ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1. Γενική Τοποθέτηση του ζητήματος. Θεωρητικά, κάθε μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες σε απασχόληση, οι οποίες: α) θα διασώσουν ήδη απειλούμενες θέσεις εργασίας, σε περίπτωση που: υπάρχει συνεχής διαδικασία υποκατάστασης κεφαλαίου σε εργασία στην επιχείρηση -λ.χ. εισαγωγή αυτοματισμών στην παραγωγή και διανομή του προίόντος / υπηρεσίας της επιχ/σης μειώνεται η ζήτηση και συρρικνώνονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης β) θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, στην περίπτωση που : οι ανάγκες πρόσθετης απασχόλησης υπεραντισταθμίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις απο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών- τεχνολογικών αυτοματισμών, ή/και τη μείωση της ζήτησης και της δραστηριότητας της επιχείρησης, η προστατευτική επίδραση της μείωσης του χρόνου εργασίας στην απασχόληση ενισχύεται παραπέρα απο μια ανοδική ζήτηση για τα προϊόντα της επιχείρησης Η βιβλιογραφία και η διεθνής εμπειρία δείχνουν ότι η μείωση της εβδομαδιαίας διάρκειας της εργασίας είναι μια απο τις πιο αποτελεσματικές μορφές μείωσης του χρόνου εργασίας, όταν το ζητούμενο είναι η προστασία της υπάρχουσας απασχόλησης ή/και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οταν, αντίθετα, η μείωση εκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα (μήνα, έτος, ή και σύνολο επαγγελματικής ζωής του εργαζόμενου) και δεν είναι ιδιαίτερα απότομη και σημαντική, τότε η επιχείρηση έχει κατα κανόνα τη δυνατότητα να την απορροφήσει ευκολότερα, με αναδιοργάνωση της εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δημιουργήσει αξιόλογες ανάγκες για πρόσθετη απασχόληση. Η επίπτωση της μείωσης της εβδομαδιαίας διάρκειας της εργασίας σε 35 ώρες στην απασχόληση πρέπει ωστόσο να εξετασθεί : στο επίπεδο του συγκεκριμένου κλάδου ή/και της επιχείρησης, με βάση τα ιδιαίτερα τεχνικο-οργανωτικά χαρακτηριστικά και τη φύση της δραστηριότητας που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο κλάδο ή/και επιχείρηση. με μια δυναμική προσέγγιση τουλάχιστον 5ετίας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν αρκεί μια απλή συγκριτική στατική μέτρηση της απασχόλησης πριν και αμέσως μετα την εφαρμογή του 35ωρου. Αντίθετα επιβάλλεται η διαχρονική παρακολούθηση των επιπτώσεών της, ώστε να έχουν στο μεταξύ λειτουργήσει και εκδηλωθεί πλήρως όλοι οι θετικοί και οι αρνητικοί παράγοντες της σχέσης μείωση χρόνου εργασίας -απασχόληση. Πρόσθετος λόγος γι αυτό ( και εύλογη διεκδίκηση των συνδικάτων) είναι η διασφάλιση ότι οι θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν ή δημιουργήθηκαν στην αρχή, δεν αποτελούν μια πρόσκαιρη ή μεταβατική απόρροια της μείωσης του χρόνου εργασίας, που θ απορροφηθεί, θα εκμηδενιστεί ή που θ ανατραπεί πλήρως στη συνέχεια, αλλα ένα σχετικά σταθερό και βιώσιμο θετικό αποτέλεσμα στην απασχόληση. Αποτέλεσμα ικανό να επιβιώσει και μετα τις αναδιοργανώσεις της εργασίας που ακολουθούν τις πρώτες -κατα κανόνα αμυντικές και προσωρινές- προσαρμογές της επιχείρησης στη μείωση του χρόνου εργασίας. λαμβάνοντας υπ όψιν όλους τους παράγοντες που επιδρούν στο επίπεδο της επιχείρησης, του κλάδου ή και ολόκληρης της οικονομίας. Τα παραπάνω δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα δυσχερείς και επιστημονικά ευάλωτες οι γενικές μαθηματικές σχηματοποιήσεις της σχέσης μείωση χρόνου εργασίας -απασχόληση. Πολύ λιγότερο επαρκούν, στην περίπτωση

2 αυτή, απλοϊκές προσεγγίσεις της ίδιας σχέσης, με βάση την απλή μέθοδο των τριών. Η θεωρία και η πρακτική εφαρμογή της μείωσης του χρόνου εργασίας έχουν δείξει ότι μιά μείωση της εβδομαδιαίας διάρκειας της εργασίας λ.χ. κατα 10% δεν θα οδηγήσει σε αύξηση των αναγκών απασχόλησης κατα 10%, αλλα σε μια αρκετά μικρότερη (και σε οριακές περιπτώσεις, σε καμμία) αύξηση. Το ακριβές μέγεθος αυτής της αύξησης εξαρτάται απο μια σειρά παραγόντων, που μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά ή ανασχετικά στην αύξηση της απασχόλησης.

3 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. - Η εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας (απορροφά μέρος της θετικής επίπτωσης της Μ.Χ.Ε. στην απασχόληση) - Η εντατικοποίηση της εργασίας (απορροφά μέρος της θετικής επίπτωσης στην απασχόληση) - Η φύση της παραγωγής και της εργασίας (παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών, ανάγκες σε εξειδικευμένη ή ανειδίκευτη εργασία, μεγαλύτερη ή μικρότερη εξάρτηση του αποτελέσματος απο τη διάρκεια παρουσίας του εργαζόμενου), η οργάνωση και η δυνατότητα αναδιοργάνωσης της εργασίας με αναπροσδιορισμό, επέκταση ή νέο καταμερισμό των εργασιακών καθηκόντων. Η θετική επίπτωση στην απασχόληση είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο εγγύτερα βρισκόμαστε στη σφαίρα της υλικής παραγωγής (βιομηχανία) και της ανειδίκευτης εργασίας. Αντίθετα, είναι σημαντικά μικρότερη (μέχρι και 1/3 της προηγούμενης) στις υπηρεσίες, σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και σε χώρους ευρείας εφαρμογής της Πληροφορικής. - Η διαιρετότητα των συγκεκριμένων παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Οσο μεγαλύτερη είναι η αδιαιρετότητα αυτών των π.σ. (επομένως και η πρόσθετη αύξηση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης), τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι και η τάση εκτόνωσης της μείωσης του χρόνου εργασίας με υπερωρίες του υπάρχοντος προσωπικού ή με εξωτερίκευση των νέων παραγωγικών αναγκών σε τρίτες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της θετικής επίπτωσης της απασχόλησης στο επίπεδο της επιχείρησης. - Η υφιστάμενη κατάσταση της απασχόλησης στη φάση εφαρμογής της μείωσης του χρόνου εργασίας. (πτωτική ή αυξητική τάση της απασχόλησης). Εχει δειχθεί ότι η θετική επίπτωση της μείωσης του χρόνου εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερη για τη διάσωση απειλούμενων θέσεων εργασίας, παρα για τη δημιουργία πρόσθετης απασχόλησης και νέων θέσεων εργασίας. - Η χρονική κλιμάκωση της μείωσης (απότομη - σταδιακή). Κατα κανόνα, η απότομη μείωση του χρόνου εργασίας, αν είναι ανεκτή στην επιχείρηση απο άποψη κόστους, έχει μεγαλύτερο θετικό αποτέλεσμα στην απασχόληση σε σχέση με μια σταδιακή μείωση, που η επιχείρηση μπορεί να την απορροφήσει πιο ανώδυνα και εκ των ενόντων. - Η συμπληρωματικότητα που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στον παραγωγικό εξοπλισμό - υποδομή παραγωγής και τις θέσεις εργασίας. Απο αυτήν εξαρτάται η δημιουργία πρόσθετων αναγκών επένδυσης σε νέο εξοπλισμό και χώρους παραγωγής (πρόσθετο εκσυγχρονιστικό κόστος της μείωσηςτου χρόνου εργασίας) ή η επιλογή της εντατικότερης χρήσης (αλλα και της ταχύτερης απαξίωσης) του υφιστάμενου εξοπλισμού της επιχείρησης, λ.χ. με βάρδιες, χωρίς νέες επενδύσεις ή εκσυγχρονισμό της στο άμεσο μέλλον. Και οι δύο μορφές περιορίζουν τη δημιουργία απασχόλησης, λόγω της περαιτέρω αύξησης της παραγωγικότητας (αυτή τη φορά του κεφαλαίου), αλλα και μέσα απο την εντεινόμενη υποκατάσταση κεφαλαίου σε εργασία, ώς συνέπεια των επενδύσεων σε σύγχρονο εξοπλισμό. - Η επίπτωση της μείωσης στο μεταβλητό κόστος (ωρομίσθιο, προσαυξήσεις υπερωριών) και στο πάγιο κόστος της εργασίας (έξοδα πρόσληψης, εκπαίδευσης, διαχείρισης πρόσθετου προσωπικού), ανάλογα και με την εξέλιξη των συνολικών αποδοχών των εργαζόμενων (μείωση χρόνου εργασίας με περικοπή ή χωρίς περικοπή αποδοχών). - Η αγοραστική δύναμη και οι επιλογές των εργαζομένων ανάμεσα σε υψηλότερο εισόδημα (διατήρηση μισθού, μελλοντικών αυξήσεων, προσαυξήσεων, αμοιβών απο υπερωρίες ή/και απο δεύτερη απασχόληση) και σε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Οσο μεγαλύτερη είναι η προτίμηση του υπάρχοντος προσωπικού για μεγαλύτερο εισόδημα, τόσο μικρότερη αναμένεται να είναι και η θετική επίπτωση της μείωσης του χρόνου εργασίας στην

4 απασχόληση - Η εφαρμοζόμενη κρατική πολιτική, η ύπαρξη άμεσων ή έμμεσων επιδοτήσεων και άλλων εργαλείων άσκησης πολιτικής για την κάλυψη μέρους του κόστους, τον έλεγχο και την ενίσχυση των θετικών αποτελεσμάτων της μείωσης του χρόνου εργασίας στην απασχόληση. Οσο ισχυρότερα τα κίνητρα, η εποπτεία της εφαρμογής και η κάλυψη τουλάχιστον μέρους του κόστους της μείωσης του χρόνου εργασίας, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι και η θετική της επίπτωση στην απασχόληση. Τα παραπάνω δείχνουν την καθοριστική σημασία του παραγωγικού χώρου, του συγκεκριμένου τρόπου, του χρόνου, των συνθηκών και της συγκυρίας εφαρμογής της μείωσης του χρόνου εργασίας.

5 3. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μ.Χ.Ε.) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Απο εμπειρικές έρευνες αλλα και απο την τρέχουσα πρακτική έχει διαπιστωθεί ότι κάθε μείωση του χρόνου εργασίας οδηγεί σε βελτίωση της παραγωγικότητας. Ομως, ακριβώς αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας περιορίζει, συχνά σε καθοριστικό βαθμό, την αποτελεσματικότητα της ΜΧΕ για την προστασία ή/και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Λ.χ. έρευνες του Ε. DENISON στις ΗΠΑ για την επίπτωση της ΜΧΕ απο 48 ώρες/εβδομάδα σε 40, έδειξαν ότι η μείωση αυτή είχε κατα 50% μειωμένο αποτέλεσμα λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας και κατα 10% επιπλέον μείωση του θετικού αποτελέσματος στην απασχόληση, λόγω του περιορισμού των απουσιών των εργαζόμενων. Στην περίπτωση αυτή, το 60% της ΜΧΕ απορροφήθηκε απο την αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να αυξηθεί η απασχόληση. Το αποτέλεσμα αυτό είναι θεωρητικό, διότι δεν έχουν συνυπολογισθεί και άλλοι παράγοντες (κόστους, παραγωγικής αναδιάρθρωσης κλπ) που μπορεί να μείωσαν ακόμα περισσότερο την τελική θετική επίδραση της ΜΧΕ στην απασχόληση. Ανάλογα ήταν τα ευρήματα ερευνών του Commissariat General au Plan της Γαλλίας και συνολικών οικονομετρικών εφαρμογών για την περίπτωση της Γαλλίας, με το μοντέλο DMS Η διαφοροποιημένη επίδραση των λοιπών παραγόντων που επιδρούν στη σχέση ΜΧΕ - Απασχόληση (και ιδίως η επίδραση του παράγοντα παραγωγικότητα ) φαίνεται και απο τη διαφορετική επίπτωση που είχαν στο τρίπτυχο παραγωγή - παραγωγικότητα - απασχόληση οι ΜΧΕ που εφαρμόσθηκαν κατα καιρούς στη Γαλλία. Ειδικότερα: η μαζική, υποχρεωτική και απότομη μείωση του χρόνου εργασίας στις 40 ώρες/εβδομάδα το 1936 (ΜΧΕ 20%) είχε σαν συνέπεια 7% μείωση της παραγωγής, 3% βελτίωση της παραγωγικότητας και 10% αύξηση της απασχόλησης. η γενική και υποχρεωτική μείωση του χρόνου εργασίας το 1982 κατα 2,5%, είχε σαν συνέπεια 2% αύξηση της παραγωγικότητας και μόνο 0,5% αύξηση της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας. Η παραγωγή δεν επηρεάστηκε απο τη ΜΧΕ αυτή. η προαιρετική, τέλος, μείωση του χρόνου εργασίας απο 39 σε 35 ώρες (ΜΧΕ 10%) μέσα απο συμβάσεις αλληλεγγύης σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις το 1983 κ.ε. είχε ώς συνέπεια, στις επιχειρήσεις αυτές, 5% αύξηση της παραγωγικότητας και 5% αύξηση της απασχόλησης. Παλαιότερη έρευνα των γαλλικών συνδικάτων (CFDT, 1979) έδειξε ότι ο βαθμός απορρόφησης (επομένως και περιορισμού) της θετικής επίπτωσης μιας ΜΧΕ στην απασχόληση, λόγω αύξησης της παραγωγικότητας, διαφοροποιείται ανάλογα με : τον κλάδο ή τον τομέα παραγωγής τις ειδικότητες /επαγγελματικές κατηγορίες στις οποίες εφαρμόζεται η ΜΧΕ Πιο συγκεκριμένα, δείχθηκε ότι : α) όσο μεγαλύτερη η εξειδίκευση της εργασίας, τόσο πιο περιορισμένη και η θετική επίπτωση της ΜΧΕ στην απασχόληση. Λ.χ. για κάθε 1% μείωσης του χρόνου εργασίας, εκτιμήθηκε ότι θα είχαμε δημιουργία πρόσθετης απασχόλησης - 0,8% στους ανειδίκευτους εργάτες, αλλα μόνο - 0,39% στις θέσεις ανωτέρων στελεχών

6 - 0,44% στους απλούς υπαλλήλους β) για κάθε 1% μείωσης του χρόνου εργασίας εκτιμήθηκε ότι θα είχαμε δημιουργία πρόσθετης απασχόλησης: - 0,7% κατα μέσο όρο στη βιομηχανία - 0,23% (μόνον) στις Τράπεζες και τις ασφάλειες - 0,6% στο σύνολο της οικονομίας Η μικρότερη θετική επίπτωση της ΜΧΕ στους χώρους του εμπορίου, των υπηρεσιών κλπ. σε σχέση με τη βιομηχανία, ερμηνεύεται εν μέρει τόσο απο τις διαφορετικές ανάγκες τους σε εξειδικευμένη εργασία, όσο και απο τα διαφορετικά αποθέματα παραγωγικότητας που υπάρχουν σε κάθε κλάδο, μονάδα ή/και θέση εργασίας. Ας σημειωθεί ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις της CFDT αντιστοιχούν σε θεωρητικά μέγιστα, γιατι δεν έλαβαν υπ όψιν παράγοντες κόστους ή άλλους παράγοντες που μειώνουν την έκταση δημιουργίας απασχόλησης μετα απο ΜΧΕ. Η αύξηση της παραγωγικότητας που κατα κανόνα ακολουθεί τη ΜΧΕ δεν έρχεται απο το πουθενά. Οφείλεται στον εξορθολογισμό της παραγωγής, στην ανακατανομή της εργασίας και την πληρέστερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, στον περιορισμό των νεκρών χρόνων και των απουσιών του προσωπικού, αλλα και σε μια συνήθως αναπόφευκτη αύξηση της έντασης της εργασίας (εντατικοποίηση).

7 4. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μέχρι τώρα δεν αναφερθήκαμε ειδικά στο άμεσο και στο έμμεσο κόστος εφαρμογής της ΜΧΕ απο την επιχείρηση. Αυτό το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδίως όταν μιλάμε για ΜΧΕ η οποία: είναι σημαντική εφαρμόζεται απότομα (δεν υπάρχει χρόνος σταδιακής απορρόφησής της απο την επιχείρηση) δεν αντισταθμίζεται, μερικά ή ολικά, απο ανάλογη περικοπή των αμοιβών των εργαζόμενων (ΜΧΕ χωρίς μείωση αποδοχών). Οπως είδαμε μέχρι τώρα, οι επιχειρήσεις έχουν πολλούς τρόπους προσαρμογής σε μια τέτοια ΜΧΕ. Αυτό δείχθηκε και απο πολυάριθμες επιτόπιες έρευνες και αναλύσεις περιπτώσεων που αναφέρονται στη γαλλική βιβλιογραφία της δεκαετίας του 1980, όταν η διεκδίκηση του 35ωρου είχε έλθει στο προσκήνιο των σχετικών συζητήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού L Usine Nouvelle που έγινε στη γαλλική βιομηχανία το 1978, σε δείγμα 526 επιχειρήσεων, καταγράφησαν οι ακόλουθες πιθανές αντιδράσεις τους σε μια προβλεπόμενη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας κατα μια ώρα (μείωση 2,5%), χωρις μείωση αποδοχών : α) Ως προς την απασχόληση Καμμία επίπτωση 50,8% του συνόλου Νέες προσλήψεις 17,1% Προσωρινή χρήση εκτάκτων 14,4% Υπερωρίες 13,9% Μείωση προσωπικού 1,9% Δεν απάντησαν 7 % β) Ως προς τη χρήση του παραγωγικού εξοπλισμού. Καμμία επίπτωση 44,1% Αύξηση ρυθμού παραγωγής μηχ/των 14,1% Αύξηση χρόνου χρήσης ορισμένων μηχ/των, εισάγοντας ή επεκτείνοντας την εργασία σε βάρδιες 8,6% Επαναχρησιμοποίηση παλιών μηχ/των 1,5% Επενδύσεις σε νέο, πιο παραγωγικό εξοπλισμό 23,8% Δεν απάντησαν 7,8% Ισως να ξενίζει το υψηλό ποσοστό απαντήσεων των επιχειρήσεων, για τις οποίες μια ΜΧΕ 2,5% δεν θα είχε επίπτωση στη χρήση του παραγωγικού εξοπλισμού και στην απασχόληση. Αυτή η αντίδραση, πέραν του ότι υποδηλώνει την ύπαρξη υποαπασχολούμενων αποθεμάτων εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού, συνδέεται και με την τότε συγκυρία στη γαλλική βιομηχανία. Ειδικότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, που έγινε η έρευνα, δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία εξορθολογισμού και αναδιάρθρωσης της παραγωγής, ώστε να έχουν ήδη ελαχιστοποιηθεί ή εξαφανιστεί τυχόν πλεονάσματα εργασίας και υποαπασχολούμενου παραγωγικού δυναμικού, ούτε είχε γενικευθεί η διαδικασία έντονου τεχνικο-οργανωτικού εκσυγχρονισμού που χαρακτηρίζει κυρίως τις δεκαετίες του 1980 και του Ωστόσο, ακόμα και κάτω απο αυτές τις συνθήκες, απο την έρευνα προέκυψε ότι μια σχετικά περιορισμένη ΜΧΕ, της τάξης του 2,5%, χωρίς μείωση αποδοχών,

8 απορροφάται κατα μεγάλο μέρος της σχετικά εύκολα, χωρίς καμμιά επίπτωση στην απασχόληση ή στη χρήση του παραγωγικού εξοπλισμού, δημιουργεί μόνιμες νέες θέσεις εργασίας μόνο στο 17,1% των περιπτώσεων (και 14,4% προσωρινές), απορροφάται, στο 13,9% των περιπτώσεων, με υπερωρίες των ήδη απασχολουμένων δημιουργεί ανάγκες επέκτασης /εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού στο 23,8% των περιπτώσεων επιλογές αύξησης του χρόνου χρήσης του παραγωγικού εξοπλισμού με την εισαγωγή ή την επέκταση της εργασίας σε βάρδιες, καταγράφηκαν σε σχετικά περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων (8,6% του συνόλου ). Με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι τυχαίο ότι η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στη Γαλλία απο 40 σε 39 ώρες την εβδομάδα (μείωση 2,5%) χωρίς μείωση αποδοχών οδήγησε, σύμφωνα με συνολικές εκτιμήσεις της INSEE, σε αύξηση της απασχόλησης μόνο κατα 0,2-0,4%. Το περιορισμένο αποτέλεσμα αυτής της ΜΧΕ στην απασχόληση αποδόθηκε σε δύο βασικούς παράγοντες: είτε οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύθηκαν κατα κύριο λόγο υπάρχοντα αποθέματα παραγωγικότητας της εργασίας χωρίς να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις (αύξησαν, δηλαδή, την ένταση της εργασίας) είτε οι επιχειρήσεις προτίμησαν ν αποφύγουν την αύξηση της απασχόλησης εξαιτίας της επιβάρυνσης που αυτή θα είχε στο μοναδιαίο κόστος παραγωγής τους, με αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την παραγωγή τους, επομένως και στην ίδια την απασχόληση. Και στις δύο περιπτώσεις, η ΜΧΕ που υποτίθεται ότι θα οδηγούσε σε ένα ουδέτερο μοίρασμα του συνολικού όγκου της εργασίαςανάμεσα σε περισσότερους εργαζόμενους, οδήγησε σε συρρίκνωση του συνολικού όγκου της εργασίας (εαν αυτός μετρηθεί σε ώρες εργασίας όλων των απασχολούμενων στην οικονομία).εξίσου απογοητευτικά αποτελέσματα για την απασχόληση διαπιστώθηκαν και στις περιπτώσεις εφαρμογής της ΜΧΕ χωρίς μείωση αποδοχών, αλλα με αντάλλαγμα μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έκθεση TADDEI για τη μείωση του χρόνου εργασίας με μέγιστο θετικό αποτέλεσμα στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση, (έκθεση που είχε μεγάλη απήχηση στη Γαλλία και στην Ε.Ε κατα τα τέλη της δεκαετίας του 1980), υποστηρίζει ότι η ΜΧΕ είναι εφικτή για την επιχείρηση, επομένως και θετική για τη συνολική απασχόληση, μόνον εαν αυτή συνδυαστεί με επιμήκυνση του χρόνου χρήσης του παραγωγικού εξοπλισμού και με εντατικότερη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού. Σ αυτή την περίπτωση (που φαίνεται να συνιστάται και απο τη μελέτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για το 35ωρο στις βιομηχανικές επιχειρήσεις), εκτιμάται ότι: βελτιώνεται η οικονομική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, η διεύρυνση της παραγωγικής ικανότητας επιτρέπει την αύξηση των πωλήσεων, το μοναδιαίο κόστος παραγωγής μειώνεται, αφού η απόσβεση του κεφαλαίου μοιράζεται σε περισσότερες μονάδες παραγόμενου προϊόντος. Η συνακόλουθη αύξηση των κερδών της επιχείρησης καθιστά δυνατή την απορρόφηση του κόστους των πρόσθετων προσλήψεων για την επιμήκυνση του χρόνου αξιοποίησης του παραγωγικού εξοπλισμού, αφ ενός, για την αντιμετώπιση του μειωμένου ατομικού χρόνου εργασίας, αφ ετέρου. Οι συνέπειες στο μακροοικονομικό επίπεδο αναμένονται εξίσου θετικές,

9 με συγκράτηση ή και περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων με βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου, με επιτάχυνση της ανάπτυξης και με αύξηση της περιεκτικότητάς της σε εργασία, με βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, αφού αυξάνονται τα έσοδα απο φόρους (λόγω αυξημένων κερδών των επιχειρήσεων και πρόσθετων εισοδημάτων απο τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους) και περιορίζονται οι δαπάνες για τη στήριξη των ανέργων που θα απορροφηθούν απο τη ΜΧΕ. Μάλιστα, όπως προτείνεται απο τον TADDEI, μέρος αυτού του δημοσιονομικού κέρδους μπορεί να επιστραφεί στις επιχειρήσεις, ώς κίνητρο για ακόμα περισσότερες προσλήψεις μετα απο την εφαρμογή της ΜΧΕ. Μελετητές της Ε.Ε. έλεγξαν το 1990 αυτές τις απόψεις με μια προσομοίωση στο ευρωπαϊκό οικονομετρικό μοντέλο ΕΡΜΗΣ. Ειδικότερα έλεγξαν την περίπτωση εφαρμογής μιας ΜΧΕ απο 39 σε 36 ώρες την εβδομάδα (μείωση κατα 7,6%), χωρίς μείωση αποδοχών, με προϋπόθεση όμως την παράλληλη αύξηση του χρόνου χρήσης του παραγωγικού εξοπλισμού απο 39 σε 54 ώρες την εβδομάδα (αύξηση κατα 38,5%). Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ήταν τα ακόλουθα: - αύξηση της απασχόλησης κατα 1% περίπου σε μια πενταετία - πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ με ελάχιστο +1% (για το Βέλγιο, που ήδη είχε προχωρήσει στη μεγαλύτερη ΜΧΕ ολόκληρης της Ευρώπης κατα την τελευταία 20ετία) και μέγιστο +2,3% (για την Ιταλία). Τα πραγματικά αποτελέσματα σε κάθε χώρα δεν αντιστοιχούν, βέβαια, στα δεδομένα του θεωρητικού μοντέλου. Στην πραγματικότητα αυτά εξαρτώνται: απο την υπάρχουσα, πριν απο την εφαρμογή της ΜΧΕ, διάρκεια αξιοποίησης του παραγωγικού εξοπλισμού, (αν είναι ήδη υψηλή, τα περιθώρια παραπέρα επιμήκυνσής της μπορεί να είναι περιορισμένα ή και απαγορευτικά) απο το βαθμό απασχόλησης αυτού του εξοπλισμού πριν απο την εφαρμογή της ΜΧΕ. (Εαν ο εξοπλισμός ήδη απασχολείται πλήρως, θα υπάρξουν πιέσεις τόσο για επιμήκυνση του χρόνου αξιοποίησής του, όσο και για νέες προσλήψεις) απο την τεχνική δυνατότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και διαχείρισης της παραγωγής για την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα απο το είδος του προϊόντος. Λ.χ. οι υπηρεσίες δεν μπορούν να παράγονται σε οποιοδήποτε χρόνο και να αποθεματοποιούνται ώστε να διατεθούν αργότερα στον καταναλωτή. Επομένως ο χρόνος παραγωγής και λειτουργίας των αντίστοιχων επιχειρήσεων εξαρτάται καθοριστικά απο τις συνήθειες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του πελάτη. απο τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής χωρίς άλλες επιβαρύνσεις στις υποδομές και στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, απο τη δυνατότητα διοχέτευσης/ απορρόφησης της αυξημένης παραγωγής απο την αγορά. Η ζήτηση αρκετών προϊόντων δεν είναι αποκλειστικά συνάρτηση της βελτιωμένης ανταγωνιστικότητάς τους με βάση το κόστος. Ετσι, είναι πιθανόν ένα σχετικά φθηνότερο, μετα τη ΜΧΕ, προϊόν, να μην έχει την απαιτούμενη απο το θεωρητικό μοντέλο αύξηση ζήτησης, λόγω ελλείψεων στην ποιότητα (που μπορεί να ενταθούν λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου χρήσης του παραγωγικού εξοπλισμού), λόγω μειονεκτημάτων της επιχείρησης σε τεχνικές διάθεσης και σε σημεία πώλησης (δίκτυο), λόγω υστέρησης σε αξιοπιστία/φήμη, πρωτοτυπία ή και καινοτομικότητα του προϊόντος.

10 Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, λίγες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμοσθούν στη ΜΧΕ με απλή επιμήκυνση του χρόνου χρήσης του υπάρχοντος εξοπλισμού, οργανώνοντας λ.χ. την εργασία σε διαδοχικές ομάδες (βάρδιες, πλήρους ή και μερικής απασχόλησης ). Αυτή η λύση είναι σχετικά εύκολη για επιχειρήσεις κυρίως της μεταποίησης που ήδη εφαρμόζουν βάρδιες, αλλα είναι αρκετά συνθετότερη έως απαγορευτική για τις υπόλοιπες, ιδίως για τις επιχειρήσεις του τριτογενούς, αφού απαιτεί συνολική αναδιοργάνωση της παραγωγής και της εργασίας. Η αμυντική προσαρμογή της επιχείρησης στη ΜΧΕ (δηλαδή η προσαρμογή με απλή επιμήκυνση του χρόνου χρήσης του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού, επιτάχυνση της απαξίωσής του και αύξηση των δαπανών συντήρησης -διατήρησής του σε συνεχή ετοιμότητα), προσαρμογή που εξετάσαμε στα προηγούμενα, είναι μόνο μια απο τις πιθανές εκδοχές προσαρμογής της στη νέα κατάσταση. Μια άλλη εκδοχή, που ισχύει κυρίως σε περίπτωση αιφνιδιασμού της επιχείρησης απο μια απότομη εφαρμογή εκτεταμένης ΜΧΕ, είναι η δημιουργία πρόσκαιρων και γενικά ασταθών νέων θέσεων εργασίας, η εξωτερίκευση των πρόσθετων αναγκών της (για την οποία μιλήσαμε ήδη) ή ακόμα και η μείωση της παραγωγής και του μεριδίου της στην αγορά, χωρίς άλλη επίπτωση στην απασχόληση ή στη χρήση του παραγωγικού της δυναμικού. Η επιθετική εκδοχή προσαρμογής της επιχείρησης στη ΜΧΕ, -κάτι που αποτελεί σήμερα και τον κανόνα μετα την πρώτη, συνήθως μεταβατική της αντίδραση -, είναι ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού της εξοπλισμού, με νέες επενδύσεις και με επιτάχυνση της εισαγωγής νέων μεθοδων και τεχνολογιών, που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο μέγεθος της απασχόλησης και στην οργάνωση της εργασίας. Επειδή οι επενδύσεις αυτές εντείνουν κατα κανόνα την υποκατάσταση κεφαλαίου σε εργασία και εντατικοποιούν την παραγωγή, μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις όχι μόνο ν αντισταθμίσουν πλήρως, αλλα και να υπερκεράσουν τα όποια θετικά αποτελέσματα της ΜΧΕ στην απασχόληση. Αυτές οι πρόσθετες, εκσυγχρονιστικές επενδύσεις συνεπάγονται και ανάλογο πρόσθετο κόστος για την επιχείρηση, κόστος που πολλές φορές η επιχείρηση υποκινείται ν αναλάβει: απο την εμφανή ανάγκη να διασφαλισθεί ο απαιτούμενος για την απασχόληση των πρόσθετων εργαζόμενων νέος εξοπλισμός. Οπως είναι γνωστό, σε κάθε επιχείρηση υπάρχει ορισμένος βαθμός συμπληρωματικότητας παραγωγικού εξοπλισμού και θέσεων εργασίας, συμπληρωματικότητας που εντείνεται όταν δεν είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου εργασίας και η οργάνωση της παραγωγής σε εναλλασσόμενες και μη επικαλυπτόμενες βάρδιες. επειδή προσδοκά να περιορίσει ή και ν αντισταθμίσει το κόστος εφαρμογής της ΜΧΕ, με τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής, με την υποκατάσταση κεφαλαίου σε εργασία, με την απαλλαγή της απο πλεονάζον ή ακατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό κλπ. επειδή ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασίες και επενδύσεις γενικότερης αναδιοργάνωσης, εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού της, τις οποίες έχει κάθε λόγο να επιταχύνει, διότι ήδη πιέζεται απο τον ανταγωνισμό, επειδή θεωρεί ευνοϊκή τη συγκυρία (θετικές προοπτικές της αγοράς και της ζήτησης για τα προϊόντα της ) επειδή διαθέτει τα απαραίτητα γι αυτό το σκοπό κεφάλαια, λχ. απο συσσωρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων

11 5. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Η μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών επιβαρύνει το μεταβλητό κόστος εργασίας, δηλαδή το κόστος εκείνο που μεταβάλλεται ανάλογα με την παρεχόμενη ποσότητα εργασίας και το επίπεδο παραγωγής που προκύπτει απο την εργασία αυτή. Εκτός όμως απο την επιβάρυνση του μεταβλητού κόστους εργασίας, η ΜΧΕ αυξάνει, κατα κανόνα και το πάγιο κόστος της εργασίας (κόστος πρόσληψης, εκπαίδευσης, διαχείρισης του πρόσθετου ανθρώπινου δυναμικού). Ο αντίλογος στο επιχείρημα της πρόσθετης επιβάρυνσης του πάγιου κόστους εργασίας είναι ότι τα πρόσθετα οφέλη της ΜΧΕ (σε όρους παραγωγικότητας - αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού της εργασίας) αντισταθμίζουν κατα κανόνα την αύξηση του πάγιου κόστους διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρόβλημα περιπλέκεται απο το ότι, σε περιόδους παρατεταμένης λιτότητας, ελάχιστοι εργαζόμενοι έχουν την πολυτέλεια να προτιμούν περισσότερο ελεύθερο χρόνο αντι της αύξησης (πόσο μάλλον της διατήρησης) της αγοραστικής τους δύναμης. Δεν είναι άλλωστε σπάνιες, ούτε αδικαιολόγητες οι προσπάθειες προβολής και εκμετάλλευσης της ΜΧΕ απο εργαζόμενους ή ακόμα και απο συνδικάτα, όχι τόσο για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους ανέργους και στους συναδέλφους τους που κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους, αλλα κυρίως για ν αυξήσουν το εισόδημά τους με πρόσθετες υπερωρίες ή/και με παράλληλη (δεύτερη -τρίτη) απασχόληση. Στην πρώτη περίπτωση (υπερωρίες), το αποτέλεσμα της ΜΧΕ στην απασχόληση είναι μηδενικό. Απλά οι ήδη εργαζόμενοι καταφέρνουν ν αποσπάσουν μια έμμεση αύξηση των αποδοχών τους, ενθαρρύνοντας την επιχείρηση να χρησιμοποιήσει περισσότερο την υπερωριακή απασχόληση. Η αποφυγή της εκτόνωσης μιας ΜΧΕ αποκλειστικά με υπερωρίες, (εκτόνωσης που αρκετές φορές αποτελεί την κλασική μεταβατική λύση για τις επιχειρήσεις, αντί αυτές να δεσμευτούν με νέες προσλήψεις ή με ευρύτερες επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της εργασίας) προϋποθέτει εγρήγορση και λήψη ειδικών μέτρων, τόσο απο τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και απο την Πολιτεία Η αποφυγή της εκτροπής της ΜΧΕ απο το σκοπό της και της μετατροπής της σε μέσο ενθάρρυνσης της πρόσθετης - πολλαπλής ή συμπληρωματικής απασχόλησης των ήδη απασχολούμενων, αντι των ανέργων, είναι ακόμα δυσκολότερη. Εχει δειχθεί ότι οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη μια απασχόληση ανταγωνίζονται άνισα στην αγορά τους ανέργους, γιατι είναι πρόθυμοι να εργασθούν με ευέλικτους όρους, χωρίς να επιβαρύνουν τον εργοδότη με ασφαλιστικές εισφορές ή και άλλες δαπάνες διαχείρισης και επιμόρφωσης. Είναι πιο έμπειροι, είναι καλύτερα δικτυωμένοι στην αγορά εργασίας - κάτι που ισχύει ιδιαίτερα τόσο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο και για τους αντίστοιχους συνταξιούχους - και στοιχίζουν φθηνότερα για τον δεύτερο εργοδότη τους. Ολα τα παραπάνω, για ν αντιμετωπισθούν, προϋποθέτουν: ειδικές ρυθμίσεις ελέγχου και περιορισμού της παράλληλης αγοράς εργασίας, της πολυθεσίας και της περι αυτήν παραοικονομικής, κατα κανόνα, πρακτικής (αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, φοροδιαφυγή κλπ) εργοδοτών και εργαζομένων επαρκείς αμοιβές για πλήρη και κατα το δυνατόν αποκλειστική απασχόληση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην καταφεύγουν σε διεξόδους πρόσθετης απασχόλησης για τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους, σε διεξόδους που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο ενδιαφέρον και στην απόδοσή τους στην κύρια απασχόληση, στον ελεύθερο χρόνο, στη δυνατότητα ομαλής κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής κλπ

12 ειδικά κίνητρα (συμπλήρωση εισοδήματος) με επιδότηση απο την Πολιτεία των ίδιων των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων που εργάζονται με μερική απασχόληση ή/και σε κοινωφελείς δραστηριότητες, για όσο διάστημα δεν μπορούν να βρούν εργασία με πλήρη απασχόληση ή σε άλλο τομέα. Στην πράξη, η προθυμία και η αντικειμενική δυνατότητα των ήδη απασχολούμενων να δείξουν αλληλεγγύη στους ανέργους δεν είναι ίδια για τους χαμηλόμισθους και τους υψηλόμισθους, ούτε αρκετή ώστε να μεγιστοποιηθεί η προστασία ή και η δημιουργία πρόσθετης απασχόλησης μεσω της ΜΧΕ. Ακόμα, η πρακτική έχει δείξει ότι τουλάχιστον οι εργαζόμενοι δέχονται πολύ ευκολότερα μια δημοσιοποίηση του κόστους αντιμετώπισης της ανεργίας (λ.χ. με επιβολή πρόσθετων φόρων απο το κράτος), παρα την άμεση οικονομική θυσία μεσω μιας ΜΧΕ που θα οδηγεί σε μείωση μισθού,σε μείωση υπερωριών, προσδοκόμενων αυξήσεων κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα, με δεδομένους τους στόχους, τη φιλοσοφία και τις δεσμεύσεις του Προγράμματος Σύγκλισης, το Κράτος είναι πολύ λιγότερο πρόθυμο και ικανό να ενισχύσει με έξοδά του, ακόμα και με αύξηση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, πρακτικές ΜΧΕ και μοιράσματος της εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών. Μ αυτά τα δεδομένα και αξιοποιώντας τα μέχρι σήμερα διεθνή ερευνητικά δεδομένα, καθώς και την αντίστοιχη συλλογική εμπειρία και πρακτική, τα μέρη θα πρέπει ν αναζητήσουν μέσα απο διαπραγματεύσεις ή και τριμερείς συμφωνίες ειδικές λύσεις και συγκεκριμένους όρους : ελεγχόμενης και κοινά αποδεκτής εφαρμογής της ΜΧΕ, με ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και ορισμένων παρενεργειών της, που επισημάνθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, αλλα και με μεγιστοποίηση των όποιων θετικών της επιδράσεων στην απασχόληση ενθάρρυνσης της ΜΧΕ και της προστασίας ή και της αύξησης της απασχόλησης που προκύπτει απο αυτήν, με κατάλληλες ενισχύσεις απο το Κράτος, στο βαθμό που το τελευταίο εξοικονομεί, μέσω της ΜΧΕ, δαπάνες επιδότησης -επανένταξης των ανέργων και αυξάνει τα φορολογικά - ασφαλιστικά του έσοδα απο κάθε πρόσθετη απασχόληση.

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ

2. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ Η διεκδίκηση ή η προβολή απο διάφορες πλευρές της αναγκαιότητας μείωσης του χρόνου εργασίας είχε ανέκαθεν πολύ διαφορετικές θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην ανεργία των ντόπιων που οφείλεται στη μετανάστευση αλλοδαπών, γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία Βιογραφικό σημείωμα Η Ζιζή Σαλίμπα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) και διδακτορικό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη

Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη 1 Γενική είναι η παραδοχή ότι η οικονοµική και η κοινωνική ανάπτυξη είναι αλληλένδετες µε το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η αύξηση του αριθµού των εκπαιδευοµένων αποτελεί µέσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 1.Ερώτηση: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλευράς. Εύκολος κοινοβουλευτικός ρόλος; Απάντηση: Ρόλος εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ με θέμα : «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Αίθουσα Παλαιάς Βουλής Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (Θ.Κ.) ΙΙ Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Πρόεδρος Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα για την καταναλωτική συμπεριφορά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Γιώργος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευρήματα για την καταναλωτική συμπεριφορά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Γιώργος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευρήματα για την καταναλωτική συμπεριφορά σε συνθήκες οικονομικής κρίσης Γιώργος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έρευνα Ποσοτική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Ομάδα έρευνας: Σταματόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα