ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ελένη Ι. Λιαλιάμου Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2006

2 Ελένη Ι. Λιαλιάμου Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2006

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Σύγκριση μεθοδολογιών κοστολόγησης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ανάλυση των αρχών της μεθοδολογίας κοστολόγησης Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους και αξιολόγηση της εφαρμογής της για τη ρύθμιση της αγοράς κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Ελένη Ι. Λιαλιάμου Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς 2006

4 ΑΦΙΕΡΩΣΗ Στο γιό μου Ευάγγελο

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Ελένη Ι. Λιαλιάμου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κινητή τηλεφωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων καθώς σήμερα υπάρχουν πάνω από 2,5 δις. συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας σε 213 χώρες ενώ το συνολικό μέγεθος της αγοράς ξεπερνά τα 500 δις. Ευρώ. Η αγορά κινητής τηλεφωνίας στη δεκαετία του 90 αποτελούσε μια τεχνολογικά δυναμική αγορά υψηλού κινδύνου όπου οι επενδύσεις των ευρωπαϊκών παρόχων δικτύων κινητής τηλεφωνίας ξεπερνούσαν τα δις. Ευρώ. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς, σε συνδυασμό με την αναφορά της βρετανικής εθνικής ρυθμιστικής αρχής για έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά κλήσεων τερματισμού, οδήγησαν στη ριζική αλλαγή των κανόνων της αγοράς. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε σειρά υποχρεώσεων, οι οποίες επιβάλλονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στους πάροχους δικτύου κινητών επικοινωνιών με σημαντική ισχύ στην αγορά και περιλαμβάνουν διαφάνεια, αμεροληψία, λογιστικό διαχωρισμό, πρόσβαση και έλεγχο τιμών, συμπεριλαμβανομένης της κοστοστρέφειας. Σήμερα, στις αρχές του 2006, το ύψος των τελών κλήσεων τερματισμού κινητής τηλεφωνίας και των τελών περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Συγκεκριμένα, η αρμόδια επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Viviane Reding, πρόσφατα δήλωσε ότι «οι χρήστες δε γνωρίζουν πόσο ακριβώς θα τους στοιχίσουν οι κλήσεις περιαγωγής, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε υπερβολικά υψηλά τέλη κλήσεων περιαγωγής και σε περιθώρια κέρδους που σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζουν και το 500%». Παράλληλα, η κ. Viviane Reding σημείωσε ότι «σε αρκετές περιπτώσεις τα τέλη λιανικής έχουν παραμείνει αμετάβλητα παρά τη μείωση των αντίστοιχων τελών χονδρικής». Αναμφισβήτητα λοιπόν, η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών με βάση τους οποίους υπολογίζονται τα κοστοστρεφή τέλη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι δυνατόν να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, παρουσιάζονται οι θεωρητικές αρχές των μεθοδολογιών κοστολόγησης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, παρουσιάζονται οι αδυναμίες της μεθοδολογίας Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους (ΜΕΚ), η οποία προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον υπολογισμό κοστοστρεφών τελών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Μέσα από τη μελέτη της δραστηριότητας των Ε.Ρ.Α, της ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών

6 αρχών καθώς και διαφόρων Π.Δ.Κ, προκύπτει ότι υπάρχουν διάφορα σημεία αντιπαράθεσης κατά την εφαρμογή της μεθοδολογία ΜΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, η αντιπαράθεση εστιάζει σε τρία κύρια σημεία της μεθοδολογίας ΜΕΚ: Α) στην επιλογή των παραγόντων επαύξησης της ζήτησης, Β) στον καθορισμό του κοινού κόστους και Γ) στη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσοστού (mark-up) επί του μακροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου το κοινό σταθερό κόστος αποτελεί σημαντικό τμήμα του συνολικού κόστους, η επιλογή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ποσοστού (mark-up) επί του μακροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους είναι καθοριστική για τον υπολογισμό των κοστοστρεφών τελών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Τέλος, παρουσιάζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Π.Δ.Κ κατά την εφαρμογή προς μεθοδολογίας ΜΕΚ για τον υπολογισμό των τελών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε δίκτυα 3 ης γενιάς.

7 ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Σκοπός προς εργασίας Μεθοδολογία, δομή και περιεχόμενο 4 2. Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Κατηγοριοποίηση κοστολογικών δεδομένων Κοστολογικό σύστημα Οικονομίες κλίμακας και οικονομίες εύρους Δομή Αγοράς Κινητής Τηλεφωνίας Πάροχοι Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Πάροχοι Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας Αρχιτεκτονική Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Λογιστικός Διαχωρισμός Σύγκριση Κοστολογικών Υποδειγμάτων Σύγκριση Κοστολογικών Βάσεων Υπολογισμός Τρέχοντος Κόστους Μεθοδολογίες Κοστολόγησης Αρχές Κοστολόγησης Κοστολόγηση με βάση προς δραστηριότητες Κοστολόγηση Δικτύου Πλήρως Κατανεμημένο Κόστος Αυτόνομο Κόστος Οριακό Κόστος Επαυξητικό Κόστος Μακροπρόθεσμο Επαυξητικό Κόστος Σύγκριση Μεθοδολογιών Κοστολόγησης Κρίσιμοι Παράγοντες Κοστολόγησης Κόστος Κεφαλαίου Ύψος Αποσβέσεων Μεθοδολογία Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους (ΜΕΚ) Εισαγωγή Γενικές Αρχές Υποδείγματος Οδηγοί κόστους Παράγοντες επαύξησης ζήτησης Σχεδιασμός δικτύου Συντελεστές δρομολόγησης Υπολογισμός αποσβέσεων Κόστος κεφαλαίου 80 i

8 Υπολογισμός mark-up Συμπεράσματα Εφαρμογή Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου Σημεία Αντιπαράθεσης Επιλογή παραγόντων προσαύξησης Καθορισμός ομαδικού και κοινού σταθερού κόστους Υπολογισμός mark-up Τεχνολογικές Τάσεις Εφαρμογή υποδείγματος ΜΕΚ σε δίκτυo 3 ης γενιάς 99 ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ ii

9 Συντομογραφίες Όροι Όροι BHCA BHE Bottom Up ERG GSM/GPRS IRG Sunk costs Top Down UMTS Απόπειρες κλήσεων σε ώρες αυξημένης κίνησης Erlangs σε ώρες αυξηµένης κίνησης Από την κορυφή προς τη βάση Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 2 ης γενιάς Ομάδα Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών Βυθισμένα κόστη Από τη βάση στην κορυφή Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 3 ης γενιάς Συντομογραφίες AuC B2C BHCA BHE CAPM EIR EPMU ERG ETSI GGSN GPRS GSM HLR Authentication Center Business-to-Consumer Busy Hour Call Attempts Busy Hour Erlangs Capital Asset Pricing Model Equipment Identinty Registry Εqual Proportionate Mark Up European Regulator Group European Telecommunications Standards Institute Gateway GPRS Support Node General Packet Radio Service Groupe Speciale Mobile Home Locator Registry iii

10 HSPA High Speed Packet Access IMEI International Mobile Equipment Identity IMSI IP IRG LA MEK MSC SGSN SIM SMS SMS UMTS VLR VoIP WACC Β2Β Ε.Ρ.Α ΙP ΜΕΑ Π.Δ.Κ ΠΚΚ ΣΙΑ International Mobile Subscriber Identiy Internet Protocol Independent Regulator Group Location Area Μακροπρόθεσμο Επαυξημένο Κόστος Mobile Switching Center Serving GPRS Support Node Subscriber Identity Card Σύντομα Γραπτά Μηνύματα Short Messaging Service Universal Mobile Telecommunication Systems Visitor Locator Registry Voice over Internet Protocol Weighted Average Cost of Capital Business-to-Business Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Internet Protocol Modern Equivalent Asset Πάροχοι Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Πλήρως Κατανεμημένο Κόστος Σημαντική Ισχύ στην Αγορά iv

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ...38 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ...39 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ...46 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΚΚ ΜΕ ΜΕΚ...63 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ...78 v

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ...16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ...24 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3:ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΔΚ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ...36 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «TOP-DOWN»...44 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «BOTTOM-UP»...45 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ...59 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ...60 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...65 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ...76 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΟ, ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ...89 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ...90 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ...92 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ 3 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ vi

13 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Η κινητή τηλεφωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων κατοίκων ανεπτυγμένων χωρών ενώ παράλληλα αποκτά όλο και μεγαλύτερη διείσδυση ανάμεσα στους κατοίκους των αναπτυσσόμενων χωρών. Στις αρχές του 1990, η κινητή τηλεφωνία εισήλθε στη ζωή των Σκανδιναβών, αλλά με ταχύτατους ρυθμούς διαδόθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη, Νότια & Βόρεια Αμερική και Ασία. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 2,5 δις συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας σε 213 χώρες ενώ το συνολικό μέγεθος της αγοράς ξεπερνά τα 500 δις. Ευρώ. Η τεχνολογία GSM, που από το 1988 έχει αναγνωριστεί ως το διεθνές πρότυπο ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιείται σήμερα από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Παράλληλα, η τεχνολογία GPRS, εξέλιξη της τεχνολογίας GSM μέσω της οποίας είναι δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρουσιάζει εκπληκτική διάδοση στις αναπτυγμένες χώρες τα τελευταία πέντε χρόνια. Η τεχνολογία δικτύων 3 ης γενιάς (3G) ή (αλλιώς Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Τηλεπικοινωνιών), μέσω της οποίας παρέχονται ταχύτερες διαδικτυακές υπηρεσίες σε κινητά και άλλες ασύρματες συσκευές, αποτελεί πλέον πραγματικότητα σε αρκετές αναπτυγμένες χώρες. Στα δίκτυα 3 ης γενιάς, το κινητό τηλέφωνο αποτελεί ένα πολυ-εργαλείο για το σύγχρονο άνθρωπο μέσω του οποίου είναι δυνατή η λήψη και η αποστολή δεδομένων, η άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο, η διεκπεραίωση όλων σχεδόν των καθημερινών του ασχολιών (τραπεζικές συναλλαγές, χρηματιστήριο, ψυχαγωγία, κ.ά.) καθώς και όλων των εμπορικών του συναλλαγών ( , m-commerce κ.ά.). Σελίδα 1

14 Η κινητή τηλεφωνία αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων 20 χρόνων, που επηρέασε άμεσα την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και άλλαξε τα δεδομένα στον ευρύτερο τομέα των επικοινωνιών και του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Η αγορά κινητής τηλεφωνίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι και το 1998, αποτελούσε μια τεχνολογικά δυναμική και υψηλού κινδύνου αγορά, με το παρελθόν της αναλογικής κινητής τηλεφωνίας που δεν είχε εμπορική επιτυχία. Οι περισσότερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προσπαθούσαν να επιβιώσουν οικονομικά δεδομένου των μεγάλων επενδύσεων σε δικτυακό εξοπλισμό, που ξεπερνούσαν τα δις. Ευρώ για τους 15 της Ευρώπης. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς σε συνδυασμό με την αναφορά της βρετανικής Ε.Ρ.Α. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού το 1997 για έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά κλήσεων τερματισμού [1], οδήγησαν στην αλλαγή των κανόνων της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε σειρά υποχρεώσεων οι οποίες πρέπει να επιβάλλονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στους πάροχους δικτύου κινητών επικοινωνιών με σημαντική ισχύ στην αγορά (κυρίαρχοι Π.Δ.Κ) ήτοι διαφάνεια, αμεροληψία, λογιστικό διαχωρισμό, πρόσβαση και έλεγχο τιμών, συμπεριλαμβανομένης της κοστοστρέφειας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται κατά πόσον ο Π.Δ.Κ έχει σημαντική ισχύ στην αγορά σύμφωνα με το νόμο της δεσπόζουσας θέσης (competition law of dominance) και στη συνέχεια επιβάλλονται οι υποχρεώσεις όπως προβλέπεται από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. 2

15 1.2. Σκοπός της εργασίας Στις αρχές του 2006, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον σχετικά με το ύψος των τελών κλήσεων τερματισμού κινητής τηλεφωνίας και των τελών περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, η αρμόδια επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσφατα δήλωσε ότι «οι τελικοί χρήστες δεν γνωρίζουν πόσο ακριβώς θα τους στοιχίσουν οι κλήσεις περιαγωγής, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε υπερβολικά υψηλά τέλη κλήσεων περιαγωγής και περιθώρια κέρδους που σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζουν το 500%». Παράλληλα, η κ. Viviane Reding, σημείωσε ότι «σε αρκετές περιπτώσεις τα τέλη λιανικής έχουν παραμείνει αμετάβλητα παρά τη μείωση των αντίστοιχων τελών χονδρικής». Συγκεκριμένα, για την Ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας η αρμόδια επίτροπος, δήλωσε ότι «τα τέλη κλήσεων τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα θα πρέπει να συγκλίνουν ταχύτερα προς τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ε.Ε.». Αναμφισβήτητα λοιπόν, οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους διασφαλίζονται ο έλεγχος τιμών και η κοστοστρέφεια παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογή των μηχανισμών αυτών είναι δυνατόν να αποτραπεί η στρέβλωση της αγοράς σε βάρος των ανταγωνιστών και των συνδρομητών και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, σκοπός της εργασίας αυτής είναι να συγκρίνει τις μεθοδολογίες κοστολόγησης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και να αναλύσει τις θεωρητικές αρχές της μεθοδολογίας κοστολόγησης Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους (ΜΕΚ) που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογήσει τη μέχρι σήμερα 3

16 εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής από Ευρωπαϊκούς Π.Δ.Κ και Ε.Ρ.Α και να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα της για τον προσδιορισμό αξιόπιστων κοστοστρεφών τελών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις δυσκολίες καθώς τα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των Ε.Ρ.Α και Π.Δ.Κ κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής. Τέλος, σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ε.Ρ.Α και Π.Δ.Κ κατά τον υπολογισμό κοστοστρεφών τελών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε δίκτυα 3 ης γενιάς Μεθοδολογία, δομή και περιεχόμενο Στα πλαίσια της εργασίας μελετήθηκε εκτενώς η διαθέσιμη ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία. Ιδιαίτερα, καθώς ο υπολογισμός κοστοστρεφών τελών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αποτελεί αντικείμενο μελέτης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ευρωπαϊκές Ε.Ρ.Α, τους Παρόχους Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας αλλά και εξειδικευμένες συμβουλευτικές εταιρείες, στα πλαίσια της εργασίας αυτής μελετήθηκαν εκτενώς: Οδηγίες της Ευρωπαϊκή Ένωσης Συστάσεις από την ομάδα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών Δημόσιες διαβουλεύσεις από εθνικές ρυθμιστικές αρχές Σχέδια μέτρων από εθνικές ρυθμιστικές αρχές Δημοσιεύσεις από παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας Πανεπιστημιακές δημοσιεύσεις Μελέτες από εξειδικευμένες συμβουλευτικές εταιρείες 4

17 Μέσα από την μελέτη της βιβλιογραφίας, προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή της μεθοδολογίας ΜΕΚ για τον υπολογισμό κοστοστρεφών τιμών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε δίκτυα 2 ης και 3 ης γενιάς. Ειδικότερα ακολουθείται η πιο κάτω μεθοδολογία πραγμάτωσης του θέματος: Καταρχήν στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται βασικές έννοιες κοστολόγησης. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3 αναλύεται η δομή της αγοράς κινητής τηλεφωνίας ενώ στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική δικτύου κινητής τηλεφωνίας 2 ης γενιάς. Περαιτέρω, στο κεφάλαιο 5 παρατίθεται το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του λογιστικού διαχωρισμού. Στο κεφάλαιο 7 αναλύονται τα κύρια κοστολογικά υποδείγματα ενώ στο κεφάλαιο 8 συγκρίνονται οι κοστολογικές βάσεις που χρησιμοποιούνται κατά την κοστολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Στο κεφάλαιο 9 συγκρίνονται οι κυριότερες μεθοδολογίες κοστολόγησης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Στο κεφάλαιο 10 παρατίθενται και αναλύονται οι αρχές της μεθοδολογίας κοστολόγησης Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους. Συμπερασματικά τίθενται τα εξής: Στο κεφάλαιο 11 αξιολογείται η μέχρι σήμερα εφαρμογή της υποχρέωσης της κοστοστρέφειας για τα τέλη κλήσεων τερματισμού κινητής τηλεφωνίας όπως προκύπτει από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, αναλύονται τα κύρια σημεία αντιπαράθεσης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των παρόχων δικτύου κινητής τηλεφωνίας κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους. Τέλος, στο κεφάλαιο 12 5

18 παρουσιάζονται οι τάσεις στο χώρο των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και αξιολογείται η μεθοδολογία Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους για τον υπολογισμό κοστοστρεφών τελών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από τα δίκτυα αυτά. 6

19 1. Oftel, The Price of Calls to Mobile, March 1997, σελ. 1 7

20 2. Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Κόστος είναι η αξία των οικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται για να αποκτηθούν αγαθά ή υπηρεσίες που αποβλέπουν στο άμεσο ή μελλοντικό όφελος της επιχείρησης [1], [2]. Το αντικείμενο ως προς το οποίο γίνεται η συγκέντρωση του κόστους ονομάζεται φορέας κόστους (cost object). Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η συγκέντρωση του κόστους ως προς συγκεκριμένο τμήμα ή τμήματα της επιχείρησης. Τα τμήματα ως προς τα οποία γίνεται συγκέντρωση του κόστους ονομάζονται κέντρα κόστους (cost centers). Το κέντρο κόστους επιβαρύνεται με κόστος ή είναι η αιτία δημιουργίας κόστους. Η επιβάρυνση ενός κέντρου κόστους πρέπει να γίνεται με τις δαπάνες οι οποίες είναι σχετικές με αυτό Κατηγοριοποίηση κοστολογικών δεδομένων Τα κοστολογικά δεδομένα μιας επιχείρησης σχηματίζουν ένα Κοστολογικό Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο συνυπάρχει με το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα της επιχείρησης και χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του κόστους ενός προϊόντος ή υπηρεσίας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της επιχείρησης καθώς επίσης για τη λήψη των αποφάσεων. Τα κοστολογικά δεδομένα είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν μεταξύ άλλων με βάση: Τη σχέση μεταξύ του κόστους και του επιπέδου δραστηριότητας της επιχείρησης 8

21 Τη δυνατότητα παρακολούθησης του κόστους σε σχέση με τον εκάστοτε φορέα κόστους Τη σχέση μεταξύ του κόστους και των διαδικασιών προγραμματισμού, ελέγχου και λήψης αποφάσεων Τη χρονική περίοδο στην οποία το κόστος θα συσχετισθεί με τα έσοδα Α)Σχέση κόστους και επιπέδου δραστηριότητας Η σχέση μεταξύ του κόστους και του επιπέδου δραστηριότητας της επιχείρησης, οδηγεί στη διάκριση του κόστους σε μεταβλητό, σταθερό και μικτό. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις που περιγράφονται αναφέρονται πάντα σε κάποιο σχετικό εύρος ή διάστημα της δραστηριότητας της επιχείρησης. Σχετικό εύρος δραστηριότητας είναι συνήθως ένα ευρύ επίπεδο δραστηριότητας που αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μέσα στην οποία το συνολικό σταθερό κόστος και το ανά μονάδα μεταβλητό κόστος παραμένουν αμετάβλητα. Μεταβλητό κόστος χαρακτηρίζεται το κόστος το οποίο παραμένει σταθερό ανά μονάδα προϊόντος (εντός ενός σχετικού εύρους δραστηριοτήτων) αλλά μεταβάλλεται ευθέως στο σύνολό του με τις μεταβολές του όγκου παραγωγής. Σταθερό κόστος χαρακτηρίζεται το κόστος το οποίο δεν μεταβάλλεται στο σύνολό του σε σχέση με τις μεταβολές του όγκου παραγωγής, αλλά μεταβάλλεται ανά μονάδα προϊόντος αντίστροφα με τις μεταβολές του όγκου παραγωγής. Η μη μεταβολή του συνολικού σταθερού κόστους ισχύει για δεδομένο, κάθε φορά εύρος της παραγωγικής δραστηριότητας και αναφέρεται σε συγκεκριμένο 9

22 χρονικό διάστημα. Μικτό κόστος ορίζεται το κόστος το οποίο προέρχεται από το συνδυασμό των δύο προηγουμένων. Δηλαδή το μικτό κόστος αποτελείται από ένα σταθερό και ένα μεταβλητό μέρος. Διακρίνονται δύο είδη μικτού κόστους: το ημιμεταβλητό κόστος και το βαθμιδωτό ή κλιμακωτό κόστος. Το σταθερό μέρος ενός ημιμεταβλητού κόστους αντιστοιχεί συνήθως στο ελάχιστο τίμημα με το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μια υπηρεσία ή ένα αγαθό έστω και ένα δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου. Το μεταβλητό μέρος αντιστοιχεί στη χρήση που γίνεται. Το βαθμιδωτό ή κλιμακωτό κόστος μεταβάλλεται απότομα σε διάφορα επίπεδα παραγωγικής διαδικασίας επειδή συνίσταται από σταθερό κόστος που δημιουργείται από ακέραιες μονάδες. Β)Παρακολούθηση του κόστους σε σχέση με τον εκάστοτε φορέα κόστους Η δυνατότητα παρακολούθησης του κόστους σε σχέση με τον εκάστοτε φορέα του, ο οποίος είναι και η αίτια ύπαρξης του κόστους αυτού οδηγεί στη διάκριση του κόστους σε άμεσο (direct cost) και έμμεσο (indirect cost) ή κοινό (common cost). Άμεσο είναι το κόστος εκείνο το οποίο δημιουργείται λόγω της ύπαρξης του φορέα του και είναι δυνατόν να ελεγχθεί από τον υπεύθυνο του φορέα αυτού. Το άμεσο κόστος θα σταματήσει να υπάρχει όταν παύσει να υπάρχει ο φορέας κόστους που είναι και η αιτία δημιουργίας του. Έμμεσο κόστος είναι οποιοδήποτε κόστος το οποίο δεν είναι άμεσο δηλαδή η δημιουργία του δεν εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου φορέα κόστους. Για παράδειγμα, οι αποσβέσεις και τα λειτουργικά έξοδα εξοπλισμού ο οποίος χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολλαπλών προϊόντων αποτελούν στοιχεία του έμμεσου κόστους. Το κοινό 10

23 ή έμμεσο κόστος πρέπει καταρχήν να συγκεντρωθεί ως γενικό κόστος και να επιμερισθεί στη συνέχεια ώστε να επιβαρύνει περισσότερους φορείς κόστους. Ο χαρακτηρισμός του κόστους ως άμεσου ή έμμεσου αλλάζει ανάλογα με το φορέα κόστους στον οποίο αναφέρεται. Για παράδειγμα, ο μισθός του προϊσταμένου ενός τμήματος είναι άμεσο κόστος εάν η κοστολόγηση γίνεται κατά τμήμα της επιχείρησης (δηλαδή όταν φορείς κόστους είναι τα κέντρα κόστους) αλλά είναι έμμεσο κόστος εάν η κοστολόγηση γίνεται κατά προϊόν της επιχείρησης (δηλαδή όταν φορείς κόστους είναι τα προϊόντα) και από το τμήμα αυτό παράγονται περισσότερα από ένα διαφορετικά προϊόντα. Επομένως, το κόστος μπορεί να χαρακτηριστεί άμεσο ή έμμεσο σε σχέση πάντα με το φορέα κόστους. Επίσης, μπορεί να είναι ταυτόχρονα άμεσο και έμμεσο σε σχέση με διαφορετικούς φορείς κόστους. Στις πιο πάνω παραγράφους παρουσιάστηκε μια κατηγοριοποίηση του κόστους ως προς τον τρόπο μεταβολής του συναρτήσει του όγκου παραγωγής σε δεδομένη χρονική περίοδο (μεταβλητό σταθερό κόστος) και της ύπαρξης του συναρτήσει της ύπαρξης κάποιου φορέα κόστους (άμεσοέμμεσο κόστος). Ωστόσο, το κόστος μπορεί να είναι ταυτόχρονα: Άμεσο και μεταβλητό Άμεσο και σταθερό Έμμεσο και μεταβλητό Έμμεσο και σταθερό 11

24 Γ)Σχέση κόστους και διαδικασιών προγραμματισμού, ελέγχου και λήψης αποφάσεων Γ1)Σχετικό και μη σχετικό κόστος για τη λήψη αποφάσεων Σχετικό κόστος είναι το αναμενόμενο μελλοντικό κόστος το οποίο διαφέρει μεταξύ εναλλακτικών ενεργειών ή αποφάσεων που καλείται να λάβει η διοίκηση της επιχείρησης. Σχετικό είναι επίσης το κόστος το οποίο μπορεί να επηρεασθεί από αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Μη σχετικό κόστος είναι το κόστος που δεν μπορεί να επηρεασθεί από τις αποφάσεις της διοίκησης. Άλλη περίπτωση μη σχετικού κόστους, ως προς μια απόφαση είναι εκείνο που είναι κοινό μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων που προσφέρονται. Η σχετικότητα δεν είναι σταθερό χαρακτηριστικό του κόστους. Το ίδιο κόστος μπορεί να είναι άλλοτε σχετικό και άλλοτε μη σχετικό ανάλογα την απόφαση που πρόκειται να ληφθεί. Άρα είναι το είδος και το αντικείμενο της κάθε απόφασης που προσδιορίζει το σχετικό κόστος που θα ληφθεί υπόψη κάθε φορά. Μια σχετική έννοια είναι και αυτή του διαφορικού κόστους (differential cost). Διαφορικό κόστος είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους εναλλακτικών ενεργειών ή αποφάσεων. Εάν το κόστος μεταξύ δύο εναλλακτικών ενεργειών αυξάνει, τότε το διαφορικό κόστος ονομάζεται αυξητικό (incremental) διαφορικό κόστος ενώ όταν μειώνεται ονομάζεται μειωτικό (decremental) διαφορικό κόστος. Γ2)Κόστος ευκαιρίας και λογιστικό κόστος Κόστος ευκαιρίας (opportunity cost) είναι το όφελος που χάνει η επιχείρηση παίρνοντας μια συγκεκριμένη απόφαση και όχι μια άλλη εναλλακτική της. Το κόστος ευκαιρίας έχει μεγαλύτερη σημασία στις περιπτώσεις όπου 12

25 λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θα δεσμεύσουν σημαντικά κεφάλαια της επιχείρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανάγκη αναφοράς στο κόστος ευκαιρίας πηγάζει από το γεγονός ότι οι πηγές χρηματοδότησης δεν είναι απεριόριστες. Το κόστος ευκαιρίας δεν υφίσταται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου δεν καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης καταχωρείται μόνο το λογιστικό κόστος (accounting cost) το οποίο υπολογίζεται με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. Εντούτοις, αν και εξωλογιστικό, το κόστος ευκαιρίας είναι ένα σχετικό κόστος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν επιλογή μεταξύ εναλλακτικών λύσεων. Δ) Χρονική συσχέτιση κόστους και εσόδων Το κόστος μπορεί να ενταχθεί σε κατηγορίες με βάση το πότε, δηλαδή σε ποια χρονική περίοδο, μετατρέπεται σε έξοδο και αφαιρείται από τα έσοδα της περιόδου αυτής. Η διάκριση του κόστους με βάση τις χρονικές περιόδους οι οποίες επωφελούνται από την δημιουργία του, βοηθά τη διοίκηση της επιχείρησης στην καλύτερη μέτρηση του οικονομικού αποτελέσματος μιας περιόδου και στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσεων οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Στη βάση αυτή το κόστος διακρίνεται σε κόστος προϊόντος ή κόστος υπηρεσιών και κόστος περιόδου (period cost). 13

26 2.2. Κοστολογικό σύστημα Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηματικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να καταγράψουν, να κατατάξουν και να επιμερίσουν τις δαπάνες ώστε να προσδιοριστεί το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Κοστολογικό σύστημα είναι ένα πληροφοριακό σύστημα διαμέσου του οποίου υλοποιείται η διαδικασία κοστολόγησης σε μια επιχείρηση. Το κοστολογικό σύστημα είναι ένα ουσιαστικής σημασίας διοικητικό εργαλείο το οποίο ενσωματώνει τόσο τις πληροφορίες του λογιστικού συστήματος της Γενικής Λογιστικής της Επιχείρησης (Χρηματοοικονομική Λογιστική) όπου καταγράφονται οι δαπάνες κατ είδος, όσο και άλλα, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, που βρίσκονται σε άλλα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης (π.χ. σύστημα μισθοδοσίας, μητρώο κ.λπ.). Επομένως, ο βαθμός ανάπτυξης και ο τρόπος οργάνωσης ενός κοστολογικού συστήματος εξαρτάται από τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης, τους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, που προτίθεται να αφιερώσει και τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν εξωτερικοί παράγοντες όπως νομοθεσία και ρυθμιστικές αρχές. Κατά το σχεδιασμό του κοστολογικού συστήματος θα πρέπει αρχικά να προσδιοριστούν τα αντικείμενα-φορείς κόστους που θα κοστολογούνται καθώς και οι εσωτερικές σχέσεις που τα συνδέουν. Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι προϊόντα, υπηρεσίες, δραστηριότητες και οργανωτικά τμήματα της επιχείρησης. Η κοστολόγηση των φορέων κόστους θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες λογικές και σαφείς αρχές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται με συνέπεια και συστηματικότητα. Οι αρχές αυτές αφορούν τόσο την καταγραφή όσο και την 14

27 ανάλυση του κόστους, δηλαδή επιμερισμούς, επανεπιμερισμούς και καταλογισμούς. Επιπλέον, προκειμένου το κοστολογικό σύστημα να είναι όσο το δυνατόν αντικειμενικότερο θα πρέπει να ενσωματώνει πληροφορίες που συλλέγονται από περιφερειακά πληροφοριακά συστήματα κυρίως σε θέματα διαμόρφωσης βάσεων επιμερισμού. Τέλος, για να μπορεί να χαρακτηριστεί ως διαφανές και αντικειμενικό και να είναι αποδεκτό από τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης θα πρέπει να είναι σαφείς οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του κόστους, οι μετασχηματισμοί, οι επιμερισμοί, οι υποθέσεις και οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση και να μπορούν με ευκολία να αποτυπωθούν Οικονομίες κλίμακας και οικονομίες εύρους Σε γενικές γραμμές, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χαρακτηρίζονται από οικονομίες κλίμακας και οικονομίες εύρους [3]. Οικονομίες κλίμακας (economies of scale) παρατηρούνται όταν το μέσο κόστος κάθε παραγόμενης μονάδας μειώνεται με την αύξηση της ζήτησης. Για παράδειγμα, στα δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης ένα σημαντικό μέρος της επένδυσης σε εξοπλισμό αποτελεί σταθερό κόστος. Έτσι, το μέσο κόστος ανά συνδρομητή μειώνεται όσο ο αριθμός των συνδεδεμένων συνδρομητών αυξάνεται. Οικονομίες εύρους (economies of scope) στο χώρο των τηλεπικοινωνιών σημαίνει ότι είναι λιγότερο δαπανηρό να προσφερθούν πολλαπλές υπηρεσίες σε μια κοινή πλατφόρμα παρά σε περισσότερες πλατφόρμες. Σε γενικές 15

28 γραμμές, οι Π.Δ.Κ επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις τους χαρακτηρίζονται από οικονομίες εύρους. Γενικότερα οικονομίες εύρους διαπιστώνονται όταν υπάρχει κοινό και ομαδικό κόστος ενώ οικονομίες κλίµακος διαπιστώνονται όταν υπάρχει σταθερό κόστος. Aν C T είναι το συνολικό κόστος παραγωγής μιας ποσότητας υπηρεσιών, τότε το κόστος C T μπορεί να εκφραστεί ως εξής: C T = C + f F ( C ) N U Όπου C F είναι το σταθερό κόστος, f(c U ) είναι η συνάρτηση κόστους και N είναι η παραγόμενη ποσότητα. Είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η ύπαρξη οικονομιών κλίμακας, εξετάζοντας την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης κόστους όπου εφόσον ισχύει D [ C ] f ( C ) N 0, τότε το μοναδιαίο κόστος παρουσιάζει αντίστροφη σχέση T U < με την ζήτηση. Αντίστοιχα, εξετάζοντας την γραφική απεικόνιση της συνάρτησης κόστους σε σχέση με την ζήτηση (ανάστροφη κυρτότητα) είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι οικονομιών κλίμακας όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα. Διάγραμμα 1: Οικονομίες κλίμακας 16

29 1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΣΑΚΕΛΗ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΒΡΥΚΟΥΣ», ΑΘΗΝΑ 1992, σελ Γ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ, Σ.ΚΟΕΝ, Μ.ΚΩΛΕΤΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Pela Ioannidou, 2003, σελ EURESCOM, Extended investment analysis of telecommunication operator strategies, Main Report, Volume 1of 4, 2000, σελ

30 3. Δομή Αγοράς Κινητής Τηλεφωνίας Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ανάπτυξης της αγοράς κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια. Το πρώτο είναι η μεγάλη αύξηση του αριθμού των συνδρομητών. Το δεύτερο, είναι η αύξηση του αριθμού των παροχών (με ή χωρίς άδεια χρήσης ραδιοφάσματος) που προσφέρουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στους τελικούς πελάτες. Σήμερα, υπάρχουν περισσότεροι από 2,5 δις. χρήστες κινητών τηλεφώνων στον κόσμο, και ολόκληρη η αγορά τηλεπικοινωνιών στοχεύει στην προσφορά νέων κινητών τηλεφώνων με νέες δυνατότητες και σχεδιαστικές αρχές, ταχύτερων δικτύων και καινοτόμων υπηρεσιών που να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών [1],[2]. Στην αγορά κινητής τηλεφωνίας είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ αγοράς χονδρικής και λιανικής. Η αγορά λιανικής είναι η αγορά στην οποία προσφέρονται υπηρεσίες απευθείας στους τελικούς πελάτες είτε είναι μεμονωμένα άτομα είτε είναι επιχειρήσεις. Η αγορά χονδρικής είναι η αγορά στην οποία προσφέρονται υπηρεσίες σε άλλους παρόχους. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την υποδομή δικτύου, υπάρχουν εμπόδια εισόδου λόγω του περιορισμένου ραδιοφάσματος. Έτσι, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός παρόχων είναι σε θέση προσφέρει υπηρεσίες χονδρικής. Παρότι ο αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά λιανικής εξαρτάται από τη συμπεριφορά των παρόχων στην αγορά χονδρικής, δεν υφίστανται τεχνικοί λόγοι εξαιτίας των οποίων να εμποδίζεται η είσοδος νέων παρόχων στην αγορά λιανικής. 18

31 Από τεχνική πλευρά, οι τελικοί πελάτες μπορούν να αγοράσουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας από διαφορετικούς παρόχους. Η ταχύτατη ανάπτυξη της αγοράς έχει οδηγήσει στην εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μονάδων, πέραν των παραδοσιακών Π.Δ.Κ που διαθέτουν άδεια χρήσης ραδιοφάσματος. Σήμερα, στην αλυσίδα αξίας υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας συμμετέχουν πολλαπλοί «παίκτες» οι οποίοι διαδραματίζουν διαφορετικούς ρόλους και διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα αναμενόμενα κέρδη όπως πάροχοι υπηρεσιών, εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών, εταιρείες ανάπτυξης περιεχομένου, εταιρείες συγκέντρωσης περιεχομένου, προμηθευτές τερματικών και εξοπλισμού δικτύου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά ο ρόλος των παρόχων δικτύων κινητής τηλεφωνίας και παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Πάροχοι Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αποτελούν μονάδες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην αγορά χονδρικής [3]. Ουσιαστικά, οι Π.Δ.Κ διαθέτουν και διαχειρίζονται δίκτυο κινητής τηλεφωνίας διαμέσου του οποίου προσφέρουν υπηρεσίες προς τους παρόχους υπηρεσιών. Οι Π.Δ.Κ δεν προσφέρουν υπηρεσίες απευθείας στους τελικούς πελάτες. Οι Π.Δ.Κ διακρίνονται σε: Α) Π.Δ.Κ που διαθέτουν άδεια χρήσης ραδιοφάσματος Β) Π.Δ.Κ οι οποίοι δε διαθέτουν δική τους υποδομή ραδιοδικτύου και άδεια χρήσης ραδιοφάσματος (Πάροχοι εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας) αλλά 19

32 ενοικιάζουν υποδομή ραδιοδικτύου από τους Π.Δ.Κ με άδεια χρήσης ραδιοφάσματος Πάροχοι Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Oι Πάροχοι Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας πωλούν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας απευθείας προς τους τελικούς πελάτες [4]. Στην πράξη, είτε μεταπωλούν τις υπηρεσίες των Π.Δ.Κ είτε διαθέτουν εξοπλισμό διαμέσου του οποίου μπορούν να παρέχουν νέες, καινοτόμες υπηρεσίες. Οι πάροχοι υπηρεσιών διακρίνονται σε: Α) Παρόχοι που παρέχουν υπηρεσίες του Π.Δ.Κ είτε με τη δική τους επωνυμία είτε με την επωνυμία του Π.Δ.Κ. Μπορούν να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες ενέργειες ανεξάρτητα του Π.Δ.Κ όπως άνοιγμα /κλείσιμο συνδρομής, χρέωση πελάτη, ενώ μπορούν να διαθέτουν δική τους αριθμοδότηση. Σχετικά με τις υπηρεσίες δικτύου και τη διασύνδεση εξαρτώνται πλήρως από τους Π.Δ.Κ. Β) Πάροχοι που διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό διαμέσου του οποίου παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες με τη δική τους επωνυμία. Σχετικά με τις υπηρεσίες δικτύου και τη διασύνδεση εξαρτώνται πλήρως από τους Π.Δ.Κ. Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πάροχων υπηρεσιών ισχύουν τα εξής: Α) Ο πάροχος υπηρεσιών ανήκει σε Π.Δ.Κ και λειτουργούν είτε ως μια εταιρία είτε ως όμιλος εταιρειών. Έτσι, διαμορφώνονται οι καθετοποιημένοι Π.Δ.Κ. Β) Οι πάροχοι υπηρεσιών είναι ανεξάρτητες μονάδες από τους Π.Δ.Κ. 20

33 3.3. Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας Από το 1992, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήση σε εμπορικό GSM δίκτυο, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας είχαν και έχουν μέχρι σήμερα επίδραση στην καθημερινή μας ζωή. Πλέον, οι τελικοί πελάτες αναμένεται να χρησιμοποιούν υπηρεσίες που ταιριάζουν με τον τρόπο ζωής τους και προσθέτουν σημαντική αξία στη καθημερινότητά τους. Σήμερα, οι τελικοί πελάτες έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες για ποικιλία και υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μπορεί να κατηγοριοποιηθούν με διάφορους τρόπους, όπως στις πιο κάτω έξι κατηγορίες, που αποτελούν τις κύριες πηγές εσόδων για τους παρόχους [5]. Υπηρεσίες φωνής και άλλου τύπου κλήσεις Μηνύματα από χρήστη σε χρήστη (Σύντομα γραπτά μηνύματα, άμεσα μηνύματα) Υπηρεσίες περιεχομένου (μουσική, τηλεόραση, βίντεο, ειδήσεις, παιχνίδια κ.λπ.) Υπηρεσίες συναλλαγών (τραπεζικές, χρηματιστηριακές και άλλου τύπου συναλλαγές) Υπηρεσίες εταιρικών δεδομένων Διαφήμιση Στην κατηγορία υπηρεσιών φωνής ανήκουν φωνητικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις, τηλεσυνδιασκέψεις ή ακόμη φωνητικές κλήσεις τύπου Voice over Internet Protocol (VoIP). Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες φωνής εκπροσωπούν 21

34 σημαντικό ποσοστό των εσόδων τόσο σε δίκτυα 2 ης όσο και σε δίκτυα 3 ης γενιάς. 22

35 1. Commission of the European Communities, European Electronic Communications Regulation and Markets 2005 (11 th Report), SEC (2006)193, February 2006, σελ.7 2. Commission of the European Communities, Annex to the European Electronic Communications Regulation and Markets 2005 (11 th Report), SEC (2006)193, February 2006, σελ. 22, σελ J. Kanervisto Consulting, MVNO Pricing structures in Finland, Ministry of Transport and Communication, 2005, σελ.8 4. J. Kanervisto Consulting, ό.π, σελ Ulla Koivukoski and Vilho Raisanen, Managing Mobile Services, Technologies and business practices, Wiley, 2004, σελ

36 4. Αρχιτεκτονική Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Για να είναι κατανοητή η ανάλυση της δομής κόστους του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, καθώς και η ανάλυση των μεθοδολογιών κοστολόγησης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζεται συνοπτικά η αρχιτεκτονική δικτύου κινητής τηλεφωνίας 2 ης γενιάς [1]. Το 1989, ο οργανισμός ETSI ανέλαβε την ευθύνη να ολοκληρώσει το έργο που είχε αρχίσει μερικά χρόνια νωρίτερα με σκοπό την ανάπτυξη του πιο επιτυχημένου, έως σήμερα, ασύρματου ψηφιακού δικτύου. Το 1992 εισάγονται οι πρώτες GSM υπηρεσίες, που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τηλεφωνία, τηλεομοιοτυπία, επείγουσες κλήσεις, σύντομα γραπτά μηνύματα, προώθηση και φραγή κλήσεων, καθώς και μετάδοση δεδομένων. Ένα δίκτυο GSM απαρτίζεται από αρκετές δικτυακές μονάδες, όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα, και χωρίζεται σε τρία μέρη: τον κινητό σταθμό, το υποσύστημα σταθμού βάσης και το υποσύστημα δικτύου. Διάγραμμα 2: Αρχιτεκτονική δικτύου 2 ης γενιάς 24

37 Ο κινητός σταθμός είναι η τερματική συσκευή που έχει μαζί του ο χρήστης της κινητής τηλεφωνίας (κινητό τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής συνδεδεμένος με το κινητό τηλέφωνο, κ.λπ.). Το κινητό τηλέφωνο περιέχει μια «έξυπνη» κάρτα, που ονομάζεται «κάρτα SIM» και περιέχει πληροφορίες για το συνδρομητή της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει συσκευή αλλά να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την ίδια «κάρτα SIM» διατηρώντας τον ίδιο αριθμό και την ίδια συνδρομή. Η «κάρτα SIM» περιέχει το διεθνές αναγνωριστικό συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (International Mobile Subscriber Identity) που είναι μοναδικό για κάθε συνδρομητή και χρησιμοποιείται για να γνωστοποιήσει στο σύστημα την ταυτότητα του χρήστη, καθώς και για διάφορες διαδικασίες ταυτοποίησης. Επιπλέον, κάθε τερματική συσκευή αναγνωρίζεται μοναδικά από το διεθνές αναγνωριστικό ασύρματης συσκευής (International Mobile Equipment Identity). Το υποσύστημα σταθμού βάσης (Base Station Subsystem) απαρτίζεται από δύο μονάδες: τον πομποδέκτη του σταθμού βάσης (Base Transceiver Station) και τον ελεγκτή σταθμού βάσης (Base Station Controller). Η λειτουργία του πομποδέκτη σταθμού βάσης είναι να λαμβάνει και να εκπέμπει ραδιοσήματα από και προς τους κινητούς σταθμούς, να επεξεργάζεται τα σήματα, να (απο)κωδικοποιεί τη φωνή και να προσαρμόζει το ρυθμό μετάδοσης. Ένας πομποδέκτης σταθμού βάσης υλοποιεί μία κυψέλη του συστήματος GSM. Πολλοί πομποδέκτες σταθμού βάσης ελέγχονται από έναν ελεγκτή του σταθμού βάσης. Ο ελεγκτής σταθμού βάσης ευθύνεται για την διαχείριση των ασύρματων πόρων. Δηλαδή ασχολείται με τη διανομή των καναλιών στους κινητούς σταθμούς, την άρση της διανομής, την αλλαγή συχνότητας και το χρονισμό των ραδιοσημάτων. Η κεντρική μονάδα του υποσυστήματος δικτύου (Network Subsystem) είναι το κέντρο μεταγωγής 25

38 (Mobile Switching Center). Οι ροές που προέρχονται από τους κινητούς σταθμούς στις αντίστοιχες κυψέλες, δρομολογούνται διαμέσου του κέντρου μεταγωγής. Το κέντρο μεταγωγής παρέχει όλη τη λειτουργικότητα που απαιτείται για τη διαχείριση ενός χρήστη κινητής τηλεφωνίας, όπως εγγραφή στην υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, ταυτοποίηση, ενημέρωση θέσης και δρομολόγηση κλήσης για τους χρήστες που βρίσκονται εκτός δικτύου. Οι ροές από και προς ένα σταθερό δίκτυο τηλεφωνίας (π.χ. PSTN, ISDN, PDN) διαχειρίζονται από ένα αφιερωμένο γι αυτή τη δουλειά κέντρο μεταγωγής (Gateway Mobile Switching Center). Τα GSM δίκτυα είναι ιεραρχικά δομημένα. Αποτελούνται από τουλάχιστον μία διοικητική περιοχή που ανατίθεται σε έναν κέντρο μεταγωγής. Κάθε διοικητική περιοχή αποτελείται από τουλάχιστον μία τοπολογική περιοχή (Location Area). Η κάθε τοπολογική περιοχή απαρτίζεται από πολλά σύνολα κυψελών. Κάθε σύνολο κυψελών ανατίθεται σε έναν ελεγκτή σταθμού βάσης. Ένα σύνολο από βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες για τον έλεγχο κλήσεων και τη διαχείριση δικτύου: το HLR (Home Location Register), το VLR (Visitor Location Register), το AUC (Authentication Center) και το EIR (Equipment Identity Register). Για όλους τους χρήστες που είναι συνδρομητές σε έναν Π.Δ.Κ, τα μόνιμα δεδομένα (όπως το προφίλ του χρήστη) καθώς και κάποια προσωρινά δεδομένα (όπως η τρέχουσα θέση του χρήστη) αποθηκεύονται στο HLR. Στην περίπτωση που υπάρχει κλήση για έναν χρήστη, το HLR είναι πάντα η πρώτη βάση που ρωτάτε για την τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη. Το VLR είναι υπεύθυνο για ένα σύνολο τοπολογικών περιοχών και αποθηκεύει δεδομένα για τους χρήστες που είναι τη δεδομένη στιγμή μέσα στην περιοχή της δικαιοδοσίας του. Αυτό σημαίνει ότι μέρος από τα μόνιμα δεδομένα ενός χρήστη μεταφέρονται από το HLR στο υπεύθυνο VLR για γρηγορότερη 26

39 προσπέλαση. Παρόλα αυτά, και το VLR μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά δεδομένα για δική του χρήση. Τα άλλα δύο μητρώα, το AUC και το EIR χρησιμοποιούνται για θέματα ασφάλειας και ταυτοποίησης. Το AUC είναι μια προστατευμένη βάση δεδομένων που αποθηκεύει ένα αντίγραφο του μυστικού κλειδιού της «κάρτας SIΜ» κάθε συνδρομητή, το οποίο χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση και την κρυπτογράφηση πάνω από το ασύρματο κανάλι. Το EIR είναι μια βάση που περιέχει μια λίστα με όλες τις έγκυρες συσκευές κινητής τηλεφωνίας του δικτύου. Κάθε κινητός σταθμός αποθηκεύεται στη βάση με το αντίστοιχο αναγνωριστικό του. Ένας κινητός σταθμός μπορεί να θεωρηθεί άκυρος αν το κινητό έχει δηλωθεί ως κλεμμένο ή αν δεν είναι συμβατού τύπου. Το GPRS, που αναπτύχθηκε από το ETSI, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα επιπλέον επίπεδο πάνω από το υπάρχον GSM δίκτυο, με σκοπό να εξυπηρετήσει τη μετάδοση δεδομένων με τεχνικές μεταγωγής πακέτου. Η λογική υλοποίηση της GPRS τεχνολογίας πάνω από ένα GSM δίκτυο περιλαμβάνει μετατροπές στο λογισμικό και προσθήκες στο υλικό των δομικών στοιχείων του GSM αλλά και την εισαγωγή δύο νέων κόμβων στο δίκτυο. Οι δύο νέοι αυτοί κόμβοι είναι ο Serving GPRS Support Node και ο Gateway GPRS Support Node. Μαζί με τους δύο αυτούς κόμβους χρησιμοποιήθηκαν νέες διεπαφές και νέα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ των δομικών στοιχείων του GPRS δικτύου. 27

40 1. B. H. Walke, Mobile Radio Networks, Networking and Protocols, Wiley, 1999 σελ

41 5. Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει το νομικό πλαίσιο για τις ρυθμιστικές ενέργειες και τις πρωτοβουλίες των κρατών-μελών της. Μέχρι την αναθεώρηση του 1999, η αγορά κινητής τηλεφωνίας διέπονταν από την οδηγία (69/2/EC) για τα κινητά τηλέφωνα (Mobile Directive) και την οδηγία (97/33/EC) για τις διασυνδέσεις (Interconnection Directive). Συγκεκριμένα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι και το 1998, η αγορά κινητής τηλεφωνίας δεν υπόκειντο σε ρύθμιση. Στη δεκαετία αυτή, η αγορά κινητής τηλεφωνίας αποτελούσε μια τεχνολογικά δυναμική και υψηλού κινδύνου αγορά με το παρελθόν της αναλογικής κινητής τηλεφωνίας που δεν είχε εμπορική επιτυχία. Οι περισσότερες εταιρίες προσπαθούσαν να επιβιώσουν οικονομικά δεδομένου των μεγάλων επενδύσεων στα δίκτυα 2ης γενιάς - της τάξεως των δις. Ευρώ για τους 15 της Ευρώπης. Το 1997, η Βρετανική εθνική ρυθμιστική αρχή (Οftel) έκανε αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με τα τέλη κλήσεων τερματισμού σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε την έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά κλήσεων τερματισμού κινητής τηλεφωνίας. Σημειώνεται ότι οι άδειες κινητής τηλεφωνίας είχαν δοθεί χωρίς ένδειξη ότι οι Π.Δ.Κ θα υπόκειντο σε οικονομικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Όμως, η παρέμβαση της Οftel και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού άλλαξαν ριζικά τους κανόνες της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε την περίοδο το αρχικό κανονιστικό πλαίσιο ώστε να είναι τεχνολογικά ουδέτερο. Μετά από τις αναθεωρήσεις που έγιναν την περίοδο αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες προκειμένου να διαμορφωθεί το κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες 29

42 ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τις πιο κάτω οδηγίες: Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΚ) [ 1], Οδηγία για την Πρόσβαση (2002/19/ΕΚ) [ 2], Οδηγία Καθολικής Υπηρεσίας (2002/22/ΕΚ), Οδηγία για την Προστασία Δεδομένων (2002/58/ΕΚ) και Οδηγία για την Αδειοδότηση (2002/20/ΕΚ). Στόχος του κανονιστικού πλαισίου είναι να διασφαλίσει προσιτή πρόσβαση σε όλους τους πολίτες, να αποτρέψει στρέβλωση της αγοράς σε βάρος των ανταγωνιστών ή των συνδρομητών, να διευκολύνει την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών και τέλος να διασφαλίσει την ασφάλεια, σταθερότητα και διαλειτουργικότητα των δικτύων. Από τις έξι αυτές οδηγίες, οι τρεις πρώτες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη ρύθμιση της αγοράς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες 2002/19/ΕΚ και 2002/21/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε σειρά υποχρεώσεων οι οποίες πρέπει να επιβάλλονται από τις Ε.Ρ.Α. σε Π.Δ.Κ με σημαντική ισχύ στην αγορά ήτοι διαφάνεια, αμεροληψία, λογιστικό διαχωρισμό, πρόσβαση και έλεγχο τιμών, συμπεριλαμβανομένης της κοστοστρέφειας. Η αρχή της διαφάνειας διασφαλίζει ότι η κοστολόγηση είναι σαφής και αναλυτική, ώστε να προκύπτουν με ευκρίνεια οι σχέσεις μεταξύ των επιμέρους στοιχείων του κόστους και των φορέων κόστους. Η αρχή της αμεροληψίας διασφαλίζει ότι οι Π.Δ.Κ δεν προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού, ιδίως σε περιπτώσεις καθετοποιημένων Π.Δ.Κ που παρέχουν υπηρεσίες σε Π.Δ.Κ τους οποίους ανταγωνίζονται στην αγορά λιανικής. Ο λογιστικός διαχωρισμός επιτρέπει τη διαφάνεια των εσωτερικών τιμολογήσεων και παρέχει στις εθνικές 30

43 ρυθμιστικές αρχές τη δυνατότητα να ελέγχουν, κατά περίπτωση, τη συμμόρφωση με την αρχή της αμεροληψίας. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδωσε στο τέλος του 2005 τη σύσταση (2005/698/ΕΚ) [ 3] όπου προτείνεται η χρήση της μεθοδολογίας μακροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους και της κοστολογικής βάσης τρέχοντος κόστους κατά τον υπολογισμό κοστοστρεφών τιμών Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Σύμφωνα με την οδηγία 2002/19/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στόχος των εθνικών ρυθμιστών αρχών είναι η προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων: Εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες συμπεριλαμβανομένων των χρηστών με ειδικές ανάγκες, αποκομίζουν το μέγιστο όφελος όσον αφορά την επιλογή, την τιμή και την ποιότητα. Εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ούτε περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ενθαρρύνοντας αποτελεσματικές επενδύσεις και υποστηρίζοντας την καινοτομία. Ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση και εξασφαλίζοντας την ουσιαστική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και των πόρων αριθμοδότησης. 31

44 Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς μέσω, μεταξύ άλλων: Της άρσης των τελευταίων εμποδίων στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών. Της ενθάρρυνσης της σύστασης και της ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων, της διαλειτουργικότητας πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και της διατερματικής δυνατότητας διασύνδεσης. 32

45 1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, Οδηγία 2002/21/ΕΚ 2. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, Οδηγία 2002/19/ΕΚ 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σύσταση 2005/698/ΕΚ, Άρθρο 3 33

46 6. Λογιστικός Διαχωρισμός Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή ερευνών στην αγορά τηλεπικοινωνιών ώστε να εντοπίσουν κυρίαρχους Π.Δ.Κ (καθετοποιημένους Π.Δ.Κ με σημαντική ισχύ στην αγορά). Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι υπεύθυνες να επιβάλουν στους εν λόγω κυρίαρχους Π.Δ.Κ την υποχρέωση εφαρμογής λογιστικού διαχωρισμού όπως ορίζεται στις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης [1], [2]. Μέσω της εφαρμογής του λογιστικού διαχωρισμού είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η διαφάνεια των εσωτερικών τιμολογήσεων και η συμμόρφωση με την αρχή της αμεροληψίας. Ένα σύστημα λογιστικού διαχωρισμού αποτελείται από συγκεκριμένες διαδικασίες, τεχνικές και λογιστικές πολιτικές μέσω των οποίων επιμερίζονται τα κόστη, τα έσοδα και τα απασχολούμενα κεφάλαια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα προϊόντα του καθετοποιημένου Π.Δ.Κ [3]. Τα αποτελέσματα του λογιστικού διαχωρισμού πρέπει να είναι δυνατόν να ελεγχθούν από ανεξάρτητους ελεγκτές. Συγκεκριμένα, μέσω της διαδικασίας του λογιστικού διαχωρισμού επιτυγχάνονται: Η αναλυτικότερη παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του παρόχου. Η απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων των διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του παρόχου. Ο υπολογισμός της αποδοτικότητας των διαφόρων προϊόντων κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας του παρόχου. 34

47 Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενδιαφέρονται για τη συλλογή πληροφοριών από τους παρόχους προκειμένου να εξετάσουν σε βάθος τις δομές πάνω στις οποίες στηρίζονται τα κόστη και οι τιμές των διαφόρων υπηρεσιών. Ουσιαστικά, οι ρυθμιστικές αρχές διαμέσου του λογιστικού διαχωρισμού στοχεύουν: Να εξακριβώσουν την σχέση μεταξύ του κόστους και των τελών κλήσεων τερματισμού. Να εξακριβώσουν την σχέση του κόστους και των τελών υπηρεσιών διασύνδεσης. Να διαπιστώσουν εάν υφίστανται σταυροειδείς επιδοτήσεις (unfair cross subsidization) μεταξύ των υπηρεσιών χονδρικής και λιανικής. Να εκτιμήσουν την κερδοφορία και την απόδοση κεφαλαίου τόσο για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά όσο και για ομάδες υπηρεσιών. Στα πλαίσια της διαδικασίας του λογιστικού διαχωρισμού πραγματοποιείται διαχωρισμός του κόστους του καθετοποιημένου Π.Δ.Κ τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών [4]. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται πως ο λογιστικός διαχωρισμός θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί για Π.Δ.Κ με δίκτυο 2 ης γενιάς στις δύο αυτές βασικές διαστάσεις. Οι καθετοποιημένοι Π.Δ.Κ λειτουργούν τουλάχιστον δύο διακριτές επιχειρηματικές δραστηριότητες: τη λιανική και τη χονδρική. Φυσικά, οι Π.Δ.Κ μπορούν να δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς οι οποίοι δεν σχετίζονται με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όπως επενδύσεις ακινήτων, λιανικές πωλήσεις κ.λπ. Στην πιο κάτω εικόνα δίνεται μια γενική άποψη του πώς θα μπορούσε να 35

48 λειτουργήσει o διαχωρισμός σε επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε επίπεδο υπηρεσιών. Διάγραμμα 3:Λογιστικός διαχωρισμός για ΠΔΚ με δίκτυο 2 ης γενιάς Έτσι, τα προϊόντα και τα μέρη δικτύου υπάγονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα χονδρικής ενώ τα προϊόντα και τα πακέτα λιανικής υπάγονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα λιανικής. Στοιχείο δικτύου αποτελεί ο εξοπλισμός που πωλείται μεμονωμένα από τους προμηθευτές και εκτελεί ειδικές λειτουργίες εντός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας όπως για παράδειγμα το κέντρο μεταγωγής. Εξετάζοντας το κέντρο μεταγωγής παρατηρούμε πως σ αυτό υπάρχουν επί μέρους στοιχεία (μέρη δικτύου) που εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Έτσι, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας του κέντρου μεταγωγής εκτελεί την επεξεργασία μηνυμάτων είτε αυτά σχετίζονται με τη σηματοδοσία είτε με την κίνηση του δικτύου. Από την άλλη πλευρά, τo VLR αναλαμβάνει την ενημέρωση της θέσης των συνδρομητών στην περιοχή του κέντρου μεταγωγής. Μια κλήση από σταθερό σε κινητό, κάνει διαφορετική χρήση των μερών δικτύου σε σχέση με μια κλήση από κινητό σε κινητό. Αντίστοιχα, μια κλήση κάνει χρήση διαφορετικών μερών 36

49 δικτύου σε σχέση με ένα σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS). Προϊόν δικτύου είναι το κατώτερο επίπεδο στο οποίο μια υπηρεσία πωλείται από τον Π.Δ.Κ σε άλλους παρόχους. Συνήθως, το προϊόν δικτύου αφορά υπηρεσίες όπως κάποιου τύπου κλήση ή υπηρεσία δεδομένων. Βέβαια, υπάρχει μια εξαίρεση σ αυτήν την προσέγγιση που αφορά στην κοινή χρήση υποδομών. Σ αυτήν την περίπτωση, το προϊόν ορίζεται σε επίπεδο μέρους δικτύου όπως για παράδειγμα η κοινή χρήση εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Σε γενικές γραμμές, μπορούν να διακριθούν επτά ομάδες προϊόντων δικτύου: Εισερχόμενη κλήση (Origination) Εξερχόμενη κλήση (Termination) Διεθνής περιαγωγή (Ιnternational Roaming) Υπηρεσίες σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) Υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων (GPRS) Υπηρεσία ιδιωτικού δικτύου (VPN) Υπηρεσία φορητότητας αριθμού (Mobile Number Portability) Υπηρεσία κοινής χρήσης υποδομών (Infrastructure Sharing) Αντίστοιχα, το προϊόν λιανικής είναι το ισοδύναμο ενός προϊόντος δικτύου. Βέβαια, τα προϊόντα λιανικής προσφέρονται απευθείας στους τελικούς πελάτες σε αντίθεση με τα προϊόντα δικτύου που προσφέρονται σε άλλους παρόχους. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλά προϊόντα δικτύου δεν προσφέρονται ως προϊόντα λιανικής. Για παράδειγμα, η υπηρεσία τηλεφωνικών κλήσεων από σταθερό σε κινητό δεν προσφέρεται στους τελικούς πελάτες ωστόσο προσφέρεται σε άλλους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας στα πλαίσια της διασύνδεσης. Οι καθετοποιημένοι Π.Δ.Κ προσφέρουν πακέτα προϊόντων 37

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο δίκτυο GSM

Ασφάλεια στο δίκτυο GSM Ασφάλεια στο δίκτυο GSM Χρήστος Ξενάκης xenakis@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Global System for Mobile Communications (GSM) Το GSM αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Διαχείριση Κινητικότητας Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Μοντέλο αναφοράς Διαχειριστής δικτύου Χρήστης Λειτουργία, Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Σύνοψη... 2 Μέρος Α. Ισχύον νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Εισαγωγή Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σταθερές επικοινωνίες Το σημείο πρόσβασης υπηρεσίας είναι σταθερό +302107722532 +302107722530

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση : Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο συμπλήρωσης των υποδειγμάτων αναφοράς Λογιστικού Διαχωρισμού θα αιτηθεί απολογιστικά στοιχεία και όχι προϋπολογιστικά.

Απάντηση : Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο συμπλήρωσης των υποδειγμάτων αναφοράς Λογιστικού Διαχωρισμού θα αιτηθεί απολογιστικά στοιχεία και όχι προϋπολογιστικά. Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 10/06/2015 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού από τους τρεις Παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Αρχιτεκτονική κυψελωτών συστημάτων Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στόχοι κυψελωτών συστημάτων υποστήριξη των επικοινωνιών μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 594/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 12-07 - 2012 Α.Π.:660/003 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για την εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Your Mobile Network. Your Mobile Network. Co-Operator

Your Mobile Network. Your Mobile Network. Co-Operator Your Mobile Network Your Mobile Network Co-Operator H εταιρία Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 2000 με τη μορφή ομόρρυθμης και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία το 2007, με την επωνυμία «AMD Telecom». Σήμερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικών Επικοινωνιών. Διαχείριση κινητικότητας

Προσωπικών Επικοινωνιών. Διαχείριση κινητικότητας Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Διαχείριση κινητικότητας Περίληψη Διαχείριση εντοπισμού Ενημέρωση ω η θέσης Παράδοση κλήσης Ενημέρωση έ θέσης και εντοπισμός δεδομένων δ Κεντρικές βάσεις δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός περί Καθορισμού Αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός περί Καθορισμού Αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 11-3-2010 ΑΠ. 556/036 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός περί Καθορισμού Αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική GSM Ιστορία του GSM 1982 1990 1992 Ομάδα επιστημόνων (Group Special Mobile) για τον καθορισμό διεθνούς Προτύπου κινητών επικοινωνιών Μετά από απαίτηση της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση κινητικότητας

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση κινητικότητας ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση κινητικότητας Περίληψη ιαχείριση εντοπισμού Ενημέρωση θέσης Παράδοση κλήσης ιαχείριση εντοπισμού στα επίγεια δίκτυα κινητών επικοινωνιών Ενημέρωση θέσης

Διαβάστε περισσότερα

INFOCOM WORLD CONFERENCE 2017 «Fiber to the people: The Gigabit Era!»

INFOCOM WORLD CONFERENCE 2017 «Fiber to the people: The Gigabit Era!» INFOCOM WORLD CONFERENCE 2017 «Fiber to the people: The Gigabit Era!» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 Το 2016, η συνεισφορά των Κινητών Επικοινωνιών στο παγκόσμιο ΑΕΠ ανήλθε στο 4.4% Καλύτερα δίκτυα: Τα δίκτυα 4G καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SP)... 2 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ.3

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος,

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012

Διαβάστε περισσότερα

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11 1. Κόστος και Κοστολόγηση 1.1 Κόστος Σελ. 1 1.1.1 Έννοια και ορισμός του κόστους Σελ. 1 1.1.2 Ιστορικό κόστος Σελ. 1 1.1.3 Αμφισβήτηση του ιστορικού κόστους Σελ. 2 1.1.4 Το κόστος κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους Κ.Δ.Π. 367/2017 10/11/2017 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 N. 160(I)/2013 N.77(I)/2014 N.104(I)/2016 N.112(I)/2016

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Special. Mobile το Πανευρωπαϊκό Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών Ψηφιακό Κυψελωτό Σύστηµα 2 ης Γενιάς

Special. Mobile το Πανευρωπαϊκό Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών Ψηφιακό Κυψελωτό Σύστηµα 2 ης Γενιάς Group Special Mobile το Πανευρωπαϊκό Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών Ψηφιακό Κυψελωτό Σύστηµα 2 ης Γενιάς Οκτ-04 Γ.Ι.Στεφάνου-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 Σηµαντικά Ηµεροµηνίες για το GSM 1982 Η CEPT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στο πλαίσιο του έργου της 1 Rapporteurs: Δρ. Ιωάννης Π. ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ Γιώργος ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ Επιμέλεια: Δρ. Ι. Π. Χοχλιούρος 1 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικών Επικοινωνιών. ιαχείριση κινητικότητας

Προσωπικών Επικοινωνιών. ιαχείριση κινητικότητας ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ιαχείριση κινητικότητας Περίληψη ιαχείριση εντοπισμού Ενημέρωση θέσης Παράδοση κλήσης Ενημέρωση θέσης και εντοπισμός δεδομένων Κεντρικές βάσεις δεδομένων Κατανεμημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/67 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των τελών τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τεχνοοικονομική Αποτίμηση Υπηρεσιών Περιαγωγής ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 12205

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τεχνοοικονομική Αποτίμηση Υπηρεσιών Περιαγωγής ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 12205 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τεχνοοικονομική Αποτίμηση Υπηρεσιών Περιαγωγής ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 12205 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Aθήνα, Ιούνιος 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SP) 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Διαφάνεια 2 Οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι πλέον πολύ γνωστοί σε όλους μας. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

E-learning. Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οδηγός Σπουδών. Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης

E-learning. Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οδηγός Σπουδών. Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης E-Learning E-Learning Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών E-learning

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Ιουλίου, 2013 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακή πολιτική στην Ευρώπη

Τηλεπικοινωνιακή πολιτική στην Ευρώπη Comparison of the Wireless Mobile Public/State Strategies for the Rural Areas Development of each country between South Europe (Greece, Italy, Spain, Portugal) and North Europe (Finland, Sweden, Norway)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 1: Δομή και Οργάνωση των Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 1: Δομή και Οργάνωση των Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 1: Δομή και Οργάνωση των Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών 22/6/2013 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Θ. ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής

Πολυεθνική στρατηγική. Διαμόρφωση στρατηγικής Πολυεθνική στρατηγική Διαμόρφωση στρατηγικής Στρατηγική προδιάθεση των Πολυεθνικών Εθνοκεντρική τάση: Η τάση των στελεχών ή της πολυεθνικής να στηρίζεται στις αξίες και στα ενδιαφέροντα της μητρικής εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π 595/2015 ΕΕ 4684, 25/09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 Ν.160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες καινοτόμες ευρυζωνικές υπηρεσίες,

Ασύρματες καινοτόμες ευρυζωνικές υπηρεσίες, ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ. - 20-21 ΜΑΙΟΥ 2009 Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Ευχαριστώ την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Forthnet Nova 20 Μαΐου 2009 Θέματα Τηλεπικοινωνίες, Ευρυζωνικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη Ευρυζωνική διείσδυση και σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή ευρέως γνωστό ως e- commerce, είναι το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120. Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120. Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιαγωγή (ορισμός) Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (International Roaming) μας παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα και ως δυνητικοί MVNOs. Thomas C. Lanaras Chairman & C.E.O. Lannet Communications

Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα και ως δυνητικοί MVNOs. Thomas C. Lanaras Chairman & C.E.O. Lannet Communications Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα και ως δυνητικοί MVNOs Thomas C. Lanaras Chairman & C.E.O. Lannet Communications 2007: GREEK TELECOM MARKET EBITDA OVERVIEW Millions ATO A -19.3 Mobile Operator A FIXED

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2007/0174(COD) 20.12.2007 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς µε την 90/388/EEC οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η γρήγορη ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Γ.Ι.Στεφάνου 1 ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Data Video Voice service 9,6 k GSM 2 M UMTS Telephony Broadcasting Video conf. TV/HDTV Video Inter-LN/PBX communications Fax CD Graphics 10k 1M 100M bitrate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στις επιχειρήσεις στην Αλβανία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στις επιχειρήσεις στην Αλβανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στις επιχειρήσεις στην Αλβανία Επιμέλεια-Σύνταξη: Π. Λάρδα,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Διάρθρωση 1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011 N.51 (I)/2012 Ν. 160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.), «Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ» Μαρούσι, 15.12.2016 ΑΠ: 791/6 ΑΠΟΦΑΣΗ «Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Παγκοσμιοποίηση Οικονομία της πληροφορίας Μετασχηματισμός της επιχείρησης Εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης Παγκοσμιοποίηση Διοίκηση και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων 1.1. Εισαγωγή Γενικότερα δεν υπάρχει κάποια ταξινόμηση των πιθανών δικτύων κάτω από την οποία να ταιριάζουν όλα τα δίκτυα. Παρόλα αυτά η ταξινόμηση τους είθισται να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Χρήση ως σπουδαστής

2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1. Χρήση ως σπουδαστής 2.1.1. Γενικά Το εκπαιδευτικό παιχνίδι Εικονικές Επιχειρήσεις εξομοιώνει την επιχειρηματική λειτουργία σε ένα εικονικό οικονομικό περιβάλλον. Ο σπουδαστής έχει τον ρόλο ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 3: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα