Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο Δημήτριος Μανώλης Αριθμός Μητρώου ΜΠΠΛ/ Επιβλέπων Αικατερίνη Καμπάση, Βαθμίδα

2 Ημερομηνία Παράδοσης Απρίλιος 2012 Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 2

3 Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 3

4 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή) Όνομα Επώνυμο Βαθμίδα Όνομα Επώνυμο Βαθμίδα Όνομα Επώνυμο Βαθμίδα Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 4

5 Περιεχόμενα Περίληψη 6 Εισαγωγή Σύντομη Περιγραφή 7 Σχεδιασμός και Κατασκευή Βάσης Δεδομένων 8 Εννοιολογικός Σχεδιασμός 9 Λογικός Σχεδιασμός 13 Υλοποίηση 15 Περιγραφή - Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδας 17 Περιγραφή - Σχεδιασμός και Κατασκευή Σελίδας Υποδοχής 17 Περιγραφή - Σχεδιασμός και Κατασκευή Σελίδας Κατηγοριών 28 Περιγραφή - Σχεδιασμός και Κατασκευή Σελίδας Επικοινωνίας 38 Περιγραφή Καλαθιού Αγορών 48 Συμπεράσματα Περίληψη 55 Βιβλιογραφία 56 Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 5

6 Περίληψη Η συγκεκριμένη διατριβή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου με όσο το δυνατόν περισσότερα δυναμικά χαρακτηριστικά. Στόχος ήταν η, όσο το δυνατό, μεγαλύτερη δυνατότητα εξελιξιμότητά της και διαχείρησής της. Αυτό ήταν δυνατό να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη βάση δεδομένων και αντίστοιχη γλώσσα κατασκευής. Από την άλλη, έπρεπε να επιτευχθεί και η απλότητα χρήσης για τον επισκέπτη αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί με απλό τρόπο στα περιεχόμενα του καταστήματος, και με επίσης απλό τρόπο, να κάνει τις αγορές του, χωρίς να ταλαιπωρείται στην εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, εγγεραφή με λογαριασμό κοκ. Αυτό επετεύχθη με απλό σχεδιασμό και χρήση ασφαλών τρόπων πληρωμής. Χρησιμοποιήθηκε επίσης, το «καλάθι αγορών», προκειμένου ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα περισσότερων της μιας αγοράς και της εν συνεχεία διαχείρησης των επιλογών του μέχρι το τελικό στάδιο πληρωμής. Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 6

7 Εισαγωγή Σύντομη Περιγραφή Όπως και αναλύθηκε στην περίληψη, σκοπός της κατασκευής ήταν η απλότητα στη χρήση από τον διαχειριστή αλλά και από τον επισκέπτη της σελίδας. Ο μεν πρώτος στη διαχείρηση των βιβλίων, των περιγραφών και όλων των υπολοίπων χαρακτηριστικών των βιβλίων, ο δε δεύτερος στην επιλογή ανά κατηγορία, στη διαχείρηση των επιλογών και στην πληρωμή των αγορών. Τρόπος Κατασκευής Για την κατασκευή της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκαν το Adobe Dreamweaver CS5.5 για το σχεδιασμό της, τη δοκιμή και τη διαχείρηση, η πλατφόρμα WAMP για τη χρήση της MySQL και του server στον οποίο έγινε η δοκιμή λειτουργίας του καταστήματος καθώς επίσης και το MySQL Workbench για τη διαχείρηση και κατασκευή διαγραμμάτων της βάσης δεδομένων. Σε αυτό το σημείο, είναι απαραίτητο να αναφερθούν οι παραδοχές οι οποίες έγιναν για την κατασκευή. Η πρώτη παραδοχή έγινε σε σχέση με το ότι η λειτουργία του καταστήματος είναι τοπική, δηλαδή δε χρησιμοποιήθηκε κάποιος εξωτερικός server, αλλά ο τοπικός της πλατφόρμας WAMP, που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Η δεύτερη παραδοχη, έχει να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα των βιβλίων που παρουσιάζονται. Χρησιμοποιήθηκαν βιβλία από την ιστοσελίδα Public.gr και έγινε χρήση των εξωφύλλων, των περιγραφών και των υπολοίπων χαρακτηριστικών που παρέχονται. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν ολόκληρα τα βιβλία και η περιορισμένη χρήση τους ήταν για αυστηρά σκοπούς που εξυπηρετούν την παρούσα εργασία. Η τρίτη παραδοχή, σχετίζεται με τον αριθμό των βιβλίων που καταχωρήθηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν όσα ήταν απαραίτητα για την όσο το δυνατό καλύτερη παρουσίαση και κατασκευή του καταστήματος. Προκειμένου να επιτετευχθεί η δυναμικότητα του καταστήματος έπρεπε να επιλεγεί η κατάλληλη γλώσσα η οποία σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε, θα παρείχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η PHP η οποία σε συνδυασμό με την MySQL παρείχε όλες τις επιθυμητές δυνατότητες. Η δομή του καταστήματος, χαρακτηρίζεται από απλότητα, προκειμένου ο επισκέπτης να μπορεί με ευκολία να περιηγείται, να κάνει επιλογές και τέλος, να κάνει την πληρωμή και να λαμβάνει τις επιλογές του σε μορφή pdf. Τα μέρη της σελίδας είναι η κεντρική, οι σελίδες ανά κατηγορία βιβλίου και μια σελίδα επικοινωνίας, οι οποίες θα περιγραφούν αναλυτικά παρακάτω. Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 7

8 Σχεδιασμός και Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Στο σημείο αυτό διακρίνονται 3 φάσεις: Η πρώτη φάση (εννοιολογικός σχεδιασμός) περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εννοιολογικού σχήματος για τη βάση δεδομένων, με χρήση ενός εννοιολογικού μοντέλου δεδομένων υψηλού επιπέδου. Το εννοιολογικό σχήμα είναι μια περιεκτική περιγραφή των απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τα δεδομένα και περιλαμβάνει λεπτομέρειες περιγραφής των τύπων δεδομένων, των συσχετίσεων και των περιορισμών. Για τον εννοιολογικό σχεδιασμό της βάσης δεδομένων της εφαρμογής που θα αναπτύχθεί, θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Model). Η δεύτερη φάση (λογικός σχεδιασμός) περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός λογικού σχήματος για τη βάση δεδομένων, με χρήση ενός λογικού μοντέλου δεδομένων, συγκεκριμένα του Σχεσιακού Μοντέλου (Relational Model). Το λογικό σχήμα που θα παραχθεί στη δεύτερη φάση πρέπει να είναι συμβατό με το εννοιολογικό σχήμα της πρώτης φάσης και να προκύψει από αυτό μετά από κατάλληλους μετασχηματισμούς. Η τρίτη φάση (υλοποίηση) περιλαμβάνει την υλοποίηση του σχεσιακού σχήματος της δεύτερης φάσης στο ΣΔΒΔ που θα έχει επιλεγεί καθώς και τη φόρτωση της βάσης δεδομένων με ενδεικτικά (πραγματικά ή ρεαλιστικά) δεδομένα. Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 8

9 Εννοιολογικός Σχεδιασμός Το εννοιολογικό σχήμα της βάσης δεδομένων παρατίθεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα περιγραφούν οι οντότητες που συμμετέχουν στο σχήμα, τα πρωτεύοντα κλειδιά αυτών καθώς και τα γνωρίσματα τους. Στην συνέχεια θα παρατεθεί πίνακας που θα περιγράφει τους λόγους πληθικότητας και τους περιορισμούς συμμετοχής. Εικόνα 1 - Ενοιολογικό Σχήμα Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 9

10 categories Η οντότητα categories (εικ. 2) έχει ως πρωτεύον κλειδί το categoryid, που προσδιορίζει μονοσήμαντα τον κωδικό αριθμό της κατηγορίας και το γνώρισμα cat_name που αντιστοιχεί στον τίτλο της κατηγορίας βιβλίου. Στον πίνακα βλέπουμε και το ξένο κλειδί books_bookid το οποίο προκύπτει από τη σχέση των πινάκων η οποία θα αναλυθεί στον πίνακα με τους λόγους πληθυκότητας. Εικόνα 2 - Categories books Η οντότητα books (εικ. 3) έχει ως πρωτεύον κλειδί το bookid (το οποίο όπως είδαμε νωρίτερα υπήρχει και ως ξένο στον πίνακα categories), που προσδιορίζει μονοσήμαντα τον κωδικό αριθμό του βιβλίου και τα γνωρίσματα title που αντιστοιχεί στον τίτλο του βιβλίου, description που αντιστοιχεί στην περιγραφή του βιβλίου, image που αντιστοιχεί στην εικόνα του εξωφύλλου του βιβλίου και price που αντιστοιχεί στην τιμή του. Εικόνα 3 - Books Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 10

11 authors Η οντότητα authors (εικ. 4) έχει ως πρωτεύον κλειδί το authorid, που προσδιορίζει μονοσήμαντα τον κωδικό αριθμό του συγγραφέα και τα γνωρίσματα firstname που αντιστοιχεί στο μικρό όνομα του συγγραφέα και το lastname που αντιστοιχεί στο επίθετό του. Στον πίνακα βλέπουμε και το ξένο κλειδί books_bookid το οποίο προκύπτει από τη σχέση των πινάκων η οποία θα αναλυθεί στον πίνακα με τους λόγους πληθυκότητας. Εικόνα 4 - Authors authors_has_books Η οντότητα authors_has_books (εικ. 5) αποτελείται από δύο ξένα κλειδιά, το authors_authorid και το books_bookid τα οποία προέρχονται από τους πίνακες authors και books αντίστοιχα. Αυτός ο πίνακας δημιουργείται για να εκφράσει τη σχέση πολλά προς πολλά που υπάρχει μεταξύ συγγραφέων και βιβλίων, δηλαδή το ότι ένας συγγραφέας μπορεί να έχει γράψει περισσότερα από ένα βιβλία, όπως και το γεγονός ότι ένα βιβλίο μπορεί να έχει γραφτεί από περισσότερους από έναν συγγραφείς. Αυτή η ανάλυση θα γίνει καλύτερα αντιληπτή στον πίνακα με τους λόγους πληθυκότητας. Εικόνα 5 - authors_has_books Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 11

12 authors_has_categories Η οντότητα authors_has_categories (εικ. 6) αποτελείται από δύο ξένα κλειδιά, το authors_authorid και το categories_categoryid τα οποία προέρχονται από τους πίνακες authors και categories αντίστοιχα. Αυτός ο πίνακας δημιουργείται για να εκφράσει τη σχέση πολλά προς πολλά που υπάρχει μεταξύ συγγραφέων και κατηγοριών βιβλίων, δηλαδή το ότι ένας συγγραφέας μπορεί να έχει γράψει βιβλία σε διάφορες κατηγορίες, όπως και το γεγονός ότι μια κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν συγγραφείς. Αυτή η ανάλυση θα γίνει καλύτερα αντιληπτή στον πίνακα με τους λόγους πληθυκότητας. Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 12

13 Λογικός Σχεδιασμός Λαμβάνοντας υπόψη το ενοιολογικό διάγραμμα της Εικόνας 1 και δημιουργώντας ένα πίνακα περιγραφής πληθυκοτήτων και συμμετοχών θα μπορέσουμε να αναλύσουμε το λογικό σχεδιασμό της βάσης. Εικόνα 6 - Ενοιολογικό Σχήμα Ο πίνακας περιγραφής πληθυκοτήτων και συμμετοχών, όπως θα δούμε παρακάτω, αποτελείται από τις στήλες: Οντότητα Συμμετοχή Συσχέτιση Επεξήγηση Συμμετοχής Πληθυκότητα Επεξήγηση Πληθυκότητας Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 13

14 Πίνακας 1 - Πίνακας Πληθυκοτήτων και Συμμετοχών Α/Α ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 authors ΟΛΙΚΗ authors_has_categories ΟΛΙΚΗ categories ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ categories ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ EXEI authors, ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ authors ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ categories *-* ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΡΑΨΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 1 authors ΟΛΙΚΗ authors_has_books ΟΛΙΚΗ books ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ books ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ EXEI authors, ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ authors ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ books *-* ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΡΑΨΕΙ ΠΟΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 1 books ΟΛΙΚΗ ANHKEI ΟΛΙΚΗ categories ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ categories ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ EXEI books, ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ books ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ categories 1-* ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ANHKEI ΣΕ MIA ΚΑΤΗΓΟΡΙA ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛA ΒΙΒΛΙΑ Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 14

15 Υλοποίηση Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η κατασκευή της βάσης δεδομένων έγινε σε MySQL. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η δομή της βάσης αλλά και των πινάκων, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά των τιμών των στηλών τους Εικόνα 7 - Βάση Δεδομένων και Πίνακες Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η βάση ebookstore με τους πίνακες authors, books και categories, που περιγράφηκαν και πριν. Στις επόμενες τρεις εικόνες, ακολουθούν οι πίνακες με τα χαρακτηριστικά των τιμών τους. Εικόνα 8 - Πίνακας authors Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 15

16 Εικόνα 9 - Πίνακας books Εικόνα 10 - Πίνακας categories Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 16

17 Περιγραφή - Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδας Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η περιγραφή της ιστοσελίδας ξεκινώντας από τη σελίδα υποδοχής, στη συνέχεια τις σελίδες των κατηγοριών των βιβλίων (η κατασκευή τους δεν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία), τη φόρμα επικοινωνίας και τέλος το καλάθι αγορών που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωσση των αγορών. Μετά από κάθε περιγραφή θα παρατίθεται και ο κώδικας κατασκευής κάθε σελίδας. Για την ευκολότερη και ταχύτερη μορφοποίηση των σελίδων έγινε ευρεία χρήση των CSS styles, των οποίων ο κώδικας παρατίθεται στο τέλος της περιγραφής. Περιγραφή - Σχεδιασμός και Κατασκευή Σελίδας Υποδοχής Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η σελίδα υποδοχής του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Εικόνα 11 - Σελίδα Υποδοχής Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 17

18 Η περιγραφή της σελίδας θα γίνει από το επάνω μέρος προς τα κάτω. Αρχικά βλέπυμε το μενού της σελίδας το οποίο αποτελείται από συνδέσμους για εύκολη και γρήγορη περιήγηση από όποιο σημείο κι αν βρισκόμαστε σε όποιο σημείο επιθυμούμε εντός της ιστοσελίδας. Το μενού έγινε με τη χρήση βιβλιοθήκης «library» για να γίνεται η οποιαδηποτε προσαρμογή και αλλαγή του με ευκολία, καθώς το συγκεκριμένο μενού υπάρχει σε όλες τις επιμέρους σελίδες. Εικόνα 12 - Κυρίως Μενού Πιο κάτω υπάρχει το banner της σελίδας, το οποίο αναπαριστά μερικά από τα λογισμικά που έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής των βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή μέσω φορητών και μη συσκευών. Εικόνα 13 Banner Στα αριστερά της σελίδας έχουν τοποθετηθεί κάποια αποφθέγματα από διάσημους Έλληνες αλλά και ξένους συγγραφείς και ποιητές, που έχουν σχέση με τη λογοτεχνία και την ποίηση. Κάτω από κάθε απόφθεγμα υπάρχει και το όνομα του συντάκτη του το οποίο αποτελεί και σύνδεσμο στη σελίδα του. Τα αποφθέγματα αυτά έχουν τοποθετηθεί με τη χρήση των βιβλιοθηκών για τους ίδιους λόγους που προαναφέρθηκαν στο κυρίως μενού. Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 18

19 Εικόνα 14 Αποφθέγματα Στη συνέχεια και προς τα δεξιά, φαίνεται το κεντρικό τμήμα της σελίδας, στο πάνω και δεξιό μέρος του οποίου υπάρχει το κουμπί VIEW CART, το οποίο θα παρουσιαστεί στο τελευταίο τμήμα της περιγραφής. Το κεντρικό τμήμα αποτελείται από 4 εικόνες με υπότιτλο, που αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις κατηγορίες του βιβλιοπωλείου. Οι εικόνες και οι υπότιτλοι αποτελούν σύνδεσμο για κάθε σελίδα κατηγορία βιβλίου. Σε αυτό το σημείο έχει γίνει και η πρώτη σύνδεση με τη βάση δεδομένων που περιγράφηκε στο προηγούμενο τμήμα. Η σύνδεση έχει γίνει με τα εξώφυλλα των βιβλίων ανά κατηγορία με τη χρήση των κατάλληλων εντολών που φαίνονται μετά την περιγραφή. Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 19

20 Εικόνα 15 - Κατηγορίες Βιβλίων Στο κάτω μέρος της σελίδας, πάλι με τη χρήση βιβλιοθηκών, αναγράφονται τα πνευματικά διακιώματά της. Εικόνα 16 - Πνευματικά Δικαιώματα Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το περιβάλλον κατασκευής της σελίδας υποδοχής. Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 20

21 Εικόνα 17 - Περιβάλλον Κατασκευής Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 21

22 Κώδικας Σελίδας Υποδοχής <?php require_once('../connections/ebookstoreconnection.php');?> <?php if (!function_exists("getsqlvaluestring")) { function GetSQLValueString($theValue, $thetype, $thedefinedvalue = "", $thenotdefinedvalue = "") { if (PHP_VERSION < 6) { $thevalue = get_magic_quotes_gpc()? stripslashes($thevalue) : $thevalue; $thevalue = function_exists("mysql_real_escape_string")? mysql_real_escape_string($thevalue) : mysql_escape_string($thevalue); switch ($thetype) { case "text": $thevalue = ($thevalue!= "")? "'". $thevalue. "'" : "NULL"; break; case "long": case "int": $thevalue = ($thevalue!= "")? intval($thevalue) : "NULL"; break; case "double": $thevalue = ($thevalue!= "")? doubleval($thevalue) : "NULL"; break; case "date": $thevalue = ($thevalue!= "")? "'". $thevalue. "'" : "NULL"; break; case "defined": $thevalue = ($thevalue!= "")? $thedefinedvalue : $thenotdefinedvalue; break; return $thevalue; mysql_select_db($database_ebookstoreconnection, $ebookstoreconnection); Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 22

23 $query_rsimglogotexnika = "SELECT books.image, categories.categoryid FROM books, categories WHERE categories.categoryid=1 AND books.categoryid=1"; $rsimglogotexnika = mysql_query($query_rsimglogotexnika, $ebookstoreconnection) or die(mysql_error()); $row_rsimglogotexnika = mysql_fetch_assoc($rsimglogotexnika); $totalrows_rsimglogotexnika = mysql_num_rows($rsimglogotexnika); mysql_select_db($database_ebookstoreconnection, $ebookstoreconnection); $query_rsimgelxronos = "SELECT books.image, categories.categoryid FROM books, categories WHERE categories.categoryid=2 AND books.categoryid=2"; $rsimgelxronos = mysql_query($query_rsimgelxronos, $ebookstoreconnection) or die(mysql_error()); $row_rsimgelxronos = mysql_fetch_assoc($rsimgelxronos); $totalrows_rsimgelxronos = mysql_num_rows($rsimgelxronos); mysql_select_db($database_ebookstoreconnection, $ebookstoreconnection); $query_rsimgekpaideutika = "SELECT books.image, categories.categoryid FROM books, categories WHERE categories.categoryid=3 AND books.categoryid=3"; $rsimgekpaideutika = mysql_query($query_rsimgekpaideutika, $ebookstoreconnection) or die(mysql_error()); $row_rsimgekpaideutika = mysql_fetch_assoc($rsimgekpaideutika); $totalrows_rsimgekpaideutika = mysql_num_rows($rsimgekpaideutika); mysql_select_db($database_ebookstoreconnection, $ebookstoreconnection); $query_rsimgdiafora = "SELECT books.image, categories.categoryid FROM books, categories WHERE categories.categoryid=4 AND books.categoryid=4"; $rsimgdiafora = mysql_query($query_rsimgdiafora, $ebookstoreconnection) or die(mysql_error()); $row_rsimgdiafora = mysql_fetch_assoc($rsimgdiafora); $totalrows_rsimgdiafora = mysql_num_rows($rsimgdiafora); $query_rsekapideutika = "SELECT books.title, books.`description`, books.image, books.price, categories.categoryid, categories.cat_name FROM books, categories WHERE categories.categoryid=3 AND books.categoryid=3"; $rsekapideutika = mysql_query($query_rsekapideutika, $ebookstoreconnection) or die(mysql_error()); Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 23

24 $row_rsekapideutika = mysql_fetch_assoc($rsekapideutika); $totalrows_rsekapideutika = mysql_num_rows($rsekapideutika);?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>ebook Store</title> <style type="text/css"> </style> <link href="css_styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> body { </style> background-image: url(images/backround.jpg); background-repeat: repeat; background-attachment: fixed; <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq []; _gaq.push(['_setaccount', 'UA ']); _gaq.push(['_trackpageview']); (function() { var ga = document.createelement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getelementsbytagname('script')[0]; s.parentnode.insertbefore(ga, s); )(); </script> </head> <body> <table width="820" border="0" align="center"> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 24

25 <tr bgcolor="#fc6" class="link"> <td width="814" height="38"><!-- #BeginLibraryItem "/Library/top_links.lbi" --> <div align="right" class="link"><a href="index.php">κεντρική</a> <a href="logotexnika.php">λογοτεχνικά</a> <a href="eleutheros_xr.php">ελεύθερος Χρόνος</a> <a href="ekpaideutika.php">εκπαιδευτικά</a> <a href="diafora.php">διάφορα</a> <a href="epikoinwnia.php">επικοινωνία</a> </div> <!-- #EndLibraryItem --></td> </tr> <tr> <td><a href="index.php"><img src="images/banner_image.jpg" alt="ebookstore" name="banner" width="809" height="225" id="banner" style="background-color: #0000FF" /></a> <table width="100%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="5"> <tr> <td width="150" valign="top" bgcolor="#ffcc66"><div class="link"><!-- #BeginLibraryItem "/Library/footer.lbi" --> <p class="p">για τα βιβλία...</p> <p>όπου και να θολώνει ο νους σας<br /> μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό<br /> και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.<br /> <a href="http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode= 461&t=169">Οδυσσέας Ελύτης</a><br /> <br /> Το να διαβάζεις χωρίς να στοχάζεσαι είναι σαν να τρως χωρίς να χωνεύεις.<br /> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/edmund_burke">edmund Burke</a><br /> <br /> Όλα τα καλά βιβλία έχουν κάτι κοινό: είναι πιο αληθινά απ ό,τι αν είχαν συμβεί πραγματικά.<br /> <a href="http://www.ernest.hemingway.com/">ernest Hemingway</a><br /> <!-- #EndLibraryItem --></p> </div></td> <td width="594" align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff" class="header"> <div align="right"><!-- VIEW CART button code. --> <div align="right"> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 25

26 <!-- VIEW CART button code. --> <a href="https://www.ejunkie.com/ecom/fgb.php?c=cart&cl=1&ejc=2& target="ej_ejc" class="ec_ejc_thkbx" onclick="javascript:return EJEJC_lc(this);"><img src="https://www.ejunkie.com/ej/ej_view_cart.gif" alt="" border="0" /></a> <!-- <script language="javascript" type="text/javascript"> function EJEJC_lc(th) { return false; // --> </script> <script type="text/javascript" src="https://www.e-junkie.com/ecom/box.js"></script> </div> </div> <p class="h1">τα βιβλία μας...<br /> </p> <br /> <table width="45%" border="0" align="center" class="p"> <tr> <td width="22%"><a href="logotexnika.php"><img src="images/image books/<?php echo $row_rsimglogotexnika['image'];?>" alt="λογοτεχνικά" name="a1" width="150" height="190" border="0" id="a1" /></a></td> <td width="19%" rowspan="5"> </td> <td width="59%"><a href="eleutheros_xr.php"><img src="images/image books/<?php echo $row_rsimgelxronos['image'];?>" alt="ελεύθερος Χρόνος" name="a1" width="150" height="190" border="0" id="a3" /></a></td> </tr> <tr class="index"> <td><a href="logotexnika.php" class="indx">λογοτεχνικά</a></td> <td><a href="eleutheros_xr.php" class="indx">ελεύθερος Χρόνος</a></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td><a href="ekpaideutika.php"><img src="images/image books/<?php echo $row_rsimgekpaideutika['image'];?>" alt="εκπαιδευτικά" name="a1" width="150" height="190" border="0" id="a2" /></a></td> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 26

27 <td><a href="diafora.php"><img src="images/image books/<?php echo $row_rsimgdiafora['image'];?>" alt="διάφορα" name="a1" width="150" height="190" border="0" id="a4" /></a></td> </tr> <tr class="index"> <td><a href="ekpaideutika.php" class="indx">εκπαιδευτικά</a></td> <td><a href="diafora.php" class="indx">διάφορα</a></td> </tr> </table> <p class="h1"> <br /> </p></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#fc6" class="footer"><div align="center"><!-- #BeginLibraryItem "/Library/footer.lbi" -->Copyright Πέτρος Μαράκης, <!-- #EndLibraryItem --></div></td> </tr> </table> </body> </html> <?php mysql_free_result($rsimglogotexnika); mysql_free_result($rsimgelxronos); mysql_free_result($rsimgekpaideutika); mysql_free_result($rsimgdiafora);?> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 27

28 Περιγραφή - Σχεδιασμός και Κατασκευή Σελίδας Κατηγοριών Η κατασκευή όλων των σελίδων κατηγοριών, έγινε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και για αυτό θα περιοριστεί η περιγραφή στη σελίδα των λογοτεχνικών βιβλίων. Θα παραληφθεί επίσης, η περιγραφή των τμημάτων της σελίδας (πάνω, αριστερά και κάτω) που παρουσιάστηκαν στη σελίδα υποδοχής. Εικόνα 18 Λογοτεχνικά Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 28

29 Στο άνω μέρος της σελίδας φαίνονται 4 βέλη πλοήγησης εντός της κατηγορίας. Εικόνα 19 - Βέλη Πλοήγησης Με τη σειρά που φαίνονται λειτουργούν ως «επιστροφή στην πρώτη σελίδα», «επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα», «μετάβαση στην επόμενη σελίδα» και μετάβαση στην τελευταία σελίδα». Αυτά τοποθετήθηκαν με σκοπό την παρουσίαση 3 βιβλίων ανά σελίδα προκειμένου να αποφευχθεί η επιμήκυνση της σελίδας. Σε κάθε βιβλίο, όπως φαίνεται παρακάτω, υπάρχει το εξώφυλλο, ο τίτλος, η τιμή του, το κουμπί ADD TO CART και μια σύντομη περιγραφή του. Όλα τα δεδομένα προέρχονται από τη βάση δεδομένων με την οποία έχουν γίνει συνδέσεις. Εικόνα 20 Βιβλίο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 29

30 Πιο κάτω φαίνεται το περιβάλλον κατασκευής της σελίδας κατασκευής της κατηγορίας των λογοτεχνικών βιβλίων. Εικόνα 21 - Περιβάλλον Κατασκευής Στη συνέχεια παρατίθεται ο κώδικας της σελίδας Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 30

31 Κώδικας Σελίδας Λογοτεχνικών <?php require_once('../connections/ebookstoreconnection.php');?> <?php if (!function_exists("getsqlvaluestring")) { function GetSQLValueString($theValue, $thetype, $thedefinedvalue = "", $thenotdefinedvalue = "") { if (PHP_VERSION < 6) { $thevalue = get_magic_quotes_gpc()? stripslashes($thevalue) : $thevalue; $thevalue = function_exists("mysql_real_escape_string")? mysql_real_escape_string($thevalue) : mysql_escape_string($thevalue); switch ($thetype) { case "text": $thevalue = ($thevalue!= "")? "'". $thevalue. "'" : "NULL"; break; case "long": case "int": $thevalue = ($thevalue!= "")? intval($thevalue) : "NULL"; break; case "double": $thevalue = ($thevalue!= "")? doubleval($thevalue) : "NULL"; break; case "date": $thevalue = ($thevalue!= "")? "'". $thevalue. "'" : "NULL"; break; case "defined": $thevalue = ($thevalue!= "")? $thedefinedvalue : $thenotdefinedvalue; break; return $thevalue; $currentpage = $_SERVER["PHP_SELF"]; Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 31

32 $maxrows_rslogotexnika = 3; $pagenum_rslogotexnika = 0; if (isset($_get['pagenum_rslogotexnika'])) { $pagenum_rslogotexnika = $_GET['pageNum_rslogotexnika']; $startrow_rslogotexnika = $pagenum_rslogotexnika * $maxrows_rslogotexnika; mysql_select_db($database_ebookstoreconnection, $ebookstoreconnection); $query_rslogotexnika = "SELECT books.title, books.`description`, books.image, books.price, categories.categoryid, categories.cat_name FROM books, categories WHERE categories.categoryid=1 AND books.categoryid=1"; $query_limit_rslogotexnika = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_rslogotexnika, $startrow_rslogotexnika, $maxrows_rslogotexnika); $rslogotexnika = mysql_query($query_limit_rslogotexnika, $ebookstoreconnection) or die(mysql_error()); $row_rslogotexnika = mysql_fetch_assoc($rslogotexnika); if (isset($_get['totalrows_rslogotexnika'])) { $totalrows_rslogotexnika = $_GET['totalRows_rslogotexnika']; else { $all_rslogotexnika = mysql_query($query_rslogotexnika); $totalrows_rslogotexnika = mysql_num_rows($all_rslogotexnika); $totalpages_rslogotexnika = ceil($totalrows_rslogotexnika/$maxrows_rslogotexnika)-1; $querystring_rslogotexnika = ""; if (!empty($_server['query_string'])) { $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']); $newparams = array(); foreach ($params as $param) { if (stristr($param, "pagenum_rslogotexnika") == false && stristr($param, "totalrows_rslogotexnika") == false) { array_push($newparams, $param); if (count($newparams)!= 0) { Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 32

33 $querystring_rslogotexnika = "&". htmlentities(implode("&", $newparams)); $querystring_rslogotexnika = sprintf("&totalrows_rslogotexnika=%d%s", $totalrows_rslogotexnika, $querystring_rslogotexnika); $query_rsekapideutika = "SELECT books.title, books.`description`, books.image, books.price, categories.categoryid, categories.cat_name FROM books, categories WHERE categories.categoryid=3 AND books.categoryid=3"; $rsekapideutika = mysql_query($query_rsekapideutika, $ebookstoreconnection) or die(mysql_error()); $row_rsekapideutika = mysql_fetch_assoc($rsekapideutika); $totalrows_rsekapideutika = mysql_num_rows($rsekapideutika);?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>ebook Store</title> <style type="text/css"> </style> <link href="css_styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> body { </style> background-image: url(images/backround.jpg); background-repeat: repeat; background-attachment: fixed; <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq []; _gaq.push(['_setaccount', 'UA ']); _gaq.push(['_trackpageview']); (function() { var ga = document.createelement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 33

34 ga.src = ('https:' == document.location.protocol? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getelementsbytagname('script')[0]; s.parentnode.insertbefore(ga, s); )(); </script> </head> <body> <table width="820" border="0" align="center"> <tr bgcolor="#fc6" class="link"> <td width="814" height="38"><!-- #BeginLibraryItem "/Library/top_links.lbi" --> <div align="right" class="link"><a href="index.php">κεντρική</a> <a href="logotexnika.php">λογοτεχνικά</a> <a href="eleutheros_xr.php">ελεύθερος Χρόνος</a> <a href="ekpaideutika.php">εκπαιδευτικά</a> <a href="diafora.php">διάφορα</a> <a href="epikoinwnia.php">επικοινωνία</a> </div> <!-- #EndLibraryItem --></td> </tr> <tr> <td><a href="index.php"><img src="images/banner_image.jpg" alt="ebookstore" name="banner" width="809" height="225" id="banner" style="background-color: #0000FF" /></a> <table width="100%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="5"> <tr> <td width="150" valign="top" bgcolor="#ffcc66"><div class="link"><!-- #BeginLibraryItem "/Library/footer.lbi" --> <p class="p">για τα βιβλία...</p> <p>όπου και να θολώνει ο νους σας<br /> μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό<br /> και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.<br /> <a href="http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode= 461&t=169">Οδυσσέας Ελύτης</a><br /> <br /> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 34

35 Το να διαβάζεις χωρίς να στοχάζεσαι είναι σαν να τρως χωρίς να χωνεύεις.<br /> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/edmund_burke">edmund Burke</a><br /> <br /> Όλα τα καλά βιβλία έχουν κάτι κοινό: είναι πιο αληθινά απ ό,τι αν είχαν συμβεί πραγματικά.<br /> <a href="http://www.ernest.hemingway.com/">ernest Hemingway</a><br /> <!-- #EndLibraryItem --></p> </div></td> <td width="594" align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff" class="header"> <div align="right"><!-- VIEW CART button code. --> <a href="https://www.e-junkie.com/ecom/fgb.php?c=cart&cl=1&ejc=2& target="ej_ejc" class="ec_ejc_thkbx" onclick="javascript:return EJEJC_lc(this);"><img src="https://www.ejunkie.com/ej/ej_view_cart.gif" border="0"></a> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- function EJEJC_lc(th) { return false; // --> </script> <script type="text/javascript" src="https://www.e-junkie.com/ecom/box.js"></script></div> <div class="navg"><a href="<?php printf("%s?pagenum_rslogotexnika=%d%s", $currentpage, 0, $querystring_rslogotexnika);?>"><<</a> <a href="<?php printf("%s?pagenum_rslogotexnika=%d%s", $currentpage, max(0, $pagenum_rslogotexnika - 1), $querystring_rslogotexnika);?>"><</a> <a href="<?php printf("%s?pagenum_rslogotexnika=%d%s", $currentpage, min($totalpages_rslogotexnika, $pagenum_rslogotexnika + 1), $querystring_rslogotexnika);?>">></a> <a href="<?php printf("%s?pagenum_rslogotexnika=%d%s", $currentpage, $totalpages_rslogotexnika, $querystring_rslogotexnika);?>">>></a></div> <p class="h1">λογοτεχνικά</p> <div> <?php do {?> <table width="601" height="243" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="book_description"> <div> <tr> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 35

36 <td width="170" height="243" align="center" valign="top"><img src="images/image books/<?php echo $row_rslogotexnika['image'];?>" alt="<?php echo $row_rslogotexnika['title'];?>" name="a1" width="127" height="162" border="0" id="a1" /><span class="p"><br /> Τίτλος:<br /> </span><span class="book_title"><?php echo $row_rslogotexnika['title'];?></span><span class="p"><br /> Τιμή: <br /> </span><span class="price"> <?php echo $row_rslogotexnika['price'];?><br /> <!-- ADD TO CART button code. --> <form action="https://www.ejunkie.com/ecom/fgb.php?c=cart&cl=1&ejc=2" target="ej_ejc" method="post"> PayPal) --> <!-- paypal (remove if not using <input type="hidden" name="business" <!-- site url --> <input type="hidden" name="site_url" value="http://yoursite.com"/> the updates) --> <!-- contact (where we can notify of <input type="hidden" name="contact_ " <!-- item name --> <input type="hidden" name="item_name" value="<?php echo $row_rslogotexnika['title'];?>"/> each product)--> <!-- item number (should be different for <input type="hidden" name="item_number" value="<?php echo $row_rslogotexnika['price'];?>"/> <!-- item price --> <input type="hidden" name="amount" value="<?php echo $row_rslogotexnika['price'];?>"/> value="1"/> whole cart--> <!-- initial quantity --> <input type="hidden" name="quantity" <!-- following options are applicable to <!-- you thank you page --> <input type="hidden" name="return_url" value="localhost/ebookstoreserver/website/index.php"/> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 36

37 the whole order --> value="anything"/> <!-- any custom info you want to pass for <input type="hidden" name="custom" <!-- currency (USD for Google Checkout USA, GBP for Google Checkout UK. For PayPal: any currency that PayPal supports --> value="eur"/> <input type="hidden" name="currency_code" <input type="image" src="https://www.ejunkie.com/ej/ej_add_to_cart.gif" border="0" onclick="javascript:return EJEJC_lc(this.parentNode);"> </form> <br /> </span></td> <td width="10"><div> <td width="407" valign="top" class="book_description"> <?php echo $row_rslogotexnika['description'];?></td> </tr> </div> </table> <?php while ($row_rslogotexnika = mysql_fetch_assoc($rslogotexnika));?> <div> <br /> </div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#fc6" class="footer"><div align="center"><!-- #BeginLibraryItem "/Library/footer.lbi" -->Copyright Πέτρος Μαράκης, <!-- #EndLibraryItem --></div></td> </tr> </table> </body> </html> <?php mysql_free_result($rslogotexnika);?> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 37

38 Περιγραφή - Σχεδιασμός και Κατασκευή Σελίδας Επικοινωνίας Για την επικοινωνία των χρηστών με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, προστέθηκε μια φόρμα επικοινωνίας που με την υποβολή στοιχείων μπορούν να θέσουν οποιοδήποτε ερώτημα ή πρόταση. Εικόνα 22 Επικοινωνία Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 38

39 Εικόνα 23 - Περιβαλλον Κατασκευής Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 39

40 Κώδικας Σελίδας Επικοινωνίας <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>ebook Store</title> <style type="text/css"> </style> <link href="css_styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> body { background-image: url(images/backround.jpg); background-repeat: repeat; background-attachment: fixed; </style> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq []; _gaq.push(['_setaccount', 'UA ']); _gaq.push(['_trackpageview']); (function() { var ga = document.createelement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getelementsbytagname('script')[0]; s.parentnode.insertbefore(ga, s); )(); </script> </head> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 40

41 <body> <table width="820" border="0" align="center"> <tr bgcolor="#fc6" class="link"> <td width="814" height="38"><!-- #BeginLibraryItem "/Library/top_links.lbi" --> <div align="right" class="link"><a href="index.php">κεντρική</a> <a href="logotexnika.php">λογοτεχνικά</a> <a href="eleutheros_xr.php">ελεύθερος Χρόνος</a> <a href="ekpaideutika.php">εκπαιδευτικά</a> <a href="diafora.php">διάφορα</a> <a href="epikoinwnia.php">επικοινωνία</a> </div> <!-- #EndLibraryItem --></td> </tr> <tr> <td><a href="index.php"><img src="images/banner_image.jpg" alt="ebookstore" name="banner" width="809" height="225" id="banner" style="background-color: #0000FF" /></a> <table width="100%" border="0" cellpadding="10" cellspacing="5"> <tr> <td width="150" valign="top" bgcolor="#ffcc66"><div class="link"><!-- #BeginLibraryItem "/Library/footer.lbi" --> <p class="p">για τα βιβλία...</p> <p>όπου και να θολώνει ο νους σας<br /> μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό<br /> και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.<br /> <a href="http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode= 461&t=169">Οδυσσέας Ελύτης</a><br /> <br /> Το να διαβάζεις χωρίς να στοχάζεσαι είναι σαν να τρως χωρίς να χωνεύεις.<br /> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/edmund_burke">edmund Burke</a><br /> <br /> Όλα τα καλά βιβλία έχουν κάτι κοινό: είναι πιο αληθινά απ ό,τι αν είχαν συμβεί πραγματικά.<br /> <a href="http://www.ernest.hemingway.com/">ernest Hemingway</a><br /> <!-- #EndLibraryItem --></p> </div></td> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 41

42 <td width="594" align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff" class="header"> <div align="right"><!-- VIEW CART button code. --> <a href="https://www.e-junkie.com/ecom/fgb.php?c=cart&cl=1&ejc=2& target="ej_ejc" class="ec_ejc_thkbx" onclick="javascript:return EJEJC_lc(this);"><img src="https://www.ejunkie.com/ej/ej_view_cart.gif" border="0"></a> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- function EJEJC_lc(th) { return false; // --> </script> <script type="text/javascript" src="https://www.e-junkie.com/ecom/box.js"></script></div> </p> <p class="h1">επικοινωνία<br /> <br /> <table width="100%" border="0"> <tr> <td class="link"><form id="form1" name="form1" method="post" action=""> size="20" /></td> size="20" /></td> size="20" /></td> <table width="100%" border="0" cellpadding="5"> <tr> <td width="16%">όνομα:</td> <td width="84%"><label for="onoma"></label> </tr> <tr> <input name="onoma" type="text" id="onoma" <td>επίθετο:</td> <td><label for="epitheto"></label> </tr> <tr> <input name="epitheto" type="text" id="epitheto" <td> </td> <td><label for=" "></label> </tr> <tr> <input name=" " type="text" id=" " <td>θέμα:</td> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 42

43 size="50" /></td> <td><label for="thema"></label> </tr> <tr> <input name="thema" type="text" id="thema" <td>κείμενο:</td> <td><label for="keimeno"></label> <textarea name="keimeno" id="keimeno" cols="50" rows="5"></textarea></td> </tr> </table> <br /> <input type="submit" name="ypoboli" id="ypoboli" value="submit" /> <input type="reset" name="katharismos" id="katharismos" value="reset" /> <br /> </form></td> </tr> </table> <p class="h1"><br /> </p></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#fc6" class="footer"><div align="center"><!-- #BeginLibraryItem "/Library/footer.lbi" -->Copyright Πέτρος Μαράκης, <!-- #EndLibraryItem --></div></td> </tr> </table> </body> </html> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 43

44 Κώδικας CSS Styles /* CSS Document */.navg,.navg a:link,.navg a:visited,.navg a:active { font-weight: bold; font-family: "Comic Sans MS", cursive; font-size: 14px; color: #006; text-decoration: none; padding: 5px; text-align: center;.navg a:hover { font-weight: bold; font-family: "Comic Sans MS", cursive; font-size: 14px; line-height: normal; text-decoration: none; padding: 5px; color: #F00;.price { font-size: 14px; font-family: "Comic Sans MS", cursive; font-weight: normal; color: #0C0; text-decoration: none; text-align: center;.book_title { Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 44

45 font-size: 14px; font-family: "Comic Sans MS", cursive; font-weight: bold; color: #F00; text-decoration: none; text-align: center;.book_description { font-weight: normal; font-family: "Comic Sans MS", cursive; font-size: 12px; line-height: normal; color: #006; text-decoration: none; text-align: justify; padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 10px; padding-left: 5px; border-bottom-style: solid; border-top-style: none; border-right-style: none; border-left-style: none;.footer { text-align: center; font-family: "Comic Sans MS", cursive; font-size: 12px; font-weight: normal; color: #006; text-decoration: none; padding: 10px;.h1 { Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 45

46 font-size: 24px; font-weight: bold; color: #000; text-decoration: none; padding: 5px; text-align: center; font-family: "Comic Sans MS", cursive;.p { font-size: 14px; font-family: "Comic Sans MS", cursive; font-weight: bold; color: #000; text-decoration: none; text-align: center;.link,.link a:link,.link a:visited,.link a:active { font-weight: normal; font-family: "Comic Sans MS", cursive; font-size: 14px; color: #006; text-decoration: none; padding: 5px;.link a:hover { font-weight: normal; font-family: "Comic Sans MS", cursive; font-size: 14px; line-height: normal; text-decoration: none; padding: 5px; color: #F00;.indx,.indx a:link,.indx a:visited,.indx a:active { font-weight: bold; font-family: "Comic Sans MS", cursive; Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 46

47 font-size: 14px; color: #006; text-decoration: none; padding: 5px; text-align: center;.indx a:hover { font-weight: bold; font-family: "Comic Sans MS", cursive; font-size: 14px; color: #F00; text-decoration: none; padding: 5px; text-align: "utf-8"; Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 47

48 Περιγραφή Καλαθιού Αγορών Σε αυτό το σημείο θα γίνει αναφορά στο καλάθι αγορών (http://www.fatfreecart.com/) που χρησιμοποιήθηκε. Από τις δωρεάν εφαρμογές που διατίθενται, ήταν η πιο έυχρηστη (διατίθεται καλάθι αγορών και από το PayPal, όπως και από άλλα sites) με δυνατότητα προσαρμογής των επιθυμιών του διαχειριστή. Δίνει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω PayPal ή Google Checkout και μετά την πληρωμή επιστρέφει στη σελίδα επιθυμίας μας, η οποία είναι το pdf του/των βιβλίων που αγοραστηκαν. Τα κουμπιά συνδέθηκαν με τη βάση δεδομάνων, προκειμένου να μη χρειάζεται η ξεχωριστή προσαρμογή κάθε βιβλίου με διαφορετικό κουμπί. Έτσι απλά καλούνται τα δεδομένα της επιλογής από τη βάση (τίτλος, τιμή κλπ) και ένα κουμπί λειτουργεί για κάθε κατηγορία, καθώς η μόνη προσαρμογή που έγινε ήταν οι εντολές κλήσης των δεδομένων από τη βάση, μιας και αυτές είναι ξεχωριστές ανά κατηγορία βιβλίου. Το καλάθι αποτελείται ουσιαστικά από δυο κουμπια. Το πρώτο είναι το και το δεύτερο το. Τα δυο κουμπιά δουλεύουν παράλληλα και κρατάνε τα δεδομένα επιλογών μέσα στη σελίδα, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να κάνει περισσότερες από μια αγορές μαζικά. Όπως φαίνεται παρακάτω, έχει γίνει η επιλογή ενός βιβλίου με τη χρήση του κουμπιού. Στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε σε επόμενη αγορά (Εικ. 25) με το κουμπί ή να επιλέξουμε διαγραφή στοιχείου (Εικ. 26) επιλέγοντας το Remove και στη συνέχεια το κουμπί ή τέλος, να προχωρήσουμε στην πληρωμή μέσω PayPal (Εικ. 27) και να αποκτήσουμε το βιβλίο. Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 48

49 Εικόνα 24 - Προσθήκη στο Καλάθι Εικόνα 25 - Προσθήκη 2ου Βιβλίου στο Καλάθι Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 49

50 Εικόνα 26 - Διαγραφή Στοιχείου Εικόνα 27 - Σύνδεση με PayPal και Πληρωμή Αγορών Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 50

51 Κώδικας Καλαθιού Αγορών VIEW CART button code. --> <a href="https://www.e-junkie.com/ecom/fgb.php?c=cart&cl=1&ejc=2& target="ej_ejc" class="ec_ejc_thkbx" onclick="javascript:return EJEJC_lc(this);"><img src="https://www.ejunkie.com/ej/ej_view_cart.gif" border="0"></a> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- function EJEJC_lc(th) { return false; // --> <!-- ADD TO CART button code. --> <form action="https://www.ejunkie.com/ecom/fgb.php?c=cart&cl=1&ejc=2" target="ej_ejc" method="post"> PayPal) --> <!-- paypal (remove if not using <input type="hidden" name="business" <!-- site url --> <input type="hidden" name="site_url" value="http://yoursite.com"/> the updates) --> <!-- contact (where we can notify of <input type="hidden" name="contact_ " <!-- item name --> <input type="hidden" name="item_name" value="<?php echo $row_rsdiafora['title'];?>"/> each product)--> <!-- item number (should be different for <input type="hidden" name="item_number" value="<?php echo $row_rsdiafora['price'];?>"/> <!-- item price --> <input type="hidden" name="amount" value="<?php echo $row_rsdiafora['price'];?>"/> value="1"/> <!-- initial quantity --> <input type="hidden" name="quantity" Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 51

52 whole cart--> <!-- following options are applicable to <!-- you thank you page --> <input type="hidden" name="return_url" value="localhost/ebookstoreserver/website/index.php"/> the whole order --> value="anything"/> <!-- any custom info you want to pass for <input type="hidden" name="custom" <!-- currency (USD for Google Checkout USA, GBP for Google Checkout UK. For PayPal: any currency that PayPal supports --> value="eur"/> <input type="hidden" name="currency_code" <input type="image" src="https://www.ejunkie.com/ej/ej_add_to_cart.gif" border="0" onclick="javascript:return EJEJC_lc(this.parentNode);"> </form> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 52

53 <!-- ADD TO CART button code. --> action="https://www.e- target="ej_ejc" <form junkie.com/ecom/fgb.php?c=cart&cl=1&ejc=2" method="post"> PayPal) --> <!-- paypal (remove if not using <input type="hidden" name="business" <!-- site url --> <input type="hidden" name="site_url" value="http://yoursite.com"/> the updates) --> <!-- contact (where we can notify of <input type="hidden" name="contact_ " <!-- item name --> <input type="hidden" name="item_name" value="<?php echo $row_rsdiafora['title'];?>"/> each product)--> <!-- item number (should be different for <input type="hidden" name="item_number" value="<?php echo $row_rsdiafora['price'];?>"/> <!-- item price --> <input type="hidden" name="amount" value="<?php echo $row_rsdiafora['price'];?>"/> value="1"/> whole cart--> <!-- initial quantity --> <input type="hidden" name="quantity" <!-- following options are applicable to <!-- you thank you page --> <input type="hidden" name="return_url" value="localhost/ebookstoreserver/website/index.php"/> the whole order --> value="anything"/> <!-- any custom info you want to pass for <input type="hidden" name="custom" <!-- currency (USD for Google Checkout USA, GBP for Google Checkout UK. For PayPal: any currency that PayPal supports --> value="eur"/> <input type="hidden" name="currency_code" <input type="image" src="https://www.ejunkie.com/ej/ej_add_to_cart.gif" border="0" Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 53

54 onclick="javascript:return EJEJC_lc(this.parentNode);"> </form> Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 54

55 Συμπεράσματα Περίληψη Σε αυτό το σημείιο ολοκληρώθηκε η περιγραφή του καταστήματος. Οι στόχοι που καθορίστηκαν εξ αρχής ήταν η απλότητα, για το χρηστη αλλά και για τον διαχειρηστή, η προσέλκυση του επισκέπτη έτσι ώστε αυτός με εύκολο τρόπο να ολοκληρώνει τις αγορές του, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας λογαριασμού, υποβολής στοιχείων και απομνημόνευσης κωδικών και η απλότητα στην εμφάνιση και την εν γένει λειτουργία. Αυτά που καθορίστηκαν, υλοποιήθηκαν και περεταίρω, υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης του καταστήματος προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (εμφάνιση, χειρισμός, λειτουργία) λόγω της δυναμικότητας που προσφέρει η βάση και η κατασκευή της ιστοσελίδας. Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 55

56 Βιβλιογραφία Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Η Πλήρης Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων (Silberschatz Korth Sudarshan). Dreamweaver CS5 Tutorials with PHP and MySQL (Lynda.com). Tutorials Building an ecommerce Web Site Using Dreamweaver with PHP (Lynda.com) PHP Manual (php.net). Σημειώσεις MySQL Πανεπιστήμιο Πειραιά (Νίκος Γιατράκος, Βαγγέλης Κατσικάρος) MySQL 5.6 Manual (mysql.com) Using ADOBE DREAMWEAVER CS (Adobe Systems) Public.gr Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο 56

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικές Ορίζει τον τύπο του αρχείου Ορίζει ένα αρχείο HTML Ορίζει ένα τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CSS ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CSS ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 2014 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CSS ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ Εισαγωγή Το CSS (Cascading Style Sheets) είναι αρχεία με κατάληξη.css τα οποία καθορίζουν την μορφοποίηση των ιστοσελίδων. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η HTML intermediate

Διάλεξη 3η HTML intermediate Διάλεξη 3η HTML intermediate Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος I S S E L D e. c o. d e (Intelligent Systems & Software Engineering Lab) Στόχος της ώρας Επέκταση γνώσεων στην html

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Web εφαρμογή με χρήση LDAP και SMTP Server

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Web εφαρμογή με χρήση LDAP και SMTP Server Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: Web εφαρμογή με χρήση LDAP και SMTP Server Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Αρχιτεκτονική εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 2014 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ H HTML είναι μία γλώσσα σήμανσης και αποτελεί την κύρια γλώσσα δημιουργίας ιστοσελίδων του διαδικτύου. Είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα IΙ (Β Έτος, 4ο εξ) Εργαστήριο #3ο: Ορισμός επιλογέων, μορφοποίηση με CSS Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας ΗTML και XHTML Βασικές έννοιες Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας Η γραμματική της ΗΤML Όπως κάθε γλώσσα έχει μια γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 -Δηµιουργία ιστοσελίδων µε HTML µέρος 5 ο

Άσκηση 5 -Δηµιουργία ιστοσελίδων µε HTML µέρος 5 ο Άσκηση 5 -Δηµιουργία ιστοσελίδων µε HTML µέρος 5 ο HTML Φόρµες Για να δηµιουργήσουµε µια φόρµα στην οποία θα γράφουν σχόλια ή παρατηρήσεις οι επισκέπτες των σελίδων µας, χρειαζόµαστε την ετικέτα .

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου.

2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου. <head> <heading> <h6> <h1> ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου Τεχνολογίες Πολυμέσων - Εφαρμογές Δρ. Β. ΒΑΛΑΜΟΝΤΕΣ Ε-mail: vala@teiath.gr Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Τι σημαίνουν τα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα NetBeans και σχετικά προγράμματα Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα Ατζέντα Εγκατάσταση προγραμμάτων Java NetBeans MySQL Δημιουργία απλής εφαρμογής διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΟΥΡΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Σεπτέμβριος 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Παππάς Δημοσθένης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) ιάλεξη #6η: HTML: ετικέτες ΜΕΤΑ, Cascading Style Sheet (CSS) Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4η CSS intermediate

Διάλεξη 4η CSS intermediate Διάλεξη 4η CSS intermediate Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος I S S E L D e. c o. d e (Intelligent Systems & Software Engineering Lab) Στόχος της ώρας Κλάσεις & Ids Εμφώλευση &

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες

Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Το σημερινό εργαστήριο είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα, επειδή όμως θα ζητηθεί να ανακυκλώσετε υλικό από εκείνα, βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Επώνυμο Όνομα: Α.Μ. : Εξάμηνο : Αίθουσα

ΤΕΙ Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Επώνυμο Όνομα: Α.Μ. : Εξάμηνο : Αίθουσα ΤΕΙ Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Θ) Τελική Εξέταση - Διδάσκων: Δ. Κοτζίνος Επώνυμο Όνομα: Α.Μ. : Εξάμηνο : Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 11 Eισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων µε HMTL Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML χρησιμοποιεί εντολές που ονομάζονται HTML tags δίνοντας εντολές στους Web browsers για το πώς να εμφανίζουν την κάθε ιστοσελίδα.

Η HTML χρησιμοποιεί εντολές που ονομάζονται HTML tags δίνοντας εντολές στους Web browsers για το πώς να εμφανίζουν την κάθε ιστοσελίδα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ PHP Τι θα μάθουμε; Να καταλάβουμε τι είναι η PHP και πώς δουλεύουν τα PHP scripts Τι χρειάζεται για να ξεκινήσουμε με την PHP Να δημιουργήσουμε και να τρέξουμε ένα απλό script HTML PHP Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Κατασκευή και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρίζος Γεώργιος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα: Κατασκευή και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρίζος Γεώργιος Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Κατασκευή και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Υπεύθυνος Καθηγητής: Ρίζος Γεώργιος Συντάκτης της Εργασίας: Τατσώνας Παναγιώτης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Δομή διαδικτυακών Πολυμέσων

Δομή διαδικτυακών Πολυμέσων Δομή διαδικτυακών Πολυμέσων Domains, SubDomains Δομή Πολυμεσικής Εφαρμογής Επίπεδο Διεπαφής Interface Διαχειριστής υλικού Κεντρική Εικόνες Video Κείμενα Ηχος Components URL Διεύθυνση στο Ιντερνετ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Πτυχιακή Εργασία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2015 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Cascading Style Sheets Φόρμες (Forms)

Cascading Style Sheets Φόρμες (Forms) Cascading Style Sheets Φόρμες (Forms) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Cascading Style Sheets Τα Cascading Style Sheets (CSS) είναι οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις

Γραπτή εξέταση. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Γραπτή εξέταση H διάρκεια της εξέτασης θα είναι 2 ώρες και 15 Θα απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Δημιουργία συστήματος διαδραστικού ημερολογίου Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Δημιουργία Web Site Λογισμικό Ανάπτυξης Dreamweaver MX (Oρισμός του Site(Τα αρχεία του Site να είναι τοποθετημένα σε μια θέση την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο.

Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο. Εργαστήριο #12 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Το εργαστήριο αυτό είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα επειδή όμως ασχολείται με τη γλώσσα JavaScript, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εισαγωγικό Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Στο σημερινό εργαστήριο θα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε βασικές οδηγίες μορφοποίησης της ιστοσελίδας σας (κάτι που έχουμε αποφύγει έως τώρα!).

Οδηγίες Στο σημερινό εργαστήριο θα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε βασικές οδηγίες μορφοποίησης της ιστοσελίδας σας (κάτι που έχουμε αποφύγει έως τώρα!). Εργαστήριο #8 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Το σημερινό εργαστήριο είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα, επειδή όμως θα ζητηθεί να ανακυκλώσετε υλικό από εκείνα, βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο 11.1 Γενική Εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML (HyperText Markup Language); Είναι μια γλώσσα σήμανσης (Markup) με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση σελίδων του Παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η Εισαγωγή στο CSS

Διάλεξη 2η Εισαγωγή στο CSS Διάλεξη 2η Εισαγωγή στο CSS Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος I S S E L D e c o d e (Intelligent Systems & Software Engineering Lab) Στόχος της ώρας Τι είναι το CSS? Γιατί να χρησιμοποιήσω

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά δεδομένα για την ανάπτυξη εφαρμογής για τους χρήστες του κοινωνικού δικτύου

Γεωγραφικά δεδομένα για την ανάπτυξη εφαρμογής για τους χρήστες του κοινωνικού δικτύου ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Γεωγραφικά δεδομένα για την ανάπτυξη εφαρμογής για τους χρήστες του κοινωνικού δικτύου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Haj Husien Maan (ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράφει τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και τη δοµή τους στο ίδιο αρχείο

Περιγράφει τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και τη δοµή τους στο ίδιο αρχείο Γλώσσα για τη δηµιουργία ιστοσελίδων Μεταφορά µέσω του πρωτοκόλλου HTTP (HyperText Transfer Protocol) Ο πελάτης (client) στέλνει αίτηµα για ιστοσελίδα Ο server στέλνει τη σελίδα Περιγράφει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαιτήσεις εργασίας

1. Απαιτήσεις εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 2 η Εργασία στο μάθημα «Δικτυακά Πολυμέσα Ι»: «Δημιουργία φόρμας για καταχώρηση στοιχείων με HTML - Javascript» Ημερομηνία παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάθημα 2: Κειμενογράφοι Text Editors Μάθημα 3: Εγκατάσταση Text Editor Μάθημα 4: Ιστορική Αναδρομή HTML Μάθημα 5: Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σαμωνάκης. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP)

Γιάννης Σαμωνάκης. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP) Γιάννης Σαμωνάκης 1 Περιεχόμενα Τι είναι η PHP Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος των CSS. Εισαγωγή στα CSS

Η Βίβλος των CSS. Εισαγωγή στα CSS Η Βίβλος των CSS Εισαγωγή στα CSS Τα Διαδοχικά Φύλλα Στυλ (CSS, Cascading Style Sheets) αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο για να μπορούμε να αλλάζουμε την εμφάνιση και τη διάταξη (layout) των ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής µόνο πάνω στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής µόνο πάνω στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΕΙ Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Θ) Τελική Εξέταση Διδάσκων: Δ. Κοτζίνος Όνοµα: Α.Μ. : Εξάµηνο : Αίθουσα Έδωσα Project

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. JavaScripts

ΕΠΛ 012. JavaScripts ΕΠΛ 012 JavaScripts Γλώσσα JavaScript (JS) ηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη εν είναι Java, αλλά είναι αντικειµενοστραφής (απλό µοντέλο υποκειµένων) Objects, properties (τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική - ΠΛΗ 11-2005 - 06 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΜΕΡΟΣ Α'. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ [ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 45 ] Σε κάθε ερώτηση απαντάτε επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS)

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Επικαλυπτόμενα Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets, CSS) Η (X)HTML προσδιορίζει τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εισαγωγικά ΘΕ ΠΛΗ 204-5 ONLINE ΕΡΓΑΣΙΑ E2- Η Online Εργασία Ε2- αποτελεί (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στον Οδηγό Σπουδών της Θ.Ε. που σας έχει διατεθεί) συμπληρωματική άσκηση στα πλαίσια της Γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει Μοντελοποίηση Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου στο Google

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου στο Google Δημιουργία Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου στο Google Πρόσβαση στο google Κάντε login στο λογαριασμό που διατηρείται στο gmail. Kλικ στο εικονίδιο documents Εναλλακτικά μπορείτε να έχε άμεση πρόσβαση στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας

Διαβάστε περισσότερα

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Η γλώσσα SQL H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (ΓΟΔ) Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΧΔ) Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ER Diagram Συσχετίσεις Ασθενείς Οντότητες Παράδειγμα ER.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

ER Diagram Συσχετίσεις Ασθενείς Οντότητες Παράδειγμα ER.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) ..?????? ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ?? ΙΙ Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) . ER ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entity-relationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η συνθήκη WHERE βάζει περιορισμούς στις εγγραφές που επιστρέφονται. Ο όρος ORDER BY ταξινομεί τις εγγραφές που επιστρέφονται. Παράδειγμα: SELECT * FROM table_name ORDER

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικής διαδυκτιακής εφαρμογής για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος, με χρήση του συτήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Διαδικτυακό προγραμματισμό (HTML, CSS, PHP) Απόστολος Βόγκλης Βασίλειος Καραβασίλης Μονάδα Αριστείας ΕΛΛΑΚ ΕΤΕΠΗ 09/07/2014

Εισαγωγή στο Διαδικτυακό προγραμματισμό (HTML, CSS, PHP) Απόστολος Βόγκλης Βασίλειος Καραβασίλης Μονάδα Αριστείας ΕΛΛΑΚ ΕΤΕΠΗ 09/07/2014 Εισαγωγή στο Διαδικτυακό προγραμματισμό (HTML, CSS, PHP) Απόστολος Βόγκλης Βασίλειος Καραβασίλης Μονάδα Αριστείας ΕΛΛΑΚ ΕΤΕΠΗ 09/07/2014 HTML CSS HTML HyperTerminal Markup Language 1990 : CERN από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ 1 (0%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 008 009 3.6.009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM και με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML(

Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Εισαγωγή(στη(γλώσσα(XML( Μανόλης(Γεργατσούλης(( Χρήστος(Παπαθεοδώρου( Ομάδα(Βάσεων(Δεδομένων(και(Πληροφοριακών( Συστημάτων,(Τμήμα(Αρχειονομίας( (Βιβλιοθηκονομίας(( Ιόνιο(Πανεπιστήμιο( HTML(! Απλή(γλώσσα&σημειοθέτησης((markup&language)(!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπεύθυνος: Αλεβίζος Θεόδωρος Σπουδάστρια: Δαρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Macromedia DreamWeaver 8.0.2. Παρουσίαση εργαλείου σχεδίασης διεπαφής χρήστη

Macromedia DreamWeaver 8.0.2. Παρουσίαση εργαλείου σχεδίασης διεπαφής χρήστη Macromedia DreamWeaver 8.0.2 Παρουσίαση εργαλείου σχεδίασης διεπαφής χρήστη ο Μέρος 1 : Βασικές Έννοιες Εισαγωγή στην επιφάνεια εργασίας Insert Bar Property Bar Panels 10' Building a Web Page Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στην PHP Περιεχόμενα Περιεχόμενα PHP και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις Παράδειγματα 1 Βιβλιογραφία Ενότητας Βιβλιογραφία [Lane 2004]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel»

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Σπουδαστής Μοσχόβης Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Λίγα Λόγια για το Σχολείο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

5 η Διάλεξη: Προγραμματισμός στην πλευρά του εξυπηρετητή: προχωρημένα θέματα PHP

5 η Διάλεξη: Προγραμματισμός στην πλευρά του εξυπηρετητή: προχωρημένα θέματα PHP Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 5 η Διάλεξη: Προγραμματισμός στην πλευρά του εξυπηρετητή: προχωρημένα θέματα PHP Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ιστοσελίδων: Javascript II

Προγραμματισμός Ιστοσελίδων: Javascript II Προγραμματισμός Ιστοσελίδων: Javascript II Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Αντικείμενα (Objects) Αντικείμενο στη Javascript είναι οτιδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος

Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Πτυχιακή Εργασία Των φοιτητών : Καρατζένη Ισμήνη Ειρήνη Χαλάστρας Απόστολος Θέμα: Σχεδίαση και Υλοποίηση Δικτυακού Τόπου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ ΣΤΟΧΟΣ Στόχο του παρόντος εργαστηρίου αποτελεί η κατανόηση και η εφαρμογή της μεθοδολογίας του μετασχηματισμού ενός διαγράμματος ER στο αντίστοιχο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ Της φοιτήτριας Τσαντοπούλου Βαΐα- Αικατερίνη Επιβλέπων καθηγητής Βασίλης Κώστογλου Αρ. Μητρώου: 04/2557 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα...11 Πρόλογος του καθηγητή Γεωργίου Δουκίδη...13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ...17 Ορισμός της έννοιας της επιχείρησης και οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, η πόλη των πόλεων

Θεσσαλονίκη, η πόλη των πόλεων Θεσσαλονίκη, η πόλη των πόλεων Μία ιστοσελίδα στο weebly για το Σταυροδρόμι Ηπείρων και Πολιτισμών, τη Θεσσαλονίκη Ταξη Ε ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι μαθητές της Ε τάξης έχοντας ως βασική επιδίωξη τη διαθεματική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πτυχιακή Εργασία Μπερσίµης Μιχαήλ (Α.Μ. 1982) Ηρακλείδης Γεώργιος (Α.Μ. 1949)

Περιεχόµενα. Πτυχιακή Εργασία Μπερσίµης Μιχαήλ (Α.Μ. 1982) Ηρακλείδης Γεώργιος (Α.Μ. 1949) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Πτυχιακή Εργασία Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ουράς Πελατών Εφαρμογή σε Υπηρεσίες Υγείας Σπουδαστές : Μπερσίμης Μιχαήλ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα