ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής"

Transcript

1 Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση : Β. Όλγας 198 Ταχ. Κώδ. : Πληροφορίες : Α. Τριανταφύλλου Τηλ. : Fax. : Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): (258) Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 96/ Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 11/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου): (5626)/ Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: - ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακ. - Θράκης Δ/νση Περιβ. & ωρ. Σχεδιασμού Κ.Μ. Στρωμνίτσης 53, Θεσ/νίκη 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ 5ο Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.Ω.Σ.Κ.Μ. 4324/ Απόφασης Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας Διαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ. & Επεξεργασία Μεταλλικών Απορριμμάτων της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - REPLAN», που εδρεύει στα υπ αριθμ. 588 & 589 αγροτεμάχια Νεοχωρούδας, στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 5 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.Ω.Σ.Κ.Μ. 4324/ Απόφασης Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας Διαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ. & Επεξεργασία Μεταλλικών Απορριμμάτων της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - REPLAN», που εδρεύει στα υπ αριθμ. 588 & 589 αγροτεμάχια Νεοχωρούδας, στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1162/ έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. με το οποίο διαβιβάστηκε το θέμα. Εν συνεχεία, και λόγω απουσίας του κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, Εντεταλμένου Συμβούλου στον Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, για λόγους υγείας έδωσε το λόγο στην 1

2 κ. Π. Παπακωνσταντίνου, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος ορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Π. Παπακωνσταντίνου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ (5626)/ έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης Δ9 της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος ορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και αναφέρθηκε στους λόγους τροποποίησης της προγενέστερης απόφασης ΕΠΟ. Ακολούθησαν ερωτήσεις των κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και κ. Τρεμόπουλου Μιχάλη, τακτικών μελών, στις οποίες απάντησε η κ. Παπακωνσταντίνου. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο προκειμένου να τοποθετηθούν ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος, ο οποίος δήλωσε ότι θα ψηφίσει κατά και δικαιολόγησε την ψήφο του, και ο κ. Τρεμόπουλος Μιχάλης, τακτικό μέλος. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα ορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ Α/Α ΣΤΟΙΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.Ω.Σ.Κ.Μ. 4324/ Απόφασης Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας Διαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ. & Επεξεργασία Μεταλλικών Απορριμμάτων της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - REPLAN», που εδρεύει στα υπ αριθμ. 588 & 589 αγροτεμάχια Νεοχωρούδας, στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. 4. ΣΤΟΙΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το Έντυπο Δ9 τυποποιημένης γνωμοδότησης της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος ορήγησης Αδειών Ανάπτυξης με αρ. πρωτ.: (5626)/ του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ. 1162/ διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ , 78090/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 130/2014 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ. πρωτ.: 84677/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (563)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: Γνωμοδοτεί κατά πλειοψ ηφία (μειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε κατά) 2

3 Θετικά για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.Ω.Σ.Κ.Μ. 4324/ Απόφασης Ε.Π.Ο. της δραστηριότητας Διαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ. & Επεξεργασία Μεταλλικών Απορριμμάτων της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - REPLAN», που εδρεύει στα υπ αριθμ. 588 & 589 αγροτεμάχια Νεοχωρούδας, στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υποβάλλεται για την: "γηπεδική επέκταση και στο αγροτ 588 του δ/δ Νεοχωρούδας δ/ε Καλλιθέας, δ. Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης του ήδη νομίμως υφιστάμενου στο αγρτ. 589 ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟΥ Ο.Τ.Κ.Ζ. & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Η λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας διέπεται από τις εξής εγκρίσεις άδειες Άδειες & Εγκρίσεις Αρχή α.π. ΑΔΑ Ε.Π.Ο. ΔΙΠΕΩΣ Κ. Μακ. 4884/ ΑΣ3ΟΡ1Υ-5ΞΦ Τροποποίηση 1η Ε.Π.Ο. 9000/ ΒΟΡ1Υ-Π86 Τροποποίηση 2η Ε.Π.Ο / ΒΕΖΛΟΡ1Υ-ΝΝΡ Άδεια Εγκατάστασης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης Φ /3350/ Α867ΛΛ-Κ10 Άδεια λειτουργίας Φ /4435/ ΒΛΩΕ7ΛΛ-501 Άδεια Διάθεσης Υγρ. Αποβλ / Δ/Α Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας ΠΥ Σίνδου 8770 Φ.701.4/ Δ/Α Άδεια Οικοδομής Πολ/μία Κορδελιού-Ευόσμου 4176/12 Β414ΩΛΒ-7Ξ Μητρώο διαχειριστών ΜΕΑ ΤΔΣ/ΥΠΕΚΑ #0119 Δ/Α Μητρώο Διαχειριστών ODS ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ Δ/Α Οι τροποποιήσεις της Α.ΕΠΟ αφορούν : 1. Τη γηπεδική επέκταση και στο όμορο αγροτ Την ανέγερση ισόγειου υπόστεγου για τη στέγαση των εργασιών διάλυσης ΟΤΚΖ. 3. Διαδικασίες για την περιβαλλοντικά ορθή διάλυση βαρέων οχημάτων. 4. Προτάσεις για την προσθήκη Π.Ο. σχετικών με την ανάκτηση (διάλυση) επαναχρησιμοποιήσιμων κατασκευαστικών μερών (ανταλλακτικών) από τα ΟΤΚΖ. 5. Λειτουργία της μονάδος ως "Κέντρο Διαλογής & Ταξινόμησης ΑΗΗΕ" & εκπλήρωση των απαιτήσεων της ΚΥΑ Η.Π /651/2014 (ΦΕΚ 1184 Β/2014). 6. Προσθήκη Αποθήκευσης (R13) ΑΚΜ από Τρίτους. Η δραστηριότητα αφορά ολόκληρους ΑΚΜ ( ), δηλαδή, μαζί με το μεταλλικό περίβλημα. Εκτός από αυτούς που θα προκύπτουν από τα παραλαμβανόμενα ΟΤΚΖ θα παραλαμβάνονται και από Τρίτους: 1. συνεργεία, άλλα διαλυτήρια, 2. από Τρίτους συλλέκτες. Για την αποθήκευσή τους θα χρησιμοποιούνται κιβώτια πλαστικά ή μεταλλικά με συμπαγείς πλευρές. Κατά μέγιστο θα αποθηκεύονται δέκα (10) κιβώτια διαστάσεων 1,20x1,00x0,80 (ή ισοδύναμου συνολικού όγκου) στο υφιστάμενο κτίριο. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη στο βιοτεχνικό πάρκο Νεοχωρούδας σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Καλλιθέας. Η συνολική μηχανολογική ισχύς της μονάδος μετά την επέκταση θα ανέρχεται σε 180,00 kw από την παραγωγική διαδικασία και 12,50 kw είναι ο εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και 34,70 kw βοηθητικός εξοπλισμός ( πυροσβεστικό συγκρότημα, δίκτυο, αντλία ομβρίων κ.α. ) Η υπό εξέταση δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 ΦΕΚ (1450Β)/ και ΥΑ οικ /12 καθότι με βάση τις επιθυμητές ετήσιες δυναμικότητες των: tn/y σε τεμαχισμό 1 μεταλλικών απορριμμάτων και 1 Δεν απαιτείται τεμαχισμός όλων των μεταλλικών απορριμμάτων που διακινούνται. Επίσης, η μονάδα δεν έχει 3

4 tn/y σε άλεση καλωδίων η μονάδα δεν υπερβαίνει το όριο των 75,0 τν που καθορίζεται στην 5.3.β των Παραρτημάτων Β.Ι και Β.ΙΙ -αντίστοιχα- των ανωτέρων νομοθετημάτων. Η δραστηριότητα επίσης δεν υπάγεται στην οδηγία SEVESO II ( ΚΥΑ 12044/613 ΦΕΚ Β 376/ ) Οι Προσωρινώς Αποθηκευμένες ποσότητες για κάθε είδος ΕΑ δεν επαρκούν για την υπέρβαση των ορίων της Οδηγίας SEVESO, όπως ισχύει (ΦΕΚ 376 Β /2007). Ενδεικτικά αναφέρεται, για την περίπτωση των μπαταριών Μολύβδου-Οξέως το όριο είναι ~200 tn, που αντιστοιχεί σε ~250 πλήρη κιβώτια (>>21) Για το εύρος των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης -μετά την υλοποίηση των επεκτάσεων- δίνεται ο Πίνακας που περιέχει συγκεντρωτικά τα διαχειριζόμενα (βλ. εισερχόμενα, α' ύλες) ρεύματα αποβλήτων Με σκούρα γράμματα επισημαίνονται τα νέα ρεύματα μεταλλικών απορριμμάτων που προτίθεται να παραλαμβάνει προς διαχείριση εντός της μονάδος η επιχείρηση. Τα ρεύματα είναι χωρισμένα ανά "τμήμα" της μονάδος. Η ταυτοχρόνως αποθηκευμένη ΟΤΚΖ πριν την απορρύπανση ορίζεται σε 700 καθώς η μονάδα διαθέτει επαρκή αύλιο χώρο, που μπορεί να διαθέσει για το σκοπό αυτό. Η ταυτοχρόνως αποθηκευμένη ποσότητα σε λοιπά μεταλλικά απορρίμματα ορίζεται σε tn. Η δυναμικότητα τεμαχισμού μεταλλικών απορριμμάτων ορίζεται σε tn/y. Η δυναμικότητα αποφλοίωσης/άλεσης καλωδίων ορίζεται σε 500 tn/y. Εργασίες διαχείρισης (R/D) ανά εισερχόμενο ρεύμα, στο σύνολο της μονάδος Επεξεργασία Μεταλλικών Απορριμμάτων (Metal scrap recycling) ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ R12 R απόβλητα μέταλλα απορριπτόμενα καλούπια προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευοης σιδηρούχων μετάλλων σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευοης μη σιδηρούχων μετάλλων σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων απόβλητα συγκόλλησης εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο μεταλλική συσκευασία οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου σιδηρούχα μέταλλα μη σιδηρούχα μέταλλα χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος αλουμίνιο μόλυβδος ψευδάργυρος σίδηρος και χάλυβας κασσίτερος ανάμεικτα μέταλλα καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα μη σιδηρούχα απόβλητα σιδηρούχα μέταλλα μη σιδηρούχα μέταλλα μέταλλα δυνατότητα τεμαχισμού ΟΤΚΖ. 4

5 ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ R12 R13 Διαλυτήριο ΟΤΚΖ (ELV's dismantling) * απορριπτόμενα οχήματα Αποθήκευση Καταλυτών (Spent catalysts) εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο ) - Διαλογή-Ταξινόμηση ΑΗΗΕ (WEEEs) * σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες * απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος οπό τους αναφερόμενους στα σημεία έως * απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία και που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία έως απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία , και Η επιχείρηση έχει συμβληθεί με τα εξής ΣΕΔ ή εταιρίες διαχείρισης: 1. ΣΕΔ ΕΔΟΕ ΑΕ για τα ΟΤΚΖ 2. ΣΕΔ ECOELASTIKA για τα ελαστικά 3. ΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ για τα ΑΗΗΕ 4. RE-BATTERY ΑΕ για μπαταρίες μολύβδου 5. EVROSLEAD ΑΕ για την ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου 6. ΣΕΔ CYTOP (π. ΕΛΤΕΠΕ) για συλλογή ΑΛΕ 7. Αφοί Θ. Πελεκάνου & Σια ΕΕ για την ανακύκλωση ΑΚΜ Αποθηκευόμενα υγρά ΕΑ ΕΚΑ ωρ. (lt) Τμχ ωρ. (lt) * απόβλητα υδραυλικών ελαίων 1000 x XX* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 1000 x * καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντήζελ 1000 x * βενζίνη 960 x * υγρά φρένων 220 x * αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (υαλ/ρων) 1000 x */15 αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ψυγ) 1000 x Λεκάνη ασφαλείας V= 4,28 κμ > 2,82 κμ. ρήση νερού και ενέργειας Η εγκατάσταση είναι συνδεδεμένη με τα δίκτυα της ΔΕΗ και του Δήμου. x30% = Υγρά απόβλητα 1. Τα νερά απολίπανσης του δαπέδου του υφιστάμενου συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και διαχειρίζονται εκτός της μονάδος ως ΕΚΑ *. 2. Τα όμβρια συλλέγονται χωριστά και διέρχονται από το δίδυμο ελαιολασποσυλλέκτη και διατίθενται σε λεκάνη απορροφήσεως. 3. Τα λύματα προσωπικού, διέρχονται από σηπτική δεξαμενή και διατίθενται σε απορροφητικό βόθρο. Ο αύλιος χώρος του αγροτεμαχίου 588 θα καλυφθεί με αδιαπέραστο δάπεδο για την αποθήκευση απορρυπασμένων ΟΤΚΖ που θα οδηγούνται για διάλυση στο νέο υπόστεγο. Τα όμβρια θα συλλέγονται σε φρεάτια κα θα οδηγούνται στον υφιστάμενο ελαιολασποσυλλέκτη ο οποίος σύμφωνα με συνημμένη τεχνική έκθεση επαρκεί για την διαχείριση των ομβρίων από τα δύο αγροτεμάχια ακόμη και για ακραία φαινόμενα. 5

6 Επισημαίνεται ότι κατά την αυτοψία προσκομίσθηκε Ετήσια Έκθεση Παραγώγου Αποβλήτων για το 2014 για την υφιστάμενη μονάδα. Σε συνέχεια των ανωτέρω δεν έχουμε αντίρρηση για την Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της με Αρ. Αρ. Πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.Ω.Σ.Κ.Μ. 4324/ Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος δεν εκφράστηκαν εγγράφως αντιρρήσεις του Δήμου, ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΜΙΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ 1.Κούης Κωνσταντίνος 2. ατζηβρέττας Δημήτριος 3.Τερζανίδης ρήστος 4. Ασπασίδης Γεώργιος 5.Ζάχαρης Ηλίας 6. Παγώνης Ιωάννης 7. Τρεμόπουλος Μιχάλης 8. Ιγνατιάδης Θεόδωρος 9. Παυλίδου Φωτεινή Νιόβη 10.Κελεσίδου ριστίνα 11.Φύκα Ελένη 6