κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία»."

Transcript

1

2 } Σχολή της Φρανκφούρτης: η έννοια της «µαζικής κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } η«µαζική κουλτούρα» δεν είναι η κουλτούρα που προέρχεται από τις µάζες, αλλά αυτή που προορίζεται για αυτές και κατασκευάζεται βιοµηχανικά, για να καταναλωθεί από αυτές. } σύστηµα, του οποίου οι επιµέρους κλάδοι συνεργάζονται στενά και χαρακτηρίζονται από οµοιοµορφία προς τη δοµή τους.

3 } σύστηµα οικονοµικό που καθορίζεται αποκλειστικά από τη µαζική παραγωγή και κατανάλωση: «µεταφορά του κερδοσκοπικού κινήτρου στα πνευµατικά µορφώµατα, που πλέον είναι µόνο εµπορεύµατα». } Βαθύτερη λειτουργία: ιδεολογική νοµιµοποίηση του συστήµατος κυριαρχίας που κρύβεται πίσω της και απώτερος στόχος της η ενσωµάτωση των ατόµων σε αυτό το σύστηµα µε την απορρόφηση και εξουδετέρωση κάθε πεδίου της ανθρώπινης δραστηριότηταςκυρίως του ελεύθερου χρόνου του ατόµου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Adorno, η «πολιτιστική βιοµηχανία στην ουσία είναι ηθεληµένη ενσωµάτωση των πελατών της από πάνω».

4 } Κουλτούρα από χώρος ανάπτυξης του ιδιωτικού, ατοµικού υποκειµένου, σφαίρα της ελευθερίας και αυτονοµίας που ερχόταν σε αντίθεση µε την καθηµερινή πραγµατικότητα της αλλότριας εργασίας, δυνατότητα υπέρβασης } Σε όργανο αναπαραγωγής της «φωνής του κυρίου» και της ιδεολογίας της. } «πολιτιστική βιοµηχανία» παράγει «γενική, άκριτη συναίνεση». } Η δράση της είναι αντιδιαφωτιστική, καθώς εξαπατάει τους ανθρώπους ως προς την ευτυχία προσφέροντας ένα υποκατάστατο ικανοποίησης µε την αφθονία που παρέχει και τις τεράστιες δυνατότητες κατανάλωσης.

5 } Αν και ο πελάτης καταναλωτής των πολιτιστικών προϊόντων παρουσιάζεται ως υποκείµενο της διαδικασίας, στην ουσία δεν είναι παρά το αντικείµενό της. } Πρβλ. και σύγχρονες αναλύσεις της αντικειµενοποίησης του κοινού από τα ΜΜΕ ( Ang, Living room wars), θεωρητικά ορµώµενες από άλλες παραδόσεις και παραδοχές

6 } τα πολιτιστικά εµπορεύµατα παράγονται µόνο σύµφωνα µε την αρχή της αξιοποίησής τους. } Η αυτονοµία του έργου τέχνης παύει να υπάρχει. } η µαζική κουλτούρα ενώνει τις χωριστές σφαίρες της υψηλής και της λαϊκής τέχνης, αφαιρώντας και από τις δύο τα στοιχεία που θεωρούνται επικίνδυνα και ανατρεπτικά για την κυρίαρχη ιδεολογία. } Από την υψηλή τέχνη θυσιάζεται η σοβαρότητα, ενώ από τη λαϊκή τέχνη χάνεται το αυθόρµητο, ανυπότακτο στοιχείο. } Φορντισµός και τυποποίηση πολιτιστικών προϊόντων - εξορθολογισµός τεχνικών παραγωγής και διάδοσης.

7 } Η οµοιοµορφία της πολιτιστικής παραγωγής «γυµνάζει τις µάζες στα ίδια πρότυπα συµπεριφοράς». Το αποτέλεσµα είναι µια υποπλασία της συνείδησης και η υιοθέτηση µιας επικίνδυνης στάσης αποβλάκωσης από την πλευρά του ανθρώπου, η οποία οδηγεί στην εξάρτηση και την υποτέλειά του

8 Ερεθίσµατα } Απέχθεια λόγιας αισθητικής προς την κατηγορία του «εύκολου» } Διπολική αντίθεση µεταξύ «αναστοχαστικής καλαισθησίας» και «αισθητηριακής καλαισθησίας» } Διπολική αντίθεση µεταξύ «κουλτούρας» και «πολιτισµού»

9 } Bourdieu & Passeron, "Cultural Reproduction and Social Reproduction" (1973) } Bourdieu, Διάκριση } «Τα µέλη των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων δεν διακρίνονται τόσο από το βαθµό στον οποίο αναγνωρίζουν την κουλτούρα όσο από το βαθµό στον οποίο την γνωρίζουν.ολόκληρη η σχέση της µικροαστικής τάξης µε την κουλτούρα µπορεί να συναχθεί από το εµφανέστατο χάσµα ανάµεσα στην γνώση και την αναγνώριση, που προσλαµβάνει διαφορετικές µορφές ανάλογα µε το βαθµό εξοικείωσης µε την νόµιµη κουλτούρα, δηλαδή ανάλογα µε την κοινωνική καταγωγή και το συνακόλουθο τρόπο απόκτησης της κουλτούρας»

10 } Κεφάλαιο: κοινωνική σχέση που περιλαµβάνει όλα τα αγαθά, υλικά και συµβολικά, που παρουσιάζονται ως σπάνια και άξια απόκτησης σε µια συγκεκριµένη κοινωνία } Πολιτισµικό κεφάλαιο: κοινωνική σχέση συγκεκριµένου συστήµατος ανταλλαγής που περιλαµβάνει συσσωρευµένη πολιτισµική γνώση, η οποία φέρει ισχύ και κύρος

11 } Ταξική διαστρωµάτωση αποτέλεσµα οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτισµικού κεφαλαίου } Πολιτισµικό κεφάλαιο θεµελιώδες για την απόκτηση κοινωνικού και οικονοµικού κεφαλαίου } αποτέλεσµα των διαδικασιών κοινωνικής αναπαραγωγής στην οικογένεια και το σχολείο