý Ù... Ì ÉÌÉ àù Ú (!) ÛàÔ, Ö Ñ ØÖ ÛàØ ÙÛàÙÌàÔ ÓÖÜ, àú... ¾`¾» ` ˆ ¾ ¾ˆ» `,» ` µ» ˆ ¾!!! ¾ˆ`»¾ ¾ˆ` ¾ˆ` ¾ À ˆ ¾ˆÀ ¾`; ß¾ ÙåÒ Ú ÌàØ æ ÖÜÒÖÚ ÌåÔ âô Ú âôû ÓÖÚ ÆÔˇØà ÖÚ, Ö Ö ÖåÖÚ âþì ØÖÙÝâØÌ åùûìüû ØÆ Ó Û ÙÛ Ô ÌÙÙ ÒÖÔåÑ ý Ó Ú Ìå Ì Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú Û Ú ÒÒÆ Ú, Ö Ñ. ` Ó ØÆÚ. æûì; ØæÙÝ Û ÙÛ Ô âñˇìù Û Ú ÌÙÙ ÒÖÔåÑ Ú, æû Ô Ö Ñ. ÌàØ æ ÖÜÒÖÚ ªÛ Ô ª Ü æ ÑÖÚ. ç Ì ÑçØ Ì ØàˇÜ ÖÜØ â, ÖÜ âþì Ú Û Ô Ý Òå Ü âøû ÛÖ ˇæ Ñ Û Ô Ü ÌØ Ù å ÌÙ, ØÖÑÌ Óâ- ÔÖÜ Ô ÌÕ ÙÝ Òå Ì Ú Û ß ÝÖÜÒÆÑ ÛÖÜ ÌÙÙ ÒÖÔ - ÑÆØÞ. Û Ú Ù Ú âþì ÑÆÔÌ ÌÔÛç àù ÌØ ÙÙæÛÌØÖ ÛÖ ßâÔÛ ÓÖÚý ª Û ß åùûìüû ØÆ Ó Û ý ÖÜ âþì ÑÆÔÌ Ö ÝÜÒ Ñ ÙÓâÔÖÚ ÛØæÚ, ÓâÞØ ÞˇÌÚ ÓâÒÖÚ Û Ú..; ÜÙ ÑÆ âþì ÑÆÔÌ åùûìüû ØÆ Ó Û, ÝÖç Ö Ìå- Þˇ ÑÌ æû æ Û âôûì ÌÜØØ ÛÖÜ ªÓÖÜ ÛÖ 1 ÛÖ âé Ì ÙÛ Ô ÛÙâ. âé Ì Ö ÆÔˇØà ÖÚ ÖçÛÌ âô 20% ÌÔ â ØÔÌ, ØÚ Ô ÝÛÆÙÖÜÔ Û âõö Æ ÛÖÜ, ÖçÛÌ ÛÖÔ ÑÖÜØâ Ñ ÛÖÔ ØÆÝÛ ÌÔ âýû Ô Ô. Ö ÆÒÒÖ ÛÖ ßâÔÛ ÓÖÚý, ÖÜ ÌÆÔ ÛÖÜ â ÔÌÚ ÞÌ Ø ßå ˇ â ØÌ Ì ÓÌÛÆ Ô ÓÌÛتÙÌ Ú Û ÆÞÛÜÒÆ ÙÖÜ. ÜÛÜÞØÚ ÖÜ Ö Ñ ÙÛªÚ ß ÌÔ ÓÆÙ Ìý Ñ ÛÆ Û Ô ØÖÙÝ Òª âñýø Ù ÛÖÜ Ñ. ØàˇÜ ÖÜØ Öç Ñ ÛÖÔ âùûì ÒÌ ÙæÉ. ÑÆÔÌ Ñ Ö âûìøöú ÝåÒÖÚ ÛÖÜ ØàˇÜ ÖÜØ Öç ÙÛ ÌÙÙ ÒÖÔåÑ, Ö ÔåÑ Ú; ÜÛæÚ ÌåÔ âñ ÛàÛÖÚ æ Û ˇâÙ ÛÖÜ ÌØ ÝÌØÌ ÆØÞ ÖÜ ÌÑÒâÞÛ ÑÌ. ÌÔ ÌåÔ âñ ÛàÛÖÚ æ àú Ö É Ù Ò ÑæÚ æ ÓÖßªÝ ÙÓ. Ò ÓÖ âú Ñ ÜÛæÚ. íþìûì Ñ ÆÒÒÖÜÚ ÌÔÛ ÓæÛ ÛÖÜÚ ÝåÒÖÜÚ ÑçØ Ì ØàˇÜ ÖÜØ â Ó Ú; ßÆÞÔÖÜÓÌ Ô ÉØÖçÓÌ Ö Ö Ó Ú ÛØÞÌÜÙ Ô.» `» À» íô Ú âõü ÔÖÚ ÑÖ Ô Û ªÚ Øâ Ì Ô ÔàØå Ì ÓâÞØ Öç ÛÖÔ åøôì. æû Ô ÕÌ ÌØÆÙÌ Û æø, ÑÖ ÆÔ, Øâ Ì Ô ÑÆÔÌ ÑØÆÛÌ. ¾ ØàˇÜ ÖÜØ æú Û Ô âþì ÑÖ ÔªÙÌ æ Û ÖÜÒª Ì å ÜæÓ Ù ÓªÔÌÚ. ÜæÓ Ù ÓªÔÌÚ, ÓÌÛÆ Û Ô ßªÝ Ù ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ, ÌÔ ÆÛ ÙÌ ÛÖ æ ÛÖÜ ÙÛ ÖÜÒª. ¾ Ó ÙˇæÚ Ó åôì ÌܡÌå Ú ÙÛÖ ÒÖ Ø ÙÓæ ÛÖÜ ÌÔ ÛÌåÛ Ô åôì Ô Û åøôì ÓÌÛØ ÛÆ. ª Ì ØÖÞˇâÚ ÛÌÒ ÑÆ ÙÛ ÖÜÒª Ñ ÕâØÌÛÌ Ûå; Ô Û Ì ÙÛÖÔ Ùå Ø ÕÌÑÆˇ Ø. ß ÌÔ Ó ÙÆÓÌý ØÌ Ó ÑåÛ, ÛÖÜ Ìå Ì ÙÌ ÙÛÜÒ Ò ÛÌå Ú ÜØت, Ø Ô ÙÛÖØ Ñª ÌØ ÖÞª Ñ Û Ò ÝˇÌå æ ÛÖÜÚ ÝÒÖçÝÒ ÌÚ. ÌÓÌåÚ ÌÔ Ó ÙÆÓÌ ÑçØ Ì ØàˇÜ ÖÜØ â ÛÖ ÓÔ ÓæÔ æ Ù Ú Ñ ÌÙÌåÚ Ó Ú Ü ÖÉÆÒ ÛÌ ÙÌ Ü ÖÞØÌàÛ Ñª ÙåÛ Ù. ˆ ÖÞØÌàÛ Ñª ÙåÛ Ù, æ àú ÑÆÔÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ÝÜÒ Ñ ÙÓâÔÖÜÚ ÖÜ ÉØåÙÑÖÔÛ ÙÌ ÌØ å ÌåÔ Ú. ØÖÙâÞÛÌ Û Ú ÌÕ à- âú Û Ú Ü ÖÞØÌàÛ ÑªÚ ÙåÛ Ù Ú, Ó Ô Ù Ú ÆØÖÜÔ Û ÙÑÆ. ß ` ý ÓÖÙ Ìçˇ ÑÌ ÙÛÖ ÙÆäÛ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ ÝàÛÖ Ø - Ýå ÓÌ Ñ Ó Æ Ì ÑÖÙ Ø Æ ÆÑ, âõ âàú Ø ÌÑ ÌÛØÔ Ñ âô Ú Ó ÔÛØÆÞ ÒÖÚ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ Ô ÛÖÜÚ à Ìå, ÙÌ Ó åˇöüù, ÓÌ Û Ö Ó Ù ÛÆ ÙçÓÉÖÒ. Ú Ý Ù ÙÛ ÑâÚ ÙÉÆÙÛ ÑÌÚ ÖÜ Û Ú ÉÒâ ÖÜÔ Ö ÓÌ ÒçÛÌØÖ Ñ ÝØå ÖÜÔ, ÖÜ Û Ú ÉÒâ ÖÜÔ ÙÛ - ÒÆÉØÜÛ Ö ÖÒåÛÌÚ Ñ ÛØâÓÖÜÔ.»æÔÖ Ö ÓÉØæÙ ÖÚ, Ö ßÆ ÖÚý ÛàÔ Ò ÉØçÛàÔ ÌÔ ÌÔÖÞÒÌåÛ. Û ÌåÞÌ Ô Ì Ù ÜÛÆ Û Æ ÛÖ ÓâÒÖÚ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ, ÙÛ Ô ß Æ Ò Ù ÛàÔ å àôý; Ø ÑÖçà ÜÛª Û Ô ÖØÖÒÖ å Ñ ÓÖÜ ÝâØÔÌ åùà Û Ú Ó çøìú ÓâØÌÚ Û Ú ÖçÔÛ Ú, ÛæÛÌ ÖÜ ÌåÞ Ó ÓæÔÖ ÑâÛ Ñ ÌÔ Ó ÖØÖçÙ Ô Û ÝÖØâÙà ÙÛÖ ÜÓÔÆÙ Ö ÛÖÜ æýöü Õ àó Û ÑØÔ, Ûå ªÛ Ô ÑæÑÑ Ô, ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛ Ñª. ÑæÓ ˇÜÓÆÓ ÛÖÔ Ü åˇø Ö ÑÖÜØâ ÖÜ ÌåÞÌ ÙÛªÙÌ ÙÝÆ- ÒÌ ÙÛ Ô Ò ÛÌå ÌØ ÙÛÌØåÖÜ Ñ ÌÆÔ ÛÖ Ó ÒÒå ÙÖÜ ÕÌ âøô Ì ÛÖÜÚ ÛØÌ Ú æôûöüú ÙÌ ÑÖçØÌÜÌ ÖÜÒå.»Ì Û Éå, ÒÒÆ àøìæô. âþöüô Û ÓâÒ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ Ô ÆÕÖÜÔ ÙÛ Æ; Éå Ñ ÛÖÔ ßÌçÛ ÑÖ ÑæÙÓÖ, ÛÖ Ø Óçˇ, ÖÜ Ó ÙÖÜÒÆÚ âô ÞÆ, Þ ÑØÔÌÙ Ò ª Ô ÝÖÜ- ÙÑØÙÌ Ú ÛÖÜÚ ÓÜÚ Ñ Ô åôì Ú ÆÔÛØ ÑÒ Ú, ÝÖÜÙÑàÛæÚ Ñ ÌÒÒ Ô ØÆÚ; ÛÖÜÚ ÆÕÖÜÔ ÛÖÔ ßÌçÛ ÑÖ ÑæÙÓÖ Û Ú Éå Ú Ñ ÛÖÜ ÓåÙÖÜÚ.»âÓÝÖÓ ÌØ ÙÙæÛÌØÖ ÛÖÜÚ ÖÔÌåÚ, ÖÜ ÌÓ ÙÛÌçÖ- ÔÛ Û Æ ÛÖÜÚ Ñ Û Ô Ø Ùª ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ØÜÙª Ü ª.» ¾À¾ˆ» ¾ ¾ˆ» ¾ ` ¾ ¾ˆ À¾» ÖÒç ÞØ ÙÛ Ñª Ò ØÖÝÖØå ÖÜ âøþìû æ Û Ô ÖÜÒ Øå. ÑÌå ÖçÒ Ù Ô Û Ú ÒÌÑÛØ ÑâÚ ÌÛ ØÌåÌÚ ÙÌ ØÛÌÚ Ñ ÜÛÖå çõ Ù Ô Ü ÌØÉÖÒ ÑÆ Û Ú Û ÓâÚ. Ô ÓÌ- ÔæÓÌÔÖ. ¾ Ò æú ÕÌÙ ÑØˇ ÑÌ Ñ ÔâÛØÌßÌ Û Ô ÑÜÉâØÔ - Ù, ÒÒÆ ÙÜÔâÞ ÙÌ Û Ú Ñ Ô ÛÖ Ö ªÙÌ Ú ÛÖÜ, ÓâÞØ Ô ÖÜÔ Ìå Ó Û Ø ÝªÚ. ¾ ÌÒÌ ÑÛ ÑâÚ Ü ØÌÙåÌÚ ÛÖÜ ÑØÆÛÖÜÚ ÆØÞ Ù Ô Ô ÌÒâ ÞÖÜÔ ÙÌ ÉÆˇÖÚ Û Ú ÌÛ ØÌåÌÚ Ñ ÛÖ ÑØÆÛÖÚ ßÆÞÔÌ ÛØæ ÖÜÚ Ô Ü ÖÞØÌØÙÌ Û Ô ÓÌåàÙ ÛÖÜ ÒÌÑÛØ ÑÖç ØÌçÓ ÛÖÚ. ÓÌåÚ ÌØ ÓâÔÖÜÓÌ Ô Þ ÖÔåÙÌ Ô ÖçÓÌ ÆÙ Ø ÓâØ ; Ú ÝØÖÔÛåÙÖÜÓÌ æòö Ô ÛÖ ØåÕÖÜÓÌ ÓæÔÖ Ó Ú ÛÖ Þ æô, Ô ÙÛÌåÒÖÜÓÌ æòöüú ÜÛÖçÚ ÖÜ Ó Ú Ó çø Ù Ô Û àª ÙÛ ªÛ Û Û Ú ÖÒ Û ÑªÚ ÙÛÖØå Ú. ÙÛÌåÒÖÜÓÌ ` Ó ØÆ - ÌÔ âòö - ÖÜÉâÒ,.. -.`¾.. -». À. ÙÌ Ø ÔÆ ÜÙ. Ûå ÙÛ ÞâØÙ ÞàØÆÝ æû Ñ Ô Û ÑÆÔÌ Ú ÞâØÙ ˇ ÓÌåÔÖÜÔ. ìùì ÖÜ ÜÛÖçÚ ÌåÔ Ì ÒÖ ª ÛÖÜÚ. Ú ÝªÙÖÜÓÌ Û Ô ÙÜÞå ÛÖÜ Ñ Ô â Ó Ú Ñ Ú ÛÖÜÚ ÌåÕÖÜÓÌ ÛÖ ØæÓÖ Û Ú ÌÕæ ÖÜ, Ø Ô Ó Ú ÙÛÌåÒÖÜÔ. ÛÖÜÚ ÑÆÔÖÜÓÌ Û Ô ÖÒ Û Ñª ÛÖÜÚ àª çùñöò. Ô ÛÖ ÑÆÔÖÜÓÌ ÖÜÒ Øå.» ` ð` 𠾈À ¾ À `; Æ Ö ÙÛ Óª, Ñ ˇâÒà ÜÛæ Ô Ù Ú ÛÖ ÌÑÓÜÙÛ ØÌÜ- ˇØ, ØÖÙ ˇÖçÙ Ô Ó ÒªÙà Ñ Û Ó âø ÌÜ. íé ÑÆÛ ÑØ Ü âú, ÖÜ ÓÖÜ âóö Ô ÓÌ Ñ ØåÙÓ Û. ç Ô Ù ÓÌ ÌÝ ÆÒÛÌÚ Ñ ÒÖ åùû Ñ ßÑ ä ÖçØ Ó Ú ÛÆäÙ Ô Ö ÑÌØ ÖÙÑæ Ö ý; ÑÛæÚ æ ÛÖ ÒÖ åù Ö ÑØâ Ú Ó Ú ÛÆäÙ Ô Ñ ä ÖÜØ Ôæ; ÛÖ ÝÆ ÓÌ ÌÓÌåÚ; æ àú ÛÖ ÒÖ ÆÑ ÖÜ ÛÖ Ñ ÛÌÉÆÙ ÓÌ ÓÆÙ ÛÖ Ñ ÓÌ Û âû Ò. âé Ô ÖçÓÌ Ñ ÛÖÜ ÙÛØ ÉÖç ÛÖ åñ Ö ÛÖ ÝÆ ÓÌ ÙÌ Ñ ÒçÛÌØÌÚ Û ÓâÚ æ ÛÖ ÓÖÙÞ ØÆÑ. Û ÔâÚ Û ÓâÚ ÛÖÔ Ò æ, ÖÜ æò Û ÞàÔÌçÌ. Ûå ÑÆÔÖÜÔ Ý Ù Øå ; Ø ÙˇÆÔÖÓ ÛÖÔ Ì ÜÛæ ÓÖÜ ÔÆÒ ÝØÖ, âþà ÉÌÒÛ ØÙÌ Û Ú Ì æùì Ú ÓÖÜ ÙÛÖ Ñ ÛÖÙÛÆØ, Ì ÓÌ ÆÔÌ ÖçÛÌ Ö ÝÜÒ Ñ ÙÓâÔÖÚ ÛØæÚ. âøìûì æ Û Ô ÉÖÒ ÑÆ ÖÜ åôöüô ÙÛ ÆÒÖ. ØÜÙ Ü åûìú Ó Ú ÑÆÔ ÔÌ. À¾» ` ¾ ` ¾ˆ ¾ˆ`» `¾ À Ô Ý ÔÛ ÙÛÌåÛÌ æû ÑÆÛ ÝåÒÖ æû Ô ÛÖÜÚ Ôå Ì ˇÒåß, æ Û Ú Ì ÛØÙÌ Ú ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ, ÖØ ÔØÔÖÜÔ ÌÑ ØÖÓâÚ ÌÑÛÖÔàÛ ÑâÚ ÖÙÜÓ åìù. åôöüô Ù âô ÖÒÜÑ ÛÆÙÛ Ó Ô ÑÆÔÖÜÔ Ùæ Ô Ñ ˇâØ. Ø ÜØÔÖçÔ ÔâÓÌÒ ÙÛÖÜÚ ØæÓÖÜÚ ÛÖÜ, ÙÛØ ÓØÞÔÖ- ÔÛ ÌÜÞÆØ ÙÛ, ÑÆÔÖÜÔ ÖÒ Û ÙÓâÔ Ò ÛàÔ ÑâÚ ÖØâÚ Ñ ÌØÔÆÔÌ Ñ ÒÆ, æ àú ÒâÔÌ æòìú Ö ÒÆÙÛØÌÚ ÙÛ Ô T.V. Ö Ñ Òæ ÛÖ ÝªÔà ÛÖ ÛâÒÖÚ. ¾ ÌÑ ØÖÓâÚ Ñ Û Òª ÖÜÔ ÙÛÖ ÌÙÛ ÛæØ Ö ÛÖÜ ÖÒÜ- Ñ Û ÙÛªÓ ÛÖÚ Ñ ÌÑÌå ÖÒ ÓÉÆÔÖÜÔ Û ÔÖÙÛ ÓæÛ Û ÞÖÛ ÔÛÖ Ñ Ñ Û ÑÌÝÛÌ ÆÑ. âøìûì ÜÛÆ ÓÌ ÑØâ Ú Òæ ÖÜ, ÖÜ ÌåÔ Ñ ÖÒç ÝÛ ÔÆ Ñ ÌÔ ÞØÌØÔÖÜÔ ÌÕÛØÆ Û Ô ÉÖÒ ÑÆ. ÔÛ ÙÛÌåÛÌ Ô Ò ØØÔ ÓÌ Ñ Û ÙÜÓ Ò ØØÓ Û ÛØÖݪÚ. æò ÛÖÔ Ñ Û Ô ÒàÛª, ÝØÖÔÛå ÖÜÔ Ô Ó ÓÌåÔÌ Ñ ÔâÔ Ú ÓæÔÖÚ ÛÖÜ ÙÛ Ô ÑØåÙ. ˆ ¾` À ¾ˆ.»¾ ¾ ¾ˆ Ò ØÖÝÖتˇ Ñ æ ÛÖÔ ß ÒÌçˇÌØÖ ¾ ¾ý Û Ú ØÖ ÖçÓÌÔ Ú ÌÉ ÖÓÆ Ú, æû Ö ÙÜÔÛÖ åû Ú Ó Ú, Ö `¾ ÌÕÌÒåÙÙÌÛ Ñ ÒÒ ÛÌÞÔ ÑÆ. `ÜÓÓÌÛâÞÌ ÙÛÖ CD ÌÔæÚ ÛØ ÖÜ ÙÛª, ÌÔ âþì Ù Ó Ùå ÛÖ æôöóæ ÛÖÜ, ÓÌ ÙÛåÞÖÜÚ ÙÌ çö ÛØ Öç. ÖÜ ÌçÞÖÓ ÖÒæßÜÞ Ñ Òª Ì ÛÜÞå Ñ ÖÒç ت ÖØ ÓÌ ÖÒæÑÒ ØÖ CD. æò æóöøý Ñ àø å. ÜÛæ æóàú ÖÜ ÌÔ Ñ ÛÆÒ É Ñ ÞØÌ Æ ÌÛ ÌÜÑØå- Ô Ù ÌåÔ ÝàÛÖ Ø Ýå ÖÜ ÙÜÔÖ ÌçÌ ÛÖ ÑÌåÓÌÔÖ Ö `¾ Ó å ÓÌ ÛÖÔ ØàˇÜ ÖÜØ æ Ó Ú, ÛÖÔ Ñ. ÔÛØÔ ` Ó ØÆ. ØØÛ ÌÕª Ù ÖÜ â àù Û Ô ÝàÛÖ Ø Ýå, ÌåÔ æû Ñ Ö ` Ó ØÆÚ ÙÜÓÓÌÛâÞÌ, ÌåÔ ÙÜÔÛÌÒÌÙÛªÚ ÛÖÜ åùñöü. ÓâÙàÚ æóàú ÛÖ âøø ß Ûå Ö Ñ. ` Ó ØÆÚ ÓæÔÖ ÙÛÖ åùñö ÖÜ É Æ Ì ÙÛ»âØÑÌÒ, ÌÒÌ ÓÖÙçÔ, ÌåÔ Ñ ÔæÚ.»ÌÛÆ ÙÑâÝÛ Ñ æû âé ÒÌ Û ÝàÛÖ Ø Ýå Ô Ü Ö ÒØÙÌ æû Ñ Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú Ì ÑØåÔÌ Û Ô Ñ ÒÒ ÛÌÞÔ Ñª ÛÖÜ ÖÜÒÌ Æ. ÛÜÞâÚ, Ô ÉÆ Ì Ú âô Ô Ñ ÑÖ ÖÜÙÛå Ú ØÖÓæÙ ÖÔ ÛÖÜ ØÖäæÔÛÖÚ ÙÖÜ. ØÖ- ÙâÕÛÌ Û ÒâÕ ØÖÓæÙ ÖÔ. ÛØåÛ ÌÑ ÖÞª ÌåÔ æû ˇâÒÌ Ô Ó Ú Ü Ö ÒØÙÌ Û Ô Ý Òå ÛÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ØàˇÜ ÖÜØ æ, Ô Ó Ú ÌåÙÌ Ô ÖØÆÙÖÜÓÌ Ñ ÌÓÌåÚ ÛÖÔ åùñö. ÜÙÛÜÞØÚ Ñ ÓÌ Û Ô ÛØåÛ ÌÑ ÖÞª ßØÔ ÙÌ æ ÙÉâØÑÖ. ¾ ÌÝ ÆÒÛ Ú Û Ú àªú Ó Ú ÌÔ ÌåÔ Ñ ÛæÙÖ Ì ÙÛ ÑæÚ, ÌÔ ÖÜÒÆÌ, ÜÛæÚ ÕâØÌ ÓæÔÖ Ô ÕÌ ÖÜÒÆÌ. ¾ÒæßÜÞ ÛÖÜ ÌçÞÖÓ Ñ Òª Ì ÛÜÞå, æþ ÙÛÖÔ Ñ. ` Ó ØÆ ÙÛÖÔ ÌåÛÖÔ `¾. ˆ» ¾ˆ»»¾ ¾ˆ Ì Ø ÙÖÉ ØÌçÖÜÔ Û ØÆ Ó Û. Ìå Ù ÖÜ ÜØå Ì ÛÖÔ ÑæÙÓÖ Ñ ÕÌÝÛ Òå Ì Û ÞØØ Ó Ú ÌåÔ ÛÖ ØÆÓ ÛàÔ âôûì ÝÖ Û ÛØÔ Û Ú ÆØ Ù Ú. âôûì ÝÖ Û ÛâÚ ÖÜ Ù Öç Ô ÙÛ ÆØ Ù Ñ É ØÔÖÜÔ Û ÖÛÌÒâÙÓ - Û Û Ú ÓÔ ÓÖÔ ÑªÚ ÖÒ Û ÑªÚ, Ö Öå Ñ ÛÖÜÚ ÖÒÖ- ÝæÔ ÙÌ. æ Û Ô ØÞª ÛÖÜ ÞÌ ÓØÔ ªÒàÙ Ô ÙÛÖÜÚ ÖÑÛªÛÌÚ æû ÌÔ âþöüô ÒÌÝÛÆ ÌÛØâÒ Ö, ÒÒÆ ÖçÛÌ Ñ Ó Ó ÖÜÑÆÒ Ü Ø ÌØåÖÜ Ñ ØÖÙ ˇÖçÙ Ô Ô ÌÙÛ ˇÖçÔ ÓÌ ÛÖ Ó ÑÆÒ.» ÑÆÒ ÛÖÔ 21Ö ØÔ ÙÛ Ô ÒÒÆ, ÓâÒÖÚ Û Ú ÜØà äñªú íôàù Ú. ¾ Ô ˇÜÓ Æ- ÙÌ Ú ÙÑæÛàÙ Ô Û ÜÖ Æ Ñ Ñ Ô ÜÔÌçÖÜÔ Ñ Û ÆÒÒ ÛØå. Û Ìå Ô Ö ÓÔ ÓÖÔ ÑÖå ÖÜ Ì ÑÒ Ó ÛÖçÔ ÙÌ ÉÆØÖÚ ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖç Ò Öç; æû Û Æ ÜÛÆ ÌåÞ Ô Ñ Û Ô ÒØÙÌ ÖÙæÛ ÛÌÚ ÒÑÖæÒ. âó Ñ Û ÜÛæÞØÖÔ ÔÛØÖ ª, Ûå ÖÛÌ ÆÒÒÖ ÌÔ âþà Ô à. å Ô æû ÓâˇÜÙ Ô æ ÛÖ ÒÑÖæÒ ÙÌ ÙÜÔ Ü ÙÓæ æ ÛÖ ÒÜÑæ ÓÌˇçÙ ÖÜ ÑÆÔÌ Ñ çù ÛÖÜ ÕçÒÖÜ. Ö ÓÌˇçÙ ÌåÔ æ ÛÖ ÓÔ ÓæÔ Ö ÖÜ Ù Æ-Ù Æ Ó Ú Éܡå Ì, Ó Ú ÑÆÔÌ ÑÖÔÛæÛÌØÖÜÚ Ûå ÙÑçÉÖÜÓÌ ÓâÞØ Ô Ó Ú Õ ÒØÙÖÜÔ ÑÆÛà Ñ Ô Ó Ó ÖØÖçÓÌ Ô ÔÛ ØÆ- ÙÖÜÓÌ. Ì Ø ÌåÔ ÒÆˇÖÚ ÌÑÛåÓ Ù ÛÖÜ, æû ÌÆÔ Ó Ú ÛªÙÖÜÔ ÑÆÛ ˇ ÔÛ ØÆÙÖÜÓÌ Ñ ˇ Ì Ô ÙÛ - ÛªÙÖÜÓÌ. Ô ØàÛ ÖçÔÛ Öç ÌåÔ ÛÖ 1,5 ÌÑ ÛÖÓÓç- Ø Ö ÔâØ àô ÙÛ Ú Ñ Ô ÛÖ Ö ªÙÌ Ú; ¾ Ì Ô ÙÛÆÙÌ Ú Ñ Ö ÌÑ ÑªÙÌ Ú ÛÖå Ùç- ÔÛØÖÝÖ, åôöôû æ ÌÒÌçˇÌØÖÜÚ ÔˇØØ ÖÜÚ, ÖÜ ÌÔ Ñ ÛÆÝÌØ Ô Ô ÛÖÜÚ ÒÜ åùöüô, ÖÜ ÌÔ Ñ ÛÆÝÌØÌ ÛÖ ÙçÙÛ Ó Ô ÛÖÜÚ ÑÆÔÌ ÒÖçÓ ÌÔ. Ö ÒÖçÓ ÌÔ ØÖÒÌÛ - Ø ÆÛÖ Æ ÌÛ Ñ ÝâØÌÛ ÌçÑÖÒ æ ÛÖ ÙçÙÛ Ó. ØØ ÌåÔ ØØ Ô ÔÛ ØÆÙÖÜÓÌ ÙÛ Ú Ì ÑÒ Ó Û ÑâÚ ÖÒ Û ÑâÚ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ, Ø Ô Ñ Û ÝâØÖÜÔ Ô Ó Ú ÒÜ åùöüô. æûì ˇ ÌåÔ Ø Æ.

7 Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 ΤΟ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ όλο το Περιστέρι να εξυπηρετείται πλέον στην οδό Σαρανταπόρου» λέει ο κ. Γιάννης, άλλος ασφαλισμένος, που ήταν φανερή η αγανάκτησή του. Η ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε να αποστείλει τις αυτοκόλλητες ταινίες ανανέωσης των βιβλιαρίων ασθενείας αμείβεται για αυτό τον σκοπό με το κολοσσιαίο ποσό των ευρώ τον χρόνο. Πάρα ταύτα δεν αποστέλλει νωρίς τις θεωρήσεις, ούτε καν στους άμεσα ασφαλισμένους... «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δυναμική συγκέντρωση και κινητοποίηση πραγματοποίησαν το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», Σύλλογοι, Φορείς, Δημοτικές Παρατάξεις και Σωματεία Εργαζομένων στη Δυτική Αθήνα την Τρίτη 5 Μάρτη. «1) Aύξηση των δαπανών για τη δημόσια περίθαλψη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι υγειονομικές ανάγκες πάνω από τα κέρδη, την ανταγωνιστικότητα, το δημοσιονομικό σφαγείο της Ε.Ε., την εξυπηρέτηση των τοκογλύφων. 2) Όχι στους νέους οργανισμούς, που καρατομούν τη δημόσια περίθαλψη κατ εντολή του ΔΝΤ και της Ε.Ε. Κανένα νοσοκομείο, χειρουργική αίθουσα, κρεβάτι ΜΕΘ κλειστό. Καμιά κατάργηση ή συγχώνευση νοσοκομείου ή τμήματος. Αν αυτό παλιότερα ήταν «παράλειψη» σήμερα αποτελεί έγκλημα κατά του λαού, συμβάλλει στην υγειονομική γενοκτονία. 3) Να λειτουργήσει τώρα η μονάδα παίδων στο ΑΤΤΙΚΟ, μοναδική στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, Πειραιά και νησιών. 4) Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία εδώ και τώρα. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για τις τεράστιες ελλείψεις στην Ελλάδα των ανέργων, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Όχι στις συμβάσεις εκμετάλλευσης και δουλείας (ΜΚΟ, ΚΕΕΛΠΝΟ, επικουρικοί, μπλοκάκια εκπαιδευόμενοι και απλήρωτοι εθελοντές). Καμιά απόλυση ή διαθεσιμότητα. Να επιστρέφουν οι 30 εργαζόμενοι του Λοιμωδών «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» στο Νοσοκομείο τους. 5) Να σταματήσει τώρα η αθλιότητα των ράντζων. Να ανοίξουν νοσοκομεία και κρεβάτια και όχι να μετατρέπουν τα υπάρχοντα νοσοκομεία σε αποθήκες ανθρώπων. 6) Δωρεάν υγεία για όλους. Για κάθε άνεργο, ανασφάλιστο ή μετανάστη. Καμιά πληρωμή συμπολίτη μας για εξέταση, νοσηλεία ή θεραπευτική αγωγή σε δημόσιο νοσοκομείο. Καμιά επιχειρηματική δράση στην υγεία. 7) Δωρεάν φάρμακα, εμβόλια, εξετάσεις σε Απίστευτη η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Δόθηκε τελικά παράταση Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου, καταληκτική ημερομηνία θεώρησης, στο ΙΚΑ Περιστερίου επικρατούσε το αδιαχώρητο. «Εχω έρθει από τις τέσσερις το πρωί, για να πάρω τον αριθμό 57. Είναι εννέα και αυτήν τη στιγμή εξυπηρετείται το νούμερο 40. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι για να θεωρήσω το βιβλιάριο και σήμερα ελπίζω να σταθώ τυχερός» είπε ο κ. Δημήτρης και κοίταζε με θλίψη προς το γκισέ... Το ωράριο λειτουργίας των γκισέ είναι οκτώ το πρωί με δύο το μεσημέρι, αλλά τις τελευταίες ημέρες «οι υπάλληλοι μένουν έως τις πέντε το απόγευμα προκειμένου να εξυπηρετήσουν όσο περισσότερους ασφαλισμένους είναι ανθρωπίνως δυνατό» υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ως προς τι, όμως, η απερίγραπτη Το πρόβλημα έγινε ακόμα μεγαλύτερο φέτος, εξαιτίας της αναγκαστικής διαθεσιμότητας στην οποία τέθησαν οι 450 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ της Αγροτικής Τράπεζας, οι οποίοι τα δύο τελευταία χρόνια κάλυπταν θέσεις μείζονος σημασίας, για την ομαλή λειτουργία του ΙΚΑ. Ο Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του ΑΤΤΙΚΟΝ Μ. Ρίζος και ο Πρόεδρος Γ. Πλαγιαννάκος Η συγκέντρωση έγινε στο Παλατάκι στο Χαϊδάρι με κύριο σύνθημα «Όλοι Ενωμένοι για να ανατρέψουμε τη βάρβαρη πολιτική! Η Δημόσια υγεία είναι καθολικό και αποκλειστικό δικαίωμα και θα την υπερασπιστούμε μέχρις εσχάτων!». Ο Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό Μ. Ρίζος διάβασε το σχετικό ψήφισμα με τις διεκδικήσεις: Ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Δ. Μαραβέλιας και ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό Γ. Πλαγιαννάκος Διακρίνεται ο Α. Πουλιάσης ταλαιπωρία στην οποία υπόκεινται κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος; Ειδικά, από τη στιγμή που οι συνταξιούχοι απογράφονται με τη χορήγηση της σύνταξης χορηγείται εφάπαξ και το βιβλιάριο υγείας. «Οι περισσότεροι απ όσους στέκονται στην ουρά ώρες ατέλειωτες είτε είναι άνεργοι είτε έχουν έρθει για να θεωρήσουν το βιβλιάριο των προστατευόμενων μελών της οικογένειας ή απλώς για να εξυπηρετήσουν τα παιδιά τους που εργάζονται. Αλλά αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται τέτοιες ημέρες κάθε χρόνο στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ είναι απαράδεκτη και προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», λέει ο Γιώργος Κυριακόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ. «Η γυναίκα μου ήρθε στις έξι και μισή το πρωί και πήρε τον αριθμό 240. Ηρθα τώρα εγώ να την αλλάξω, επειδή έπρεπε να πάει στη δουλειά της, και ελπίζω να προλάβω να εξυπηρετηθώ έως ότου κλείσουν τα γκισέ. Αυτή η κατάσταση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από το 2006, οπότε και έκλεισε το υποκατάστημα του Αγίου Ιερόθεου, με συνέπεια Ατέλειωτες ουρές «Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί οι ασφαλισμένοι να υπόκεινται αυτή την ταλαιπωρία, από τη στιγμή που μετά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τόσο οι θεράποντες ιατροί όσο και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί -στην προκειμένη περίπτωση ο ΕΟΠΥΥγνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιος είναι ασφαλισμένος και ποιος όχι. Συνεπώς, ποιος ο λόγος να στήνεται ο άλλος στην ουρά για μια σφραγίδα που ουσιαστικά δεν του χρησιμεύει πουθενά;» θέτει το ερώτημα ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΙΚΑ κ. Κυριακόπουλος. Δόθηκε παράταση Κατόπιν πίεσης και ύστερα από τις τεράστιες ουρές και την ατέλειωτη ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων η διοίκηση του Οργανισμού ανακοίνωσε ότι δίδεται παράταση ενός μήνα, έως τις 31 Μαρτίου 2013, για την ανανέωση των βιβλιαρίων ασθενείας του Έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται κανονικά από τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Διακρίνεται o N. Ζούτσος, η Β. Πασχάλη και η Ι. Γαϊτάνη ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιστερίου Κολωνού και Πέριξ, πρωτοπόρος στον αγώνα για καλύτερες συνθήκες ζωής στους συνταξιούχους, επισκέφθηκε Διακρίνονται από αριστερά οι κ. Νίκη Φανού, Νικ. Πατεράκης, Δημ. Βαρελάς, Δημ. Καούκης ανέργους, ανασφάλιστους και τις οικογένειές τους. Απογευματινά ιατρεία αλληλεγγύης στα νοσοκομεία και ενεργοποίηση σε εθελοντική βάση των υγειονομικών για υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 8) Πλήρως στελεχωμένα κέντρα υγείας σε κάθε δήμο και δημοτικό διαμέρισμα, με ολοκληρωμένες δομές πρόληψης και όχι κέντρα πελατειακής εξυπηρέτησης. 9) Συνεφημέρευση άμεσα του ΑΤΤΙΚΟΥ με άλλο ή άλλα νοσοκομεία. (συνέχεια στη σελίδα 18) την Παρασκευή 1η Μάρτη 2013, το Κεντρικό ΙΚΑ Περιστερίου, όπου είχε συνάντηση με το διευθυντή του ΕΟΠΥΥ Περιστερίου κ. Βουδούρη και τη διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών κ. Λιάνη. Η αντιπροσωπεία του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Συνταξιούχων απαρτίζονταν από τον πρόεδρο κ. Δημ. Βαρελά, τον αντιπρόεδρο κ. Νικ. Πατεράκη, τον ταμία κ. Δημ. Καούκη και το μέλος κ. Νίκη Φανού και έθεσε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις καθημερινές συναλλαγές με τις υπηρεσίες είτε αφορούν ιατρικά είτε διοικητικά θέματα π.χ. ραντεβού για ορισμένες ειδικότητες κλείνονται μετά σαράντα πέντε και πάνω μέρες για κάποιες άλλες το λιγότερο είκοσι μέρες. Η διαπίστωση είναι ότι δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό. Μόνιμη είναι πλέον η καθημερινή ταλαιπωρία με τις λοιπές διοικητικές συναλλαγές όπου το τελευταίο διάστημα στήνονται ουρές από τα ξημερώματα. Και εδώ το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη προσωπικού. Πριν από λίγο διάστημα έκλεισε το κατάστημα διοικητικών υπηρεσιών του ΙΚΑ Αγ. Ιεροθέου, όμως δεν μεταφέρθηκε όλο το προσωπικό όπως θα έπρεπε στο κεντρικό. Συνταξιοδοτούνται εργαζόμενοι του καταστήματος χωρίς να αναπληρώνονται. Για να μπορέσει το ΙΚΑ Περιστερίου να ανταποκριθεί στοιχειωδώς απαιτείται η ενίσχυσή του τουλάχιστον με είκοσι άτομα προσωπικό. Το Δ.Σ. εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του προς την Κυβέρνηση αλλά και στους Διοικητές του ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ. Δεν θα ανεχτεί άλλο αυτή την εξευτελιστική συμπεριφορά της Διοίκησης απέναντι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και τονίζει ιδιαίτερα «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ» αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο.

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ (συνέχεια από τη σελίδα 5) μικρότερες και μεγαλύτερες, γιατί λόγω της εύκολης πρόσβασης, η πόλη μας θα γίνει πόλος έλξης επισκεπτών. Κατ επέκταση αυτό συνεπάγεται και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η πόλη μας αναγεννήθηκε στη ψυχή μας και μεγάλωσε μέσα στα μάτια μας. Ένα νέο ξεκίνημα λοιπόν, μία νέα εποχή σηματοδοτεί την πόλη. Γιατί στην Ελλάδα της κρίσης και των τεράστιων προβλημάτων που υπάρχουν και σε πείσμα των καιρών, η Διοίκηση του Ανδρέα Παχατουρίδη, τολμά, σχεδιάζει και προσφέρει απλόχερα ελπίδα και ευοίωνο μέλλον. Γιατί και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να οραματίζεται και να σχεδιάζει, να πράττει, ουσιαστικό αποτέλεσμα χωρίς πολλά λόγια. Αυτό λοιπόν πρεσβεύει η Διοίκηση, -ΟΡΑΜΑ, ΣΧΕΔΙΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- Οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας μας, μαζί με το τεράστιο νέο δυναμικό της πόλης που αναπτύσσεται, μπορούν από κοινού να αναδείξουν προς όφελος των επόμενων γενεών μια πόλη με παλμό, δυναμισμό και τεράστιο ενδιαφέρον.» Γνωστοποίησε επίσης ότι είναι δυνατόν, όπως συμβαίνει άλλωστε σε οποιοδήποτε νέο έργο που τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα στη γενικότερη κατάσταση, είτε της κυκλοφορίας των οχημάτων, είτε του παρεμπορίου. Είναι όμως έτοιμοι να σταθούν κοντά στο κάθε πρόβλημα που θα δημιουργείται και με τη βοήθεια των αρμόδιων υπηρεσιών να δίνουν λύση, έτσι ώστε να μη ταλαιπωρούνται ούτε οι επιβάτες, ούτε οι δημότες. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΡΩΤΗΘΗΚΑΝ Σχετικά με τους χώρους στάθμευσης, ο κ. Παναγιώτης Λύκος είπε, ότι αρχικά πρόκειται να δημοπρατηθεί το Δημοτικό πάρκινγκ που ευρίσκεται όπισθεν του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου και το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει 100 θέσεις. Στην πορεία μελετάται να δημιουργηθεί υπόγειο πάρκινγκ κάτω από το γήπεδο του μπάσκετ επί της Λεωφόρου Θηβών, στη περιοχή της Πρόνοιας. Μελέτη την οποία θα εκπονήσει ο Δήμος Περιστερίου και η αρμόδια υπηρεσία του ΜΕΤΡΟ. Έτσι λοιπόν, από τις αρχές Απριλίου ουσιαστικά, το Περιστέρι έχοντας στο «δυναμικό της» ακόμη δύο σταθμούς του ΜΕΤΡΟ, θα είναι σε θέση εν μέσω κρίσης και κατήφειας να αντιμετωπίσει με «άλλο μάτι» την κατάσταση, αφού από την πρώτη στιγμή κιόλας της λειτουργίας, η πόλη θα αποτελέσει κομβικό σημείο όχι μόνο της Δυτικής Αττικής αλλά ολόκληρου του Λεκανοπεδίου. Τα κεντρικά εμπορικά σημεία και όχι μόνο, θα ανανεωθούν, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων θα πάρουν δύναμη να παλέψουν για τις επιχειρήσεις τους με νέα δεδομένα και εν ολίγοις, οι «δρόμοι» που ανοίγονται για το Δήμο και τους Δημότες θα είναι πολλοί και δημιουργικοί! Σχετικά με νέα επέκταση του ΜΕΤΡΟ ο κ. Λύκος είπε ότι υπάρχει σχεδιασμός και για τέταρτο σταθμό στον Άγιο Ιερόθεο! Το Περιστέρι έχει ανάγκη από έργα πνοής και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. Ας είναι ένα από αυτά και το Μετρό που θα πάει την πόλη λίγο μακρύτερα... ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ, MD ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αριστούχος απόφοιτος Ιατρικής σχολής «FEDERICO II» ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Ειδικευθείς στις ορθοπαιδικές κλινικές των νοσοκομείων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» & «ΚΑΤ» Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ευρωκλινικής Αθηνών & Ν. Αθήναιον ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (Δισκοπλαστική, Μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία) ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ (Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Ωλένια νευρίτις κτλ.) ΟΣΤΩΝ (Οστεοπόρωση, Αρθρίτιδα κτλ.) ΤΗΛ./FAX. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: ΔΙΕΥ/ΣΗ: ΘΗΒΩΝ 210 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ) ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Από τo Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιστερίου Κολωνού και Πέριξ, πήραμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο με τίτλο «Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ» και με το «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων» η νέα εκδοχή του «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» και το οποίο έχει ως εξής: «Η Κυβέρνηση στα πλαίσια των δεσμεύσεων της απέναντι στην Ε.Ε. το Δ.Ν.Τ. και την Ε.Κ.Τ., για τις οποίες δεσμεύσεις έχει συμφωνήσει απόλυτα, προχωρά στην υλοποίηση νέων αντιλαϊκών μέτρων σε βάρος ανήμπορων να αυτοεξυπηρετηθούν συνταξιούχων και αναπήρων, αφού από 31/3/2013 καταργεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που λειτουργούσε μέσω των Δήμων. Στη θέση του παραπάνω προγράμματος επιχειρεί να επιβάλλει νέο από 1/4/2013, με το ψευδεπίγραφο τίτλο «Πρόγραμμα κατ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων». Συνεργούς στα σχέδια της έχει την ΚΕΔΕ και την συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων. Οι βασικοί στόχοι είναι: Α). Ο περιορισμός του αριθμού των δικαιούχων με την θέσπιση απαγορευτικών προϋποθέσεων π.χ. Να έχουν αναπηρία 67% και άνω πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα. Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής. Δηλαδή και ο σύζυγος ή το άλλο πρόσωπο να έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και το ατομικό εισόδημα του να είναι κάτω των 7715 ευρώ ετησίως. Το ατομικό εισόδημα να μη ξεπερνά τα 7715 ευρώ και το οικογενειακό το διπλάσιο. Η κατάσταση της υγείας τους λόγω ασθένειας να καθιστά δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών. Να μη λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας ή εξωϊδρυματικό η οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από ασφαλιστικό φορέα. Να μη διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής. Από τον επόμενο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ότι θα μπορούν να ενταχθούν ως ωφελημένοι και συνταξιούχοι που έχουν Επιστολή Μπεκιάρης Γεώργιος Καρδιολόγος Εθν. Μακαρίου 45 Περιστέρι Τηλ ΗΜΕΡ.: 04/03/2013 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ Tους Υπεύθυνους Φορείς της Πόλης μας. Πριν ακόμη γίνουν εμφανείς οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, ορισμένες ομάδες συνανθρώπων μας άρχισαν να βιώνουν την στέρηση της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Οι γιατροί του ΙΚΑ Περιστερίου θέλοντας να τους βοηθήσουμε «πραγματικά» οργανώσαμε στο ΙΚΑ Περιστερίου το «πρώτο Ιατρείο για ανέργους, απόρους και γενικά ανασφάλιστους». Γνωστοποιήσαμε το γεγονός στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής χρησιμοποιώντας τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δικές μας ανακοινώσεις αλλά και ανακοινώσεις των Συλλόγων των άμεσα ενδιαφερομένων. Η δυνατότητα εξυπηρέτησης των ανθρώπων αυτών στην Μονάδα του ΙΚΑ είναι εύκολη, ιδιαιτέρως εφικτή όλες τις ώρες του 24ώρου και από όλες τις ειδικότητες. Παρά ταύτα η σημαντική αυτή δυνατότητα εξυπηρέτησης των πονεμένων συνανθρώπων μας «ξεχάσθηκε - κουκουλώθηκε» και ψάχνουμε εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο να δημιουργήσουμε άλλο καινούργιο «Κοινωνικό Ιατρείο» άλλοτε στο ΚΥΒΕ, άλλοτε σε κτίριο συμπληρώσει το 78 έτος της ηλικίας τους και πληρούν σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια χωρίς να απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Σημειώνουμε ότι από ενημέρωση που είχαμε από το ΙΚΑ Περιστερίου μέχρι την Παρασκευή 1/3/2013 είχαν υποβληθεί μόνο τρεις (3) αιτήσεις. Β). Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών πρόνοιας μέσω της διαδικασίας ανάθεσης του προγράμματος σε Παρόχους (που μπορεί να είναι αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή και συνεταιριστικές επιχειρήσεις κ.α.). Οι πάροχοι αναλαμβάνουν έναντι καθορισμένης αμοιβής να παρέχουν υπηρεσίες υγείας,η οποία όπως έχει αναφερθεί θα μειωθεί κατά 40% και από ευρώ το χρόνο θα πέσει στα Γ). Πετάγονται στο δρόμο τέλος Μάρτη οι περίπου εργαζόμενοι που λειτουργούν το πρόγραμμα. Με εκβιασμούς τους πιέζει όλο το φάσμα της Διοίκησης Κυβέρνηση Δήμοι να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και να δημιουργήσουν συνεταιριστικές εταιρίες. Δ). Όλο το οικονομικό βάρος του προγράμματος το ρίχνουν στις πλάτες των Συνταξιούχων, αφού θα χρηματοδοτείται από το λογαριασμό Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων. ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ: Τη συνέχιση και βελτίωση των υπηρεσιών του τρέχοντος προγράμματος με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για όλους τους συνανθρώπους μας που τις έχουν ανάγκη. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ : Στους εργαζόμενους που εκβιαστικά πετιούνται στο δρόμο της ανεργίας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Την άμεση ανανέωση των συμβάσεων τους στην κατεύθυνση της μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ οφείλει να ανακαλέσει την απόφαση του για σύσταση εταιρείας και να συνταχτεί με τις θέσεις του κινήματος, ώστε και οι εργαζόμενοι να μην χάσουν την εργασία τους, αλλά και να μην υποβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.» της Μητροπόλεως και άλλοτε σε παράρτημα φροντιστηρίων. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η παροχή ιατρικής βοήθειας γίνεται από τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας και από τους Ιατρικούς Συλλόγους. Για την Πόλη μας η παροχή ιατρικής φροντίδας γίνεται στον «Ναό της Ιατρικής» στο «Σπίτι του Περιστεριώτη» που είναι η Μονάδα του ΕΟΠΥΥ στο Περιστέρι. Ας μην «προσπαθούμε» λοιπόν να παρακάμπτουμε την πραγματικότητα. Ας μην πλατειάζουμε σε άσκοπες και άτοπες προσπάθειες. Πέρασε ένας χρόνος και πλέον και τα κοινωνικά ιατρεία στο Περιστέρι δεν λειτούργησαν ακόμη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των πολιτικών θα τελειώσει η κρίση σε ένα χρόνο ( ; ) και εμείς θα προσπαθούμε ακόμη να κάνουμε τα κοινωνικά ιατρεία. Ας συνεργασθούμε όλοι με τους ιατρούς της Μονάδος του ΕΟΠΥΥ Περιστερίου, οι οποίοι και την δυνατότητα έχουν αλλά και την προθυμία να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Ας βοηθήσουμε ουσιαστικά και ας μην επιτρέπουμε να γίνονται οι πρόσφορές των ανωνύμων δωρητών «επώνυμες». Γεώργιος Μπεκιάρης Καρδιολόγος Πρώην Διευθυντής της Μονάδος ΕΟΠΥΥ Περιστερίου

9 Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 ΠΑΝΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ «ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΛΑΟ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!» Ήταν το κεντρικό σύνθημα του Πανπεριστεριώτικου Συλλαλητηρίου γονιών και εκπαιδευτικών που όλοι μαζί ένωσαν τη φωνή τους, στις 28 Φεβρουαρίου στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου και στη συνέχεια πορεύθηκαν με πανό δια μέσου της οδού Παναγή Τσαλδάρη με τελικό προορισμό την κεντρική πλατεία του Δημαρχείου. Ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Περιστερίου κ. Γιώργος Κουτσιμπογιώργος δήλωσε στους συγκεντρωμένους ότι είναι και θα συνεχίσουν να είναι στο πλευρό των γονέων και των εκπαιδευτικών που αγωνίζονται καθημερινά για να βρουν λύση τα χιλιάδες μεγάλα προβλήματα της παιδείας. τον τομέα, αποτέλεσμα της σκληρής μνημονιακής πολιτικής της κυβέρνησης. Με αιχμή τα τεράστια προβλήματα και αφού εξαντλήσαμε τις παρεμβάσεις μας μέχρι και το Υπουργείο Παιδείας εισπράττοντας αρνητική απάντηση, απαιτούμε: 1) Να καλυφθούν άμεσα όλα τα εκπαιδευτικά κενά σε νηπιαγωγούς δασκάλους και καθηγητές στα σχολεία της περιοχής μας (Περιστέρι) με μόνιμο προσωπικό. 2) Να επανέλθει η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων στα προ τετραετίας επίπεδα και άμεσα να καταβληθεί συμπληρωματικό κονδύλι για να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές, καθημερινές, λειτουργικές ανάγκες τους. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών. 3) Να σταματήσει κάθε συγχώνευση-υποβάθμιση σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα και η σύντμηση τμημάτων στα σχολεία που παραβιάζει και την υπάρχουσα νομοθεσία. Ούτε μία τάξη πάνω από είκοσι μαθητές. 4) Την κάλυψη των αναγκών των σχολείων με δωρεάν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα νερό και τηλέφωνο. Κατάργηση όλων των φόρων που βαρύνουν τις σχολικές επιτροπές. 5) Να εξασφαλιστούν σύγχρονες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές και να δοθούν κονδύλια για τη συντήρηση των ήδη υπαρχουσών (επαναχορήγηση μέσω ΣΑΤΑ) καθώς και να διασφαλιστούν από διαρρήξεις, φθορές και καταστροφές που δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έχει γίνει συχνό φαινόμενο σε όλο και περισσότερα σχολεία. Απέναντι σε αυτά τα προβλήματα και την εγκατάλειψη που βιώνουμε, μπορούμε με ενότητα, αλληλεγγύη και συντονισμένο αγώνα να παλέψουμε για ένα πραγματικά ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕ- ΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ για όλα τα παιδιά. Γιατί το δικό μας παρόν το γνωρίζουμε το βιώνουμε. Ξέρουμε ότι το μέλλον των παιδιών μας θα είναι χειρότερο. Αυταπάτες πια δεν τρέφουμε. Πάψαμε προ πολλού να περιμένουμε τους σωτήρες και τους μεσσίες που θα μας σώσουν. Τώρα ενωμένοι για την διεκδίκηση μιας αξιοπρεπούς ζωής για τις οικογένειες μας και ένα σίγουρο μέλλον για τα παιδιά μας.» Ο εκπαιδευτικός Θ. Κρανάς Ο πρόεδρος της ΑΣΓΜΕ Β. Τόγιας Ο Δ. Κελάφας, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης με εκπαιδευτικούς και γονείς Ο Κ. Παπλωματάς Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών και ο Γ. Κουτσιμπογιώργος Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Ανέφερε τα προβλήματα και τα αιτήματα της Ένωσης. «Πέραν των εκπαιδευτικών κενών που είναι σήμερα εντονότατα σε πολλά σχολεία, έχουμε σε όλα τα σχολεία και άλλα πολλά προβλήματα, που είναι εκρηκτικά για την κάθε σχολική μονάδα, όπως είναι η αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν τις στοιχειώδεις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες τους (θέρμανση, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, καθαριότητα, χαρτική ύλη κ.λπ.) λόγω της τεράστιας περικοπής της χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια, προβλήματα ασφάλειας των σχολικών μονάδων με τις συνεχείς διαρρήξεις και τις καταστροφές που γίνονται στις ήδη ανεπαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές και τα άλλα μέσα που έχει το κάθε σχολείο καθώς και στην έλλειψη συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων λόγω της παντελούς περικοπής της χρηματοδότησης σε αυτόν Αρχίζει το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στα γυμνάσια Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για συμμετοχή Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια όλης της χώρας και οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να γίνουν στα σχολεία μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Την επόμενη σχολική χρονιά το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στα λύκεια της χώρας. Στο πρόγραμμα των κρατικών φροντιστηρίων θα χρησιμοποιηθούν φέτος αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα δουλεύουν στα σχολεία από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Μάλιστα, όπως προβλέπεται στη σχετική υπουργική απόφαση όποιο απογευματινό τμήμα δεν λειτουργεί σωστά και μένει με λιγότερους από πέντε μαθητές θα κλείνει. Ο υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδώρου έστειλε τη Δευτέρα έγγραφό του στους διευθυντές εκπαίδευσης όλης της χώρας με το οποίο και ζητάει: - Ο διευθυντής κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης να ορίσει τα μέλη της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Αγωγής (Σ.Ο.Δ.Δ.Α.) σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας (ΔΔΕ) του, σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση. - Ο διευθυντής κάθε ΔΔΕ θα πρέπει να μεριμνήσει για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων (Γυμνάσια). Κατόπιν να συλλέξει τις αιτήσεις των Γονέων-Κηδεμόνων, να συμπληρώσει τους πίνακες αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) και να συγκροτήσει τα αντίστοιχα τμήματα μαθημάτων ανά Σ.Κ.Ε.Δ., σύμφωνα με τα κριτήρια, τα οποία αναφέρονται στην υπουργική απόφαση. Σε κάθε Σ.Κ.Ε.Δ θα σχηματιστεί ένα πλήρες πρόγραμμα Ενισχυτικής Ο Γ. Τημπλαλέξης, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ο Α. Πουλιάσης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» με εκπαιδευτικούς Διδασκαλίας. Τέλος πρέπει να ορίσουν οι διευθυντές τους Υπευθύνους Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στα ήδη επιλεγμένα από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση, και τον Υπεύθυνο Αντισταθμιστικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. - Ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας να μεριμνήσει για την ενημέρωση των Γονέων-Κηδεμόνων, την συλλογή αιτήσεων και την διαβίβαση τους στην κάθε Δ.Δ.Ε έως την Δευτέρα 11 Μαρτίου. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η βελτίωση της απόδοσής τους και με απώτερο στόχο να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας. «Στο Περιστέρι με την έλλειψη νηπιαγωγών στα τμήματα του ολοήμερου τριών τουλάχιστον σήμερα νηπιαγωγείων (9ο, 30ο, 38ο) οι εργαζόμενοι γονείς βρίσκονται σε απόγνωση, με τον κίνδυνο ή το παιδί τους να μένει στο δρόμο ή να χάσουν τη δουλιά τους στους σημερινούς πολύ δύσκολους καιρούς της ανεργίας και των απολύσεων.» είπε στην ομιλία του ο εκπαιδευτικός κ. Θανάσης Κρανάς. «Στα Δημοτικά σχολεία με τα εκπαιδευτικά κενά έχουμε τμήματα όπου δεν υπάρχει δάσκαλος για να γίνει μάθημα ή να γίνεται σύντμηση τμημάτων παραβιάζοντας το νόμο και στοιβάζοντας σε κάθε τμήμα πολύ περισσότερους από 25 που προβλέπει η νομοθεσία για τα δημοτικά σχολεία. Ίδια προβλήματα με κενές ώρες έχουμε και σε άλλα πολύ περισσότερα δημοτικά με έλλειψη ειδικοτήτων (ξένης γλώσσας, δεύτερης ξένης γλώσσας, πληροφορικής, εικαστικών) καθώς και αρκετά κενά σε πολλά γυμνάσια και λύκεια και ιδίως σε κύρια όπως μαθηματικά, φιλολογικά, φυσική, βιολογία κ.λπ.... Μπορούμε με ενότητα, είπε τέλος ο κ. Κρανάς αλληλεγγύη και συντονισμένο αγώνα να παλέψουμε για ένα πραγματικά ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ για όλα τα παιδιά. Για το δικό μας παρόν το γνωρίζουμε το βιώνουμε. Ξέρουμε το μέλλον των παιδιών μας θα είναι χειρότερο. Αυταπάτες πια δεν τρέφουμε. Πάψαμε προ πολλού να περιμένουμε τους σωτήρες και τους μεσσίες που θα μας σώσουν. Τώρα ενωμένοι για την διεκδίκηση μιας αξιοπρεπούς ζωής για τις οικογένειές μας και ένα σίγουρο μέλλον για τα παιδιά μας». Ο πρόεδρος της ΑΣΓΜΕ κ. Βασίλης Τόγιας χαιρέτισε τα σωματεία των εκπαιδευτικών και τις ενώσεις γονέων που αποδέχτηκαν το κάλεσμά όπως κάθε φορά δίνοντας αγωνιστικά ραντεβού στους δρόμους, τις περιφέρειες και στις γειτονιές. «Η ανεργία θερίζει» είπε ο κ. Τόγιας. «Οι υποσιτιζόμενοι μαθητές και τα ανεμβολίαστα παιδιά πολλαπλασιάζονται. Τα σπίτια μας και οι κόποι μιας ζωής βγαίνουν στο σφυρί. Όλα αυτά στο όνομα της διάσωσης της χώρας». Στη συνέχεια έκανε αναφορά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της πόλης για τα οποία όπως όλα δείχνουν δεν φαίνεται να... πολυαπασχολούν τους αρμόδιους, αφού διαρκώς ρίχνουν το μπαλάκι της ευθύνης στην... απρόσωπη κρίση. «...Ξέρουμε ότι χρειάζεται σταθερή προσπάθεια, γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολείο, σχολείο, γειτονιά τη γειτονιά κάθε μέρα, έτσι που να φουντώνει ο οργανωμένος αγώνας για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας...» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. πρόεδρος. Μετά όλοι οι συγκεντρωμένοι έκαναν πορεία στον κεντρικό δρόμο της πόλης, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη χωρίς να δημιουργήσουν πρόβλημα στη κυκλοφορία των οχημάτων και φτάνοντας στην πλατεία του Δημαρχείου, όπως είχε προαναφερθεί, ανανέωσαν το ραντεβού τους στους δρόμους ή όπου αλλού παραστεί ανάγκη.

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 7» ØÛ ÖÜ 2013 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Ö ÛÖÔ Ö Ò ÛàÔ Üˇ ØàÔ ( Ù Ø ÖÜ), ÌÔ Ó ÑØÖ Ó ÖØÌ ÔÖ Þà- Ø Ö, 330 Ó. Ôà Ö Û ˇ Ò ÙÙ Ñ ÓÌ 33 Ñ ÛÖ ÑÖÜÚ Ù ÓÌØ, ÌÝÜ Ì ØÖÚ ÛÖ ÛÌÒÖÚ ÛÖÜ ØÖ ÌØ ÙÓÌÔÖÜ àô Ö ÖÙÓ Ú ÛÌÒÖÜ ÖÚ Ñ Ì Ñ - Û ÙÛ ˇ ÑÌ Ó ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ ØÜÙ Ôˇ ÙÛ `ÓÜØÔ, Ô Ûà- ÔÛ Ú Ó Ñ ÒÒ ÛÌØ à. Ô Ö ÛØ ÛÖÚ Ù Ø àû Ú ÖÙÖ ÔàØ ÖÜÓÌ, ÖÜ ÌÑ ÔÌ Û ØÖÓ ÜÛ. ¾ ÒÒÖ ÜÖ Ù Ô Ö Ô àû Ú ÖÓÔ ÔÖÚ Ñ Ö `Û ÜØÖÚ Ñ Ñ Ú, ÛÖÜÚ Ö Ö ÖÜÚ Ø ÝÖÜÓÌ ÙÛÖÔ Ñ ÙÛÖ ÛÖÓÖ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ, ÔÛ ÙÛÖ Þ. `Û `ÓÜØÔ ÖÜ Ì Ö ÖÙÓ Ú ÛÌÒÖÜ ÖÚ ÙÞÖÒ ˇ ÑÌ ÓÌ Û Ô Ö- ÛÖ Ö. ÞÌ Ì ÛÜÞ Ñ É ˇÓ Ì ÔÌ ÓÌ ÒÌÓ ÖØÖÚ. ÌÑÛ ÙÌ Ñ - Û ÙÛ Ó Û Ñ ÒÒ Ñ Ô Û, Ñ Ö ÌÛØÆÞØÖÔÖÚ, ÙÛ Ô ØÞª Û Ú ÌÑ - ÌÛå Ú ÛÖÜ 70, Ö» ÔØÒ Ú `ÖäÒâÚ, ÙÛ Ô Û ØÆÛÙ ÛÖÜ ÛØÖ ÖÔ ÑÖç Ù Û Öç, ÙÛ Ö æ Ô ÑÖÒª ÛÖÜ. Õ ÆØÞ. ÔæÚ ÔÛ ØÖÙà ÌÜÛ - ÑÖç Ù Û Öç Û Ú ÌØ ÖÞªÚ. ¾» ÔØ- Ò Ú ÛÌÒÌåàÙÌ ÙÞÖÒÌå Û Ú æò Ú Ñ ÓÌÛÆ ÛÖ Ìà ÖÔ Ñæ Ô/Ó Ö ˇ - ÔØÔ. í ÔÌ Ìà æôöú. ÛÜÞ ÓâÔÖÚ Ì ÙÛªÓÖÔ Ú Ñ ÙÜÔÌ ªÚ Ì ÌÒ- Ó Ûå Ú - Ìà æôöú ÙÛÖ ªÓÖ Û Ú ˇªÔ Ú.»âÞØ ÖÜ Ì ÆØ Û ÙˇâÔÌ âñößì Û àª ÛÖÜ, ÙÛ Ô Ö Ó ÖÜØ Ñª Û Ú ÝÆÙ.»Ì ÆÒ ØÒÌ æþ ÓæÔÖ ÛÖÜÚ ÑÖçÚ ÛÖÜ ÒÒÆ Ñ ÛÖÔ ÌÜØçÛÌØÖ ÑÖ ÔàÔ Ñæ ÌØå ÜØÖ. Û Ô ÔÖ Õ ÛÖÜ 1919 Ì ÔÌ ØÖÓ - ˇÌÜÛ Ú ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖÜ ÌÑÙÛØ ÛÌÜÛ - ÑÖÜ ÙàÓ ÛÖÚ ÖÜ Ì ÞÌ ÖÉ É ÙÛÌ ÙÛ Ô ÖÒ.»ÌÛ Û Ô Û ÙÛØÖÝ ÛÖÜ 22 ÉØÌˇ ÑÌ ÌÔ Ó ÑØÖ ÙÛ Ó ÙÛ Ô ÒÌÕ Ô ØÌ Ñ Ò Ö ÓÌÛ ÛÖ 1923 ØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ñ Ì Ñ Û - ÙÛ ˇ ÑÌÙÛ Ú Ø ÑÌÚÛÖÜ. ÔÛà- Ô. ÖÔÛ ÛÖÜ ØˇÌ ÙÌ Ò Ö Ñ Ö ÖÚ ÛÖÜ Ô ÙÛ Ù ÖÚ, Ö Ö Ö ÖÚ Ì ÞÌ ÓÌ ÔÌ ÙÛÖ Ô Ù Ñ ÖÜÙÌ ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÒÖÓÖ Ø ÙÛÖ»ÜÒÖ ÖÛ ÓÖ, ÌÔ ÓÌ ÒÖÜÛÙ ÑÖ ÞàØ Ö, (460 Ñ Û. ÛÖ 1928), ÓÌØ Ñ Þ Ò ÖÓÌÛØ ÉÖØÌ ÛÖÔ. Ò, ÛÖ ÞàØ ÖÜ Ñ, ÖÜ Ì Ô Ø Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú. `ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ø ÙÛ Ø Ö Ö ˇ ÑÌ ÙÞÌ ÖÔ ÓÌ- ÙàÚ ÙÛÖÔ ÛÖÓÌ Û Ú ÙÑÌ Ù Ú, ÙÛÖÔ Ö Ö Ö Ü ØÞÌ, Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ - Ô, ÓÌ Ò ÌÒÒÌ ß. ÌÔ ÔÛ Ö ÛÖÔ. ÔÛàÔ, Ù ÌÔ Ô Ø ØÖÓÖÛ Ú ÜÒÖÜ»ÌÒ, ÌÝÛ ÕÌ ÙÌ ÓÌ ÒÖ ÔÖ Ñ ÙÓÌÔÖ Þà- ØÖÌÔ ÖÛ ØàÛ ÑÌÔÛØ ÙÑÌ- Ù Ú Û Ú ÖÒ Ú.»Ì ÒÖÜÙ ÑÖÜ - Ô, ÓÌ Ì ÌÚ Û Ú àø Ú Ñ àôû Ô ÓÖÜÙ Ñ Ö Ñ ÔÖÔ Ñ ÖØÞ ÙÛØ, ÖÜ ÌÔ ÙÞÜÖÔÛ Ô ÙÛ Ú ÖØÛÌÚ ÓÌ ÛØ ÖÜ ÙÛØ ÌÚ. Ì ÛÖÜØ ÖÜÙÌ Ì - Ù Ú ÌÑÌ Ñ ˇÖÜÙ Ó Ò Ø ÖÜ. Ô Ú ÑÖÓ ÙÛØÖÝÜÙ ÑÖÚ ÙÛ Ô ÖÒ. Ö ÑÌÔÛØÖ ÛÖ ÑØ Û ÙÌ Ö Ô ÙÛ - Ù Ú ÓÌÞØ Û Ú Ø ÓÖÔÌÚÛÖÜ ÖÒÌ- ÓÖÜ.»ÌÛ ÌØ ÙÛ ÑÌ Ù Ô Ü ÒÒ - ÒÖÚ ÙÌ Ñ Û ÙÛ Ó Û ÛÖÜ ÑÒ ÖÜ ÓÌÞØ Û ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛ Ù ÛÖÜ. `Û ÓÌÙ Û Ú ÌÑ ÌÛ Ú ÛÖÜ 30, Ý ÙÌ Û Ú Ø ÑÌÚ ÛÖÜ. ÔÛàÔ Ñ ÖØ ÙÌ ÑÖ ÛÖÜ Ù Û, ÙÛ Ô Ö Ö ÖÒÖÑÖÛØàÔ Ñ Ù. ÒÌÕ Ô ØÖÜ, Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ÜÖ Ù Ó ÔÛ ÑÌÚ Ô Ù àû ÑÌÚ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ ÛÖÜ. Õ ØÞ Ó ØˇÌ Ö ÛÖÔ Ö Ò ÛÖÜ Ù Ø ÖÜ, ÒÒ ÛÖ Ô ÑÖ Û Ú ÕÖÜ. Ö ÖÜ ÌÔÔ ˇ Ñ Ô Ñ ÓÌ ÒàÙ Ô Û ÛÖÜ: Ö ÖÙÓ Ú Ñ Ö àø ÖÚ. ¾ ÖÙÓ Ú ÓÌÛ ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ, ÛÌÒÌ àùì ÓÌØ ÑÌÚ Û ÕÌ Ú ÙÛÖ ÜÓÔ - Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú Ñ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ ØÌ ÛÜÞ Ö Ö ÛÌÞÔ Ñ ÙÞÖÒ. Ø ÙÛ ÑÌ ÖÒ ÛÖÜ Û à Ù Ô ÛÌÞÔ ÑÖÚ ÛÖܾ Ñ ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛ - ˇ ÑÌ Ö ÌÑÌ.»ÌÛ ÜÔ Ñ ÛÖÜ» Ø ÌÑÛ ÙÌ ÛÖÔ Ô ÙÛ Ù, Û Ô ÒÖÓÖ Ø Ñ ÛÖÔ àùû, ÖÜ ÛÌ- ÒÌ àù Ô ÙÞÖÒÌ Û Ú ÖÒ Ú. ¾ Ô ÙÛ Ù Ú ÌØ ÌÛ Ù ÓÌØ Ù Ô Ü ÒÒ ÒÖÚ ÙÛÖ ÓÖ ÌØ ÙÛÌ- Ø ÖÜ, ÌÔà ÒÖÓÖ Ø Ì ÔÌ ÙÑ - Ò. ¾ àùû Ú ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÛÓ Ó ØÞ ÖÒÖ Ú Ñ ÙÛÖØ Ú Û Ú ÒÖ- ÙÖÝ Ñ Ú`ÞÖÒ Ú ˇ ÔàÔ. ÞÌ ØÌ Ì Ù Ú ÛÜÞ Ö ÙÑ ÒÖÜ. ¾ àø ÖÚ ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú ÛÖ 1954, ÓÌ Û Û Ú 10 Ú `Ì Ø Ú Ñ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ Û ÖÓ Ñ `ÞÖÒ ˇ ÔàÔ.»ÌÛ Û Ô ÖÝÖ Û Ù ÛÖÜ Ñ ÖØ ÙÌ ÌÔ ÖÒÜÓ ÑØÖ ÙÛ Ó (1-2ÞØÖÔ )Ñ Ñ ÛÖ Ô Ì àùì Û Ú ØÖÉÒÌ ÖÓÌÔÌÚ ÌÕÌÛ ÙÌ Ú Ñ ÌÔÛ Þˇ ÑÌ ÙÛÖ Ñ ÙÛ - ÑÖ ÙàÓ. ˆ ØÌÛ ÙÌ Ù Ô ØàÛÖ - Ñ Ú Ñ ÌÝÌÛ Ú ÙÌ ÝÖØ ÓÌØ Û Ú ÞàØ Ú Ñ ÖÒÖÑÒ ØàÙÌ Û ÙÛ Ö- ØÖÓ ÛÖÜ Ù Ô ØÖÌ ØÖÚ ÌÝÌÛàÔ. ¾ àø ÖÚ Ì ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ñ ÙÜÓÓÌÛÌÞÌ ÙÛ Ô ÑÖ ÔàÔ Ñ à Û Ú ÖÒ Ú. `ÜÓÓÌÛÌÞÌ Ì Ù Ú ÙÛ Ú - ÝÖØÌÚ ÌÑ ÒàÙÌ Ú ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ ÛàÔ» ˇ ÛàÔ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ Û Ú Ø Ñ Ú. Ñ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ Û ÌàØ ÀÖÜÓ ÖÜ, Ö ÛÖ ÌØ ÙÖ- ÞàØ. ¾ ÖÚ ÛÖÜÚ Ô ÙÛ Ù ÖÚ, Ù ÖÜ- ÙÌ ÙÛØÖÝÜÙ ÑÖÚ ÙÛÖ ÔÌ ÙÛ - Ó Ö Û Ú ÛØ Ú Ñ ÌÒ ÉÌ ÙÛ ÙÜÔÌ- ÞÌ Û ÛÒÖ ÓÌÛ ÛÜÞ ÑàÔ Ù ÖÜ àô Ñ ÑÛÖØ ÑÖ. Ô Ú ÑÖÓ ÙÛØÖ- ÝÜÙ ÑÖÚ ÙÛ Ô ÖÒ, ÓÌÛ ÛÖ àø Ö» ÔÖ. Ùà ÛÖ ÌÑÑÒ Ù Ñ ÛÖÜ Ò ÖÜ Õ ØÞ. Ö Û ÕÖ ØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÛÖÔ ØàÛÖ Ñ ØÖ,ÙÛ ÛÌÒ Û Ú ÌÑ - ÌÛ Ú ÛÖÜ 20, ÌÑÛÖÚ Ö ÛÖ àø Ö» ØÑÖÜ - Ø ÝÖÜÓÌ ÜÛÖÔ Ñ Û ÛÖÜ ÙÌ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÑÌÝ - Ò Ö- Ñ Ö Ù Ò Ú Ù ÝÖÚ. ÜÛÖÚ ÌÔ ÕÌÑ Ô ÙÌ ÛÖ ÓÌ ÒÖÞàØ, Û Ô Ì Ø ÔˇÖ, ÒÒ Ö ÌÔ Ó ÑØÖ ÖØÌ ÔÖ ÞàØ Ö ÛÖÔ ÓÌÙÖÔ ÛÖÜ Ô Ù ÖÜ, ÛÖ Ô ÑÖ Ó. ÜßÖÓÌÛØÖ, ÓÌ 200 Ñ ÛÖ ÑÖÜÚ, Ñ Û Û Ô Ö Ø Ý ÛÖÜ 1928(162Ù ÓÌØ ). Ý ÙÌÑ ÜÛÖÚ ÛÖ Ô Ù ÛÖÜÚ ÖÜÚ ÒÖ ÖÜÚ, ÓÌ ÛÖ àø Ö» ØÑÖÜ: Ó ÙÞÖÒ Ù Ö ØÖÙÖ ÖÝÖØ, Ö ÜÛ ÛÖÜ Ó ÑØÖÑ ÒÒ ÌØ Û Ñ Ó ÑØÖÑÛ ÔÖ- ÛØÖÝÖÜ. ¾ Ù Ò Ú Ù ÝÖÚ ØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ò Ö ÓÌÛ ÛÖÔ ÌØÞÖÓÖ ÛàÔ ØÖÙÝÜ àô Ö Û» ÑØ Ù, Ñ ÌÝÛ ÕÌ ÛÖ Ó ÑØÖ ÛÖÜ Ù Û Ù ÌÔ ÞàÓ ÛÖ ØÖÓÖ, Ùà ÛÖ ÌÑÑÒ Ù - Ñ ÛÖÜ Ò ÖÜ Õ ØÞ. `Û Ô Ö Ö Ô ÑÖÒ, Ö àú ÛÖÔ ÖÔÖÓ Ù Ô Ø ÖÛÌØ. Ø ÙÛ ÑÌ ÙÛ Ô ØÞ, Ö àú Ö ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ, ÙÌ ÝÖØÌÚ Ó ÑØÖ ÖÜÒÌ ÌÚ Ñ ÓÌÛ Ì ÔÌ ÌØ - Û Ú ÙÛÖ ß Ñ ý, Û ÓÌ Ò Ì ÞÌ - Ø Ù ÝàÛ ÌØ ÖÜ Û Ú ˇ Ô Ú. ÔˇØà ÖÚ Ñ ÔÖÚ Ñ Ø ÙÛ - Ø ÖÚ Ñ ÌÕ ØÌÛ Ñ ÑÖ ÔàÔ ÑÖÚ, ÌÑ - ÔÌ Ùˇ Û Û Ô ØÖÜÙ ÛÖÜ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ Ñ ÌÓÌ ÔÌ ÙÛ ÓÔ Ó ÛàÔ Ò àô ÓÌ ÛÖ Ø ÔÖÓ ÛÖÜ: ß-» ÙÛ Ñ Úý - Ì ÔàØ ÖÜÓÌ Û Ù - Ó ÔÌ Ñ Ö ÖÜ ØÖÌØÞÖÔÛ Ô. Ö ÛÖ 1935, ÖÜ Ö ß ÛØÖÓ - ÛÖÚý ØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, Ì ÔÌ Ý Ô Û ÑÖÚ Ö ÖÚ ÛÖÜ. ØÖÜÙ ÛÖÜ Ò ÙÛ Ô ÖÓ, ÙÌ Ñ ˇÌ ÙÛ Ó Û Ú, Û Ô ÛÖÙÖ ÌÔÛÖÔ, ÖÜ ÌÑ ÔÌ ÛÖÔ Ñ Ü ÌÒ ÖÜ, Ì ÛÖÔ ÛÖÜ Ñ ÙÜÔÛ ÑÛ ÙÛ ÓÌ Ò ˇÒ Û - Ñ ÌÝ ÓÌØ ß `ý, Ô Ø ßÌ ÜÛÖÔ ÌÔ ÖÒÜ ÑÖÒ ÑÌÜÛ ÑÖ ÑÖÓÓ - Û. `Û ØÑÌ Û Ú ÛÖÞ Ú Ö Ù. `Û Ô Û ØÆÛÙ ÛÖÜ Ù Û Öç ÛÖÜÚ, ÙÛÖÔ. Õ ÆØÞ, Ö ØØ ÖÚ `Öä- ÒâÚ, âô æ Û âôûì Æ ÛÖÜ» ÔØÒ Ñ Û Ú `ÌÉ ÙÛªÚ `ÖäÒâ, Ñ ÜÔ åñ ÛÖÜ Ò ÙÆÉÌÛ. åùà ÛÖÜÚ Ö ÜÑ É ÛÛæÚ Ñ ÙÛÖ ÉÆˇÖÚ Ö ˆÓ ÛÛæÚ. `ÛÖ å Ö Ù åû, ÙÛ Ô Ö æ Ô ÑÖÒª Ì Ñ ÌØݪ ÛÖÜ ØØ ÖÜ, `ÖÝå, ÜÔ åñ ÛÖÜ ÆÔÔ ÆÒÑÖÜ. Ù ÝÖÚ ÌÔÛ Þˇ ÑÌ ÙÛÖ» Ñ Ò Ö ÓÌÛ Û ÌÑÌÓÉØ Ô ÙÛ ÑÌ Ñ ÑØ Û ˇ ÑÌ ÙÛ» ÑØÖÔ ÙÖ. ¾ ÜÖ ÜÛÌÚ Ø àù Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. `ÛÖ Ù ÓÌ Ö ÜÛÖ, ÜØ ÖÔÛ Ú Ò Ö ØÖÚ Û Ùà, ØÌ Ì Ô ÖÜÓÌ ÖÛ ÌÔ Ó ÑØÖ ÙÛ Ó ÌÓÌ ÔÌ ÑÖÔÛ ÛÖÜ ÙÛÖÔ. Õ ØÞ Ñ ÌØÝ ÛÖÜ `ÌÉ ÙÛ, ÔÛØÌÓÌÔ ÓÌ ÛÖ ÙÜ ÞàØ ÔÖ ÛÖÜÚ» ÔàÒ `Ö ÒÌ. ÔÌ Ø ÜÔ Ñ Ì ÞÌ ÌØˇÌ ÙÛ Ô ˇ - Ô Ô ÌØ ÙÛÌ ØÖÙàØ Ô Ù Ô Ø Ó Ô ÙÛÖ Ù Û ÌÔÖÚ Ö ÛÖÜÚ ÌØÝÖÜÚ ÌÒÖ ÖÜÒÖÜÚ, Ñ ÖÙÖ ÌÓÌ ÔÌ, ÌÞÛ ÙÌ Ò ÙÛÖÔ ÌØÝÖ Û Ú ÜÖ àó Û Ñ, ÖÜ ÖÛÌÒÌ- Ù Ô Ø ÖÛÌØ, ÙÛ Ô ØÞ Û Ú ÌÑ - ÌÛ Ú ÛÖÜ 50, Û É Ù Û Ú Ì Ñ Û ÙÛ - Ù Ú ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÜÖ àôû Ú: Û Ú `ÖÝ Ú Ñ ÛÖÜ àø ÖÜ. `ÌÉ ÙÛ, ÓÖÒ Ú ÛÌÒÌ àùì ÙÞÖÒ Ù Û Ú ÙÛ Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÒÖ ÖÜÒÖÜ, ÌÝÜ Ì ÓÌ ÛÖÔ ÔÛØ Û Ú ÙÛÖ ÞàØ Ö Ñ ÙÛ Ú ØÖÛ ÑÌÚ ÛÖÜÚ Ñ ÒÒ ÌØ Ì ÌÚ. Ù ÔÌÑÌ Û Ü ÖÒÖ - ÞØÖÔ Û Ú à Ú ÛÖÜÚ, ÓÖÞˇàÔÛ Ú Ô Û É ÒÖÜÔ ÌØ Ñ Ô ÓÌ Òà- ÙÖÜÔ Û ÌÔÛÌ ÛÖÜÚ, ÞàØ Ú Ô ÛÖÜÚ ÒÌ ÖÜÔ Û Ø Û Û. Ñ Û ÝÌØ Ô Ñ ÌÝÜ Ô ÌÜÞ Ø ÙÛ ÓÌ- ÔÖ ÖÜ Ö ÑÖ Ö ÛÖÜÚ Ì Ù Ô ÛÖ Ö., ÛÖÌÔ ÓÌÛ ÛÖ ÒÒÖ Ý Ù ÔÛÖÔ Ù.`Û Ö ØÖÓ Ù ÔÑ ÌÑ Ô Ô Ñ ÒÌÚ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ. ÜÖ Ö ÜÛÌÚ Ø àù Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ¾» Þ Ò Ú Ñ Ø Ô Øˇ Ô ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ì Ñ Û ÙÛ ˇ Ñ Ô ÙÛ Ô Ì- Ø ÖÞ Û Ú ÜßÌÒ Ú. Ñ ÛÌØ Ô ÔÛØÌÜÛ ÑÌ ÛÖÔ ÌØ ÙÛÌØ àû Ì- Ö àøö ÙÖÜÓ Ø Ñ ÌÝÜ Ì Ó ÛÖÜ ÙÛ Ô ÓÌØ Ñ. ( Ö ÑÖ ÌÔÌ ÙÖÜ- Ó Ø Û Ô Ö Ò ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÌØÝ ÌÛÖÜ Ö àøöü, Û Ô, Ì ÔÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ àø ÖÜ Òà- Ó Û, ÌÔÖÚ Ö ÛÖÜÚ ØàÛÖÜÚ ÑÖÜ- ØÌ Ú Û Ú ÖÒ Ú, ÓÌ Ù Ó ÔÛ Ñ ÑÖ Ôà- Ô Ñ ØÖÜÙ - Ø ÝÖÜÓÌ Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ ÒàÓ Û ÙÌ Ì ÖÓÌÔÖ ÛÖÓÖ). Ö Û ÖÜ Øˇ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ ØàÛ Ì Ñ Û ÙÛ ˇ ÑÌÙÛÖ Ù Û Ñ Û Ú Ö ÖÜ Ô ÑÖÒ `Ö- Ý, Ö Ö ÌÑ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ ÛÖÔ ÒÌÑÛØÖÒÖ Ö ÔÔ ÒÑÖ. Ö Û ÛÖÜÚ Ö àø ÖÚ, ÓÌÛ ÑÖÓ ÙÌ ÙÛÖ Ò ÛÙ Ñ Ø ÙÛ Ø Ö Ö Ì Û ÌÑÌ. ¾» ÔàÒ Ú, Ì Ì à Ñ ÌØ - ÌÛ ÙÛÖÔ àû ÑÖ ÛÖÓÌ, ÌÔà» Ø ÔÛØÌÜÛ ÑÌ ÛÖÔ ÒÌÑÛØÖÒÖ- Ö `Û ÜØÖ `Ö ÒÌ, Ö ÑÖ ÌÔÌ ÛÖÜ Ö Ö ÖÜÌÞÌ Û Ø Û Ú ÙÛÖ ÖÞàØ Ö, ÛÖ Ô ÑÖ. ¾ `Û ÜØÖÚ Ñ» Ø ÌÞÖÜÔ ÛÖ» Þ Ò ÖÜ Ù ÖÜ Ì ÙÛ ` É Û Ô Ì Ö `ÞÖÒ Ñ Û `ÖÝ ÖÜ Ì Ô Ó ˇ ÛØ. `ÛÌÔ ÌÓÌÔÖÚ ÓÌ ÛÖ Ô Ù Ñ ÛÖ ÞàØ Ö ÛÖÜ. ¾ àø ÖÚ `Ö ÒÌÚ ØˇÌ ÙÛÖ Ì- Ø ÙÛÌØ 15ÞØÖÔàÔ, Ñ Ó ÑÌ ÖÛ Ô ØàÛ ÙÛ Ó ÙÛ ÖÜÒÌ. ÖÜ ØÌ- ÙÌ ÛÌÞÔ ÛÖÜ Ü Ø ÜÒ ÑÖÜ Ñ ÝÖ- Ù àˇ ÑÌ Ù ÜÛ ÓÌ Ø Ó Û ÑÖ ÓÌ- Ø Ñ.»Ì ÌÕ ØÌÙ ÛØ ÞØÖÔ ÖÜ ÖÜÒÌßÌ Ù Ô ÌØ Ö ÖÚÙÌÓÌ Ò ÛÌÞÔ Ñ ÌÛ ØÌ, ÖÜ Ì ÞÌ Ô Ò ÉÌ Û Ú ØÖÙÝÜ ÑÌÚ ÖÒÜÑ ÛÖ Ñ ÌÚ ÙÛÖÔ. ÔÛàÔ, ÖÒÖ ÛÖÔ ÒÒÖ Ñ ØÖ ÌØ ÙÛ ÑÌ Ù Ô Ü Ø ÜÒ ÑÖÚ: Ó ˇ - ÛÌÜÖÓÌÔÖÚ Ñ ÛÌÞÔ Û Ú ÙÛ Ô ØÞ, Ù Ô ÌÒÌܡÌØÖÚ Ì ÌÒÓ Û Ú ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ, ÓÌÞØ Û ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛ Ù ÛÖÜ. ` ÓÌØ Ì ÖÛØ É ÓÌÔÖÚ ÙÛÖ ÞàØ Ö ÛÖÜ Ö ÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ Ì ÙÜÙÛ - Ó Û Ñ Û ÞàØ Ý ÖÜÛÖÜ Ý Ù ÔÖ ÖÔÌ Ú ÛÖÜ,Ó ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ Ò Ù ÉÌÛ,ÓÌÔ Ù àû ÑÌÚØ ÌÚÑ ÜÛ - Ö ÛÌØ Ú Ö Û ÓÔÖ Ñ Ó ÛÌØ Ö Û Ö. ` Ô Ñ ÔÖÔ ÑÖ ØÖÛÌÚ, Ø ÖÜÔ Û Ö ÖÒÒ Ö Û Ø Û Û ÛØÖÝ Ó ÛÖÜÚ ÖÜÚ Ñ ÛÖÜÚ ÑÖÜÚÛÖÜÚ. ¾ Ó ÙÛØÖ- àø Ú Ì Ô ÙÛÌÔ ÌÓÌÔÖÚ ÓÌ ÛÖ Ô Ù ÛÖÜ Ñ ÛÖ ÞàØ Ö ÛÖÜ, Ö àú Ñ Ö ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ß ÕàÛÌÚý, ÒÒàÙÛÌ. Ó ÖÜØ ÑÖÚ Ñ Ý ÒÖ ØÖÖ ÖÚ, Ø ÙÛ Ø Ö Ö - ˇ ÑÌ Ö ÔàØ Ú ÙÛÖ ÙÜÒÒÖ Ö ÛàÔ ÙÜ ÞàØ ÔàÔ ÛÖÜ ÖÜ ÖÜÔ ÙÛ Ô ˇ Ô, Ì ÔÌ ÜÖ ÞØÖÔ ØÖ- Ì ØÖÚ ÛÖÜ Ñ ÌØ ÙÛ ÑÌ ÓÌ ÒÖ Ô ÔÖÜÔ ÙÛÖ ÞàØ Ö ÝÖØ ÑÖ Ôà- ÝÌÒ ÌØ ÙÌ ÙÜÔÌØ Ù ÓÌ Û Ô Ö ÔÖÛ Û. ÑÖÓ ÙÌ ÌÔ Ö Û ÞÛ Ó Û ÛÖÜ ÌÝÛ ÕÌ ÓÖÔÖ ÛÖÜ ÌÔ ÌÑÑÒ Ù Ñ, Ý ÌØàÓÌÔÖ ÙÛ Ô Ø ÙÑÌÜ. Ô ÛÖ ÝÛ ÕÌ ÞØÌ - ÙÛ ÑÌ ÉÖ ˇÌ ÓÖÔÖ ÙÛ Ó ÌÛ.¾Ò Û ÒÒ Û ÌÑ ÔÌ ÓÌ Û ÞÌØ ÛÖÜ. `Û Ô Ö Ó ÖÜØ Ñ Ý Ù Û Ú à Ú ÛÖÜ. `Û Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ Øˇ Ô ÛØ - : Ö» ÔàÒ Ú, `ÌÉ ÙÛ Ñ ÔÔ. ¾» ÔàÒ Ú ÛÌÒÌ àùì ÛÖ - ÓÖÛ ÑÖÙÛ Ô Ø Ñ ÛÖ ÜÑÌ Ö ÛÖÜ ÖÝÖÜ.»ÌÛ ÌÛÜÞÌ ÙÛÖ Ìà Ö- Ô ÑÖ ÔÌ ÙÛ Ó Ö ˇ ÔàÔ Ñ ØÌ ÛÜÞ Ö Ö ÛÖ ÛÓ Ó ÝÜÛ Ñ Ú Ø - à Ú. Ìà ÖÔ àùûöùö ÌÔ Ì ÞÌ Û Ô ØàÛ ˇÌÙ ÙÛ Ô Ñ Ø ÛÖÜ. Ö ÖÔÌ ØÖ ÛÖÜ Û Ô Ô ÔÌ ÒÖÛÖÚ, Ñ Û ÙÛ Ù ÖÓàÚ ÙÛ Ú ÌØÖÓÌÛ ÝÖ- ØÌÚ, Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô, Û Ô ÖÒÜ ÙÞ Ó. ÛÙ Ì ÔÌ Ìà ÖÔÖÚ. Ô Ú Ì ÙÛ ÓÖÔ Ú Ø Ó Û ÑÖÚ Ñ Û ÜÛÖ- ÞØÖÔ ÙÜÔÌ Ú Ì ÌÒÓ Û Ú. ÓÌÙàÚ ÓÌÛ Û Ô ÖÝÖ Û Ù ÛÖÜ ÙÞÖÒ ˇ ÑÌ ÙÛ ÓÌ Ò ÌÛ - ØÌ ß ÛÜ ÖÔý, ÖÜ Ø Ì ÝÜ- ÛÖÝ ØÓ Ñ Ñ ÜÖ ÞØÖÔ ÓÌÛ, ÛÖ 2004, Ì ÔÌ Ìà ÖÔÖÚ ÙÛÖ ÓÖ ˇ Ô àô ÓÌ ÙÜÓÉ Ù ÌØ ÖÜ.»Ì ÛÖ ÔàÙÛÖ ßÓ ÒÖÑ Ñ ý, Ô Ñ ÙÛ Ô ÖÜÙ Û Ô Ñ ÔÖÔ ÑÖÚÜ ÒÒ ÒÖÚ. Ôà Ì ÞÌ Ó Ì ÙÛ Ô Ö Ó ÖÜØ - Ñ Ý Ù Û Ú à Ú ÛÖÜ,ÞÛÜ ˇ ÑÌ Ö Û Ô Ì Ø Û ÙˇÌÔÌ. Ô ÔÛ ÓÌÛà ÙÌ ÓÌ Õ Ö ØÌ Ì Ñ Ñ ØÛÌØ ÑÖÛ Û, ÙÛÌÜÖÔÛ Ú ÖÛ ÛÌÒ - Ñ ˇ ÌÉ ÔÌ Ô Ñ Û Ú. Ö 2011 ÖÓàÚ Ö ÓÖÚ ÌÔ Ô ÔÌàÙÌ Û ÙÜÓÉ Ù æ Û 15 ÛÖÜ ÞØæÔ Ö ØØ ÖÚ `ÖäÒâÚ â ÔÌ Ü Ø ÜÒ ÑæÚ: Ó ˇ ÛÌÜæÓÌÔÖÚ ÙÛ Ô ØÞª, ÛÌÞÔåÛ Ú ÓÌÛÆ Ñ ÙÛÖ ÛâÒÖÚ ÌÒÌçˇÌØÖÚ Ì ÌÒÓ Ûå Ú. Ø ÓÌ ÛÖÔ ÛâØ ÛÖÜ» ÔØÒ, ÖÜ ÛÖÔ âþì ÉÖ ˇæ ÛÖÜ, âô ÆÙÛ Ó, ÙÛ Ô ÜÒª ÌÔæÚ Ù Û Öç, ÙÛÖ Ö ÖåÖ âþì Ô ÒÆÉÌ ÑÆ Ö ÌÚ ÌØ ÙåÌÚ.»ÌÛÆ Û ÙÜÔÛ Õ Ö æû Ùª ÛÖÜ Ö ØØ ÖÚ, ÖÛØ ÉªÞÛ ÑÌ ÙÛÖ ÞàØ æ ÛÖÜ, ÛÖ Ô Ñæ Û Ú ÆÕÖÜ, æ ÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ Ìå ÙÜÙÛ Ó Û ÑÆ, ÓÌ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ, Û ÛØ ÑÆ ÞàØÆÝ. ØæÛÌÚ- Ø à Öå Ö Üæ ÛÖÜÚ, ÓÌ æò Û Ù Ó Ùå Û Ú ÒâÕ Ú. ÌØ ÖÜ Ó ÛÖÜ Ñ ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÑØ ÔÌ Ý ÔÛ ÙÛ.»Ì ÜÛ Û Ô ÑØ ÌÝÜ Ì ÛÖÔ Ì ÖÓÌÔÖ ÞØÖÔÖ Û à. Ô Ö Û ÕÌÞàØ ÙÛ ÜÛ Ú Û Ú ÖÒ Ú, ÖÜ ÛÖÙ Ì ÞÌ Ô àùì. ¾» ÔàÒ Ú Û Ô ÔÛØÌÓÌÔÖÚ ÓÌ Û Ô Ñ ˇ ÛØ Ý ÒÖÒÖ Ú» Ø» - ÛØ, ÖÜ ÙÛ ˇ ÑÌ Ò ÛÖÜ ÓÌ Ø Ó ÒÒ ÝÖÙ àù, ÓÌÞØ ÛÖ ÛÌÒÖÚ. ÔÔ, Ó ÑØÖÛÌØ ÑÖØ ÛÖÜ àø ÖÜ Ñ Û Ú Ò Ù ÉÌÛ `Ö ÒÌ,Ì Ô ÛÌÒÌ ÖÝÖ ÛÖÚ ÛÖÜ Ìà ÖÔ ÑÖÜ ÔÌ- ÙÛ Ó ÖÜ ˇ ÔàÔ, ÙÛÖ Ó Ó ØÖ- Û Ñ Ú ¾ ÑÖÔÖÓ Ú Ñ Ô ÛÜÕ Ú, Ñ ÌØ ÌÛ ÙÛÖÔ àû ÑÖ ÛÖÓÌ. `ÌÉ ÙÛ Ì ÔÌ ÒÖ ÙÛØ -ÝÖØÖ- ÛÌÞÔ Ú Ñ Ù ÓÌØ Û ØÌ ÌÔ Ö Û ÑÌÔÛØ Ñ ÒÖ ÙÛ Ñ Ø ÝÌ Û Ú ÖÒ Ú, Ó ÓÌ Û ÙÜÔ ÌÒÝÖ Û Ú Ô ÙÛ Ù ( Û Ù ) ÖÜÑ, ÛÖ Ì- ÔÖÚ ØÉÖÜÔ, ÌØ ÙÛÌØ àû ÙÙ Ì- Ù Ú. ¾ ÖÔÌ Ú ÛàÔ ÜÖ ÜÔ ÑàÔ Ü ØÕ Ô ÌÒ ÛÌÚ ÛÖÜ Ø ÝÌ ÖÜ Ñ ÓÌÛ ÜÛÌÚ, ÓÌ Û ÓÌÙÖÒ É Ù ÛÖÜÚ, Ì Ô Ô Ü ÒÒ ÒÖ ÛÖÜ: ÉÖ ˇÖ ÙÛ Ô ØÞ Ñ ÙÛÌÒÌÞ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ. ÌØ ÙÛ Ñ Ô ÓÌ Ì ÛÜÞ, Ì Ì ÑÖÙ ÛÖÙ ÞØÖÔ, Ò ÙÛ» Ø Ø - ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÜ, ÖÜ ØÜÙÌ ÛÖ Ø - ÝÌ Ö ÙÛ Ô ØÞ Û Ú ÌÑ ÌÛ Ú ÛÖÜ 70 Ñ ÛÖ Ñ Û Õ àùì Ù Ô ÌÔ Ö Û Ù Ó ÔÛ Ñ Ñ Ö Õ Ö ÙÛ ÙÛÖ Ì- Ø ÙÛÌØ Ñ ÙÛ Ô ˇ Ô. Õ Ö ÙÛÖ ÓÌ ÖÒ Û Ù Ó Ù Û Ú ÒÌÕ Ú. `ÌÉ ÙÛ Ì Ô ÜÔ Ñ ÛÖÜ Ò ÌÒÒ Ø, Ö ÌØ ÛÌØ Û Ú Û ÒÌÖØ - Ù Ú - ÌܡÜÔÛ Ø à Ú Ù ÓÌ- Ø, ÙÌ àû ÑÖ Ñ Ô Ò. `ˆ µ

11 Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Όλη η πόλη μια αγκαλιά, γύρω από το Άλσος Περιστερίου» Όλο το Περιστέρι, δημιουργώντας μια ανθρώπινη αγκαλιά, μια αλυσίδα χορού στο νέο Άλσος Περιστερίου, θα στείλει για δεύτερη χρονιά στις 12 Ιουνίου 2013 ηχηρό μήνυμα ενότητας και αγάπης για την πόλη τους. Μέλη των εθνικοτοπικών συλλόγων και φορέων της πόλης, απλοί πολίτες κάθε ηλικίας μπορούν να συμμετέχουν στην πιο μεγάλη παρέα της πόλης, σ αυτές τις δύσκολες εποχές για τη χώρα μας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ο πολιτισμός είναι μια διέξοδος αισιοδοξίας και ελπίδας για το μέλλον. Κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου θα σχηματιστεί ένας μεγάλος κύκλος δείχνοντας ότι η μουσική και ο χορός μας ενώνουν και μας στηρίζουν κάθε στιγμή. Οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας την αίτηση, που μπορούν να βρουν μέσω του διαδικτύου: peristeri.gr, facebook.com/dimosperisteriou και twitter.com/dim_peristeriou, στα τοπικά ΜΜΕ, στους εθνικοτοπικούς συλλόγους, καθώς και στις δημοτικές υπηρεσίες (Δημαρχιακό Μέγαρο, Ξυλοτεχνίας, ΚΥΒΕ, ΔΕΠΑΔΠ, Δημοτικά Εργαστήρια, Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πανεπιστήμιου, Άλσος, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ κ.λπ.). Δήμος Περιστερίου Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Τηλ , ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ «ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Μουσικά μονοπάτια γυναικών δημιουργών» Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας ο Δήμος Περιστερίου διοργανώνει ένα ταξίδι στα μουσικά μονοπάτια γυναικών δημιουργών, την Παρασκευή 8 Μαρτίου, ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (είσοδος Εθν. Αντιστάσεως και Καραθεοδωρή). Μας ταξιδεύει η Ορχήστρα των Καθηγητών - Μουσικών του Δημοτικού Ωδείου Περιστερίου: Άννα Καραγεωργιάδου τραγούδι, Γιάννης Παπαδόπουλος βιολί, Στέλιος Γούτος ηλεκτρικό μπάσο, Θάνος Μπένος πλήκτρα, Νίκος Νταρίλας κρουστά και Μάκης Πελέκας μπουζούκι. Είσοδος Ελεύθερη. OΔΟΙΠΟΡΙΚΟ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης των δράσεων του, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Περιστερίου Οδοιπορικό, διοργανώνει εκ νέου βιωματικό σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε γονείς παιδιών κάθε ηλικίας. Ο θεσμός της οικογένειας και ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους, η ποιότητα των συναισθηματικών τους σχέσεων, καθώς και η οριοθέτηση και η θέσπιση κανόνων, καθιστούν τον ρόλο του γονέα ως ενός από τους πιο δύσκολους και απαιτητικούς στην κοινωνία μας. Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τη ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, τη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ γονιών και παιδιών, τη διαχείριση του άγχους στη οικογένεια καθώς και ενημέρωση για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ουσιών και άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές. Το σεμινάριο θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30-19:30 στο χώρο του Οδοιπορικού, Κρυστάλλη 49, Περιστέρι. Οι συναντήσεις της ομάδας θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 1 Απριλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τον Ιούνιο του Τον συντονισμό της Ομάδας έχουν η κα Λέα Ευσταθίου, Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος και ο κ. Χρήστος Κυριακάκος, Ψυχολόγος, μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Οδοιπορικού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του Κέντρου (τηλ , Δευτέρα Παρασκευή 09:30-13:30). «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 1 η τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αθήνας για το 2013 Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η 1 η τακτική συνεδρίαση για το 2013 του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Δυτικής Αθήνας (ΣΟΠΠ) στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Παπαντωνίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απολογισμός και αποτύπωση προβλημάτων κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο 2. Έλεγχος και οριστικοποίηση των χώρων καταφυγής καταυλισμού 3. Προσδιορισμός χώρου συνάντησης και λειτουργίας κρίσιμων υποδομών σε περίπτωση καταστροφικού σεισμού 4. Έναρξη εργασιών προγραμματισμού και προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 5. Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας Στη συνεδρίαση έγινε εκτενής συζήτηση όσον αφορά την ετοιμότητα και τη συνεργασία των φορέων στην πρόσφατη δυνατή νεροποντή που έπληξε την Αττική. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν και οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Τονίστηκε ότι είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών για την ενίσχυση των πληγέντων. Συζητήθηκε το θέμα του ελέγχου των χώρων καταφυγής, διαδικασία στην οποία θα προβούν τα τμήματα πολιτικής προστασίας των Δήμων και η αναγκαιότητα προσδιορισμού χώρου συνάντησης σε περίπτωση σεισμού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ Κώστας Παπαντωνίου επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας όλων των φορέων και της ενεργής συμμετοχής των εθελοντικών οργανώσεων σε κάθε σχεδιασμό. Παράλληλα, τόνισε ότι όλοι οι φορείς θα πρέπει να προετοιμαστούν έγκαιρα για την αντιπυρική περίοδο με τον καθαρισμό περιοχών από απορρίμματα και εύφλεκτα υλικά, τις αποψιλώσεις, τις ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την κοπή της πίτας για το νέο έτος 2013, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του εστιατορίου: ΡΟΜΑΝΑ ΠΙΤΣΑ, οδός Ιφιγενείας 40 και Ελένης γωνία, στο Άλσος Ιλίου, (πλησίον και ανατολικά του ταχυδρομείου Ιλίου, τηλέφωνο: ), την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 και ώρα μεσημβρινή. Μετά τιμής Το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ 7.00 π.μ.απο ΤΟΝ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ) ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: 12 ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ( ) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗ- ΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ- ΤΟΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ (9,50 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ) ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΙ- ΑΚΟΠΤΟ. προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Είναι σαφές ότι η δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν ευνοεί την προετοιμασία λόγω των συνεχών περικοπών σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, όμως σε θέματα πολιτικής προστασίας όλοι οι φορείς οφείλουν να υπερπηδήσουν τα εμπόδια και να είναι έτοιμοι στο μέτρο του δυνατού να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι 42 φορέων που είναι μέλη στο ΣΟΠΠ: Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωπος της Αυτοτελούς Δ/ νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, της ΠΕΔΑ, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι των τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των 7 Δήμων της Δυτικής Αθήνας, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, την πυροσβεστικής, της ΕΜΥ, της ΕΥΔΑΠ, των μέσων μαζικής μεταφοράς, της Β θμιας Εκπαίδευσης, εθελοντικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών συνδέσμων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής και οι Διευθυντές των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας. Ενημερωτική εκδήλωση για την «Ασφαλή Οδήγηση» Οι Εθελοντές «Φίλοι του Άλσους» Περιστερίου διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για την «Ασφαλή Οδήγηση» με τον γνωστό οδηγό αγώνων Τάσο Μαρκουϊζο (Ιαβέρη), την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013, ώρα 18:30 στο Συνεδριακό - Πολιτιστικό Κέντρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (είσοδος Εθν. Αντιστάσεως και Καραθεοδωρή). Για συμμετοχή επικοινωνήστε στο , ώρες 9:00-12:20 και 17:30-21:00. Είσοδος Ελεύθερη. ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΡΥΖΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΚΑΤΟΧΗΣ ) Η ΕΝΩΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ- ΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Η ΕΞΟΔΟΣ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» ΘΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ ΡΥΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕ- ΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΔΙΑΦΑ- ΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 Kg Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ) ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 5 Kg = 5 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ 5Kg = 5,50 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 5Kg = 6 Πληροφορίες: κ. Χούτα Χρήστο, τηλ

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΙ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ Ο Ραδιοερασιτεχνισμός αποτελεί μια ενασχόληση με την τέχνη και την τεχνική των Ραδιοεπικοινωνιών, η οποία έχει σκοπό την αυτοδιδασκαλία, τη δημιουργία φιλίας και την κοινωνική προσφορά με πολλούς τρόπους. όνειρο πολλών ετών... Ο πρόεδρος της ΕΕΡ κ. Μανώλης Δαρκαδάκης έκοψε το πρώτο κομμάτι της πίτας και ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Με λίγα και περιεκτικά λόγια ξεδίπλωσε τους αγώνες που έδωσαν επί 35 χρόνια για ν αποκτήσουν το δικό τους χώρο, κάτι που φέτος το 2013 έγινε πραγματικότητα. Στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου στόχου βοήθησαν βέβαια και ο Δήμος Περιστερίου και η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αθήνας. Ευχαρίστησε για τον λόγο αυτό από καρδιάς εκ μέρους όλων των μελών της ΕΕΡ τους αρμόδιους που αγωνίστηκαν μαζί τους. Ακολούθησε η κοπή της κορδέλας των εγκαινίων από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας κ. Κωνσταντίνο Παπαντωνίου και τον πρόεδρο της ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ Μέσα σε ατμόσφαιρα αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά, το Τοπικό Τμήμα Δυτικών Προαστίων για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Φεβρουαρίου την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο «καφέ-πλατεία», στο Μέγαρο του Δημαρχείου Περιστερίου. Την αμέριστη στήριξή τους στο έργο του Συνδέσμου υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν οι κυρίες Μαίρη Τσιώτα και Ξένη Κορόγιαννη, ευχόμενες χρόνια πολλά σε όλες και καλύτερες συνθήκες χωρίς προβλήματα και απογοητεύσεις. Ευχές έδωσαν επίσης η κ. Έφη Καλογεροπούλου από την Πρωτοβουλία Στο Περιστέρι, όπως και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας έχει δημιουργηθεί Ένωση Ραδιοερασιτεχνών που προωθεί τη διάδοση του Ραδιοερασιτεχνισμού, την Η Πρόεδρος Ε. Δαρσινού-Ρουμελιώτη Η Ε. Καλογεροποούλου Ο Μ. Δαρκαδάκης, κόβει την πίτα. Δίπλα του ο Γ. Γραμματέας Σ. Βανικιώτης προαγωγή των συμφερόντων της Υπηρεσίας Ερασιτέχνη και Υπηρεσίας Ερασιτέχνη Μέσω Δορυφόρου, τη νομική τους εκπροσώπηση εντός και εκτός Ελλάδος και τον πειραματισμό με σκοπό την πρόοδο της τέχνης και της τεχνικής των ραδιοεπικοινωνιών. Διακρίνονται η Α. Δαφνομήλη, η Ι. Πανταλάκη, ο Κ. Παπαντωνίου, ο Σ. Κανέλλος και ο Γ. Βανικιώτης Ένωσης κ. Μανώλη Δαρκαδάκη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου στο χαιρετισμό που απηύθυνε στα δραστήρια μέλη, αναφέρθηκε με θαυμασμό στο πολύ χρήσιμο και κοινωνικό έργο που κάνουν, τόνισε ιδιαίτερα την αγάπη που τρέφουν στον Η Αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου τα μέλη του Δ.Σ., Μανώλης Δαρκαδάκης-Πρόεδρος, Γιάννης Τράϊκος-Αντιπρόεδρος, Σωτήρης Βανικιώτης-Γενικός Γραμματέας, Νατάσα Δαρκαδάκη-Ταμίας και Γιάννης Διαλεκτός, Γιάννης Μακρής και Κλεάνθης Σακκαλής της Τοπικής Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και οι πάμπολλοι φίλοι τους, οι οποίοι κάθε χρόνο τους τιμούν με την ίδια αγάπη, συναντήθηκαν στα νέα ευρύχωρα γραφεία που ευρίσκονται στην οδό Παύλου Μελά 42, σε κεντρικό και προσβάσιμο σημείο του Περιστερίου, όπου ο Ιερέας του Αγίου Αντωνίου π. Παντελεήμων, εκπροσωπώντας τον Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομο, τέλεσε τη δοξολογία της κοπής της Πίτας και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου χώρου. Παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, ο κ. Στυλιανός Κανέλος, εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Περιστερίου, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ιωάννα Πανταλάκη, ο κ. Νίκος Παπαουλάκης από την Εθνική Επιτροπή Ραδιοερασιτεχνών και Ταχυδρομείων, η κ. Αθηνά Δαφνομήλη, Κοινοτικός Σύμβουλος, ο κ. Γ. Βανικιώτης, Κοινοτικός Σύμβουλος και πολλοί άλλοι. Συγκινημένος ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΡ κ. Σωτήρης Βανικιώτης ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους που είχαν κατακλύσει κάθε σπιθαμή των γραφείων που ήταν πλέον δικό τους απόκτημα, αλλά και Ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου και ο Πρόεδρος Μ. Δαρκαδάκης εγκαινιάζουν τα νέα γραφεία Ραδιοερασιτεχνισμό που έχει ως αποτέλεσμα να παρέχουν εθελοντικά τις χρήσιμες γνώσεις τους όποτε τους ζητήθηκε, είτε από τον Δήμο είτε από την Αντιπεριφέρεια και γνωστοποίησε επίσημα πως από δω και στο εξής το Κέντρο Επικοινωνιών της Αντιπεριφέρειας θα είναι στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (Παύλου Μελά 42). Ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τα ιδιόκτητα γραφεία της ΕΕΡ που θα ευρίσκονται πλέον στο Περιστέρι δήλωσε στο χαιρετισμό του και ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κ. Στυλιανός Κανέλος, αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Δήμος Περιστερίου με τους Έλληνες Ραδιοερασιτέχνες για το καλό όλων των πολιτών. Η εκδήλωση που είχε μεγάλη επιτυχία έκλεισε με τους παρευρισκόμενους να απολαμβάνουν ένα μικρό κέρασμα και να συζητούν μεταξύ τους φιλικά τα ραδιοερασιτεχνικά και μη νέα. Τα μέλη καλωσόρισαν το νέο έτος με την παρουσία πολλών γυναικώνφίλων του Συνδέσμου. Ανάμεσά τους η Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα και πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ κ. Ξένη Κορόγιαννη. Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος κ. Ευαγγελία Δαρσινού η οποία ευχήθηκε το 2013 να είναι μια χρονιά με ειρήνη, υγεία και κοινωνική προκοπή και να αισιοδοξούμε ότι με αλληλεγγύη και αγάπη θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Επίσης αναφέρθηκε με λίγα λόγια στο αξιόλογο και σημαντικό έργο του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» που έκλεισε αισίως τα 12 χρόνια ζωής του! Η Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη Κατοίκων Λόφου Αξιωματικών και η κ. Φωτεινή Αναγνωστάκη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Κοινωνική Σταυροφορία Περιστερίου». Το τυχερό φλουρί της πίτας «βρήκε» στο κομμάτι της η κ. Μαίρη Τσιώτα, η οποία χειροκροτήθηκε θερμά από τις υπόλοιπες γυναίκες. Η πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Δαρσινού ανήγγειλε περιχαρής πως το τυχερό φλουρί αντιστοιχούσε με ένα ωραιότατο καλλυντικό... που έτσι κι αλλιώς καμία γυναίκα δεν θα απέρριπτε!! Στη συνέχεια οι γυναικείες συντροφιές με τσάϊ, καφέ και ποτό, είχαν πολλά να πουν και όρισαν νέο ραντεβού για καινούργιες εκδηλώσεις.

13 Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΥΒΕ Περιστερίου, ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου, κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης, έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα, παρουσία του Δημάρχου Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ο Δημήτρης Κοντός, ο Εμμανουήλ Δροσάκης, ο Δημ. Χριστοθανόπουλος και η Γεωργία Παυλίδη Ο Πρόεδρος κόβει την πίτα Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης Αθήνας κ. Κωνσταντίνου Παπαντωνίου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, μελών και φίλων. Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Εμμανουήλ Δροσάκης, με θερμά λόγια ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους που με την παρουσία τους τίμησαν τη λιτή τους εκδήλωση και στη συνέχεια αφού έκοψε την Πίτα, είπε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο κι εγώ προσωπικά σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη για τη νέα χρονιά. Η υγεία και η δύναμη είναι απαραίτητα για να μπορούμε συλλογικά να απαντήσουμε σε όλες τις προκλήσεις που συμβαίνουν στη κοινωνία και μας πλήττουν όλους αλλά Ο Δ. Σαντής από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως τις πολυμελείς οικογένειες. Αν πέρσι μιλούσαμε για δύσκολες ημέρες, φέτος οι κυβερνητικές αποφάσεις υλοποιούν την διάλυση της κοινωνίας, την εξαθλίωση της Τρίτεκνης Οικογένειας. Εκτός της ανεργίας της φοροεπιδρομής με χαράτσια με μείωση των μισθών, χωρίς τη μείωση των τιμών στα προϊόντα, επιχείρησαν και τη μείωση των επιδομάτων και είναι στο χέρι μας εάν πρέπει να τα αποδεχτούμε. Βλέπουμε ότι ο αριθμός των οικογενειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας αυξάνεται δραματικά. Οι αιτήσεις για τρόφιμα στην Περιφέρεια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 400%. Ο Σύλλογός μας και η Ομοσπονδία Τριτέκνων είναι σε εγρήγορση. Μη ξεχνάμε όμως οι Τρίτεκνοι, 300 χιλιάδες οικογένειες περίπου είναι δύναμη και αυτή την δύναμη μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε. Και στον δικό μας Σύλλογο είναι ανάγκη δυναμικά να συμμετέχουμε ΟΛΟΙ, όχι μόνο στη διανομή τροφίμων αλλά και στις δράσεις αλληλεγγύης, στις κινητοποιήσεις που κάνουμε απαιτώντας από την Πολιτεία αυτά που μας ανήκουν. Το μέλλον του Συλλόγου δεν κερδίζει μόνο από τα τρόφιμα αλλά και απ την διεκδίκηση για τα επιδόματα και όλα όσα διεκδικούμε...». Στη συνέχεια ο κ. Δροσάκης αναφέρθηκε στις γενικότερες ενέργειες του Συλλόγου αλλά και σ αυτά που πρόκειται να πράξουν στο μέλλον ώστε να βρίσκονται κοντά στα μέλη τους που έχουν πραγματικές ανάγκες με τη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας και κάθε άλλου Φορέα. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ο Δ. Κοντός κ. Ανδρέας Παχατουρίδης τόνισε ότι ο Δήμος, αλλά και ο ίδιος προσωπικά ως μέλος του Συλλόγου, θα βρίσκεται στο πλευρό τους σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του... Παράλληλα εξήρε το σημαντικό έργο που προσφέρουν ως τρίτεκνοι γονείς στη κοινωνία, κάτι που Ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου Ο Δ. Κελάφας Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος η Πολιτεία πρέπει να «δει» με καλύτερο μάτι και όχι να προσπαθεί να τους εξαθλιώνει... Ευχές για καλή χρονιά στους τρίτεκνους γονείς και δύναμη για περισσότερο αγώνα στι δύσκολες εποχές που ζούμε, έδωσαν από την πλευρά τους, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, ο κ. Δημήτρης Κελάφας, επικεφαλής της παράταξης «Περιστέρι για Όλους», ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Παναγιώτης Λύκος και άλλοι. Μετά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και τις ευχές, ακολούθησε Γενική Συνέλευση των μελών για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε και εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τριτέκων Περιστερίου. Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥ Το βράδυ του Σαββάτου 16 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο 2ο όροφο του ΚΥΒΕ Περιστερίου και με μεγάλη συμμετοχή μελών και φίλων, η εκδήλωση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Περιβαλλοντικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου Περιστερίου. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία και συμμετοχή τους, ο δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, οι αντιδήμαρχοι κ. Μαίρη Τσιώτα-Μάρκου και κ. Θεόδωρος Αρβανίτης, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Κελάφας, ο επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» κ. Αλέξης Πουλιάσης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Καράμπελας, η προϊσταμένη της Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας του Δήμου Περιστερίου κ. Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου, η κ. Σοφία Αλεξοπούλου, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων. Στην αρχή της εκδήλωσης, κατά το έθιμο, έγινε η κοπή της Πίτας από τον Πρόεδρο του Περιβαλλοντικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου κ. Δημήτρη Κούνδουρο, ο οποίος ευχήθηκε υγεία σε όλους και να είναι το 2013 καλύτερο από πέρυσι. Να πιστέψουμε στους εαυτούς μας, να είμαστε αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα και πάνω απ όλα να είμαστε αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους μας που βιώνουν άσχημες και οδυνηρές καταστάσεις. Επίσης έκανε και μια μικρή Ο Δημήτρης Κούνδουρος, Πρόεδρος του Συλλόγου αναφορά στους στόχους και στις προσπάθειες του συλλόγου που αυτές τις Διακρίνονται ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης και η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου Η Σ. Αλεξοπούλου δύσκολες εποχές είναι να συνδράμουν κάθε κοινωνική δράση που έχει σκοπό να δώσει ανάσα στους έχοντες ανάγκη. Για τον λόγο αυτό ευχαρίστησε τους φίλους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και έφεραν μαζί τους όσα και ό,τι τρόφιμα μπορούσε ο καθένας. Κόβοντας το κομμάτι από την πίτα ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κ. Καράμπελας ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους και παράλληλα γνωστοποίησε ότι πρόκειται να δημιουργήσουν ένα σύλλογο που θα λέγεται «Οι φίλοι του Κηφισού» που εκτός από περιβαλλοντικούς και φυσιολατρικούς σκοπούς θα μπορούν να κάνουν περιπάτους μέχρι το τελευταίο σημείο του Κηφισού που μέχρι τώρα παραμένει ανεκμετάλλευτος και άγνωστος στους περισσότερους κατοίκους. Θα είναι έτσι μια ευκαιρία να προσπαθούν όλοι να διατηρείται το φημισμένο ποτάμι της Δυτικής Αθήνας καθαρό, γιατί όχι; Στη συνέχεια έκοψαν κομμάτι από την πίτα και άλλοι φίλοι του Συλλόγου ευχόμενοι όλοι να συνεχίσουν Διακρίνονται ο Κ. Καράμπελας και η Τ. Τριανταφυλλοπούλου Ο Διευθυντής Β/μιας Εκπαίδευσης Γ. Ζαφειρακίδης και ο αντιδήμαρχος Θ. Αρβανίτης Διακρίνονται ο Δ. Κελάφας και ο Α. Πλέστης την επαγρύπνηση για ένα καθαρότερο και φιλικότερο Περιστέρι, με πολίτες που θα ενδιαφέρονται για το περιβάλλον που ζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Σε κλίμα ζεστό και φιλικό κύλησε η υπόλοιπη βραδιά απολαμβάνοντας ευχάριστα όλοι με όρεξη τους σπιτικούς μεζέδες, που είχαν φτιάξει τα μέλη του συλλόγου. Ήταν άλλωστε όλα πολύ γευστικά, το κρασί «καλό» και η μεταξύ των φίλων κουβεντούλα ακόμη καλύτερη... Άλλωστε τα αγαθά της γης, τα «γεννήματα και τα θρέμματα της δημιουργίας» δεν είναι καταναλωτικά προϊόντα, αποκομμένα και αποξενωμένα από την προσωπική μας ζωή, αλλά αποτελούν κομμάτι της ίδιας της φυσικής μας υπόστασης.

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Οι εκπαιδευτικοί του 2ου Δημοτικού σχολείου Περιστερίου και ο Διευθυντής κ. Δημήτρης Μπουραντάς, στις 16 Φεβρουαρίου είχαν την ευκαιρία στο χώρο του σχολείου να παρακολουθήσουν μαθήματα Πρώτων Βοηθειών με τη βοήθεια σύγχρονων μέσων διδασκαλίας θεωρίας και πρακτικής άσκησης από την κ. Ισμήνη Λυμπέρη, Κοινωνιολόγο, από την Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το σεμινάριο περιελάμβανε τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο διασώστης σε επείγουσες καταστάσεις. «Ο διασώστης στις περιπτώσεις εκτάκτων και απρόβλεπτων καταστάσεων απαιτείται να επιδείξει μια σειρά δεξιοτήτων», είπε η κ. Ισμήνη Λυμπέρη, «προκειμένου να καταφέρει να υποστηρίξει τη ζωή του θύματος και να εξασφαλίσει την ακίνδυνη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η ετοιμότητα του διασώστη στο σημείο του συμβάντος προϋποθέτει εκτός από γνώσεις, την ύπαρξη φαρμακείου αλλά και την ικανότητα διαχείρισης και εκτίμησης της επείγουσας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στον τόπο του ατυχήματος. Πολλές φορές μια απρόβλεπτη κατάσταση δεν σχετίζεται απλά με έναν τραυματία αλλά συνυπάρχει με έναν σεισμό, μια πλημμύρα, μια καταστροφή οχήματος κ.α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΕΒ-ΥΨ5 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11718/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό η «Προμήθεια τροφίμων, για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου» προϋπολογισμού ,59 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α /1993 ΦΕΚ 185/Β. 2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3 ος όροφος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την 29/03/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 11:30 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να δράσει άμεσα, χωρίς να έχει περιθώρια λάθους. Να διασφαλίσει την σωματική ακεραιότητα του ανθρώπου που βρίσκεται στην έκτακτη ανάγκη και να εκτιμήσει την αναγκαιότητα διακομιδής του στο νοσοκομείο, να φροντίσει να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ και να γνωρίζει τον τρόπο ελέγχου ζωτικών σημείων όπως η αναπνοή και ο καρδιακός παλμός. Ο διασώστης απαιτείται να Η Ι. Λυμπέρη, από την Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» του Ε.Ε.Σ. 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ομάδα της προμήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 5. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48-50, 2 ος όροφος, τηλ , , fax , Τ. Κ , κα Πέτρη, κα Ε. Πρίντεζη, κος Γ. Ζουμπουλίδης και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη στην Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, τηλ κα. Α. Παπάζογλου. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ Εκπαιδευτικοί του 2ου Δημ. Σχολείου έχει ετοιμότητα για την εξασφάλιση του αεραγωγού του θύματος. Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που παρουσιάζονται σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς είναι η απώλεια της ικανότητας αναπνοής. Η απώλεια της αναπνοής μπορεί να οφείλεται σε υπερβολική δόση φαρμάκων όπως τα αναλγητικά, σε τραυματισμό, σε διαταραχές του καρδιαγγειακού αλλά και σε άλλους παράγοντες. Η πτώση της γλώσσας στον ρινοφάρυγγα εμποδίζει τη λειτουργία της αναπνοής και το θύμα να κινδυνεύει άμεσα από αναπνευστική ανακοπή. Σε ανάλογες περιπτώσεις συνίσταται ο ευθειασμός του αεραγωγού με ελαφρά υπερέκταση της κεφαλής και ιδιαίτερη προσοχή σε τραυματίες με πιθανή κάκωση της Ανώτερης Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, κάτι τέτοιο όμως απαιτεί γνώσεις και σχετική εμπειρία», τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Λυμπέρη. Η σπουδαιότητα της γνώσης των πρώτων βοηθειών είναι προφανής εάν αναλογιστούμε ότι στην Ευρώπη συμβαίνουν 100 εκατομμύρια περίπου έκτακτα περιστατικά σε ετήσια βάση. Επιπλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες στις μέρες μας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις λεγόμενες σύγχρονες απειλές, όπως τα τεχνολογικά ατυχήματα, την αύξηση των τροχαίων, εργατικών ατυχημάτων, καρδιακών επεισοδίων καθώς και ατυχήματα που προκύπτουν από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Παρουσίαση βιβλίου Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ παρουσιάστηκε το παραμύθι της Περιστεριώτισσας συγγραφέας Χρυσάνθης Σπυροπούλου- Σπανού «Το χαϊδεμένο Λιονταράκι». Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά του βιβλιοπωλείου, πλήθος κόσμου γνωστοί και άγνωστοι, συγγενείς, συγχωριανοί, φίλοι και κυρίως συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, τίμησαν τη συγγραφέα, που τους υποδεχόταν με χαρά και χαμόγελο. Αφέθηκαν στη μαγεία του παραμυθιού και του παιχνιδιού και ξέχασαν για λίγο τα καθημερινά τους προβλήματα. Ξανάγιναν παιδιά. Η συντονίστρια και παρουσιάστρια κ. Βιβή Μπράτου επεσήμανε, πως η συγγραφέας επηρεασμένη από τα καυτά προβλήματα της εποχής και τους κινδύνους που μας απειλούν, (πόλεμο - περιβάλλον - πυρκαγιές) κ.λπ. όπως και τις αθώες σκανδαλιές των παιδιών που προκαλούν διχόνοιες πολλές φορές και στους μεγάλους προσπαθεί με όλη τη δύναμη και την ευαισθησία που την κατέχει να βρει λύσεις με το δικό της το μοναδικό τρόπο και να δώσει μηνύματα αισιοδοξίας και χαράς. Στην πορεία του παραμυθιού εμπλέκονται σε πόλεμο τα ζώα της ζούγκλας, χωρισμένα σε δύο παρατάξεις. Αιτία μια παιχνιδιάρικη σκανδαλιά του πίθηκου Άρη του Σκανδαλιάρη. Η καταστροφική επιρροή του πολέμου φανερώνει τα αγαθά της ειρήνης. Μια ιστορία που προβληματίζει και συναρπάζει, με μια καταπληκτική εικονογράφηση. Οι σκηνές που τη συνοδεύουν δίνουν την πραγματική εικόνα της ζωής. Στη συνέχεια η προϊσταμένη του 7ου Βρεφονηπιακού σταθμού Περιστερίου κα Ευαγγελία Ρουμελιώτη- Δαρσινού συγγραφέας και Πρόεδρος του Τοπικού Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, έκανε μικρή αναφορά στο συγγραφικό έργο της συγγραφέα. Ακολούθησε μουσικό παιδικό πρόγραμμα με συνοδεία Μαντολίνου από την κ. Θάλεια Καψάλη, που όπως πάντα συγκινεί και μαγεύει με την καλοσύνη, τη μουσική και τη φωνή της. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών όπως: η ταμίας κ. Άννα Μπουρατζή-Θώδα, ο γενικός έφορος κ. Τάσος Μακράτος κ.ά., ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου» κ. Κώστας Παπλωματάς με τη σύζυγό του Μίνα, που η συγγραφέας δεν ξεχνά να τον ευγνωμονεί, η τέως Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγείων κ. Τατιάνα Κοτρώτσου, που το αντάμωμα αυτό την χαροποίηση ιδιαίτερα, ο τέως Διευθυντής του 13ου Δ. Σ. κ. Γιάννης Σουλελές, οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Χριστόπουλος Γεώργιος, Νίκος Φουρνόδαυλος, Χρήστος Μπάμης, η κ. Ιωάννα Ρούτση, η κ. Βούλα Ρογκάκου, η κ. Πετρίδου Χρυσούλα -συγγραφέας, η κ. Αθανασοπούλου Αθανασία, Κατερίνα Τσίγκα, Ασημακοπούλου Γεωργία, Μαρινοπούλου Κατερίνα, Γκοτζαμάνη Στρατηγούλα και Θεοχαρίδου Αργυρώ που μας εντυπωσίασε με τις εργασίες των παιδιών σχετικές με το παραμύθι. Έκπληξη προκάλεσε η παρουσία της κ. Λαζάκη Μαρίας τέως Λυκειάρχης του Ελληνικού Λυκείου Ανόβερου Γερμανίας, που συνδέεται με στενή φιλία με τη συγγραφέα και ανταμώθηκε ύστερα από πολλά χρόνια. Η συγγραφέας έκλεισε την εκδήλωση συγκινημένη με μια ευχή: Έφτιαξα μιαν ιστορία να μοιάζει αληθινή την έγραφα και έκανα μέσα μου μιαν ευχή. Ο αγέρας να την πάρει να την πάει μακριά να γίνει -έστω- μια σταγόνα χαράς για τα παιδιά. Να φύγουνε τα όπλα να ομορφύνει η γη. Να απλωθεί Ειρήνη -αυτή είναι η ευχή. Και εμείς της ευχόμαστε να έχει καλή υγεία και να συνεχίσει να μας δίνει καινούργια έργα και παραμύθια γιατί τα χρειάζονται τα παιδιά και μας απάντησε πως όσο ακόμα αναπνέει θα ελπίζει για κάτι καινούργιο και καλύτερο. Πως δε θα πάψει να υπηρετεί με πάθος το παιδί και το βιβλίο.

15 Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ 8 Μάρτη: Γιορτή της Γυναίκας ή Κατάρα; του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Ψυχή και γλυκιά, μετά χαράς σ το λέω:/ Θαυμάζω τες γυναίκες μας και στ όνομά τους μνέω (Διονύσιος Σολωμός, , εθνικός ποιητής). Εφέτος η Γιορτή της Γυναίκας, στις 8 Μάρτη, συμπληρώνει την 103 η επέτειο από την επίσημη καθιέρωσή της το 1910, στη Β Διεθνή Συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστριών Γυναικών. Η ιδέα για την καθιέρωσή της αντλήθηκε από μια σημαδιακή ημερομηνία: 8 Μάρτη 1857 ήταν η ημέρα που οι Αμερικανίδες εργαζόμενες στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης κατήλθαν σε απεργία διαρκείας με αιτήματα: Να εργάζονται 10 ώρες την ημέρα και όχι 16 και συγχρόνως να εξισωθούν οι αποδοχές τους με εκείνες των ανδρών. Η εργατική τους διαδήλωση βάφηκε στο αίμα από τις αμερικανικές δυνάμεις καταστολής 8 Μάρτη η Γιορτή της Γυναίκας : Αξίζει να θυμόμαστε ότι η πρώτη γυναικεία απεργία έγινε το 1804, στην αγγλική πόλη Ουόρτσεστερ από τις εργάτριες που κατασκεύαζαν γάντια. Στις ΗΠΑ η πρώτη απεργία γυναικών έγινε το 1820, στις βιοτεχνίες ενδυμάτων του Νιού Ινγκλαντ και η δεύτερη το 1828 στο Ντόβερ με την απεργία των υφαντριών. Το 1831 ακολούθησαν οι Γαλλίδες καπελούδες και το 1834 και 1836 και πάλι οι Αμερικανίδες βαμβακεργάτριες στο Λόουελ στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Όλες σχεδόν οι απεργίες των γυναικών εργατριών σε ΗΠΑ και Ευρώπη βάφηκαν στο αίμα από την ιδιαίτερα σκληρή κι ανελέητη αντιμετώπισή τους από τις κατά τόπους διωκτικές αρχές. Έκτοτε, οι αγώνες των γυναικών φούντωσαν και με ραγδαίο τρόπο αγκάλιαζαν ολοένα και περισσότερες χώρες. Ο Βλαντιμίρι Ίλιτς Λένιν ( ) είχε παραδεχθεί: Επανάσταση δε γίνεται χωρίς τις γυναίκες. Στην εποχή μας άνδρες και γυναίκες πιασμένοι χέρι-χέρι αγωνίζονται για τα δίκια τους, κάνουν τη δική τους επανάσταση. Οι όπου γης, όμως, εξουσιαστές εξακολουθούν να αδικούν ιδιαίτερα τις γυναίκες, τις οποίες --οι αθεόφοβοι!-- θεωρούν Β Κατηγορίας Ανθρώπους! Σ αυτά, λοιπόν, τα 103 χρόνια που επίσημα καθιερώθηκε η 8 η Μάρτη σε Γιορτή των Γυναικών διερωτάται ο καθένας αν, τελικά, είναι Γιορτή ή Κατάρα! Οι εξουσιαστές --ως στυγνοί κι ανελέητοι εκμεταλλευτές-- μετάλλαξαν τη Γιορτή της Γυναίκας, στις 8 Μάρτη, σε σκέτη Κατάρα : Τη Γιορτή έκαναν Κατάρα!: Οι εξουσιαστές δεν έχουν σεβαστεί ούτε την ιδιότητα της γυναίκας: Της μητέρας, αδελφής, κόρης, συζύγου, θείας, εξαδέλφης, φίλης κλπ. Άλλωστε, καθημερινά την προβάλλουν επιλεκτικά από το Διαδίκτυο και τα διεθνή και ντόπια ραδιοτηλεοπτικά μέσα την ωραία, την επιθυμητή και λάγνα γυναίκα, ως μοντέλο, ως σταρ σύστεμ, ως συνοδό πλουσίων κι άλλα ευτελιστικά και συκοφαντικά. Γιορτή ; Όχι, Κατάρα! Τη Γιορτή έκαναν Κατάρα!: Η εργαζόμενη γυναίκα, αν συμβαίνει να είναι όμορφη και καλλίγραμμη, αντιμετωπίζει κι έναν ακόμα κίνδυνο: Τη σεξουαλική παρενόχληση από τα αφεντικά της και τους ανθρώπους τους. Και το δίλημμα που κυριαρχεί είναι: Ή ενδίδει και διατηρεί το μισθό της ή αρνείται κι απολύεται!. Γιορτή ; Όχι, Κατάρα! Τη Γιορτή έκαναν Κατάρα!: Υπάρχουν εργοδότες, οι οποίοι δεν δέχονται στις επιχειρήσεις τους παντρεμένες γυναίκες και με παιδιά! Διότι --όπως ισχυρίζονται-- οι εργάτριες αυτές θα έχουν πρώτα το νου τους στην οικογένεια και τα παιδιά και μετά στην εργασία τους. Γιορτή ; Όχι, Κατάρα! Τη Γιορτή έκαναν Κατάρα!: Πολλοί εργοδότες αρνούνται να πληρώνουν ίδιες αποδοχές σε άνδρες και γυναίκες. Δέχονται με τους όρους τους να προσλάβουν γυναίκες με μειωμένες αποδοχές. Γιορτή ; Όχι, Κατάρα! Τη Γιορτή έκαναν Κατάρα!: Με χίλιους δυο τρόπους καταδολιεύεται από τα αφεντικά η μητρότητα της γυναίκας. Δηλαδή η γέννηση ενός παιδιού γι αυτούς είναι πηγή δυσκολιών και αναταραχής στην επιχείρησή τους Γιορτή ; Όχι, Κατάρα! Τη Γιορτή έκαναν Κατάρα!: Για να κερδίσει μια γυναίκα μια επίζηλη διευθυντική θέση σε πανεπιστήμια, δημόσιο τομέα, κοινωφελείς οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα περνάει μέσα από μια εφιαλτική κρισάρα! Άλλοτε οι προσπάθειές της επιβραβεύονται κι άλλοτε όχι. Γιορτή ; Όχι, Κατάρα! Θα μπορούσε ν αναφέρει κανείς πολλά ακόμα παραδείγματα που κάνουν τη ζωή των γυναικών εφιαλτική. Και μόνο το γεγονός, όμως, ότι η ανεργία στις Ελληνίδες φτάνει στο 60%, αυτό, σίγουρα, τα λέει όλα!. Αλλά: Οι γυναίκες της εποχής μας έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως ποιοι είναι οι πραγματικοί φταίχτες για τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους. Ξέρουν ότι στο πλευρό των εξουσιαστών και των αφεντικών υπάρχουν και οι παρατρεχάμενοι, αλλά και κάποιοι συνδικαλιστές που έχουν απεμπολήσει την τίμια συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες, έχουν καταλάβει πολλά, ιδίως, τα τρία τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Καθημερινά μαθαίνουν ποιοι τους λένε αλήθειες και ποιοι όχι. Κι ανάλογα σταθμίζουν τη θέση τους. Να είναι τυχαίο, άραγε, ότι ένα μεγάλο μέρος των αγωνιζόμενων γυναικών συσπειρώνεται, εκτός των άλλων, και στο διεκδικητικό τόξο του ταξικού κι ανυποχώρητου αγώνα; Χωρίς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, χωρίς ψευδαισθήσεις και λόγια του αέρα. Και έτσι βρίσκονται σταθερά στο μετερίζι της σφοδρής αντεπίθεσης για τα αναφαίρετα δικαιώματά τους. Το μέλλον ανήκει στις αταλάντευτες γυναίκες αγωνίστριες «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 «ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΗΣ» ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στο οινοπαντοπωλείο «Αποσπερίς» πραγματοποιήθηκε ανοιχτή σύσκεψη για τη δημιουργία πολιτικού σχήματος αντίστασης στο Περιστέρι. Στη συζήτηση συμμετείχαν αγωνιστές που έχουν δραστηριοποιηθεί σε μια σειρά από πρωτοβουλίες δράσης το τελευταίο διάστημα. Στη διάρκεια της σύσκεψης ανοίχτηκαν πολλά ζητήματα για την κρίση, τα φάση που βρίσκεται ο καπιταλισμός παγκόσμια, τι αντιμετωπίζει και τι μπορεί να περιμένει ο λαός στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ιδιαίτερα απασχόλησε το πρόβλημα της συσπείρωσης κόσμου και της συγκρότησης κινήματος σε αυτές τις συνθήκες. Η σύσκεψη κατέληξε στη συγκρότηση της «Κίνησης Αντίστασης και Πάλης», αποσπάσματα του πολιτικού πλαισίου της δημοσιεύουμε παρακάτω. «... Σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη η ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων έχει αλλάξει δραματικά και χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Και αυτό δεν αφορά μονάχα χώρες και λαούς που βρίσκονται στις πιο υποανάπτυκτες ζώνες του πλανήτη ή στις θερμές πολεμικά περιοχές. Οι συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης έχουν αγγίξει και τους λαούς των αναπτυγμένων χωρών. Η φτώχεια, η ανεργία και η εξαθλίωση εξαπλώνονται στις καπιταλιστικές μητροπόλεις και αποτελούν σκληρή πραγματικότητα για όλο και περισσότερους εργαζόμενους. Σε αυτό το φόντο ο λαός μας έχει δεχθεί μια άνευ προηγουμένου αφαίρεση δικαιωμάτων και εισοδήματος. Μια επίθεση που συνεχίζεται αμείωτη με τα απανωτά μνημόνια και μέτρα που τα τελευταία χρόνια έχουν ανατρέψει τα δεδομένα της ζωής για εκατομμύρια λαού, εργαζόμενους, μετανάστες, συνταξιούχους και νέους στη χώρα....κρίση που πρόκυψε στο έδαφος της παγκόσμιας κυριαρχίας του καπιταλισμού, που ανακοινώθηκε πανηγυρικά από το σύστημα μετά το ως «το τέλος της ιστορίας». Αυτό έφερε τεράστια κέρδη για το κεφάλαιο και ταυτόχρονα ανέβασε τον ανταγωνισμό σε πρωτοφανή επίπεδα. Τόσο που αυτή τη στιγμή οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα αγορών....η εκτίναξη του χρέους των φτωχότερων και εξαρτημένων από τον ιμπεριαλισμό χωρών, όπως η Ελλάδα, είναι αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής και της κρίσης και όχι αιτία της. Αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία να διαπιστώσουμε από όλα αυτά, είναι ότι η κρίση αυτή δεν θα «περάσει» από μόνη της. Δεν θα «κάνει τον κύκλο» της για να ξαναγυρίσουν όλα εκεί που τα αφήσαμε μια δεκαετία και κάτι πίσω. Η φάση στην οποία έχει μπει το σύστημα είναι μονόδρομος προς την καταστροφή εκατομμυρίων ανθρώπων και αντίστοιχα η φάση που πρέπει να μπουν οι λαοί είναι ο μονόδρομος της αμφισβήτησης του....η αφαίμαξη πλούτου από τη χώρα και το λαό, η επιβολή των πιο βάρβαρων εργασιακών όρων, προωθούνται για να ενισχυθούν οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Δύσης (ΗΠΑ, EE) στον ανταγωνισμό τους με την Ανατολή (Κίνα, Ρωσία) και τις αναδυόμενες δυνάμεις (Ινδίες, Βραζιλία). Την ίδια στιγμή Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές βρίσκονται σε διαρκή μεταξύ τους αντιπαράθεση για το ποιος θα καθορίσει τους όρους των Μνημονίων και άρα ποιος θα βγει πιο ωφελημένος, τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά. Με δυο λόγια η κάθε ιμπεριαλιστική δύναμη προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της, για λογαριασμό της. Και η εξαρτημένη Ελληνική αστική τάξη προσπαθεί να «χωρέσει» μέσα στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται στη χώρα, φορτώνοντας και τα δικά της σπασμένα στην πλάτη του εργαζόμενου κόσμου, με τη βοήθεια πάντα και στα πλαίσια που το ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο και τα μνημόνια ορίζουν....τα αστικά επιχειρήματα για όλο και μεγαλύτερο μέρος του λαού έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν και φυσικά το σύστημα και τα κόμματα του έχουν όλο και μεγαλύτερη αδυναμία να κατευθύνουν τις μάζες, πράγμα που έχει ήδη εκφραστεί και στην πολιτική κρίση που φάνηκε στις τελευταίες εκλογές (Ιούνιος 2012). Η νέα κατάσταση και τα μέτρα που οδηγούν σε αυτή δεν μπορεί να επιβληθούν παρά μόνο με την «πειθώ» της καταστολής. Σε αυτή τη βάση το σύστημα προωθεί τον εκφασισμό, τρομοκρατεί και χτυπά τις κινητοποιήσεις, στέλνει εισαγγελείς στους αγωνιστές και αβαντάρει τη Χρυσή Αυγή για πάσα χρήση απέναντι στο λαϊκό κίνημα....όλες οι προτάσεις για διαχείριση της φτώχειας στη βάση της «αλληλεγγύης» ή οι προτάσεις «αυτοδιαχείρισης» της κρίσης που ο καπιταλισμός σπρώχνει στις πλάτες του λαού, στην πραγματικότητα αποτελούν μια αποδοχή της υπάρχουσας κατάστασης. Έχουν στη ρίζα τους το δέος απέναντι στην παντοδυναμία του συστήματος που «δίνει μόνο όταν θέλει». Υποτιμούν τους λαϊκούς και εργατικούς αγώνες και ξεχνούν ότι όλα τα δικαιώματα αποτελούν κατακτήσεις του κινήματος και όχι «παραχωρήσεις» του κεφαλαίου....από την άλλη μεριά δεν απέχουν πολύ από αυτή τη λογική και οι «αριστερές κυβερνητικές λύσεις» που θα καταφέρουν από τη μια να μη θιχτούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, να μην διαταραχτεί το σύστημα της εξάρτησης και από την άλλη να δώσουν λύση στο λαό. Λύσεις «εντός της ΕΕ», μετά από «επαναδιαπραγμάτευση με τους δανειστές», ή με «εθνικοποίηση τραπεζών» και «εργατική διαχείριση» των εργοστασίων που το κεφάλαιο κλείνει. Στην καλύτερη περίπτωση όταν δεν μπλοκάρουν τις κινητοποιήσεις τις μετατρέπουν σε καρικατούρες, αφού παραπέμπουν το ζήτημα σε μια «άλλη κυβέρνηση» και ενισχύουν τη λογική της ανάθεσης, μετατρέποντας τους «αριστερούς αγωνιστές» σε «αριστερούς ψηφοφόρους»....η εξασφάλιση κι αυτών έστω, των στοιχειωδών όρων αξιοπρεπούς ζωής, περνάει μέσα από την πολιτική σύγκρουση με τον ιμπεριαλισμό, τον εγχώριο καπιταλισμό και το σύστημα της εξάρτησης. Πρώτα από όλα αυτή η αλήθεια πρέπει να γίνει πλατιά συνείδηση στις αγωνιζόμενες μάζες. Είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε επιτυχία του κινήματος. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η επιμονή που δείχνουν οι υπηρέτες του συστήματος (από τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια, μέχρι τους εθνικιστές της Χρυσής Αυγής) να παρουσιάζουν την κρίση και τα προβλήματα του καπιταλισμού όσο και τα δεινά του λαού ως μια λίγοπολύ κοινή κατάσταση και μοίρα του έθνους ή της χώρας συνολικά....με μια φράση η πολιτική αφαίρεσης δικαιωμάτων και πλούτου από τις εργαζόμενες και λαϊκές μάζες στη χώρα, συμπυκνώνεται και ταυτόχρονα περνάει μέσα από τα μνημόνια. Αντίστοιχα στο πεδίο του πολιτικού αγώνα, ο στόχος της ανατροπής των μνημονίων συμπυκνώνει καταρχήν την κατεύθυνση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μαζών και της αντίστασης στη βαρβαρότητα του συστήματος. Το πλάτεμα αυτής της πάλης με όσο το δυνατόν περισσότερες λαϊκές δυνάμεις και το βάθεμα της πολιτικής σύγκρουσης με το σύστημα και τις κυβερνήσεις του, μπορεί να ανοίξει διεξόδους για το λαό και τους εργάτες. Πρέπει να δυναμώσει στο κίνημα ένα ρεύμα αγωνιστών που δεν θα συμμερίζονται τις ανάγκες, τα όρια και τα βαρίδια του καπιταλισμού. Που θα κινούνται στη λογική εξυπηρέτησης των συμφερόντων των λαϊκών και εργατικών μαζών. Απαλλαγμένων τόσο από αταξικές θεωρήσεις ή θεωρίες «ταξικής συνεργασίας», όσο και από περιχαρακώσεις και υποτίμηση των μαζών που «δεν ψηφίζουν σωστά»....θέλουμε να βρεθούμε και να συντονιστούμε με άλλες αντίστοιχες προσπάθειες στην Αττική καταρχήν, αλλά και σε όλη τη χώρα αν και όπου προκύψουν. Ώστε να συμβάλλουμε στην υπόθεση του λαού και των εργαζόμενων, για την αποτελεσματική αντίσταση απέναντι στη βαρβαρότητα. Για να αρχίσει το κίνημα να κατακτά και πάλι, νίκες. Με το σημερινό αρνητικό συσχετισμό, αυτό μπορεί να φαντάζει μακρινό ή μεγαλεπήβολο. Όμως η επιμονή του λαού να βγαίνει ξανά και ξανά στο δρόμο του αγώνα, αποτελεί το πιο θετικό έδαφος για μια τέτοια προσπάθεια.»

16 Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Μαρτίου Πρόγραμμα δράσεων των ΚΑΠΗ τoυ μηνός Μαρτίου Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας (Γραφείο Υποστήριξης Τρίτης Ηλικίας) του Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει το πρόγραμμα εκδηλώσεων των Κ.Α.Π.Η. του μηνός Μαρτίου: ΟΜΙΛΙΕΣ 12 Μαρτίου π.μ. 8 ο ΚΑΠΗ (Άγιος Ιερόθεος) 19 Μαρτίου π.μ. 1 ο ΚΑΠΗ (Ανθούπολη) 22 Μαρτίου π.μ. 1 ο ΚΑΠΗ (Ανθούπολη) 26 Μαρτίου π.μ. 8 ο ΚΑΠΗ (Αγιος Ιερόθεος) 28 Μαρτίου π.μ. 6 ο ΚΑΠΗ (Αγία Τριάδα) 29 Μαρτίου π.μ. 1 ο ΚΑΠΗ (Ανθούπολη) ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Την Παρασκευή 15 Μαρτίου και ώρα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εορταστική εκδήλωση των ΚΑΠΗ για την Εθνική επέτειο της 25 ης Μαρτίου, στο πολιτιστικό - συνεδριακό κέντρο του Δημαρχιακού Μεγάρου. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ 04/3 {3 ο ΚΑΠΗ} 05/3 {5 ο ΚΑΠΗ} 06/3 {2 ο ΚΑΠΗ} 07/3 {2 ο ΚΑΠΗ} 11/3 {1 ο ΚΑΠΗ} 12/3 {1 ο ΚΑΠΗ} 13/3 {6 ο ΚΑΠΗ} 14/3 {7 ο ΚΑΠΗ} 15/3 {7 ο ΚΑΠΗ} 26/3 {4 ο ΚΑΠΗ} 27/3 {8 ο ΚΑΠΗ} 28/3 {8 ο ΚΑΠΗ} ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 01/3 {3 ο ΚΑΠΗ} ώρα /3 {6 ο ΚΑΠΗ} ώρα /3 {4 ο ΚΑΠΗ} ώρα Ομιλία της υπαλλήλου-νοσηλεύτριας Α. Κολοβού με θέμα «Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια» Ομιλία του υπαλλήλου- επισκέπτη υγείας Ν.Βασιλείου με θέμα «Αϋπνίες» Ομιλία με Θέμα: «Μυοσκελετικά προβλήματα στην 3 η ηλικία, συχνοί τραυματισμοί, πρόληψη, αποθεραπεία. Ομιλητής Δρ. Ν. Πισκοπάκης (Επικεφαλής Ιατρικού Επιτελείου ΠΑΕ Ατρόμητος) Ομιλία του υπαλλήλου - επισκέπτη υγείας Ν. Βασιλείου με θέμα «Αϋπνίες» Ομιλία της υπαλλήλου - επισκέπτριας υγείας Α. Μαζαράκη με θέμα «Βαρηκοΐα -ίλιγγος» Ομιλία της υπαλλήλου - επισκέπτριας υγείας Ε. Παπαδάκη με θέμα «Στεφανιαία νόσος» 07/3 {8 ο ΚΑΠΗ} ώρα /3 {7 ο ΚΑΠΗ} ώρα /3 {5 ο ΚΑΠΗ} ώρα /3 {1 ο ΚΑΠΗ} ώρα /3 {2 ο ΚΑΠΗ} ώρα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Δευτέρα { 1 ο ΚΑΠΗ } ώρα Τρίτη { 4 ο ΚΑΠΗ } ώρα Τρίτη {3 ο ΚΑΠΗ} ώρα Τετάρτη { 7 ο ΚΑΠΗ } ώρα Πέμπτη { 6 ο ΚΑΠΗ } ώρα Πέμπτη { 2 ο ΚΑΠΗ } ώρα Παρασκευή { 5 ο ΚΑΠΗ } ώρα Παρασκευή { 8 ο ΚΑΠΗ } ώρα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ Δευτέρα { 8 ο ΚΑΠΗ } ώρα Δευτέρα { 2 ο ΚΑΠΗ } ώρα Τρίτη { 6 ο ΚΑΠΗ } ώρα Τρίτη { 7 ο ΚΑΠΗ } ώρα Τετάρτη { 1 ο ΚΑΠΗ } ώρα Πέμπτη { 4 ο ΚΑΠΗ } ώρα Πέμπτη { 5 ο ΚΑΠΗ } ώρα Παρασκευή {3 ο ΚΑΠΗ } ώρα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Τρίτη { 1 ο ΚΑΠΗ } ώρα Κοινωνική Λειτουργός κα Χ. Γαλανοπούλου Πέμπτη { 3 ο ΚΑΠΗ } ώρα Κοινωνική Λειτουργός κα Χ. Γαλανοπούλου Παρασκευή { 8 ο ΚΑΠΗ } ώρα Κοινωνικός Λειτουργός κος Ν. Μαρουλάκης ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δευτέρα {2 ο ΚΑΠΗ} ώρα 09.45&10.30 και Παρασκευή ώρα Φυσικοθεραπεύτρια κα Π. Μπεσχένη Τρίτη & Παρασκευή {1 ο ΚΑΠΗ} ώρα Φυσικοθεραπεύτρια κα Α. Νικολαίδου ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 7,14,21,28 Μαρτίου, ώρα ο ΚΑΠΗ [Λόφος Αξιωματικών]: Σχολή Γονέων από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης εισηγήτρια η ψυχολόγος Ε. Παπαδοπούλου Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών OPEN CHAMPIONSHIP FREE STYLE Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΥΣ Περιστερίου διοργανώνει για δέκατη συνεχή χρονιά το μεγαλύτερο διασυλλογικό πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Στάδιο Πυγμαχίας Γεώργιος Στεφανόπουλος. Η συμμετοχή στο πρωτάθλημα κατά το 2012 ξεπέρασε τους 900 αθλητές ηλικίας από 5 έως και άνω των 40 ετών. Η προσέλευση των αθλητών στην επετειακή διοργάνωση αναμένεται να είναι εξίσου και φέτος υψηλή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι: 6/3/2013 Αριθμός Πρωτοκόλλου:233 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2286/95, Ν.2307/1995, Ν.2539/1997, Ν.3463/2006, N.3801/2009, N.3852/2010, Ν.4013/2011/Α 204, ΥΑ 11389/93 «ΕΚΠΟΤΑ», Υ.Α /2006, Υ.Α. ΤΤ36586/2007, 929/2011 απόφαση εξουσιοδότησης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για το προσωπικό του Δήμου Ο μήνας Μάρτιος και το OPEN CHAMPIONSHIP FREESTYLE έχει χαρακτηριστεί ως γιορτή των πολεμικών τεχνών που διεξάγεται στη πόλη του Περιστερίου από τον αθλητικό σύλλογο ΖΕΥΣ. Το Πρωτάθλημα χωρίζεται σε δύο μέρες: Σάββατο 9 Μαρτίου 2013: 10:00 π.μ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑ- ΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΦΤΑ ΑΓΩ- ΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τατάμι)-light CONTACT/KICK LIGHT/ BLADE SPORT για το έτος Η δημοπρασία θα γίνει στις 29/3/2013 ημέρα Παρασκευή από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. με την λήξη παράδοσης προσφορών στο Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων του Δήμου, Αγ. Βασιλείου 62, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί παραγωγοί, έμποροι και προμηθευτές. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00, θα βαρύνει δε πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2013 του Δήμου. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 5% της επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 2/2013 και της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού, βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, τμήμα διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, Αγ. Βασιλείου 62, Τ.Κ αρμόδιος υπάλληλος ο κ Δ. Μπούας τηλ ώρες 09:00 έως 12:00, καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου: Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ (FULL CONTACT/LOW KICK/K1) 19:00 μ.μ. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΕ- ΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΚΟ- ΣΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛ. GEUST STAR ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΡΕΑΤΗΣ GRAND MASTER 9 DAN. KIM JEONG SEONG Κυριακή 10 Μαρτίου 2013: 10:00 π.μ. ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩ- ΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤΥΛ ΤΟΥ SEMI CONTACT-SELF DEFENSE- MUSICAL FORMS. Ο αθλητικός σύλλογος ZEYΣ σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη γιορτή των πολεμικών τεχνών που διεξάγεται στην ΜΑΣ για ΔΕΚΑΤΗ συνεχή χρονιά. ΜΕ ΤΙΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ «Η ΑΓΚΑΛΙΑ» Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου,(www.unborn.gr),οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο παιδί, μέσω του Κέντρου Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού, δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλισθεί μελλοντικά η ανάπτυξή του μέσα σ ένα υγιές και φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον, ιδιαιτέρως με τη ζεστασιά της παρουσίας της μητέρας του. Η «Αγκαλιά» με Αγάπη και Σεβασμό, συμπαραστέκεται στις Γυναίκες εκείνες, Έγγαμες και Άγαμες, κακοποιημένες ή μη, που διάφοροι λόγοι, κυρίως κοινωνικοοικονομικοί, τις πιέζουν στη βίαιη αφαίρεση της ζωής του εμβρύου-παιδιού τους. Προσφέρει προστασία στο παιδί από την κύησή του και μετά τον τοκετό. Στη Μητέρα του προσφέρει την ηθική και υλική στήριξή του, έτσι ώστε η Γυναίκα αυτή να μπορεί να συνεχίσει ενδεχομένως τις σπουδές, την εργασία, την καριέρα. Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και το όραμα της εξαίρετης, άοκνης Προέδρου Δρ.Θεολογίας-Φιλολόγου κ. Βαρβάρας Μεταλληνού για ίδρυση Βρεφονηπιακού σταθμού. Η «Αγκαλιά» συνεργάζεται με πολλούς φορείς, αλλά κυρίως βασίζεται στην Εθελοντική Δραστηριότητα (Εθελοντές Ειδικοί Επιστήμονες, Εθελοντές Αποθήκης, Εθελοντές Διαφόρων Ειδικοτήτων, Εθελοντές Εκδηλώσεων, Εθελόντριες Κοινωνικής Πρόνοιας). ΈΝΑ ΟΡΑΜΑ χρόνων, το ιδιόκτητο Σπίτι της Αγκαλιάς, έγινε πραγματικότητα, κι αυτό οφείλεται στις εκδηλώσεις αγάπης κι ενίσχυσης πολλών απλών κι ευαίσθητων συμπολιτών μας. Από την Κυριακή στις 12μμ όπου πραγματοποιήθηκαν τα Εγκαίνια του κτιρίου -κι η κοπή πίτας- Λ. Αθηνών 84 (πολύ κοντά στην Πόλη μας στο ύψος του φαναριού Σαρακάκη ), η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο κι όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα για να βοηθήσουν ακόμη περισσότερες οικογένειες, μονογονεϊκές και μη. Η Αγάπη, η Ενότητα και το κοινό Όραμα, κατορθώνουν τ ακατόρθωτα... Με τιμή, Ελένη Ξεκαλάκη-Καραμανλή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΟΓΚΑ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΣΤΟΝ «ΙΣΤΟ» Ξεκινάει δεύτερο τμήμα γιόγκα στον ΙΣΤΟ για άτομα με ευαισθησία στη μέση. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Πέμπτη Η πρώτη συνάντηση έγινε την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου στις στον ΙΣΤΟ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους ένα στρωματάκι ή ένα ελαφρύ χαλάκι και να μην έχουν φάει πριν 1,5 ώρα. Το τμήμα αναλαμβάνει η Μαρία Λακουμέντα με ειδικότητα στα προβλήματα μέσης. «ΙΣΤΟΣ» ελεύθερος κοινωνικός χώρος αλληλεγγύης Ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο Κουμουνδούρου 5 & Νικομηδείας Χαϊδάρι Για περισσότερα μπορείτε να επισκέπτεστε: Δέχεται με ραντεβού Δευ.-Τρ.-Τετ.-Πέμ. 5-9 μ.μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΦΤΟΥΛΗΣ, MSc Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος Συνεργάτης μαιευτηρίων ΙΑΣΩ / ΡΕΑ Ιατρείο Κνωσσού 4 (1ος όρ.) τ.: , f: , Περιστέρι Αθήνα κ.: e:

17 Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΙΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΣΑΡΕΛΑΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Όπου είναι γάμος και χαρά, όπου είναι πανηγύρι, γερόντισσες και γέροντες στην άκρη έχουν γείρει. Εκεί στην άκρη κάθονται στη σκοτεινή γωνία τους τρώει το παράπονο τους δέρνει η αγωνία. Το θεωρούν κατάντημα να κάθονται στην άκρη γι αυτό από τα μάτια τους κυλά το μαύρο δάκρυ. Δάκρυ θολό, δάκρυ πικρό, δάκρυ γεμάτο θλίψη αφού χαράς χαμόγελο τους έχει εγκαταλείψει. Έτσι απομονώνονται βουβοί και πικραμένοι αφού νιώθουν ασήμαντοι και περιφρονημένοι. Τώρα ζαρώνουν στη γωνιά σκύβουν και δε μιλούνε τα χρόνια τα νεανικά με πόνο αναπολούνε. Τα παρελθόντα αναζητούν τα ξαναζωντανεύουν καημούς παλιούς αισθαντικούς ποθούν και αναμοχλεύουν. Τους έρχεται στη μνήμη τους η τίμια βιοπάλη που τόσο τους βασάνιζε και πιάνουν το κεφάλι. Μες στο ΚΑΠΗ μαζεύονται να πιούνε καφεδάκι στο πρώτο της Ανθούπολης εβρέθηκα μια μέρα. Και όλοι εκεί μου είπανε πως τους πήραν το γιατρό που του έγραφε τα φάρμακά τους και με παρακάλεσαν να το πω στο Δ/ντή της εφημερίδας του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» να το δημοσιεύσει για να δούνε οι κυβερνώντες μας τα περήφανα γηρατειά το πώς μας καταντήσανε. Και μας πιάνει το παράπονο και μας έρχεται μεγάλη ζάλη και σκοτούρα. Μιλούν για λύπες και χαρές και ζωηρούς καυγάδες για κοπελίτσες όμορφες που άναβαν σεβντάδες. Τότε που εδουλεύανε σκληρά ήσαν φτωχοί ξωμάχοι με πέτρες και με χώματα σκληρή έδιναν τη μάχη. Μάχη της επιβίωσης μέσα στην άγρια φύση να βγάλουν το ψωμάκι τους ήταν η μόνη λύση. Δουλεύαν για να ζήσουνε αυτοί και τα παιδιά τους αφού ήτανε πολυμελής η δόλια φαμελιά τους. Δουλεύαν ασταμάτητα απ το πρωί ως το βράδυ τα πεινασμένα στόματα να χουν ψωμί και λάδι. Αυτά τα δύο αγαθά έφθαναν και αρκούσαν όταν τα είχαν χαίρονταν και χορεύανε και πηδούσαν. Ψωμί και λάδι αν είχανε ήσαν ευτυχισμένοι ήσαν πολύ χαρούμενοι γιατί ήσαν χορτασμένοι. Με το ψωμάκι γέμισαν την άδεια την κοιλιά τους κι έπαιρναν τα παιδάκια τους μέσα στην αγκαλιά τους. Σε κείνα τα κουτσούβελα έδειχναν τη στοργή τους γιατί ήταν η ελπίδα τους καμάρι και τιμή τους. Με το λαδάκι άρταιναν τα άγρια λάχανά τους στις χυλοπίτες το έριχναν μα και στον τραχανά τους. Και ψωμί και λάδι και κρασί αν είχαν και τα τρία από την ψυχή τους έφευγε η θλίψη και η πικρία. Αυτά τα τρία αγαθά φρόντιζαν ν αποχτήσουν την ποθητή επάρκεια για να εξασφαλίσουν. Δεν ήσαν απαιτητικοί τα λίγα τους αρκούσαν μ αυτά τα απαραίτητα ευτυχισμένοι ζούσαν. Οι άντρες όταν γύριζαν στο σπιτικό το βράδυ έσφιγγαν τις γυναίκες τους, τους έβγαζαν το λάδι. Και οι δυό τους ολοπρόθυμα εξάπλωναν στο κρεβάτι και σκάρωναν παιδόπουλα που όπως έλεγαν ο Θεός τα φέρνει. Από το Περιστέρι με αγάπη σήμερα 2 Μαρτίου 2013 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια της ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗΣ Σας γνωρίζουμε και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων με γενικό τίτλο «Ολιστική προσέγγιση σε θέματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», το οποίο διοργανώνεται από την Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε 5 ενότητες, από 30 Μαρτίου 2013 μέχρι 20 Απριλίου Στόχος των σεμιναρίων είναι, μέσα από το θεματικό πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες το γνωσιολογικό υπόβαθρο αλλά και να εφοδιαστούν με καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους, ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσουν με επάρκεια το διδακτικό έργο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση της διδασκαλίας στην τάξη, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν θετικές αξίες για το περιβάλλον και ικανότητες στην αντιμετώπιση/διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων. ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ ΘΛΙΒΕΡΑ ΑΝΑΞΙΟΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΑΣΤΕ... ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ!!! Ποιοί χρηματοδοτούν τις περιβόητες «αγορές» που ανεβοκατεβάζουν τα σπρέντς; Γιααα να δω ΑΝ καταλάβατε κάτι απ όσα σας έγραφα στο... «ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ γι αυτό... βγάζουμε τον σκασμό»; Γιααα να δω χεράκια σηκωμένα ΑΝ γίνατε πιο υποψιασμένοι ως προς το: «Ποιοί χρηματοδοτούν τις Τράπεζες που με τη σειρά τους, επιβάλλουν αξιολόγηση κρατών ολόκληρων από τους... MOODY S;;;» «Που παίζουν με τα παράγωγα; Που διαμορφώνουν τα πακέτα των αμοιβαίων κεφαλαίων; Που προωθούν ή κατακρημνίζουν επενδυτικά FOUNDS;» «ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ...»;;; Μπράβο σας φίλοι αναγνώστες! Με κάνετε υπερήφανο! Τέτοια... μεταδοτικότητα επιχειρημάτων από μένα (!) και τέτοια απορροφητικότητα λογικών συμπερασμάτων από... πλευράς σας (!) ε... είμαστε αμφότεροι για μια θέση στο... βιβλίο ΓΚΙΝΕΣ!!! Πάει και τελείωσε! ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ λοιπόν αυτοί που... όπως ΚΑΙ με τις κυβερνήσεις που εκλέγουμε «για να δρουν... ερήμην μας» αλλά εννοείται υπέρ των προσωπικών μας συμφερόντων, έτσι ΚΑΙ στο τραπεζικό σύστημα, «εμπιστευόμαστε» τους... «ειδικούς» GOLDEN BOYS που έχουν επιλεγεί από τα... «αόρατα» διοικητικά συμβούλια, αυτών των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τους... εναποθέτουμε τα όποια χρήματά μας με την ελπίδα ν αυγατίσουν!!! «Εμπιστευόμαστε» κοινώς, στους μεν πολιτικούς τις... ελπίδες μας, στους δε τραπεζίτες, το βιός μας και τις όποιες... επ ωφελεία προσδοκίες μας! Στους θρησκευτικούς ηγέτες και τις... ευλογίες τους, την όποια...πνευματικότητά μας, και μένει ένα ελάχιστο ποσοστό, για την ΠΑΙΔΕΙΑ! Τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ! Και την ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ μας!!! Σε... ποιανών τα χέρια τα... εμπιστευόμαστε; Μα... ανοίξτε μια τηλεόραση να δείτε... Πάρτε τις στατιστικές ανακοινώσεις θεαματικότητας των τηλεπρογραμμάτων και... βεβαιωθείτε! Γιατί ΚΑΙ στον τηλεοπτικό μας παράδεισο, πάλι ΕΜΕΙΣ συνδιαμορφώνουμε τα προγράμματα! Αν ΔΕΝ αποζητούσαμε... Σουλεϊμάν σαν τρελοί, ΔΕΝ θα μας τον έδιναν! Αν ΔΕΝ τ ακουμπάγαμε χοντρά στα... σκυλο-ελληνάδικα, αυτά ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ!!! Και τώρα ακολουθήστε τη συλλογιστική μου, κι ΑΝ διαφωνείτε, πάρτε με στο να... μου κάνετε τα παραπονάκια σας! Είμαι ανοιχτός για διάλογο και σε αντίθετες απόψεις! Αν ΔΕΝ ταΐζαμε τις υπεραγορές τύπου MALL και Super Market και αλυσίδων brand names, αυτές ΔΕΝ θα μεσουρανούσαν!!! Κι όσο αυτές ΔΕΝ μεσουρανούσαν, τόσο ΕΜΕΙΣ θα βρίσκαμε θέση ν ανοίξουμε τις δικές μας μικροεπιχειρήσεις έστω αυτοαπασχόλησης! Τόσο ΕΜΕΙΣ θα είχαμε ανάγκη για πιο πολλά χέρια ανά εμβαδόν μαγαζιού, (βλέπε ΛΥΧΝΑΡΙ... που βρίσκουν συστέγαση 3 ακόμα συμπολίτες, σε μια... κουτσουλιά χώρο!!! Πέντε σε σύνολο!!! Όταν τόσους υπαλλήλους δεν έχει το κάθε... SIKEA και MΑMBO σε δύο ορόφους πολλών στρεμμάτων!!!) (Τα συμπεράσματα; Δικά σας...) άρα και η ανεργία θα παλευόταν διαφορετικά!!! Ίσως...και να ΜΗΝ υπήρχε καν!!! Αν ΔΕΝ ψηφίζαμε όοοολους αυτούς που συνωστίζονται στους... αυλόγυρους των οικονομικών δυναστών μας, ενδεχομένως, να μην ήμασταν τώρα σε κρίση! (Ίσως θα μου πείτε πως, μπορεί να ήμασταν μπροστά σε... ενός «άλλου τύπου κρίση», βλέπε 89 στο πρώην Ανατολικό μπλοκ... Μπορεί και να χετε δίκιο! Ωστόσο ΔΕΝ είναι της παρούσης για... αναψηλάφηση!!!) ΑΝ, αντί όοοολων αυτών και πολλών ακόμα «ΕΝ ΛΕΥΚΩ παραχωρήσεων», ήμασταν πιο... ΚΑΧΥΠΟ- ΠΤΟΙ! Πιο ΥΠΟΨΙΑΣΜΕΝΟΙ! Πιο ΟΡ- ΘΟ-ΛΟΓΙΚΟΙ, αλλά...και με καρδιά!!! ΑΝ μας έκαιγε το θέμα ΠΑΙΔΕΙΑ και... σε ποιούς την αναθέτουμε! ΑΝ τα Πανεπιστήμιά μας έβγαζαν ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ, ΗΘΟΣ και μέσα από ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!!! ΑΝ ο δημόσιος τομέας φρόντιζε ΝΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΙΡΕΤΑΙ και ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ με αποκλειστικό γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον! ΑΝ τον πολιτισμό τον αναθέταμε ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΣ κι ΟΧΙ... ΑΡΕΣΤΟΥΣ!!! ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΑΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ σε κάθε τομέα, ΚΙ ΟΧΙ... ΤΟΥΣ ΑΡΕΣ- ΤΟΥΣ ή ΒΟΛΙΚΟΥΣ! ΑΝ επιδιώκαμε ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ έως να μηδενιστεί Η ΨΑΛΙΔΑ των κοινωνικών ανισοτήτων, όχι μόνο στο... στενό οικογενειακό μας περιβάλλον, αλλά σ όλη την υφήλιο! ΑΝ μαθαίναμε στα παιδιά μας, ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΑ, ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ, αντί του να τα... επικροτούμε να γράφουν υβριστικά, προσβλητικά συνθήματα σε τοίχους, κατά... (προσέξτε τραγικά λάθη) κατά των... «εχθρών» της άλλης γείτονος ομάδος, αντί του να αναγνωρίζουμε τα κοινά χαρακτηριστικά ΚΟΙΝΗΣ ΠΑΛΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ! Εργάτες εναντίον εργατών με μόνη διαφορά; Τα χρώματα των ομάδων!!! Τσ... τσ... τσ...! Θεέ και Κύριε. Πόσο θλιβερά ΑΝΑ- ΞΙΟΙ είμαστε ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΑΣΤΕ... ΝΟΗΜΟΝΑ ΟΝΤΑ!!! Και σε ήδη τρεις χειρόγραφες σελίδες, ΔΕΝ έχω περιγράψει, ούτε καν την... αρχή του καταλόγου ΤΩΝ ΜΟΙΡΑΙΩΝ ΛΑΘΩΝ ΜΑΣ!!! ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΛΑΘΟΣ... κι όμως... ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ!!! Να εφαρμόζεις ΔΗΜΟΚΡΑ- ΤΙΑ, προτού καν να έχεις εμφυσήσει τον ΣΕΒΑΣΜΟ στο πόπολο, προς το κάθε τι που του παρέχεται!!! Προτού να τον έχεις διδάξει ΑΞΙΕΣ ώστε να εκτιμάει και να φροντίζει για την προάσπιση και αξιοποίησή τους! Προτού να έχεις ως κοινωνία, θεσπίσει ΜΕΘΟΔΟΥΣ και ΜΑΘΗ- ΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ και ΟΡΘΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ!!! Ώστε, το σύστημα, να είναι σε θέση ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ, χωρίς επιβολή απαγορεύσεων και ορίων!!! Και για να είναι αυτή η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, χρειάζεται η κάθε μας απόφαση, να ναι απόρροια ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ- ΗΣ και ενός ΙΣΟΤΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ σε παγκόσμια κλίμακα!!! Όλα τ άλλα, ΔΕΝ εμπεριέχουν ΕΙΡΗΝΗ! Είναι απλώς αιτίες κι αφορμές... πολέμων! Κι εμείς το αναλώσιμο δαδί που τους φουντώνει!!! ΑΣ ΚΑΝΑΜΕ ΕΜΕΙΣ «ΚΑΤΙ» και...θα ταν αρκετό!!! Απαιτούμε από τους «εταίρους» Γερμανούς, «κατανόηση» (!), την ίδια στιγμή που, οι μισοί Έλληνες αράαααζουν ραχατλίδικα «στα...καφέ της χαράς» κι ΑΝ έμπαινε στον κόπο κάποια δημοσκοπική εταιρεία να ρωτήσει, ΠΟΣΟΙ ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ και... ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ «έχουν αποδείξει στον... εαυτό τους έστω», την αλληλεγγύη τους προς τους Έλληνες (μη πάμε πιο μακριά! Στην Παλαιστίνη π.χ. ή τις χώρες της Αφρικής...) που δοκιμάζονται, τα ευρήματα θα μας... εξέπλητταν δυσάρεστα! Πολύ δυσάρεστα... Και δεν μιλάμε για την... συνειδητοποιημένη Αριστερά! (που αν και διαφωνώ ως προς τις ανάγκες των συγκυριών μαζί τους, ΕΧΟΥΝ ΟΝΤΩΣ ΕΝΑ τουλάχιστον ΔΙΚΙΟ!) Όσο εν καιρώ κρίσης, είναι αναίσθητο να σπαταλάς τον χρόνο σου ως... αιώνιος κι ανέγγιχτος μπον βιβέρ και... ανεύθυνος μπουρζουά, στα καφέ της... επίπλαστης ευτυχίας και μεσ την τρελή χαρά, άλλο τόσο ΛΑΘΟΣ είναι, να «περιθάλπεις» μεν τα θύματα αυτής της λαίλαπας και την επομένη, με τη... «συνείδηση καθαρή εκ της... αλληλέγγυας προσφοράς σου», να ψηφίζεις Α-ΝΥ-ΠΟ-ΨΙ-Α-ΣΤΟΣ, τα ίδια γενεσιουργά κόμματα της δυστυχίας ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ!!! Κατανοητό ή... ν αρχίσω τις... γαλλικούρες μπας και... καταλάβετε; προς κάθε ΛΑΡΙΣΑ...»ΕΜΠΙΣ- ΤΕΥΤΙΚΟ»!!! Μια πόλη με τα ίδια χαρακτηριστικά πολλών παρόμοιων πόλεων, που ΖΟΥΝ... ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ - άλλο ένα τραγικό φαινόμενο, αποδεικτικό της ανικανότητας όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών, που... έστηναν στρατόπεδα και... πανεπιστήμια σε πόλεις και χωριά, για να μειώνουν εικονικά την ανεργία, αντί της παραγωγικής ανάπτυξης!!! - μια πόλη που υπερηφανεύεται για τον... ξοδευόμενο πλούτο της στα... «παραλιακά» σκυλάδικα με τις Βουλγάρες ή τις Ρωσίδες,* μια πόλη πολυτελών υπερκαταστημάτων, ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ ΤΗΣ; Δεν είχε χρόνο ή δεν είχε τη διάθεση για να προλάβει το κακό; Πόσο θα της κόστιζε «ΑΝ... φόρτωναν» (!!!) τον προϋπολογισμό τους, με το κόστος του ρεύματος ή του πετρελαίου, κάποιων δεκάδων ή και εκατοντάδων φοιτητών που βρίσκονται στο κόκκινο!!! ΓΙΑΤΙ ρε γαμώτο, σ αυτή την νωχελικά ραχατλίδικη χώρα, ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑ- ΝΤΑ ΜΑΣ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ; ΑΝ, λέω ΑΝ τρέχαμε προς το μέλλον, θα το καταλάβαινα! Μα τόοοσο αργά έως... καθηλωμένα πια που κινούμαστε, και να μη βλέπουμε δίπλα μας; Γύρω μας; Ούτε καν... μέσα μας;;; ένας ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ που ακόμα επιμένει!!! *Επ ουδενί ονοματίζοντας τις χώρες προέλευσης αυτών των ταλαίπωρων πλασμάτων, είναι στην πρόθεσή μου να στιγματίσω τις υπολήψεις τους! Άλλωστε, και Σ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙ- ΠΤΩΣΗ, τις σαρκοφαγικές κοινωνίες πελτών ελληναράδων που... «πληρώνουν για να έχουν» σιχτιρίζω, και τους θεωρώ άμεσους συνεργούς του εγκλήματος του τράφικινγκ γυναικών!!! Και των γυναικών τους, που... κάνουν τα στραβά μάτια!!!

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 (συνέχεια από τη σελίδα 5) (συνέχεια από τη σελίδα 7) «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΛΗΓΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ μέσω του «Βοήθεια Στο Σπίτι» υπάρχει τεράστια εξοικονόμηση πόρων λόγω της μείωσης του κόστους λειτουργίας των ασφαλιστικών οργανισμών με την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας, από ένα δίκτυο χιλιάδων εξειδικευμένων στελεχών και της εισροής ασφαλιστικών εισφορών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Καθηγητή κ. Ξ. Κοντιάδη: Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: δράσεις, ελλείμματα και επικαλύψεις) δείχνει το «Βοήθεια στο Σπίτι» ως την υπηρεσία με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ως την πλέον καινοτόμα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ότι οι εργαζόμενοι των ΒσΣ έχουν προσληφθεί αξιοκρατικά μέσω ΑΣΕΠ (Ν. 2190/94) με πλήρες ωράριο και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη χωρίς ούτε μία ημέρα διακοπή όλα αυτά τα χρόνια, (από 6,5 χρόνια και άνω) καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί τρεις (3) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για την απρόσκοπτη συνέχιση του ΒσΣ και όλων των εργαζομένων σε αυτό: α ) Από 1/1/2012 έως 30/6/2012 του Ν. 4024/2011, β) Από 1/7/2012 έως 30/9/2012, άρθρο πρώτο Ν. 4087/2012 και γ) Από 1/10/2012 έως 31/3/2013 άρθρο δεύτερο Ν. 4087/2012. Το γεγονός ότι ακριβώς λόγω της αυξανόμενης φτώχειας και ανέχειας, θα πρέπει να υπάρξει εξαίρεση των κοινωνικών δομών και των εργαζομένων σε αυτές από τους περιορισμούς της δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα εθνικό δίχτυ προστασίας σε επίπεδο Δήμων και πολιτείας που θα αποτελεί εγγύηση για τον ανήμπορο πολίτη. Κάτι που δε μπορεί να εξασφαλιστεί από καμία Συνεταιριστική Επιχείρηση (που προτάσσει η πολιτεία ως μοντέλο λειτουργίας) δεδομένου ότι τότε, αν για οποιοδήποτε λόγο το κράτος μειώσει τα χρήματα αυτά, καμία Συνεταιριστική δε δικαιούται να τα απαιτήσει. Ζητάμε με βάση τα παραπάνω να: Κάνετε Νομοθετική ρύθμιση που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού, τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους, και την ένταξη των εργαζομένων σε αυτές. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη, σήμερα παρά ποτέ, η πολιτεία και όχι ο ιδιώτης, να σταθεί αρωγός στο δοκιμαζόμενο ανήμπορο πολίτη και άρα να του εξασφαλίσει ένα ανθρώπινο και σταθερό όσο και εγγυημένο δίχτυ κοινωνικής προστασίας, κάτι, που μόνο με τις υπάρχουσες Δομές που λειτουργούν μέσα από τους Δήμους και με Νομοθετική ρύθμιση που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας του υπάρχοντος 10) Υπερασπίζουμε τα δημόσια αγαθά ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και την εμπορευματοποίηση». Καταλήγοντας τόνισε πως οι κινητοποιήσεις και ο αγώνας θα συνεχιστούν. Η πορεία ξεκίνησε με παλμό και ρυθμό από το Παλατάκι, προχώρησε στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη, στην Ιερά Οδό και τελείωσε στο σταθμό του Μετρό του Αιγάλεω, όπου όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν «ραντεβού» σε νέους αγώνες. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙ- ΚΟΝ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ- ΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΑΝΗΣΥΧΗ ΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ - ΟΙ- ΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ψ.Ν.Α. ΔΑΦΝΙ - ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΙΛΙΟΥ - ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΕ- ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΚΟΛΩΝΟΥ Ο «ΙΣΤΟΣ» ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Επίσης παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Δ. Μαραβέλιας, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ι. Γαϊτάνη και Α. Ξανθός και ο Α. Χάγιος, Περιφερειακός Σύμβουλος. προσωπικού, τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους και την ένταξη των εργαζομένων σε αυτές. «Ας γίνει το Βοήθεια στο Σπίτι, το θεμέλιο για τον σεβασμό στον άνθρωπο, στη χώρα μας». Σας ευχαριστούμε Με τιμή Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», του Δήμου Περιστερίου Το παρών Ψήφισμα να διαβιβαστεί: 1. Στο Γραφείο Δημάρχου. 2. Στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λώλο Βασίλειο. 3. Στην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Μαίρη Τσιώτα- Μάρκου. 4. Στην Παράταξη «Με την Κοινωνία Μπροστά», Πρ. Λώλος Βασίλειος. 5. Στην Παράταξη «Περιστέρι για όλους», Πρ. Κελάφας Δημήτριος. 6. Στην Παράταξη «Δύναμη ανανέωσης και δημιουργίας», Πρ. Λαλένης Κων/νος. 7. Στην Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», Πρ. Τυμπλαλέξης Γρ. 8. Στην Παράταξη «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή», Πρ. Πουλιάσης Αλέξανδρος. 9. Στην Παράταξη «Ανεξάρτητο Περιστέρι», Πρ. Βαθιώτης Αθανάσιος. 10. Στην Παράταξη «Αριστερή Κίνηση», Πρ. Αθανασοπούλου Βαφειάδου Αντ. 11. Στην Παράταξη «Ανεξάρτητοι», Πρ. Μίαρης Νικόλαος. 12. Στο Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Περιστερίου. 13. Στη Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου. 14. Στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιστερίου. 15. Στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Κ. Καράμπελα.» ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗ: ΟΧΙ στην κατάργηση του «Βοήθεια στο Σπίτι» ΝΑΙ στην παραμονή των εργαζομένων! Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί μια κορυφαία κοινωνική δράση των Δήμων της χώρας από τις πλέον πετυχημένες και ιδιαίτερα αναγνωρισμένες από το σύνολο των πολιτών. Ο Δήμος Περιστερίου ήταν ο πρώτος Δήμος που τέθηκε σε εφαρμογή το «Βοήθεια στο Σπίτι» με απόλυτη επιτυχία και στη συνεχεία επεκτάθηκε σταδιακά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σ αυτήν τη δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης είναι απόλυτα αναγκαίος κοινωνικός θεσμός και ταυτισμένος με το ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Δημήτρης Μαραβέλιας δήλωσε: «Η σημερινή μου παρουσία στη συγκέντρωση των Εργαζομένων του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» δηλώνει τη συστράτευσή μας στην ανάπτυξη παροχής ιατρικής φροντίδας στους πολίτες της Δυτικής Αθήνας. Δεν είμαι έτοιμος να μπω σε λεπτομέρειες, είμαι έτοιμος όμως να πω ότι δε δεχόμαστε άλλη υποβάθμιση στην ποιότητα παροχής υγείας στο λαό της Δυτικής Αθήνας». Διακρίνεται η Α. Αθανασοπούλου Ο Αλέξης Πουλιάσης, Επικεφαλής της Δημ. Παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» τόνισε, κατά τη δήλωσή του: «Δεν Μετράμε Την Υγεία Με Ισολογισμούς Η καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης δεν έχει ούτε όρια ούτε τελειωμό. Για αυτούς το κλείσιμο ενός νοσοκομείου είναι απλά μια απόφαση που θα τους δώσει καλύτερα νούμερα στους προϋπολογισμούς τους. Για μας όμως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά. Έχουν αποδεκατίσει ήδη το ΙΚΑ, έχουν αποδεκατίσει το Κέντρο Υγείας και τώρα ήρθε η σειρά του Αττικού Νοσοκομείου. Αδιαφορούν πλήρως για ανθρώπινες ζωές, αδιαφορούν για το που θα πάμε όλοι εμείς αν αρρωστήσουμε. Βλέπεις αυτοί θα έχουν πάντα ένα καλό κρεβάτι και τους ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συνέχιση του «Βοήθεια στο Σπίτι» στους Δήμους όχι μόνο είναι επιβεβλημένη, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο από το κράτος, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξανόμενες ανάγκες ατόμων που πραγματικά έχουν ανάγκη. Σκέψεις και προτάσεις για τη μεταφορά του προγράμματος εκτός της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκει αντίθετους, όχι μόνο εμάς, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι του προγράμματος έχουν δώσει την «ψυχή» τους και την επιστημονική τους κατάρτιση γι αυτούς τους ανθρώπους και όλοι μας το αναγνωρίζουμε. Και βέβαια προκειμένου να συνεχιστεί το πρόγραμμα με τα ίδια οφέλη όσων έχουν ανάγκη, θεωρούμε επιβεβλημένη την παραμονή ΟΛΩΝ των εργαζομένων του προγράμματος, οι οποίοι είναι στελέχη με εμπειρία, γνώση και επιστημονική κατάρτιση. Πέραν από τα νούμερα του προϋπολογισμού και των οικονομικών δεικτών υπάρχουν άνθρωποι και άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη από σύγχρονο κράτος και μια Τοπική Αυτοδιοίκηση με ανθρώπινο πρόσωπο. Αναμφισβήτητα, το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί σε πολιτικό επίπεδο. Γι αυτό καλούμε τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Παναγιωτόπουλο να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία, πριν έρθουμε αντιμέτωποι με τις οξύτατες επιπτώσεις της κατάρρευσης της κορυφαίας κοινωνικής δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι». καλύτερους γιατρούς για τον εαυτό τους. Εμείς μπορούμε απλά να μεταναστεύσουμε για μια εξέταση. Σήμερα βγήκαμε στο δρόμο και διαδηλώσαμε μαζί με το προσωπικό του νοσοκομείου και μαζί με τους πολίτες. Στηρίξαμε και πάντα θα στηρίζουμε έμπρακτα κάθε κίνηση ενάντια στην εξαθλίωση των συμπολιτών μας. Ήμασταν εκεί γιατί εξοργιζόμαστε με κάθε περικοπή για την υγεία μας και για την υγεία των παιδιών μας. Για μας δεν ήταν και δεν θα γίνει ποτέ νούμερα σε λογιστικά φύλλα η υγεία. Με λύπη μας διαπιστώσαμε όμως την πλήρη απάθεια της διοίκησης του δήμου μας. Ήμασταν όλοι εκεί για να φωνάξουμε ενάντια στον αφανισμό της δημόσιας και δωρεάν υγείας για τους συνανθρώπους μας. Έλειπε όμως η διοίκηση του δήμου. Μάλλον έπρεπε να φωνάξουμε και 3-4 τηλεοπτικά συνεργεία για να έρθουν. Αν δεν υπάρχει κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας δεν συγκινούνται. Άραγε για αυτούς η υγεία παίζει ρόλο ανάλογα με την τηλεοπτική κάλυψη; Θα έβρισκαν ενδιαφέρουσα την σημερινή διαδήλωση αν έκλεινε με μια συναυλία πρωτοκλασάτων τραγουδιστών και εμφανιζόντουσαν και σε 2-3 περιοδικά ποικίλης ύλης; Μόνο τότε μας νοιάζει η υγεία των συμπολιτών μας; Καλούμε διοίκηση και αντιπολίτευση στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρουν θέση για τη λειτουργία του ΑΤΤΙΚΟΥ Νοσοκομείου και για το επικείμενο κλείσιμο του Κέντρου Υγείας. Παράλληλα να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των παροχών υγείας των δημοτών μας». Η Αντωνία Αθανασοπούλου, Επικεφαλής της Δημ. Παράταξης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» δήλωσε: «Αυτά είναι τα αποτελέσματα του τρίτου μνημονίου, του πέμπτου χρόνου οικονομικής κατάρρευσης της χώρας με την είσοδο του ΔΝΤ: Είναι η κατάρρευση της υγείας, της παιδείας, όλων των κοινωνικών αγαθών. Αυτά που πριν είχαμε ως ένα βαθμό δημόσια και δωρεάν, σήμερα καταρρέουν, γι αυτό πρέπει οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας μέσα από τις συλλογικότητές τους, τα πρωτοβάθμια σωματεία και κάθε άλλου φορέα, να ενώσουν τη φωνή τους ώστε να μην περάσουν τα επαχθή σχέδιά τους. Να ενωθούμε όλοι, να συναντηθούμε ο ένας με τον άλλο, και να μην επιτρέψουμε αυτά που κατακτήθηκαν με τόσους αγώνες να καταρρέουν μπροστά μας και εμείς να είμαστε «βαθιά μέσα στους καναπέδες μας». Χρειάζεται παλλαϊκός ξεσηκωμός. Όλη η Δυτική Αθήνα να είναι «στο πόδι».

19 Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 79 - ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 88 Χωρίς τον Ντουάϊτ Θορν ο οποίος έφυγε, το Περιστέρι προσπάθησε στο παιχνίδι με τον Ίκαρο Καλλιθέας, στο Κλειστό της οδού Τζων Κέννεντυ, αλλά η ευστοχία των παιχτών του Ίκαρου στα τρίποντα (56%, 14/25) ήταν εντυπωσιακή και εκεί που κατάφερνε να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του ο Ίκαρος με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά κι έτσι, ήταν επόμενο να χάσει!! Το Περιστέρι παρά τις ελλείψεις, έπαιξε ψυχωμένα, δεν άφηνε τον Ίκαρο να ξεφύγει στο σκορ, κάποιες στο 29 και έβαλε τις βάσεις για την επικράτησή του. Η διαφορά ανέβηκε στους 11 πόντους στο 30 (60-71) και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των Περιστεριωτών, η κατάσταση δεν άλλαξε, μια και ο Στρναντ με τον Βρκιτς είχαν τις λύσεις για τον Ίκαρο, που έφτασε στην επικράτηση με το τελικό Το σκορ στα δεκάλεπτα: 25-28, 44-45, 60-71, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παπαντωνίου 23, Κομποδιέτας 6, Βλάχος, Κανονίδης ενισχυθούμε και στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Αν παίζαμε όπως σήμερα σε όλα τα ματς, θα είχαμε τουλάχιστον μια δυο νίκες ακόμη. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στο πρωτάθλημα της Α1 Κατηγορίας μπάσκετ ανδρών: Άρης - Απόλλων Πατρών 68-64, Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ 66-70, Ηλυσιακός - Πανελευσινιακός 66-63, Ρέθυμνο - Πανιώνιος 78-68, Καβάλα - Ολυμπιακός 76-94, Παναθηναϊκός - ΚΑΟ Δράμας Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο Γ.Σ. Περιστερίου συνεχίζει ανίκητος, στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών, ενώ η ΑΕΚ Περιστερίου έχασε στην έδρα της με δύο πόντους διαφορά. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής: Γ.Σ. Περιστερίου - Α.Ο. Αμύντας 65-33, ΑΕΚ Περιστερίου - Α.Ο. Παγκρατίου 80-82, ΠΑΟ Θρίαμβος - Α.Ο. Ζωγράφου 42-50, Γ.Σ. Προμηθέας - Άρης Πετρούπολης 58-66, Ιάσων Κολωνού - Α.Ο. Πεύκης 0-20 χωρίς αγώνα, ΑΕΣ Γαλατσίου - ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος Η βαθμολογία της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών σε 18 αγώνες: 1. Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Προμηθέας Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών: Άμιλλα Περιστερίου - Α.Ο. Νήαρ Ηστ 68-51, Αμαζόνες - Α.Σ. Παπάγου 49-46, ΜΕΝ Ιλίου - ΑΚΟ Άρης Χολαργού 52-49, Π.Ο. Αγίου Θωμά - Γ.Σ. Αμαρουσίου 54-43, Αγ. Νικόλαος Παλλήνης - Φιλαθλητικός 54-48, Γ.Σ. Ωρωπού - ΓΑΟ Κουκουβάουνων Η βαθμολογία σε 19 αγώνες: 1. Φιλαθλητικός Γ.Σ. Ωρωπού ΓΑΟ Κουκουβάουνων Αμαζόνες Α.Ο. Πεύκης Άρης Πετρούπολης Α.Ο. Ζωγράφου ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθ Α.Ο. Παγκρατίου ΑΕΣ Γαλατσίου Α.Ο. Αμύντας ΠΑΟ Θρίαμβος ΑΕΚ Περιστερίου Ιάσων Κολωνού Η επόμενη αγωνιστική: Γ.Σ. Περιστερίου - ΑΕΚ Περιστερίου, Α.Ο. Ζωγράφου - Γ.Σ. Προμηθέας, Άρης Πετρούπολης - Ιάσων Κολωνού, Α.Ο. Αμύντας - Α.Ο. Πεύκης, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - ΠΑΟ Θρίαμβος, Α.Ο. Παγκρατίου - ΑΕΣ Γαλατσίου. 5. Π.Ο. Αγ. Θωμά Α.Σ. Παπάγου Γ.Σ. Αμαρουσίου Α.Ο. Νήαρ Ηστ Άμιλλα Περιστερίου Αγ. Νικόλαος Παλλ ΜΕΝ Ιλίου ΑΚΟ Άρης Χολ Η επόμενη αγωνιστική: Φιλαθλητικός - Άμιλλα Περιστερίου, Α.Ο. Νήαρ Ηστ - Γ.Σ. Ωρωπού, ΑΚΟ Άρης Χολαργού - Αμαζόνες, Γ.Σ. Αμαρουσίου - ΜΕΝ Ιλίου, ΓΑΟ Κουκουβάουνων - Π.Ο. Αγίου Θωμά, Α.Σ. Παπάγου - Αγ. Νικόλαος Παλλήνης. Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ φορές προηγήθηκε κιόλας, όπως στο 18ο λεπτό όταν πήρε προβάδισμα δύο πόντων (39-37), αλλά η ευστοχία στα τρίποντα των παιχτών του Ίκαρου, του έκοβαν κάθε φορά τα φτερά!! Γενικά το Περιστέρι πάλευε σκληρά, με ομαδική άμυνα πολύ τρέξιμο και φιλότιμες προσπάθειες στην επίθεση, αλλά η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων ήταν εμφανής, γιατί όπως τονίσαμε και πιο πάνω, μόλις το Περιστέρι έπαιρνε για λίγο τα πάνω του, ερχόταν τα τρίποντα και έδιναν ξανά προβάδισμα στην ομάδα της Καλλιθέας. Το Περιστέρι κατάφερε να περιορίσει τον Ίκαρο στο πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτα. Το ημίχρονο έληξε με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται μόνο με έναν πόντο (44-45). Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ίκαρος ανέβασε στροφές με τον Βρκιτς και τον Γκίμπσον να αναλαμβάνουν δράση στην επίθεση και τον προπονητή του να αλλάζει την άμυνά του σε ζώνη 2-3, βάζοντας μάλιστα τον Φαγιέ μπροστά! Το Περιστέρι δεν μπόρεσε να βρει αξιόπιστες επιλογές, αφού κατέφυγε στη λύση του τρίποντου, χωρίς καλά αποτελέσματα. Ο Ίκαρος προηγήθηκε Αποτελέσματα των αγώνων στους 1ο και 2ο ομίλους της Γ Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών. 1ος όμιλος Παναθηναϊκός - Άμιλλα Περιστερίου 72-59, ΑΟ Τρίτων - Α.Ε. Αχιλλέας 63-29, ΑΟΝ Βύρωνος - Άτταλος Καματερού 66-68, ΟΦΗ Ηρακλείου - Α.Ο. Αμπελοκήπων 69-81, Εθνικός Ελληνορώσων - Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου Το παιχνίδι ΑΣ Παιανίας Κτησιφών - Α.Ο. Πολιτεία έγινε χθες. Ο Α.Ο. Πρωτέας είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 1ου ομίλου σε 18 αγώνες: 1. Α.Ο. Τρίτων Παναθηναϊκός Τριφυλλιακός Πολ Άμιλλα Περιστερίου Α.Ο. Πρωτέας Α.Ο. Αμπελοκήπων ΟΦΗ Ηρακλείου Α.Ε. Αχιλλέας , Μάντζαρης 17, Ουίλιαμς 2, Χάϊνς, Πέτρουλας 8, Μελισσαράτος 7, Λάκκας, Ζούμπος 3. ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: Στρναντ 13, Λαρεντζάκης, Κυρίτσης 4, Βρκιτς 17, Καρακωνσταντάκης, Φαγιέ 13, Γκίμπσον 19, Γιαννακίδης 9, Αγαδάκος, Μίτσιαλος, Σίμτσακ 2, Πάντιτς 10. Δηλώσεις Ο προπονητής του Περιστερίου Τζίμης Κουστένης και Αντώνης Μάντζαρης, δήλωσαν, μετά το τέλος του παιχνιδιού τα εξής: ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: Εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιώργου Κολοκυθά. Είμαι ακόμα πιο αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας. Κάναμε ένα από τα καλύτερά μας παιχνίδια σε άμυνα και επίθεση, αλλά αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετική ομάδα, με τεράστιο ταλέντο. Έχουμε την ευκαιρία με τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Ολ σταρ γκέιμ να ενισχυθούμε και να προετοιμαστούμε καλύτερα, ώστε να παρουσιαστούμε πιο δυνατοί στη συνέχεια. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ: Περάσαμε μια περίεργη εβδομάδα με τη φυγή του Θορν. Δεν τα παρατάμε. Θα Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ 9. Άτταλος Καματερού Εθνικός Ελληνορ Α.Ο. Πολιτεία ΑΟΝ Βύρωνος Α.Σ. Παιανίας Κτησ Η επόμενη αγωνιστική: Άμιλλα Περιστερίου - ΑΟ Τρίτων, Άτταλος Καματερού - Παναθηναϊκός, Α.Ο. Αμπελοκήπων - Α.Ο. Πρωτέας, Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου - ΟΦΗ Ηρακλείου, Α.Ε. Αχιλλέας - ΑΣ Παιανίας Κτησιφών, Α.Ο. Πολιτεία - Εθνικός Ελληνορώσων. 2ος όμιλος ΑΕΚ Περιστερίου- Α.Ο. Αμύντας 52-60, Γ.Σ. Κερατέας - Α.Σ. Ροδόπολης 64-55, Α.Ο. Εκάλης - Α.Ο. Κρόνος Γέρακα 72-67, ΑΟΚ Χαλανδρίου - Γ.Σ. Βριλησσίων 51-42, Εστία Φιλίας Θησέας - Α.Ο. Τρεις Αστέρες , Οδυσσέας Γαλατσίου - Γ.Σ. Παλλήνης 62-74, ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - Χαραυγιακός Η βαθμολογία σε 19 αγώνες: 1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πανιώνιος ΠΑΟΚ ΑΓΟ Ρεθύμνου Απόλλων Πατρών Άρης Ίκαρος Καλλιθέας Ηλυσιακός Κολοσσός Ρ ΚΑΟ Δράμας Καβάλα Περιστέρι Πανελευσινιακός Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί μια εβδομάδα μετά λόγω του καθιερωμένου Ολ σταρ γκέιμς, που γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Έτσι η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί κι αυτή σε τρεις δόσεις. Συγκεκριμένα το Σάββατο 16 Μαρτίου: ΚΑΟ Δράμας - Περιστέρι, Ίκαρος Καλλιθέας - Καβάλα, ΠΑΟΚ - Άρης. Κυριακή 17/3/2013: Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου, Πανιώνιος - Ηλυσιακός. Δευτέρα 18/3/2013: Πανελευσινιακός - Παναθηναϊκός. Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 19 αγώνες: 1. ΑΟΚ Χαλανδρίου Χαραυγιακός ΑΟ Εκάλης ΓΣ Βριλησσίων ΑΟ Αμύντας ΑΟ Κρόνος Γέρακα ΓΣ Παλλήνης Εστία Φιλίας Θησέας Τρεις Αστέρες Γ.Σ. Κερατέας ΑΕΚ Περιστερίου Α.Σ. Ροδόπολης Οδυσσέας Γαλατσίου ΑΟΠ Ολυμπιάδα Η επόμενη αγωνιστική: Α.Σ. Ροδόπολης - ΑΕΚ Περιστερίου, Α.Ο. Κρόνος Γέρακα - Γ.Σ. Κερατέας, Γ.Σ. Βριλησσίων - Α.Ο. Εκάλης, Α.Ο. Τρεις Αστέρες 89 - ΑΟΚ Χαλανδρίου, Χαραυγιακός - Εστία Φιλίας Θησέας, Α.Ο. Αμύντας - Οδυσσέας Γαλατσίου, Γ.Σ. Παλλήνης - ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96. Αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών: Ποσειδών ΑΟΝΨ - Φίλιππος Περιστερίου 67-66, ΕΦΟΑ Σπ. Λούης - Αναγέννηση Πετραλώνων 66-68, ΚΑΟ Γέρακα - Εθνικός 83-65, ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας - Α.Ο. Περισσού 43-40, Π.Ο. Αγίου Θωμά - Θεμιστοκλής Αιγάλεω 64-68, Βριλησσιακός - Αίολος Ταύρος , Διαγόρας Δρυοπιδέων - ΕΣ Ν. Μάκρης Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 19 αγώνες: 1. Διαγόρας Δρυοπιδέων Αναγέννηση Πετραλ ΕΦΟΑ Σπ. Λούης Αίολος Ταύρος Π.Ο. Αγ. Θωμά ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας Εθνικός Γ.Σ Ποσειδών ΑΟΝΨ Βριλησσιακός Α.Ο Θεμιστοκλής Αιγάλεω ΚΑΟ Γέρακα Φίλιππος Περιστερίου Α.Ο. Περισσού ΕΣ Ν. Μάκρης Η επόμενη αγωνιστική 14/3/2013: Φίλιππος Περιστερίου - Βριλησσιακός, Αίολος Ταύρος Διαγόρας Δρυοπιδέων, Αναγέννηση Πετραλώνων - Ποσειδών ΑΟΝΨ, Εθνικός - ΕΦΟΑ Σπ. Λούης, Α.Ο. Περισσού - ΚΑΟ Γέρακα, Θεμιστοκλής Αιγάλεω - ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας, ΕΣ Ν. Μάκρης - Π.Ο. Αγίου Θωμά. Τελικός ΜΙΝΙ Κοριτσιών Πρωταθλητής στο πρωτάθλημα ΜΙΝΙ Κοριτσιών αναδείχθηκε ο Αθηναϊκός ο οποίος στον τελικό νίκησε τον Κρόνο Γέρακα Η ΑΕΚ Περιστερίυ κατέλαβε την 3η θέση αφού στο μικρό τελικό νίκησε τη ΔΑΣ Άνω Λιοσίων με ΑΕΚ Περιστερίου (προπονητής Κηπουρός): Βαρελογιάννη 6, Βλαστάρη, Ρούσση, Μαλαπάνη 6, Ρούτση 7, Τουλούπη 9, Βελιώτη, Ζώτου 1, Τζίβα 2, Κυριμάκη, Λαδιρνού. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΩΝ-ΝΕΕΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΓΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Ένα περιστατικό που συκγλόνησε την τοπική κοινωνία της Λάρισας αλλα και όλη την Ελλάδα διαδραματίστηκε τις πρηγούμενες ημέρες. Δύο σπουδαστές των ΤΕΙ βρέθηκαν νεκροί στο κέντρο της πόλης, ενώ άλλοι τρεις χαροπαλεύουν. Όλοι τους από λαϊκές οικογένειες που θυσιάζοντας αυτά που δεν έχουν, έστειλαν τα παιδιά τους να σπουδάσουν.λόγω της τραγικά υψηλής τιμης του πετρελαίου τα παιδιά θέλησαν να ζεσταθούν από ένα αυτοσχέδιο μαγκάλι,οι αναθυμιάσεις του οποίου στοίχισαν τις ζωές τους. Το τραγικό συμβάν της Λάρισας είναι το αποτέλεσμα της βαρβαρότητας, της βίαιης λιτότητας και της εξαθλίωσης που έφερε η μνημονιακή εποχή στις ζωές των περισσοτέρων από εμάς. Η κυβέρνηση ομως συνεχίζει ακαθεκτα να ασκεί αυτήν την αποτρόπαια πολιτική της μείωσης των μισθών με παράλληλη αύξηση του κόστους ζωής. ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι η Ε.ΠΟ.Ν.Α (Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής) θα πραγματοποιήσει αυτή τη Κυριακή, 10 Μαρτίου, αιμοδοσία στο κτίριο του Συλλόγου της Ένωσης Ποντίων Περιστερίου (Θηβών 105). Η αιμοδοσία θα γίνει 10πμ - 2μμ.

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 Αποτελέσματα των αγώνων στο πρωτάθλημα νέων της ΕΠΣΑ. 5ος όμιλος Ατρόμητος (2) - Αττικός 7-0, Ήφαιστος Περιστερίου - Χαϊδάρι 1-2, Κολωνός - Αγ. Ιερόθεος 0-5, Θρίαμβος Χαϊδαρίου - ΑΕ Περιστερίου 5-1, Ορφέας Αιγάλεω - Ανθούπολη 0-4, Άμιλλα Περιστερίου - ΑΟ Αιγάλεω 0-2. Η βαθμολογία του 5ου ομίλου σε 19 αγώνες: 1. Ατρόμητος Αθ. (2) Χαϊδάρι Θρίαμβος Χαϊδ ΑΟ Αιγάλεω Ήφαιστος Περ Αγ. Ιερόθεος Ορφέας Αιγ ΑΕ Περιστερίου Ανθούπολη Άμιλλα Περ Κολωνός Αττικός Η επόμενη αγωνιστική: Ανθούπολη - Άμιλλα Περιστερίου, Αγ. Ιερόθεος - Ορφέας Αιγάλεω, ΑΟ Αιγάλεω - Ατρόμητος Αθ. (2), Αττικός - Ήφαιστος, ΑΕ Περιστερίου - Κολωνός, Χαϊδάρι - Θρίαμβος Χαϊδαρίου. Αποτελέσματα των αγώνων πρωταθλήματος Παίδων ΕΠΣΑ. 1ος όμιλος Ατρόμητος Αθ. (1) - Ηλυσιακός 3-0, ΑΟ Περιστερίου - Αιγάλεω 2-1, Κεραυνός Γλυφάδας - Πεύκη 1-0, Καλλιθέα - Άγιαξ Ταύρου 1-3, Ιάσων - Ελπιδοφόρος 4-1. Τα παιχνίδια: Απόλλων Αθ. - Πανιώνιος (1) και Νέα Ιωνία - Χαϊδάρι 3-0. Η βαθμολογία του 1ου ομίλου σε 20 αγώνες: 1. Ατρόμητος Αθ. (1) Νέα Ιωνία Άγιαξ Ταύρου Απόλλων Αθ Χαϊδάρι Κεραυνός Γλ Πανιώνιος (1) Ηλυσιακός ΑΟ Αιγάλεω Πεύκη Καλλιθέα ΑΟ Περιστερίου Ιάσων Ελπιδοφόρος Η επόμενη αγωνιστική: Πεύκη - Ατρόμητος Αθ. (1), Άγιαξ Ταύρου - ΑΟ Περιστερίου, Ιάσων - Απόλλων Αθηνών, Ελπιδοφόρος - Κεραυνός Γλυφάδας, ΑΟ Αιγάλεω - Πανιώνιος (1), Χαϊδάρι - Καλλιθέα, Ηλυσιακός - Νέα Ιωνία. ΑΓΓΕΛΙΑ Κυρία με μακροχρόνια εμπειρία σε φροντίδα ηλικιωμένων, ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ. επικοινωνίας: κ. Αγγελική ΑΓΓΕΛΙΑ Ελληνίδα κυρία, μητέρα 2 παιδιών, με προϋπηρεσία σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, αναλαμβάνει υπεύθυνα, την φύλαξη παιδιών και την δημιουργική τους απασχόληση. Ενδιαφέρεται και για πρόσληψη σε Βρεφονηπιακό Σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κυρία ΚΛΑΠΗ ΣΟΦΙΑ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΠΣΑ 6ος όμιλος Χρυσούπολη - Γαλαξίας 2-1, Ηρακλής Περιστερίου - Φοίνικας Περιστερίου 1-4, Ολυμπιακός Λιοσίων - Κηπούπολη 0-1, Ελπίδα Αγ. Αναργύρων - Άτταλος 2-1, Χαλκηδονικός - Αγ. Ανάργυροι δεν έγινε, Καματερό - Ειρήνη Πετρούπολης 3-0. Η βαθμολογία του 6ου ομίλου σε 21 αγώνες: 1. Άτταλος Χρυσούπολη Αγ. Ανάργυροι Ηρακλής Περ Ελπίδα Αγ. Αν Φοίνικας Περ Κηπούπολη Ολυμπιακός Λιοσ Καματερό Άρης Πετρ Ειρήνη Πετρ Χαλκηδονικός Γαλαξίας Η επόμενη αγωνιστική: Φοίνικας Περιστερίου - Χρυσούπολη, Κηπούπολη - Ηρακλής Περιστερίου, Γαλαξίας - Ελπίδα Αγ. Αναργύρων, Ειρήνη Πετρούπολης - Χαλκηδονικός, Αγ. Ανάργυροι - Ολυμπιακός Λιοσίων. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΣΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΕΠΣΑ Αποτελέσματα των αγώνων στο πρωτάθλημα Παμπαίδων ΕΠΣΑ. 2ος όμιλος Κολωνός - Ήφαιστος Περιστερίου 2-3, Φοίνικας Περιστερίου - ΑΟ Περιστερίου 3-2, Γαλαξίας - Άρης Πετρούπολης 2-3, ΑΕ Περιστερίου - Αττικός 3-0 χωρίς αγώνα και Κηπούπολη - Ανθούπολη 3-0 χωρίς αγώνα. Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 14 αγώνες: 1. Φοίνικας Περ ΑΟ Περιστερίου Ήφαιστος Περ ΑΕ Περιστερίου Άρης Πετρ Κηπούπολη Κολωνός Γαλαξίας Ανθούπολη Αττικός Η επόμενη αγωνιστική: Αττικός - Κηπούπολη, Ανθούπολη - Φοίνικας Περιστερίου, ΑΟ Περιστερίου - Άρης Πετρούπολης, Ήφαιστος Περιστερίου - ΑΕ Περιστερίου, Κολωνός - Γαλαξίας. 3ος όμιλος Καματερό (1) - Χρυσούπολη 0-1, Αγ. Ανάργυροι - Ηρακλής Περιστερίου 6-0, Απόλλων Αθηνών - Άγιος Ιερόθεος 2-0, Ολυμπιακός Λιοσίων - Ελπίδα Αγ. Αναργύρων 5-6. Ο Ατρόμητος Αθ. (1) είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 3ου ομίλου σε 14 αγώνες: 1. Ατρόμητος Αθ. (1) Απόλλων Αθ Αγ. Ιερόθεος Ηρακλής Περ ος όμιλος Ατρόμητος Αθ. (1) - Φωστήρας Αθ. 3-2, ΑΟ Περιστερίου - Τράχωνες 1-2, Νέα Ιωνία - Πανιώνιος (1) 6-2, Ρουφ - Ηλυσιακός 3-2, Άγιαξ Ταύρου (1) - Καλλιθέα (1) 1-2, Ελπιδοφόρος - ΑΕΚ 2-2, Απόλλων Αθηνών - Κεραυνός Γλυφάδας δεν έγινε. Η βαθμολογία του 7ου ομίλου σε 21 αγώνες: 1. Ατρόμητος Αθ. (1) ΑΕΚ Καλλιθέα (1) Ρουφ Άγιαξ Ταύρου (1) Τράχωνες Ελπιδοφόρος Απόλλων Αθ Ηλυσιακός Νέα Ιωνία Φωστήρας Αθ ΑΟ Περιστερίου Κεραυνός Γλ Πανιώνιος (1) Η επόμενη αγωνιστική: Κεραυνός Γλυφάδας - Ατρόμητος Αθ. (1), Πανιώνιος - ΑΟ Περιστερίου, Τράχωνες - Ελπιδοφόρος, Ηλυσιακός - Απόλλων Αθηνών, Καλλιθέα (1) - Ρουφ, ΑΕΚ - Άγιαξ Ταύρου (1), Φωστήρας Αθηνών - Νέα Ιωνία. 3ος όμιλος Κηπούπολη - Ειρήνη Πετρούπολης 1-0, Ανθούπολη - Άτταλος 6-0, Καματερό - Χρυσούπολη 0-1, Ιεράπολη - Ειρήνη Πετρούπολης 1-0, Ελπίδα Αγ. Αναργύρων - Φοίνικας Περιστερίου 1-1, Αναγέννηση Πετρούπολης - Κολωνός 1-0. Ο ΑΟ Ιλίου είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 3ου ομίλου σε 20 αγώνες: 1. Αναγέννηση Πετρ Ιεράπολη Κολωνός ΑΟ Ιλίου Ανθούπολη Κηπούπολη Χρυσούπολη Κεραυνός Πετρ Άτταλος Καματερό Φοίνικας Περ Ελπίδα Αγ. Αν Ειρήνη Πετρ Η επόμενη αγωνιστική: Ειρήνη Πετρούπολης - Κηπούπολη, Χρυσούπολη - ΑΟ Ιλίου, Φοίνικας Περιστερίου - Ανθούπολη, Κεραυνός Πετρούπολης - Ελπίδα Αγ. Αναργύρων, Κολωνός - Καματερό, Άτταλος - Αναγέννηση Πετρ. 4ος όμιλος Άγιαξ Ταύρου (2) - Ήφαιστος Περιστερίου 0-7, ΑΕ Περιστερίου - Ατρόμητος Αθηνών (2) 0-2, Ηρακλής Περιστερίου - Αγ. Ιερόθεος 1-0, Άρης Πετρούπολης - Θρίαμβος Χαϊδαρίου 1-4, ΑΕ Ιλίου - Αίμος Πετρούπολης 2-3, Ορφέας Αιγάλεω - Θύελλα Περιστερίου 0-3 χωρίς αγώνα. Το παιχνίδι Πανιωνίου Καισαριανής - Ιεράπολης δεν έγινε. Η βαθμολογία του 4ου ομίλου σε 20 αγώνες: 1. Ήφαιστος Περ Θρίαμβος Χ Ατρόμητος Αθ. (2) Αγ. Ιερόθεος Ηρακλής Περ ΑΕ Περιστερίου ΑΕ Ιλίου Άρης Πετρ Θύελλα Περ Αίμος Πετρ Ορφέας Αιγ Άγιαξ Ταύρου (2) Ιεράπολη Πανιώνιος Καισ Η επόμενη αγωνιστική: Ήφαιστος Περιστερίου - ΑΕ Περιστερίου, Ατρόμητος Αθηνών (2) - Ηρακλής Περιστερίου, Άγιος Ιερόθεος - Άρης Πετρούπολης, Θύελλα Περιστερίου - Άγιαξ Ταύρου (2), Θρίαμβος Χαϊδαρίου - Ιεράπολη, Αίμος Πετρούπολης - Ορφέας Αιγάλεω, ΑΕ Ιλίου - Πανιώνιος Καισαριανής. 5. Αγ. Ανάργυροι Ελπίδα Αγ.Αν Καματερό (1) Ολυμπιακός Λ Χρυσούπολη Η επόμενη αγωνιστική: Χρυσούπολη - Απόλλων Αθηνών, Αγ. Ιερόθεος - Αγ. Ανάργυροι, Ηρακλής Περιστερίου - Ατρόμητος Αθ. (1), Ελπίδα Αγ. Αναργύρων - Καματερό (1). 7ος όμιλος Ατρόμητος Αθ. (2) - Ιεράπολη 3-2, ΑΟ Ιλίου - Θρίαμβος Χαϊδαρίου 1-3, Χαϊδάρι - Κεραυνός Πετρούπολης 0-0, Άτταλος (1) - ΑΕ Ιλίου 8-0. Ο Ορφέας Αιγάλεω είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 7ου ομίλου σε 14 αγώνες: 1. Χαϊδάρι Ιεράπολη Ατρόμητος Αθ. (2) Θρίαμβος Χ Άτταλος (1) Κεραυνός Πετρ ΑΟ Ιλίου Ορφέας Αιγ ΑΕ Ιλίου Η επόμενη αγωνιστική: Θρίαμβος Χαϊδαρίου - Χαϊδάρι, Κεραυνός Πετρούπολης - Άτταλος (1), ΑΕ Ιλίου - Ορφέας Αιγάλεω, Ιεράπολη - ΑΟ Ιλίου. Ο Ατρόμητος Αθηνών (2) έχει ρεπό. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΕΦΗΒΩΝ Αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ Εφήβων: Γ.Σ. Περιστερίου - Γ.Σ. Απόλλων 82-60, Γ.Σ. Αμαρουσίου - Φιλαθλητικός 49-85, Παναθηναϊκός - Α.Ο. Αμύντας 77-38, Ηλυσιακός - Αιγάλεω 81-69, Κ.Ο. Χολαργού - Πανελλήνιος 61-52, ΑΕΚ - ΑΣΕ Δούκα Η βαθμολογία σε 20 αγώνες: 1. Παναθηναϊκός Φιλαθλητικός ΑΣΕ Δούκα Ηλυσιακός Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΠΑΙΔΩΝ Αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ Παίδων: Γ.Σ. Περιστερίου - Α.Ο. Γαλατσίου 48-49, Γ.Σ. Αμαρουσίου - ΠΑΚ Χαλανδρίου 74-36, Παναθηναϊκός - Α.Ο. Αμύντας 57-51, Ηλυσιακός - Αιγάλεω 54-51, Α.Σ. Παπάγου - Πανελλήνιος 65-32, Αγ. Παρασκευή - ΑΣΕ Δούκα Η βαθμολογία σε 20 αγώνες: 1. ΑΣΕ Δούκα Α.Σ. Παπάγου Παναθηναϊκός Γ.Σ. Αμαρουσίου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΑ Αποτελέσματα των αγώνων στο πρωτάθλημα Ακαδημιών ΕΠΣΑ (τζούνιορ). 1ος όμιλος Αναγέννηση Πετρούπολης (2) - Κηπούπολη 1-2, Ορφέας Αιγάλεω - Ιεράπολη (1), ΑΟ Ιλίου (2) - Θρίαμβος Χαϊδαρίου 0-4, Καματερό (2) - Διαγόρας 1-0. Η βαθμολογία του 1ου ομίλου σε 7 αγώνες: 1. Καματερό (2) Διαγόρας Θρίαμβος Χαϊδ Κηπούπολη Ιεράπολη (1) Ορφέας Αιγ Αναγέννηση Π. (2) ΑΟ Ιλίου (2) Η επόμενη αγωνιστική: Κηπούπολη - Διαγόρας, Ορφέας Αιγ. - Αναγέννηση Πετρ. (2), ΑΟ Ιλίου (2) - Ιεράπολη (1), Καματερό (2) - Θρίαμβος Χαϊδαρίου. 2ος όμιλος Ιεράπολη (2) - Ατρόμητος Αθ. 2-1, Ανθούπολη - Αγ. Ιερόθεος 0-1, ΑΟ Περιστερίου - Ήφαιστος Περιστερίου 1-1, Ηρακλής Περιστερίου - Χαϊδάρι 1-1. Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 7 αγώνες: 1. Ιεράπολη (2) Ηρακλής Περ Α.Ο. Αμύντας Αιγάλεω Γ.Σ. Περιστερίου Κ.Ο. Χολαργού Γ.Σ. Αμαρουσίου Πανελλήνιος Γ.Σ. Απόλλων ΑΕΚ Η επόμενη αγωνιστική: Αιγάλεω - Γ.Σ. Περιστερίου, Γ.Σ. Απόλλων - Γ.Σ. Αμαρουσίου, Α.Ο. Αμύντας - Φιλαθλητικός, Πανελλήνιος - Ηλυσιακός, ΑΣΕ Δούκα - Κ.Ο. Χολαργού, Παναθηναϊκός - ΑΕΚ. 5. Αιγάλεω Α.Ο. Αμύντας Πανελλήνιος Α.Ο. Γαλατσίου Γ.Σ. Περιστερίου Ηλυσιακός ΠΑΚ Χαλανδρίου Αγ. Παρασκευή Η επόμενη αγωνιστική: Αιγάλεω - Γ.Σ. Περιστερίου, Α.Ο. Γαλατσίου - Γ.Σ. Αμαρουσίου, Α.Ο. Αμύντας - ΠΑΚ Χαλανδρίου, Πανελλήνιος - Ηλυσιακός, ΑΣΕ Δούκα - Α.Σ. Παπάγου, Παναθηναϊκός - Αγ. Παρασκευή. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΕΣΚΑ Αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Παμπαίδων ΕΣΚΑ. 14ος όμιλος Φίλιππος Περιστερίου - Άμιλλα Περιστερίου 55-36, ΔΑΣ Άνω Λιοσίων - Εστία Φιλίας Θησέας 52-26, ΑΟ Τρίτων - Ένωση Ιλίου Β Το παιχνίδι Αναγέννησης Πετραλώνων - Αίολου Ταύρου 2006 δεν έγινε. Η βαθμολογία του 14ου ομίλου σε 1 αγώνα: 1. ΔΑΣ Άνω Λιοσίων Φίλιππος Περ ΑΟ Ένωση Ιλίου ΑΟ Τρίτων Άμιλλα Περ Εστία Φιλίας Θ Αναγέννηση Πετρ Αίολος Ταύρος Η επόμενη αγωνιστική 10/3/2013: Αίολος Ταύρος Φίλιππος Περιστερίου, ΑΟ Τρίτων - Άμιλλα Περιστερίου, Εστία Φιλίας Θησέας - Αναγέννηση Πετραλώνων, ΑΟ Ένωση Ιλίου - ΔΑΣ Άνω Λιοσίων. 15ος όμιλος Διαγόρας Δρυοπιδέων - ΑΕΚ Περιστερίου 43-62, ΓΣ Περιστερίου Β - Αιγάλεω 42-48, Δάφνη Δαφνίου - Άρης Πετρούπολης 52-46, ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος 20-0 χωρίς αγώνα. Η βαθμολογία του 15ου ομίλου σε 1 αγώνα: 1. ΑΕΚ Περιστερίου Δάφνη Δαφνίου Αιγάλεω ΑΟΠ Ολυμπιάδα ΓΣ Περιστερίου Β Άρης Πετρούπολης Διαγόρας Δρυοπ ΑΟΠ Ολυμπιάδα Η επόμενη αγωνιστική 10/3/2013: ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - ΑΕΚ Περιστερίου, Άρης Πετρούπολης - ΓΣ Περιστερίου Β, Αιγάλεω - Διαγόρας Δρυοπιδέων, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - Δάφνη Δαφνίου. 16ος όμιλος ΔΑΣ Άνω Λιοσίων Β - ΓΣ Περιστερίου 16-78, ΑΟ Ένωση Ιλίου - ΑΟ Ίρις Πετρούπολης 74-29, Δίας Χαϊδαρίου - ΑΟΝ Παλατιανής Ο Άρης Πετρούπολης είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 16ου ομίλου σε 1 αγώνα: 1. ΓΣ Περιστερίου ΑΟ Ένωση Ιλίου Δίας Χαϊδαρίου ΑΟΝ Παλατιανής ΑΟ Ίρις Πετρ ΔΑΣ Άνω Λιοσίων Β Άρης Πετρούπολης Η επόμενη αγωνιστική 9-10/3/2013: ΓΣ Περιστερίου - Άρης Πετρούπολης, Δίας Χαϊδαρίου - ΑΟ Ίρις Πετρούπολης, ΑΟΝ Παλατιανής - ΔΑΣ Άνω Λιοσίων Β. Ο ΑΟ Ένωση Ιλίου έχει ρεπό. 3. Χαϊδάρι Ήφαιστος Περ Ατρόμητος Αθ Αγ. Ιερόθεος ΑΟ Περιστερίου Ανθούπολη Η επόμενη αγωνιστική: ΑΟ Περιστερίου - Αγ. Ιερόθεος, Ανθούπολη - Χαϊδάρι, Ηρακλής Περιστερίου - Ιεράπολη (2), Ατρόμητος Αθ. - Ήφαιστος Περιστερίου. 4ος όμιλος Ελπίδα Αγ. Αναργύρων - Γαλαξίας 1-2, Ειρήνη Πετρούπολης - Φοίνικας Περιστερίου 0-0, Απόλλων Περιστερίου - Χρυσούπολη 0-6, Καματερό (3) - Άρης Πετρούπολης 0-1. Η βαθμολογία του 4ου ομίλου σε 7 αγώνες: 1. Ελπίδα Αγ.Αν. (2) Καματερό (1) Ιάσων ΑΕ Ιλίου ΑΟ Ιλίου (1) Αναγέννηση Π. (1) Πλάτωνας Ολυμπιακός Λ Η επόμενη αγωνιστική: Καματερό (3) - Χρυσούπολη, Απόλλων Περιστερίου - Φοίνικας Περιστερίου, Γαλαξίας - Άρης Πετρούπολης, Ειρήνη Πετρούπολης - Ελπίδα Αγ. Αναργύρων.

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Μπασκόζος για 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ (Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ΠΑΜΕ υγείας και σωματείων για τα προβλήματα στο χώρο της υγείας

Συνέντευξη του ΠΑΜΕ υγείας και σωματείων για τα προβλήματα στο χώρο της υγείας Συνέντευξη του ΠΑΜΕ υγείας και σωματείων για τα προβλήματα στο χώρο της υγείας Η επίθεση, που οργανώνεται από την κυβέρνηση για την υγεία θίγει από τη μία τους υγειονομικούς και από την άλλη τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1

M 2. T = 1 + κ 1. p = 1 + κ 1 ] κ. ρ = 1 + κ 1 ] 1. 2 κ + 1 Å Ü Ò ÙÐØ Ø ÍÒ Ú ÖÞ Ø Ø Ù Ó Ö Ù Ã Ø Ö Þ Ñ Ò Ù ÐÙ Ð Ò Ö Ëº Ó Ì Ä ÈÊÇÊ ÉÍÆ Æ ÃÁÀ ËÌÊÍ ËÌÁ ÁÎÇ ÄÍÁ Á ÆÌÊÇÈËÃ Ê Ä Á κ = 1.4µ ½ ½ ÁÞ ÒØÖÓÔ Ö Ð ÃÓÖ Ø Ò ÑÓ Þ Þ ÒØÖÓÔ Ó ØÖÙ ½ Ú ÔÓÑÓ Ù Ò ÜÙ ØÓØ ÐÒ Ú Ð Õ Ò Ø Ø

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑ : Απαιτούμε δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική,

ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑ : Απαιτούμε δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική, ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑ : Απαιτούμε δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική, Πάτρα 15-3-2017 Τη θέση της Δημοτικής Αρχής για τις αλλαγές που προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοδιοίκηση Α Βαθμού δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από την Κεντρική Κυβέρνηση Τα 10 παραδείγματα που το αποδεικνύουν

Η Αυτοδιοίκηση Α Βαθμού δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από την Κεντρική Κυβέρνηση Τα 10 παραδείγματα που το αποδεικνύουν Η Αυτοδιοίκηση Α Βαθμού δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα από την Κεντρική Κυβέρνηση Τα 10 παραδείγματα που το αποδεικνύουν Τους τελευταίους μήνες η Αυτοδιοίκηση Α Βαθμού βρίσκεται στο στόχαστρο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

KKE ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Για την κατάρρευση του Τ.Υ.Δ.Ε. (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας) Κοινοβουλευτική Ομάδα

KKE ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Για την κατάρρευση του Τ.Υ.Δ.Ε. (Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχίας) Κοινοβουλευτική Ομάδα Προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οι δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές της επαρχίας είναι οι πρώτοι από τους επαγγελματίες του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουμε τους αγώνες για την Υγεία στο Νομό συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι και νέες,

Συνεχίζουμε τους αγώνες για την Υγεία στο Νομό συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι και νέες, Συνεχίζουμε τους αγώνες για την Υγεία στο Νομό συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι και νέες, Εργαζόμενοι, άνεργοι, Οι πρωτοβουλίες και οι κινητοποιήσεις που οργάνωσαν οι φορείς, οι σύλλογοι

Διαβάστε περισσότερα

Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις

Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις Ο αγώνας μας για την περιφρούρηση της εύρυθμης λειτουργίας του κλάδου σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ και την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα