ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 1

2 Πίνακας Περιεχομένων Ζ.1. Εισαγωγική Άσκηση: Χαρακτηριστικά πετυχημένων Γυναικών..3 Ζ.2. Γυναίκα και Ηγεσία...4 Ζ.2.1 Ηγεσία...4 Ζ.2.2 Γυναίκα και Στυλ Ηγεσίας...6 Ζ.3 Γυναίκα και Επιχειρηματική Δράση - Ιστορίες Πετυχημένων Γυναικών Επιχειρηματιών στην Ελλάδα...9 Z.3.1. Αικατερίνη Κυριακοπούλου...11 Z.3.2. Μαίρη Χατζάκου Παπαδοπούλου...14 Z.3.3. Σοφία Μπιθαρά...17 Ελληνική Βιβλιογραφία

3 Ζ.1. Εισαγωγική Άσκηση: Χαρακτηριστικά πετυχημένων Γυναικών Σκοπός Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναγνωρίσουν την ύπαρξη χαρακτηριστικών προσωπικότητας και συμπεριφοράς που μπορεί να σχετίζονται με αποτελεσματική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Διαδικασία Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ομάδες (επιθυμητό μέγεθος ομάδας 5-7 άτομα) και θα πρέπει για τα επόμενα 15 : 1. Να εντοπίσουν και να καταγράψουν πέντε γυναικείες προσωπικότητες που γνωρίζουν και πιστεύουν ότι είναι ηγέτες. Οι προσωπικότητες αυτές μπορεί να είναι από τον πολιτικό, ιστορικό, θρησκευτικό, και επιχειρηματικό χώρο, οποιασδήποτε χρονικής περιόδου (αρχαιότητα μέχρι σήμερα) και οποιασδήποτε εθνικότητας. 2. Να γράψουν 10 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς τους και να αναφέρουν τα 3 πιο σημαντικά. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των γυναικών που τις κατατάσσουν σαν ηγέτιδες; Στο τέλος των 15, οι ομάδες αναφέρουν τις γυναίκες που θεωρούν ηγέτες και ο εκπαιδευτής καταγράφει τα ονόματά τους στον πίνακα (ή χαρτοπίνακα). Στην συνέχεια, οι ομάδες αναφέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πιστεύουν ότι κατέχουν οι γυναίκες αυτές και γι αυτό θεωρούνται ηγέτιδες και ο εκπαιδευτής καταγράφει τα 3 πιο σημαντικά που έχουν εντοπισθεί από κάθε ομάδα. Ο εκπαιδευτής στο τέλος σημειώνει ότι δεν υπάρχουν έρευνες που να έχουν βεβαιώσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και δη γυναικών, που οδηγούν σε ηγετική θέση, φαίνεται όμως ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα άτομα που είναι ηγέτες από 3

4 αυτά που δεν είναι. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η έλλειψη γυναικών στη διοίκηση των επιχειρήσεων, συνεπάγεται και έλλειψη ερευνών που να δείχνουν ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συμπεριφοράς είναι απαραίτητα για την άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας από τις γυναίκες. Παρόλα, αυτά κανείς μπορεί να εντοπίσει κάποια κοινά στοιχεία και αυτά θα σκιαγραφήσει ο εκπαιδευτής μέσα από τις 3 περιπτώσεις πετυχημένων γυναικών που θα παρουσιάσει. Στην συνέχεια, ακολουθεί μια μικρή θεωρητική διάλεξη πάνω στα ηγετικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν ηγέτες από μη ηγέτες και παρουσίαση στοιχείων που αφορούν την γυναίκα και την επιχειρηματική δράση. Τέλος, θα παρουσιασθούν οι τρεις περιπτώσεις. Ζ.2. Γυναίκα και Ηγεσία Ζ.2.1 Ηγεσία Ένας ορισμός για την ηγεσία είναι ότι είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ένα άτομο (ηγέτης) επηρεάζει τις στάσεις και τις συμπεριφορές μιας ομάδας ανθρώπων, έτσι ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να προσπαθούν να υλοποιήσουν στόχους που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Η άσκηση της ηγετικής λειτουργίας και η ανάδειξη ενός ατόμου σε ηγέτη είναι συνάρτηση τριών σημαντικών παραμέτρων: 1 ον Της Διάθεσης του ατόμου να ηγηθεί 2 ον Της Ικανότητας του ατόμου να ηγηθεί, και 3 ον Της ύπαρξης Ευκαιριών για άσκηση ηγεσίας. 4

5 Η διάθεση του ατόμου είναι βασική προϋπόθεση για την άσκηση ηγεσίας, αφού προσδιορίζει την επιθυμία για ανάληψη ηγετικού ρόλου, την προσπάθεια για άσκηση ηγετικής συμπεριφοράς, καθώς και την προσπάθεια του ατόμου για την ανάπτυξη των ηγετικών του ικανοτήτων. Σχετικά με τις ηγετικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ηγέτη, η βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τις πλέον σημαντικές ηγετικές ικανότητες, σύμφωνα με τον Μπουραντά, Δ. (2001, σ.360): Πίνακας 1: Κύριες Ηγετικές Ικανότητες Αυτοπεποίθηση Ακεραιότητα Αυτογνωσία Συναισθηματική Νοημοσύνη Ευελιξία Ευαισθησία Ενδιαφέρον για Ανθρώπους Πειθώ Δημιουργικότητα Ικανότητα δημιουργίας και μετάδοσης οράματος Ικανότητα ανάπτυξης ανθρώπων Ικανότητα ανάπτυξης ομάδας Ικανότητα σύλληψης σχεδιασμού και υλοποίησης αλλαγών Ικανότητα στρατηγικής σκέψης και διαμόρφωσης στρατηγικής Ικανότητα συνεχούς μάθησης και αυτοανάπτυξης Ικανότητα επικοινωνίας Σε μια έρευνα το 1990 οι Kirkpatrick και Locke βρήκαν έξι χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους ηγέτες από τους μη-ηγέτες. Αυτά είναι: Κίνητρο. Υψηλό κίνητρο για επιτεύγματα, φιλοδοξία, επιμονή, πρωτοβουλία, ενεργητικότητα. 5

6 Επιθυμία να Ηγηθεί. Προθυμία να αναλάβει υπευθυνότητες. Τιμιότητα και Ακεραιότητα. Χτίσιμο εμπιστοσύνης, σταθερός, φιλαλήθης. Αυτοπεποίθηση. Ευφυία. Συλλογή, σύνθεση και επεξεργασία πληροφοριών, δημιουργία οράματος, επίλυση προβλημάτων και σωστή λήψη αποφάσεων. Γνώση σχετική με την Εργασία. Εξαιρετική γνώση για την εταιρία, βιομηχανία και τα τεχνικά θέματα. Ζ.2.2 Γυναίκα και Στυλ Ηγεσίας Μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες προσδιορίζουν διαφορετικά την εξουσία από τους άνδρες, είναι πολύ πιο συνεργατικές και λιγότερο αυταρχικές από τους άνδρες. Οι γυναίκες αναπτύσσουν συμπεριφορές που εστιάζουν στην ευημερία και ανάπτυξη των άλλων, στην ενθάρρυνση της συμμετοχής και τον καταμερισμό εξουσίας, ενώ οι άνδρες αναπτύσσουν συμπεριφορές που εστιάζουν στον έλεγχο και στους στόχους και την επίσημη, «τυπική» εξουσία (Rosener, 1995). Η τρέχουσα αντίληψη της μετασχηματικής ηγεσίας, η οποία δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση των ανθρώπων, είναι ευθυγραμμισμένη με τις σύγχρονες οργανωσιακές αλλαγές και την οργανωσιακή θεωρία, επεκτείνοντας την ανάγκη οι οργανισμοί να γίνουν λιγότερο ιεραρχικοί, περισσότερο ευέλικτοι, προσανατολισμένοι στην ομάδα και όχι στο άτομο και άρα περισσότερο συμμετοχικοί. Αυτή η θεωρία της ηγεσίας μπορεί άμεσα να συσχετισθεί τουλάχιστον σε μερική βάση με τα στερεότυπα των γυναικών και το πως αναμένεται ότι αυτές θα συμπεριφερθούν σαν 6

7 ηγέτες (Bass et al, 1996) και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης της μετασχηματικής ηγεσίας και του φύλου. Σύμφωνα με τη μελέτη της Tharenou (2001), το στυλ διοίκησης που ακολουθούν αρχικά οι γυναίκες για να φθάσουν στο μεσαίο επίπεδο μάνατζμεντ, ενώ αρχικά αποδεικνύεται επιτυχημένο, τις εμποδίζει να ανεβούν στα ανώτερα κλιμάκια. Αποφεύγοντας ενέργειες που επιφέρουν την κριτική, προσεκτική και προσανατολισμένη στη λεπτομέρεια επίλυση προβλημάτων, απροθυμία στην ανάληψη ρίσκου, ανοχή στην αβεβαιότητα με αποτέλεσμα να καθυστερούν τις αποφάσεις για συλλογή στοιχείων, βοηθούν τις γυναίκες για τη μετάβαση από το αρχικό και το μεσαίο επίπεδο. Τελικά, το συντηρητικό στυλ διοίκησης τις εξαιρεί από την ανάθεση θέσεων πρώτης γραμμής και την περαιτέρω άνοδό τους στην ηγεσία των επιχειρήσεων. Σε πρόσφατη έρευνα του ΟΠΑ (Αποσπόρη, Νικάνδρου και Παναγιωτοπούλου, 2005) εξετάζoυμε το διοικητικό στυλ των γυναικών με βάση δύο διαστάσεις: τον προσανατολισμό ως προς το έργο και τον προσανατολισμό ως προς τους ανθρώπους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι όσο οι γυναίκες ανεβαίνουν στην ιεραρχία τόσο πιο πολύ χρησιμοποιούν διοικητικό στυλ προσανατολισμένο στο έργο. Το στοιχείο αυτό φαίνεται ότι είναι σύμφωνο με προηγούμενες έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες νιώθουν την ανάγκη να αλλάξουν το διοικητικό στυλ τους, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι ίδιες σαν ηγέτες και οι αλλαγές που επιθυμούν να φέρουν (Marshall, 1995). Έτσι, ενώ οι γυναίκες θεωρούν ότι είναι ανοιχτές, συνεργατικές και προσανατολισμένες προς τα άτομα και την ενδυνάμωση, εντούτοις νιώθουν ότι για να επιτύχουν ως φορείς αλλαγών (change agents) πρέπει να υιοθετήσουν περισσότερο «ανδρικά» διοικητικά στυλ. Ο προσανατολισμός ως προς τους ανθρώπους δεν διαφοροποιείται σύμφωνα με τη θέση των γυναικών στην ιεραρχία. 7

8 Οι γυναίκες ανεξάρτητα από τη θέση τους στην ιεραρχία φαίνεται ότι έχουν προσανατολισμό στους ανθρώπους. Αυτό είναι συνεπές με τη διεθνή βιβλιογραφία που θέλει τις γυναίκες συνεργατικές, δίκαιες, να βοηθούν, να ενθαρρύνουν και να δείχνουν ενδιαφέρον και κατανόηση για τους άλλους (Marshall, 1995; Rosener, 1995). Η ύπαρξη παιδιών συνδέεται θετικά με αυτή την ηγετική διάσταση, καθώς και οι πολλαπλοί ρόλοι που παίζει η γυναίκα όπως η συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις, οι στενές σχέσεις που αναπτύσσει τόσο σαν σύντροφο όσο και σαν φίλη. Σε μια συγκριτική μελέτη της επαγγελματικής εξέλιξης 55 επιτυχημένων γυναικών μάνατζερ η υιοθέτηση ηγετικού στυλ προσαναλισμένο τόσο στο έργο όσο και στη δημιουργία ομάδων είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας των γυναικών (Rosener, 1990). Πράγματι πολλοί μελετητές τονίζουν την σημασία του συνδυασμού υψηλών ικανοτήτων και αποτελεσματικών διαπροσωπικών σχέσεων για την προώθηση των γυναικών ηγετών. Πολλά βήματα έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου ν αρθούν τα εμπόδια στο δρόμο των γυναικών προς την κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας. Η επιτυχία των γυναικών αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και πιο έξυπνοι και κατανοούν ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν το 50% της συνεισφοράς των ανθρώπων. Επιπλέον, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εισήγαγε το 2002 ένα νέο πρόγραμμα την «Πρωτοβουλία των Γυναικών-Ηγετών». Με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις των οργανισμών των παγκόσμιων κοινωνικών οργανώσεων και των κυβερνήσεων, το Φόρουμ πιστεύει ότι η γυναικεία παρουσία είναι σημαντική στον εμπλουτισμό του διαλόγου. Η Donna Redel, Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, είπε χαρακτηριστικά: «Σ αυτούς τους περίεργους και ευαίσθητους καιρούς είναι απαραίτητο ο κόσμος ν αγκαλιάσει τα ταλέντα και τις απόψεις τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών». Οι ηγέτες του σήμερα πρέπει να δείξουν κατανόηση, 8

9 συμβιβαστικότητα και ικανότητα γεφύρωσης διαφορετικών απόψεων. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούνται «κατά παράδοση» γυναικεία. Ζ.3 Γυναίκα και Επιχειρηματική Δράση - Ιστορίες Πετυχημένων Γυναικών Επιχειρηματιών στην Ελλάδα Η πιο σημαντική συνεισφορά των γυναικών στην οικονομία είναι η ανάληψη ή η συμμετοχή σε μικρής κλίμακας επιχειρηματική δραστηριότητα. Η άποψη ότι οι γυναίκες συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από το ρόλο τους σαν ιδιοκτήτες μικρής κλίμακας επιχειρήσεων υποστηρίζεται και από τους McGregor και Tweed (2002) που θεωρούν ότι στο σημερινό περιβάλλον, οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις και όχι οι μεγάλες είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην ανάπτυξη της απασχόλησης. Η Eversole (2004) τονίζει ότι οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα και συνεισφέρουν σημαντικά στις εθνικές οικονομίες. Στον παγκόσμιο χάρτη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι γένους θηλυκού και αυτό θεωρείται ιδιαίτερα θετικό, κυρίως όταν οι γυναίκες έχουν άμεσο έλεγχο των οικονομικών πόρων. Οι γυναίκες μπαίνουν στην επιχειρηματική δράση με γρηγορότερους ρυθμούς, ωστόσο, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην αρχική φάση, κυρίως λόγω έλλειψης κεφαλαίων και δικτύων υποστήριξης. Οι γυναίκες δε θέλουν να είναι απλά διακοσμητικά στοιχεία μιας εταιρίας. Θέλουν να χτίσουν κάτι καινούργιο και διαφορετικό, κάτι που να τους ανήκει και αν είναι δυνατόν να δημιουργήσουν κάτι εξ αρχής. Η μελέτη των Caputo και Dolinsky (1998) δείχνει ότι η επιχειρηματική γνώση και εμπειρία του συζύγου, καθώς και το αν είναι ο ίδιος 9

10 επιχειρηματίας, συσχετίζονται θετικά με την επιλογή της γυναίκας να ακολουθήσει καριέρα ελεύθερου επαγγελματία. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες φαίνεται ότι οι αποδόσεις των επιχειρήσεων τους είναι καλές. Μια έρευνα από τον Catalyst υποστηρίζει ότι οι εταιρίες του Fortune 500 με υψηλά ποσοστά γυναικών μάνατζερ αποδίδουν καλύτερα από συγκρίσιμες εταιρίες που τα ποσοστά των γυναικών μάνατζερ είναι χαμηλά. Στην Ελλάδα, η παρουσία των γυναικών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά είτε ως εργοδότριες είτε ως αυτοαπασχολούμενες είναι κατά πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη παρουσία των ανδρών και αφορά κυρίως μικρού μεγέθους επιχειρήσεις (Ντερμανάκης, 2004). Η ένταση της εκδήλωσης της επιχειρηματικότητας είναι σημαντικά μεγαλύτερη στους άνδρες. Το 2003, επιχειρηματική δραστηριότητα με ή χωρίς προσωπικό ασκούσαν περίπου άνδρες και γυναίκες. Συγκρίνοντας αυτά τα μεγέθη με τα αντίστοιχα του 1993 προκύπτει ότι την τελευταία δεκαετία μειώνεται περίπου κατά ο αριθμός των ανδρών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, ενώ αντίθετα αυξάνεται κατά ο αριθμός των γυναικών που ασκούν επιχειρηματική δράση. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικής παρουσίας των γυναικών εμφανίζεται σε κλάδους όπου η επιχειρηματική δράση των ανδρών είναι κυρίαρχη. Σε αυτούς τους κλάδους συγκαταλέγεται η γεωργία-κτηνοτροφία, οι κλάδοι της μεταποίησης, του χονδρικού λιανικού εμπορίου και ο κλάδος των ξενοδοχείων- εστιατορίων. Από την άλλη πλευρά, σε κλάδους του τομέα των υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, η υγεία πρόνοια και οι λοιπές υπηρεσίες ατομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα όπου οι γυναίκες συγκεντρώνουν το 60% της απασχόλησης και κατά την τελευταία δεκαετία κατέλαβαν τα ¾ των νέων θέσεων εργασίας που 10

11 δημιουργήθηκαν, εμφανίζεται σημαντική υποχώρηση της επιχειρηματικής παρουσίας των γυναικών και αντίστοιχα σημαντική ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης των ανδρών. Συνοψίζοντας, στο σύνολο των κλάδων, αν και αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των γυναικών εργοδοτριών, ωστόσο το επιχειρηματικό κενό ανάμεσα στα δύο φύλα παραμένει αρκετά σημαντικό, ενώ οι πιθανότητες των γυναικών για ανάληψη επιχειρηματικής δράσης αν και αυξάνονται, υπολείπονται σημαντικά των αντίστοιχων πιθανοτήτων των ανδρών. Αφού τελειώσει η παρουσίαση των 3 αυτών πετυχημένων γυναικών επιχειρηματιών, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να συνδέσει μέσα από συζήτηση με τους εκπαιδευμόμενους, το θεωρητικό κομμάτι με τις ιστορίες αυτές, δηλαδή να γίνει συζήτηση για να εντοπισθούν ποιά από τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία διαφαίνονται στις τρεις αυτές περιπτώσεις. Z.3.1. Αικατερίνη Κυριακοπούλου Βλέμμα αποφασιστικό, πρόσωπο που εμπνέει σεβασμό και εκπέμπει κύρος. Γοητευτική και ευφυέστατη, η μεγάλη κυρία της ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα προς μίμηση από κάθε άποψη. Η ζωή της μοιάζει με μυθιστόρημα. Η παρουσία της στην προεδρία μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες, με πολυεθνικό χαρακτήρα, κοσμεί ολόκληρη την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Ποιά είναι όμως η Αικατερίνη Κυριακοπούλου, η πρόεδρος της Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης, μιας εταιρίας που ήδη έχει βάλει πόδι και στην Κίνα; 11

12 Γεννημένη στο Βουκουρέστι, κόρη του επιχειρηματία Γιώργου Ηλιόπουλου, η Αικατερίνη Κυριακοπούλου πέρασε στο εξωτερικό μεγάλο μέρος από τα παιδικά και νεανικά της χρόνια. Σπούδασε Μαθηματικά και Φυσική στις ΗΠΑ, όπου και εργάστηκε ως φυσικός σε μεγάλο ερευνητικό κέντρο. Στις ΗΠΑ, έκανε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές, ενώ ταυτόχρονα μυήθηκε και στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Ο όμιλος Βωξίτες Παρνασσού ήταν οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον παππού της Ευριπίδη Μαυρομάτη και το θείο της Ηλία Ηλιόπουλο. Μετά το θάνατο του πατέρα της, το 1970, αναλαμβάνει τα ηνία της μεγάλης μεταλλευτικής επιχείρησης, η οποία έχει εξελιχθεί σε όμιλο. Ως τα τέλη της δεκαετίας του 80, ο όμιλος Βωξίτες Παρνασσού ακολουθεί εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία, πραγματοποιεί σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις, επεκτείνεται και σε άλλους εξορυκτικούς τομείς και είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα που δημοσιεύει κοινωνικό ισολογισμό. Η Αικατερίνη Κυριακοπούλου έχει μια ρεαλιστική άποψη για τη ζωή και το επιχειρείν: «Στη ζωή δεν υπάρχει «δε μπορώ», υπάρχει «δε θέλω». Πιστεύω ακράδαντα στην αρχή αυτή και ελπίζω να τη μετέφερα και στα παιδιά μου». Την αρρωσταίνει η ασυνέπεια, ενώ η προχειρότητα την κάνει να αγανακτεί. Λέει χαρακτηριστικά «Πρόκειται για δύο συμπεριφορές που είναι αδιέξοδες. Στη δε επιχειρηματική κονίστρα γίνονται ολέθριες». Όσον αφορά το επιχειρείν δίνει προτεραιότητα στην συνέπεια «Θεωρώ την αρχή αυτή πρωταρχική για την επιτυχία και την πορεία μιας εταιρίας στον χρόνο», τονίζει και συνεχίζει λέγοντας ότι η εντιμότητα είναι βασικό πλεονέκτημα του ανθρώπου και η ίδια ανταμοίβει τους ανθρώπους που είναι συνεπείς. Μια από τις βασικές αρχές στη ζωή της είναι η σημασία και η προτεραιότητα του είναι απέναντι στο έχειν. Η ίδια λέει: Μέσα από τη φύση και την αγάπη μου γι αυτή, κατάλαβα καλύτερα τα λόγια μιας δασκάλας μου, που έλεγε ότι το τί έχεις είναι το τί είσαι». Η ίδια αποδίδει τεράστια σημασία στον παράγοντα εργασία και δούλεψε πολύ στη ζωή της. Λέει χαρακτηριστικά 12

13 «Ξεκίνησα μαθαίνοντας να αρμέγω αγελάδες στις ΗΠΑ, συνέχισα στη Bell Telephone και μετά στις επιχειρήσεις του πατέρα μου» και συνεχίζει λέγοντας ότι είχε την τύχη όταν ανέλαβε τα ηνία της επιχείρησης να πλαισιώνεται και από δύο θαυμάσιους ανθρώπους, οι οποίοι τη βοήθησαν πολύ. Γι αυτό και πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι το παν στη ζωή μιας επιχείρησης. Τέλος, αποδίδει μεγάλη σημασία στην κοινωνική διάσταση της επιχείρησης. Μια επιχείρηση, παράλληλα με την οικονομική αποστολή της, έχει και μεγάλες κοινωνικές ευθύνες. Η Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης εφαρμόζει, από το 2000, Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι οποίες φέρνουν την εταιρία πιο κοντά στην κοινωνία των πολιτών και κάνει καθημερινή πράξη την ευθυγράμμιση των συμφερόντων της διοίκησης της επιχείρησης με τα συμφέροντα των ατόμων ή κοινωνικών ομάδων και οργανισμών που επηρεάζονται ή επηρεάζουν τις δραστηριότητές της. 13

14 Z.3.2. Μαίρη Χατζάκου Παπαδοπούλου Τον Ιούνιο του 2001, η Μαίρη Χατζάκου Παπαδοπούλου πήρε την σκυτάλη από τον πατέρα της Κωνσταντίνο Χατζάκο και τέθηκε επικεφαλής της ΜΕΒΓΑΛ, της μεγαλύτερης, σε μέγεθος, γαλακτοβιομηχανίας της Β. Ελλάδας. Πολλοί τότε αναρωτήθηκαν αν μια γυναίκα θα καταφέρει να «κουμαντάρει» μια βιομηχανία με περισσότερους από εργαζόμενους και γύρω στους συνεργαζόμενους παραγωγούς. Τα θεαματικά αποτελέσματα δίνουν από μόνα τους την απάντηση. Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών, επέκταση σε νέες αγορές, καινούργια προϊόντα, στρατηγικές συμμαχίες. Η Μαίρη Χατζάκου-Παπαδοπούλου είναι η τρίτη γενιά της οικογένειας που ήρθαν πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και έφεραν μαζί τους την τέχνη τους, ανοίγοντας γαλακτομείο στην περιοχή του Διοικητηρίου. Παιδί της Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε και μεγάλωσε λοιπόν σε μια παραδοσιακή οικογένεια «γαλατάδων» και από νωρίς μυήθηκε στα μυστικά της διαδικασίας παραγωγής, η οποία την γοήτευσε, όπως λέει η ίδια. Όταν ήταν μαθήτρια στο δημοτικό και το γυμνάσιο, τα καλοκαίρια εργαζόταν κανονικά, με ωράριο, υποχρεώσεις και φυσικά αμοιβή, στη ΜΕΒΓΑΛ. Αυτό που αποκόμισε η ίδια από αυτήν την εμπειρία ήταν να μη φοβάται τη δουλειά. Με σπουδές στη λογιστική και τα οικονομικά, η πρώτη της θέση ήταν στο λογιστήριο της ΜΕΒΓΑΛ. Στη δεκαετία του 80, η Μαίρη Χατζάκου απομακρύνθηκε από τη ΜΕΒΓΑΛ, επειδή δημιούργησε οικογένεια. Επανήρθε όμως στις αρχές της δεκαετίας του 90, αφού τα παιδιά είχαν μεγαλώσει και πήγαιναν στο σχολείο. Έτσι, το 1991 εντάχθηκε στο τμήμα πωλήσεων για την αγορά της Θεσσαλονίκης, ένα πόστο που η ίδια θεωρεί ότι της έδωσε τις σημαντικότερες εμπειρίες για να δώσει στα προϊόντα της ΜΕΒΓΑΛ τα στοιχεία που αναζητούσαν οι καταναλωτές. Η 14

15 Μαίρη Χατζάκου έκανε πολλά χιλιόμετρα μέσα στα σούπερ-μάρκετ για να καταλάβει πώς είναι τοποθετημένα τα προϊόντα, αλλά και γιατί ο καταναλωτής επιλέγει το ένα ή το άλλο προϊόν. «Στη δουλειά μας, εάν δεν κάνεις...πεζοδρόμιο, δε μαθαίνεις», συνηθίζει να λέει, απαντώντας σε όσους πιστεύουν ότι κάποιος οργανωμένος και ικανός άνθρωπος μπορεί να είναι αποτελεσματικός μόνο από το γραφείο. Όταν το 2001 βρέθηκε μπροστά στην πρόκληση να αναλάβει πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας το έκανε χωρίς δισταγμούς. Η συγκεκριμένη φάση ήταν δύσκολη για την εταιρία, αλλά θεώρησε ότι είχε πρωτίστως υποχρέωση απέναντι στην οικογενειακή ιστορία, αλλά και στους ανθρώπους που «ζουν» από τη ΜΕΒΓΑΛ. Το καλοκαίρι του 2001, η φημολογία ότι επίκειται η πώληση της ΜΕΒΓΑΛ με την αιτιολογία ότι αλλιώς η εταιρία δεν θα επιβίωνε ήταν πολύ έντονη. Σχεδόν βεβαιότητα. Όχι μόνο για την αγορά τράπεζες, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά και μεταξύ των στελεχών και των εργαζομένων, γεγονός που είχε τροφοδοτήσει διαλυτικά φαινόμενα. Το βασικό ερώτημα που έπρεπε να απαντήσει ήταν «Πώς να μετατρέψεις μια εταιρία που όλοι θεωρούν ότι «πρέπει» να πουληθεί, σε οργανισμό με εμπιστοσύνη στον εαυτό του;». Τρία χρόνια αργότερα οι προσπάθειές της δικαιώθηκαν με τη ΜΕΒΓΑΛ να κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ των ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών, την έβδομη θέση μεταξύ των εταιριών τροφίμων και την 27 η μεταξύ όλων των ελληνικών βιομηχανιών. Τα προϊόντα ΜΕΒΓΑΛ πωλούνται πια σε πάνω από σημεία σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι εξαγωγές αναπτύσσονται ταχύτατα και αντιπροσωπεύουν το 12% των συνολικών πωλήσεων, καθώς απλώνονται σε 24 χώρες. Προφανώς, η Μαίρη Χατζάκου κέρδισε την πρώτη φάση του στοιχήματος. Δεν διστάζει να πει ότι η ΜΕΒΓΑΛ είναι το τρίτο της παιδί, αφού το συναισθηματικό δέσιμο με την επιχείρηση και τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό. «Εάν υπάρχει ένα μυστικό ή ένα συμπέρασμα, είναι ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να πτοείται από τις δυσκολίες, αλλά να 15

16 προσπαθεί να γίνει καλύτερος, ώστε να τα καταφέρει», επισημαίνει και διευκρινίζει ότι ουδέποτε την τρόμαξε ο ανταγωνισμός. Σε αυτή τη διαδρομή, μυστικά δεν υπάρχουν. Ανάλυση των δεδομένων, αποφάσεις και κινήσεις. Σε όλα τη βοηθούν οι συνεργάτες της, με τους οποίους είναι ανοικτή και τους έχει κερδίσει. «Φροντίζω να μην είμαι απόμακρη, ούτε απόλυτη, γιατί η εποχή του «αποφασίζω και διατάζω» για τις επιχειρήσεις έχει περάσει ανεπιστρεπτί», λέει. Από εδώ και πέρα, σε καθημερινή βάση, όπως λέει η ίδια, αναζητά τις καλύτερες απαντήσεις για την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης, με πρώτο και βασικό στόχο την συνεχή ανάπτυξη της ΜΕΒΓΑΛ. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν τόσο τον στρατηγικό προσανατολισμό, όπως νέα προϊόντα και αγορές, συνεργασίες, κλπ, όσο και στον διαχειριστικό και οργανωτικό τομέα, όπως μείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, κ.ά. 16

17 Z.3.3. Σοφία Μπιθαρά «Ο άνθρωπος γεννιέται για να δημιουργήσει, να αφήσει έργο πίσω του. Είμαι άνθρωπος που βάζει στόχους και διορίες στη ζωή του. Το παν για την επιτυχία είναι να είσαι ερωτευμένος με αυτό που κάνεις, να έχεις πάθος και διάθεση για πολλή δουλειά!». «Τίποτα δεν είναι τυχαίο» για την Σοφία Μπιθαρά, την αντιπρόεδρο της BSB, της πιο πετυχημένης ελληνικής εταιρείας γυναικείας ένδυσης. Ακολουθώντας τα σωστά μονοπάτια στην πορεία της ζωής της, κατάφερε να ξεχωρίζει, όχι μόνο ως επιχειρηματίας, αλλά και ως σύζυγος και μητέρα. Το εμπορικό δαιμόνιο Η γνωριμία του Βασίλη Μπιθαρά με ένα «νεαρό κορίτσι», που έμελλε αργότερα να γίνει ο άνθρωπος της ζωής του, άλλαξε όλα τα δεδομένα στην πορεία της γυναικείας ένδυσης στην Ελλάδα. Και το όνομα αυτής, Σοφία. Την περίοδο εκείνη, σπούδαζε σχέδιο στη σχολή Βελουδάκη. Η αγάπη της για τη μόδα και η γόνιμη φαντασία που διέθετε στο να σχεδιάζει αυτό που αναζητούσε η γυναίκα - την ιδιαίτερη δεκαετία του 80 - φαίνεται ότι ταίριαξε απόλυτα με την επιχειρηματική δεινότητα του Βασίλη Μπιθαρά. Μαζί ίδρυσαν μια βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων, επικεντρωμένη στη χονδρική, στην οποία πίστευαν και πιστεύουν ακόμα πάρα πολύ. Ακόμα θυμούνται το ποσό των δρχ. που πλήρωσαν τότε στη διαφημιστική εταιρεία για την ανεύρεση του ονόματος της βιοτεχνίας. BSB: έξυπνο, σύντομο και εξαιρετικά «πιασάρικο» για εταιρεία μόδας. Κι έτσι ξεκίνησαν όλα, με ένα όραμα: όσο γίνεται πιο ψηλά, και ακόμα πιο ψηλά, έχοντας πάντα ως στόχο την ποιότητα και τη διαφοροποίηση. 17

18 Η μικρή συλλογή που σχεδίασε αρχικά η Σοφία Μπιθαρά, ήταν μία πραγματική επανάσταση για τα τότε δεδομένα της ελληνικής αγοράς, και οι πελάτες της χονδρικής άρχισαν να πολλαπλασιάζονται με απίστευτα γοργούς ρυθμούς, γεγονός που έδινε τρομερή ώθηση για ακόμα πιο δημιουργική συνέχεια. «Οι πελάτες δεν δίσταζαν να έρθουν ακόμα και ξημερώματα», θυμάται, χαρακτηριστικά, η Σοφία Μπιθαρά, για να προλάβουν τα ρούχα, που εξαφανίζονταν, στην κυριολεξία, από την πρώτη, κιόλας, ώρα που τοποθετούντο στα ράφια. «Κρίμα που δεν σκέφτηκα να τραβήξω σε βίντεο όλες αυτές τις στιγμές που ζούσαμε καθημερινά επί πολλά χρόνια», λέει σήμερα. «Ξέραμε ότι αναζητούσαμε τη διαφορά, μια νέα άποψη, κάτι καινούργιο, και το επιτυγχάναμε». Η Σοφία Μπιθαρά δημιουργούσε με απίστευτο κέφι τις συλλογές της ΒSB και διέθετε την ικανότητα να σχεδιάζει τοποθετώντας τον εαυτό της στη θέση της καταναλώτριας που αναζητά να ντυθεί με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι στιλιζαρισμένο και κλασικό, αλλά νεανικό και πρωτοποριακό. Και ο Βασίλης Μπιθαράς φρόντιζε να δημιουργεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε η ικανότητά της να μεταφράζεται σε μία νέα άποψη για την ελληνική αγορά». Και όσο οι πελάτες της χονδρικής αυξάνονταν, η BSB αποκτούσε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική θέση μεταξύ των υπολοίπων εταιρειών γυναικείας ένδυσης. Η ισχυροποίηση της BSB Ο διορατικός νους του Βασίλη και της Σοφίας Μπιθαρά, οδήγησε, έξι χρόνια αργότερα, στην εγκατάσταση της BSB σε ιδιόκτητο κτήριο, στην περιοχή του Ν. Ηρακλείου Αττικής. Μήπως, λοιπόν, είχε δοθεί, πλέον, το πράσινο φως για να αρχίσει η δραστηριοποίηση της εταιρείας και στο κομμάτι της λιανικής; «Είχαμε πολλούς δισταγμούς»», αναπολούν ο Βασίλης και η Σοφία Μπιθαρά. Ήξεραν, όμως, ότι ένα κατάστημα αποκλειστικής διάθεσης BSB θα είχε έναν πολυδιάστατο στόχο: ισχυροποίηση του ονόματος της εταιρείας, άμεση επαφή της φιλοσοφίας του brand με το καταναλωτικό κοινό, καθώς και απευθείας λήψη των μηνυμάτων της αγοράς για το ίδιο το προϊόν. 18

19 Το αποτέλεσμα, όχι μόνο διέλυσε και την παραμικρή αμφιβολία τους, αλλά τους έδωσε και κάθε λόγο να ανοίξουν ακόμα περισσότερο τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες. Όταν, το 1994, ανέλαβαν την πρωτοβουλία ανάπτυξης ενός δικτύου καταστημάτων franchising, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα αποδεικνυόταν τόσο πετυχημένη, καθώς κάποιοι από τους πελάτες της χονδρικής ήταν ήδη πεπεισμένοι ότι άξιζε να επενδύσουν στην BSB. Το άνοιγμα νέων καταστημάτων επέτρεψε στον Βασίλη και τη Σοφία Μπιθαρά να συνειδητοποιήσουν ότι έπρεπε να επενδύσουν στον επικοινωνιακό τομέα, για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας. Γνώριζαν καλά, ότι εκείνο που θα μπορούσε να ενισχύσει τη μάρκα ήταν, φυσικά, η διαφήμιση, και μάλιστα από ένα μέσο μαζικής προβολής. Το 1997, ήταν οι πρώτοι Έλληνες επιχειρηματίες στον χώρο τους, που αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το μέσο της υπαίθριας διαφήμισης (outdoor). Η εικόνα επικεντρωνόταν στο ρούχο, ένα απίστευτα θηλυκό κόκκινο φόρεμα. Και το γυναικείο αγοραστικό κοινό έμπαινε μέσα στα καταστήματα της BSB, ζητώντας να δοκιμάσει αυτό το φόρεμα που έβλεπε στην αφίσα. Ο Βασίλης και η Σοφία Μπιθαρά δικαιώθηκαν για ακόμα μία φορά. Όπως δικαιώθηκαν και όταν αποφάσισαν να δώσουν στην BSB «τη θέση που της άξιζε στην ελληνική αγορά». Η γρήγορη επέκταση της αλυσίδας, πανελλαδικά, έγινε βασικός στόχος του Βασίλη και της Σοφία Μπιθαρά, ο οποίος επιτεύχθηκε με το σχεδόν ταυτόχρονο άνοιγμα νέων καταστημάτων BSB σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Από το 1999, αφού η εταιρεία είχε πλέον μεταστεγαστεί σε καινούργιο χώρο, σύμβολο μοντέρνας αρχιτεκτονικής, τα καταστήματα BSB άρχισαν να αυξάνονται, με απίστευτους ρυθμούς, στα πιο εμπορικά σημεία της Αθήνας και των σημαντικών αγορών της περιφέρειας. Μέσα σε πέντε χρόνια, η αλυσίδα απέκτησε 63 καταστήματα, οκτώ από τα οποία εδρεύουν στην Κύπρο, στον Λίβανο και στη Σαουδική Αραβία. 19

20 Στη διεθνή αρένα Ο Βασίλης και η Σοφία Μπιθαρά, ήξεραν πλέον ότι η δυναμική εξάπλωση της μάρκας στην ελληνική αγορά τους έδινε την ώθηση να ξεκινήσουν την υλοποίηση ενός σχεδίου που «πριν από λίγα χρόνια ήταν απλώς ένα όνειρο». Συνειδητοποίησαν ότι η εταιρεία διέθετε πια την ωριμότητα, την τεχνογνωσία και τις προδιαγραφές για να αναπτύξει και εξαγωγική δραστηριότητα: «Όταν το προϊόν μας αποδεικνύεται τόσο πετυχημένο σε μία αγορά που κατακλύζεται από τον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό, τότε έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η BSB μπορεί σταδιακά να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο και εκτός των ελληνικών συνόρων. Και οφείλουμε να επενδύσουμε σε στρατηγική εξωστρέφειας». Η πρώτη κίνηση έγινε με την ίδρυση εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη, με την επωνυμία «Life style agent», η οποία λειτουργεί ήδη ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της BSB στην Τουρκία. Η διείσδυση της μάρκας στη γείτονα χώρα είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Βασίλη και της Σοφία Μπιθαρά, καθώς πρόκειται για αγορά εξαιρετικά αναπτυσσόμενη, η οποία αναδεικνύεται, τα τελευταία χρόνια, σε βασικό πόλο έλξης των πιο πετυχημένων διεθνών brands. Παράλληλα, αποφασίζουν την ίδρυση ενός τμήματος που θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνο για την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, και το οποίο εφαρμόζει ένα δρομολογημένο στρατηγικό πλάνο εξάπλωσης στις χώρες της κεντροδυτικής Ευρώπης. Η εταιρεία διαθέτει ήδη αντιπροσώπους στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελβετία και την Ιρλανδία, και θεωρεί, πλέον, ότι η παρουσία της BSB στην Ευρώπη αποτελεί «φυσική συνέχεια». 20

21 Σαν πρωταθλητής Ιστορικός σταθμός στην πορεία της BSB υπήρξε το 2004, που η εταιρεία αποφάσισε να αναλάβει την επίσημη χορηγία της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. «Καταρχήν, ήταν μία χρονιά ορόσημο για την ίδια την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Κατά δεύτερον, η σύνδεση της BSB με τη γυμναστική δεν ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένου στρατηγικού πλάνου», εξηγεί η Σοφία Μπιθαρά. «Ήταν μία επιθυμία του Βασίλη, και δική μου, να συνδράμει η εταιρεία στις προσπάθειες των ανθρώπων εκείνων που αποτελούν πραγματικά πρότυπα. Οι αθλητές μας διδάσκουν ότι η προσπάθεια, ο κόπος, οι θυσίες αμείβονται πάντα και κερδίζουν τον θαυμασμό. Έτσι ακριβώς είναι και η ζωή της BSB, σαν τη ζωή ενός πρωταθλητή». Τελικά, αν «τίποτα δεν είναι τυχαίο», και όλα οφείλονται στην προσωπικότητα του ανθρώπου, τότε σίγουρα η Σοφία Μπιθαρά είναι ο άνθρωπος που είχε το ένστικτο αλλά και τη γνώση να υλοποιήσει ένα όνειρο, διαθέτοντας πάντα το κέφι και το πείσμα μιας νεαρής εργαζόμενης που «πρωτομπαίνει» στον επαγγελματικό στίβο γεμάτη φιλοδοξίες για το μέλλον. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να υπάρξει μεγαλύτερη επιβράβευση αυτής της προσπάθειας από τη διάκριση που έλαβε η BSB τον Ιούνιο του 2004, ως η καλύτερη επιχείρηση λιανικού εμπορίου μεταξύ των πιο επιτυχημένων διεθνών brands. Μια συγκινητική στιγμή για την εταιρεία, που αποδεικνύει ότι δικαιούται να κοιτά μακριά με το πιο καθαρό και δυναμικό βλέμμα. Μια συγκινητική στιγμή και για την ίδια την Σοφία Μπιθαρά, που παραμένει γενναιόδωρη στο συναίσθημα, ταπεινή στον λόγο και αληθινή στην ψυχή. 21

22 Ελληνική Βιβλιογραφία Αποσπόρη, Ε., Νικάνδρου, Ε., και Παναγιωτοπούλου, Λ. (2005) «Η Εξέλιξη των Γυναικών στις Ελληνικές Επιχειρήσεις». Παρουσίαση στο 1 ο Συνέδριο Women on Leadership, ΙΑΓΜΕ, ΕΕΔΕ, Μάρτιος, Αθήνα. Μπουραντάς, Δ., Μάνατζμεντ: Θεωρητικό υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. Ντερμανάκης, Ν.Ε. (2003). Η ανισότητα των αμοιβών ανδρών και γυναικών σε επιλεγμένους κλάδους και επαγγέλματα στην Ελλάδα. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Αθήνα. Ξένη Βιβλιογραφία Caputo, R.,and Dolinsky, A. (1998). Women s choice to pursue selfemployment: the role of financial and human capital of household members. Journal of Small Businesses Management, 7: Eversole, R. (2004). "Change makers? Women s micro-enterprises in a Bolivian city. Gender, Work & Organization, 11 (2): Marshall, J. (1995). Women managers moving on: exploring career and life choices. International Thomson, Europe, London. McGregor, J. J., and Tweed, D. (2002). "Profiling a new generation of femal small business owners in New Zealand: networking, mentoring and growth. Gender, Work & Organization, 9 (4): Rosener, J. (1990) Way women lead. Harvard Business Review, May- June 1: Rosener, J. (1995). Americas competitive secret. Oxford University Press, New York. Tharenou, P. (2001) Going up? Do traits and informal social processes predict advancing in management?, Academy of Management Journal, 44:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Management και Ηγεσία

Ηγεσία και Διοικηση. Management και Ηγεσία Ηγεσία και Διοικηση Management και Ηγεσία Management και Ηγεσία Μια σημαντική διάκριση η οποία υφίσταται στο πλαίσιο της διοίκησης και της οργάνωσης είναι η διαφορά ανάμεσα στην άσκηση του management και

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 Η διαδρομή στον επιχειρηματικό στίβο Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Managers & Leaders. Managers & Leaders

Managers & Leaders. Managers & Leaders είναι διαφορετικοί? Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν περισσότερα κοινά µε τους καλλιτέχνες παρά µε τους Managers.. 1 Αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας SHIP Αντιµετώπιση της αλλαγής Λήψηαπόφασης : τι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους.

ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. ΗΓΕΣΙΑ Η φύση της ηγεσίας ιαδικασία ενθάρρυνσης, έµπνευσης και βοήθειας στους άλλους για να δουλέψουν µε ενθουσιασµό ως προς κάποιους στόχους. Βοηθάει την οµάδα να εντοπίσει «που πηγαίνει» και προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επιχειρηματίας και η Επιχειρηματικότητα

Ο Επιχειρηματίας και η Επιχειρηματικότητα Διοίκηση ΜΜΕ και Επιχειρηματικότητα Διάλεξη 1 η (2017-18) Ο Επιχειρηματίας και η Επιχειρηματικότητα Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.gr Τηλ.: 2810379621 E-class μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Τ Ο Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Π Ρ Ο ς Ω Π Ο Τ Η ς Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ς ς Τ Ο Ν. Κ Ι Λ Κ Ι ς Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 8 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε συνεχή και δυναμική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Προκειμένου να επιβιώσουν, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις εξελίξεις που συμβαίνουν σ αυτό. Οι νέες τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Διεύθυνση Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο: Α. ελέγχει τους υφιστάμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 3 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και κινητικότητα

Απασχόληση και κινητικότητα Απασχόληση και κινητικότητα Δεξιότητες 21 ου αιώνα Κινητικότητα ταλέντων Φάκας Θεράπων Σύμβουλος Ανάπτυξης & Επικοινωνίας Life & Business Coach Web: tfakas@apiron.gr Therapon Fakas www.apiron.gr Οι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Mentoring

Εγχειρίδιο Mentoring Εγχειρίδιο Mentoring Business Mentor Greece Χρήσιμος Οδηγός για Mentees Publication 2016 by: Business Mentor Greece. All rights reserved Τι είναι το Mentoring Οι πρώτες αναφορές σε μέντορες τοποθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Ηγετικές Ικανότητες. Στάλω Λέστα

Ηγετικές Ικανότητες. Στάλω Λέστα Στάλω Λέστα stalo.lesta@gmail.com 96511011 Μερικά στατιστικά στοιχεία Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το: 8,9 % των μελών διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων εταιρειών στην Κύπρο (Largest publically listed companies)

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

αρκεί να το πιστέψουν!!!

αρκεί να το πιστέψουν!!! 8 Μαρτίου 2013 Οι γυναίκες μπορούν αρκεί να το πιστέψουν!!! Ξένια Κούρτογλου Πρόεδρος & CEO Η παράδοση Η εξέλιξη Η διεκδίκηση Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η αλλαγή Το προσωπικό παράδειγμα Η κρίση / ευκαιρία 8 Μαρτίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας 25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας MANAGEMENT Γενικές Αρχές Αθήνα Μάιος 2017 prepared by Anagnostou Andreas prepared for Θέματα που αναλύονται Η έννοια και γενικές αρχές του Management Επιχείρηση & Management

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ PLAY4GUIDANCE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) Συγγραφέας: Jan M. Pawlowski, Hochschule Ruhr West (HRW) Page 1 of 7 Κατηγορία Ικανότητας Περιγραφή Ικανότητας Περιγραφή του επιπέδου επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη

1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 15 Εισαγωγή... 17 1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη... 23 2 Η Ματιά του Πιλότου... 33 3 Η επίγνωση της κατάστασης... 43 4 Η δύναμη του σχεδιασμού... 59 5 Στο απόγειο της τεχνολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη

Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη Φίλες και φίλοι, Συζητάμε σήμερα για την επιχειρηματικότητα σε μια χώρα και σε ένα περιβάλλον που ακόμη και τώρα παρά τα όσα έχουν συμβεί στην πράξη την εχθρεύεται. Η γραφειοκρατία, η πολυνομία, η διαφθορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Διεύθυνση. Ηγέτης μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος στην ομάδα του.

3.3 Διεύθυνση. Ηγέτης μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος στην ομάδα του. 3.3 Διεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία - Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν πλέον κατανοήσει ότι, για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, δεν αρκεί να διαθέτουν στελέχη τα οποία είναι μόνο ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια.

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια. Ομιλία του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Νίκου Ρώμνιου με θέμα Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Εκδήλωση της ΕΕΔΕ (Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος) με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα Περιβαλλοντικά Πρότυπα»

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Τμήματος στη Θεσσαλονίκη του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ Επιχειρηματιών της ΕΕΔΕ Τμήμα Μακεδονίας

Δημιουργία Τμήματος στη Θεσσαλονίκη του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ Επιχειρηματιών της ΕΕΔΕ Τμήμα Μακεδονίας Δημιουργία Τμήματος στη Θεσσαλονίκη του Τομέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ Επιχειρηματιών της ΕΕΔΕ Τμήμα Μακεδονίας Με πολύ μεγάλη επιτυχία και με επίσημη προσκεκλημένη τη Γενική Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ

Επιχειρηματικότητα. Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια. Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Επιχειρηματικότητα Εισαγωγή σε μια γνωστή άγνωστη έννοια Δημήτρης Βέργαδος Συντονιστής Επικοινωνίας ΣΕΒ Τι είναι επιχειρηματικότητα; Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Η Ιδέα Η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά είναι απόδειξη σεβασμού, τόσο απέναντι στον εαυτό μας και τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής : Ηγεσία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών, Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 3.3.1. - Ηγεσία 3 Καθημερινά χρησιμοποιείται η έννοια του ηγέτη, όταν αναφερόμαστε σε άτομα που μέσα σε μία ομάδα καθοδηγούν τους άλλους, αναλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Δεκέμβριος ο Ενημερωτικό Σημείωμα ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δεκέμβριος 2017 13 ο Ενημερωτικό Σημείωμα Το 13 ο Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Πως ξεκινήσαμε Κοινή ιδέα που μας ενθουσίασε! Την αγκαλιάσαμε, την προχωρήσαμε Την σχεδιάσαμε, την υλοποιήσαμε Φθινόπωρο 2012, focusonline Confirmit Η ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας

Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας Εταιρική Κουλτούρα: Βαρόμετρο επιτυχίας Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Μια εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ATHENS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS ΣΤΟΧΟΣ Μάθηση =

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ελένη Σταύρου-Κωστέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Δρ. Ελένη Σταύρου-Κωστέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Δρ. Ελένη Σταύρου-Κωστέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Οι Άνθρωποι είναι η δύναμη μας Το μοναδικό αειφόρο (μακροπρόθεσμο) ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Η έννοια της Διοίκησης

2.2. Η έννοια της Διοίκησης 2.2. Η έννοια της Διοίκησης 1) Εισαγωγή (ιστορία, ορισμός, παραδείγματα) Η ανάγκη της διοίκησης εμφανίστηκε από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίσουν ομάδες και ήταν απαραίτητη για τον συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Group Q.A Manager Kleemann

Group Q.A Manager Kleemann Simos A. Minopoulos Group Q.A Manager Kleemann Dipl Electrical Engineer MSc MSc Environmental Design for Buildings and Cities e-mail:s_minop@yahoo.gr Mob.00306947720097 «Κάποτε ηγέτης ήταν αυτός με τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων»

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Εισήγηση του κ. Θανάση Λαβίδα Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις, Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

2005 Αντιπροσωπεία με Heinz, Lotus, και συμφωνία Διανομής με το τοπικό brand Star Kist.

2005 Αντιπροσωπεία με Heinz, Lotus, και συμφωνία Διανομής με το τοπικό brand Star Kist. Diplomat Group Ιστορικό: Η Diplomat ήταν Οικογενειακή Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1963. Ξεκίνησε την πορεία της στο Ισραήλ με Κατασκευές & Εξαγωγές και κατάφερε να γίνει πρωτοπόρος στον χώρο των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Leading Edge Profile Sample Profile Ημερομηνία χορήγησης: 13/3/2016 Οργανισμός: Facet5

Leading Edge Profile Sample Profile Ημερομηνία χορήγησης: 13/3/2016 Οργανισμός: Facet5 Leading Edge Profile Sample Profile Ημερομηνία χορήγησης: 13/3/2016 Οργανισμός: Facet5 NL Buckley 1984-2017 info@facet5.com 201670053120311212 Οδηγός για Καθοδήγηση Αυτή η αναφορά (report) περιγράφει πώς

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα και Internet στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον

ίκτυα και Internet στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον ίκτυα και Internet στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον 4 ο Εξάμηνο Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγγελική Πουλυμενάκου Μάρτιος 2012 Ευχαριστούµε τουςγ. ιακονικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΚΑΓΚΑ, Ι ΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΛΕΥΚΑΔΑ Ενότητα 1: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ποιοι είμαστε Όμιλος Εταιριών Σαμαράς & Συνεργάτες ( 5 εταιρείες ). One Stop Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 «Επιχειρηματίας

Διαβάστε περισσότερα

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος

«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος EIΣΑΓΩΓΗ «Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει» («Ανάλαβε εξουσία αφού πρώτα μάθεις να εξουσιάζεσαι») Σόλων, ο Αθηναίος Η ηγεσία και η άσκησή της η έννοιά της και το σύνολο των συμπεριφορών που τη συνθέτουν,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

84 leading women in business. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών ( ) Συμμετοχή % Εταιρειών/Women στο Σύνολο ανά κλάδο

84 leading women in business. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών ( ) Συμμετοχή % Εταιρειών/Women στο Σύνολο ανά κλάδο Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών (2015-2014) συνόλου των εταιρειών της έρευνας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται (σε ομαδοποιημένη μορφή) Είναι αξιοσημείωτο ακόμη ότι, οι εταιρείες «Top 500 LWiB»

Διαβάστε περισσότερα

Survey Report. Supported by: Ms. Vicky Chatzidogiannaki. Ms. Elena Papanikitopoulou Linkage Greece. TLN Manager Linkage Greece

Survey Report. Supported by: Ms. Vicky Chatzidogiannaki. Ms. Elena Papanikitopoulou Linkage Greece. TLN Manager Linkage Greece Survey Report Supported by: Ms. Vicky Chatzidogiannaki TLN Manager Linkage Greece Ms. Elena Papanikitopoulou Linkage Greece Σκοπός Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να μελετήσουμε αν οι εταιρίες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος............................................. 13 Εισαγωγή Τρεις πραγματικές ιστορίες............................17 Πρώτη ιστορία....................................17 Δεύτερη ιστορία..................................

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα