ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

Transcript

1 ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1. Γενική Τοποθέτηση του ζητήματος. Θεωρητικά, κάθε μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες σε απασχόληση, οι οποίες: α) θα διασώσουν ήδη απειλούμενες θέσεις εργασίας, σε περίπτωση που: υπάρχει συνεχής διαδικασία υποκατάστασης κεφαλαίου σε εργασία στην επιχείρηση -λ.χ. εισαγωγή αυτοματισμών στην παραγωγή και διανομή του προίόντος / υπηρεσίας της επιχ/σης μειώνεται η ζήτηση και συρρικνώνονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης β) θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, στην περίπτωση που : οι ανάγκες πρόσθετης απασχόλησης υπεραντισταθμίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις απο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών- τεχνολογικών αυτοματισμών, ή/και τη μείωση της ζήτησης και της δραστηριότητας της επιχείρησης, η προστατευτική επίδραση της μείωσης του χρόνου εργασίας στην απασχόληση ενισχύεται παραπέρα απο μια ανοδική ζήτηση για τα προϊόντα της επιχείρησης Η βιβλιογραφία και η διεθνής εμπειρία δείχνουν ότι η μείωση της εβδομαδιαίας διάρκειας της εργασίας είναι μια απο τις πιο αποτελεσματικές μορφές μείωσης του χρόνου εργασίας, όταν το ζητούμενο είναι η προστασία της υπάρχουσας απασχόλησης ή/και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οταν, αντίθετα, η μείωση εκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα (μήνα, έτος, ή και σύνολο επαγγελματικής ζωής του εργαζόμενου) και δεν είναι ιδιαίτερα απότομη και σημαντική, τότε η επιχείρηση έχει κατα κανόνα τη δυνατότητα να την απορροφήσει ευκολότερα, με αναδιοργάνωση της εργασίας και αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δημιουργήσει αξιόλογες ανάγκες για πρόσθετη απασχόληση. Η επίπτωση της μείωσης της εβδομαδιαίας διάρκειας της εργασίας σε 35 ώρες στην απασχόληση πρέπει ωστόσο να εξετασθεί : στο επίπεδο του συγκεκριμένου κλάδου ή/και της επιχείρησης, με βάση τα ιδιαίτερα τεχνικο-οργανωτικά χαρακτηριστικά και τη φύση της δραστηριότητας που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο κλάδο ή/και επιχείρηση. με μια δυναμική προσέγγιση τουλάχιστον 5ετίας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν αρκεί μια απλή συγκριτική στατική μέτρηση της απασχόλησης πριν και αμέσως μετα την εφαρμογή του 35ωρου. Αντίθετα επιβάλλεται η διαχρονική παρακολούθηση των επιπτώσεών της, ώστε να έχουν στο μεταξύ λειτουργήσει και εκδηλωθεί πλήρως όλοι οι θετικοί και οι αρνητικοί παράγοντες της σχέσης μείωση χρόνου εργασίας -απασχόληση. Πρόσθετος λόγος γι αυτό ( και εύλογη διεκδίκηση των συνδικάτων) είναι η διασφάλιση ότι οι θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν ή δημιουργήθηκαν στην αρχή, δεν αποτελούν μια πρόσκαιρη ή μεταβατική απόρροια της μείωσης του χρόνου εργασίας, που θ απορροφηθεί, θα εκμηδενιστεί ή που θ ανατραπεί πλήρως στη συνέχεια, αλλα ένα σχετικά σταθερό και βιώσιμο θετικό αποτέλεσμα στην απασχόληση. Αποτέλεσμα ικανό να επιβιώσει και μετα τις αναδιοργανώσεις της εργασίας που ακολουθούν τις πρώτες -κατα κανόνα αμυντικές και προσωρινές- προσαρμογές της επιχείρησης στη μείωση του χρόνου εργασίας. λαμβάνοντας υπ όψιν όλους τους παράγοντες που επιδρούν στο επίπεδο της επιχείρησης, του κλάδου ή και ολόκληρης της οικονομίας. Τα παραπάνω δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα δυσχερείς και επιστημονικά ευάλωτες οι γενικές μαθηματικές σχηματοποιήσεις της σχέσης μείωση χρόνου εργασίας -απασχόληση. Πολύ λιγότερο επαρκούν, στην περίπτωση

2 αυτή, απλοϊκές προσεγγίσεις της ίδιας σχέσης, με βάση την απλή μέθοδο των τριών. Η θεωρία και η πρακτική εφαρμογή της μείωσης του χρόνου εργασίας έχουν δείξει ότι μιά μείωση της εβδομαδιαίας διάρκειας της εργασίας λ.χ. κατα 10% δεν θα οδηγήσει σε αύξηση των αναγκών απασχόλησης κατα 10%, αλλα σε μια αρκετά μικρότερη (και σε οριακές περιπτώσεις, σε καμμία) αύξηση. Το ακριβές μέγεθος αυτής της αύξησης εξαρτάται απο μια σειρά παραγόντων, που μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά ή ανασχετικά στην αύξηση της απασχόλησης.

3 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. - Η εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας (απορροφά μέρος της θετικής επίπτωσης της Μ.Χ.Ε. στην απασχόληση) - Η εντατικοποίηση της εργασίας (απορροφά μέρος της θετικής επίπτωσης στην απασχόληση) - Η φύση της παραγωγής και της εργασίας (παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών, ανάγκες σε εξειδικευμένη ή ανειδίκευτη εργασία, μεγαλύτερη ή μικρότερη εξάρτηση του αποτελέσματος απο τη διάρκεια παρουσίας του εργαζόμενου), η οργάνωση και η δυνατότητα αναδιοργάνωσης της εργασίας με αναπροσδιορισμό, επέκταση ή νέο καταμερισμό των εργασιακών καθηκόντων. Η θετική επίπτωση στην απασχόληση είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο εγγύτερα βρισκόμαστε στη σφαίρα της υλικής παραγωγής (βιομηχανία) και της ανειδίκευτης εργασίας. Αντίθετα, είναι σημαντικά μικρότερη (μέχρι και 1/3 της προηγούμενης) στις υπηρεσίες, σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και σε χώρους ευρείας εφαρμογής της Πληροφορικής. - Η διαιρετότητα των συγκεκριμένων παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Οσο μεγαλύτερη είναι η αδιαιρετότητα αυτών των π.σ. (επομένως και η πρόσθετη αύξηση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης), τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι και η τάση εκτόνωσης της μείωσης του χρόνου εργασίας με υπερωρίες του υπάρχοντος προσωπικού ή με εξωτερίκευση των νέων παραγωγικών αναγκών σε τρίτες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της θετικής επίπτωσης της απασχόλησης στο επίπεδο της επιχείρησης. - Η υφιστάμενη κατάσταση της απασχόλησης στη φάση εφαρμογής της μείωσης του χρόνου εργασίας. (πτωτική ή αυξητική τάση της απασχόλησης). Εχει δειχθεί ότι η θετική επίπτωση της μείωσης του χρόνου εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερη για τη διάσωση απειλούμενων θέσεων εργασίας, παρα για τη δημιουργία πρόσθετης απασχόλησης και νέων θέσεων εργασίας. - Η χρονική κλιμάκωση της μείωσης (απότομη - σταδιακή). Κατα κανόνα, η απότομη μείωση του χρόνου εργασίας, αν είναι ανεκτή στην επιχείρηση απο άποψη κόστους, έχει μεγαλύτερο θετικό αποτέλεσμα στην απασχόληση σε σχέση με μια σταδιακή μείωση, που η επιχείρηση μπορεί να την απορροφήσει πιο ανώδυνα και εκ των ενόντων. - Η συμπληρωματικότητα που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στον παραγωγικό εξοπλισμό - υποδομή παραγωγής και τις θέσεις εργασίας. Απο αυτήν εξαρτάται η δημιουργία πρόσθετων αναγκών επένδυσης σε νέο εξοπλισμό και χώρους παραγωγής (πρόσθετο εκσυγχρονιστικό κόστος της μείωσηςτου χρόνου εργασίας) ή η επιλογή της εντατικότερης χρήσης (αλλα και της ταχύτερης απαξίωσης) του υφιστάμενου εξοπλισμού της επιχείρησης, λ.χ. με βάρδιες, χωρίς νέες επενδύσεις ή εκσυγχρονισμό της στο άμεσο μέλλον. Και οι δύο μορφές περιορίζουν τη δημιουργία απασχόλησης, λόγω της περαιτέρω αύξησης της παραγωγικότητας (αυτή τη φορά του κεφαλαίου), αλλα και μέσα απο την εντεινόμενη υποκατάσταση κεφαλαίου σε εργασία, ώς συνέπεια των επενδύσεων σε σύγχρονο εξοπλισμό. - Η επίπτωση της μείωσης στο μεταβλητό κόστος (ωρομίσθιο, προσαυξήσεις υπερωριών) και στο πάγιο κόστος της εργασίας (έξοδα πρόσληψης, εκπαίδευσης, διαχείρισης πρόσθετου προσωπικού), ανάλογα και με την εξέλιξη των συνολικών αποδοχών των εργαζόμενων (μείωση χρόνου εργασίας με περικοπή ή χωρίς περικοπή αποδοχών). - Η αγοραστική δύναμη και οι επιλογές των εργαζομένων ανάμεσα σε υψηλότερο εισόδημα (διατήρηση μισθού, μελλοντικών αυξήσεων, προσαυξήσεων, αμοιβών απο υπερωρίες ή/και απο δεύτερη απασχόληση) και σε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Οσο μεγαλύτερη είναι η προτίμηση του υπάρχοντος προσωπικού για μεγαλύτερο εισόδημα, τόσο μικρότερη αναμένεται να είναι και η θετική επίπτωση της μείωσης του χρόνου εργασίας στην

4 απασχόληση - Η εφαρμοζόμενη κρατική πολιτική, η ύπαρξη άμεσων ή έμμεσων επιδοτήσεων και άλλων εργαλείων άσκησης πολιτικής για την κάλυψη μέρους του κόστους, τον έλεγχο και την ενίσχυση των θετικών αποτελεσμάτων της μείωσης του χρόνου εργασίας στην απασχόληση. Οσο ισχυρότερα τα κίνητρα, η εποπτεία της εφαρμογής και η κάλυψη τουλάχιστον μέρους του κόστους της μείωσης του χρόνου εργασίας, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι και η θετική της επίπτωση στην απασχόληση. Τα παραπάνω δείχνουν την καθοριστική σημασία του παραγωγικού χώρου, του συγκεκριμένου τρόπου, του χρόνου, των συνθηκών και της συγκυρίας εφαρμογής της μείωσης του χρόνου εργασίας.

5 3. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μ.Χ.Ε.) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Απο εμπειρικές έρευνες αλλα και απο την τρέχουσα πρακτική έχει διαπιστωθεί ότι κάθε μείωση του χρόνου εργασίας οδηγεί σε βελτίωση της παραγωγικότητας. Ομως, ακριβώς αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας περιορίζει, συχνά σε καθοριστικό βαθμό, την αποτελεσματικότητα της ΜΧΕ για την προστασία ή/και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Λ.χ. έρευνες του Ε. DENISON στις ΗΠΑ για την επίπτωση της ΜΧΕ απο 48 ώρες/εβδομάδα σε 40, έδειξαν ότι η μείωση αυτή είχε κατα 50% μειωμένο αποτέλεσμα λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας και κατα 10% επιπλέον μείωση του θετικού αποτελέσματος στην απασχόληση, λόγω του περιορισμού των απουσιών των εργαζόμενων. Στην περίπτωση αυτή, το 60% της ΜΧΕ απορροφήθηκε απο την αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να αυξηθεί η απασχόληση. Το αποτέλεσμα αυτό είναι θεωρητικό, διότι δεν έχουν συνυπολογισθεί και άλλοι παράγοντες (κόστους, παραγωγικής αναδιάρθρωσης κλπ) που μπορεί να μείωσαν ακόμα περισσότερο την τελική θετική επίδραση της ΜΧΕ στην απασχόληση. Ανάλογα ήταν τα ευρήματα ερευνών του Commissariat General au Plan της Γαλλίας και συνολικών οικονομετρικών εφαρμογών για την περίπτωση της Γαλλίας, με το μοντέλο DMS Η διαφοροποιημένη επίδραση των λοιπών παραγόντων που επιδρούν στη σχέση ΜΧΕ - Απασχόληση (και ιδίως η επίδραση του παράγοντα παραγωγικότητα ) φαίνεται και απο τη διαφορετική επίπτωση που είχαν στο τρίπτυχο παραγωγή - παραγωγικότητα - απασχόληση οι ΜΧΕ που εφαρμόσθηκαν κατα καιρούς στη Γαλλία. Ειδικότερα: η μαζική, υποχρεωτική και απότομη μείωση του χρόνου εργασίας στις 40 ώρες/εβδομάδα το 1936 (ΜΧΕ 20%) είχε σαν συνέπεια 7% μείωση της παραγωγής, 3% βελτίωση της παραγωγικότητας και 10% αύξηση της απασχόλησης. η γενική και υποχρεωτική μείωση του χρόνου εργασίας το 1982 κατα 2,5%, είχε σαν συνέπεια 2% αύξηση της παραγωγικότητας και μόνο 0,5% αύξηση της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας. Η παραγωγή δεν επηρεάστηκε απο τη ΜΧΕ αυτή. η προαιρετική, τέλος, μείωση του χρόνου εργασίας απο 39 σε 35 ώρες (ΜΧΕ 10%) μέσα απο συμβάσεις αλληλεγγύης σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις το 1983 κ.ε. είχε ώς συνέπεια, στις επιχειρήσεις αυτές, 5% αύξηση της παραγωγικότητας και 5% αύξηση της απασχόλησης. Παλαιότερη έρευνα των γαλλικών συνδικάτων (CFDT, 1979) έδειξε ότι ο βαθμός απορρόφησης (επομένως και περιορισμού) της θετικής επίπτωσης μιας ΜΧΕ στην απασχόληση, λόγω αύξησης της παραγωγικότητας, διαφοροποιείται ανάλογα με : τον κλάδο ή τον τομέα παραγωγής τις ειδικότητες /επαγγελματικές κατηγορίες στις οποίες εφαρμόζεται η ΜΧΕ Πιο συγκεκριμένα, δείχθηκε ότι : α) όσο μεγαλύτερη η εξειδίκευση της εργασίας, τόσο πιο περιορισμένη και η θετική επίπτωση της ΜΧΕ στην απασχόληση. Λ.χ. για κάθε 1% μείωσης του χρόνου εργασίας, εκτιμήθηκε ότι θα είχαμε δημιουργία πρόσθετης απασχόλησης - 0,8% στους ανειδίκευτους εργάτες, αλλα μόνο - 0,39% στις θέσεις ανωτέρων στελεχών

6 - 0,44% στους απλούς υπαλλήλους β) για κάθε 1% μείωσης του χρόνου εργασίας εκτιμήθηκε ότι θα είχαμε δημιουργία πρόσθετης απασχόλησης: - 0,7% κατα μέσο όρο στη βιομηχανία - 0,23% (μόνον) στις Τράπεζες και τις ασφάλειες - 0,6% στο σύνολο της οικονομίας Η μικρότερη θετική επίπτωση της ΜΧΕ στους χώρους του εμπορίου, των υπηρεσιών κλπ. σε σχέση με τη βιομηχανία, ερμηνεύεται εν μέρει τόσο απο τις διαφορετικές ανάγκες τους σε εξειδικευμένη εργασία, όσο και απο τα διαφορετικά αποθέματα παραγωγικότητας που υπάρχουν σε κάθε κλάδο, μονάδα ή/και θέση εργασίας. Ας σημειωθεί ότι οι παραπάνω εκτιμήσεις της CFDT αντιστοιχούν σε θεωρητικά μέγιστα, γιατι δεν έλαβαν υπ όψιν παράγοντες κόστους ή άλλους παράγοντες που μειώνουν την έκταση δημιουργίας απασχόλησης μετα απο ΜΧΕ. Η αύξηση της παραγωγικότητας που κατα κανόνα ακολουθεί τη ΜΧΕ δεν έρχεται απο το πουθενά. Οφείλεται στον εξορθολογισμό της παραγωγής, στην ανακατανομή της εργασίας και την πληρέστερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, στον περιορισμό των νεκρών χρόνων και των απουσιών του προσωπικού, αλλα και σε μια συνήθως αναπόφευκτη αύξηση της έντασης της εργασίας (εντατικοποίηση).

7 4. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μέχρι τώρα δεν αναφερθήκαμε ειδικά στο άμεσο και στο έμμεσο κόστος εφαρμογής της ΜΧΕ απο την επιχείρηση. Αυτό το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδίως όταν μιλάμε για ΜΧΕ η οποία: είναι σημαντική εφαρμόζεται απότομα (δεν υπάρχει χρόνος σταδιακής απορρόφησής της απο την επιχείρηση) δεν αντισταθμίζεται, μερικά ή ολικά, απο ανάλογη περικοπή των αμοιβών των εργαζόμενων (ΜΧΕ χωρίς μείωση αποδοχών). Οπως είδαμε μέχρι τώρα, οι επιχειρήσεις έχουν πολλούς τρόπους προσαρμογής σε μια τέτοια ΜΧΕ. Αυτό δείχθηκε και απο πολυάριθμες επιτόπιες έρευνες και αναλύσεις περιπτώσεων που αναφέρονται στη γαλλική βιβλιογραφία της δεκαετίας του 1980, όταν η διεκδίκηση του 35ωρου είχε έλθει στο προσκήνιο των σχετικών συζητήσεων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού L Usine Nouvelle που έγινε στη γαλλική βιομηχανία το 1978, σε δείγμα 526 επιχειρήσεων, καταγράφησαν οι ακόλουθες πιθανές αντιδράσεις τους σε μια προβλεπόμενη μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας κατα μια ώρα (μείωση 2,5%), χωρις μείωση αποδοχών : α) Ως προς την απασχόληση Καμμία επίπτωση 50,8% του συνόλου Νέες προσλήψεις 17,1% Προσωρινή χρήση εκτάκτων 14,4% Υπερωρίες 13,9% Μείωση προσωπικού 1,9% Δεν απάντησαν 7 % β) Ως προς τη χρήση του παραγωγικού εξοπλισμού. Καμμία επίπτωση 44,1% Αύξηση ρυθμού παραγωγής μηχ/των 14,1% Αύξηση χρόνου χρήσης ορισμένων μηχ/των, εισάγοντας ή επεκτείνοντας την εργασία σε βάρδιες 8,6% Επαναχρησιμοποίηση παλιών μηχ/των 1,5% Επενδύσεις σε νέο, πιο παραγωγικό εξοπλισμό 23,8% Δεν απάντησαν 7,8% Ισως να ξενίζει το υψηλό ποσοστό απαντήσεων των επιχειρήσεων, για τις οποίες μια ΜΧΕ 2,5% δεν θα είχε επίπτωση στη χρήση του παραγωγικού εξοπλισμού και στην απασχόληση. Αυτή η αντίδραση, πέραν του ότι υποδηλώνει την ύπαρξη υποαπασχολούμενων αποθεμάτων εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού, συνδέεται και με την τότε συγκυρία στη γαλλική βιομηχανία. Ειδικότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, που έγινε η έρευνα, δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία εξορθολογισμού και αναδιάρθρωσης της παραγωγής, ώστε να έχουν ήδη ελαχιστοποιηθεί ή εξαφανιστεί τυχόν πλεονάσματα εργασίας και υποαπασχολούμενου παραγωγικού δυναμικού, ούτε είχε γενικευθεί η διαδικασία έντονου τεχνικο-οργανωτικού εκσυγχρονισμού που χαρακτηρίζει κυρίως τις δεκαετίες του 1980 και του Ωστόσο, ακόμα και κάτω απο αυτές τις συνθήκες, απο την έρευνα προέκυψε ότι μια σχετικά περιορισμένη ΜΧΕ, της τάξης του 2,5%, χωρίς μείωση αποδοχών,

8 απορροφάται κατα μεγάλο μέρος της σχετικά εύκολα, χωρίς καμμιά επίπτωση στην απασχόληση ή στη χρήση του παραγωγικού εξοπλισμού, δημιουργεί μόνιμες νέες θέσεις εργασίας μόνο στο 17,1% των περιπτώσεων (και 14,4% προσωρινές), απορροφάται, στο 13,9% των περιπτώσεων, με υπερωρίες των ήδη απασχολουμένων δημιουργεί ανάγκες επέκτασης /εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού στο 23,8% των περιπτώσεων επιλογές αύξησης του χρόνου χρήσης του παραγωγικού εξοπλισμού με την εισαγωγή ή την επέκταση της εργασίας σε βάρδιες, καταγράφηκαν σε σχετικά περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων (8,6% του συνόλου ). Με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι τυχαίο ότι η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στη Γαλλία απο 40 σε 39 ώρες την εβδομάδα (μείωση 2,5%) χωρίς μείωση αποδοχών οδήγησε, σύμφωνα με συνολικές εκτιμήσεις της INSEE, σε αύξηση της απασχόλησης μόνο κατα 0,2-0,4%. Το περιορισμένο αποτέλεσμα αυτής της ΜΧΕ στην απασχόληση αποδόθηκε σε δύο βασικούς παράγοντες: είτε οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύθηκαν κατα κύριο λόγο υπάρχοντα αποθέματα παραγωγικότητας της εργασίας χωρίς να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις (αύξησαν, δηλαδή, την ένταση της εργασίας) είτε οι επιχειρήσεις προτίμησαν ν αποφύγουν την αύξηση της απασχόλησης εξαιτίας της επιβάρυνσης που αυτή θα είχε στο μοναδιαίο κόστος παραγωγής τους, με αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την παραγωγή τους, επομένως και στην ίδια την απασχόληση. Και στις δύο περιπτώσεις, η ΜΧΕ που υποτίθεται ότι θα οδηγούσε σε ένα ουδέτερο μοίρασμα του συνολικού όγκου της εργασίαςανάμεσα σε περισσότερους εργαζόμενους, οδήγησε σε συρρίκνωση του συνολικού όγκου της εργασίας (εαν αυτός μετρηθεί σε ώρες εργασίας όλων των απασχολούμενων στην οικονομία).εξίσου απογοητευτικά αποτελέσματα για την απασχόληση διαπιστώθηκαν και στις περιπτώσεις εφαρμογής της ΜΧΕ χωρίς μείωση αποδοχών, αλλα με αντάλλαγμα μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έκθεση TADDEI για τη μείωση του χρόνου εργασίας με μέγιστο θετικό αποτέλεσμα στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση, (έκθεση που είχε μεγάλη απήχηση στη Γαλλία και στην Ε.Ε κατα τα τέλη της δεκαετίας του 1980), υποστηρίζει ότι η ΜΧΕ είναι εφικτή για την επιχείρηση, επομένως και θετική για τη συνολική απασχόληση, μόνον εαν αυτή συνδυαστεί με επιμήκυνση του χρόνου χρήσης του παραγωγικού εξοπλισμού και με εντατικότερη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού. Σ αυτή την περίπτωση (που φαίνεται να συνιστάται και απο τη μελέτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για το 35ωρο στις βιομηχανικές επιχειρήσεις), εκτιμάται ότι: βελτιώνεται η οικονομική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, η διεύρυνση της παραγωγικής ικανότητας επιτρέπει την αύξηση των πωλήσεων, το μοναδιαίο κόστος παραγωγής μειώνεται, αφού η απόσβεση του κεφαλαίου μοιράζεται σε περισσότερες μονάδες παραγόμενου προϊόντος. Η συνακόλουθη αύξηση των κερδών της επιχείρησης καθιστά δυνατή την απορρόφηση του κόστους των πρόσθετων προσλήψεων για την επιμήκυνση του χρόνου αξιοποίησης του παραγωγικού εξοπλισμού, αφ ενός, για την αντιμετώπιση του μειωμένου ατομικού χρόνου εργασίας, αφ ετέρου. Οι συνέπειες στο μακροοικονομικό επίπεδο αναμένονται εξίσου θετικές,

9 με συγκράτηση ή και περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων με βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου, με επιτάχυνση της ανάπτυξης και με αύξηση της περιεκτικότητάς της σε εργασία, με βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, αφού αυξάνονται τα έσοδα απο φόρους (λόγω αυξημένων κερδών των επιχειρήσεων και πρόσθετων εισοδημάτων απο τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους) και περιορίζονται οι δαπάνες για τη στήριξη των ανέργων που θα απορροφηθούν απο τη ΜΧΕ. Μάλιστα, όπως προτείνεται απο τον TADDEI, μέρος αυτού του δημοσιονομικού κέρδους μπορεί να επιστραφεί στις επιχειρήσεις, ώς κίνητρο για ακόμα περισσότερες προσλήψεις μετα απο την εφαρμογή της ΜΧΕ. Μελετητές της Ε.Ε. έλεγξαν το 1990 αυτές τις απόψεις με μια προσομοίωση στο ευρωπαϊκό οικονομετρικό μοντέλο ΕΡΜΗΣ. Ειδικότερα έλεγξαν την περίπτωση εφαρμογής μιας ΜΧΕ απο 39 σε 36 ώρες την εβδομάδα (μείωση κατα 7,6%), χωρίς μείωση αποδοχών, με προϋπόθεση όμως την παράλληλη αύξηση του χρόνου χρήσης του παραγωγικού εξοπλισμού απο 39 σε 54 ώρες την εβδομάδα (αύξηση κατα 38,5%). Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ήταν τα ακόλουθα: - αύξηση της απασχόλησης κατα 1% περίπου σε μια πενταετία - πρόσθετη αύξηση του ΑΕΠ με ελάχιστο +1% (για το Βέλγιο, που ήδη είχε προχωρήσει στη μεγαλύτερη ΜΧΕ ολόκληρης της Ευρώπης κατα την τελευταία 20ετία) και μέγιστο +2,3% (για την Ιταλία). Τα πραγματικά αποτελέσματα σε κάθε χώρα δεν αντιστοιχούν, βέβαια, στα δεδομένα του θεωρητικού μοντέλου. Στην πραγματικότητα αυτά εξαρτώνται: απο την υπάρχουσα, πριν απο την εφαρμογή της ΜΧΕ, διάρκεια αξιοποίησης του παραγωγικού εξοπλισμού, (αν είναι ήδη υψηλή, τα περιθώρια παραπέρα επιμήκυνσής της μπορεί να είναι περιορισμένα ή και απαγορευτικά) απο το βαθμό απασχόλησης αυτού του εξοπλισμού πριν απο την εφαρμογή της ΜΧΕ. (Εαν ο εξοπλισμός ήδη απασχολείται πλήρως, θα υπάρξουν πιέσεις τόσο για επιμήκυνση του χρόνου αξιοποίησής του, όσο και για νέες προσλήψεις) απο την τεχνική δυνατότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και διαχείρισης της παραγωγής για την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα απο το είδος του προϊόντος. Λ.χ. οι υπηρεσίες δεν μπορούν να παράγονται σε οποιοδήποτε χρόνο και να αποθεματοποιούνται ώστε να διατεθούν αργότερα στον καταναλωτή. Επομένως ο χρόνος παραγωγής και λειτουργίας των αντίστοιχων επιχειρήσεων εξαρτάται καθοριστικά απο τις συνήθειες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του πελάτη. απο τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής χωρίς άλλες επιβαρύνσεις στις υποδομές και στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, απο τη δυνατότητα διοχέτευσης/ απορρόφησης της αυξημένης παραγωγής απο την αγορά. Η ζήτηση αρκετών προϊόντων δεν είναι αποκλειστικά συνάρτηση της βελτιωμένης ανταγωνιστικότητάς τους με βάση το κόστος. Ετσι, είναι πιθανόν ένα σχετικά φθηνότερο, μετα τη ΜΧΕ, προϊόν, να μην έχει την απαιτούμενη απο το θεωρητικό μοντέλο αύξηση ζήτησης, λόγω ελλείψεων στην ποιότητα (που μπορεί να ενταθούν λόγω της επιμήκυνσης του χρόνου χρήσης του παραγωγικού εξοπλισμού), λόγω μειονεκτημάτων της επιχείρησης σε τεχνικές διάθεσης και σε σημεία πώλησης (δίκτυο), λόγω υστέρησης σε αξιοπιστία/φήμη, πρωτοτυπία ή και καινοτομικότητα του προϊόντος.

10 Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, λίγες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμοσθούν στη ΜΧΕ με απλή επιμήκυνση του χρόνου χρήσης του υπάρχοντος εξοπλισμού, οργανώνοντας λ.χ. την εργασία σε διαδοχικές ομάδες (βάρδιες, πλήρους ή και μερικής απασχόλησης ). Αυτή η λύση είναι σχετικά εύκολη για επιχειρήσεις κυρίως της μεταποίησης που ήδη εφαρμόζουν βάρδιες, αλλα είναι αρκετά συνθετότερη έως απαγορευτική για τις υπόλοιπες, ιδίως για τις επιχειρήσεις του τριτογενούς, αφού απαιτεί συνολική αναδιοργάνωση της παραγωγής και της εργασίας. Η αμυντική προσαρμογή της επιχείρησης στη ΜΧΕ (δηλαδή η προσαρμογή με απλή επιμήκυνση του χρόνου χρήσης του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού, επιτάχυνση της απαξίωσής του και αύξηση των δαπανών συντήρησης -διατήρησής του σε συνεχή ετοιμότητα), προσαρμογή που εξετάσαμε στα προηγούμενα, είναι μόνο μια απο τις πιθανές εκδοχές προσαρμογής της στη νέα κατάσταση. Μια άλλη εκδοχή, που ισχύει κυρίως σε περίπτωση αιφνιδιασμού της επιχείρησης απο μια απότομη εφαρμογή εκτεταμένης ΜΧΕ, είναι η δημιουργία πρόσκαιρων και γενικά ασταθών νέων θέσεων εργασίας, η εξωτερίκευση των πρόσθετων αναγκών της (για την οποία μιλήσαμε ήδη) ή ακόμα και η μείωση της παραγωγής και του μεριδίου της στην αγορά, χωρίς άλλη επίπτωση στην απασχόληση ή στη χρήση του παραγωγικού της δυναμικού. Η επιθετική εκδοχή προσαρμογής της επιχείρησης στη ΜΧΕ, -κάτι που αποτελεί σήμερα και τον κανόνα μετα την πρώτη, συνήθως μεταβατική της αντίδραση -, είναι ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού της εξοπλισμού, με νέες επενδύσεις και με επιτάχυνση της εισαγωγής νέων μεθοδων και τεχνολογιών, που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο μέγεθος της απασχόλησης και στην οργάνωση της εργασίας. Επειδή οι επενδύσεις αυτές εντείνουν κατα κανόνα την υποκατάσταση κεφαλαίου σε εργασία και εντατικοποιούν την παραγωγή, μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις όχι μόνο ν αντισταθμίσουν πλήρως, αλλα και να υπερκεράσουν τα όποια θετικά αποτελέσματα της ΜΧΕ στην απασχόληση. Αυτές οι πρόσθετες, εκσυγχρονιστικές επενδύσεις συνεπάγονται και ανάλογο πρόσθετο κόστος για την επιχείρηση, κόστος που πολλές φορές η επιχείρηση υποκινείται ν αναλάβει: απο την εμφανή ανάγκη να διασφαλισθεί ο απαιτούμενος για την απασχόληση των πρόσθετων εργαζόμενων νέος εξοπλισμός. Οπως είναι γνωστό, σε κάθε επιχείρηση υπάρχει ορισμένος βαθμός συμπληρωματικότητας παραγωγικού εξοπλισμού και θέσεων εργασίας, συμπληρωματικότητας που εντείνεται όταν δεν είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου εργασίας και η οργάνωση της παραγωγής σε εναλλασσόμενες και μη επικαλυπτόμενες βάρδιες. επειδή προσδοκά να περιορίσει ή και ν αντισταθμίσει το κόστος εφαρμογής της ΜΧΕ, με τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής, με την υποκατάσταση κεφαλαίου σε εργασία, με την απαλλαγή της απο πλεονάζον ή ακατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό κλπ. επειδή ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασίες και επενδύσεις γενικότερης αναδιοργάνωσης, εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού της, τις οποίες έχει κάθε λόγο να επιταχύνει, διότι ήδη πιέζεται απο τον ανταγωνισμό, επειδή θεωρεί ευνοϊκή τη συγκυρία (θετικές προοπτικές της αγοράς και της ζήτησης για τα προϊόντα της ) επειδή διαθέτει τα απαραίτητα γι αυτό το σκοπό κεφάλαια, λχ. απο συσσωρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων

11 5. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Η μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών επιβαρύνει το μεταβλητό κόστος εργασίας, δηλαδή το κόστος εκείνο που μεταβάλλεται ανάλογα με την παρεχόμενη ποσότητα εργασίας και το επίπεδο παραγωγής που προκύπτει απο την εργασία αυτή. Εκτός όμως απο την επιβάρυνση του μεταβλητού κόστους εργασίας, η ΜΧΕ αυξάνει, κατα κανόνα και το πάγιο κόστος της εργασίας (κόστος πρόσληψης, εκπαίδευσης, διαχείρισης του πρόσθετου ανθρώπινου δυναμικού). Ο αντίλογος στο επιχείρημα της πρόσθετης επιβάρυνσης του πάγιου κόστους εργασίας είναι ότι τα πρόσθετα οφέλη της ΜΧΕ (σε όρους παραγωγικότητας - αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού της εργασίας) αντισταθμίζουν κατα κανόνα την αύξηση του πάγιου κόστους διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρόβλημα περιπλέκεται απο το ότι, σε περιόδους παρατεταμένης λιτότητας, ελάχιστοι εργαζόμενοι έχουν την πολυτέλεια να προτιμούν περισσότερο ελεύθερο χρόνο αντι της αύξησης (πόσο μάλλον της διατήρησης) της αγοραστικής τους δύναμης. Δεν είναι άλλωστε σπάνιες, ούτε αδικαιολόγητες οι προσπάθειες προβολής και εκμετάλλευσης της ΜΧΕ απο εργαζόμενους ή ακόμα και απο συνδικάτα, όχι τόσο για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους ανέργους και στους συναδέλφους τους που κινδυνεύουν να χάσουν την εργασία τους, αλλα κυρίως για ν αυξήσουν το εισόδημά τους με πρόσθετες υπερωρίες ή/και με παράλληλη (δεύτερη -τρίτη) απασχόληση. Στην πρώτη περίπτωση (υπερωρίες), το αποτέλεσμα της ΜΧΕ στην απασχόληση είναι μηδενικό. Απλά οι ήδη εργαζόμενοι καταφέρνουν ν αποσπάσουν μια έμμεση αύξηση των αποδοχών τους, ενθαρρύνοντας την επιχείρηση να χρησιμοποιήσει περισσότερο την υπερωριακή απασχόληση. Η αποφυγή της εκτόνωσης μιας ΜΧΕ αποκλειστικά με υπερωρίες, (εκτόνωσης που αρκετές φορές αποτελεί την κλασική μεταβατική λύση για τις επιχειρήσεις, αντί αυτές να δεσμευτούν με νέες προσλήψεις ή με ευρύτερες επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της εργασίας) προϋποθέτει εγρήγορση και λήψη ειδικών μέτρων, τόσο απο τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και απο την Πολιτεία Η αποφυγή της εκτροπής της ΜΧΕ απο το σκοπό της και της μετατροπής της σε μέσο ενθάρρυνσης της πρόσθετης - πολλαπλής ή συμπληρωματικής απασχόλησης των ήδη απασχολούμενων, αντι των ανέργων, είναι ακόμα δυσκολότερη. Εχει δειχθεί ότι οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη μια απασχόληση ανταγωνίζονται άνισα στην αγορά τους ανέργους, γιατι είναι πρόθυμοι να εργασθούν με ευέλικτους όρους, χωρίς να επιβαρύνουν τον εργοδότη με ασφαλιστικές εισφορές ή και άλλες δαπάνες διαχείρισης και επιμόρφωσης. Είναι πιο έμπειροι, είναι καλύτερα δικτυωμένοι στην αγορά εργασίας - κάτι που ισχύει ιδιαίτερα τόσο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο και για τους αντίστοιχους συνταξιούχους - και στοιχίζουν φθηνότερα για τον δεύτερο εργοδότη τους. Ολα τα παραπάνω, για ν αντιμετωπισθούν, προϋποθέτουν: ειδικές ρυθμίσεις ελέγχου και περιορισμού της παράλληλης αγοράς εργασίας, της πολυθεσίας και της περι αυτήν παραοικονομικής, κατα κανόνα, πρακτικής (αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, φοροδιαφυγή κλπ) εργοδοτών και εργαζομένων επαρκείς αμοιβές για πλήρη και κατα το δυνατόν αποκλειστική απασχόληση, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην καταφεύγουν σε διεξόδους πρόσθετης απασχόλησης για τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους, σε διεξόδους που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση στο ενδιαφέρον και στην απόδοσή τους στην κύρια απασχόληση, στον ελεύθερο χρόνο, στη δυνατότητα ομαλής κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής κλπ

12 ειδικά κίνητρα (συμπλήρωση εισοδήματος) με επιδότηση απο την Πολιτεία των ίδιων των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων που εργάζονται με μερική απασχόληση ή/και σε κοινωφελείς δραστηριότητες, για όσο διάστημα δεν μπορούν να βρούν εργασία με πλήρη απασχόληση ή σε άλλο τομέα. Στην πράξη, η προθυμία και η αντικειμενική δυνατότητα των ήδη απασχολούμενων να δείξουν αλληλεγγύη στους ανέργους δεν είναι ίδια για τους χαμηλόμισθους και τους υψηλόμισθους, ούτε αρκετή ώστε να μεγιστοποιηθεί η προστασία ή και η δημιουργία πρόσθετης απασχόλησης μεσω της ΜΧΕ. Ακόμα, η πρακτική έχει δείξει ότι τουλάχιστον οι εργαζόμενοι δέχονται πολύ ευκολότερα μια δημοσιοποίηση του κόστους αντιμετώπισης της ανεργίας (λ.χ. με επιβολή πρόσθετων φόρων απο το κράτος), παρα την άμεση οικονομική θυσία μεσω μιας ΜΧΕ που θα οδηγεί σε μείωση μισθού,σε μείωση υπερωριών, προσδοκόμενων αυξήσεων κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα, με δεδομένους τους στόχους, τη φιλοσοφία και τις δεσμεύσεις του Προγράμματος Σύγκλισης, το Κράτος είναι πολύ λιγότερο πρόθυμο και ικανό να ενισχύσει με έξοδά του, ακόμα και με αύξηση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, πρακτικές ΜΧΕ και μοιράσματος της εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών. Μ αυτά τα δεδομένα και αξιοποιώντας τα μέχρι σήμερα διεθνή ερευνητικά δεδομένα, καθώς και την αντίστοιχη συλλογική εμπειρία και πρακτική, τα μέρη θα πρέπει ν αναζητήσουν μέσα απο διαπραγματεύσεις ή και τριμερείς συμφωνίες ειδικές λύσεις και συγκεκριμένους όρους : ελεγχόμενης και κοινά αποδεκτής εφαρμογής της ΜΧΕ, με ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και ορισμένων παρενεργειών της, που επισημάνθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, αλλα και με μεγιστοποίηση των όποιων θετικών της επιδράσεων στην απασχόληση ενθάρρυνσης της ΜΧΕ και της προστασίας ή και της αύξησης της απασχόλησης που προκύπτει απο αυτήν, με κατάλληλες ενισχύσεις απο το Κράτος, στο βαθμό που το τελευταίο εξοικονομεί, μέσω της ΜΧΕ, δαπάνες επιδότησης -επανένταξης των ανέργων και αυξάνει τα φορολογικά - ασφαλιστικά του έσοδα απο κάθε πρόσθετη απασχόληση.

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ

2. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ Η διεκδίκηση ή η προβολή απο διάφορες πλευρές της αναγκαιότητας μείωσης του χρόνου εργασίας είχε ανέκαθεν πολύ διαφορετικές θεωρητικές

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών)

Παράδειγμα 1: Ομόρρυθμος εμπορική επιχείρηση με φορολογητέα κέρδη ευρώ και απασχόληση 3 ατόμων (μισθωτών) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 3318807 -FAX 33.10.285 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΘΕΜΑ: Σενάρια μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης εμπορικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Πρωθυπουργό κ.κων/νο Καραμανλή Η ελληνική οικονομία, μπροστά στην κρίση Ι. Μετά από μια περίοδο ταχύρρυθμης, αλλά όχι και τόσον ισόρροπης, ανάπτυξης, η ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1820 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2016 βρίσκεται η αξιολόγηση της πορείας προσαρμογής

Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2016 βρίσκεται η αξιολόγηση της πορείας προσαρμογής Περίληψη Στο επίκεντρο της Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του 2016 βρίσκεται η αξιολόγηση της πορείας προσαρμογής της οικονομίας και του κοινωνικού κόστους που προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η αμοιβή αποτελεί ανταπόδοση προς τους εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους στην κοινή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Είναι το κυριότερο και αποτελεσματικότερο μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Αθήνα, 09/03/2011 ΑΡΘΡΟ της Αικ. Ζαφείρη Καμπίτση Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Ι. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

Case 11: Πρόγραμμα Παρακίνησης Πωλητών ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 11: Πρόγραμμα Παρακίνησης Πωλητών ΣΕΝΑΡΙΟ Case 11: Πρόγραμμα Παρακίνησης Πωλητών ΣΕΝΑΡΙΟ Η κ. Δημητρίου είναι γενική διευθύντρια σε μία επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή μαγνητικών μέσων και αναλώσιμων ειδών περιφερειακών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην ανεργία των ντόπιων που οφείλεται στη μετανάστευση αλλοδαπών, γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ : ανέπτυξε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διέκρινε 5 στάδια οικονομικής ανάπτυξης, από τα οποία υποστήριξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις για την συνέντευξη προς την Ισοτιμία. Παράκληση για απάντηση το αργότερο έως την Πέμπτη στις 14.00

Ερωτήσεις για την συνέντευξη προς την Ισοτιμία. Παράκληση για απάντηση το αργότερο έως την Πέμπτη στις 14.00 Ερωτήσεις για την συνέντευξη προς την Ισοτιμία. Παράκληση για απάντηση το αργότερο έως την Πέμπτη στις 14.00 -Αρχίζοντας, και λόγω εποχής, από το κοινωνικό σκέλος της Χάρτας. Παρατηρούμε ότι η προοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον της εργασίας

Το μέλλον της εργασίας Κείμενο Το μέλλον της εργασίας - 16382 Η επανάσταση της πληροφορικής και της υψηλής τεχνολογίας, που διαδέχτηκε τη βιομηχανική επανάσταση, επέφερε ρηξικέλευθες I αλλαγές στο είδος και στη σύνθεση των επαγγελμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία

ΣΑΛΙΜΠΑ ΖΙΖΗ. Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας Εμπειρογνώμων. Οικονομικές διακυμάνσεις - Πληθωρισμός Ανεργία Βιογραφικό σημείωμα Η Ζιζή Σαλίμπα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) και διδακτορικό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας

3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας 3.3 Κατανομή χρόνου μεταξύ αμειβόμενης εργασίας, οικιακής εργασίας και σχόλης - Αποφάσεις προσφοράς εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας Στην παράγραφο αυτή αίρουμε διαδοχικά τις υποθέσεις που κάναμε μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη

Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη 1 Γενική είναι η παραδοχή ότι η οικονοµική και η κοινωνική ανάπτυξη είναι αλληλένδετες µε το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η αύξηση του αριθµού των εκπαιδευοµένων αποτελεί µέσο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μακρο-οικονομική: Εισαγωγή στην Μακροοικονομία Διδάσκων: Μποζίνης Η. Αθανάσιος Οικονομικό κύκλωμα Παραγωγή επιτυγχάνεται από Συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. (Human Resources Scheduling Human Resources Programming)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. (Human Resources Scheduling Human Resources Programming) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (Human Resources Scheduling Human Resources Programming) Management Ανθρώπινων Πόρων Κεφάλαιο 1 Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 1.Ερώτηση: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλευράς. Εύκολος κοινοβουλευτικός ρόλος; Απάντηση: Ρόλος εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ 12.000,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Μείωση της Πλαστικής Σακούλας στην Ελλάδα. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Πολιτική για την Μείωση της Πλαστικής Σακούλας στην Ελλάδα. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Πολιτική για την Μείωση της Πλαστικής Σακούλας στην Ελλάδα Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Εκδήλωση του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ΟΛΠ Πειραιάς 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο

Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο Η δυναμική στο Εμπορικό Ισοζύγιο κατά την κρίση και οι συνθήκες για ένα εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο 28.5.2014 Των Νικόλαου Βέττα, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικού Διευθυντή Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα