ΜΠΕΤΣΗΣ ΚΟΨΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΠΕΤΣΗΣ ΚΟΨΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ"

Transcript

1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ο Ι Κ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Π Ο Λ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Ε Γ Α Ν Η Σ Ι Ο Υ Α Σ Τ Α Δ Ι Ο : Α Ν Α ΛΥ Σ Η Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΜΠΕΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Γεωλόγος ΤΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΑ Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΚΟΨΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

2 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Α.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 4 Α.1.1 Σύνοψη της σημερινής κατάστασης και των προοπτικών που προσφέρονται μέσα από το θεσμοθετημένο χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 4 Α.1.2 Η θέση και ο ρόλος του Δήμου Μεγανησίου στα πλαίσια της Περιφέρειας και του Νομού, και οι σχέσεις με άλλα αστικά κέντρα διασυνδέσεις και εξαρτήσεις 7 Α.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 9 Α.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά 9 Α Διοικητική Οργάνωση / Έκταση 9 Α Πληθυσμός 11 Α Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 17 Α.2.2 Αστικοποίηση 23 Α.2.3 Επίπεδο εκπαίδευσης 25 Α.2.4 Οικονομικές δραστηριότητες 27 Α Διάρθρωση απασχόλησης / αν εργίας. 27 Α Παραγωγικοί τομείς 27 Α Διάρθρωση Τουριστικών υπηρεσιών 37 Α.2.5 Υποστηρικτικές υποδομές και ποιότητα ζωής 40 Α Τεχνικές Υποδομές 40 Α Τηλεπικοινωνίες 40 Α Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας 40 Α Ύδρευση 40 Α Αποχέτευση 41 Α Αποκομιδή και Διάθεση Απορριμμάτων 41 Α Οδικό δίκτυο Ακτοπλοϊκές συνδέσεις Συγκοινωνιακό Δίκτυο 42 Α Κοινωνικές Υποδομές 43 Α Υγεία πρόνοια 43 Α Εκπαίδευση 44 Α Αθλητικές υποδομές Αθλητικοί φορείς και σωματεία 44 Α.2.6 Πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία και δραστηριότητες Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται τον Δήμο. 46

3 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Α.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 9 Α.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά 9 Α Διοικητική Οργάνωση / Έκταση 9 Α Πληθυσμός 11 Α Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 17 Α.2.2 Αστικοποίηση 23 Α.2.3 Επίπεδο εκπαίδευσης 25 Α.2.4 Οικονομικές δραστηριότητες 27 Α Διάρθρωση απασχόλησης / αν εργίας. 27 Α Παραγωγικοί τομείς 27 Α Διάρθρωση Τουριστικών υπηρεσιών 37 Α.2.5 Υποστηρικτικές υποδομές και ποιότητα ζωής 40 Α Τεχνικές Υποδομές 40 Α Τηλεπικοινωνίες 40 Α Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας 40 Α Ύδρευση 40 Α Αποχέτευση 41 Α Αποκομιδή και Διάθεση Απορριμμάτων 41 Α Οδικό δίκτυο Ακτοπλοϊκές συνδέσεις Συγκοινωνιακό Δίκτυο 42 Α Κοινωνικές Υποδομές 43 Α Υγεία πρόνοια 43 Α Εκπαίδευση 44 Α Αθλητικές υποδομές Αθλητικοί φορείς και σωματεία 44 Α.2.6 Πολιτιστικά και κοινωνικά στοιχεία και δραστηριότητες Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται τον Δήμο. 46 Α.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 48 Α.3.1 Φυσικό Περιβάλλον 48 Α Φυσικά οικοσυστήματα και συστατικά στοιχεία τους 48 Α Χερσαία Οικοσυστήματα 48 Α Υδάτινα Οικοσυστήματα 49 Α Χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής 49 Α Χλωρίδα 49 Α Πανίδα 50 Α Εδάφη 50 Α Κλιματολογικές συνθήκες 51 A Υδρολογικά υδρογεωλογικά στοιχεία 53 Α Προστατευόμενα φυσικά οικοσυστήματα 53 Α Φυσικά Τοπία Αξιόλογα οικοσυστήματα Θέσεις θέας. 56 Α Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον Υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης 56

4 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Α.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 83 Α.5.1 Αξιολόγηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών 83 Α Αξιολόγηση δεδομένων προγραμματικού πλαισίου 83 Α Αξιολόγηση ενδογενών αναπτυξιακών δυνατοτήτων 83 Α Γενικές προοπτικές βασικά προγραμματικά μεγέθη 85 Α.5.2. Αξιολόγηση χωροταξικών δεδομένων 85 Α Αξιολόγηση δεδομένων οικιστικής ανάπτυξης 85 Α Α Εκτίμηση αναγκών παραγωγικών τομέων για οργανωμένους υποδοχείς86 Εκτίμηση αναγκαίων παρεμβάσεων για την περιβαλλοντική προστασία και διατήρηση του αγροτικού και φυσικού τοπίου. 86 Α Αξιολόγηση περιοριστικών παραγόντων πολεοδομικής ανάπτυξης 86 Α.6 Προκαταρτική Πρόταση Διατύπωση Εναλλακτικών σεναρίων 88 Α.6.1. Σκοπός της διατύπωσης εναλλακτικών προτάσεων 88 Α.6.2. Χρονικός ορίζοντας 89 Α.6.3. Ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση 89 Α.6.4 Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων 90 Α Σενάριο 1ο Σενάριο Αυξημένης Περιβαλλοντικής Προστασίας 90 Α Σενάριο 2ο Σενάριο Έντονης Τουριστική Ανάπτυξης 93 Α Σενάριο 3ο Σενάριο Ισόρροπης Βιώσιμης Ανάπτυξης 98 Α Σενάριο 4ο Διατήρηση υφιστάμενών τάσεων Μηδενικό Σενάριο 102

5 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η εκπόνηση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) πραγματοποιείται με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ όπως αυτές διατυπώνονται από την υπ αριθμόν 9752/1845 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 209/Δ/ Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο σχεδιασμού του Ν. 2508/1997, συνιστώντας τα Χωροταξικά Σχέδια του συνόλου του Δήμου, αστικού και μη αστικού χώρου, και εφόσον κανένας από τους οικισμούς του Δήμου δεν ξεπερνά τους 2000 κατοίκων ονομάζεται ΣΧΟΟΑΠ. Στόχος του ΣΧΟΟΑΠ είναι η ρύθμιση των πόλεων και οικισμών της χώρας, στην συγκεκριμένη περίπτωση καλύπτει την γεωγραφική περιοχή η οποία συμπίπτει με τα διοικητικά όρια του Δήμου Μεγανησίου. Σύμφωνα με τον Ν. 2742/1999 το ΣΧΟΟΑΠ που αφορά τον Δήμο, οφείλει να εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις και τις στρατηγικές επιλογές που έχουν θεσπιστεί από εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια υπερκείμενης κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α/ ) σύμφωνα με το οποίο: καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη και διάρθρωση του εθνικού χώρου, αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου. Επίσης θα πρέπει να εναρμονίζεται με τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης τα αποτελούν σύνολα κειμένων ή και διαγραμμάτων με τα οποία εξειδικεύονται ή και συμπληρώνονται οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που αφορούν την ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου και ιδίως: Τη χωρική διάρθρωση ορισμένων τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής σημασίας. Τη χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδομής εθνικού ενδιαφέροντος, με εξαίρεση τα δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, καθώς και τη χωρική κατανομή των υποδομών γνώσης και καινοτομίας. Ορισμένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου και ιδίως τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, τις ορεινές και προβληματικές ζώνες, τις περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ενότητες του εθνικού χώρου που παρουσιάζουν κρίσιμα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα. Μέχρι σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί σαν Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης τομεακά χωροταξικά και τα οποία άλλα λίγο άλλα πολύ αφορούν τον Δήμο Μεγανησίου τα ακόλουθα : Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. ΦΕΚ 1138 Β/ Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. ΦΕΚ Εισαγωγή Σελίδα 1

6 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου 151 ΑΑΠ/ Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. ΦΕΚ 2464 Β/ Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Καταστημάτων Κράτησης. ΦΕΚ 1575 Β/ Επίσης θα πρέπει να εναρμονίζεται με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Απόφαση ΦΕΚ 56Β 19/01/2004) το οποίο εξειδικεύει τις αρχές και τις κατευθύνσεις όλων των προηγούμενων. Πιο συγκεκριμένα η εκπόνηση του ΣΧΟΟΑΠ για τον Δήμο Μεγανησίου έχει σαν βασικούς στόχους: Την χωρική οργάνωση του Δήμου, εξειδικεύοντας και εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Να καθορίσει τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες γεωλογικές καταλληλότητες και ιδιαιτερότητες. Να προσδιορίσει τυχόν Περιοχές Ειδικής Προστασίας, οι οποίες δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν. Να υποδείξει τις ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες των παραγωγικών τομέων και τις σχετικές προγραμματικές κατευθύνσεις. Τέλος να δώσει τις κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση οικιστικών υποδοχέων, προσδιορίζοντας και τις περιοχές εντός των οικισμών που απαιτούν παρεμβάσεις αναβάθμισης μέσω του μηχανισμού των αναπλάσεων. Η παρούσα μελέτη εκπονείται σε δύο στάδια, σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν: Α Στάδιο Περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, την διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του Δήμου Εκάλης και την διατύπωση της κατ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων της περιοχής. Β Στάδιο (Β1 & Β2) 1 Γίνεται λεπτομερής επεξεργασία των προτάσεων του ΣΧΟΟΑΠ, με βάση την πρόταση που θα προκριθεί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Το παρόν τεύχος, αφορά τη Α Φάση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μεγανησίου», η οποία με την υπ αριθμ. 47/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Μεγανησίου του Νομού Λευκάδας ανατέθηκε στους μελετητές, Αλκιβιάδη Μπέτση, Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μαρίνα Κοψιδά, Μηχανικό Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πέτρο Ταμουρίδη, Γεωλόγο και Παναγιώτα Μποσινάκου Περιβαλλοντολόγο. Τέλος σύμφωνα με την απόφαση 3901/2009 της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λευκάδας ορίζεται σαν επιβλέποντα μηχανικό τον Δημήτρη Ζαβιτσάνο, Πολιτικό Μηχανικό Δήμου Μεγανησίου Στη φάση αυτή της μελέτης γίνεται λεπτομερής καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης 1 Το Β Στάδιο υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια Β1 και Β2, όπου στο Β2 διατυπώνεται η οριστική πρόταση του ΣΧΟΟΑΠ, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες Εισαγωγή Σελίδα 2

7 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου κατάστασης του Δήμου, καθώς και επισκόπηση της κατάστασης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής (γειτονικοί Δήμoι, Νομός) και όλων των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης καλύπτει σφαιρικά το σύνολο των τομέων/θεμάτων ανάπτυξης, δηλαδή την χωροταξική οργάνωση του Δήμου, τις χρήσεις γής, τα δίκτυα υποδομής το οικιστικό δίκτυο, την τοπική οικονομία, τον κοινωνικοπολιτιστικό τομέα, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τους ανθρώπινους πόρους και τους τοπικούς θεσμούς και μηχανισμούς. Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων θα αποτελέσει τη βάση για την τεκμηρίωση των προτάσεων που θα ακολουθήσουν στην επόμενη φάση. Επίσης στην Α' Φάση εντοπίζονται τα εμπόδια (περιορισμοί) και οι ευκαιρίες (δυνατότητες) ανάπτυξης και προσδιορίζονται κατ αρχήν οι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι ανάπτυξης. Χαρτογραφικά υπόβαθρα: Για τους γενικούς χάρτες του συνόλου της περιοχής μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα δεδομένα τα οποία και γαιοδετήθηκαν στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ'87. Ορθοδιορθωμένη δορυφορική Εικόνα (αρχείο raster δομής) η οποία έχει προμηθευτεί από την εταιρία DigitalGlobe και την είχε προμηθευτεί ο Δήμος Μεγανησίου. Πιο συγκεκριμένα η δορυφορική εικόνα είναι του Δορυφορικού συστήματος QuickBird. Οι δορυφορικές εικόνες του συστήματος QuickBird έχουν ανάλυση επί του εδάφους που ανέρχεται σε 0.6μέτρα, γεγονός το οποίο καθιστά δυνατή την αναγνώριση των καλύψεων επί του εδάφους με μεγάλη ακρίβεια τόσο ως προς την γεωμετρική τους πληροφορία όσο και προς την ποιοτική τους ταξινόμηση (ελαιώνες σκληροφυλλικές εκτάσεις κ.α). Η συγκεκριμένη εικόνα είναι πρόσφατης ημερομηνίας λήψης γεγονός το οποίο και μας επέτρεψε να έχουμε όσο το δυνατό επίκαιρα γεωγραφικά δεδομένα για την περιοχή μελέτης. Επίσης δημιουργήθηκε από την ομάδα μελέτης αρχείο τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (αρχείο raster δομής) τα οποία διαγράμματα αφού σαρώθηκαν γαιοδετήθηκαν στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ'87. Το ψηφιακό αρχείο υψομέτρων (DEM) προέρχεται από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και έχει μέγεθος κανάβου 30μ. και από το οποίο έχουν προκύψει ισοϋψείς καμπύλες διανυσματικής δομής ισοδιάστασης 10 μέτρων. Τέλος μας παραδόθηκαν σε αρχική φάση της μελέτης από τον Δήμο μια σειρά από διανυσματικά δεδομένα και τα οποία ενδεικτικά αφορούσαν: Το οδικό δίκτυο το οποίο και κατατάσσεται στις κατηγορίες α) Κύριο οδικό δίκτυο, β) Αγροτικό οδικό δίκτυο, γ) Δασικό οδικό δίκτυο Τα ρέματα τα οποία έχουν αποτυπωθεί στην περιοχή. Την ακτογραμμή του Νησιού του Μεγανησίου Τα όρια των οικισμών του Δήμου Μεγανησίου. Για την σύνταξη των χαρτών πολεοδομικής οργάνωσης επιπλέον ψηφιοποιήθηκαν σε πολυγωνική και γραμμική μορφή τα όρια των οριοθετημένων οικισμών από αντίστοιχες αποφάσεις Νομάρχη. Το οδικό δίκτυο των οικισμών και την υφιστάμενη δόμηση τα προμηθευτήκαμε από τον Δήμο και προέρχεται από τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης των οικισμών οι οποίες υπερέβαιναν τις ανάγκες ακρίβειας της συγκεκριμένης μελέτης. Τέλος εντοπίστηκαν από επιτόπια έρευνα χρήσεις γης εντός των ορίων των οικισμών αλλά και σημαντικές δραστηριότητες στην εκτός ορίων οικισμών περιοχές. Εισαγωγή Σελίδα 3

8 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Α.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Α.1.1 Σύνοψη της σημερινής κατάστασης και των προοπτικών που προσφέρονται μέσα από το θεσμοθετημένο χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στο κεφάλαιο αυτό τοποθετείται η περιοχή μελέτης του Δήμου στο χωρικό πλαίσιο που την περιβάλλει, δηλαδή στον Νομό Λευκάδας και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Δίδεται συνοπτικά το προφίλ του χωροταξικού αυτού πλαισίου (Νομού και Περιφέρειας) και αναλύονται οι ειδικές σχέσεις και ρόλοι της περιοχής μελέτης με αυτό, τόσο στη σημερινή κατάσταση όσο και στα πλαίσια των προοπτικών της ευρύτερης περιοχής. Παρακάτω παρατίθενται τμήματα του Χωροταξικού Ιονίων Νήσων και δίδεται συνοπτικά ένα προφίλ του συγκεκριμένου σημείου με έμφαση σε δραστηριότητες που αφορούν τον Δήμο Μεγανησίου. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι μία από τις πλέον «περιφερειακές» ενότητες της Ελλάδας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του νησιωτικού χαρακτήρα της, με χαρακτηριστικά όμως αναπτυσσόμενης δυναμικής οικονομίας χάρις κυρίως στην ανάπτυξη του τουρισμού που παρουσιάζει τάσεις διάχυσης και εκτός των βασικών νησιών τα οποία παραδοσιακά αποτελούσαν η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος. Μέχρι τώρα η οικονομία της Περιφέρειας έχει αποφύγει την εικόνα της «μονοκαλλιέργειας» του τουρισμού, η εξέλιξη όμως του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα εμφανίζει τάσεις συρρίκνωσης και απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για τη δημιουργία συνθηκών «ισόρροπης» ανάπτυξης. Ο ρόλος της Περιφέρειας σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο προσδιορίζεται στα πλαίσια της λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης ως ενιαίου πόλου τουριστικής ανάπτυξης που θα ανταγωνιστεί άλλους εκτός Ευρώπης τουριστικούς προορισμούς με προσανατολισμό στον ποιοτικό περιηγητικό τουρισμό του ευρύτερου πολιτιστικού χώρου της Μεσογείου Αδριατικής. Η ανάδειξη αυτού του ρόλου της περιφέρειας απαιτεί: Την τόνωση των παραδοσιακών σχέσεων Ιονίων Β.Ιταλίας και την καλλιέργεια νέων σχέσεων με τη Ν. Ιταλία (Απουλία, Λέτσε) για τουριστικούς σκοπούς. Την ενδυνάμωση των σχέσεων της Περιφέρειας (ιδιαίτερα δε της Κέρκυρας) με τις αλβανικές ακτές (και με τις δυτικές εν γένει ακτές της Βαλκανικής). Την ενδυνάμωση των σχέσεων της Περιφέρειας με περιφέρειες νησιωτικού χαρακτήρα της ευρύτερης λεκάνης της Μεσογείου. Την ενίσχυση του ρόλου της περιφέρειας ως προορισμού σημαντικών ροών τουριστών από τις νεο εισερχόμενες στην ΕΕ χώρες (Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη) οι οποίες αποτελούν σημαντική αγορά με δυναμική μεγέθυνσης κατά τα επόμενα 15 χρόνια. Την αξιοποίηση του διεθνούς αεροδρομίου της για την ενίσχυση της συμπληρωματικής λειτουργίας του λιμανιού της Κέρκυρας με το αναβαθμιζόμενο σε «Δυτική Πύλη» της ηπειρωτικής Ελλάδας λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Σε Εθνικό επίπεδο η Περιφέρεια αποτελεί έναν ισχυρό πόλο τουριστικής ανάπτυξης ο οποίος αντισταθμίζει και εξισορροπεί τους άλλους δύο σημαντικούς νησιωτικούς πόλους, δηλ. το Ν. Αιγαίο και την Κρήτη και λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με τη λιγότερο ανεπτυγμένη τουριστική ακτή της Ηπείρου και με τη δυτική ακτή της Πελοποννήσου. Εισαγωγή Σελίδα 4

9 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Για να ενισχυθεί η θέση της Περιφέρειας στον εθνικό χώρο απαιτούνται: Η τόνωση της συνοχής των Ιόνιων νησιών με τη βελτίωση των ενδο περιφερειακών μεταφορικών αξόνων (θαλάσσιων και εναέριων) και τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και συμπληρωματικότητας με τους τουριστικούς προορισμούς των απέναντι ακτών και της ενδοχώρας της ηπειρωτικής Ελλάδας με περιηγήσεις σε σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους (π.χ. Νεκρομαντείο, Νικόπολη, Αρχαία Ολυμπία κλπ) και με περιηγήσεις θεματικού περιεχομένου (π.χ. κάστρα, μοναστήρια, οικότοποι κλπ). Η διατήρηση και ανάδειξη της ιδιάζουσας πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιονίων και η προβολή της ως ένα σημαντικό δείγμα της πολυδιάστατης Ελληνικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα δε η ανάδειξη και προβολή του ιστορικού κέντρου της πόλης της Κέρκυρας. Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την ανάπτυξη ποιοτικού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού κατά προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες εσωτερικές ζώνες σε σύνδεση με τις ανεπτυγμένες τουριστικά παράκτιες ζώνες, με στόχο την αξιοποίηση του πλούτου του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Στις ειδικές μορφές τουρισμού περιλαμβάνονται ενδεικτικά ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οικολογικός τουρισμός (περιπατητικός, καταδυτικός κλπ), ο πολιτιστικός τουρισμός (αρχαιολογικός, θρησκευτικός κλπ), ο συνεδριακός τουρισμός, ο αγροτουρισμός κλπ. Το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συντάσσεται με τις επιλογές του Εθνικού ΣΠΑ και του αντίστοιχου ΠΕΠ Ιονίων Νήσων θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους: Την άρση της απομόνωσης και την βελτίωση της αναπτυξιακής θέσης της περιφέρειας στον εθνικό χώρο. Την αναβάθμιση του ρόλου της περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την ανάδειξη της σε κόμβο κέντρο μεταξύ των Βαλκανικών χωρών και ιδιαίτερα με τον χώρο των Δυτικών Βαλκανίων (χώρες που βρέχονται από την Αδριατική), που αποτελεί χώρο ιδιαίτερης σημασίας για τα ζωτικά συμφέροντα οικονομικής κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειας (προτείνεται η προώθηση από την περιφέρεια κατάλληλων δράσεων, όπως η δημιουργία Βαλκανικού Παρατηρητήριου για τον τουρισμό πολιτισμό κλπ). Την ανάπτυξη συνεργασιών με περιφέρειες νησιωτικού χαρακτήρα και ανάλογης πολιτιστικής σημαντικότητας στην ευρύτερη περιοχή της μεσογειακής λεκάνης (Κύπρος, Κορσική, Βαλεαρίδες νήσοι, Σαρδηνία, Σικελία κλπ). Την ενδυνάμωση των σχέσεων της περιφέρειας με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Την προστασία και εξορθολογισμένη διαχείριση του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με σκοπό τη διαφύλαξη της αειφορίας, την τόνωση της πολιτισμικής ταυτότητας και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τουριστικού προορισμού. Επισημαίνεται η ανάγκη προώθησης προγράμματος αναβάθμισης του ρόλου των παραδοσιακών οικισμών και ειδικού προγράμματος για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας, ως μοναδικού αρχιτεκτονικού μνημείου της επτανησιακής αρχιτεκτονικής, με παράλληλη ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας με ιστορικές πόλεις γειτονικών χωρών. Τη μεγιστοποίηση της ενδοπεριφερειακής συνοχής με την ενίσχυση της ανάπτυξης των μειονεκτικότερων περιοχών και την ανάσχεση της μετακίνησης του πληθυσμού Εισαγωγή Σελίδα 5

10 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου προς τις ανεπτυγμένες τουριστικές ζώνες. Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού στο νέο περιβάλλον της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης (πχ συμπλήρωση υποδομών και θεσμοθέτηση κινήτρων για την ανάπτυξη ποιοτικού και ειδικών μορφών τουρισμού) με παράλληλη αποθάρρυνση της "μονοκαλλιέργειας" του κλάδου μέσω της ενίσχυσης της ανάπτυξης και των άλλων παραγωγικών τομέων. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αντιμετώπιση των ενδονομαρχιακών και διανομαρχιακών ανισοτήτων με ισόρροπη κατανομή κοινωνικών εξυπηρετήσεων και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης στα οικιστικά κέντρα 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου (ολοκλήρωση του προγράμματος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, τηλεδιοίκηση κλπ). Τη διασύνδεση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας με κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης, με ενεργοποίηση προς αυτήν την κατεύθυνση του Ιονίου Πανεπιστημίου. Την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού. Τη διαμόρφωση ιδιαίτερης πολιτικής για τα μικρά νησιά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιφέρειας, που θα επιτρέψουν: Α) Τον περιορισμό του κόστους μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών και την πύκνωση των θαλάσσιων και εναέριων συγκοινωνιακών συνδέσεων. Β) Την προσέλκυση διοικητικών στελεχών. Γ) Την διάδοση της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Δ) Την ανάπτυξη ποιοτικού και ειδικών μορφών τουρισμού. Ε) Την σύνδεση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με την τουριστική αγορά. ΣΤ) Την ενίσχυση επιχειρήσεων που θα στηρίξουν την ενδογενή ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο δήμος Μεγανησίου συμπεριλαμβάνεται στον 2ο άξονα ανάπτυξης της Περιφέρειας ο οποίος ορίζεται σαν Διαπεριφερειακός άξονας οικονομικής συνεργασίας με τις γειτονικές περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας (Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα) και για τις ακόλουθες περιοχές και οι επιμέρους στόχοι είναι κυρίως η προώθηση: Της θαλάσσιας και της χερσαίας (Λευκάδα) επικοινωνίας μεταξύ των περιφερειών. Της κοινής εξυπηρέτησης των περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας από τα αεροδρόμια Κερκύρας και Ακτίου. Της βελτίωσης των θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ των τουριστικών προορισμών για τη δημιουργία κοινών τουριστικών προϊόντων με θεματικό περιεχόμενο βασισμένο στην πολιτισμική και οικολογική σημασία της ευρύτερης περιοχής (π.χ. θαλάσσιες και χερσαίες περιηγήσεις). Της αξιοποίησης των αναπτυξιακών προοπτικών από την αναβάθμιση του λιμένα Ηγουμενίτσας, την ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού και του Δυτικού Άξονα και την βελτίωση των υποδομών του λιμένα Πάτρας. Σχετικά με τις διαμορφωμένες χωρικές ενότητες της Περιφέρειας ο Δήμος ανήκει στα πολύ μικρά νησιά και εν γένει στις ιδιαίτερα προβληματικές απομονωμένες περιοχές της Περιφέρειας. Για τις συγκεκριμένες περιοχές άμεση προτεραιότητα είναι να διερευνηθούν τα αναπτυξιακά κίνητρα και να προωθηθούν έργα και υποδομές που αφορούν την άρση της απομόνωσης με προτεραιότητα στα έργα μεταφορών, στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (πρόβλεψη τουριστικών καταφυγίων για ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού), στη Εισαγωγή Σελίδα 6

11 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου σύνδεση με τα δίκτυα υψηλής τεχνολογίας (π.χ. τηλεϊατρική, προβολή της ταυτότητας των νησιών) κλπ. Τέλος και πάντα σύμφωνα με το Περιφερειακό σχεδιασμό, κεντρική αναπτυξιακή επιλογή για το σύνολο της περιφέρειας είναι η ενίσχυση των παραγωγικών τομέων, με έμφαση στην συνέχιση της θετικής πορείας του τουρισμού, έτσι ώστε να διατηρηθεί και να συνεχίσει να εξελίσσεται θετικά η οικονομική ευημερία της Περιφέρειας (όπως εκφράζεται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ) και συγχρόνως να βελτιωθούν οι δείκτες ευημερίας, οι οποίοι φαίνεται να υστερούν σε κάποιους τομείς. Η ενίσχυση της θετικής αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας προτείνεται να βασισθεί: Στην ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού (αναβάθμιση καταλυμάτων, έλεγχος της ανάπτυξης όσον αφορά τον τύπο των νέων καταλυμάτων και τον βαθμό κορεσμού των υποδοχέων, ανάπτυξη υποδομών, επιμόρφωση των απασχολούμενων στον τουρισμό κλπ) και στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της περιφέρειας μέσω της ενίσχυσης των εναλλακτικών και εξειδικευμένων μορφών τουρισμού έτσι ώστε να μειωθεί κατά το μέγιστο δυνατόν ο κίνδυνος από τις διακυμάνσεις της τουριστικής κίνησης και να ωφεληθούν συγχρόνως οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας, δηλαδή οι εσωτερικές ζώνες και τα πολύ μικρά νησιά. Στην ισόρροπη ανάπτυξη και των άλλων τομέων της οικονομίας, δηλαδή του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα έτσι ώστε να δημιουργηθούν ασφαλιστικές δικλείδες έναντι της «μονοκαλλιέργειας» του τουρισμού. Στην οικονομική συνεργασία με τις περιφέρειες της Ηπείρου και της Δυτ. Ελλάδας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού για την μεγιστοποίηση της σταθερότητας του εισοδήματος από τον τουρισμό και την επίτευξη της διαπεριφερειακής συνοχής. Στην τόνωση των μεταφορών που εξασφαλίζουν την ενδοπεριφερειακή συνοχή. Στην υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας με περαιτέρω εξειδίκευση των ενισχύσεων των ιδιωτικών επενδύσεων κατά τομείς και περιοχές (παροχή ιδιαίτερων ενισχύσεων στην περιφέρεια για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και στην Κεφαλονιά και Λευκάδα για τον τουρισμό) και με πρόβλεψη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών (πχ οργανισμός προώθησης τοπικών προϊόντων Περιφερειακό σήμα ποιότητας). Στην ανάπτυξη συγχρόνων υποδομών και υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών με στόχο την στήριξη του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας και την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η δημόσια διοίκηση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ιόνιου Πανεπιστημίου με την επέκταση της δραστηριότητας του τόσο σε όλη την περιφέρεια όσο και σε άλλους τομείς εκπαίδευσης και έρευνας (θεσμοθέτηση μεταπτυχιακών τμημάτων κλπ) και στην ανάπτυξη Ερευνητικών κέντρων και Ινστιτούτων (Περιφερειακό Ιόνιο Κέντρο Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Σεισμολογίας, Ινστιτούτο Λαϊκού Θεάτρου κλπ), σε δικτύωση με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς άλλων περιφερειών (Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Πατρών κλπ). Α.1.2 Η θέση και ο ρόλος του Δήμου Μεγανησίου στα πλαίσια της Περιφέρειας και του Νομού, και οι σχέσεις με άλλα αστικά κέντρα διασυνδέσεις και εξαρτήσεις Ο δήμος Μεγανησίου ιστορικά σαν τμήμα των Επτανήσων έχει αναπτύξει έντονες διοικητικές και οικονομικές σχέσεις με τα Ιόνια νησιά και θεμελιωδώς με την Λευκάδα. Εισαγωγή Σελίδα 7

12 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Αντίθετα οι οικονομικές σχέσεις με την Ηπειρωτική Ελλάδα παραμένουν μέχρι και σήμερα πολύ λίγο ανεπτυγμένες. Αυτό το γεγονός εξηγείται ιστορικά μιας και η περιοχή των Επτανήσων δεν υπήρξε υπό το καθεστώς της Οθωμανικής κυριαρχίας, ενώ και έπειτα από την ένωση με την Ελλάδα η διοικητική υπαγωγή του Μεγανησίου στα Ιόνια Νησιά και τον Νομό Λευκάδας δεν επέτρεψε να αναπτυχθούν διοικητικές σχέσεις. Επίσης και οι οικονομικές σχέσεις δεν έχουν αναπτυχθεί στον βαθμό που η γειτνίαση του δήμου με την ηπειρωτική Ελλάδα θα επέτρεπε κυρίως λόγω της διαφορετικής εξειδίκευσης των οικονομιών των δύο περιοχών, με το Μεγανήσι να αναπτύσσει την αλιεία και την ναυτιλία και την τελευταία εικοσαετία τον τουρισμό και τις δυτικές ακτές της Αιτωλοακαρνανίας να εξειδικεύονται στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι διασυνδέσεις και εξαρτήσεις του Δήμου είναι πιο έντονες με την πρωτεύουσα του Νομού και τους όμορους δήμους του κυρίως με το Νυδρί, και σε πολύ μικρότερο βαθμό με την Πρέβεζα, τα Ιωάννινα και το διοικητικό κέντρο της περιφέρειας την Κέρκυρα. Η Λευκάδα είναι το διοικητικό κέντρο του Νομού και είναι φυσικό να εξασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στον δήμο Μεγανησίου. Στην Λευκάδα πηγαίνουν καθημερινά για εργασία από το Μεγανήσι σημαντικός αριθμός υπάλληλών και εργατών. Επίσης, απροσδιόριστος αριθμός ατόμων πηγαίνει στην Λευκάδα για δημόσιες και κοινωνικές εξυπηρετήσεις, αγορές ή ψυχαγωγία. Επίσης για αντίστοιχούς λόγους υπάρχει και σημαντική κίνηση ατόμων προς το Νυδρί. Ως προς τις οικονομικές δραστηριότητες οι διασυνδέσεις και εξαρτήσεις του Μεγανησίου είναι σαφώς ευρύτερες, δηλαδή προς την Περιφέρεια με την πόλη της Κέρκυρας, την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι το κύριο αγροτικό προϊόν της το λάδι, διατίθεται σε όλη την ευρύτερη περιοχή, ενώ οι τουριστικές ροές για παραθερισμό προέρχονται από τις γειτονικές Περιφέρειες Ηπείρου Δυτικής Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία από όπου και πολλοί ομογενείς. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Δήμος Μεγανησίου σύμφωνα με την υπό υλοποίηση και εφαρμογή νέα διοικητική μεταρρύθμιση όπως εκφράζεται από το Σχέδιο Καλλικράτης ο Δήμος Μεγανησίου θα παραμείνει χωρίς διοικητικές μεταβολές. Αυτό το γεγονός είναι πολύ ευνοϊκό για την παρούσα μελέτη μιας και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η συνένωση σε μια διοικητική ενότητα περιοχών οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα όρια της υπό μελέτης περιοχής. Εισαγωγή Σελίδα 8

13 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Α.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ Α.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά Α Διοικητική Οργάνωση / Έκταση Ο δήμος Μεγανησίου υπάγεται διοικητικά στο νομό Λευκάδας, της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει σήμερα συνολικά 8 ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, έχει 6 δήμους και 2 κοινότητες, όπως προέκυψε από την εφαρμογή του Ν.2539/97, για τη "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΦΕΚ 244/ Πρόγραμμα "Ιωάννης Καποδίστριας"). Με το πρόσφατο νομοσχέδιο σχετικά με το πρόγραμμα Καλλικράτης (κατατέθηκε ) προτείνεται η δημιουργία δύο συνολικά δήμων στο νομό Λευκάδας. Ο δήμος Μεγανησίου παραμένει αμετάβλητος. Όλοι οι άλλοι υφιστάμενοι ΟΤΑ υπάγονται στο δήμο Λευκάδας. Η διοικητική οργάνωση όπως έχει σήμερα παρουσιάζεται στον χάρτη Α α Χάρτης Α.2.1.1α Διοικητική οργάνωση νομού Λευκάδας. Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης. ΣΗΜ: Ο Κάλαμος και ο Καστός είναι κοινότητες και οι υπόλοιποι ΟΤΑ δήμοι. Όπως φαίνεται στο χάρτη Α β ο δήμος Μεγανησίου διαιρείται σε τρία δημοτικά διαμερίσματα, συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Κατωμερίου, Δ.Δ. Βαθέως, και Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου. Έδρα του δήμου είναι ο οικισμός Κατωμέρι. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 9

14 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Χάρτης Α.2.1.2β Διοικητική οργάνωση δήμου Μεγανησίου Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης. Η έκταση του δήμου, όπως φαίνεται και στον πίνακα Α α ανέρχεται σε 22,356 τετρ. χλμ. που αντιστοιχεί στο 6,3% της συνολικής έκτασης του νομού Λευκάδας. Ο δήμος ως σύνολο κατατάσσεται στην προτελευταία θέση από πλευράς έκτασης μεταξύ των ΟΤΑ του νομού Λευκάδας, όντας μεγαλύτερος μόνο από την κοινότητα Καστού. Στον πίνακα Α.2.1.1β παρουσιάζεται η έκταση των δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου Μεγανησίου. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται επιπλέον και ο χαρακτηρισμός του ανάγλυφου του κάθε δημοτικού διαμερίσματος. Από τον πίνακα Α.2.1.1β προκύπτει ότι από πλευράς ανάγλυφου ο δήμος Μεγανησίου είναι αποκλειστικά πεδινός. Αν και το νησί χαρακτηρίζεται πεδινό υπάρχουν δυσπρόσιτες περιοχές από πλευράς αναγλύφου, κυρίως ακτές. Το υψομετρικό εύρος του νησιού κυμαίνεται από τη στάθμη της θάλασσας έως 284 μέτρα στο κέντρο του νησιού, στην τοποθεσία Μέγας Μπίρνος. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 10

15 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Πίνακας Α.2.1.1α: Η έκταση και η σχετική θέση του δήμου στο νομό. Χωρική ενότητα Συνολική Έκταση (τ.χλμ) (χωρίς εσωτερικά ύδατα) % συνολικής έκτασης νομού Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 2.299,1 Νομός Λευκάδας 354,7 100,0 Δ. Απολλωνίων 124,7 35,1 Δ. Λευκάδας 59,5 16,8 Δ. Ελλομένου 56,0 15,8 Δ. Καρυάς 30,9 8,7 Δ. Σφακιωτών 30,5 8,6 Κ. Καλάμου 25,0 7,0 Δ. Μεγανησίου 22,4 6,3 Κ. Καστού 5,9 1,7 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2001), επεξεργασία ομάδας μελέτης. Πίνακας Α.2.1.1β Κατανομή έκτασης δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου. Χωρική ενότητα Ανάγλυφο Συνολική Έκταση % συνολικής έκτασης δήμου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 2.299,1 Νομός Λευκάδας 354,7 Δήμος Μεγανησίου 22,4 100,0 Δ.Δ. Κατωμερίου Π 8,4 37,7 Δ.Δ. Βαθέως Π 1,4 6,4 Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου. Π 12,5 55,9 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2001), επεξεργασία ομάδας μελέτης (Π = πεδινό, Η = Ημιορεινό, Ο = Ορεινό). Α Πληθυσμός Πληθυσμιακά, ο δήμος Μεγανησίου αποτελεί τόπο μόνιμης κατοικίας για λιγότερα από χίλια άτομα σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής (2001). Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 4,5% του συνολικού πληθυσμού του νομού Λευκάδας. Το Μεγανήσι είναι ο μικρότερος από όλους τους δήμους ξεπερνώντας σε πληθυσμό μόνο τις δύο κοινότητες του νομού. Η σχετική θέση της περιοχής μελέτης στο νομό Λευκάδας φαίνεται στον πίνακα Α.2.1.2α. Τα σενάρια αυτά αναπτύσσονται σε μια πρώτη προσέγγιση για το σύνολο της περιοχής του Δήμου και τα απαιτούμενα μέτρα και η χωρική τους εξειδίκευση θα γίνει στο επόμενο στάδιο της μελέτης. Σχετικά με την προσέγγιση αυτή πρέπει να σημειωθούν δύο ζητήματα. Το πρώτο συνδέεται με τον αριθμό των προς ανάπτυξη σεναρίων σε σχέση με το κύριο στοιχείο καθορισμού τους και το δεύτερο σχετίζεται άμεσα με την παρουσίαση των σεναρίων αυτών στη συγκεκριμένη πρώτη φάση της μελέτης. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 11

16 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Πίνακας Α.2.1.2α: Ο μόνιμος πληθυσμός και σχετική θέση του δήμου στο νομό. Κατάταξη Χωρική ενότητα Πληθυσμός 2001 % στο σύνολο του νομού Χώρα Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Νομός Λευκάδας Ο.Τ.Α. διαφορά (%) πραγματικός μόνιμος 1 Δ. Λευκάδας ,70% 2,0% 2 Δ. Ελλομένου ,7% 4,3% 3 Δ. Απολλωνίων ,0% 5,5% 4 Δ. Σφακιωτών ,6% 11,7% 5 Δ. Καρυάς ,7% 13,8% 6 Δ. Μεγανησίου 994 4,5% 9,9% 7 Κ. Καλάμου 510 2,3% 6,5% 8 Κ. Καστού 89 0,4% 34,8% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2001), επεξεργασία ομάδας μελέτης. Εφεξής, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιείται ο μόνιμος πληθυσμός, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη ο τόπος μόνιμης διαμονής των απογραφέντων, και όχι ο καλούμενος πραγματικός (de facto) πληθυσμός, δηλαδή ο τόπος απογραφής του πληθυσμού. Όπως φαίνεται στον πίνακα Α α, ο μόνιμος πληθυσμός είναι περίπου 10% λιγότερος από τον de facto πληθυσμό συγκεκριμένα για το δήμο Μεγανησίου. Το στοιχείο αυτό έχει σημασία αργότερα όταν επιχειρηθεί η εκτίμηση του πληθυσμού στο μέλλον που βασίζεται αναγκαστικά σε τιμές πραγματικού πληθυσμού γιατί μόνο αυτές παρέχονται από την ΕΛΣΤΑΤ για απογραφές πριν το Όπως προκύπτει από τον πίνακα Α β, το ήμισυ των κατοίκων του Μεγανησίου βρίσκεται συγκεντρωμένο στο δημοτικό διαμέρισμα Κατωμερίου. Λίγο πάνω από το εν δέκατο του πληθυσμού διαμένει στο Δ.Δ. Βαθέως και ο υπόλοιπος πληθυσμός στο Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου. Με άλλα λόγια τα 9/10 του πληθυσμού περίπου συγκεντρώνονται στα ΔΔ Κατωμερίου και Σπαρτοχωρίου. Φυσικά, όπως και σε όλους τους αντίστοιχους παραθεριστικούς προορισμούς της χώρας, σε περιόδους αιχμής ο πληθυσμός στο δήμο Μεγανησίου είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο εποχικός πληθυσμός προέρχεται τόσο από κατοίκους άλλων περιοχών της Ελλάδας όσο και από το εξωτερικό. Η διαχρονική εξέλιξη ( ) του πληθυσμού του δήμου Μεγανησίου παρατίθεται αναλυτικά σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος στον πίνακα Α γ και σε επίπεδο οικισμού στον πίνακα Α δ. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 12

17 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Πίνακας Α.2.1.2β: Η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού του δήμου. Χωρική ενότητα Πληθυσμός 2001 % στο σύνολο του νομού Χώρα Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Νομός Λευκάδας Δήμος Μεγανησίου ,0% Δ.Δ. Κατωμερίου ,2% Δ.Δ. Βαθέως ,7% Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου ,1% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2001), επεξεργασία ομάδας μελέτης. Η ανάλυση των συγκεκριμένων στοιχείων οδηγεί στα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα. Η πληθυσμιακή εξέλιξη του δήμου Μεγανησίου είναι σχεδόν γνησίως φθίνουσα. Ακολουθεί την αντίστοιχη πτωτική τάση που παρατηρείται στο νομό Λευκάδας με εξαίρεση την απογραφή του Η μεταβολή του πληθυσμού σε όλα τα ΔΔ αλλά και σε όλους τους οικισμούς του δήμου Μεγανησίου είναι επίσης γνησίως φθίνουσα κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Προκύπτει συνεπώς ότι οι χωρικές μονάδες έχουν από πλευράς συνόλου πληθυσμού σχετικά όμοια δημογραφική δυναμική διαχρονικά. Η πτωτική τάση του πληθυσμού του νησιού κατά τη μεταπολεμική περίοδο εξηγείται από τις γνωστές συνθήκες που επικράτησαν λίγο ως πολύ σε όλα τα μικρά νησιά της Ελλάδας. Το κάθε Δ.Δ. περιλαμβάνει έναν οικισμό οπότε η μεταβολή σε επίπεδο Δ.Δ. και σε επίπεδο οικισμού είναι ακριβώς ίδια. Στο Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου περιλαμβάνονται από την ΕΛΣΤΑΤ εκτός από τον ομώνυμο οικισμό και άλλοι δύο οικισμοί (Σπάρτη και Σκορπιός) με αμελητέο σε μέγεθος όμως πληθυσμό και έκταση. Ο πληθυσμός του δήμου στο σύνολό του μειώθηκε στο μισό σε διάστημα 50 ετών. Πίνακας Α.2.1.2γ: Συγκριτική μεταβολή πραγματικού (*) πληθυσμού μεταπολεμικά ( ). Χωρική ενότητα Χώρα Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Νομός Λευκάδας Δήμος Μεγανησίου Δ.Δ. Κατωμερίου Δ.Δ. Βαθέως Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ομάδας μελέτης. ΣΗΜ (*): Χρησιμοποιείται εδώ ο πραγματικός (defacto) πληθυσμός αντί του μόνιμου γιατί μόνο αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για απογραφές προγενέστερες του Η προβολή του πληθυσμού στο μέλλον γίνεται με βάση το ρυθμό μεταβολής που παρουσιάζεται στον πίνακα Α δ. Στον πίνακα αυτόν δεν έχει γίνει υπολογισμός του ρυθμού μεταβολής για τους οικισμούς στα νησιά Σπάρτη και Σκορπιός γιατί οι αντίστοιχοι Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 13

18 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου πληθυσμοί είναι εξαιρετικά μικροί και κατά συνέπεια ο υπολογισμός ποσοστών παραπλανητικός. Είναι γεγονός ότι η πτωτική τάση που παρατηρείται στον πίνακα αυτόν είναι πολύ πιθανό να ανακοπεί στο μέλλον. Ο λόγος είναι ότι κατά την τελευταία πενταετία έχει αυξηθεί σημαντικά η τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Στο χάρτη Α παρουσιάζεται το πληθυσμιακό μέγεθος των οικισμών του δήμου σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Χάρτης Α Μόνιμος πληθυσμός οικισμών δήμου Μεγανησίου (2001) Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2001), Επεξεργασία ομάδας μελέτης Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 14

19 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Πίνακας Α.2.1.2δ: Μεταβολή πραγματικού πληθυσμού των οικισμών του δήμου Μεγανησίου μεταπολεμικά ( ). Απογραφές % Μεταβολή Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Δ.Δ. Κατωμερίου Κατωμέρι ( ) ,3% 14,9% 22,2% 11,1% 5,9% 0,1% 1,6% 2,5% 1,2% 0,6% Δ.Δ. Βαθέως Βαθύ ( ) ,1% 24,8% 8,4% 7,1% 31,3% 1,5% 2,8% 0,9% 0,7% 3,7% Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου. Σπαρτοχώρι ( ) ,3% 17,0% 18,8% 7,8% 11,4% 0,8% 1,9% 2,1% 0,8% 1,2% Σκορπιός ( ) Σπάρτη ( ) Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ομάδας μελέτης. ΣΗΜ: Σε παρένθεση δίνεται ο κωδικός οικισμού της ΕΛΣΤΑΤ. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 15

20 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Πίνακας Α.2.1.2ε: Προβολή πραγματικού πληθυσμού δήμου για το Δήμος Μεγανησίου Απογραφές ΜΕΡΜ 50ετίας Εκτίμηση με βάση το ΜΕΡΜ 50ετίας Δ.Δ. Κατωμερίου , Κατωμέρι ( ) Δ.Δ. Βαθέως , Βαθύ ( ) Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου , Σπαρτοχώρι ( ) Σκορπιός ( ) Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ομάδας μελέτης. ΣΗΜ: ΜΕΡΜ = Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πίνακα Α ε, και λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές που προαναφέρθηκαν, είναι: Ο συνολικός πληθυσμός του δήμου το 2025 εκτιμάται ότι θα είναι 25% λιγότερος από σήμερα. Ίσως λόγω της αύξησης του τουρισμού δεν παρουσιάσει πτώση τελικά αλλά μάλλον δεν αναμένεται σημαντική αύξηση. Η κατάταξη των οικισμών από πλευράς μεγέθους δεν αλλάζει κατά το έτος στόχος (2025) δεδομένου ότι ο ρυθμός μεταβολής για όλους τους οικισμούς είναι παρόμοιος. Το Βαθύ που είναι και το μικρότερο σε έκταση και σε πληθυσμό Δ.Δ. παρουσιάζει το μεγαλύτερο ρυθμό πληθυσμιακής μείωσης αν και όχι με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους οικισμούς. Για να γίνει πιο κατανοητή η πληθυσμιακή εξέλιξη του δήμου Μεγανησίου παρουσιάζεται το διάγραμμα Α Οι τιμές από το έτος 2011 και μετά στο διάγραμμα αυτό αφορούν σε στοιχεία πρόβλεψης. Από το διάγραμμα είναι προφανές πως ο ρυθμός μείωσης του πληθυσμού είναι μικρότερος από το 1981 και μετά. Πίνακας Α.2.1.2στ: Διαχρονική εξέλιξη της πληθυσμιακής πυκνότητας του δήμου μεταπολεμικά (άτομα ανά τ. χλμ). Χωρική ενότητα έκταση Χώρα ,4 57,8 63,6 66,5 73,8 77,8 84,7 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 3.808,1 60,0 55,8 48,4 47,9 50,9 55,9 Νομός Λευκάδας 1.513,0 20,1 19,2 16,3 14,3 14,0 14,9 Δήμος Μεγανησίου 48,5 44,1 41,4 34,3 24,7 25,7 22,5 Δ.Δ. Κατωμερίου 32,9 27,4 27,0 23,0 17,9 15,9 15,0 Δ.Δ. Βαθέως 8,5 39,2 33,7 25,3 23,2 24,8 17,1 Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου. 12,4 73,1 67,3 55,9 45,2 41,3 36,7 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ομάδας μελέτης. ΣΗΜ: Πραγματικός (de facto) πληθυσμός. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 16

21 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Διάγραμμα Α.2.1.2: Πληθυσμιακή εξέλιξη του δήμου ( ). Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ομάδας μελέτης. Η διαχρονική μεταπολεμική εξέλιξη της πληθυσμιακής πυκνότητας των οικισμών του δήμου Μεγανησίου παρατίθεται στον πίνακα Α στ. Από τον πίνακα Α στ παρατηρείται ότι: Ο δήμος έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νομό. Αρχικά είχε διπλάσια πυκνότητα ενώ σταδιακά η διαφορά εξομαλύνεται στις πιο πρόσφατες απογραφές. Η μεγαλύτερη πυκνότητα εμφανίζεται στο Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου. Η πυκνότητα εκεί είναι σχεδόν διπλάσια από τα υπόλοιπα Δ.Δ. Συμπερασματικά, η πληθυσμιακή δυναμική του δήμου ως σήμερα προσδιορίζεται κυρίως από το νησιωτικό χαρακτήρα του. Φαίνεται όμως ότι ενώ η ως σήμερα δυναμική είναι ιδιαίτερα αρνητική (50% μείωση σε 50 χρόνια) υπάρχει σοβαρή περίπτωση εξομάλυνσης στο μέλλον, λόγω της πρόσφατης τουριστικής ανάδειξης. Α Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Η δημογραφική φυσιογνωμία του δήμου παρουσιάζεται στον πίνακα Α.2.1.3α. Στον πίνακα αυτόν εμφανίζεται η κατανομή του πληθυσμού τόσο ανά φύλο όσο και ανά βασικές ηλικιακές ομάδας. Παρουσιάζεται επίσης σε ξεχωριστή γραμμή η συμμετοχή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ηλικίες 15 45) στο σύνολο του πληθυσμού. Επίσης, υπολογίστηκε και αναφέρεται στον πίνακα ο δείκτης γήρανσης, δηλαδή ο λόγος της ηλικιακής ομάδας άνω των 65 ετών προς την ομάδα ως 14 ετών. Στον πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτά σε επίπεδο χώρας, νομαρχίας, δήμου και δημοτικού διαμερίσματος ώστε να είναι εφικτή η συγκριτική ανάλυση και ο σχολιασμός τους. Από τον πίνακα Α α προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά: Ο δήμος παρουσιάζει πολύ αυξημένα ποσοστά γηρασμένου πληθυσμού (άνω των 65 ετών) σε σχέση με τα ποσοστά της χώρας και του νομού. Για τον γυναικείο πληθυσμό το ποσοστό είναι δυσμενέστερο από τον ανδρικό, και τα δύο όμως φύλα είναι διπλάσια από εκείνα του νομού και τριπλάσια από εκείνα της χώρας. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 17

22 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Παρόλο που ο δείκτης γήρανσης είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τις υπερκείμενες διοικητικές υποδιαιρέσεις, η συμμετοχή του ενεργού πληθυσμού στο σύνολο του πληθυσμού είναι πολύ ικανοποιητική. Είναι στα επίπεδα της συμμετοχής του νομού και υψηλότερα από το επίπεδο της περιφέρειας αλλά και της χώρας. Η γήρανση είναι εντονότερη το Δ.Δ. Βαθέως. Στο Δ.Δ. Κατωμερίου είναι αρκετά λιγότερο έντονη από τα άλλα δύο Δ.Δ. Ο ανδρικός πληθυσμός στο Δ.Δ. Βαθέως όπως και ο γυναικείος πληθυσμός στο Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου παρουσιάζουν ακραίους δείκτες γήρανσης. Η ερμηνεία των δεδομένων όμως χρειάζεται προσοχή όπως και σε όλες τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται στατιστική επεξεργασία σε πληθυσμούς κάτω των 100 ατόμων. Ο νεανικός πληθυσμός είναι ιδιαίτερα χαμηλός σε επίπεδο δήμου και απογοητευτικά χαμηλός ειδικά στο Δ.Δ. Βαθέως. Η υψηλή συμμετοχή του ενεργού πληθυσμού είναι πολύ ενθαρρυντική στα πλαίσια της προσδοκίας ανάπτυξης του δήμου που φαίνεται να γίνεται πιο έντονη τα τελευταία χρόνια. Ίσως η υψηλή συμμετοχή ενεργού πληθυσμού σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη ανάπτυξη του νησιού μπορέσει να αναιρέσει τις πολύ αρνητικές συνέπειες που θα είχε η χαμηλή συμμετοχή του νεανικού πληθυσμού από μόνη της ως το έτος στόχο (2025). Πίνακας Α.2.1.3α: Δημογραφική φυσιογνωμία του δήμου Μεγανησίου (α) Σύνολο χώρας Αμφότερων φύλων Άρρενες Θήλεις Ηλικιακές ομάδες Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % ,2% , , ,1% , , ,7% , ,3 Σύνολο ,2% ,6% ,8% Δείκτης Γήρανσης 1,1 0,95 1,26 (β) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Αμφότερων φύλων Άρρενες Θήλεις Ηλικιακές ομάδες Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % ,2% ,78% ,7% ,4% ,53% ,3% ,4% ,69% ,1% Σύνολο ,2% ,3% ,10% Δείκτης Γήρανσης 1,34 1,18 1,5 Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 18

23 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου (γ) Νομός Λευκάδας Αμφότερων φύλων Άρρενες Θήλεις Ηλικιακές ομάδες Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % ,4% ,6% ,3% ,2% ,5% ,9% ,3% ,9% ,8% Σύνολο ,8% ,7% ,8% Δείκτης Γήρανσης 1,75 1,56 1,95 (δ) Δήμου Μεγανησίου Αμφότερων φύλων Άρρενες Θήλεις Ηλικιακές ομάδες Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % ,4% 50 10,2% 43 8,5% ,1% ,9% ,0% ,5% ,8% ,5% Σύνολο ,4% ,0% ,9% Δείκτης Γήρανσης 4,01 3,4 4,77 (ε) Δ.Δ. Κατωμερίου Αμφότερων φύλων Άρρενες Θήλεις Ηλικιακές ομάδες Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % ,0% 22 9,4% 26 10,6% ,9% ,8% ,0% ,1% 79 33,8% 94 38,4% Σύνολο ,6% 63 26,9% 55 Δείκτης Γήρανσης 3,6 3,59 3,62 (ζ) Δ.Δ. Βαθέως Αμφότερων φύλων Άρρενες Θήλεις Ηλικιακές ομάδες Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % ,9% 2 0,9% 7 2,9% ,6% 30 12,8% 35 14,3% ,8% 22 9,4% 20 8,2% Σύνολο ,3% 16 29,6% 18 Δείκτης Γήρανσης 4, ,86 Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 19

24 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου (ε) Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου Ηλικιακές ομάδες Αμφότερων φύλων Άρρενες Θήλεις Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % ,50% 26 11,10% 10 4,10% ,80% ,90% 98 40,00% ,00% 69 29,50% 91 37,10% Σύνολο ,80% 48 24,00% 43 Δείκτης Γήρανσης 4,39 2,65 9,1 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ομάδας μελέτης. ΣΗΜ1: Δείκτης Γήρανσης (65+/0 14). ΣΗΜ2: Οι πίνακες για τα Δ.Δ. ταυτίζονται με τους αντιστοιχούν οικισμούς δεδομένου ότι περιλαμβάνουν μόνον ένα οικισμό το καθένα με εξαίρεση το Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου που περιλαμβάνει και τον Σκορπιό με μόνο δύο κατοίκους όμως. Οι δύο κάτοικοι του Σκορπιού έχουν συνυπολογιστεί στον πίνακα του Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου. ΣΗΜ3. Μόνιμος πληθυσμός. Στο σχήμα Α α παρουσιάζονται οι ηλικιακές πυραμίδες για το δήμο και τα Δ.Δ. του. Διάγραμμα Α.2.1.3α: Ηλικιακές πυραμίδες Δήμος Μεγανησίου Δ.Δ. Κατωμερίου Δ.Δ. Βαθέως Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2001), επεξεργασία ομάδας μελέτης. ΣΗΜ: Μόνιμος πληθυσμός. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 20

25 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου Διάγραμμα Α.2.1.3β: Δείκτης γήρανσης (65+/0 14). Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2001), επεξεργασία ομάδας μελέτης. Η ηλικιακή πυραμίδα του Δήμου που απεικονίζεται στο σχήμα Α.2.1.3α παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις μεγάλης γήρανσης με έντονη συγκέντρωση του πληθυσμού στις μεγαλύτερες ηλικίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στη βάση της πυραμίδας η κλάση κάτω των δεκαπέντε ετών, είναι πολυπληθέστερη από την κλάση των Η τάση αυτή είναι σε γενικές γραμμές ορατή και στις επιμέρους πυραμίδες ανά Δ.Δ. Η τάση αυτή είναι ενθαρρυντική δεδομένου ότι δηλώνει την είσοδο νέων στον πληθυσμό με ταχύτερο ρυθμό από ότι μια δεκαετία πριν. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να βρίσκεται στην εισροή οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα που καταγράφηκε κατά την πιο πρόσφατη απογραφή και ανέστρεψε σε κάποιο βαθμό την τάση γήρανσης του πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο. Ο βαθμός γήρανσης όσο και οι ακραίες τιμές του δείκτη φαίνονται πολύ πιο παραστατικά στο διάγραμμα Α β. Πίνακας Α.2.1.3β: Οικογενειακή κατάσταση του μόνιμου πληθυσμού. Χωρική ενότητα Σύνολο Άγαμοι % Έγγαμοι % Χήροι ή διαζευγμένοι ή σε διάστασή Χώρα ,6% ,9% ,4% Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ,3% ,0% ,7% Νομός Λευκάδας ,1% ,4% ,5% Δήμος Μεγανησίου ,6% ,9% ,5% Δ.Δ. Κατωμερίου ,8% ,2% 67 14,0% Δ.Δ. Βαθέως ,6% 77 66,4% 7 6,0% Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου ,3% ,2% 70 17,5% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2001), επεξεργασία ομάδας μελέτης. Ο πίνακας Α.2.1.3β παρουσιάζει τη συνολική εικόνα του δήμου αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση του μόνιμου πληθυσμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό έγγαμων είναι ως και 10% περισσότερο από τα αντίστοιχα των υπερκείμενων διοικητικών υποδιαιρέσεων. Ανάλογα, το ποσοστό αγάμων είναι περίπου 10% μικρότερο. Ο % Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 21

26 Μελετητική ομάδα: Α. Μπέτσης Μ. Κοψιδά Π.Ταμουρίδης Π. Μποσινάκου δήμος είναι δηλαδή μια περιοχή με περισσότερους έγγαμους και λιγότερους άγαμους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το ποσοστό χήρων ή διαζευγμένων ή σε διάσταση που είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε επίπεδο δήμου αλλά και σε επίπεδο Δ.Δ. με εξαίρεση το Δ.Δ. Βαθέως. Εκεί το ποσοστό είναι σημαντικά μικρότερο σε σύγκρισή με τις υπερκείμενες μονάδες. Τα επιμέρους δημοτικά διαμερίσματα ακολουθούν αρκετά πιστά τις πιο πάνω διαπιστώσεις. Το Δ.Δ. Βαθέως διαφέρει μόνο ως προς το ότι έχει μεγαλύτερο ποσοστό αγάμων και εγγάμων που συντελεί στο μειωμένο ποσοστό ποσοστό χήρων ή διαζευγμένων ή σε διάσταση. Το γεγονός αυτό ίσως αντικατοπτρίζει μια ελαφρώς διαφορετική κοινωνική δομή στον οικισμό του Βαθέως που προσεγγίζει περισσότερο τα παραδοσιακά πρότυπα. Στον πίνακα Α.2.1.3δ παρουσιάζονται στοιχεία για τα νοικοκυριά, το μέγεθος και τα μέλη τους. Παρατηρείται ότι το ποσοστό μονομελών και διμελών νοικοκυριών είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τις υπερκείμενες διοικητικές μονάδες. Αντίστροφά τα τριμελή και πολυμελή νοικοκυριά είναι σημαντικά λιγότερα. Μια λογική εξήγηση ίσως προκύπτει από το συνδυασμό των στοιχείων αυτών με εκείνα του προηγούμενου πίνακα (Α β). Η απουσία νοικοκυρών με παιδιά ή γηραιότερα εξαρτώμενα μέλη μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληθυσμός είναι γηρασμένος και στο ότι τα τέκνα των οικογενειών μεταναστεύουν εσωτερικά στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές για εργασία. Πίνακας Α.2.1.3δ: Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών Χωρική ενότητα Συνολικός αριθμός Μέγεθος νοικοκυριού κατά αριθμό μελών Νοικοκυριά Μέλη 1 % 2 % 3 % 4+ % Χώρα ,80% ,1% ,0% ,1% Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ,8% ,9% ,9% ,4% Νομός Λευκάδας ,7% ,5% ,6% ,2% Δ. Μεγανησίου ,2% ,0% 57 13,8% 70 17,0% Δ.Δ. Κατωμερίου ,8% 75 39,5% 32 16,8% 34 17,9% Δ.Δ. Βαθέως ,5% 21 42,9% 6 12,2% 9 18,4% Δ.Δ. Σπαρτοχωρίου ,2% 73 42,2% 19 11,0% 27 15,6% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2001), επεξεργασία ομάδας μελέτης. ΣΗΜ: Μόνιμος πληθυσμός. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Σελίδα 22